ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY za roky 2004 a 2005

2

3 ROČENKA 2004 VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

4 ÚVOD DO ROČENKY ZA ROKY 2004 A 2005 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále též jen Pojišťovna ) po jisté pauze připravila pro laickou i odbornou veřejnost další vydání statistické Ročenky VZP ČR (dále jen Ročenka ), tentokráte za roky 2004 a Ročenka figuruje jako významný doplněk Výroční zprávy VZP ČR. Zatímco Výroční zpráva obsahuje dle metodiky MZ ČR základní údaje o VZP samotné, o její činnosti a informace ekonomické a finanční, Ročenka je zaměřena na analytické a statistické údaje zajímající širokou odbornou veřejnost, konkrétně pak na podrobnější zmapování sítě a činnosti smluvních zdravotnických zařízení, na informace o pojištěncích VZP, o plátcích pojistného na veřejné zdravotní pojištění a o výběru pojistného. Ročenka odpovídá již zavedené a osvědčené grafické podobě Výroční zprávy. Obsahově navázala na předchozí vydání v letech 1999 až 2003, došlo jen k několika drobným změnám. V této Ročence přibyly údaje o dopravě raněných, nemocných a rodiček, o zdravotnické záchranné službě a lékařské službě první pomoci; dále byly některé tabulky (hlavně ze závěrečné kapitoly o činnosti zdravotnických zařízení) rozšířeny o údaje o finančním ocenění (podle 4 vyhlášky č. 644/2004 Sb.) jednotlivých výkonů či léčebných postupů. Opticky nejvýraznější změnou je pak přechod od členění údajů po jednotlivých okresech ke členění údajů po krajích. Ročenka vychází v tištěné podobě, k dispozici bude i v elektronické verzi (ve formátu pdf) na internetových stránkách (odkaz: O nás - Ročenky VZP ČR). 2 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

5 OBSAH ROČENKY POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY... 5 A Pojištěnci Pojišťovny a jejich pohyb... 7 B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného VÝBĚR POJISTNÉHO SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A Primární péče B Ambulantní specializovaná péče C Akutní a následná lůžková péče D Lázně a ozdravovny E Přehled o nákladné zdravotnické technice NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A Výkony B Léky C Zdravotnické prostředky D Lázně a ozdravovny E Praktičtí lékaři F Stomatologové G Ambulantní specializovaná péče H Akutní lůžková péče I Následná péče ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 3

6 4 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

7 POJIŠTĚNCI POJIŠTOVNY 1. kapitola 2004 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 5

8 1. kapitola POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Za pojištěnce podléhající veřejnému zdravotnímu pojištění se podle platného znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, považují osoby, které - mají na území České republiky trvalý pobyt (bez ohledu na státní občanství), - nemají na území České republiky trvalý pobyt, ale jsou zaměstnány u zaměstnavatele se sídlem na území České republiky (pokud byl tento pracovněprávní vztah uzavřen podle platných právních předpisů České republiky). ČÁST A Pojištěnci Pojišťovny a jejich pohyb Všechny údaje o počtech pojištěnců a jejich pohybu mezi zdravotními pojišťovnami byly získány z Centrálního registru pojištěnců, který podle platného znění 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, vede Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Centrální registr pojištěnců podchycuje všechny pojištěnce s veřejným zdravotním pojištěním, tj. pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a pojištěnce zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Tabulka T 1.1 obsahuje počty pojištěnců v členění podle krajů a pohlaví, a to pojištěnců za celou Českou republiku a pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, dále procentuální podíl pojištěnců VZP k celkovému počtu pojištěnců v České republice a konečně procentuální rozdělení pojištěnců VZP podle pohlaví. Počty pojištěnců uvedené v řádku Nezařazeno do kraje jsou pojištěnci zavedení do Centrálního registru pojištěnců některou ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a nelze je s jistotou převést do konkrétního kraje. Tato poznámka platí také pro tabulku T Tabulka T 1.2 obsahuje vypočtený průměrný věk pojištěnců v členění podle krajů a pohlaví, a to pojištěnců za celou Českou republiku a pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, dále absolutní rozdíl průměrného věku pojištěnců VZP a průměrného věku pojištěnců celé České republiky. ČÁST B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného Tabulka T 1.4 obsahuje celkové počty pojištěnců VZP v členění dle krajů. Dále z celkového počtu pojištěnců VZP členění na zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Pro srovnání je uveden také údaj o počtu zaměstnavatelů v daném kraji. Tabulka obsahuje také počty pojištěnců VZP, kteří jsou zároveň zaměstnaní a OSVČ, zároveň zaměstnaní a platí za ně pojistné i stát, zároveň OSVČ a platí za ně pojistné i stát a zároveň zaměstnaní, OSVČ a platí za ně i stát. Tyto souběhy jsou podmnožinou samostatně uváděného počtu zaměstnanců a OSVČ. Počty pojištěnců VZP jsou k , ostatní počty jsou k Tabulka T 1.5 obsahuje počty pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, do 60 let věku, nad 60 let věku a celkový počet v členění dle krajů. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči celkovému počtu pojištěnců VZP. Údaje jsou k po korekci provedené v březnu Tabulka T 1.6 obsahuje celkové počty pojištěnců VZP a počty pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, do 60 let věku, nad 60 let věku a celkový počet. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči celkovému počtu pojištěnců VZP. Údaje jsou za rok 2004 členěny po jednotlivých měsících (vždy k 1. dni v měsíci po korekci provedené o 3 měsíce později), uveden je i měsíční (aritmetický) průměr za příslušný rok. Tabulka T 1.7 obsahuje počty pojištěnců, za které hradí pojistné stát, dle jednotlivých skupin pojištěnců v celé ČR a ve VZP. Dále pak procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči pojištěncům, za které hradí pojistné stát, v celé ČR. Údaje jsou k po korekci provedené v březnu V tabulce T 1.3 jsou počty pojištěnců v členění podle věkových skupin a pohlaví s uvedením procentuálního podílu pojištěnců VZP vůči všem pojištěncům České republiky. 6 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

9 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY 1. kapitola část A Pojištěnci Pojišťovny a jejich pohyb T 1.1 Počet pojištěnců k Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Nezařazeno do kraje Celkem Podíl pojištěnců VZP v % Pojištěnci VZP dle pohlaví v % Muži Ženy Celkem Muži Ženy Hlavní město Praha 67,9 62,7 65,2 50,0 50,0 Středočeský kraj 64,6 62,3 63,4 50,2 49,8 Jihočeský kraj 67,8 68,4 68,1 49,0 51,0 Plzeňský kraj 65,8 66,9 66,4 48,7 51,3 Karlovarský kraj 72,6 72,9 72,7 49,1 50,9 Ústecký kraj 74,2 73,9 74,0 49,3 50,7 Liberecký kraj 77,8 78,9 78,3 48,7 51,3 Královéhradecký kraj 65,3 65,8 65,5 48,7 51,3 Pardubický kraj 74,7 76,4 75,6 48,6 51,4 Vysočina 77,7 78,1 77,9 49,4 50,6 Jihomoravský kraj 65,1 63,9 64,5 49,2 50,8 Olomoucký kraj 54,0 52,5 53,2 49,6 50,4 Moravskoslezský kraj 44,2 44,2 44,2 49,1 50,9 Zlínský kraj 72,3 72,2 72,2 49,0 51,0 Nezařazeno do kraje 0,0 0,0 0,0 - - Celkem 65,2 64,4 64,8 49,3 50, ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 7

10 1. kapitola POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY část A Pojištěnci Pojišťovny a jejich pohyb T 1.2 Průměrný věk pojištěnců k Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Rozdíl (Pojištěnci VZP Pojištěnci ČR) Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Hlavní město Praha 40,02 43,43 41,79 41,76 46,29 44,02 1,74 2,86 2,23 Středočeský kraj 38,32 41,19 39,78 40,08 43,78 41,92 1,76 2,59 2,14 Jihočeský kraj 38,06 40,82 39,46 38,98 42,28 40,67 0,92 1,47 1,20 Plzeňský kraj 38,75 41,49 40,14 39,59 43,41 41,55 0,84 1,92 1,40 Karlovarský kraj 37,40 40,13 38,79 38,19 41,19 39,72 0,79 1,06 0,93 Ústecký kraj 37,22 40,11 38,69 38,20 41,36 39,80 0,97 1,25 1,11 Liberecký kraj 37,52 40,52 39,05 38,45 41,65 40,09 0,94 1,13 1,05 Královéhradecký kraj 38,33 41,55 39,98 39,71 43,52 41,66 1,37 1,97 1,69 Pardubický kraj 37,90 40,96 39,46 38,77 42,39 40,63 0,87 1,43 1,18 Vysočina 37,72 40,63 39,19 38,72 42,17 40,47 1,00 1,54 1,28 Jihomoravský kraj 38,19 41,54 39,91 39,86 44,15 42,04 1,67 2,61 2,13 Olomoucký kraj 37,88 41,05 39,50 41,12 45,81 43,48 3,24 4,75 3,98 Moravskoslezský kraj 37,39 40,48 38,97 40,94 46,21 43,62 3,54 5,72 4,65 Zlínský kraj 37,84 41,15 39,53 39,15 43,22 41,23 1,31 2,07 1,69 Nezařazeno do kraje 37,87 35,65 37, Celkem 38,14 41,21 39,71 39,73 43,65 41,72 1,59 2,43 2,01 8 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

11 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY 1. kapitola část A Pojištěnci Pojišťovny a jejich pohyb T 1.3 Věková struktura pojištěnců VZP k Věková skupina Celkový počet Muži Ženy Občané ČR Z toho VZP Celkový Z toho VZP Celkový Z toho VZP Počet % počet Počet % počet Počet % 0-4 roky , , ,1 5-9 let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , ,3 85 let a více , , ,9 Celkem , , , ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 9

12 1. kapitola POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY část B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného T 1.4 Počet pojištěnců dle způsobu platby pojistného k Počet pojištěnců VZP Počet zaměstnavatelů Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Samostatně OSVČ Počet subjektů v jednotlivých skupinách plátců OBZP Zaměstnanci Zaměstnanci + OSVČ Zaměstnanci + platba státu Souběh OSVČ + platba státu Zaměstnanci + OSVČ + platba státu Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

13 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY 1. kapitola část B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného T 1.5 Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát k (v členění dle kraje) Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát do 60 let % *) nad 60 let % *) Celkem % *) Hlavní město Praha , , ,2 Středočeský kraj , , ,6 Jihočeský kraj , , ,8 Plzeňský kraj , , ,3 Karlovarský kraj , , ,7 Ústecký kraj , , ,5 Liberecký kraj , , ,6 Královéhradecký kraj , , ,2 Pardubický kraj , , ,2 Vysočina , , ,2 Jihomoravský kraj , , ,8 Olomoucký kraj , , ,0 Moravskoslezský kraj , , ,4 Zlínský kraj , , ,7 Celkem , , ,2 *) k celkovému počtu pojištěnců VZP část B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného T 1.6 Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát rok 2004 Počet pojištěnců VZP Období za které je plátcem pojistného stát Celkem do 60 let % nad 60 let % Celkem % leden , , ,57 únor , , ,67 březen , , ,58 duben , , ,40 květen , , ,29 červen , , ,13 červenec , , ,09 srpen , , ,31 září , , ,81 říjen , , ,85 listopad , , ,89 prosinec , , ,11 Průměr , , ,23 Údaje o počtu státních pojištěnců se vztahují k 1. dni měsíce po opravě provedené o 3 měsíce později ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 11

14 1. kapitola POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY část B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného T 1.7 Přehled o pojištěncích, za které je plátcem pojistného stát k Skupiny pojištěnců ČR VZP Podíl Počet % Nezaopatřené děti do ukončení povinné školní docházky ,5 Nezaopatřené děti po ukončení povinné školní docházky ,2 Poživatelé důchodů ,4 Ženy na mat. dovolené, příjemci rodičovského příspěvku ,5 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ,8 Osoby pobírající dávky soc. péče z důvodu soc. potřebnosti ,3 Osoby převážně nebo úplně bezmocné a osoby o ně pečující ,2 Osoby konající civilní vojenskou službu nebo na voj. cvičení ,3 Osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody ,7 Osoby bez příjmu, pečující osobně, celodenně o dítě do 7 let věku ,7 nebo o 2 děti do 15 let věku Osoby důchodového věku bez nároku na důchod ,7 OBZP - pobírající nemocenskou ,5 Osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu ,6 Mladiství v ústavech ,2 Osoby požívající dočasné ochrany ,0 Celkem ,6 Údaje jsou ke dni po korekci provedené v březnu ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

15 VÝBĚR POJISTNÉHO 2. kapitola 2004 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 13

16 2. kapitola VÝBĚR POJISTNÉHO Tabulka T 2.1 obsahuje přijaté pojistné od plátců pojistného a celkové příjmy v roce 2004 členěné po krajích a dále členěné na pojistné od zaměstnanců (včetně příjmů ČKA), OSVČ, OBZP a na ostatní příjmy (včetně příjmů ČKA), dále procentuální podíl vybraného pojistného od zaměstnanců, OSVČ, OBZP a ostatních příjmů a nakonec průměrné příjmy pojistného na jednoho zaměstnance a na jednu OSVČ nebo OBZP. Tabulka T 2.2 obsahuje příjmy pojistného od zaměstnanců (včetně příjmů ČKA), od OSVČ a OBZP, ostatní příjmy (včetně příjmů ČKA), platbu od státu a příjmy celkem po jednotlivých měsících v roce Dále obsahuje procentuální podíl příjmů pojistného od zaměstnanců, od OSVČ a OBZP, ostatních příjmů a plateb od státu na celkových příjmech VZP. Tabulka T 2.3 obsahuje celkové příjmy, dále průměrný počet pojištěnců VZP a příjem na jednoho pojištěnce VZP. Vše za celý rok 2004 včetně meziročního indexu a absolutního meziročního rozdílu. Tabulka T 2.4 člení celkové příjmy na příjmy z výběru pojistného, příjmy od státu a z přerozdělení a ostatní příjmy (ČKA). Vše za celý rok 2004 včetně meziročního indexu a absolutního meziročního rozdílu. 14 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

17 VÝBĚR POJISTNÉHO 2. kapitola T 2.1 Příjmy pojistného v roce 2004 Příjmy (v tis. Kč) Zaměstnanci *) OSVČ + OBZP Ostatní *) Celkem Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Praha - Ústřední pojišťovna Celkem Podíl (v %) Průměrný příjem na osobu (v Kč) Zaměstnanci *) OSVČ + OBZP Ostatní *) Zaměstnanci *) OSVČ + OBZP Hlavní město Praha 91,0 7,4 1, Středočeský kraj 84,0 13,6 2, Jihočeský kraj 86,0 12,2 1, Plzeňský kraj 87,5 9,9 2, Karlovarský kraj 84,2 13,6 2, Ústecký kraj 87,2 9,8 3, Liberecký kraj 85,0 12,2 2, Královéhradecký kraj 86,4 11,2 2, Pardubický kraj 86,3 10,2 3, Vysočina 87,1 10,0 2, Jihomoravský kraj 85,6 9,8 4, Olomoucký kraj 84,7 11,5 3, Moravskoslezský kraj 85,0 10,6 4, Zlínský kraj 84,4 10,7 4, Praha - Ústřední pojišťovna Celkem 87,0 10,1 2, Ostatní příjmy: pokuty, penále, přirážky k pojistnému *) včetně příjmů od ČKA 2004 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 15

18 2. kapitola VÝBĚR POJISTNÉHO T 2.2 Vývoj příjmů pojistného a celkových příjmů v roce 2004 Období Zaměstnanci *) OSVČ + OBZP Ostatní *) Platba státu Příjmy celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Průměr měsíční Období Zaměstnanci *) v % OSVČ + OBZP v % Ostatní *) v % Platba státu v % leden 59,4 5,7 0,6 34,2 únor 47,1 5,2 3,4 44,3 březen 58,5 8,2 5,6 27,7 duben 59,7 6,7 3,8 29,8 květen 60,2 6,6 3,0 30,2 červen 61,1 7,4 1,9 29,6 červenec 61,0 7,5 0,8 30,7 srpen 61,7 7,0 0,8 30,5 září 60,6 7,1 0,9 31,4 říjen 61,6 7,2 0,8 30,4 listopad 72,6 8,5 1,0 17,8 prosinec 72,0 8,7 0,9 18,4 Celkem 60,9 7,1 2,0 30,0 Průměr měsíční Údaje v tis. Kč Ostatní příjmy: pokuty, penále, přirážky k pojistnému *) včetně příjmů od ČKA 16 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

19 VÝBĚR POJISTNÉHO 2. kapitola T 2.3 Příjmy pojistného na 1 pojištěnce VZP Rok Celkové příjmy (v tis. Kč) Průměrný počet pojištěnců VZP Příjem na 1 pojištěnce VZP (v Kč) Index 04/03 108,1 98,2 110,1 Rozdíl V celkových příjmech za rok 2004 je zahrnut příjem od ČKA ve výši tis. Kč T 2.4 Přehled příjmů pojistného v roce 2004 Rok Příjmy z výběru pojistného *) Příjmy od státu a z přerozdělení Další příjmy **) Příjmy celkem Index 04/03 106,9 103,3 0,0 108,1 Rozdíl Údaje v tis. Kč *) včetně pokut, penále a přirážek k pojistnému **) ČKA 2004 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 17

20 18 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

21 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola 2004 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 19

22 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ČÁST A Primární péče V této části jsou uvedeny celkové počty (tj. za ambulantní i lůžková zdravotnická zařízení) smluvních zařízení (IČ identifikační číslo), která mají pracoviště ve sledované odbornosti, v členění podle krajů a za ČR celkem. Do primární péče jsou zahrnuty odbornosti praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, praktický zubní lékař a gynekologie a porodnictví. Vedle počtu smluvních zařízení jsou zde ještě uvedeny údaje o přepočteném počtu lékařských míst (PPLM). Přepočtený počet lékařských míst vychází z metodiky VZP o poměrném kapacitním čísle a zohledňuje počet zveřejněných ordinačních hodin a dnů v týdnu. ČÁST B Ambulantní specializovaná péče Jednotlivé tabulky uvádějí počty smluvních zařízení (IČ), která mají pracoviště ve sledované odbornosti, v členění podle krajů a za ČR celkem. Počty zařízení jsou opět celkové, tj. za ambulantní zařízení i ambulance lůžkových zařízení dohromady. V tabulkách jsou dále uvedeny přepočtené počty lékařských míst (PPLM). Přepočtený počet lékařských míst vychází z metodiky VZP o poměrném kapacitním čísle a zohledňuje počet zveřejněných ordinačních hodin a dnů v týdnu. ČÁST C Akutní a následná lůžková péče U akutní lůžkové péče jsou tabulky uspořádány podle oborů a krajů, ve kterých se smluvní zařízení, mající pracoviště sledované odbornosti, vyskytují, v závěru je uveden sumář za ČR. V tabulkách jsou informace o počtu zařízení (IČ) a počtu lůžek celkem a dále členěných na lůžka standardní a intenzivní péče. Mezi lůžka intenzivní péče v oboru gynekologie a porodnictví jsou zahrnuta od roku 2004 rovněž lůžka speciální perinatologické péče (pro zařízení určená Věstníkem MZ ČR částka 10/2002 na základě standardu takových pracovišť - viz Věstník MZ ČR částka 9/2003). U následné lůžkové péče jsou v členění podle krajů uvedeny počty smluvních zařízení (IČ), která mají lůžka následné péče. Počty lůžek jsou uváděny celkem a v členění na lůžka psychiatrických léčeben, odborných léčebných ústavů tuberkulózy a respiračních nemocí (OLÚ TRN), rehabilitačních odborných léčebných ústavů, ostatních odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných a lůžka ošetřovatelské péče. Nově jsou uvedeny počty smluvních zařízení (IČ) a počty lůžek za oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče (OCHRIP). ČÁST D Lázně a ozdravovny V tabulce jsou uvedeny počty smluvních lázeňských a ozdravenských zařízení dle IČZ a dle působnosti v jednotlivých krajích, včetně jejich lůžkové kapacity. V roce 2004 byly smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní lázeňské péče uzavřeny s 51 lázeňskými organizacemi, z toho dvě zdravotnická zařízení z důvodu přerušení smlouvy lázeňskou péči neposkytovala (rekonstrukce). Jejich lůžková kapacita není z tohoto důvodu v tabulce zahrnuta, neboť po celý rok nebyla pro pojištěnce k dispozici. Tři ze smluvních subjektů působí v několika lázeňských místech a pojištěnci VZP ČR mohli tak využívat celkem 58 lázeňských zařízení (IČZ) v 35 lázeňských místech. Kromě smluvního vztahu uzavřeného s českými lázněmi pokračoval ještě smluvní vztah se slovenskými lázeňskými organizacemi. Pojištěnci využívali Kúpele Dudince, a.s., SLK Piešťany, a.s. Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Kúpele Štrbské Pleso, a.s., Slovenské liečebné kúpele Trenčianské Teplice, a.s., a Slovenské liečebné kúpele Turčianské Teplice, a.s. Beze změny zůstalo pro tyto lázně i spádové územní pracoviště, kterým bylo od počátku spolupráce se slovenskými smluvními partnery v roce 1993 určeno ÚP VZP Brno město. Ozdravenská péče byla na základě uzavřených smluv o poskytování a úhradě této zdravotní péče poskytována 8 smluvními partnery, kteří provozovali celkem 13 dětských ozdravoven (IČZ). Počet smluvních partnerů se oproti stavu k snížil o jednu dětskou ozdravovnu. ČÁST E Přehled o nákladné zdravotnické technice V tabulce jsou uvedeny počty nasmlouvaných přístrojů vybrané zdravotnické techniky k ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

23 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část A Primární péče k Odbornost 001 pracoviště praktického lékaře pro dospělé Odbornost 002 pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost Odbornost 014 pracoviště praktického zubního lékaře Odbornost 603 pracoviště gynekologie a porodnictví Odbornost 001 Odbornost 002 Odbornost 014 Odbornost 603 Počet ZZ PPLM Počet ZZ PPLM Počet ZZ PPLM Počet ZZ PPLM (IČ) (IČ) (IČ) (IČ) Hlavní město Praha , , , ,98 Středočeský kraj , , , ,97 Jihočeský kraj , , , ,20 Plzeňský kraj , , , ,20 Karlovarský kraj , , , ,10 Ústecký kraj , , , ,60 Liberecký kraj , , , ,70 Královéhradecký kraj , , , ,69 Pardubický kraj , , , ,53 Vysočina , , , ,43 Jihomoravský kraj , , , ,56 Olomoucký kraj , , , ,68 Moravskoslezský kraj , , , ,87 Zlínský kraj , , , ,40 Celkem , , , ,91 část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 101 pracoviště interního lékařství Počet ZZ PPLM (IČ) Hlavní město Praha ,25 Středočeský kraj ,69 Jihočeský kraj 76 46,72 Plzeňský kraj 73 69,79 Karlovarský kraj 38 19,30 Ústecký kraj 67 51,41 Liberecký kraj 37 27,68 Královéhradecký kraj 54 54,57 Pardubický kraj 61 54,20 Vysočina 56 27,16 Jihomoravský kraj ,76 Olomoucký kraj 73 58,00 Moravskoslezský kraj ,06 Zlínský kraj 51 45,83 Celkem ,42 část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 103 pracoviště diabetologie Počet ZZ PPLM (IČ) Hlavní město Praha 50 54,65 Středočeský kraj 49 29,56 Jihočeský kraj 17 13,74 Plzeňský kraj 26 18,74 Karlovarský kraj 10 6,45 Ústecký kraj 34 21,11 Liberecký kraj 16 8,06 Královéhradecký kraj 22 14,25 Pardubický kraj 24 16,05 Vysočina 23 14,44 Jihomoravský kraj 41 30,34 Olomoucký kraj 28 14,67 Moravskoslezský kraj 48 33,53 Zlínský kraj 21 18,85 Celkem , ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 21

24 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 105 pracoviště gastroenterologie a hepatologie část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 107 pracoviště kardiologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 43 64,10 Středočeský kraj 27 30,68 Jihočeský kraj 14 14,46 Plzeňský kraj 14 17,57 Karlovarský kraj 10 6,35 Ústecký kraj 25 26,02 Liberecký kraj 11 14,10 Královéhradecký kraj 14 22,88 Pardubický kraj 8 15,47 Vysočina 17 12,30 Jihomoravský kraj 25 32,68 Olomoucký kraj 14 12,30 Moravskoslezský kraj 32 33,61 Zlínský kraj 10 14,00 Celkem ,52 Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 63 98,00 Středočeský kraj 31 26,86 Jihočeský kraj 19 16,08 Plzeňský kraj 15 16,04 Karlovarský kraj 8 4,60 Ústecký kraj 22 16,90 Liberecký kraj 18 17,92 Královéhradecký kraj 16 22,23 Pardubický kraj 15 22,31 Vysočina 16 13,40 Jihomoravský kraj 30 54,62 Olomoucký kraj 23 20,89 Moravskoslezský kraj 36 41,00 Zlínský kraj 14 15,40 Celkem ,25 část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 108 pracoviště nefrologie část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 109 pracoviště revmatologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 23 19,90 Středočeský kraj 8 13,53 Jihočeský kraj 7 4,50 Plzeňský kraj 3 1,80 Karlovarský kraj 4 1,20 Ústecký kraj 10 6,18 Liberecký kraj 4 3,30 Královéhradecký kraj 6 3,75 Pardubický kraj 5 4,62 Vysočina 7 3,94 Jihomoravský kraj 12 10,47 Olomoucký kraj 4 2,30 Moravskoslezský kraj 11 8,77 Zlínský kraj 6 6,40 Celkem ,66 Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 38 38,27 Středočeský kraj 23 13,69 Jihočeský kraj 13 7,19 Plzeňský kraj 12 5,83 Karlovarský kraj 3 3,60 Ústecký kraj 15 10,60 Liberecký kraj 7 5,90 Královéhradecký kraj 9 5,22 Pardubický kraj 6 4,33 Vysočina 10 7,20 Jihomoravský kraj 22 18,20 Olomoucký kraj 14 8,37 Moravskoslezský kraj 27 18,25 Zlínský kraj 6 6,00 Celkem ,65 22 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

25 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 205 pracoviště tuberkulózy a respiračních nemocí část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 207 pracoviště alergologie a klinické imunologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 43 69,90 Středočeský kraj 29 32,55 Jihočeský kraj 16 12,61 Plzeňský kraj 24 22,83 Karlovarský kraj 9 10,00 Ústecký kraj 23 23,46 Liberecký kraj 13 9,47 Královéhradecký kraj 18 21,01 Pardubický kraj 20 18,95 Vysočina 15 13,20 Jihomoravský kraj 27 37,17 Olomoucký kraj 14 17,22 Moravskoslezský kraj 29 44,77 Zlínský kraj 14 16,54 Celkem ,68 Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 75 99,40 Středočeský kraj 34 25,03 Jihočeský kraj 20 14,33 Plzeňský kraj 18 16,65 Karlovarský kraj 9 5,75 Ústecký kraj 32 26,90 Liberecký kraj 17 12,75 Královéhradecký kraj 20 22,70 Pardubický kraj 16 12,36 Vysočina 17 16,30 Jihomoravský kraj 24 42,50 Olomoucký kraj 13 11,97 Moravskoslezský kraj 50 42,16 Zlínský kraj 13 10,10 Celkem ,90 část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 209 pracoviště neurologie část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 305 pracoviště psychiatrie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,20 Středočeský kraj 57 48,58 Jihočeský kraj 31 25,37 Plzeňský kraj 33 31,50 Karlovarský kraj 14 11,90 Ústecký kraj 41 39,80 Liberecký kraj 28 20,07 Královéhradecký kraj 27 32,20 Pardubický kraj 28 25,41 Vysočina 30 21,00 Jihomoravský kraj 67 83,26 Olomoucký kraj 48 44,54 Moravskoslezský kraj 78 77,29 Zlínský kraj 28 35,50 Celkem ,62 Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,62 Středočeský kraj 50 44,41 Jihočeský kraj 31 32,65 Plzeňský kraj 37 36,37 Karlovarský kraj 14 14,70 Ústecký kraj 39 33,76 Liberecký kraj 15 12,65 Královéhradecký kraj 29 25,21 Pardubický kraj 25 25,42 Vysočina 30 26,25 Jihomoravský kraj 65 69,69 Olomoucký kraj 38 37,64 Moravskoslezský kraj 54 56,35 Zlínský kraj 20 23,32 Celkem , ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 23

26 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 501 pracoviště chirurgie část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 606 pracoviště ortopedie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,10 Středočeský kraj 72 79,86 Jihočeský kraj 39 41,83 Plzeňský kraj 38 56,44 Karlovarský kraj 27 22,15 Ústecký kraj 58 61,33 Liberecký kraj 27 28,85 Královéhradecký kraj 45 50,05 Pardubický kraj 43 45,19 Vysočina 32 24,78 Jihomoravský kraj 63 91,86 Olomoucký kraj 37 48,35 Moravskoslezský kraj 60 73,21 Zlínský kraj 33 48,45 Celkem ,45 Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,85 Středočeský kraj 56 50,17 Jihočeský kraj 31 25,75 Plzeňský kraj 31 25,72 Karlovarský kraj 17 12,70 Ústecký kraj 44 31,35 Liberecký kraj 24 13,16 Královéhradecký kraj 42 30,48 Pardubický kraj 40 32,92 Vysočina 24 19,03 Jihomoravský kraj 69 65,04 Olomoucký kraj 32 35,26 Moravskoslezský kraj 66 52,11 Zlínský kraj 24 22,95 Celkem ,49 část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 701 pracoviště otorinolaryngologie část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 705 pracoviště oftalmologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,95 Středočeský kraj 59 54,53 Jihočeský kraj 33 25,30 Plzeňský kraj 36 30,48 Karlovarský kraj 13 10,70 Ústecký kraj 34 37,15 Liberecký kraj 24 19,30 Královéhradecký kraj 28 29,54 Pardubický kraj 25 26,65 Vysočina 19 14,15 Jihomoravský kraj 65 63,92 Olomoucký kraj 37 36,05 Moravskoslezský kraj 58 62,60 Zlínský kraj 30 27,05 Celkem ,37 Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,05 Středočeský kraj 64 63,09 Jihočeský kraj 41 34,64 Plzeňský kraj 42 47,95 Karlovarský kraj 25 21,40 Ústecký kraj 41 45,87 Liberecký kraj 24 19,83 Královéhradecký kraj 36 50,20 Pardubický kraj 26 32,65 Vysočina 30 28,22 Jihomoravský kraj 66 90,11 Olomoucký kraj 48 54,98 Moravskoslezský kraj 79 99,73 Zlínský kraj 36 77,10 Celkem ,82 24 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

27 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 706 pracoviště urologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 45 60,15 Středočeský kraj 35 25,87 Jihočeský kraj 14 11,48 Plzeňský kraj 15 14,70 Karlovarský kraj 8 5,80 Ústecký kraj 25 18,71 Liberecký kraj 9 8,37 Královéhradecký kraj 19 20,91 Pardubický kraj 12 11,39 Vysočina 11 7,20 Jihomoravský kraj 34 39,58 Olomoucký kraj 21 19,40 Moravskoslezský kraj 34 35,53 Zlínský kraj 14 19,80 Celkem ,89 část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 1_1 pracoviště interního lékařství Počet smluvních ZZ Počet lůžek (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 25

28 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 1_7 pracoviště kardiologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 1_9 pracoviště revmatologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

29 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 2_2 pracoviště klinické hematologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 2_3 pracoviště přenosných nemocí Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 27

30 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 2_5 pracoviště tuberkulózy a respiračních nemocí Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 2_6 pracoviště klinické farmakologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

31 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 2_7 pracoviště alergologie a klinické imunologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 2_9 pracoviště neurologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 29

32 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 3_1 pracoviště pediatrie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 3_5 pracoviště psychiatrie Počet smluvních ZZ (IČ) Obor 3_5 pracoviště psychiatrie Celkem Počet lůžek Standardní péče Intenzivní péče Psychiatrické léčebny Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

33 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 4_1 pracoviště pracovního lékařství Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 4_2 pracoviště klinické onkologie (bez radiační onkologie) Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 31

34 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 4_3 pracoviště radioterapie a radiační onkologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 4_4 pracoviště dermatovenerologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

35 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 4_7 pracoviště nukleární medicíny Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 5_1 pracoviště chirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 33

36 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 5_3 pracoviště úrazové chirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 5_5 pracoviště kardiochirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

37 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 5_6 pracoviště neurochirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 6_1 pracoviště plastické chirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 35

38 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 6_2 pracoviště popáleninové medicíny Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 6_5 pracoviště čelistní a obličejové chirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj *) Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem *) ZZ má lůžka společná s ORL 36 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

39 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 6_3 pracoviště gynekologie a porodnictví Obor 3_4 pracoviště neonatologie Obor 6_3 pracoviště gynekologie a porodnictví Obor 3_4 pracoviště neonatologie Počet smluvních ZZ Počet lůžek Počet smluvních ZZ Počet lůžek (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 37

40 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 6_6 pracoviště ortopedie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 6_7 pracoviště ortopedické protetiky Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

41 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 7_1 pracoviště otorinolaryngologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 7_2 pracoviště foniatrie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 39

42 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 7_5 pracoviště oftalmologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 7_6 pracoviště urologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

43 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 7_8 pracoviště anesteziologicko-resuscitační Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj 7 52 Plzeňský kraj 5 37 Karlovarský kraj 3 17 Ústecký kraj 6 39 Liberecký kraj 6 33 Královéhradecký kraj 5 26 Pardubický kraj 5 35 Vysočina 5 27 Jihomoravský kraj Olomoucký kraj 8 58 Moravskoslezský kraj Zlínský kraj 5 33 Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Následná péče Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Psych. léčebny OLÚ TRN Počet lůžek OLÚ reh. OLÚ ostatní LDN Ošetřovatelská péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 41

44 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 1_6 pracoviště geriatrie Obor 2_1 pracoviště fyziatrie a rehabilitačního lékařství OCHRIP Počet smluvních ZZ (IČ) Obor 1_6 pracoviště geriatrie Obor 2_1 pracoviště fyziatrie a rehabilitačního lékařství OCHRIP Celkem Počet lůžek Počet smluvních Standardní péče Intenzivní péče ZZ (IČ) Celkem Počet lůžek Počet smluvních Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ZZ (IČ) Počet lůžek 42 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

45 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část D Lázně a ozdravovny k Počet smluvních ZZ (IČZ) Počet lůžek Lázně Ozdravovny Celkem Lázně Ozdravovny Celkem Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj *) Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem *) Brno-město je spádová okresní pojišťovna pro smluvní lázeňská zařízení v SR část E Přehled o nákladné zdravotnické technice k Název Počet nasmlouvaných přístrojů Počítačový tomograf 116 Magnetická rezonance 26 Angiografický komplet 80 Lineární urychlovač 26 Kobaltový zářič 20 Betatron 2 RTG simulátor pro radioterapii 23 Plánovací 3D systém pro radioterapii 28 RTG skiaskopicko-skiagrafický přístroj s velkou rozlišovací schopností 143 Gamakamera 95 Litotryptor (neinvazivní na principu rázové vlny) 30 Hyperbarická komora 12 Mamografický RTG přístroj 133 Hemodialyzační přístroje RTG celotělový dvoufotonový kostní denzitometr 32 PET 2 PET / CT 1 Přístroje pro radioterapii 2004 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 43

46 44 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

47 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI 4. kapitola 2004 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 45

48 4. kapitola NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI Náklady na zdravotní péči se rozumí čerpání základního fondu zdravotního pojištění na základě vykázaných výkonů zdravotní péče poskytnuté zdravotnickými zařízeními. V tabulce T 4.1 údaje uvedené u jednotlivých krajských poboček VZP zahrnují náklady na zdravotní péči vykázanou zdravotnickými zařízeními dle jejich sídla působnosti, nikoliv dle trvalého bydliště pacienta/pojištěnce VZP ČR. Segment Stomatologie zahrnuje náklady na zdravotní péči vykázanou stomatologickými zdravotnickými zařízeními. Segment Ambulance zahrnuje náklady na zdravotní péči vykázanou ambulantními zdravotnickými zařízeními (odbornosti praktických lékařů, specialistů, stomatologické odbornosti, komplement, rehabilitace, domácí péče, záchranná služba, doprava ambulantních zdravotnických zařízení, lékařská služba první pomoci), tzn. těmi zdravotnickými zařízeními, která nejsou zařazena mezi lůžková zdravotnická zařízení. Segment Hospitalizace zahrnuje náklady na zdravotní péči vykázanou lůžkovými zdravotnickými zařízeními (nemocnice, odborné léčebné ústavy, léčebny pro dlouhodobě nemocné) včetně zdravotní péče poskytované v těchto zařízeních ambulantně. Segment Doprava a ostatní zahrnuje vykázané náklady na dopravu pacientů/pojištěnců VZP ČR (lékařská služba první pomoci, rychlá záchranná služba). Tabulka T 4.2 obsahuje celkové náklady na zdravotní péči v členění dle věkové skupiny a pohlaví pojištěnce v roce Náklady jsou vypočteny podle 4 vyhlášky č. 644/2004 Sb., tj. přes mechanismus nákladových indexů. Ohodnocení péče je jednotné pro všechny zdravotní pojišťovny. Náklady takto vypočtené se liší od nákladů evidovaných v účetnictví. Tabulka T 4.3 obsahuje průměrné celkové náklady na zdravotní péči na jednoho pojištěnce VZP ČR v členění dle věkové skupiny a pohlaví pojištěnce v roce Náklady jsou stejně jako v tabulce T 4.2 vypočteny podle 4 vyhlášky č. 644/2004 Sb., tj. přes mechanismus nákladových indexů. Rovněž ve výpočtu použité průměrné počty pojištěnců v jednotlivých skupinách podle věku a pohlaví jsou stanoveny podle 4 odst. 2 vyhlášky č. 644/2004 Sb. 46 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

49 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI 4. kapitola T 4.1 Náklady na zdravotní péči v členění dle kraje a segmentu péče v roce 2004 Léky Zdravotnické prostředky Stomatologie Ambulance Hospitalizace Doprava a ost. Péče v zahr. Lázně Ozdravovny Celkem ambul. ZZ lůžková ZZ ambul. ZZ lůžková ZZ Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Praha - Ústř. pojišťovna Celkem Údaje v tis. Kč 2004 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 47

50 4. kapitola NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI T 4.2 Celkové náklady na zdravotní péči v členění dle věkové skupiny a pohlaví pojištěnce v roce 2004 Věková skupina Náklady v tis. Kč Muži Ženy Celkem 0-4 roky let let let let let let let let let let let let let let let let let a více Celkem Poznámka: Náklady jsou vypočteny podle 4 vyhlášky č. 644/2004 Sb., tj. přes mechanismus nákladových indexů. Ohodnocení péče je jednotné pro všechny ZP. Náklady takto vypočtené se liší od nákladů evidovaných v účetnictví. 48 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

51 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI 4. kapitola T 4.3 Průměrné celkové náklady na zdravotní péči na 1 pojištěnce v členění dle věkové skupiny a pohlaví pojištěnce v roce 2004 Věková skupina Náklady v Kč Muži Ženy Celkem 0-4 roky let let let let let let let let let let let let let let let let let a více Průměr Poznámka: Náklady jsou vypočteny podle 4 vyhlášky č. 644/2004 Sb., tj. přes mechanismus nákladových indexů. Ohodnocení péče je jednotné pro všechny ZP. Náklady takto vypočtené se liší od nákladů evidovaných v účetnictví. Rovněž ve výpočtu použité průměrné počty pojištěnců v jednotlivých skupinách podle věku a pohlaví jsou stanoveny podle 4 odst. 2 vyhlášky č. 644/2004 Sb ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 49

52 50 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

53 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola 2004 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 51

54 5. kapitola ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Kapitola 5 obsahuje převážně analytická data týkající se činnosti zdravotnických zařízení, a to jak frekvenční, tak i údaje týkající se úhrad. Údaje zveřejněné v této části byly zpracovány na základě dat vykázaných zdravotnickými zařízeními. ČÁST A Výkony Tabulka T 5.1 obsahuje pro vybrané odbornosti přehled o počtu a procentuálním podílu 10 nejfrekventovanějších výkonů a celkový počet všech výkonů v dané odbornosti, které byly vykázány v roce 2004; dále obsahuje celkové bodové a korunové ocenění těchto výkonů. Korunové ocenění je provedeno podle 4 vyhlášky č. 644/2004 Sb. V tabulkách T 5.2a, T 5.2b jsou vybrané léčebné postupy, které jsou z hlediska zájmu veřejnosti zajímavé, moderní a které jsou často velmi nákladné. Do jednoho léčebného postupu je shrnuto několik obdobných výkonů ze Seznamu výkonů. Jedná se o postupy (výkony) provedené v roce V tabulce T 5.2a se počtem léčebných postupů rozumí počet hospitalizací dle metodiky DRG, ve kterých byl uvedený výkon vykázán alespoň jednou. Celkové bodové i korunové ocenění vychází z metodiky DRG a hodnoty bodu 0,89 Kč; pouze v jediném případě, u poskytnutých koronárních stentů, se jedná o fyzický počet poskytnutých koronárních stentů, přičemž v ocenění je zahrnuta pouze cena samotných stentů. V tabulce T 5.2b je korunové ocenění provedeno podle 4 vyhlášky č. 644/2004 Sb. ČÁST B Léky Tabulky T 5.3 až T 5.5 ukazují spotřebu léčiv z různých hledisek - tabulka T 5.3 obsahuje nejčastěji předepisovaná léčiva na recepty v roce 2004, tabulka T 5.4 nákladově nejvýznamnější léčiva předepsaná na recepty v roce 2004 a tabulka T 5.5 nákladově nejvýznamnější anatomicko-terapeutické skupiny léčiv z receptů za rok ČÁST C Zdravotnické prostředky Tabulky T 5.6 a T 5.7 vyjadřují náklady na jednotlivé skupiny ZP předepsané na poukazy a ve vybraných podskupinách. V tabulce T 5.8 jsou uvedeny nákladově nejvýznamnější podskupiny ZP vykázané zdravotnickými zařízeními jako zvlášť účtované materiály. Údaje jsou za rok ČÁST D Lázně a ozdravovny V tabulce T 5.9 je uveden vyčerpávající přehled počtu pojištěnců VZP ČR odléčených ve smluvních lázeňských zdravotnických zařízeních v členění dle jednotlivých indikačních skupin v rámci komplexní a příspěvkové lázeňské péče, s vyčíslením nákladů na tuto léčbu dle indikačních skupin i dle druhu poskytnuté lázeňské péče v roce Jedná se o souhrnná data, zpracovaná z celorepublikového hlediska. Lázeňská léčba byla v roce 2004 poskytnuta celkem pojištěncům, z toho pojištěnců bylo léčeno v lázeňských zařízeních Slovenské republiky (1 348 pojištěnců absolvovalo komplexní a 206 příspěvkovou lázeňskou léčbu). Celkem bylo na Slovensku odléčeno dospělých a 31 dětí a dorostu. Počty odléčených pojištěnců a náklady na dětskou ozdravenskou péči v roce 2004 jsou uvedeny v tabulce T Data jsou zpracována dle krajského státoprávního uspořádání. ČÁST E Praktičtí lékaři Tabulka T 5.11 ukazuje počet pojištěnců VZP ČR, kteří byli k zaregistrováni u praktických lékařů pro dospělé nebo u praktických lékařů pro děti a dorost. Údaje jsou členěny dle krajů a dle pohlaví pojištěnců. Tabulka je doplněna procentem registrovanosti, poměrem mezi počtem registrovaných pojištěnců a celkovým počtem pojištěnců VZP ČR v daném kraji. Tabulka T 5.12 ukazuje vybrané sledované náklady v roce 2004 u praktických lékařů hrazených formou kombinované kapitačně-výkonové platby v členění dle krajů. 52 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

55 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola ČÁST F Stomatologové Tabulka T 5.13 ukazuje v členění dle jednotlivých krajů absolutní počet ošetřených pojištěnců VZP ČR u stomatologa a průměrné úhrady za 1 ošetřeného pojištěnce za poskytnuté zdravotní výkony a protetiku v roce Veškeré údaje jsou čtvrtletní. ČÁST G Ambulantní specializovaná péče Oproti roku 2003 byla původní tabulka T 5.14 rozšířena o další odbornosti, některé odbornosti byly jinak seskupeny, a nakonec byla tabulka rozdělena do dvou částí: T 5.14a - Ambulantní zdravotní péče a T 5.14b - Komplement a radiodiagnostika. Tabulky T 5.14a a T 5.14b se vztahují k činnosti ambulantní specializované péče poskytované v terénních zdravotnických zařízeních nebo v ambulancích nemocnic. V tabulkách jsou zveřejněny v členění dle odborností absolutní údaje sledovaných ukazatelů při poskytování ambulantní péče vztažené na průměrné čtvrtletí (tj. neuvažuje se vliv sezónnosti při poskytování zdravotní péče). V položce Průměrné čtvrtletní náklady za léky a ZP jsou v roce 2004 zahrnuty náklady indukované ambulancemi lůžkových zdravotnických zařízení i náklady indukované ambulantními zdravotnickými zařízeními. ČÁST H Akutní lůžková péče Tabulky T 5.15 a T 5.16 ukazují základní charakteristiky vztahující se k akutní lůžkové péči v členění dle jednotlivých krajů ČR a dle věkových skupin. V tabulce T 5.15 jsou zahrnuty všechny nemocnice, v tabulkách T 5.16 nejsou údaje za specializovaná lůžková zdravotnická zařízení a za lůžková zdravotnická zařízení s méně než 4 základními obory. ČÁST I Následná péče Tabulky T 5.17 až T 5.20 obsahují základní charakteristiky vztahující se k následné, tj. dlouhodobé péči poskytované v odborných léčebných ústavech, v léčebnách dlouhodobě nemocných a na ošetřovatelských lůžkách v členění dle jednotlivých krajů ČR a dle věkových skupin ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 53

56 54 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

57 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola část A Výkony T 5.1 Nejfrekventovanější výkony ve vybraných odbornostech v roce 2004 Odbornost 001 pracoviště praktického lékaře pro dospělé Kód výkonu Název výkonu Počet výkonů Podíl v % Body (v tis.) Náklady v tis. Kč (VZP) NÁVŠTĚVA PACIENTA U REGISTRUJÍCÍHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE , , , NÁVSTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA , , , OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM , , , OČKOVÁNÍ S. C., I. M , , , KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM , , , CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM , , , FYZIKÁLNÍ TERAPIE II , , , EKG VYŠETŘENÍ , , , (VZP) STANDARDIZOVANÝ TEST TOKS - NEGATIVNÍ VÝSLEDEK , , , ČAS LÉKAŘE STRÁVENÝ DOPRAVOU ZA PACIENTEM V RÁMCI NÁVŠTĚVY Á 10 MIN , , ,7 Celkem v odbornosti , , ,4 Odbornost 002 pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost Kód výkonu Název výkonu Počet výkonů Podíl v % Body (v tis.) Náklady v tis. Kč OČKOVÁNÍ S. C., I. M , , , OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI , , ,6 A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET (VZP) NÁVŠTĚVA PACIENTA U REGISTRUJÍCÍHO PRAKTICKÉHO , , ,1 LÉKAŘE OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI , , ,7 A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET OČKOVÁNÍ P. O , , , CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET , , , NÁVSTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA , , , KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ , , ,5 DO 6 LET CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET , , , PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE , , ,0 Celkem v odbornosti , , , ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 55

58 5. kapitola ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odbornost 014 pracoviště praktického zubního lékaře Kód výkonu Název výkonu Počet výkonů Podíl v % Body (v tis.) Náklady v tis. Kč (VZP) STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ LÉKAŘEM S OSVĚDČENÍM ČSK , , (VZP) OŠETŘENÍ ZUBNÍHO KAZU STÁLÝ ZUB , , (VZP) VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA , , (VZP) ANESTEZIE INFILTRAČNÍ A JINÉ , , (VZP) RTG VYŠETŘENÍ INTRAORÁLNÍ , , (VZP) OPAKOVANÉ VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ V RÁMCI PREVENTIVNÍ PÉČE , , (VZP) EXTRAKCE STÁLÉHO ZUBU , , (VZP) KONZERVATIVNÍ LÉČBA KOMPLIKACÍ ZUBNÍHO KAZU II STÁLÝ , ,3 ZUB (VZP) ANESTEZIE NA FORAMEN MANDIBULAE A INFRAORBITALE , , (VZP) STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA OD 6 DO 15 LET , ,5 Celkem v odbornosti , ,6 Odbornost 603 pracoviště gynekologie a porodnictví Kód výkonu Název výkonu Počet výkonů Podíl v % Body (v tis.) Náklady v tis. Kč CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM , , , ODBĚR MATERIÁLU Z POCHVY, ČÍPKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO , , , KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM , , , KOLPOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ ZÁKLADNÍ , , , PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA , , , ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PÁNVE A PATOLOGIE TĚHOTENSTVÍ , , , VYŠETŘENÍ V PRENATÁLNÍ PORADNĚ , , , MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM , , , MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ NATIVNÍHO PREPARÁTU , , , PROHLÍDKA OSOBY DISPENZARIZOVANÉ , , ,0 Celkem v odbornosti , , ,7 56 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

59 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola Odbornost 101 pracoviště interního lékařství Kód výkonu Název výkonu Počet výkonů Podíl v % Body (v tis.) Náklady v tis. Kč CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU , , , KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU , , , EKG VYŠETŘENÍ INTERNISTOU , , , MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM , , , ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET , , , CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU , , , KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU , , , EKG VYŠETŘENÍ , , , KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU , , , INJEKCE I. M., S. C., I. D , , ,2 Celkem v odbornosti , , ,5 Odbornost 103 pracoviště diabetologie Kód výkonu Název výkonu Počet výkonů Podíl v % Body (v tis.) Náklady v tis. Kč KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM , , , CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM , , , MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM , , , ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE , , , CÍLENÁ EDUKACE DIABETIKA , , , GLUKÓZA TESTAČNÍM PROUŽKEM A GLUKOMETREM , , , ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET , , , GLUKÓZA KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ ,7 659,5 676, INJEKCE I. M., S. C., I. D ,4 778,8 779, PROHLÍDKA OSOBY DISPENZARIZOVANÉ ,5 278,4 264,7 Celkem v odbornosti , , , ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 57

60 5. kapitola ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odbornost 105 pracoviště gastroenterologie a hepatologie Kód výkonu Název výkonu Počet výkonů Podíl v % Body (v tis.) Náklady v tis. Kč CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM , , , KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM , , , ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPIE , , , ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU PŘI ENDOSKOPII , , , TOTÁLNÍ KOLOSKOPIE , , , MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM , , , INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET , , , RYCHLÝ UREÁZOVÝ TEST (CLO TEST) , , , ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET ,8 965,8 901, KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM , , ,8 Celkem v odbornosti , , ,8 Odbornost 107 pracoviště kardiologie Kód výkonu Název výkonu Počet výkonů Podíl v % Body (v tis.) Náklady v tis. Kč CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM , , , KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM , , , SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ , , , MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM , , , EKG VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU , , , ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET , , , HOLTEROVSKÉ VYŠETŘENÍ , , , VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ , , , SPECIALIZOVANÉ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ , , , KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU SSIR, DDD(R), VDD(R) NEBO KARDIOVERTERU-DEFIBRILÁTORU , , ,7 Celkem v odbornosti , , ,5 58 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

61 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola Odbornost 108 pracoviště nefrologie Kód výkonu Název výkonu Počet výkonů Podíl v % Body (v tis.) Náklady v tis. Kč CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM , , , CHRONICKÁ HEMODIALÝZA , , , ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET , , , ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ , , ,0 BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM , , , MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM ,1 591,7 559, KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA (CAPD) , , ,0 PROVÁDĚNÁ DOMA INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET ,1 701,6 626, INJEKCE I. M., S. C., I. D ,0 252,7 228, SEDIMENTACE ERYTROCYTŮ ,9 172,3 157,1 Celkem v odbornosti , , ,1 Odbornost 109 pracoviště revmatologie Kód výkonu Název výkonu Počet výkonů Podíl v % Body (v tis.) Náklady v tis. Kč CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM , , , KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM , , , INJEKCE I. M., S. C., I. D ,6 890,5 903, ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET , , , PUNKCE KLOUBNÍ S APLIKACÍ LÉČIVA , , , MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM ,2 760,9 763, SEDIMENTACE ERYTROCYTŮ ,1 390,5 385, KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM , , , INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI , , ,8 REFLEXNÍ LÉČBY DIAGNOSTICKÁ NEBO LÉČEBNÁ PUNKCE KLOUBNÍ DUTINY , , ,4 Celkem v odbornosti , , , ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 59

62 5. kapitola ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odbornost 205 pracoviště tuberkulózy a respiračních nemocí Kód výkonu Název výkonu Počet výkonů Podíl v % Body (v tis.) Náklady v tis. Kč SPIROMETRIE (OBVYKLE METODOU PRŮTOK - OBJEM) , , , KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN , , , CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN , , , PULZNÍ OXYMETRIE , , , PNEUMOLOGICKÁ DEPISTÁŽ, KALMETIZACE , , , RTG HRUDNÍKU , , , APLIKACE TUBERKULINOVÉHO TESTU , , , MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM , , , BCG INOCULACE , , , PROHLÍDKA OSOBY DISPENZARIZOVANÉ ,7 492,6 488,6 Celkem v odbornosti , , ,0 Odbornost 207 pracoviště alergologie a klinické imunologie Kód výkonu Název výkonu Počet výkonů Podíl v % Body (v tis.) Náklady v tis. Kč KOŽNÍ TEST ALERGENEM - PRICK TEST , , , KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM , , , CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM , , , INJEKCE I. M., S. C., I. D , , , KOŽNÍ TEST ALERGENEM INTRADERMÁLNÍ , , , SPIROMETRIE (OBVYKLE METODOU PRŮTOK - OBJEM) , , , MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM , , , KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM , , , INTRADERMÁLNÍ TEST JINÝ ,3 988, , ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET ,0 753,1 757,9 Celkem v odbornosti , , ,8 60 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

63 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola Odbornost 209 pracoviště neurologie Kód výkonu Název výkonu Počet výkonů Podíl v % Body (v tis.) Náklady v tis. Kč CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM , , , KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM , , , EMG VYŠETŘENÍ RYCHLOSTI VEDENÍ NERVEM , , , EMG VYŠETŘENÍ REFLEXŮ, NERVOSVALOVÉHO PŘENOSU A TETANIE , , , MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM , , , INJEKCE I. M., S. C., I. D , , , KOŘENOVÝ OBSTŘIK , , , MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY , , , EMG VYŠETŘENÍ 1 SVALU JEHLOVOU ELEKTRODOU , , , KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM , , ,4 Celkem v odbornosti , , ,4 Odbornost 305 pracoviště psychiatrie Kód výkonu Název výkonu Počet výkonů Podíl v % Body (v tis.) Náklady v tis. Kč KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM , , , CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM , , , PSYCHOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ SYSTEMATICKÁ, PROVÁDĚNÁ PSYCHIATREM, KLINICKÝM , , ,0 PSYCHOLOGEM NEBO LÉKAŘEM S PSYCHOTERAPEUTICKOU KVALIFIKACÍ MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM , , , INJEKCE I. M., S. C., I. D , , , PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP I., PRO SKUPINU MAX. 9 OSOB Á 120 MIN , , , KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM , , , KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM , , , ROZHOVOR PSYCHIATRA, PEDOPSYCHIATRA, KLINICKÉHO PSYCHOLOGA NEBO SEXUOLOGA , , ,9 S RODINOU A DALŠÍMI OSOBAMI TELEFONICKÁ KONZULTACE PSYCHIATRA NEBO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA V PÉČI O JEHO PACIENTA , , ,2 Celkem v odbornosti , , , ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 61

64 5. kapitola ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odbornost 501 pracoviště chirurgie Kód výkonu Název výkonu Počet výkonů Podíl v % Body (v tis.) Náklady v tis. Kč KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM , , , CÍLENÉ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM , , , MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM , , , OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY OD 1 CM 2 DO 10 CM , , , INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE , , , OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY 10 CM 2 30 CM , , , CÍLENÉ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM , , , KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM , , , EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM , , , INJEKCE I. M., S. C., I. D , , ,6 Celkem v odbornosti , , ,0 Odbornost 606 pracoviště ortopedie Kód výkonu Název výkonu Počet výkonů Podíl v % Body (v tis.) Náklady v tis. Kč KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPEDEM , , , CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ORTOPEDEM , , , PUNKCE KLOUBNÍ S APLIKACÍ LÉČIVA , , , INJEKCE DO BURZY, GANGLIA, POCHVY ŠLACHOVÉ , , , INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE , , , PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ KYČELNÍCH KLOUBŮ U KOJENCE , , , MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM , , , KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPEDEM , , , MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY , , , CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ORTOPEDEM , , ,7 Celkem v odbornosti , , ,3 62 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

65 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola Odbornost 701 pracoviště otorinolaryngologie Kód výkonu Název výkonu Počet výkonů Podíl v % Body (v tis.) Náklady v tis. Kč CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM , , , KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM , , , TÓNOVÁ AUDIOMETRIE , , , ORIENTAČNÍ IMPEDANCMETRIE , , , MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM , , , NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE ZVĚTŠOVACÍ ENDOSKOPICKOU OPTIKOU , , , NASOEPIFARYNGOSKOPIE RIGIDNÍ OPTIKOU , , , POUŽITÍ VYŠETŘOVACÍHO MIKROSKOPU V ORL AMBULANTNÍ PRAXI , , , VYŠETŘENÍ SLUCHU ŘEČÍ A LADIČKAMI , , , VYŠETŘENÍ IMPEDANCE STŘEDOUŠNÍ A STŘEDOUŠNÍCH REFLEXŮ , , ,5 Celkem v odbornosti , , ,5 Odbornost 705 pracoviště oftalmologie Kód výkonu Název výkonu Počet výkonů Podíl v % Body (v tis.) Náklady v tis. Kč TONOMETRIE BEZKONTAKTNÍ (1 OKO) , , , CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM , , , VYŠETŘENÍ REFRAKCE AUTOREFRAKTOREM (1 OKO) , , , KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM , , , MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM , , , PERIMETR STATICKÝ (1 OKO) , , , OFTALMOSKOPIE V ARTEFICIÁLNÍ MYDRIÁZE NEPŘÍMÝM BINOKULÁRNÍM , , ,6 OFTALMOSKOPEM (JEDNO OKO) OFTALMOSKOPIE V ARTEFICIÁLNÍ MYDRIÁZE (1 OKO) PŘÍMOU , , ,9 OFTALMOSKOPIÍ BIOMIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ FUNDU V MYDRIÁZE - 1 OKO , , , KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM , , ,0 Celkem v odbornosti , , , ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 63

66 5. kapitola ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odbornost 706 pracoviště urologie Kód výkonu Název výkonu Počet výkonů Podíl v % Body (v tis.) Náklady v tis. Kč KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM , , , CÍLENÉ VYŠETŘENÍ UROLOGEM , , , UZ VYŠETŘENÍ TŘÍ A VÍCE ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH , , , ANALÝZA MOČI CHEMICKY A MIKROSKOPICKY , , , UZ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNOHO ORGÁNU V NĚKOLIKA ROVINÁCH , , , UZ VYŠETŘENÍ DVOU ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH , , , UROFLOWMETRIE , , , KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM , , , MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM , , , KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM , , ,7 Celkem v odbornosti , , ,8 64 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

67 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola část A Výkony T 5.2a Přehled vybraných léčebných postupů v roce 2004 Název Počet *) Počet ošetřených pojištěnců Počet bodů (v tis.) Ocenění (v tis. Kč) TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATETRU TRANSPLANTACE ALLOGENNÍ KOSTNÍ DŘENĚ TRANSPLANTACE PANKREATU A LEDVINY TRANSPLANTACE JATER TRANSPLANTACE LEDVINY TRANSPLANTACE SRDCE - PRIMOOPERACE TRANSPLANTACE SRDCE - REOPERACE OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU VÝKONY NA ZAVŘENÉM SRDCI JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI - PRIMOOPERACE KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU KARDIOSTIMULACI PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRÁTORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVASÁLNÍM PŘÍSTUPEM REIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY (EV. BYPASSU) PTCA JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY PTCA VÍCE VĚNČITÝCH TEPEN NEBO OPAKOVANÁ PTCA TÉŽE TEPNY z toho: KORONÁRNÍ STENT / NAVAZUJE NA PTCA **) IMPLANTACE TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY NA HORNÍ KONČETINĚ CERVIKOKAPITÁLNÍ ENDOPROTÉZA TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU REVIZE, ODSTRANĚNÍ TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY, VÝMĚNA ZA NOVOU PROSTÁ EXTRAKCE ENDOPROTÉZY - NECEMENTOVANÉ PROSTÁ EXTRAKCE ENDOPROTÉZY - CEMENTOVANÉ TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU VÝKON LAPAROSKOPICKÝ A TORAKOSKOPICKÝ DIAGNOSTICKÁ VIDEOLAPAROSKOPIE A VIDEOTORAKOSKOPIE ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 65

68 5. kapitola ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část A Výkony T 5.2a Přehled vybraných léčebných postupů v roce 2004 (pokračování) Název Počet *) Počet ošetřených pojištěnců Počet bodů (v tis.) Ocenění (v tis. Kč) KRANIOTOMIE PRO SUPRATENTORIÁLNÍ SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ STEREOTAXE ODSTRANĚNÍ TUMORU HYPOFÝZY TRANSSFENOIDÁLNÍM PŘÍSTUPEM KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACE NEUROMODULAČNÍ STIMULÁTOR *) počet hospitalizací dle metodiky DRG, ve kterých byl uvedený výkon vykázán alespoň jednou **) fyzický počet poskytnutých koronárních stentů, v ocenění zahrnuta jen cena samotných stentů T 5.2b Přehled vybraných léčebných postupů v roce 2004 Název Počet Počet ošetřených pojištěnců Počet bodů (v tis.) Ocenění (v tis. Kč) AKUTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA KONTINUÁLNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA ZA HOSPITALIZACE KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA (CAPD) PROVÁDĚNÁ DOMA AKUTNÍ HEMODIALÝZA CHRONICKÁ HEMODIALÝZA HEMOFILTRACE CHEMOTERAPIE RADIOTERAPIE VYŠETŘENÍ PET VYŠETŘENÍ CT VYŠETŘENÍ NMR ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

69 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola část B Léky T 5.3 Nejčastěji předepisovaná léčiva na recepty v roce 2004 Pořadové číslo Kód léku Název léku Doplněk ATC Počet balení v tis. ks ANOPYRIN 100 MG tbl 50x100mg B01AC PARALEN 500 tbl 10x500mg N02BE IBALGIN 400 por tbl flm30x400mg M01AE GLYVENOL 400 cps 20x400mg C05CX ANOPYRIN 100 MG tbl 20x100mg B01AC PRESTARIUM 4 MG por tbl nob 30x4mg C09AA CILKANOL por cps dur30x300mg C05CA LOKREN 20 MG por tbl flm 28x20mg C07AB ASCORUTIN tbl obd 50 C05CA DIGOXIN LÉČIVA tbl 30x0.125mg C01AA OXYPHYLLIN tbl 50x100mg C04AD MILURIT 100 tbl 50x100mg M04AA NEUROL 0.25 tbl 30x0.25mg N05BA HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA tbl 20x25mg C03AA ALGIFEN NEO porgttsol1x10ml A03DA RHEFLUIN tbl 30 C03EA FURON 40 MG por tbl nob 50x40mg C03CA ANAVENOL drg 60 C05CA INDAP por cps dur30x2.5mg C03BA NITROPELET 2.5 por cps pro30x2.5mg C01DA LUSOPRESS tbl 28x20mg C08CA AGAPURIN RETARD por tbl ret20x400mg C04AD HELICID 20 cps 28x20mg A02BC VASOCARDIN 50 tbl 50x50mg C07AB LEXAURIN 3 por tbl nob 30x3mg N05BA RANISAN 150 MG por tbl flm30x150mg A02BA LOZAP 50 por tbl flm 30x50mg C09CA FASTUM GEL drmgel1x50gm/1.25gm M02AA GOPTEN 2 MG por cps dur28x2mg-b C09AA OXAZEPAM LÉČIVA tbl 20x10mg N05BA MONOPRIL 20 MG por tbl nob 28x20mg C09AA TENAXUM por tbl nob 30x1mg C02AC MEDRIN tbl 20x25mg A04AD DICLOFENAC DUO PHARMAVIT 75 MG cps 30x75mg M01AB ENAP 10 MG por tbl nob 30x10mg C09AA FRAMYKOIN drm ung 1x10gm D06AX FLAVOBION por tbl flm 50x70mg A05BA MODURETIC por tbl nob 30 C03EA DITHIADEN tbl 20x2mg R06AX SURGAM LÉČIVA por tbl nob20x300mg M01AE ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 67

70 5. kapitola ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část B Léky T 5.3 Nejčastěji předepisovaná léčiva na recepty v roce 2004 (pokračování) Pořadové číslo Kód léku Název léku Doplněk ATC Počet balení v tis. ks AMICLOTON tbl 30 C03EA MODURETIC por tbl nob 30 C03EA NITRO MACK RETARD 2.5 MG cps 30x2.5mg-b C01DA TRAMAL por cps dur 20x50mg N02AX DIAZEPAM SLOVAKOFARMA 10 MG tbl 20x10mg N05BA LORISTA por tblflm 28x50mg C09CA LOMIR SRO por cps pro 30x5mg C08CA PANADOL tbl obd 10x500mg N02BE LEXAURIN 1.5 por tbl nob30x1.5mg N05BA BETALOC SR 200MG tbl ret 30x200mg C07AB ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

71 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola část B Léky T 5.4 Nákladově nejvýznamnější léčiva předepsaná na recepty v roce 2004 Pořadové číslo Kód léku Název léku Doplněk ATC Náklady v mil. Kč PRESTARIUM 4 MG por tbl nob 30x4mg C09AA04 227, MABTHERA 500 MG inf cnc sol 1x50ml L01XC02 197, FOSAMAX 70 MG 1X TÝDNĚ por tbl nob 4x70mg M05BA04 185, CELLCEPT 500 MG por tbl flm50x500mg L04AA06 183, GLIVEC 100 MG por cpsdur120x100mg L01XX28 181, HELICID 20 cps 28x20mg A02BC01 161, SERETIDE DISKUS 50/250 inh plv 60x50/250rg R03AK06 157, SYMBICORT TURBUHALER 200/6 inh plv 120dÁv R03AK07 156, SIMVACARD 20 tbl obd 28x20mg C10AA01 150, LOKREN 20 MG por tbl flm 28x20mg C07AB05 147, OMNIC 0.4 por cpsrdr100x0.4mg G04CA02 138, TAXOL PRO INJ. inj 1x50ml/300mg L01CD01 138, SIMGAL 20 MG por tbl flm 28x20mg C10AA01 136, ZOCOR 20 MG por tbl flm 28x20mg C10AA01 134, LESCOL XL por tbl pro 28x80mg C10AA04 129, ARIMIDEX por tbl obd 28x1mg L02BG03 128, FEMARA por tbl flm30x2.5mg L02BG04 126, CITALEC 20 tbl obd30x20mg-bli N06AB04 119, SORTIS 20 MG por tbl flm 30x20mg C10AA05 112, TAXOTERE inf cnc 2ml/80mg+so L01CD02 111, ENELBIN 100 RETARD por tblret100x100mg C04AX21 110, FORADIL inh plv cps 60x12rg R03AC13 109, BONEFOS 800 MG tbl obd 60x800mg M05BA02 107, ZYPREXA 10 MG por tbl flm 28x10mg N05AH03 105, TENAXUM por tbl nob 30x1mg C02AC06 103, LUSOPRESS tbl 28x20mg C08CA08 102, VESSEL DUE F cps 50x250lsu B01AB11 101, AGEN 10 por tbl nob 30x10mg C08CA01 99, AGAPURIN RETARD por tblret100x400mg C04AD03 97, LOZAP 50 por tbl flm 30x50mg C09CA01 95, VASILIP 20 tbl obd 28x20mg C10AA01 92, MONOPRIL 20 MG por tbl nob 28x20mg C09AA09 88, PROGRAF 1 MG por cps dur 60x1mg L04AA05 88, GOPTEN 2 MG por cps dur28x2mg-b C09AA10 86, PREDUCTAL MR por tbl ret 60x35mg C01EB15 86, ACTONEL 35 MG por tbl flm 4 M05BA07 85, XELODA 500 MG portblflm 120x500mg L01BC06 82, TAXOL PRO INJ. inj 1x16.7ml/100mg L01CD01 82, SORTIS 10 MG por tbl flm 30x10mg C10AA05 80, PEGASYS 180 MCG/0.5 ML inj sol 1x0.5 ml L03AB11 79, ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 69

72 5. kapitola ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část B Léky T 5.4 Nákladově nejvýznamnější léčiva předepsaná na recepty v roce 2004 (pokračování) Pořadové číslo Kód léku Název léku Doplněk ATC Náklady v mil. Kč LIPANOR por cps dur60x100mg C10AB08 78, HUMULIN R CARTRIDGE inj sol 5x3ml/300ut A10AB01 77, TRENTAL 400 por tblret100x400mg C04AD03 76, CAMPTO inf cnc 1x5ml/100mg L01XX19 76, TIAPRIDAL por tblnob 50x100mg N05AL03 75, SERETIDE DISKUS 50/100 inh plv 60x50/100rg R03AK06 75, MABTHERA 100 MG inf cnc sol 2x10ml L01XC02 75, LAMICTAL 100 MG por tblnob100x100mg N03AX09 74, LOMIR SRO por cps pro 30x5mg C08CA03 69, LORISTA por tblflm 28x50mg C09CA01 69,6 70 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

73 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola část B Léky T 5.5 Nákladově nejvýznamnější anatomicko-terapeutické skupiny léčiv z receptů za rok 2004 Pořadové číslo ATC skupina Název Náklady v mil. Kč 1 C10 PROSTŘEDKY SNIŽUJÍCÍ HLADINU LIPIDŮ V SÉRU 1 886,7 2 C09 LÁTKY OVLIVŇUJÍCÍ RENIN-ANGIOTENSINOVÝ SYSTÉM 1 573,0 3 L01 CYTOSTATIKA 1 550,5 4 A10 ANTIDIABETIKA 1 316,5 5 R03 ANTIASTMATIKA 1 298,0 6 N06 PSYCHOANALEPTIKA 998,3 7 C08 BLOKÁTORY KALCIOVÉHO KANÁLU 909,8 8 J01 ANTIBAKTERIÁLNÍ LÁTKY PRO SYSTÉMOVÉ UŽITÍ 867,7 9 C07 BETA BLOKÁTORY 828,6 10 M01 ANTIREVMATIKA A PROTIZÁNĚTLIVÉ LÉKY 755,1 11 N05 PSYCHOLEPTIKA 676,1 12 L04 IMUNOSUPRESIVA 634,2 13 L03 IMUNOMODULAČNÍ LÁTKY 555,7 14 N03 ANTIEPILEPTIKA 550,4 15 L02 ENDOKRINNÍ TERAPIE 514,8 16 G04 UROLOGIKA 498,8 17 A02 ANTACIDA, ANTIULCEROSA A ANTIFLATULENCIA 489,8 18 C04 PERIFERNÍ VASODILATANCIA 487,2 19 C01 KARDIAKA 486,2 20 M05 LÉKY PRO LÉČBU KOSTNÍCH ONEMOCNĚNÍ 458,4 21 N02 ANALGETIKA 451,3 22 R06 ANTIHISTAMINIKA PRO SYSTÉMOVÉ UŽITÍ 450,8 23 G03 SEXUÁLNÍ HORMONY A LÉKY OVLIVŇUJÍCÍ GENITÁLNÍ SYSTÉM 439,3 24 B01 ANTITROMBOTIKA 398,7 25 S01 OFTALMOLOGIKA 339,2 26 C02 ANTIHYPERTENZIVA 331,7 27 C05 VASOPROTEKTIVA 279,0 28 A07 ANTIDIARRHOIKA, INTESTINÁLNÍ ANTIINFEKTIVA 245,3 29 C03 DIURETIKA 244,0 30 N04 ANTIPARKINSONIKA 208,2 31 J05 ANTIVIROTIKA PRO SYSTÉMOVÉ UŽITÍ 179,5 31 A09 DIGESTIVA VČETNĚ ENZYMŮ 151,9 33 R05 LÉKY PŘI KAŠLI A NACHLAZENÍ 151,0 34 A05 LÉKY ŽLUČOVÝCH CEST A JATER 147,4 35 A03 ANTISPASMODIKA A ANTICHOLINERGIKA 146,7 36 M02 LÉKY PROTI BOLESTEM KLOUBŮ A SVALŮ K TOP. APLIKACI 141,5 37 N07 JINÉ LÉKY CNS VČ. PARASYMPATOMIMETIK 129,4 38 A12 NÁHRADY MINERÁLNÍCH PRVKŮ 128,5 39 H05 HOMEOSTASA KALCIA 117,0 40 D07 KORTIKOSTEROIDY, DERMATOLOGIKA 112, ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 71

74 5. kapitola ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část B Léky T 5.5 Nákladově nejvýznamnější anatomicko-terapeutické skupiny léčiv z receptů za rok 2004 (pokračování) Pořadové číslo ATC skupina Název Náklady v mil. Kč 41 D01 ANTIMYKOTIKA K UŽITÍ V DERMATOLOGII 110,6 42 M03 MYORELAXANCIA 96,9 43 H01 HORMONY HYPOFÝZY A HYPOTALAMU 96,5 44 R01 NOSNÍ PŘÍPRAVKY 85,8 45 J02 ANTIMYKOTIKA PRO SYSTÉMOVÉ UŽITÍ 84,5 46 A04 ANTIEMETIKA A ANTINAUSEANCIA 81,3 47 H03 LÉKY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 79,7 48 V01 ALERGENY 71,2 49 B03 ANTIANEMIKA 67,7 50 G01 GYNEKOLOGIKA, ANTIINFEKTIVA A ANTISEPTIKA 59,0 část C Zdravotnické prostředky T 5.6 Náklady na ZP předepsané na poukazy v roce 2004 Podskupina ZP a její název Náklady v mil. Kč 01 - obvazový materiál 120, pomůcky pro inkontinenci 914, pomůcky stomické 271, pomůcky ortoped. protet. sériově zhotovované 161, pomůcky ortoped. protet. individuálně zhotovované 291, kompresivní punčochy a návleky 77, vozíky invalidní včetně příslušenství 174, sluchadla včetně příslušenství 88, brýle a optické pomůcky 277, pomůcky respirační a inhalační 73, pomůcky pro diabetiky 386, pomůcky kompenzační pro tělesně postižené 140, pomůcky dále nespecifikované a paruky 58, pomůcky kompenzační pro zrakově postižené 1, pomůcky kompenzační pro sluchově postižené 0, obuv ortopedická 83, pomůcky pro laryngectomované 4,5 Celkem 3 126,0 Poznámka: V podskupině 02 - pomůcky pro inkontinenci VZP hradí od roku 1999 absorpční pomůcky také v ÚSP 72 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

75 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola část C Zdravotnické prostředky T 5.7a Náklady na ZP ve vybraných podskupinách ZP v roce 2004 Výběr z podskupiny 02 - pomůcky pro inkontinenci - absorpční Název Náklady v mil. Kč Kalhotky plenkové 505 Vložky absorpční 301 Pleny vložné 54 Podložky pod inkontinentní 38 C e l k e m 898 Poznámka: podložky pro inkontinentní jsou hrazeny 75 % z ceny výrobku dle 15 zákona č. 48/1997 Sb. část C Zdravotnické prostředky T 5.7b Počty ZP a náklady na ZP ve vybraných podskupinách ZP v roce 2004 Výběr z podskupiny 07 - vozíky invalidní včetně příslušenství Typ Název Jednotka Invalidní vozík mechanický Invalidní vozík elektrický Počet ks Úhrada za vozíky tis. Kč Příslušenství včetně oprav tis. Kč Úhrada celkem tis. Kč Počet ks 505 Úhrada za vozíky tis. Kč Příslušenství včetně oprav tis. Kč Úhrada celkem tis. Kč část C Zdravotnické prostředky T 5.8 Nákladově nejvýznamnější skupiny ZP na ZUM v roce 2004 Podskupina ZP a její název Náklady v mil. Kč 77 - Prostředky pro intenzivní a invazivní kardiologii Kardiostimulátory, defibrilátory, elektrody, chlopně Prostředky k laparoskopickým výkonům ZUM obligatorní (paušál) Komponenty pro náhrady kyčelního kloubu Komponenty pro náhrady kolenního kloubu 393 Stomatologické výrobky ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 73

76 5. kapitola ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část D Lázně a ozdravovny T 5.9 Počty odléčených pacientů a náklady lázeňské zdravotní péče dle hlavních indikačních skupin onemocnění a druhů lázeňské péče v roce 2004 Komplexní lázeňská péče Indikační skupina Dospělí pacienti Děti a dorost Počet Náklady v tis. Kč Počet Náklady v tis. Kč Nemoci onkologické Nemoci oběhového ústrojí Nemoci trávicího ústrojí Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí Nemoci nervové Nemoci pohybového ústrojí Nemoci ústrojí močového Duševní poruchy Nemoci kožní Nemoci ženské Celkem Příspěvková lázeňská péče Indikační skupina Dospělí pacienti Děti a dorost Počet Náklady v tis. Kč Počet Náklady v tis. Kč Nemoci onkologické Nemoci oběhového ústrojí Nemoci trávicího ústrojí Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí Nemoci nervové Nemoci pohybového ústrojí Nemoci ústrojí močového Duševní poruchy Nemoci kožní Nemoci ženské Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

77 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola část D Lázně a ozdravovny T 5.10 Dětská ozdravenská péče v roce 2004 Počet odléčených pacientů Náklady v Kč Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část E Praktičtí lékaři T 5.11 Počet pojištěnců VZP registrovaných u praktického lékaře k Počet Registrovanost v % vzhledem k počtu pojištěnců VZP ČR Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Hlavní město Praha ,9 88,6 86,8 Středočeský kraj ,5 94,4 92,9 Jihočeský kraj ,8 95,3 94,5 Plzeňský kraj ,8 94,6 93,7 Karlovarský kraj ,7 93,6 92,7 Ústecký kraj ,5 94,7 93,6 Liberecký kraj ,4 97,0 96,2 Královéhradecký kraj ,3 95,4 94,8 Pardubický kraj ,1 95,3 94,7 Vysočina ,8 96,0 95,4 Jihomoravský kraj ,7 95,2 94,4 Olomoucký kraj ,0 95,8 94,9 Moravskoslezský kraj ,9 95,0 94,0 Zlínský kraj ,3 95,6 94,9 Celkem ,4 94,4 93, ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 75

78 5. kapitola ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část E Praktičtí lékaři T 5.12 Sledované ukazatele (skupiny nákladů) v roce 2004 u praktických lékařů hrazených formou kombinované kapitačně-výkonové platby v členění dle kraje odbornost 001 pracoviště praktického lékaře pro dospělé Ukazatel VZP ČR Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Počet pojištěnců VZP registrovaných u PL k Přímé platby v Kč Kapitační platba + platby za výkony Náklady na vybranou indukovanou péči v Kč Náklady na vybranou, praktickými lékaři neindukovanou zdravotní péči v Kč Vyžádaná péče u ambulantních specialistů *) Vyžádaná péče komplementu Vyžádaná péče u pracoviště radiodiagnostiky Vyžádaná domácí péče Vyžádaná péče fyzioterapie Náklady na léky a ZP pro reg. pojištěnce **) Péče u jiných PL a LSPP Zdravotní péče u ambulantních specialistů *) Zdravotní péče komplementu Zdravotní péče radiodiagnostiky Zdravotní péče fyzioterapie Náklady na léky a ZP registrovaným pojištěncům předepsané jiným ZZ než registrujícím **) Ukazatel Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Počet pojištěnců VZP registrovaných u PL k Přímé platby v Kč Kapitační platba + platby za výkony Náklady na vybranou indukovanou péči v Kč Náklady na vybranou, praktickými lékaři neindukovanou zdravotní péči v Kč Vyžádaná péče u ambulantních specialistů *) Vyžádaná péče komplementu Vyžádaná péče u pracoviště radiodiagnostiky Zlínský kraj Vyžádaná domácí péče Vyžádaná péče fyzioterapie Náklady na léky a ZP pro reg. pojištěnce **) Péče u jiných PL a LSPP Zdravotní péče u ambulantních specialistů *) Zdravotní péče komplementu Zdravotní péče radiodiagnostiky Zdravotní péče fyzioterapie Náklady na léky a ZP registrovaným pojištěncům předepsané jiným ZZ než registrujícím **) ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

79 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola odbornost 002 pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost Ukazatel VZP ČR Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Počet pojištěnců VZP registrovaných u PL k Přímé platby v Kč Kapitační platba + platby za výkony Náklady na vybranou indukovanou péči v Kč Náklady na vybranou, praktickými lékaři neindukovanou zdravotní péči v Kč Vyžádaná péče u ambulantních specialistů *) Vyžádaná péče komplementu Vyžádaná péče u pracoviště radiodiagnostiky Vyžádaná domácí péče Vyžádaná péče fyzioterapie Náklady na léky a ZP pro reg. pojištěnce **) Péče u jiných PL a LSPP Zdravotní péče u ambulantních specialistů *) Zdravotní péče komplementu Zdravotní péče radiodiagnostiky Zdravotní péče fyzioterapie Náklady na léky a ZP registrovaným pojištěncům předepsané jiným ZZ než registrujícím **) Ukazatel Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Počet pojištěnců VZP registrovaných u PL k Přímé platby v Kč Kapitační platba + platby za výkony Náklady na vybranou indukovanou péči v Kč Náklady na vybranou, praktickými lékaři neindukovanou zdravotní péči v Kč Vyžádaná péče u ambulantních specialistů *) Vyžádaná péče komplementu Vyžádaná péče u pracoviště radiodiagnostiky Zlínský kraj Vyžádaná domácí péče Vyžádaná péče fyzioterapie Náklady na léky a ZP pro reg. pojištěnce **) Péče u jiných PL a LSPP Zdravotní péče u ambulantních specialistů *) Zdravotní péče komplementu Zdravotní péče radiodiagnostiky Zdravotní péče fyzioterapie Náklady na léky a ZP registrovaným pojištěncům předepsané jiným ZZ než registrujícím **) *) kromě odborností 128, 204, 208, 304 až 309, 402, 403, 505, 506, 601, 603 až 605, 607, 705, 708, 901, 014, 015, 019 **) bez nákladů na léky a ZP schválené revizními lékaři 2004 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 77

80 5. kapitola ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část F Stomatologové T 5.13 Ukazatele v roce 2004 Průměrný*) počet oš. poj. ve čtvrtletí Průměrná**) čtvrtletní úhrada na 1 oš. poj. v Kč Výkony ZUM (Protetika) Celkem Hlavní město Praha ,19 225,66 731,85 Středočeský kraj ,63 236,53 700,16 Jihočeský kraj ,09 224,67 713,75 Plzeňský kraj ,72 223,60 686,32 Karlovarský kraj ,19 263,50 737,69 Ústecký kraj ,86 256,20 744,07 Liberecký kraj ,81 216,49 680,30 Královéhradecký kraj ,28 220,12 713,40 Pardubický kraj ,24 229,31 714,55 Vysočina ,70 213,06 688,76 Jihomoravský kraj ,15 235,98 736,14 Olomoucký kraj ,12 238,77 751,88 Moravskoslezský kraj ,68 257,02 742,70 Zlínský kraj ,56 242,67 728,23 Celkem ,76 234,13 720,89 *) aritmetický průměr z absolutních údajů o počtu oš. poj. v jednotlivých čtvrtletích **) vážený průměr, kde vahou je absolutní počet oš. poj. v jednotlivých čtvrtletích 78 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

81 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola část G Ambulantní specializovaná péče T 5.14 a Ukazatele v roce 2004 ambulantní zdravotní péče Obor Odbornost Průměrný**) Průměrný*) Průměrný*) přepočtený Průměrný***) Průměrné*) Průměrný*) počet počet oš. počet oš. poj. počet bodů na čtvrtletní počet bodů kontaktů pojištěnců ve čtvrtletí na 1 oš. poj. VZP náklady za léky ve čtvrtletí ve čtvrtletí ve čtvrtletí poj. ve čtvrtletí a ZP v Kč VZP Interní lékařství Angiologie Diabetologie Endokrinologie Gastroenterologie Geriatrie 106, Kardiologie 107, Nefrologie Revmatologie Hemodialýza Fyziatrie a rehabilitační lékařství Klinická hematologie Přenosné nemoci Tělovýchovné lékařství Tuberkulóza a resp. nemoci Lékařská imunologie Lékařská genetika Neurologie 209, Pediatrie Dorostové lékařství Neonatologie Psychiatrie 305, Léčba alkoholismu a jiných toxikománií Sexuologie Nemoci z povolání Klinická onkologie Radioterapeutické lékařství Dermatovenerologie 404,405, Nukleární medicína Chirurgie 501, Traumatologie Cévní chirurgie Kardiochirurgie Neurochirurgie Hrudní chirurgie Plastická chirurgie Popáleninová medicína Gynekologie a porodnictví 603, ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 79

82 5. kapitola ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část G Ambulantní specializovaná péče T 5.14 a Ukazatele v roce 2004 ambulantní zdravotní péče(pokračování) Obor Odbornost Průměrný*) počet kontaktů ve čtvrtletí Průměrný*) počet oš. pojištěnců ve čtvrtletí Průměrný*) počet bodů ve čtvrtletí Průměrný**) přepočtený počet oš. poj. ve čtvrtletí na poj. VZP Průměrný***) počet bodů na 1 oš. poj. VZP ve čtvrtletí Průměrné*) čtvrtletní náklady za léky a ZP v Kč Čelistní a obličejová chirurgie Ortopedie Protetika Otorinolaryngologie 701,702, Oční Urologie 706, Anesteziologie a resuscitace Klinická psychologie 901, Logopedie Samost. prac. jiných zdrav. prac vysokoškoláků Samost. prac. ortoptických sester Rehabilitace 902, Sestra domácí péče *) aritmetický průměr z absolutních údajů dosažených v jednotlivých čtvrtletích za sledovaný ukazatel **) průměrný*) počet oš. pojištěnců ve čtvrtletí přepočtený přes průměrný počet pojištěnců VZP v roce 2004 ***) průměrný*) počet bodů ve čtvrtletí ku průměrnému*) počtu oš. pojištěnců ve čtvrtletí 80 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

83 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola část G Ambulantní specializovaná péče T 5.14 b Ukazatele v roce 2004 komplement a radiodiagnostika Obor Průměrný*) počet kontaktů ve čtvrtletí Průměrný*) počet oš. pojištěnců ve čtvrtletí Průměrný*) počet bodů ve čtvrtletí Odbornost Průměrný**) přepočtený počet oš. poj. ve čtvrtletí na poj. VZP Průměrný***) počet bodů na 1 oš. poj. VZP ve čtvrtletí Průměrné*) čtvrtletní náklady za léky a ZP v Kč Transfúzní služba Klinická biochemie Lékařská mikrobiologie Lékařská bakteriologie Lékařská parazitologie Lékařská virologie Screening nádoru prsu Patologie Radiodiagnostika Jiný laboratorní obor Laboratoř alergologická a imunologická Toxikologická laboratoř Laboratoř nukleární medicíny Laboratoř hematologická Laboratoř klinické cytologie Laboratoř lékařské genetiky Laboratoř mykologická *) aritmetický průměr z absolutních údajů dosažených v jednotlivých čtvrtletích za sledovaný ukazatel **) průměrný*) počet oš. pojištěnců ve čtvrtletí přepočtený přes průměrný počet pojištěnců VZP v roce 2004 ***) průměrný*) počet bodů ve čtvrtletí ku průměrnému*) počtu oš. pojištěnců ve čtvrtletí 2004 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 81

84 5. kapitola ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část H Akutní lůžková péče T 5.15 Ukazatele v roce 2004 Počet hospitalizací Průměrná doba hospitalizace ZUM (v tis. Kč) Body (v tis.) ZUM na 1 hospitalizaci Body na 1 hospitalizaci Hlavní město Praha , Středočeský kraj , Jihočeský kraj , Plzeňský kraj , Karlovarský kraj , Ústecký kraj , Liberecký kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj , Vysočina , Jihomoravský kraj , Olomoucký kraj , Moravskoslezský kraj , Zlínský kraj , Celkem , ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

85 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola část H Akutní lůžková péče T 5.16 Ukazatele v roce 2004 dle věkové skupiny a typu nemocnice Nemocnice typu A velké a fakultní nemocnice Věková skupina Počet hospitalizací Průměrná doba hospitalizace ZUM (v tis. Kč) Body (v tis.) ZUM na hospitalizaci Body na hospitalizaci 0-4 roky , let , let , let , let , let , let , let , let , let , let , let , let , let , let , let , let , a více let , Celkem , ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 83

86 5. kapitola ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nemocnice typu B okresní nemocnice se 4 a více základními obory Věková skupina Počet hospitalizací Průměrná doba hospitalizace ZUM (v tis. Kč) Body (v tis.) ZUM na hospitalizaci Body na hospitalizaci 0-4 roky , let , let , let , let , let , let , let , let , let , let , let , let , let , let , let , let , a více let , Celkem , Poznámka: v tabulkách č nejsou údaje za specializovaná lůžková zdravotnická zařízení a za lůžková zdravotnická zařízení s méně než 4 základními obory 84 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

87 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola část I Následná péče T 5.17 Počet ošetřených pojištěnců VZP v roce 2004 Psychiatrické léčebny OLÚ - TRN OLÚ rehabilitace OLÚ ostatní LDN Ošetřovatelská péče Celkem Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Poznámka: včetně péče poskytnuté na lůžkách OLÚ, LDN a ošetřovatelské péče začleněných v rámci nemocnic část I Následná péče T 5.18 Průměrná délka pobytu pojištěnce VZP v zařízení následné péče v roce 2004 Psychiatrické léčebny OLÚ - TRN OLÚ rehabilitace OLÚ ostatní LDN Ošetřovatelská péče Hlavní město Praha 78,5 30,4 24,8-98,2 67,2 Středočeský kraj 114,9 41,7 41,1 45,1 78,9 55,1 Jihočeský kraj 70,3 37, ,9 - Plzeňský kraj 132,5 47,5-39,7 74,2 49,4 Karlovarský kraj ,5 106,9 Ústecký kraj 109,7-29,9-61,5 35,8 Liberecký kraj - 37,7-49,8 57,3 28,4 Královéhradecký kraj 51,5-19,7 39,0 80,2 47,1 Pardubický kraj - 38,1 30,0 66,3 62,3 31,0 Vysočina 107,1 53,0 50,8 38,8 47,6 - Jihomoravský kraj 98,0-49,6 28,1 62,1 30,4 Olomoucký kraj 89,7 35,4 40,0 12,1 54,7 51,2 Moravskoslezský kraj 66,8 44,1 36,1 41,4 68,6 46,6 Zlínský kraj 78,8 52,0 0,0 24,9 45,9 46,6 Celkem 93,1 41,1 33,4 35,8 64,4 48,3 Poznámka: včetně péče poskytnuté na lůžkách OLÚ, LDN a ošetřovatelské péče začleněných v rámci nemocnic 2004 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 85

88 5. kapitola ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část I Následná péče T 5.19 Počet ošetřených pojištěnců VZP v roce 2004 v členění dle věkové skupiny Věková skupina Psychiatrické léčebny OLÚ - TRN OLÚ ostatní LDN OLÚ rehabilitace Ošetřovatelská péče Celkem 0-4 roky let let let let let let let let let let let let let let let let a více let Celkem Poznámka: včetně péče poskytnuté na lůžkách OLÚ, LDN a ošetřovatelské péče začleněných v rámci nemocnic 86 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

89 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola část I Následná péče T 5.20 Průměrná délka pobytu pojištěnce VZP v zařízení následné péče v roce 2004 v členění dle věkové skupiny Věková skupina Psychiatrické léčebny OLÚ - TRN OLÚ rehabilitace OLÚ ostatní LDN Ošetřovatelská péče 0-4 roky 134,4 29,8 36,3 37,5-54,0 5-9 let 112,7 33,2 47,5 34, let 89,3 31,9 36,0 34,4 34,0 33, let 58,3 36,4 34,3 44,4 64,9 33, let 57,5 44,4 41,6 13,0 41,3 21, let 65,6 45,1 42,7 46,2 54,8 32, let 75,6 33,1 37,0 20,1 51,0 21, let 85,2 37,9 36,4 48,1 48,6 34, let 85,7 44,7 35,6 28,0 47,3 34, let 102,9 43,3 35,4 36,0 50,2 33, let 110,8 46,3 33,5 32,9 53,3 39, let 122,0 42,5 32,5 35,7 56,5 37, let 138,1 42,6 31,7 35,5 55,1 44, let 132,3 42,1 31,9 35,0 55,4 39, let 122,0 40,2 31,2 32,3 58,3 43, let 107,2 40,9 31,1 33,4 64,1 48, let 97,3 42,1 34,5 44,7 69,6 52,9 85 a více let 80,1 46,5 48,3 47,0 74,5 57,9 Celkem 96,7 41,5 33,7 35,8 65,0 48,4 Poznámka: včetně péče poskytnuté na lůžkách OLÚ, LDN a ošetřovatelské péče začleněných v rámci nemocnic 2004 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 87

90 88 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2004

91 ROČENKA 2005 VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

92 90 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

93 OBSAH ROČENKY POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY A Pojištěnci Pojišťovny a jejich pohyb B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného VÝBĚR POJISTNÉHO SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A Primární péče B Ambulantní specializovaná péče C Akutní a následná lůžková péče D Lázně a ozdravovny E DRNR, ZZS, LSPP F Přehled o nákladné zdravotnické technice NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A Výkony B Léky C Zdravotnické prostředky D Lázně a ozdravovny E Praktičtí lékaři F Stomatologové G Ambulantní specializovaná péče H Akutní lůžková péče I Následná péče J DRNR, ZZS, LSPP ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 91

94 92 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

95 POJIŠTĚNCI POJIŠTOVNY 1. kapitola 2005 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 93

96 1. kapitola POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY Za pojištěnce podléhající veřejnému zdravotnímu pojištění se podle platného znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, považují osoby, které - mají na území České republiky trvalý pobyt (bez ohledu na státní občanství), - nemají na území České republiky trvalý pobyt, ale jsou zaměstnány u zaměstnavatele se sídlem na území České republiky (pokud byl tento pracovněprávní vztah uzavřen podle platných právních předpisů České republiky). ČÁST A Pojištěnci Pojišťovny a jejich pohyb Všechny údaje o počtech pojištěnců a jejich pohybu mezi zdravotními pojišťovnami byly získány z Centrálního registru pojištěnců, který podle platného znění 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, vede Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Centrální registr pojištěnců podchycuje všechny pojištěnce s veřejným zdravotním pojištěním, tj. pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a pojištěnce zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Tabulka T 1.1 obsahuje počty pojištěnců v členění podle krajů a pohlaví, a to pojištěnců za celou Českou republiku a pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, dále procentuální podíl pojištěnců VZP k celkovému počtu pojištěnců v České republice a konečně procentuální rozdělení pojištěnců VZP podle pohlaví. Počty pojištěnců uvedené v řádku Nezařazeno do kraje jsou pojištěnci zavedení do Centrálního registru pojištěnců některou ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a nelze je s jistotou převést do konkrétního kraje. Tato poznámka platí také pro tabulku T 1.2. Tabulka T 1.2 obsahuje vypočtený průměrný věk pojištěnců v členění podle krajů a pohlaví, a to pojištěnců za celou Českou republiku a pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, dále absolutní rozdíl průměrného věku pojištěnců VZP a průměrného věku pojištěnců celé České republiky. V tabulce T 1.3 jsou počty pojištěnců v členění podle věkových skupin a pohlaví s uvedením procentuálního podílu pojištěnců VZP vůči všem pojištěncům České republiky. ČÁST B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného Tabulka T 1.4 obsahuje celkové počty pojištěnců VZP v členění dle krajů. Dále z celkového počtu pojištěnců VZP členění na zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Pro srovnání je uveden také údaj o počtu zaměstnavatelů v daném kraji. Tabulka obsahuje také počty pojištěnců VZP, kteří jsou zároveň zaměstnaní a OSVČ, zároveň zaměstnaní a platí za ně pojistné i stát, zároveň OSVČ a platí za ně pojistné i stát a zároveň zaměstnaní, OSVČ a platí za ně i stát. Tyto souběhy jsou podmnožinou samostatně uváděného počtu zaměstnanců a OSVČ. Počty pojištěnců VZP jsou k , ostatní počty jsou k Tabulka T 1.5 obsahuje počty pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, do 60 let věku, nad 60 let věku a celkový počet v členění dle krajů. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči celkovému počtu pojištěnců VZP. Údaje jsou k po korekci provedené v březnu Tabulka T 1.6 obsahuje celkové počty pojištěnců VZP a počty pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, do 60 let věku, nad 60 let věku a celkový počet. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči celkovém počtu pojištěnců VZP. Údaje jsou za rok 2005 členěny po jednotlivých měsících (vždy k 1. dni v měsíci po korekci provedené o 3 měsíce později), uveden je i měsíční (aritmetický) průměr za příslušný rok. Tabulka T 1.7 obsahuje počty pojištěnců, za které hradí pojistné stát, dle jednotlivých skupin pojištěnců v celé ČR a ve VZP. Dále pak procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči pojištěncům, za které hradí pojistné stát, v celé ČR. Údaje jsou k po korekci provedené v březnu ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

97 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY 1. kapitola část A Pojištěnci Pojišťovny a jejich pohyb T 1.1 Počet pojištěnců k Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Nezařazeno do kraje Celkem Podíl pojištěnců VZP v % Pojištěnci VZP dle pohlaví v % Muži Ženy Celkem Muži Ženy Hlavní město Praha 67,5 61,9 64,6 50,3 49,7 Středočeský kraj 63,7 61,4 62,6 50,3 49,7 Jihočeský kraj 67,4 67,9 67,7 49,0 51,0 Plzeňský kraj 65,5 66,4 65,9 48,8 51,2 Karlovarský kraj 72,8 73,0 72,9 49,2 50,8 Ústecký kraj 74,2 74,0 74,1 49,3 50,7 Liberecký kraj 77,8 79,1 78,5 48,6 51,4 Královéhradecký kraj 64,9 65,3 65,1 48,8 51,2 Pardubický kraj 74,3 76,0 75,1 48,7 51,3 Vysočina 77,6 78,0 77,8 49,5 50,5 Jihomoravský kraj 64,7 63,5 64,1 49,2 50,8 Olomoucký kraj 53,0 51,3 52,2 49,7 50,3 Moravskoslezský kraj 43,5 43,4 43,5 49,1 50,9 Zlínský kraj 71,9 71,8 71,8 49,1 50,9 Nezařazeno do kraje 0,0 0,0 0,0 - - Celkem 64,7 63,9 64,3 49,4 50, ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 95

98 1. kapitola POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY část A Pojištěnci Pojišťovny a jejich pohyb T 1.2 Průměrný věk pojištěnců k Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Rozdíl (Pojištěnci VZP Pojištěnci ČR) Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Hlavní město Praha 40,16 43,53 41,91 41,97 46,40 44,17 1,81 2,87 2,26 Středočeský kraj 38,37 41,27 39,84 40,12 43,82 41,96 1,75 2,55 2,12 Jihočeský kraj 38,36 41,11 39,76 39,29 42,55 40,95 0,93 1,44 1,19 Plzeňský kraj 39,00 41,72 40,38 39,86 43,62 41,79 0,86 1,90 1,41 Karlovarský kraj 37,76 40,51 39,15 38,49 41,51 40,03 0,73 1,00 0,88 Ústecký kraj 37,48 40,36 38,94 38,42 41,57 40,02 0,94 1,21 1,08 Liberecký kraj 37,79 40,77 39,31 38,70 41,88 40,33 0,91 1,11 1,02 Královéhradecký kraj 38,61 41,81 40,25 39,98 43,76 41,91 1,37 1,95 1,66 Pardubický kraj 38,19 41,25 39,74 39,08 42,71 40,95 0,89 1,46 1,21 Vysočina 38,00 40,89 39,45 38,98 42,41 40,71 0,98 1,52 1,26 Jihomoravský kraj 38,45 41,79 40,16 40,14 44,38 42,29 1,69 2,59 2,13 Olomoucký kraj 38,19 41,34 39,80 41,53 46,26 43,91 3,34 4,92 4,11 Moravskoslezský kraj 37,75 40,85 39,33 41,40 46,68 44,09 3,65 5,83 4,76 Zlínský kraj 38,12 41,47 39,83 39,45 43,55 41,54 1,33 2,08 1,71 Nezařazeno do kraje 37,87 35,65 37, Celkem 38,38 41,46 39,95 39,99 43,88 41,96 1,61 2,42 2,01 96 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

99 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY 1. kapitola část A Pojištěnci Pojišťovny a jejich pohyb T 1.3 Věková struktura pojištěnců VZP k Věková skupina Celkový počet Muži Ženy Občané ČR Z toho VZP Celkový Z toho VZP Celkový Z toho VZP Počet % počet Počet % počet Počet % 0-4 roky , , ,9 5-9 let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , ,5 85 let a více , , ,2 Celkem , , , ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 97

100 1. kapitola POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY část B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného T 1.4 Počet pojištěnců dle způsobu platby pojistného k Počet pojištěnců VZP Počet zaměstnavatelů Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Samostatně OSVČ Počet subjektů v jednotlivých skupinách plátců OBZP Zaměstnanci Zaměstnanci + OSVČ Zaměstnanci + platba státu Souběh OSVČ + platba státu Zaměstnanci + OSVČ + platba státu Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

101 POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY 1. kapitola část B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného T 1.5 Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát k (v členění dle kraje) Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát do 60 let % *) nad 60 let % *) Celkem % *) Hlavní město Praha , , ,7 Středočeský kraj , , ,1 Jihočeský kraj , , ,1 Plzeňský kraj , , ,2 Karlovarský kraj , , ,7 Ústecký kraj , , ,4 Liberecký kraj , , ,6 Královéhradecký kraj , , ,3 Pardubický kraj , , ,0 Vysočina , , ,8 Jihomoravský kraj , , ,0 Olomoucký kraj , , ,5 Moravskoslezský kraj , , ,8 Zlínský kraj , , ,3 Celkem , , ,8 *) k celkovému počtu pojištěnců VZP část B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného T 1.6 Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát rok 2005 Počet pojištěnců VZP Období za které je plátcem pojistného stát Celkem do 60 let % nad 60 let % Celkem % leden , , ,64 únor , , ,68 březen , , ,62 duben , , ,35 květen , , ,30 červen , , ,11 červenec , , ,09 srpen , , ,17 září , , ,57 říjen , , ,59 listopad , , ,65 prosinec , , ,92 Průměr , , ,14 Údaje k 1. dni měsíce po opravě o 3 měsíce později ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 99

102 1. kapitola POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY část B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného T 1.7 Přehled o pojištěncích, za které je plátcem pojistného stát k Skupiny pojištěnců ČR VZP Podíl Počet % Nezaopatřené děti do ukončení povinné školní docházky ,7 Nezaopatřené děti po ukončení povinné školní docházky ,3 Poživatelé důchodů ,7 Ženy na mat. dovolené, příjemci rodičovského příspěvku ,9 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ,3 Osoby pobírající dávky soc. péče z důvodu soc. potřebnosti ,6 Osoby převážně nebo úplně bezmocné a osoby o ně pečující ,9 Osoby konající civilní vojenskou službu nebo na voj. cvičení ,3 Osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody ,7 Osoby bez příjmu, pečující osobně, celodenně o dítě do 7 let věku ,5 nebo o 2 děti do 15 let věku Osoby důchodového věku bez nároku na důchod ,5 OBZP - pobírající nemocenskou ,5 Osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu ,4 Mladiství v ústavech ,8 Osoby požívající dočasné ochrany ,0 Celkem ,9 Údaje jsou ke dni po korekci provedené v březnu ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

103 VÝBĚR POJISTNÉHO 2. kapitola 2005 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 101

104 2. kapitola VÝBĚR POJISTNÉHO Tabulka T 2.1 obsahuje přijaté pojistné od plátců pojistného a celkové příjmy v roce 2005 členěné po krajích a dále členěné na pojistné od zaměstnanců (včetně příjmů ČKA), OSVČ, OBZP a na ostatní příjmy (včetně příjmů ČKA), dále procentuální podíl vybraného pojistného od zaměstnanců, OSVČ, OBZP a ostatních příjmů a nakonec průměrné příjmy pojistného na jednoho zaměstnance a na jednu OSVČ nebo OBZP. Tabulka T 2.2 obsahuje příjmy pojistného od zaměstnanců (včetně příjmů ČKA), od OSVČ a OBZP, ostatní příjmy (včetně příjmů ČKA), platbu od státu a příjmy celkem po jednotlivých měsících v roce Dále obsahuje procentuální podíl příjmů pojistného od zaměstnanců, od OSVČ a OBZP, ostatních příjmů a plateb od státu na celkových příjmech VZP. Tabulka T 2.3 obsahuje celkové příjmy, dále průměrný počet pojištěnců VZP a příjem na jednoho pojištěnce VZP. Vše za celý rok 2005 včetně meziročního indexu a absolutního meziročního rozdílu. Tabulka T 2.4 člení celkové příjmy na příjmy z výběru pojistného, příjmy od státu a z přerozdělení a ostatní příjmy (ČKA). Vše za celý rok 2005 včetně meziročního indexu a absolutního meziročního rozdílu. 102 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

105 VÝBĚR POJISTNÉHO 2. kapitola T 2.1 Příjmy pojistného v roce 2005 Příjmy (v tis. Kč) Zaměstnanci *) OSVČ + OBZP Ostatní *) Celkem Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Praha - Ústřední pojišťovna Celkem Podíl (v %) Průměrný příjem na osobu (v Kč) Zaměstnanci *) OSVČ + OBZP Ostatní *) Zaměstnanci *) OSVČ + OBZP Hlavní město Praha 91,2 7,3 1, Středočeský kraj 83,1 13,4 3, Jihočeský kraj 85,7 12,0 2, Plzeňský kraj 87,7 9,6 2, Karlovarský kraj 83,4 13,6 3, Ústecký kraj 86,5 9,5 4, Liberecký kraj 84,0 11,8 4, Královéhradecký kraj 86,3 11,1 2, Pardubický kraj 86,7 10,6 2, Vysočina 87,3 10,3 2, Jihomoravský kraj 85,6 10,1 4, Olomoucký kraj 83,4 11,4 5, Moravskoslezský kraj 84,7 10,7 4, Zlínský kraj 84,8 10,7 4, Praha - Ústřední pojišťovna Celkem 86,8 10,1 3, Ostatní příjmy: pokuty, penále, přirážky k pojistnému *) včetně příjmů od ČKA 2005 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 103

106 2. kapitola VÝBĚR POJISTNÉHO T 2.2 Vývoj příjmů pojistného a celkových příjmů v roce 2005 Období Zaměstnanci *) OSVČ + OBZP Ostatní *) Platba státu Příjmy celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Průměr měsíční Období Zaměstnanci *) v % OSVČ + OBZP v % Ostatní *) v % Platba státu v % leden 60,2 6,3 0,7 32,8 únor 59,6 7,2 0,8 32,4 březen 46,7 7,2 0,6 45,4 duben 62,4 7,1 0,9 29,6 květen 61,1 7,0 0,8 31,0 červen 61,1 7,4 0,8 30,7 červenec 71,1 8,5 0,9 19,5 srpen 61,0 6,8 0,7 31,5 září 60,9 7,0 0,8 31,4 říjen 58,4 5,6 13,8 22,2 listopad 63,2 7,4 0,9 28,6 prosinec 68,9 7,9 1,5 21,6 Celkem 60,9 7,1 2,2 29,8 Průměr měsíční Údaje v tis. Kč Ostatní příjmy: pokuty, penále, přirážky k pojistnému *) včetně příjmů od ČKA 104 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

107 VÝBĚR POJISTNÉHO 2. kapitola T 2.3 Příjmy pojistného na 1 pojištěnce VZP Rok Celkové příjmy (v tis. Kč) Průměrný počet pojištěnců VZP Příjem na 1 pojištěnce VZP (v Kč) Index 05/04 106,3 98,9 107,5 Rozdíl V celkových příjmech za rok 2004 je zahrnut příjem od ČKA ve výši tis. Kč V celkových příjmech za rok 2005 je zahrnut příjem od ČKA ve výši tis. Kč T 2.4 Přehled příjmů pojistného v roce 2005 Rok Příjmy z výběru pojistného *) Příjmy od státu a z přerozdělení Další příjmy **) Příjmy celkem Index 05/04 105,8 105,8 128,2 106,3 Rozdíl Údaje v tis. Kč *) včetně pokut, penále a přirážek k pojistnému **) ČKA 2005 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 105

108 106 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

109 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola 2005 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 107

110 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ČÁST A Primární péče V této části jsou uvedeny celkové počty (tj. za ambulantní i lůžková zdravotnická zařízení) smluvních zařízení (IČ identifikační číslo), která mají pracoviště ve sledované odbornosti, v členění podle krajů a za ČR celkem. Do primární péče jsou zahrnuty odbornosti praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, praktický zubní lékař a gynekologie a porodnictví. Vedle počtu smluvních zařízení jsou zde ještě uvedeny údaje o přepočteném počtu lékařských míst (PPLM). Přepočtený počet lékařských míst vychází z metodiky VZP o poměrném kapacitním čísle a zohledňuje počet zveřejněných ordinačních hodin a dnů v týdnu. ČÁST B Ambulantní specializovaná péče Jednotlivé tabulky uvádějí počty smluvních zařízení (IČ), která mají pracoviště ve sledované odbornosti, v členění podle krajů a za ČR celkem. Počty zařízení jsou opět celkové, tj. za ambulantní zařízení i ambulance lůžkových zařízení dohromady. V tabulkách jsou dále uvedeny přepočtené počty lékařských míst (PPLM). Přepočtený počet lékařských míst vychází z metodiky VZP o poměrném kapacitním čísle a zohledňuje počet zveřejněných ordinačních hodin a dnů v týdnu. ČÁST C Akutní a následná lůžková péče Tabulky jsou uspořádány podle oborů a krajů, ve kterých se smluvní zařízení, mající pracoviště sledované odbornosti, vyskytují, v závěru je uveden sumář za ČR. V tabulkách jsou informace o počtu zařízení (IČ) a počtu lůžek celkem a dále členěných na lůžka standardní a intenzivní péče. U následné lůžkové péče jsou v členění podle krajů uvedeny počty smluvních zařízení (IČ), která mají lůžka následné péče. Počty lůžek jsou uváděny celkem a v členění na lůžka psychiatrických léčeben, odborných léčebných ústavů tuberkulózy a respiračních nemocí (OLÚ TRN), rehabilitačních odborných léčebných ústavů, ostatních odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných, lůžka ošetřovatelské péče a nově i hospiců. Dále jsou zde uvedeny počty smluvních zařízení (IČ) a počty lůžek za oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče (OCHRIP) a nově i za spinální jednotky. ČÁST D Lázně a ozdravovny V tabulce jsou uvedeny počty smluvních lázeňských a ozdravenských zařízení dle IČZ a dle působnosti v jednotlivých krajích, včetně jejich lůžkové kapacity. Pro úplnost je uveden i celkový počet smluvních zařízení (IČ). ČÁST E DRNR, ZZS, LSPP Tato nově zařazená část obsahuje údaje o počtu smluvních zařízení (IČ) u dopravy raněných, nemocných a rodiček, dále u zdravotnické záchranné služby a lékařské služby první pomoci. ČÁST F Přehled o nákladné zdravotnické technice V tabulce jsou uvedeny počty nasmlouvaných přístrojů vybrané zdravotnické techniky k ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

111 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část A - Primární péče k Odbornost 001 pracoviště praktického lékaře pro dospělé Odbornost 002 pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost Odbornost 014 pracoviště praktického zubního lékaře Odbornost 603 pracoviště gynekologie a porodnictví Odbornost 001 Odbornost 002 Odbornost 014 Odbornost 603 Počet ZZ PPLM Počet ZZ PPLM Počet ZZ PPLM Počet ZZ PPLM (IČ) (IČ) (IČ) (IČ) Hlavní město Praha , , , ,93 Středočeský kraj , , , ,04 Jihočeský kraj , , , ,70 Plzeňský kraj , , , ,12 Karlovarský kraj , , , ,90 Ústecký kraj , , , ,80 Liberecký kraj , , , ,80 Královéhradecký kraj , , , ,74 Pardubický kraj , , , ,11 Vysočina , , , ,21 Jihomoravský kraj , , , ,06 Olomoucký kraj , , , ,72 Moravskoslezský kraj , , , ,47 Zlínský kraj , , , ,30 Celkem , , , ,90 část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 101 pracoviště interního lékařství část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 103 pracoviště diabetologie Počet ZZ PPLM (IČ) Hlavní město Praha ,25 Středočeský kraj ,21 Jihočeský kraj 77 47,31 Plzeňský kraj 74 68,79 Karlovarský kraj 36 17,10 Ústecký kraj 67 48,78 Liberecký kraj 36 26,23 Královéhradecký kraj 53 51,37 Pardubický kraj 59 52,00 Vysočina 57 26,97 Jihomoravský kraj ,29 Olomoucký kraj 70 57,62 Moravskoslezský kraj ,61 Zlínský kraj 51 44,68 Celkem ,21 Počet ZZ PPLM (IČ) Hlavní město Praha 51 55,85 Středočeský kraj 45 28,53 Jihočeský kraj 18 12,54 Plzeňský kraj 26 18,94 Karlovarský kraj 10 6,35 Ústecký kraj 36 20,97 Liberecký kraj 16 8,31 Královéhradecký kraj 21 14,45 Pardubický kraj 22 14,32 Vysočina 24 14,13 Jihomoravský kraj 39 28,14 Olomoucký kraj 28 14,21 Moravskoslezský kraj 47 32,73 Zlínský kraj 20 18,85 Celkem , ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 109

112 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 105 pracoviště gastroenterologie a hepatologie část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 107 pracoviště kardiologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 41 60,55 Středočeský kraj 22 29,05 Jihočeský kraj 14 13,64 Plzeňský kraj 14 17,07 Karlovarský kraj 9 5,95 Ústecký kraj 25 27,41 Liberecký kraj 11 12,30 Královéhradecký kraj 13 21,28 Pardubický kraj 8 15,32 Vysočina 17 12,20 Jihomoravský kraj 25 30,18 Olomoucký kraj 12 12,10 Moravskoslezský kraj 31 31,38 Zlínský kraj 10 11,90 Celkem ,33 Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 64 98,55 Středočeský kraj 26 26,00 Jihočeský kraj 18 15,35 Plzeňský kraj 16 15,98 Karlovarský kraj 8 5,60 Ústecký kraj 22 15,80 Liberecký kraj 18 18,02 Královéhradecký kraj 15 21,43 Pardubický kraj 15 22,01 Vysočina 16 12,83 Jihomoravský kraj 30 52,62 Olomoucký kraj 23 21,78 Moravskoslezský kraj 37 41,70 Zlínský kraj 15 13,40 Celkem ,07 část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 108 pracoviště nefrologie část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 109 pracoviště revmatologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 24 20,60 Středočeský kraj 6 13,53 Jihočeský kraj 7 4,50 Plzeňský kraj 4 2,00 Karlovarský kraj 3 1,20 Ústecký kraj 7 6,28 Liberecký kraj 4 3,50 Královéhradecký kraj 5 3,72 Pardubický kraj 6 6,52 Vysočina 7 3,07 Jihomoravský kraj 12 9,72 Olomoucký kraj 5 3,10 Moravskoslezský kraj 9 8,57 Zlínský kraj 7 5,60 Celkem ,91 Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 38 37,95 Středočeský kraj 22 13,72 Jihočeský kraj 15 7,59 Plzeňský kraj 12 5,73 Karlovarský kraj 3 3,80 Ústecký kraj 12 10,10 Liberecký kraj 8 6,10 Královéhradecký kraj 8 4,72 Pardubický kraj 6 4,33 Vysočina 10 7,20 Jihomoravský kraj 22 18,60 Olomoucký kraj 12 7,90 Moravskoslezský kraj 26 19,13 Zlínský kraj 6 6,00 Celkem , ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

113 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 205 pracoviště tuberkulózy a respiračních nemocí část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 207 pracoviště alergologie a klinické imunologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 42 70,40 Středočeský kraj 26 29,35 Jihočeský kraj 17 13,61 Plzeňský kraj 24 22,93 Karlovarský kraj 9 9,00 Ústecký kraj 23 22,26 Liberecký kraj 13 8,37 Královéhradecký kraj 15 21,11 Pardubický kraj 21 17,66 Vysočina 15 13,20 Jihomoravský kraj 28 39,47 Olomoucký kraj 15 17,15 Moravskoslezský kraj 26 41,40 Zlínský kraj 15 17,74 Celkem ,65 Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,70 Středočeský kraj 32 24,79 Jihočeský kraj 19 14,13 Plzeňský kraj 19 16,65 Karlovarský kraj 9 5,75 Ústecký kraj 32 26,40 Liberecký kraj 17 12,90 Královéhradecký kraj 20 23,40 Pardubický kraj 16 11,71 Vysočina 18 16,00 Jihomoravský kraj 25 48,85 Olomoucký kraj 12 12,97 Moravskoslezský kraj 46 42,56 Zlínský kraj 14 11,30 Celkem ,11 část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 209 pracoviště neurologie část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 305 pracoviště psychiatrie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,95 Středočeský kraj 51 48,21 Jihočeský kraj 31 25,37 Plzeňský kraj 32 30,50 Karlovarský kraj 13 10,20 Ústecký kraj 38 40,08 Liberecký kraj 27 21,07 Královéhradecký kraj 26 31,60 Pardubický kraj 29 24,61 Vysočina 29 21,00 Jihomoravský kraj 63 82,51 Olomoucký kraj 43 43,61 Moravskoslezský kraj 73 77,53 Zlínský kraj 28 35,90 Celkem ,14 Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,52 Středočeský kraj 46 43,41 Jihočeský kraj 29 32,65 Plzeňský kraj 37 37,42 Karlovarský kraj 13 12,70 Ústecký kraj 31 31,85 Liberecký kraj 14 13,11 Královéhradecký kraj 29 25,68 Pardubický kraj 25 24,99 Vysočina 26 24,99 Jihomoravský kraj 63 69,69 Olomoucký kraj 37 35,54 Moravskoslezský kraj 50 55,90 Zlínský kraj 21 22,42 Celkem , ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 111

114 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 501 pracoviště chirurgie část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 606 pracoviště ortopedie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,80 Středočeský kraj 66 79,30 Jihočeský kraj 39 41,29 Plzeňský kraj 38 56,53 Karlovarský kraj 27 20,15 Ústecký kraj 57 54,53 Liberecký kraj 27 29,95 Královéhradecký kraj 45 50,65 Pardubický kraj 43 44,28 Vysočina 30 23,11 Jihomoravský kraj 64 89,00 Olomoucký kraj 36 48,60 Moravskoslezský kraj 59 70,22 Zlínský kraj 34 36,25 Celkem ,66 Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,00 Středočeský kraj 49 48,99 Jihočeský kraj 31 25,75 Plzeňský kraj 29 26,37 Karlovarský kraj 17 12,70 Ústecký kraj 40 31,05 Liberecký kraj 22 13,11 Královéhradecký kraj 37 29,59 Pardubický kraj 40 31,30 Vysočina 23 18,93 Jihomoravský kraj 65 59,93 Olomoucký kraj 29 32,49 Moravskoslezský kraj 64 53,87 Zlínský kraj 23 22,05 Celkem ,13 část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 701 pracoviště otorinolaryngologie část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 705 pracoviště oftalmologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,05 Středočeský kraj 51 51,34 Jihočeský kraj 32 26,50 Plzeňský kraj 33 30,48 Karlovarský kraj 13 10,70 Ústecký kraj 34 36,75 Liberecký kraj 23 18,60 Královéhradecký kraj 29 29,94 Pardubický kraj 25 26,25 Vysočina 19 18,39 Jihomoravský kraj 65 63,02 Olomoucký kraj 36 35,16 Moravskoslezský kraj 55 58,44 Zlínský kraj 30 27,05 Celkem ,67 Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,55 Středočeský kraj 59 62,96 Jihočeský kraj 39 34,74 Plzeňský kraj 38 42,00 Karlovarský kraj 25 21,40 Ústecký kraj 41 48,28 Liberecký kraj 24 20,03 Královéhradecký kraj 32 51,40 Pardubický kraj 25 30,11 Vysočina 30 27,70 Jihomoravský kraj 65 96,44 Olomoucký kraj 48 54,58 Moravskoslezský kraj 78 92,48 Zlínský kraj 38 80,80 Celkem , ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

115 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část B Ambulantní specializovaná péče k Odbornost 706 pracoviště urologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 45 59,55 Středočeský kraj 31 24,83 Jihočeský kraj 14 12,06 Plzeňský kraj 15 14,70 Karlovarský kraj 8 5,80 Ústecký kraj 25 18,44 Liberecký kraj 9 9,50 Královéhradecký kraj 16 19,20 Pardubický kraj 13 12,69 Vysočina 11 7,10 Jihomoravský kraj 34 37,58 Olomoucký kraj 21 19,40 Moravskoslezský kraj 34 34,03 Zlínský kraj 13 20,20 Celkem ,08 část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 1_1 pracoviště interního lékařství Počet smluvních ZZ Počet lůžek (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 113

116 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 1_7 pracoviště kardiologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 1_9 pracoviště revmatologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

117 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 2_2 pracoviště klinické hematologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 2_3 pracoviště přenosných nemocí Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 115

118 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 2_5 pracoviště tuberkulózy a respiračních nemocí Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 2_6 pracoviště klinické farmakologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

119 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 2_7 pracoviště alergologie a klinické imunologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 2_9 pracoviště neurologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 117

120 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 3_1 pracoviště pediatrie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 3_5 pracoviště psychiatrie Počet smluvních ZZ (IČ) Obor 3_5 pracoviště psychiatrie Celkem Počet lůžek Standardní péče Intenzivní péče Psychiatrické léčebny Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

121 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 4_1 pracoviště pracovního lékařství Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 4_2 pracoviště klinické onkologie (bez radiační onkologie) Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 119

122 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 4_3 pracoviště radioterapie a radiační onkologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 4_4 pracoviště dermatovenerologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

123 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 4_7 pracoviště nukleární medicíny Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 5_1 pracoviště chirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 121

124 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 5_3 pracoviště úrazové chirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 5_5 pracoviště kardiochirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

125 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 5_6 pracoviště neurochirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 6_1 pracoviště plastické chirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 123

126 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 6_2 pracoviště popáleninové medicíny Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 6_5 pracoviště čelistní a obličejové chirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj *) Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem *) ZZ má lůžka společná s ORL 124 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

127 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 6_3 pracoviště gynekologie a porodnictví Obor 6_3 pracoviště gynekologie a porodnictví předporodní specializovaná péče Obor 3_4 pracoviště neonatologie Obor 6_3 pracoviště gynekologie a porodnictví Obor 6_3 předporodní specializovaná péče Obor 3_4 pracoviště neonatologie Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Počet lůžek Počet smluvních Intenzivní péče ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Počet lůžek Počet smluvních Intenzivní péče ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Intenzivní péče 2005 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 125

128 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 6_6 pracoviště ortopedie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 6_7 pracoviště ortopedické protetiky Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

129 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 7_1 pracoviště otorinolaryngologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 7_2 pracoviště foniatrie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 127

130 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 7_5 pracoviště oftalmologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 7_6 pracoviště urologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

131 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 7_8 pracoviště anesteziologicko-resuscitační Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj 7 52 Plzeňský kraj 5 37 Karlovarský kraj 3 17 Ústecký kraj 6 39 Liberecký kraj 6 33 Královéhradecký kraj 5 26 Pardubický kraj 5 35 Vysočina 5 27 Jihomoravský kraj Olomoucký kraj 8 62 Moravskoslezský kraj Zlínský kraj 5 33 Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 129

132 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část C Akutní a následná lůžková péče k Následná péče Psychiatrické léčebny Počet smluvních ZZ (IČ) *) Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) *) OLÚ - TRN OLÚ - rehabilitace OLÚ - ostatní LDN Ošetřovatelská lůžka Hospic Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) *) Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) *) Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) *) **) Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) *) Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) *) Počet lůžek Počet lůžek následné péče celkem *) včetně ZZ začleněných v rámci jiného ZZ **) 1 LDN poskytuje péči ve 2 krajích 130 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

133 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část C Akutní a následná lůžková péče k Obor 1_6 pracoviště geriatrie Obor 2_1 pracoviště fyziatrie a rehabilitačního lékařství Obor 5_1 a 2_1 spinální jednotka OCHRIP Obor 1_6 pracoviště geriatrie Obor 2_1 pracoviště fyziatrie a rehabilitačního lékařství Počet Počet lůžek Počet Počet lůžek smluvních smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní Intenzivní péče péče ZZ (IČ) Celkem Standardní Intenzivní péče péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Počet smluvních ZZ (IČ) Spinální jednotka obor 5_1 a 2_1 Počet lůžek Celkem Intenzivní péče Následná péče Počet smluvních ZZ (IČ) OCHRIP Počet lůžek Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 131

134 3. kapitola SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ část D Lázně a ozdravovny k Počet smluvních ZZ (IČZ) Počet lůžek Lázně Ozdravovny Celkem Lázně Ozdravovny Celkem Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem část E - DRNR, ZZS, LSPP k Počet ZZ (IČ) DRNR ZZS LSPP Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

135 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 3. kapitola část E Přehled o nákladné zdravotnické technice k Název Počet nasmlouvaných přístrojů Počítačový tomograf 118 Magnetická rezonance 30 Angiografický komplet 82 Přístroje pro radioterapii Lineární urychlovač 26 Kobaltový zářič 17 Betatron 2 RTG simulátor pro radioterapii 23 Plánovací 3D systém pro radioterapii 27 RTG skiaskopicko-skiagrafický přístroj s velkou rozlišovací schopností 144 Gamakamera 96 Litotryptor (neinvazivní na principu rázové vlny) 30 Hyperbarická komora 13 Mamografický RTG přístroj 132 Hemodialyzační přístroje RTG celotělový dvoufotonový kostní denzitometr 32 PET 2 PET / CT ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 133

136 134 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

137 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI 4. kapitola 2005 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 135

138 4. kapitola NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI Náklady na zdravotní péči se rozumí čerpání základního fondu zdravotního pojištění na základě vykázaných výkonů zdravotní péče poskytnuté zdravotnickými zařízeními. V tabulce T 4.1 údaje uvedené u jednotlivých krajských poboček VZP zahrnují náklady na zdravotní péči vykázanou zdravotnickými zařízeními dle jejich sídla působnosti, nikoliv dle trvalého bydliště pacienta/pojištěnce VZP ČR. Segment Stomatologie zahrnuje náklady na zdravotní péči vykázanou stomatologickými zdravotnickými zařízeními. Segment Ambulance zahrnuje náklady na zdravotní péči vykázanou ambulantními zdravotnickými zařízeními (odbornosti praktických lékařů, specialistů, stomatologické odbornosti, komplement, rehabilitace, domácí péče, záchranná služba, doprava ambulantních zdravotnických zařízení, lékařská služba první pomoci), tzn. těmi zdravotnickými zařízeními, která nejsou zařazena mezi lůžková zdravotnická zařízení. Segment Hospitalizace zahrnuje náklady na zdravotní péči vykázanou lůžkovými zdravotnickými zařízeními (nemocnice, odborné léčebné ústavy, léčebny pro dlouhodobě nemocné) včetně zdravotní péče poskytované v těchto zařízeních ambulantně. Segment Doprava a ostatní zahrnuje vykázané náklady na dopravu pacientů/pojištěnců VZP ČR (lékařská služba první pomoci, rychlá záchranná služba). Tabulka T 4.2 obsahuje celkové náklady na zdravotní péči v členění dle věkové skupiny a pohlaví pojištěnce v roce Náklady jsou vypočteny podle 4 vyhlášky č. 644/2004 Sb., tj. přes mechanismus nákladových indexů. Ohodnocení péče je jednotné pro všechny zdravotní pojišťovny. Náklady takto vypočtené se liší od nákladů evidovaných v účetnictví. Tabulka T 4.3 obsahuje průměrné celkové náklady na zdravotní péči na jednoho pojištěnce VZP ČR v členění dle věkové skupiny a pohlaví pojištěnce v roce Náklady jsou stejně jako v tabulce T 4.2 vypočteny podle 4 vyhlášky č. 644/2004 Sb., tj. přes mechanismus nákladových indexů. Rovněž ve výpočtu použité průměrné počty pojištěnců v jednotlivých skupinách podle věku a pohlaví jsou stanoveny podle 4 odst. 2 vyhlášky č. 644/2004 Sb. 136 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

139 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI 4. kapitola T 4.1 Náklady na zdravotní péči v členění dle kraje a segmentu péče v roce 2005 Léky Zdravotnické prostředky Stomatologie Ambulance Hospitalizace Doprava a ost. Péče v zahr. Lázně Ozdravovny Celkem ambul. ZZ lůžková ZZ ambul. ZZ lůžková ZZ Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Praha - Ústř. pojišťovna Celkem Údaje v tis. Kč 2005 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 137

140 4. kapitola NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI T 4.2 Celkové náklady na zdravotní péči v členění dle věkové skupiny a pohlaví pojištěnce v roce 2005 Věková skupina Náklady v tis. Kč Muži Ženy Celkem 0-4 roky let let let let let let let let let let let let let let let let let a více Celkem Poznámka: Náklady jsou vypočteny podle 4 vyhlášky č. 644/2004 Sb., tj. přes mechanismus nákladových indexů. Ohodnocení péče je jednotné pro všechny ZP. Náklady takto vypočtené se liší od nákladů evidovaných v účetnictví. 138 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

141 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI 4. kapitola T 4.3 Průměrné celkové náklady na zdravotní péči na 1 pojištěnce v členění dle věkové skupiny a pohlaví pojištěnce v roce 2005 Věková skupina Náklady v Kč Muži Ženy Celkem 0-4 roky let let let let let let let let let let let let let let let let let a více Průměr Poznámka: Náklady jsou vypočteny podle 4 vyhlášky č. 644/2004 Sb., tj. přes mechanismus nákladových indexů. Ohodnocení péče je jednotné pro všechny ZP. Náklady takto vypočtené se liší od nákladů evidovaných v účetnictví. Rovněž ve výpočtu použité průměrné počty pojištěnců v jednotlivých skupinách podle věku a pohlaví jsou stanoveny podle 4 odst. 2 vyhlášky č. 644/2004 Sb ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 139

142 140 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

143 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola 2005 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 141

144 5. kapitola ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Kapitola 5 obsahuje převážně analytická data týkající se činnosti zdravotnických zařízení, a to jak frekvenční, tak i údaje týkající se úhrad. Údaje zveřejněné v této části byly zpracovány na základě dat vykázaných zdravotnickými zařízeními. ČÁST A Výkony Tabulka T 5.1 obsahuje pro vybrané odbornosti přehled o počtu a procentuálním podílu 10 nejfrekventovanějších výkonů a celkový počet všech výkonů v dané odbornosti, které byly vykázány v roce 2005; dále obsahuje celkové bodové a korunové ocenění těchto výkonů. Korunové ocenění je provedeno podle 4 vyhlášky č. 644/2004 Sb. V tabulkách T 5.2a, T 5.2b jsou vybrané léčebné postupy, které jsou z hlediska zájmu veřejnosti zajímavé, moderní a které jsou často velmi nákladné. Do jednoho léčebného postupu je shrnuto několik obdobných výkonů ze Seznamu výkonů. Jedná se o postupy (výkony) provedené v roce V tabulce T 5.2a se počtem léčebných postupů rozumí počet hospitalizací dle metodiky DRG, ve kterých byl uvedený výkon vykázán alespoň jednou. Celkové bodové i korunové ocenění vychází z metodiky DRG a hodnoty bodu 0,89 Kč; pouze v jediném případě, u poskytnutých koronárních stentů, se jedná o fyzický počet poskytnutých koronárních stentů, přičemž v ocenění je zahrnuta pouze cena samotných stentů. V tabulce T 5.2b je korunové ocenění provedeno podle 4 vyhlášky č. 644/2004 Sb. ČÁST B Léky Tabulky T 5.3 až T 5.5 ukazují spotřebu léčiv z různých hledisek - tabulka T 5.3 obsahuje nejčastěji předepisovaná léčiva na recepty v roce 2005, tabulka T 5.4 nákladově nejvýznamnější léčiva předepsaná na recepty v roce 2005 a tabulka T 5.5 nákladově nejvýznamnější anatomickoterapeutické skupiny léčiv z receptů za rok ČÁST C Zdravotnické prostředky Tabulky T 5.6 a T 5.7 vyjadřují náklady na jednotlivé skupiny ZP předepsané na poukazy a ve vybraných podskupinách. V tabulce T 5.8 jsou uvedeny nákladově nejvýznamnější podskupiny ZP vykázané zdravotnickými zařízeními jako zvlášť účtované materiály. Údaje jsou za rok ČÁST D Lázně a ozdravovny V tabulce T 5.9 je uveden vyčerpávající přehled počtu pojištěnců VZP ČR odléčených ve smluvních lázeňských zdravotnických zařízeních v členění dle jednotlivých indikačních skupin v rámci komplexní a příspěvkové lázeňské péče, s vyčíslením nákladů na tuto léčbu dle indikačních skupin i dle druhu poskytnuté lázeňské péče v roce Jedná se o souhrnná data, zpracovaná z celorepublikového hlediska. Tabulka T 5.10 uvádí počty odléčených pojištěnců v dětských ozdravovnách a náklady na dětskou ozdravenskou péči v roce 2005 v členění dle typu ozdravenského programu. ČÁST E Praktičtí lékaři Tabulka T 5.11 ukazuje počet pojištěnců VZP ČR, kteří byli k zaregistrováni u praktických lékařů pro dospělé nebo u praktických lékařů pro děti a dorost. Údaje jsou členěny dle krajů a dle pohlaví pojištěnců. Tabulka je doplněna procentem registrovanosti, poměrem mezi počtem registrovaných pojištěnců a celkovým počtem pojištěnců VZP ČR v daném kraji. Tabulka T 5.12 ukazuje vybrané sledované náklady v roce 2005 u praktických lékařů hrazených formou kombinované kapitačně-výkonové platby v členění dle krajů. ČÁST F Stomatologové Tabulka T 5.13 ukazuje v členění dle jednotlivých krajů absolutní počet ošetřených pojištěnců VZP ČR u stoma- 142 ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 2005

145 ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 5. kapitola tologa a průměrné úhrady za 1 ošetřeného pojištěnce za poskytnuté zdravotní výkony a protetiku v roce Veškeré údaje jsou čtvrtletní. ČÁST G Ambulantní specializovaná péče Tabulky T 5.14a a T 5.14b se vztahují k činnosti ambulantní specializované péče poskytované v terénních zdravotnických zařízeních nebo v ambulancích nemocnic. V tabulkách jsou zveřejněny v členění dle odborností absolutní údaje sledovaných ukazatelů při poskytování ambulantní péče vztažené na průměrné čtvrtletí (tj. neuvažuje se vliv sezónnosti při poskytování zdravotní péče). V položce Průměrné čtvrtletní náklady za léky a ZP jsou v roce 2005 zahrnuty náklady indukované ambulancemi lůžkových zdravotnických zařízení i náklady indukované ambulantními zdravotnickými zařízeními. ČÁST H Akutní lůžková péče Tabulky T 5.15 a T 5.16 ukazují základní charakteristiky vztahující se k akutní lůžkové péči v členění dle jednotlivých krajů ČR a dle věkových skupin. V tabulce T 5.15 jsou zahrnuty všechny nemocnice, v tabulkách T 5.16 nejsou údaje za specializovaná lůžková zdravotnická zařízení a za lůžková zdravotnická zařízení s méně než 4 základními obory. ČÁST I Následná péče Tabulky T 5.17 až T 5.20 obsahují základní charakteristiky vztahující se k následné, tj. dlouhodobé péči poskytované v odborných léčebných ústavech, ve spinálních jednotkách, v léčebnách dlouhodobě nemocných, na ošetřovatelských lůžkách a v hospicích v členění dle jednotlivých krajů ČR a dle věkových skupin. ČÁST J DRNR, ZZS, LSPP Nově zařazená tabulka T 5.21 obsahuje vybrané ukazatele u dopravy raněných, nemocných a rodiček, dále u zdravotnické záchranné služby a lékařské služby první pomoci, a to v členění dle krajů ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 143

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006 2006 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále též jen Pojišťovna ) po jisté pauze

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 ROČENKA Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen Pojišťovna nebo VZP ) připravila

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2010 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

ročenka VZP ČR za rok 2014

ročenka VZP ČR za rok 2014 ročenka VZP ČR za rok 2014 www.vzp.cz Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2014 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou i odbornou veřejnost další

Více

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17 Vážení přátelé, dnes se vám dostává do rukou Ročenka Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky za rok 2003. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové podobě. Pokud máte zájem o Ročenku za rok 2001 a

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 14. 8. 2018 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2012 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2012 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 10.5.2004 Síť zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji k 31.12.2003 Koncem

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011

Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011 Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011 Kapitola 1 Pojištěnci VZP V souladu s vymezením daným platným zněním zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byli v roce 2011 účastníky veřejného

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.11.2004 78 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Všechny údaje v této aktuální informaci se týkají evidenčního

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2012

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 10. 2012 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2012 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.12.2005 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2004 Physicians, dentists and pharmacists 2004 V České

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví kého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 2 30.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v roce 2002 Ke konci roku 2002 existovalo na území kého kraje

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2003

Zdravotnická zařízení v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.4.2004 18 Zdravotnická zařízení v roce 2003 Od 1.1.2003 byla v souladu se zákonem č. 290 / 2002 Sb. převedena většina

Více

Ročenka VZP ČR za rok 2016

Ročenka VZP ČR za rok 2016 1 Ročenka VZP ČR za rok 2016 Obsah Kapitola I. Pojištěnci VZP... 3 Část A Pojištěnci VZP... 3 Část B Pojištěnci VZP dle způsobu platby pojistného... 5 Kapitola II. Výběr pojistného... 6 Kapitola III. Síť

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 29. 8. 2017 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 65 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2011 Physicians, dentists and pharmacists 2011 V České

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Regulační poplatky a doplatky za léky

Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační 184 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Ročenka za rok 2010 Regulační Regulační a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely byly zavedeny od 1.

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky

kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky 164 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky / ročenka Kapitola 6. Kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity

Více

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2002

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2003 65 Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2002 Řada lékařů

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

6 Regulační poplatky a d o p l a t k y z a l é k y

6 Regulační poplatky a d o p l a t k y z a l é k y Regulační poplatky a doplatky za léky Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity regulačních poplatků a doplatků za léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely byly

Více

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2001

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 12. 2002 61 Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2001 Řada lékařů

Více

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku 4. Zdravotní péče Hlavní město Praha je na tom z hlediska zdravotní péče pro mladé lidi velmi dobře. Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 1 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let, i více než 25

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2009 65 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2008 Physicians, dentists and pharmacists 2008 Souhrn V České

Více

Obsah. Ročenka VZP ČR za rok Kapitola I. Pojištěnci VZP ČR Část A Pojištěnci VZP ČR... 3

Obsah. Ročenka VZP ČR za rok Kapitola I. Pojištěnci VZP ČR Část A Pojištěnci VZP ČR... 3 Vzp čr Ročenka za rok 2017 Obsah Kapitola I. Pojištěnci VZP ČR... 3 Část A Pojištěnci VZP ČR... 3 Část B Pojištěnci VZP ČR dle způsobu platby pojistného... 4 Kapitola II. Výběr pojistného... 7 Kapitola

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2008

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 02. 2009 2 Nemocnice v České republice v roce 2008 Hospitals in the Czech Republic in 2008 Souhrn Koncem roku bylo

Více

Lůžková péče Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lůžková péče Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lůžková péče 2001 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za roky 1975-1993.

Více

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. g) zákona č.

Více

PŘEHLED POUŽITÝCH ČÍSELNÍKŮ

PŘEHLED POUŽITÝCH ČÍSELNÍKŮ O PŘEHLED POUŽITÝCH ČÍSELNÍKŮ Referenční registr NRPZS (v. 1.0-20. 5. 2016) 1 OBSAH 2 Přehled zkratek... 2 3 Číselníky využívané správními úřady... 3 3.1 AkademickyTitul Titul před jménem... 3 3.2 DruhPece

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017 Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ornapwj4neu) N Á V R H II. VYHLÁŠKA ze dne 207 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/2009

Více

Vyhláška č. 152/2018 Sb.

Vyhláška č. 152/2018 Sb. z 5 5.8.08 9:54 Vyhláška č. 5/08 Sb. Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/08-5 Částka 80/08 Platnost od 03.08.08 Účinnost od Budoucí znění

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 28.4.2003 Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 31.12.2002 V Moravskoslezském kraji

Více

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů ../.Sb. VYHLÁŠKA ze dne xx.xx.xxxx o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za

Více

Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 2016

Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 2016 Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 216 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.1

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018 II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 08 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech

Více

Model systémového zajištění urgentní péče v České republice. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví Roman Prymula, náměstek pro zdravotní péči

Model systémového zajištění urgentní péče v České republice. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví Roman Prymula, náměstek pro zdravotní péči Model systémového zajištění urgentní péče v České republice Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví Roman Prymula, náměstek pro zdravotní péči 19.9.2019 Co je urgentní příjem? Urgentní příjem (UP) je specializované

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2009

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 2010 5 Nemocnice v České republice v roce 2009 Hospitals in the Czech Republic in 2009 Souhrn Koncem roku 2009

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice

Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice Výběrová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky 21.října 2009 Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice Romana Malečkov ková ÚZIS ČR

Více

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části 158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm.

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2012

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 3. 2013 4 Souhrn Nemocnice v České republice v roce 2012 Hospitals in the Czech Republic in 2012 K 31. 12. 2012

Více

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lůžková péče 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za roky 1975-1993.

Více

Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky

Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely (dále PZLÚ) byly zavedeny od 1. ledna 2008

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 2 5.5.2003 Síť zdravotnických v roce 2002 Na konci roku 2002 bylo v Pardubickém kraji

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2010

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 3. 2011 4 Nemocnice v České republice v roce 2010 Hospitals in the Czech Republic in 2010 Souhrn Koncem roku 2010

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014 2017 NZIS REPORT č. K/11 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2010

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 7. 2011 37 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2010 Health Establishments in the CR in 2010 Souhrn Tato aktuální

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.10.2003 5 Hospitalizovaní v nemocnicích Hlavního města Prahy podle kraje bydliště v

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2008

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 6. 2009 20 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2008 Health Establishments in the CR in 2008 Souhrn Tato aktuální

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

DIABETOLOGIE V ROCE 2012 Z POHLEDU PLÁTCE

DIABETOLOGIE V ROCE 2012 Z POHLEDU PLÁTCE DIABETOLOGIE V ROCE 2012 Z POHLEDU PLÁTCE PŘEPOČTENÝ POČET LÉKAŘSKÝCH MÍST V LETECH 2009 2011 V AMB. DIABETOLOGICKÉ PÉČI 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2 PŘEPOČTENÝ POČET LÉKAŘSKÝCH MÍST NA 100

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, POHLED VZP

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, POHLED VZP ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, POHLED VZP DOSTUPNOST A KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE Místní a časová dostupnost (Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.) Místní dostupnost určuje, v jakém běžném dojezdovém čase musejí být

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2011. Health Establishments in the CR in 2011

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2011. Health Establishments in the CR in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2012 25 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2011 Health Establishments in the CR in 2011 Souhrn Tato aktuální

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 1 23.4.2002 Lůžkový fond nemocnic a OLÚ k 31.12.2002 Podkladem prezentovaných dat jsou

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2012. Health Establishments in the CR in 2012

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2012. Health Establishments in the CR in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 8. 2013 30 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2012 Health Establishments in the CR in 2012 Souhrn Tato aktuální informace

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Síť zdravotnických zařízení 2001

Síť zdravotnických zařízení 2001 Síť zdravotnických zařízení 2001 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Síť zdravotnických zařízení Řada: Zdravotnická

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/5 (08/2018) Stručný přehled

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2009

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 6. 2010 30 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2009 Health Establishments in the CR in 2009 Souhrn Tato aktuální

Více

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Z POHLEDU VZP

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Z POHLEDU VZP OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Z POHLEDU VZP OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE Možnosti úhrady a příspěvků Očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění Zákon přesně stanoví skupiny pojištěnců, kterým zdravotní pojišťovny

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/9 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru chirurgie

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/5 (09/2016) Stručný přehled

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2015

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2015 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 215 Autoři: Ing. Markéta Bartůňková, Bc. Jan Jann, Mgr. Jan Žofka, Ing. Michal Kratochvíl, Ing. Zdena Nováková,

Více

Veřejná služba z pohledu ÚP ČR Veřejný ochránce práv Generální ředitelství ÚP ČR Odbor pro sociální věci

Veřejná služba z pohledu ÚP ČR Veřejný ochránce práv Generální ředitelství ÚP ČR Odbor pro sociální věci Veřejná služba z pohledu ÚP ČR Veřejný ochránce práv 19.10.2017 Generální ředitelství ÚP ČR Odbor pro sociální věci Obsah prezentace 1. Statistické údaje 2. Platné předpisy 3. Částka živobytí 4. Veřejná

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2006

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 5. 2007 16 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2006 Health Establishments in the CR in 2006 Souhrn Tato aktuální

Více

Problémy akutní lůžkové péče a potřeba změn v systému úhrad

Problémy akutní lůžkové péče a potřeba změn v systému úhrad Seminář k úhradám akutní lůžkové péče, Praha 30.4. 2019 VZ PSP ČR Problémy akutní lůžkové péče a potřeba změn v systému úhrad prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. Problémy akutní lůžkové péče v ČR dle dat Národního

Více

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT A JEDNACÍ ŘÁD SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Článek 1 (1) Specializační oborová rada pro specializační vzdělávání

Více

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých ích ČR probíhá v ích Plzeňský Ústecký Zlínský Dálnice D1 X X X X X X X Dálnice D11 X X X X Dálnice D2 X Dálnice D3 X X Dálnice D5 X X Dálnice D8 X X

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014 2015 NZIS REPORT č. K/11 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 16 31.12.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více