řízení dopravy zpracování dopravních dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "řízení dopravy zpracování dopravních dat"

Transkript

1 řízení dopravy zpracování dopravních dat Cross rs 4 Cross rs 4s Cross ptc ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA

2 Systémy dopravy v městských oblastech Řízení Dopravy DETEKCE POMOCÍ INDUKČNÍCH SMYČEK ŘADIČ SSZ CROSS RS 4 ŘADIČ SSZ VIDEO DETEKCE CROSS RS 4S AKTIVNÍ PREFERENCE MHD Technologie pro inteligentní řízení dopravy - řadiče světelné signalizace a dopravně řídící ústředna pro komplexní monitoring provozu ve městech.

3 Systém adaptivního řízení dopravy v městských oblastech Cross CROSS jsou inteligentní systémy řízení dopravy přizpůsobené pro každé město a konkrétní dopravní situaci. Systém zahrnuje jak dispečerské nástroje ovládaní jednotlivých křižovatek, tak nástroje pro dopravně závislé řízení v koordinaci a pro adaptivní řízení. Umožňuje aktivní preferenci vozidel městské hromadné dopravy a vyvolání tras pro průjezd vozidel záchranných složek. Decentralizovaný systém řízení dopravy Možnost koordinace bez připojení na centrálu On-line monitoring, kontrola stavu zařízení a hlášení poruch Centralizovaná správa systému řízení dopravy ve všech režimech Plnohodnotné centralizované sledování a kontrola dopravního systému Adaptivní řízení a optimalizace dopravního systému Historie dopravních dat, analýza a jejich vyhodnocení Připojení až 1500 křižovatek Podpora různých komunikačních protokolů Řadič CROSS RS 4 Řadiče řady CROSS RS 4 jsou již čtvrtou generací řadičů světelného signalizačního zařízení. Poskytují dopravní funkce a splňují veškerá bezpečnostní kritéria na nejvyšší úrovni. Řadič CROSS RS 4S Model CROSS RS 4S sleduje filozofii menšího kompaktního řadiče, který je navržený pro rychlou a jednoduchou instalaci. Umožňuje připojení různých typů displeje a periferií jako plug-in moduly. Řadiče CROSS mohou pracovat decentralizovaně nebo s připojením na dopravně řídící centrálu. CROSS RS 4 dokáže pracovat s různými dopravními detektory. Signální výstupy jsou plně konfigurovatelné a každý výstup je samostatně dohledán pomocí měřícího mikroprocesoru a analogového čidla. Řízení v pevném signálním plánu Tvorba pevných signálních plánů Dynamické řízení (pevné i pružné složení a pořadí fází, tvorba vlastních fází i vlastních signálních plánů na základě předdefinovaných kritérií) Preference vozidel MHD Preference pro vozidla záchranných složek až pro 15 přednastavených tras Počet signálních skupin max. 64 Počet výstupních obvodů návěstidel max. 288 Sledování každého výstupního obvodu samostatně Počet integrovaných indukčních smyčkových detektorů max. 256 Počet využitelných externích vstupů max. 264 Počet tlačítek pro pěší max. 118 Počet signálních plánů max. 60 Počet dopravních fází v každém signálním plánu max. 16 Počet fází ručního řízení standard 6 Rozhraní RS 232, Ethernet, USB, GSM volitelně opto-izolovaná RS 232, RS 485, DSL Splňuje požadavky normy EN :2011, EN a HD 638 S1/VDE Splňuje úroveň bezpečnosti SIL3 Řadiče CROSS řady RS4 jsou v nabídce také ve verzi OEM. Řízení v pevném signálním plánu Tvorba pevných signálních plánů Dynamické řízení (pevné i pružné složení a pořadí fází, tvorba vlastních fází i vlastních signálních plánů na základě předdefinovaných kritérií) Preference vozidel MHD Preference pro vozidla záchranných složek až pro 15 přednastavených tras Počet signálních skupin max. 64 Počet výstupních obvodů návěstidel max. 128 Sledování každého výstupního obvodu samostatně Počet integrovaných indukčních smyčkových detektorů max. 128 Počet využitelných externích vstupů max. 128 Počet tlačítek pro pěší max. 64 Počet signálních plánů max. 60 Počet dopravních fází v každém signálním plánu max. 16 Počet fází ručního řízení standard 6 Rozhraní RS 232, Ethernet, USB, GSM volitelně opto-izolovaná RS 232, RS 485, DSL Volitelně display Splňuje požadavky normy EN :2011, EN a HD 638 S1/VDE Vybrané příslušenství 4 5 Detektory Návěstidla Preference MHD Smyčkové detektory Videodetekce Chodecká tlačítka Radary Žárovky 230V, 10V LED 230V, 40V a 42V s funkcí stmívání Nízkonapěťové halogenové žárovky s vestavěným transformátorem Palubní jednotky a vybavení do vozidel Modemy do řadičů

4 Systém aktivní preference vozidel MHD Systémy CROSS umožňují implementaci komplexního řešení pro aktivní preferenci vozidel MHD na řízených světelných křižovatkách. Tyto systémy využívají přenos dat mezi vozidly MHD a řadičem pro zefektivnění provozu systému MHD a omezení negativního dopadu preference na individuální automobilovou dopravu. Řadiče světelného signalizačního zařízení CROSS aktualizují signální individuální plán v reálném čase a přiřazují přednost vozidlům. Přenos dat mezi vozidlem a systémem řízení dopravy Efektivní úspora času s aktivní preferencí Cross Software Softwarový balík CROSS nabízí ucelenou škálu produktů pro konfiguraci, vzdálenou správu a monitoring řadičů, dopravní projektování a modelování dopravních situací, dohled a kontrolu zařízení, sledování dopravy a adaptivní řízení. Základními kameny softwarového řešení jsou CROSS PTC (servisní a programovací nástroj) a edaptiva (dopravně-řídící ústředna), které se navzájem doplňují. Nabídku kompletuje nadstavba systému edaptiva v podobě lehkého webového klienta, který využívá servisní služby aplikace edaptiva a umožňuje základní monitoring zařízení. Fyzická pozice vozidla (pomocí GPS modulu) Logická pozice na trase (v závislosti na rozmístění zastávek) Odchylky od jízdního řádu Provozní stav vozidla (např. jízda, otevírání dveří, atp.) Komunikace mezi vozidlem a řadičem na vzdálenost stovek metrů Přednost vozidlu je přiřazovaná selektivně Rozlišuje se mezi vozidly, trakcemi, linkami a trasami jízdy Nastavení preference respektuje hierarchii práv Minimalizuje zpoždění všech vozidel na křižovatce Optimalizuje koordinaci pro rychlý průjezd vozidel MHD Odpadá statické nastavení přednosti v situaci, kdy vozidlo ještě není na křižovatce Samostatná větev se otevře pouze v momentu průjezdu vozidla MHD Možnost rozšíření o další funkce CROSS PTC SYSTÉM PREFERENCE MHD CROSS PTC je nástroj pro parametrické programování a nahrávání dopravních definic do řadičů CROSS řady RS. Zároveň slouží pro on-line monitoring funkcí řadiče. edaptiva je plnohodnotné řešení pro řízení dopravy v městských oblastech. Poskytuje sledování, kontrolu a adaptivní řízení a je navržena pro malé, střední i velké městské aglomerace. Pro základní monitoring nabízí edaptiva také možnost přístupu přes webový prohlížeč v podobě tenkého klienta. 6 7

5 vlastnosti Softwaru KONFIGURACE SERVISNÍ FUNKCE DOPRAVNÍ PROJEKTOVÁNÍ SLEDOVÁNÍ DOPRAVY DOHLED A KONTROLA STRATEGICKÉ A ADAPTIVNÍ ŘÍZENÍ CROSS PTC Úplná definice charakteristik hardwaru řadiče Vytváření souborů pro upload do řadiče Úprava a sestavování uživatelských dopravních funkcí Editace mezičasů Vytváření souborů pro upload do bezpečnostního CPU Nastavení parametrů pro komunikaci řadiče Nastavení časového rozvrhu řadiče Nastavení data a času řadiče Sledování připojených hardwarových periferií v reálném čase (detektory, signalizační zařízení) Záznam o události ke stažení Měření a nastavení výstupních elektrických parametrů Upload dat do řadiče Správa a sledování poruchových stavů Pevné signální plány Dynamické řízení (pevné i pružné složení a pořadí fází, tvorba vlastních fází i vlastních signálních plánů na základě předdefinovaných kritérií) Dynamické řízení založené na OML definicích (import dat z LISA+) Preference vozidel MHD (aktivní, pasivní, podmíněná, absolutní) Nastavení preference pro vozidla hasičského záchranného sboru, policejní vozidla a vozidla zdravotnické záchranné služby Denní a víkendové plány včetně definic pro mimořádné dny nebo období (např. prázdniny, hokejové utkání) Kapacitní výpočet křižovatky Kvalitativní vyhodnocení koordinované trasy Sledování stavu řadiče v reálném čase pomocí bar diagramu Sledování připojených hardwarových periferií v reálném čase (detektory, signalizační zařízení) Sledování stavu řadiče pomocí SMS Vizualizace stavu křižovatek pro celé město, skupinu řadičů či pro jednotlivý řadič s detailním zobrazením signálních skupin a detektorů Zobrazení živého diagramu jednotlivých křižovatek s vizualizací skutečného řídícího postupu (signály, detektory, jiné vstupy a výstupy) Real-time monitoring stavu řadiče pomocí bar diagramu Real-time monitoring hardwarových součástí pomocí bar diagramu (detektory, signalizační zařízení) Záznam historie událostí v systému (chyby, řídící příkazy atd.) Grafické sledování efektivity koordinace Nastavení stavu řadiče Manuální řídící operace Údaje o provozu ke stažení Řízení v reálném čase na základě dat z jednotlivých řadičů přechod na blikající žlutou ihned nebo dle časového plánu, přepínání plánů a změny jejich parametrů Změna provozního režimu křižovatek individuálně nebo ve skupinách Preference vozidel MHD Nastavení a spuštění tras vozidel s právem volné cesty na izolovaných křižovatkách a na koordinovaných dopravních trasách Manuální řízení Dostupnost funkcí pro jednotlivé řadiče nebo jejich skupiny edaptiva web - tenký webový klient pro základní monitoring dostupné v tomto systému Automatické přepínání signálních plánů nebo skupiny signálních plánů Vzdálené nahrávání nové dopravní logiky do řadiče EDSA logika Statistické údaje (volně definovatelné logy) Není dostupné v tomto systému Není dostupné v tomto systému Není dostupné v tomto systému Zobrazení parametrů dopravních toků (např. intenzita, mezera mezi vozidly, využití zelené, atd.) Zpracování historických dat (plně uživatelsky definovatelné filtrování a vyhledávání záznamů) 8 9

6 Reference Případová studie Česká republika, Zlín Adaptivní řízení se systémem preference HMD Adaptivní řízení a preference MHD ve Zlíně Brazílie, Sao Paulo Začátkem roku 2013 byla ukončena realizace a implementace projektu preference městské hromadné doprav ve Zlíně. V rámci projektu bylo vybaveno celkem 88 vozů MHD palubními jednotkami, komunikačním zařízením a multifunkčním displejem pro řidiče, a zároveň 41 řadičů světelné signalizace (resp. křižovatek) radio-modemy pro vzájemnou komunikaci vozidlo řadič. Systém, který je nyní provozován ve Zlíně, využívá obousměrnou on-line komunikaci, díky které je každý řadič světelné signalizace informován o aktuální poloze přijíždějícího vozidla nebo o stojícím vozidle na zastávce a na základě těchto dat následně optimalizuje průjezd vozidla křižovatkou, např. prodloužením zelené v jeho jízdním směru. Zároveň je řidič vozidla informován o časových možnostech pro rychlý průjezd křižovatkou, na základě čehož může přizpůsobit např. dobu čekání na zastávce, resp. optimalizovat výjezd ze zastávky. Díky systému preference MHD se zrychlil průjezd městem Zlín na jednotlivých linkách až o 20% a na základě těchto dat byly upraveny (zrychleny) jízdní řády. Decentralizované řízení Rusko, Petrohrad Adaptivní řízení Oman, Muscat Decentralizované řízení Rusko, Soči Adaptivní řízení, spuštěno v rámci projektu zimních olympijských her 2014 Česká Republika, Brno Adaptivní řízení se systémem preference HMD 10 11

7 cross zlín hasičská 397, louky zlín

www.unis.cz VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS :

www.unis.cz VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS : VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY www.unis.cz OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS : SBĚR TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ A NAHRÁVÁNÍ ŘÍDICÍCH PROGRAMŮ ODVODY PRÁCE U VSTŘIKOLISŮ, VYUŽITÍ

Více

Ing. Ivo Herman, CSc.

Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Na Vyhlídce 559/8 664 48 Moravany Česká republika CZ, Moravany, březen 2013 www.herman.cz Řídící, informační a odbavovací systémy a technologie pro MHD a VLD

Více

ROAD TRAFFIC TECHNOLOGY

ROAD TRAFFIC TECHNOLOGY ROAD TRAFFIC TECHNOLOGY ŘÍZENÍ DOPRAVY DETEKCE DOPRAVY VÁŽENÍ ZA JÍZDY METEOROLOGICKÉ SYSTÉMY PARKOVACÍ SYSTÉMY PLATEBNÍ SYSTÉMY SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ Společnost CROSS Zlín Mise Být na čele ve vývoji inteligentních

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Základní parametry služby Typ zdrojových dat Technologie zpracování dat Požadovaný výstup Fleetové palubní GPS jednotky

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG OBSAH O společnosti 3 Přednosti systému 4 Novinky 5 Přehled systému 6 Topologie systému 7 Regulátory MiniPLC 8 Vývojové prostředí SoftPLC 9 Podstanice a I/O moduly

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Produktová řada ústředen a ostatních komponentů bezpečnostního systému Dominus Millennium byla uvedena na trh v roce 1999 jako nástupce staršího typu ústředen pod označením

Více

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc MONITORING VOZIDEL ON-LINE sledování vozidel Elektronická kniha jízd Přehled o čerpání a spotřebě PHM Statistiky provozu vozidel Zabezpečení vozidel F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc Obsah

Více

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení Umíme toho daleko víc Katalog partnerských řešení 1 Obsah 06 Lokalizace vozidel 14 Lokalizace osob 20 Zabezpečení vozidel 24 Zabezpečení objektů 28 Mobilní sběr dat 34 Vzdálený sběr dat 38 SMS aplikace

Více

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ OBSAH O společnosti 3 Topologie systému 4-5 Contport 6-7 Merbon SCADA 8-9 Řízení strojoven 10 Řízení vzduchotechnických jednotek 11 Regulace jednotlivých místností 12

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

SVĚT SENZORŮ PŘEHLED PRODUKTŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

SVĚT SENZORŮ PŘEHLED PRODUKTŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE SVĚT SENZORŮ PŘEHLED PRODUKTŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE PEPPERL+FUCHS VÁŠ OSVĚDČENÝ DODAVATEL SENZORŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI VÝROBNÍCH PROCESŮ Jako přední světový výrobce

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty New laboratory tasks for the course Programmable automates Martin Sobolík Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

...the broadest narrowband money can buy. O nás MORSE. Profil společnosti

...the broadest narrowband money can buy. O nás MORSE. Profil společnosti Reference Služby Software Hardware Radiomodemy Aplikace MORSE O nás Profil společnosti O nás O nás O n á s Rok 1989 není jen rokem sametové revoluce a pádu komunismu v tehdejším Československu, ale i

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Aplikační a datový server (ADS/ADX) Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT-1201525 Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání - 0511/0911CZ Aplikační a datový

Více

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7 OBSAH 1 Úvod 2 Ovládání systému JABLOTRON 100 2 Ovládání systémovou klávesnicí 3 Zajištění 6 Odjištění 6 Částečné zajištění 7 Přerušení probíhajícího poplachu 7 Ovládání systému dálkovým ovladačem 8 Ovládání

Více

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více

Prostředky průmyslové automatizace

Prostředky průmyslové automatizace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Prostředky průmyslové automatizace Garant předmětu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Autoři textu: Doc. Ing. František

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více