ČÍSLO 32 JARO ADOBE noviny OBSAHU INDESIGN CS5. PHOTOSHOP CS5 Interaktivní dokumenty LIVECYCLE ES2. Multischránka. WoodWing Enterprise 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 32 JARO 2010. ADOBE noviny OBSAHU INDESIGN CS5. PHOTOSHOP CS5 Interaktivní dokumenty LIVECYCLE ES2. Multischránka. WoodWing Enterprise 7"

Transkript

1 ČÍSLO 32 JARO 2010 ADOBE noviny Z OBSAHU INDESIGN CS5 PHOTOSHOP CS5 Interaktivní dokumenty LIVECYCLE ES2 Multischránka WoodWing Enterprise 7

2 Adobe AcrobAt A AplikAce multischránka vše pro práci s datovými schránkami proč Adobe AcrobAt A formát pdf proč AplikAce multischránka Adobe Acrobat 9 nabízí mnoho funkcí, které vám pomohou při sdílení vašich nápadů, organizaci práce, vytváření formulářů a umožní spolupráci s ostatními uživateli. Nabízí vám však také řadu nástrojů, které jsou vhodné nebo přímo vyžadované pro práci s datovými schránkami. Díky Multischránce bude vaše práce s datovými schránkami nesrovnatelně komfortnější než při přístupu přes webové rozhraní. Multischránka je aplikace pro snadnou obsluhu datových schránek, určená pro středně velké a menší firmy, menší obce, podnikatele i fyzické osoby. Acrobat umožňuje jednoduchou cestu k podpisu vašich dokumentů. Díky zaručenému podpisu si může i uživatel běžného Adobe Reader snadno ověřit, zdali podepsaný PDF dokument, který jste dostali z datové schránky, pochází opravdu od vás a zda nebyl od okamžiku podepsání změněn. Umožní přijímat, zpracovávat a odesílat datové zprávy bez nutnosti přístupu přes webové rozhraní datových schránek, archivovat starší datové zprávy bez časového omezení, identifikovat jejich stav a udržovat vlastní adresář kontaktů. Aplikace nabízí i práci s více datovými schránkami najednou. Pomocí Adobe Acrobatu rovněž dokumenty převedete do formátu PDF/A, který je Vyhláškou č. 191/2009 Sb. doporučen jako výstupní datový formát pro datové schránky. Jakýkoli dokument můžete v Acrobatu Pro take prověřit, zda standardu PDF/A vyhovuje. Během práce bez připojení k internetu umožňuje pracovat s uloženými zprávami a přípravu datových zpráv k pozdějšímu odeslání. Díky využití platformy Adobe Air je možné aplikaci využívat v prostředí Windows, Linux i Mac. při nákupu licence Acrobat je multischránka ZdArmA!* Aplikace Multischránka je zdarma, pokud s ní budete přistupovat pouze k jedné datové schránce. Při nákupu licence Adobe Acrobatu 9 Standard nebo Pro dostanete plně funkční aplikaci Multischránka pro neomezený počet datových schránek zdarma.* * Platí pro zákazníky z komerční sféry a státní správy a samosprávy. Nabídka je platná do Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF a Reader jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech anebo dalších zemích. Multischránka je registrovaná ochranná známka společnosti Amos Software v České republice anebo dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků. Amos software, spol. s r. o., autorizovaný distributor a licenční středisko Adobe systems pro Čr a sr Patočkova 61, Praha 6, tel.: , fax Konzultace Školení Předprodejní servis Implementace systémových řešení

3 píšeme vám Vážení čtenáři, ADOBE noviny VYDÁVÁ Adobe Systems, s. r. o. Radlická 714/113a, Praha 5 asi není žádným velkým překvapením, že toto vydání Adobe novin přináší informace o novinkách a vylepšeních v Adobe Creative Suite 5 (CS5), sadě tvůrčích aplikací, kterou jsme před pár dny ohlásili. Jako charakteristiku vlastně všech programů sady CS5 mohu použít část rozhovoru, kterým uvádí Matouš Filipi článek o Photoshopu. Platí totiž, že vždy, když má přijít nová verze, nese to s sebou diskuzi o tom, co zajímavého lze ještě přidat do všech těch programů, které už dnes přeci umí skoro vše potřebné. A když je nová verze uvedena, ukáže se, že stále je prostor pro novinky a podstaná vylepšení. Tentokrát se můžeme těšit i na nové funkce, které lze bezesporu označit jako kouzla. Navíc nárůst výkonu současného HW umožnil realizovat funkce, které byly do této doby nemyslitelné. Současným trendem i nutností z hlediska efektivity je multikanálová komunikace, tradiční tisková produkce je sice důležitou součástí takové komunikace, avšak důraz se přesouvá na publikování jinými médii, než je papír. Adobe CS5 přináší pro usnadnění takového interaktivního publikování mnoho funkcí. Adobe Flash Catalyst CS5 je novinka, díky které vytvoříte interaktivní prezentace bez toho, abyste museli napsat jedinou řádku kódu. Všechny aplikace pak získaly řadu produktivních vylepšení. Díky implementaci 64 bitové architektury využijete gigabajty paměti vašeho počítače a tím dosáhnete skutečně významného zrychlení. Aplikace také využívají co nejvíce všech pomocných karet a procesorů, aby se práce co nejvíce urychlila. Stejně tak CS5 myslí i na spolupráci vás s vaším klientem uvedením nové služby CS Live. A tak věříme, že vás čtení o novinkách Adobe, ale nejen o nich, v tomto vydání Adobe novin zaujme a inspiruje ve vaší práci. Richard Markuzy Marketing Manager Eastern Europe Adobe Systems GRAFICKÁ ÚPRAVA Studio Marvil TISK Amos Typografické studio ISSN X Neprodejné Veškeré údaje v Adobe novinách vycházejí z informací dostupných v době jejich vzniku. I přes veškerou snahu o přesnost si vyhrazujeme právo na omyly a změny.

4 ADOBE CS5 ADOBE noviny JARO 2010 ADOBE INDESIGN CS5 jde s dobou Matouš Filipi obchodní oddělení Amos Software Adobe InDesign CS5 jde s dobou. Co tímto výrokem chci říci: Zatímco v předchozích letech byl u DTP aplikace kladen důraz na dokonalou funkčnost pro klasické DTP nasazení, tedy kreativitu a efektivitu při tvorbě tiskových materiálů, InDesign CS5 posouvá možnosti programu směrem k elektronickému publikování, nebo lépe řečeno, k publikování více kanály najednou. Je to logické: stále více klientů dnes požaduje vytvoření nejen klasické tiskové publikace, ať se jedná o propagační leták, bulletin, časopis či knihu, ale zároveň chce nabízet tyto tiskoviny v nějaké poutavé podobě i v interaktivní elektronické formě. Tento proces má své počátky už v předchozí verzi CS4. V ní byly implementovány základní funkce pro export dokumentů do interaktivního elektronického formátu PDF a SWF. InDesign CS5 jde v tomto směru daleko dále. Nechci tím však říci, že v Adobe nemysleli i klasické détépáky. V nové verzi InDesignu CS5 je řada novinek i pro design, kreativitu a efektivitu práce. Různé velikosti stránek v jednom dokumentu Uživatelé si mohou v jednom dokumentu nadefinovat stránky o různé velikosti. Mohou tak vytvořit třeba firemní materiály jako hlavičkové papíry, vizitky či obálky, které sdílejí stejné grafické prvky, v jednom dokumentu. Jiným příkladem je rozkládací obálka či vnitřní stránka v časopise. Odlišná velikost stránky se nastavuje v panelu Stránky, stránka může být odvozena od stránky vzorové, která může být založena na stránce běžné velikosti a díky tomu s ní může sdílet prvky, například grafiku. Přepracovaný panel Vrstvy U každé dokumentové vrstvy nyní najdeme trojúhelníček, který pod sebou skrývá položky umístěné na této vrstvě. Když trojúhelníček rozbalíme, zobrazí se v panelu jednotlivé objekty na vrstvě. Objekty jsou pojmenované výchozími názvy jako obdélník, elipsa, první slovo textového rámečku, název souboru (u importované grafiky, apod., ale uživatel může pojmenovat objekt vlastním názvem dle libosti. Posunutím objektu v panelu nahoru či dolů se mění i pořadí objektů na stránce. Skupiny objektů, tlačítka či vícestavové objekty (viz dále o interaktivních prvcích) mají navíc svou vlastní skupinu s trojúhelníčkem, aby bylo jasné, do které skupiny který objekt patří. U objektu lze v panelu Vrstvy nastavit viditelnost či objekt zamknout. Zjednodušené transformace Tato funkce představuje ve skutečnosti řadu drobných vylepšení, které přispívají k produktivitě a efektivitě práce tím, že uživatel při opakovaných rutinních činnostech není nucen neustále přepínat nástroje. Ukazatel obsahu Najedete-li nad grafický rámeček vyplněný obsahem nástrojem pro výběr, objeví se pod kurzorem symbol kruh podobný americké koblize (donat). Jeho úkoly jsou tři: 1. Změna polohy obsahu uvnitř rámečku prostě kliknete na kruh (šipka kurzoru se změní na ručičku) a vy posunete obsah uvnitř rámečku (nikoli rámeček samotný) do jiné polohy. Nemusíte tak přepínat nástroj výběr na nástroj pro přímý výběr a zpět. 2. Výběr obsahu rámečku aniž by bylo nutné přepnout na nástroj pro přímý výběr. 3. Indikace natočení obsahu v rámečku byl-li obsah natočen, uvnitř kruhového indikátoru se objeví šikmá linka, která odpovídá natočení grafiky. Indikátor obsahu funguje i u rámečků, které jsou seskupené s dalšími objekty, takže transformaci obsahu můžete provádět na jednotlivém objektu, který tvoří skupinu, aniž byste museli skupinu rozdělit, nebo použít nástroj pro přímý výběr. Chování při poklepání Změněné chování při poklepání (dvojkliku) nástrojem pro výběr je dalším produktivním vylepšením nové verze InDesignu. Při poklepání dovnitř grafického rámečku dojde k výběru jeho obsahu, ale ne k přepnutí nástroje na přímý výběr. Dalším poklepáním pak vybereme opět rámeček. V případě skupiny dojde při poklepání k výběru jednoho rámečku ze skupiny, při druhém poklepání k výběru obsahu tohoto rámečku a při třetím opět k výběru rámečku. Ve všech případech zůstává nástroj pro výběr aktivní. Zobrazení okrajů rámečků InDesign dočasně zobrazí okraje rámečku, nad

5 4 5 nímž přejíždíte myší nástrojem pro výběr. Díky tomu snáze lokalizujete hledaný rámeček dřív, než jej kliknutím vyberete. Barva okraje bude odpovídat barvě vrstvy, ve které se objekt nachází. Tato funkce je užitečná zejména v režimu zobrazení Náhled, kdy jsou okraje rámečků trvale skryty. Zobrazení cesty a jejích bodů Při přejetí nad cestou nástrojem pro přímý výběr se cesta a její body dočasně zobrazí, aniž by byla cesta vybrána. To umožňuje cestu nebo bod přímo uchopit a posunout na požadované místo. Otáčení Podobně jako v Illustratoru není v InDesignu CS5 už nutné pro pootočení objektu přepínat na nástroj otočení stačí nástrojem pro výběr najet poblíž rohu objektu a kurzor se změní na ikonu otočení. Když objekt pootočíte do požadované polohy a uvolníte myš, nástroj pro výběr zůstává stále aktivní. Transformace více objektů najednou Pro transformaci několika objektů najednou už objekty nemusíte seskupovat. Stačí je pouze vybrat a transformace provádíte najednou i všech. Samozřejmě přitom můžete používat všechny pomocné klávesy: Shift pro proporcionání zvětšování, Cmd/Ctrl pro zvětšování včetně obsahu, či Option/Alt + výše zmíněné klávesy pro transformaci ze středu objektů. Vybraný objekt má přednost V situaci, kdy je na stránce několik objektů kaskádově nad sebou, a jeden ze spodních vyberete a chcete jej transformovat či posouvat, jste museli v předchozích verzích InDesignu pečlivě hlídat, abyste neklepnuli do místa, kde je nad vybraným objektem objekt další. V InDesignu CS5 má vybraný objekt přednost, takže s ním můžete manipulovat, aniž byste si omylem vybrali některý z objektů ležících nad ním. Živá distribuce objektů Při transformaci více vybraných objektů InDesign CS5 nabízí nové chování, které umožňuje proporcionálně měnit velikost mezer mezi ob- Ukazatel obsahu umožňuje snáze lokalizovat obraz a posunovat obraz uvnitř rámečku bez nutnosti přepnout na nástroj pro přímý výběr. jekty místo objektů samotných. Stačí při tažení za roh vybraných objektů stisknout mezerník a InDesign nezvětšuje (či nezmenšuje) objekty, ale vzdaluje či přibližuje je tak, že mezery mezi nimi se mění rovnoměrně. Nástroj mezera Nový nástroj mezera v InDesignu CS5 umožňuje rychle nastavit mezeru mezi dvěma či více objekty, nebo také změnit velikost několika zarovnaných objektů při zachování mezer mezi nimi. Použití je velmi intuitivní: stačí tímto nástrojem najet do mezery mezi objekty mezera zešedne a zároveň se v ní objeví kótovací čára s číselným údajem udávajícím velikost mezery. Pohybem myši se pak roztahují a zužují objekty kolem mezery tak, aby mezera zůstala konstantní. Přidáme-li k pohybu pomocné klávesy, chování se změní: s klávesou Alt se objekty posunují (namísto změny velikosti) a mezera zůstává konstatní, s klávesou Cmd/Ctrl se objekty zužují a rozšiřují stejnoměrně. Možné jsou i kombinace kláves. Rozmisťování do mřížky Tento pojem představuje další urychlení designu publikace. Při umisťování rámečků na stránku má designér možnost šipkou doprava přidávat více sloupců a šipkou nahoru přidávat další řady. V prostoru vymezeném natažením rámečku tak vlastně vytvoří mřížku více rámečků o několika sloupcích a řadách. Tato možnost funguje nejen při umísťování prázdných rámečků, ale též při umisťování několika obrázků najednou, nebo při vytváření prázdných textových rámečků. Textové rámečky budou navíc automaticky zřetězeny. Na jedno natažení tak vytvoříte třeba tři sloupce textu. Podobně bude fungovat také rozkopírování objektu pomocí klávesy Alt. Uchopíte-li objekt s klávesou Option/Alt, objekt se normálně zduplikuje, přidáte-li kurzorové klávesy, počet kopií se bude rovnat počtu stisknutí šipky vpravo (přidáváte sloupce) a dolů (přidáváte řady). Vlastně se jedná o instantní funkci Krok a opakovat. Odstavec přes více sloupců V novinové či časopisecké sazbě se často setkáváme se situací, kdy titulek, perex či mezititulek článku přesahuje ve vícesloupcové sazbě přes dva či více sloupců. V předchozích verzích InDesignu musel grafik pro tyto přesahující titulky vytvořit samostatný rámeček a umístit ho ručně nad nebo dovnitř několikasloupcového rámečku s hlavním textem. V InDesignu CS5 má práci jednodušší. Stačí tomuto odstavci (v nastavení odstavce v ovládacím panelu) zadat počet sloupců, přes které má titulek přesahovat. Lze nastavit konkrétní počet (např. 2), nebo přes všechny. Samozřejmostí je možnost zadat toto přesahování jako parametr odstavcového stylu, a díky už dříve zavedené možnosti navazování stylů (první odstavec = titulek, následující odstavec = perex, následující odstavce = body text) stačí pro sazbu celého článku v podstatě jen nalít text.

6 ADOBE CS5 ADOBE noviny JARO 2010 Parametrem odstavce může být přesazení přes více sloupců. V tomto příkladě je titul článku přesazen přes tři sloupce a perex přes dva sloupce. Zarovnání odstavce v jiných než obdélníkových rámečcích a svislé zarovnání sloupců V nové verzi InDesign vodorovně zarovnává text i v rámečcích jiného tvaru než čistě obdélníkových (např. s oblými rohy). CS pětka rovněž zarovnává svisle text ve všech sloupcích vícesloupcové sazby. Jde o atribut rámečku, který kromě klasického nastavení ve volbách textového rámečku můžeme nyní nastavit také v ovládacím panelu. Živé volby rohů InDesign CS5 nabízí rychlejší a interaktivní ovládaní rohů obdélníkového rámečku. Je li takový rámeček vybrán, poblíž jeho pravého horního rohu najdeme malý žlutý čtvereček. Klepnutím na něj se podobné žluté čtverečky objeví na každém z rohů objektu. Tažením za některý z nich se objekt začne zaoblovat, klepnutím s klávesou Alt pak měníme tvar rohů (na oblý, ozdobný, zkosený, atd.). Pokud na něj klepneme navíc se Shiftem, bude se měnit jen tento jediný roh. Různé tvary rohů jednoho objektu je ostatně také novinka v InDesignu CS5. Dokumentové fonty Snad už od své první verze InDesign disponuje funkcí sbalit dokument. Ta uloží dokument společně se všemi navázanými soubory a také s použitými fonty do určené složky, kterou pak můžeme poslat do studia nebo přenést na jiné pracoviště. Fonty, které jsou součástí tohoto balíčku, musel dříve operátor na jiném pracovišti ručně nainstalovat do systému, než otevřel indesignový dokument. S CS5 má život jednodušší. InDesign CS5 sbalí fonty do složky nazvané Document Fonts. Když pak někdo jiný otevírá soubor na jiném místě, InDesign CS5 automaticky dokumentové fonty nainstaluje. Takto nainstalované fonty mají přednost před fonty systému, jsou v nabídce fontů zobrazeny ve zvláštním oddílu a zároveň jsou k dispozici jen pro daný dokument. Jak byste čekali, po zavření dokumentu se zase automaticky odinstalují. Popisky z metadat V InDesignu CS5 můžete využívat metadata zapsaná u importované grafiky (typicky fotografií) pro automatické generování popisků u obrázků. V popiscích se dá kombinovat spolu s obsahem z metadat i statický text, a tak lze generovat automaticky popisku typu: Autor fotografie: Jan Novák, fotoaparát: Nikon D70s kde jméno autora a model aparátu je proměnná přebíraná z odpovídajícího pole z metadat fotografií. Minibridge Do nové verze InDesignu je implementován nový panel Mini Bridge, který je minimalizovanou verzí aplikace Adobe Bridge, standardní součástí všech produktů z rodiny Creative Suite. Mini Bridge umožňuje procházet souborový systém a zobrazovat náhledy souborů bez nutnosti opustit InDesign. Podporuje rovněž možnost přetáhnout vybraný soubor (soubory) z Mini Bridge přímo do publikace. Vylepšení v Bridge Adobe Bridge v nové verzi umožňuje zobrazit náhledy InDesigových dokumentů nejen z jejich první stránky, ale z více stran. Standardně jsou nastaveny dvě strany, uživatel si může však nastavit jakýkoli jejich počet, případně náhledy ze všech stran. Při zobrazení InDesignového souboru v Bridge lze nechat zobrazit rovněž všechny Rozkopírování objektu do mřížky pomocí vytažení vymezeného prostoru a navolením počtu kopií ve vodorovném a svislém směru kurzorovými klávesami. k němu připojené soubory bez nutnosti soubor v InDesignu otevřít. Může to být užitečné v situaci, kdy si přesně nepamatujete umístění přilinkovaných souborů. Interaktivní dokumenty Jak již jsem zmínil na začátku, InDesign už v předchozích verzích rozšiřoval své schopnosti směrem k vytváření dokumentů mimo tradiční tiskovou produkci a designéři tiskovin se tak mohli podílet i na tvorbě interaktivního digitálního obsahu. Všechny možné typy elektronického výstupu, známé už z verze CS4, tedy interaktivní PDF, Flash Player a Flash Pro, doznaly ve verzi CS5 zásadního a robustního vylepšení. Grafici tak mohou ještě více využít svého talentu a zkušeností, získaných při designu tištěných publikací, také pro tvorbu v elektronických publikačních kanálech bez nutnosti programování či skriptování, či alespoň připravit funkční prototyp takové elektronické publikace pro své kolegy flešaře, kteří ji pak mohou ještě dále animovat či doplnit do ní pokročilou funkčnosti. V InDesignu CS5 k tomu mají takové nástroje jako například panel Média pro vkládání a nastavování multimediálních souborů, panel Animace pro ovládání pohybu objektů přímo v InDesignu, nebo panel Stavy, ve kterém nastavujeme objektům různé stavy, které se pak mohou ovládat tlačítky. Podrobnější informace o možnostech tvorby interaktivních dokumentů v InDesignu naleznete v článku Interaktivní grafika má být od grafika na straně 8.

7 Tady MAXON Vejděte do světa opravdové 3D grafiky s novou CINEMOU 4D Jednoduché vytvoření interaktivní fotogalerie: snímky naskládáme na sebe do balíčku, všechny označíme a převedeme na stavy. Tlačítky (bílé trojúhelníkové šipky) pak přepínáme stavy a tedy fotografie v galerii. Prezentační režim InDesign CS5 má nový režim zobrazení zvaný prezentační, který zobrazí aktivní dokument jako prezentaci. Jsou při něm skryty všechny menu a panely, dokument se zobrazí přes celou obrazovku (full screen) a ovládá se klávesami nebo klikáním myší. Dokument nelze v tomto režimu editovat, ve dvoumonitorovém pracovním prostředí však lze na jednom monitoru nastavit prezentační režim a na druhém některý z dalších režimů zobrazení, takže výsledek úprav hned vidíme ve full screenu na druhém monitoru. Barevné označení miniatur stránek Miniatury stránek v panelu stránky lze obarvovat různými barvami. Toto barevné označení může sloužit například pro vyjádření, v jakém stavu stránka je (zelená = hotová, oranžová = rozpracovaná, červená = ještě se na ní nezačalo), nebo, pokud na dokumentu pracuje více osob, pro označení, kdo na které stránce pracuje (oranžová = Jirka, červená = Filip, zelená = Ondřej, apod.) Tento článek, ač poměrně obsáhlý, neumožňuje vyjmenovat všechny novinky či vylepšení nového InDesignu. Je jich prostě tolik, že by zabraly celé tyto Adobe noviny, a možná ani ty by nestačily. Doporučuji navštívit naše stránky kde jsou uvedeny další podrobné informace. školení skupinová a individuální školení provádějí kvalifikovaní lektoři konzultace a podpora okamžitá, bezplatná konzultace telefonicky nebo Internetem implementace Adobe řešení interaktivní multimédia, e-learning, distribuce videa, webdesign a RIA, video konference portal pro naše zákazníky, články, návody, diskuze internetový obchod, aktuální nabídka, informace skvělé ceny vždy hledáme způsob, abychom pro Vás zajistili software za co nejvýhodnějších podmínek speciální nabídky pro školství, studenty a státní správu tel

8 ADOBE CS5 ADOBE noviny JARO 2010 Interaktivní grafika má být od grafika Milan Buzek ředitel Amos Software Příprava interaktivních dokumentů spočívá jednak v přizpůsobení dokumentu pro prohlížení na počítači, případně na jiném zařízení, například mobilním telefonu a zároveň v přidání potřebné interaktivity, která učiní dokument přehledný, poutavý a využije všech možností elektronické komunikace. Adobe InDesign CS5 Animace V předchozích verzích bylo možné se v dokumentu pohybovat s využitím navigačních tlačítek nebo přidávat hypertextové vazby. Adobe InDesign CS5 významným způsobem rozšiřuje interaktivní prvky, které můžeme do dokumentu přímo v InDesignu přidat. Tím základním novým prvkem jsou nepochybně animace. Pomocí panelu Animace můžete přidávat jednotlivým objektům animace nebo ovlivňovat jejich chování vázané na událost. Animací může být jak změna polohy, tak i velikosti, otočení nebo krytí objektu. A událostí pak například zobrazení stránky, klepnutí na objekt, nebo může být tato událost vázaná na určité tlačítko. Tlačítka, známá již z minulé verze, mohou nyní spouštět animace. Díky tomu můžete jednoduše vytvořit z obsahu dokumentu obsah interaktivní. A to například tak, že vytvoříte tlačítka z jednotlivých položek obsahu, aby se při najetí na ně spustila animace, nebo zobrazil textový rámeček s popisem. V prvním stavu může objekt obsahovat obrázek, v druhém text a v dalším video. Jednotlivý stav objektu může obsahovat i více rámečků. Tedy nejen obrázek, ale i rámeček s popiskem k tomuto obrázku. Náhled interaktivity Z každého panelu se můžete rychle podívat na to, co jste vytvořili. V paletce Náhled si můžete spustit náhled stránky nebo celého dokumentu. Je možné si také vybrat jen některé objekty a nechat si ukázat v náhledu, jak se bude nastavená interaktivita chovat a jestli je to tak, jak jste zamýšleli. Pokud si chcete užít vytvořenou interaktivitu naplno, můžete si dokument vyexportovat do souboru SWF nebo PDF. Soubor SWF dokáže využít mnohem více interaktivních prvků. Pokud se zamyslíte nad možnostmi, co Adobe InDesign CS5 dává v oblasti interaktivity, tak zjistíte, že je velmi snadné v něm vytvořit i jednoduchý web. A to bez jakékoli znalosti programování. Adobe Flash Catalyst CS5 Novinkou mezi produkty řady CS5 je Flash Catalyst. Catalyst slouží pro snadné propojení aplikací Illustrator a Photoshop s Flashem. Lze ho použít, pokud chcete vytvořit jednoduché webové stránky, nebo pokud připravujete webové stránky nebo návrh grafiky aplikace pro další zpracování programátorem. Princip je takový, že vytvoříte grafiku v programech, které znáte, a v Catalystu jim pak přidáte základní interaktivitu. Způsob práce s grafikou je ale odlišný od InDesignu. Hned prvním rozdílem je, že grafiku z Illustratoru nebo Photoshopu pouze importujete. V programech samotných interaktivitu nepřidáváte, od toho je Catalyst. Pokud pak potřebujete něco v programech upravit, zavoláte si je přímo z Catalystu. Stránky V Catalystu samotném objekty nejspíš nebudete vytvářet, i když to v omezené míře možné je. Nejlepší způsob, jak pracovat, je importovat Stavy objektů Další novinku, kterou můžeme pomocí tlačítek měnit, jsou stavy objektu. Objekt můžeme jednoduše převést na vícestavový objekt v paletce Stavy objektů. Tato paletka pak ukáže seznam stavů objektu a vy si můžete vybrat, s jakým stavem budete v InDesignu pracovat a přiřadit každému stavu jeho obsah. Dalším způsobem, jak rychle vytvořit vícestavový objekt i s obsahem, je označit více objektů a nechat z nich vytvořit jeden vícestavový. Tlačítku pak přiřadíte funkci přechodu na další nebo předchozí stav. Tak můžete například vytvořit galerii obrázků. Tlačítku lze také přiřadit přechod na vybraný stav. Pokud budeme opět mluvit o galerii obrázků, můžete vytvořit náhledy obrázků jako tlačítka a jeden vícestavový objekt pak bude zobrazovat daný obrázek ve zvětšení. Stavy objektů využijete při exportu dokumentu do SWF. Každý stav objektu se může lišit na svou velikostí, tahem i výplní, ale i druhem obsahu. V panelu Animace máte přehled parametrů animací včetně událostí, které je spouští.

9 8 9 grafiku Illustratoru nebo Photoshopu. Catalyst strukturu z importovaného souboru zachová a umí pracovat s objekty, skupinami objektů i vrstvami. Ve Photoshopu nebo Illustratoru vytvoříte stránku se všemi prvky, které budete používat, a pak z této stránky vytvoříte další varianty s tím, že objekty dle potřeby modifikujete nebo skryjete. Animace připravíte pomocí palety Timeline, kde nastavíte, kdy se má jaký objekt při přechodu mezi stránkami zobrazit. Komponenty Velkou vychytávkou Catalystu je tvorba komponent. Nejjednodušší je tlačítko, tomu pak můžete přidat různé akce. Třeba přechod na jinou stránku. Můžete ale také vytvořit z obdélníku políčko pro vložení textu, nebo datový seznam. Pokud vytvářená komponenta vyžaduje ovládací nebo obsahové prvky, interaktivní průvodce se na ně postupně vyptá a pak vytvoří funkční komponentu. Pokud navíc vytvoříte datový seznam, Catalyst může editovat jednotlivé položky seznamu, abyste v nich mohli listovat. Tlačítku můžete přiřadit i více akcí, například přehrát zvuk a pak přechod vybraného objektu do určitého stavu. A jaký je závěr Je asi zbytečné si nechat zakázky proklouznout mezi prsty. Pokud chcete vytvářet graficky poutavé interaktivní dokumenty, máte nyní hned několik možností a ty vychází z nástrojů, které dobře znáte. Ale vždy mějte na mysli, že dokument budou uživatelé jinak číst na papíře a jinak k němu budou přistupovat na počítači. Jestliže budete chtít vytvořit složitější aplikace, kde bude programátor dodělávat logiku a propojení pomocí Adobe Flash Professional CS5 nebo Adobe Flash Builder 4, pak pro něj dokážete připravit grafiku naprosto srozumitelnou. Produkty Adobe CS5 otevírají pro každého grafika nebo designéra nový prostor pro zakázky, které může snadno zpracovávat. Přechod mezi stránkami můžete nechat vytvořit automaticky, nebo je velmi snadno vytvořit tak, aby se objekty objevili uživateli ve správný čas. Jednoduchý seznam můžete vytvořit přímo v Catalystu. A pokud se k tomu dostane programátor, snadno pak komponentu napojí k databázi. Vše pro grafiku a publikování... HTK Pro s.r.o., Kutnohorská 55, Praha 10, , tel.: Abbyy Software ACD Systems Adobe Ahead Software AlienSkin Apple Autodesk Callas Software Corel Enfocus Eset Extensis Foxit Grisoft Imagenomic Kerio Markzware Microsoft Quark Quite Smartdraw SoftCare Symantec Techsmith WoodWing

10 ADOBE CS5 ADOBE noviny JARO 2010 ADOBE PHOTOSHOP CS5 Matouš Filipi obchodní oddělení Amos Software Adobe Photoshop koncem letošního února oslavil dvacet let své existence. Když jsem na jeho narozeninové párty hovořil s Ondřejem Neffem, shodli jsme se na tom, že si u každé verze oba říkáme co proboha ještě mohou dát do další verze? A pak jsme vždy překvapeni, jaké převratné novinky v další verzi jsou. A nejinak je tomu i nyní, u Photoshopu CS5. Podívejme se tedy, co nového přináší Photoshop ve své již dvanácté verzi, která přichází na svět dvacet letech poté, co vznikla první verze tohoto legendárního programu. Pod kapotou Novinkou, která není vidět na první pohled, je podpora 64 bitových operačních systémů po platformě Windows i na Mac OS. Výsledkem je výrazně vyšší výkon aplikace, zejména při výpočetně náročnějších úlohách. Pro uživatele verzí starších než CS4 připomeňme, že Photoshop od verze CS4 využívá výkonu grafické karty, díky čemuž je překreslování obrazu při zoomování či posouvání v okně je daleko rychlejší a hladší. Při práci se 3D scénami ve Photoshopu CS5 Extended zaznamenáme daleko rychlejší odezvu při vykreslování 3D objektů. Je tomu tak díky vylepšenému vykreslovacímu enginu Adobe Ray Tracer (ART) Ovládání Ve Photoshopu CS5 najdeme opět celou řadu vylepšených prvků ovládání. Na první pohled jsou to možná drobnosti, jakmile si je ale uživatel osvojí, ve výsledku přinášejí nezanedbatelné zvýšení rychlosti práce a produktivity. Zoom Při zvoleném nástroji zoom nebo u klávesové zkratky pro zoomování (Cmd/Ctrl-Space) stačí táhnout myší doprava či doleva a obraz se zvětšuje resp. zmenšuje. Samozřejmě také stačí stisknout tlačítko myši a obraz se přibližuje sám (oddaluje s klávesou Option/Alt). Změny velikosti stopy U nástrojů, kde je možné měnit velikost stopy (např. štětec) byla u verze CS4 zavedena klávesová zkratka Cmd-Option/Alt-Pravé tlačítko myši pro změnu velikosti stopy a s přidáním Cmd/Shift se dala navíc nastavit tvrdost štětce. V nové verzi stačí klávesová zkratka Cmd- Option/Alt-pravé tlačítko myši a čtyři směry pohybu myší: doprava a doleva zvětšujeme resp. zmenšujeme stopu, nahoru a dolů zmenšujeme resp. zvětšujeme její tvrdost. Přidáme-li ke klávesové zkratce navíc Cmd/Shift, vyvoláme pod kurzorem pole pro výběr barvy. Příkaz narovnat Vyznačíme-li nástrojem měřítko horizont na fotografii, na ovládacím panelu najdeme tlačítko Narovnat (Straighten), kterým fotografii natočíme tak, aby byl horizont vodorovně. Fotografie se zároveň ořízne (klepneme-li s klávesou Option/Alt, otočí se bez oříznutí). Mini Bridge Zmenšenou verzi Adobe Bridge najdeme ve formě panelu přímo ve Photoshopu. Kromě procházení souborů a jejich otevírání (či vkládání do otevřeného obrazu) v něm najdeme i možnost načíst vybrané soubory do vrstev, sestavit z nich panorama či je sloučit do HDR nebo dávkově zpracovat. Maskování Maskování je bezesporu jednou z nejobtížnějších, a přitom často používaných technik při digitálním zpracování fotografií. Photoshop CS5 pro tuto činnost přináší řadu vylepšení, díky kterým grafik dosáhne výsledku nesrovnatelně rychleji a výsledek bude daleko přesnější a přirozenější: Inteligentní rádius nastavení poloměru podle automatické detekce ostrých a měkkých okrajů. Vylepšené nastavování automatického poloměru pro dosažení přirozenějších výsledků. Dekontaminace barvou odstranění barevného nádechu pozadí v oblastech s prosvítajícím pozadím, např. ve vlasech maskovaného portrétu. Výstup do nové vrstvy podle nastavení v dialogovém okně. Retušování podle obsahu Jde patrně o nejvýznamnější novou funkčnost Photoshopu CS5. Co tato funkce znamená: už v předchozí verzi Photoshopu jsme nalezli převratnou funkci transformace podle obsahu. Bodový retušovací štětec. Vlevo původní obrázek, uprostřed štětec bez uplatnění volby podle obsahu, vpravo se zapnutou volbou podle obsahu.

11 10 11 Připomeňme, že se jednalo o neproporcio nální změnu velikosti fotografie, kde ale důležité prvky (např. osoby, předměty atd.) zůstávaly proporčně nezměněné. Co se měnilo, bylo okolí těchto prvků, kde neproporcionální změna nebyla vidět. V algoritmu výpočtu takové situace se uplatnila inteligence, která překvapivě správně rozhodovala o tom, která oblast v obraze je důležitá a nesmí se měnit. Těchto inteligentních algoritmů využívají u Photoshopu CS5 retušovací nástroje bodový retušovací štětec a výplň podle obsahu. Oba nástroje inteligentně doplňují do retušované oblasti obrazové body se zohledněním okolí, struktur, opakujících se prvků atd. Bodový retušovací štětec je určen pro malé plochy, výplň podle obsahu se používá na retušování rozsáhlejších ploch obrazů. Slučování do HDR Opět byla vylepšena funkce pro slučování snímků pořízených vějířovou expozicí (bracketing) do obrazu s vysokým dynamickým rozsahem (HDR, high dynamic range). V praxi se často stává, že zdrojové snímky, i když jsou pořizovány ze stativu a hned za sebou, mají přece jenom drobně odlišný obsah, zejména při focení v přírodě mírně se pohnou lístky či větve ve větru, vodní hladina apod. Výsledkem skládání takových snímků byly dříve drobné duchy v místech, kde se jednotlivé snímky liší. Tyto vady dnes umí Photoshop CS5 odstranit opět se uplatňují inteligentní výpočetně náročné operace, jejichž algoritmy byly dříve možná teoreticky známy, ale jejichž praktické využití je možné až dnes, kdy to umožňuje výkon soudobých počítačů. S výsledným obrazem v 16 bitové nebo 32 bitové barevné hloubce pak můžete dále ve Photoshopu pracovat a používat na něj různé filtry, stejně jako s 8 bitovými obrazy. Pro odstranění nežádoucích objektů z obrazu (dáma promine) tento objekt vyberte (nemusíte nijak přesně) a zadejte příkaz Úpravy > Vyplnit (Fill) s volbou Podle obsahu (Content-Aware). Pokud jste na vrstvě Pozadí, stačí stisknout klávesu Delete. Korekce objektivu Ve filtru korekce objektivu je možné využít profil konkrétního objektivu (podle informace z EXIF metadat), dostupný online, a podle jeho charakteristiky provést automatickou korekci geometrického zkreslení, vinětace a chromatických vad. Loutková deformace Tento nástroj umožňuje provádět přirozeně vypadající deformaci postav, zvířat, rostlin, apod. Nejprve je třeba nadefinovat fyziologické body, jakési klouby, podle nichž se pak deformace provede. Tato funkce dovoluje během krátké chvilky dosáhnout přirozeně vypadajícího výsledku, jaký by dříve trval hodiny, pokud by byl vůbec možný. Sloučení do HDR se zapnutou volbou pro odstranění duchů. Ve výřezu bez této volby.

12 ADOBE CS5 ADOBE noviny JARO 2010 Ukázka loutkové transformace: žlutými špendlíky si nejprve označíme klouby, v nichž pak obraz v tomto případě chobot slona deformujeme. Vzhled 3D modelů lze změnit na pár kliknutí díky rozsáhlé knihovně materiálů. Vlevo je model vytvořený pomocí Repoussé bez nastavení materiálů, vpravo s aplikací materiálů a stínů. Lens correction Vylepšení v práci s vrstvami K drobným, ale produktivním vylepšením došlo také u vrstev. Sady vrstev je možné vkládat do dalších sad (vzájemně je vnořovat), je zde možnost nastavovat krytí a výplň několika vrstev najednou, či třeba přibyl příkaz vložit na místo (zachová souřadnice vkládaného výběru či vrstvy jako v původním umístění). Štětce a malba Pro uživatele, kteří tvoří původní díla, je určena řada novinek v oblasti štětců a malby obecně. Především je možné používat nový nástroj Mixer brush, který dovoluje nabrat do štětce více barev najednou. Photoshop dovoluje používat různé malířské techniky, jako např. vlhké plátno či suché štětce, a zároveň nastavovat nejrůznější tvary špičky štětců. Samozřejmostí je podpora přítlaku, úhlu a dokonce natočení pera u tabletů Wacom. Novinkou pomáhající umělci v práci je náhled štětce vlevo od vlastního obrazu. 3D Repoussé ve Photoshopu CS5 Extended Už v minulé verzi Photoshopu CS4 Extended jsme našli možnost práce s 3D grafikou. Bylo tam možné importovat 3D objekty z CAD a 3D aplikací, prohlížet si je všech stran a malovat či nanášet na jejich povrch plošnou grafiku. Nová verze umožňuje 3D objekty ve Photoshopu přímo vytvářet. Z jakéhokoli 2D objektu ať je to textová vrstva, cesta, výběr nebo maska vrstvy lze vytažením vytvořit prostorový objekt pomocí nástroje zvaný Repoussé a nastavit mu požadovaný vzhled úpravou parametrů, jako je hloubka, míra, ohnutí, zkosení, nafouknutí či zkroucení. Nastavení přirozeného vzhledu a materiálů pro 3D objekty Součástí sady nástrojů pro práci ve 3D je knihovna materiálů, kterými propůjčujeme vytvořeným 3D objektům přirozený vzhled. Knihovnu, která se nainstaluje spolu s aplikací, je možné rozšiřovat o další materiály stažené on-line i o materiály námi vytvořené či upravené. Tyto materiály mají různé charakteristiky nejen pokud jde o struktury či barvy, ale i co se týče odrazů či lomů světla. Lze je použít na celý objekt, ale častěji budeme asi kombinovat různé materiály na jednotlivé části nebo plochy 3D objektu. Pomocí nástroje Shadow Catcher lze generovat stíny vrhané 3D objekty a nastavovat jim interakci s okolím upravením jejich krytí a měkkosti. Pro dosažení skutečně realistického charakteru prostoru můžeme i ovlivňovat hloubku ostrosti pohledu. Jak je vidět z tohoto namátkového výčtu novinek zdaleka ne kompletního Photo shopu CS5, v Adobe nás opět překvapili. Možná si na tato překvapení už konečně budeme muset zvyknout, abychom si zase neříkali, co nového ještě mohou v Adobe dát do další verze.

13 ADOBE CONNECT ADOBE CONNECT rozšiřuje možnosti spolupráce napříč světem Martin Cerman Amos Software, oddělení serverových produktů Již do třetice se v Adobe novinách zmiňujeme o další, nové verzi internetového komunikačního řešení pro webkonferencing a e-learning. Adobe Connect Pro 7.5 otevírá nové možnosti komunikace v reálném čase prostřednictvím propojení web komunikace s telefonním světem. A mimo jiné, zahrnuje také přímou podporu sdílení formátu PDF. Přehled nejvýznamnějších funkcionalit, přidaných nebo významným způsobem rozšířených ve verzi 7.5: Universal Voice Řešení Acrobat Connect Pro 7.5 Universal Voice umožňuje vysílání živých audio konferenčních vstupů všem účastníkům ve virtuální místnosti pomocí Voice over IP technologie. Můžete také pořídit záznam takové audio konference v rámci Connect Pro místnosti. Sdílení Adobe PDF souborů Sdílení PDF souborů přímo v rámci virtuální místnosti. Z místnosti vyberte PDF určené k vysdílení, případně vyberete příslušné PDF z knihovny obsahu na serveru nebo z vašeho PC. Pro práci ve virtuální místnosti jsou zdrojové dokumenty PDF v reálném čase konvertovány do SWF formátu a zobrazeny. Bezpečné sdílení desktopu Umožňuje řízeně zamezit uživatelům sdílení jejich obrazovky s důvěrnými aplikacemi či procesy, a to způsobem vytvoření seznamu aplikací a procesů, které jsou z tohoto režimu vyjmuty a jejich sdílení je povoleno. V systému je možno nastavit a pracovat s rozdílným seznamem jak pro Windows, tak pro Mac OS. Vylepšená podpora Microsoft PowerPoint Menší potřebná šířka přenosového pásma stačí pro shlédnutí PowerPoint obsahu ve vyšší kvalitě. Prezentace je jednodušší, jelikož můžete nahrát PowerPoint obsah do virtuální místnosti a předem si ho uspořádat dle záměru. Během konference, Adobe Presenter nabízí další, rozšířené možnosti ovládání prezentace. Společnost Adobe Systems uvedla podstatnou aktualizaci svého řešení Adobe Acrobat Connect Pro ve verzi Tato umožňuje jejím uživatelům rozšířit možnosti komunikace, spolupráce a okamžitého sdílení zkušeností, jak mezi svými kolegy, tak mezi partnery a zákazníky. Organizace a podniky mohou velice efektivně pracovat se zákazníky prostřednictvím nabídky on-line spolupráce, školení a web seminářů, které zvyšují okamžitou možnost účasti bez ohledu na nutnost osobní prezence na daném místě. K vytvoření a rozeslání pozvá- nek s instrukcemi můžete jednoduše využít nabízené funkce systému a pomocí u vyrozumět lidi, kdykoli a kdekoli je to zapotřebí. Komunikace a spolupráce jsou naprosto zásadní pro úspěch podniků i jednotlivců. Acrobat Connect Pro je snadno ovladatelné, technicky flexibilní, vysoce bezpečné řešení, které díky své otevřené architektuře hladce zapadá do organizace IT infrastruktury. Zejména pokud jde o web-konferenční software, je nyní možné nasadit otevřené, na standardech založené a rozšiřitelné řešení, které přináší výhody Unified Communications trendu a otevírá tak dnes cestu budoucí integraci se všemi službami pro podnikovou komunikaci. Především za tímto účelem Adobe představuje v rámci Adobe Acrobat Connect Pro 7.5 funkcionalitu Universal Voice. Nové vlastnosti, které umožňují zákazníkům integrovat řešení s jakýmkoliv audio telekonferenčním poskytovatelem. Technologie, která je za těmito novými vlastnostmi Adobe Flash Media Gateway je o hodně víc než pouze integrace jakékoliv audio telekonference třetí strany. Díky své otevřenosti a rozšiřitelnosti připravuje cestu pro integraci s jinými technologiemi UC, které společnost může chtít nasadit v budoucnosti. Universal Voice mění cestu, jakou je obousměrný přenos zvuku integrován do aplikace pro účely web-konferencingu, a dává Acrobat Connect Pro zákazníkům naprostou svobodu zvolit si svůj vlastní způsob a svého preferovaného poskytovatele telefonních služeb. Acrobat Connect Pro 7.5 poskytuje integrační body s UC a spolupráci se systémy uživatelského adresáře, audio konferenčních služeb, SIP/SIMPLE nebo prezentaci a komunikaci na úrovni XMPP protokolu, Instant Messaging řešeními, úložišti obsahu a spolupráci s portály. Jeho integrační rámec je postaven na souboru otevřených a publikovaných XML aplikací a rozhraní(api), které lze spojovat do více služeb. Výsledkem je, že Acrobat Connect Pro 7.5 umožňuje integraci s audio konferenční platformou za účelem výroby integrovaných web a audio nahrávek, které mohou být uloženy v archivu přístupném přes centrální portál Acrobat Connect Pro a odtud dostupné přes URL. Zákazníci již nejsou omezeni pouze na audio konferenční platformou, se kterou byl Acrobat Connect Pro předcházející verze integrován. Pro zákazníky, kteří jsou ve fázi přehodnocení nabízených možností řešení Acrobat Connect Pro nebo mu svoji pozornost věnují poprvé, tento software poskytuje ve své poslední dostupné verzi veškeré zabezpečení a flexibilitu dnes potřebnou pro pořádání webových konferencí a web seminářů. Uživatel si pro připojení vystačí pouze s webovým prohlížečem, rozšířeným o Adobe Flash Player, který je dnes již nainstalován na 98% do internetu připojených počítačů. K zapojení do komunikace jste připraveni okamžitě, bez nutnosti dalšího stahování jednoúčelového software. Acrobat Connect Pro je nejlepší věc po osobním setkání. více informací naleznete na: případně na:

14 ADOBE CS5 ADOBE noviny JARO 2010 ADOBE FLASH CS5 Tomáš Krcha Platform Evangelist Adobe Systems Flash Professional CS5 je další aplikací z nové rodiny Adobe CS5, dodávaný jak samostatně, tak jako součást všech sad CS5 Premium a Master Collection. Intensity Pro Intensity Pro Představujeme high definition Představujeme HDMI střih s analogovou high definition konektivitou. HDMI střih s analogovou konektivitou. Kompatibilita s Adobe CS5! Kompatibilita s Adobe CS5! DeckLink HD Extreme 3D DeckLink HD Extreme 3D SD/HD/2K 4:4:4 video karta s SDI, SD/HD/2K HDMI a analogovou 4:4:4 video konektivitou. karta s SDI, HDMI a analogovou konektivitou. Kompatibilita s Adobe CS5! Kompatibilita s Adobe CS5! - podpora 3D - podpora SD/HD/2K3D - SD/HD/2K Dual Link 4:4:4 SDI in/out - Dual Link 4:4:4 SDI in/out Multibridge Eclipse Multibridge Eclipse 3Gb/s SDI, HDMI a analog se 16 kanály audia. CS5 kompatibilní! CS5 kompatibilní! Mini Converter Mini Converter Série samostatných převodníků. Série samostatných převodníků. Intensity Shuttle Intensity Shuttle Nová externí verze s USB 3.0! Nová externí verze s USB 3.0! 3Gb/s SDI, HDMI a analog se 16 kanály audia. UltraStudio Pro UltraStudio Pro Nekomprimované 10-bit přes USB 3.0! Nekomprimované 10-bit přes USB 3.0! SYNTEX Praha s.r.o., SYNTEX Praha s.r.o., Tel: Tel: SYNTEX Bratislava s.r.o., SYNTEX Bratislava Tel: s.r.o., Tel: S výsledky práce vytvořené v aplikaci Flash se setkáváme prakticky na každém kroku po internetu. Nejznámější jsou bezpochyby reklamní bannery, které na nás blikají z mnoha webových stránek, je to však aplikace, ve které se dají tvořit různé galerie, přehrávače videa, elektronické publikace, hry, ale i rozsáhlé funkční interaktivní projekty a mnoho dalších produktů. K jejich zobrazení stačí bezplatný prohlížeč Adobe Flash Player, který je dnes nainstalován prakticky na všech počítačích, ale k dispozici je i pro mobilní telefony a řadu dalších přenosných zařízení. Jaké novinky přináší nejnovější verze Flash Professional CS5? Pokročilé formátování textu Formátování, jaké známe z nástrojů Creative Suite, se dostalo i do prostředí Flashe CS5. Vertikální zarovnání, obtékání textu, vložené obrázky, podpora sloupců, zřetězení textu, kapitalizace, grafické filtry, ligatury a další. Součástí je i multi-jazyková podpora, hebrejština, čínština, japonština, arabština a jiné také psaní zprava doleva či zespodu nahoru. Vše je postaveno na Text Layout Frameworku, open-source technologii od Adobe, na které se z velké části podílel vývojový team InDesignu. Formátování je založeno na XML. Vylepšený editor ActionScriptu Editování kódu dostává nový rozměr. Automatické doplňování (code-completion) a procházení tříd (class code hinting) značně zrychlí vaši práci. Fyzikální model pro inverzní kinematiku Možnost dát vektorovému objektu kosti a pomocí inverzní kinematiky jej deformovat či ohýbat, byla k dispozici už ve Flashi CS4. Flash CS5 tuto funkci doplňuje o fyzikální model z kostí se pak stávají pružiny a celková animace dostává reálnější a zábavnější podobu. Mobilní vývoj a testování Flash CS5 obsahuje řadu vylepšení pro vývoj aplikací pro mobilní zařízení. Navíc díky Adobe Device Central CS5 můžete testovat jejich běh na různých platformách a nových možnostech jako jsou vícedotykové obrazovky (multitouch), natočení zařízení v prostoru (accelerometer), zadání GPS pozice (geolocation), měnit výkon zařízení či testovat mobilní webové stránky právě ve spojení s Dreamweaver CS5. FLA je nyní XML Zdrojový soubor Flashe CS5 je nově postavený na XML (dříve FLA, dnes XFL). Je nekom-

15 14 15 primovaný, strukturovaný a má četné výhody v týmové spolupráci ve chvíli, kdy s jedním dokumentem pracuje více lidí. Také je možné sledování změn pomocí verzovacích systémů a tím dosáhnout vylepšeného celkového profesionálního workflow. Propojení s Flash Builderem 4 Pokud máte vyšší nároky na editaci kódu, debugging a jste jednoduše zvyklí na programování ve Flash Builderu, můžete využít úzké propojení těchto dvou programů. Kód tak píšete ve Flash Builderu, zatímco grafiku, animace a doplňky si chystáte ve Flashi CS5. Fragmenty kódu Další doplněk k přednastaveným pohybům (motion presets) vám umožní nachystat fragmenty kódu (snippets), které často používáte. Vylepšení ve videu Vkládání videa do Flashe je jednou z jeho základních součástí. Novinkou je podpora pro posouvání ve videu přímo v prostředí Flashe CS5, což má např. nesmírnou výhodu při sesazování průhledného videa z green-screen. Další vylepšení umožňuje nastavení záchytných bodů (cue-points) a reakci pomocí událostí. SYNTEX Praha s.r.o. SYNTEX Bratislava s.r.o. Využijte Adobe CS5 na maximum! Jog & Shuttle ShuttlePRO v2 Shuttle Xpress 3Dconnexion Střihové klávesnice Pomocí drag-and-drop je můžete rychle aplikovat. Mimo jiné v panelu Snippets najdete už řadu připravených fragmentů pro navigaci, animaci, zvuk a video, události, načítání souborů apod. Omniture Svou aplikaci můžete snadno propojit se statistikami Omniture. Propojení je na straně Omniture SiteCatalyst i Omniture Test&Target. Apple Slim Line Classic Line Video plug-iny a efekty Nové dekorativní štětce Pomocí dekorativní štětců můžete rychle generovat grafické doplňky, které se vám můžou Red Giant Software Trapcode Genarts Časem ověřená kompatibilita! hodit zejména při tvorbě animací. Nové štětce umí vytvářet budovy, stromy, oheň, plameny, kouř, blesky, částice (particles) a mnohé další.

16 ADOBE CS5 ADOBE noviny JARO 2010 ADOBE ILLUSTRATOR CS5 Marek Cerman technické oddělení Amos Software Nová verze Adobe Illustrator CS5 přichází s řadou novinek v oblasti kreslících nástrojů, práce s objekty, perspektivy a zefektivnění pracovních postupů pro vytváření grafiky podle konkrétního výstupního požadavku. Pojďme se podívat na některé novinky. Práce ve verzi CS5 je nyní efektivnější a přímočará. Při návrhu nových nástrojů a jejich možností byly respektovány požadavky zkušených uživatelů. Na novém Illustratoru je vidět, že s analýzou pracovních postupů běžného uživatele si návrháři dali práci a nástroje jsou připraveny pro okamžité intuitivní použití. Dokonalé tahy Nastavení uměleckých štětců je sjednoceno do jednoho panelu. Pro lepší návaznost tahů je možné přesně nastavit počáteční a koncový bod i tloušťku tahu jednoduše vizuálně. Protože tah je definován vektorově, lze měnit poměry a velikost prakticky bez omezení. Úplně novým nástrojem je Nástroj šířky, pomocí kterého lze měnit tloušťky tahů v ilustraci podle požadavků. Tloušťku tahu lze měnit libovolně pro celý objekt, nebo můžete vybrat jen koncové body pro změnu tahu a také symetrii změny. Nastavení pro změnu tloušťky tahu lze ukládat jako přednastavení pro tento nástroj. Kombinací tlakově citlivého tabletu a Nástroje šířky lze doladit výsledek přesně podle vašich požadavků, a to vše navíc velmi rychle a intuitivně. Štětec se štětinami Štětec se štětinami, tedy ten normální štětec, jak ho znáte už od mateřské školy, je nyní i v Adobe Illustratoru. Samozřejmostí je to, že štětec je plně nastavitelný a vektorový. V sadě štětců najdete základní tvary, které lze potom přistřihnout na míru podle vašich požadavků. Podpora Wacom 6D pera udělá z kreslení pomocí tohoto štětce ten pravý nástroj. Při kreslení máte pocit, že kreslíte na papír. Parametry štětce jako je velikost, průhlednost (tedy spíš krytí) a další lze měnit klávesovými zkratkami. Režimy kreslení Pokud potřebujete něco nakreslit do objektu, nebo naopak mimo objekt, znamenalo to použít cestář a tyto dvě kresby sloučit podle požadavků, nebo nepotřebné tahy nějakým způsobem odstranit. To mohlo být dříve velmi pracné. Nyní vyberete objekt, který chcete pro maskování použít, a pomocí nové volby v paletě nástrojů nastavíte režim kreslení buď mimo objekt, v objektu nebo normální režim. S tímto nástrojem je možné vytvořit i řadu efektů, třeba pro masku použít tvar písmen a štětcem vyplnit jejich tvar. Efekt nápisu vytvořeného pomocí papírové šablony a spreje, jaký se používá na popis beden a pytlů, je dokonalý. Přechody s průhledností Verze CS5 přinesla možnost přidání alfa kanálu do přechodu. Nyní lze přímo míchat různé barevné přechody. Průhlednosti pro přechod se nastavují standardně v panelu Průhlednost. Nástroj pro vytváření tahu Nástroj pro kombinování vybraných objektů pomocí jednoduchého výběru toto zachovat, toto vypustit jen pouhým kliknutím myší nebo perem tabletu. Nástroj pro vytváření tahu patří k těm, o kterém nelze říct, že by přinášel nějakou novou funkci, kterou by nešlo nějak udělat i v předchozích verzích, ale teď to lze udělat jednoduše a efektivně za zlomek času a o to přece jde.

17 technologie pro digitální tisk, spotřební materiál, servis, ICC profily máme pro Vás komplexní řešení Kreslicí plátna Kreslicí plátno (artboard) není ve verzi CS5 novinkou, ale teď je zde paleta, kde je možné jednotlivá plátna pojmenovat a přehledně je organizovat. S novou paletou Kreslicí plátna nástroj získává nové možnosti organizace práce na ilustraci, kdy je možné objekty roztřídit do skupin podle požadavků grafika, vymazat prázdná plátna, nebo změnit jejich pořadí. Perspektivní mřížka Mřížka pro kreslení v perspektivě je jistě pomůcka, která posunuje možnosti vytváření grafiky v Adobe Illustrator CS5 o velký kus dál. V nastavení mřížky pro perspektivu si můžete nastavit parametry pohledu, úběžné body a plochy. Natočení a posuny hotové mřížky jde provádět i později během práce a další objekty kreslit pomocí jiné perspektivy. Přepínání roviny, do které kreslíte, se provádí pomocí klávesových zkratek. Při zapnuté funkci přichytávání na mřížku perspektivy prostě kreslíte na tuto mřížku v nastavené perspektivě. Zarovnání do mřížky obrazových bodů (PPD) a Efekty nezávislé na rozlišení (RIE) Pokud vytváříte grafiky pro nízké obrazovkové rozlišení, jako je například grafika pro web nebo pro prezentace, máte nyní volbu připravovat grafiku přímo pro požadované výstupní rozlišení. Grafické objekty se mohou pasovat přímo na mřížku nastaveného výstupního profilu. Už žádné rozostřené okraje objektů. Efekty nezávislé na rozlišení je technologie, která také souvisí s vytvářením grafiky pro web a obrazovku. Efekt je při každém požadavku na výstup vypočítán znovu tak, aby výsledek odpovídal přesně nastavení. To dovoluje připravit jediný grafický návrh a ten pak exportovat pro různá rozlišení podle potřeb se zachováním maximální možné kvality výstupu. Soupis několika výše uvedených nových funkcí napovídá, že Adobe Illustrator CS5 je nástroj, který se posunul vpřed směrem k efektivní práci grafika, který dnes řeší výstup nejen pro papírové publikace, ale jeho práce je stále více směrována na nová média, jakými je internet, elektronické knihy, platforma ipad a iphone, elektronické publikace na bázi PDF a další. Illustrator CS5 je nástrojem, který rozhodně ne zaspal dobu.

18 PORADNA ADOBE noviny JARO 2010 Jak správně upgradovat na ADOBE CREATIVE SUITE 5 Václav Macejka obchodní oddělení Amos Software S novou řadou Adobe CS5 přicházejí i nové typy upgradů a upsellů z předchozích verzí. Někdy je upgradování poměrně komplikované, a tak jsme pro vás připravili jednoduchý přehled, ze kterého se dozvíte nejen to, zda svou předchozí verzi můžete či nemůžete vůbec upgradovat, ale i případně jakou položku je třeba objednat. Již delší dobu je pravidlem, že upgradovat je možné obvykle jen z předchozích posledních tří verzí. Tím se to trochu zjednodušilo, nicméně akvizicí společnosti Macromedia společností Adobe, která používala odlišné značení svých verzí, byla opět orientace ve verzích ztížená. S příchodem CS5 se upgradování zjednodušuje, avšak i tak jsou desítky možných přechodových kombinací, proto pokud splňujete první nejdůležitější podmínku pro možný upgrade a vlastníte verzi maximálně o 3 zpět, nebojte se kontaktovat svého prodejce pro další konzultaci, pokud vám ani následující informace nepomohou nalézt ten správný produkt pro upgrade. Upgrady jsou dostupné buď v krabicových verzích (obvykle jeden typ upgradu/krabice pro více upgradovatelných verzí najednou) nebo licenční (pro jednotlivé jasně určené předchozí verze), které ovšem přinášejí mnohem rozšířenější možnosti upgradování. V nabídce upgradů CS5, tak jako tomu bylo i dříve, se setkáte obvykle s pojmem Upgrade (UPG) nebo Upsell (UPSL). Upgrade se používá pro přechod na novou verzi stejné aplikace, např. Photoshop CS5 Upgrade ten se aplikuje na předchozí tři verze Photoshop CS2, CS3 a CS4. Upsell se pak používá na novou verzi z jiného nebo obdobného typu produktu, např. Photoshop CS5 Extended UPSL z Photoshop CS2/3/4 zde je zřejmé, že tímto upsellem povyšujete svůj běžný Photoshop na verzi Photoshop Extended. Upselly mohou být i ze zcela jiných produktů. Např. se můžete setkat s upsellem, kdy přecházíte z Macromedia Free- Hand na Adobe Illustrator CS5 nebo z Adobe GoLive na Adobe Dreamweaver CS5 apod. V neposlední řadě je pak upsellem označován přechod z kolekcí řady CS2 a CS3 na CS5, tedy např. CS5 Design Premium UPSL z CS2/3. (Přechod z verze kolekce CS4 je naopak levnější upgrade, tudíž použije se položka CS5 Design Premium UPGRADE z CS4 ). Jednou z nejdůležitějších informací pro budoucí upgradování je ujištění se, jakou předchozí verzi vlastníte nejen dle číselného označení, ale také zda jde o krabicovou nebo licenční dodávku! Upozorňujeme, že pokud upgradujete krabici, můžete zakoupit jak krabicový, tak i licenční upgrade. Zde je souhrn samostatných nových verzí řady CS5 a produktů s touto řadou spojených (např. společně v kolekcích) s vyjmenováním předchozích verzí, ze kterých lze některým z upgradů nebo upsellů přecházet: ADOBE PHOTOSHOP EXTENDED CS4 ADOBE PHOTOSHOP CS5 ADOBE ILLUSTRATOR CS5 ADOBE INDESIGN CS5 ADOBE FLASH CATALYST CS5 ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS5 ADOBE FLASH BUILDER 4.0 STANDARD ADOBE FLASH BUILDER 4.0 PREMIUM ADOBE DREAMWEAVER CS5 ADOBE FIREWORKS CS5 ADOBE CONTRIBUTE CS5 ADOBE PREMIERE PRO CS5 ADOBE AFTER EFFECTS CS5 ADOBE SOUNDBOOTH CS5 ADOBE INCOPY CS5 ADOBE ONLOCATION CS5 ADOBE ENCORE CS5 ADOBE BRIDGE CS5 ADOBE DYNAMIC LINK z verzí Adobe Photoshop CS2, CS3, CS4 a CS5 nebo CS3 a CS4 Extended (a speciální upgrade z Adobe Photoshop Elements 6.x a novějších) z verzí Photoshop CS2, CS3 a CS4 (a speciální upgrade z Adobe Photoshop Elements 6.x a novějších); nově je možný upgrade z Photoshop Extended CS3/4 na Photoshop CS5 z verzí Illustrator CS2, CS3, CS4 (nebo z Macromedia FreeHandu 9.x a novějších) z verzí InDesign CS2, CS3, CS4 (nebo z Adobe PageMakeru) novinka, nelze upgradovat z žádné předchozí Adobe aplikace z verzí Macromedia Flash 8.0 Professional nebo Basic, Adobe Flash Pro CS3 a CS4 z předchozích verzí Adobe Flex Builder 2 nebo 3 STD z předchozích verzí Adobe Flex Builder 2 nebo 3 STD a PREM (nebo Adobe ColdFusion Builder) z verzí Macromedia Dreamweaver 8.0, Adobe Dreamweaver CS3, CS4 (nebo z Adobe GoLive CS a novějších) z verzí Macromedia Fireworks 8.0, Adobe Fireworks CS3 a CS4 z Macromedia Contribute 3.0, Adobe Contribute CS3 a CS4 z jakékoliv předchozí verze Adobe Premiere nebo Adobe Premiere Pro, z Adobe Encore DVD 2.x a novějších (a speciální upgrade z Adobe Premiere Elements 4.x a novějších); Adobe Premiere Pro CS5 je funkční pouze na 64bitovém systému z verzí Adobe After Effects 7.x, Adobe After Effects CS3 a CS4; Adobe After Effects CS5 je funkční pouze na 64bitovém systému z verze Adobe Soundbooth CS3 a CS4 z verzí Adobe InCopy CS2, CS3 a CS4 nedostupné jako samostatná aplikace je součástí Adobe Premiere Pro CS5, Adobe CS5 Production PREM a CS5 Master COLL nedostupné jako samostatná aplikace je součástí CS5 Production PREM, CS5 Master COLL a Premiere Pro CS5 nedostupné jako samostatná aplikace je součástí všech kolekcí řady CS5 nedostupné jako samostatná aplikace je součástí CS5 Production PREM a CS5 Master COLL Samostatné upgrady nelze použít pro upgrade jen jednoho produktu z kolekce. Pokud máte zájem o novou verzi některého z produktu CS5, který je součástí vaší kolekce, je nutné upgradovat kolekci jako celek nikoliv jen částečně!

19 18 19 Produkty součástí ADOBE CS5: Design Standard (CZ/ENG*) Design Premium (CZ/ENG*) Web Premium (CZ/ENG*) Production Premium (ENG) Master Collection (CZ/ENG**) ADOBE PHOTOSHOP CS5 EXTENDED ADOBE PHOTOSHOP CS5 ADOBE ILLUSTRATOR CS5 ADOBE INDESIGN CS5 ADOBE ACROBAT 9 PRO ADOBE FLASH CATALYST CS5 ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS5 ADOBE FLASH BUILDER 4 STANDARD ADOBE DREAMWEAVER CS5 ADOBE FIREWORKS CS5 ADOBE CONTRIBUTE CS5 ADOBE PREMIERE PRO CS5 ADOBE AFTER EFFECTS CS5 ADOBE SOUNDBOOTH CS5 ADOBE ONLOCATION CS5 ADOBE ENCORE CS5 Další komponenty: ADOBE BRIDGE CS5 ADOBE DEVICE CENTRAL CS5 ADOBE DYNAMIC LINK Propojení do: Adobe CS Live Adobe CS Live Adobe CS Live Adobe CS Live Adobe CS Live *) Kolekce jsou dostupné buď v české (CZ) nebo anglické (ENG) verzi. Jazykovou verzi je nutné zvolit při objednávce nové licence nebo upgradu/upsellu a nelze ji později měnit. **) Adobe CS5 Master Collection je dostupná buď v anglické verzi (ENG) nebo v české verzi (CZ), přičemž CZ verze je kombinovaná a obsahuje v češtině jen ty produkty, které jsou samostatně lokalizovány. Ostatní produkty jsou pouze v angličtině (Premiere Pro, After Effects, Soundbooth, OnLocation, Encore, Device Central, Dynamic Link). České produkty z kombinované kolekce nelze spustit v angličtině. Jestliže však upgradujete předchozí licenční dodávku, pak je bezpodmínečně nutné použít opět licenční upgrade, jinak aplikace nebude funkční. Rozdíl v krabicových a licenčních dodávkách je zejména ten, že krabice se dodává společně s instalací a sériovým číslem, oproti licenční dodávce, která je dodávána buď jako tištěný licenční certifikát (A4), nebo v elektronické podobě (PDF) a je vystavena přímo na jméno uživatele/koncového zákazníka (zákazník má přístup do licenčního centra Adobe, kde si licence může sám stáhnout). K licencím je od poskytován automaticky a zdarma elektronický download (http://licensing.adobe.com) nebo je možné dokoupit volitelný DVD Pack, který byl před tímto datem pro prvonákupy licencí ještě povinný. Více informací o licenčních programech společnosti Adobe Systems naleznete zde: Ceny a jednotlivé upgrady jsou dostupné na: Nové verze kolekcí v nabídce: ADOBE CS5 DESIGN STANDARD upgradovat je možné z verzí kolekcí řady CS2, CS3, CS4 (Design STD, Design PREM, Web STD, Web PREM, Production PREM, Master COLL, Macromedia Studio 8); možné je i použít tzv. upselly z jednotlivých produktů zakoupených samostatně jedná se o ty samostatné produkty, které jsou součástí nové kolekce CS5 Design Standard (Design STD Group). ADOBE CS5 DESIGN PREMIUM upgradovat je možné z verzí kolekcí řady CS2, CS3, CS4 (Design STD, Design PREM, Web STD, Web PREM, Production PREM, Master COLL, Macromedia Studio 8); možné je i použít tzv. upselly z jednotlivých produktů zakoupených samostatně jedná se o ty samostatné produkty, které jsou součástí nové kolekce CS5 Design Premium (Design PREM Group). ADOBE CS5 WEB PREMIUM upgradovat je možné z verzí CS2, CS3, CS4 (Design STD, Design PREM, Web STD, Web PREM, Production PREM, Master COLL, Macromedia Studio 8); možné je i použít upselly z jednotlivých produktů zakoupených samostatně jedná se o ty samostatné produkty, které jsou součástí nové kolekce CS5 Web Premium (Web PREM Group). ADOBE CS5 PRODUCTION PREMIUM upgradovat je možné z verzí CS2, CS3, CS4 (Design STD, Design PREM, Web STD, Web PREM, Production PREM, Production Studio PREM nebo STD, Macromedia Studio 8); možné je i použít upselly z jednotlivých produktů zakoupených samostatně jedná se o ty samostatné produkty, které jsou součástí nové kolekce CS5 Production Premium (Production PREM Group). ADOBE CS5 MASTER COLLECTION upgradovat je možné z verzí CS3 Master Collection nebo CS4 Master Collection, případně speciální upsell z CS2, CS3 a CS4 kolekcí, tzv. Any 1 Suite (jmenovitě z Creative Suite 2 STD nebo PREM, z CS3 Design STD nebo PREM, z CS3 Web STD nebo PREM, z CS3 Production PREM, a dále pak i z CS4 Design STD nebo PREM, CS4 Web STD nebo PREM a CS4 Production PREM, Production Studio PREM/STD a Macromedia Studio 8). V průběhu životního cyklu CS5 se typy upgradů a upsellů mohou měnit a výše uvedené varianty nejsou závazné.

20 ADOBE LIVECYCLE ADOBE noviny JARO 2010 ADOBE LIVECYCLE ENTERPRISE SUITE 2 nová verze přehled změn a vylepšení Martin Kaňok oddělení serverových produktů Amos Software V listopadu 2009 společnost Adobe oficiálně uvedla na trh novou verzi softwarového balíku Livecycle Enterprise Suite 2. Nová verze se objevuje na trhu po dvou letech od uvedení poprvé to bylo v létě Tento softwarový balík si od svého uvedení do dnešního dne již získal významnou pozici na trhu nejen světovém, ale i českém, v oboru podnikových (neboli jak my říkáme Enterprise ) řešení. Podniková komunikace stále efektivněji Než se dostanu k popisu změn a vylepšení, dovolím si rekapitulovat výchozí pozici, respektive účel a smysl jeho vzniku a použití. V našem každodenním životě se potkáváme na každém kroku s podniky, institucemi a orga nizacemi typu banky, pojištovny, úřady a další a další. My potřebujeme k životu je a ony nás. Tyto podniky udržují velké množství informací u obrovského počtu svých klientů a musí je být schopny udržovat up to date stále aktuální, tudíž se stávající databáze podniků musí neustále průběžně aktualizovat sběrem dat zvenčí a zároveň podniky musí být schopny poskytovat informace ze svých informačních systémů nám klientům. Asi není nutné někoho zvlášť přesvědčovat, že v oblasti komunikace podniku (úřadu) s klien tem je toho dost co zlepšovat a Adobe Livecycle je právě odpověď společnosti Adobe na tuto komunikační mezeru. Co je mezera v komunikaci? Na straně jedné podniky řeší problém, že klasické komunikační cesty jsou velmi drahé provoz poboček, callcenter, poštovné, externí pracovníci atd., a tak se snaží vytvářet nové komunikační cesty prostřednictvím elektronické komunikace. Ta má nepochybně obrovský potenciál. Studiemi je ale prokázáno, že cca 65 % obyvatelstva raději zvedne telefon, než se prokouše k dokončení nějaké on-line transakce! Důvodem je zejména komplikovanost a uživatelská nepřívětivost stávajících on-line systémů, ale i obavy uživatelů o bezpečnost dat, nespolehlivost systémů a jejich chybovost. A právě tady je zřejmá mezera v komunikaci, kterou se společně s našimi partnery a společností Adobe snažíme již několik let zacelovat pomocí řešení Adobe LiveCycle. Nasazení softwarových modulů LiveCycle na jednotlivé úlohy a procesy v rámci podnikových řešení umožňuje tyto úlohy a procesy plnit s nejvyšší možnou efektivitou. Za klíčové vlastnosti a přednosti LiveCycle řešení považuji Pružnost komunikace Přechod mezi PDF formátem dokumentu, ve kterém je možné řešit zabezpečení dokumentu, digitální podpis, autenticitu dokumentu atd. do formátu Flex ve kterém je možné provozovat uživatelsky velmi přátelské RIA aplikace, které pro klienty bude radost používat. Rychlý vývoj Modulární architektura LiveCycle umožňuje prakticky na počkání modelovat procesy nad dokumenty. Tam, kde klasickými metodami trvá namodelování, naprogramování procesu celé týdny, to je při použití Livecycle a nástroje Workbench otázkou chvíle. Bezpečnost a důvěryhodnost Nakonec, ale rozhodně ne na posledním místě, bych uvedl použití bezpečných a odzkoušených technologií renomované společnosti Adobe na zabezpečení citlivých údajů. K tomu, aby podniková řešení mohla komunikovat se svými klienty, musí na straně klientského počítače běžet aplikace (klient). Kromě samozřejmého internetového prohlížeče, který mimo jiné umí interpretovat HTML, má společnost Adobe dobře rozdané karty, protože Acrobat Reader je dostupný na více než 90 % počítačů a na více než 98 % počítačů je dostupný Flash. V nové verzi Livecycle ES2 je důraz na platformu Flash kladen ještě více, protože je to prostředek pro tvorbu RIA aplikací, které komunikaci s podnikovými řešeními umí lidem přiblížit nejlépe. Kromě toho se v uživatelských počítačích raketově rozšiřuje AIR klient, který disponuje obdobnými interaktivními vlastnostmi jako Flash a navíc je možné s ním pracovat i v offline režimu. K tomu si neodpustím následující obrázek, který má větší vypovídací hodnotu než desítky slov. Nyní po všeobecném úvodu se můžeme po-

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

Adobe noviny. podzim 2009 číslo 31. z obsahu Adobe Acrobat a PDF PDF a datové schránky Aplikace pro datové schránky Flash Catalyst Tablet Intuos4

Adobe noviny. podzim 2009 číslo 31. z obsahu Adobe Acrobat a PDF PDF a datové schránky Aplikace pro datové schránky Flash Catalyst Tablet Intuos4 Adobe noviny podzim 2009 číslo 31 z obsahu Adobe Acrobat a PDF PDF a datové schránky Aplikace pro datové schránky Flash Catalyst Tablet Intuos4 ADOBE AIR ADOBE ACROBAT Dat JAKO VYTESANÉ DO KAMENE ZŮSTANOU

Více

Adobe noviny. Stěhujeme se! Z OBSAHU ČÍSLA. Duben 2001, číslo 1 NAJDETE. Střešovice. Břevnov. Strahov. P a t o č k o v a. B ě l o h o.

Adobe noviny. Stěhujeme se! Z OBSAHU ČÍSLA. Duben 2001, číslo 1 NAJDETE. Střešovice. Břevnov. Strahov. P a t o č k o v a. B ě l o h o. Adobe noviny Duben 2001, číslo 1 Z OBSAHU ČÍSLA NAJDETE Adobe Premiere 6.0 a After Effects 5.0 Dvě novinky pro zpracování digitálního videa popisuje Marek Cerman......... 2 Co je nového v InDesignu 1.5.2

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Jak nás kontaktovat Hlavní kancelář naší společnosti: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCIE Hlavní linka: +33(0)4 38 02 22 00 Podpora zákazníků/

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Acrobat Business Tools umožňují. Vyplňovat a ukládat elektronické formuláře.

Acrobat Business Tools umožňují. Vyplňovat a ukládat elektronické formuláře. Adobe noviny Březen 2000, číslo 1 Opět větší! Již na 16 stran UVNITŘ NAJDETE TextSpy přichází do prodeje Jak se bude licencovat a kolik bude stát fulltextový vyhledávač pro CE jazyky...... 2 Technická

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Microsoft Expression Web. Průvodce produktem

Microsoft Expression Web. Průvodce produktem Microsoft Expression Web Průvodce produktem OBSAH Úvod... 3 Představujeme Expression Web... 4 Komu je Expression Web určen... 5 Hlavní ideje Expression Webu... 6 Přehled podle funkcí... 7 Webové stránky

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Základy práce v Linuxu

Základy práce v Linuxu Základy práce v Linuxu Již v předchozí kapitole jsme naznačili, že pracovní prostředí není v Mandriva Linuxu jen jedno, ale je jich k dispozici více. Liší se vzhledem, ovládáním, náročností na zdroje počítače

Více

TĚŠÍTE SE? úvodní slovo. DAQUAS. Příjemné rozhraní mezi člověkem a softwarem.

TĚŠÍTE SE? úvodní slovo. DAQUAS. Příjemné rozhraní mezi člověkem a softwarem. úvodní slovo DAQUAS. Příjemné rozhraní mezi člověkem a softwarem. TĚŠÍTE SE? > Když na nás dospělé udeří Vánoce, skoro jako by se ani nehodilo přiznat partě kamarádek uštvaných už dopředu z té představy

Více

Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele

Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou školských informatiků. Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Kam

Více

Multimédia. Robert Šádek. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Multimédia. Robert Šádek. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Multimédia Elektronická učebnice Robert Šádek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Multimédia... 4 1.1 Co jsou multimédia... 4 1.2

Více

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost InDesign v praxi Fonty prakticky Adobe Acrobat Malonákladové dokončující zpracování II Polypropylén místo kartonu

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Adobe noviny. Prosinec 1999 číslo 4 UVNITŘ NAJDETE

Adobe noviny. Prosinec 1999 číslo 4 UVNITŘ NAJDETE Adobe noviny Prosinec 1999 číslo 4 UVNITŘ NAJDETE Krátké zprávy Aktuální novinky z distribuce Amos Software................................. 2 Adobe PressReady Poněkud ve stínu hlavní DTP události letošního

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení:

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Základy vztahu k technice a administrativě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah Úvod... 4 Datová úložiště... 4 Diskety... 4 CD/DVD/BluRay... 4 USB flash disky...

Více