EKOŠKOLA. ANALÝZA seznam otázek. Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj. Vysvětlivky: Povinné otázky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOŠKOLA. ANALÝZA seznam otázek. Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj. Vysvětlivky: Povinné otázky."

Transkript

1 EKOŠKOLA ANALÝZA seznam otázek Testovací verze, září 2013 listopad 2014 Vysvětlivky: Povinné otázky Volitelné otázky Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj

2 ODPADY Jakým způsobem ve škole předcházíte vzniku odpadu? Odpady nestačí jenom třídit a pravidelně odvážet. Především je třeba předcházet jejich vzniku a zmenšovat objem. Ke zmenšení množství vznikajícího odpadu pomůže například znovu využívání výrobků nebo nákup věcí či potravin ve velkých baleních. Důležitá je i výchova ke skromnosti a šetrnosti při zacházení s hračkami nebo i využívání papírů na kreslení. Jaké věci nakupuje škola ve větších baleních? Obaly jsou částí výrobku, které jsou často potřebné jen k přepravě a uchování zboží, pak se stávají odpadem. Na velká balení se spotřebuje daleko méně obalového materiálu než na stejné množství zboží zabaleného do malých balení; kromě toho velká balení jsou levnější. Zaměřte se na zásobování školní kuchyně, nákup učebních pomůcek, kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky. Kde (na jaké účely) ve škole využíváte šmíráky = papíry popsané z jedné strany? Jsou děti v mateřské škole vedeny tak, aby využívali celou plochu papíru? Podporujete je, aby dokončovaly obrázky a vraceli se k nedokončeným, případně kreslili z obou stran? Na malování, tisk a řadu dalších věcí není třeba používat nový list papíru. Zamyslete se a navrhněte další možnosti využívání šmíráků a sami uvidíte, jak se znatelně sníží spotřeba papíru. Jaké dokumenty kopírujete a tisknete oboustranně? Ověřte, zda vaše tiskárna podporuje oboustranný tisk. Využíváte při tisku tlačítko úspora toneru? Jak znovu ve škole využíváte odpady (obálky, papír, noviny, PET lahve, plechovky, atd.)? Řada obalů či zdánlivě nepotřebných materiálů poslouží stejně dobře jako draze koupené nové výrobky, pomůcky či výchozí materiály pro výtvarné a jiné činnosti. Tip pro děti: Najdou využití pro nějaký odpad? V čem ve škole dostáváte svačiny a pití? Pro udržování pitného režimu se běžně v mateřských školách využívají hrnečky, které jsou označené a po použití se ihned umyjí. Funguje to tak i u vás a to i se svačinami? Používáte mystičky nebo jogurty vydáváte v kelímkách? Pořádá škola bazary? Oblečení, které již děti nenosí a nepotřebné věci (hračky, hry, květiny) nemusí končit v popelnici. Například oblečení, z kterého dítě vyrostlo, může využít jejich spolužák, nepotřebné hračky z domova se mohou dále využít ve školce. Věci, které zbudou po bazaru, se mohou dále věnovat do charity, hračky třeba dále do dětského oddělení v nemocnici. Znovu využití vzniklého odpadu = suroviny Vysvětlí děti princip třídění odpadu? Porozumění problému je základem pro vytvoření správných návyků. Dokážou děti vlastními slovy vysvětlit, proč se odpad má třídit a v čem spočívají pozitiva takového chování?

3 Jaké druhy odpadů ve škole třídíte? Důležitou podmínkou kvalitního využití odpadů je jeho třídění na jednotlivé druhy. Víte že Recyklací tuny papíru se ušetří 12 stromů. Z PET lahví se vyrábí např. střiž do spacáků a bund a vlákna se přidávají i do zátěžových koberců. Každá recyklovaná tuna skla ušetří 1,2 tuny písku a minerálů. Kvalitní kompost může nahradit rašelinu (dvoumetrová vrstva rašeliny vzniká v přírodě asi let). (Zdroj: Odpady, víme co s nimi; ENVIC o.s. a ZO ČSOP Radnice) Jak jsou koše na tříděný odpad ve škole rozmístěny? Jsou i v ředitelně, sborovně, kabinetech, jídelně? Ke kvalitnímu třídění přispívá dostatečné rozmístění košů. Tip pro děti: Ukážou, kde všude ve škole jsou koše na tříděný odpad a kam by bylo vhodné ještě koše umístit, aby to bylo blízko. Děti mohou vyrobit i vlastní nové koše ze starých krabic. Jak jsou koše označeny? Jsou u nich popisky označující, co kam patří a nepatří? Jasné, barevné označení odpadových nádob s popisy či jinak výtvarně zpracovaným návodem ukazujícím, co kam patří a nepatří, pomáhá kvalitně třídit. Tip pro děti: Poznají, kam který odpad patří (podle barev či popisků košů). Co ve škole děláte s nebezpečným odpadem? Mnoho nebezpečného odpadu vzniká v průmyslu, zemědělství, stavebnictví, dopravě, obchodě i v kancelářích. S nebezpečným odpadem se však setkáváme i v běžném životě. Na takový odpad se mění různé věci, které zcela bezpečně využíváme, ale z nichž se po odložení, nebo poškození mohou uvolňovat nebezpečné látky. Výrobky, které obsahují nebezpečné látky nebo přípravky, které jsou toxické, zdraví škodlivé, extrémně nebo vysoce hořlavé, musí být sbírány odděleně od ostatního odpadu tak, aby se zabránilo znečištění vzduchu, vody a půdy. Tyto výrobky musí být podle zákona jasně a čitelně označeny a musí nést informaci o tom, jakou nebezpečnou látku obsahují. Odevzdávají se do sběrných dvorů a potom se bezpečně zpracovávají a likvidují. Zářivky a výbojky, baterie, elektroniku a elektrospotřebiče sbírají svozové firmy nebo se výrobky odevzdávají v prodejnách v místě nákupu. Pro nakládání s nebezpečnými odpady platí velmi přísné předpisy. V projektu Zelená škola můžete zdarma získat nádoby na elektroodpad, který vám firma i zdarma odváží. Tip pro děti:ví, co spadá do kategorie nebezpečný odpad. Uvedou, nakreslí příklady nebezpečného odpadu a ví, kde tento odpad vzniká. Kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad? Kdo vynáší koše s vytříděným odpadem? Vynášet odpad může být povinnost plněná i dětmi (například služba, která pomáhá paní uklízečce). Tip pro děti: Uskuteční Vycházku do okolí s mapováním kontejnerů a hledáním, kde je ten nejbližší ke škole. Jak často zjišťujete, zda je odpad dobře vytříděn? Zavedený systém kontroly pomáhá odhalovat nekvalitní třídění a přispívá ke snížení objemu komunálního odpadu. Tip pro děti: Služba každý den hlídá, zda jsou správně vytříděné koše ve třídě.

4 Zjistěte, jaká je další cesta vytříděného odpadu z vaší školy, co všechno se z něho vyrábí. Nezapomeňte informovat rodiče i děti o tom, co jste zjistili. Můžete je tak i motivovat k třídění, když zjistí, kolik výrobků z recyklovaných odpadů se vyskytuje kolem nás. Tip pro děti:navštíví sběrný dvůr nebo třídičku. Nakreslí obrázky věcí, které se z odpadků vyrábějí. Jaké máte ve škole výrobky z recyklovaných materiálů? Recyklací se ušetří primární suroviny i energie potřebná k jejich získání a výrobě daného předmětu. Tip pro děti: Pokusí se najít ve škole výrobky, které mají z recyklovaného materiálu a pobaví se s pedagogem o tom, z čeho mohli být původně (ve smyslu jestli mohli být i z toho samého výrobku či z jiného). Jak využíváte humus ze školního kompostu? Úrodný humus vzniklý kompostováním (na kompostě nebo v kontejneru-kompostéru) lze výhodně využít pro pěstování rostlin v květináčích i na školním pozemku. Tip pro děti:prohlédnou si kompost a dokážou popsat,nebo nakreslit k čemu se dá využít Popíší, co do kompostu patří a co ne. Kde končí zbytky a odpadky z kuchyně? Část odpadu ze školní kuchyně můžete kompostovat. Mohl by někdo využít také zbytky jídel, které nekončí na kompostu? Prostudujte smlouvu školy o nakládání s gastroodpadem. Co o likvidaci gastroodpadu říká zákon? Tip pro děti:podívají se, kam putuje zbylé jídlo z kuchyně. Kolik se denně vyhazuje jídla ze školní jídelny? Zvážením zbytků jídel z obědů získáte přehled o tom, jaká jídla nepatří mezi oblíbená. Vyřazením neoblíbených jídel z jídelníčku předejdete vytváření zbytečných odpadů ze školní kuchyně. Vyhazování jídla se také předejde správnou výchovou dětí, kdy se budou učit sami odhadovat a určovat kolik toho sní. Tip pro děti: Hodnotí svačiny a obědy pomocí smojlíku či jiného piktogramu. Bezpečné zlikvidování netříděného odpadu Kde končí směsný odpad z vaší školy? Kvalitní třídění pomáhá snižovat množství směsného odpadu. Tip pro děti: Nakreslí podle skutečnosti (exkurze) nebo podle obrázku, kam putuje nevytříděný odpad z jejich školy. Kolik kg vytříděného a směsného odpadu vyprodukuje celá škola za den/týden/měsíc/rok celkem a v přepočtu na 1 žáka? Odhadněte, jaký podíl na tom mají třídy/ kanceláře a kabinety/ školní kuchyně/ WC/ koše na dvoře a před školou/ koše na chodbách/ další. Produkci odpadů ověřte experimentálně (odpad zvažte) a zjištěné údaje srovnejte se smlouvou o svozu odpadu. Tip pro děti: Váží po dobu jednoho týdne odpad ze třídy a chodby. Která firma se stará o odvoz směsného odpadu? Pokud se škole daří kvalitně třídit, minimalizuje množství směsného odpadu a ušetří náklady na jeho odvoz. Plánujete exkurzi na skládku nebo do spalovny? Pohled na množství netříděného odpadu může motivovat ke kvalitnějšímu třídění.

5 Uspořádala škola (plánujete uspořádat) osvětovou veřejnou akci na téma odpady? Tip pro děti: Pomohou připravit akci pro rodiče a prarodiče na téma odpady. Podílíte se na úklidu okolí školy? Rozhlédněte se po okolí školy a zamyslete se nad tím, co by se dalo vylepšit. Tip pro děti: Neodhazují odpadky jen tak na zem, všímají si a upozorní na nepořádek v okolí školy. ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL ODPADY Jaké výrobky škola musí pravidelně nakupovat (potraviny, kancelářské výrobky, čisticí prostředky, elektroniku apod )? Jaké výrobky jsou baleny do vratných (doplnitelných) či recyklovatelných obalů, jaké obaly naopak třídit nelze? Které z těchto výrobků jsou baleny tak, že představují největší zátěž pro životní prostředí? Výrobky, které jsou baleny kombinovaně (například v krabici, která je papírová a z vnější i vnitřní strany převrstvená plastem), nejdou vytřídit a recyklovat. Výrobky, které jsou baleny dvojitě (například sušenky balené jednotlivě v plastových obalech a přebalené papírovou krabicí), produkují více odpadu než výrobky balené jednoduše. Nápoje balené v hliníkových plechovkách zatěžují přírodu více než nápoje v plastových obalech, protože výroba hliníku je energeticky náročnější než výroba plastů. Čím se řídíte při výběru kancelářských potřeb (sešity, papíry do tiskárny a kopírky, psací potřeby, lepidla apod.) a proč? Používáním papíru ze 100% recyklovaných vláken, značně snížíme spotřebu dřeva a energie při jeho výrobě a zmírníme znečištění odpadních vod. Životní prostředí dále znečišťuje bělení papíru vláknitý materiál by měl být bělen pouze s použitím bělicích přípravků, z nichž se neuvolňují toxické, chlororganické sloučeniny. Šetrné papírování podpoříte například nákupem papíru označeného logem Ekologicky šetrný výrobek. Psací potřeby s krátkou životností zvyšují množství komunálního odpadu, nejdou recyklovat. Šetrnou alternativou jsou popisovače, ke kterým lze dokoupit náhradní náplň. Životní prostředí rovněž zatěžují popisovače s hliníkovou rukojetí a výrobky s kovovými nádržkami malých objemů. Organická rozpouštědla v kancelářském vybavení (např. u lepidel) by měla být omezena na ethanol nebo podobná relativně neškodná rozpouštědla. Poškození zdraví se lze vyhnout volbou výrobků označených značkou CE, které jsou určené speciálně pro školní potřeby. Jaké množství letáků a propagačních brožur/katalogů a jiných reklamních papírových produktů do školy přichází? Kolik tyto materiály za měsíc váží? Výroba letáků a dalších propagačních výrobků často zbytečně zatěžuje životního prostředí, jejich životnost je krátká, část lidí je nečte a rovnou vyhazuje. Šetrnou alternativou pro dospělé je internet, kde je možné informace vyhledat. Tip pro děti: Váží každý týden po dobu jednoho měsíce všechny letáky, které přišli na školu.

6 VODA Jakou má škola měsíční spotřebu teplé a studené vody? Spotřeba vody se často zaznamenává jen jednou ročně, přestože během roku kolísá. Pokud znáte měsíční spotřebu, můžete zjišťovat důvody kolísání a vyšší spotřeby a činit vhodná opatření. Zajímavé bude také srovnání spotřeby s jinými roky. Jaká je spotřeba vody na osobu? Spotřeba vody na osobu je vhodným ukazatelem pro meziroční srovnávání. Spotřebu rozpočítejte nejen na žáky a pedagogy, ale i na další provozní pracovníky. Tip pro děti: Názorně se seznámí (pomocí obrázku či pomůcky) kolik vody za týden spotřebují. Víte, jaká je spotřeba vody v pracovní dny, o víkendu a během prázdnin? I v období, kdy škola není zdánlivě v provozu, může být spotřebováno mnoho vody zjistěte na co. Tip pro děti: Ukážou, vymyslí, na co se může používat ve škole voda, když tam nejsou a když tam jsou. Kdo a jak často kontroluje spotřebu vody? Pokud škola spotřebu vody monitoruje, snadno zjistí, jaký vliv na spotřebu mají úsporná opatření. Co dělá škola pro šetření s vodou? Úsporná opatření technického charakteru jsou důležitá, ale tady se otevírá místo i pro osvětu pro všechny, kteří se ve škole pohybují. Například cedulky u kohoutků či u splachovadel, které motivují šetřit vodou, jsou jednoduchým, ale významným opatřením. Tip pro děti: Vytvoří cedulky a piktogramy a umístí je na konkrétní místa. Zjistěte, jakými typy kohoutků/ baterií je vybavena škola. Uveďte, kolik jich ve škole máte a kde se nachází. Zaznamenejte, zda je kohoutek opatřen úspornou hlavicí neboli perlátorem. Zjistěte, zda kohoutek kape či zda je v pořádku. Zjistěte průtok vody pomocí jednoduché odměrky z kuchyně a stopek. Nastavování přiměřeně teplé vody trvá nejkratší dobu u termostatických a pákových baterií. Nevýhodou většiny modelů pákových baterií je však příliš velký průtok vody, protože se páka otevírá naplno. Úniky vody za tisícikoruny dokáže odhalit průtokoměr. Úsporné hlavice (nebo též perlátory) zajišťují mísení se vzduchem na výtoku z kohoutku, čímž se spotřebuje méně vody. Pouhým utažením kohoutků či výměnou těsnění lze dosáhnout často značných úspor vody. Jedním málo kapajícím kohoutkem (10 kapek/min) odteče asi 160 l/ měsíc. Tip pro děti: Zkontrolují, zda nekapou kohoutky ve škole a s pedagogem pokusně zjistí, jak rozdílný průtok mají různé typy kohoutk.. O kolik by se snížila spotřeba vody ve škole výměnou dosavadního typu kohoutku/baterie za jiný? Kolik by výměna stála peněz? Na některých místech ve škole by se možná vyplatil jiný typ kohoutku, který by pomohl snížit spotřebu vody. Zkuste navrhnout kde a vypočítejte spotřebu vody za měsíc a za rok. Jaký typ splachování je nainstalovaný na toaletách ve škole? K efektivnímu spláchnutí na WC často stačí mnohem menší množství vody než celá nádržka. Regulovaným splachováním ušetříte % vody. Nejlevnějším řešením je umístění PET lahve s pískem do splachovací nádrže. Protékající nádrží může protéci až l ročně. Někdy si toho nemusíte všimnout. Pro kontrolu stačí nakapat pár kapek potravinářského barviva do nádrže a pak počkat, zda se barva objeví dole v toaletě.

7 Tip pro děti: Průzkum na škole, jaké druhy splachování máme a zda nám někde neprotéká záchod (může být i pokus s barvivem). O kolik by se snížila spotřeba vody výměnou dosavadního typu splachování za jiný? Kolik by výměna stála peněz? Pokud budete chtít navrhovat výměnu toalety, potřebujete argumenty. Mezi nejdůležitější patří finanční úspora pro školu. Jak často zjišťujete, zda jsou vodovodní kohoutky a toalety v pořádku? Zavedený systém kontroly pomáhá odhalovat zbytečné úniky vody v podobě protékajících záchodů a kapajících kohoutků. Tip pro děti: Pravidelná kontrola pomocí stanovené služby/hlídek. Jak rychle jsou kapající kohoutky či protékající WC opraveny? Důležité je, aby děti a pracovníci školy věděli, komu mají závady hlásit. Pan školník či paní školnice, kteří závady na školách opravují, jsou důležitými členy Ekotýmu. Tip pro děti: Znají školníka či jiného servisního zaměstnance školy a ví, kde ho najdou. Z jakého zdroje škola získává pitnou vodu? Pitná voda se ve škole neobjevuje jen tak. Absolvuje docela dlouhou cestu, než se dostane až do kohoutku. Odkad bereme vodu do naší školy a kudy musí projít, než se k nám dostane? Na webových stránkách příslušné vodárny naleznete i rozbor nebo kontakt, kde vám sdělí podrobnosti o kvalitě vody. Tip pro děti: Navštíví místo (vodárnu), odkad jde voda do školy. Porozumí skrze hru koloběh vody, odkud škola získává pitnou vodu. Případně nakreslí obrázek. Pijete ve škole vodu z kohoutku? Servírovanou vodu z kohoutku je možné také ochutit ovocem, plátkem citronu nebo bylinkami. Zjistěte, zda se ve škole kupuje i balená voda či barelová do výdejníku. Proč a kdo ji kupuje a kolik odpadu při tom vzniká? Pokuste se navrhnout, jaká nízkonákladová opatření by proti tomu šla udělat. Tip pro děti: Ochutí si sami pitnou vodu z vodovodu kouskem ovoce či bylin. K jakým účelům škola využívá užitkovou vodu? Odkud ji získává? Na některé věci není třeba používat pitnou vodu, postačuje voda užitková (splachování WC, zalévání zahrady). Tip pro děti: Zjistí rozdíl mezi pitnou a užitkovou vodou. Ví, kde mohou najít na škole užitkovou a kde pitnou vodu. Uvedou, na co se užitková voda ve škole používá. Je ve škole nebo na školním pozemku jímka na dešťovou vodu? Máte-li ve škole hodně zeleně nebo větší zahradu, znamená to i značnou spotřebu vody. Většině pěstovaných rostlin navíc prospívá zalévání měkkou, nejlépe dešťovou vodou. Tip pro děti: Udělají průzkum školního pozemku a zjistí, zda někde odchytávají dešťovou vodu. Jak často se škola podílí na čištění toků, nádrží či studánek ve svém okolí? Zde se nabízí možnost něco konkrétně pro přírodu udělat.

8 ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL VODA Jaké ve škole používáte čisticí prostředky tj. mýdla, prostředky na nádobí, na úklid, na praní? Do povrchových vod se dostává řada chemických látek, které jsou přítomny v čisticích prostředcích. Nebezpečné jsou zejména silné kyseliny (např. kyselina solná, sírová, dusičná, fosforečná), silné zásady a sloučeniny chloru. Problematickými chemickými látkami jsou dále fosfáty fosforečnany, neboť fosfor v povrchových vodách způsobuje růst tzv. vodního květu, který znemožňuje koupání, znesnadňuje úpravu vody na pitnou a odebírá kyslík důležitý pro dýchání vodních organismů. V minulosti byl fosfor součástí pracích prostředků, v současné době je odstraňován z veřejného sektoru a nahrazován prostředky zeolitickými (syntetické hlinitokřemičitany). Fosfor je však stále produkován v průmyslovém sektoru (například velkoprádelny) a je stále součástí prostředků určených pro myčky nádobí. Detergenty (jejich složka zvaná tenzidy) také způsobují pěnění povrchových vod. V důsledku pěnění nemůže docházet k dostatečnému okysličování vody, které je potřebné pro dýchání vodních živočichů. Tenzidy také způsobují poruchy dýchání ryb a narušování jejich ochranné vrstvy na kůži. Tento problém se podařilo snížit nalezením tenzidů, které jsou biologicky snadněji rozložitelné a které jsou v dnešní době součástí pracích prostředků. Důležité je též dávkování. Nadbytečné dávkování představuje zbytečnou zátěž životního prostředí. V případě, že máte měkkou vodu, postačí menší dávka. Tip pro děti: Vyzkouší si různé přírodní čisticí prostředky (ocet, citron, voda, soda )

9 PROSTŘEDÍ ŠKOLY Máte ve škole hračky z přírodního materiálu? Hra je základním prvkem výchovy a správné nástroje mohou zároveň velmi zvýšit účinnost výchovných prvků. Hračky vytvořené například ze dřeva z certifikovaných lesů (značkou FSC) místo z plastu jsou dětmi většinou přijímány stejně nadšeně, jako jakékoliv jiné z neekologického materiálu. Využíváte takové u vás ve škole? Tip pro děti:porovnají, zda mají více hraček z plastu nebo z přírodního materiálu. Využíváte ve škole přírodní hřiště nebo hřiště využívající přírodní prvky? Přírodní hřiště (může být vyprojektované nebo přirozené) nebo hřiště s využitím přírodních prvků dává dětem příležitost ke spontánní hře. Nedostatek spontánní hry totiž může podle odborníků mít na děti poměrně významný dopad. To se může projevit i například neschopností spolupracovat a komunikovat v kolektivu, řečových vadách a podobně. Problémem takových hřišť, hlavně těch vyprojektovaných, mohou být bezpečnostní normy. V ČR jsou však bezpečnostní normy nepovinné, mají doporučující charakter. Česká vláda svým nařízením č. 173/1997 Sb. zavedla pouze pro české výrobce dětských hřišť a jejich vybavení povinnost řídit se bezpečnostní normou ČSN EN 1176 pro dětská hřiště a povrchy (povinnost se týká jen českých výrobců a výrobců z třetích zemí, výrobků uvedených na trh v EU se netýká). Ovšem projektanti přírodních hřišť se i tak dokážou bez problémů do této normy vejít. Elisabeth C. Gründlerová a Norbert Schäfer, Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu Mají děti ve škole své oblíbené místo či místo, které by chtěli změnit, protože se jim nelíbí? Prostory školy a případného pozemku by měli poskytovat dětem, zaměstnancům i návštěvám příjemné prostředí, které se jim líbí a kam rádi chodí. Zjistěte od dětí i rodičů, které místo ve školce mají nejraději a kam rádi chodí. Zjistěte i které místo se jim nelíbí a proč. Najděte řešení, jak to zlepšit. Tip pro děti:ukážou, která místa ve škole mají nejraději a která se jim nelíbí. Vysvětlí dospělým proč to tak je. Kolik je ve škole nástěnek? O kolik nástěnek se starají děti? Mají děti vlastní nástěnku či místo, kde jsou informace pouze pro ně? Nástěnky by měli být umístěné tak, aby sloužili tomu, komu jsou primárně určené. To znamená ve správné výšce i v prostoru, kde se děti, rodiče atd. pohybují. Pokud se o nástěnky starají děti částečně sami, podporují tak a rozvíjí svoje tvořivé schopnosti a učí se pravidelné zodpovědné činnosti. Jaká je ve škole výzdoba ve třídách i na chodbách? Jak děti mohou ovlivnit její podobu (rozhodují o malbě na stěnách, navrhují pověšení obrázků, výtvarných prací)? Pokud o výzdobu školy pečují sami děti, tak si k ní vytváří a zlepšují vztah. Učí se také ovlivňovat podobu místa, kam téměř denně dochází. Tip pro děti: Vyzdobí určitou část školy. Podílí se na vystavování svých prací na chodbách či ve třídě. Jak se návštěvníci školy v budově orientují? Do školy nepřicházejí pouze děti a učitelé, kteří jsou se svou školou obeznámeni, orientují se v ní a vědí, co a kde hledat. Tip pro děti: Vyrobí ukazatele a směrovky na škole. Máte ve škole dostatek rostlin? Kde jich máte málo? Rostliny příjemně působí na duševní pohodu, zvlhčují vzduch a částečně pohlcují prach. Zároveň se děti mohou naučit o rostliny starat, zalévat je, přesazovat a hledat vhodné podmínky pro jejich růst.

10 Kdo a jak se stará o rostliny ve škole? Péče o své okolí vede k zodpovědnosti a uznání práce druhých. Tip pro děti: Pomáhají ve škole zalévat květiny. Jaké máte rostliny v okolí školy? Prozkoumejte zeleň v okolí školy a zjistěte, kde rostou velké stromy, kde jsou louky a kytky pro včely a hmyz. Který typ rostlin u vás chybí? Tip pro děti: Hledají na vycházkách jednotlivá prostředí (louky, parky, lesy). Navrhují, kde by se dalo prostředí obohatit o nějakou výsadbu (bylinky, dřeviny ) Jak škola pečuje o své okolí? Pocit bezpečí a dobrou náladu pomáhá navodit pořádek a zeleň v okolí školy. Tip pro děti: Pomáhají s úklidem v okolí školy (hrabou listí, zametají, sází atd.) Školní pozemek Jaké máte na školním pozemku místo (altánek, lavičky, prolézačky) vyhrazené pro trávení volného času dětí? Obzvláště v teplých dnech děti uvítají možnost trávit co nejvíce času venku. Chodíte s dětmi ven každý den nebo většinu dnů v týdnu? Pobyt venku a aktivní poznávání svého životního prostředí je základní součástí zdravého životního stylu i dobrého vývoje. Jaké rostliny máte na školním pozemku (školní zahradě)? Školní zahrady mohou být ideálním místem pro přispívání k biologické rozmanitosti. Snažte se vytvořit podmínky pro život co nejvíce druhů rostlin. Při výběru nových rostlin zvažte výhody těch, které jsou původní v Čechách ve srovnání s rostlinami cizokrajnými, které mohou být problematické při úniku do okolí (např. bolševník velkolepý, křídlatka japonská, akát). Tip pro děti: Znají svůj školní pozemek. Ví, kde rostou na školním pozemku byliny, ovoce, zelenina, kde je stín a kde sucho a slunce. Zjišťují, které rostliny jsou důležité pro živočichy a které může využívat i člověk. Jaké druhy živočichů můžete nalézt na na školním pozemku (školní zahradě) nebo v blízkém parku? Zahrada může být úkrytem mnoha druhů živočichů. Jejich zabydlení můžete podpořit umístěním různých živočišných prvků, jako jsou trouchnivějící klády (domov mnoha druhů hmyzu), budky pro hmyzožravé ptáky, bidýlka pro dravce, hmyzí domečky, úkryty pro ježky, jezírko pro obojživelníky. Rozhodnete-li se na školní zahradě pomáhat ohroženým druhům živočichů, přihlaste se do soutěže živá zahrada (www. zivazahrada.cz). Tip pro děti: Dokážou ukázat místa na školním pozemku, kde se dají pozorovat různí živočichové (ptáci, hmyz, obojživelníci ) Kdo pečuje o školní zahradu? Jaké používáte metody v péči o zahradu? Aby se na zahradě dařilo všemu živému, je třeba zahradničit v souladu s přírodou. Takový přístup zohledňuje hospodaření na principu přírodních zahrad nebo permakultura. Tip pro děti: Předvedou (seznámí se), co je důležité při starání o zahradu (kosení, hnojení, pletí )

11 ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL PROSTŘEDÍ Kupovali jste v poslední době pro školu nějaký nábytek? Jaká kritéria pro nákup nábytku jste uplatnili? Šetrnou alternativou je preference zboží z obnovitelných materiálů případně zboží označené certifikátem FSC. Jak pečujete o dlouhodobou životnost vybavení školy? Stanovená pravidla, jak nakládat a starat se o hračky a vybavení, které ve škole využíváte, může značně prodloužit jejich životnost. Tip pro děti: Ví jak se starat o půjčené hračky, kam patří a komu mají říci, když se rozbijí.

12 JÍDLO Umí děti vysvětlit rozdíl mezi surovinou a potravinou? Chápat rozdíl mezi surovinou a potravinou, která se z jedné nebo více surovin musí teprve vyrobit je důležitým aspektem k následnému pochopení cyklu výrobků. Některé suroviny jsou zároveň i potraviny jiné se zase musí vždy upravovat. Jakákoliv úprava spotřebovává energii, vodu a produkuje nějaký odpad. Tip pro děti:rozdělí jídlo na potraviny a suroviny či přiřadí k běžným potravinám suroviny, ze kterých se vyrábí. Využíváte k zajištění pitného režimu i čistou vodu? Pitný režim je samozřejmou součástí školního prostředí, ale co děti pijí, je již druhá věc. Pijí děti častěji slazené šťávy nebo se učí již na mateřské škole pít obyčejnou vodu případně vodu dochucenou plátkem citronu nebo bylinkou? Tip pro děti: Pijí běžně ve školce vodu z vodovodu. Využívá školní jídelna suroviny z místních zdrojů? Pečivo, mléčné výrobky, ovoce a zelenina jsou komodity, které se dají často koupit i přímo od místních obchodníků a zemědělců. Máte tak jistotu o jejich původu i kvalitě. Díky nákupu českých jablek místo jablek například ze Španělska snížíte dopad na životní prostředí eliminací dopravy a skladování. Ve školní ve školní jídelně můžete využít i např. bylinky ze školního záhonu. Tip pro děti: Prozkoumají, kde nejblíže roste ovoce u školy. S pedagogem zjistí, z jaké nejvzdálenější země se asi přiváží ovoce do jejich školy a jaké dopravní prostředky se musí pro dovoz využít. Objevuje se denně v jídelníčku zelenina a ovoce? Zelenina a ovoce obsahuje vlákninu, vodu i sacharidy, které lidské tělo potřebuje. Správným poměrem můžeme u dětí podporovat jejich imunitu i správný tělesný vývoj. Ideální poměr zeleniny a ovoce by měl být 2:1. Tip pro děti: Zaškrtávají po dobu jednoho týdne, zda snědli nějaké ovoce či zeleninu (poznají rozdíl mezi ovocem a zeleninou). Jí učitelé společně s dětmi, aby jim šli příkladem? Vzor v podobě dospělého je pro děti velmi důležitý a to hlavně ve stravování. Motivují učitelé děti tím, že s nimi společně pravidelně jí? Mají rodiče přehled o jídelníčku ve škole? Jídelníček by měl být pro rodiče dobře dostupný, aby na něj mohli případně vhodně navazovat i doma. Školní jídelna by měla být i otevřená k názorům rodičů na stravování a skladbu potravin, které jejich děti dostávají. Dostávají děti možnost si jídlo upravit/připravit? Podílení se na přípravě vlastního jídla je velmi důležitým aspektem ve výchově malých dětí. Obložit si chléb, namíchat si zeleninu, přidat různé ovoce do jogurtu je jednoduchým příkladem. Mohou se děti spolupodílet na přípravě jídla, např. svačiny? Tip pro děti:připravují si svačiny. Sestavuje jídelna v rámci spotřebního koše potravin každý týden pestrý jídelníček? Střídají se přílohy jídel v různých dnech, nemasová a nesladká jídla nebo se v jídelníčku objevují stále ty samé potraviny? Využívá k tomu i principy výživové pyramidy nebo jiného nástroje zdravé výživy? Tip pro děti: Nakreslí, která jídla mají každý den v jednom týdnu a zjistí tak, co se nejvíce opakuje. Pěstujete si vlastní koření či byliny? V rámci školní zahrady nebo i třídy si mohou děti vypěstovat od semínka svoji užitkovou rostlinku, kterou nakonec mohou využít například

13 k přípravě salátu nebo dochucení svačiny přímo ve škole nebo doma. Tip pro děti:vypěstují si vlastní bylinku, kterou využijí. Podporujete pěstování i u dětí doma? Škola podporuje děti a rodiče v domácím pěstování například koření nebo bylinek. Tip pro děti: Vypěstují si s rodiči doma či na zahrádce svoji bylinku (zeleninu). Pomáhají zalévat a starat se o ní. Pořádáte tematické dny týkající se jídla a správné výživy? Některé školy pořádají, zeleninové nebo jablíčkové dny atd. Pokud takové akce pořádáte i u vás využíváte je i k osvětě týkající se stravovacích návyků? Seznamujete rodiče a děti s biopotravinami a Fair Trade? Tip pro děti: V rámci tematického dnu vysvětlí rodičům, prarodičům, například proč jsou biopotraviny dobré a co je Fair Trade. Využíváte ve škole biopotraviny? Potraviny pocházející z ekologického zemědělství se mohou objevit i ve vaší jídelně, třídě či kanceláři. Tyto potraviny jsou označeny slovem BIO či produkt ekologického zemědělství a v České republice musejí být označeny i logem biozebry a kódem kontrolní organizace, což je potvrzením jejich původu v ekozemědělství. To však neznamená, že všechny výrobky opatřené biozebrou, byly vyrobeny v ČR. Víte, kde se ve vašem okolí dají koupit? Tip pro děti: Prozkoumají, zda se ve škole využívají potraviny z ekologického zemědělství. Poznají značku biozebry. Děti s rodiči mapují, kde se tyto potraviny dají koupit. Využíváte ve škole Fair trade výrobky? Spravedlivý obchod neboli fair trade je způsob obchodu, který dává příležitost pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, aby se uživili vlastní prací za důstojných podmínek. Fair trade je založen na partnerství mezi výrobci na straně jedné a spotřebiteli na straně druhé. Pokud již do školy kupujete potraviny z rozvojových zemí, podporujete alespoň ty, které jsou z certifikovaného systému chránící producenty? Tip pro děti: Prozkoumají, zda se ve škole (třídě atd.) objevují Fair Trade výrobky a ví, co tato značka znamená (Jaképak pije paní učitelka kafe či čaj?). Děti s rodiči mapují, kde se tyto potraviny dají koupit. Pěstujete na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu? Školní zahrada nemusí být jen prostředí pro trávení volného času a osvojování si pohybových dovedností. Její prostory můžete využít i pro pěstování zeleniny či ovoce. Ovocné stromy mohou poskytovat i stín v teplém létě a zároveň dávat prostor pozorování ptactva a hmyzu. Tip pro děti: Pěstují si na školní zahradě své rostliny, případně zmapují, kde rostou ovocné stromy atd. Podporujete místní výrobce, farmáře? Seznámit se s místními farmáři či výrobci potravin formou exkurze a poznat tak, jak obtížné je vypěstování třeba brambor dá dětem větší přehled a představu o tom, kde se jednotlivé potraviny berou. Můžete také ve škole uspořádat farmářský trh, kde se budou prodávat místní potraviny a suroviny. Tip pro děti: Navštíví místního farmáře. Zařazuje škola bezmasou stravu alespoň 2x týdně? Každodenní potřebu bílkovin můžeme zajistit také potravinami rostlinného původu (luštěniny). Omezení konzumace živočišných bílkovin může mít i příznivé zdravotní dopady, například díky sníženému příjmu cholesterolu. Nejenže se tak přispěje k lepší životosprávě dětí, ale omezení masa na našem jídelníčku bude mít dopad i na životní prostředí. Zpracování a úprava masa je totiž velmi náročná na přírodní zdroje (půda, voda, energie, produkce odpadů). Tip pro děti: Zjistí, které jídlo během týdne nemělo žádné maso a která potravina v něm zajistila potřebné bílkoviny.

14 Preferujete ve škole sezónní potraviny? Přestože dnes máme dostatek surovin po celý rok. Preference sezónních potravin do školního jídelníčku přináší řadu výhod. Sezónní potraviny jsou čerstvější, mají více nutričně využitelný látek a jsou ekologičtější a často levnější neplatíme navíc za dopravu a chemické ošetření, které zaručuje čerstvost" potraviny. Tip pro děti: Udělají ve škole výstavu obrázků potravin (ovoce, zeleniny), které jsou typické pro jednotlivá roční období. Servírujete v jídelně i netypické plodiny či jídla? Objevují se ve vaší školní jídelně i netypická jídla, která tak zpestřují jídelníček? Někdy může jít jak o cizokrajná jídla, tak i o staré tradiční recepty, které už se v dnešních domácnostech moc neobjevují. Tato jídla zvýší pestrost i atraktivitu a děti se mohou naučit jíst i méně obvyklé, ale při tom zdravé potraviny typu čočka, fazole, jáhly, pohanka Tip pro děti: Sami navrhnou jídla, která ve škole nevaří, případně zjistí, která jídla vaří jídelna a nikde jinde je ještě nejedly. Vyzkoušeli si děti ve škole vyrobit potravinu z primárních zdrojů? Jídlo se nevyskytuje v regálech obchodů jen tak náhodně. Chleba musel někdo upéct a marmeládu také vyrobili lidé. Není to však nic složitého. Mnoho potravin si ze základních surovin dokážeme vytvořit sami. Tip pro děti: Vyrobí si určitou potravinu za využití základních zdrojů (upečou si chleba, utlučou máslo, vyrobí sýr, tvaroh, marmeládu ). Odkud se nejčastěji dováží základní potraviny ze školního jídelníčku? Čím delší cestu musí potravina nebo suroviny k ní určené urazit, tím více ovlivňuje životní prostředí (doprava, skladování). Dlouhá cesta má vliv i na samotnou kvalitu a přitom většina potravin se dá koupit z místních zdrojů. Tip pro děti: Zjistí, z jakého nejvzdálenějšího koutu světa se dováží potraviny do školy?

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014)

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) VAŠE ROZHODNUTÍ MĚNÍ SVĚT! Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Životní prostředí 2 Obsah (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Kampaň 3 Efektivní využití zdrojů 4 Co je to? 4 Proč

Více

Manuál Předcházej a recykluj

Manuál Předcházej a recykluj Manuál Předcházej a recykluj Obsah manuálu 1. Úvod 2. Náměty a realizované projekty 3. Kde naleznete další informace 4. A něco na závěr 1. Úvod Tento manuál Vám může sloužit jako inspirace pro projekty

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

POMÁHEJTE S NÁMI Nebuďte lhostejní ke svému životnímu prostředí!

POMÁHEJTE S NÁMI Nebuďte lhostejní ke svému životnímu prostředí! POMÁHEJTE S NÁMI Nebuďte lhostejní ke svému životnímu prostředí! ZEMĚ, VODA, VZDUCH ANEB NAŠE MATKA PŘÍRODA Využijte tyto informační materiály k vysvětlení pojmů třídění odpadu, znečištění ovzduší i vodních

Více

Domácí ekologie, odpadové hospodářství

Domácí ekologie, odpadové hospodářství Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Monika PŮBALOVÁ Domácí ekologie,

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

Sklizeň roku 2012. září-prosinec 2012 V ČÍSLE NAJDETE: NOVINKY NA TRHU

Sklizeň roku 2012. září-prosinec 2012 V ČÍSLE NAJDETE: NOVINKY NA TRHU září-prosinec 2012 Sklizeň roku 2012 Vážení čtenáři, v dnešním čísle se zaměříme na téma PRO-BIO LIGY letošního roku, kterým byla potravinová suverenita a komunitou podporované zemědělství. Na straně 2

Více

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, ZO ČSOP Veronica, 2014 ISBN 978-80-87308-30-1 (ZO ČSOP Veronica) Tištěno na recyklovaném papíru.

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, ZO ČSOP Veronica, 2014 ISBN 978-80-87308-30-1 (ZO ČSOP Veronica) Tištěno na recyklovaném papíru. 1 Editorka: Jana Tesařová Odborné konzultace: Yvonna Gaillyová, Jiří Koželouh, Ivo Kropáček, Marie Křiváková, Stanislav Kutáček, Petr Ledvina, Marie Valčíková, Radim Vítek Ilustrace: Rostislav Pospíšil

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce 2012 Tereza Čtvrtečková 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Studijní obor Učitelství pro mateřské

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAKTICKÝ MANUÁL PRO

Více

Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání

Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání Eva Marádová lohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2007 Zpracovala PaedDr. Eva Marádová, CSc. Recenzovala Mgr.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Zřizovatel: Město Strmilov Ředitelka: Věra Semotánová Mateřská škola Strmilov Tyršova 330 37853 Strmilov Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár Nakládání s odpady v gastronomické praxi Aleš Komár Bakalářská práce 2011 Příjmení a jméno: Komár Aleš Obor: Technologie a řízení v gastronomii P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že: beru na vědomí, že

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 h l a v n í t é m a : U D R Ž I T E L N Á S P O T Ř E B A Green Catering Spolehlivé, zavádějící a nevěrohodné ekoznačky Pětasedmdesátikilový mobil Jak (ne)nakupovat Malá

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Pěnčín OBJEVUJEME SVĚT Podklady: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb.,

Více

ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy

ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy ZRCADLO VÝŽIVY metodická příručka Teoretická část A B C D 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy Metodická příručka ZRCADLO VÝŽIVY svým obsahem plně respektuje nově schválené kurikulární dokumenty

Více

z polí a pastvin až na náš stůl

z polí a pastvin až na náš stůl adéla nešporová, jiří nešpor z polí a pastvin až na náš stůl učební celek k ekologickému zemědělství metodický materiál pro učitele didaktické náměty adéla nešporová, jiří nešpor z polí a pastvin až na

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 2 ROČ NÍK 7 DUBEN 2009 BIOZAHRADA V BÍLÉM DOMĚ FANTASTICKÝ SVĚT PŮDY A KAMENÍ NA JEZÍRKU STRUČNÝ PRŮVODCE BIOTEXTILEM BŮH UPLÁCAL ČLOVĚKA Z HLÍNY EMILKA STREJČKOVÁ: Z

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Vzdělávací sada chemgeneration.com Úvod Vážení čtenáři, pravděpodobně se také denně držíte konceptu udržitelného rozvoje,

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA PLZEŇ - BOŽKOV Božkovské náměstí 576/2A, 326 00 Plzeň IČ: 71 341 234 skolka bozkov@seznam.cz www.skolka bozkov.cz tel. 724 544 061 Školka je zapsaná v rejstříku školských právnických

Více

Výukový program pro žáky základních škol

Výukový program pro žáky základních škol EKO Abeceda aneb každý ví, co dělat s elektroodpadem INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO UČITELE Výukový program pro žáky základních škol Výukový program EKO ABECEDA aneb Každý ví, co dělat s elektroodpadem vytvořila

Více