EKOŠKOLA. ANALÝZA seznam otázek. Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj. Vysvětlivky: Povinné otázky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOŠKOLA. ANALÝZA seznam otázek. Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj. Vysvětlivky: Povinné otázky."

Transkript

1 EKOŠKOLA ANALÝZA seznam otázek Testovací verze, září 2013 listopad 2014 Vysvětlivky: Povinné otázky Volitelné otázky Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj

2 ODPADY Jakým způsobem ve škole předcházíte vzniku odpadu? Odpady nestačí jenom třídit a pravidelně odvážet. Především je třeba předcházet jejich vzniku a zmenšovat objem. Ke zmenšení množství vznikajícího odpadu pomůže například znovu využívání výrobků nebo nákup věcí či potravin ve velkých baleních. Důležitá je i výchova ke skromnosti a šetrnosti při zacházení s hračkami nebo i využívání papírů na kreslení. Jaké věci nakupuje škola ve větších baleních? Obaly jsou částí výrobku, které jsou často potřebné jen k přepravě a uchování zboží, pak se stávají odpadem. Na velká balení se spotřebuje daleko méně obalového materiálu než na stejné množství zboží zabaleného do malých balení; kromě toho velká balení jsou levnější. Zaměřte se na zásobování školní kuchyně, nákup učebních pomůcek, kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky. Kde (na jaké účely) ve škole využíváte šmíráky = papíry popsané z jedné strany? Jsou děti v mateřské škole vedeny tak, aby využívali celou plochu papíru? Podporujete je, aby dokončovaly obrázky a vraceli se k nedokončeným, případně kreslili z obou stran? Na malování, tisk a řadu dalších věcí není třeba používat nový list papíru. Zamyslete se a navrhněte další možnosti využívání šmíráků a sami uvidíte, jak se znatelně sníží spotřeba papíru. Jaké dokumenty kopírujete a tisknete oboustranně? Ověřte, zda vaše tiskárna podporuje oboustranný tisk. Využíváte při tisku tlačítko úspora toneru? Jak znovu ve škole využíváte odpady (obálky, papír, noviny, PET lahve, plechovky, atd.)? Řada obalů či zdánlivě nepotřebných materiálů poslouží stejně dobře jako draze koupené nové výrobky, pomůcky či výchozí materiály pro výtvarné a jiné činnosti. Tip pro děti: Najdou využití pro nějaký odpad? V čem ve škole dostáváte svačiny a pití? Pro udržování pitného režimu se běžně v mateřských školách využívají hrnečky, které jsou označené a po použití se ihned umyjí. Funguje to tak i u vás a to i se svačinami? Používáte mystičky nebo jogurty vydáváte v kelímkách? Pořádá škola bazary? Oblečení, které již děti nenosí a nepotřebné věci (hračky, hry, květiny) nemusí končit v popelnici. Například oblečení, z kterého dítě vyrostlo, může využít jejich spolužák, nepotřebné hračky z domova se mohou dále využít ve školce. Věci, které zbudou po bazaru, se mohou dále věnovat do charity, hračky třeba dále do dětského oddělení v nemocnici. Znovu využití vzniklého odpadu = suroviny Vysvětlí děti princip třídění odpadu? Porozumění problému je základem pro vytvoření správných návyků. Dokážou děti vlastními slovy vysvětlit, proč se odpad má třídit a v čem spočívají pozitiva takového chování?

3 Jaké druhy odpadů ve škole třídíte? Důležitou podmínkou kvalitního využití odpadů je jeho třídění na jednotlivé druhy. Víte že Recyklací tuny papíru se ušetří 12 stromů. Z PET lahví se vyrábí např. střiž do spacáků a bund a vlákna se přidávají i do zátěžových koberců. Každá recyklovaná tuna skla ušetří 1,2 tuny písku a minerálů. Kvalitní kompost může nahradit rašelinu (dvoumetrová vrstva rašeliny vzniká v přírodě asi let). (Zdroj: Odpady, víme co s nimi; ENVIC o.s. a ZO ČSOP Radnice) Jak jsou koše na tříděný odpad ve škole rozmístěny? Jsou i v ředitelně, sborovně, kabinetech, jídelně? Ke kvalitnímu třídění přispívá dostatečné rozmístění košů. Tip pro děti: Ukážou, kde všude ve škole jsou koše na tříděný odpad a kam by bylo vhodné ještě koše umístit, aby to bylo blízko. Děti mohou vyrobit i vlastní nové koše ze starých krabic. Jak jsou koše označeny? Jsou u nich popisky označující, co kam patří a nepatří? Jasné, barevné označení odpadových nádob s popisy či jinak výtvarně zpracovaným návodem ukazujícím, co kam patří a nepatří, pomáhá kvalitně třídit. Tip pro děti: Poznají, kam který odpad patří (podle barev či popisků košů). Co ve škole děláte s nebezpečným odpadem? Mnoho nebezpečného odpadu vzniká v průmyslu, zemědělství, stavebnictví, dopravě, obchodě i v kancelářích. S nebezpečným odpadem se však setkáváme i v běžném životě. Na takový odpad se mění různé věci, které zcela bezpečně využíváme, ale z nichž se po odložení, nebo poškození mohou uvolňovat nebezpečné látky. Výrobky, které obsahují nebezpečné látky nebo přípravky, které jsou toxické, zdraví škodlivé, extrémně nebo vysoce hořlavé, musí být sbírány odděleně od ostatního odpadu tak, aby se zabránilo znečištění vzduchu, vody a půdy. Tyto výrobky musí být podle zákona jasně a čitelně označeny a musí nést informaci o tom, jakou nebezpečnou látku obsahují. Odevzdávají se do sběrných dvorů a potom se bezpečně zpracovávají a likvidují. Zářivky a výbojky, baterie, elektroniku a elektrospotřebiče sbírají svozové firmy nebo se výrobky odevzdávají v prodejnách v místě nákupu. Pro nakládání s nebezpečnými odpady platí velmi přísné předpisy. V projektu Zelená škola můžete zdarma získat nádoby na elektroodpad, který vám firma i zdarma odváží. Tip pro děti:ví, co spadá do kategorie nebezpečný odpad. Uvedou, nakreslí příklady nebezpečného odpadu a ví, kde tento odpad vzniká. Kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad? Kdo vynáší koše s vytříděným odpadem? Vynášet odpad může být povinnost plněná i dětmi (například služba, která pomáhá paní uklízečce). Tip pro děti: Uskuteční Vycházku do okolí s mapováním kontejnerů a hledáním, kde je ten nejbližší ke škole. Jak často zjišťujete, zda je odpad dobře vytříděn? Zavedený systém kontroly pomáhá odhalovat nekvalitní třídění a přispívá ke snížení objemu komunálního odpadu. Tip pro děti: Služba každý den hlídá, zda jsou správně vytříděné koše ve třídě.

4 Zjistěte, jaká je další cesta vytříděného odpadu z vaší školy, co všechno se z něho vyrábí. Nezapomeňte informovat rodiče i děti o tom, co jste zjistili. Můžete je tak i motivovat k třídění, když zjistí, kolik výrobků z recyklovaných odpadů se vyskytuje kolem nás. Tip pro děti:navštíví sběrný dvůr nebo třídičku. Nakreslí obrázky věcí, které se z odpadků vyrábějí. Jaké máte ve škole výrobky z recyklovaných materiálů? Recyklací se ušetří primární suroviny i energie potřebná k jejich získání a výrobě daného předmětu. Tip pro děti: Pokusí se najít ve škole výrobky, které mají z recyklovaného materiálu a pobaví se s pedagogem o tom, z čeho mohli být původně (ve smyslu jestli mohli být i z toho samého výrobku či z jiného). Jak využíváte humus ze školního kompostu? Úrodný humus vzniklý kompostováním (na kompostě nebo v kontejneru-kompostéru) lze výhodně využít pro pěstování rostlin v květináčích i na školním pozemku. Tip pro děti:prohlédnou si kompost a dokážou popsat,nebo nakreslit k čemu se dá využít Popíší, co do kompostu patří a co ne. Kde končí zbytky a odpadky z kuchyně? Část odpadu ze školní kuchyně můžete kompostovat. Mohl by někdo využít také zbytky jídel, které nekončí na kompostu? Prostudujte smlouvu školy o nakládání s gastroodpadem. Co o likvidaci gastroodpadu říká zákon? Tip pro děti:podívají se, kam putuje zbylé jídlo z kuchyně. Kolik se denně vyhazuje jídla ze školní jídelny? Zvážením zbytků jídel z obědů získáte přehled o tom, jaká jídla nepatří mezi oblíbená. Vyřazením neoblíbených jídel z jídelníčku předejdete vytváření zbytečných odpadů ze školní kuchyně. Vyhazování jídla se také předejde správnou výchovou dětí, kdy se budou učit sami odhadovat a určovat kolik toho sní. Tip pro děti: Hodnotí svačiny a obědy pomocí smojlíku či jiného piktogramu. Bezpečné zlikvidování netříděného odpadu Kde končí směsný odpad z vaší školy? Kvalitní třídění pomáhá snižovat množství směsného odpadu. Tip pro děti: Nakreslí podle skutečnosti (exkurze) nebo podle obrázku, kam putuje nevytříděný odpad z jejich školy. Kolik kg vytříděného a směsného odpadu vyprodukuje celá škola za den/týden/měsíc/rok celkem a v přepočtu na 1 žáka? Odhadněte, jaký podíl na tom mají třídy/ kanceláře a kabinety/ školní kuchyně/ WC/ koše na dvoře a před školou/ koše na chodbách/ další. Produkci odpadů ověřte experimentálně (odpad zvažte) a zjištěné údaje srovnejte se smlouvou o svozu odpadu. Tip pro děti: Váží po dobu jednoho týdne odpad ze třídy a chodby. Která firma se stará o odvoz směsného odpadu? Pokud se škole daří kvalitně třídit, minimalizuje množství směsného odpadu a ušetří náklady na jeho odvoz. Plánujete exkurzi na skládku nebo do spalovny? Pohled na množství netříděného odpadu může motivovat ke kvalitnějšímu třídění.

5 Uspořádala škola (plánujete uspořádat) osvětovou veřejnou akci na téma odpady? Tip pro děti: Pomohou připravit akci pro rodiče a prarodiče na téma odpady. Podílíte se na úklidu okolí školy? Rozhlédněte se po okolí školy a zamyslete se nad tím, co by se dalo vylepšit. Tip pro děti: Neodhazují odpadky jen tak na zem, všímají si a upozorní na nepořádek v okolí školy. ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL ODPADY Jaké výrobky škola musí pravidelně nakupovat (potraviny, kancelářské výrobky, čisticí prostředky, elektroniku apod )? Jaké výrobky jsou baleny do vratných (doplnitelných) či recyklovatelných obalů, jaké obaly naopak třídit nelze? Které z těchto výrobků jsou baleny tak, že představují největší zátěž pro životní prostředí? Výrobky, které jsou baleny kombinovaně (například v krabici, která je papírová a z vnější i vnitřní strany převrstvená plastem), nejdou vytřídit a recyklovat. Výrobky, které jsou baleny dvojitě (například sušenky balené jednotlivě v plastových obalech a přebalené papírovou krabicí), produkují více odpadu než výrobky balené jednoduše. Nápoje balené v hliníkových plechovkách zatěžují přírodu více než nápoje v plastových obalech, protože výroba hliníku je energeticky náročnější než výroba plastů. Čím se řídíte při výběru kancelářských potřeb (sešity, papíry do tiskárny a kopírky, psací potřeby, lepidla apod.) a proč? Používáním papíru ze 100% recyklovaných vláken, značně snížíme spotřebu dřeva a energie při jeho výrobě a zmírníme znečištění odpadních vod. Životní prostředí dále znečišťuje bělení papíru vláknitý materiál by měl být bělen pouze s použitím bělicích přípravků, z nichž se neuvolňují toxické, chlororganické sloučeniny. Šetrné papírování podpoříte například nákupem papíru označeného logem Ekologicky šetrný výrobek. Psací potřeby s krátkou životností zvyšují množství komunálního odpadu, nejdou recyklovat. Šetrnou alternativou jsou popisovače, ke kterým lze dokoupit náhradní náplň. Životní prostředí rovněž zatěžují popisovače s hliníkovou rukojetí a výrobky s kovovými nádržkami malých objemů. Organická rozpouštědla v kancelářském vybavení (např. u lepidel) by měla být omezena na ethanol nebo podobná relativně neškodná rozpouštědla. Poškození zdraví se lze vyhnout volbou výrobků označených značkou CE, které jsou určené speciálně pro školní potřeby. Jaké množství letáků a propagačních brožur/katalogů a jiných reklamních papírových produktů do školy přichází? Kolik tyto materiály za měsíc váží? Výroba letáků a dalších propagačních výrobků často zbytečně zatěžuje životního prostředí, jejich životnost je krátká, část lidí je nečte a rovnou vyhazuje. Šetrnou alternativou pro dospělé je internet, kde je možné informace vyhledat. Tip pro děti: Váží každý týden po dobu jednoho měsíce všechny letáky, které přišli na školu.

6 VODA Jakou má škola měsíční spotřebu teplé a studené vody? Spotřeba vody se často zaznamenává jen jednou ročně, přestože během roku kolísá. Pokud znáte měsíční spotřebu, můžete zjišťovat důvody kolísání a vyšší spotřeby a činit vhodná opatření. Zajímavé bude také srovnání spotřeby s jinými roky. Jaká je spotřeba vody na osobu? Spotřeba vody na osobu je vhodným ukazatelem pro meziroční srovnávání. Spotřebu rozpočítejte nejen na žáky a pedagogy, ale i na další provozní pracovníky. Tip pro děti: Názorně se seznámí (pomocí obrázku či pomůcky) kolik vody za týden spotřebují. Víte, jaká je spotřeba vody v pracovní dny, o víkendu a během prázdnin? I v období, kdy škola není zdánlivě v provozu, může být spotřebováno mnoho vody zjistěte na co. Tip pro děti: Ukážou, vymyslí, na co se může používat ve škole voda, když tam nejsou a když tam jsou. Kdo a jak často kontroluje spotřebu vody? Pokud škola spotřebu vody monitoruje, snadno zjistí, jaký vliv na spotřebu mají úsporná opatření. Co dělá škola pro šetření s vodou? Úsporná opatření technického charakteru jsou důležitá, ale tady se otevírá místo i pro osvětu pro všechny, kteří se ve škole pohybují. Například cedulky u kohoutků či u splachovadel, které motivují šetřit vodou, jsou jednoduchým, ale významným opatřením. Tip pro děti: Vytvoří cedulky a piktogramy a umístí je na konkrétní místa. Zjistěte, jakými typy kohoutků/ baterií je vybavena škola. Uveďte, kolik jich ve škole máte a kde se nachází. Zaznamenejte, zda je kohoutek opatřen úspornou hlavicí neboli perlátorem. Zjistěte, zda kohoutek kape či zda je v pořádku. Zjistěte průtok vody pomocí jednoduché odměrky z kuchyně a stopek. Nastavování přiměřeně teplé vody trvá nejkratší dobu u termostatických a pákových baterií. Nevýhodou většiny modelů pákových baterií je však příliš velký průtok vody, protože se páka otevírá naplno. Úniky vody za tisícikoruny dokáže odhalit průtokoměr. Úsporné hlavice (nebo též perlátory) zajišťují mísení se vzduchem na výtoku z kohoutku, čímž se spotřebuje méně vody. Pouhým utažením kohoutků či výměnou těsnění lze dosáhnout často značných úspor vody. Jedním málo kapajícím kohoutkem (10 kapek/min) odteče asi 160 l/ měsíc. Tip pro děti: Zkontrolují, zda nekapou kohoutky ve škole a s pedagogem pokusně zjistí, jak rozdílný průtok mají různé typy kohoutk.. O kolik by se snížila spotřeba vody ve škole výměnou dosavadního typu kohoutku/baterie za jiný? Kolik by výměna stála peněz? Na některých místech ve škole by se možná vyplatil jiný typ kohoutku, který by pomohl snížit spotřebu vody. Zkuste navrhnout kde a vypočítejte spotřebu vody za měsíc a za rok. Jaký typ splachování je nainstalovaný na toaletách ve škole? K efektivnímu spláchnutí na WC často stačí mnohem menší množství vody než celá nádržka. Regulovaným splachováním ušetříte % vody. Nejlevnějším řešením je umístění PET lahve s pískem do splachovací nádrže. Protékající nádrží může protéci až l ročně. Někdy si toho nemusíte všimnout. Pro kontrolu stačí nakapat pár kapek potravinářského barviva do nádrže a pak počkat, zda se barva objeví dole v toaletě.

7 Tip pro děti: Průzkum na škole, jaké druhy splachování máme a zda nám někde neprotéká záchod (může být i pokus s barvivem). O kolik by se snížila spotřeba vody výměnou dosavadního typu splachování za jiný? Kolik by výměna stála peněz? Pokud budete chtít navrhovat výměnu toalety, potřebujete argumenty. Mezi nejdůležitější patří finanční úspora pro školu. Jak často zjišťujete, zda jsou vodovodní kohoutky a toalety v pořádku? Zavedený systém kontroly pomáhá odhalovat zbytečné úniky vody v podobě protékajících záchodů a kapajících kohoutků. Tip pro děti: Pravidelná kontrola pomocí stanovené služby/hlídek. Jak rychle jsou kapající kohoutky či protékající WC opraveny? Důležité je, aby děti a pracovníci školy věděli, komu mají závady hlásit. Pan školník či paní školnice, kteří závady na školách opravují, jsou důležitými členy Ekotýmu. Tip pro děti: Znají školníka či jiného servisního zaměstnance školy a ví, kde ho najdou. Z jakého zdroje škola získává pitnou vodu? Pitná voda se ve škole neobjevuje jen tak. Absolvuje docela dlouhou cestu, než se dostane až do kohoutku. Odkad bereme vodu do naší školy a kudy musí projít, než se k nám dostane? Na webových stránkách příslušné vodárny naleznete i rozbor nebo kontakt, kde vám sdělí podrobnosti o kvalitě vody. Tip pro děti: Navštíví místo (vodárnu), odkad jde voda do školy. Porozumí skrze hru koloběh vody, odkud škola získává pitnou vodu. Případně nakreslí obrázek. Pijete ve škole vodu z kohoutku? Servírovanou vodu z kohoutku je možné také ochutit ovocem, plátkem citronu nebo bylinkami. Zjistěte, zda se ve škole kupuje i balená voda či barelová do výdejníku. Proč a kdo ji kupuje a kolik odpadu při tom vzniká? Pokuste se navrhnout, jaká nízkonákladová opatření by proti tomu šla udělat. Tip pro děti: Ochutí si sami pitnou vodu z vodovodu kouskem ovoce či bylin. K jakým účelům škola využívá užitkovou vodu? Odkud ji získává? Na některé věci není třeba používat pitnou vodu, postačuje voda užitková (splachování WC, zalévání zahrady). Tip pro děti: Zjistí rozdíl mezi pitnou a užitkovou vodou. Ví, kde mohou najít na škole užitkovou a kde pitnou vodu. Uvedou, na co se užitková voda ve škole používá. Je ve škole nebo na školním pozemku jímka na dešťovou vodu? Máte-li ve škole hodně zeleně nebo větší zahradu, znamená to i značnou spotřebu vody. Většině pěstovaných rostlin navíc prospívá zalévání měkkou, nejlépe dešťovou vodou. Tip pro děti: Udělají průzkum školního pozemku a zjistí, zda někde odchytávají dešťovou vodu. Jak často se škola podílí na čištění toků, nádrží či studánek ve svém okolí? Zde se nabízí možnost něco konkrétně pro přírodu udělat.

8 ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL VODA Jaké ve škole používáte čisticí prostředky tj. mýdla, prostředky na nádobí, na úklid, na praní? Do povrchových vod se dostává řada chemických látek, které jsou přítomny v čisticích prostředcích. Nebezpečné jsou zejména silné kyseliny (např. kyselina solná, sírová, dusičná, fosforečná), silné zásady a sloučeniny chloru. Problematickými chemickými látkami jsou dále fosfáty fosforečnany, neboť fosfor v povrchových vodách způsobuje růst tzv. vodního květu, který znemožňuje koupání, znesnadňuje úpravu vody na pitnou a odebírá kyslík důležitý pro dýchání vodních organismů. V minulosti byl fosfor součástí pracích prostředků, v současné době je odstraňován z veřejného sektoru a nahrazován prostředky zeolitickými (syntetické hlinitokřemičitany). Fosfor je však stále produkován v průmyslovém sektoru (například velkoprádelny) a je stále součástí prostředků určených pro myčky nádobí. Detergenty (jejich složka zvaná tenzidy) také způsobují pěnění povrchových vod. V důsledku pěnění nemůže docházet k dostatečnému okysličování vody, které je potřebné pro dýchání vodních živočichů. Tenzidy také způsobují poruchy dýchání ryb a narušování jejich ochranné vrstvy na kůži. Tento problém se podařilo snížit nalezením tenzidů, které jsou biologicky snadněji rozložitelné a které jsou v dnešní době součástí pracích prostředků. Důležité je též dávkování. Nadbytečné dávkování představuje zbytečnou zátěž životního prostředí. V případě, že máte měkkou vodu, postačí menší dávka. Tip pro děti: Vyzkouší si různé přírodní čisticí prostředky (ocet, citron, voda, soda )

9 PROSTŘEDÍ ŠKOLY Máte ve škole hračky z přírodního materiálu? Hra je základním prvkem výchovy a správné nástroje mohou zároveň velmi zvýšit účinnost výchovných prvků. Hračky vytvořené například ze dřeva z certifikovaných lesů (značkou FSC) místo z plastu jsou dětmi většinou přijímány stejně nadšeně, jako jakékoliv jiné z neekologického materiálu. Využíváte takové u vás ve škole? Tip pro děti:porovnají, zda mají více hraček z plastu nebo z přírodního materiálu. Využíváte ve škole přírodní hřiště nebo hřiště využívající přírodní prvky? Přírodní hřiště (může být vyprojektované nebo přirozené) nebo hřiště s využitím přírodních prvků dává dětem příležitost ke spontánní hře. Nedostatek spontánní hry totiž může podle odborníků mít na děti poměrně významný dopad. To se může projevit i například neschopností spolupracovat a komunikovat v kolektivu, řečových vadách a podobně. Problémem takových hřišť, hlavně těch vyprojektovaných, mohou být bezpečnostní normy. V ČR jsou však bezpečnostní normy nepovinné, mají doporučující charakter. Česká vláda svým nařízením č. 173/1997 Sb. zavedla pouze pro české výrobce dětských hřišť a jejich vybavení povinnost řídit se bezpečnostní normou ČSN EN 1176 pro dětská hřiště a povrchy (povinnost se týká jen českých výrobců a výrobců z třetích zemí, výrobků uvedených na trh v EU se netýká). Ovšem projektanti přírodních hřišť se i tak dokážou bez problémů do této normy vejít. Elisabeth C. Gründlerová a Norbert Schäfer, Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu Mají děti ve škole své oblíbené místo či místo, které by chtěli změnit, protože se jim nelíbí? Prostory školy a případného pozemku by měli poskytovat dětem, zaměstnancům i návštěvám příjemné prostředí, které se jim líbí a kam rádi chodí. Zjistěte od dětí i rodičů, které místo ve školce mají nejraději a kam rádi chodí. Zjistěte i které místo se jim nelíbí a proč. Najděte řešení, jak to zlepšit. Tip pro děti:ukážou, která místa ve škole mají nejraději a která se jim nelíbí. Vysvětlí dospělým proč to tak je. Kolik je ve škole nástěnek? O kolik nástěnek se starají děti? Mají děti vlastní nástěnku či místo, kde jsou informace pouze pro ně? Nástěnky by měli být umístěné tak, aby sloužili tomu, komu jsou primárně určené. To znamená ve správné výšce i v prostoru, kde se děti, rodiče atd. pohybují. Pokud se o nástěnky starají děti částečně sami, podporují tak a rozvíjí svoje tvořivé schopnosti a učí se pravidelné zodpovědné činnosti. Jaká je ve škole výzdoba ve třídách i na chodbách? Jak děti mohou ovlivnit její podobu (rozhodují o malbě na stěnách, navrhují pověšení obrázků, výtvarných prací)? Pokud o výzdobu školy pečují sami děti, tak si k ní vytváří a zlepšují vztah. Učí se také ovlivňovat podobu místa, kam téměř denně dochází. Tip pro děti: Vyzdobí určitou část školy. Podílí se na vystavování svých prací na chodbách či ve třídě. Jak se návštěvníci školy v budově orientují? Do školy nepřicházejí pouze děti a učitelé, kteří jsou se svou školou obeznámeni, orientují se v ní a vědí, co a kde hledat. Tip pro děti: Vyrobí ukazatele a směrovky na škole. Máte ve škole dostatek rostlin? Kde jich máte málo? Rostliny příjemně působí na duševní pohodu, zvlhčují vzduch a částečně pohlcují prach. Zároveň se děti mohou naučit o rostliny starat, zalévat je, přesazovat a hledat vhodné podmínky pro jejich růst.

10 Kdo a jak se stará o rostliny ve škole? Péče o své okolí vede k zodpovědnosti a uznání práce druhých. Tip pro děti: Pomáhají ve škole zalévat květiny. Jaké máte rostliny v okolí školy? Prozkoumejte zeleň v okolí školy a zjistěte, kde rostou velké stromy, kde jsou louky a kytky pro včely a hmyz. Který typ rostlin u vás chybí? Tip pro děti: Hledají na vycházkách jednotlivá prostředí (louky, parky, lesy). Navrhují, kde by se dalo prostředí obohatit o nějakou výsadbu (bylinky, dřeviny ) Jak škola pečuje o své okolí? Pocit bezpečí a dobrou náladu pomáhá navodit pořádek a zeleň v okolí školy. Tip pro děti: Pomáhají s úklidem v okolí školy (hrabou listí, zametají, sází atd.) Školní pozemek Jaké máte na školním pozemku místo (altánek, lavičky, prolézačky) vyhrazené pro trávení volného času dětí? Obzvláště v teplých dnech děti uvítají možnost trávit co nejvíce času venku. Chodíte s dětmi ven každý den nebo většinu dnů v týdnu? Pobyt venku a aktivní poznávání svého životního prostředí je základní součástí zdravého životního stylu i dobrého vývoje. Jaké rostliny máte na školním pozemku (školní zahradě)? Školní zahrady mohou být ideálním místem pro přispívání k biologické rozmanitosti. Snažte se vytvořit podmínky pro život co nejvíce druhů rostlin. Při výběru nových rostlin zvažte výhody těch, které jsou původní v Čechách ve srovnání s rostlinami cizokrajnými, které mohou být problematické při úniku do okolí (např. bolševník velkolepý, křídlatka japonská, akát). Tip pro děti: Znají svůj školní pozemek. Ví, kde rostou na školním pozemku byliny, ovoce, zelenina, kde je stín a kde sucho a slunce. Zjišťují, které rostliny jsou důležité pro živočichy a které může využívat i člověk. Jaké druhy živočichů můžete nalézt na na školním pozemku (školní zahradě) nebo v blízkém parku? Zahrada může být úkrytem mnoha druhů živočichů. Jejich zabydlení můžete podpořit umístěním různých živočišných prvků, jako jsou trouchnivějící klády (domov mnoha druhů hmyzu), budky pro hmyzožravé ptáky, bidýlka pro dravce, hmyzí domečky, úkryty pro ježky, jezírko pro obojživelníky. Rozhodnete-li se na školní zahradě pomáhat ohroženým druhům živočichů, přihlaste se do soutěže živá zahrada (www. zivazahrada.cz). Tip pro děti: Dokážou ukázat místa na školním pozemku, kde se dají pozorovat různí živočichové (ptáci, hmyz, obojživelníci ) Kdo pečuje o školní zahradu? Jaké používáte metody v péči o zahradu? Aby se na zahradě dařilo všemu živému, je třeba zahradničit v souladu s přírodou. Takový přístup zohledňuje hospodaření na principu přírodních zahrad nebo permakultura. Tip pro děti: Předvedou (seznámí se), co je důležité při starání o zahradu (kosení, hnojení, pletí )

11 ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL PROSTŘEDÍ Kupovali jste v poslední době pro školu nějaký nábytek? Jaká kritéria pro nákup nábytku jste uplatnili? Šetrnou alternativou je preference zboží z obnovitelných materiálů případně zboží označené certifikátem FSC. Jak pečujete o dlouhodobou životnost vybavení školy? Stanovená pravidla, jak nakládat a starat se o hračky a vybavení, které ve škole využíváte, může značně prodloužit jejich životnost. Tip pro děti: Ví jak se starat o půjčené hračky, kam patří a komu mají říci, když se rozbijí.

12 JÍDLO Umí děti vysvětlit rozdíl mezi surovinou a potravinou? Chápat rozdíl mezi surovinou a potravinou, která se z jedné nebo více surovin musí teprve vyrobit je důležitým aspektem k následnému pochopení cyklu výrobků. Některé suroviny jsou zároveň i potraviny jiné se zase musí vždy upravovat. Jakákoliv úprava spotřebovává energii, vodu a produkuje nějaký odpad. Tip pro děti:rozdělí jídlo na potraviny a suroviny či přiřadí k běžným potravinám suroviny, ze kterých se vyrábí. Využíváte k zajištění pitného režimu i čistou vodu? Pitný režim je samozřejmou součástí školního prostředí, ale co děti pijí, je již druhá věc. Pijí děti častěji slazené šťávy nebo se učí již na mateřské škole pít obyčejnou vodu případně vodu dochucenou plátkem citronu nebo bylinkou? Tip pro děti: Pijí běžně ve školce vodu z vodovodu. Využívá školní jídelna suroviny z místních zdrojů? Pečivo, mléčné výrobky, ovoce a zelenina jsou komodity, které se dají často koupit i přímo od místních obchodníků a zemědělců. Máte tak jistotu o jejich původu i kvalitě. Díky nákupu českých jablek místo jablek například ze Španělska snížíte dopad na životní prostředí eliminací dopravy a skladování. Ve školní ve školní jídelně můžete využít i např. bylinky ze školního záhonu. Tip pro děti: Prozkoumají, kde nejblíže roste ovoce u školy. S pedagogem zjistí, z jaké nejvzdálenější země se asi přiváží ovoce do jejich školy a jaké dopravní prostředky se musí pro dovoz využít. Objevuje se denně v jídelníčku zelenina a ovoce? Zelenina a ovoce obsahuje vlákninu, vodu i sacharidy, které lidské tělo potřebuje. Správným poměrem můžeme u dětí podporovat jejich imunitu i správný tělesný vývoj. Ideální poměr zeleniny a ovoce by měl být 2:1. Tip pro děti: Zaškrtávají po dobu jednoho týdne, zda snědli nějaké ovoce či zeleninu (poznají rozdíl mezi ovocem a zeleninou). Jí učitelé společně s dětmi, aby jim šli příkladem? Vzor v podobě dospělého je pro děti velmi důležitý a to hlavně ve stravování. Motivují učitelé děti tím, že s nimi společně pravidelně jí? Mají rodiče přehled o jídelníčku ve škole? Jídelníček by měl být pro rodiče dobře dostupný, aby na něj mohli případně vhodně navazovat i doma. Školní jídelna by měla být i otevřená k názorům rodičů na stravování a skladbu potravin, které jejich děti dostávají. Dostávají děti možnost si jídlo upravit/připravit? Podílení se na přípravě vlastního jídla je velmi důležitým aspektem ve výchově malých dětí. Obložit si chléb, namíchat si zeleninu, přidat různé ovoce do jogurtu je jednoduchým příkladem. Mohou se děti spolupodílet na přípravě jídla, např. svačiny? Tip pro děti:připravují si svačiny. Sestavuje jídelna v rámci spotřebního koše potravin každý týden pestrý jídelníček? Střídají se přílohy jídel v různých dnech, nemasová a nesladká jídla nebo se v jídelníčku objevují stále ty samé potraviny? Využívá k tomu i principy výživové pyramidy nebo jiného nástroje zdravé výživy? Tip pro děti: Nakreslí, která jídla mají každý den v jednom týdnu a zjistí tak, co se nejvíce opakuje. Pěstujete si vlastní koření či byliny? V rámci školní zahrady nebo i třídy si mohou děti vypěstovat od semínka svoji užitkovou rostlinku, kterou nakonec mohou využít například

13 k přípravě salátu nebo dochucení svačiny přímo ve škole nebo doma. Tip pro děti:vypěstují si vlastní bylinku, kterou využijí. Podporujete pěstování i u dětí doma? Škola podporuje děti a rodiče v domácím pěstování například koření nebo bylinek. Tip pro děti: Vypěstují si s rodiči doma či na zahrádce svoji bylinku (zeleninu). Pomáhají zalévat a starat se o ní. Pořádáte tematické dny týkající se jídla a správné výživy? Některé školy pořádají, zeleninové nebo jablíčkové dny atd. Pokud takové akce pořádáte i u vás využíváte je i k osvětě týkající se stravovacích návyků? Seznamujete rodiče a děti s biopotravinami a Fair Trade? Tip pro děti: V rámci tematického dnu vysvětlí rodičům, prarodičům, například proč jsou biopotraviny dobré a co je Fair Trade. Využíváte ve škole biopotraviny? Potraviny pocházející z ekologického zemědělství se mohou objevit i ve vaší jídelně, třídě či kanceláři. Tyto potraviny jsou označeny slovem BIO či produkt ekologického zemědělství a v České republice musejí být označeny i logem biozebry a kódem kontrolní organizace, což je potvrzením jejich původu v ekozemědělství. To však neznamená, že všechny výrobky opatřené biozebrou, byly vyrobeny v ČR. Víte, kde se ve vašem okolí dají koupit? Tip pro děti: Prozkoumají, zda se ve škole využívají potraviny z ekologického zemědělství. Poznají značku biozebry. Děti s rodiči mapují, kde se tyto potraviny dají koupit. Využíváte ve škole Fair trade výrobky? Spravedlivý obchod neboli fair trade je způsob obchodu, který dává příležitost pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, aby se uživili vlastní prací za důstojných podmínek. Fair trade je založen na partnerství mezi výrobci na straně jedné a spotřebiteli na straně druhé. Pokud již do školy kupujete potraviny z rozvojových zemí, podporujete alespoň ty, které jsou z certifikovaného systému chránící producenty? Tip pro děti: Prozkoumají, zda se ve škole (třídě atd.) objevují Fair Trade výrobky a ví, co tato značka znamená (Jaképak pije paní učitelka kafe či čaj?). Děti s rodiči mapují, kde se tyto potraviny dají koupit. Pěstujete na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu? Školní zahrada nemusí být jen prostředí pro trávení volného času a osvojování si pohybových dovedností. Její prostory můžete využít i pro pěstování zeleniny či ovoce. Ovocné stromy mohou poskytovat i stín v teplém létě a zároveň dávat prostor pozorování ptactva a hmyzu. Tip pro děti: Pěstují si na školní zahradě své rostliny, případně zmapují, kde rostou ovocné stromy atd. Podporujete místní výrobce, farmáře? Seznámit se s místními farmáři či výrobci potravin formou exkurze a poznat tak, jak obtížné je vypěstování třeba brambor dá dětem větší přehled a představu o tom, kde se jednotlivé potraviny berou. Můžete také ve škole uspořádat farmářský trh, kde se budou prodávat místní potraviny a suroviny. Tip pro děti: Navštíví místního farmáře. Zařazuje škola bezmasou stravu alespoň 2x týdně? Každodenní potřebu bílkovin můžeme zajistit také potravinami rostlinného původu (luštěniny). Omezení konzumace živočišných bílkovin může mít i příznivé zdravotní dopady, například díky sníženému příjmu cholesterolu. Nejenže se tak přispěje k lepší životosprávě dětí, ale omezení masa na našem jídelníčku bude mít dopad i na životní prostředí. Zpracování a úprava masa je totiž velmi náročná na přírodní zdroje (půda, voda, energie, produkce odpadů). Tip pro děti: Zjistí, které jídlo během týdne nemělo žádné maso a která potravina v něm zajistila potřebné bílkoviny.

14 Preferujete ve škole sezónní potraviny? Přestože dnes máme dostatek surovin po celý rok. Preference sezónních potravin do školního jídelníčku přináší řadu výhod. Sezónní potraviny jsou čerstvější, mají více nutričně využitelný látek a jsou ekologičtější a často levnější neplatíme navíc za dopravu a chemické ošetření, které zaručuje čerstvost" potraviny. Tip pro děti: Udělají ve škole výstavu obrázků potravin (ovoce, zeleniny), které jsou typické pro jednotlivá roční období. Servírujete v jídelně i netypické plodiny či jídla? Objevují se ve vaší školní jídelně i netypická jídla, která tak zpestřují jídelníček? Někdy může jít jak o cizokrajná jídla, tak i o staré tradiční recepty, které už se v dnešních domácnostech moc neobjevují. Tato jídla zvýší pestrost i atraktivitu a děti se mohou naučit jíst i méně obvyklé, ale při tom zdravé potraviny typu čočka, fazole, jáhly, pohanka Tip pro děti: Sami navrhnou jídla, která ve škole nevaří, případně zjistí, která jídla vaří jídelna a nikde jinde je ještě nejedly. Vyzkoušeli si děti ve škole vyrobit potravinu z primárních zdrojů? Jídlo se nevyskytuje v regálech obchodů jen tak náhodně. Chleba musel někdo upéct a marmeládu také vyrobili lidé. Není to však nic složitého. Mnoho potravin si ze základních surovin dokážeme vytvořit sami. Tip pro děti: Vyrobí si určitou potravinu za využití základních zdrojů (upečou si chleba, utlučou máslo, vyrobí sýr, tvaroh, marmeládu ). Odkud se nejčastěji dováží základní potraviny ze školního jídelníčku? Čím delší cestu musí potravina nebo suroviny k ní určené urazit, tím více ovlivňuje životní prostředí (doprava, skladování). Dlouhá cesta má vliv i na samotnou kvalitu a přitom většina potravin se dá koupit z místních zdrojů. Tip pro děti: Zjistí, z jakého nejvzdálenějšího koutu světa se dováží potraviny do školy?

Vyhodnocení analýzy EKOŠKOLY. Voda

Vyhodnocení analýzy EKOŠKOLY. Voda Vyhodnocení analýzy EKOŠKOLY Voda Jaké ve škole používáte čisticí prostředky tj. mýdla, prostředky na nádobí, na úklid, na praní? Zkuste zjistit od paní uklízečky. Jar na nádobí, jar na podlahu a na záchod

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

Analýza ekologického stavu

Analýza ekologického stavu Analýza ekologického stavu ZŠ a MŠ Krásná Lípa Datum: DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (červen 2013), DEN EKOŠKOLY (září 2013) Provedli: členové Ekotýmu Zpracování výsledků: schůzka Ekotýmu 27.9.2013 ODPADY 1.

Více

A n a l ý z a - z á ř í

A n a l ý z a - z á ř í 1 1. Odpady Odpady 2015-2016 Nádoby na tříděný odpad jsou ve třídách, ředitelně, sborovnách i na chodbách Třídíme 8 složek odpadu (baterie, bioodpad, drobné elektrospotřebiče, papír, plasty, hliník (jen

Více

Odpady naše stopy Co je to odpad?

Odpady naše stopy Co je to odpad? Odpady naše stopy Co je to odpad? Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Zpracoval: Ekotým Koordinátorky EVVO: Mgr. Dagmar Pivková Mgr. Hana Kopecká Školní rok: 2011/2012 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO

Více

Přehled silných a slabých stránek jednotlivých témat Téma: Odpad Třídíte odpad? Naše analýza

Přehled silných a slabých stránek jednotlivých témat Téma: Odpad Třídíte odpad? Naše analýza Přehled silných a slabých stránek jednotlivých témat Téma: Odpad Třídíte odpad? Naše analýza Všichni dotázaní si myslí, že třídění odpadů je důležité Doma třídí veškerý odpad 54% žáků, 36% netřídí vůbec,

Více

ANALÝZA ENERGIE b) Vytápění

ANALÝZA ENERGIE b) Vytápění ANALÝZA ODPADY Vyhýbáme se používání výrobků na jedno použití. Z ankety Svačiny vyplynulo, že žáci 1. stp. si převážně nosí svačinu z domova, a to v plastové krabičce. Pití mají v plastové lahvi, kterou

Více

05 Metoda 3R Učební list

05 Metoda 3R Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 05 Metoda 3R Učební list

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Zpracoval: Ekotým Koordinátorky EVVO: Mgr. Dagmar Pivková Mgr. Hana Kopecká Školní rok: 2007/2008 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO

Více

Používání šmíráků papírů. Využívání odpadů VV kelímky od jogurtů, sadba sazenic, PET

Používání šmíráků papírů. Využívání odpadů VV kelímky od jogurtů, sadba sazenic, PET SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Používání šmíráků papírů popsaných

Více

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013 ODPADY rok 2010/2011 S odpadovým materiálem se pracuje dále ve výuce Papíry popsané z jedné strany jsou využívány opakovaně Na školním dvoře jsou kontejnery na tříděný odpad Ve škole není dostatek nádob

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Výsledek ekostopy školy za rok 2012

Výsledek ekostopy školy za rok 2012 třídy Výsledek ekostopy školy za rok 2012 Ekologická stopa školy v roce 2012 je 533.17 Biokapacita školy v roce 2012 je 4.04 Ekologická stopa školní jídelny školy v roce 2012 je 101.55 Ekologická stopa

Více

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA SHRNUTÍ PROJEKTU Chceme zlepšit kvalitu stravování za účasti nejen vedení a personálu jídelny, ale také vedení školy,

Více

Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana Smolková, pedagogové školy, členové Ekotýmu. říjen. říjen. koordinátorky. říjen.

Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana Smolková, pedagogové školy, členové Ekotýmu. říjen. říjen. koordinátorky. říjen. PLÁN ČINNOSTI EKOŠKOLY Plán činnosti na období školní rok 2015/2016 Název školy Datum sestavení plánu Na sestavení plánu spolupracovali ZŠ a MŠ Troubky Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

Těžíme hliník z našich domácností

Těžíme hliník z našich domácností Mateřské školy Těžíme hliník z našich domácností PRACOVNÍ LISTY + METODIKA PRO UČITELE Vydala: Ochrana fauny ČR o.p.s. v roce 2014 za finančního přispění Středočeského kraje Autoři: Mgr. Marie Tvrdoňová

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE

Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE 1. Třídíme papír? Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE Správné odpovědi: ////////////////// 18 celkem Chybné odpovědi: do papíru, do plastu, do popelnice / na chodbě u paní uklízečky / modrý kontejner

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Koncepce školního stravování

Koncepce školního stravování Základní škola a Mateřská škola Dubné Dubné 35 373 84 Dubné IČ 750 00 547 Koncepce školního stravování pro školní rok 2017/2018 Vypracoval: Ing. Petra Voborská Úvod Prioritou pro školní stravování jsou

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA A ŠKOLA. - propojení Zdravé školní jídelny a školy

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA A ŠKOLA. - propojení Zdravé školní jídelny a školy ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA A ŠKOLA - propojení Zdravé školní jídelny a školy Z ČEHO VYCHÁZÍME? školní stravování má mimo jiné, také výchovnou složku může nenásilně a postupně ovlivňovat výživové chování dětí

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_2.17

Více

OS-08/05/06 O ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje počet stran 7 počet příloh 0

OS-08/05/06 O ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje počet stran 7 počet příloh 0 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE dokument číslo ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE KÚ LK OS-08/05/06 O ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje počet stran 7 počet příloh 0 OBSAH I. Úvodní ustanovení II.

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 7.A, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 194 30% Jste příznivci umírněného ekologického

Více

Předcházej a recykluj

Předcházej a recykluj Předcházej a recykluj Milan Havel sdružení Arnika Život na Zemi Žijeme v době, kdy člověk významně ovlivňuje podmínky pro život na planetě Zemi. Lidstvo čelí řadě globálních problémů. jde o to být hrdí

Více

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka pro občany Kunína Připravili jsme pro vás EKOkuchařku, ve které jsou recepty na správné třídění odpadů. A nejen to! Ekotým ZŠ Kunín Třídění odpadu O osudu použitých

Více

Plán činností. Krátkodobý 2014-2015

Plán činností. Krátkodobý 2014-2015 Plán činností Krátkodobý 2014-2015 Cíl: Omezit ztráty vody ve škole VODA umývat výtvarné potřeby v kyblíku dát PET lahve do splachovadel na WC zlepšit zachycování dešťové vody na školní zahradě do umyvadel

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Návrh projektu: Ekostopa GBN

Návrh projektu: Ekostopa GBN Návrh projektu: Ekostopa GBN Kdo projekt předkládá Třída sexta A osmiletého studia Gymnázia Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov. Učitel: PhDr. Roman Andres Kontaktní údaje e-mail gymnázia: gymnazium@gbn.cz

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY. Školní rok 2016/2017

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY. Školní rok 2016/2017 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Školní rok 2016/2017 Druhý krok EKOŠKOLY, analýzu ekologického stavu školy, prováděly žáci II. stupně, hlavně deváťáci a osmáci. Protože naše škola má 3 samostatné

Více

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ EKOZNAČKY Ekologicky šetrný výrobek šetrnější k životnímu prostředí

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60 ODPAD Představu o slovu odpad má každý celkem jasnou. Odpad je věc, kterou již nechceme, a obtěžuje nás. Zabírá místo, které může nahradit nová věc. Předtím, než ale odpad vznikl, jednalo se o výrobek,

Více

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 oblasti činnost zodpovědnost termín monitorování hodnocení k 31.5. 2014 Prezentace -pravidelně informovat spoluţáky o připravovaných akcích v měsíci

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

+ Společná práce obou týmů (indoor + outdoor)

+ Společná práce obou týmů (indoor + outdoor) Seznam použitých symbolů: Skupina pracující ve třídě, indoor tým Skupina pracující v terénu, outdoor tým + Společná práce obou týmů (indoor + outdoor) Hra: Ekostopy naší školy Pojďme se společně vydat

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU

MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU Cíl(e): Pochopit, že voda je omezený přírodní zdroj. Uvědomit si, že denně plýtváme značným množstvím vody. Naučit se vzít na sebe zodpovědnost a omezit plýtvání vodou

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

VÝROBKY, KTERÉ VYHODÍME OBALY, KTERÉ VYHODÍME PROČ JE NETŘÍDÍM?

VÝROBKY, KTERÉ VYHODÍME OBALY, KTERÉ VYHODÍME PROČ JE NETŘÍDÍM? 1. Průzkum Zjistěte, kolik výrobků, které běžně nakupujete, nakonec skončí ve směsném komunálním odpadu. Až přijdete domů z rodinného nákupu, a než nákup uklidíte, zamyslete se a zaznamenejte si výrobky,

Více

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území městyse Batelova a nakládání

Více

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna Systém elektronické evidence výsypu Hrušovany u Brna Autor Datum Důvod vzniku systému předpoklad trvalého růstu nákladů na likvidaci odpadů minimalizace, resp. eliminace dopadu zvyšování cen za likvidaci

Více

Srovnávací analýza ekologického stavu. Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2013

Srovnávací analýza ekologického stavu. Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2013 Srovnávací analýza ekologického stavu Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2013 Při zpracování srovnávací analýzy ekologického stavu naší školy jsme vycházeli z výsledků rozborů ekologického stavu

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích www.ekoporadna.cz www.zeleneuradovani.cz Informační materiál byl realizován za finanční pomoci Státního fondu životního prostředíčr a Ministerstva životního prostředí (www.sfzp.cz, www.mzp.cz). Zastupitelé

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Základní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA JÍDLO - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA JÍDLO - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA JÍDLO - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE Dostávají se Vám do ruky pracovní listy k soutěži o nejlepší ekologický audit, která je součástí projektu HRAJ O ZEMI. Projekt zpracovává celkem

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb Odpadové hospodářství Milan Havel Arnika Prosinec 2014 města Cheb STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ produkce komunálních odpadů v roce 2013, vývoj tříděného sběru v posledních 10 letech náklady města na odpadové

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Srovnávací analýza ekologického stavu. Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2015

Srovnávací analýza ekologického stavu. Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2015 Srovnávací analýza ekologického stavu Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2015 -1- Při zpracování srovnávací analýzy ekologického stavu naší školy jsme vycházeli z výsledků rozborů ekologického

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Kontakt : Mgr. Radmila Benešová radmila.benesova@skolahranice.eu

Kontakt : Mgr. Radmila Benešová radmila.benesova@skolahranice.eu EKOLOGICKÝ AUDIT ZŠ HRANICE, okr. Cheb Jsme žáci 7. třídy ZŠ Hranice. Letos naše škola již potřetí obhájila mezinárodní titul Ekoškola. Ekologii se naše škola věnuje již deset let a za tu dobu jsme provedli

Více

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ Plasty ANO: plastové nádoby a lahve (sešlápnout, tak aby se efektivně využil objem nádoby), výrobky z plastů, sáčky a fólie, nápojové kartony,

Více

Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem

Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem Analýza potenciálu produkce odpadu v zájmovém území a materiálových toků k akci s názvem Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem Březen 2013 Osnova 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍ A DEŠŤOVÉ VODY

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍ A DEŠŤOVÉ VODY TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍ A DEŠŤOVÉ VODY Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 15.března 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : ÚSPORA VODA SPECIÁLNÍ ZP ZPĚTNÉ VYUŽITÍ

Více

Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová

Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová Přs 7 / 01, 02 příloha - fotodokumentace Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup:

Více

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky:

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Úvodní rozhovor - Motivace Celý den je možný pojmout jako soutěž mezi skupinami bodujte, jak uznáte za vhodné.

Více

Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010

Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010 Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010 1. Projektu Ekoškola se účastní členové Ekotýmu (zástupci 4.-9. tříd) a žáci ZŠ Bystřice n. P., učitelé, vedení školy, školník, provozní zaměstnanci.

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Voda z kohoutku, voda v krajině II. - BOV. Ing. Lenka Skoupá

Voda z kohoutku, voda v krajině II. - BOV. Ing. Lenka Skoupá Voda z kohoutku, voda v krajině II. - BOV Ing. Lenka Skoupá Badatelsky orientovaná výuka Výuka založená na základě aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem, kterou se sám učí objevovat

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

ANALÝ ZA PRACOVNÍ LISTY

ANALÝ ZA PRACOVNÍ LISTY ANALÝ ZA PRACOVNÍ LISTY Milí členové Ekotýmu, právě jste otevřeli pracovní listy, které vám pomohou provést analýzu vaší školy. Je možné, že vás vylekalo, kolik otázek jsme pro vás přichystali. V tom případě

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Plán činností 2010 / 2011

Plán činností 2010 / 2011 Plán činností 2010 / 2011 Cíl: Omezit ztráty vody a její znečištění VODA Činnost Zodpovídá Termín Kontrola + datum kontroly kontrola protékání kohoutů a WC zpracování výsledků kontroly protékání WC a kohoutů

Více

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova V pondělí 11.6. 2012 byl proveden rozbor složení směsných komunálních odpadů (zbytkový odpad po třídění) v obci Olšany (Olomoucký kraj).

Více

CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH

CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH Mgr. Jitka Straková Arnika Program Toxické látky a odpady ----------------------------------------------------------------------

Více

Jak cestuje kapka vody

Jak cestuje kapka vody Jak cestuje kapka vody Cíl: porozumění významu vody pro člověka a celou přírodu, pochopení koloběhu vody v přírodě, vychovávat k ochraně přírody Obsah: formou pohádky seznámení s koloběhem vody v přírodě,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PŘÍKAZ NÁZEV: Příkaz o ekologicky šetrném provozu v sídle Královéhradeckého kraje ČÍSLO: 13 NOVELIZACE Č.: PLATNOST OD: 01.11.2008 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Krajský úřad Vypracoval: Za aktualizaci

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Provozní řád MŠ Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

VYHLÁŠKA obce Kolová

VYHLÁŠKA obce Kolová VYHLÁŠKA obce Kolová Obec Kolová vydává na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.1.2002 podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více