Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů,"

Transkript

1

2 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů, děkuji Vám všem jménem vydavatele tohoto časopisu, kterým je Město Chlumec nad Cidlinou, za celoroční čtenářskou přízeň, kterou bychom si chtěli uchovat i v roce příštím. Chlumecké listy od roku 2004 opět změní svůj vzhled a měly by být ještě přitažlivější. Redakční radě vyslovuji jménem celé čtenářské obce poděkování a uznání za její práci, která nepřináší vždy pouze vděk, ale i vyvolává problémy, které se přenáší do osobního všedního života každého jednotlivého člena rady. Největší poděkování patří všem členům zastupitelstva a členům komisí a výborů, kteří si obětavě lámou na úkor svého osobního volna a na úkor rodiny hlavu nad problémy veřejnými. V letošním roce Město totiž mimo jiné investovalo s různými dotačními tituly do nového majetku téměř korun, což je na Chlumec nad Cidlinou rekordní číslo. Město se snaží měnit svůj vzhled, a to je jistě dobře. I kultura a sport u nás prožívá určitou renesanci. Toto je zase zásluhou různých obětavých lidí z řad trenérů, učitelů a členů Občanského sdružení Město v zahradách. Krásnou, snad již tradiční akcí se například opět stalo společné zahájení adventní doby Chlumečáků i lidí z okolních vesnic na Klicperově náměstí. Těžce se odhaduje množství přítomných lidí před nasvíceným Majorátem, ale vyjdeme-li z faktu, že jsme dětem rozdali více než 500 balíčků a že každé dítě je doprovázeno asi dvěmi dospěláky (maminky, tatínkové, babičky a dědové) bude to úctyhodné číslo. Taková akce nemá v našem Hradeckém regionu obdoby. Ještě jeden pozoruhodný postřeh k této akci: u várnic s čajem se velká fronta nekonala, u čaje s rumem bylo nonstop plno. Celkem se vypilo rovných sto litrů! Proto musím speciálně poděkovat ještě Slávkovi Malému za sponzorování těchto chu_ových požitků. Vánoce jsou za dveřmi a starý rok odchází do hlubin minulého času a zbude na něj jenom vzpomínka. Přijměte proto prosím ode mě přání krásného a milého prožití vánočního času, dětem a_ napadne dostatečné množství sněhových vloček, ty a_ nikomu především na silnici nebo na chodníku neublíží, a rok se čtyřkou na konci a_ pro Vás neznamená pouze dostatečný prospěch ve Vašem konání, ale a_ je lepší až k těm žádaným jedničkám. Pro školáčky to platí také a doslova. A držte všichni v rodině pohromadě, rodina je skutečně základ všeho dobrého ve společnosti. Ing. Miroslav Uchytil starosta města PROJEV K OTEVŘENÍ SPORTOVNÍ HALY Vážené přítomné dámy a pánové, kolegové starostové a sportovci, Nejprve mi dovolte přivítat jmenovitě alespoň některé vzácné hosty. Jsou to paní poslankyně Zdeňka Horníková, pan poslanec Libor Ježek, pan místostarosta České obce Sokolské Jaroslav Bernard, vedoucí majetkoprávního odboru ČOS Hana Moučková, starostka Sokolské Župy Orlické Růžena Dítětová a za významné místní podnikatele vítám alespoň Václava Křepelu, Josefa Divíška a Milana Lišku. Děkuji panu Solarovi za moderaci dnešního setkání. Setkání před úplně novým a krásným sportovním zařízením. Víceúčelová sportovní hala, tak jak bylo již řešeno, byla dlouholetým snem chlumeckých sportovců. Díky všem zainteresovaným, kteří aktivně přiložili ruku k dílu, budeme mít tu čest za pár okamžiků sportovní areál slavnostně uvést do provozu. Co všechno dnešnímu krásnému finále předcházelo: Autory myšlenky výstavby nové haly byli samozřejmě členové chlumeckého Sokola, a to více let pozpátku. Stávající prostory sokolovny jsou totiž dlouhodobě využívány polyfunkčně jako sportovní plocha, provizorní hlediště divadla Klicperova Chlumce i koncertů naší základní umělecké školy, ale i jako taneční parket a prostor pro rockové párty. Podle toho zákonitě dožitý interiér dnešní sokolovny vypadá a tento stav je z hlediska dnešních zdravotních a bezpečnostních norem absolutně neudržitelný, přes chvályhodnou snahu vedení chlumecké Tělocvičné jednoty. Městské zastupitelstvo posoudilo před dvěma lety oprávněné požadavky na pomoc kvalitě a rozvoji sportovních aktivit v našem regionu. Koordinátorem přípravných prací a záměru se nezištně ujal chlumecký rodák pan Jindřich Šafařík, s kterým jsem měl tu čest spolupracovat. Zastupitelstvo uložilo starostovi města jednat o možnosti získat nevyužitý pozemek od České obce Sokolské. Opakovaná jednání v Praze byla úspěšná a Město potřebný pozemek pod podmínkou užívání budoucí sportovní haly ve správě místní Tělocvičné jednoty získalo. Jako obvykle a pochopitelně, vyvstal druhý, ještě závažnější problém. Problém, jak prospěšné dílo zainvestovat. Město ze svého chudého rozpočtu, kdy se odpovědní zastupitelé snaží co nejvíce vyhovět oprávněným požadavkům 2 Chlumecké listy

3 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU svých občanů, nemohlo pomýšlet na vykrytí náročné investice pouze ze svého rozpočtu. Naštěstí a s jistou dávkou hrdosti mohu říci, že máme v některých východočeských poslancích opravdové spojence a přátele. Byla to především a opět paní poslankyně Zdeňka Horníková, která svojí poslaneckou iniciativou pomohla našemu záměru, a to hned dvakrát. Náš sportovní záměr byl díky ní a panu poslanci Vlastimilu Tlustému obsažen ve státním rozpočtu roku 2002 částkou korun a v roce 2003 opět díky iniciativě paní poslankyně ve spolupráci s dnešním předsedou rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny panem Miroslavem Kalouskem jsme byli vykryti ze státního rozpočtu opět dalšími korun. Moc děkujeme. Město investovalo ze svého rozpočtu korun. Celková výše investice dosáhla korun. Zastupitelé Chlumce nad Cidlinou při zahájení projekčních prací na hale a na základě vstřebaných zkušeností při návštěvách jinde postavených hal na poslední chvíli zvolili variantu velké hrací plochy, i za cenu, že se zákonitě jednalo o několikamilionové zvýšení předpokládané investice. Domnívám se, že jsme se naprosto správně řídili heslem: Když už něco buduješ, tak s výhledem do budoucnosti a pořádně! Velká hrací plocha totiž umožní i přes přísná hrací pravidla realizaci takových sportů, jako je velmi populární sálová kopaná, stále populárnější foto Ant. Fibigr zleva doprava: poslanec L. Ježek, starosta města Ing. M. Uchytil, poslankyně Zd. Horníková, Vl. Slavíček, předseda ČOS J. Bernard, Ing. arch. J. Zima florball, ale třeba dnes ještě v Chlumci absentující házené. Proto pan architekt Jan Zima vyprojektoval ve velmi krátké době toto dílo, které je velmi účelně zakomponováno do terénu, takže hala zvenku vůbec nepůsobí monstrózním dojmem. Její vlastní mohutnost s překvapením zjistíte až na hrací ploše. Za dobře odvedenou a rychlou práci panu architektovi takto také veřejně děkuji. Vlastní realizaci stavby po výběrovém řízení provedla chlumecká firma pana Zdeňka Solara v roli generálního dodavatele investice. Subdodavatelsky se pro něj na náročném díle podílely renomované firmy Vodoinstalatérství Vladimíra Beera, Sportovní podlahy Zlín Marka Bainara, ARCH GLOBAL Antonína Štembery, EPROM Jana Hlídka, Kadlečík Martin, Stavebniny PRI- MA Pavla Nováka, Mašek Petr, Interklima Jaroslava Nevole, STAVO plast Třebechovice, Konteko Hradec Králové, ZAPA Petra Kupce, Kovoplast Václava Křepely, JIRY Jiřího Ryby, BEST Lučice, Česká spořitelna Chlumec nad Cidlinou, Pavel Kubík, TEROM Antonína Mrkvičky, Silnice HK - Miloš Matějů, Vladimír Hataš Hradec Králové, OO PČR Chlumec nad Cidlinou, Správa hospodářství Dr. Pia Kinského dal Borgo - pan Liška, Jindřich Šafařík, VaK HK - Jaroslav Řezníček, VČE Nový Bydžov - pan Milan Havlík, VČP HK - pan Pavel Liška. Dílo bylo ostře sledováno kontrolními dny za účasti městských zastupitelů a především naším investičním technikem panem Rostislavem Zemanem. Všem těmto dodavatelům za předávané dílo v dobré kvalitě za občany města vyslovuji poděkování. Každá významná stavba by měla nést nějaké jméno. Zastupitelé města jednomyslně pojmenovali tuto víceúčelovou stavbu po legendárním učiteli, skautovi a sportovci, panu Josefu Slavíčkovi, který se narodil v roce 1917 a zemřel v roce Téměř každý Chlumečák totiž ví, že ohromný areál sokolských sportoviš_ se rodil především pod jeho taktovkou, a kde pan učitel nezištně strávil nekonečné množství pracovních dnů. Dosud nikdo se nezasloužil o rozvoj sportu v našem městě více než on. Proto na jeho počest a věčnou památku ponese tato hala jeho jméno. Závěrem chci vyslovit krásnou věštbu a přání pro naši moderní sportovní halu: Tato budova a_ se stane vyhledávaným sportovním centrem našeho chlumeckého regionu. A_ si do ní pravidelně naleznou cestu sportovci všech věkových skupin. A_ díky této sportovní hale vyrostou v našem městě do budoucna vynikající sportovci, kteří budou šířit věhlas našeho malého města v České republice i v celém světě. Sportu zdar! A nyní prosím paní poslankyni Zdeňku Horníkovou, pana poslance Libora Ježka, pana místostarostu České obce Sokolské pana Jaroslava Bernarda a pana Vladimíra Slavíčka, aby mi pomohli slavnostně přestřihnout pásku a navždy otevřít krásnou sportovní budovu v našem městě. Děkuji. Miroslav Uchytil Poznámka autora: sportovní hala byla otevřena k datu, které je označeno jako mezinárodní den boje proti drogám. 12 /

4 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZÁMĚR VÝSTAVBY DALŠÍCH ČTYŘIADVACETI NOVÝCH BYTŮ VE MĚSTĚ Rada města obdržela pro jednání zastupitelstva od výborů Společenství vlastníků jednotek Sadová 559 a 560 (vysokopodlažní bytové domy v dřívějším vlastnictví Desty - chlumecká dvojčata) nesouhlas se zamýšlenou výstavbou 24 bytových jednotek na rozhraní ulic Sadová a Zimova. Další dopis byl v rámci vyhlášeného územního řízení doručen odboru výstavby a životního prostředí s negativním vyjádřením, podpořený celkem 203 podpisy, z toho cca 80 bylo účastníků řízení z dotčených dvou domů, jejichž parcely sousedí se stavebním pozemkem Města, zbytek podpisů byl získán bez seriózních informačních podkladů a znalostí od jiných občanů ve městě. Protože máme doložitelné signály o tom, že iniciátoři negativních vyjádření zcela záměrně šíří na veřejnosti kulantně řečeno nepravdivé a velmi zkreslené informace, jsem pověřen Radou města, abych co nejširší veřejnosti vysvětlil postoj zastupitelstva v této cauze. Uvedu nyní chronologicky dílčí skutečnosti: Počátkem září Město obdrželo vyrozumění ze strany Státního fondu rozvoje bydlení ČR o kladném vyjádření k získání státní dotace na 2 x 12 bytových jednotek podle nových dotačních pravidel ve výši korun. Podmínkou je zahájit stavbu do konce tohoto roku, jinak dotace nenávratně mizí zpět do chudého státního rozpočtu, kde na ni čekají stovky dalších měst a obcí. Lakonicky konstatuji, že získat takovou státní dotaci vůbec není snadná záležitost. Město mělo záměr vybudovat tyto domy v lokalitě Klubíčkovo zahradnictví, kde v souladu s územním plánem disponuje částí svých pozemků. Potřebné směny se soukromými vlastníky však nebylo ještě dosaženo a navíc je zde vysoká absence inženýrských sítí. Například podle vyjádření VČE je zde potřeba vybudovat trafostanici a zaokruhovat kabelové vedení v hodnotě několika milionů korun. Město by podle zákona platilo 60 % nákladů. Dále je zde problémové budování kanalizace, opět je nutná finanční spoluúčast Města s VaK Hradec Králové. Město ročně disponuje přibližně korun, ale na přímé investice mu zbývá slabých korun! Vše ostatní zhltne režie a výkon státní správy (např. Technické služby - péče o zeleň, veřejné osvětlení, údržba komunikací, správa městského bytového fondu a dalších budov Města, oprava historických památek, provoz obří ZŠ, dvou MŠ, ZUŠ, DDM, provoz radnice, muzea, odpadového hospodářství, dotace sportovním a zájmovým oddílům, dotace místní kultuře a mnoho další režie, včetně mezd zaměstnanců). Investiční peníze po mnoha úvahách a s občasnými dotačními státními prostředky vkládáme na mnoho potřebného (budování absentujících inženýrských sítí - plynovodní, vodovodní, kanalizační řady, elektrifikace území, budování nových bytových domů, výstavba sportovních areálů a hřiš_, výkupy potřebných nemovitostí a podobně). Těch potřeb je ale objemově asi padesátkrát více, než si můžeme okamžitě dovolit. Každý občan města má názor na pořadí investic jiný, ten preferuje to a ten zase tohle. V poslední době se nám podařilo využít mnoho dotací státu na výstavbu bytových domů - za tři roky to je 103 nových bytů. I tímto způsobem je zastaven úbytek obyvatel města (máme opět více než evidovaných obyvatel), přestože více lidí zemře než se narodí. A přece je to málo. Vždy_ v současné době leží na našem bytovém hospodářství více než 140 několikaletých žádostí o nájemní byt! A toto číslo se stále zvyšuje! Několikrát týdně eviduji urgence žádostí o byt a často polykám i urážky nespokojených nebo zoufalých lidí. Co se ale stane, když po mnoha odkladech skutečně dopadne deregulace nájemného ve státě? A ono to v dnešní tržní ekonomice nebude již dlouho trvat! Potom nájemníci s nízkými příjmy, kterých je ostatně ve městě většina z řad důchodců i mladých lidí nebo nezaměstnaných (těch přibývá), nebudou mít peníze na udržení větších bytů. Okamžitě se přihlásí na Město s nadějí a požadavkem, že chtějí menší a tím i levnější byt. Zmíněné číslo se takto může rychle zdvojnásobit! Nebudeme-li připraveni na tento fakt, může dojít i k vysídlování obyvatel, kteří marně shání práci nebo i bydlení. Například v Hradci Králové chtějí od příštího roku budovat dalších 350 bytů, malé Lázně Bohdaneč chtějí 60 bytů! Proto i naše zastupitelstvo další výstavbu bytů s významnou dotací státu stále podporuje s tím, že zároveň chceme v nejbližší době starší bytový městský fond privatizovat. Rada proto rychle reagovala na získání dotace tím, že jsme hledali příhodnou lokalitu v majetku obce. Územní plán jako strategický dokument nám nedovoluje tyto bytové domy stavět na ploše bývalé Vinopalny, ani nad budovanými Domy s pečovatelskou službou (je to plocha občanské vybavenosti a nízkopodlažního bydlení), ani v Zapečském dvoře (rezerva nízkopodlažního bydlení), ani v ulici Komenského (proluka na vybudování zlevněných objektů střední nebo učňovské školy - v těsné blízkosti je školní jídelna a sportovní hala. Chlumec je jediné město ve východních Čechách této velikosti, které nemá střední školu nebo učiliště, ani ve dvoře kina (vyprojektovaný záměr na přístavbu objektů pro vznik divadla). O Klubíčkovu zahradnictví byla již řeč. Kladruby, Lučice i Pamětník mají stále obrovské absence drahých inženýrských sítí, část těchto lokalit leží pod hranicí stoleté vody. Proluka mezi novými domy C, D a E, F v Nádražní ulici je architektonicky určena pro stejný typový dům a ještě je tam zábor staveniště domů E, F. K tomu by přepracování projektu stálo další statisíce. Lokalita na rozhraní ulice Sadová a Zimova je v majetku Města, když ji za účelem výstavby bytových domů toto koupilo asi před sedmi lety od zanikající Desty s hlavním sídlem v Děčíně. Není pravda, jak bylo tvrzeno na dvouhodinovém setkání s občany Dvojčat dne 7. října na městském úřadě, že Město koupilo i pozemek na levé 4 Chlumecké listy

5 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Inzerce straně Sadové ulice směrem k nádraží a prodalo ho soukromé osobě na výstavbu nízkopodlažního domu. Té ho prodala Desta, ačkoliv Město o něj také mělo zájem. I já si dovedu si představit, že tam by se třípodlažní bytové domy hodily nejlépe. A hlavně je bohapustou a účelově nebezpečnou nepravdou z úst některých agitátorů a odpůrců plánované výstavby 24 bytů, že Město chce na inkriminovaném pozemku postavit holobyty a umístit tam problémové rodiny (rychlé šíření těchto zaručených informací je navíc vedeno i s nebezpečným rasovým podtextem). Kdo by potom takový záměr, když je takto osloven, svým podpisem nerozporoval? Ale vždy_ i 45 přítomných občanů z Dvojčat, kteří 7. října více než tři hodiny s vedením města a vedoucím projektantem z Ateliéru 11 Hradec Králové Ing. Mrázkem diskutovalo, vidělo dokumentaci, která jednoznačně dokladuje, že se jedná o moderní dům, zalomený podél ulice Sadová a Zimova, s malými byty první kategorie, situovaný tak, aby došlo k co nejmenšímu poškození zeleně. Dále bylo slíbeno obyvatelům této lokality, že Město bude současně neodkladně řešit tristní situaci s parkováním osobních vozidel tak, že bychom vyčlenili a upravili podstatnou část málo využívaného autobusového nádraží pro privátní parkování i obyvatel Dvojčat. Večer totiž stojí auta v obou směrech v Sadové ulici a omezují bezpečný provoz v zúžené komunikaci. Dále běžně parkují v prostoru mezi svými domy, což je mimochodem v naprostém rozporu s požárními předpisy, nebo_ toto je určený požární obslužný prostor. Ještě se nic vážného nestalo a nikdo z nás si to nepřeje, ale jedná se potenciálně o nesmírně nebezpečnou záležitost, to by si měl každý uvědomit. V posledním doručení nesouhlasu se objevuje i to, že někteří obyvatelé Dvojčat nepovolí používání své soukromé komunikace do zalomeného vnitřního prostoru obyvatelům nových bytů. Toto vyhrožování by obyvatelům nových bytů nemělo vadit, vstup na vnitřní prostor je vnitřkem domu a okolo domu. Na vnitřním prostranství by měla být odpočinková zóna s lavičkami, mnohem bohatší zelení než dnes a s dětským hřištěm. Tato zóna by měla nezištně sloužit obyvatelům nového domu i obyvatelům Dvojčat, protože bude veřejná! Nikdo odtud nebude nikoho vyhánět! Pro zajímavost dokladuji z dokumentace OVŽP, že v roce 1969 bylo navrženo vybudování třetího výškového domu na dnes tolik diskutovaném území. Proč nebyl naštěstí vybudován, to nevím, možná tehdy došly finanční prostředky Desty. Současně několik architektů chlumeckých i hradeckých má stejný názor, že z hlediska zástavby je navržené řešení třípodlažního domu logickým a dobrým přechodem mezi osmipodlažními domy a rodinnými domy. Sám na toto téma nejsem odborníkem. Argument, že severní část Chlumce je neúnosně přelidněná, a proto již sem neumís- _ovat další bytový dům, vychází z maloměš_áckého pohledu. Vždy_ i dříve se stavěly vícepodlažní domy těsně vedle sebe, dokonce se společnými zdmi. Města nad obyvatel mají hustotu obyvatel několikanásobně na čtvereční metr vyšší a nikdo se nad tím nepozastavuje. Věřím, že i Chlumec jednou bude mít podstatně více obyvatel než dnes. Není záměrem představitelů Města stavět paneláky, ale třípodlažní budovy do centra Chlumce jistě patří. Závěrem této obsáhlé úvahy bych se pokusil shrnout argumenty pro a proti plánované výstavbě 24 malých bytů se státní dotací. Protože i když nás námitky některých obyvatel jako přímých účastníků řízení donutí vrátit státní dotaci, protože do konce letošního roku nekopneme do země, čili nezahájíme stavbu, pokusíme se tuto dotaci získat v roce nadcházejícím. ARGUMENTY PRO VÝSTAVBU: 1. Evidence 140 žádostí o nájemní bydlení. Číslo se stále zvyšuje a skokově se může zvýšit po deregulaci nájemného. Mladí lidé se mohou osamostatnit, nízkopříjmoví občané (mladí lidé a důchodci) utáhnou měsíční nájem. 2. Pozastavení úbytku obyvatel našeho města vlivem migrace za bytem do jiné obce. Navíc dle rozpočtových pravidel státu má Chlumec za každého trvale bydlícího občana do městského rozpočtu více než korun ročně. 3. Náhrady za nutné demolice městských bytových objektů - vychází ze zákona. 4. Nabídka bytů těm, kteří po plánované městské privatizaci nekoupí svůj byt. 5. Hrozivě narůstá procento rozvedených rodin žijících pod jednou střechou v psychicky neudržitelné atmosféře (zhoubný vliv na děti). 6. Státní dotace na výstavbu činí korun, Město doplatí necelých 20 % hodnoty domu - rychlá návratnost investice ve formě nájmu. Navíc stát pravděpodobně brzy podobné dotace na byty nucenými škrty ve státním rozpočtu zastaví a dále budou jenom návratné půjčky obcím. Kdo tey staví, levně staví. 7. Těsná blízkost inženýrských sítí snižuje o miliony korun náklady na investici v nezasí_ované oblasti. Město jinou potřebnou lokalitu nemá. V posledních třech le- 12 /

6 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU tech jsme vybudovali v Chlumci 103 nových bytů se státní dotací a rychle vyčerpali příhodná místa. Snad to z pohledu chlumeckého občana není špatně, vždy_ Chlumec se rozrůstá. 8. Výstavba domu u Dvojčat je v souladu s územním plánem obce. 9. Možnost vyřešit neúnosnou dopravní situaci s parkováním i obyvatel Dvojčat. 10. Významně se nenaruší vzrostlá zeleň a ještě se podstatně rozšíří o odpočinkovou zónu. 11. Veřejná hřiště na rozličné sporty s potřebnými atesty byla nákladem několika milionů korun vybudována v areálu školního dvora, na fotbalovém stadionu, u Domu dětí a mládeže, na prostranství mezi domy A, B, C, D, E, F a dětské hřiště vznikne i u nové čtyřiadvacítky. ne úplné nepřátele, ale zastupitelé našeho města musí pokud možno přihlížet ke všem atributům, které jsem se pokusil zhruba popsat. A_ bude na radnici sedět Petr nebo Pavel, neměli by to být nikdy lidé, kteří na všechno pouze kývají. Všem přáním se vyhovět prostě nedá. Jak již to velmi často bývá, někdo bude spokojený, někdo jistě ne. Pokud však v příštím roce dojde k realizaci záměru výstavby dalších 24 bytů, ubezpečuji občany, že jejich obsazování bude velmi pečlivě zvažováno. Byty by neměly být obsazovány problémovými občany, kteří si přidělování pěkných bytů nezaslouží. Věřím, že většina občanů, kteří podepsali nesouhlas s plánovanou výstavbou 24 bytů, po tomto vysvětlení změní názor, protože byli pravděpodobně někým špatně informováni. Miroslav Uchytil - starosta ARGUMENTY PROTI VÝSTAVBĚ (uváděné odpůrci výstavby) 1. Likvidace starého popraskaného živičného hřiště a také opuštěného nechráněného pískoviště, které zásadně odporuje hygienickým předpisům, kde si údajně děti velmi často hrají. 2. Zastínění dvou bočních oken nejnižších bytů u jednoho z Dvojčat (podle hygienické normy tomu ale tak není, protože nový dům je navržen obvodovou zdí v polovině obvodové zdi Dvojčete a je od něj ve vzdálenosti 10 metrů). 3. Velmi se zhorší životní prostředí - jak, není uvedeno. 4. Údajně se zhorší parkování v inkriminovaném prostoru. Tento článek bohužel není ideálním vánočním čtením, ale nesnese odklad. Upozorňuji čtenáře, že přítomní zastupitelé záměr výstavby 24 bytového domu podpořili jednomyslně a není to tedy jakési přání pár jedinců na radnici. Starosta a místostarosta s radou dále plní úkoly ze zastupitelstva. Tedy je to opět pouze zastupitelstvo, které může své usnesení zrušit. Jsme si také vědomi toho, že tento článek vyvolá velkou odezvu u veřejnosti a že si z některých občanů, nepřejících si další dům ve své blízkosti, děláme potenciální nevoliče, věřím že Situace plánované zástavby v roce 1969 Situace navržené čtyřiadvacítky (vyznačená parkovací místa zde nebudou) 6 Chlumecké listy

7 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA VYHLÁŠKY! Na 10. zasedání zastupitelstva byl schválen návrh Vyhlášky č. 6/2003 o změně Vyhlášky č. 3/1999 o schválení územního plánu obce a o závazných zásadách uspořádání území města Chlumec nad Cidlinou. VZHLED MĚSTA! Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu územního plánu v území zahrad s drobnou hospodářskou stavbou eventuelně zahrádkářskou chatou v lokalitě od budoucí komunikace až po les a hájenku U Tří šraňků s tím, že jako přípustné stavby v těchto lokalitách budou nejen zahrádkářské chaty do 25 m 2, ale i stavby pro agroturistiku.! Zastupitelstvo schválilo i další změnu územního plánu v lokalitě Amerika a po levé straně směrem na Lišice až po les s tím, že jako přípustné stavby v těchto lokalitách budou nejen zahrádkářské chaty do 25 m 2, ale i stavby pro agroturistiku. Zároveň byl odsouhlasen návrat lokality č. 52 a části lokality 54 do 3. změny územního plánu na základě doplněného kladného stanoviska Krajského úřadu KHK - odbor životního prostředí a zemědělství.! Rada města schválila na svém 26. zasedání opravu ul. Spravedlnost v ceně cca ,- Kč ještě z rozpočtu letošního roku.! Na stejném zasedání rady bylo vzato na vědomí provizorní zajištění zdi hřbitova v Lučicích a starostovi ve spolupráci s vedoucí odboru správy majetku a investic bylo uloženo znovu jednat s církví o převodu pozemku. FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY! Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč na údržbu a opravu věžních hodin pro letošní rok. Stejnou částku zahrne finanční odbor i do rozpočtu roku příštího. RŮZNÉ! Zastupitelstvo schválilo návrh starosty, aby nová víceúčelová sportovní hala nesla název Slavíčkova hala.! Za odstoupivší paní Danielu Luskovou zastupitelé na svém 10. zasedání zvolili za člena kontrolního výboru Ing. Ladislava Vacka.! Zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo Komunitní plán sociálních služeb Města Chlumec nad Cidlinou a okolí. NABÍDKA PRODEJE STAVEBNÍ PARCELY Podle usnesení 27. zasedání rady města ze dne Město Chlumec nad Cidlinou nabízí pozemkovou parcelu 950/19 o výměře 693 m 2 určenou k zástavbě rodinným domkem v Klaretově ulici. Jedná se o parcelu, kde je možnost napojení se na stávající inženýrské sítě, nacházející se jednak na tomto pozemku a jednak v komunikaci Klaretovy ulice. Prodej se uskuteční formou dražby s vyvolávací cenou ,- Kč. Bližší informace o pozemku Vám poskytne Městský úřad Chlumec n. Cidlinou - odbor správy majetku a investic. Žádosti přijímá sekretariát MěÚ Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo nám. 64/I, Chlumec n. C. do Ing. Uchytilová NABÍDKA PRODEJE SKLENÍKU Podle usnesení 27. zasedání rady města ze dne Město Chlumec nad Cidlinou nabízí k prodeji 2 roky starý skleník z ocelových profilů se zasklením o rozměrech 4,10 x 2,60 m. Prodej se uskuteční formou obálkové metody s minimální nabídkovou cenou Kč. Nabídky na koupi skleníku přijímá sekretariát MěÚ Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo nám. 64/I, Chlumec n. C. do do hodin. Nabídka musí obsahovat tyto údaje: 1. Výši nabídnuté kupní ceny v Kč za skleník. Nabídnutá cena nesmí být nižší než Kč. 2. Prohlášení, že jste schopen uhradit celou kupní cenu v hotovosti při podpisu kupní smlouvy. Bližší informace o skleníku Vám poskytne Městský úřad Chlumec nad Cidlinou - odbor správy majetku a investic. Ing. Uchytilová 12 /

8 MĚSTSKÁ POLICIE ZE SLUŽEBNÍ KNIHY MĚSTSKÉ POLICIE " Na hlídku MP se obrátili pracovníci ČD s žádostí o pomoc s tím, že ve vlaku, který přijel z Hradce Králové, se nachází silně podnapilý muž bez jízdenky. Vzhledem k tomu, že muž měl u sebe psa, německého ovčáka, nepodařilo se jej pracovníkům drah vyvést z vlaku, nebo_ měli důvodnou obavu z toho, že proti nim pes zaútočí. Hlídka MP muže z vlaku i se psem vyvedla a vzhledem k tomu, že dotyčný u sebe neměl žádný doklad totožnosti, nebylo tedy jisté, zda se nejedná o osobu hledanou, byl předán OO PČR. " Při noční kontrole v parku u kostela Sv. Trojice zjistila hlídka MP muže, občana Chlumce n. C., který ničil oplocení školního hřiště. Muž, který se svým jednáním dopustil přestupku proti majetku, byl předveden k ověření totožnosti a podání vysvětlení. Po té byl propuštěn a věc oznámena přestupkové komisi Města Chlumec nad Cidlinou. " Při drobné krádeži v místním obchodu byl přistižen jedenáctiletý chlapec. Ten uvedl, že kradl pro svého staršího kamaráda. Vzhledem k tomu, že chlapec nebyl trestně odpovědný, byla věc řešena ve škole a s rodiči. " Při kontrole okrajových částí města zjistila hlídka MP odstavené odemčené vozidlo, u kterého se nikdo nezdržoval. Bylo zjištěno, že vozidlo je v pátrání po odcizených vozidlech, okolí místa bylo zajištěno a věc byla předána OO PČR. " V průběhu služby zastavila hlídka MP řidiče vozidla, nebo_ bylo důvodné podezření, dle způsobu jízdy, že ten řídí pod vlivem alkoholu, a hrozilo nebezpečí, že způsobí vážnou dopravní nehodu. Silně podnapilému řidiči, který byl agresivní, bylo zabráněno v další jízdě a byl předveden na OO PČR. Za Městskou policii Chlumec n. C. Aleš Synek Informace Finančního úřadu v Chlumci nad Cidlinou Změna v podání daňového přiznání a v placení daně z převodu nemovitostí od S účinností od , dochází novelou zákona číslo 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů ( novela zákona ), k zásadní změně jak v podání přiznání k dani z převodu nemovitostí, tak především v placení této daně. Tato změna se týká případů, kdy je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem uskutečněn po Dle nové právní úpravy je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž - byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, tj. návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, ke kterému se váží právní účinky vkladu práva do katastru nemovitostí, byl podán katastrálnímu úřadu dnem a následně, - nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, - bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, - nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti. V těchto případech úplatných převodů nebo přechodů vlastnictví k nemovitostem uskutečněným v době po je daňový subjekt povinen v daňovém přiznání si daň z převodu nemovitostí sám vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání daň zaplatit. Povinnou přílohou daňového přiznání je - ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti - znalecký posudek kromě případů, kdy zákon povinnost předložení znaleckého posudku neukládá. Upozornění: Nepodá-li poplatník daňové přiznání a současně nezaplatí daň nebo tak učiní opožděně, tj. po lhůtě k podání daňového přiznání, vystavuje se sankci v podobě úroku z prodlení (penále) na dani z převodu nemovitostí popř. možnosti zvýšení daně až o 10 %. Další informace budou vyvěšeny na úřední desce v budově Finančního úřadu v Chlumci nad Cidlinou - 1. patro. MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI ve vybraných oblastech - ČSÚ 31. října 2003 uchazeči celkem Název Poč. oblasti obyv. suma ženy muži Nechanicko ,31 % 9,61 % 5,47 % Chlumecko ,67 % 10,61 % 7,14 % Novobydžovsko ,62 % ,00 % 303 7,09 % 8 Chlumecké listy

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 7. prosince 2006 od 15 hod. na Staré radnici v Ostrově Usn. ZM č. 187/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor: Město Náměstí 3. května

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 2417/47/15

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 2417/47/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2417/47/15 NEMOVITÉ VĚCI: Spoluvlastnické podíly ve výši 1/12 na pozemcích parcelní čísla 992 a 994/1v katastrálním území Přelouč Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou Pozemek v žádané rekreační lokalitě Celková plocha pozemku 644 m² Dle aktuálně platného územního plánu - plocha pro bydlení +420 224 217 217 Knight

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám RTYNĚ CUP 2008 Parta příznivců amatérské malé kopané společně s oddílem kopané TJ Baník, Orel jednota a MÚ Rtyně v Podkrkonoší pořádají již 16tý. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár který se hraje

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín.

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Krátké shrnutí nedávné historie 2007 Na základě požadavku vedení ZŠ a MŠ Hosín je z důvodu navýšení kapacity školky zrušená tělocvična. V této době zastupitelstvo

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Hons, Hruška, Doležal, Kruliš, PhMr. Kubánková,

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Obecní úřad Křeč Křeč. 25. listopadu. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč Křeč. 25. listopadu. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 25. listopadu 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX0022VNF VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.12.2010 SPIS. ZNAČKA: 10/2011/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/65/2011/Hli VYŘIZUJE:

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více