Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007"

Transkript

1 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007

2

3 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007

4 ROČENKA Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen Pojišťovna nebo VZP ) připravila pro laickou i odbornou veřejnost další vydání statistické Ročenky VZP ČR (dále jen Ročenka ), tentokráte za rok Ročenka je významným doplňkem Výroční zprávy VZP ČR. Zatímco výroční zpráva obsahuje dle metodiky MZ ČR základní údaje o VZP samotné, o její činnosti a informace ekonomické a finanční, Ročenka je zaměřena na analytické a statistické údaje zajímající širokou odbornou veřejnost, konkrétně pak na podrobnější zmapování sítě a činnosti smluvních zdravotnických zařízení, na informace o pojištěncích VZP, o plátcích pojistného na veřejné zdravotní pojištění a o výběru pojistného. Ročenka odpovídá již zavedené a osvědčené grafické podobě výroční zprávy. Obsahově navázala na předchozí vydání v letech 1999 až 2006, došlo jen k několika drobným změnám. Ročenka vychází v tištěné podobě, k dispozici bude i v elektronické verzi (ve formátu pdf) na internetových stránkách (odkaz O nás Ročenky VZP ČR).

5 OBSAH 1. POJIŠTĚNCI POJIŠŤOVNY 6 A Pojištěnci pojišťovny 9 B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného VÝBĚR POJISTNÉHO SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 19 A Primární péče 22 B Ambulantní specializovaná péče 23 C Akutní a následná lůžková péče 31 D Lázně a ozdravovny 50 E DRNR, ZZS, LSPP 50 F Přehled o nákladné zdravotnické technice 51 G Centra NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 58 A Výkony 62 B Léky 76 C Zdravotnické prostředky 81 D Lázně a ozdravovny 83 E Praktičtí lékaři 85 F Stomatologové 88 G Ambulantní specializovaná péče 89 H Akutní lůžková péče 91 I Následná péče 100 J DRNR, ZZS, LSPP 104 5

6 1 Pojištěnci Pojišťovny 6

7 1 V souladu s vymezením daným platným zněním zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byli v roce 2007 účastníky veřejného zdravotního pojištění: osoby, které měly na území České republiky trvalý pobyt (bez ohledu na státní občanství); osoby, které na území ČR neměly trvalý pobyt, ale byly zaměstnány u zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud byly z tohoto vztahu účastny nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění; rodinní příslušníci pojištěnců ze zemí EU, vykonávajících v ČR výdělečnou činnost; cizinci s přiznaným statutem azylant a děti narozené azylantkám na území ČR; cizinci s oprávněním pobytu za účelem dočasné ochrany. Od jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění také: cizinci s vízem za účelem strpění pobytu a jejich děti narozené na území ČR; cizinci požívající doplňkovou ochranu a jejich děti narozené na území ČR; žadatelé o udělení mezinárodní ochrany a jejich děti narozené na území ČR. Část A Pojištěnci Pojišťovny Všechny údaje o počtech pojištěnců byly získány z Centrálního registru pojištěnců, který podle platného znění 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, vede Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Centrální registr pojištěnců podchycuje všechny pojištěnce s veřejným zdravotním pojištěním, tj. pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a pojištěnce zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Tabulka T 1.1 obsahuje počty pojištěnců za celou Českou republiku a počty pojištěnců VZP v členění podle krajů a pohlaví, dále procentuální podíl pojištěnců VZP k celkovému počtu pojištěnců v České republice a konečně procentuální rozdělení pojištěnců VZP podle pohlaví. Počty pojištěnců uvedené v řádku Nezařazeno do kraje jsou pojištěnci zavedení do Centrálního registru pojištěnců některou ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a nelze je s jistotou převést do konkrétního kraje. Tato poznámka platí také pro tabulku T 1.2. Tabulka T 1.2 obsahuje vypočtený průměrný věk pojištěnců za celou Českou republiku a vypočtený průměrný věk pojištěnců VZP v členění podle krajů a pohlaví, dále absolutní rozdíl průměrného věku pojištěnců VZP a průměrného věku pojištěnců celé České republiky. V tabulce T 1.3 jsou počty pojištěnců za celou Českou republiku a počty pojištěnců VZP v členění podle věkových skupin a pohlaví s uvedením procentuálního podílu pojištěnců VZP vůči všem pojištěncům České republiky. 7

8 1 Část B Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného Tabulka T 1.5 obsahuje celkové počty pojištěnců VZP v členění dle krajů. Dále z celkového počtu pojištěnců VZP členění na zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Pro srovnání je uveden také údaj o počtu zaměstnavatelů v daném kraji. Tabulka obsahuje dále počty pojištěnců VZP, kteří jsou zároveň zaměstnaní a OSVČ, zároveň zaměstnaní a platí za ně pojistné i stát, zároveň OSVČ a platí za ně pojistné i stát a zároveň zaměstnané, OSVČ a platí za ně i stát. Tyto souběhy jsou podmnožinou samostatně uváděného počtu zaměstnanců a OSVČ. Veškeré údaje jsou k Tabulka T 1.6 obsahuje počty pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, v členění do 60 let věku, nad 60 let věku a celkový počet, vše v členění dle krajů. Dále obsahují procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči celkovému počtu pojištěnců VZP. Údaje jsou k Tabulka T 1.7 obsahuje celkové počty pojištěnců VZP a počty pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, do 60 let věku, nad 60 let věku a celkový počet. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči celkovému počtu pojištěnců VZP. Údaje jsou za rok 2007 členěny po jednotlivých měsících (vždy k 1. dni v měsíci), uveden je i měsíční (aritmetický) průměr za příslušný rok. Tabulka T 1.8 obsahuje počty pojištěnců, za které hradí pojistné stát, dle jednotlivých skupin pojištěnců podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a to v celé ČR i ve VZP. Dále pak procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči pojištěncům, za které hradí pojistné stát, v celé ČR. Údaje jsou k

9 1 Část A - Pojištěnci Pojišťovny T Počet pojištěnců k Kraj Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Nezařazeno do kraje Celkem pokračování Kraj Podíl pojištěnců VZP v % Pojištěnci VZP dle pohlaví v % Muži Ženy Celkem Muži Ženy Hlavní město Praha 66,7 60,8 63,7 50,7 49,3 Středočeský kraj 61,9 59,2 60,5 50,6 49,4 Jihočeský kraj 66,3 66,8 66,5 49,1 50,9 Plzeňský kraj 64,6 65,4 65,0 49,0 51,0 Karlovarský kraj 72,8 73,1 73,0 49,2 50,8 Ústecký kraj 73,5 73,2 73,4 49,3 50,7 Liberecký kraj 77,6 79,1 78,4 48,6 51,4 Královéhradecký kraj 63,9 64,2 64,1 48,9 51,1 Pardubický kraj 73,4 75,2 74,3 48,7 51,3 Kraj Vysočina 76,8 77,2 77,0 49,5 50,5 Jihomoravský kraj 63,8 62,6 63,2 49,4 50,6 Olomoucký kraj 50,9 48,9 49,9 50,0 50,0 Moravskoslezský kraj 42,2 41,9 42,0 49,3 50,7 Zlínský kraj 70,6 70,5 70,6 49,1 50,9 Nezařazeno do kraje 0,0 0,0 0,0 - - Celkem 63,6 62,7 63,1 49,5 50,5 9

10 1 T Průměrný věk pojištěnců k Kraj Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Rozdíl (Pojištěnci VZP - Pojištěnci ČR) Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Hlavní město Praha 40,31 43,65 42,03 42,15 46,37 44,23 1,84 2,72 2,20 Středočeský kraj 38,57 41,40 40,00 40,51 44,12 42,30 1,94 2,72 2,30 Jihočeský kraj 38,88 41,57 40,25 39,84 43,02 41,46 0,96 1,45 1,21 Plzeňský kraj 39,40 42,07 40,75 40,27 43,95 42,14 0,87 1,88 1,39 Karlovarský kraj 38,33 41,06 39,71 39,01 41,97 40,51 0,68 0,91 0,80 Ústecký kraj 37,98 40,84 39,43 38,95 42,05 40,53 0,97 1,21 1,10 Liberecký kraj 38,26 41,20 39,76 39,15 42,29 40,76 0,89 1,09 1,00 Královéhradecký kraj 39,09 42,23 40,69 40,51 44,22 42,41 1,42 1,99 1,72 Pardubický kraj 38,63 41,66 40,17 39,60 43,18 41,44 0,97 1,52 1,27 Kraj Vysočina 38,57 41,45 40,02 39,62 43,03 41,34 1,05 1,58 1,32 Jihomoravský kraj 38,87 42,16 40,55 40,64 44,77 42,73 1,77 2,61 2,18 Olomoucký kraj 38,72 41,85 40,32 42,40 47,19 44,79 3,68 5,34 4,47 Moravskoslezský kraj 38,32 41,43 39,90 42,22 47,48 44,89 3,90 6,05 4,99 Zlínský kraj 38,72 42,07 40,42 40,13 44,25 42,23 1,41 2,18 1,81 Nezařazeno do kraje 35,79 32,30 34, Celkem 38,81 41,84 40,35 40,50 44,32 42,43 1,69 2,48 2,08 T Věková struktura pojištěnců VZP k Věková skupina Muži Ženy Občané ČR Celkový Z toho VZP Celkový Z toho VZP Celkový Z toho VZP počet Počet % počet Počet % počet Počet % 0-4 roky , , ,8 5-9 let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , ,0 85 let a více , , ,8 Celkem , , ,1 10

11 1 Část B - Pojištěnci Pojišťovny dle způsobu platby pojistného T Počet pojištěnců dle způsobu platby pojistného k Kraj Počet pojištěnců VZP Počet zaměstnavatelů Počet subjektů v jednotlivých skupinách plátců Samostatně Souběh Zaměstnanci OSVČ OBZP Zaměstnanci Zaměstnanci OSVČ Zaměstnanci + OSVČ + platba + platba + OSVČ + státu státu platba státu Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

12 1 T Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát k (v členění dle kraje) Kraj do 60 let % *) nad 60 let % *) Celkem % *) Hlavní město Praha , , ,3 Středočeský kraj , , ,3 Jihočeský kraj , , ,5 Plzeňský kraj , , ,2 Karlovarský kraj , , ,9 Ústecký kraj , , ,9 Liberecký kraj , , ,5 Královéhradecký kraj , , ,7 Pardubický kraj , , ,0 Kraj Vysočina , , ,1 Jihomoravský kraj , , ,5 Olomoucký kraj , , ,6 Moravskoslezský kraj , , ,5 Zlínský kraj , , ,4 Celkem , , ,9 *) k celkovému počtu pojištěnců VZP T Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát - rok 2007 Období Počet pojištěnců VZP Celkem za které je plátcem pojistného stát do 60 let % nad 60 let % Celkem % leden , , ,97 únor , , ,92 březen , , ,81 duben , , ,68 květen , , ,48 červen , , ,32 červenec , , ,36 srpen , , ,32 září , , ,87 říjen , , ,86 listopad , , ,77 prosinec , , ,92 Průměr , , ,36 Údaje k 1. dni v měsíci 12

13 1 T Přehled o pojištěncích, za které je plátcem pojistného stát - k Skupiny pojištěnců ČR VZP podíl počet % Nezaopatřené děti do ukončení povinné školní docházky ,8 Nezaopatřené děti po ukončení povinné školní docházky ,0 Poživatelé důchodů ,1 Ženy na mat. dovolené, příjemci rodičovského příspěvku ,6 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ,7 Osoby pobírající dávky soc. péče z důvodu soc. potřebnosti ,4 Osoby převážně nebo úplně bezmocné a osoby o ně pečující ,3 Osoby konající civilní vojenskou službu nebo na voj. cvičení ,5 Osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody ,3 Osoby bez příjmu, pečující osobně, celodenně a řádně o dítě do 7 let věku ,1 nebo o 2 děti do 15 let věku Osoby důchodového věku bez nároku na důchod ,9 OBZP - pobírající nemocenskou ,1 Osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu ,4 Mladiství v ústavech ,5 Osoby s oprávněním k pobytu za účelem dočasné ochrany ,6 Celkem ,3 13

14 2 Výběr pojistného 14

15 2 Výběr pojistného Tabulka T 2.1 obsahuje přijaté pojistné od plátců pojistného a celkové příjmy VZP v roce 2007 členěné po krajích a dále členěné na pojistné od zaměstnanců, OSVČ, OBZP a na ostatní příjmy, dále procentuální podíl vybraného pojistného od zaměstnanců, OSVČ, OBZP a ostatních příjmů a nakonec průměrné příjmy pojistného na jednoho zaměstnance a na jednu OSVČ nebo OBZP. Tabulka T 2.2 obsahuje příjmy pojistného od zaměstnanců, od OSVČ a OBZP, ostatní příjmy, platbu od státu a příjmy celkem po jednotlivých měsících v roce Dále obsahuje procentuální podíl příjmů pojistného od zaměstnanců, od OSVČ a OBZP, ostatních příjmů a plateb od státu na celkových příjmech VZP. Tabulka T 2.3 obsahuje celkové příjmy pojistného, dále průměrný počet pojištěnců VZP a příjem na jednoho pojištěnce VZP. Vše za celý rok 2007 včetně meziročního indexu a absolutního meziročního rozdílu. Tabulka T 2.4 člení celkové příjmy na příjmy z výběru pojistného, příjmy od státu a z přerozdělení a ostatní příjmy (ČKA). Vše za celý rok 2007 včetně meziročního indexu a absolutního meziročního rozdílu. 15

16 2 Výběr pojistného T Příjmy pojistného v roce 2007 Kraj Příjmy (v tis. Kč) Podíl (v %) Průměrný příjem na osobu (v Kč) Zaměstnanci OSVČ + OBZP Ostatní Celkem Zaměstnanci OSVČ + OBZP Ostatní Zaměstnanci Hlavní město Praha ,1 7,3 0, Středočeský kraj ,8 14,5 1, Jihočeský kraj ,1 13,3 1, Plzeňský kraj ,8 10,8 1, Karlovarský kraj ,9 15,5 2, Ústecký kraj ,2 11,0 1, Liberecký kraj ,2 13,2 1, Královéhradecký kraj ,3 12,4 1, Pardubický kraj ,9 12,0 1, Kraj Vysočina ,7 11,2 1, Jihomoravský kraj ,2 11,0 1, Olomoucký kraj ,6 13,3 2, Moravskoslezský kraj ,3 11,6 2, Zlínský kraj ,7 12,0 1, Celkem ,6 11,0 1, OSVČ + OBZP Ostatní příjmy: pokuty, penále, přirážky k pojistnému 16

17 2 T Vývoj příjmů pojistného a celkových příjmů v roce 2007 Období Zaměstnanci OSVČ + OBZP Ostatní Platba státu Příjmy celkem Zaměstnanci v % OSVČ + OBZP v % Ostatní v % Platba státu v % leden ,0 6,6 0,9 35,5 únor ,5 6,7 0,8 36,0 březen ,2 8,5 0,9 36,4 duben ,2 7,5 1,0 32,3 květen ,0 6,6 1,0 35,4 červen ,6 7,1 1,0 33,3 červenec ,8 7,4 0,8 33,0 srpen ,6 6,7 1,0 33,7 září ,4 6,5 0,9 34,2 říjen ,2 7,5 1,1 32,2 listopad ,6 7,0 1,0 32,4 prosinec ,6 9,1 0,8 29,5 Celkem ,2 7,3 0,9 33,6 Průměr měsíční Údaje v tis. Kč Ostatní příjmy: pokuty, penále, přirážky k pojistnému 17

18 2 T Příjmy pojistného na 1 pojištěnce VZP Rok Celkové příjmy (v tis. Kč) Průměrný počet pojištěnců VZP Příjem na 1 pojištěnce VZP (v Kč) Index 07/06 110,5 99,5 111,1 Rozdíl V celkových příjmech za rok 2006 je zahrnuto vrácení prostředků za postoupení pohledávek za plátci pojistného na ČKA ve výši tis. Kč T Přehled příjmů pojistného v roce 2007 Rok Příjmy z výběru pojistného *) Příjmy od státu a z přerozdělení Další příjmy **) Příjmy celkem Index 07/06 110,0 111,6 0,0 110,5 Rozdíl Údaje v tis. Kč *) včetně pokut, penále a přirážek k pojistnému **) ČKA 18

19 3 Síť zdravotnických zařízení 19

20 3 Část A Primární péče V této části jsou uvedeny celkové počty (tj. za ambulantní i lůžková zdravotnická zařízení) smluvních zařízení (IČ identifikační číslo), která mají pracoviště ve sledované odbornosti, v členění podle krajů a za ČR celkem. Do primární péče jsou zahrnuty odbornosti praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, praktický zubní lékař a gynekologie a porodnictví. Vedle počtu smluvních zařízení jsou zde ještě uvedeny údaje o přepočteném počtu lékařských míst (PPLM). Přepočtený počet lékařských míst vychází z metodiky VZP o poměrném kapacitním čísle a zohledňuje počet zveřejněných ordinačních hodin a dnů v týdnu. Část B Ambulantní specializovaná péče Jednotlivé tabulky uvádějí počty smluvních zařízení (IČ), která mají pracoviště ve sledované odbornosti, v členění podle krajů a za ČR celkem. Počty zařízení jsou opět celkové, tj. za ambulantní zařízení i ambulance lůžkových zařízení dohromady. V tabulkách jsou dále uvedeny přepočtené počty lékařských míst (PPLM). Přepočtený počet lékařských míst vychází z metodiky VZP o poměrném kapacitním čísle a zohledňuje počet zveřejněných ordinačních hodin a dnů v týdnu. Část C Akutní a následná lůžková péče Tabulky jsou uspořádány podle oborů a krajů, ve kterých se smluvní zařízení, mající pracoviště sledované odbornosti, vyskytují, v závěru je uveden sumář za ČR. V tabulkách jsou informace o počtu zařízení (IČ) a počtu lůžek celkem a dále členěných na lůžka standardní a intenzivní péče. U následné lůžkové péče jsou v členění podle krajů uvedeny počty smluvních zařízení (IČ), která mají lůžka následné péče. Počty lůžek jsou uváděny celkem a v členění na lůžka psychiatrických léčeben, odborných léčebných ústavů tuberkulózy a respiračních nemocí (OLÚ TRN), rehabilitačních odborných léčebných ústavů, ostatních odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných, lůžka ošetřovatelské péče a hospiců. Dále jsou zde uvedeny počty smluvních zařízení (IČ) a počty lůžek za oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče (OCHRIP) a za spinální jednotky. Část D Lázně a ozdravovny V tabulce T 3.5 jsou uvedeny počty smluvních lázeňských a ozdravenských zařízení dle IČZ a dle působnosti v jednotlivých krajích, včetně jejich lůžkové kapacity. Část E - DRNR, ZZS, LSPP Tato část obsahuje údaje o počtu smluvních zařízení (IČ) u dopravy raněných, nemocných a rodiček, dále u zdravotnické záchranné služby a lékařské služby první pomoci. 20

21 3 Část F Přehled o nákladné zdravotnické technice V tabulce T 3.6 jsou uvedeny počty nasmlouvaných přístrojů vybrané zdravotnické techniky k Část G Centra Tato část obsahuje počet center se zvláštní smlouvou s VZP ČR k v členění dle diagnostických skupin a krajů. 21

22 3 Část A - Primární péče k Odbornost pracoviště praktického lékaře pro dospělé Odbornost pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost Odbornost pracoviště praktického zubního lékaře Odbornost pracoviště gynekologie a porodnictví Kraj Odbornost 001 Odbornost 002 Odbornost 014 Odbornost 603 Počet ZZ (IČ) PPLM Počet ZZ (IČ) PPLM Počet ZZ (IČ) PPLM Počet ZZ (IČ) Hlavní město Praha , , , ,80 Středočeský kraj , , , ,97 Jihočeský kraj , , , ,33 Plzeňský kraj , , , ,22 Karlovarský kraj , , , ,50 Ústecký kraj , , , ,09 Liberecký kraj , , , ,75 Královéhradecký kraj , , , ,39 Pardubický kraj , , , ,74 Kraj Vysočina , , , ,41 Jihomoravský kraj , , , ,86 Olomoucký kraj , , , ,10 Moravskoslezský kraj , , , ,15 Zlínský kraj , , , ,40 Celkem , , , ,71 PPLM 22

23 3 Část B - Ambulantní specializovaná péče k Odbornost pracoviště interního lékařství Kraj Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,12 Středočeský kraj ,59 Jihočeský kraj 74 46,96 Plzeňský kraj 70 65,54 Karlovarský kraj 34 18,50 Ústecký kraj 60 39,89 Liberecký kraj 33 21,49 Královéhradecký kraj 49 50,57 Pardubický kraj 57 48,24 Kraj Vysočina 55 26,33 Jihomoravský kraj ,54 Olomoucký kraj 68 56,52 Moravskoslezský kraj ,03 Zlínský kraj 50 39,75 Celkem ,07 Odbornost pracoviště diabetologie Kraj Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 52 58,95 Středočeský kraj 48 31,95 Jihočeský kraj 18 13,49 Plzeňský kraj 27 19,49 Karlovarský kraj 11 7,15 Ústecký kraj 32 20,49 Liberecký kraj 15 7,61 Královéhradecký kraj 19 13,41 Pardubický kraj 22 12,73 Kraj Vysočina 24 14,39 Jihomoravský kraj 42 30,22 Olomoucký kraj 26 14,11 Moravskoslezský kraj 48 34,33 Zlínský kraj 20 19,60 Celkem ,92 23

24 3 Odbornost pracoviště gastroenterologie a hepatologie Kraj Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 44 64,55 Středočeský kraj 28 28,05 Jihočeský kraj 14 13,64 Plzeňský kraj 14 16,51 Karlovarský kraj 8 5,45 Ústecký kraj 21 28,27 Liberecký kraj 11 12,05 Královéhradecký kraj 11 21,11 Pardubický kraj 8 14,32 Kraj Vysočina 17 12,50 Jihomoravský kraj 26 32,14 Olomoucký kraj 11 11,50 Moravskoslezský kraj 31 32,18 Zlínský kraj 10 10,80 Celkem ,07 Odbornost pracoviště kardiologie Kraj Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,55 Středočeský kraj 34 30,20 Jihočeský kraj 19 17,75 Plzeňský kraj 17 17,12 Karlovarský kraj 5 6,30 Ústecký kraj 20 17,60 Liberecký kraj 17 11,27 Královéhradecký kraj 14 21,17 Pardubický kraj 15 21,15 Kraj Vysočina 16 16,17 Jihomoravský kraj 31 51,94 Olomoucký kraj 22 21,89 Moravskoslezský kraj 38 41,01 Zlínský kraj 15 13,83 Celkem ,95 24

25 3 Odbornost pracoviště nefrologie Kraj Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 22 20,50 Středočeský kraj 6 3,10 Jihočeský kraj 7 4,50 Plzeňský kraj 4 2,00 Karlovarský kraj 3 1,20 Ústecký kraj 7 6,18 Liberecký kraj 4 1,60 Královéhradecký kraj 5 3,72 Pardubický kraj 5 3,52 Kraj Vysočina 7 3,84 Jihomoravský kraj 12 8,62 Olomoucký kraj 4 2,10 Moravskoslezský kraj 9 6,57 Zlínský kraj 7 5,20 Celkem ,65 Odbornost pracoviště revmatologie Kraj Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 35 36,65 Středočeský kraj 21 12,95 Jihočeský kraj 17 9,19 Plzeňský kraj 12 5,63 Karlovarský kraj 3 3,80 Ústecký kraj 11 10,35 Liberecký kraj 7 6,10 Královéhradecký kraj 8 5,40 Pardubický kraj 6 4,33 Kraj Vysočina 9 6,80 Jihomoravský kraj 23 19,60 Olomoucký kraj 11 7,50 Moravskoslezský kraj 24 18,40 Zlínský kraj 8 7,50 Celkem ,20 25

26 3 Odbornost pracoviště tuberkulózy a respiračních nemocí Kraj Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 42 70,65 Středočeský kraj 29 30,05 Jihočeský kraj 15 12,20 Plzeňský kraj 24 22,83 Karlovarský kraj 8 7,45 Ústecký kraj 20 22,22 Liberecký kraj 12 8,00 Královéhradecký kraj 14 19,23 Pardubický kraj 20 20,66 Kraj Vysočina 15 13,26 Jihomoravský kraj 28 38,22 Olomoucký kraj 14 17,98 Moravskoslezský kraj 27 38,10 Zlínský kraj 16 17,74 Celkem ,59 Odbornost pracoviště alergologie a klinické imunologie Kraj Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,80 Středočeský kraj 33 25,84 Jihočeský kraj 19 14,36 Plzeňský kraj 18 15,85 Karlovarský kraj 9 5,75 Ústecký kraj 29 25,92 Liberecký kraj 17 13,13 Královéhradecký kraj 20 23,20 Pardubický kraj 17 12,41 Kraj Vysočina 16 16,00 Jihomoravský kraj 28 46,90 Olomoucký kraj 13 12,67 Moravskoslezský kraj 47 41,96 Zlínský kraj 14 12,25 Celkem ,04 26

27 3 Odbornost pracoviště neurologie Kraj Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,65 Středočeský kraj 49 45,56 Jihočeský kraj 31 26,46 Plzeňský kraj 30 26,50 Karlovarský kraj 12 11,60 Ústecký kraj 34 39,52 Liberecký kraj 27 20,45 Královéhradecký kraj 24 29,80 Pardubický kraj 28 23,80 Kraj Vysočina 30 21,97 Jihomoravský kraj 65 81,85 Olomoucký kraj 41 43,58 Moravskoslezský kraj 72 75,34 Zlínský kraj 26 31,45 Celkem ,53 Odbornost pracoviště psychiatrie Kraj Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,52 Středočeský kraj 49 49,86 Jihočeský kraj 30 30,28 Plzeňský kraj 36 35,62 Karlovarský kraj 12 10,90 Ústecký kraj 30 33,10 Liberecký kraj 16 15,11 Královéhradecký kraj 29 25,05 Pardubický kraj 26 24,94 Kraj Vysočina 26 25,79 Jihomoravský kraj 64 67,24 Olomoucký kraj 34 32,29 Moravskoslezský kraj 49 55,10 Zlínský kraj 23 22,33 Celkem ,13 27

28 3 Odbornost pracoviště chirurgie Kraj Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,00 Středočeský kraj 71 79,71 Jihočeský kraj 38 41,06 Plzeňský kraj 38 56,69 Karlovarský kraj 25 23,65 Ústecký kraj 53 53,78 Liberecký kraj 27 26,85 Královéhradecký kraj 45 49,83 Pardubický kraj 42 42,53 Kraj Vysočina 30 23,11 Jihomoravský kraj 63 89,95 Olomoucký kraj 34 48,56 Moravskoslezský kraj 61 72,52 Zlínský kraj 34 37,05 Celkem ,29 Odbornost pracoviště ortopedie Kraj Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,00 Středočeský kraj 53 50,57 Jihočeský kraj 31 25,70 Plzeňský kraj 29 24,92 Karlovarský kraj 17 12,70 Ústecký kraj 36 31,35 Liberecký kraj 22 13,65 Královéhradecký kraj 38 29,49 Pardubický kraj 40 31,16 Kraj Vysočina 23 18,93 Jihomoravský kraj 67 63,23 Olomoucký kraj 28 32,52 Moravskoslezský kraj 64 51,52 Zlínský kraj 23 22,05 Celkem ,79 28

29 3 Odbornost pracoviště otorinolaryngologie Kraj Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,70 Středočeský kraj 53 48,74 Jihočeský kraj 32 26,59 Plzeňský kraj 33 29,44 Karlovarský kraj 12 10,60 Ústecký kraj 31 34,85 Liberecký kraj 21 17,40 Královéhradecký kraj 27 28,97 Pardubický kraj 25 24,26 Kraj Vysočina 20 17,75 Jihomoravský kraj 64 63,27 Olomoucký kraj 35 35,16 Moravskoslezský kraj 56 56,51 Zlínský kraj 29 25,75 Celkem ,99 Odbornost pracoviště oftalmologie Kraj Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha ,05 Středočeský kraj 58 62,49 Jihočeský kraj 39 35,72 Plzeňský kraj 38 41,40 Karlovarský kraj 24 22,60 Ústecký kraj 39 48,06 Liberecký kraj 25 21,25 Královéhradecký kraj 31 50,45 Pardubický kraj 24 30,96 Kraj Vysočina 29 27,33 Jihomoravský kraj 65 93,52 Olomoucký kraj 49 55,28 Moravskoslezský kraj 77 91,23 Zlínský kraj 38 43,37 Celkem ,71 29

30 3 Odbornost pracoviště urologie Kraj Počet ZZ (IČ) PPLM Hlavní město Praha 45 60,55 Středočeský kraj 36 25,83 Jihočeský kraj 14 11,89 Plzeňský kraj 14 14,75 Karlovarský kraj 8 6,20 Ústecký kraj 22 17,79 Liberecký kraj 10 7,80 Královéhradecký kraj 16 19,20 Pardubický kraj 13 12,69 Kraj Vysočina 11 7,10 Jihomoravský kraj 34 37,08 Olomoucký kraj 19 18,50 Moravskoslezský kraj 34 34,83 Zlínský kraj 13 19,00 Celkem ,21 30

31 3 Část C - Akutní a následná lůžková péče k Obor 1_1 - pracoviště interního lékařství Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 1_7 - pracoviště kardiologie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

32 3 Obor 1_9 - pracoviště revmatologie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 2_2 - pracoviště klinické hematologie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

33 3 Obor 2_3 - pracoviště přenosných nemocí Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 2_5 - pracoviště tuberkulózy a respiračních nemocí Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

34 3 Obor 2_6 - pracoviště klinické farmakologie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 2_7 - pracoviště alergologie a klinické imunologie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

35 3 Obor 2_9 - pracoviště neurologie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 3_1 - pracoviště pediatrie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

36 3 Obor 3_5 - pracoviště psychiatrie, psychiatrické léčebny Kraj Obor 3_5 - pracoviště psychiatrie Psychiatrické léčebny Počet smluvních ZZ (IČ) Celkem Počet lůžek Standardní péče Intenzivní péče Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 4_1 - pracoviště pracovního lékařství Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

37 3 Obor 4_2 - pracoviště klinické onkologie (bez radiační onkologie) Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 4_3 - pracoviště radioterapie a radiační onkologie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

38 3 Obor 4_4 - pracoviště dermatovenerologie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 4_7 - pracoviště nukleární medicíny Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

39 3 Obor 5_1 - pracoviště chirurgie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 5_3 - pracoviště úrazové chirurgie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

40 3 Obor 5_5 - pracoviště kardiochirurgie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 5_6 - pracoviště neurochirurgie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

41 3 Obor 6_1 - pracoviště plastické chirurgie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 6_2 - pracoviště popáleninové medicíny Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

42 3 Obor 6_3 - pracoviště gynekologie a porodnictví Obor 6_3 - pracoviště gynekologie a porodnictví - předporodní specializovaná péče Obor 3_4 - pracoviště neonatologie Kraj Obor 6_3 - pracoviště gynekologie a porodnictví Obor 6_3 - předporodní specializovaná péče Obor 3_4 - pracoviště neonatologie Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Počet Počet lůžek Počet Počet lůžek Celkem Standardní péče Intenzivní péče smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče smluvních ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

43 3 Obor 6_5 - pracoviště čelistní a obličejové chirurgie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 6_6 - pracoviště ortopedie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

44 3 Obor 6_7 - pracoviště ortopedické protetiky Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 7_1 - pracoviště otorinolaryngologie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

45 3 Obor 7_2 - pracoviště foniatrie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 7_5 - pracoviště oftalmologie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

46 3 Obor 7_6 - pracoviště urologie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 7_8 - pracoviště anesteziologicko-resuscitační Kraj Počet smluvních ZZ (IČ) Počet lůžek Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj 7 52 Plzeňský kraj 4 37 Karlovarský kraj 1 17 Ústecký kraj 2 39 Liberecký kraj 6 37 Královéhradecký kraj 6 36 Pardubický kraj 5 34 Kraj Vysočina 5 27 Jihomoravský kraj Olomoucký kraj 6 62 Moravskoslezský kraj Zlínský kraj 5 33 Celkem

47 3 Následná péče Kraj Psychiatrické léčebny OLÚ - TRN OLÚ - rehabilitace OLÚ - ostatní Počet smluvních Počet lůžek Počet smluvních Počet lůžek Počet smluvních Počet lůžek Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) *) ZZ (IČ) *) ZZ (IČ) *) ZZ (IČ) *) Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Kraj LDN Ošetřovatelská lůžka Hospic Počet lůžek Počet smluvních Počet lůžek Počet smluvních Počet lůžek Počet smluvních Počet lůžek následné péče celkem ZZ (IČ) *) **) ZZ (IČ) *) ZZ (IČ) *) Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem *) včetně ZZ začleněných v rámci jiného ZZ **) 2 LDN poskytují péči ve 2 krajích 47

48 3 Obor 1_6 - pracoviště geriatrie Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem Obor 2_1 - pracoviště fyziatrie a rehabilitačního lékařství Kraj Počet smluvních Počet lůžek ZZ (IČ) Celkem Standardní péče Intenzivní péče Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Celkem

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006 2006 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2006 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále též jen Pojišťovna ) po jisté pauze

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen Pojišťovna nebo VZP ) připravila

Více

ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY za roky 2004 a 2005 ROČENKA 2004 VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ÚVOD DO ROČENKY ZA ROKY 2004 A 2005 Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2010 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

ročenka VZP ČR za rok 2014

ročenka VZP ČR za rok 2014 ročenka VZP ČR za rok 2014 www.vzp.cz Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2014 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou i odbornou veřejnost další

Více

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17 Vážení přátelé, dnes se vám dostává do rukou Ročenka Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky za rok 2003. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové podobě. Pokud máte zájem o Ročenku za rok 2001 a

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 14. 8. 2018 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2012 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2012 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 10.5.2004 Síť zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji k 31.12.2003 Koncem

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.11.2004 78 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Všechny údaje v této aktuální informaci se týkají evidenčního

Více

Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011

Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011 Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011 Kapitola 1 Pojištěnci VZP V souladu s vymezením daným platným zněním zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byli v roce 2011 účastníky veřejného

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2012

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 10. 2012 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2012 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.12.2005 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2004 Physicians, dentists and pharmacists 2004 V České

Více

Ročenka VZP ČR za rok 2016

Ročenka VZP ČR za rok 2016 1 Ročenka VZP ČR za rok 2016 Obsah Kapitola I. Pojištěnci VZP... 3 Část A Pojištěnci VZP... 3 Část B Pojištěnci VZP dle způsobu platby pojistného... 5 Kapitola II. Výběr pojistného... 6 Kapitola III. Síť

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2003

Zdravotnická zařízení v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.4.2004 18 Zdravotnická zařízení v roce 2003 Od 1.1.2003 byla v souladu se zákonem č. 290 / 2002 Sb. převedena většina

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 29. 8. 2017 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 65 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2011 Physicians, dentists and pharmacists 2011 V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2009 65 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2008 Physicians, dentists and pharmacists 2008 Souhrn V České

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Obsah. Ročenka VZP ČR za rok Kapitola I. Pojištěnci VZP ČR Část A Pojištěnci VZP ČR... 3

Obsah. Ročenka VZP ČR za rok Kapitola I. Pojištěnci VZP ČR Část A Pojištěnci VZP ČR... 3 Vzp čr Ročenka za rok 2017 Obsah Kapitola I. Pojištěnci VZP ČR... 3 Část A Pojištěnci VZP ČR... 3 Část B Pojištěnci VZP ČR dle způsobu platby pojistného... 4 Kapitola II. Výběr pojistného... 7 Kapitola

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku 4. Zdravotní péče Hlavní město Praha je na tom z hlediska zdravotní péče pro mladé lidi velmi dobře. Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 1 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let, i více než 25

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Lůžková péče Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lůžková péče Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lůžková péče 2001 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za roky 1975-1993.

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví kého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 2 30.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v roce 2002 Ke konci roku 2002 existovalo na území kého kraje

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. g) zákona č.

Více

kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky

kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky 164 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky / ročenka Kapitola 6. Kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017 Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ornapwj4neu) N Á V R H II. VYHLÁŠKA ze dne 207 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/2009

Více

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů ../.Sb. VYHLÁŠKA ze dne xx.xx.xxxx o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

Více

Vyhláška č. 152/2018 Sb.

Vyhláška č. 152/2018 Sb. z 5 5.8.08 9:54 Vyhláška č. 5/08 Sb. Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/08-5 Částka 80/08 Platnost od 03.08.08 Účinnost od Budoucí znění

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018 II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 08 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech

Více

Regulační poplatky a doplatky za léky

Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační 184 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Ročenka za rok 2010 Regulační Regulační a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely byly zavedeny od 1.

Více

6 Regulační poplatky a d o p l a t k y z a l é k y

6 Regulační poplatky a d o p l a t k y z a l é k y Regulační poplatky a doplatky za léky Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity regulačních poplatků a doplatků za léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely byly

Více

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2002

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2003 65 Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2002 Řada lékařů

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lůžková péče 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za roky 1975-1993.

Více

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2001

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 12. 2002 61 Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2001 Řada lékařů

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2008

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 02. 2009 2 Nemocnice v České republice v roce 2008 Hospitals in the Czech Republic in 2008 Souhrn Koncem roku bylo

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2010

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 7. 2011 37 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2010 Health Establishments in the CR in 2010 Souhrn Tato aktuální

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2008

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 6. 2009 20 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2008 Health Establishments in the CR in 2008 Souhrn Tato aktuální

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 2. 2015 1 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013 Physicians, dentists and pharmacists 2013 V České

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, POHLED VZP

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, POHLED VZP ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, POHLED VZP DOSTUPNOST A KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE Místní a časová dostupnost (Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.) Místní dostupnost určuje, v jakém běžném dojezdovém čase musejí být

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2009

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 2010 5 Nemocnice v České republice v roce 2009 Hospitals in the Czech Republic in 2009 Souhrn Koncem roku 2009

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 2 5.5.2003 Síť zdravotnických v roce 2002 Na konci roku 2002 bylo v Pardubickém kraji

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2009

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 6. 2010 30 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2009 Health Establishments in the CR in 2009 Souhrn Tato aktuální

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 28.4.2003 Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 31.12.2002 V Moravskoslezském kraji

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2011. Health Establishments in the CR in 2011

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2011. Health Establishments in the CR in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2012 25 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2011 Health Establishments in the CR in 2011 Souhrn Tato aktuální

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.10.2003 5 Hospitalizovaní v nemocnicích Hlavního města Prahy podle kraje bydliště v

Více

Obory specializačního vzdělávání lékařů

Obory specializačního vzdělávání lékařů Obory specializačního vzdělávání lékařů 1. Anesteziologie a resuscitace Garant oboru: prim. MUDr. Bohuslav Kuta, MBA, Oddělení anesteziologicko resuscitační Tel.: 38 787 4000, e-mail: kuta@nemcb.cz Akreditace

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2006

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 5. 2007 16 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2006 Health Establishments in the CR in 2006 Souhrn Tato aktuální

Více

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části 158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm.

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Nemocnice 21. století

Nemocnice 21. století Nemocnice 21. století Úvod 1. část DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -LÉKAŘI Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních

Více

Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky

Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely (dále PZLÚ) byly zavedeny od 1. ledna 2008

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2012

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 3. 2013 4 Souhrn Nemocnice v České republice v roce 2012 Hospitals in the Czech Republic in 2012 K 31. 12. 2012

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2005

Zdravotnická zařízení v ČR v roce Health Establishments in the CR in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4.4.2006 9 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2005 Health Establishments in the CR in 2005 Souhrn Tato aktuální informace

Více

PŘEHLED POUŽITÝCH ČÍSELNÍKŮ

PŘEHLED POUŽITÝCH ČÍSELNÍKŮ O PŘEHLED POUŽITÝCH ČÍSELNÍKŮ Referenční registr NRPZS (v. 1.0-20. 5. 2016) 1 OBSAH 2 Přehled zkratek... 2 3 Číselníky využívané správními úřady... 3 3.1 AkademickyTitul Titul před jménem... 3 3.2 DruhPece

Více

Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 2016

Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 2016 Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 216 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.1

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2012. Health Establishments in the CR in 2012

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2012. Health Establishments in the CR in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 8. 2013 30 Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2012 Health Establishments in the CR in 2012 Souhrn Tato aktuální informace

Více

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2010

Nemocnice v České republice v roce Hospitals in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 3. 2011 4 Nemocnice v České republice v roce 2010 Hospitals in the Czech Republic in 2010 Souhrn Koncem roku 2010

Více

Síť zdravotnických zařízení 2001

Síť zdravotnických zařízení 2001 Síť zdravotnických zařízení 2001 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Síť zdravotnických zařízení Řada: Zdravotnická

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2015

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2015 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 215 Autoři: Ing. Markéta Bartůňková, Bc. Jan Jann, Mgr. Jan Žofka, Ing. Michal Kratochvíl, Ing. Zdena Nováková,

Více

typ pracoviště 185/2009 Sb.) do: diabetologie II. typ endokrinologie II. typ není programen určeno

typ pracoviště 185/2009 Sb.) do: diabetologie II. typ endokrinologie II. typ není programen určeno Akreditace k uskutečňování vzdělávacích programů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně získala akreditaci k uskutečňování vzdělávacích programů : A. Vzdělávání lékařů ZÁKLADNÍ OBORY MZ - potvrzení souladu

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: PLATNÉ ZN NÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZM N 21 Atestační zkouška (1) Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí podle zkušebního řádu stanoveného prováděcím

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Ekonomika III. Základy ekonomiky. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období NZIS REPORT č. K/11 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014 2017 NZIS REPORT č. K/11 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT A JEDNACÍ ŘÁD SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Článek 1 (1) Specializační oborová rada pro specializační vzdělávání

Více

KONCEPCE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

KONCEPCE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH LIBERECKÉHO KRAJE Příloha č. 3 KONCEPCE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH LIBERECKÉHO KRAJE Dokument Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zdravotnických zařízeních Libereckého kraje byl schválen Zastupitelstvem

Více

Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice

Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice Výběrová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky 21.října 2009 Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice Romana Malečkov ková ÚZIS ČR

Více

platnost akreditace pracoviště FNUSA č.j. MZDR 52252/2015-2/VLP ze dne typ pracoviště dle vzděl. programu (Vyhl. 185/2009 Sb.

platnost akreditace pracoviště FNUSA č.j. MZDR 52252/2015-2/VLP ze dne typ pracoviště dle vzděl. programu (Vyhl. 185/2009 Sb. Akreditace k uskutečňování vzdělávacích programů A. Vzdělávání lékařů ZÁKLADNÍ OBORY 1 Alergologie a klinická imunologie 2 Anesteziologie a intenzivní medicína 3 Angiologie 4 Cévní chirurgie 5 Dermatovenerologie

Více

Síť zdravotnických zařízení 2000

Síť zdravotnických zařízení 2000 Síť zdravotnických zařízení 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Síť zdravotnických zařízení Řada: Zdravotnická

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 1 23.4.2002 Lůžkový fond nemocnic a OLÚ k 31.12.2002 Podkladem prezentovaných dat jsou

Více

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce pro služby obecného hospodářského zájmu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže červen 2014 Obsah I.

Více