Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů,"

Transkript

1

2 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů, děkuji Vám všem jménem vydavatele tohoto časopisu, kterým je Město Chlumec nad Cidlinou, za celoroční čtenářskou přízeň, kterou bychom si chtěli uchovat i v roce příštím. Chlumecké listy od roku 2004 opět změní svůj vzhled a měly by být ještě přitažlivější. Redakční radě vyslovuji jménem celé čtenářské obce poděkování a uznání za její práci, která nepřináší vždy pouze vděk, ale i vyvolává problémy, které se přenáší do osobního všedního života každého jednotlivého člena rady. Největší poděkování patří všem členům zastupitelstva a členům komisí a výborů, kteří si obětavě lámou na úkor svého osobního volna a na úkor rodiny hlavu nad problémy veřejnými. V letošním roce Město totiž mimo jiné investovalo s různými dotačními tituly do nového majetku téměř korun, což je na Chlumec nad Cidlinou rekordní číslo. Město se snaží měnit svůj vzhled, a to je jistě dobře. I kultura a sport u nás prožívá určitou renesanci. Toto je zase zásluhou různých obětavých lidí z řad trenérů, učitelů a členů Občanského sdružení Město v zahradách. Krásnou, snad již tradiční akcí se například opět stalo společné zahájení adventní doby Chlumečáků i lidí z okolních vesnic na Klicperově náměstí. Těžce se odhaduje množství přítomných lidí před nasvíceným Majorátem, ale vyjdeme-li z faktu, že jsme dětem rozdali více než 500 balíčků a že každé dítě je doprovázeno asi dvěmi dospěláky (maminky, tatínkové, babičky a dědové) bude to úctyhodné číslo. Taková akce nemá v našem Hradeckém regionu obdoby. Ještě jeden pozoruhodný postřeh k této akci: u várnic s čajem se velká fronta nekonala, u čaje s rumem bylo nonstop plno. Celkem se vypilo rovných sto litrů! Proto musím speciálně poděkovat ještě Slávkovi Malému za sponzorování těchto chu_ových požitků. Vánoce jsou za dveřmi a starý rok odchází do hlubin minulého času a zbude na něj jenom vzpomínka. Přijměte proto prosím ode mě přání krásného a milého prožití vánočního času, dětem a_ napadne dostatečné množství sněhových vloček, ty a_ nikomu především na silnici nebo na chodníku neublíží, a rok se čtyřkou na konci a_ pro Vás neznamená pouze dostatečný prospěch ve Vašem konání, ale a_ je lepší až k těm žádaným jedničkám. Pro školáčky to platí také a doslova. A držte všichni v rodině pohromadě, rodina je skutečně základ všeho dobrého ve společnosti. Ing. Miroslav Uchytil starosta města PROJEV K OTEVŘENÍ SPORTOVNÍ HALY Vážené přítomné dámy a pánové, kolegové starostové a sportovci, Nejprve mi dovolte přivítat jmenovitě alespoň některé vzácné hosty. Jsou to paní poslankyně Zdeňka Horníková, pan poslanec Libor Ježek, pan místostarosta České obce Sokolské Jaroslav Bernard, vedoucí majetkoprávního odboru ČOS Hana Moučková, starostka Sokolské Župy Orlické Růžena Dítětová a za významné místní podnikatele vítám alespoň Václava Křepelu, Josefa Divíška a Milana Lišku. Děkuji panu Solarovi za moderaci dnešního setkání. Setkání před úplně novým a krásným sportovním zařízením. Víceúčelová sportovní hala, tak jak bylo již řešeno, byla dlouholetým snem chlumeckých sportovců. Díky všem zainteresovaným, kteří aktivně přiložili ruku k dílu, budeme mít tu čest za pár okamžiků sportovní areál slavnostně uvést do provozu. Co všechno dnešnímu krásnému finále předcházelo: Autory myšlenky výstavby nové haly byli samozřejmě členové chlumeckého Sokola, a to více let pozpátku. Stávající prostory sokolovny jsou totiž dlouhodobě využívány polyfunkčně jako sportovní plocha, provizorní hlediště divadla Klicperova Chlumce i koncertů naší základní umělecké školy, ale i jako taneční parket a prostor pro rockové párty. Podle toho zákonitě dožitý interiér dnešní sokolovny vypadá a tento stav je z hlediska dnešních zdravotních a bezpečnostních norem absolutně neudržitelný, přes chvályhodnou snahu vedení chlumecké Tělocvičné jednoty. Městské zastupitelstvo posoudilo před dvěma lety oprávněné požadavky na pomoc kvalitě a rozvoji sportovních aktivit v našem regionu. Koordinátorem přípravných prací a záměru se nezištně ujal chlumecký rodák pan Jindřich Šafařík, s kterým jsem měl tu čest spolupracovat. Zastupitelstvo uložilo starostovi města jednat o možnosti získat nevyužitý pozemek od České obce Sokolské. Opakovaná jednání v Praze byla úspěšná a Město potřebný pozemek pod podmínkou užívání budoucí sportovní haly ve správě místní Tělocvičné jednoty získalo. Jako obvykle a pochopitelně, vyvstal druhý, ještě závažnější problém. Problém, jak prospěšné dílo zainvestovat. Město ze svého chudého rozpočtu, kdy se odpovědní zastupitelé snaží co nejvíce vyhovět oprávněným požadavkům 2 Chlumecké listy

3 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU svých občanů, nemohlo pomýšlet na vykrytí náročné investice pouze ze svého rozpočtu. Naštěstí a s jistou dávkou hrdosti mohu říci, že máme v některých východočeských poslancích opravdové spojence a přátele. Byla to především a opět paní poslankyně Zdeňka Horníková, která svojí poslaneckou iniciativou pomohla našemu záměru, a to hned dvakrát. Náš sportovní záměr byl díky ní a panu poslanci Vlastimilu Tlustému obsažen ve státním rozpočtu roku 2002 částkou korun a v roce 2003 opět díky iniciativě paní poslankyně ve spolupráci s dnešním předsedou rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny panem Miroslavem Kalouskem jsme byli vykryti ze státního rozpočtu opět dalšími korun. Moc děkujeme. Město investovalo ze svého rozpočtu korun. Celková výše investice dosáhla korun. Zastupitelé Chlumce nad Cidlinou při zahájení projekčních prací na hale a na základě vstřebaných zkušeností při návštěvách jinde postavených hal na poslední chvíli zvolili variantu velké hrací plochy, i za cenu, že se zákonitě jednalo o několikamilionové zvýšení předpokládané investice. Domnívám se, že jsme se naprosto správně řídili heslem: Když už něco buduješ, tak s výhledem do budoucnosti a pořádně! Velká hrací plocha totiž umožní i přes přísná hrací pravidla realizaci takových sportů, jako je velmi populární sálová kopaná, stále populárnější foto Ant. Fibigr zleva doprava: poslanec L. Ježek, starosta města Ing. M. Uchytil, poslankyně Zd. Horníková, Vl. Slavíček, předseda ČOS J. Bernard, Ing. arch. J. Zima florball, ale třeba dnes ještě v Chlumci absentující házené. Proto pan architekt Jan Zima vyprojektoval ve velmi krátké době toto dílo, které je velmi účelně zakomponováno do terénu, takže hala zvenku vůbec nepůsobí monstrózním dojmem. Její vlastní mohutnost s překvapením zjistíte až na hrací ploše. Za dobře odvedenou a rychlou práci panu architektovi takto také veřejně děkuji. Vlastní realizaci stavby po výběrovém řízení provedla chlumecká firma pana Zdeňka Solara v roli generálního dodavatele investice. Subdodavatelsky se pro něj na náročném díle podílely renomované firmy Vodoinstalatérství Vladimíra Beera, Sportovní podlahy Zlín Marka Bainara, ARCH GLOBAL Antonína Štembery, EPROM Jana Hlídka, Kadlečík Martin, Stavebniny PRI- MA Pavla Nováka, Mašek Petr, Interklima Jaroslava Nevole, STAVO plast Třebechovice, Konteko Hradec Králové, ZAPA Petra Kupce, Kovoplast Václava Křepely, JIRY Jiřího Ryby, BEST Lučice, Česká spořitelna Chlumec nad Cidlinou, Pavel Kubík, TEROM Antonína Mrkvičky, Silnice HK - Miloš Matějů, Vladimír Hataš Hradec Králové, OO PČR Chlumec nad Cidlinou, Správa hospodářství Dr. Pia Kinského dal Borgo - pan Liška, Jindřich Šafařík, VaK HK - Jaroslav Řezníček, VČE Nový Bydžov - pan Milan Havlík, VČP HK - pan Pavel Liška. Dílo bylo ostře sledováno kontrolními dny za účasti městských zastupitelů a především naším investičním technikem panem Rostislavem Zemanem. Všem těmto dodavatelům za předávané dílo v dobré kvalitě za občany města vyslovuji poděkování. Každá významná stavba by měla nést nějaké jméno. Zastupitelé města jednomyslně pojmenovali tuto víceúčelovou stavbu po legendárním učiteli, skautovi a sportovci, panu Josefu Slavíčkovi, který se narodil v roce 1917 a zemřel v roce Téměř každý Chlumečák totiž ví, že ohromný areál sokolských sportoviš_ se rodil především pod jeho taktovkou, a kde pan učitel nezištně strávil nekonečné množství pracovních dnů. Dosud nikdo se nezasloužil o rozvoj sportu v našem městě více než on. Proto na jeho počest a věčnou památku ponese tato hala jeho jméno. Závěrem chci vyslovit krásnou věštbu a přání pro naši moderní sportovní halu: Tato budova a_ se stane vyhledávaným sportovním centrem našeho chlumeckého regionu. A_ si do ní pravidelně naleznou cestu sportovci všech věkových skupin. A_ díky této sportovní hale vyrostou v našem městě do budoucna vynikající sportovci, kteří budou šířit věhlas našeho malého města v České republice i v celém světě. Sportu zdar! A nyní prosím paní poslankyni Zdeňku Horníkovou, pana poslance Libora Ježka, pana místostarostu České obce Sokolské pana Jaroslava Bernarda a pana Vladimíra Slavíčka, aby mi pomohli slavnostně přestřihnout pásku a navždy otevřít krásnou sportovní budovu v našem městě. Děkuji. Miroslav Uchytil Poznámka autora: sportovní hala byla otevřena k datu, které je označeno jako mezinárodní den boje proti drogám. 12 /

4 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZÁMĚR VÝSTAVBY DALŠÍCH ČTYŘIADVACETI NOVÝCH BYTŮ VE MĚSTĚ Rada města obdržela pro jednání zastupitelstva od výborů Společenství vlastníků jednotek Sadová 559 a 560 (vysokopodlažní bytové domy v dřívějším vlastnictví Desty - chlumecká dvojčata) nesouhlas se zamýšlenou výstavbou 24 bytových jednotek na rozhraní ulic Sadová a Zimova. Další dopis byl v rámci vyhlášeného územního řízení doručen odboru výstavby a životního prostředí s negativním vyjádřením, podpořený celkem 203 podpisy, z toho cca 80 bylo účastníků řízení z dotčených dvou domů, jejichž parcely sousedí se stavebním pozemkem Města, zbytek podpisů byl získán bez seriózních informačních podkladů a znalostí od jiných občanů ve městě. Protože máme doložitelné signály o tom, že iniciátoři negativních vyjádření zcela záměrně šíří na veřejnosti kulantně řečeno nepravdivé a velmi zkreslené informace, jsem pověřen Radou města, abych co nejširší veřejnosti vysvětlil postoj zastupitelstva v této cauze. Uvedu nyní chronologicky dílčí skutečnosti: Počátkem září Město obdrželo vyrozumění ze strany Státního fondu rozvoje bydlení ČR o kladném vyjádření k získání státní dotace na 2 x 12 bytových jednotek podle nových dotačních pravidel ve výši korun. Podmínkou je zahájit stavbu do konce tohoto roku, jinak dotace nenávratně mizí zpět do chudého státního rozpočtu, kde na ni čekají stovky dalších měst a obcí. Lakonicky konstatuji, že získat takovou státní dotaci vůbec není snadná záležitost. Město mělo záměr vybudovat tyto domy v lokalitě Klubíčkovo zahradnictví, kde v souladu s územním plánem disponuje částí svých pozemků. Potřebné směny se soukromými vlastníky však nebylo ještě dosaženo a navíc je zde vysoká absence inženýrských sítí. Například podle vyjádření VČE je zde potřeba vybudovat trafostanici a zaokruhovat kabelové vedení v hodnotě několika milionů korun. Město by podle zákona platilo 60 % nákladů. Dále je zde problémové budování kanalizace, opět je nutná finanční spoluúčast Města s VaK Hradec Králové. Město ročně disponuje přibližně korun, ale na přímé investice mu zbývá slabých korun! Vše ostatní zhltne režie a výkon státní správy (např. Technické služby - péče o zeleň, veřejné osvětlení, údržba komunikací, správa městského bytového fondu a dalších budov Města, oprava historických památek, provoz obří ZŠ, dvou MŠ, ZUŠ, DDM, provoz radnice, muzea, odpadového hospodářství, dotace sportovním a zájmovým oddílům, dotace místní kultuře a mnoho další režie, včetně mezd zaměstnanců). Investiční peníze po mnoha úvahách a s občasnými dotačními státními prostředky vkládáme na mnoho potřebného (budování absentujících inženýrských sítí - plynovodní, vodovodní, kanalizační řady, elektrifikace území, budování nových bytových domů, výstavba sportovních areálů a hřiš_, výkupy potřebných nemovitostí a podobně). Těch potřeb je ale objemově asi padesátkrát více, než si můžeme okamžitě dovolit. Každý občan města má názor na pořadí investic jiný, ten preferuje to a ten zase tohle. V poslední době se nám podařilo využít mnoho dotací státu na výstavbu bytových domů - za tři roky to je 103 nových bytů. I tímto způsobem je zastaven úbytek obyvatel města (máme opět více než evidovaných obyvatel), přestože více lidí zemře než se narodí. A přece je to málo. Vždy_ v současné době leží na našem bytovém hospodářství více než 140 několikaletých žádostí o nájemní byt! A toto číslo se stále zvyšuje! Několikrát týdně eviduji urgence žádostí o byt a často polykám i urážky nespokojených nebo zoufalých lidí. Co se ale stane, když po mnoha odkladech skutečně dopadne deregulace nájemného ve státě? A ono to v dnešní tržní ekonomice nebude již dlouho trvat! Potom nájemníci s nízkými příjmy, kterých je ostatně ve městě většina z řad důchodců i mladých lidí nebo nezaměstnaných (těch přibývá), nebudou mít peníze na udržení větších bytů. Okamžitě se přihlásí na Město s nadějí a požadavkem, že chtějí menší a tím i levnější byt. Zmíněné číslo se takto může rychle zdvojnásobit! Nebudeme-li připraveni na tento fakt, může dojít i k vysídlování obyvatel, kteří marně shání práci nebo i bydlení. Například v Hradci Králové chtějí od příštího roku budovat dalších 350 bytů, malé Lázně Bohdaneč chtějí 60 bytů! Proto i naše zastupitelstvo další výstavbu bytů s významnou dotací státu stále podporuje s tím, že zároveň chceme v nejbližší době starší bytový městský fond privatizovat. Rada proto rychle reagovala na získání dotace tím, že jsme hledali příhodnou lokalitu v majetku obce. Územní plán jako strategický dokument nám nedovoluje tyto bytové domy stavět na ploše bývalé Vinopalny, ani nad budovanými Domy s pečovatelskou službou (je to plocha občanské vybavenosti a nízkopodlažního bydlení), ani v Zapečském dvoře (rezerva nízkopodlažního bydlení), ani v ulici Komenského (proluka na vybudování zlevněných objektů střední nebo učňovské školy - v těsné blízkosti je školní jídelna a sportovní hala. Chlumec je jediné město ve východních Čechách této velikosti, které nemá střední školu nebo učiliště, ani ve dvoře kina (vyprojektovaný záměr na přístavbu objektů pro vznik divadla). O Klubíčkovu zahradnictví byla již řeč. Kladruby, Lučice i Pamětník mají stále obrovské absence drahých inženýrských sítí, část těchto lokalit leží pod hranicí stoleté vody. Proluka mezi novými domy C, D a E, F v Nádražní ulici je architektonicky určena pro stejný typový dům a ještě je tam zábor staveniště domů E, F. K tomu by přepracování projektu stálo další statisíce. Lokalita na rozhraní ulice Sadová a Zimova je v majetku Města, když ji za účelem výstavby bytových domů toto koupilo asi před sedmi lety od zanikající Desty s hlavním sídlem v Děčíně. Není pravda, jak bylo tvrzeno na dvouhodinovém setkání s občany Dvojčat dne 7. října na městském úřadě, že Město koupilo i pozemek na levé 4 Chlumecké listy

5 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Inzerce straně Sadové ulice směrem k nádraží a prodalo ho soukromé osobě na výstavbu nízkopodlažního domu. Té ho prodala Desta, ačkoliv Město o něj také mělo zájem. I já si dovedu si představit, že tam by se třípodlažní bytové domy hodily nejlépe. A hlavně je bohapustou a účelově nebezpečnou nepravdou z úst některých agitátorů a odpůrců plánované výstavby 24 bytů, že Město chce na inkriminovaném pozemku postavit holobyty a umístit tam problémové rodiny (rychlé šíření těchto zaručených informací je navíc vedeno i s nebezpečným rasovým podtextem). Kdo by potom takový záměr, když je takto osloven, svým podpisem nerozporoval? Ale vždy_ i 45 přítomných občanů z Dvojčat, kteří 7. října více než tři hodiny s vedením města a vedoucím projektantem z Ateliéru 11 Hradec Králové Ing. Mrázkem diskutovalo, vidělo dokumentaci, která jednoznačně dokladuje, že se jedná o moderní dům, zalomený podél ulice Sadová a Zimova, s malými byty první kategorie, situovaný tak, aby došlo k co nejmenšímu poškození zeleně. Dále bylo slíbeno obyvatelům této lokality, že Město bude současně neodkladně řešit tristní situaci s parkováním osobních vozidel tak, že bychom vyčlenili a upravili podstatnou část málo využívaného autobusového nádraží pro privátní parkování i obyvatel Dvojčat. Večer totiž stojí auta v obou směrech v Sadové ulici a omezují bezpečný provoz v zúžené komunikaci. Dále běžně parkují v prostoru mezi svými domy, což je mimochodem v naprostém rozporu s požárními předpisy, nebo_ toto je určený požární obslužný prostor. Ještě se nic vážného nestalo a nikdo z nás si to nepřeje, ale jedná se potenciálně o nesmírně nebezpečnou záležitost, to by si měl každý uvědomit. V posledním doručení nesouhlasu se objevuje i to, že někteří obyvatelé Dvojčat nepovolí používání své soukromé komunikace do zalomeného vnitřního prostoru obyvatelům nových bytů. Toto vyhrožování by obyvatelům nových bytů nemělo vadit, vstup na vnitřní prostor je vnitřkem domu a okolo domu. Na vnitřním prostranství by měla být odpočinková zóna s lavičkami, mnohem bohatší zelení než dnes a s dětským hřištěm. Tato zóna by měla nezištně sloužit obyvatelům nového domu i obyvatelům Dvojčat, protože bude veřejná! Nikdo odtud nebude nikoho vyhánět! Pro zajímavost dokladuji z dokumentace OVŽP, že v roce 1969 bylo navrženo vybudování třetího výškového domu na dnes tolik diskutovaném území. Proč nebyl naštěstí vybudován, to nevím, možná tehdy došly finanční prostředky Desty. Současně několik architektů chlumeckých i hradeckých má stejný názor, že z hlediska zástavby je navržené řešení třípodlažního domu logickým a dobrým přechodem mezi osmipodlažními domy a rodinnými domy. Sám na toto téma nejsem odborníkem. Argument, že severní část Chlumce je neúnosně přelidněná, a proto již sem neumís- _ovat další bytový dům, vychází z maloměš_áckého pohledu. Vždy_ i dříve se stavěly vícepodlažní domy těsně vedle sebe, dokonce se společnými zdmi. Města nad obyvatel mají hustotu obyvatel několikanásobně na čtvereční metr vyšší a nikdo se nad tím nepozastavuje. Věřím, že i Chlumec jednou bude mít podstatně více obyvatel než dnes. Není záměrem představitelů Města stavět paneláky, ale třípodlažní budovy do centra Chlumce jistě patří. Závěrem této obsáhlé úvahy bych se pokusil shrnout argumenty pro a proti plánované výstavbě 24 malých bytů se státní dotací. Protože i když nás námitky některých obyvatel jako přímých účastníků řízení donutí vrátit státní dotaci, protože do konce letošního roku nekopneme do země, čili nezahájíme stavbu, pokusíme se tuto dotaci získat v roce nadcházejícím. ARGUMENTY PRO VÝSTAVBU: 1. Evidence 140 žádostí o nájemní bydlení. Číslo se stále zvyšuje a skokově se může zvýšit po deregulaci nájemného. Mladí lidé se mohou osamostatnit, nízkopříjmoví občané (mladí lidé a důchodci) utáhnou měsíční nájem. 2. Pozastavení úbytku obyvatel našeho města vlivem migrace za bytem do jiné obce. Navíc dle rozpočtových pravidel státu má Chlumec za každého trvale bydlícího občana do městského rozpočtu více než korun ročně. 3. Náhrady za nutné demolice městských bytových objektů - vychází ze zákona. 4. Nabídka bytů těm, kteří po plánované městské privatizaci nekoupí svůj byt. 5. Hrozivě narůstá procento rozvedených rodin žijících pod jednou střechou v psychicky neudržitelné atmosféře (zhoubný vliv na děti). 6. Státní dotace na výstavbu činí korun, Město doplatí necelých 20 % hodnoty domu - rychlá návratnost investice ve formě nájmu. Navíc stát pravděpodobně brzy podobné dotace na byty nucenými škrty ve státním rozpočtu zastaví a dále budou jenom návratné půjčky obcím. Kdo tey staví, levně staví. 7. Těsná blízkost inženýrských sítí snižuje o miliony korun náklady na investici v nezasí_ované oblasti. Město jinou potřebnou lokalitu nemá. V posledních třech le- 12 /

6 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU tech jsme vybudovali v Chlumci 103 nových bytů se státní dotací a rychle vyčerpali příhodná místa. Snad to z pohledu chlumeckého občana není špatně, vždy_ Chlumec se rozrůstá. 8. Výstavba domu u Dvojčat je v souladu s územním plánem obce. 9. Možnost vyřešit neúnosnou dopravní situaci s parkováním i obyvatel Dvojčat. 10. Významně se nenaruší vzrostlá zeleň a ještě se podstatně rozšíří o odpočinkovou zónu. 11. Veřejná hřiště na rozličné sporty s potřebnými atesty byla nákladem několika milionů korun vybudována v areálu školního dvora, na fotbalovém stadionu, u Domu dětí a mládeže, na prostranství mezi domy A, B, C, D, E, F a dětské hřiště vznikne i u nové čtyřiadvacítky. ne úplné nepřátele, ale zastupitelé našeho města musí pokud možno přihlížet ke všem atributům, které jsem se pokusil zhruba popsat. A_ bude na radnici sedět Petr nebo Pavel, neměli by to být nikdy lidé, kteří na všechno pouze kývají. Všem přáním se vyhovět prostě nedá. Jak již to velmi často bývá, někdo bude spokojený, někdo jistě ne. Pokud však v příštím roce dojde k realizaci záměru výstavby dalších 24 bytů, ubezpečuji občany, že jejich obsazování bude velmi pečlivě zvažováno. Byty by neměly být obsazovány problémovými občany, kteří si přidělování pěkných bytů nezaslouží. Věřím, že většina občanů, kteří podepsali nesouhlas s plánovanou výstavbou 24 bytů, po tomto vysvětlení změní názor, protože byli pravděpodobně někým špatně informováni. Miroslav Uchytil - starosta ARGUMENTY PROTI VÝSTAVBĚ (uváděné odpůrci výstavby) 1. Likvidace starého popraskaného živičného hřiště a také opuštěného nechráněného pískoviště, které zásadně odporuje hygienickým předpisům, kde si údajně děti velmi často hrají. 2. Zastínění dvou bočních oken nejnižších bytů u jednoho z Dvojčat (podle hygienické normy tomu ale tak není, protože nový dům je navržen obvodovou zdí v polovině obvodové zdi Dvojčete a je od něj ve vzdálenosti 10 metrů). 3. Velmi se zhorší životní prostředí - jak, není uvedeno. 4. Údajně se zhorší parkování v inkriminovaném prostoru. Tento článek bohužel není ideálním vánočním čtením, ale nesnese odklad. Upozorňuji čtenáře, že přítomní zastupitelé záměr výstavby 24 bytového domu podpořili jednomyslně a není to tedy jakési přání pár jedinců na radnici. Starosta a místostarosta s radou dále plní úkoly ze zastupitelstva. Tedy je to opět pouze zastupitelstvo, které může své usnesení zrušit. Jsme si také vědomi toho, že tento článek vyvolá velkou odezvu u veřejnosti a že si z některých občanů, nepřejících si další dům ve své blízkosti, děláme potenciální nevoliče, věřím že Situace plánované zástavby v roce 1969 Situace navržené čtyřiadvacítky (vyznačená parkovací místa zde nebudou) 6 Chlumecké listy

7 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA VYHLÁŠKY! Na 10. zasedání zastupitelstva byl schválen návrh Vyhlášky č. 6/2003 o změně Vyhlášky č. 3/1999 o schválení územního plánu obce a o závazných zásadách uspořádání území města Chlumec nad Cidlinou. VZHLED MĚSTA! Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu územního plánu v území zahrad s drobnou hospodářskou stavbou eventuelně zahrádkářskou chatou v lokalitě od budoucí komunikace až po les a hájenku U Tří šraňků s tím, že jako přípustné stavby v těchto lokalitách budou nejen zahrádkářské chaty do 25 m 2, ale i stavby pro agroturistiku.! Zastupitelstvo schválilo i další změnu územního plánu v lokalitě Amerika a po levé straně směrem na Lišice až po les s tím, že jako přípustné stavby v těchto lokalitách budou nejen zahrádkářské chaty do 25 m 2, ale i stavby pro agroturistiku. Zároveň byl odsouhlasen návrat lokality č. 52 a části lokality 54 do 3. změny územního plánu na základě doplněného kladného stanoviska Krajského úřadu KHK - odbor životního prostředí a zemědělství.! Rada města schválila na svém 26. zasedání opravu ul. Spravedlnost v ceně cca ,- Kč ještě z rozpočtu letošního roku.! Na stejném zasedání rady bylo vzato na vědomí provizorní zajištění zdi hřbitova v Lučicích a starostovi ve spolupráci s vedoucí odboru správy majetku a investic bylo uloženo znovu jednat s církví o převodu pozemku. FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY! Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč na údržbu a opravu věžních hodin pro letošní rok. Stejnou částku zahrne finanční odbor i do rozpočtu roku příštího. RŮZNÉ! Zastupitelstvo schválilo návrh starosty, aby nová víceúčelová sportovní hala nesla název Slavíčkova hala.! Za odstoupivší paní Danielu Luskovou zastupitelé na svém 10. zasedání zvolili za člena kontrolního výboru Ing. Ladislava Vacka.! Zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo Komunitní plán sociálních služeb Města Chlumec nad Cidlinou a okolí. NABÍDKA PRODEJE STAVEBNÍ PARCELY Podle usnesení 27. zasedání rady města ze dne Město Chlumec nad Cidlinou nabízí pozemkovou parcelu 950/19 o výměře 693 m 2 určenou k zástavbě rodinným domkem v Klaretově ulici. Jedná se o parcelu, kde je možnost napojení se na stávající inženýrské sítě, nacházející se jednak na tomto pozemku a jednak v komunikaci Klaretovy ulice. Prodej se uskuteční formou dražby s vyvolávací cenou ,- Kč. Bližší informace o pozemku Vám poskytne Městský úřad Chlumec n. Cidlinou - odbor správy majetku a investic. Žádosti přijímá sekretariát MěÚ Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo nám. 64/I, Chlumec n. C. do Ing. Uchytilová NABÍDKA PRODEJE SKLENÍKU Podle usnesení 27. zasedání rady města ze dne Město Chlumec nad Cidlinou nabízí k prodeji 2 roky starý skleník z ocelových profilů se zasklením o rozměrech 4,10 x 2,60 m. Prodej se uskuteční formou obálkové metody s minimální nabídkovou cenou Kč. Nabídky na koupi skleníku přijímá sekretariát MěÚ Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo nám. 64/I, Chlumec n. C. do do hodin. Nabídka musí obsahovat tyto údaje: 1. Výši nabídnuté kupní ceny v Kč za skleník. Nabídnutá cena nesmí být nižší než Kč. 2. Prohlášení, že jste schopen uhradit celou kupní cenu v hotovosti při podpisu kupní smlouvy. Bližší informace o skleníku Vám poskytne Městský úřad Chlumec nad Cidlinou - odbor správy majetku a investic. Ing. Uchytilová 12 /

8 MĚSTSKÁ POLICIE ZE SLUŽEBNÍ KNIHY MĚSTSKÉ POLICIE " Na hlídku MP se obrátili pracovníci ČD s žádostí o pomoc s tím, že ve vlaku, který přijel z Hradce Králové, se nachází silně podnapilý muž bez jízdenky. Vzhledem k tomu, že muž měl u sebe psa, německého ovčáka, nepodařilo se jej pracovníkům drah vyvést z vlaku, nebo_ měli důvodnou obavu z toho, že proti nim pes zaútočí. Hlídka MP muže z vlaku i se psem vyvedla a vzhledem k tomu, že dotyčný u sebe neměl žádný doklad totožnosti, nebylo tedy jisté, zda se nejedná o osobu hledanou, byl předán OO PČR. " Při noční kontrole v parku u kostela Sv. Trojice zjistila hlídka MP muže, občana Chlumce n. C., který ničil oplocení školního hřiště. Muž, který se svým jednáním dopustil přestupku proti majetku, byl předveden k ověření totožnosti a podání vysvětlení. Po té byl propuštěn a věc oznámena přestupkové komisi Města Chlumec nad Cidlinou. " Při drobné krádeži v místním obchodu byl přistižen jedenáctiletý chlapec. Ten uvedl, že kradl pro svého staršího kamaráda. Vzhledem k tomu, že chlapec nebyl trestně odpovědný, byla věc řešena ve škole a s rodiči. " Při kontrole okrajových částí města zjistila hlídka MP odstavené odemčené vozidlo, u kterého se nikdo nezdržoval. Bylo zjištěno, že vozidlo je v pátrání po odcizených vozidlech, okolí místa bylo zajištěno a věc byla předána OO PČR. " V průběhu služby zastavila hlídka MP řidiče vozidla, nebo_ bylo důvodné podezření, dle způsobu jízdy, že ten řídí pod vlivem alkoholu, a hrozilo nebezpečí, že způsobí vážnou dopravní nehodu. Silně podnapilému řidiči, který byl agresivní, bylo zabráněno v další jízdě a byl předveden na OO PČR. Za Městskou policii Chlumec n. C. Aleš Synek Informace Finančního úřadu v Chlumci nad Cidlinou Změna v podání daňového přiznání a v placení daně z převodu nemovitostí od S účinností od , dochází novelou zákona číslo 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů ( novela zákona ), k zásadní změně jak v podání přiznání k dani z převodu nemovitostí, tak především v placení této daně. Tato změna se týká případů, kdy je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem uskutečněn po Dle nové právní úpravy je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž - byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, tj. návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, ke kterému se váží právní účinky vkladu práva do katastru nemovitostí, byl podán katastrálnímu úřadu dnem a následně, - nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, - bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, - nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti. V těchto případech úplatných převodů nebo přechodů vlastnictví k nemovitostem uskutečněným v době po je daňový subjekt povinen v daňovém přiznání si daň z převodu nemovitostí sám vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání daň zaplatit. Povinnou přílohou daňového přiznání je - ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti - znalecký posudek kromě případů, kdy zákon povinnost předložení znaleckého posudku neukládá. Upozornění: Nepodá-li poplatník daňové přiznání a současně nezaplatí daň nebo tak učiní opožděně, tj. po lhůtě k podání daňového přiznání, vystavuje se sankci v podobě úroku z prodlení (penále) na dani z převodu nemovitostí popř. možnosti zvýšení daně až o 10 %. Další informace budou vyvěšeny na úřední desce v budově Finančního úřadu v Chlumci nad Cidlinou - 1. patro. MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI ve vybraných oblastech - ČSÚ 31. října 2003 uchazeči celkem Název Poč. oblasti obyv. suma ženy muži Nechanicko ,31 % 9,61 % 5,47 % Chlumecko ,67 % 10,61 % 7,14 % Novobydžovsko ,62 % ,00 % 303 7,09 % 8 Chlumecké listy

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením MĚSTO BRUNTÁL OBECNĚ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 MĚSTA BRUNT ÁLU O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne 5.11.2013 usnesením č. 727/19Z/2013 usneslo vydat na základě

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 18.3.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín.

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Krátké shrnutí nedávné historie 2007 Na základě požadavku vedení ZŠ a MŠ Hosín je z důvodu navýšení kapacity školky zrušená tělocvična. V této době zastupitelstvo

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od hodin

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. února 2013

Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. února 2013 Obec Libotov 2013 Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 zsxa6xn Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. února 2013

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 1N/01/2017. prodeje POZEMKŮ PRO 10 až 12 ŘADOVÝCH DOMŮ V UL. BREJNÍKOVA. a současně vypis uje NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 1N/01/2017. prodeje POZEMKŮ PRO 10 až 12 ŘADOVÝCH DOMŮ V UL. BREJNÍKOVA. a současně vypis uje NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ MĚSTO HOŘICE nám. Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice ze dne 18.05.2016

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Pravidla při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí

Pravidla při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí Pravidla při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují Postup pro pořadatele akce, který hodlá na veřejném prostranství Husovo náměstí pořádat kulturní,

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 14. 10. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 713/2015/OUNE Celkem přítomno: 12 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ):

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne: 13.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 57. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 26. září 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 31. 5. 2004 od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%.

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%. Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2012/2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem 25 dotazníků. Návratnost byla 19

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I Usnesení z 11. zasedání rady města konaného dne 21.03.2011 od 16 hodin v kanceláři starosty R a d a m ě s t a: 1/11/11 Schvaluje

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 1395/5 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 1395/5 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2016 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2014 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 30. listopadu 2015 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Milan Kratochvíl,

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou:

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou: Důvodová zpráva 1. a) přijetí daru části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1852 o výměře 858 m2 a části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1720/39 o výměře 122 m2

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání.

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání. Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 20. zasedání zastupitelstva města Manětín, na kterém vás srdečně vítám. Dosud je

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více