Podrobnější popis využití digitálních vstupů/výstupů u přídavné karty jednotek MATRIX a SMART

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podrobnější popis využití digitálních vstupů/výstupů u přídavné karty jednotek MATRIX a SMART"

Transkript

1 Podrobnější popis využití digitálních vstupů/výstupů u přídavné karty jednotek MATRIX a SMART 1. Nastavovací parametry jednotek 1.1. u Matrix stiskneme SETUP u Smartu stiskneme EXIT + >0< 1.2. zadáme vstupní heslo ( od výrobce 2802 ) 1.3. pomocí šipek < nebo > nastavíme D_OUT pro digitální vstupy 1.4. šipkou dolů vstoupíme do nastavování příslušných parametrů, objeví se D_OUT NUM 2. Nastavení digitálních výstupů 2.1. D_OUT NUM Volíme číslo výstupu, kterým budeme nastavovat. V dalších krocích je přístupný vždy parametry vztahující se k číslu výstupu zvoleného na tomto místě. Možné volby jsou: Matrix 1-8 Smart VL(i) Hodnota Setpointu nebo reletivní hodnoty, kterou také může dodatečně konfigurovat klávesou SP mimo SETUP u Matrixu, nebo současným stiskem EXIT+TARA u Smartu. Tato hodnota je aktivní je-li funkce TYPE tohoto výstupu : GROSS, NET, +REL/-REL, nebo +%REL/-%REL 2.3. TYPE(i) Funkce výstupu určuje s jakou činností je výstup spojen. Možné volby jsou: OFF: GROSS: NET: +REL/-REL: Není aktivován, výstup je odpojen Setpoint VL(i) se vztahuje k údaji hmotnosti brutto. Tárování (ruční ani digitální) nemá na vzájemnou polohu Hmotnost - Setpoint žádný vliv. Výstup pracuje od vynulované hodnoty. Setpoint VL(i) se vztahuje k údaji hmotnosti netto. Výstup může být aktivní pouze po vytárování např. obalu, nebo po navážení první složky, kdy ukončení této činnosti spustí digitální tárování přes připojený vstup. Setpoint VL(i) se vztahuje k odkazu definovaným v parametru REL(i). Tedy tento Setpoint má hodnotu o VL(i) více (+REL) nebo méně (-REL) než hodnota Setpointu na kterou se odkazuje REL(i). Bohužel, je možné se odkazovat pouze na Setpointy s nižším číslem, nikoli naopak. Tedy v D_OUT NUM(3) mohu použít REL(2), nikoliv REL(4). +%REL/-%REL: Setpoint VL(i) se vztahuje k relativní hodnotě odkazu definovaným v parametru REL(i). Tedy o VL(i) více (+REL) nebo méně (-REL). Pravidla použití jsou stejná jako u +REL/-REL

2 ZERO: SS: INRANGE: NEG: TARE IN: PRINT: SUM: Výstup je činný, jestliže je v systému nula. Výstup lze použít např. ke kontrole správně ukončeného cyklu Výstup je činný, jestliže je hmotnost stabilní. Tuto funkci není nutno používat spolu s funkcí digitálního tárování, neboť tárování z digitálního vstupu se automaticky provede až po ustálení. Výstup je činný, jestliže je hmotnost v rámci ±MAX. Výstup je vhodný pro kontrolu překročení krajních mezí. Výstup je činný, jestliže je hmotnost menší než nula. Lze využít např. pro zastavení procesu při požadavku na vynulování váhy. Výstup je činný, jestliže je v hmotnost v NET. Výstup je činný po ručním nebo digitálním tárování. Nelze tento výstup zaktivovat je-li na váze nulová hodnota. Výstup je činný, po dobu tisku. Výstup může být využit jako zpětná vazba přes digitální vstupy, že cyklus byl ukončen a hodnota vytištěna. Výstup je činný, jestliže existuje součet celkem. Výstup může spolupracovat s digitálními vstupy nastavenými na funkce SUM a CTRSUM REL(i) Definuje číslo Setpointu na jehož hodnotu se aplikuje ±REL nebo ±%REL. Bohužel, je možné se odkazovat pouze na Setpointy s nižším číslem, nikoli naopak. Tedy v D_OUT NUM(3) mohu použít REL(2), nikoliv REL(4). Možné volby jsou: Matrix 1-8 Smart TRIP(i) Způsob činnosti při nastavení GROSS,NET,+REL/-REL,+%REL/-%REL. Tato funkce určuje činnost výstupu v závislostech Setpiontu, hmotnosti a hystereze, případně hodnoty BD : Možné volby jsou: HIGH: Výstup je činný, jestliže hmotnost < VL(i). Stav Closed (ON) znamená, že výstupní transistor je v sepnutém stavu a na výstupu je téměř nulové napětí, protéká obvodem proud, zapojená LED dioda svítí. Stav Open (OFF) znamená, že výstupní transistor je v nevodivém stavu a na výstupu je téměř napájecí napětí, proud neprotéká, zapojená LED dioda nesvítí. LOW: Výstup je činný, jestliže hmotnost > VL(i)

3 IN_B: Výstup je činný, jestliže hmotnost > VL(i)+BD(i) nebo hmotnost < VL(i)- BD(i) OUT_B: Výstup je činný, jestliže VL(i)- BD(i) < hmotnost < VL(i)+BD(i) 2.6. BD(i) Číselná hodnota, která určuje pásmo činnosti pro volbu IN_B a OUT_B parametru TRIP viz TRIP(i) HY(i) Určuje hodnotu hystereze, aby se zabránilo neustálému spínání digitálního výstupu v případě ustálení hmotnosti na přechodu stavů. Této hodnoty lze využít také např. k ovládání výsypu, kdy k otevření dochází při dosažení zvolené hodnoty a k uzavření dochází až po vysypání. V jednoduchých aplikacích lze tuto funkci použít pro dávkování jedné složky. Vliv hystereze je zobrazen ve funkci TRIP(i) D_OUT(i) Přiřadí výstupního spínače k vybranému setpointu, přes který bude aktivován. To znamená, že si můžeme zvolit, na kterém pinu výstupního konektoru bude námi definovaný signál přístupný. Můžeme mít předdefinovány různé funkce v paměti jednotky a využívat je dle potřeby, pouze konfigurací jednotky, bez nutnosti změny vlastního zapojení výstupního konektoru. Jestliže některý setpoint bude přiřazován již přidělené pozice, vyhodnocovací jednotka zobrazí chybové hlášení DOUT Conflict. Možné volby jsou: Matrix OFF, 1-8 Smart OFF, 1-4

4 3. Digitální vstupy 3.1. D_IN NUM Číslo digitálního vstupu. Funkce stejná jako u D_OUT NUM Možné volby jsou: Matrix 1-8 Smart TYPE(i) Funkce určuje co se má provést při zvolené změně na vstupu. Možnosti volby jsou: OFF: TARE: CLRTARE: ZERO: PRINT: G/N: SUM: CLRSUM: Není aktivován Vytáruje jednotku. Hmotnost různá od nuly se vloží do Táry a jednotka přejde do režimu čistého vážení NET. Odpovídá tlačítku TARA, avšak tárování se uskuteční pouze při ustálené hmotnosti. Při nestabilní hmotnosti k tárování nedojde a tárování bude provedeno až po ustálení. Deaktivuje Táru, jednotka přejde do režimu GROSS. Pouze v ustáleném stavu. Jednotka bude vynulována. Odpovídá tlačítku >0<, avšak pouze v ustáleném stavu. Tisk, odpovídá tlačítku PRINT Zobrazit Brutto/Netto, odpovídá tlačítku B/N Odpovídá tlačítku Celkem Deaktivuje funkci celkem 3.3. LEVEL(i) Určuje na jakou změnu vstupního signálu bude vstup reagovat. Možnosti volby jsou: LOW: Změnit z HIGH na LOW, reaguje na sestupnou hranu HIGH: Změnit z LOW na HIGH, reaguje na vzestupnou hranu Úroveň LOW musí být blízká nulovému napětí Úroveň HiGH musí být blízká napájecímu napětí

5 4. Příklady použití digitální IN/OUT karty 4.1. Navážení jedné složky s jemným dovažaváním např. na 100 kg Nastavení vyhodnocovací jednotky : D_OUT Matrix VL TYPE NET +REL -REL OFF PRINT TARE IN GROSS GROSS REL TRIP HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH LOW HIGH BD HY D_OUT OFF 2 3 OFF D_IN TYPE TARE PRINT CLTARE OFF OFF OFF OFF OFF LEVEL LOW HIGH LOW HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH Popis činnosti: a) Váha je vynulovaná a čeká na uložení nádoby či zavěšení pytle b) Poté co se tak stane, obsluha stiskne tlačítko a váha se vytáruje. To má na starosti vstup IN-1

6 c) Vytárováním přejde váha do stavu NET, výstupy OUT-2 a OUT-3 sepnou relátka a dojde k nasypávání materiálu oběma cestami. To způsobuje vazba výstupu 2 na Setpoint 1 d) Výstup 3 je otevřený a hmotnost stoupá až do hodnoty určující rozdíl Setpoint 2 Setpoint 3. Tedy po dosažení hmotnosti 95kg končí hrubé nasypávání, protože výstup 3 se uzavírá e) Výstup 2 se uzavírá při hodnotě 100kg a případné přesypání závisí pouze na rychlosti tohoto procesy. Pokud je vždy stejný dá se o toto množství snížit konečná hmotnost f) Ukončením činnosti řízené výstupem 2 dojde k přechodu napětí na vstupu IN-2 z LOW do HIGH a spustí se tisk g) Ten je indikovaný na výstupu OUT-5 a propojený také na vstup IN-3 h) Po skončení tisku sestupná hrana na IN-3 deaktivuje táru a celý proces se zastaví až do okamžiku dalšího přechodu váhy do stavu NET tlačítkem START, nebo vytárováním na jednotce i) Výstupy OUT-7 a OUT-8 se stanou aktivní v případě, když hmotnost překročí limitní stavy. j) Změnu dávky je možné snadno provést bez vstupu do SETUPU změnou SETPOINTU č.2, předstih dosypání pak změnou SETPOITU č.3 k) U vyhodnocovací jednotky SMART bychom museli vystačit jen se čtyřmi výstupy, takže úspornější nastavení by vypadalo takto: D_OUT Smart VL TYPE NET n-rel PRINT TARE REL TRIP H H H H BD HY D_OUT U Matrixu

7 4.2. Navážení dvou složek s jemným dovažaváním např. na 200 kg a 100 kg Nastavení vyhodnocovací jednotky : D_OUT VL TYPE GROSS - REL NET +REL -REL GROSS GROSS GROSS REL TRIP HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH LOW LOW HIGH BD HY D_OUT 1 2 OFF D_IN TYPE TARE CLTARE OFF OFF OFF OFF OFF OFF LEVEL HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH Popis činnosti: a) Při nulové váze jsou výstupy 1 a 2 připraveny nasypávat první složku, pokud je ruční přepínač v poloze AUTOMAT, nebo dokud není stisknuto tlačítko START. Relé připojené na D_OUT 6 je v klidové poloze. b) Nastane li jedna z výše zmiňovaných podmínek otevřou se klapky prvního druhu a váha začne vzrůstat až do hmotnosti 200 kg - 5 kg kdy se zavře výstup D-OUT 2 hrubého sypání. Jemné dosypání pokračuje do hodnoty 200kg.

8 c) Překlopením výstupu se po uklidnění váhy vyhodnocovací jednotka přes vstup IN-1 vytáruje a přejde do režimu NET d) Po tomto přechodu se stanou aktivní výstupy 4 a 5. Nastane dávkování druhé složky s dosypáním posledních 5 kg. e) Výstup D_OUT 6 má nastaven SETPOINT na hodnotu těsně nad nulou, ale součet této hodnoty a hystereze musí být shodný se součtem obou složek. Tím je zajištěno, že po nasypání druhé složky se otevře výsyp a bude otevřen dokud není dosaženo SETPOINTU č.6. Zároveň je klidovým kontaktem blokováno nasypávání první složky dokud není úplně vyspáno f) Další proces záleží na stavu přepínače, který určí automatický start procesu, nebo čekání na stisk tlačítka g) Toto zapojení již lehce překračuje původní záměr, že karta je určena pro jednosložkové vážení. Proto zde není možné měnit velikost složek pouhým nastavením SETPOINTŮ.

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : 420 596 627 097, tel : 420 596 616 729, mob : 420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz MANUÁL

Více

digitální elektronický ter mostat pro snímání teploty a 2 hodnot vlhkosti 230 V AC, ±10 %, 50-60 Hz výstup 0... +10 C pracovní teplota

digitální elektronický ter mostat pro snímání teploty a 2 hodnot vlhkosti 230 V AC, ±10 %, 50-60 Hz výstup 0... +10 C pracovní teplota ETO2 technická dokumentace digitální elektronický ter mostat pro snímání teploty a 2 hodnot vlhkosti použití: pro aplikace na ochranu okapových žlabů, svodů a úžlabí proti zamrznutí pro aplikace na ochranu

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

O /OFF a PID REGULACE Co je to O /OFF regulace?

O /OFF a PID REGULACE Co je to O /OFF regulace? O /OFF a PID REGULACE Pro jednoduchost se budeme zabývat regulací na konstantní hodnotu žádaná hodnota se v čase nemění. Co je to O /OFF regulace? Je to základní typ regulace zapnuto / vypnuto, též dvoupolohová

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Vozidlová stanice FXM 20

Vozidlová stanice FXM 20 Vozidlová stanice FXM 20 Datum vydání: říjen 2007 Návod k obsluze 1998, RADOM s.r.o. Jiřího Potůčka 259 530 09 Pardubice tel.: 466 414 211 fax: 466 413 315 Internet: www.radom.eu Autor: Ing. Kamil Pipek,

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

BASPELIN KTR. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky KTR2

BASPELIN KTR. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky KTR2 BASPELIN KTR Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky červenec 2000 Baspelin Všeobecný popis Regulátor baspelin je elektronické zařízení určené pro měření a indikaci dvou alogových veličin a pro řízení

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

ROA2. Elektronická řídící jednotka

ROA2. Elektronická řídící jednotka ROA2 Elektronická Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz Obsah

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 12. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 12. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 12 Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Určení......... 2 Ovládací prvky...... 2 Teplotní čidla... 3 Pracovní režimy

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE UŽIVAELSKÝ ANUÁL NÁVOD K OBSLUZE CAS SW1, model 21 Strana 1 ELEKRONICKÁ SOLNÍ VÁHA PRO KUCHYNĚ A SKLADY řady model 21 Dovozce do ČR: ZEAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 614 Brno IČ 184758 ento soubor je

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI dálkový startér motoru s externím ovládáním AKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU Stiskněte modré tlačítko START na ovladači. - parkovací světla 3x zablikají - systém zapne zapalování, parkovací světla se rozsvítí

Více