1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného Výběr pojistného 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17"

Transkript

1 Vážení přátelé, dnes se vám dostává do rukou Ročenka Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky za rok Vydali jsme ji v elektronické i tiskové podobě. Pokud máte zájem o Ročenku za rok 2001 a za rok 2002, můžeme vám je kdykoliv poskytnout. Kontaktujte proto oddělení propagace VZP ČR.

2

3 OBSAH 1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného Výběr pojistného Sí zdravotnických zařízení 21 A Primární péče 23 B Ambulantní specializovaná péče 30 C Akutní lůžková péče 59 D Následná lůžková péče 82 E Lázně a ozdravovny Náklady na zdravotní péči Činnost zdravotnických zařízení 89 A Výkony 91 B Léky 97 C Prostředky zdravotnické techniky 100 D Lázně a ozdravovny 101 E Praktičtí lékaři 102 F Stomatologové 105 G Ambulantní specializovaná péče 106 H Akutní lůžková péče 107 I Následná péče 108 3

4

5 1. kapitola Pojištěnci Pojiš ovny

6 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Za pojištěnce podléhající veřejnému zdravotnímu pojištění se podle platného znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, považují osoby, které - mají na území České republiky trvalý pobyt (bez ohledu na státní občanství), - jsou zaměstnány u zaměstnavatele se sídlem na území České republiky (pokud byl tento pracovně právní vztah uzavřen podle platných právních předpisů České republiky), i když nemají na území České republiky trvalý pobyt. Část A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb Všechny údaje o počtech pojištěnců a jejich pohybu mezi zdravotními pojiš ovnami byly získány z Centrálního registru pojištěnců, který podle platného znění 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, vede Všeobecná zdravotní pojiš ovna České republiky. Centrální registr pojištěnců podchycuje všechny pojištěnce s veřejným zdravotním pojištěním, tj. pojištěnce Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky a pojištěnce zaměstnaneckých zdravotních pojiš oven. Tabulka T 1.1 obsahuje počty pojištěnců v členění podle okresů a pohlaví, a to pojištěnců za celou Českou republiku a pojištěnců Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky, dále procentuální podíl pojištěnců VZP k celkovému počtu pojištěnců v České republice a konečně procentuální rozdělení pojištěnců VZP podle pohlaví. Počty pojištěnců uvedené v řádku Nezařazeno do okresu jsou pojištěnci zavedení do Centrálního registru pojištěnců některou ze zaměstnaneckých zdravotních pojiš oven a nelze je s jistotou převést do konkrétního okresu. Tato poznámka platí také pro tabulku T 1.2. Tabulka T 1.2 obsahuje vypočtený průměrný věk pojištěnců v členění podle okresů a pohlaví, a to pojištěnců za celou Českou republiku a pojištěnců Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky, dále absolutní rozdíl průměrného věku pojištěnců VZP a průměrného věku pojištěnců celé České republiky. V tabulce T 1.3 jsou počty pojištěnců v členění podle věkových skupin a pohlaví s uvedením procentuálního podílu pojištěnců VZP vůči všem pojištěncům České republiky. V posledních sloupcích je uveden absolutní rozdíl mezi počty odešlých a přišlých pojištěnců s rozdělením na muže a ženy. Část B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného Tabulka T 1.5 obsahuje celkové počty pojištěnců VZP v členění dle okresů. Dále z celkového počtu pojištěnců VZP členění na zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Pro srovnání je uveden také údaj o počtu zaměstnavatelů v daném okrese. Tabulka obsahuje také počty pojištěnců VZP, kteří jsou zároveň zaměstnaní a OSVČ, zároveň zaměstnaní a platí za ně pojistné i stát, zároveň OSVČ a platí za ně pojistné i stát a zároveň zaměstnané, OSVČ a platí za ně i stát. Tyto souběhy jsou podmnožinou samostatně uváděného počtu zaměstnanců a OSVČ. Počty pojištěnců VZP jsou k , ostatní počty jsou k Tabulka T 1.6 obsahuje počty pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, do 60 let věku, nad 60 let věku, a celkový počet v členění dle okresů. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči celkovému počtu pojištěnců VZP. Údaje jsou k po korekci provedené v březnu Tabulka T 1.7 obsahuje celkové počty pojištěnců VZP a počty pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, do 60 let věku, nad 60 let věku a celkový počet. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči celkovému počtu pojištěnců VZP. Údaje jsou za rok 2003 členěny po jednotlivých měsících (vždy k 1. dni v měsíci po korekci provedené o 3 měsíce později), uveden je i měsíční (aritmetický) průměr za příslušný rok. Tabulka T 1.8 obsahuje počty pojištěnců, za které hradí pojistné stát, dle jednotlivých skupin pojištěnců v celé ČR a ve VZP. Dále pak procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči pojištěncům, za které hradí pojistné stát, v celé ČR. Údaje jsou k po korekci provedené v březnu Tabulka T 1.4 se věnuje přechodům pojištěnců mezi VZP a zaměstnaneckými zdravotními pojiš ovnami. Členění údajů je podle věkových skupin a pohlaví. 6

7 1. kapitola POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Část A - Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb Tabulka č. 1.1: Počet pojištěnců k Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Podíl pojištěnců Pojištěnci VZP Okres VZP v % dle pohlaví v % Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Praha-město ,9 64,7 66,7 49,2 50,8 Benešov ,8 72,2 72,5 49,5 50,5 Beroun ,6 52,1 53,8 50,8 49,2 Kladno ,2 53,7 54,9 49,9 50,1 Kolín ,5 83,4 83,0 48,6 51,4 Kutná Hora ,7 53,5 54,1 49,7 50,3 Mělník ,4 75,9 77,2 49,8 50,2 Mladá Boleslav ,0 19,3 21,1 53,5 46,5 Nymburk ,5 75,7 74,6 48,0 52,0 Praha-východ ,6 66,2 67,9 50,0 50,0 Praha-západ ,9 71,9 73,4 49,8 50,2 Příbram ,0 81,1 80,6 49,0 51,0 Rakovník ,3 73,6 74,4 49,8 50,2 České Budějovice ,7 64,4 64,1 48,7 51,3 Český Krumlov ,4 72,6 72,0 49,6 50,4 Jindřichův Hradec ,2 76,8 76,0 48,5 51,5 Pelhřimov ,0 84,7 84,4 49,3 50,7 Písek ,3 77,4 76,9 48,6 51,4 Prachatice ,0 70,8 70,4 49,4 50,6 Strakonice ,2 74,1 73,7 48,8 51,2 Tábor ,8 58,9 58,8 49,0 51,0 Domažlice ,7 84,3 82,5 48,2 51,8 Cheb ,9 72,0 71,5 48,5 51,5 Karlovy Vary ,4 77,2 76,8 48,8 51,2 Klatovy ,8 74,9 73,9 48,4 51,6 Plzeň-město ,1 56,3 56,2 48,1 51,9 Plzeň-jih ,7 72,4 71,1 48,8 51,2 Plzeň-sever ,2 66,0 65,1 48,8 51,2 Rokycany ,0 67,5 66,3 48,2 51,8 Sokolov ,6 69,3 69,4 49,8 50,2 Tachov ,1 72,0 72,0 49,8 50,2 Česká Lípa ,3 74,8 74,1 48,9 51,1 Děčín ,6 72,3 72,4 49,4 50,6 Chomutov ,4 80,3 79,9 49,1 50,9 Jablonec nad Nisou ,0 81,7 81,8 48,7 51,3 Liberec ,0 78,2 77,6 48,4 51,6 Litoměřice ,4 79,8 78,1 48,2 51,8 Louny ,9 84,1 83,0 48,7 51,3 Most ,8 88,8 88,3 48,7 51,3 Teplice ,7 78,1 77,9 48,7 51,3 Ústí nad Labem ,9 41,2 44,9 52,9 47,1 Havlíčkův Brod ,5 70,5 70,0 49,2 50,8 Hradec Králové ,1 61,3 60,7 48,0 52,0 Chrudim ,0 81,6 80,3 48,4 51,6 Jičín ,5 78,3 76,9 48,3 51,7 Náchod ,8 77,8 77,3 48,4 51,6 Pardubice ,7 79,3 78,0 47,9 52,1 Rychnov n. Kněžnou ,9 71,4 70,2 48,3 51,7 Semily ,0 84,5 83,3 48,4 51,6 Svitavy ,1 88,4 87,3 48,8 51,2 Trutnov ,7 52,3 53,5 50,2 49,8 Ústí nad Orlicí ,6 63,2 62,9 49,1 50,9 Blansko ,1 74,3 74,2 49,1 50,9 7

8 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Tabulka č. 1.1: Počet pojištěnců k (pokračování) Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Podíl pojištěnců Pojištěnci VZP Okres VZP v % dle pohlaví v % Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Brno-město ,8 62,9 63,8 48,3 51,7 Brno-venkov ,1 68,3 68,2 49,0 51,0 Břeclav ,9 71,0 70,9 49,1 50,9 Hodonín ,6 56,2 57,4 50,2 49,8 Jihlava ,2 89,6 88,4 48,6 51,4 Kroměříž ,0 55,4 55,2 48,6 51,4 Prostějov ,4 47,3 49,3 50,7 49,3 Třebíč ,3 78,8 79,5 49,9 50,1 Uherské Hradiště ,5 66,9 67,7 49,4 50,6 Vyškov ,5 66,4 66,5 49,2 50,8 Zlín ,4 85,1 84,8 48,5 51,5 Znojmo ,8 64,2 64,0 49,0 51,0 Ž ár nad Sázavou ,1 72,0 71,6 49,4 50,6 Bruntál ,1 56,5 57,8 50,6 49,4 Frýdek-Místek ,6 43,0 41,8 47,6 52,4 Karviná ,9 44,3 42,6 47,2 52,8 Nový Jičín ,9 57,4 56,6 48,5 51,5 Olomouc ,4 33,3 35,3 51,4 48,6 Opava ,3 56,3 56,3 48,9 51,1 Ostrava ,9 32,6 33,7 50,1 49,9 Přerov ,9 74,3 72,1 47,2 52,8 Šumperk ,4 69,0 68,7 49,1 50,9 Vsetín ,8 76,2 75,5 48,6 51,4 Jeseník ,6 63,4 64,0 49,9 50,1 Nezařazeno do okresu ,0 0,0 0,0 - - Úhrnem ,9 65,5 65,7 49,0 51,0 Cizinci ,8 90,6 87,7 58,8 41,2 Celkem ,2 65,7 66,0 49,1 50,9 8

9 1. kapitola POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Tabulka č. 1.2: Průměrný věk pojištěnců k Okres Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Rozdíl (Pojištěnci VZP - Pojištěnci ČR) Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Praha-město 39,60 43,10 41,43 41,28 45,92 43,64 1,68 2,82 2,20 Benešov 37,72 40,74 39,25 39,16 42,76 40,97 1,44 2,02 1,73 Beroun 37,91 40,95 39,45 41,53 46,34 43,90 3,62 5,39 4,44 Kladno 37,69 40,82 39,29 40,60 45,33 42,96 2,91 4,51 3,68 Kolín 38,02 41,36 39,73 38,95 42,79 40,92 0,93 1,43 1,20 Kutná Hora 37,98 41,04 39,54 40,47 44,06 42,28 2,49 3,02 2,74 Mělník 37,27 40,12 38,72 38,11 41,29 39,70 0,84 1,17 0,98 Mladá Boleslav 37,41 40,39 38,93 41,37 46,12 43,58 3,96 5,73 4,65 Nymburk 37,90 40,96 39,47 38,68 42,61 40,72 0,78 1,65 1,25 Praha-východ 37,92 40,50 39,24 39,63 42,93 41,28 1,72 2,43 2,04 Praha-západ 37,66 40,14 38,93 39,26 42,44 40,86 1,60 2,30 1,93 Příbram 37,44 40,28 38,88 38,19 41,46 39,86 0,75 1,18 0,98 Rakovník 37,80 40,68 39,26 39,67 43,51 41,60 1,88 2,83 2,34 České Budějovice 37,38 40,14 38,79 37,89 41,18 39,58 0,51 1,04 0,79 Český Krumlov 35,90 38,08 36,99 36,70 39,32 38,02 0,81 1,24 1,03 Jindřichův Hradec 37,18 40,02 38,62 38,02 41,35 39,74 0,84 1,34 1,11 Pelhřimov 37,92 40,96 39,46 38,48 41,84 40,19 0,56 0,89 0,73 Písek 37,98 41,25 39,65 38,44 41,98 40,26 0,46 0,73 0,61 Prachatice 36,42 38,91 37,68 37,50 40,47 39,00 1,07 1,55 1,32 Strakonice 37,86 40,76 39,33 39,01 42,38 40,74 1,16 1,62 1,40 Tábor 37,99 40,81 39,43 40,04 43,77 41,94 2,05 2,96 2,52 Domažlice 37,30 40,02 38,68 37,65 40,54 39,15 0,35 0,52 0,47 Cheb 36,88 39,68 38,31 37,52 40,80 39,21 0,65 1,12 0,90 Karlovy Vary 37,73 40,72 39,25 38,53 41,70 40,15 0,80 0,98 0,90 Klatovy 37,97 41,09 39,56 38,92 42,89 40,96 0,95 1,79 1,40 Plzeň-město 39,09 42,12 40,66 40,08 44,97 42,61 0,98 2,85 1,95 Plzeň-jih 38,40 41,11 39,76 39,42 43,25 41,38 1,02 2,14 1,62 Plzeň - sever 37,69 40,00 38,85 38,70 42,41 40,60 1,01 2,41 1,75 Rokycany 38,53 41,24 39,91 39,67 43,13 41,46 1,14 1,90 1,56 Sokolov 35,65 38,11 36,89 36,58 39,22 37,90 0,92 1,11 1,01 Tachov 36,02 38,21 37,12 36,92 39,55 38,24 0,90 1,34 1,12 Česká Lípa 35,47 38,04 36,77 36,37 39,13 37,78 0,90 1,09 1,01 Děčín 36,55 39,64 38,12 37,78 41,65 39,74 1,23 2,01 1,62 Chomutov 35,67 38,30 37,00 36,29 39,22 37,78 0,62 0,92 0,78 Jablonec nad Nisou 37,32 40,29 38,84 38,01 41,18 39,64 0,70 0,89 0,79 Liberec 37,12 40,36 38,78 38,36 41,63 40,04 1,24 1,27 1,27 Litoměřice 37,32 40,36 38,86 38,47 41,42 40,00 1,16 1,07 1,14 Louny 36,60 39,52 38,08 36,90 40,26 38,62 0,30 0,73 0,54 Most 36,41 39,24 37,85 36,82 39,85 38,37 0,41 0,61 0,52 Teplice 37,03 40,01 38,55 37,82 40,69 39,29 0,78 0,69 0,74 Ústí nad Labem 36,53 39,32 37,96 39,84 43,35 41,50 3,32 4,03 3,53 Havlíčkův Brod 37,39 40,36 38,89 39,04 42,63 40,87 1,65 2,27 1,98 Hradec Králové 38,44 41,63 40,08 39,74 43,85 41,87 1,30 2,22 1,79 Chrudim 37,13 40,33 38,75 37,70 41,31 39,56 0,58 0,98 0,81 Jičín 37,75 41,18 39,50 38,67 42,65 40,73 0,92 1,46 1,23 Náchod 37,37 40,52 38,99 38,46 41,98 40,28 1,10 1,46 1,29 Pardubice 38,22 41,29 39,80 39,26 42,76 41,08 1,04 1,47 1,29 Rychnov nad Kněžnou 37,06 40,21 38,66 38,18 41,87 40,09 1,13 1,66 1,43 Semily 37,75 40,92 39,36 38,42 41,95 40,24 0,67 1,03 0,88 Svitavy 36,55 39,71 38,15 37,09 40,47 38,82 0,53 0,76 0,67 Trutnov 37,20 40,56 38,91 39,67 43,67 41,66 2,47 3,11 2,75 Ústí nad Orlicí 36,55 39,50 38,05 37,71 41,59 39,69 1,16 2,10 1,64 Blansko 37,40 40,45 38,95 39,08 42,65 40,90 1,68 2,19 1,94 9

10 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Tabulka č. 1.2: Průměrný věk pojištěnců k (pokračování) Okres Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Rozdíl (Pojištěnci VZP - Pojištěnci ČR) Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Blansko 37,40 40,45 38,95 39,08 42,65 40,90 1,68 2,19 1,94 Brno-město 38,65 42,22 40,52 39,98 44,67 42,40 1,33 2,45 1,88 Brno-venkov 37,59 40,60 39,12 39,29 43,08 41,22 1,70 2,48 2,10 Břeclav 36,53 39,95 38,27 38,03 42,35 40,23 1,50 2,39 1,96 Hodonín 36,64 40,32 38,51 39,35 44,34 41,84 2,71 4,03 3,33 Jihlava 37,02 40,26 38,67 37,38 40,84 39,16 0,36 0,58 0,49 Kroměříž 37,14 40,59 38,91 39,12 44,15 41,71 1,98 3,57 2,80 Prostějov 37,55 40,77 39,21 42,63 48,17 45,36 5,08 7,40 6,16 Třebíč 36,74 39,48 38,12 37,97 41,25 39,61 1,23 1,77 1,49 Uherské Hradiště 37,12 40,52 38,86 38,62 42,30 40,48 1,50 1,78 1,62 Vyškov 37,10 40,22 38,69 38,30 42,36 40,36 1,20 2,14 1,68 Zlín 37,42 40,83 39,17 38,46 42,57 40,58 1,04 1,74 1,41 Znojmo 36,48 39,63 38,08 37,75 41,64 39,74 1,27 2,01 1,66 Ž ár nad Sázavou 36,38 39,05 37,72 37,68 41,08 39,40 1,30 2,03 1,68 Bruntál 35,91 38,75 37,34 37,52 41,09 39,28 1,61 2,34 1,94 Frýdek-Místek 36,86 39,91 38,41 39,37 45,02 42,33 2,52 5,11 3,92 Karviná 36,66 39,70 38,21 42,60 47,93 45,41 5,94 8,22 7,20 Nový Jičín 36,12 39,01 37,59 38,33 43,12 40,80 2,21 4,12 3,21 Olomouc 37,25 40,49 38,92 43,50 50,07 46,69 6,26 9,57 7,77 Opava 36,67 39,82 38,28 40,12 45,17 42,70 3,45 5,34 4,42 Ostrava 37,07 40,34 38,75 41,19 47,34 44,26 4,12 7,00 5,50 Přerov 37,13 40,40 38,81 38,19 42,19 40,30 1,06 1,79 1,50 Šumperk 36,83 39,92 38,39 38,56 42,76 40,70 1,74 2,84 2,31 Vsetín 36,71 39,75 38,26 37,74 41,53 39,68 1,03 1,77 1,42 Jeseník 36,25 39,55 37,92 38,74 43,37 41,06 2,49 3,83 3,14 Nezařazeno do okresu 36,69 36,57 36, Úhrnem 37,48 40,60 39,08 39,05 43,01 41,07 1,58 2,40 1,99 Cizinci 32,01 29,35 30,96 31,60 29,25 30,64-0,42-0,10-0,32 Celkem 37,41 40,51 38,99 38,93 42,86 40,93 1,52 2,34 1,93 Tabulka č. 1.3: Věková struktura pojištěnců VZP k Muži Ženy Občané ČR Věková skupina Celkový Z toho VZP Celkový Z toho VZP Celkový Z toho VZP počet Počet % počet Počet % počet Počet % 0-4 roky , , ,7 5-9 let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , ,2 85 let a více , , ,6 Celkem , , ,0 10

11 1. kapitola POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Tabulka č. 1.4: Věková struktura a pohlaví přišlých a odešlých pojištěnců v roce 2003 (mezi VZP a ostatními ZP) Věková skupina Přišli Odešli Rozdíl (Přišli - Odešli) Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Celkem 0-4 roky let let let let let let let let let let let let let let let let let a více Celkem Část B - Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného Tabulka č. 1.5: Počet pojištěnců dle způsobu platby pojistného k Počet subjektů v jednotlivých skupinách plátců Počet Počet Samostatně Souběh Okres pojištěnců zaměstna- Zaměstnanci Zaměstnanci OSVČ Zaměstnanci VZP vatelů Zaměstnanci OSVČ OBZP + OSVČ + platba + platba + OSVČ + státu státu platba státu Praha-město Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Pelhřimov Písek Prachatice Strakonice Tábor Domažlice Cheb Karlovy Vary Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih

12 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Tabulka č. 1.5: Počet pojištěnců dle způsobu platby pojistného k (pokračování) Počet subjektů v jednotlivých skupinách plátců Počet Počet Samostatně Souběh Okres pojištěnců zaměstna- Zaměstnanci Zaměstnanci OSVČ Zaměstnanci VZP vatelů Zaměstnanci OSVČ OBZP + OSVČ + platba + platba + OSVČ + státu státu platba státu Plzeň-sever Rokycany Sokolov Tachov Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec n. Nisou Liberec Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Havlíčkův Brod Hradec Králové Chrudim Jičín Náchod Pardubice Rychnov n. Kněž Semily Svitavy Trutnov Ústí nad Orlicí Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Jihlava Kroměříž Prostějov Třebíč Uherské Hradiště Vyškov Zlín Znojmo Ž ár nad Sázavou Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Olomouc Opava Ostrava Přerov Šumperk Vsetín Jeseník Celkem

13 1. kapitola POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Tabulka č. 1.6: Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát - k v členění dle okresu Okres do 60 let % *) nad 60 let % *) Celkem % *) Praha-město , , ,0 Benešov , , ,3 Beroun , , ,0 Kladno , , ,7 Kolín , , ,6 Kutná Hora , , ,2 Mělník , , ,0 Mladá Boleslav , , ,6 Nymburk , , ,5 Praha-východ , , ,8 Praha-západ , , ,1 Příbram , , ,6 Rakovník , , ,0 České Budějovice , , ,6 Český Krumlov , , ,1 Jindřichův Hradec , , ,8 Pelhřimov , , ,5 Písek , , ,0 Prachatice , , ,8 Strakonice , , ,7 Tábor , , ,7 Domažlice , , ,3 Cheb , , ,2 Karlovy Vary , , ,3 Klatovy , , ,2 Plzeň-město , , ,8 Plzeň-jih , , ,4 Plzeň-sever , , ,6 Rokycany , , ,6 Sokolov , , ,2 Tachov , , ,7 Česká Lípa , , ,1 Děčín , , ,2 Chomutov , , ,2 Jablonec nad Nisou , , ,5 Liberec , , ,9 Litoměřice , , ,5 Louny , , ,1 Most , , ,2 Teplice , , ,6 Ústí nad Labem , , ,4 Havlíčkův Brod , , ,0 Hradec Králové , , ,8 Chrudim , , ,1 Jičín , , ,3 Náchod , , ,6 Pardubice , , ,7 Rychnov nad Kněžnou , , ,1 Semily , , ,9 Svitavy , , ,0 Trutnov , , ,3 Ústí nad Orlicí , , ,3 Blansko , , ,7 Brno-město , , ,1 Brno-venkov , , ,3 13

14 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Tabulka č. 1.6: Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát - k v členění dle okresu (pokračování) Okres do 60 let % *) nad 60 let % *) Celkem % *) Břeclav , , ,5 Hodonín , , ,2 Jihlava , , ,7 Kroměříž , , ,9 Prostějov , , ,4 Třebíč , , ,2 Uherské Hradiště , , ,8 Vyškov , , ,2 Zlín , , ,0 Znojmo , , ,5 Ž ár nad Sázavou , , ,0 Bruntál , , ,5 Frýdek-Místek , , ,5 Karviná , , ,8 Nový Jičín , , ,5 Olomouc , , ,0 Opava , , ,0 Ostrava , , ,1 Přerov , , ,3 Šumperk , , ,6 Vsetín , , ,4 Jeseník , , ,3 Celkem , , ,0 *) k celkovému počtu pojištěnců VZP Tabulka č. 1.7: Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát - rok 2003 Období Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát Celkem do 60 let % nad 60 let % Celkem % Leden , , ,13 Únor , , ,21 Březen , , ,16 Duben , , ,85 Květen , , ,80 Červen , , ,70 Červenec , , ,69 Srpen , , ,79 Září , , ,38 Říjen , , ,44 Listopad , , ,55 Prosinec , , ,98 Průměr , , ,81 Údaje o počtu státních pojištěnců se vztahují k 1. dni měsíce po opravě provedené o 3 měsíce později. 14

15 1. kapitola POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Tabulka č. 1.8: Přehled o pojištěncích, za které je plátcem pojistného stát - k Skupiny pojištěnců ČR VZP Podíl počet % Nezaopatřené děti do ukončení povinné školní docházky ,1 Nezaopatřené děti po ukončení povinné školní docházky ,6 Poživatelé důchodů ,9 Ženy na mat. dovolené, příjemci rodičovského příspěvku ,8 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ,8 Osoby pobírající dávky soc. péče z důvodu soc. potřebnosti ,5 Osoby převážně nebo úplně bezmocné a osoby o ně pečující ,4 Osoby konající civilní vojenskou službu nebo na voj. cvičení ,0 Osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody ,8 Osoby odkázané na důchodce, kterým byl zvýšen důchod Osoby bez příjmu, pečující osobně, celodenně o dítě do 7 let věku nebo o 2 děti do 15 let věku ,5 Osoby důchodového věku bez nároku na důchod ,8 OBZP - pobírající nemocenskou ,4 Mladiství v ústavech ,0 Osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu ,0 Celkem ,0 Údaje jsou ke dni po korekci provedené v březnu

16

17 2. kapitola VÝBĚR POJISTNÉHO

18 VÝBĚR POJISTNÉHO Tabulka T 2.1 obsahuje přijaté pojistné od plátců pojistného a celkové příjmy v roce 2003 členěné po okresech a dále členěné na pojistné od zaměstnanců, OSVČ, OBZP a na ostatní příjmy, dále procentuální podíl vybraného pojistného od zaměstnanců, OSVČ, OBZP a ostatních příjmů. Tabulka T 2.2 obsahuje příjmy pojistného od zaměstnanců, od OSVČ a OBZP, ostatní příjmy, platbu od státu a příjmy celkem po jednotlivých měsících v roce Dále obsahuje procentuální podíl příjmů pojistného od zaměstnanců, od OSVČ a OBZP, ostatních příjmů a plateb od státu na celkových příjmech VZP. Tabulka T 2.3 obsahuje celkové příjmy, dále průměrný počet pojištěnců VZP a příjem na jednoho pojištěnce VZP. Vše za celý rok 2003 včetně meziročního indexu a absolutního meziročního rozdílu. Tabulka č. 2.1: Příjmy pojistného a celkové příjmy v roce 2003 Okres Zaměstnanci OSVČ + Ostatní Celkem Zaměstnanci OSVČ + Ostatní OBZP v % OBZP v % v % Praha-město ,5 6,9 0,6 Benešov ,9 13,1 1,0 Beroun ,2 11,5 1,3 Kladno ,1 12,1 1,7 Kolín ,4 13,6 0,9 Kutná Hora ,2 14,5 1,3 Mělník ,5 13,8 1,7 Mladá Boleslav ,6 5,6 0,7 Nymburk ,3 14,7 1,0 Praha-východ ,3 11,5 1,2 Praha-západ ,3 16,0 0,7 Příbram ,1 14,6 1,3 Rakovník ,6 12,7 1,8 České Budějovice ,3 8,7 1,0 Český Krumlov ,6 14,1 1,4 Jindřichův Hradec ,6 11,4 1,0 Pelhřimov ,3 10,5 1,1 Písek ,7 14,2 1,2 Prachatice ,2 16,2 0,6 Strakonice ,2 11,0 0,8 Tábor ,8 11,2 1,0 Domažlice ,3 11,0 1,7 Cheb ,0 13,8 1,2 Karlovy Vary ,5 13,0 1,5 Klatovy ,6 12,9 1,4 Plzeň-město ,5 6,5 1,0 Plzeň-jih ,4 11,0 1,6 Plzeň-sever ,7 14,4 1,9 Rokycany ,4 13,2 1,4 Sokolov ,6 10,0 1,4 Tachov ,5 8,5 1,0 Česká Lípa ,0 11,4 1,7 Děčín ,7 11,5 0,8 Chomutov ,3 8,7 1,0 Jablonec nad Nisou ,1 12,7 1,3 Liberec ,0 10,1 0,8 Litoměřice ,3 13,0 1,7 Louny ,3 12,6 1,1 Most ,9 5,6 0,5 Teplice ,1 10,3 0,6 Ústí nad Labem ,6 6,1 1,2 18

19 2. kapitola VÝBĚR POJISTNÉHO Tabulka č. 2.1: Příjmy pojistného a celkové příjmy v roce 2003 (pokračování) Okres Zaměstnanci OSVČ + Ostatní Celkem Zaměstnanci OSVČ + Ostatní OBZP v % OBZP v % v % Havlíčkův Brod ,3 9,9 0,8 Hradec Králové ,6 8,1 1,3 Chrudim ,0 12,7 1,3 Jičín ,7 12,1 1,2 Náchod ,0 11,1 0,9 Pardubice ,4 8,8 0,8 Rychnov n. Kněžnou ,0 11,7 1,3 Semily ,4 12,7 0,9 Svitavy ,2 9,9 0,9 Trutnov ,5 11,5 1,0 Ústí nad Orlicí ,0 9,0 1,0 Blansko ,9 10,4 1,7 Brno-město ,3 6,7 1,0 Brno-venkov ,1 13,8 2,1 Břeclav ,4 13,2 1,4 Hodonín ,3 12,3 2,5 Jihlava ,0 6,9 1,1 Kroměříž ,9 11,6 1,5 Prostějov ,0 12,0 1,0 Třebíč ,3 10,4 1,4 Uherské Hradiště ,7 11,3 1,0 Vyškov ,4 13,2 1,4 Zlín ,1 9,5 1,4 Znojmo ,6 16,1 1,3 Ž ár nad Sázavou ,5 10,4 1,1 Bruntál ,2 12,8 3,0 Frýdek-Místek ,6 14,1 1,3 Karviná ,0 11,8 1,3 Nový Jičín ,4 9,0 2,5 Olomouc ,1 9,9 2,0 Opava ,9 11,9 1,2 Ostrava ,3 6,7 1,0 Přerov ,8 10,1 1,1 Šumperk ,6 11,5 1,9 Vsetín ,6 10,4 1,0 Jeseník ,8 14,0 3,2 Praha - Ústř. pojiš ,0 0,0 0,0 Celkem ,4 9,5 1,1 Údaje v tis. Kč Ostatní příjmy: pokuty, penále, přirážky k pojistnému 19

20 VÝBĚR POJISTNÉHO Tabulka č. 2.2: Vývoj příjmů pojistného a celkových příjmů v roce 2003 Období Zaměstnanci OSVČ Ostatní Platba státu Příjmy Zaměst- OSVČ + Ostatní Platba + OBZP příjmy celkem nanci v % OBZP v % příjmy v % státu v % Leden ,6 5,7 0,6 33,1 Únor ,2 5,5 0,6 42,7 Březen ,9 7,3 0,6 38,1 Duben ,0 6,5 0,8 32,7 Květen ,4 6,1 0,7 32,9 Červen ,7 6,3 0,7 30,2 Červenec ,1 6,9 0,7 33,3 Srpen ,0 6,0 0,7 30,3 Září ,8 7,7 0,8 20,7 Říjen ,6 6,5 0,8 33,1 Listopad ,6 6,3 0,9 30,2 Prosinec ,8 8,1 0,8 16,3 Celkem ,3 6,6 0,7 31,4 Průměr měsíční Údaje u příjmů v tis. Kč Ostatní příjmy: pokuty, penále, přirážky k pojistnému Tabulka č. 2.3: Příjmy pojistného na 1 pojištěnce VZP Rok Celkové příjmy (v tis. Kč) Průměrný počet pojištěnců VZP Příjem na 1 pojištěnce VZP (v Kč) , ,31 Index 03/02 105,8 97,3 108,7 Rozdíl V celkových příjmech za rok 2003 je zahrnut příjem od ČKA ve výši tis. Kč. 20

21 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

22 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část A Primární péče V této části jsou uvedeny počty smluvních zařízení (IČ = identifikační číslo), která mají pracoviště ve sledované odbornosti, podle okresů a za ČR celkem. Do primární péče jsou zahrnuty odbornosti praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, praktický zubní lékař a gynekologie a porodnictví. Počty zařízení jsou uváděny zvláš za ambulantní zařízení (AZZ), ambulance lůžkových zařízení (LZZ) a zařízení celkem. Tabulky dále informují o přepočteném počtu lékařských míst (PPLM) v příslušném typu zařízení a okresu. Přepočtený počet lékařských míst vychází z metodiky VZP o poměrném kapacitním čísle a zohledňuje počet zveřejněných ordinačních hodin a dnů v týdnu. Část B Ambulantní specializovaná péče Jednotlivé tabulky uvádějí počty smluvních zařízení (IČ), která mají pracoviště ve sledované odbornosti, podle okresů a za ČR celkem. Počty zařízení jsou uváděny zvláš za ambulantní zařízení (AZZ), ambulance lůžkových zařízení (LZZ) a zařízení celkem. V tabulkách jsou dále uvedeny přepočtené počty lékařských míst (PPLM) v příslušném typu zařízení a okresu. Přepočtený počet lékařských míst vychází z metodiky VZP o poměrném kapacitním čísle a zohledňuje počet zveřejněných ordinačních hodin a dnů v týdnu. rehabilitačních odborných léčebných ústavů, ostatních odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných a lůžka ošetřovatelské péče. Část E Lázně a ozdravovny Tabulka uvádí počty smluvních lázeňských a ozdravenských zařízení dle IČZ v jednotlivých okresech, včetně jejich lůžkové kapacity. V roce 2003 se počet smluvních lázeňských partnerů oproti roku 2002 nezměnil, i nadále byly uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní lázeňské péče s 53 lázeňskými organizacemi (z toho jedno zdravotnické zařízení mělo z důvodu probíhající rekonstrukce přerušen provoz). Dva ze smluvních subjektů působí v několika lázeňských místech, a tím je pro pojištěnce VZP ČR k dispozici celkem 59 lázeňských zařízení v 35 lázeňských místech. V roce 2003 pokračoval smluvní vztah s 5 slovenskými lázeňskými organizacemi, spádovou okresní pojiš ovnou pro slovenské lázně zůstává OP VZP Brno-město. Ozdravenská péče byla na základě uzavřených smluv o poskytování a úhradě této zdravotní péče poskytována 9 smluvními partnery, kteří provozovali celkem 14 dětských ozdravoven. Část C Akutní lůžková péče Tabulky jsou uspořádány podle oborů a okresů, ve kterých se smluvní zařízení, mající pracoviště sledované odbornosti, vyskytují, v závěru je uveden sumář za ČR. V tabulkách jsou informace o počtu zařízení (IČ) a počtu lůžek celkem a dále členěných na lůžka standardní a intenzivní péče. Část D Následná lůžková péče Tabulka uvádí podle okresů a celkem za ČR počty smluvních zařízení (IČ), která mají lůžka následné péče. Počty lůžek jsou uváděny celkem a v členění na lůžka psychiatrických léčeben, odborných léčebných ústavů tuberkulózy a respiračních nemocí (OLÚ TRN), 22

23 Část A - Primární péče k Tabulka č. 3.1a: Odbornost pracoviště praktického lékaře pro dospělé 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Okres Počet AZZ PPLM Počet LZZ PPLM Počet ZZ PPLM celkem celkem Praha-město , , ,78 Benešov 43 40,88 2 1, ,98 Beroun 32 33,15 1 1, ,25 Kladno 65 64,80 1 6, ,45 Kolín 36 37,60 3 5, ,60 Kutná Hora 36 33,62 1 0, ,02 Mělník 45 42,60 1 0, ,40 Mladá Boleslav 50 50,20 2 2, ,30 Nymburk 34 32,75 4 8, ,27 Praha-východ 44 45,80 1 1, ,80 Praha-západ 34 34,88 2 1, ,38 Příbram 46 45,27 2 5, ,27 Rakovník 21 21,34 1 3, ,14 České Budějovice 85 96,50 2 2, ,70 Český Krumlov 26 25,58 1 2, ,58 Jindřichův Hradec 43 41,90 2 0, ,50 Pelhřimov 31 32,92 2 0, ,42 Písek 34 37,16 0 0, ,16 Prachatice 32 29,45 0 0, ,45 Strakonice 32 29,92 0 0, ,92 Tábor 51 56,50 1 1, ,50 Domažlice 22 22,40 0 0, ,40 Cheb 37 36,70 0 0, ,70 Karlovy Vary 56 54,50 2 3, ,50 Klatovy 46 44,90 1 0, ,00 Plzeň-město 77 96, , ,05 Plzeň-jih 27 28,40 2 0, ,90 Plzeň-sever 37 35,90 0 0, ,90 Rokycany 21 20,10 2 1, ,70 Sokolov 32 37,20 1 2, ,10 Tachov 24 23,80 0 0, ,80 Česká Lípa 40 42,75 1 2, ,75 Děčín 57 58,10 1 0, ,50 Chomutov 44 45,69 1 4, ,69 Jablonec nad Nisou 43 41,90 1 1, ,90 Liberec 79 79,65 1 1, ,65 Litoměřice 45 45,80 4 4, ,80 Louny 38 37,50 1 2, ,50 Most 50 54,30 1 0, ,80 Teplice 47 46, , ,38 Ústí nad Labem 44 51,80 2 7, ,80 Havlíčkův Brod 41 40,00 1 0, ,50 Hradec Králové 75 84,20 2 5, ,30 Chrudim 47 47,45 1 0, ,85 Jičín 40 37,70 3 1, ,20 Náchod 51 52,00 0 0, ,00 Pardubice 73 75,30 3 3, ,10 Rychnov nad Kněžnou 36 34,47 1 2, ,57 Semily 32 32,50 2 0, ,40 Svitavy 44 43,10 4 2, ,92 Trutnov 53 54,53 2 1, ,23 23

24 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Tabulka č. 3.1a: Odbornost pracoviště praktického lékaře pro dospělé (pokračování) Okres Počet AZZ PPLM Počet LZZ PPLM Počet ZZ PPLM celkem celkem Ústí nad Orlicí 62 60,70 2 3, ,90 Blansko 50 51,10 2 5, ,10 Brno-město , , ,82 Brno-venkov 70 70,20 2 2, ,30 Břeclav 53 52,56 2 0, ,36 Hodonín 69 69,00 1 0, ,60 Jihlava 48 45,30 0 0, ,30 Kroměříž 54 52,90 1 1, ,20 Prostějov 60 58,60 0 0, ,60 Třebíč 52 52,70 1 0, ,00 Uherské Hradiště 73 74,64 1 1, ,64 Vyškov 39 41,00 1 2, ,00 Zlín 95 95,20 2 6, ,20 Znojmo 51 50,20 2 2, ,20 Ž ár nad Sázavou 55 56,65 0 0, ,65 Bruntál 45 44,40 2 2, ,40 Frýdek-Místek ,34 1 0, ,74 Karviná ,25 5 8, ,42 Nový Jičín 70 68,15 3 2, ,25 Olomouc , , ,08 Opava 77 77,10 2 0, ,80 Ostrava , , ,35 Přerov 61 58,85 3 3, ,25 Šumperk 59 58,20 1 1, ,20 Vsetín 61 61,40 1 1, ,00 Jeseník 18 17,30 1 2, ,30 Celkem , , ,42 24

25 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Tabulka č. 3.1b: Odbornost pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost Okres Počet AZZ PPLM Počet LZZ PPLM Počet ZZ PPLM celkem celkem Praha-město ,54 1 4, ,54 Benešov 20 19,10 1 0, ,70 Beroun 16 15,70 0 0, ,70 Kladno 33 31,40 1 2, ,40 Kolín 24 21,90 0 0, ,90 Kutná Hora 17 14,40 0 0, ,40 Mělník 20 19,40 1 0, ,20 Mladá Boleslav 23 22,50 1 1, ,50 Nymburk 18 16,69 0 0, ,69 Praha-východ 22 20,40 1 0, ,00 Praha-západ 19 18,62 0 0, ,62 Příbram 23 23,11 1 0, ,11 Rakovník 11 11,00 0 0, ,00 České Budějovice 41 37,45 0 0, ,45 Český Krumlov 14 13,14 1 1, ,14 Jindřichův Hradec 21 19,30 1 0, ,75 Pelhřimov 17 15,50 0 0, ,50 Písek 14 14,20 0 0, ,20 Prachatice 14 13,30 0 0, ,30 Strakonice 14 12,83 0 0, ,83 Tábor 24 24,30 0 0, ,30 Domažlice 11 11,05 0 0, ,05 Cheb 19 18,55 0 0, ,55 Karlovy Vary 26 24,80 1 1, ,80 Klatovy 21 18,00 1 1, ,00 Plzeň-město 31 30,75 3 5, ,75 Plzeň-jih 12 11,70 1 0, ,14 Plzeň-sever 14 13,60 0 0, ,60 Rokycany 10 9,20 1 0, ,27 Sokolov 19 19,95 0 0, ,95 Tachov 10 10,00 0 0, ,00 Česká Lípa 23 21,27 0 0, ,27 Děčín 26 26,60 2 1, ,85 Chomutov 25 25,00 2 2, ,00 Jablonec nad Nisou 21 18,50 0 0, ,50 Liberec 37 34,25 0 0, ,25 Litoměřice 24 24,00 1 0, ,40 Louny 19 18,60 0 0, ,60 Most 24 25,05 0 0, ,05 Teplice 18 17, , ,52 Ústí nad Labem 20 21,40 0 0, ,40 Havlíčkův Brod 19 17,80 1 0, ,90 Hradec Králové 38 36,05 1 1, ,05 Chrudim 24 23,60 0 0, ,60 Jičín 18 18,00 0 0, ,00 Náchod 23 23,50 0 0, ,50 Pardubice 28 31,97 0 0, ,97 Rychnov nad Kněžnou 18 17,00 0 0, ,00 Semily 17 17,60 0 0, ,60 Svitavy 21 21,50 1 3, ,50 Trutnov 26 25,80 0 0, ,80 Ústí nad Orlicí 29 28,10 0 0, ,10 Blansko 24 23,90 1 1, ,90 25

26 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Tabulka č. 3.1b: Odbornost pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost (pokračování) Okres Počet AZZ PPLM Počet LZZ PPLM Počet ZZ PPLM celkem celkem Brno-město 83 84,80 0 0, ,80 Brno-venkov 33 32,50 0 0, ,50 Břeclav 26 26,00 0 0, ,00 Hodonín 34 33,10 0 0, ,10 Jihlava 23 22,50 0 0, ,50 Kroměříž 21 20,30 0 0, ,30 Prostějov 20 20,50 0 0, ,50 Třebíč 26 26,20 0 0, ,20 Uherské Hradiště 33 32,07 0 0, ,07 Vyškov 17 17,70 0 0, ,70 Zlín 39 39,00 0 0, ,00 Znojmo 23 23,00 0 0, ,00 Ž ár nad Sázavou 28 28,17 0 0, ,17 Bruntál 21 20,40 2 1, ,70 Frýdek-Místek 42 40,60 1 0, ,20 Karviná 56 55,82 1 0, ,42 Nový Jičín 38 34,95 0 0, ,95 Olomouc 56 55,45 1 1, ,33 Opava 35 34,30 0 0, ,30 Ostrava 64 62,45 1 1, ,45 Přerov 28 27,25 0 0, ,25 Šumperk 27 26,40 0 0, ,40 Vsetín 30 28,80 1 1, ,80 Jeseník 11 8,90 0 0, ,90 Celkem , , ,64 Tabulka č. 3.1c: Odbornost pracoviště praktického zubního lékaře Okres Počet AZZ PPLM Počet LZZ PPLM Počet ZZ PPLM celkem celkem Praha-město , , ,54 Benešov 48 43,88 1 1, ,03 Beroun 37 35,60 1 0, ,40 Kladno 65 58,00 2 4, ,40 Kolín 44 45,20 0 0, ,20 Kutná Hora 37 34,30 1 0, ,04 Mělník 35 33,40 0 0, ,40 Mladá Boleslav 55 51,00 1 1, ,00 Nymburk 38 34,98 2 1, ,78 Praha-východ 39 40,00 0 0, ,00 Praha-západ 34 34,20 0 0, ,20 Příbram 46 45,79 2 1, ,78 Rakovník 27 24,94 0 0, ,94 České Budějovice ,05 2 5, ,25 Český Krumlov 31 31,00 0 0, ,00 Jindřichův Hradec 50 49,45 0 0, ,45 Pelhřimov 37 34,53 0 0, ,53 Písek 35 39,60 0 0, ,60 Prachatice 26 25,15 1 1, ,15 Strakonice 31 29,61 1 0, ,71 Tábor 62 62,10 1 1, ,10 Domažlice 28 27,25 0 0, ,25 Cheb 41 43,75 1 0, ,95 Karlovy Vary 66 74,70 1 1, ,20 26

27 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Tabulka č. 3.1c: Odbornost pracoviště praktického zubního lékaře (pokračování) Okres Počet AZZ PPLM Počet LZZ PPLM Počet ZZ PPLM celkem celkem Klatovy 52 49,60 0 0, ,60 Plzeň-město , , ,50 Plzeň-jih 28 27,75 0 0, ,75 Plzeň-sever 33 38,20 0 0, ,20 Rokycany 22 21,70 0 0, ,70 Sokolov 37 36,70 1 2, ,70 Tachov 24 26,00 0 0, ,00 Česká Lípa 52 46,06 0 0, ,06 Děčín 68 70,29 0 0, ,29 Chomutov 53 47,70 0 0, ,70 Jablonec nad Nisou 46 43,70 1 1, ,70 Liberec 82 80,80 2 0, ,00 Litoměřice 58 55,20 0 0, ,20 Louny 39 36,30 0 0, ,30 Most 55 52,75 1 1, ,75 Teplice 59 60,00 0 0, ,00 Ústí nad Labem 58 57,20 2 4, ,20 Havlíčkův Brod 49 45,62 0 0, ,62 Hradec Králové , , ,38 Chrudim 52 49,40 0 0, ,40 Jičín 41 44,95 1 1, ,95 Náchod 58 57,00 0 0, ,00 Pardubice 73 92,84 2 5, ,84 Rychnov nad Kněžnou 40 41,34 0 0, ,34 Semily 44 40,96 0 0, ,96 Svitavy 50 61,40 0 0, ,40 Trutnov 69 64,70 0 0, ,70 Ústí nad Orlicí 67 66,60 0 0, ,60 Blansko 53 49,45 2 2, ,35 Brno-město , , ,18 Brno-venkov 71 65,90 1 1, ,90 Břeclav 54 57,12 1 0, ,52 Hodonín 73 70,20 1 1, ,10 Jihlava 54 55,60 0 0, ,60 Kroměříž 60 57,10 0 0, ,10 Prostějov 70 62,80 0 0, ,80 Třebíč 58 55,40 0 0, ,40 Uherské Hradiště 81 79,36 0 0, ,36 Vyškov 42 42,80 0 0, ,80 Zlín ,00 2 3, ,00 Znojmo 58 52,40 1 0, ,60 Ž ár nad Sázavou 61 58,50 0 0, ,50 Bruntál 49 49,00 0 0, ,00 Frýdek-Místek ,30 0 0, ,30 Karviná ,47 2 2, ,00 Nový Jičín 72 71,25 0 0, ,25 Olomouc , , ,02 Opava 90 90,10 2 4, ,10 Ostrava ,90 3 5, ,10 Přerov 72 71,00 0 0, ,00 Šumperk 62 59,37 2 2, ,37 Vsetín 86 85,00 1 0, ,20 Jeseník 22 19,86 1 0, ,16 Celkem , , ,45 27

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí.

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Penzion se nachází na úpatí Rýchorského hřebene, jehož vrcholem

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

Plán pro školní rok 2012/2013

Plán pro školní rok 2012/2013 Plán pro školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2012/2013. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Více

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice Milada Horáková červen 2002 Obsah Úvod 3 1. Trendy ve vývoji pobytu cizinců v ČR v letech 1993-2001 4 1.1. Vývoj pobytu cizincům v oblastech

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009)

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009) Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009) Komentář k rozhraní verze 2.2 Ve verzi 2.2 došlo pouze k úpravě číselníku zdravotních pojišťoven.

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc.

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. www.deichmann.com www.deichmann.com od 699.-Kč 1 530 664 vel. 32 38 799,- 1 542 661 1 542 660 vel. 32 38 699,- Protože v nich se budete

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 322/2008 Sb. a č. 111/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24

Více

TOPTRANS EU, a.s. TOPTRANS TP NITRA SPEDICE TOPTRANS

TOPTRANS EU, a.s. TOPTRANS TP NITRA SPEDICE TOPTRANS TOPTRANS EU, a.s. TOPTRANS EU, a.s. je významná společnost nabízející expresní přepravu kusových zásilek a logistická řešení v České Rpublice a na Slovensku. Historie firmy sahá do roku 1993. Přepravní

Více

Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4. Řízení ve školství

Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4. Řízení ve školství Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4 Řízení ve školství Ročník: XXII. Číslo: 5/2014 2014 1 Ř í z e n í v e š k o l s t v í Publikace pro řídící pracovníky ve školství Vychází

Více

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel B Benešov Beroun Blansko Brno Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel Tawilová OSVČ, smlouva s OÚ Benešov Malé nám. 1700, 256 01 Benešov, SPONTE poradenské a terapeutické centrum" tawilova@seznam.cz rodina.poradna@worldonline.

Více

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 VŮBEC NEZÁLEŽÍ NA TOM, KDO JE U MOCI KARTA Q.14 strana 5 VELMI ZÁLEŽÍ NA TOM,

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

Česká pojišťovna v roce 1. Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra

Česká pojišťovna v roce 1. Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra 1 Česká pojišťovna v roce 1 Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra 2 Nová Česká pojišťovna Poslání: Jako odpovědný lídr trhu pomáháme klientům v klíčových okamžicích jejich života

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Parametrická struktura databáze Erbitux

Parametrická struktura databáze Erbitux Parametrická struktura databáze Erbitux Diagnostika a předchozí léčba... 2 Vstupní parametry... 2 Diagnostika... 4 Pokročilé onemocnění... 5 Předchozí léčba... 6 Předchozí operace v souvislosti s dg. kolorektálního

Více

Zařazování pacientů do čekací listiny TC IKEM v roce 2014. Silvie Rajnochová Bloudíčková KN IKEM

Zařazování pacientů do čekací listiny TC IKEM v roce 2014. Silvie Rajnochová Bloudíčková KN IKEM Zařazování pacientů do čekací listiny TC IKEM v roce 2014 Silvie Rajnochová Bloudíčková KN IKEM Stav WL ke 31.12. 2014 (vč. kombin. TxL) 126 305 Zastoupení pacientů ve WL dle HDS Mimospádová HDS Celkem

Více

Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2011 :

Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2011 : Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2011 : CACIT : Písek Pohár premonstrát.kláštera Milevsko (CACIT) - PZ+SZVP OH 03.-04.09.2011 Plzeň Memoriál Františka Hebedy (CACIT) LZ+BZH jezevčíků 15.-16.10.2011

Více

Plán práce na školní rok 2013/2014

Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené České Budějovice, Riegrova 1, 370 01 Telefon: 387 319 203, * 387 022 922 Mobil: 720 271 520 e-mail: skola@sluchpostcb.cz www.sluchpostcb.cz

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 23. duben 2015 částka 4

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 23. duben 2015 částka 4 Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XLIII. V Praze dne 23. duben 2015 částka 4 Obsah 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.1 (1.8.2009)

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.1 (1.8.2009) Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.1 (1.8.2009) Komentář k rozhraní verze 2.1 Verze 2.1 je kompromisním řešením mezi původní verzí 1.2 a anonymizovanou

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia Příloha č. 1 Seznam institucí pro diseminaci (Aktualizace 02/2013) Následující instituce jsou příjemci elektronického Zpravodaje ReferNetu ČR (2-3x ročně), který obsahuje novinky z oblasti odborného vzdělávání

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

ZHODNOCENÍ VLIVU ENERGETICKÝCH PŘÍNOSŮ NA SNÍŽENÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ

ZHODNOCENÍ VLIVU ENERGETICKÝCH PŘÍNOSŮ NA SNÍŽENÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ ZHODNOCENÍ VLIVU ENERGETICKÝCH PŘÍNOSŮ NA SNÍŽENÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ Z REALIZACÍ PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH ČEA V ROCE 1997 Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: Nadace Projekt

Více

Plán pro školní rok 2011/2012

Plán pro školní rok 2011/2012 Plán pro školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2011/2012. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

Organizace školního roku 2014-2015

Organizace školního roku 2014-2015 Organizace školního roku 2014 - Období školního vyučování ve školním roce 2014/ začne ve všech ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

50. výzva. 58. výzva

50. výzva. 58. výzva SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 50. výzva PRIORITNÍ OSA 6 - ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY Oblast

Více