Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů,"

Transkript

1

2 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů, děkuji Vám všem jménem vydavatele tohoto časopisu, kterým je Město Chlumec nad Cidlinou, za celoroční čtenářskou přízeň, kterou bychom si chtěli uchovat i v roce příštím. Chlumecké listy od roku 2004 opět změní svůj vzhled a měly by být ještě přitažlivější. Redakční radě vyslovuji jménem celé čtenářské obce poděkování a uznání za její práci, která nepřináší vždy pouze vděk, ale i vyvolává problémy, které se přenáší do osobního všedního života každého jednotlivého člena rady. Největší poděkování patří všem členům zastupitelstva a členům komisí a výborů, kteří si obětavě lámou na úkor svého osobního volna a na úkor rodiny hlavu nad problémy veřejnými. V letošním roce Město totiž mimo jiné investovalo s různými dotačními tituly do nového majetku téměř korun, což je na Chlumec nad Cidlinou rekordní číslo. Město se snaží měnit svůj vzhled, a to je jistě dobře. I kultura a sport u nás prožívá určitou renesanci. Toto je zase zásluhou různých obětavých lidí z řad trenérů, učitelů a členů Občanského sdružení Město v zahradách. Krásnou, snad již tradiční akcí se například opět stalo společné zahájení adventní doby Chlumečáků i lidí z okolních vesnic na Klicperově náměstí. Těžce se odhaduje množství přítomných lidí před nasvíceným Majorátem, ale vyjdeme-li z faktu, že jsme dětem rozdali více než 500 balíčků a že každé dítě je doprovázeno asi dvěmi dospěláky (maminky, tatínkové, babičky a dědové) bude to úctyhodné číslo. Taková akce nemá v našem Hradeckém regionu obdoby. Ještě jeden pozoruhodný postřeh k této akci: u várnic s čajem se velká fronta nekonala, u čaje s rumem bylo nonstop plno. Celkem se vypilo rovných sto litrů! Proto musím speciálně poděkovat ještě Slávkovi Malému za sponzorování těchto chu_ových požitků. Vánoce jsou za dveřmi a starý rok odchází do hlubin minulého času a zbude na něj jenom vzpomínka. Přijměte proto prosím ode mě přání krásného a milého prožití vánočního času, dětem a_ napadne dostatečné množství sněhových vloček, ty a_ nikomu především na silnici nebo na chodníku neublíží, a rok se čtyřkou na konci a_ pro Vás neznamená pouze dostatečný prospěch ve Vašem konání, ale a_ je lepší až k těm žádaným jedničkám. Pro školáčky to platí také a doslova. A držte všichni v rodině pohromadě, rodina je skutečně základ všeho dobrého ve společnosti. Ing. Miroslav Uchytil starosta města PROJEV K OTEVŘENÍ SPORTOVNÍ HALY Vážené přítomné dámy a pánové, kolegové starostové a sportovci, Nejprve mi dovolte přivítat jmenovitě alespoň některé vzácné hosty. Jsou to paní poslankyně Zdeňka Horníková, pan poslanec Libor Ježek, pan místostarosta České obce Sokolské Jaroslav Bernard, vedoucí majetkoprávního odboru ČOS Hana Moučková, starostka Sokolské Župy Orlické Růžena Dítětová a za významné místní podnikatele vítám alespoň Václava Křepelu, Josefa Divíška a Milana Lišku. Děkuji panu Solarovi za moderaci dnešního setkání. Setkání před úplně novým a krásným sportovním zařízením. Víceúčelová sportovní hala, tak jak bylo již řešeno, byla dlouholetým snem chlumeckých sportovců. Díky všem zainteresovaným, kteří aktivně přiložili ruku k dílu, budeme mít tu čest za pár okamžiků sportovní areál slavnostně uvést do provozu. Co všechno dnešnímu krásnému finále předcházelo: Autory myšlenky výstavby nové haly byli samozřejmě členové chlumeckého Sokola, a to více let pozpátku. Stávající prostory sokolovny jsou totiž dlouhodobě využívány polyfunkčně jako sportovní plocha, provizorní hlediště divadla Klicperova Chlumce i koncertů naší základní umělecké školy, ale i jako taneční parket a prostor pro rockové párty. Podle toho zákonitě dožitý interiér dnešní sokolovny vypadá a tento stav je z hlediska dnešních zdravotních a bezpečnostních norem absolutně neudržitelný, přes chvályhodnou snahu vedení chlumecké Tělocvičné jednoty. Městské zastupitelstvo posoudilo před dvěma lety oprávněné požadavky na pomoc kvalitě a rozvoji sportovních aktivit v našem regionu. Koordinátorem přípravných prací a záměru se nezištně ujal chlumecký rodák pan Jindřich Šafařík, s kterým jsem měl tu čest spolupracovat. Zastupitelstvo uložilo starostovi města jednat o možnosti získat nevyužitý pozemek od České obce Sokolské. Opakovaná jednání v Praze byla úspěšná a Město potřebný pozemek pod podmínkou užívání budoucí sportovní haly ve správě místní Tělocvičné jednoty získalo. Jako obvykle a pochopitelně, vyvstal druhý, ještě závažnější problém. Problém, jak prospěšné dílo zainvestovat. Město ze svého chudého rozpočtu, kdy se odpovědní zastupitelé snaží co nejvíce vyhovět oprávněným požadavkům 2 Chlumecké listy

3 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU svých občanů, nemohlo pomýšlet na vykrytí náročné investice pouze ze svého rozpočtu. Naštěstí a s jistou dávkou hrdosti mohu říci, že máme v některých východočeských poslancích opravdové spojence a přátele. Byla to především a opět paní poslankyně Zdeňka Horníková, která svojí poslaneckou iniciativou pomohla našemu záměru, a to hned dvakrát. Náš sportovní záměr byl díky ní a panu poslanci Vlastimilu Tlustému obsažen ve státním rozpočtu roku 2002 částkou korun a v roce 2003 opět díky iniciativě paní poslankyně ve spolupráci s dnešním předsedou rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny panem Miroslavem Kalouskem jsme byli vykryti ze státního rozpočtu opět dalšími korun. Moc děkujeme. Město investovalo ze svého rozpočtu korun. Celková výše investice dosáhla korun. Zastupitelé Chlumce nad Cidlinou při zahájení projekčních prací na hale a na základě vstřebaných zkušeností při návštěvách jinde postavených hal na poslední chvíli zvolili variantu velké hrací plochy, i za cenu, že se zákonitě jednalo o několikamilionové zvýšení předpokládané investice. Domnívám se, že jsme se naprosto správně řídili heslem: Když už něco buduješ, tak s výhledem do budoucnosti a pořádně! Velká hrací plocha totiž umožní i přes přísná hrací pravidla realizaci takových sportů, jako je velmi populární sálová kopaná, stále populárnější foto Ant. Fibigr zleva doprava: poslanec L. Ježek, starosta města Ing. M. Uchytil, poslankyně Zd. Horníková, Vl. Slavíček, předseda ČOS J. Bernard, Ing. arch. J. Zima florball, ale třeba dnes ještě v Chlumci absentující házené. Proto pan architekt Jan Zima vyprojektoval ve velmi krátké době toto dílo, které je velmi účelně zakomponováno do terénu, takže hala zvenku vůbec nepůsobí monstrózním dojmem. Její vlastní mohutnost s překvapením zjistíte až na hrací ploše. Za dobře odvedenou a rychlou práci panu architektovi takto také veřejně děkuji. Vlastní realizaci stavby po výběrovém řízení provedla chlumecká firma pana Zdeňka Solara v roli generálního dodavatele investice. Subdodavatelsky se pro něj na náročném díle podílely renomované firmy Vodoinstalatérství Vladimíra Beera, Sportovní podlahy Zlín Marka Bainara, ARCH GLOBAL Antonína Štembery, EPROM Jana Hlídka, Kadlečík Martin, Stavebniny PRI- MA Pavla Nováka, Mašek Petr, Interklima Jaroslava Nevole, STAVO plast Třebechovice, Konteko Hradec Králové, ZAPA Petra Kupce, Kovoplast Václava Křepely, JIRY Jiřího Ryby, BEST Lučice, Česká spořitelna Chlumec nad Cidlinou, Pavel Kubík, TEROM Antonína Mrkvičky, Silnice HK - Miloš Matějů, Vladimír Hataš Hradec Králové, OO PČR Chlumec nad Cidlinou, Správa hospodářství Dr. Pia Kinského dal Borgo - pan Liška, Jindřich Šafařík, VaK HK - Jaroslav Řezníček, VČE Nový Bydžov - pan Milan Havlík, VČP HK - pan Pavel Liška. Dílo bylo ostře sledováno kontrolními dny za účasti městských zastupitelů a především naším investičním technikem panem Rostislavem Zemanem. Všem těmto dodavatelům za předávané dílo v dobré kvalitě za občany města vyslovuji poděkování. Každá významná stavba by měla nést nějaké jméno. Zastupitelé města jednomyslně pojmenovali tuto víceúčelovou stavbu po legendárním učiteli, skautovi a sportovci, panu Josefu Slavíčkovi, který se narodil v roce 1917 a zemřel v roce Téměř každý Chlumečák totiž ví, že ohromný areál sokolských sportoviš_ se rodil především pod jeho taktovkou, a kde pan učitel nezištně strávil nekonečné množství pracovních dnů. Dosud nikdo se nezasloužil o rozvoj sportu v našem městě více než on. Proto na jeho počest a věčnou památku ponese tato hala jeho jméno. Závěrem chci vyslovit krásnou věštbu a přání pro naši moderní sportovní halu: Tato budova a_ se stane vyhledávaným sportovním centrem našeho chlumeckého regionu. A_ si do ní pravidelně naleznou cestu sportovci všech věkových skupin. A_ díky této sportovní hale vyrostou v našem městě do budoucna vynikající sportovci, kteří budou šířit věhlas našeho malého města v České republice i v celém světě. Sportu zdar! A nyní prosím paní poslankyni Zdeňku Horníkovou, pana poslance Libora Ježka, pana místostarostu České obce Sokolské pana Jaroslava Bernarda a pana Vladimíra Slavíčka, aby mi pomohli slavnostně přestřihnout pásku a navždy otevřít krásnou sportovní budovu v našem městě. Děkuji. Miroslav Uchytil Poznámka autora: sportovní hala byla otevřena k datu, které je označeno jako mezinárodní den boje proti drogám. 12 /

4 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZÁMĚR VÝSTAVBY DALŠÍCH ČTYŘIADVACETI NOVÝCH BYTŮ VE MĚSTĚ Rada města obdržela pro jednání zastupitelstva od výborů Společenství vlastníků jednotek Sadová 559 a 560 (vysokopodlažní bytové domy v dřívějším vlastnictví Desty - chlumecká dvojčata) nesouhlas se zamýšlenou výstavbou 24 bytových jednotek na rozhraní ulic Sadová a Zimova. Další dopis byl v rámci vyhlášeného územního řízení doručen odboru výstavby a životního prostředí s negativním vyjádřením, podpořený celkem 203 podpisy, z toho cca 80 bylo účastníků řízení z dotčených dvou domů, jejichž parcely sousedí se stavebním pozemkem Města, zbytek podpisů byl získán bez seriózních informačních podkladů a znalostí od jiných občanů ve městě. Protože máme doložitelné signály o tom, že iniciátoři negativních vyjádření zcela záměrně šíří na veřejnosti kulantně řečeno nepravdivé a velmi zkreslené informace, jsem pověřen Radou města, abych co nejširší veřejnosti vysvětlil postoj zastupitelstva v této cauze. Uvedu nyní chronologicky dílčí skutečnosti: Počátkem září Město obdrželo vyrozumění ze strany Státního fondu rozvoje bydlení ČR o kladném vyjádření k získání státní dotace na 2 x 12 bytových jednotek podle nových dotačních pravidel ve výši korun. Podmínkou je zahájit stavbu do konce tohoto roku, jinak dotace nenávratně mizí zpět do chudého státního rozpočtu, kde na ni čekají stovky dalších měst a obcí. Lakonicky konstatuji, že získat takovou státní dotaci vůbec není snadná záležitost. Město mělo záměr vybudovat tyto domy v lokalitě Klubíčkovo zahradnictví, kde v souladu s územním plánem disponuje částí svých pozemků. Potřebné směny se soukromými vlastníky však nebylo ještě dosaženo a navíc je zde vysoká absence inženýrských sítí. Například podle vyjádření VČE je zde potřeba vybudovat trafostanici a zaokruhovat kabelové vedení v hodnotě několika milionů korun. Město by podle zákona platilo 60 % nákladů. Dále je zde problémové budování kanalizace, opět je nutná finanční spoluúčast Města s VaK Hradec Králové. Město ročně disponuje přibližně korun, ale na přímé investice mu zbývá slabých korun! Vše ostatní zhltne režie a výkon státní správy (např. Technické služby - péče o zeleň, veřejné osvětlení, údržba komunikací, správa městského bytového fondu a dalších budov Města, oprava historických památek, provoz obří ZŠ, dvou MŠ, ZUŠ, DDM, provoz radnice, muzea, odpadového hospodářství, dotace sportovním a zájmovým oddílům, dotace místní kultuře a mnoho další režie, včetně mezd zaměstnanců). Investiční peníze po mnoha úvahách a s občasnými dotačními státními prostředky vkládáme na mnoho potřebného (budování absentujících inženýrských sítí - plynovodní, vodovodní, kanalizační řady, elektrifikace území, budování nových bytových domů, výstavba sportovních areálů a hřiš_, výkupy potřebných nemovitostí a podobně). Těch potřeb je ale objemově asi padesátkrát více, než si můžeme okamžitě dovolit. Každý občan města má názor na pořadí investic jiný, ten preferuje to a ten zase tohle. V poslední době se nám podařilo využít mnoho dotací státu na výstavbu bytových domů - za tři roky to je 103 nových bytů. I tímto způsobem je zastaven úbytek obyvatel města (máme opět více než evidovaných obyvatel), přestože více lidí zemře než se narodí. A přece je to málo. Vždy_ v současné době leží na našem bytovém hospodářství více než 140 několikaletých žádostí o nájemní byt! A toto číslo se stále zvyšuje! Několikrát týdně eviduji urgence žádostí o byt a často polykám i urážky nespokojených nebo zoufalých lidí. Co se ale stane, když po mnoha odkladech skutečně dopadne deregulace nájemného ve státě? A ono to v dnešní tržní ekonomice nebude již dlouho trvat! Potom nájemníci s nízkými příjmy, kterých je ostatně ve městě většina z řad důchodců i mladých lidí nebo nezaměstnaných (těch přibývá), nebudou mít peníze na udržení větších bytů. Okamžitě se přihlásí na Město s nadějí a požadavkem, že chtějí menší a tím i levnější byt. Zmíněné číslo se takto může rychle zdvojnásobit! Nebudeme-li připraveni na tento fakt, může dojít i k vysídlování obyvatel, kteří marně shání práci nebo i bydlení. Například v Hradci Králové chtějí od příštího roku budovat dalších 350 bytů, malé Lázně Bohdaneč chtějí 60 bytů! Proto i naše zastupitelstvo další výstavbu bytů s významnou dotací státu stále podporuje s tím, že zároveň chceme v nejbližší době starší bytový městský fond privatizovat. Rada proto rychle reagovala na získání dotace tím, že jsme hledali příhodnou lokalitu v majetku obce. Územní plán jako strategický dokument nám nedovoluje tyto bytové domy stavět na ploše bývalé Vinopalny, ani nad budovanými Domy s pečovatelskou službou (je to plocha občanské vybavenosti a nízkopodlažního bydlení), ani v Zapečském dvoře (rezerva nízkopodlažního bydlení), ani v ulici Komenského (proluka na vybudování zlevněných objektů střední nebo učňovské školy - v těsné blízkosti je školní jídelna a sportovní hala. Chlumec je jediné město ve východních Čechách této velikosti, které nemá střední školu nebo učiliště, ani ve dvoře kina (vyprojektovaný záměr na přístavbu objektů pro vznik divadla). O Klubíčkovu zahradnictví byla již řeč. Kladruby, Lučice i Pamětník mají stále obrovské absence drahých inženýrských sítí, část těchto lokalit leží pod hranicí stoleté vody. Proluka mezi novými domy C, D a E, F v Nádražní ulici je architektonicky určena pro stejný typový dům a ještě je tam zábor staveniště domů E, F. K tomu by přepracování projektu stálo další statisíce. Lokalita na rozhraní ulice Sadová a Zimova je v majetku Města, když ji za účelem výstavby bytových domů toto koupilo asi před sedmi lety od zanikající Desty s hlavním sídlem v Děčíně. Není pravda, jak bylo tvrzeno na dvouhodinovém setkání s občany Dvojčat dne 7. října na městském úřadě, že Město koupilo i pozemek na levé 4 Chlumecké listy

5 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Inzerce straně Sadové ulice směrem k nádraží a prodalo ho soukromé osobě na výstavbu nízkopodlažního domu. Té ho prodala Desta, ačkoliv Město o něj také mělo zájem. I já si dovedu si představit, že tam by se třípodlažní bytové domy hodily nejlépe. A hlavně je bohapustou a účelově nebezpečnou nepravdou z úst některých agitátorů a odpůrců plánované výstavby 24 bytů, že Město chce na inkriminovaném pozemku postavit holobyty a umístit tam problémové rodiny (rychlé šíření těchto zaručených informací je navíc vedeno i s nebezpečným rasovým podtextem). Kdo by potom takový záměr, když je takto osloven, svým podpisem nerozporoval? Ale vždy_ i 45 přítomných občanů z Dvojčat, kteří 7. října více než tři hodiny s vedením města a vedoucím projektantem z Ateliéru 11 Hradec Králové Ing. Mrázkem diskutovalo, vidělo dokumentaci, která jednoznačně dokladuje, že se jedná o moderní dům, zalomený podél ulice Sadová a Zimova, s malými byty první kategorie, situovaný tak, aby došlo k co nejmenšímu poškození zeleně. Dále bylo slíbeno obyvatelům této lokality, že Město bude současně neodkladně řešit tristní situaci s parkováním osobních vozidel tak, že bychom vyčlenili a upravili podstatnou část málo využívaného autobusového nádraží pro privátní parkování i obyvatel Dvojčat. Večer totiž stojí auta v obou směrech v Sadové ulici a omezují bezpečný provoz v zúžené komunikaci. Dále běžně parkují v prostoru mezi svými domy, což je mimochodem v naprostém rozporu s požárními předpisy, nebo_ toto je určený požární obslužný prostor. Ještě se nic vážného nestalo a nikdo z nás si to nepřeje, ale jedná se potenciálně o nesmírně nebezpečnou záležitost, to by si měl každý uvědomit. V posledním doručení nesouhlasu se objevuje i to, že někteří obyvatelé Dvojčat nepovolí používání své soukromé komunikace do zalomeného vnitřního prostoru obyvatelům nových bytů. Toto vyhrožování by obyvatelům nových bytů nemělo vadit, vstup na vnitřní prostor je vnitřkem domu a okolo domu. Na vnitřním prostranství by měla být odpočinková zóna s lavičkami, mnohem bohatší zelení než dnes a s dětským hřištěm. Tato zóna by měla nezištně sloužit obyvatelům nového domu i obyvatelům Dvojčat, protože bude veřejná! Nikdo odtud nebude nikoho vyhánět! Pro zajímavost dokladuji z dokumentace OVŽP, že v roce 1969 bylo navrženo vybudování třetího výškového domu na dnes tolik diskutovaném území. Proč nebyl naštěstí vybudován, to nevím, možná tehdy došly finanční prostředky Desty. Současně několik architektů chlumeckých i hradeckých má stejný názor, že z hlediska zástavby je navržené řešení třípodlažního domu logickým a dobrým přechodem mezi osmipodlažními domy a rodinnými domy. Sám na toto téma nejsem odborníkem. Argument, že severní část Chlumce je neúnosně přelidněná, a proto již sem neumís- _ovat další bytový dům, vychází z maloměš_áckého pohledu. Vždy_ i dříve se stavěly vícepodlažní domy těsně vedle sebe, dokonce se společnými zdmi. Města nad obyvatel mají hustotu obyvatel několikanásobně na čtvereční metr vyšší a nikdo se nad tím nepozastavuje. Věřím, že i Chlumec jednou bude mít podstatně více obyvatel než dnes. Není záměrem představitelů Města stavět paneláky, ale třípodlažní budovy do centra Chlumce jistě patří. Závěrem této obsáhlé úvahy bych se pokusil shrnout argumenty pro a proti plánované výstavbě 24 malých bytů se státní dotací. Protože i když nás námitky některých obyvatel jako přímých účastníků řízení donutí vrátit státní dotaci, protože do konce letošního roku nekopneme do země, čili nezahájíme stavbu, pokusíme se tuto dotaci získat v roce nadcházejícím. ARGUMENTY PRO VÝSTAVBU: 1. Evidence 140 žádostí o nájemní bydlení. Číslo se stále zvyšuje a skokově se může zvýšit po deregulaci nájemného. Mladí lidé se mohou osamostatnit, nízkopříjmoví občané (mladí lidé a důchodci) utáhnou měsíční nájem. 2. Pozastavení úbytku obyvatel našeho města vlivem migrace za bytem do jiné obce. Navíc dle rozpočtových pravidel státu má Chlumec za každého trvale bydlícího občana do městského rozpočtu více než korun ročně. 3. Náhrady za nutné demolice městských bytových objektů - vychází ze zákona. 4. Nabídka bytů těm, kteří po plánované městské privatizaci nekoupí svůj byt. 5. Hrozivě narůstá procento rozvedených rodin žijících pod jednou střechou v psychicky neudržitelné atmosféře (zhoubný vliv na děti). 6. Státní dotace na výstavbu činí korun, Město doplatí necelých 20 % hodnoty domu - rychlá návratnost investice ve formě nájmu. Navíc stát pravděpodobně brzy podobné dotace na byty nucenými škrty ve státním rozpočtu zastaví a dále budou jenom návratné půjčky obcím. Kdo tey staví, levně staví. 7. Těsná blízkost inženýrských sítí snižuje o miliony korun náklady na investici v nezasí_ované oblasti. Město jinou potřebnou lokalitu nemá. V posledních třech le- 12 /

6 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU tech jsme vybudovali v Chlumci 103 nových bytů se státní dotací a rychle vyčerpali příhodná místa. Snad to z pohledu chlumeckého občana není špatně, vždy_ Chlumec se rozrůstá. 8. Výstavba domu u Dvojčat je v souladu s územním plánem obce. 9. Možnost vyřešit neúnosnou dopravní situaci s parkováním i obyvatel Dvojčat. 10. Významně se nenaruší vzrostlá zeleň a ještě se podstatně rozšíří o odpočinkovou zónu. 11. Veřejná hřiště na rozličné sporty s potřebnými atesty byla nákladem několika milionů korun vybudována v areálu školního dvora, na fotbalovém stadionu, u Domu dětí a mládeže, na prostranství mezi domy A, B, C, D, E, F a dětské hřiště vznikne i u nové čtyřiadvacítky. ne úplné nepřátele, ale zastupitelé našeho města musí pokud možno přihlížet ke všem atributům, které jsem se pokusil zhruba popsat. A_ bude na radnici sedět Petr nebo Pavel, neměli by to být nikdy lidé, kteří na všechno pouze kývají. Všem přáním se vyhovět prostě nedá. Jak již to velmi často bývá, někdo bude spokojený, někdo jistě ne. Pokud však v příštím roce dojde k realizaci záměru výstavby dalších 24 bytů, ubezpečuji občany, že jejich obsazování bude velmi pečlivě zvažováno. Byty by neměly být obsazovány problémovými občany, kteří si přidělování pěkných bytů nezaslouží. Věřím, že většina občanů, kteří podepsali nesouhlas s plánovanou výstavbou 24 bytů, po tomto vysvětlení změní názor, protože byli pravděpodobně někým špatně informováni. Miroslav Uchytil - starosta ARGUMENTY PROTI VÝSTAVBĚ (uváděné odpůrci výstavby) 1. Likvidace starého popraskaného živičného hřiště a také opuštěného nechráněného pískoviště, které zásadně odporuje hygienickým předpisům, kde si údajně děti velmi často hrají. 2. Zastínění dvou bočních oken nejnižších bytů u jednoho z Dvojčat (podle hygienické normy tomu ale tak není, protože nový dům je navržen obvodovou zdí v polovině obvodové zdi Dvojčete a je od něj ve vzdálenosti 10 metrů). 3. Velmi se zhorší životní prostředí - jak, není uvedeno. 4. Údajně se zhorší parkování v inkriminovaném prostoru. Tento článek bohužel není ideálním vánočním čtením, ale nesnese odklad. Upozorňuji čtenáře, že přítomní zastupitelé záměr výstavby 24 bytového domu podpořili jednomyslně a není to tedy jakési přání pár jedinců na radnici. Starosta a místostarosta s radou dále plní úkoly ze zastupitelstva. Tedy je to opět pouze zastupitelstvo, které může své usnesení zrušit. Jsme si také vědomi toho, že tento článek vyvolá velkou odezvu u veřejnosti a že si z některých občanů, nepřejících si další dům ve své blízkosti, děláme potenciální nevoliče, věřím že Situace plánované zástavby v roce 1969 Situace navržené čtyřiadvacítky (vyznačená parkovací místa zde nebudou) 6 Chlumecké listy

7 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA VYHLÁŠKY! Na 10. zasedání zastupitelstva byl schválen návrh Vyhlášky č. 6/2003 o změně Vyhlášky č. 3/1999 o schválení územního plánu obce a o závazných zásadách uspořádání území města Chlumec nad Cidlinou. VZHLED MĚSTA! Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu územního plánu v území zahrad s drobnou hospodářskou stavbou eventuelně zahrádkářskou chatou v lokalitě od budoucí komunikace až po les a hájenku U Tří šraňků s tím, že jako přípustné stavby v těchto lokalitách budou nejen zahrádkářské chaty do 25 m 2, ale i stavby pro agroturistiku.! Zastupitelstvo schválilo i další změnu územního plánu v lokalitě Amerika a po levé straně směrem na Lišice až po les s tím, že jako přípustné stavby v těchto lokalitách budou nejen zahrádkářské chaty do 25 m 2, ale i stavby pro agroturistiku. Zároveň byl odsouhlasen návrat lokality č. 52 a části lokality 54 do 3. změny územního plánu na základě doplněného kladného stanoviska Krajského úřadu KHK - odbor životního prostředí a zemědělství.! Rada města schválila na svém 26. zasedání opravu ul. Spravedlnost v ceně cca ,- Kč ještě z rozpočtu letošního roku.! Na stejném zasedání rady bylo vzato na vědomí provizorní zajištění zdi hřbitova v Lučicích a starostovi ve spolupráci s vedoucí odboru správy majetku a investic bylo uloženo znovu jednat s církví o převodu pozemku. FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY! Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč na údržbu a opravu věžních hodin pro letošní rok. Stejnou částku zahrne finanční odbor i do rozpočtu roku příštího. RŮZNÉ! Zastupitelstvo schválilo návrh starosty, aby nová víceúčelová sportovní hala nesla název Slavíčkova hala.! Za odstoupivší paní Danielu Luskovou zastupitelé na svém 10. zasedání zvolili za člena kontrolního výboru Ing. Ladislava Vacka.! Zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo Komunitní plán sociálních služeb Města Chlumec nad Cidlinou a okolí. NABÍDKA PRODEJE STAVEBNÍ PARCELY Podle usnesení 27. zasedání rady města ze dne Město Chlumec nad Cidlinou nabízí pozemkovou parcelu 950/19 o výměře 693 m 2 určenou k zástavbě rodinným domkem v Klaretově ulici. Jedná se o parcelu, kde je možnost napojení se na stávající inženýrské sítě, nacházející se jednak na tomto pozemku a jednak v komunikaci Klaretovy ulice. Prodej se uskuteční formou dražby s vyvolávací cenou ,- Kč. Bližší informace o pozemku Vám poskytne Městský úřad Chlumec n. Cidlinou - odbor správy majetku a investic. Žádosti přijímá sekretariát MěÚ Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo nám. 64/I, Chlumec n. C. do Ing. Uchytilová NABÍDKA PRODEJE SKLENÍKU Podle usnesení 27. zasedání rady města ze dne Město Chlumec nad Cidlinou nabízí k prodeji 2 roky starý skleník z ocelových profilů se zasklením o rozměrech 4,10 x 2,60 m. Prodej se uskuteční formou obálkové metody s minimální nabídkovou cenou Kč. Nabídky na koupi skleníku přijímá sekretariát MěÚ Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo nám. 64/I, Chlumec n. C. do do hodin. Nabídka musí obsahovat tyto údaje: 1. Výši nabídnuté kupní ceny v Kč za skleník. Nabídnutá cena nesmí být nižší než Kč. 2. Prohlášení, že jste schopen uhradit celou kupní cenu v hotovosti při podpisu kupní smlouvy. Bližší informace o skleníku Vám poskytne Městský úřad Chlumec nad Cidlinou - odbor správy majetku a investic. Ing. Uchytilová 12 /

8 MĚSTSKÁ POLICIE ZE SLUŽEBNÍ KNIHY MĚSTSKÉ POLICIE " Na hlídku MP se obrátili pracovníci ČD s žádostí o pomoc s tím, že ve vlaku, který přijel z Hradce Králové, se nachází silně podnapilý muž bez jízdenky. Vzhledem k tomu, že muž měl u sebe psa, německého ovčáka, nepodařilo se jej pracovníkům drah vyvést z vlaku, nebo_ měli důvodnou obavu z toho, že proti nim pes zaútočí. Hlídka MP muže z vlaku i se psem vyvedla a vzhledem k tomu, že dotyčný u sebe neměl žádný doklad totožnosti, nebylo tedy jisté, zda se nejedná o osobu hledanou, byl předán OO PČR. " Při noční kontrole v parku u kostela Sv. Trojice zjistila hlídka MP muže, občana Chlumce n. C., který ničil oplocení školního hřiště. Muž, který se svým jednáním dopustil přestupku proti majetku, byl předveden k ověření totožnosti a podání vysvětlení. Po té byl propuštěn a věc oznámena přestupkové komisi Města Chlumec nad Cidlinou. " Při drobné krádeži v místním obchodu byl přistižen jedenáctiletý chlapec. Ten uvedl, že kradl pro svého staršího kamaráda. Vzhledem k tomu, že chlapec nebyl trestně odpovědný, byla věc řešena ve škole a s rodiči. " Při kontrole okrajových částí města zjistila hlídka MP odstavené odemčené vozidlo, u kterého se nikdo nezdržoval. Bylo zjištěno, že vozidlo je v pátrání po odcizených vozidlech, okolí místa bylo zajištěno a věc byla předána OO PČR. " V průběhu služby zastavila hlídka MP řidiče vozidla, nebo_ bylo důvodné podezření, dle způsobu jízdy, že ten řídí pod vlivem alkoholu, a hrozilo nebezpečí, že způsobí vážnou dopravní nehodu. Silně podnapilému řidiči, který byl agresivní, bylo zabráněno v další jízdě a byl předveden na OO PČR. Za Městskou policii Chlumec n. C. Aleš Synek Informace Finančního úřadu v Chlumci nad Cidlinou Změna v podání daňového přiznání a v placení daně z převodu nemovitostí od S účinností od , dochází novelou zákona číslo 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů ( novela zákona ), k zásadní změně jak v podání přiznání k dani z převodu nemovitostí, tak především v placení této daně. Tato změna se týká případů, kdy je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem uskutečněn po Dle nové právní úpravy je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž - byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, tj. návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, ke kterému se váží právní účinky vkladu práva do katastru nemovitostí, byl podán katastrálnímu úřadu dnem a následně, - nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, - bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, - nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti. V těchto případech úplatných převodů nebo přechodů vlastnictví k nemovitostem uskutečněným v době po je daňový subjekt povinen v daňovém přiznání si daň z převodu nemovitostí sám vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání daň zaplatit. Povinnou přílohou daňového přiznání je - ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti - znalecký posudek kromě případů, kdy zákon povinnost předložení znaleckého posudku neukládá. Upozornění: Nepodá-li poplatník daňové přiznání a současně nezaplatí daň nebo tak učiní opožděně, tj. po lhůtě k podání daňového přiznání, vystavuje se sankci v podobě úroku z prodlení (penále) na dani z převodu nemovitostí popř. možnosti zvýšení daně až o 10 %. Další informace budou vyvěšeny na úřední desce v budově Finančního úřadu v Chlumci nad Cidlinou - 1. patro. MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI ve vybraných oblastech - ČSÚ 31. října 2003 uchazeči celkem Název Poč. oblasti obyv. suma ženy muži Nechanicko ,31 % 9,61 % 5,47 % Chlumecko ,67 % 10,61 % 7,14 % Novobydžovsko ,62 % ,00 % 303 7,09 % 8 Chlumecké listy

SLOVO STAROSTY. Causa dálnice D 11

SLOVO STAROSTY. Causa dálnice D 11 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU FOTOREPORTÁŽ Z HOSTINY NA ZÁMKU KARLOVA KORUNA POŘÁDANÉ U PŘÍLEŽITOSTI SLAVNOSTNÍHO AKTU POKLEPÁNÍ NA ZÁKLADNÍ KÁMEN BUDOUCÍHO ÚSEKU DÁLNICE D 11 OD

Více

Slovo starosty Dostavba dálnice D 11 - jdeme do finále nebo opět velké rozčarování?

Slovo starosty Dostavba dálnice D 11 - jdeme do finále nebo opět velké rozčarování? Chlumec nad Cidlinou dne 26.4.2001 Slovo starosty Dostavba dálnice D 11 - jdeme do finále nebo opět velké rozčarování? Vážení čtenáři, všem Vám je již notoricky známý a otřepaný evergreen dostavby dálnice

Více

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INZERCE SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, v horkém červencovém nedělním odpoledni se těžko vymýšlí

Více

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C.

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. fotografie k článku na straně 6 (další fotografie na straně 39) - autor Antonín Fibigr Krajský úřad Královéhradeckého kraje k rukám hejtmana

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004

USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELIKONOCE V LORETĚ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA fotografie k článku na straně 23 - autor Antonín Fibigr USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ V CHLUMCI NAD CIDLINOU JSME V CHLUMCI DOKONALÍ?

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ V CHLUMCI NAD CIDLINOU JSME V CHLUMCI DOKONALÍ? USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ V CHLUMCI NAD CIDLINOU JSME V CHLUMCI DOKONALÍ? INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V CHLUMCI NAD CIDLINOU fotografie k článku na straně 11

Více

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2014 Náchodský prosinec zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Novoroční přání Informace z radnice Kronika Výročí Jubilant J. Roubíček Celbovy melodie v nové knize Z historie Tísňové linky

Více

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart CO NAJDETE NA stránkách čísla 2 Î O lidech, kteří proslavili

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ? 10: POČTY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KLESAJÍ 12-13: JAKÝ BYL ROK 2012

3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ? 10: POČTY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KLESAJÍ 12-13: JAKÝ BYL ROK 2012 LISTY LANŠKROUNSKA 1/XIII LEDEN 2013 CENA 12 Kč Herci Divadla Ve středu se zhostili Tříkrálové hry, s. 5 Foto: K.Kokešová 3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ?

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma Jak vycházíme Poslední letošní číslo Velkomeziříčska vyjde 18. prosince 2013. V roce 2014 poprvé vyjdeme 8. ledna. Dovolená v redakci: Od 19. prosince 2013 do 2. ledna 2014. Otevřeno opět od 3. ledna 2014.

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč Na kolejích (foto: Fotoklub SnS o. s. Ladislav Špalek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Kdysi a dnes......... str. 6 Školství............. str. 7 Kultura............

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

cena 5 Kč 9/2010 OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU Baletky ZUŠ v Itálii Rozhovor: Oldřich Vlček

cena 5 Kč 9/2010 OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU Baletky ZUŠ v Itálii Rozhovor: Oldřich Vlček cena 5 Kč 9/2010 OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU Baletky ZUŠ v Itálii Rozhovor: Oldřich Vlček ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2010 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři! Po mnoha měsících stavebního ruchu, objížděk a provizorií

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii 9 září 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii Nepřehlédnutelný stavební jeřáb nad areálem

Více