Katalog soudečkových a speciálních ložisek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog soudečkových a speciálních ložisek 2007-02"

Transkript

1 Katalog soudečkových a speciálních ložisek

2

3 Koncern ZKL Kontakty: ZKL, a. s. Jedovnická Brno Česká republika tel.: fax.: Technicko konzultační služby: tel.: Vývoj: tel.: Prodej: tel.: katalog platný od ledna 2007, tisk 1/2007. ZKL 2007 Všechna práva na obsah tohoto katalogu jsou vyhrazena vydavateli katalogu a katalog ani výňatky z něj nesmějí být reprodukovány bez souhlasu vydavatele. Všechny údaje v katalogu byly velmi pečlivě zkontrolovány, přesto však nelze ručit za jejich úplnost a správnost. Vydavatel si vyhrazuje také právo na případné změny v souvislosti s technickým pokrokem.

4 OBSAH Tento nabídkový katalog ložisek je určen pro snadnou orientaci v sortimentu výrobce ZKL Brno, a. s. při nákupu ložisek. Jedná se o zkrácenou verzi Koncernového katalogu vydání 2002, který byl vytvořen pro potřeby konstruktéra. Soudečková ložiska dvouřadá Válečková ložiska dvouřadá Axiální soudečková ložiska Speciální ložiska

5 S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

6

7 SOUDEČKOVÁ LOŽISKA DVOUŘADÁ Soudečková ložiska dvouřadá mají dvě řady soudečků se společnou kulovou dráhou na vnějším kroužku. Tato vnitřní konstrukce ložiska umožňuje vzájemné naklopení kroužků. Při zatížení se u některých konstruk-čních provedení soudečky svojí funkční čelní plochou opírají o pevný nebo plovoucí střední nákružek, kterým jsou vedené. Soudečková ložiska dvouřadá nejdou snadno rozebírat, montují se jako jeden celek. Mohou přenášet velké radiální a současně působící i axiální zatížení v obou směrech. Soudečková ložiska dvouřadá mají válcovou nebo kuželovou díru a vyrábějí se s plechovou ocelovou klecí (J) nebo masivní mosaznou klecí (M). Označování soudečkových ložisek dvouřadých konstrukce se symetrickými soudečky konstrukce se symetrickými soudečky a s vyšší únosností jednodílná masivní klec z mosazi vedená na soudečcích klec z ocelového plechu vedená na vnitřním kroužku masivní klec z mosazi vedená na vnitřním kroužku úprava povrchu klece vrstvou PTFE Poznámka: *Znaky stupně přesnosti, radiální vůle a hladiny vibrací lze spojovat, např. P6 + C4 + C6 = P646 S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 0 3

8 Všechna soudečková ložiska dvouřadá jsou konstrukčně zpracována a vyráběna podle ČSN, která je v plném souladu s příslušnými normami ISO. Systém řízení celého výrobního procesu dvouřadých soudečkových ložisek je certifikován dle mezinárodních norem řady ISO Soudečková ložiska dvouřadá jsou používána v mnoha průmyslových odvětvích. Pro svoje specifické vlastnosti nacházejí uplatnění zejména v následujících zařízeních a mechanizmech: převodovky nákladních automobilů a těžkých stavebních, silničních a důlních strojů, papírenské stroje, uložení náprav kolejových vozidel, elektrické lokomotivy, náročná uložení razících strojů a štítů, prosévací a třídící stroje, těžké strojírenství: lisy, náročné točnice, těžké obráběcí stroje, drtiče, jeřáby, v hutním průmyslu: válcovací stolice, uložení konvertorů, v energetice: turbíny, generátory. Hlavní rozměry Hlavní rozměry soudečkových ložisek dvouřadých uvedených v rozměrových tabulkách odpovídají mezinárodnímu rozměrovému plánu ISO. Výrobu ložisek s odlišnými rozměry je třeba projednat s výrobcem. Konstrukce Konstrukce J Konstrukce CJ J standardní provedení klece z ocelového plechu vedené na vnitřním kroužku CJ ložisko se symetrickými soudečky a s plovoucím středním nákružkem a klecí z ocelového plechu vedenou na vnitřním kroužku Konstrukce EJ Konstrukce M EJ ložisko s vyšší základní únosností se symetrickými soudečky a klecí z ocelového plechu vedenou na vnitřním kroužku a soudečcích M masivní mosazná klec vedená na vnitřním kroužku S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

9 Konstrukce CM Konstrukce EMH CM ložisko se symetrickými soudečky a pevným středním nákružkem a masivní mosazná klec vedená na vnitřním kroužku EMH ložisko s vyšší základní únosností se symetrickými soudečky a jednodílnou masivní mosaznou hřebenovou klecí vedenou na soudečcích Drážka a mazací otvory na vnějším kroužku Mají-li soudečková ložiska dvouřadá na vnějším kroužku po obvodě drážku a tři mazací otvory (W33), popř. pouze tři mazací otvory (W20), je možno přivádět mazivo přímo do ložiska mezi dvě řady soudečků. Tím se dosahuje lepšího mazání a vyšší provozní spolehlivosti. Přesnost Soudečková ložiska dvouřadá se běžně vyrábějí v normálním stupni přesnosti P0. Tento znak se v označení ložiska neuvádí. Výrobu ložisek s vyšším stupněm přesnosti je třeba projednat s výrobcem. Mezní hodnoty odchylek přesnosti rozměrů a chodu jsou uvedeny v ISO 492. Radiální vůle Běžně vyráběná soudečková ložiska dvouřadá mají normální radiální vůli, která se v označení ložiska neuvádí. Na přání zákazníka, pro zvláštní případy, lze i tato ložiska vyrobit s radiální vůlí C2 (menší než normální) nebo radiální vůlí C3, C4, C5 (větší než normální). Hodnoty vůlí jsou v následujících tabulkách. S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 0 5

10 0 0 6 S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

11 Kuželová díra Soudečková ložiska dvouřadá se vyrábějí s válcovou nebo s kuželovou dírou (K) s kuželovitostí 1:12. Ložiska s kuželovou dírou se upevňují buď přímo na kuželový čep nebo na válcový čep pomocí upínacích nebo stahovacích pouzder. Dvouřadá soudečková ložiska mohou být dodána na základě dohody také s kuželovou dírou s kuželovitostí 1:30 (K30). Typy ložiska 240, 241 jsou dodávány pouze s kuželovou dírou s kuželovitostí 1:30 (K30). Naklopitelnost Soudečková ložiska dvouřadá se mohou vyklápět ze střední polohy, aniž by došlo k narušení jejich správné funkce, o hodnoty uvedené v tabulce. Klece Soudečková ložiska dvouřadá se vyrábí v různých konstrukčních provedeních, s klecemi ocelovými lisovanými (J), nebo masivními mosaznými (M). Klece mohou být vedeny na valivých tělesech, na vnitřních kroužcích, nebo na oběžné dráze vnějšího kroužku. Dle přání zákazníka lze ložiska dodávat s klecemi i v nestandardních provedeních. Ložiska v provedení EJ nebo CJ je možno dodávat v provedení JTN. Toto provedení zaručuje zvýšení MFO o 10 %. S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 0 7

12 Ložiska dle zvláštních technických podmínek Ložiska mohou být vyrobena také podle zvláštních technických podmínek dohodnutých s odběratelem. Ložiska se označují přídavným označením TPF. Připojovací rozměry Ložiskové kroužky mohou dosedat jen na čelní opěrnou plochu na hřídeli nebo v tělese, nikoliv na přechodové zaoblení. Maximální poloměr r a u připojených součástí musí být proto menší než minimální rozměr zaoblení r smin u ložiskových kroužků. Vliv provozní teploty na materiál ložisek Všechna soudečková ložiska procházejí zvláštním tepelným zpracováním, které umožňuje jejich použití při provozní teplotě do 200 C bez nepřípustných rozměrových změn. Provozní teplota a axiální zatížení Vzhledem k vnitřní konstrukci mohou ložiska při radiálním zatížení přenášet i značné axiální zatížení. V případě, že F a / F r > e (viz ložiskové tabulky), doporučuje se zkrátit intervaly pro domazávání při mazání plastickým mazivem. Provozní teplota může představovat omezující činitel z hlediska axiálního zatížení. Doporučujeme v takovém případě obrátit se na ZKL Výzkum a vývoj, a. s., Technicko konzultační služby, které posoudí vhodnost zvoleného ložiska pro dané provozní podmínky a uložení. Axiální únosnost ložisek montovaných na upínacích pouzdrech Při namontování soudečkových ložisek na hladké hřídele pomocí upínacích pouzder závisí velikost axiálního zatížení, které může ložisko přenášet, na tření mezi hřídelí a pouzdrem. Jestliže jsou ložiska správně namonto- -vána, lze přípustné axiální zatížení vypočítat ze vztahu: F ap = 3 B d F ap B d... maximální přípustné axiální zatížení [N]... šířka ložiska [mm]... průměr díry ložiska [mm] Minimální zatížení Na ložiska s bodovým i čárovým stykem musí působit určité minimální zatížení, aby byl zajištěn jejich bezporuchový chod. To platí také pro soudečková ložiska, především pro provoz při vysokých otáčkách, při kterých setrvačné síly soudečků, klece i tření v mazivu mohou mít negativní vliv na odvalování a mohou způsobit poškození soudečků i oběžných drah. Požadované minimální zatížení lze v takových případech odhadnout ze vztahu : F rm = 0,02 Cr F rm Cr... minimální radiální zatížení [N]... základní dynamická únosnost [N] Hmotnost součástí zatěžujících ložisko, spolu s vnějšími působícími silami, obvykle překračuje požadované minimální zatížení. Není-li tomu tak, musí se ložisko zatížit přídavnou silou: např. zvětšením napnutí řemene, zvětšením kroutícího momentu při chodu naprázdno apod. Dynamické zatížení Základní dynamická únosnost Základní dynamická únosnost je neměnné zatížení, při kterém ložisko dosáhne trvanlivosti jednoho milionu otáček. Pro radiální ložiska se základní dynamická únosnost C r vztahuje na čistě radiální zatížení (pro axiální ložiska se základní dynamická únosnost C a vztahuje na čistě axiální zatížení působící v ose ložiska). Velikost základní dynamické únosnosti závisí na rozměrech ložiska, počtu valivých těles, materiálu a konstrukci ložiska. Hodnoty základních dynamických únosností jsou stanovené na základě ISO S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

13 Ekvivalentní dynamické zatížení Abychom mohli provést výpočet trvanlivosti, je třeba skutečně působící zatížení přepočítat na ekvivalentní, tj. myšlené rovnoměrné zatížení odpovídající předpokladům při výpočtu základních dynamických únosností a mající na trvanlivost ložiska stejný vliv, jako skutečně působící zatížení. Teprve toto zatížení můžeme použít k výpočtu poměru C / P. Pro správný výpočet musíme znát co nejpřesněji vnější síly působící na ložisko. Radiální ložiska Radiální dynamické ekvivalentní zatížení je myšlená hodnota, která se při kombinovaném zatížení (tj. při současném radiálním i axiálním zatížení) stanoví z rovnic: P er = F r + Y 1 F a P er = 0,67 F r + Y 2 F a pro F a / F r e pro F a / F r > e P er F r F a... radiální dynamické ekvivalentní zatížení [N]... radiální zatížení [N]... axiální zatížení [N] e, Y 1, Y 2... hodnoty součinitelů e, Y 1, Y 2 jsou uvedeny v tabulkové části. Statické zatížení Základní statická únosnost Když působí na valivé ložisko zatížení v klidu nebo při velmi pomalém otáčení, kývavém pohybu, anebo když je ložisko vystavené rázům a silám po dobu kratší než je doba jedné otáčky, není přípustné zatížení ložiska určovat dynamickou únavou funkčních ploch, ale přípustnými trvalými deformacemi oběžných drah a valivých těles. Hodnoty základní radiální statické únosnosti C or (a základní axiální statické únosnosti C oa pro axiální soudečková ložiska) byly stanoveny podle mezinárodní normy ISO 76. Základní statická únosnost je zatížení, které vyvolá v místě styku nejvíce zatíženého valivého tělesa ve střední části kontaktní plochy mezi valivým tělesem a oběžnou dráhou celkovou plastickou deformaci hodnoty průměru valivého tělesa. Za normálních podmínek mazání tato hodnota odpovídá maximálnímu kontaktnímu napětí cca MPa. Měřítkem bezpečnosti vůči vzniku příliš velkých plastických deformací je koeficient bezpečnosti při statickém zatížení s o. s o = C or P oe C or P oe s o... základní statická únosnost [N]... ekvivalentní statické zatížení [N]... statická bezpečnost Pro ložiska, která se musí lehce otáčet a mají mít klidný chod, je žádoucí vysoká hodnota statické bezpečnosti, při menších požadavcích na klidný chod postačí menší hodnoty s o. Při určování hodnot koeficientu s o se vychází většinou z praxe a zkušeností. Ekvivalentní statické zatížení Souvislost ekvivalentního statického zatížení se skutečným a jeho definice je obdobná jako při ekvivalentním dynamickém zatížení. P oer = F r + Y o F a P oer F r F a Y o... radiální ekvivalentní statické zatížení [N]... radiální zatížení ložiska [N]... axiální zatížení ložiska [N]... hodnota součinitele Y o je uvedena v tabulkové části S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 0 9

14 Mezní frekvence otáčení Mezní frekvence otáčení uvedená v tabulkové části katalogu je maximální počet otáček, při kterých ložisko pracuje s určitou mírou bezpečnosti bez poruchy za těchto provozních podmínek: zatížení ložiska odpovídá trvanlivosti L 10h =~ hodin, velikost axiální složky sil F a zatěžujících radiální soudečkové ložisko dosahuje maximálně 25 % velikosti radiální složky F r, ložiska jsou vyrobena v normálním stupni přesnosti s normální radiální vůlí, mezní frekvence otáčení pro mazání olejem platí pro mazání v olejové lázni. Pokud ložisko pracuje při větším zatížení, než je uvedeno výše, je nutné hodnotu mezní frekvence otáčení korigovat. Např. když zatížení ložiska odpovídá trvanlivosti ložiska L 10h = hodin, hodnota mezní frekvence otáčení se snižuje o 3 28 % v závislosti na velikosti ložiska (u malých je tato korekce menší); v případě, že je odpovídající trvanlivost L 10h = hodin, korekce mezní frekvence otáčení ložiska se pohybuje v rozmezí %. Podobně je nutné hodnotu mezní frekvence otáčení snížit, když u radiálních ložisek velikost axiálního zatížení překračuje 25% velikosti radiální složky. Např. když F a / F r = 0,6, je nutné hodnotu mezní frekvence otáčení snížit o 10 %, když F a / F r = 2, pak se mezní frekvence otáčení sníží o 26 %. Mezní frekvenci otáčení udávanou v katalogu je možné naopak za určitých podmínek překročit. Např. u radiálních soudečkových ložisek je možné hodnotu mezní frekvence otáčení zvýšit až o 30 % při dodržení následujících podmínek: zatížení ložiska a velikost F a odpovídají katalogovým provozním podmínkám (L 10h = hodin, poměr F a / F r nepřekračuje hodnotu 0,25), je zajištěno dostatečně výkonné olejové oběhové mazání, ložisko a součásti s ložiskem související jsou vyrobeny se zvýšenou přesností, je použito ložisko se zvýšenou radiální vůlí (C3). Ve všech případech, kdy je nutné stanovit hodnotu mezní frekvence otáčení pro ložiska pracující za jiných provozních podmínek, než jsou podmínky platné pro mezní frekvenci otáčení, uvedenou v tabulkové části katalogu, doporučujeme obrátit se s touto problematikou na ZKL Výzkum a vývoj, a. s., Technicko konzultační služby. Mazání ložisek Mazání plastickým mazivem Mazání plastickým mazivem má v porovnání s mazáním olejem řadu praktických výhod, a proto se mu dává přednost všude tam, kde je možné tento způsob mazání použít. Konstrukce uložení s ložisky mazanými plastic- -kým mazivem je zpravidla jednoduchá, náklady na utěsnění ložiskového prostoru jsou nižší než u olejového mazání a nebezpečí úniku maziva z uložení není tak velké jako u mazání olejem. Při první montáži se naplní vnitřní prostor v ložisku zcela mazivem, volný prostor kolem ložiska pouze přibližně z jedné třetiny až poloviny. Pokud je to možné, doporučujeme zásadně ložiska namazat až po montáži z důvodu zabránění možného znečištění, nebo jiného znehodnocení maziva během montáže. Plastické mazivo po určité době ztrácí svoje mazací vlastnosti. Hlavní faktory, které ovlivňují životnost plastického maziva: jakost maziva, velikost ložiska, provozní otáčky, provozní teplota, pracovní prostředí S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

15 Proto je nutné ložiska pravidelně domazávat. Doporučenou délku domazávacího intervalu tf je možné odečíst z následujícího diagramu, který určuje hodnotu v závislosti na provozních otáčkách n a průměru díry ložiska d. Diagram platí pro tyto provozní podmínky: zatížení ložiska nepřekračuje 15 % základní dynamické únosnosti, je použito plastické mazivo běžné jakosti, provozní teplota vnějšího kroužku ložiska je max. 70 C, ložisko je umístěno na vodorovném hřídeli. Pokud provozní teplota překračuje 70 C, domazávací interval se zkracuje, pro každých 15 C, o které je teplota vyšší než 70 C, na polovinu. Při teplotě pod 40 C je možné naopak domazávací interval zvýšit až na dvojnásobek. Pro ložiska uložená na svislých hřídelích doporučujeme zkrátit t f dle diagramu na polovinu. Množství maziva Q potřebné k domazání ložiska určíme buď podle instrukcí výrobce zařízení, ve kterém je ložisko namontováno, nebo podle vztahu: Q = 0,005 D B Q D B... množství maziva [g]... vnější průměr ložiska [mm]... šířka ložiska [mm] S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 1 1

16 Plastické mazivo dodáváme do ložiska nejlépe pomocí mazacího lisu. U ložisek v provedení W33 je nejvhodnější (pokud to konstrukce uložení umožňuje) přivádět plastické mazivo otvory ve vnějším kroužku. Pokud ložisko pracuje při poměrně vysokých otáčkách, tzn. že vyžaduje časté domazávání, existuje nebezpečí nadměrného hromadění maziva v ložiskovém prostoru. Toto mazivo je potřeba po určité době odstranit. K tomuto účelu se s výhodou používá tzv. odstřikovač maziva, který je součástí konstrukce uložení. Nová soudečková ložiska pracující při vyšších otáčkách s použitím odstřikovače maziva musí mít na začátku provozu bohaté mazání. Po jedné hodině, a pak znovu po 24 hodinách po spuštění nových ložisek, má být doplněn trojnásobek normálního množství maziva. Důležité upozornění: při domazávání se používá stejný druh plastického maziva, jaké bylo v ložisku původně použito. Nikdy spolu nemísíme různá plastická maziva, pokud nemáme jistotu, že jsou vzájemně kompatibilní. Protože se však v praxi nemůže míchání plastických maziv zcela vyloučit, lze relativně bez následků použít směsi z: plastických maziv se stejným zahušťovacím prostředkem, lithných / vápenatých plastických maziv, vápenatých / bentonitových plastických maziv. Nevhodné jsou směsi plastických maziv: sodných / lithných, sodných / vápenatých, sodných / hlinitých, sodných / bentonitových, hlinitých / bentonitových. Při míchání těchto maziv může dojít ke změně struktury, a také je možné silné změknutí smíchaného plastického maziva. Má-li se přejít na jiný druh plastického maziva, je nutné provést domazání velkým množstvím maziva (výplach plastickým mazivem), pokud to konstrukce uložení umožní. Případné další domazání má být provedeno za kratší časový úsek. Přehled plastických maziv je uveden v tabulce: S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

17 Mazání olejem Mazání ložisek olejem se používá zejména v těchto případech: domazávací intervaly pro mazání plastickým mazivem jsou příliš krátké, provozní teplota ložiska je tak vysoká, že není vhodné použít plastické mazivo, celé zařízení je mazáno olejem (např. převodovky). U soudečkových ložisek se používá jednak mazání olejovou lázní, kdy hladina oleje sahá zpravidla do výšky středu nejnižšího valivého tělesa v ložisku, a jednak mazání s oběhem oleje. Pro mazání valivých ložisek se používají zpravidla minerální oleje s dobrou chemickou stabilitou. Vhodná vztažná viskozita minerálního oleje υ 1, se stanoví z grafu v závislosti na středním průměru ložiska: d s = (D + d) / 2 d s D d... střední průměr ložiska [mm]... vnější průměr ložiska [mm]... průměr díry [mm] Pokud známe provozní teplotu t ložiska (nebo ji můžeme zjistit), určíme z grafu provozní viskozitu υ při mezinárodně normalizované porovnávací teplotě 40 C, která je potřebná pro výpočet viskozního poměru: κ = υ / υ 1 κ... viskozní poměr υ... provozní viskozita [mm 2 s-1 ] υ 1... vztažná viskozita [mm 2 s-1 ] Pokud je κ menší než 1, je vhodné použít olej s tzv. EP přísadami, které zabraňují sváření kovových součástí v místě dotyku při lokálním zvýšení teploty. Pokud k klesne pod hodnotu 0,4 je použití oleje s EP přísadami nutné. S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 1 3

18 0 1 4 S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

19 S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 1 5

20 Montáž a demontáž soudečkových ložisek Základním předpokladem správné montáže i demontáže je čistota pracoviště, tj. jednak čistota vlastních ložisek a maziva, dále čistota dalších součástí uložení a montážního nářadí. Ložiska vyjímáme z ochranného obalu až těsně před montáží. Montáž ložisek s válcovou dírou Ložiska můžeme montovat na čepy nebo do otvorů ložiskových těles buď za studena nebo za tepla. Za studena se montují spíše menší ložiska. Síla potřebná k montáži se vyvíjí lisem nebo narážením. Tam, kde je to možné, doporučujeme místo narážení použít mechanický nebo hydraulický lis. V obou případech je potřebné na monto-vaný ložiskový kroužek působit prostřednictvím montážního přípravku. Nikdy nevedeme přímé údery na ložiskové kroužky! Montážní síla se nesmí přenášet přes valivá tělesa. Montážní přípravek ve tvaru trubky opřeme vždy pouze o ten kroužek, který se montuje, popř. o oba ložiskové kroužky současně. Jelikož síla potřebná k montáži se s velikostí ložiska značně zvyšuje, je nutné větší ložiska montovat za tepla. Zde se nejčastěji používají tyto metody ohřevu: v olejové lázni, indukční ohřev, v ohřívací peci. Ložiska se ohřívají na teplotu max. 100 C. Je zakázáno ohřívat ložiska otevřeným plamenem svářecího zařízení. Montáž ložisek s kuželovou dírou Ložiska s kuželovou dírou se upevňují na hřídel pomocí upínacích nebo stahovacích pouzder, popř. se montují přímo na kuželový čep. Dostatečně spolehlivé upevnění vnitřního kroužku se kontroluje sledováním zmenšení radiální vůle ložiska (provádí se pomocí spárových měrek) během montáže, popř. měřením délky axiálního posunutí vnitřního kroužku na kuželovém čepu nebo upínacím či stahovacím pouzdru. Počáteční poloha pro měření axiálního posunutí je taková poloha, při které stykové plochy kroužku a hřídele (nebo pouzdra) na sebe dosedají po celé délce úložné plochy. Hodnoty potřebné pro montáž jsou uvedeny v tabulce. Montáž vnitřních kroužků je možné provádět následujícími způsoby: narážením pomocí montážního pouzdra, pomocí matice KM a montážního klíče, pomocí speciální hydraulické matice, montáží za tepla. Ložiska s kuželovou dírou se montují na příslušnou hřídel vždy s určitým přesahem. Měřítkem daného přesahu je zmenšení radiální vůle montovaného ložiska nebo posunutí vnitřního kroužku na kuželovém čepu. U soudečkových ložisek dvouřadých se doporučuje měřit úbytek (zmenšení) radiální vůle zabudovaného ložiska. Pouze u malých ložisek nebo při omezených prostorových podmínkách se provádí kontrola axiálního posunutí, což však vyžaduje určitou zkušenost při určení výchozí polohy. Pro měření radiální vůle před, při a po montáži se používají běžně spárové měrky. Vůli je nutno měřit vždy mezi oběžnou dráhou vnějšího kroužku a neza- -tíženým soudečkem v horní části postaveného ložiska. Před prováděným měřením je vždy nutno ložisko několikrát protočit, aby se soudečky usadily ve správné poloze. Při měření se soudeček lehce přitiskne k vodícímu kroužku (dle konstrukčního provedení) mezi oběma řadami soudečků. Naměřená radiální vůle musí být stejná pro obě řady soudečků. Doporučené hodnoty zmenšení radiální vůle a axiálního posunutí pro soudečková ložiska s kuželovou dírou jsou uvedeny v následující tabulce. Pokud se dodrží toto doporučení, je přesah plně dostatečný (především při dosažení horní meze zmenšení radiální vůle), viz tabulka S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

21 Doporučené hodnoty axiálního posunutí vnitřního kroužku na hřídeli a zmenšení radiální vůle při montáži soudečkových ložisek dvouřadých s kuželovou dírou při kuželovitosti 1:12 a 1:30. S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 1 7

22 Demontáž ložisek Ložiska s válcovou dírou se demontují pomocí mechanických stahováků (v případě malých a středních ložisek) nebo pomocí tlakového oleje (u středních a velkých ložisek). Ložiska uložená na kuželový čep se demontují pomocí mechanických stahováků (pouze malá ložiska) nebo tlakovým olejem (střední a velká ložiska). Malá a středně velká ložiska uložená na upínacím pouzdru se stahují demontážním pouzdrem, u středních a velkých ložisek je vhodné použít speciální hydraulickou matici. Malá a středně velká ložiska uložená na stahovacích pouzdrech se demontují pomocí matice KM a montážního klíče, pro velká ložiska je vhodné použít speciální hydraulickou matici S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

23 S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 1 9

24 SOUDEČKOVÁ LOŽISKA DVOUŘADÁ d = mm Hlavní rozměry d D B r s min mm Základní únosnost Mezní frekv. pro mazání Hmotnost dynamická statická plastickým mazivem C r C or olejem s válcovou dírou kn min -1 kg s kuželovou dírou Označení ložiska s válcovou dírou EW33J EW33J EW33J EW33J EW33J EW33MH* EW33J EW33J EW33MH* EW33J EW33J EW33MH* EW33J EW33J EW33MH* EW33J EW33J W33M* EW33J EW33J W33M* Upozornění: Dodávky ložisek ozn. * nutno projednat s výrobcem S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

25 Označení ložiska s kuželovou dírou Připojovací rozměry d a min D a max r a max Upínací pouzdro Stahovací pouzdro Stahovací matice Výpočtové koeficienty e Y 1 Y 2 Y 0 mm 22205EKW33J H305 AH305 KM EKW33J H306 AH306 KM EKW33J H307 AH307 KM EKW33J H308 AH308 KM EKW33J H2308 AH2308 KM EKW33MH H2308 AH2308 KM EKW33J H309 AH309 KM EKW33J H2309 AH2309 KM EKW33MH H2309 AH2309 KM EKW33J H310 AH310X KM EKW33J H2310 AH2310X KM EKW33MH H2310 AH2310X KM EKW33J H311 AH311X KM EKW33J H2311 AH2311X KM EKW33MH H2311 AH2311X KM EKW33J H312 AH312X KM EKW33J H2312 AH2312X KM KW33M H2312 AH2312X KM EKW33J H313 AH313 KM EKW33J H2313 AH2313 KM KW33M H2313 AH2313 KM S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 2 1

26 SOUDEČKOVÁ LOŽISKA DVOUŘADÁ d = mm Hlavní rozměry d D B r s min mm Základní únosnost Mezní frekv. pro mazání Hmotnost dynamická statická plastickým mazivem C r C or olejem s válcovou dírou kn min -1 kg s kuželovou dírou Označení ložiska s válcovou dírou EW33J EW33J W33M* EW33J EW33J W33M* EW33J W33M* EW33J W33M* EW33J W33M* EW33J W33M* EW33J W33M* , CW33J W33M* EW33J W33M* Upozornění: Dodávky ložisek ozn. * nutno projednat s výrobcem S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

27 Označení ložiska s kuželovou dírou Připojovací rozměry d a min D a max r a max Upínací pouzdro Stahovací pouzdro Stahovací matice Výpočtové koeficienty e Y 1 Y 2 Y 0 mm 22214EKW33J H314 AH314 KM EKW33J H2314 AH2314X KM KW33M H2314 AH2314X KM EKW33J H315 AH315 KM EKW33J H2315 AH2315X KM KW33M H2315 AH2315X KM EKW33J H316 AH316 KM KW33M H316 AH316 KM EKW33J H2316 AH2316X KM KW33M H2316 AH2316X KM EKW33J H317 AH317X KM KW33M H317 AH317X KM EKW33J H2317 AH2317X KM KW33M H2317 AH2317X KM EKW33J H318 AH318X KM KW33M H318 AH318X KM CKW33J H2318 AH3218X KM KW33M H2318 AH3218X KM EKW33J H2318 AH2318X KM KW33M H2318 AH2318X KM S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 2 3

28 SOUDEČKOVÁ LOŽISKA DVOUŘADÁ d = mm Hlavní rozměry d D B r s min mm Základní únosnost Mezní frekv. pro mazání Hmotnost dynamická statická plastickým mazivem C r C or olejem s válcovou dírou kn min -1 kg s kuželovou dírou Označení ložiska s válcovou dírou EW33J W33M* EW33J W33M* EW33J W33M* CW33J W33M* EW33J W33M* CW33J CW33J W33M* CW33J EW33J W33M* CW33J W33M* EW33J W33M* Upozornění: Dodávky ložisek ozn. * nutno projednat s výrobcem S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

29 Označení ložiska s kuželovou dírou Připojovací rozměry d a min D a max r a max Upínací pouzdro Stahovací pouzdro Stahovací matice Výpočtové koeficienty e Y 1 Y 2 Y 0 mm 22219EKW33J H319 AH319X KM KW33M H319 AH319X KM EKW33J H2319 AH2319 KM KW33M H2319 AH2319 KM EKW33J H320 AH320X KM KW33M H320 AH320X KM CKW33J H2320 AH3220X KM KW33M H2320 AH3220X KM EKW33J H 2320 AH 2320X KM KW33M H2320 AH2320X KM CK30W33J CKW33J H3122 AH3122X KM KW33M H3122 AH3122X KM CK30W33J AH24122 KM EKW33J H3222 AH3120X KM KW33M H3222 AH3120X KM CKW33J H2322 AH3222X KM KW33M H2322 AH3222X KM EKW33j H2322 AH2322X KM KW33M H2322 AH2322X KM S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 2 5

30 SOUDEČKOVÁ LOŽISKA DVOUŘADÁ d = mm Hlavní rozměry d D B r s min mm Základní únosnost Mezní frekv. pro mazání Hmotnost dynamická statická plastickým mazivem C r C or olejem s válcovou dírou kn min -1 kg s kuželovou dírou Označení ložiska s válcovou dírou CW33J W33M* CW33J W33M CW33J EW33J W33M* CW33J W33M* EW33J W33M* CW33J W33M* CW33J W33M CW33J EW33J W33M* CW33J W33M* EW33J W33M* CW33J W33M* CW33J W33M CW33J EW33J Upozornění: Dodávky ložisek ozn. * nutno projednat s výrobcem S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

31 Označení ložiska s kuželovou dírou Připojovací rozměry d a min D a max r a max Upínací pouzdro Stahovací pouzdro Stahovací matice Výpočtové koeficienty e Y 1 Y 2 Y 0 mm 23024CKW33J H3024 AH3024X KM KW33M H3024 AH3024X KM CK30W33J AH24024 KM KW33M H3124 AH3124X KM CK30W33J AH KM EKW33J H3124 AH3124X KM KW33M H3124 AH3124X KM CKW33J H2324 AH3224X KM KW33M H2324 AH3224X KM EKW33J H2324 AH2324X KM KW33M H2324 AH2324X KM CKW33J H3026 AH3026X KM KW33M H3026 AH3026X KM CK30W33J AH24026 KM KW33M H3126 AH3126X KM CK30W33J AH KM EKW33J H3126 AH3126X KM KW33M H3126 AH3126X KM CKW33J H2326 AH3226X KM KW33M H2326 AH3226X KM EKW33J H2326 AH2326X KM KW33M H2326 AH2326X KM CKW33J H3028 AH3028X KM KW33M H3028 AH3028X KM CK30W33J AH24028 KM KW33M H3128 AH3128X KM CK30W33J AH KM EKW33J H3128 AH3128X KM S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 2 7

32 SOUDEČKOVÁ LOŽISKA DVOUŘADÁ d = mm Hlavní rozměry d D B r s min mm Základní únosnost Mezní frekv. pro mazání Hmotnost dynamická statická plastickým mazivem C r C or olejem s válcovou dírou kn min -1 kg s kuželovou dírou Označení ložiska s válcovou dírou W33M* CW33M W33M CW33J W33M* CW33J W33M CW33J EW33J W33M* W33M ,5 42, W33M W33M CW33J CW33J W33M CW33J EW33J EW33JTN W33M* CW33M* W33M W33M CW33J W33M CW33J W33M CW33M W33M Upozornění: Dodávky ložisek ozn. * nutno projednat s výrobcem S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

33 Označení ložiska s kuželovou dírou Připojovací rozměry d a min D a max r a max Upínací pouzdro Stahovací pouzdro Stahovací matice Výpočtové koeficienty e Y 1 Y 2 Y 0 mm 22228KW33M H3128 AH3128X KM CKW33M H2328 AH3228X KM KW33M H2328 AH2328X KM CKW33J H3030 AH3030X KM KW33M H3030 AH3030X KM CK30W33J AH24030 KM KW33M H3130 AH3130X KM CK30W33J AH KM EKW33J H3130 AH3130X KM KW33M H3130 AH3130X KM KW33M H2330 AH3230X KM KW33M H2330 AH2330X KM KW33M H3032 AH3032 KM CKW33J H3032 AH3032 KM CK30W33J AH KM KW33M H3132 AH3132 KM CK30W33J AH KM EKW33J H3132 AH3132 KM EKW33JTN H3132 AH3132 KM KW33M H3132 AH3132 KM CKW33M H2332 AH3232 KM KW33M H2332 AH2332 KM KW33M H3034 AH3034 KM CK30W33J AH KM KW33M H3134 AH3134 KM CK30W33J AH KM KW33M H3134 AH3134 KM CKW33M H2334 AH3234 KM KW33M H2334 AH2334 KM S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 2 9

34 SOUDEČKOVÁ LOŽISKA DVOUŘADÁ d = mm Hlavní rozměry d D B r s min mm Základní únosnost Mezní frekv. pro mazání Hmotnost dynamická statická plastickým mazivem C r C or olejem s válcovou dírou kn min -1 kg s kuželovou dírou Označení ložiska s válcovou dírou W33M CW33J W33M CW33J W33M CW33M W33M W33M W33M W33M CW33M CW33M CW33M EW33MH W33M EW33MH W33M CW33M W33M CW33M EW33MH W33M EW33MH W33M CW33M W33M S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

35 Označení ložiska s kuželovou dírou Připojovací rozměry d a min D a max r a max Upínací pouzdro Stahovací pouzdro Stahovací matice Výpočtové koeficienty e Y 1 Y 2 Y 0 mm 23036KW33M H3036 AH3036 KM CK30W33J AH24036 KM KW33M H3136 AH3136 KM CK30W33J AH24136 KM KW33M H3136 AH2236 KM CKW33M H2336 AH3236 KM KW33M H2336 AH2336 KM KW33M H3038 AH3038 HML41T KW33M H3138 AH3138 HM42T KW33M H3138 AH2238 HM42T CKW33M H2338 AH3238 HM42T CKW33M H2338 AH2338 HM42T CKW33M H3040 AH3040 HML43T EK30W33MH AOH24040 HM KW33M H3140 AH3140 HM44T EK30W33MH AOH24140 HM KW33M H3140 AH2240 HM44T CKW33M H2340 AH3240 HM44T KW33M H2340 AH2340 HM44T CKW33M H3044 AH3044 HML47T EK30W33MH AOH24044 HM KW33M H3144 AH3144 HM48T EK30W33MH AOH24144 HM KW33M H3144 AH2244 HM48T CKW33M H2344 AH2344 HM48T KW33M H2344 AH2344 HM48T S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 3 1

36 SOUDEČKOVÁ LOŽISKA DVOUŘADÁ d = mm Hlavní rozměry d D B r s min mm Základní únosnost Mezní frekv. pro mazání Hmotnost dynamická statická plastickým mazivem C r C or olejem s válcovou dírou kn min -1 kg s kuželovou dírou Označení ložiska s válcovou dírou CW33M W33M EW33MH W33M CW33M W33M CW33M CW33M EW33MH W33M W33M W33M W33M W33M EW33MH W33M W33M CW33M W33M W33M EW33MH W33M W33M W33M W33M EW33MH W33M W33M S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

37 Označení ložiska s kuželovou dírou Připojovací rozměry d a min D a max r a max Upínací pouzdro Stahovací pouzdro Stahovací matice Výpočtové koeficienty e Y 1 Y 2 Y 0 mm 23048CKW33M H3048 AH3048 HML52T KW33M H3148 AH3148 HM52T EK30W33MH AOH24148 HM KW33M H3148 AH2248 HM52T CKW33M H2348 AH2348 HM52T KW33M H2348 AH2348 HM52T CKW33M H3052 AH3052 HML56T CKW33M H3152 AH3152 HM58T EK30W33MH AOH24152 HM KW33M H3152 AH2252 HM58T KW33M H2352 AH2352 HM58T KW33M H2352 AH2352 HM58T KW33M H3056 AH3056 HML60T KW33M H3156 AH3156 HM62T EK30W33MH KW33M H3156 AH2256 HM62T KW33M H2356 AH2356 HM62T CKW33M H2356 AH2356 HM62T KW33M H3060 AH3060 HML64T KW33M H3160 AH3160 HM66T EK30W33MH KW33M H3160 AH2260 HM66T KW33M H3260 AH3260 HM66T KW33M H3064 AH3064 HML69T KW33M H3164 AH3164 HM70T EK30W33MH KW33M H3164 AH2264 HM70T KW33M H3264 AH3264 HM70T S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 3 3

38 SOUDEČKOVÁ LOŽISKA DVOUŘADÁ d = mm Hlavní rozměry d D B r s min mm Základní únosnost Mezní frekv. pro mazání Hmotnost dynamická statická plastickým mazivem C r C or olejem s válcovou dírou kn min -1 kg s kuželovou dírou Označení ložiska s válcovou dírou W33M EW33MH W33M W33M W33M W33M CW33M W33M EW33MH W33M W33M W33M W33M EW33MH W33M CW33M W33M CW33M EW33MH CW33M W33M W33M W33M W33M W33M EW33MH S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

39 Označení ložiska s kuželovou dírou Připojovací rozměry d a min D a max r a max Upínací pouzdro Stahovací pouzdro Stahovací matice Výpočtové koeficienty e Y 1 Y 2 Y 0 mm 23068KW33M H3068 AH3068 HML73T EKW33MH AH24068-H HM KW33M H3168 AH3168 HM74T KW33M H3268 AH3268 HM74T KW33M H3072 AH3072 HML77T KW33M H3172 AH3172 HM80T CKW33M H3272 AH3272G HM KW33M H3076 AH3076 HML82T EK30W33MH AOH24076 HM KW33M H3176 AH3176 HM84T KW33M H3276 AH3276 HM84T KW33M H3080 AH3080 HML86T KW33M H3180 AH3180 HM88T EK30W33MH AH24180 HM KW33M H3280 AH3280 HM88T CKW33M KW33M H3084 AH3084 HML90T CKW33M H3184 AH3184 HM92T EK30W33MH AOH HM CKW33M H3284 AH3284 HM92T KW33M H3088 AH3088X HML94T KW33M H3188 AH3188X HM96T KW33M H3288 AH3288X HM96T KW33M H3092 AH3092X HML98T KW33M H3192 AH3192X HM102T EK30W33MH S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 3 5

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, RED_IZO: 600020355 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Vzděláváním za

Více

Ložiska SKF Energy Efficient

Ložiska SKF Energy Efficient Ložiska SKF Energy Efficient Nižší tření, nižší spotřeba energie SKF Energy Efficient The Power of Knowledge Engineering Spoři Jednou za čas se objeví novinka, která nabízí ohromné možnosti, pokud se prosadí

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Jednořadá kuželíková ložiska... 605 Párovaná jednořadá kuželíková ložiska... 671

Jednořadá kuželíková ložiska... 605 Párovaná jednořadá kuželíková ložiska... 671 Kuželíková ložiska Jednořadá kuželíková ložiska... 605 Párovaná jednořadá kuželíková ložiska... 671 601 Kuželíková ložiska SKF vyrábí kuželíková ložiska ve velkém počtu provedení a velikostí, které nacházejí

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Univerzální řešení Polymerová kuličková ložiska SKF. Korozní a chemická odolnost Nízká hmotnost a tichý chod Nepotřebují mazivo

Univerzální řešení Polymerová kuličková ložiska SKF. Korozní a chemická odolnost Nízká hmotnost a tichý chod Nepotřebují mazivo Univerzální řešení Polymerová kuličková ložiska SKF Korozní a chemická odolnost Nízká hmotnost a tichý chod Nepotřebují mazivo Polymerová kuličková ložiska SKF pro zvláštní provozní podmínky Polymerová

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN Faktory ovlivňující životnost lana Pro ekonomické využití výtahových lan je velmi důležitá instalační přístupnost, stejně jako životnost lan. Co se týká faktorů ovlivňujících

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy 1. přednáška 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ 3. Právní předpisy 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a) Základní pojmy z oblasti zdvihacích zařízení jednoduchá

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

VY_32_INOVACE_C 08 12

VY_32_INOVACE_C 08 12 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice POLOHOVACÍ OSY LINEÁRNÍCH MOTORŮ Porovnání vlastností pohonných systémů Při výběru vhodných poháněcích prvků pro polohovací úlohy jsou k

Více

OSVĚŽENÍ NA TRHU DODAVATELŮ

OSVĚŽENÍ NA TRHU DODAVATELŮ OSVĚŽENÍ NA TRHU DODAVATELŮ Nabízíme spolupráci při zajištění Vašich potřeb v oblasti dodávek valivých ložisek, pojistných kroužků, gufer, klínových řemenů apod.. Nabízíme kompletní sortiment ložisek do

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Značka SKF se v současné době těší značné důvěře zákazníků, kterým nabízí širokou škálu produktů a služeb.

Značka SKF se v současné době těší značné důvěře zákazníků, kterým nabízí širokou škálu produktů a služeb. Hlavní katalog Značka SKF se v současné době těší značné důvěře zákazníků, kterým nabízí širokou škálu produktů a služeb. Skupina SKF si udržuje vedoucí postavení ve světě jako nositel jakosti. Kvalitní

Více

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPAR BIO-BIT je nízkoviskózní biolo-gicky odbouratelný olej sloužící jako separační prostředek při výrobě, zpracování a pokládce obalované asfaltové směsi. SEPAR

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11

ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11 ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11 SPOJENÍ NOSIČE ČEPU S RÁMEM Nosič čepu je přišroubován k rámu průchozími šrouby. Poloha čepu nemusí být přesná. Díry pro šrouby volte podle jemné šroubů a a 1 b b 1 1 M 5 4 30

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Další kuličková ložiska... 1083 Další ložiska s čárovým stykem... 1085 Ložiska pro otoče... 1093 Zvláštní výrobky pro speciální uložení...

Další kuličková ložiska... 1083 Další ložiska s čárovým stykem... 1085 Ložiska pro otoče... 1093 Zvláštní výrobky pro speciální uložení... Další výrobky SKF Další kuličková ložiska... 1083 Velká kuličková ložiska s plnicími drážkami... 1083 Kuličková ložiska s konstantním průřezem... 1083 Víceřadá kuličková ložiska... 1084 Velkorozměrová

Více

MNOHOSTRANNÉ MAZADLA. www.spreje.cz

MNOHOSTRANNÉ MAZADLA. www.spreje.cz MNOHOSTRANNÉ MAZADLA MNOHOSTRANNÉ MAZADLO AL-W Speciální tuk pro mazání, korozní ochranu a pro použití pod vodou (klasifikace dle DIN 51 502: KPL 1-2E -25). Účinná ochrana proti agresivním kapalinám (např.

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ SOUSTRUŽENÁ TĚSNĚNÍ VOLBA PROFILŮ V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH VOLITELNÁ KOMBINACE MATERIÁLŮ TĚSNĚNÍ PÍSTNÍ. číslo 3.

PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ SOUSTRUŽENÁ TĚSNĚNÍ VOLBA PROFILŮ V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH VOLITELNÁ KOMBINACE MATERIÁLŮ TĚSNĚNÍ PÍSTNÍ. číslo 3. SOUSTRUŽENÁ TĚSNĚNÍ PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ VOLBA PROFILŮ V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH VOLITELNÁ KOMBINACE MATERIÁLŮ číslo 3.1 PÍSTNÍ TĚSNĚNÍ ZÁSTAVBOVÉ PROSTORY Dvojčinný píst (jednočinný)

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti Vnější LED osvětlení kolejových vozidel Prezentace společnosti Kde nás najdete? MSV Elektronika s.r.o Poštovní 662 74213 Studénka tel./fax: 556 455 330/331 info@msvelektronika.cz Pobočka: Pávovská 2403

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18 ŠITÉ KRYCÍ KRUHOVÉ MÌCHY Šité krycí kruhové měchy Konstrukční řešení kruhových šitých měchů je velice variabilní. Vnitřní i vnější průměry lze nadefi novat přesně podle potřeb aplikace. Libovolně je možné

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Průmyslové převodovky Ing. Magdalena

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Automatická maznice SYSTEM 24 (LAGD 60 a LAGD 125)

Automatická maznice SYSTEM 24 (LAGD 60 a LAGD 125) Použití SKF SYSTEM 24 je automatická maznice, která je určena pro domazávání jednoho mazacího místa. Mazací místa, která jsou určena pro domazávání mazacím lisem, mohou být tedy snadno mazána plastickým

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Trubkové pohony HiPro LT 50 / LT 60 Návod k montáži

Trubkové pohony HiPro LT 50 / LT 60 Návod k montáži Návod k montáži Přípravné práce na hřídeli Zjištění délky hřídele (B): Délka hřídele (B) = světlost otvoru (A) - rozměr uložení pohonu (C) - rozměr protiložiska (D) Hodnota (C) rozměru uložení pohonu musí

Více

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Il vostro partner SU MISURA... Precisely Meeting Your Demands MISUMI TCS Uveden pro poskytování prvotřídních služeb,

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Návod na použití montážního přípravku VZR 6

Návod na použití montážního přípravku VZR 6 Návod na použití montážního přípravku VZR 6 ČZ Řetězy, s.r.o. tel: + 420 383 342 355 Tovární 202 + 420 383 342 060 386 01 Strakonice fax: + 420 383 322 172 Česká republika www.czchains.com Vážený zákazníku,

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více