Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok"

Transkript

1 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009

2

3 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen Pojišťovna nebo VZP ) připravila pro laickou i odbornou veřejnost další vydání statistické Ročenky VZP ČR (dále jen Ročenka ), tentokráte za rok Ročenka je významným doplňkem Výroční zprávy VZP ČR. Výroční zpráva obsahuje dle metodiky MZ ČR základní údaje o VZP samotné, o její činnosti a informace ekonomické a finanční. Ročenka je zaměřena na analytické a statistické údaje zajímající širokou odbornou veřejnost, konkrétně pak na podrobnější zmapování sítě a činnosti smluvních zdravotnických zařízení, na informace o pojištěncích VZP, o plátcích pojistného na veřejné zdravotní pojištění a o výběru pojistného. Ročenka odpovídá již zavedené a osvědčené grafické podobě výroční zprávy. Obsahově navázala na předchozí vydání v letech 1999 až 2008, došlo jen k několika drobným změnám. Ročenka vychází v tištěné podobě, k dispozici bude i v elektronické verzi (ve formátu pdf) na internetových stránkách (odkaz O nás Ročenky VZP ČR). 1

4

5 Obsah strana Kapitola 1 Pojištěnci Pojišťovny 4 Část A Pojištěnci Pojišťovny 6 Část B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného 8 Kapitola 2 Výběr pojistného 12 Kapitola 3 Síť zdravotnických zařízení 16 Část A Primární péče 19 Část B Ambulantní specializovaná péče 19 Část C Akutní a následná lůžková péče 27 Část D Lázně a ozdravovny 46 Část E DZS, ZZS, LSPP 47 Část F Přehled o nákladné zdravotnické technice 47 Část G Centra 48 Kapitola 4 Náklady na zdravotní péči 50 Kapitola 5 Činnost zdravotnických zařízení 54 Část A Výkony 57 Část B Léky 67 Část C Zdravotnické prostředky 70 Část D Lázně a ozdravovny 71 Část E Praktičtí lékaři 71 Část F Stomatologové 74 Část G Ambulantní specializovaná péče 75 Část H Akutní lůžková péče 77 Část I Následná péče 85 Část J DZS, ZZS, LSPP 89 Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky 90

6 1 Pojištěnci Pojišťovny

7 1 Kapitola 1 Pojištěnci Pojišťovny V souladu s vymezením daným platným zněním zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byli v roce 2009 účastníky veřejného zdravotního pojištění: osoby, které měly na území České republiky trvalý pobyt (bez ohledu na státní občanství); osoby, které na území ČR neměly trvalý pobyt, ale byly zaměstnány u zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud jim plynou příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle 6 zákona o daních z příjmu; rodinní příslušníci pojištěnců ze zemí EU, vykonávajících v ČR výdělečnou činnost; cizinci s přiznaným statutem azylant a děti narozené azylantkám na území ČR; cizinci s oprávněním pobytu za účelem dočasné ochrany; cizinci s vízem za účelem strpění pobytu a jejich děti narozené na území ČR; cizinci požívající doplňkovou ochranu a jejich děti narozené na území ČR; žadatelé o udělení mezinárodní ochrany a jejich děti narozené na území ČR. Část A Pojištěnci Pojišťovny Všechny údaje o počtech pojištěnců byly získány z Centrálního registru pojištěnců, který podle platného znění 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, vede Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Centrální registr pojištěnců podchycuje všechny pojištěnce s veřejným zdravotním pojištěním, tj. pojištěnce VZP a pojištěnce zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Tabulka T 1.1 obsahuje počty pojištěnců za celou ČR a počty pojištěnců VZP v členění podle krajů a pohlaví, dále procentuální podíl pojištěnců VZP k celkovému počtu pojištěnců v ČR a konečně procentuální rozdělení pojištěnců VZP podle pohlaví. Počty pojištěnců uvedené v řádku Nezařazeno do kraje jsou pojištěnci zavedení do Centrálního registru pojištěnců některou ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a nelze je s jistotou převést do konkrétního kraje. Tato poznámka platí také pro tabulku T 1.2. Tabulka T 1.2 obsahuje vypočtený průměrný věk pojištěnců za celou ČR a vypočtený průměrný věk pojištěnců VZP v členění podle krajů a pohlaví, dále absolutní rozdíl průměrného věku pojištěnců VZP a průměrného věku pojištěnců celé ČR. V tabulce T 1.3 jsou počty pojištěnců za celou ČR a počty pojištěnců VZP v členění podle věkových skupin a pohlaví s uvedením procentuálního podílu pojištěnců VZP vůči všem pojištěncům ČR. Část B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného Tabulka T 1.5 obsahuje celkové počty pojištěnců VZP v členění dle krajů. Dále z celkového počtu pojištěnců VZP členění na zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Pro srovnání je uveden také údaj o počtu zaměstnavatelů v daném kraji. Tabulka obsahuje dále počty pojištěnců VZP, kteří jsou zároveň zaměstnaní a OSVČ, zároveň zaměstnaní a platí za ně pojistné i stát, zároveň OSVČ a platí za ně pojistné i stát a zároveň zaměstnaní, OSVČ a platí za ně i stát. Tyto souběhy jsou podmnožinou samostatně uváděného počtu zaměstnanců a OSVČ. Veškeré údaje jsou k Tabulka T 1.6 obsahuje počty pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, v členění do 60 let věku, nad 60 let věku a celkový počet, vše v členění dle krajů. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči celkovému počtu pojištěnců VZP. Údaje jsou k Tabulka T 1.7 obsahuje celkové počty pojištěnců VZP a počty pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, do 60 let věku, nad 60 let věku a celkový počet. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči celkovému počtu pojištěnců VZP. Údaje jsou za rok 2009 členěny po jednotlivých měsících (vždy k 1. dni v měsíci), uveden je i měsíční (aritmetický) průměr za příslušný rok. Tabulka T 1.8 obsahuje počty pojištěnců, za které hradí pojistné stát, dle jednotlivých skupin pojištěnců podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a to v celé ČR i ve VZP. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči pojištěncům, za které hradí pojistné stát, v celé ČR. Údaje jsou k

8 1 Část A - Pojištěnci Pojišťovny T Počet pojištěnců k Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Nezařazeno do kraje Celkem Podíl pojištěnců VZP v % Pojištěnci VZP dle pohlaví v % Muži Ženy Celkem Muži Ženy Hlavní město Praha 65,1 59,5 62,2 50,7 49,3 Středočeský kraj 59,5 56,7 58,1 50,5 49,5 Jihočeský kraj 64,3 64,6 64,5 49,1 50,9 Plzeňský kraj 62,0 62,4 62,2 49,2 50,8 Karlovarský kraj 71,0 71,1 71,0 49,3 50,7 Ústecký kraj 70,6 70,1 70,3 49,4 50,6 Liberecký kraj 75,6 76,7 76,1 48,7 51,3 Královéhradecký kraj 62,2 62,2 62,2 49,1 50,9 Pardubický kraj 72,0 73,5 72,8 48,8 51,2 Vysočina 75,3 75,6 75,4 49,5 50,5 Jihomoravský kraj 61,4 60,1 60,7 49,5 50,5 Olomoucký kraj 46,2 43,6 44,9 50,5 49,5 Moravskoslezský kraj 37,6 36,1 36,9 50,1 49,9 Zlínský kraj 66,7 65,7 66,2 49,4 50,6 Nezařazeno do kraje 0,0 0,0 0,0 - - Celkem 61,0 59,7 60,3 49,7 50,3 6

9 1 T Průměrný věk pojištěnců k Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Rozdíl (Pojištěnci VZP - Pojištěnci ČR) Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Hlavní město Praha 40,48 43,89 42,26 42,92 47,14 45,03 2,44 3,25 2,77 Středočeský kraj 38,46 41,17 39,84 40,91 44,36 42,63 2,45 3,19 2,79 Jihočeský kraj 38,98 41,66 40,34 40,40 43,65 42,06 1,42 1,99 1,72 Plzeňský kraj 39,50 42,18 40,86 40,85 44,65 42,79 1,35 2,47 1,93 Karlovarský kraj 38,56 41,45 40,03 39,63 42,86 41,27 1,07 1,41 1,24 Ústecký kraj 38,07 40,96 39,54 39,59 42,80 41,22 1,52 1,84 1,68 Liberecký kraj 38,41 41,35 39,91 39,70 42,95 41,37 1,29 1,60 1,46 Královéhradecký kraj 39,18 42,29 40,77 40,89 44,62 42,79 1,71 2,33 2,02 Pardubický kraj 38,76 41,80 40,30 39,99 43,68 41,89 1,23 1,88 1,59 Vysočina 38,81 41,92 40,39 41,56 45,72 43,64 2,75 3,80 3,25 Jihomoravský kraj 39,02 42,33 40,72 40,97 45,08 43,07 1,95 2,75 2,35 Olomoucký kraj 38,83 41,98 40,44 43,11 48,20 45,66 4,28 6,22 5,22 Moravskoslezský kraj 38,44 41,59 40,04 43,54 49,36 46,47 5,10 7,77 6,43 Zlínský kraj 38,53 41,56 40,06 40,11 43,89 42,02 1,58 2,33 1,96 Nezařazeno do kraje 34,58 32,12 33, Celkem 38,78 41,77 40,30 40,85 44,67 42,77 2,07 2,90 2,47 T Věková struktura pojištěnců VZP k Muži Ženy Občané ČR Věková skupina Celkový Z toho VZP Celkový Z toho VZP Celkový Z toho VZP počet Počet % počet Počet % počet Počet % 0-4 roky , , ,4 5-9 let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , ,1 85 let a více , , ,7 Celkem , , ,3 7

10 1 Část B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného T Počet pojištěnců VZP dle způsobu platby pojistného k Počet pojištěnců VZP Počet zaměstnavatelů Počet subjektů v jednotlivých skupinách plátců Samostatně Souběh Zaměstnanci OSVČ OBZP Zaměstnanci + OSVČ Zaměstnanci + platba státu OSVČ + platba státu Zaměstnanci + OSVČ + platba státu Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

11 1 T Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát k (v členění dle kraje) do 60 let % *) nad 60 let % *) Celkem % *) Hlavní město Praha , , ,8 Středočeský kraj , , ,8 Jihočeský kraj , , ,6 Plzeňský kraj , , ,6 Karlovarský kraj , , ,8 Ústecký kraj , , ,6 Liberecký kraj , , ,7 Královéhradecký kraj , , ,9 Pardubický kraj , , ,6 Vysočina , , ,9 Jihomoravský kraj , , ,8 Olomoucký kraj , , ,3 Moravskoslezský kraj , , ,5 Zlínský kraj , , ,5 Celkem , , ,2 *) k celkovému počtu pojištěnců VZP T Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát - rok 2009 Počet pojištěnců VZP Období za které je plátcem pojistného stát Celkem do 60 let % nad 60 let % Celkem % Leden , , ,89 Únor , , ,31 Březen , , ,59 Duben , , ,62 Květen , , ,77 Červen , , ,78 Červenec , , ,88 Srpen , , ,05 Září , , ,64 Říjen , , ,76 Listopad , , ,94 Prosinec , , ,18 Průměr , , ,70 údaje k 1. dni v měsíci 9

12 1 T Přehled o pojištěncích, za které je plátcem pojistného stát - k Skupiny pojištěnců ČR VZP podíl počet % Nezaopatřené děti do ukončení povinné školní docházky ,1 Nezaopatřené děti po ukončení povinné školní docházky ,7 Poživatelé důchodů ,9 Ženy na mat. dovolené, příjemci rodičovského příspěvku ,8 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ,7 Osoby pobírající dávky soc. péče z důvodu soc. potřebnosti ,5 Osoby převážně nebo úplně bezmocné a osoby o ně pečující ,1 Osoby konající civilní vojenskou službu nebo na voj. cvičení ,3 Osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody ,2 Osoby bez příjmu, pečující osobně, celodenně a řádně o dítě do 7 let věku nebo o 2 děti do 15 let věku ,1 Osoby důchodového věku bez nároku na důchod ,4 OBZP - pobírající nemocenskou ,9 Osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu ,3 Mladiství v ústavech ,6 Osoby s oprávněním k pobytu za účelem dočasné ochrany ,3 Celkem ,4 10

13 1 11

14 2 Výběr pojistného

15 2 Kapitola 2 Výběr pojistného Tabulka T 2.1 obsahuje přijaté pojistné od plátců pojistného a celkové příjmy VZP v roce 2009 členěné po krajích a dále členěné na pojistné od zaměstnanců, OSVČ, OBZP a na ostatní příjmy, dále procentuální podíl vybraného pojistného od zaměstnanců, OSVČ, OBZP a ostatních příjmů a nakonec průměrné příjmy pojistného na jednoho zaměstnance a na jednu OSVČ nebo OBZP. Tabulka T 2.2 obsahuje příjmy pojistného od zaměstnanců, od OSVČ a OBZP, ostatní příjmy, platbu od státu a příjmy celkem po jednotlivých měsících v roce Dále obsahuje procentuální podíl příjmů pojistného od zaměstnanců, od OSVČ a OBZP, ostatních příjmů a plateb od státu na celkových příjmech VZP. Tabulka T 2.3 obsahuje celkové příjmy, dále průměrný počet pojištěnců VZP a příjem na jednoho pojištěnce VZP. Vše za celý rok 2009 včetně meziročního indexu a absolutního meziročního rozdílu. Tabulka T 2.4 člení celkové příjmy na příjmy z výběru pojistného a příjmy od státu a z přerozdělení. Vše za celý rok 2009 včetně meziročního indexu a absolutního meziročního rozdílu. 13

16 2 T Příjmy pojistného v roce 2009 Průměrný příjem Příjmy (v tis. Kč) Podíl (v %) na osobu (v Kč) Zaměstnanci OSVČ + OBZP Ostatní Celkem Zaměstnanci OSVČ + OBZP Ostatní Zaměstnanci OSVČ + OBZP Hlavní město Praha ,2 8,3 0, Středočeský kraj ,4 17,0 1, Jihočeský kraj ,6 15,2 1, Plzeňský kraj ,9 12,7 1, Karlovarský kraj ,0 17,0 2, Ústecký kraj ,0 12,8 1, Liberecký kraj ,2 15,5 1, Královéhradecký kraj ,4 14,6 1, Pardubický kraj ,7 14,4 0, Vysočina ,4 13,7 0, Jihomoravský kraj ,5 12,3 1, Olomoucký kraj ,9 15,5 1, Moravskoslezský kraj ,1 13,9 2, Zlínský kraj ,1 15,2 1, Celkem ,2 12,7 1, ostatní příjmy: pokuty, penále, přirážky k pojistnému T Vývoj příjmů pojistného a celkových příjmů v roce 2009 Období Zaměstnanci OSVČ + Příjmy Zaměstnanci OSVČ + Platba Ostatní Platba státu Ostatní v % OBZP celkem v % OBZP v % státu v % Leden ,6 6,8 0,8 33,8 Únor ,1 7,5 0,8 32,6 Březen ,0 11,2 0,9 32,9 Duben ,2 10,5 0,8 31,5 Květen ,2 7,7 0,8 34,3 Červen ,8 8,5 0,8 34,9 Červenec ,8 9,8 0,7 30,7 Srpen ,3 7,7 0,6 33,4 Září ,3 8,2 0,7 33,8 Říjen ,6 8,2 0,7 33,5 Listopad ,5 8,2 0,8 32,5 Prosinec ,3 7,8 0,6 33,3 Celkem ,6 8,5 0,8 33,1 Průměr měsíční údaje v tis. Kč ostatní příjmy: pokuty, penále, přirážky k pojistnému 14

17 2 T Příjmy pojistného na 1 pojištěnce VZP Rok Celkové příjmy (v tis. Kč) Průměrný počet pojištěnců VZP Příjem na 1 pojištěnce VZP (v Kč) Index 09/08 98,6 97,4 101,3 Rozdíl T Přehled příjmů pojistného v roce 2009 Rok Příjmy z výběru pojistného *) Příjmy od státu a z přerozdělení Příjmy celkem Index 09/08 97,4 101,4 98,6 Rozdíl údaje v tis. Kč *) včetně pokut, penále a přirážek k pojistnému 15

18 3 Síť zdravotnických zařízení

19 3 Kapitola 3 Síť zdravotnických zařízení Část A Primární péče V této části jsou uvedeny celkové počty (tj. za ambulantní i lůžková zdravotnická zařízení) smluvních zařízení (IČ identifikační číslo), která mají pracoviště ve sledované odbornosti, v členění podle krajů a za ČR celkem. Do primární péče jsou zahrnuty odbornosti praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, praktický zubní lékař a gynekologie a porodnictví. Vedle počtu smluvních zařízení jsou zde ještě uvedeny údaje o přepočteném počtu lékařských míst (PPLM). Přepočtený počet lékařských míst vychází z metodiky VZP o poměrném kapacitním čísle a zohledňuje počet zveřejněných ordinačních hodin a dnů v týdnu. Část B Ambulantní specializovaná péče Jednotlivé tabulky uvádějí počty smluvních zařízení (IČ), která mají pracoviště ve sledované odbornosti, v členění podle krajů a za ČR celkem. Počty zařízení jsou opět celkové, tj. za ambulantní zařízení i ambulance lůžkových zařízení dohromady. V tabulkách jsou dále uvedeny přepočtené počty lékařských míst (PPLM). Přepočtený počet lékařských míst vychází z metodiky VZP o poměrném kapacitním čísle a zohledňuje počet zveřejněných ordinačních hodin a dnů v týdnu. V části Ambulantní specializovaná péče jsou zahrnuty tabulky pro odbornosti interní lékařství, diabetologie, gastroenterologie a hepatologie, kardiologie, nefrologie, revmatologie, tuberkulóza a respirační nemoci, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, chirurgie, ortopedie, otorinolaryngologie, oftalmologie, urologie. Část C Akutní a následná lůžková péče Tabulky jsou uspořádány podle oborů a krajů, ve kterých se smluvní zařízení, mající pracoviště sledované odbornosti, vyskytují, v závěru je uveden sumář za ČR. V tabulkách jsou informace o počtu zařízení (IČ) a počtu lůžek celkem a dále členěných na lůžka standardní a intenzivní péče. V části Akutní a následná lůžková péče jsou zahrnuty tabulky pro obory 1_1 - interní lékařství, 1_7 - kardiologie, 1_9 - revmatologie, 2_2 - klinická hematologie, 2_3 - přenosné nemoci, 2_5 - tuberkulóza a respirační nemoci, 2_6 - klinická farmakologie, 2_7 - alergologie a klinická imunologie, 2_9 - neurologie, 3_1 - pediatrie, 3_5 - psychiatrie; psychiatrické léčebny, 4_1 - pracovní lékařství, 4_2 - klinická onkologie (bez radiační onkologie), 4_3 - radioterapie a radiační onkologie, 4_4 - dermatovenerologie, 4_7 - nukleární medicína, 5_1 - chirurgie, 5_3 - úrazová chirurgie, 5_5 - kardiochirurgie, 5_6 - neurochirurgie, 6_1 - plastická chirurgie, 6_2 - popáleninová medicína, 6_3 - gynekologie a porodnictví, včetně předporodní specializované péče, 3_4 - neonatologie, 6_5 - čelistní a obličejová chirurgie, 6_6 - ortopedie, 6_7 - ortopedická protetika, 7_1 - otorinolaryngologie, 7_2 - foniatrie, 7_5 - oftalmologie, 7_6 - urologie, 7_8 - pracoviště anesteziologicko-resuscitační. U následné lůžkové péče jsou v členění podle krajů uvedeny počty smluvních zařízení (IČ), která mají lůžka následné péče. Počty lůžek jsou uváděny celkem a v členění na lůžka psychiatrických léčeben, odborných léčebných ústavů tuberkulózy a respiračních nemocí (OLÚ TRN), rehabilitačních odborných léčebných ústavů, ostatních odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných, lůžka ošetřovatelské péče a hospiců. Dále jsou zde uvedeny počty smluvních zařízení (IČ) a počty lůžek za oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče (OCHRIP), za spinální jednotky, za dlouhodobou intenzivní péči (DIP), za dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči (DIOP) a počet smluvních zařízení (IČ) za jednodenní péči. Část D Lázně a ozdravovny V tabulce jsou uvedeny počty smluvních lázeňských a ozdravenských zařízení dle IČZ a dle působnosti v jednotlivých krajích, včetně jejich lůžkové kapacity. Část E - DZS, ZZS, LSPP Tato část obsahuje údaje o počtu smluvních zařízení (IČ) u dopravní zdravotní služby, dále u zdravotnické záchranné služby a lékařské služby první pomoci. 17

20 3 Část F Přehled o nákladné zdravotnické technice V tabulce jsou uvedeny počty nasmlouvaných přístrojů vybrané zdravotnické techniky k Část G Centra Tato část obsahuje počet center se zvláštní smlouvou s VZP ČR k v členění dle diagnostických skupin a krajů. 18

21 3 Část A - Primární péče k Odbornost pracoviště praktického lékaře pro dospělé Odbornost pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost Odbornost pracoviště praktického zubního lékaře Odbornost pracoviště gynekologie a porodnictví Odbornost 001 Odbornost 002 Odbornost 014 Odbornost 603 Počet ZZ (IČ) PPLM Počet ZZ (IČ) PPLM Počet ZZ (IČ) PPLM Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha , , , ,60 Středočeský kraj , , , ,92 Jihočeský kraj , , , ,60 Plzeňský kraj , , , ,25 Karlovarský kraj , , , ,50 Ústecký kraj , , , ,53 Liberecký kraj , , , ,36 Královéhradecký kraj , , , ,26 Pardubický kraj , , , ,29 Vysočina , , , ,63 Jihomoravský kraj , , , ,45 Olomoucký kraj , , , ,57 Moravskoslezský kraj , , , ,86 Zlínský kraj , , , ,85 Celkem , , , ,67 Část B - Ambulantní specializovaná péče k Odbornost pracoviště interního lékařství Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,71 Středočeský kraj ,13 Jihočeský kraj 62 47,68 Plzeňský kraj 66 61,64 Karlovarský kraj 36 17,85 Ústecký kraj 64 39,92 Liberecký kraj 33 21,94 Královéhradecký kraj 47 52,77 Pardubický kraj 54 45,83 Vysočina 59 31,19 Jihomoravský kraj ,97 Olomoucký kraj 60 64,48 Moravskoslezský kraj ,89 Zlínský kraj 37 41,53 Celkem ,53 19

22 3 Odbornost pracoviště diabetologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 53 60,00 Středočeský kraj 48 33,21 Jihočeský kraj 22 18,76 Plzeňský kraj 27 19,44 Karlovarský kraj 12 8,25 Ústecký kraj 36 20,94 Liberecký kraj 16 8,15 Královéhradecký kraj 21 13,14 Pardubický kraj 23 14,07 Vysočina 22 14,67 Jihomoravský kraj 45 32,74 Olomoucký kraj 28 21,72 Moravskoslezský kraj 50 39,22 Zlínský kraj 23 22,80 Celkem ,11 Odbornost pracoviště gastroenterologie a hepatologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 45 65,50 Středočeský kraj 29 31,82 Jihočeský kraj 13 14,42 Plzeňský kraj 14 13,61 Karlovarský kraj 8 4,60 Ústecký kraj 25 25,80 Liberecký kraj 10 11,85 Královéhradecký kraj 11 23,59 Pardubický kraj 10 16,50 Vysočina 16 13,09 Jihomoravský kraj 25 32,74 Olomoucký kraj 10 11,83 Moravskoslezský kraj 31 34,00 Zlínský kraj 12 14,20 Celkem ,55 20

23 3 Odbornost pracoviště kardiologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,35 Středočeský kraj 40 38,17 Jihočeský kraj 19 22,04 Plzeňský kraj 15 17,62 Karlovarský kraj 5 4,90 Ústecký kraj 26 22,16 Liberecký kraj 18 11,57 Královéhradecký kraj 16 26,07 Pardubický kraj 16 24,01 Vysočina 17 17,67 Jihomoravský kraj 36 62,56 Olomoucký kraj 23 25,83 Moravskoslezský kraj 40 49,99 Zlínský kraj 14 14,18 Celkem ,12 Odbornost pracoviště nefrologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 22 21,55 Středočeský kraj 10 3,16 Jihočeský kraj 5 3,30 Plzeňský kraj 4 2,00 Karlovarský kraj 5 1,30 Ústecký kraj 10 6,42 Liberecký kraj 5 1,80 Královéhradecký kraj 5 3,72 Pardubický kraj 4 2,37 Vysočina 7 4,28 Jihomoravský kraj 13 8,97 Olomoucký kraj 4 2,67 Moravskoslezský kraj 13 7,71 Zlínský kraj 7 4,50 Celkem ,75 21

24 3 Odbornost pracoviště revmatologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 35 36,40 Středočeský kraj 23 15,15 Jihočeský kraj 16 10,13 Plzeňský kraj 12 5,60 Karlovarský kraj 3 3,80 Ústecký kraj 12 10,60 Liberecký kraj 7 6,15 Královéhradecký kraj 8 5,50 Pardubický kraj 7 5,67 Vysočina 10 7,20 Jihomoravský kraj 23 21,40 Olomoucký kraj 13 11,46 Moravskoslezský kraj 26 20,26 Zlínský kraj 7 7,50 Celkem ,82 Odbornost pracoviště tuberkulózy a respiračních nemocí Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 42 73,15 Středočeský kraj 30 31,91 Jihočeský kraj 15 13,14 Plzeňský kraj 25 24,07 Karlovarský kraj 9 6,45 Ústecký kraj 22 22,27 Liberecký kraj 12 8,13 Královéhradecký kraj 14 21,00 Pardubický kraj 19 15,34 Vysočina 16 14,30 Jihomoravský kraj 28 36,07 Olomoucký kraj 14 21,74 Moravskoslezský kraj 29 39,10 Zlínský kraj 15 17,73 Celkem ,40 22

25 3 Odbornost pracoviště alergologie a klinické imunologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,95 Středočeský kraj 34 27,50 Jihočeský kraj 18 16,20 Plzeňský kraj 19 16,60 Karlovarský kraj 9 5,75 Ústecký kraj 34 28,15 Liberecký kraj 18 15,08 Královéhradecký kraj 20 22,94 Pardubický kraj 19 13,54 Vysočina 16 15,57 Jihomoravský kraj 32 51,00 Olomoucký kraj 16 19,21 Moravskoslezský kraj 47 43,74 Zlínský kraj 14 14,15 Celkem ,38 Odbornost pracoviště neurologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,55 Středočeský kraj 49 52,71 Jihočeský kraj 32 31,32 Plzeňský kraj 31 26,40 Karlovarský kraj 13 10,95 Ústecký kraj 38 40,41 Liberecký kraj 28 20,70 Královéhradecký kraj 24 33,70 Pardubický kraj 30 25,33 Vysočina 30 22,49 Jihomoravský kraj 67 84,15 Olomoucký kraj 44 50,97 Moravskoslezský kraj 73 73,94 Zlínský kraj 27 35,70 Celkem ,32 23

26 3 Odbornost pracoviště psychiatrie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,30 Středočeský kraj 48 51,02 Jihočeský kraj 29 33,22 Plzeňský kraj 37 36,34 Karlovarský kraj 12 12,00 Ústecký kraj 35 33,44 Liberecký kraj 21 16,95 Královéhradecký kraj 28 24,98 Pardubický kraj 27 25,52 Vysočina 26 25,01 Jihomoravský kraj 71 70,09 Olomoucký kraj 35 44,64 Moravskoslezský kraj 52 57,10 Zlínský kraj 24 23,80 Celkem ,41 Odbornost pracoviště chirurgie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,05 Středočeský kraj 66 78,73 Jihočeský kraj 36 43,75 Plzeňský kraj 35 51,52 Karlovarský kraj 22 19,25 Ústecký kraj 57 88,69 Liberecký kraj 24 24,50 Královéhradecký kraj 45 48,98 Pardubický kraj 42 45,65 Vysočina 29 24,64 Jihomoravský kraj 65 91,50 Olomoucký kraj 37 60,71 Moravskoslezský kraj 62 67,55 Zlínský kraj 32 38,63 Celkem ,15 24

27 3 Odbornost pracoviště ortopedie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,60 Středočeský kraj 55 49,10 Jihočeský kraj 30 27,47 Plzeňský kraj 29 25,02 Karlovarský kraj 18 12,00 Ústecký kraj 38 31,25 Liberecký kraj 23 15,30 Královéhradecký kraj 36 28,07 Pardubický kraj 39 32,23 Vysočina 25 20,30 Jihomoravský kraj 67 62,68 Olomoucký kraj 29 35,89 Moravskoslezský kraj 62 53,61 Zlínský kraj 21 21,30 Celkem ,82 Odbornost pracoviště otorinolaryngologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,03 Středočeský kraj 54 51,39 Jihočeský kraj 30 26,34 Plzeňský kraj 32 27,54 Karlovarský kraj 13 10,40 Ústecký kraj 35 35,92 Liberecký kraj 22 17,75 Královéhradecký kraj 28 31,41 Pardubický kraj 24 23,36 Vysočina 18 15,16 Jihomoravský kraj 67 63,27 Olomoucký kraj 35 39,72 Moravskoslezský kraj 53 57,13 Zlínský kraj 28 27,65 Celkem ,07 25

28 3 Odbornost pracoviště oftalmologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,95 Středočeský kraj 62 74,23 Jihočeský kraj 40 41,51 Plzeňský kraj 39 41,35 Karlovarský kraj 24 20,10 Ústecký kraj 43 47,28 Liberecký kraj 25 23,02 Královéhradecký kraj 31 55,13 Pardubický kraj 25 32,13 Vysočina 29 27,23 Jihomoravský kraj ,29 Olomoucký kraj 51 64,39 Moravskoslezský kraj 78 97,13 Zlínský kraj 40 47,33 Celkem ,07 Odbornost pracoviště urologie Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 48 63,45 Středočeský kraj 41 31,68 Jihočeský kraj 13 12,79 Plzeňský kraj 14 14,75 Karlovarský kraj 9 6,20 Ústecký kraj 25 19,51 Liberecký kraj 11 8,90 Královéhradecký kraj 16 21,95 Pardubický kraj 13 13,36 Vysočina 13 9,73 Jihomoravský kraj 34 37,58 Olomoucký kraj 20 21,47 Moravskoslezský kraj 32 34,21 Zlínský kraj 13 14,30 Celkem ,88 26

29 3 Část C - Akutní a následná lůžková péče k Obor 1_1 - pracoviště interního lékařství Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 1_7 - pracoviště kardiologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

30 3 Obor 1_9 - pracoviště revmatologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 2_2 - pracoviště klinické hematologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

31 3 Obor 2_3 - pracoviště přenosných nemocí Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 2_5 - pracoviště tuberkulózy a respiračních nemocí Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

32 3 Obor 2_6 - pracoviště klinické farmakologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 2_7 - pracoviště alergologie a klinické imunologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

33 3 Obor 2_9 - pracoviště neurologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 3_1 - pracoviště pediatrie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

34 3 Obor 3_5 - pracoviště psychiatrie, psychiatrické léčebny Obor 3_5 - pracoviště psychiatrie Psychiatrické léčebny Počet smluvních ZZ Počet lůžek Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče (IČ) Počet lůžek Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 4_1 - pracoviště pracovního lékařství Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

35 3 Obor 4_2 - pracoviště klinické onkologie (bez radiační onkologie) Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 4_3 - pracoviště radioterapie a radiační onkologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

36 3 Obor 4_4 - pracoviště dermatovenerologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 4_7 - pracoviště nukleární medicíny Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

37 3 Obor 5_1 - pracoviště chirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 5_3 - pracoviště úrazové chirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

38 3 Obor 5_5 - pracoviště kardiochirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 5_6 - pracoviště neurochirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

39 3 Obor 6_1 - pracoviště plastické chirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 6_2 - pracoviště popáleninové medicíny Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

40 3 Obor 6_3 - pracoviště gynekologie a porodnictví Obor 6_3 - pracoviště gynekologie a porodnictví - předporodní specializovaná péče Obor 6_3 - pracoviště gynekologie a porodnictví Obor 6_3 - předporodní specializovaná péče Počet Počet lůžek Počet Počet lůžek smluvních ZZ Standardní Intenzivní smluvních ZZ Standardní Intenzivní Celkem Celkem (IČ) péče péče (IČ) péče péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 3_4 - pracoviště neonatologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

41 3 Obor 6_5 - pracoviště čelistní a obličejové chirurgie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 6_6 - pracoviště ortopedie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

42 3 Obor 6_7 - pracoviště ortopedické protetiky Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 7_1 - pracoviště otorinolaryngologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

43 3 Obor 7_2 - pracoviště foniatrie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 7_5 - pracoviště oftalmologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

44 3 Obor 7_6 - pracoviště urologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 7_8 - pracoviště anesteziologicko-resuscitační Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj 7 54 Plzeňský kraj 5 37 Karlovarský kraj 3 17 Ústecký kraj 7 39 Liberecký kraj 7 38 Královéhradecký kraj 5 38 Pardubický kraj 6 31 Vysočina 6 27 Jihomoravský kraj Olomoucký kraj 7 58 Moravskoslezský kraj 9 82 Zlínský kraj 5 33 Celkem

45 3 Následná péče Psychiatrické léčebny OLÚ - TRN OLÚ - rehabilitace OLÚ - ostatní Počet Počet Počet Počet smluvních Počet lůžek smluvních Počet lůžek smluvních Počet lůžek smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) *) ZZ (IČ) *) ZZ (IČ) *) ZZ (IČ) *) Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem LDN Ošetřovatelská lůžka Hospic Počet Počet Počet smluvních Počet lůžek smluvních Počet lůžek smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) *) ZZ (IČ) *) ZZ (IČ) *) Počet lůžek následné péče celkem Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem *) včetně ZZ začleněných v rámci jiného ZZ 43

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 ROČENKA Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006 2006 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále též jen Pojišťovna ) po jisté pauze

Více

ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY za roky 2004 a 2005 ROČENKA 2004 VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ÚVOD DO ROČENKY ZA ROKY 2004 A 2005 Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2010 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

ročenka VZP ČR za rok 2014

ročenka VZP ČR za rok 2014 ročenka VZP ČR za rok 2014 www.vzp.cz Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2014 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou i odbornou veřejnost další

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 14. 8. 2018 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17 Vážení přátelé, dnes se vám dostává do rukou Ročenka Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky za rok 2003. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové podobě. Pokud máte zájem o Ročenku za rok 2001 a

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2012 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2012 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.11.2004 78 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Všechny údaje v této aktuální informaci se týkají evidenčního

Více

Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011

Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011 Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011 Kapitola 1 Pojištěnci VZP V souladu s vymezením daným platným zněním zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byli v roce 2011 účastníky veřejného

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 10.5.2004 Síť zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji k 31.12.2003 Koncem

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2012

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 10. 2012 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2012 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.12.2005 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2004 Physicians, dentists and pharmacists 2004 V České

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 65 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2011 Physicians, dentists and pharmacists 2011 V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Ročenka VZP ČR za rok 2016

Ročenka VZP ČR za rok 2016 1 Ročenka VZP ČR za rok 2016 Obsah Kapitola I. Pojištěnci VZP... 3 Část A Pojištěnci VZP... 3 Část B Pojištěnci VZP dle způsobu platby pojistného... 5 Kapitola II. Výběr pojistného... 6 Kapitola III. Síť

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 29. 8. 2017 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2009 65 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2008 Physicians, dentists and pharmacists 2008 Souhrn V České

Více

Obsah. Ročenka VZP ČR za rok Kapitola I. Pojištěnci VZP ČR Část A Pojištěnci VZP ČR... 3

Obsah. Ročenka VZP ČR za rok Kapitola I. Pojištěnci VZP ČR Část A Pojištěnci VZP ČR... 3 Vzp čr Ročenka za rok 2017 Obsah Kapitola I. Pojištěnci VZP ČR... 3 Část A Pojištěnci VZP ČR... 3 Část B Pojištěnci VZP ČR dle způsobu platby pojistného... 4 Kapitola II. Výběr pojistného... 7 Kapitola

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2003

Zdravotnická zařízení v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.4.2004 18 Zdravotnická zařízení v roce 2003 Od 1.1.2003 byla v souladu se zákonem č. 290 / 2002 Sb. převedena většina

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. g) zákona č.

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví kého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 2 30.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v roce 2002 Ke konci roku 2002 existovalo na území kého kraje

Více

Lůžková péče Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lůžková péče Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lůžková péče 2001 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za roky 1975-1993.

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017 Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ornapwj4neu) N Á V R H II. VYHLÁŠKA ze dne 207 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/2009

Více

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů ../.Sb. VYHLÁŠKA ze dne xx.xx.xxxx o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

Více

Vyhláška č. 152/2018 Sb.

Vyhláška č. 152/2018 Sb. z 5 5.8.08 9:54 Vyhláška č. 5/08 Sb. Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/08-5 Částka 80/08 Platnost od 03.08.08 Účinnost od Budoucí znění

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018 II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 08 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech

Více

kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky

kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky 164 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky / ročenka Kapitola 6. Kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity

Více

Regulační poplatky a doplatky za léky

Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační 184 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Ročenka za rok 2010 Regulační Regulační a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely byly zavedeny od 1.

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku 4. Zdravotní péče Hlavní město Praha je na tom z hlediska zdravotní péče pro mladé lidi velmi dobře. Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 1 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let, i více než 25

Více

6 Regulační poplatky a d o p l a t k y z a l é k y

6 Regulační poplatky a d o p l a t k y z a l é k y Regulační poplatky a doplatky za léky Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity regulačních poplatků a doplatků za léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely byly

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2002

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2003 65 Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2002 Řada lékařů

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2008

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 02. 2009 2 Nemocnice v České republice v roce 2008 Hospitals in the Czech Republic in 2008 Souhrn Koncem roku bylo

Více

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lůžková péče 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za roky 1975-1993.

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2001

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 12. 2002 61 Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2001 Řada lékařů

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, POHLED VZP

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, POHLED VZP ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, POHLED VZP DOSTUPNOST A KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE Místní a časová dostupnost (Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.) Místní dostupnost určuje, v jakém běžném dojezdovém čase musejí být

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2011. Health Establishments in the CR in 2011

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2011. Health Establishments in the CR in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2012 25 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2011 Health Establishments in the CR in 2011 Souhrn Tato aktuální

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2009

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 2010 5 Nemocnice v České republice v roce 2009 Hospitals in the Czech Republic in 2009 Souhrn Koncem roku 2009

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2010

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 3. 2011 4 Nemocnice v České republice v roce 2010 Hospitals in the Czech Republic in 2010 Souhrn Koncem roku 2010

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 2. 2015 1 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013 Physicians, dentists and pharmacists 2013 V České

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2010

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 7. 2011 37 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2010 Health Establishments in the CR in 2010 Souhrn Tato aktuální

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2012. Health Establishments in the CR in 2012

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2012. Health Establishments in the CR in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 8. 2013 30 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2012 Health Establishments in the CR in 2012 Souhrn Tato aktuální informace

Více

PŘEHLED POUŽITÝCH ČÍSELNÍKŮ

PŘEHLED POUŽITÝCH ČÍSELNÍKŮ O PŘEHLED POUŽITÝCH ČÍSELNÍKŮ Referenční registr NRPZS (v. 1.0-20. 5. 2016) 1 OBSAH 2 Přehled zkratek... 2 3 Číselníky využívané správními úřady... 3 3.1 AkademickyTitul Titul před jménem... 3 3.2 DruhPece

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2008

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 6. 2009 20 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2008 Health Establishments in the CR in 2008 Souhrn Tato aktuální

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2012

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 3. 2013 4 Souhrn Nemocnice v České republice v roce 2012 Hospitals in the Czech Republic in 2012 K 31. 12. 2012

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky

Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely (dále PZLÚ) byly zavedeny od 1. ledna 2008

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2009

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 6. 2010 30 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2009 Health Establishments in the CR in 2009 Souhrn Tato aktuální

Více

KONCEPCE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

KONCEPCE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH LIBERECKÉHO KRAJE Příloha č. 3 KONCEPCE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH LIBERECKÉHO KRAJE Dokument Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zdravotnických zařízeních Libereckého kraje byl schválen Zastupitelstvem

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 28.4.2003 Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 31.12.2002 V Moravskoslezském kraji

Více

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části 158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm.

Více

Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 2016

Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 2016 Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 216 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.1

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Obory specializačního vzdělávání lékařů

Obory specializačního vzdělávání lékařů Obory specializačního vzdělávání lékařů 1. Anesteziologie a resuscitace Garant oboru: prim. MUDr. Bohuslav Kuta, MBA, Oddělení anesteziologicko resuscitační Tel.: 38 787 4000, e-mail: kuta@nemcb.cz Akreditace

Více

Nemocnice 21. století

Nemocnice 21. století Nemocnice 21. století Úvod 1. část DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -LÉKAŘI Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2006

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 5. 2007 16 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2006 Health Establishments in the CR in 2006 Souhrn Tato aktuální

Více

Národní registr zdravotnických pracovníků

Národní registr zdravotnických pracovníků Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2015

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2015 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 215 Autoři: Ing. Markéta Bartůňková, Bc. Jan Jann, Mgr. Jan Žofka, Ing. Michal Kratochvíl, Ing. Zdena Nováková,

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.10.2003 5 Hospitalizovaní v nemocnicích Hlavního města Prahy podle kraje bydliště v

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2005

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4.4.2006 9 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2005 Health Establishments in the CR in 2005 Souhrn Tato aktuální informace

Více

typ pracoviště 185/2009 Sb.) do: diabetologie II. typ endokrinologie II. typ není programen určeno

typ pracoviště 185/2009 Sb.) do: diabetologie II. typ endokrinologie II. typ není programen určeno Akreditace k uskutečňování vzdělávacích programů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně získala akreditaci k uskutečňování vzdělávacích programů : A. Vzdělávání lékařů ZÁKLADNÍ OBORY MZ - potvrzení souladu

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014 2017 NZIS REPORT č. K/11 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie

Více

Síť zdravotnických zařízení 2001

Síť zdravotnických zařízení 2001 Síť zdravotnických zařízení 2001 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Síť zdravotnických zařízení Řada: Zdravotnická

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 2 5.5.2003 Síť zdravotnických v roce 2002 Na konci roku 2002 bylo v Pardubickém kraji

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Problémy akutní lůžkové péče a potřeba změn v systému úhrad

Problémy akutní lůžkové péče a potřeba změn v systému úhrad Seminář k úhradám akutní lůžkové péče, Praha 30.4. 2019 VZ PSP ČR Problémy akutní lůžkové péče a potřeba změn v systému úhrad prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. Problémy akutní lůžkové péče v ČR dle dat Národního

Více

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT A JEDNACÍ ŘÁD SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Článek 1 (1) Specializační oborová rada pro specializační vzdělávání

Více

platnost akreditace pracoviště FNUSA č.j. MZDR 52252/2015-2/VLP ze dne typ pracoviště dle vzděl. programu (Vyhl. 185/2009 Sb.

platnost akreditace pracoviště FNUSA č.j. MZDR 52252/2015-2/VLP ze dne typ pracoviště dle vzděl. programu (Vyhl. 185/2009 Sb. Akreditace k uskutečňování vzdělávacích programů A. Vzdělávání lékařů ZÁKLADNÍ OBORY 1 Alergologie a klinická imunologie 2 Anesteziologie a intenzivní medicína 3 Angiologie 4 Cévní chirurgie 5 Dermatovenerologie

Více

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce pro služby obecného hospodářského zájmu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže červen 2014 Obsah I.

Více

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/9 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru chirurgie

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je oficiální platformou pro uveřejňování odkazů na elektronická výuková autorská a didaktická díla, přednášky,

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více