Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů,"

Transkript

1

2 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů, děkuji Vám všem jménem vydavatele tohoto časopisu, kterým je Město Chlumec nad Cidlinou, za celoroční čtenářskou přízeň, kterou bychom si chtěli uchovat i v roce příštím. Chlumecké listy od roku 2004 opět změní svůj vzhled a měly by být ještě přitažlivější. Redakční radě vyslovuji jménem celé čtenářské obce poděkování a uznání za její práci, která nepřináší vždy pouze vděk, ale i vyvolává problémy, které se přenáší do osobního všedního života každého jednotlivého člena rady. Největší poděkování patří všem členům zastupitelstva a členům komisí a výborů, kteří si obětavě lámou na úkor svého osobního volna a na úkor rodiny hlavu nad problémy veřejnými. V letošním roce Město totiž mimo jiné investovalo s různými dotačními tituly do nového majetku téměř korun, což je na Chlumec nad Cidlinou rekordní číslo. Město se snaží měnit svůj vzhled, a to je jistě dobře. I kultura a sport u nás prožívá určitou renesanci. Toto je zase zásluhou různých obětavých lidí z řad trenérů, učitelů a členů Občanského sdružení Město v zahradách. Krásnou, snad již tradiční akcí se například opět stalo společné zahájení adventní doby Chlumečáků i lidí z okolních vesnic na Klicperově náměstí. Těžce se odhaduje množství přítomných lidí před nasvíceným Majorátem, ale vyjdeme-li z faktu, že jsme dětem rozdali více než 500 balíčků a že každé dítě je doprovázeno asi dvěmi dospěláky (maminky, tatínkové, babičky a dědové) bude to úctyhodné číslo. Taková akce nemá v našem Hradeckém regionu obdoby. Ještě jeden pozoruhodný postřeh k této akci: u várnic s čajem se velká fronta nekonala, u čaje s rumem bylo nonstop plno. Celkem se vypilo rovných sto litrů! Proto musím speciálně poděkovat ještě Slávkovi Malému za sponzorování těchto chu_ových požitků. Vánoce jsou za dveřmi a starý rok odchází do hlubin minulého času a zbude na něj jenom vzpomínka. Přijměte proto prosím ode mě přání krásného a milého prožití vánočního času, dětem a_ napadne dostatečné množství sněhových vloček, ty a_ nikomu především na silnici nebo na chodníku neublíží, a rok se čtyřkou na konci a_ pro Vás neznamená pouze dostatečný prospěch ve Vašem konání, ale a_ je lepší až k těm žádaným jedničkám. Pro školáčky to platí také a doslova. A držte všichni v rodině pohromadě, rodina je skutečně základ všeho dobrého ve společnosti. Ing. Miroslav Uchytil starosta města PROJEV K OTEVŘENÍ SPORTOVNÍ HALY Vážené přítomné dámy a pánové, kolegové starostové a sportovci, Nejprve mi dovolte přivítat jmenovitě alespoň některé vzácné hosty. Jsou to paní poslankyně Zdeňka Horníková, pan poslanec Libor Ježek, pan místostarosta České obce Sokolské Jaroslav Bernard, vedoucí majetkoprávního odboru ČOS Hana Moučková, starostka Sokolské Župy Orlické Růžena Dítětová a za významné místní podnikatele vítám alespoň Václava Křepelu, Josefa Divíška a Milana Lišku. Děkuji panu Solarovi za moderaci dnešního setkání. Setkání před úplně novým a krásným sportovním zařízením. Víceúčelová sportovní hala, tak jak bylo již řešeno, byla dlouholetým snem chlumeckých sportovců. Díky všem zainteresovaným, kteří aktivně přiložili ruku k dílu, budeme mít tu čest za pár okamžiků sportovní areál slavnostně uvést do provozu. Co všechno dnešnímu krásnému finále předcházelo: Autory myšlenky výstavby nové haly byli samozřejmě členové chlumeckého Sokola, a to více let pozpátku. Stávající prostory sokolovny jsou totiž dlouhodobě využívány polyfunkčně jako sportovní plocha, provizorní hlediště divadla Klicperova Chlumce i koncertů naší základní umělecké školy, ale i jako taneční parket a prostor pro rockové párty. Podle toho zákonitě dožitý interiér dnešní sokolovny vypadá a tento stav je z hlediska dnešních zdravotních a bezpečnostních norem absolutně neudržitelný, přes chvályhodnou snahu vedení chlumecké Tělocvičné jednoty. Městské zastupitelstvo posoudilo před dvěma lety oprávněné požadavky na pomoc kvalitě a rozvoji sportovních aktivit v našem regionu. Koordinátorem přípravných prací a záměru se nezištně ujal chlumecký rodák pan Jindřich Šafařík, s kterým jsem měl tu čest spolupracovat. Zastupitelstvo uložilo starostovi města jednat o možnosti získat nevyužitý pozemek od České obce Sokolské. Opakovaná jednání v Praze byla úspěšná a Město potřebný pozemek pod podmínkou užívání budoucí sportovní haly ve správě místní Tělocvičné jednoty získalo. Jako obvykle a pochopitelně, vyvstal druhý, ještě závažnější problém. Problém, jak prospěšné dílo zainvestovat. Město ze svého chudého rozpočtu, kdy se odpovědní zastupitelé snaží co nejvíce vyhovět oprávněným požadavkům 2 Chlumecké listy

3 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU svých občanů, nemohlo pomýšlet na vykrytí náročné investice pouze ze svého rozpočtu. Naštěstí a s jistou dávkou hrdosti mohu říci, že máme v některých východočeských poslancích opravdové spojence a přátele. Byla to především a opět paní poslankyně Zdeňka Horníková, která svojí poslaneckou iniciativou pomohla našemu záměru, a to hned dvakrát. Náš sportovní záměr byl díky ní a panu poslanci Vlastimilu Tlustému obsažen ve státním rozpočtu roku 2002 částkou korun a v roce 2003 opět díky iniciativě paní poslankyně ve spolupráci s dnešním předsedou rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny panem Miroslavem Kalouskem jsme byli vykryti ze státního rozpočtu opět dalšími korun. Moc děkujeme. Město investovalo ze svého rozpočtu korun. Celková výše investice dosáhla korun. Zastupitelé Chlumce nad Cidlinou při zahájení projekčních prací na hale a na základě vstřebaných zkušeností při návštěvách jinde postavených hal na poslední chvíli zvolili variantu velké hrací plochy, i za cenu, že se zákonitě jednalo o několikamilionové zvýšení předpokládané investice. Domnívám se, že jsme se naprosto správně řídili heslem: Když už něco buduješ, tak s výhledem do budoucnosti a pořádně! Velká hrací plocha totiž umožní i přes přísná hrací pravidla realizaci takových sportů, jako je velmi populární sálová kopaná, stále populárnější foto Ant. Fibigr zleva doprava: poslanec L. Ježek, starosta města Ing. M. Uchytil, poslankyně Zd. Horníková, Vl. Slavíček, předseda ČOS J. Bernard, Ing. arch. J. Zima florball, ale třeba dnes ještě v Chlumci absentující házené. Proto pan architekt Jan Zima vyprojektoval ve velmi krátké době toto dílo, které je velmi účelně zakomponováno do terénu, takže hala zvenku vůbec nepůsobí monstrózním dojmem. Její vlastní mohutnost s překvapením zjistíte až na hrací ploše. Za dobře odvedenou a rychlou práci panu architektovi takto také veřejně děkuji. Vlastní realizaci stavby po výběrovém řízení provedla chlumecká firma pana Zdeňka Solara v roli generálního dodavatele investice. Subdodavatelsky se pro něj na náročném díle podílely renomované firmy Vodoinstalatérství Vladimíra Beera, Sportovní podlahy Zlín Marka Bainara, ARCH GLOBAL Antonína Štembery, EPROM Jana Hlídka, Kadlečík Martin, Stavebniny PRI- MA Pavla Nováka, Mašek Petr, Interklima Jaroslava Nevole, STAVO plast Třebechovice, Konteko Hradec Králové, ZAPA Petra Kupce, Kovoplast Václava Křepely, JIRY Jiřího Ryby, BEST Lučice, Česká spořitelna Chlumec nad Cidlinou, Pavel Kubík, TEROM Antonína Mrkvičky, Silnice HK - Miloš Matějů, Vladimír Hataš Hradec Králové, OO PČR Chlumec nad Cidlinou, Správa hospodářství Dr. Pia Kinského dal Borgo - pan Liška, Jindřich Šafařík, VaK HK - Jaroslav Řezníček, VČE Nový Bydžov - pan Milan Havlík, VČP HK - pan Pavel Liška. Dílo bylo ostře sledováno kontrolními dny za účasti městských zastupitelů a především naším investičním technikem panem Rostislavem Zemanem. Všem těmto dodavatelům za předávané dílo v dobré kvalitě za občany města vyslovuji poděkování. Každá významná stavba by měla nést nějaké jméno. Zastupitelé města jednomyslně pojmenovali tuto víceúčelovou stavbu po legendárním učiteli, skautovi a sportovci, panu Josefu Slavíčkovi, který se narodil v roce 1917 a zemřel v roce Téměř každý Chlumečák totiž ví, že ohromný areál sokolských sportoviš_ se rodil především pod jeho taktovkou, a kde pan učitel nezištně strávil nekonečné množství pracovních dnů. Dosud nikdo se nezasloužil o rozvoj sportu v našem městě více než on. Proto na jeho počest a věčnou památku ponese tato hala jeho jméno. Závěrem chci vyslovit krásnou věštbu a přání pro naši moderní sportovní halu: Tato budova a_ se stane vyhledávaným sportovním centrem našeho chlumeckého regionu. A_ si do ní pravidelně naleznou cestu sportovci všech věkových skupin. A_ díky této sportovní hale vyrostou v našem městě do budoucna vynikající sportovci, kteří budou šířit věhlas našeho malého města v České republice i v celém světě. Sportu zdar! A nyní prosím paní poslankyni Zdeňku Horníkovou, pana poslance Libora Ježka, pana místostarostu České obce Sokolské pana Jaroslava Bernarda a pana Vladimíra Slavíčka, aby mi pomohli slavnostně přestřihnout pásku a navždy otevřít krásnou sportovní budovu v našem městě. Děkuji. Miroslav Uchytil Poznámka autora: sportovní hala byla otevřena k datu, které je označeno jako mezinárodní den boje proti drogám. 12 /

4 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZÁMĚR VÝSTAVBY DALŠÍCH ČTYŘIADVACETI NOVÝCH BYTŮ VE MĚSTĚ Rada města obdržela pro jednání zastupitelstva od výborů Společenství vlastníků jednotek Sadová 559 a 560 (vysokopodlažní bytové domy v dřívějším vlastnictví Desty - chlumecká dvojčata) nesouhlas se zamýšlenou výstavbou 24 bytových jednotek na rozhraní ulic Sadová a Zimova. Další dopis byl v rámci vyhlášeného územního řízení doručen odboru výstavby a životního prostředí s negativním vyjádřením, podpořený celkem 203 podpisy, z toho cca 80 bylo účastníků řízení z dotčených dvou domů, jejichž parcely sousedí se stavebním pozemkem Města, zbytek podpisů byl získán bez seriózních informačních podkladů a znalostí od jiných občanů ve městě. Protože máme doložitelné signály o tom, že iniciátoři negativních vyjádření zcela záměrně šíří na veřejnosti kulantně řečeno nepravdivé a velmi zkreslené informace, jsem pověřen Radou města, abych co nejširší veřejnosti vysvětlil postoj zastupitelstva v této cauze. Uvedu nyní chronologicky dílčí skutečnosti: Počátkem září Město obdrželo vyrozumění ze strany Státního fondu rozvoje bydlení ČR o kladném vyjádření k získání státní dotace na 2 x 12 bytových jednotek podle nových dotačních pravidel ve výši korun. Podmínkou je zahájit stavbu do konce tohoto roku, jinak dotace nenávratně mizí zpět do chudého státního rozpočtu, kde na ni čekají stovky dalších měst a obcí. Lakonicky konstatuji, že získat takovou státní dotaci vůbec není snadná záležitost. Město mělo záměr vybudovat tyto domy v lokalitě Klubíčkovo zahradnictví, kde v souladu s územním plánem disponuje částí svých pozemků. Potřebné směny se soukromými vlastníky však nebylo ještě dosaženo a navíc je zde vysoká absence inženýrských sítí. Například podle vyjádření VČE je zde potřeba vybudovat trafostanici a zaokruhovat kabelové vedení v hodnotě několika milionů korun. Město by podle zákona platilo 60 % nákladů. Dále je zde problémové budování kanalizace, opět je nutná finanční spoluúčast Města s VaK Hradec Králové. Město ročně disponuje přibližně korun, ale na přímé investice mu zbývá slabých korun! Vše ostatní zhltne režie a výkon státní správy (např. Technické služby - péče o zeleň, veřejné osvětlení, údržba komunikací, správa městského bytového fondu a dalších budov Města, oprava historických památek, provoz obří ZŠ, dvou MŠ, ZUŠ, DDM, provoz radnice, muzea, odpadového hospodářství, dotace sportovním a zájmovým oddílům, dotace místní kultuře a mnoho další režie, včetně mezd zaměstnanců). Investiční peníze po mnoha úvahách a s občasnými dotačními státními prostředky vkládáme na mnoho potřebného (budování absentujících inženýrských sítí - plynovodní, vodovodní, kanalizační řady, elektrifikace území, budování nových bytových domů, výstavba sportovních areálů a hřiš_, výkupy potřebných nemovitostí a podobně). Těch potřeb je ale objemově asi padesátkrát více, než si můžeme okamžitě dovolit. Každý občan města má názor na pořadí investic jiný, ten preferuje to a ten zase tohle. V poslední době se nám podařilo využít mnoho dotací státu na výstavbu bytových domů - za tři roky to je 103 nových bytů. I tímto způsobem je zastaven úbytek obyvatel města (máme opět více než evidovaných obyvatel), přestože více lidí zemře než se narodí. A přece je to málo. Vždy_ v současné době leží na našem bytovém hospodářství více než 140 několikaletých žádostí o nájemní byt! A toto číslo se stále zvyšuje! Několikrát týdně eviduji urgence žádostí o byt a často polykám i urážky nespokojených nebo zoufalých lidí. Co se ale stane, když po mnoha odkladech skutečně dopadne deregulace nájemného ve státě? A ono to v dnešní tržní ekonomice nebude již dlouho trvat! Potom nájemníci s nízkými příjmy, kterých je ostatně ve městě většina z řad důchodců i mladých lidí nebo nezaměstnaných (těch přibývá), nebudou mít peníze na udržení větších bytů. Okamžitě se přihlásí na Město s nadějí a požadavkem, že chtějí menší a tím i levnější byt. Zmíněné číslo se takto může rychle zdvojnásobit! Nebudeme-li připraveni na tento fakt, může dojít i k vysídlování obyvatel, kteří marně shání práci nebo i bydlení. Například v Hradci Králové chtějí od příštího roku budovat dalších 350 bytů, malé Lázně Bohdaneč chtějí 60 bytů! Proto i naše zastupitelstvo další výstavbu bytů s významnou dotací státu stále podporuje s tím, že zároveň chceme v nejbližší době starší bytový městský fond privatizovat. Rada proto rychle reagovala na získání dotace tím, že jsme hledali příhodnou lokalitu v majetku obce. Územní plán jako strategický dokument nám nedovoluje tyto bytové domy stavět na ploše bývalé Vinopalny, ani nad budovanými Domy s pečovatelskou službou (je to plocha občanské vybavenosti a nízkopodlažního bydlení), ani v Zapečském dvoře (rezerva nízkopodlažního bydlení), ani v ulici Komenského (proluka na vybudování zlevněných objektů střední nebo učňovské školy - v těsné blízkosti je školní jídelna a sportovní hala. Chlumec je jediné město ve východních Čechách této velikosti, které nemá střední školu nebo učiliště, ani ve dvoře kina (vyprojektovaný záměr na přístavbu objektů pro vznik divadla). O Klubíčkovu zahradnictví byla již řeč. Kladruby, Lučice i Pamětník mají stále obrovské absence drahých inženýrských sítí, část těchto lokalit leží pod hranicí stoleté vody. Proluka mezi novými domy C, D a E, F v Nádražní ulici je architektonicky určena pro stejný typový dům a ještě je tam zábor staveniště domů E, F. K tomu by přepracování projektu stálo další statisíce. Lokalita na rozhraní ulice Sadová a Zimova je v majetku Města, když ji za účelem výstavby bytových domů toto koupilo asi před sedmi lety od zanikající Desty s hlavním sídlem v Děčíně. Není pravda, jak bylo tvrzeno na dvouhodinovém setkání s občany Dvojčat dne 7. října na městském úřadě, že Město koupilo i pozemek na levé 4 Chlumecké listy

5 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Inzerce straně Sadové ulice směrem k nádraží a prodalo ho soukromé osobě na výstavbu nízkopodlažního domu. Té ho prodala Desta, ačkoliv Město o něj také mělo zájem. I já si dovedu si představit, že tam by se třípodlažní bytové domy hodily nejlépe. A hlavně je bohapustou a účelově nebezpečnou nepravdou z úst některých agitátorů a odpůrců plánované výstavby 24 bytů, že Město chce na inkriminovaném pozemku postavit holobyty a umístit tam problémové rodiny (rychlé šíření těchto zaručených informací je navíc vedeno i s nebezpečným rasovým podtextem). Kdo by potom takový záměr, když je takto osloven, svým podpisem nerozporoval? Ale vždy_ i 45 přítomných občanů z Dvojčat, kteří 7. října více než tři hodiny s vedením města a vedoucím projektantem z Ateliéru 11 Hradec Králové Ing. Mrázkem diskutovalo, vidělo dokumentaci, která jednoznačně dokladuje, že se jedná o moderní dům, zalomený podél ulice Sadová a Zimova, s malými byty první kategorie, situovaný tak, aby došlo k co nejmenšímu poškození zeleně. Dále bylo slíbeno obyvatelům této lokality, že Město bude současně neodkladně řešit tristní situaci s parkováním osobních vozidel tak, že bychom vyčlenili a upravili podstatnou část málo využívaného autobusového nádraží pro privátní parkování i obyvatel Dvojčat. Večer totiž stojí auta v obou směrech v Sadové ulici a omezují bezpečný provoz v zúžené komunikaci. Dále běžně parkují v prostoru mezi svými domy, což je mimochodem v naprostém rozporu s požárními předpisy, nebo_ toto je určený požární obslužný prostor. Ještě se nic vážného nestalo a nikdo z nás si to nepřeje, ale jedná se potenciálně o nesmírně nebezpečnou záležitost, to by si měl každý uvědomit. V posledním doručení nesouhlasu se objevuje i to, že někteří obyvatelé Dvojčat nepovolí používání své soukromé komunikace do zalomeného vnitřního prostoru obyvatelům nových bytů. Toto vyhrožování by obyvatelům nových bytů nemělo vadit, vstup na vnitřní prostor je vnitřkem domu a okolo domu. Na vnitřním prostranství by měla být odpočinková zóna s lavičkami, mnohem bohatší zelení než dnes a s dětským hřištěm. Tato zóna by měla nezištně sloužit obyvatelům nového domu i obyvatelům Dvojčat, protože bude veřejná! Nikdo odtud nebude nikoho vyhánět! Pro zajímavost dokladuji z dokumentace OVŽP, že v roce 1969 bylo navrženo vybudování třetího výškového domu na dnes tolik diskutovaném území. Proč nebyl naštěstí vybudován, to nevím, možná tehdy došly finanční prostředky Desty. Současně několik architektů chlumeckých i hradeckých má stejný názor, že z hlediska zástavby je navržené řešení třípodlažního domu logickým a dobrým přechodem mezi osmipodlažními domy a rodinnými domy. Sám na toto téma nejsem odborníkem. Argument, že severní část Chlumce je neúnosně přelidněná, a proto již sem neumís- _ovat další bytový dům, vychází z maloměš_áckého pohledu. Vždy_ i dříve se stavěly vícepodlažní domy těsně vedle sebe, dokonce se společnými zdmi. Města nad obyvatel mají hustotu obyvatel několikanásobně na čtvereční metr vyšší a nikdo se nad tím nepozastavuje. Věřím, že i Chlumec jednou bude mít podstatně více obyvatel než dnes. Není záměrem představitelů Města stavět paneláky, ale třípodlažní budovy do centra Chlumce jistě patří. Závěrem této obsáhlé úvahy bych se pokusil shrnout argumenty pro a proti plánované výstavbě 24 malých bytů se státní dotací. Protože i když nás námitky některých obyvatel jako přímých účastníků řízení donutí vrátit státní dotaci, protože do konce letošního roku nekopneme do země, čili nezahájíme stavbu, pokusíme se tuto dotaci získat v roce nadcházejícím. ARGUMENTY PRO VÝSTAVBU: 1. Evidence 140 žádostí o nájemní bydlení. Číslo se stále zvyšuje a skokově se může zvýšit po deregulaci nájemného. Mladí lidé se mohou osamostatnit, nízkopříjmoví občané (mladí lidé a důchodci) utáhnou měsíční nájem. 2. Pozastavení úbytku obyvatel našeho města vlivem migrace za bytem do jiné obce. Navíc dle rozpočtových pravidel státu má Chlumec za každého trvale bydlícího občana do městského rozpočtu více než korun ročně. 3. Náhrady za nutné demolice městských bytových objektů - vychází ze zákona. 4. Nabídka bytů těm, kteří po plánované městské privatizaci nekoupí svůj byt. 5. Hrozivě narůstá procento rozvedených rodin žijících pod jednou střechou v psychicky neudržitelné atmosféře (zhoubný vliv na děti). 6. Státní dotace na výstavbu činí korun, Město doplatí necelých 20 % hodnoty domu - rychlá návratnost investice ve formě nájmu. Navíc stát pravděpodobně brzy podobné dotace na byty nucenými škrty ve státním rozpočtu zastaví a dále budou jenom návratné půjčky obcím. Kdo tey staví, levně staví. 7. Těsná blízkost inženýrských sítí snižuje o miliony korun náklady na investici v nezasí_ované oblasti. Město jinou potřebnou lokalitu nemá. V posledních třech le- 12 /

6 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU tech jsme vybudovali v Chlumci 103 nových bytů se státní dotací a rychle vyčerpali příhodná místa. Snad to z pohledu chlumeckého občana není špatně, vždy_ Chlumec se rozrůstá. 8. Výstavba domu u Dvojčat je v souladu s územním plánem obce. 9. Možnost vyřešit neúnosnou dopravní situaci s parkováním i obyvatel Dvojčat. 10. Významně se nenaruší vzrostlá zeleň a ještě se podstatně rozšíří o odpočinkovou zónu. 11. Veřejná hřiště na rozličné sporty s potřebnými atesty byla nákladem několika milionů korun vybudována v areálu školního dvora, na fotbalovém stadionu, u Domu dětí a mládeže, na prostranství mezi domy A, B, C, D, E, F a dětské hřiště vznikne i u nové čtyřiadvacítky. ne úplné nepřátele, ale zastupitelé našeho města musí pokud možno přihlížet ke všem atributům, které jsem se pokusil zhruba popsat. A_ bude na radnici sedět Petr nebo Pavel, neměli by to být nikdy lidé, kteří na všechno pouze kývají. Všem přáním se vyhovět prostě nedá. Jak již to velmi často bývá, někdo bude spokojený, někdo jistě ne. Pokud však v příštím roce dojde k realizaci záměru výstavby dalších 24 bytů, ubezpečuji občany, že jejich obsazování bude velmi pečlivě zvažováno. Byty by neměly být obsazovány problémovými občany, kteří si přidělování pěkných bytů nezaslouží. Věřím, že většina občanů, kteří podepsali nesouhlas s plánovanou výstavbou 24 bytů, po tomto vysvětlení změní názor, protože byli pravděpodobně někým špatně informováni. Miroslav Uchytil - starosta ARGUMENTY PROTI VÝSTAVBĚ (uváděné odpůrci výstavby) 1. Likvidace starého popraskaného živičného hřiště a také opuštěného nechráněného pískoviště, které zásadně odporuje hygienickým předpisům, kde si údajně děti velmi často hrají. 2. Zastínění dvou bočních oken nejnižších bytů u jednoho z Dvojčat (podle hygienické normy tomu ale tak není, protože nový dům je navržen obvodovou zdí v polovině obvodové zdi Dvojčete a je od něj ve vzdálenosti 10 metrů). 3. Velmi se zhorší životní prostředí - jak, není uvedeno. 4. Údajně se zhorší parkování v inkriminovaném prostoru. Tento článek bohužel není ideálním vánočním čtením, ale nesnese odklad. Upozorňuji čtenáře, že přítomní zastupitelé záměr výstavby 24 bytového domu podpořili jednomyslně a není to tedy jakési přání pár jedinců na radnici. Starosta a místostarosta s radou dále plní úkoly ze zastupitelstva. Tedy je to opět pouze zastupitelstvo, které může své usnesení zrušit. Jsme si také vědomi toho, že tento článek vyvolá velkou odezvu u veřejnosti a že si z některých občanů, nepřejících si další dům ve své blízkosti, děláme potenciální nevoliče, věřím že Situace plánované zástavby v roce 1969 Situace navržené čtyřiadvacítky (vyznačená parkovací místa zde nebudou) 6 Chlumecké listy

7 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA VYHLÁŠKY! Na 10. zasedání zastupitelstva byl schválen návrh Vyhlášky č. 6/2003 o změně Vyhlášky č. 3/1999 o schválení územního plánu obce a o závazných zásadách uspořádání území města Chlumec nad Cidlinou. VZHLED MĚSTA! Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu územního plánu v území zahrad s drobnou hospodářskou stavbou eventuelně zahrádkářskou chatou v lokalitě od budoucí komunikace až po les a hájenku U Tří šraňků s tím, že jako přípustné stavby v těchto lokalitách budou nejen zahrádkářské chaty do 25 m 2, ale i stavby pro agroturistiku.! Zastupitelstvo schválilo i další změnu územního plánu v lokalitě Amerika a po levé straně směrem na Lišice až po les s tím, že jako přípustné stavby v těchto lokalitách budou nejen zahrádkářské chaty do 25 m 2, ale i stavby pro agroturistiku. Zároveň byl odsouhlasen návrat lokality č. 52 a části lokality 54 do 3. změny územního plánu na základě doplněného kladného stanoviska Krajského úřadu KHK - odbor životního prostředí a zemědělství.! Rada města schválila na svém 26. zasedání opravu ul. Spravedlnost v ceně cca ,- Kč ještě z rozpočtu letošního roku.! Na stejném zasedání rady bylo vzato na vědomí provizorní zajištění zdi hřbitova v Lučicích a starostovi ve spolupráci s vedoucí odboru správy majetku a investic bylo uloženo znovu jednat s církví o převodu pozemku. FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY! Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč na údržbu a opravu věžních hodin pro letošní rok. Stejnou částku zahrne finanční odbor i do rozpočtu roku příštího. RŮZNÉ! Zastupitelstvo schválilo návrh starosty, aby nová víceúčelová sportovní hala nesla název Slavíčkova hala.! Za odstoupivší paní Danielu Luskovou zastupitelé na svém 10. zasedání zvolili za člena kontrolního výboru Ing. Ladislava Vacka.! Zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo Komunitní plán sociálních služeb Města Chlumec nad Cidlinou a okolí. NABÍDKA PRODEJE STAVEBNÍ PARCELY Podle usnesení 27. zasedání rady města ze dne Město Chlumec nad Cidlinou nabízí pozemkovou parcelu 950/19 o výměře 693 m 2 určenou k zástavbě rodinným domkem v Klaretově ulici. Jedná se o parcelu, kde je možnost napojení se na stávající inženýrské sítě, nacházející se jednak na tomto pozemku a jednak v komunikaci Klaretovy ulice. Prodej se uskuteční formou dražby s vyvolávací cenou ,- Kč. Bližší informace o pozemku Vám poskytne Městský úřad Chlumec n. Cidlinou - odbor správy majetku a investic. Žádosti přijímá sekretariát MěÚ Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo nám. 64/I, Chlumec n. C. do Ing. Uchytilová NABÍDKA PRODEJE SKLENÍKU Podle usnesení 27. zasedání rady města ze dne Město Chlumec nad Cidlinou nabízí k prodeji 2 roky starý skleník z ocelových profilů se zasklením o rozměrech 4,10 x 2,60 m. Prodej se uskuteční formou obálkové metody s minimální nabídkovou cenou Kč. Nabídky na koupi skleníku přijímá sekretariát MěÚ Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo nám. 64/I, Chlumec n. C. do do hodin. Nabídka musí obsahovat tyto údaje: 1. Výši nabídnuté kupní ceny v Kč za skleník. Nabídnutá cena nesmí být nižší než Kč. 2. Prohlášení, že jste schopen uhradit celou kupní cenu v hotovosti při podpisu kupní smlouvy. Bližší informace o skleníku Vám poskytne Městský úřad Chlumec nad Cidlinou - odbor správy majetku a investic. Ing. Uchytilová 12 /

8 MĚSTSKÁ POLICIE ZE SLUŽEBNÍ KNIHY MĚSTSKÉ POLICIE " Na hlídku MP se obrátili pracovníci ČD s žádostí o pomoc s tím, že ve vlaku, který přijel z Hradce Králové, se nachází silně podnapilý muž bez jízdenky. Vzhledem k tomu, že muž měl u sebe psa, německého ovčáka, nepodařilo se jej pracovníkům drah vyvést z vlaku, nebo_ měli důvodnou obavu z toho, že proti nim pes zaútočí. Hlídka MP muže z vlaku i se psem vyvedla a vzhledem k tomu, že dotyčný u sebe neměl žádný doklad totožnosti, nebylo tedy jisté, zda se nejedná o osobu hledanou, byl předán OO PČR. " Při noční kontrole v parku u kostela Sv. Trojice zjistila hlídka MP muže, občana Chlumce n. C., který ničil oplocení školního hřiště. Muž, který se svým jednáním dopustil přestupku proti majetku, byl předveden k ověření totožnosti a podání vysvětlení. Po té byl propuštěn a věc oznámena přestupkové komisi Města Chlumec nad Cidlinou. " Při drobné krádeži v místním obchodu byl přistižen jedenáctiletý chlapec. Ten uvedl, že kradl pro svého staršího kamaráda. Vzhledem k tomu, že chlapec nebyl trestně odpovědný, byla věc řešena ve škole a s rodiči. " Při kontrole okrajových částí města zjistila hlídka MP odstavené odemčené vozidlo, u kterého se nikdo nezdržoval. Bylo zjištěno, že vozidlo je v pátrání po odcizených vozidlech, okolí místa bylo zajištěno a věc byla předána OO PČR. " V průběhu služby zastavila hlídka MP řidiče vozidla, nebo_ bylo důvodné podezření, dle způsobu jízdy, že ten řídí pod vlivem alkoholu, a hrozilo nebezpečí, že způsobí vážnou dopravní nehodu. Silně podnapilému řidiči, který byl agresivní, bylo zabráněno v další jízdě a byl předveden na OO PČR. Za Městskou policii Chlumec n. C. Aleš Synek Informace Finančního úřadu v Chlumci nad Cidlinou Změna v podání daňového přiznání a v placení daně z převodu nemovitostí od S účinností od , dochází novelou zákona číslo 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů ( novela zákona ), k zásadní změně jak v podání přiznání k dani z převodu nemovitostí, tak především v placení této daně. Tato změna se týká případů, kdy je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem uskutečněn po Dle nové právní úpravy je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž - byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, tj. návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, ke kterému se váží právní účinky vkladu práva do katastru nemovitostí, byl podán katastrálnímu úřadu dnem a následně, - nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, - bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, - nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti. V těchto případech úplatných převodů nebo přechodů vlastnictví k nemovitostem uskutečněným v době po je daňový subjekt povinen v daňovém přiznání si daň z převodu nemovitostí sám vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání daň zaplatit. Povinnou přílohou daňového přiznání je - ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti - znalecký posudek kromě případů, kdy zákon povinnost předložení znaleckého posudku neukládá. Upozornění: Nepodá-li poplatník daňové přiznání a současně nezaplatí daň nebo tak učiní opožděně, tj. po lhůtě k podání daňového přiznání, vystavuje se sankci v podobě úroku z prodlení (penále) na dani z převodu nemovitostí popř. možnosti zvýšení daně až o 10 %. Další informace budou vyvěšeny na úřední desce v budově Finančního úřadu v Chlumci nad Cidlinou - 1. patro. MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI ve vybraných oblastech - ČSÚ 31. října 2003 uchazeči celkem Název Poč. oblasti obyv. suma ženy muži Nechanicko ,31 % 9,61 % 5,47 % Chlumecko ,67 % 10,61 % 7,14 % Novobydžovsko ,62 % ,00 % 303 7,09 % 8 Chlumecké listy

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Developerská příležitost pozemky Kolín

Developerská příležitost pozemky Kolín INFORMAČNÍ MEMORANDUM Developerská příležitost pozemky Kolín Pozemky v městské rezidenční zástavbě Celková plocha pozemků cca 21 000 m² Výborná dopravní dostupnost Dle územního plánu převážně Smíšené městské

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí Jiráskova 1497 516 01 Rychnov nad Kněžnou ID datové schránky: 5czn6fn E-mail: podatelna2712@fs.mfcr.cz

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín.

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Krátké shrnutí nedávné historie 2007 Na základě požadavku vedení ZŠ a MŠ Hosín je z důvodu navýšení kapacity školky zrušená tělocvična. V této době zastupitelstvo

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 405/07-63 k č.j. 4 Nc 2000/2007-5 Uvádějte vždy naší sp. zn.:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1430/05-945 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1430/05,

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1804/11-419 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1804/11,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 2675/05-230 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 2675/05,

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ - při převodu

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Havlík, Hruška, Jurička, Kruliš, Kunt, ing. Louda,

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více