Letem světem Internetem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letem světem Internetem"

Transkript

1 Letem světem Internetem

2 Obsah Co Co je je to to Internet a základní pojmy Způsoby připojení k Internetu Internetové služby Nebezpečí na na Internetu

3 Internet Je celosvětov tová počíta tačová supersíť,, která spojuje jednotlivé menší sítě,, pomocí sady protokolů IP.. Název N pochází z anglického slova network (síť), podle něhon hož tradičně názvy amerických počíta tačových sítís končily na -net Internet slouží k přenp enášení informací a poskytování mnoha služeb, jako jsou elektronická pošta ta, chat, www stránky nky, sdílen lení souborů, online hraní her, vyhledávání, katalog a další ší.

4 Vznik a vývoj Internetu Internet vzniká na počátku 60. let pro snazší komunikaci mezi jednotlivými vědeckými ústavy a institucemi vzniká projekt Internetu 1969 vytvořena první experimentální síť 1985 první komerční spuštění 1987 vzniká pojem internet, v síti je propojeno počítačů 1994 Internet se komercializuje milionů uživatelů milionů uživatelů 2006 více jak miliarda uživatelů

5 Vybavenost domácnost cností osobním počíta tačem a připojením k internetu

6 Browser Tento termín n pochází z angličtiny a znamená internetový prohlížeč.. Program, který umí zobrazit webové stránky nky. Nejrozší šířenější internetové prohlížeče e jsou Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape Navigator,, Safari, AltaVista ayahoo!. Hypertext Strukturovaný elektronický text, obsahující odkazy na jiné texty, obrázky, zvuky, animace, video. Používá se na internetu. WWW (World Wide Web) Informační systém m pro práci s hypertextovými dokumenty, ve kterých jsou odkazy na internetové zdroje uváděny pomocí adresy.

7 ZPŮSOBY PŘIPOJENÍ K INTERNETU Pomocí telefonní linky Klasické analogové vytáčen ené spojení dial-up (modem, telefonní zásuvka). Rychlost: max. 56 kb/s. ISDN Digitáln lní telefonní linka, lze volat a zárovez roveň pracovat na internetu. Rychlost: 64 kb/s (128 kb/s). ADSL Vysokorychlostní internet pomocí telefonních linek. RůznR zná rychlost přenosu dat ve směru z a do internetu. Rychlost: teoreticky v Mb/s /s.. Je potřeba ADSL modem, možnost připojenp ipojení (není automatické pro každou tel. linku). Přes mobilní telefon Pomalé připojení,, rychlost: teoreticky 171 kb/s, u nás n s kb/s, záleží především m na kvalitě a vybavení sítě operátora. Kabelová televize Rychlé a kvalitní připojení,, cenově velmi výhodné,, závislz vislé na dostupnosti kabelové televize. Je potřeba síťovs ová karta a kabelový modem. Bezdrátov tové připojení Slouží většinou k připojenp ipojení lokáln lních sítís k internetu nebo k realizaci bezdrátových lokáln lních sítí. s

8 !!! FUP (Fair User Policy) = omezení,, které uživateli internetového připojení dovoluje stáhnout pouze určit ité množstv ství dat za určitý čas. Po překročení limitu se rychlost sníží!

9 Způsob připojení domácností k internetu - 2.čtvrtletí 2006 Rozvod kabelové TV 19% Bezdrátové připojení 18% ADSL 14% Dial-up 35% ISDN Linka 7% Nízko-rychlostní mobilní připojení 4% Vysoko-rychlostní mobilní připojení 5%

10 Internetové služby Elektronická pošta- Způsob odesílání a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy. Při posílání pošty přes internet je zaručen spolehlivý přenos zprávy i v případě dočasného výpadku cílového serveru. K u je možné přikládat k textu zprávy i obrázky a jiné soubory. Každý uživatel u musí mít svoji ovou adresu, která identifikuje jeho elektronickou poštovní schránku. ovou schránku zdarma nabízejí např. servery Centrum.cz, Atlas.cz, Seznam.cz. Chat = internetová on-line komunikace více lidí najednou. Jedná se o textovou formu komunikace, doplněnou smailíky. Je možno přenášet i zvuk- audiochat nebo obraz- videochat

11 ICQ V angličtině zní jako I seek you, neboli hledám tě. Síť ICQ umožňuje zasílat textové zprávy, URL, celé soubory, navštívenky, umožňuje chat, odesílání SMS s denním limitem, různé hry a další. Nevýhodou je, že komunikace není šifrována. Uživatelé ICQ jsou číslování pomocí čísla, jež je pro každého uživatele unikátní. Noví uživatelé nyní dostavájí UIN přes Populární program Icq si můžete stáhnout na adrese: Anglická verze: icq.comcom Česká verze:

12 Skype = peer-to-peer program, který umožňuje provozovat internetovou telefonii. Program umožňuje telefonovat mezi svými uživateli zdarma, za poplatek lze telefonovat do tradičních telefonních sítí (služba SkypeOut) a případně získat telefonní číslo a přijímat telefonáty z pevných a mobilních sítí se službou SkypeIn. Skype ke stažen ení: Skype - Slunečnice. nice.czcz na webu slunecnice.czcz se dád sehnat spousta programů ke stažen ení

13 Peer to Peer ( P2P) Je označen ení počíta tačových sítí, s, ve kterých spolu jednotliví uživatelé stahují data přímo p mezi sebou. Opakem client-server server, kdy všichni v uživatelu ivatelé stahují informace z centráln lního serveru, a dochází tak ke snížen ení rychlosti. Nejčast astějším m obsahem šířeným po výměnných sítích s jsou hudební nahrávky ve formátu MP3, filmy ve formátu MPEG a software. (často nelegáln lně) Peer = uživatel stahující data v síti P2P Seed = uživatel, který už stáhl celý soubor a poskytuje ho ke stažení dalším uživatelům. Některéprogramy, kterévyužívajíprotokolů P2P: - BitTorrent - utorrent

14 Virus Nebezpečí Internetu a ochrana před p nímn Virus je typ programu, který se dokáže e sám s šířit tím, t že e vytváří (někdy upravené) kopie sebe sama. K šířen ení využívá jiné soubory hostitele. Virus se mezi dvěma počíta tači i můžm ůže e přenp enést jedině tím, že e někdo n přenese p celého hostitele, např.. nějaký n uživatel u (obvykle neúmysln myslně) ) přenese p soubor na disketě či CD-ROM nebo ho pošle prostřednictv ednictvím počíta tačové sítě.. ZávaZ važnost počíta tačových virů se pohybuje v rozmezí lehce nepříjemných aža po naprosto destruktivní. Trojský kůňk (Trojan Horse) ) = druh malwaru (škodlivého softwaru), který se chová jako užiteu itečný software, ale místo m toho naruší vaše e zabezpečen ení a napách chá spousty škod. Antivir Antivirový program je počíta tačový software, který slouží k identifikaci, odstraňov ování a eliminaci počíta tačových virů a jiného zášz áškodného software. Prohlíží soubory na lokáln lním m disku, mám za cíl c l nalézt počíta tačový vir. Detekuje podezdřel elé aktivity nějakého programu, který můžm ůže e značit infekci. Některé antiviry: - AVG, avast!, ClamAV, Norton AntiVirus

15 Spam = nevyžádan dané masově šířen ené sdělen lení (nejčast astěji reklamní) šířen ené internetem.. Obtěž ěžuje uživatele u a okrádá je o čas. ukázka spamu: Antispam =program, který slouží jako ochrana elektronické pošty před nevyžádanou poštou. Antispam lze zřídit z ke každé poštovn tovní schránce vedené na našich poštovn tovních serverech. Většina kvalitních poskytovatelů ových schránek mám už na svých serverech nasazen určitý nástroj n pro regulaci spamu.

16 HOAX Anglické slovo HOAX [:houks houks:] v překladu p znamená falešnou zprávu, mystifikaci, podvod, V počíta tačovém m světě slovem HOAX nejčast astěji označujeme poplašnou zprávu, která varuje např.. před p neexistujícím m nebezpečným ným virem. Jak HOAX poznáme me: Text poplašné zprávy obsahuje většinou v tyto Popis nebezpečí Ničiv ivé účinky DůvěryhodnD ryhodné zdroje Výzva k další šímu rozeslání Klasický HOAX: Pokud pošle leš tento e do 10 min. minimáln lně 15 lidem, tvoje láska l si v příští hodině uvědom domí, že e tět miluje. Pokud to porušíš šíš,, budeš mít t po zbytek života smůlu!!!!

17 Phishing (někdy převp eváděno do češtiny jako rybařen ení) ) je podvodná technika používan vaná na Internetu k získz skávání citlivých údajů (hesla, čísla kreditních karet apod.) od obětí útoku. Jejím m principem je rozesílání ových zpráv, které se tváří jako oficiáln lní žádost banky či i jiné podobné instituce a vyzývají adresáta k zadání jeho údajů na odkazovanou stránku. Tato stránka můžm ůže e například napodobovat přihlap ihlašovací okno internetového bankovnictví a uživatel u do něj j zadá své přihlašovací jméno a heslo.. Tím T m tyto údaje prozradí útočníkům, kteří jsou poté schopni mu z účtu vykrást peníze ze.

18 Spyware Program se nainstaluje zpravidla zcela automaticky, často využit itím bezpečnostn nostních nedostatků systému. Monitoruje aktivitu uživatele, u jeho osobní data, IP adresu, nebo informace o nainstalovaných programech, zjišťuje zájmy z a potřeby uživatele u a odesílá informace, které mohou být zneužity například k nevyžádan dané reklamě. Antispyware Antivirové programy většinou v spyware nenajdou, proto je nutné použít speciáln lní software - antispyware,, který si s tím t m poradí (AVG Anti- Spyware Free, Spy Sweeper). Windows Defender (známý téžt pod původnp vodním m jménem Microsoft AntiSpyware) ) je softwarový produkt společnosti Microsoft na ochranu proti spyware pro Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Vista. Je k dispozici ke stažen ení na stránk nkách společnosti Microsoft či i jako integrovaná součást st Windows Vista.

19 Adware Adware je označen ení pro produkty znepříjem jemňující práci s nějakou n aplikací reklamou. Ty mohou mít m t různou r úroveň agresivity - od běžných bannerů až po neustále vyskakující pop-up okna nebo ikony v oznamovací oblasti. Další nepříjemnou věcív je např.. změna domovské stránky v Internet Exploreru,, aniž by o to uživatel u měl m zájem. Antiadware Např: : AVG Anti-Spyware

20 Firewal = software, který chrání počíta tač před škodlivými útoky zvenčí (z Internetu) Slouží jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmis mi. Chrání před napojením m někoho n na vaše e PC. Umožň žňuje vám v m sami si nastavit možnosti ochrany.

21 Barbora Čížková Barbora Vanišová Zpracovaly:

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

OCHRANA DAT, POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTAČOVÉ VIRY

OCHRANA DAT, POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTAČOVÉ VIRY OCHRANA DAT, POČÍTA TAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTA TAČOVÉ VIRY OBSAH VÝZNAM OCHRANY DAT ZÁKLADNÍ TYPY INFILTRACÍ POČÍTA TAČOVÉ VIRY ANTIVIROVÉ PROGRAMY SPAM PŘEHLED PRAVIDEL BEZPEČNOSTI 2 VÝZNAM OCHRANY DAT

Více

Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B.

Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_19 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Přehled soudobých hrozeb počítačové bezpečnosti

Přehled soudobých hrozeb počítačové bezpečnosti 21. Klasifikace bezpečnostních hrozeb pro počítače, možnosti ochrany PC. Etické zásady a právní normy související s informatikou (autorské právo, správné citace, typy licencí počítačových programů). Problematika

Více

333 tipů a triků pro INTERNET

333 tipů a triků pro INTERNET 333 tipů a triků pro INTERNET Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Připojení k Internetu...12 1. Jaké jsou možnosti připojení k Internetu?...12 2. Co je to

Více

Malware. -Malware je počítačový program určený ke vniknutí nebo poškození počítačového systému.

Malware. -Malware je počítačový program určený ke vniknutí nebo poškození počítačového systému. Malware -Malware je počítačový program určený ke vniknutí nebo poškození počítačového systému. Výraz malware vznikl složením anglických slov malicious (zákeřný) a software a popisuje záměr autora takového

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

Letem světem Internetem

Letem světem Internetem Letem světem Internetem Tadeáš Trusina a Martin Saska 9.C Obsah prezentace O Internetu Historie Internetu Služby na internetu Internet Internet je celosvětov tová počíta tačová supersíť,, která spojuje

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Internet, MSIE INTERNET MS INTERNET EXPLORER

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Internet, MSIE INTERNET MS INTERNET EXPLORER SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Internet, MSIE INTERNET MS INTERNET EXPLORER 2005 OBSAH INTERNET... 3 HISTORIE INTERNETU... 4 JAK INTERNET FUNGUJE... 4 IDENTIFIKACE SERVERU - IP ADRESY... 5 DOMÉNOVÁ - DNS

Více

Sociální sítě. Mezi základní služby Internetu patří: Okruh č. 13 2012/2013

Sociální sítě. Mezi základní služby Internetu patří: Okruh č. 13 2012/2013 13. Služby Internetu (WWW, e-mail), sociální sítě. Možnosti připojení k Internetu (klasifikace, rychlost, mobilita). Bit- Torrent protokol. Otázky legálního stahování dat. Internet Internet jsou volně

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Navrátil Software pro zabezpečení pracovních stanic s operačním systémem Windows v

Více

Pokročilý uživatel 12

Pokročilý uživatel 12 Obsah Úvodní slovo 4 Začínající uživatel 05 12 17 Jak správně pracovat s webem 5 Online komunikace 6 E-mailová komunikace bezpečně 7 Sociální sítě 8 Zabezpečení počítače 9 Hesla 11 Ochrana dat 12 Stahování

Více

Tematický celek: Základy hardware a sítí. Učivo (téma): Hrozby internetu škodlivé programy

Tematický celek: Základy hardware a sítí. Učivo (téma): Hrozby internetu škodlivé programy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_IKT_K_55 Autor: Jaromír Škrabal Tematický celek: Základy hardware a sítí Učivo (téma): Hrozby internetu škodlivé programy www.zlinskedumy.cz Stručná charakteristika Materiál

Více

Počítačové infiltrace

Počítačové infiltrace Počítačové infiltrace Počítačovou infiltrací nazveme jakýkoliv neoprávněný vstup do počítačového systému. Jde o termín s velice širokým významem. Pojem virus se zapsal do podvědomí lidí nejvíce a proto

Více

Počítačové viry, antivirová ochrana a bezpečnost na internetu

Počítačové viry, antivirová ochrana a bezpečnost na internetu Počítačové viry, antivirová ochrana a bezpečnost na internetu Počítačové viry Počítačový vir není nic jiného než pouhý program. Na rozdíl od většiny programů, které se snaží uživatelům zjednodušovat a

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 INTERNET A KOMUNIKAČNÍ APLIKACE Autor: JAN SOMMER Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo realizačního týmu CVLK... 2 Předmluva... 4 1. Internet a komunikační aplikace...

Více

Informační a komunikační technologie 7. ročník. Komunikace na Internetu, praktické využití Internetu a tvorba prezentací

Informační a komunikační technologie 7. ročník. Komunikace na Internetu, praktické využití Internetu a tvorba prezentací Informační a komunikační technologie 7. ročník Komunikace na Internetu, praktické využití Internetu a tvorba prezentací Elektronická pošta e- mail Elektronická pošta je jednou z hlavních služeb Internetu.

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS.

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS Veronika Staňková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně

Více

Základní dělení. 3. červi

Základní dělení. 3. červi Počítačová infiltrace jakýkoliv neoprávněný vstup do počítačového systému dále uváděné typy počítačové infiltrace lze označit i názvem MALWARE MALicious software, škodlivý software Základní dělení 1. viry

Více

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek Bezpečnostní řešení IT společnosti Libor Housírek Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je základní seznámení s použitím a využitím bezpečnostních informačních technologií jako základního prostředku

Více

Počítače a další zařízení

Počítače a další zařízení Počítače a další zařízení Informační a komunikační technologie ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Více

Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů. Škodlivý kód

Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů. Škodlivý kód ! Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů Škodlivý kód prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. Department of Computer Science Faculty of Electrical Engineering and Computer Science VŠB-TUO 17. listopadu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Pešek Srovnávací analýza bezpečnostního softwaru pro ochranu počítačových dat Bakalářská

Více

Zabezpečení systému Windows

Zabezpečení systému Windows Zabezpečení systému Windows Windows Security Protection Filip Hujer Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je zabezpečení operačních

Více

Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií. 2006 Jan Míka

Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií. 2006 Jan Míka Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií 2006 Jan Míka 2 Modul 1: Základní pojmy informačních technologií (IT) předpokládá uchazečovy základní znalosti z oblasti informačních technologií

Více

Průvodce bezpečného užívání internetu

Průvodce bezpečného užívání internetu Průvodce bezpečného užívání internetu Mgr. Kateřina Drahá Vážení rodiče, průvodce, kterého začínáte číst, je sestaven s vědomím, že každý rodič si přeje pro své dítě to nejlepší, vychovává ho a ochraňuje.

Více

Základní pojmy a bezpečnost

Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy Internet je decentralizovaná rozsáhlá síť spojující počítače a jiné sítě (počítače v nich komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP) na celém světě. Pokud připojíme

Více

PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE. zpracoval: Ing. Marek Herman

PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE. zpracoval: Ing. Marek Herman M7 PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE zpracoval: Ing. Marek Herman ZÁKLADNÍ POJMY A SLUŽBY Internet celosvětová (globální) veřejně přístupná síť počítačových sítí. WWW (World Wide Web) [world waid web] (=

Více