Srovnávací analýza ekologického stavu. Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnávací analýza ekologického stavu. Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2013"

Transkript

1 Srovnávací analýza ekologického stavu Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2013

2 Při zpracování srovnávací analýzy ekologického stavu naší školy jsme vycházeli z výsledků rozborů ekologického stavu ZŠ Zelená z roku Se členy Ekotýmu, dalšími ţáky a zaměstnanci školy jsme vyhodnotili klady a zápory témat odpady, prostředí školy, energie a voda. V analýze jsou zahrnuty kladné změny, ke kterým došlo v průběhu naplňování programu Ekoškola, ale také nedostatky, které se nedaří z nějakých důvodů (nejčastěji organizačních, časových, finančních) napravit a zůstávají k řešení do dalšího období, neboť práce na Ekoškole je dlouhodobá. V průběhu zpracování analýzy jsme vyuţili metodiku tzv. SWOT analýzy, metodiku Ekoškoly, pracovní materiály Ekoškoly v upravené podobě pro podmínky naší školy. Analýza ESŠ z dubna 2011: 1. Odpady papír třídíme ve třídě do modrých kbelíků plasty třídíme do žlutého kontejneru na chodbě směsný odpad třídíme ve třídě do barevných kbelíků používáme ručníky, toaletní papír, sešity z recyklovaného papíru recyklační koše jsou dobře viditelné a většina žáků i učitelů považuje jejich počet za dostatečný žáci si nosí pití z domova v láhvi na více použití v hodinách pracovních činností využíváme odpadního materiálu mnoho žáků nosí svačiny v jednorázových obalech při třídění odpadů nejsou všichni důslední příliš plýtváme papírovými utěrkami a toaletním papírem

3 před školou nemáme velký kontejner na papír netřídíme hliník, baterie Analýza ESŠ září Odpady + klady: ve všech prostorách školy a třídách je rozmístěn dostatečný počet odpadkových košů na tříděný odpad papír třídíme ve třídě do vyrobených papíroţroutů plasty třídíme do ţlutého kontejneru na chodbě v 1. patře směsný odpad třídíme ve třídě do barevných kbelíků pouţíváme ručníky, toaletní papír, sešity z recyklovaného papíru recyklační koše jsou dobře viditelné a většina ţáků i učitelů povaţuje jejich počet za dostatečný ţáci si nosí pití z domova v láhvi na více pouţití v hodinách pracovních činností vyuţíváme odpadního materiálu Posun kladné změny třídíme hliníkové fólie, tetrapakové krabice sbíráme plastová víčka svoz -klub Dakota Ostrava - 3. místo celoročně sbíráme baterie svoz firma Asekol Ostrava sbíráme elektroodpad svoz firma REMA pořádáme sběrové týdny papíru svoz firma ASA Ostrava zapojili jsme se do soutěţe Recyklohraní ve třídách proběhla osvětová akce o třídění odpadů pro všechny ţáky formou projektového dopoledne věcné informace, soutěţe, hry, filmy, kvízy společně s MŠ pořádáme hravý den o třídění odpadů - zápory: Přetrvávající problémy: ţáci nosí svačiny v jednorázových obalech igelitových sáčcích

4 při třídění odpadů nejsou všichni důslední nutná neustálá osvěta příliš plýtváme papírovými utěrkami a toaletním papírem Analýza ESŠ z dubna 2011: 2. Spotřeba papíru a kancelářských potřeb šetříme papír (zaměstnanci oboustranně kopírují a využívají jednostranně popsaných papírů kdykoli je to možné) žáci si kreslí na papír potištěný z jedné strany používáme recyklovaný toaletní papír a utěrky rodiče dodávají jednostranně potištěné papíry z některých firem spotřeba kancelářského papíru je vysoká většina používaných sešitů je z nerecyklovaného papíru ve škole se nepoužívá recyklovaný kancelářský papír ani obálky či jiné kancelářské potřeby při nákupu kancelářských potřeb se neupřednostňují ekologicky šetrné výrobky Analýza ESŠ září 2013: 2. Spotřeba papíru a kancelářských potřeb + klady: šetříme papír - zaměstnanci oboustranně kopírují a vyuţívají jednostranně popsaných papírů kdykoli je to moţné ţáci si kreslí na papír potištěný z jedné strany pouţíváme recyklovaný toaletní papír a utěrky rodiče poskytují vyřazené jednostranně potištěné papíry z některých firem

5 Posun - kladné změny pouţíváme tzv. šmíráky - na kontrolní písemné práce, na písemné práce ve skupinách, při zapisování nápadů, při kopírování cvičení, na skládačky při pracovních činnostech vyuţíváme zcela běţně recyklovaný kancelářský papír ţáci si vyrobili z kartónových krabic odpadkové koše - papíroţrouty pravidelně organizujeme sběrové týdny papíru -zápory: Přetrvávající problémy: spotřeba kancelářského papíru je vysoká některé z pouţívaných sešitů pro 1. a 2. ročník se nevyrábí z recyklovaného papíru Analýza ESŠ z dubna Energie: zhasínáme po odchodu ve třídách a na chodbě používáme zářivky a úsporné žárovky topíme na nižší teplotu na topení máme termoregulátory myčka v jídelně má úsporný program A+ plánuje se výměna části monitorů z CRT na úspornější LCD ve škole jsou zapnuty pouze spotřebiče, které se právě používají ve všech třídách jsou umístěny teploměry na víkend se počítače v počítačové učebně a třídách vypínají můžeme regulovat vytápění školy

6 nedůsledné zhasínání ve třídách a chodbách o přestávkách profukující stará okna ve třídách špatně větráme Analýza ESŠ září Energie: + klady: zhasínáme po odchodu ve třídách a na chodbě pouţíváme zářivky a úsporné ţárovky topíme na niţší teplotu na topení máme termoregulátory myčka v jídelně má úsporný program A+ ve škole jsou zapnuty pouze spotřebiče, které se právě pouţívají ve všech třídách jsou umístěny teploměry na víkend se počítače v počítačové učebně a třídách vypínají můţeme regulovat vytápění školy Posun kladné změny u vypínačů jsou nalepeny šetřící nápisy spotřeba energií (plyn, elektřina) je průběţně kontrolována paní školnicí a ředitelkou vyměnili nám plastová okna zateplili střechu proběhla výměna monitorů na úspornější LCD v prostorách chodeb byly vyměněny úspornější ţárovky Ekotým označil (popsal) vypínače ve třídách pro lepší orientaci stav elektrospotřebičů je pravidelně kontrolován odborníkem škola má novou plynovou kotelnu

7 -zápory: Přetrvávající problémy: přes úsporná opatření stoupla spotřeba elektřiny časté pouţívání keramické pece nedůsledné zhasínání ve třídách a chodbách o přestávkách špatně větráme často se zbytečně svítí na chodbách chybí časovač osvětlení 4. Voda: Analýza ESŠ z dubna 2011 nádobí ve školní jídelně je myté v myčce na rekonstruovaných WC školy jsou nainstalovaná úspornější splachování a regulované baterie spotřeba vody je sledována měsíčně paní školnicí nemáme všude umyvadla s úspornými bateriemi nevyužíváme dešťovou vodu nevyužili jsme akce Slunce do škol, nemáme solární ohřev vody 4. Voda Analýza ESŠ září klady:

8 nádobí ve školní jídelně je myté v myčce na rekonstruovaných WC školy jsou nainstalovaná úspornější splachování a regulované baterie spotřeba vody je sledována měsíčně paní školnicí Posun kladné změny: vybavili jsme školu nádobou na jímání dešťové vody, kterou vyuţíváme na zalévání pozemku Ekotým provedl osvětu k šetření vodou doplnili jsme cedulky ke splachovadlům a vodovodním kohoutkům je zajištěna pravidelná kontrola a odstraňování závad paní školnice, Ekotým mají povinnost hlásit závady třídním učitelům zmapovali jsme tok Ţivotického potoka -zápory: Přetrvávající problémy: stále máme velkou spotřebu vody nemáme všude umyvadla s úspornými bateriemi mladší ţáci nešetří vodou při splachování WC Analýza ESŠ z dubna Prostředí školy: škola má pozemek a hřiště okolí školy je pěkně zelené na chodbách jsou nástěnky s výtvarnými pracemi žáků děti uklízejí v okolí školy paní školnice a pan údržbář pravidelně udržují pořádek kolem budovy, zahrady a hřiště

9 žáci se mohou učit v altánku na zahradě v 1. patře jsou nově opravené WC vyměněná plastová škola v 1. patře na chodbě a WC žáci mají novou úschovnu kol okna budovy jsou stará, netěsní, vypadává těsnění, nemají parapety malé prostory pro pěstování hrnkových květin děvčatům vadí prosklené dveře na WC Analýza ESŠ září Prostředí školy + klady: přívětivý vzhled vnitřku budovy školy; čisto, dostatek světla, pěkná výzdoba v blízkosti školy je les a ovocné sady škola má pozemek a hřiště na chodbách jsou nástěnky s výtvarnými pracemi ţáků děti uklízejí v okolí školy paní školnice a pan údrţbář pravidelně udrţují pořádek kolem budovy, zahrady a hřiště ţáci se mohou učit v altánku na zahradě v 1. patře jsou nově opravená WC ţáci mají úschovnu kol Posun kladné změny: v celé školní budově jsou vyměněná plastová okna v létě 2013byla zateplená půda ţáci a zaměstnanci školy vybudovali Ţivou zahradu motýlí louku, domeček pro hmyz, bylinkovou zahrádku, pocitový chodníček, naučnou stezku ţáci sami pěstují slunečnice krmení pro ptáčky na zimu

10 na stromech jsou připevněny ptačí budky v zimě Ekotým rozvěsí po stromech krmítka se slunečnicemi a lojové koule ţáci si váţí pěkného prostředí a nedochází k vandalismu -zápory: Přetrvávající problémy: dětem stále vadí prosklené dveře na WC malá tělocvična

Jak je to u nás ve škole?

Jak je to u nás ve škole? Jak je to u nás ve škole? Obecná charakteristika školy a okolí Město Karviná bývá velice často a oprávněně spojováno s těžbou uhlí, haldami a odkalovacími nádržemi. Nic z toho neprospívá životnímu prostředí.

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Environmentální výchova ve výchovně vzdělávacím procesu GYMNÁZIA INTEGRA BRNO s. r. o.

Environmentální výchova ve výchovně vzdělávacím procesu GYMNÁZIA INTEGRA BRNO s. r. o. Environmentální výchova ve výchovně vzdělávacím procesu GYMNÁZIA INTEGRA BRNO s. r. o. DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY MGR. JANA NEŠPOROVÁ Brno 2012 0 OBSAH A. Dlouhodobé záměry Gymnázia INTEGRA BRNO s.r.o. v oblasti

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, 272 04 Kladno Tel.: 312 263 087 fax : 312 263 904 Web: www.6zskladno.cz e-mail: zs6kladno@volny.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A š k o l n í r o k 2 0

Více

Manuál Předcházej a recykluj

Manuál Předcházej a recykluj Manuál Předcházej a recykluj Obsah manuálu 1. Úvod 2. Náměty a realizované projekty 3. Kde naleznete další informace 4. A něco na závěr 1. Úvod Tento manuál Vám může sloužit jako inspirace pro projekty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 2010 2 I. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 27. 8. 2009 2 Obsah

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F Plán EVVO 1. Úvod 1.1. Autor Zpracovala : Ing. Iveta Javůrková javurkova.iveta@seznam.cz tel.605 925 066 1.2. Prohlášení autora Základní škola Jana Wericha

Více

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV Jméno a příjmení, titul: Mgr. Tomáš Huťka Vzdělání, aprobace: OU v Ostravě, OV-TeV Vyučované předměty: OV, Dě Koordinátor EVVO: ano IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Více

vydává žákovský redakční tým ZŠ Vrané nad Vltavou

vydává žákovský redakční tým ZŠ Vrané nad Vltavou vydává žákovský redakční tým ZŠ Vrané nad Vltavou Úvodník Šťastný nový rok všem našim čtenářům! Opět vychází další, již 3. číslo našeho časopisu, tentokrát pro měsíce leden a únor. Tímto číslem nás budou

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace.

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Za školní rok 2 0 0 8-2 0 0 9 2 OBSAH A.

Více

Ekologický audit mateřského centra Máj

Ekologický audit mateřského centra Máj Ekologický audit mateřského centra Máj Audit, návrhy a realizace opatření v Mateřském centru Máj vznikly a byly uskutečněny díky projektu Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a

Více

Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Hodnocení školního roku 2006/2007 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní údaje o škole, vzdělávací program školy 3 3. Podmínky vzdělávání 5 4. Průběh vzdělávání 9 5. Výsledky

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Srdíčko E. Beneše 204, 251 01 Říčany, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Říčanech dne: 14. 10. 2014 Zpracovala: Jiřina Řeháková Obsah

Více

Zpráva ze studijní cesty do Norska, 29.8. 3.9.2011 Obsah

Zpráva ze studijní cesty do Norska, 29.8. 3.9.2011 Obsah Zpráva ze studijní cesty do Norska, 29.8. 3.9.2011 Obsah Úvod... 1 Program a příklady dobré praxe ze studijní cesty... 2 Pondělí, 29. srpna 2011... 2 Úterý, 30. srpna 2011... 2 Lundsvågen naturskole...

Více

Odpad z nebe nespad. Příručka dobré praxe

Odpad z nebe nespad. Příručka dobré praxe Odpad z nebe nespad Příručka dobré praxe Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou příručka obsahující příklady dobré praxe ze škol zapojených do pilotního ročníku projektu Odpad z nebe nespad, jehož cílem

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více

Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD Vydal: Schválil: Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ředitelka Dagmar Krkavcová Účinnost:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013-2014 Tato zpráva byla vypracována podle zákona č. 561/2004 Sb. ( 10 odst. 3), vyhlášky č. 15/2005 Sb., 7 10. Název školy: Základní škola a mateřská škola

Více

Odpady víme co s nimi Zpětný odběr elektrozařízení

Odpady víme co s nimi Zpětný odběr elektrozařízení Technické služby Karviná, a. s. www.tsk.cz Odpady víme co s nimi Zpětný odběr elektrozařízení Čisté město - ideální místo pro život Statutární město Karviná Projekt informační brožura byl podpořen z finančních

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy 2009-2010 Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice Základní škola a školní druţina : Velká Jesenice 2 Mateřská škola : Velká Jesenice 200 Zřizovatel školy: Obec Velká

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č. j.: 492013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. č. 1/2013 TŘIĎME ODPAD, UŠETŘÍME! I když tomu počasí ještě moc nenasvědčuje, jaro už je tady a s ním přichází na řadu také jarní úklid. S tím samozřejmě souvisí také otázka

Více