Základní struktura. NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní struktura. NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc."

Transkript

1 Základní struktura NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. VČP č. Název, charakteristika Zkratka Řešitel VČP 1.1 Výskyt chemických látek v prostředí MONITOR Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. VČP 1.2 Osud chemických látek v prostředí FATE Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. VČP 1.3 Osud specií prvků vprostředí FATESPECMET Prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. VČP 1.4 Abiotické transformace - ENPHOTO RNDr. Jana Klánová, Ph.D. environmentální fotochemie VČP 1.5 Biotické transformace DEHALO Mgr. Zbyněk Prokop, Ph.D. VČP 1.6 Elektrochemické transformace ELCHEM Doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. VČP 1.7 Vývoj nových analytických technik ENVIANAL Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. 1

2 Základní struktura Výzkumná část projektu (VČP) VČP č. Název, charakteristika Zkratka Řešitel + D1 NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. VČP 1.1 Výskyt chemických látek v prostředí - screening výskytu nových typů látek vprostředí a posouzení potřebnosti monitorování jejich hladin, ověření vhodnosti nových analytických metod pro monitoring, využití dat pro hodnocení expozice MONITOR Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc. 2

3 Regionální monitoring PTS Experimenty 2005/I Probíhající monitoring a POPs analýzy EMEP - Košetice (aktivní vzduch, srážky, balíček) EU - APOPSBAL (PAS, půdy) GAČR - Antarktida R - Izotopické sledování markerů spalovacích procesů 3

4 Lokální monitoring PTS Experimenty 2005/I Probíhající monitoring a POPs analýzy Mokrá (půdy) Zlín (aktivní vzduch) Zlín (půdy, sedimenty) PAS 2005 (Zlín, Valašské Meziříčí, Uh.Hradiště, Brno, Mokrá, Praha, Košetice) 4

5 Monitoring PTS Připravované nové vzorkovací metody: Pasivní vzorkování povrchových vod (SPMD, silikon) Prokeš, Rusina Připravované nové analytické metody pro další POPs: Chlorované parafíny (GC-MS-IT) - Přibylová Polychlorované naftalény (GC-MS-IT) - Kukučka Heterocyklické polyaromáty (HPLC) - Švábenský Chirální polutanty (GC, HPLC) - Přibylová Markery environmentálního znečištění (GC-MS) Klánová, Kozáková SPE vodných vzorků Poláková, Matykiewiczová 5

6 Monitoring PTS Plán 2005/II! Dlouhodobě běžící kampaně a analýzy Košetice (vzduch, srážky, povrchové vody, sedimenty, půdy, mechy, lišejníky) - Kohoutek, Poláková, Krejčí, Klánová, Kareš! Převedení metod na novou instrumentaci (GC-MS-EI, CI) Klánová, Kareš! Akreditace laboratoří Kostrhounová! Zahájení paralelního SPMD vzorkování zájmových toků - Prokeš! Zahájení APOPSBAL II (PAS, půdy, sedimenty Banja Luka, Kragujevac)! Zahájení analýz biomasy vodního květu na kumulaci POPs spolupráce s VČP 3.2! Postupná verifikace nových metod 6

7 Prezentace 1 publikace + 3 podané + 6 připravovaných (1 knižní) Časopisy: Mandalakis, M., Gustafsson, O., Alsberg, T., Egeback, A.L., Reddy, C.M., Xu, L., Klanova, J., Holoubek, I., Stephanou, E.G.: Contribution of biomass burning to atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons at three European background sites. Environ. Sci. Technol. 39 (9): (2005) Klánová, J., Kohoutek, J., Hamplová, L., Urbanová, P., Holoubek I.: Passive air sampler as a tool for long-term air pollution monitoring: Part 1. Performance assessment for seasonal and spatial variations. Environmental Pollution (podáno) Čupr, P., Klánová, J., Bartoš, T., Flégrová, Z., Kohoutek, J., Holoubek, I.: Passive air sampler as a tool for long-term air pollution monitoring: Part 3. Air genotoxic potency screening assessment. Environmental Pollution (podáno) Přibylová,P., Jana Klánová, J., Holoubek, I.: Contamination of the Czech aquatic environment by short and medium chain chlorinated paraffins. Environmental Pollution (podáno) V přípravě: APOPSBAL (2x), Košetice (2x), PAS (2x) 7

8 Prezentace/II 2 přednášky mezinárodní konference + 4 tuzemské + 2 postery mezinárodní Přednášky: Klánová, J., Holoubek, I., Kohoutek, J., Kostrhounová, R., Rapsomanikis, S.: POPs contamination of Balkan countries as a consequence of war damages. In SETAC Europe, 15th Annual Meeting, p.40, Lille, France (2005) Holoubek, I., Klánová, J., Kohoutek, J., Kostrhounová, R.: 15 years of POPs monitoring in the background station Kosetice trends and advances. In SETAC Europe, 15th Annual Meeting, p.13, Lille, France (2005) Klánová, J., Holoubek, I., Kohoutek, J.: PCB contamination of former Yugoslavian countries as a consequence of Balkan wars. In OVZDUSI 2005, p.62-63, Brno, Czech Republic (2005) (lecture) Klánová, J., Kohoutek, J., Čupr, P., Holoubek, I.: Passive air sampling as a tool for the long-term air quality monitoring. In OVZDUSI 200, p , Brno, Czech Republic (2005) Holoubek, I., Klánová, J., Dvorská, A., Kareš, R., Kohoutek, J., Kostrhounová, R.: Regional Trends of Pops in the ambient air. In OVZDUSI 200, p.55-61, Brno, Czech Republic (2005) Kohoutek, J., Holoubek, I., Klánová, J., Zachař, P., Tříska, J.: Trends in chemical contamination of the baroque theatre in Cesky Krumlov. In OVZDUSI 200, p , Brno, Czech Republic (2005) Postery: Přibylová, P., Klánová, J., Holoubek, I.: Short and medium chain chlorinated paraffins in the Czech environment. In SETAC Europe, 15th Annual Meeting, p.123, Lille, France (2005) Flégrová, Z., Bartoš, T., Čupr, P., Růžičková, P., Klánová, J., Holoubek, I.: The use of passive air sampling and reporter gene test for genotoxic potential evaluation of the urban air in Brno. In SETAC Europe, 15th Annual Meeting, p.349, Lille, France (2005) 8

Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013)

Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013) Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013) Státní závěrečnou zkouškou student prokazuje znalost logických souvislostí poznatků nabytých v jednotlivých předmětech

Více

Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise

Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise 1. V rámci požadované akreditace byla na doporučení akreditační komise provedena změna garanta oboru: Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. 2. Vyjádření

Více

SBORNÍK KONFERENCE. 12.-13. listopadu 2009, Čejkovice

SBORNÍK KONFERENCE. 12.-13. listopadu 2009, Čejkovice SBORNÍK KONFERENCE.-. listopadu 9, Čejkovice Vydala Česká aerosolová společnost ISBN 978-8-8686--7 OBSAH J.Smolík: Úvod 7 L. Ondráčková, J. Ondráček, L. Andělová, J. Smolík: Koncentrace aerosolu v Barokním

Více

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Aneta Krausová editor Praha 2014 Publikace neprošla jazykovou ani odbornou úpravou. Za

Více

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. IČ: 68081715 Sídlo: Veveří 97, 602 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Dozorčí radou projednáno dne: 22. dubna 2013 Radou pracoviště schválena

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ ZA ROK 2008 BRNO, březen 2009 MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ

Více

SANAČNÍ TECHNOLOGIE IX pořádanou pod záštitou Ing. Viléma Žáka náměstka hejtmana Středočeského kraje

SANAČNÍ TECHNOLOGIE IX pořádanou pod záštitou Ing. Viléma Žáka náměstka hejtmana Středočeského kraje Vás zvou na konferenci SANAČNÍ TECHNOLOGIE IX pořádanou pod záštitou Ing. Viléma Žáka náměstka hejtmana Středočeského kraje odborní garanti doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc. Ing. Jaroslav Zima doc. Dr. Ing.

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI Číslo 126 únor 2005 http://www.spektroskopie.cz e-mail sekretariátu: immss@spektroskopie.cz telefonní číslo sekretariátu: 233 332 343 Oznámení

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí WASTE FORUM RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ROČNÍK 2014 číslo 1 strana 1 44 Patron čísla Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí

Více

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH Září 2005 Ročník XV částka 9 METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 12. Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území...1 13. Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území...42 OBSAH SDĚLENÍ 26.

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

Roční Zpráva. Praha 2014

Roční Zpráva. Praha 2014 Roční Zpráva 2013 Praha 2014 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Praha 2014 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75, 120 56 Praha 2 IČ 00027251 Tel. ústředna 222 000 222 provolba 222 000 xxx Fax 222 725

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI Generálním sponzorem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci je firma ThermoFisher Scientific s.r.o. spolu s partnery Pragolab s.r.o. a Nicolet CZ s.r.o. B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

UNIVERZITNÍ CENTRUM EXCELENCE "Výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století" průběžná zpráva řešení za rok 2012

UNIVERZITNÍ CENTRUM EXCELENCE Výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století průběžná zpráva řešení za rok 2012 UNIVERZITNÍ CENTRUM EXCELENCE "Výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století" průběžná zpráva řešení za rok 2012 Procesní nastavení projektu V následujících bodech jsou uvedeny

Více

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny 3.cirkulář Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce? 5. - 6. května 2014, Křtiny Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem Ústavu inženýrských

Více

CURRICULUM VITAE. Michal Hejcman together with his sons (Míša, Honzík and Jára) in summer 2007

CURRICULUM VITAE. Michal Hejcman together with his sons (Míša, Honzík and Jára) in summer 2007 CURRICULUM VITAE Name: Address: E mail: Date of birth: 9 th January 1976 Nationality: Czech prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D. Department of Ecology, Faculty of Environmental Sciences, Czech University

Více

POLITIKA A NÁSTROJE OCHRANY ŽP - nový předmět

POLITIKA A NÁSTROJE OCHRANY ŽP - nový předmět POLITIKA A NÁSTROJE OCHRANY ŽP - nový předmět Dvorská dvorska@recetox.muni.cz tel: 549 49 28 59 Rozsah: 2 hod/týd Zakončení: zk/k Prerekvizity: žádné podzimní semestr Obsah - Vize 1) Environmentální právní

Více

OBSAH. Předmluva... 4. Kasl, J. Strejcius, J. Koc, J. Jandová, D.: 1. Strukturní aspekty studia degradace materiálů energetických zařízení 6

OBSAH. Předmluva... 4. Kasl, J. Strejcius, J. Koc, J. Jandová, D.: 1. Strukturní aspekty studia degradace materiálů energetických zařízení 6 3 OBSAH Předmluva.... 4 Kasl, J. Strejcius, J. Koc, J. Jandová, D.: 1. Strukturní aspekty studia degradace materiálů energetických zařízení 6 Mentl, V. Andrlová, I. Kanta, V.: 2. Hodnocení procesů degradace

Více

Obsah olova v krvi dětí a dospělých

Obsah olova v krvi dětí a dospělých Obsah olova v krvi dětí a dospělých Datum: září 2013 Indikátor Název: Obsah olova v krvi dětí a dospělých Definice: Obsah olova v krvi dětí ve věku 8-10 let a dospělých ve věku 18-59 let ve vybraných městech

Více

Benzen. Vzorkovací systém US EPA metody TO-18

Benzen. Vzorkovací systém US EPA metody TO-18 "Zpracováno podle Skácel, F. - Tekáč, V.: Podklady pro Ministerstvo životního prostředí k provádění Protokolu o PRTR - přehled metod měření a identifikace látek sledovaných podle Protokolu o registrech

Více

Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu. certifikovaná metodika. Pavel Tlustoš a kol.

Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu. certifikovaná metodika. Pavel Tlustoš a kol. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu certifikovaná metodika Pavel Tlustoš a kol. Česká zemědělská

Více

ROČENKA 2008 Annual Report 2008

ROČENKA 2008 Annual Report 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i. 50 let 1958 2008 Food Research Institute Prague 50 years 1958 2008 ROČENKA 2008 Annual Report 2008 Praha 2009 Copyright Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.,

Více

Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav Název textu Modelové systémy Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani

Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav Název textu Modelové systémy Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani Autor Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav Název textu Modelové systémy Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 7. MODELOVÉ SYSTÉMY 7.1. ÚVOD

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI Číslo 130 prosinec 2005 http://www.spektroskopie.cz e-mail sekretariátu: immss@spektroskopie.cz telefonní číslo sekretariátu: 233 332 343 80.

Více

Spalovna komunálního odpadu v Liberci významný zdroj POPs

Spalovna komunálního odpadu v Liberci významný zdroj POPs Spalovna komunálního odpadu v Liberci významný zdroj POPs RNDr. Jindřich Petrlík a Ing. Milan Havel (Arnika program Toxické látky a odpady), Martin Skalský (Arnika Centrum pro podporu občanů) vydalo občanské

Více

Výroční zpráva 2010. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Výroční zpráva 2010. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Obsah 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 8 9 10 Úvodní slovo předsedy představenstva... Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.... Činnost

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSK PRAHA

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSK PRAHA VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSK PRAHA Food Research Institute Prague ROČENKA 1998 Annual Report 98 Obsah I. Úvod (4) II. Výsledky výzkumné činnosti (5) 1. ZPRACOVATELSKÉ TECHNOLOGIE A TECHNIKA 2. SPECIÁLNÍ

Více

Hodnocení potenciálu tvorby trihalogenmethanů v huminových vodách

Hodnocení potenciálu tvorby trihalogenmethanů v huminových vodách Hodnocení potenciálu tvorby trihalogenmethanů v huminových vodách Prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc., Prof. Ing. Václav Janda, CSc., Ing. Pavel Fišar, Ing. Jana Bížová, Ing. Bohumil Šťastný Katedra zdravotního

Více

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 1 ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 SMLUVNÍ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ SPOLUPRÁCE 47 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ DOKTORSKÁ

Více