Letem světem Internetem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letem světem Internetem"

Transkript

1 Letem světem Internetem Tadeáš Trusina a Martin Saska 9.C

2 Obsah prezentace O Internetu Historie Internetu Služby na internetu

3 Internet Internet je celosvětov tová počíta tačová supersíť,, která spojuje jednotlivé menší sítě,, pomocí sady protokolů IP. Internet slouží k přenp enášení informací a poskytování mnoha služeb, jako jsou elektronická pošta, chat, www stránky, sdílen lení souborů,, on-line hraní her, vyhledávání,, katalog a další ší.

4 Historie Internetu Internetová doba kamenná První počíta tačová síť Než přišel rok 1993 Boom po roce 1993

5 Internetová doba kamenná V roce 1945, v červencovém čísle amerického časopisu The Atlantic Monthly publikoval Vannevar Bush ( ) 1974) svůj j světozn toznámý As We May Think,, jenž bývá považov ován n za jeden ze základnz kladních kamenů informační vědy. Tento článek, který se týkal využit ití počíta tačů pro komunikaci je zajímavý tím, že e byl napsán n mnoho let před p tím, t než byly pro tuto úlohu skutečně poprvé počíta tače e použity. V roce 1963 definoval Theodor Holm Nelson pojem hypertext a v roce 1965 jej publikoval. Vynálezce počíta tačové myši i Dr. Douglas C. Engelbart (* ) měl l za sebou první prezentace nástrojn strojů k tvorbě

6 První počíta tačová síť První testovací síť byla instalována na počátkem roku 1968 v NárodnN rodní výzkumné laboratoři i ve Velké Británii. Tato síťs však neopustila hranice jedné budovy. Jak užu to bývá,, přišel p požadavek na vybudování podobné sítě a zárovez roveň i potřebn ebné finanční prostředky z resortu obrany, konkrétn tně od grantové agentury ministerstva obrany USA, s názvem ARPA (Advanced( Research Projects Agency). Podle této t to grantové agentury byla experimentáln lní síť,, která vznikla v roce 1969 také pojmenována na jako ARPANET. AžA do poloviny osmdesátých let se Internet nijak zvláš ášť nerozvíjel, byl omezen předevp edevším m na vládn dní a vojenské organizace.

7 Než přišel rok 1993 V roce 1980 přišel p ve švýcarském m institutu pro jaderný výzkum CERN Tim Berners-Lee s myšlenkou hypertextu, což mělo usnadnit sdílen lení a aktualizaci informací mezi výzkumníky. ky. V roce 1989 již měl l CERN největší internetový server v Evropě a Tim Berners-Lee oživil o tehdy zapomenutou myšlenku hypertextu. Již v listopadu roku 1990 předvedl p první prototyp WWW serveru jenž pojmenoval jednoduše httpd a 6. srpna 1991 na adrese info.cern.ch/ / spustil první webové stránky. V roce 1984 bylo k Internetu připojeno p pouhých 1000 počíta tačů.. Velký rozvoj nenastával ani v nejbližší ších několika n letech, nicméně v roce 1992 bylo k Internetu připojeno p již více než jeden milion počíta tačů.. Nastává moderní doba, která ovlivní chování lidstva nastává doba Internetová.

8 Boom po roce 1993 Rokem 1993 začal al Internet v USA prožívat nebývalý rozmach, k Internetu byl připojen p Bílý B dům d m (White( House, Washington, D.C). Byl vyvinut standard WWW, existuje již 50 WWW serverů.. Od roku 1993 do roku 1995 se zdvojnásobil počet připojených p počíta tačů k Internetu. V roce 1995 je celkem v USA k Internetu připojeno p na dva milióny počíta tačů.. Na celém m světě je odhadováno v roce 1995 na 20 miliónů uživatelů Internetu, v roce 2000 již pak přes p 300 miliónů. Institucí,, která od poloviny roku 1994 dbá zejména na rozvoj služby WWW, je WWW Consorcium (W3C). Konsorcium sdružuje uje lidi, kteří se podíleli v ústavu CERN na prvních krůč ůčcích ch fenoménu nu jménem WWW, techniky z MIT a z francouzského institutu INRIA. Ředitelem konsorcia není nikdo jiný, než tvůrce WWW Tim Berners-Lee.

9 IP (Internet Protocol) IP protokol je datový protokol používaný pro přenos dat přes p paketové sítě.. Tvoří základní protokol dnešního Internetu. Adresování a směrov rování Každé síťové rozhraní komunikující prostřednictv ednictvím m protokolu IP mám přiřazeno jednoznačný ný identifikátor, tor, tzv. IP adresu. V každém datagramu je pak uvedena IP adresa odesilatele i příjemce. p Na základz kladě IP adresy příjemce pak každý počíta tač na trase provádí rozhodnutí,, jakým směrem paket odeslat, tzv. směrov rování (routing); na starosti to mají hlavně specializované stroje označovan ované jako směrova rovače (routery).

10 Služby na internetu Elektronická pošta Chat World Wide Web Internetový katalog Vyhledávání na Internetu

11 Elektronická pošta Elektronická pošta Vzájemn jemná komunikace uživatelu ivatelů realizovaná pomocí počíta tačů,, souborů, Internetu a komunikačních linek. PůvodnP vodně byla e-poe pošta určena pouze pro textové soubory, v dnešní době umožň žňuje zasílání další ších formátů,, které přikládány jako příloha. p E-poE poštou je označov ována komunikace v rámci r Internetu i Intranetu. Pro práci na Internetu musí mít t uživatel u k dispozici poštovn tovní program podporující protokol POP3 (lépe IMAP4) pro přijp ijímání pošty a SMTP pro odesílání pošty. Musí mít t zřízenu z zenu poštovn tovní schránku u svého poskytovatele připojenp ipojení - ISP. POP3 (Post Office Protocol 3) Standard pro přihlp ihlášení a stažen ení elektronické pošty z poštovn tovního serveru ke konečnému uživateli. u Vzhledem k malým možnostem ovlivňov ování tohoto přenosu, vždy v je vše v e staženo, je nahrazován n protokolem IMAP. IMAP (Internet Message Access Protocol) Protokol umožň žňující programu na lokáln lním m počíta tači i přistupovat p a manipulovat s elektronickou poštou na poštovn tovním m serveru a také archivovat ji do složek, sdílet poštovn tovní schránky, sdílet více v poštovn tovních serverů. Poslední verze je IMAP4. Zajišťuje lepší funkce než POP3 prokol. Poštovn tovní klient: MS Outlook MS Outlook Express Netscape Messanger

12 Chat Chat je způsob on-line komunikace více v lidí najednou na Internetu. Obecněji jde o software k tomu určený, případnp padně o systém, na kterém m se tento software provozuje jako server. Původně se jednalo o čistě textovou formu komunikace, při p které mohly být vyměň ěňovýny poze znaky. Mezitím m se k tomuto způsobzu přidala -dle dle systému - možnost přenp enášet zvuk, případnp padně i obraz. Mluvíme pak o audiochatu,, případnp padně videochatu.

13 ICQ Nejpoužívan vanější aplikace pro komunikaci na Internetu

14 World Wide Web World Wide Web (zkrácen ceně web), ve volném m překladu p Celosvětová pavučina ina,, je označen ení pro aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím t m myšlena soustava propojených hypertextových dokumentů. V češtině se slovo web často používá nejen pro označen ení celosvětov tové sítě dokumentů,, ale také pro označen ení jednotlivé soustavy dokumentů dostupných na tomtéž webovém m serveru nebo na téže t e internetové doméně nejnižší šího stupně (internetové stránce). Protokol HTTP je dnes již používán n i pro přenos p jiných dokumentů,, než jen souborů ve tvaru HTML a výraz World Wide Web se postupně stává pro laickou veřejnost ejnost synonymem pro internetové aplikace.

15 Internetový katalog Internetový katalog je seznam internetových stránek. Odkazy na tyto stránky jsou tříděny t do kategorií.. Zatímco internetový vyhledáva vač hledá stránky pouze podle uživatelem u zadaných kritéri rií,, v internetovém m katalogu hledá uživatel sám s procházen zením m stromu kategorií. Kvalita katalogu je přímo p úměrná počtu odkazů,, kvalitě odkazů a také kvalitě třídění a počtu kategorií.. Přidat P stránku do katalogu je možné většinou zdarma. Existují však také specializované katalogy (např.. oborové), které jsou placené,, a nebo katalogy požaduj adující zpětný odkaz z vaší stránky. Katalogy mají přínos pro uživatele u internetu (velký počet odkazů na jednom místm stě), ale také pro webmastery stránek, kteří tak mohou velmi snadno získat z zpětn tné odkazy (důle ležité pro SEO). Registrovat do katalogů může webmaster ručně,, ale je vhodnější využít t služby tzv. budování zpětných odkazů.

16 Internetový vyhledáva vač Internetový vyhledáva vač je stránka, určen ená k vyhledávání hlavně další ších stránek, ale také souborů (např.. obrázk zků,, nebo audia) ) na Internetu. Program internetového vyhledáva vače e po zadání hledaného ho výrazu hledá ve své naindexované databází uživatelem zvolený termín, k tomu používá několik způsob sobů.. Např. Google používá metodu, že čím více odkazů k dané stránce směř ěřuje, tím t m je stránka hodnotnější ší. Protože e všechny v vyhledáva vače e spolu soutěž ěží o návštěvnost, n vnost, nabízej zejí různé doplňkov kové služby, jako je například podrobnější vyhledávání, zpravodajství nebo ove mailová schránka zdarma. Nejznámější internetové vyhledáva vače e v ČR: Atlas.cz Centrum.cz Jyxo.cz Seznam.cz Morfeo

17

18

19

Vznik a vývoj internetu

Vznik a vývoj internetu d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Vznik a vývoj internetu Závěrečná práce Autor: Marek Tesař, Jan Palásek Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Vilém Lukáš Olomouc 2009 1 OBSAH

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

SEOcesta. k propagaci vlastního webu. David Procházka

SEOcesta. k propagaci vlastního webu. David Procházka SEOcesta k propagaci vlastního webu David Procházka Detailní analýza návštěvnosti webových stránek Postupy, kterak zvýšit návštěvnost webu Efektivní propagace webových stránek ve vyhledávačích Využití

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

INTERNET WEBOVÝ PROHLÍŽEČ A ELEKTRONICKÁ POŠTA

INTERNET WEBOVÝ PROHLÍŽEČ A ELEKTRONICKÁ POŠTA INTERNET WEBOVÝ PROHLÍŽEČ A ELEKTRONICKÁ POŠTA aneb Kolem světa během několika vteřin Internet je největší počítačová síť propojující statisíce menších (lokálních) počítačových sítí a stamiliony počítačů

Více

11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací)

11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací) 11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací) - Vysvětlit pojem hypertext, - umět pracovat s prohlížečem webu (načíst stránku, používat odkazy, vracet se

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

CSS a XHTML. tvorba dokonalých WWW stránek krok za krokem DRUHÉ, David Procházka. v ydání

CSS a XHTML. tvorba dokonalých WWW stránek krok za krokem DRUHÉ, David Procházka. v ydání DRUHÉ, ak tualizo vané v ydání CSS a XHTML tvorba dokonalých WWW stránek krok za krokem David Procházka Návrh moderních webových stránek snadno a rychle Průvodce technologiemi XHTML a CSS Úvod do technologie

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Bakalářská práce 2009 Souhrn Tato práce se zabývá dlouhodobým uchováváním webových stránek jako archivních dokumentů.

Více

Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby)

Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby) Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby) Historie Internetu ARPANET byla zárodečná síť, vytvořili ji v USA lidé z akademické sféry za peníze vojáků,

Více

Slovníček pojmů z adpnet.cz

Slovníček pojmů z adpnet.cz Slovníček pojmů z adpnet.cz Pojem Popis.com.edu.gov.org COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě. EDUcation, vzdělávání.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

WWW. pro každého. Michal Lalík. Vše o WWW Jak získat na internetu prostor Tvorba vlastní WWW prezentace Zpráva a monitoring WWW Předplacené WWW

WWW. pro každého. Michal Lalík. Vše o WWW Jak získat na internetu prostor Tvorba vlastní WWW prezentace Zpráva a monitoring WWW Předplacené WWW WWW pro každého Michal Lalík Vše o WWW Jak získat na internetu prostor Tvorba vlastní WWW prezentace Zpráva a monitoring WWW Předplacené WWW WWW pro každého Michal Lalík Upozornění pro čtenáře a uživatele

Více

Úřadu pro veřejné informační systémy

Úřadu pro veřejné informační systémy Úřadu pro veřejné informační systémy Ročník I Praha 2000 Částka 2 OBSAH: ČÁST NORMATIVNÍ Standard ISVS pro komunikaci informačních systémů na bázi protokolů TCP/IP, verze 1.3 Vydal Úřad pro veřejné informační

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ladislav Lehotský Anotace Tato absolventská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro ucelení středoškolských

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Služby Internetu. Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku

Služby Internetu. Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Služby Internetu Učební text pro předmět U052 Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková Praha 2007 Obsah 3 Obsah 1. Seznámení

Více

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb.

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. Internet Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. http(s) Http neboli Hypertext Transfer Protocol je protokol pro přenos dokumentů v Internetu, používá se nejčastěji na WWW. Protokol

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Elektronická komunikace při vedení skautských akcí

Elektronická komunikace při vedení skautských akcí Junák - svaz skautů a skautek ČR Krajská rada Junáka - Středočeský kraj Brdská instruktorská lesní škola 2005-2006 Elektronická komunikace při vedení skautských akcí 1. ÚVOD...3 2. CÍL PÍSEMNÉ PRÁCE...3

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2002 Tomáš Psika

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2002 Tomáš Psika Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2002 Tomáš Psika Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní

Více

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2009 Recenzent: Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Název: TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ Autoři: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,

Více

Internet II. Sestavil : Ing. Jiří Franc

Internet II. Sestavil : Ing. Jiří Franc Internet II. Sestavil : Ing. Jiří Franc Počítačové sítě obecně Určeny k přenosu dat Existují dva základní přístupy: Spojované sítě (connection oriented) Paketové sítě Spojované sítě Dvě fáze: 1. Navázání

Více

PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE. zpracoval: Ing. Marek Herman

PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE. zpracoval: Ing. Marek Herman M7 PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE zpracoval: Ing. Marek Herman ZÁKLADNÍ POJMY A SLUŽBY Internet celosvětová (globální) veřejně přístupná síť počítačových sítí. WWW (World Wide Web) [world waid web] (=

Více