1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného Výběr pojistného 17

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17"

Transkript

1 Vážení přátelé, dnes se vám dostává do rukou Ročenka Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky za rok Vydali jsme ji v elektronické i tiskové podobě. Pokud máte zájem o Ročenku za rok 2001 a za rok 2002, můžeme vám je kdykoliv poskytnout. Kontaktujte proto oddělení propagace VZP ČR.

2

3 OBSAH 1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného Výběr pojistného Sí zdravotnických zařízení 21 A Primární péče 23 B Ambulantní specializovaná péče 30 C Akutní lůžková péče 59 D Následná lůžková péče 82 E Lázně a ozdravovny Náklady na zdravotní péči Činnost zdravotnických zařízení 89 A Výkony 91 B Léky 97 C Prostředky zdravotnické techniky 100 D Lázně a ozdravovny 101 E Praktičtí lékaři 102 F Stomatologové 105 G Ambulantní specializovaná péče 106 H Akutní lůžková péče 107 I Následná péče 108 3

4

5 1. kapitola Pojištěnci Pojiš ovny

6 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Za pojištěnce podléhající veřejnému zdravotnímu pojištění se podle platného znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, považují osoby, které - mají na území České republiky trvalý pobyt (bez ohledu na státní občanství), - jsou zaměstnány u zaměstnavatele se sídlem na území České republiky (pokud byl tento pracovně právní vztah uzavřen podle platných právních předpisů České republiky), i když nemají na území České republiky trvalý pobyt. Část A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb Všechny údaje o počtech pojištěnců a jejich pohybu mezi zdravotními pojiš ovnami byly získány z Centrálního registru pojištěnců, který podle platného znění 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, vede Všeobecná zdravotní pojiš ovna České republiky. Centrální registr pojištěnců podchycuje všechny pojištěnce s veřejným zdravotním pojištěním, tj. pojištěnce Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky a pojištěnce zaměstnaneckých zdravotních pojiš oven. Tabulka T 1.1 obsahuje počty pojištěnců v členění podle okresů a pohlaví, a to pojištěnců za celou Českou republiku a pojištěnců Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky, dále procentuální podíl pojištěnců VZP k celkovému počtu pojištěnců v České republice a konečně procentuální rozdělení pojištěnců VZP podle pohlaví. Počty pojištěnců uvedené v řádku Nezařazeno do okresu jsou pojištěnci zavedení do Centrálního registru pojištěnců některou ze zaměstnaneckých zdravotních pojiš oven a nelze je s jistotou převést do konkrétního okresu. Tato poznámka platí také pro tabulku T 1.2. Tabulka T 1.2 obsahuje vypočtený průměrný věk pojištěnců v členění podle okresů a pohlaví, a to pojištěnců za celou Českou republiku a pojištěnců Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky, dále absolutní rozdíl průměrného věku pojištěnců VZP a průměrného věku pojištěnců celé České republiky. V tabulce T 1.3 jsou počty pojištěnců v členění podle věkových skupin a pohlaví s uvedením procentuálního podílu pojištěnců VZP vůči všem pojištěncům České republiky. V posledních sloupcích je uveden absolutní rozdíl mezi počty odešlých a přišlých pojištěnců s rozdělením na muže a ženy. Část B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného Tabulka T 1.5 obsahuje celkové počty pojištěnců VZP v členění dle okresů. Dále z celkového počtu pojištěnců VZP členění na zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Pro srovnání je uveden také údaj o počtu zaměstnavatelů v daném okrese. Tabulka obsahuje také počty pojištěnců VZP, kteří jsou zároveň zaměstnaní a OSVČ, zároveň zaměstnaní a platí za ně pojistné i stát, zároveň OSVČ a platí za ně pojistné i stát a zároveň zaměstnané, OSVČ a platí za ně i stát. Tyto souběhy jsou podmnožinou samostatně uváděného počtu zaměstnanců a OSVČ. Počty pojištěnců VZP jsou k , ostatní počty jsou k Tabulka T 1.6 obsahuje počty pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, do 60 let věku, nad 60 let věku, a celkový počet v členění dle okresů. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči celkovému počtu pojištěnců VZP. Údaje jsou k po korekci provedené v březnu Tabulka T 1.7 obsahuje celkové počty pojištěnců VZP a počty pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, do 60 let věku, nad 60 let věku a celkový počet. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči celkovému počtu pojištěnců VZP. Údaje jsou za rok 2003 členěny po jednotlivých měsících (vždy k 1. dni v měsíci po korekci provedené o 3 měsíce později), uveden je i měsíční (aritmetický) průměr za příslušný rok. Tabulka T 1.8 obsahuje počty pojištěnců, za které hradí pojistné stát, dle jednotlivých skupin pojištěnců v celé ČR a ve VZP. Dále pak procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči pojištěncům, za které hradí pojistné stát, v celé ČR. Údaje jsou k po korekci provedené v březnu Tabulka T 1.4 se věnuje přechodům pojištěnců mezi VZP a zaměstnaneckými zdravotními pojiš ovnami. Členění údajů je podle věkových skupin a pohlaví. 6

7 1. kapitola POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Část A - Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb Tabulka č. 1.1: Počet pojištěnců k Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Podíl pojištěnců Pojištěnci VZP Okres VZP v % dle pohlaví v % Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Praha-město ,9 64,7 66,7 49,2 50,8 Benešov ,8 72,2 72,5 49,5 50,5 Beroun ,6 52,1 53,8 50,8 49,2 Kladno ,2 53,7 54,9 49,9 50,1 Kolín ,5 83,4 83,0 48,6 51,4 Kutná Hora ,7 53,5 54,1 49,7 50,3 Mělník ,4 75,9 77,2 49,8 50,2 Mladá Boleslav ,0 19,3 21,1 53,5 46,5 Nymburk ,5 75,7 74,6 48,0 52,0 Praha-východ ,6 66,2 67,9 50,0 50,0 Praha-západ ,9 71,9 73,4 49,8 50,2 Příbram ,0 81,1 80,6 49,0 51,0 Rakovník ,3 73,6 74,4 49,8 50,2 České Budějovice ,7 64,4 64,1 48,7 51,3 Český Krumlov ,4 72,6 72,0 49,6 50,4 Jindřichův Hradec ,2 76,8 76,0 48,5 51,5 Pelhřimov ,0 84,7 84,4 49,3 50,7 Písek ,3 77,4 76,9 48,6 51,4 Prachatice ,0 70,8 70,4 49,4 50,6 Strakonice ,2 74,1 73,7 48,8 51,2 Tábor ,8 58,9 58,8 49,0 51,0 Domažlice ,7 84,3 82,5 48,2 51,8 Cheb ,9 72,0 71,5 48,5 51,5 Karlovy Vary ,4 77,2 76,8 48,8 51,2 Klatovy ,8 74,9 73,9 48,4 51,6 Plzeň-město ,1 56,3 56,2 48,1 51,9 Plzeň-jih ,7 72,4 71,1 48,8 51,2 Plzeň-sever ,2 66,0 65,1 48,8 51,2 Rokycany ,0 67,5 66,3 48,2 51,8 Sokolov ,6 69,3 69,4 49,8 50,2 Tachov ,1 72,0 72,0 49,8 50,2 Česká Lípa ,3 74,8 74,1 48,9 51,1 Děčín ,6 72,3 72,4 49,4 50,6 Chomutov ,4 80,3 79,9 49,1 50,9 Jablonec nad Nisou ,0 81,7 81,8 48,7 51,3 Liberec ,0 78,2 77,6 48,4 51,6 Litoměřice ,4 79,8 78,1 48,2 51,8 Louny ,9 84,1 83,0 48,7 51,3 Most ,8 88,8 88,3 48,7 51,3 Teplice ,7 78,1 77,9 48,7 51,3 Ústí nad Labem ,9 41,2 44,9 52,9 47,1 Havlíčkův Brod ,5 70,5 70,0 49,2 50,8 Hradec Králové ,1 61,3 60,7 48,0 52,0 Chrudim ,0 81,6 80,3 48,4 51,6 Jičín ,5 78,3 76,9 48,3 51,7 Náchod ,8 77,8 77,3 48,4 51,6 Pardubice ,7 79,3 78,0 47,9 52,1 Rychnov n. Kněžnou ,9 71,4 70,2 48,3 51,7 Semily ,0 84,5 83,3 48,4 51,6 Svitavy ,1 88,4 87,3 48,8 51,2 Trutnov ,7 52,3 53,5 50,2 49,8 Ústí nad Orlicí ,6 63,2 62,9 49,1 50,9 Blansko ,1 74,3 74,2 49,1 50,9 7

8 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Tabulka č. 1.1: Počet pojištěnců k (pokračování) Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Podíl pojištěnců Pojištěnci VZP Okres VZP v % dle pohlaví v % Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Brno-město ,8 62,9 63,8 48,3 51,7 Brno-venkov ,1 68,3 68,2 49,0 51,0 Břeclav ,9 71,0 70,9 49,1 50,9 Hodonín ,6 56,2 57,4 50,2 49,8 Jihlava ,2 89,6 88,4 48,6 51,4 Kroměříž ,0 55,4 55,2 48,6 51,4 Prostějov ,4 47,3 49,3 50,7 49,3 Třebíč ,3 78,8 79,5 49,9 50,1 Uherské Hradiště ,5 66,9 67,7 49,4 50,6 Vyškov ,5 66,4 66,5 49,2 50,8 Zlín ,4 85,1 84,8 48,5 51,5 Znojmo ,8 64,2 64,0 49,0 51,0 Ž ár nad Sázavou ,1 72,0 71,6 49,4 50,6 Bruntál ,1 56,5 57,8 50,6 49,4 Frýdek-Místek ,6 43,0 41,8 47,6 52,4 Karviná ,9 44,3 42,6 47,2 52,8 Nový Jičín ,9 57,4 56,6 48,5 51,5 Olomouc ,4 33,3 35,3 51,4 48,6 Opava ,3 56,3 56,3 48,9 51,1 Ostrava ,9 32,6 33,7 50,1 49,9 Přerov ,9 74,3 72,1 47,2 52,8 Šumperk ,4 69,0 68,7 49,1 50,9 Vsetín ,8 76,2 75,5 48,6 51,4 Jeseník ,6 63,4 64,0 49,9 50,1 Nezařazeno do okresu ,0 0,0 0,0 - - Úhrnem ,9 65,5 65,7 49,0 51,0 Cizinci ,8 90,6 87,7 58,8 41,2 Celkem ,2 65,7 66,0 49,1 50,9 8

9 1. kapitola POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Tabulka č. 1.2: Průměrný věk pojištěnců k Okres Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Rozdíl (Pojištěnci VZP - Pojištěnci ČR) Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Praha-město 39,60 43,10 41,43 41,28 45,92 43,64 1,68 2,82 2,20 Benešov 37,72 40,74 39,25 39,16 42,76 40,97 1,44 2,02 1,73 Beroun 37,91 40,95 39,45 41,53 46,34 43,90 3,62 5,39 4,44 Kladno 37,69 40,82 39,29 40,60 45,33 42,96 2,91 4,51 3,68 Kolín 38,02 41,36 39,73 38,95 42,79 40,92 0,93 1,43 1,20 Kutná Hora 37,98 41,04 39,54 40,47 44,06 42,28 2,49 3,02 2,74 Mělník 37,27 40,12 38,72 38,11 41,29 39,70 0,84 1,17 0,98 Mladá Boleslav 37,41 40,39 38,93 41,37 46,12 43,58 3,96 5,73 4,65 Nymburk 37,90 40,96 39,47 38,68 42,61 40,72 0,78 1,65 1,25 Praha-východ 37,92 40,50 39,24 39,63 42,93 41,28 1,72 2,43 2,04 Praha-západ 37,66 40,14 38,93 39,26 42,44 40,86 1,60 2,30 1,93 Příbram 37,44 40,28 38,88 38,19 41,46 39,86 0,75 1,18 0,98 Rakovník 37,80 40,68 39,26 39,67 43,51 41,60 1,88 2,83 2,34 České Budějovice 37,38 40,14 38,79 37,89 41,18 39,58 0,51 1,04 0,79 Český Krumlov 35,90 38,08 36,99 36,70 39,32 38,02 0,81 1,24 1,03 Jindřichův Hradec 37,18 40,02 38,62 38,02 41,35 39,74 0,84 1,34 1,11 Pelhřimov 37,92 40,96 39,46 38,48 41,84 40,19 0,56 0,89 0,73 Písek 37,98 41,25 39,65 38,44 41,98 40,26 0,46 0,73 0,61 Prachatice 36,42 38,91 37,68 37,50 40,47 39,00 1,07 1,55 1,32 Strakonice 37,86 40,76 39,33 39,01 42,38 40,74 1,16 1,62 1,40 Tábor 37,99 40,81 39,43 40,04 43,77 41,94 2,05 2,96 2,52 Domažlice 37,30 40,02 38,68 37,65 40,54 39,15 0,35 0,52 0,47 Cheb 36,88 39,68 38,31 37,52 40,80 39,21 0,65 1,12 0,90 Karlovy Vary 37,73 40,72 39,25 38,53 41,70 40,15 0,80 0,98 0,90 Klatovy 37,97 41,09 39,56 38,92 42,89 40,96 0,95 1,79 1,40 Plzeň-město 39,09 42,12 40,66 40,08 44,97 42,61 0,98 2,85 1,95 Plzeň-jih 38,40 41,11 39,76 39,42 43,25 41,38 1,02 2,14 1,62 Plzeň - sever 37,69 40,00 38,85 38,70 42,41 40,60 1,01 2,41 1,75 Rokycany 38,53 41,24 39,91 39,67 43,13 41,46 1,14 1,90 1,56 Sokolov 35,65 38,11 36,89 36,58 39,22 37,90 0,92 1,11 1,01 Tachov 36,02 38,21 37,12 36,92 39,55 38,24 0,90 1,34 1,12 Česká Lípa 35,47 38,04 36,77 36,37 39,13 37,78 0,90 1,09 1,01 Děčín 36,55 39,64 38,12 37,78 41,65 39,74 1,23 2,01 1,62 Chomutov 35,67 38,30 37,00 36,29 39,22 37,78 0,62 0,92 0,78 Jablonec nad Nisou 37,32 40,29 38,84 38,01 41,18 39,64 0,70 0,89 0,79 Liberec 37,12 40,36 38,78 38,36 41,63 40,04 1,24 1,27 1,27 Litoměřice 37,32 40,36 38,86 38,47 41,42 40,00 1,16 1,07 1,14 Louny 36,60 39,52 38,08 36,90 40,26 38,62 0,30 0,73 0,54 Most 36,41 39,24 37,85 36,82 39,85 38,37 0,41 0,61 0,52 Teplice 37,03 40,01 38,55 37,82 40,69 39,29 0,78 0,69 0,74 Ústí nad Labem 36,53 39,32 37,96 39,84 43,35 41,50 3,32 4,03 3,53 Havlíčkův Brod 37,39 40,36 38,89 39,04 42,63 40,87 1,65 2,27 1,98 Hradec Králové 38,44 41,63 40,08 39,74 43,85 41,87 1,30 2,22 1,79 Chrudim 37,13 40,33 38,75 37,70 41,31 39,56 0,58 0,98 0,81 Jičín 37,75 41,18 39,50 38,67 42,65 40,73 0,92 1,46 1,23 Náchod 37,37 40,52 38,99 38,46 41,98 40,28 1,10 1,46 1,29 Pardubice 38,22 41,29 39,80 39,26 42,76 41,08 1,04 1,47 1,29 Rychnov nad Kněžnou 37,06 40,21 38,66 38,18 41,87 40,09 1,13 1,66 1,43 Semily 37,75 40,92 39,36 38,42 41,95 40,24 0,67 1,03 0,88 Svitavy 36,55 39,71 38,15 37,09 40,47 38,82 0,53 0,76 0,67 Trutnov 37,20 40,56 38,91 39,67 43,67 41,66 2,47 3,11 2,75 Ústí nad Orlicí 36,55 39,50 38,05 37,71 41,59 39,69 1,16 2,10 1,64 Blansko 37,40 40,45 38,95 39,08 42,65 40,90 1,68 2,19 1,94 9

10 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Tabulka č. 1.2: Průměrný věk pojištěnců k (pokračování) Okres Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Rozdíl (Pojištěnci VZP - Pojištěnci ČR) Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Blansko 37,40 40,45 38,95 39,08 42,65 40,90 1,68 2,19 1,94 Brno-město 38,65 42,22 40,52 39,98 44,67 42,40 1,33 2,45 1,88 Brno-venkov 37,59 40,60 39,12 39,29 43,08 41,22 1,70 2,48 2,10 Břeclav 36,53 39,95 38,27 38,03 42,35 40,23 1,50 2,39 1,96 Hodonín 36,64 40,32 38,51 39,35 44,34 41,84 2,71 4,03 3,33 Jihlava 37,02 40,26 38,67 37,38 40,84 39,16 0,36 0,58 0,49 Kroměříž 37,14 40,59 38,91 39,12 44,15 41,71 1,98 3,57 2,80 Prostějov 37,55 40,77 39,21 42,63 48,17 45,36 5,08 7,40 6,16 Třebíč 36,74 39,48 38,12 37,97 41,25 39,61 1,23 1,77 1,49 Uherské Hradiště 37,12 40,52 38,86 38,62 42,30 40,48 1,50 1,78 1,62 Vyškov 37,10 40,22 38,69 38,30 42,36 40,36 1,20 2,14 1,68 Zlín 37,42 40,83 39,17 38,46 42,57 40,58 1,04 1,74 1,41 Znojmo 36,48 39,63 38,08 37,75 41,64 39,74 1,27 2,01 1,66 Ž ár nad Sázavou 36,38 39,05 37,72 37,68 41,08 39,40 1,30 2,03 1,68 Bruntál 35,91 38,75 37,34 37,52 41,09 39,28 1,61 2,34 1,94 Frýdek-Místek 36,86 39,91 38,41 39,37 45,02 42,33 2,52 5,11 3,92 Karviná 36,66 39,70 38,21 42,60 47,93 45,41 5,94 8,22 7,20 Nový Jičín 36,12 39,01 37,59 38,33 43,12 40,80 2,21 4,12 3,21 Olomouc 37,25 40,49 38,92 43,50 50,07 46,69 6,26 9,57 7,77 Opava 36,67 39,82 38,28 40,12 45,17 42,70 3,45 5,34 4,42 Ostrava 37,07 40,34 38,75 41,19 47,34 44,26 4,12 7,00 5,50 Přerov 37,13 40,40 38,81 38,19 42,19 40,30 1,06 1,79 1,50 Šumperk 36,83 39,92 38,39 38,56 42,76 40,70 1,74 2,84 2,31 Vsetín 36,71 39,75 38,26 37,74 41,53 39,68 1,03 1,77 1,42 Jeseník 36,25 39,55 37,92 38,74 43,37 41,06 2,49 3,83 3,14 Nezařazeno do okresu 36,69 36,57 36, Úhrnem 37,48 40,60 39,08 39,05 43,01 41,07 1,58 2,40 1,99 Cizinci 32,01 29,35 30,96 31,60 29,25 30,64-0,42-0,10-0,32 Celkem 37,41 40,51 38,99 38,93 42,86 40,93 1,52 2,34 1,93 Tabulka č. 1.3: Věková struktura pojištěnců VZP k Muži Ženy Občané ČR Věková skupina Celkový Z toho VZP Celkový Z toho VZP Celkový Z toho VZP počet Počet % počet Počet % počet Počet % 0-4 roky , , ,7 5-9 let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , ,2 85 let a více , , ,6 Celkem , , ,0 10

11 1. kapitola POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Tabulka č. 1.4: Věková struktura a pohlaví přišlých a odešlých pojištěnců v roce 2003 (mezi VZP a ostatními ZP) Věková skupina Přišli Odešli Rozdíl (Přišli - Odešli) Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Celkem 0-4 roky let let let let let let let let let let let let let let let let let a více Celkem Část B - Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného Tabulka č. 1.5: Počet pojištěnců dle způsobu platby pojistného k Počet subjektů v jednotlivých skupinách plátců Počet Počet Samostatně Souběh Okres pojištěnců zaměstna- Zaměstnanci Zaměstnanci OSVČ Zaměstnanci VZP vatelů Zaměstnanci OSVČ OBZP + OSVČ + platba + platba + OSVČ + státu státu platba státu Praha-město Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Pelhřimov Písek Prachatice Strakonice Tábor Domažlice Cheb Karlovy Vary Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih

12 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Tabulka č. 1.5: Počet pojištěnců dle způsobu platby pojistného k (pokračování) Počet subjektů v jednotlivých skupinách plátců Počet Počet Samostatně Souběh Okres pojištěnců zaměstna- Zaměstnanci Zaměstnanci OSVČ Zaměstnanci VZP vatelů Zaměstnanci OSVČ OBZP + OSVČ + platba + platba + OSVČ + státu státu platba státu Plzeň-sever Rokycany Sokolov Tachov Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec n. Nisou Liberec Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Havlíčkův Brod Hradec Králové Chrudim Jičín Náchod Pardubice Rychnov n. Kněž Semily Svitavy Trutnov Ústí nad Orlicí Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Jihlava Kroměříž Prostějov Třebíč Uherské Hradiště Vyškov Zlín Znojmo Ž ár nad Sázavou Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Olomouc Opava Ostrava Přerov Šumperk Vsetín Jeseník Celkem

13 1. kapitola POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Tabulka č. 1.6: Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát - k v členění dle okresu Okres do 60 let % *) nad 60 let % *) Celkem % *) Praha-město , , ,0 Benešov , , ,3 Beroun , , ,0 Kladno , , ,7 Kolín , , ,6 Kutná Hora , , ,2 Mělník , , ,0 Mladá Boleslav , , ,6 Nymburk , , ,5 Praha-východ , , ,8 Praha-západ , , ,1 Příbram , , ,6 Rakovník , , ,0 České Budějovice , , ,6 Český Krumlov , , ,1 Jindřichův Hradec , , ,8 Pelhřimov , , ,5 Písek , , ,0 Prachatice , , ,8 Strakonice , , ,7 Tábor , , ,7 Domažlice , , ,3 Cheb , , ,2 Karlovy Vary , , ,3 Klatovy , , ,2 Plzeň-město , , ,8 Plzeň-jih , , ,4 Plzeň-sever , , ,6 Rokycany , , ,6 Sokolov , , ,2 Tachov , , ,7 Česká Lípa , , ,1 Děčín , , ,2 Chomutov , , ,2 Jablonec nad Nisou , , ,5 Liberec , , ,9 Litoměřice , , ,5 Louny , , ,1 Most , , ,2 Teplice , , ,6 Ústí nad Labem , , ,4 Havlíčkův Brod , , ,0 Hradec Králové , , ,8 Chrudim , , ,1 Jičín , , ,3 Náchod , , ,6 Pardubice , , ,7 Rychnov nad Kněžnou , , ,1 Semily , , ,9 Svitavy , , ,0 Trutnov , , ,3 Ústí nad Orlicí , , ,3 Blansko , , ,7 Brno-město , , ,1 Brno-venkov , , ,3 13

14 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Tabulka č. 1.6: Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát - k v členění dle okresu (pokračování) Okres do 60 let % *) nad 60 let % *) Celkem % *) Břeclav , , ,5 Hodonín , , ,2 Jihlava , , ,7 Kroměříž , , ,9 Prostějov , , ,4 Třebíč , , ,2 Uherské Hradiště , , ,8 Vyškov , , ,2 Zlín , , ,0 Znojmo , , ,5 Ž ár nad Sázavou , , ,0 Bruntál , , ,5 Frýdek-Místek , , ,5 Karviná , , ,8 Nový Jičín , , ,5 Olomouc , , ,0 Opava , , ,0 Ostrava , , ,1 Přerov , , ,3 Šumperk , , ,6 Vsetín , , ,4 Jeseník , , ,3 Celkem , , ,0 *) k celkovému počtu pojištěnců VZP Tabulka č. 1.7: Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát - rok 2003 Období Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát Celkem do 60 let % nad 60 let % Celkem % Leden , , ,13 Únor , , ,21 Březen , , ,16 Duben , , ,85 Květen , , ,80 Červen , , ,70 Červenec , , ,69 Srpen , , ,79 Září , , ,38 Říjen , , ,44 Listopad , , ,55 Prosinec , , ,98 Průměr , , ,81 Údaje o počtu státních pojištěnců se vztahují k 1. dni měsíce po opravě provedené o 3 měsíce později. 14

15 1. kapitola POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Tabulka č. 1.8: Přehled o pojištěncích, za které je plátcem pojistného stát - k Skupiny pojištěnců ČR VZP Podíl počet % Nezaopatřené děti do ukončení povinné školní docházky ,1 Nezaopatřené děti po ukončení povinné školní docházky ,6 Poživatelé důchodů ,9 Ženy na mat. dovolené, příjemci rodičovského příspěvku ,8 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ,8 Osoby pobírající dávky soc. péče z důvodu soc. potřebnosti ,5 Osoby převážně nebo úplně bezmocné a osoby o ně pečující ,4 Osoby konající civilní vojenskou službu nebo na voj. cvičení ,0 Osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody ,8 Osoby odkázané na důchodce, kterým byl zvýšen důchod Osoby bez příjmu, pečující osobně, celodenně o dítě do 7 let věku nebo o 2 děti do 15 let věku ,5 Osoby důchodového věku bez nároku na důchod ,8 OBZP - pobírající nemocenskou ,4 Mladiství v ústavech ,0 Osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu ,0 Celkem ,0 Údaje jsou ke dni po korekci provedené v březnu

16

17 2. kapitola VÝBĚR POJISTNÉHO

18 VÝBĚR POJISTNÉHO Tabulka T 2.1 obsahuje přijaté pojistné od plátců pojistného a celkové příjmy v roce 2003 členěné po okresech a dále členěné na pojistné od zaměstnanců, OSVČ, OBZP a na ostatní příjmy, dále procentuální podíl vybraného pojistného od zaměstnanců, OSVČ, OBZP a ostatních příjmů. Tabulka T 2.2 obsahuje příjmy pojistného od zaměstnanců, od OSVČ a OBZP, ostatní příjmy, platbu od státu a příjmy celkem po jednotlivých měsících v roce Dále obsahuje procentuální podíl příjmů pojistného od zaměstnanců, od OSVČ a OBZP, ostatních příjmů a plateb od státu na celkových příjmech VZP. Tabulka T 2.3 obsahuje celkové příjmy, dále průměrný počet pojištěnců VZP a příjem na jednoho pojištěnce VZP. Vše za celý rok 2003 včetně meziročního indexu a absolutního meziročního rozdílu. Tabulka č. 2.1: Příjmy pojistného a celkové příjmy v roce 2003 Okres Zaměstnanci OSVČ + Ostatní Celkem Zaměstnanci OSVČ + Ostatní OBZP v % OBZP v % v % Praha-město ,5 6,9 0,6 Benešov ,9 13,1 1,0 Beroun ,2 11,5 1,3 Kladno ,1 12,1 1,7 Kolín ,4 13,6 0,9 Kutná Hora ,2 14,5 1,3 Mělník ,5 13,8 1,7 Mladá Boleslav ,6 5,6 0,7 Nymburk ,3 14,7 1,0 Praha-východ ,3 11,5 1,2 Praha-západ ,3 16,0 0,7 Příbram ,1 14,6 1,3 Rakovník ,6 12,7 1,8 České Budějovice ,3 8,7 1,0 Český Krumlov ,6 14,1 1,4 Jindřichův Hradec ,6 11,4 1,0 Pelhřimov ,3 10,5 1,1 Písek ,7 14,2 1,2 Prachatice ,2 16,2 0,6 Strakonice ,2 11,0 0,8 Tábor ,8 11,2 1,0 Domažlice ,3 11,0 1,7 Cheb ,0 13,8 1,2 Karlovy Vary ,5 13,0 1,5 Klatovy ,6 12,9 1,4 Plzeň-město ,5 6,5 1,0 Plzeň-jih ,4 11,0 1,6 Plzeň-sever ,7 14,4 1,9 Rokycany ,4 13,2 1,4 Sokolov ,6 10,0 1,4 Tachov ,5 8,5 1,0 Česká Lípa ,0 11,4 1,7 Děčín ,7 11,5 0,8 Chomutov ,3 8,7 1,0 Jablonec nad Nisou ,1 12,7 1,3 Liberec ,0 10,1 0,8 Litoměřice ,3 13,0 1,7 Louny ,3 12,6 1,1 Most ,9 5,6 0,5 Teplice ,1 10,3 0,6 Ústí nad Labem ,6 6,1 1,2 18

19 2. kapitola VÝBĚR POJISTNÉHO Tabulka č. 2.1: Příjmy pojistného a celkové příjmy v roce 2003 (pokračování) Okres Zaměstnanci OSVČ + Ostatní Celkem Zaměstnanci OSVČ + Ostatní OBZP v % OBZP v % v % Havlíčkův Brod ,3 9,9 0,8 Hradec Králové ,6 8,1 1,3 Chrudim ,0 12,7 1,3 Jičín ,7 12,1 1,2 Náchod ,0 11,1 0,9 Pardubice ,4 8,8 0,8 Rychnov n. Kněžnou ,0 11,7 1,3 Semily ,4 12,7 0,9 Svitavy ,2 9,9 0,9 Trutnov ,5 11,5 1,0 Ústí nad Orlicí ,0 9,0 1,0 Blansko ,9 10,4 1,7 Brno-město ,3 6,7 1,0 Brno-venkov ,1 13,8 2,1 Břeclav ,4 13,2 1,4 Hodonín ,3 12,3 2,5 Jihlava ,0 6,9 1,1 Kroměříž ,9 11,6 1,5 Prostějov ,0 12,0 1,0 Třebíč ,3 10,4 1,4 Uherské Hradiště ,7 11,3 1,0 Vyškov ,4 13,2 1,4 Zlín ,1 9,5 1,4 Znojmo ,6 16,1 1,3 Ž ár nad Sázavou ,5 10,4 1,1 Bruntál ,2 12,8 3,0 Frýdek-Místek ,6 14,1 1,3 Karviná ,0 11,8 1,3 Nový Jičín ,4 9,0 2,5 Olomouc ,1 9,9 2,0 Opava ,9 11,9 1,2 Ostrava ,3 6,7 1,0 Přerov ,8 10,1 1,1 Šumperk ,6 11,5 1,9 Vsetín ,6 10,4 1,0 Jeseník ,8 14,0 3,2 Praha - Ústř. pojiš ,0 0,0 0,0 Celkem ,4 9,5 1,1 Údaje v tis. Kč Ostatní příjmy: pokuty, penále, přirážky k pojistnému 19

20 VÝBĚR POJISTNÉHO Tabulka č. 2.2: Vývoj příjmů pojistného a celkových příjmů v roce 2003 Období Zaměstnanci OSVČ Ostatní Platba státu Příjmy Zaměst- OSVČ + Ostatní Platba + OBZP příjmy celkem nanci v % OBZP v % příjmy v % státu v % Leden ,6 5,7 0,6 33,1 Únor ,2 5,5 0,6 42,7 Březen ,9 7,3 0,6 38,1 Duben ,0 6,5 0,8 32,7 Květen ,4 6,1 0,7 32,9 Červen ,7 6,3 0,7 30,2 Červenec ,1 6,9 0,7 33,3 Srpen ,0 6,0 0,7 30,3 Září ,8 7,7 0,8 20,7 Říjen ,6 6,5 0,8 33,1 Listopad ,6 6,3 0,9 30,2 Prosinec ,8 8,1 0,8 16,3 Celkem ,3 6,6 0,7 31,4 Průměr měsíční Údaje u příjmů v tis. Kč Ostatní příjmy: pokuty, penále, přirážky k pojistnému Tabulka č. 2.3: Příjmy pojistného na 1 pojištěnce VZP Rok Celkové příjmy (v tis. Kč) Průměrný počet pojištěnců VZP Příjem na 1 pojištěnce VZP (v Kč) , ,31 Index 03/02 105,8 97,3 108,7 Rozdíl V celkových příjmech za rok 2003 je zahrnut příjem od ČKA ve výši tis. Kč. 20

21 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

22 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část A Primární péče V této části jsou uvedeny počty smluvních zařízení (IČ = identifikační číslo), která mají pracoviště ve sledované odbornosti, podle okresů a za ČR celkem. Do primární péče jsou zahrnuty odbornosti praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, praktický zubní lékař a gynekologie a porodnictví. Počty zařízení jsou uváděny zvláš za ambulantní zařízení (AZZ), ambulance lůžkových zařízení (LZZ) a zařízení celkem. Tabulky dále informují o přepočteném počtu lékařských míst (PPLM) v příslušném typu zařízení a okresu. Přepočtený počet lékařských míst vychází z metodiky VZP o poměrném kapacitním čísle a zohledňuje počet zveřejněných ordinačních hodin a dnů v týdnu. Část B Ambulantní specializovaná péče Jednotlivé tabulky uvádějí počty smluvních zařízení (IČ), která mají pracoviště ve sledované odbornosti, podle okresů a za ČR celkem. Počty zařízení jsou uváděny zvláš za ambulantní zařízení (AZZ), ambulance lůžkových zařízení (LZZ) a zařízení celkem. V tabulkách jsou dále uvedeny přepočtené počty lékařských míst (PPLM) v příslušném typu zařízení a okresu. Přepočtený počet lékařských míst vychází z metodiky VZP o poměrném kapacitním čísle a zohledňuje počet zveřejněných ordinačních hodin a dnů v týdnu. rehabilitačních odborných léčebných ústavů, ostatních odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných a lůžka ošetřovatelské péče. Část E Lázně a ozdravovny Tabulka uvádí počty smluvních lázeňských a ozdravenských zařízení dle IČZ v jednotlivých okresech, včetně jejich lůžkové kapacity. V roce 2003 se počet smluvních lázeňských partnerů oproti roku 2002 nezměnil, i nadále byly uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní lázeňské péče s 53 lázeňskými organizacemi (z toho jedno zdravotnické zařízení mělo z důvodu probíhající rekonstrukce přerušen provoz). Dva ze smluvních subjektů působí v několika lázeňských místech, a tím je pro pojištěnce VZP ČR k dispozici celkem 59 lázeňských zařízení v 35 lázeňských místech. V roce 2003 pokračoval smluvní vztah s 5 slovenskými lázeňskými organizacemi, spádovou okresní pojiš ovnou pro slovenské lázně zůstává OP VZP Brno-město. Ozdravenská péče byla na základě uzavřených smluv o poskytování a úhradě této zdravotní péče poskytována 9 smluvními partnery, kteří provozovali celkem 14 dětských ozdravoven. Část C Akutní lůžková péče Tabulky jsou uspořádány podle oborů a okresů, ve kterých se smluvní zařízení, mající pracoviště sledované odbornosti, vyskytují, v závěru je uveden sumář za ČR. V tabulkách jsou informace o počtu zařízení (IČ) a počtu lůžek celkem a dále členěných na lůžka standardní a intenzivní péče. Část D Následná lůžková péče Tabulka uvádí podle okresů a celkem za ČR počty smluvních zařízení (IČ), která mají lůžka následné péče. Počty lůžek jsou uváděny celkem a v členění na lůžka psychiatrických léčeben, odborných léčebných ústavů tuberkulózy a respiračních nemocí (OLÚ TRN), 22

23 Část A - Primární péče k Tabulka č. 3.1a: Odbornost pracoviště praktického lékaře pro dospělé 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Okres Počet AZZ PPLM Počet LZZ PPLM Počet ZZ PPLM celkem celkem Praha-město , , ,78 Benešov 43 40,88 2 1, ,98 Beroun 32 33,15 1 1, ,25 Kladno 65 64,80 1 6, ,45 Kolín 36 37,60 3 5, ,60 Kutná Hora 36 33,62 1 0, ,02 Mělník 45 42,60 1 0, ,40 Mladá Boleslav 50 50,20 2 2, ,30 Nymburk 34 32,75 4 8, ,27 Praha-východ 44 45,80 1 1, ,80 Praha-západ 34 34,88 2 1, ,38 Příbram 46 45,27 2 5, ,27 Rakovník 21 21,34 1 3, ,14 České Budějovice 85 96,50 2 2, ,70 Český Krumlov 26 25,58 1 2, ,58 Jindřichův Hradec 43 41,90 2 0, ,50 Pelhřimov 31 32,92 2 0, ,42 Písek 34 37,16 0 0, ,16 Prachatice 32 29,45 0 0, ,45 Strakonice 32 29,92 0 0, ,92 Tábor 51 56,50 1 1, ,50 Domažlice 22 22,40 0 0, ,40 Cheb 37 36,70 0 0, ,70 Karlovy Vary 56 54,50 2 3, ,50 Klatovy 46 44,90 1 0, ,00 Plzeň-město 77 96, , ,05 Plzeň-jih 27 28,40 2 0, ,90 Plzeň-sever 37 35,90 0 0, ,90 Rokycany 21 20,10 2 1, ,70 Sokolov 32 37,20 1 2, ,10 Tachov 24 23,80 0 0, ,80 Česká Lípa 40 42,75 1 2, ,75 Děčín 57 58,10 1 0, ,50 Chomutov 44 45,69 1 4, ,69 Jablonec nad Nisou 43 41,90 1 1, ,90 Liberec 79 79,65 1 1, ,65 Litoměřice 45 45,80 4 4, ,80 Louny 38 37,50 1 2, ,50 Most 50 54,30 1 0, ,80 Teplice 47 46, , ,38 Ústí nad Labem 44 51,80 2 7, ,80 Havlíčkův Brod 41 40,00 1 0, ,50 Hradec Králové 75 84,20 2 5, ,30 Chrudim 47 47,45 1 0, ,85 Jičín 40 37,70 3 1, ,20 Náchod 51 52,00 0 0, ,00 Pardubice 73 75,30 3 3, ,10 Rychnov nad Kněžnou 36 34,47 1 2, ,57 Semily 32 32,50 2 0, ,40 Svitavy 44 43,10 4 2, ,92 Trutnov 53 54,53 2 1, ,23 23

24 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Tabulka č. 3.1a: Odbornost pracoviště praktického lékaře pro dospělé (pokračování) Okres Počet AZZ PPLM Počet LZZ PPLM Počet ZZ PPLM celkem celkem Ústí nad Orlicí 62 60,70 2 3, ,90 Blansko 50 51,10 2 5, ,10 Brno-město , , ,82 Brno-venkov 70 70,20 2 2, ,30 Břeclav 53 52,56 2 0, ,36 Hodonín 69 69,00 1 0, ,60 Jihlava 48 45,30 0 0, ,30 Kroměříž 54 52,90 1 1, ,20 Prostějov 60 58,60 0 0, ,60 Třebíč 52 52,70 1 0, ,00 Uherské Hradiště 73 74,64 1 1, ,64 Vyškov 39 41,00 1 2, ,00 Zlín 95 95,20 2 6, ,20 Znojmo 51 50,20 2 2, ,20 Ž ár nad Sázavou 55 56,65 0 0, ,65 Bruntál 45 44,40 2 2, ,40 Frýdek-Místek ,34 1 0, ,74 Karviná ,25 5 8, ,42 Nový Jičín 70 68,15 3 2, ,25 Olomouc , , ,08 Opava 77 77,10 2 0, ,80 Ostrava , , ,35 Přerov 61 58,85 3 3, ,25 Šumperk 59 58,20 1 1, ,20 Vsetín 61 61,40 1 1, ,00 Jeseník 18 17,30 1 2, ,30 Celkem , , ,42 24

25 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Tabulka č. 3.1b: Odbornost pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost Okres Počet AZZ PPLM Počet LZZ PPLM Počet ZZ PPLM celkem celkem Praha-město ,54 1 4, ,54 Benešov 20 19,10 1 0, ,70 Beroun 16 15,70 0 0, ,70 Kladno 33 31,40 1 2, ,40 Kolín 24 21,90 0 0, ,90 Kutná Hora 17 14,40 0 0, ,40 Mělník 20 19,40 1 0, ,20 Mladá Boleslav 23 22,50 1 1, ,50 Nymburk 18 16,69 0 0, ,69 Praha-východ 22 20,40 1 0, ,00 Praha-západ 19 18,62 0 0, ,62 Příbram 23 23,11 1 0, ,11 Rakovník 11 11,00 0 0, ,00 České Budějovice 41 37,45 0 0, ,45 Český Krumlov 14 13,14 1 1, ,14 Jindřichův Hradec 21 19,30 1 0, ,75 Pelhřimov 17 15,50 0 0, ,50 Písek 14 14,20 0 0, ,20 Prachatice 14 13,30 0 0, ,30 Strakonice 14 12,83 0 0, ,83 Tábor 24 24,30 0 0, ,30 Domažlice 11 11,05 0 0, ,05 Cheb 19 18,55 0 0, ,55 Karlovy Vary 26 24,80 1 1, ,80 Klatovy 21 18,00 1 1, ,00 Plzeň-město 31 30,75 3 5, ,75 Plzeň-jih 12 11,70 1 0, ,14 Plzeň-sever 14 13,60 0 0, ,60 Rokycany 10 9,20 1 0, ,27 Sokolov 19 19,95 0 0, ,95 Tachov 10 10,00 0 0, ,00 Česká Lípa 23 21,27 0 0, ,27 Děčín 26 26,60 2 1, ,85 Chomutov 25 25,00 2 2, ,00 Jablonec nad Nisou 21 18,50 0 0, ,50 Liberec 37 34,25 0 0, ,25 Litoměřice 24 24,00 1 0, ,40 Louny 19 18,60 0 0, ,60 Most 24 25,05 0 0, ,05 Teplice 18 17, , ,52 Ústí nad Labem 20 21,40 0 0, ,40 Havlíčkův Brod 19 17,80 1 0, ,90 Hradec Králové 38 36,05 1 1, ,05 Chrudim 24 23,60 0 0, ,60 Jičín 18 18,00 0 0, ,00 Náchod 23 23,50 0 0, ,50 Pardubice 28 31,97 0 0, ,97 Rychnov nad Kněžnou 18 17,00 0 0, ,00 Semily 17 17,60 0 0, ,60 Svitavy 21 21,50 1 3, ,50 Trutnov 26 25,80 0 0, ,80 Ústí nad Orlicí 29 28,10 0 0, ,10 Blansko 24 23,90 1 1, ,90 25

26 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Tabulka č. 3.1b: Odbornost pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost (pokračování) Okres Počet AZZ PPLM Počet LZZ PPLM Počet ZZ PPLM celkem celkem Brno-město 83 84,80 0 0, ,80 Brno-venkov 33 32,50 0 0, ,50 Břeclav 26 26,00 0 0, ,00 Hodonín 34 33,10 0 0, ,10 Jihlava 23 22,50 0 0, ,50 Kroměříž 21 20,30 0 0, ,30 Prostějov 20 20,50 0 0, ,50 Třebíč 26 26,20 0 0, ,20 Uherské Hradiště 33 32,07 0 0, ,07 Vyškov 17 17,70 0 0, ,70 Zlín 39 39,00 0 0, ,00 Znojmo 23 23,00 0 0, ,00 Ž ár nad Sázavou 28 28,17 0 0, ,17 Bruntál 21 20,40 2 1, ,70 Frýdek-Místek 42 40,60 1 0, ,20 Karviná 56 55,82 1 0, ,42 Nový Jičín 38 34,95 0 0, ,95 Olomouc 56 55,45 1 1, ,33 Opava 35 34,30 0 0, ,30 Ostrava 64 62,45 1 1, ,45 Přerov 28 27,25 0 0, ,25 Šumperk 27 26,40 0 0, ,40 Vsetín 30 28,80 1 1, ,80 Jeseník 11 8,90 0 0, ,90 Celkem , , ,64 Tabulka č. 3.1c: Odbornost pracoviště praktického zubního lékaře Okres Počet AZZ PPLM Počet LZZ PPLM Počet ZZ PPLM celkem celkem Praha-město , , ,54 Benešov 48 43,88 1 1, ,03 Beroun 37 35,60 1 0, ,40 Kladno 65 58,00 2 4, ,40 Kolín 44 45,20 0 0, ,20 Kutná Hora 37 34,30 1 0, ,04 Mělník 35 33,40 0 0, ,40 Mladá Boleslav 55 51,00 1 1, ,00 Nymburk 38 34,98 2 1, ,78 Praha-východ 39 40,00 0 0, ,00 Praha-západ 34 34,20 0 0, ,20 Příbram 46 45,79 2 1, ,78 Rakovník 27 24,94 0 0, ,94 České Budějovice ,05 2 5, ,25 Český Krumlov 31 31,00 0 0, ,00 Jindřichův Hradec 50 49,45 0 0, ,45 Pelhřimov 37 34,53 0 0, ,53 Písek 35 39,60 0 0, ,60 Prachatice 26 25,15 1 1, ,15 Strakonice 31 29,61 1 0, ,71 Tábor 62 62,10 1 1, ,10 Domažlice 28 27,25 0 0, ,25 Cheb 41 43,75 1 0, ,95 Karlovy Vary 66 74,70 1 1, ,20 26

27 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Tabulka č. 3.1c: Odbornost pracoviště praktického zubního lékaře (pokračování) Okres Počet AZZ PPLM Počet LZZ PPLM Počet ZZ PPLM celkem celkem Klatovy 52 49,60 0 0, ,60 Plzeň-město , , ,50 Plzeň-jih 28 27,75 0 0, ,75 Plzeň-sever 33 38,20 0 0, ,20 Rokycany 22 21,70 0 0, ,70 Sokolov 37 36,70 1 2, ,70 Tachov 24 26,00 0 0, ,00 Česká Lípa 52 46,06 0 0, ,06 Děčín 68 70,29 0 0, ,29 Chomutov 53 47,70 0 0, ,70 Jablonec nad Nisou 46 43,70 1 1, ,70 Liberec 82 80,80 2 0, ,00 Litoměřice 58 55,20 0 0, ,20 Louny 39 36,30 0 0, ,30 Most 55 52,75 1 1, ,75 Teplice 59 60,00 0 0, ,00 Ústí nad Labem 58 57,20 2 4, ,20 Havlíčkův Brod 49 45,62 0 0, ,62 Hradec Králové , , ,38 Chrudim 52 49,40 0 0, ,40 Jičín 41 44,95 1 1, ,95 Náchod 58 57,00 0 0, ,00 Pardubice 73 92,84 2 5, ,84 Rychnov nad Kněžnou 40 41,34 0 0, ,34 Semily 44 40,96 0 0, ,96 Svitavy 50 61,40 0 0, ,40 Trutnov 69 64,70 0 0, ,70 Ústí nad Orlicí 67 66,60 0 0, ,60 Blansko 53 49,45 2 2, ,35 Brno-město , , ,18 Brno-venkov 71 65,90 1 1, ,90 Břeclav 54 57,12 1 0, ,52 Hodonín 73 70,20 1 1, ,10 Jihlava 54 55,60 0 0, ,60 Kroměříž 60 57,10 0 0, ,10 Prostějov 70 62,80 0 0, ,80 Třebíč 58 55,40 0 0, ,40 Uherské Hradiště 81 79,36 0 0, ,36 Vyškov 42 42,80 0 0, ,80 Zlín ,00 2 3, ,00 Znojmo 58 52,40 1 0, ,60 Ž ár nad Sázavou 61 58,50 0 0, ,50 Bruntál 49 49,00 0 0, ,00 Frýdek-Místek ,30 0 0, ,30 Karviná ,47 2 2, ,00 Nový Jičín 72 71,25 0 0, ,25 Olomouc , , ,02 Opava 90 90,10 2 4, ,10 Ostrava ,90 3 5, ,10 Přerov 72 71,00 0 0, ,00 Šumperk 62 59,37 2 2, ,37 Vsetín 86 85,00 1 0, ,20 Jeseník 22 19,86 1 0, ,16 Celkem , , ,45 27

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 ROČENKA Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen Pojišťovna nebo VZP ) připravila

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 04/2014 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.4.2014

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 2/24 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 28.2.24

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 89_619_2.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2 3) Uvede se

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více