Čerstvá vůně napříč staletími

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čerstvá vůně napříč staletími"

Transkript

1 Speciál 160 let Speciální příloha United Bakeries magazínu k 160. výročí značky Čerstvá vůně napříč staletími Značka českého pečiva Fr. Odkolek, která se stala jednou z nejcennějších domácích obchodních známek, je mužského rodu. Ale jako obvykle za vším stojí žena! Kdyby neměl mlynář František Trödl ze Sovových mlýnů na pražské Kampě dceru, ale syna, možná by značka Fr. Odkolek ani nevznikla. Letos slaví značka Fr. Odkolek již 160 let. A to je důvod k exkurzu do historie. Kolébkou pražských mlýnů bývala Kampa a základní jednotkou byl starodávný mlýn zvaný Soví nebo také Sovovský. Mlýny na Kampě se poprvé připomínají ve 14. století, kdy byly majetkem kláštera u sv. Jiří na Hradčanech. V té době byly mlýny převážně dřevěné, takže časté povodně na Vltavě mnohdy mlýny poškodily nebo i pobořily. Své si mlýny vytrpěly i v období husitských válek. Roku 1478 je jako majitel Sovího mlýna zapsán Václav Sova z Liboslavě. Od té doby se majitelé různě střídali, až roku 1795 koupil mlýny Vojtěch Vavřík, jehož dcera Barbora se provdala za roudnického mlynáře Františka Trödla. Nový mlynář na Kampě měl v hlavě velké plány na přestavbu mlýna. Vzhledem k povodním se však nerealizovaly, došlo na ně až mnohem později. Mlýn dědí jeho sestra Marie Trödlová. Roku 1840 přišel do Sovovského mlýna nový mlynářský František Serafín Odkolek. Zanedlouho po jeho příchodu na Kampu se slaví svatba. Spojením měšťanského ducha Trödlovy rodiny a podnikavého ducha mladého Odkolka je položen základ budoucího rozkvětu. Pod správou mladého majitele nastává rychlý rozvoj. Přikupuje se další budova a provádějí se přestavby a nástavby. Kolem roku 1870 provozuje firma v Praze osm filiálních prodejen a jejich počet neustále narůstá. V roce 1850 umírá mlynář František Trödl, jeho zeť František Odkolek se stává majitelem mlýna a zakládá firmu František Odkolek. František Odkolek v roce 1865 Pokračování na str. 4

2 2 Fr. Odkolek Speciál 160 let Poznámka: Tento a ostatní reklamní slogany v časopise jsou z roku Společnost Odkolek vybudovala před 2. světovou válkou síť 89 filiálních prodejen.

3 Fr. Odkolek Speciál 160 let 3 Kde to všechno začalo Pekařství a mlynářství patří mezi nejstarší řemesla a také v Praze se těšila odjakživa velké vážnosti. Václav Vladivoj Tomek uvádí, že od roku 1348 do roku 1419 bylo v Praze zapsáno 157 mistrů pekařů vlastnících pekařskou dílnu i s domem a řada dalších mistrů, kteří měli pekařskou dílnu v nájmu ( pachtu). Mlýny v Praze stávaly u Vltavy a jejích přítoků a jejich kolébkou bývala Kampa. A na Kampě stál i starodávný mlýn zvaný Soví nebo také Sovovský mlýn. Mlýny ale často byly ničeny povodněmi a Soví mlýn byl devastován i při husitských válkách. V roce 1478 byl zapsán jako majitel Václav Sova z Liboslavě. Byl velmi vzdělaným staroměstským měšťanem a jeho zásluhou došlo k prvnímu vytištění české bible, přeložené překrásným českým jazykem. Johanka, dcera Václava Sovy, se provdala za Pavla Severína z Kapí Hory, purkmistra a knihtiskaře, který vytiskl Chelčického Postilu, Kuthenovu Českou kroniku a jiná díla. V roce 1550 Soví mlýn vyhořel a o jeho obnovu se postarala až obec staroměstská v 80. letech 16. století. Mlýn obec pronajímala, dvě třetiny zisku si ponechávala, třetina zůstala mlynáři. Kolem roku 1728 koupil Sovovský mlýn vzdělaný a bohatý mlynář Matěj Mysliveček, otec slavného hudebního skladatele Josefa Myslivečka. Ano, právě v Sovovském mlýně se Josef Mysliveček, přítel Wolfganga Amadea Mozarta a propagátor české hudby v celém světě, narodil. Mlynářský a pekařský cech se v těchto dobách těšil velké vážnosti ve společnosti. V 18. století vydával občan za chleba a mouku polovinu svého rozpočtu. Až teprve se zvyšováním výnosů při pěstování zemědělských plodin se cena mouky a chleba snižovala. O historii Sovovského mlýna od příchodu Františka Serafína Odkolka už píšeme na jiném místě. Dnes v prostorách mlýna a bývalé pekárny Fr. Odkolek sídlí Museum Kampa, řízené Nadací Jana a Medy Mládkových. Právě sběratelka a historička umění Meda Mládková se po návratu z USA do vlasti postarala o rekonstrukci Sovových mlýnů a jejich přerod v kolébku umění.

4 4 Fr. Odkolek Speciál 160 let Čerstvá vůně napříč staletími František Serafín Odkolek Pokračování ze str. 1 přikupuje další dům, přestavuje se a zřizuje se v něm pekárna. Další plány na rozšíření podniku byly zmařeny jeho náhlou smrtí v roce Po smrti Františka Odkolka se vedení podniku na Kampě ujímá jeho syn Jindřich. Svůj organizační talent projevil jako první předseda Pražské plodinové burzy. Také sestavil první český psací stroj, který je dodnes uchován v Národním technickém muzeu. Ani Jindřich Odkolek se nedožil vysokého věku, dědicem ustanovil svou nejmladší sestru Zdeňku. Ta se provdala za advokáta Ladislava Pinkase. V roce 1896 mlýn na Kampě vyhořel do základů a mladí majitelé měli v úmyslu znovu postavit požárem zničený mlýn a uvést ho do provozu. Pražská obec však nedala k této obnově svolení. Hlavní námitky se týkaly komína, jehož kouř silně znečisťoval ovzduší středu města. Požárem zůstala ušetřena pekárna a obchod, kde se po celou dobu nepřestalo pracovat. Celý podnik je i nadále veden pod firmou František Odkolek. Mezi lety 1900 až 1910 nastává všeobecný rozvoj českého mlynářství a jsou budovány nové mlýnské podniky. V této době jsou zahájeny přípravy přeměnit firmu na akciovou společnost a přestěhovat ji do nových prostor v Praze-Vysočanech. Otcem myšlenky zřídit po vzoru jiných velkoměst také v Praze velký, moderní mlýn spojený s pekárnou byl Alexander Schück. Jelikož jméno Odkolek mělo nejen v Praze, ale i po celých Čechách dobrý zvuk, spojili se dědici po zemřelém Jindřichu Odkolkovi za účelem kooperace v nové akciové společnosti. Firma František Odkolek a.s., parní mlýn a továrna na chléb, byla zapsána v obchodním rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1 dne se sídlem podniku Vysočany u Prahy, okres Karlín. Značka Fr. Odkolek se stala symbolem kontinuity pekařského řemesla a umu českých pekařů. Zapomenuta zůstává jen stěžejní role dcery mlynáře Trödla. Za vším hledej ženu Jindřich Odkolek Psací stroj Odkolek Psací stroj Odkolek nese jméno svého vynálezce a konstruktéra Jindřicha Odkolka. Tento významný pražský měšťan, majitel mlýnů a pekáren, jej sestrojil v 60. letech 19. století. Vyrobil jediný model, který je nyní uložen v Národním technickém muzeu. Stroj je konstruován pro psaní na rovnou podlož ku arch papíru položený na stole. Znaků je 49 velká písmena, číslice a interpunkční znaménka. Psací mechanismus se po každém úderu musí posunout krokovacím tlačítkem. Zdroj: NTM Praha

5 Poválečné dějiny Fr. Odkolek Speciál 160 let Zemský národní výbor jmenuje do podniku Odkolek národní správu S účinností od ustanoven Odkolek, národní podnik, Praha Znárodnění podniku Odkolek vyhlášeno v hale černé pekárny ve Vysočanech za účasti předsedy vlády Klementa Gottwalda, předsedy ÚRO Ant. Zápotockého, primátora Dr. Vacka aj. Do národního podniku Odkolek byly začleněny další společnosti fa Dr. Fr. Zátka, Dělnické pekárny, Cukroděl, Velvarské škrobárny Národní podnik Odkolek přejmenován na Pražské pekárny a mlýny, národní podnik, který se do roku 1958 různě dělil na další menší podniky Pražské pekárny a mlýny, národní podnik, Praha 9, Ke Klíčovu 1. Tento podnik byl ustanoven sloučením všech pekárenských podniků v Praze (Vysočanské pekárny, Vinohradské pekárny, Nuselské pekárny, Holešovické pekárny, Smíchovské pekárny, Doprava pečiva) a dále byl přičleněn i mlýn Holešovice ze Středočeských mlýnů ledna byla zaregistrována společnost ODKOLEK, a. s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 56/1, PSČ , firma se vrací ke slavnému historickému jménu Valná hromada rozhodla o změně adresy společnosti na Praha 5, Pekařská 1, PSČ Fúze dvou největších českých pekárenských společností ODKO- LEK, a. s., a DELTA PEKÁRNY, a. s., nástupnická společnost přejímá jméno UNITED BAKERIES, a. s. Společnost je vedoucí pekárenskou skupinou v regionu střední Evropy. 19. století Kampa 20. století Vysočany 21. století Jinonice

6 6 Fr. Odkolek Speciál 160 let

7 Fr. Odkolek Speciál 160 let 7 Odkolkův komín (Z humoristického průvodce po Praze, autor Bohdan Kaminský, 1892) Odkolkův komín, vzácná to chlouba a okrasa Prahy, nejkrásnější skvost Malé strany, postaven jest na levém břehu Vltavském a doplňuje pitoreskní panorama Malé strany a Hradčan v půvabnou krajinářskou idylu. Komín ten hlavně z nábřeží Františkova poskytuje pohled čarokrásný, jehož jak Pražané, tak i cizinec nikdy nasytiti se nemohou. Vážná a zachmuřená jeho čerň způsobem přímo rafinovaně virtuosním kontrastuje s bizarní zelení kupole na kostele sv. Mikuláše. Komín ten vyčnívaje nad obrys Petřína, velmi případně a důmyslně řeže velké Malostranské panorama na dvě menší a tím ovšem přehlednější části a zároveň velmi dobře a šťastně spojuje dávnověký romantismus Malé strany s dobou moderní. Z nábřeží hlavně při velkolepých západech slunce poskytuje komín ten pohled přímo úchvatný, ale nejkrásněji vyjímá se s bohužel jen několikrát za rok, v době, kdy obzvláště povedená mlha jest tak neprostupná, že není lze viděti na krok. Zdravý a sílící hustý kouř, z jícnu jeho stále vycházející, jest okolí velmi oblíbeným léčivým prostředkem při nemocech plicních. Komín ten jest zároveň jednoduchým sice, ale vkusným a důstojným pomníkem svého tvůrce a jeho krasocitu. Britské museum v Londýně chtělo jej s Prahou zaměniti za proslulou a ovšem značným nákladem získanou Kleopatřinu jehlu, ale návrh ten, bohudíky, potkal se s energickým a šlechetným odporem vlasteneckých kruhův, a tak vzácný ten skvost i na dále, bohdá, zachován bude nám i budoucím. Na nábřeží, odkud, jak výše podotknuto, jest na Odkolkův komín pohled nejkrásnější, zvláštní vstupné se neplatí. Pouze při použití rozkošné vyhlídky s řetězového mostu dlužno zapraviti poplatek 1 kr. za osobu. P. S. Zachován i nám budoucím skvostný komín nezůstal díky požáru v roce Když mlýn vyhořel požáru unikly pouze pekárna a obchod pražská obec jeho obnovu nedovolila. Vadil jí překvapivě zejména komín s ozdravným kouřem. Nová průmyslová pekárna United Bakeries v Jinonicích, kde se dnes značka Fr. Odkolek vyrábí, skvostnými komíny zdobena není a zdravý a sílící hustý kouř neprodukuje.

8 8 Fr. Odkolek Speciál 160 let Já mám holku od Odkolků Hudba: Karel Hašler Text: Karel Hašler, Rudolf Jurist Člověk není na světě živ jen od chleba, někdy je mu taky kus masa potřeba, proto jsem se jářku jednou nastrojil, od Odkolků holku sobě nakrojil. Ref.: Já mám holku od Odkolků ta má oči jako šmolku, je to holka vzdělaná a je na mě dělaná, ve dne spí a večer vstává, v noci těsto zadělává, zadělává akorát, proto ji mám rád. A když přijde sobota řeknem nepečem, v neděli se oba dva správně oblečem, já jí pomiluju vždycky akorát, jinak by mě mohla třeba okorat. Ref. Moje holka tělo má jako dvounulku, my se k sobě vineme jak niť na špulku, když mi rozehraje v těle každý nerv, hned se do ní pustím jako moučný červ. Ref. Teď mi dělá starosti moje nevěsta, tloustne jako když se dá kvasnic do těsta, co mně to ta holka jenom provedla, nejspíše se droždí hodně najedla. Ref. Píseň Já mám holku od Odkolků v prvorepublikových časech okupovala čelní příčky pomyslných dobových hitparád, byla nesmírně populární. A hraje se dodnes.

9 Fr. Odkolek Speciál 160 let 9 Odkolkovy táčky Pravděpodobně koncem roku 1937 začala firma Odkolek vydávat své vlastní reklamní noviny, které nesly název Odkolkovy táčky. Inspiraci k tomuto počinu podnik našel u vídeňské pekárenské firmy Hammerbrotwerke. Odkolkovy noviny se rozdávaly zdarma jako reklama v podnikových prodejnách po celé Praze. Zábavnému čtení, vycházejícímu dvakrát do měsíce a v nákladu dvaceti tisíc kusů, zakrátko udělala přítrž německá okupace. Od tohoto projektu si vedení podniku slibovalo velký úspěch, který se velmi rychle dostavil. Klasická reklama tehdy přišla ročně na více než 120 tisíc korun, tedy na víc, než stálo vydávání tohoto časopisu. A takovým penězům se blížil i plat vrchního ředitele Odkolkova podniku (zč)

10 10 Fr. Odkolek Speciál 160 let Jména přetavená v obchodní značky Tomáš Baťa, Emil Škoda, Heinrich Mattoni, Enzo Ferrari, Levi Strauss, Werner von Siemens, Antonín Petrof, Adam Opel, František Serafín Odkolek Jména konkrétních lidí, která přežívají generace a stala se respektovanými značkami s mnohdy těžko vyčíslitelnou astronomickou hodnotou. Jsou to jména chytrých a nebojácných vizionářů, kteří své vize díky úžasné vnitřní síle a podnikatelské kreativitě dokázali přetavit v žádané produkty a svá jména povýšili na obchodní značky. Síla těchto značek jim umožnila přežít světové války i jiné krizové momenty a jejich zakladatelé se mohou z podnikatelského nebe spokojeně dívat, jak i v 21. století jejich jména oslovují spotřebitele a na trhu hrají důležitou roli. Z podnikatelského nebe se může usmívat i František Serafín Odkolek. Jeho s úctou a respektem vyslovované jméno sice v roce 1950 vymazali (nikoliv ovšem z myslí spotřebitelů) komunisté, ale noví vizionáři s úctou k tradici jméno Odkolek v roce 1994 vrátili na pekárenský trh. Jen díky nim může značka Fr. Odkolek oslavit 160. narozeniny. Jen díky nim jméno Odkolek stále žije a bude žít dál. Cena Františka S. Odkolka 2009 pekárna roku ve skupině United Bakeries Brno V Praze dne 1. prosince 2009 Marko Pařík generální ředitel a předseda představenstva UNITED BAKERIES a.s. Ve společnosti United Bakeries má značka Fr. Odkolek díky své síle a tradici pevné místo. A spojujeme tuto značku nejen s výrobky. Založili jsme novou tradici: všechny pekárny ve skupině usilují každoročně o výroční putovní Cenu Fr. Odkolka pro pekárnu roku (naposledy vyhrála pekárna Brno), nejlepší pracovníci jednotlivých závodů každoročně získávají Výuční list Františka S. Odkolka. Jsou na něj pyšní. Odkaz pekařského a mlynářského vizionáře Františka Serafína Odkolka, který pocházel ze starého rytířského rodu, nadále motivuje a inspiruje, i když pekárny dnes vypadají úplně jinak než v minulosti. Jen cíl zůstává stále stejný, už 160 let: vyrábět chléb a pečivo v nejlepší kvalitě, uspokojit spotřebitele. České buchty od Odkolka České buchty byly už v předminulém století za Františka Serafína Odkolka nadýchané, chutné, voňavé, k nakousnutí. Jsou k nakousnutí i dnes. Receptura zůstala stejná, tradiční jsou i náplně: tvarohová, maková, povidlová. Nový je pouze fóliový obal, ten František Serafín Odkolek neznal. Záruka chutné a voňavé kvality značky Fr. Odkolek překonává staletí i prostřednictvím tradičních buchet.

11 Fr. Odkolek Speciál 160 let 11 Chleby od Odkolka Voňavý dotek pradávné historie, to jsou chleby Fr. Odkolek. Formanský chléb, Mlynářský chléb a Strakonický chléb jsou reprezentanty tradiční české pekařské řemeslné zručnosti. Vzešly z historických receptur a pro milovníky dobrého chleba jsou opravdovými lahůdkami. Texty na obalech odkazují na bohatou historii ii značky Fr. Odkolek, která vznikla už v roce 1850.

12 12 Fr. Odkolek Speciál 160 let Odkolek dnes Fr. Odkolek je dnes významnou 2007 a zastřešuje i činnost dalších dceřiných společností. Do skupiny patří značkou v portfoliu společnosti United Bakeries, která je dynamickým lídrem českého i středoevrop- Paneria a Mistr Bäcker a společnosti i firma Eureca Shops s řetězci prodejen ského pekárenského trhu a 45. největší Sweet Delight a Dietplus. společností ve světovém pekárenském V České republice zásobuje firma žebříčku. více než sedm tisíc zákazníků ze třinácti Skupina United Bakeries vznikla pekáren (Praha, Plzeň, Brandýs, Žatec, spojením dvou největších českých společností Delta Pekárny a Odkolek v roce konice, Brno, Znojmo, Uherský Liberec, Rumburk, Pardubice, Stra- Brod, Uničov, Karviná). Každý i ten nejmenší zákazník se těší maximální péči, firma neuznává protekcionismus. V širokém produktovém portfoliu společnost nabízí nejen tradiční pekárenské výrobky, ale klade velký důraz i na stálé rozšiřování nabídky například cereálních a bio výrobků. Společnost United Bakeries se může pyšnit vedle jiných ocenění i certifikátem Czech 100 Best a v portfoliu má dvě nejznámější značky pečiva v České republice Delta a Fr. Odkolek. Také další značky společnosti Cerea, Toasttip, Ben a Bio si již získaly své stálé příznivce. Počty zaměstnanců Fr. Odkolek vychází jako speciální příloha United Bakeries magazínu Šéfredaktor: Jaroslav Pomp Redakční rada: Marko Pařík, Jan Dobrzensky, Jan Jedlička, Zdeňka Pochylá, Tomáš Vaněk, Petr Mlíka Vydává: UNITED BAKERIES, a. s., Pekařská 1, Praha 5, Prepress: EUROVERLAG, spol. s r. o., Bolzanova 5, Plzeň, tel.: , fax:

Praha, 31. března 2014

Praha, 31. března 2014 Praha 30. dubna 2014 Duben je krásným poslem jara, zejména, když jako letos vše krásně pučí a rozkvétá. Jaro je znamením blížícího se léta, které nám dodá paprsky blahodárného slunce. Prvního dubna si

Více

Praha 25. února 2013 Ročník VI., Číslo 2

Praha 25. února 2013 Ročník VI., Číslo 2 Praha 25. února 2013 Ročník VI., Číslo 2 Zdá se, že únor je přímo předurčen ke vzniku špatných až tragických událostí a to nejen svou šedivou pochmurnou náladou, ale spíše v důsledku chování nás lidí.

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

KAM. Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze. po Česku ZDARMA. Historické město roku 2010. Český pirát z Karibiku

KAM. Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze. po Česku ZDARMA. Historické město roku 2010. Český pirát z Karibiku Turistický magazín KAM ročník V., vydání duben červen 2011 po Česku ZDARMA Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze Historické město roku 2010 Český pirát z Karibiku KAM na výlet KAM pro děti KAM do

Více

Nový projekt na záchranu tetřívků

Nový projekt na záchranu tetřívků www.npsumava.cz ZAJÍMAVOSTI Z PŘÍRODY I ZE ŽIVOTA OBYVATEL I Z HISTORIE ČTVRTLETNÍK SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA LÉTO 2014 I 45 Kč Nový projekt na záchranu tetřívků Rozhovor s bývalým i novým ředitelem Šumavy

Více

1 / 2015. Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy

1 / 2015. Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy Informace o knihách a knihovnách z Moravy studie/články veřejné knihovny medailon konference/akce informace pro knihovny z činnosti MZK recenze rozhovor 1 / 2015 Duha online: http://duha.mzk.cz Obsah Studie/články

Více

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12 Změny v zastupitelstvu Novým zastupitelem se stal Martin Houška Čtěte na straně 2 Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu Čtěte na straně 12!!!! Mistrovství světa v bobbingu na Pustevnách

Více

RFK Invest, a.s. Husinecká 10, 130 00 Praha 3. tel.: +420 739 541 921. přijme do svého nového týmu obchodní manažery distributory

RFK Invest, a.s. Husinecká 10, 130 00 Praha 3. tel.: +420 739 541 921. přijme do svého nového týmu obchodní manažery distributory JIHOČESKÝ KRAJ ČÍSLO 2 ROČNÍK I 19. BŘEZNA 2010 Profil Zpěvačka a herečka Hanka Křížková se narodila 15. srpna 1957 v jihočesrodinu. Vztah k muzice zdědila po rodičích. Před maturitou začala zpívat ve

Více

Profil společnosti 2007. český národní symbol

Profil společnosti 2007. český národní symbol Profil společnosti 2007 český národní symbol Profil společnosti 2007 český národní symbol Pivo je součástí české kultury. Inspirovalo mimo jiné i naše přední literáty, filmaře, hudebníky malíře i fotografy.

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 2 Prahy Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Noviny 2 Praha 2 Čistota městské části Do roku 2009 vstupuje radnice s kampaní ČISTÁ DVOJKA. Pro zlepšení

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

2009 byl to dobrý rok

2009 byl to dobrý rok Zpravodaj Města Litomyšle 6. ledna 2010 Ročník XX. 1 Vážení spoluobčané, než vám všem popřeji do nového roku 2010, chtěl bych zde moc poděkovat především za to, co mnozí z vás udělali pro nás všechny v

Více

Slovo starosty. Vážení občané,

Slovo starosty. Vážení občané, Vážení občané, Slovo starosty máte v rukou první číslo Zpravodaje roku 2008, a já doufám, že pro Vás letošní rok začal úspěšně. Z pohledu města začal rok 2008 dobře, neboť rok předchozí skončil dle předpokladu.

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem Úvodník Letošní putování po Česku jsme zakončili v Českých Budějovicích. Město, které si příští rok připomene 750 let od svého založení, jsme s Tomášem Pexou prošmejdili důkladně. Alespoň tedy historické

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

Děti si užily malé venkovské radosti Rohovský: Je třeba stále připomínat, že jídlo nevyroste v supermarketech, ani se nevyrobí v továrních halách

Děti si užily malé venkovské radosti Rohovský: Je třeba stále připomínat, že jídlo nevyroste v supermarketech, ani se nevyrobí v továrních halách Ústavní stížnost Kraje neodmítají neziskové nemocnice. Předvolební zákon ale považují za omezení svých svobod. strana 3 Koza živitelka Sýry a jogurty z farmy v Ratibořicích znají lidé v celé zemi. Kozám

Více

Klenot na dvou kolech

Klenot na dvou kolech Parfums.cz provoní haly VGP Estonsko podruhé Saské Silicon Valley Klenot na dvou kolech editorial strana 3 Osvětlení 500 luxů vydává VGP Jenišovice 59 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou tel.: 00420

Více

Obsah: Kronika města Chrudimě za rok 2005

Obsah: Kronika města Chrudimě za rok 2005 Kronika města Chrudimě rok 25 Kronika města Chrudimě za rok 25 Obsah: 1. ÚVOD...5 Vládcem roku 25 je Merkur... 5 Nejprve alespoň o některých událostech, jež v tomto roce změnily svět...5 Jak se rodily

Více

Bludovan 3/2006. Jak to bude s dělením bývalého žerotínského majetku? Rozhovor s místostarostou obce Ing. Jaroslavem Balharem ZDARMA

Bludovan 3/2006. Jak to bude s dělením bývalého žerotínského majetku? Rozhovor s místostarostou obce Ing. Jaroslavem Balharem ZDARMA 3/2006 ZDARMA Datum vydání: 31. března 2006 Bludovan Jak to bude s dělením bývalého žerotínského majetku? Rozhovor s místostarostou obce Ing. Jaroslavem Balharem Podíváme-li se do předvolebních materiálů

Více

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Dobrovolní hasiči jako nositelé tradic- má činnost SDH Lubno nějaký přínos pro kulturní a společenský život v obci? Bc. Aneta Svobodová Diplomová práce 2011 SOUHRN

Více

zůstávaly mimo anebo jen na okraji zájmu sběratelů

zůstávaly mimo anebo jen na okraji zájmu sběratelů Proč Pročpohádky? Čtenářům České besedy dobře známá autorka zajímavých článků a též půvabných společensko-historických románů s tematikou národního probuzení v západních Čechách - Marie Korandová - opět

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013 Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Přátelé

Více

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce IX. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2006 Veterinární správa informovala o ptačí chřipce Pracovníci Krajské veterinární správy informovali dne 7. 3. 2006 zástupce obcí o problematice aviární influenzy

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

ČECHOAUSTRALAN. www.cechoaustralan.com

ČECHOAUSTRALAN. www.cechoaustralan.com ČECHOAUSTRALAN www.cechoaustralan.com 2 ČECHOAUSTRALAN Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000, Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311 Čtvrt, půl, třičtvrtě, celá, povězte

Více

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři,

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři, Vážení a milí čtenáři, čas opravdu nezadržitelně utíká, jaro se neodbytně hlásí se svými právy a my jsme pro vás připravili další vydání našeho měsíčníku. Můžete se opět zahloubat do výročí v kalendáriu,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Lenka ovotná Bakalářská práce 2009 Poděkování Ráda bych poděkovala své vedoucí

Více