Katalog soudečkových a speciálních ložisek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog soudečkových a speciálních ložisek 2007-02"

Transkript

1 Katalog soudečkových a speciálních ložisek

2

3 Koncern ZKL Kontakty: ZKL, a. s. Jedovnická Brno Česká republika tel.: fax.: Technicko konzultační služby: tel.: Vývoj: tel.: Prodej: tel.: katalog platný od ledna 2007, tisk 1/2007. ZKL 2007 Všechna práva na obsah tohoto katalogu jsou vyhrazena vydavateli katalogu a katalog ani výňatky z něj nesmějí být reprodukovány bez souhlasu vydavatele. Všechny údaje v katalogu byly velmi pečlivě zkontrolovány, přesto však nelze ručit za jejich úplnost a správnost. Vydavatel si vyhrazuje také právo na případné změny v souvislosti s technickým pokrokem.

4 OBSAH Tento nabídkový katalog ložisek je určen pro snadnou orientaci v sortimentu výrobce ZKL Brno, a. s. při nákupu ložisek. Jedná se o zkrácenou verzi Koncernového katalogu vydání 2002, který byl vytvořen pro potřeby konstruktéra. Soudečková ložiska dvouřadá Válečková ložiska dvouřadá Axiální soudečková ložiska Speciální ložiska

5 S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

6

7 SOUDEČKOVÁ LOŽISKA DVOUŘADÁ Soudečková ložiska dvouřadá mají dvě řady soudečků se společnou kulovou dráhou na vnějším kroužku. Tato vnitřní konstrukce ložiska umožňuje vzájemné naklopení kroužků. Při zatížení se u některých konstruk-čních provedení soudečky svojí funkční čelní plochou opírají o pevný nebo plovoucí střední nákružek, kterým jsou vedené. Soudečková ložiska dvouřadá nejdou snadno rozebírat, montují se jako jeden celek. Mohou přenášet velké radiální a současně působící i axiální zatížení v obou směrech. Soudečková ložiska dvouřadá mají válcovou nebo kuželovou díru a vyrábějí se s plechovou ocelovou klecí (J) nebo masivní mosaznou klecí (M). Označování soudečkových ložisek dvouřadých konstrukce se symetrickými soudečky konstrukce se symetrickými soudečky a s vyšší únosností jednodílná masivní klec z mosazi vedená na soudečcích klec z ocelového plechu vedená na vnitřním kroužku masivní klec z mosazi vedená na vnitřním kroužku úprava povrchu klece vrstvou PTFE Poznámka: *Znaky stupně přesnosti, radiální vůle a hladiny vibrací lze spojovat, např. P6 + C4 + C6 = P646 S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 0 3

8 Všechna soudečková ložiska dvouřadá jsou konstrukčně zpracována a vyráběna podle ČSN, která je v plném souladu s příslušnými normami ISO. Systém řízení celého výrobního procesu dvouřadých soudečkových ložisek je certifikován dle mezinárodních norem řady ISO Soudečková ložiska dvouřadá jsou používána v mnoha průmyslových odvětvích. Pro svoje specifické vlastnosti nacházejí uplatnění zejména v následujících zařízeních a mechanizmech: převodovky nákladních automobilů a těžkých stavebních, silničních a důlních strojů, papírenské stroje, uložení náprav kolejových vozidel, elektrické lokomotivy, náročná uložení razících strojů a štítů, prosévací a třídící stroje, těžké strojírenství: lisy, náročné točnice, těžké obráběcí stroje, drtiče, jeřáby, v hutním průmyslu: válcovací stolice, uložení konvertorů, v energetice: turbíny, generátory. Hlavní rozměry Hlavní rozměry soudečkových ložisek dvouřadých uvedených v rozměrových tabulkách odpovídají mezinárodnímu rozměrovému plánu ISO. Výrobu ložisek s odlišnými rozměry je třeba projednat s výrobcem. Konstrukce Konstrukce J Konstrukce CJ J standardní provedení klece z ocelového plechu vedené na vnitřním kroužku CJ ložisko se symetrickými soudečky a s plovoucím středním nákružkem a klecí z ocelového plechu vedenou na vnitřním kroužku Konstrukce EJ Konstrukce M EJ ložisko s vyšší základní únosností se symetrickými soudečky a klecí z ocelového plechu vedenou na vnitřním kroužku a soudečcích M masivní mosazná klec vedená na vnitřním kroužku S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

9 Konstrukce CM Konstrukce EMH CM ložisko se symetrickými soudečky a pevným středním nákružkem a masivní mosazná klec vedená na vnitřním kroužku EMH ložisko s vyšší základní únosností se symetrickými soudečky a jednodílnou masivní mosaznou hřebenovou klecí vedenou na soudečcích Drážka a mazací otvory na vnějším kroužku Mají-li soudečková ložiska dvouřadá na vnějším kroužku po obvodě drážku a tři mazací otvory (W33), popř. pouze tři mazací otvory (W20), je možno přivádět mazivo přímo do ložiska mezi dvě řady soudečků. Tím se dosahuje lepšího mazání a vyšší provozní spolehlivosti. Přesnost Soudečková ložiska dvouřadá se běžně vyrábějí v normálním stupni přesnosti P0. Tento znak se v označení ložiska neuvádí. Výrobu ložisek s vyšším stupněm přesnosti je třeba projednat s výrobcem. Mezní hodnoty odchylek přesnosti rozměrů a chodu jsou uvedeny v ISO 492. Radiální vůle Běžně vyráběná soudečková ložiska dvouřadá mají normální radiální vůli, která se v označení ložiska neuvádí. Na přání zákazníka, pro zvláštní případy, lze i tato ložiska vyrobit s radiální vůlí C2 (menší než normální) nebo radiální vůlí C3, C4, C5 (větší než normální). Hodnoty vůlí jsou v následujících tabulkách. S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 0 5

10 0 0 6 S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

11 Kuželová díra Soudečková ložiska dvouřadá se vyrábějí s válcovou nebo s kuželovou dírou (K) s kuželovitostí 1:12. Ložiska s kuželovou dírou se upevňují buď přímo na kuželový čep nebo na válcový čep pomocí upínacích nebo stahovacích pouzder. Dvouřadá soudečková ložiska mohou být dodána na základě dohody také s kuželovou dírou s kuželovitostí 1:30 (K30). Typy ložiska 240, 241 jsou dodávány pouze s kuželovou dírou s kuželovitostí 1:30 (K30). Naklopitelnost Soudečková ložiska dvouřadá se mohou vyklápět ze střední polohy, aniž by došlo k narušení jejich správné funkce, o hodnoty uvedené v tabulce. Klece Soudečková ložiska dvouřadá se vyrábí v různých konstrukčních provedeních, s klecemi ocelovými lisovanými (J), nebo masivními mosaznými (M). Klece mohou být vedeny na valivých tělesech, na vnitřních kroužcích, nebo na oběžné dráze vnějšího kroužku. Dle přání zákazníka lze ložiska dodávat s klecemi i v nestandardních provedeních. Ložiska v provedení EJ nebo CJ je možno dodávat v provedení JTN. Toto provedení zaručuje zvýšení MFO o 10 %. S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 0 7

12 Ložiska dle zvláštních technických podmínek Ložiska mohou být vyrobena také podle zvláštních technických podmínek dohodnutých s odběratelem. Ložiska se označují přídavným označením TPF. Připojovací rozměry Ložiskové kroužky mohou dosedat jen na čelní opěrnou plochu na hřídeli nebo v tělese, nikoliv na přechodové zaoblení. Maximální poloměr r a u připojených součástí musí být proto menší než minimální rozměr zaoblení r smin u ložiskových kroužků. Vliv provozní teploty na materiál ložisek Všechna soudečková ložiska procházejí zvláštním tepelným zpracováním, které umožňuje jejich použití při provozní teplotě do 200 C bez nepřípustných rozměrových změn. Provozní teplota a axiální zatížení Vzhledem k vnitřní konstrukci mohou ložiska při radiálním zatížení přenášet i značné axiální zatížení. V případě, že F a / F r > e (viz ložiskové tabulky), doporučuje se zkrátit intervaly pro domazávání při mazání plastickým mazivem. Provozní teplota může představovat omezující činitel z hlediska axiálního zatížení. Doporučujeme v takovém případě obrátit se na ZKL Výzkum a vývoj, a. s., Technicko konzultační služby, které posoudí vhodnost zvoleného ložiska pro dané provozní podmínky a uložení. Axiální únosnost ložisek montovaných na upínacích pouzdrech Při namontování soudečkových ložisek na hladké hřídele pomocí upínacích pouzder závisí velikost axiálního zatížení, které může ložisko přenášet, na tření mezi hřídelí a pouzdrem. Jestliže jsou ložiska správně namonto- -vána, lze přípustné axiální zatížení vypočítat ze vztahu: F ap = 3 B d F ap B d... maximální přípustné axiální zatížení [N]... šířka ložiska [mm]... průměr díry ložiska [mm] Minimální zatížení Na ložiska s bodovým i čárovým stykem musí působit určité minimální zatížení, aby byl zajištěn jejich bezporuchový chod. To platí také pro soudečková ložiska, především pro provoz při vysokých otáčkách, při kterých setrvačné síly soudečků, klece i tření v mazivu mohou mít negativní vliv na odvalování a mohou způsobit poškození soudečků i oběžných drah. Požadované minimální zatížení lze v takových případech odhadnout ze vztahu : F rm = 0,02 Cr F rm Cr... minimální radiální zatížení [N]... základní dynamická únosnost [N] Hmotnost součástí zatěžujících ložisko, spolu s vnějšími působícími silami, obvykle překračuje požadované minimální zatížení. Není-li tomu tak, musí se ložisko zatížit přídavnou silou: např. zvětšením napnutí řemene, zvětšením kroutícího momentu při chodu naprázdno apod. Dynamické zatížení Základní dynamická únosnost Základní dynamická únosnost je neměnné zatížení, při kterém ložisko dosáhne trvanlivosti jednoho milionu otáček. Pro radiální ložiska se základní dynamická únosnost C r vztahuje na čistě radiální zatížení (pro axiální ložiska se základní dynamická únosnost C a vztahuje na čistě axiální zatížení působící v ose ložiska). Velikost základní dynamické únosnosti závisí na rozměrech ložiska, počtu valivých těles, materiálu a konstrukci ložiska. Hodnoty základních dynamických únosností jsou stanovené na základě ISO S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

13 Ekvivalentní dynamické zatížení Abychom mohli provést výpočet trvanlivosti, je třeba skutečně působící zatížení přepočítat na ekvivalentní, tj. myšlené rovnoměrné zatížení odpovídající předpokladům při výpočtu základních dynamických únosností a mající na trvanlivost ložiska stejný vliv, jako skutečně působící zatížení. Teprve toto zatížení můžeme použít k výpočtu poměru C / P. Pro správný výpočet musíme znát co nejpřesněji vnější síly působící na ložisko. Radiální ložiska Radiální dynamické ekvivalentní zatížení je myšlená hodnota, která se při kombinovaném zatížení (tj. při současném radiálním i axiálním zatížení) stanoví z rovnic: P er = F r + Y 1 F a P er = 0,67 F r + Y 2 F a pro F a / F r e pro F a / F r > e P er F r F a... radiální dynamické ekvivalentní zatížení [N]... radiální zatížení [N]... axiální zatížení [N] e, Y 1, Y 2... hodnoty součinitelů e, Y 1, Y 2 jsou uvedeny v tabulkové části. Statické zatížení Základní statická únosnost Když působí na valivé ložisko zatížení v klidu nebo při velmi pomalém otáčení, kývavém pohybu, anebo když je ložisko vystavené rázům a silám po dobu kratší než je doba jedné otáčky, není přípustné zatížení ložiska určovat dynamickou únavou funkčních ploch, ale přípustnými trvalými deformacemi oběžných drah a valivých těles. Hodnoty základní radiální statické únosnosti C or (a základní axiální statické únosnosti C oa pro axiální soudečková ložiska) byly stanoveny podle mezinárodní normy ISO 76. Základní statická únosnost je zatížení, které vyvolá v místě styku nejvíce zatíženého valivého tělesa ve střední části kontaktní plochy mezi valivým tělesem a oběžnou dráhou celkovou plastickou deformaci hodnoty průměru valivého tělesa. Za normálních podmínek mazání tato hodnota odpovídá maximálnímu kontaktnímu napětí cca MPa. Měřítkem bezpečnosti vůči vzniku příliš velkých plastických deformací je koeficient bezpečnosti při statickém zatížení s o. s o = C or P oe C or P oe s o... základní statická únosnost [N]... ekvivalentní statické zatížení [N]... statická bezpečnost Pro ložiska, která se musí lehce otáčet a mají mít klidný chod, je žádoucí vysoká hodnota statické bezpečnosti, při menších požadavcích na klidný chod postačí menší hodnoty s o. Při určování hodnot koeficientu s o se vychází většinou z praxe a zkušeností. Ekvivalentní statické zatížení Souvislost ekvivalentního statického zatížení se skutečným a jeho definice je obdobná jako při ekvivalentním dynamickém zatížení. P oer = F r + Y o F a P oer F r F a Y o... radiální ekvivalentní statické zatížení [N]... radiální zatížení ložiska [N]... axiální zatížení ložiska [N]... hodnota součinitele Y o je uvedena v tabulkové části S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 0 9

14 Mezní frekvence otáčení Mezní frekvence otáčení uvedená v tabulkové části katalogu je maximální počet otáček, při kterých ložisko pracuje s určitou mírou bezpečnosti bez poruchy za těchto provozních podmínek: zatížení ložiska odpovídá trvanlivosti L 10h =~ hodin, velikost axiální složky sil F a zatěžujících radiální soudečkové ložisko dosahuje maximálně 25 % velikosti radiální složky F r, ložiska jsou vyrobena v normálním stupni přesnosti s normální radiální vůlí, mezní frekvence otáčení pro mazání olejem platí pro mazání v olejové lázni. Pokud ložisko pracuje při větším zatížení, než je uvedeno výše, je nutné hodnotu mezní frekvence otáčení korigovat. Např. když zatížení ložiska odpovídá trvanlivosti ložiska L 10h = hodin, hodnota mezní frekvence otáčení se snižuje o 3 28 % v závislosti na velikosti ložiska (u malých je tato korekce menší); v případě, že je odpovídající trvanlivost L 10h = hodin, korekce mezní frekvence otáčení ložiska se pohybuje v rozmezí %. Podobně je nutné hodnotu mezní frekvence otáčení snížit, když u radiálních ložisek velikost axiálního zatížení překračuje 25% velikosti radiální složky. Např. když F a / F r = 0,6, je nutné hodnotu mezní frekvence otáčení snížit o 10 %, když F a / F r = 2, pak se mezní frekvence otáčení sníží o 26 %. Mezní frekvenci otáčení udávanou v katalogu je možné naopak za určitých podmínek překročit. Např. u radiálních soudečkových ložisek je možné hodnotu mezní frekvence otáčení zvýšit až o 30 % při dodržení následujících podmínek: zatížení ložiska a velikost F a odpovídají katalogovým provozním podmínkám (L 10h = hodin, poměr F a / F r nepřekračuje hodnotu 0,25), je zajištěno dostatečně výkonné olejové oběhové mazání, ložisko a součásti s ložiskem související jsou vyrobeny se zvýšenou přesností, je použito ložisko se zvýšenou radiální vůlí (C3). Ve všech případech, kdy je nutné stanovit hodnotu mezní frekvence otáčení pro ložiska pracující za jiných provozních podmínek, než jsou podmínky platné pro mezní frekvenci otáčení, uvedenou v tabulkové části katalogu, doporučujeme obrátit se s touto problematikou na ZKL Výzkum a vývoj, a. s., Technicko konzultační služby. Mazání ložisek Mazání plastickým mazivem Mazání plastickým mazivem má v porovnání s mazáním olejem řadu praktických výhod, a proto se mu dává přednost všude tam, kde je možné tento způsob mazání použít. Konstrukce uložení s ložisky mazanými plastic- -kým mazivem je zpravidla jednoduchá, náklady na utěsnění ložiskového prostoru jsou nižší než u olejového mazání a nebezpečí úniku maziva z uložení není tak velké jako u mazání olejem. Při první montáži se naplní vnitřní prostor v ložisku zcela mazivem, volný prostor kolem ložiska pouze přibližně z jedné třetiny až poloviny. Pokud je to možné, doporučujeme zásadně ložiska namazat až po montáži z důvodu zabránění možného znečištění, nebo jiného znehodnocení maziva během montáže. Plastické mazivo po určité době ztrácí svoje mazací vlastnosti. Hlavní faktory, které ovlivňují životnost plastického maziva: jakost maziva, velikost ložiska, provozní otáčky, provozní teplota, pracovní prostředí S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

15 Proto je nutné ložiska pravidelně domazávat. Doporučenou délku domazávacího intervalu tf je možné odečíst z následujícího diagramu, který určuje hodnotu v závislosti na provozních otáčkách n a průměru díry ložiska d. Diagram platí pro tyto provozní podmínky: zatížení ložiska nepřekračuje 15 % základní dynamické únosnosti, je použito plastické mazivo běžné jakosti, provozní teplota vnějšího kroužku ložiska je max. 70 C, ložisko je umístěno na vodorovném hřídeli. Pokud provozní teplota překračuje 70 C, domazávací interval se zkracuje, pro každých 15 C, o které je teplota vyšší než 70 C, na polovinu. Při teplotě pod 40 C je možné naopak domazávací interval zvýšit až na dvojnásobek. Pro ložiska uložená na svislých hřídelích doporučujeme zkrátit t f dle diagramu na polovinu. Množství maziva Q potřebné k domazání ložiska určíme buď podle instrukcí výrobce zařízení, ve kterém je ložisko namontováno, nebo podle vztahu: Q = 0,005 D B Q D B... množství maziva [g]... vnější průměr ložiska [mm]... šířka ložiska [mm] S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 1 1

16 Plastické mazivo dodáváme do ložiska nejlépe pomocí mazacího lisu. U ložisek v provedení W33 je nejvhodnější (pokud to konstrukce uložení umožňuje) přivádět plastické mazivo otvory ve vnějším kroužku. Pokud ložisko pracuje při poměrně vysokých otáčkách, tzn. že vyžaduje časté domazávání, existuje nebezpečí nadměrného hromadění maziva v ložiskovém prostoru. Toto mazivo je potřeba po určité době odstranit. K tomuto účelu se s výhodou používá tzv. odstřikovač maziva, který je součástí konstrukce uložení. Nová soudečková ložiska pracující při vyšších otáčkách s použitím odstřikovače maziva musí mít na začátku provozu bohaté mazání. Po jedné hodině, a pak znovu po 24 hodinách po spuštění nových ložisek, má být doplněn trojnásobek normálního množství maziva. Důležité upozornění: při domazávání se používá stejný druh plastického maziva, jaké bylo v ložisku původně použito. Nikdy spolu nemísíme různá plastická maziva, pokud nemáme jistotu, že jsou vzájemně kompatibilní. Protože se však v praxi nemůže míchání plastických maziv zcela vyloučit, lze relativně bez následků použít směsi z: plastických maziv se stejným zahušťovacím prostředkem, lithných / vápenatých plastických maziv, vápenatých / bentonitových plastických maziv. Nevhodné jsou směsi plastických maziv: sodných / lithných, sodných / vápenatých, sodných / hlinitých, sodných / bentonitových, hlinitých / bentonitových. Při míchání těchto maziv může dojít ke změně struktury, a také je možné silné změknutí smíchaného plastického maziva. Má-li se přejít na jiný druh plastického maziva, je nutné provést domazání velkým množstvím maziva (výplach plastickým mazivem), pokud to konstrukce uložení umožní. Případné další domazání má být provedeno za kratší časový úsek. Přehled plastických maziv je uveden v tabulce: S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

17 Mazání olejem Mazání ložisek olejem se používá zejména v těchto případech: domazávací intervaly pro mazání plastickým mazivem jsou příliš krátké, provozní teplota ložiska je tak vysoká, že není vhodné použít plastické mazivo, celé zařízení je mazáno olejem (např. převodovky). U soudečkových ložisek se používá jednak mazání olejovou lázní, kdy hladina oleje sahá zpravidla do výšky středu nejnižšího valivého tělesa v ložisku, a jednak mazání s oběhem oleje. Pro mazání valivých ložisek se používají zpravidla minerální oleje s dobrou chemickou stabilitou. Vhodná vztažná viskozita minerálního oleje υ 1, se stanoví z grafu v závislosti na středním průměru ložiska: d s = (D + d) / 2 d s D d... střední průměr ložiska [mm]... vnější průměr ložiska [mm]... průměr díry [mm] Pokud známe provozní teplotu t ložiska (nebo ji můžeme zjistit), určíme z grafu provozní viskozitu υ při mezinárodně normalizované porovnávací teplotě 40 C, která je potřebná pro výpočet viskozního poměru: κ = υ / υ 1 κ... viskozní poměr υ... provozní viskozita [mm 2 s-1 ] υ 1... vztažná viskozita [mm 2 s-1 ] Pokud je κ menší než 1, je vhodné použít olej s tzv. EP přísadami, které zabraňují sváření kovových součástí v místě dotyku při lokálním zvýšení teploty. Pokud k klesne pod hodnotu 0,4 je použití oleje s EP přísadami nutné. S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 1 3

18 0 1 4 S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

19 S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 1 5

20 Montáž a demontáž soudečkových ložisek Základním předpokladem správné montáže i demontáže je čistota pracoviště, tj. jednak čistota vlastních ložisek a maziva, dále čistota dalších součástí uložení a montážního nářadí. Ložiska vyjímáme z ochranného obalu až těsně před montáží. Montáž ložisek s válcovou dírou Ložiska můžeme montovat na čepy nebo do otvorů ložiskových těles buď za studena nebo za tepla. Za studena se montují spíše menší ložiska. Síla potřebná k montáži se vyvíjí lisem nebo narážením. Tam, kde je to možné, doporučujeme místo narážení použít mechanický nebo hydraulický lis. V obou případech je potřebné na monto-vaný ložiskový kroužek působit prostřednictvím montážního přípravku. Nikdy nevedeme přímé údery na ložiskové kroužky! Montážní síla se nesmí přenášet přes valivá tělesa. Montážní přípravek ve tvaru trubky opřeme vždy pouze o ten kroužek, který se montuje, popř. o oba ložiskové kroužky současně. Jelikož síla potřebná k montáži se s velikostí ložiska značně zvyšuje, je nutné větší ložiska montovat za tepla. Zde se nejčastěji používají tyto metody ohřevu: v olejové lázni, indukční ohřev, v ohřívací peci. Ložiska se ohřívají na teplotu max. 100 C. Je zakázáno ohřívat ložiska otevřeným plamenem svářecího zařízení. Montáž ložisek s kuželovou dírou Ložiska s kuželovou dírou se upevňují na hřídel pomocí upínacích nebo stahovacích pouzder, popř. se montují přímo na kuželový čep. Dostatečně spolehlivé upevnění vnitřního kroužku se kontroluje sledováním zmenšení radiální vůle ložiska (provádí se pomocí spárových měrek) během montáže, popř. měřením délky axiálního posunutí vnitřního kroužku na kuželovém čepu nebo upínacím či stahovacím pouzdru. Počáteční poloha pro měření axiálního posunutí je taková poloha, při které stykové plochy kroužku a hřídele (nebo pouzdra) na sebe dosedají po celé délce úložné plochy. Hodnoty potřebné pro montáž jsou uvedeny v tabulce. Montáž vnitřních kroužků je možné provádět následujícími způsoby: narážením pomocí montážního pouzdra, pomocí matice KM a montážního klíče, pomocí speciální hydraulické matice, montáží za tepla. Ložiska s kuželovou dírou se montují na příslušnou hřídel vždy s určitým přesahem. Měřítkem daného přesahu je zmenšení radiální vůle montovaného ložiska nebo posunutí vnitřního kroužku na kuželovém čepu. U soudečkových ložisek dvouřadých se doporučuje měřit úbytek (zmenšení) radiální vůle zabudovaného ložiska. Pouze u malých ložisek nebo při omezených prostorových podmínkách se provádí kontrola axiálního posunutí, což však vyžaduje určitou zkušenost při určení výchozí polohy. Pro měření radiální vůle před, při a po montáži se používají běžně spárové měrky. Vůli je nutno měřit vždy mezi oběžnou dráhou vnějšího kroužku a neza- -tíženým soudečkem v horní části postaveného ložiska. Před prováděným měřením je vždy nutno ložisko několikrát protočit, aby se soudečky usadily ve správné poloze. Při měření se soudeček lehce přitiskne k vodícímu kroužku (dle konstrukčního provedení) mezi oběma řadami soudečků. Naměřená radiální vůle musí být stejná pro obě řady soudečků. Doporučené hodnoty zmenšení radiální vůle a axiálního posunutí pro soudečková ložiska s kuželovou dírou jsou uvedeny v následující tabulce. Pokud se dodrží toto doporučení, je přesah plně dostatečný (především při dosažení horní meze zmenšení radiální vůle), viz tabulka S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

21 Doporučené hodnoty axiálního posunutí vnitřního kroužku na hřídeli a zmenšení radiální vůle při montáži soudečkových ložisek dvouřadých s kuželovou dírou při kuželovitosti 1:12 a 1:30. S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 1 7

22 Demontáž ložisek Ložiska s válcovou dírou se demontují pomocí mechanických stahováků (v případě malých a středních ložisek) nebo pomocí tlakového oleje (u středních a velkých ložisek). Ložiska uložená na kuželový čep se demontují pomocí mechanických stahováků (pouze malá ložiska) nebo tlakovým olejem (střední a velká ložiska). Malá a středně velká ložiska uložená na upínacím pouzdru se stahují demontážním pouzdrem, u středních a velkých ložisek je vhodné použít speciální hydraulickou matici. Malá a středně velká ložiska uložená na stahovacích pouzdrech se demontují pomocí matice KM a montážního klíče, pro velká ložiska je vhodné použít speciální hydraulickou matici S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

23 S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 1 9

24 SOUDEČKOVÁ LOŽISKA DVOUŘADÁ d = mm Hlavní rozměry d D B r s min mm Základní únosnost Mezní frekv. pro mazání Hmotnost dynamická statická plastickým mazivem C r C or olejem s válcovou dírou kn min -1 kg s kuželovou dírou Označení ložiska s válcovou dírou EW33J EW33J EW33J EW33J EW33J EW33MH* EW33J EW33J EW33MH* EW33J EW33J EW33MH* EW33J EW33J EW33MH* EW33J EW33J W33M* EW33J EW33J W33M* Upozornění: Dodávky ložisek ozn. * nutno projednat s výrobcem S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

25 Označení ložiska s kuželovou dírou Připojovací rozměry d a min D a max r a max Upínací pouzdro Stahovací pouzdro Stahovací matice Výpočtové koeficienty e Y 1 Y 2 Y 0 mm 22205EKW33J H305 AH305 KM EKW33J H306 AH306 KM EKW33J H307 AH307 KM EKW33J H308 AH308 KM EKW33J H2308 AH2308 KM EKW33MH H2308 AH2308 KM EKW33J H309 AH309 KM EKW33J H2309 AH2309 KM EKW33MH H2309 AH2309 KM EKW33J H310 AH310X KM EKW33J H2310 AH2310X KM EKW33MH H2310 AH2310X KM EKW33J H311 AH311X KM EKW33J H2311 AH2311X KM EKW33MH H2311 AH2311X KM EKW33J H312 AH312X KM EKW33J H2312 AH2312X KM KW33M H2312 AH2312X KM EKW33J H313 AH313 KM EKW33J H2313 AH2313 KM KW33M H2313 AH2313 KM S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 2 1

26 SOUDEČKOVÁ LOŽISKA DVOUŘADÁ d = mm Hlavní rozměry d D B r s min mm Základní únosnost Mezní frekv. pro mazání Hmotnost dynamická statická plastickým mazivem C r C or olejem s válcovou dírou kn min -1 kg s kuželovou dírou Označení ložiska s válcovou dírou EW33J EW33J W33M* EW33J EW33J W33M* EW33J W33M* EW33J W33M* EW33J W33M* EW33J W33M* EW33J W33M* , CW33J W33M* EW33J W33M* Upozornění: Dodávky ložisek ozn. * nutno projednat s výrobcem S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

27 Označení ložiska s kuželovou dírou Připojovací rozměry d a min D a max r a max Upínací pouzdro Stahovací pouzdro Stahovací matice Výpočtové koeficienty e Y 1 Y 2 Y 0 mm 22214EKW33J H314 AH314 KM EKW33J H2314 AH2314X KM KW33M H2314 AH2314X KM EKW33J H315 AH315 KM EKW33J H2315 AH2315X KM KW33M H2315 AH2315X KM EKW33J H316 AH316 KM KW33M H316 AH316 KM EKW33J H2316 AH2316X KM KW33M H2316 AH2316X KM EKW33J H317 AH317X KM KW33M H317 AH317X KM EKW33J H2317 AH2317X KM KW33M H2317 AH2317X KM EKW33J H318 AH318X KM KW33M H318 AH318X KM CKW33J H2318 AH3218X KM KW33M H2318 AH3218X KM EKW33J H2318 AH2318X KM KW33M H2318 AH2318X KM S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 2 3

28 SOUDEČKOVÁ LOŽISKA DVOUŘADÁ d = mm Hlavní rozměry d D B r s min mm Základní únosnost Mezní frekv. pro mazání Hmotnost dynamická statická plastickým mazivem C r C or olejem s válcovou dírou kn min -1 kg s kuželovou dírou Označení ložiska s válcovou dírou EW33J W33M* EW33J W33M* EW33J W33M* CW33J W33M* EW33J W33M* CW33J CW33J W33M* CW33J EW33J W33M* CW33J W33M* EW33J W33M* Upozornění: Dodávky ložisek ozn. * nutno projednat s výrobcem S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

29 Označení ložiska s kuželovou dírou Připojovací rozměry d a min D a max r a max Upínací pouzdro Stahovací pouzdro Stahovací matice Výpočtové koeficienty e Y 1 Y 2 Y 0 mm 22219EKW33J H319 AH319X KM KW33M H319 AH319X KM EKW33J H2319 AH2319 KM KW33M H2319 AH2319 KM EKW33J H320 AH320X KM KW33M H320 AH320X KM CKW33J H2320 AH3220X KM KW33M H2320 AH3220X KM EKW33J H 2320 AH 2320X KM KW33M H2320 AH2320X KM CK30W33J CKW33J H3122 AH3122X KM KW33M H3122 AH3122X KM CK30W33J AH24122 KM EKW33J H3222 AH3120X KM KW33M H3222 AH3120X KM CKW33J H2322 AH3222X KM KW33M H2322 AH3222X KM EKW33j H2322 AH2322X KM KW33M H2322 AH2322X KM S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 2 5

30 SOUDEČKOVÁ LOŽISKA DVOUŘADÁ d = mm Hlavní rozměry d D B r s min mm Základní únosnost Mezní frekv. pro mazání Hmotnost dynamická statická plastickým mazivem C r C or olejem s válcovou dírou kn min -1 kg s kuželovou dírou Označení ložiska s válcovou dírou CW33J W33M* CW33J W33M CW33J EW33J W33M* CW33J W33M* EW33J W33M* CW33J W33M* CW33J W33M CW33J EW33J W33M* CW33J W33M* EW33J W33M* CW33J W33M* CW33J W33M CW33J EW33J Upozornění: Dodávky ložisek ozn. * nutno projednat s výrobcem S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

31 Označení ložiska s kuželovou dírou Připojovací rozměry d a min D a max r a max Upínací pouzdro Stahovací pouzdro Stahovací matice Výpočtové koeficienty e Y 1 Y 2 Y 0 mm 23024CKW33J H3024 AH3024X KM KW33M H3024 AH3024X KM CK30W33J AH24024 KM KW33M H3124 AH3124X KM CK30W33J AH KM EKW33J H3124 AH3124X KM KW33M H3124 AH3124X KM CKW33J H2324 AH3224X KM KW33M H2324 AH3224X KM EKW33J H2324 AH2324X KM KW33M H2324 AH2324X KM CKW33J H3026 AH3026X KM KW33M H3026 AH3026X KM CK30W33J AH24026 KM KW33M H3126 AH3126X KM CK30W33J AH KM EKW33J H3126 AH3126X KM KW33M H3126 AH3126X KM CKW33J H2326 AH3226X KM KW33M H2326 AH3226X KM EKW33J H2326 AH2326X KM KW33M H2326 AH2326X KM CKW33J H3028 AH3028X KM KW33M H3028 AH3028X KM CK30W33J AH24028 KM KW33M H3128 AH3128X KM CK30W33J AH KM EKW33J H3128 AH3128X KM S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 2 7

32 SOUDEČKOVÁ LOŽISKA DVOUŘADÁ d = mm Hlavní rozměry d D B r s min mm Základní únosnost Mezní frekv. pro mazání Hmotnost dynamická statická plastickým mazivem C r C or olejem s válcovou dírou kn min -1 kg s kuželovou dírou Označení ložiska s válcovou dírou W33M* CW33M W33M CW33J W33M* CW33J W33M CW33J EW33J W33M* W33M ,5 42, W33M W33M CW33J CW33J W33M CW33J EW33J EW33JTN W33M* CW33M* W33M W33M CW33J W33M CW33J W33M CW33M W33M Upozornění: Dodávky ložisek ozn. * nutno projednat s výrobcem S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

33 Označení ložiska s kuželovou dírou Připojovací rozměry d a min D a max r a max Upínací pouzdro Stahovací pouzdro Stahovací matice Výpočtové koeficienty e Y 1 Y 2 Y 0 mm 22228KW33M H3128 AH3128X KM CKW33M H2328 AH3228X KM KW33M H2328 AH2328X KM CKW33J H3030 AH3030X KM KW33M H3030 AH3030X KM CK30W33J AH24030 KM KW33M H3130 AH3130X KM CK30W33J AH KM EKW33J H3130 AH3130X KM KW33M H3130 AH3130X KM KW33M H2330 AH3230X KM KW33M H2330 AH2330X KM KW33M H3032 AH3032 KM CKW33J H3032 AH3032 KM CK30W33J AH KM KW33M H3132 AH3132 KM CK30W33J AH KM EKW33J H3132 AH3132 KM EKW33JTN H3132 AH3132 KM KW33M H3132 AH3132 KM CKW33M H2332 AH3232 KM KW33M H2332 AH2332 KM KW33M H3034 AH3034 KM CK30W33J AH KM KW33M H3134 AH3134 KM CK30W33J AH KM KW33M H3134 AH3134 KM CKW33M H2334 AH3234 KM KW33M H2334 AH2334 KM S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 2 9

34 SOUDEČKOVÁ LOŽISKA DVOUŘADÁ d = mm Hlavní rozměry d D B r s min mm Základní únosnost Mezní frekv. pro mazání Hmotnost dynamická statická plastickým mazivem C r C or olejem s válcovou dírou kn min -1 kg s kuželovou dírou Označení ložiska s válcovou dírou W33M CW33J W33M CW33J W33M CW33M W33M W33M W33M W33M CW33M CW33M CW33M EW33MH W33M EW33MH W33M CW33M W33M CW33M EW33MH W33M EW33MH W33M CW33M W33M S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

35 Označení ložiska s kuželovou dírou Připojovací rozměry d a min D a max r a max Upínací pouzdro Stahovací pouzdro Stahovací matice Výpočtové koeficienty e Y 1 Y 2 Y 0 mm 23036KW33M H3036 AH3036 KM CK30W33J AH24036 KM KW33M H3136 AH3136 KM CK30W33J AH24136 KM KW33M H3136 AH2236 KM CKW33M H2336 AH3236 KM KW33M H2336 AH2336 KM KW33M H3038 AH3038 HML41T KW33M H3138 AH3138 HM42T KW33M H3138 AH2238 HM42T CKW33M H2338 AH3238 HM42T CKW33M H2338 AH2338 HM42T CKW33M H3040 AH3040 HML43T EK30W33MH AOH24040 HM KW33M H3140 AH3140 HM44T EK30W33MH AOH24140 HM KW33M H3140 AH2240 HM44T CKW33M H2340 AH3240 HM44T KW33M H2340 AH2340 HM44T CKW33M H3044 AH3044 HML47T EK30W33MH AOH24044 HM KW33M H3144 AH3144 HM48T EK30W33MH AOH24144 HM KW33M H3144 AH2244 HM48T CKW33M H2344 AH2344 HM48T KW33M H2344 AH2344 HM48T S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 3 1

36 SOUDEČKOVÁ LOŽISKA DVOUŘADÁ d = mm Hlavní rozměry d D B r s min mm Základní únosnost Mezní frekv. pro mazání Hmotnost dynamická statická plastickým mazivem C r C or olejem s válcovou dírou kn min -1 kg s kuželovou dírou Označení ložiska s válcovou dírou CW33M W33M EW33MH W33M CW33M W33M CW33M CW33M EW33MH W33M W33M W33M W33M W33M EW33MH W33M W33M CW33M W33M W33M EW33MH W33M W33M W33M W33M EW33MH W33M W33M S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

37 Označení ložiska s kuželovou dírou Připojovací rozměry d a min D a max r a max Upínací pouzdro Stahovací pouzdro Stahovací matice Výpočtové koeficienty e Y 1 Y 2 Y 0 mm 23048CKW33M H3048 AH3048 HML52T KW33M H3148 AH3148 HM52T EK30W33MH AOH24148 HM KW33M H3148 AH2248 HM52T CKW33M H2348 AH2348 HM52T KW33M H2348 AH2348 HM52T CKW33M H3052 AH3052 HML56T CKW33M H3152 AH3152 HM58T EK30W33MH AOH24152 HM KW33M H3152 AH2252 HM58T KW33M H2352 AH2352 HM58T KW33M H2352 AH2352 HM58T KW33M H3056 AH3056 HML60T KW33M H3156 AH3156 HM62T EK30W33MH KW33M H3156 AH2256 HM62T KW33M H2356 AH2356 HM62T CKW33M H2356 AH2356 HM62T KW33M H3060 AH3060 HML64T KW33M H3160 AH3160 HM66T EK30W33MH KW33M H3160 AH2260 HM66T KW33M H3260 AH3260 HM66T KW33M H3064 AH3064 HML69T KW33M H3164 AH3164 HM70T EK30W33MH KW33M H3164 AH2264 HM70T KW33M H3264 AH3264 HM70T S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 3 3

38 SOUDEČKOVÁ LOŽISKA DVOUŘADÁ d = mm Hlavní rozměry d D B r s min mm Základní únosnost Mezní frekv. pro mazání Hmotnost dynamická statická plastickým mazivem C r C or olejem s válcovou dírou kn min -1 kg s kuželovou dírou Označení ložiska s válcovou dírou W33M EW33MH W33M W33M W33M W33M CW33M W33M EW33MH W33M W33M W33M W33M EW33MH W33M CW33M W33M CW33M EW33MH CW33M W33M W33M W33M W33M W33M EW33MH S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á

39 Označení ložiska s kuželovou dírou Připojovací rozměry d a min D a max r a max Upínací pouzdro Stahovací pouzdro Stahovací matice Výpočtové koeficienty e Y 1 Y 2 Y 0 mm 23068KW33M H3068 AH3068 HML73T EKW33MH AH24068-H HM KW33M H3168 AH3168 HM74T KW33M H3268 AH3268 HM74T KW33M H3072 AH3072 HML77T KW33M H3172 AH3172 HM80T CKW33M H3272 AH3272G HM KW33M H3076 AH3076 HML82T EK30W33MH AOH24076 HM KW33M H3176 AH3176 HM84T KW33M H3276 AH3276 HM84T KW33M H3080 AH3080 HML86T KW33M H3180 AH3180 HM88T EK30W33MH AH24180 HM KW33M H3280 AH3280 HM88T CKW33M KW33M H3084 AH3084 HML90T CKW33M H3184 AH3184 HM92T EK30W33MH AOH HM CKW33M H3284 AH3284 HM92T KW33M H3088 AH3088X HML94T KW33M H3188 AH3188X HM96T KW33M H3288 AH3288X HM96T KW33M H3092 AH3092X HML98T KW33M H3192 AH3192X HM102T EK30W33MH S O U D E Č K O V Á L O Ž I S K A D V O U Ř A D Á 0 3 5

Axiální kuličková ložiska

Axiální kuličková ložiska Axiální kuličková ložiska Jednosměrná axiální kuličková ložiska... 838 Obousměrná axiální kuličková ložiska... 839 Základní údaje... 840 Rozměry... 840 Tolerance... 840 Nesouosost... 840 Klece... 840 Minimální

Více

Energeticky účinná kuličková ložiska SKF. Snížením tření k vyšším úsporám energie

Energeticky účinná kuličková ložiska SKF. Snížením tření k vyšším úsporám energie Energeticky účinná kuličková ložiska SKF Snížením tření k vyšším úsporám energie Energeticky účinná ložiska SKF Navržené pro trvale udržitelný rozvoj Každým dnem je stále patrnější nutnost šetřit energií,

Více

Toroidní ložiska CARB

Toroidní ložiska CARB Toroidní ložiska CARB Konstrukce... 780 Nezakrytá ložiska... 780 Ložiska s těsněním... 781 Ložiska pro vibrační stroje a zařízení... 781 Ložiska třídy SKF Explorer... 781 Ložiska s pouzdry... 782 Ložisková

Více

Standardní ložiska... 696 Nezakrytá ložiska... 696 Ložiska s těsněním... 698 Ložiska pro vibrační stroje a zařízení... 700

Standardní ložiska... 696 Nezakrytá ložiska... 696 Ložiska s těsněním... 698 Ložiska pro vibrační stroje a zařízení... 700 Soudečková ložiska Standardní ložiska... 696 Nezakrytá ložiska... 696 Ložiska s těsněním... 698 Ložiska pro vibrační stroje a zařízení... 700 Ložiska třídy SKF Explorer... 701 Speciální ložiska... 701

Více

Jednořadá válečková ložiska... 507. Jednořadá válečková ložiska s plným počtem valivých těles... 559

Jednořadá válečková ložiska... 507. Jednořadá válečková ložiska s plným počtem valivých těles... 559 Válečková ložiska Jednořadá válečková ložiska... 507 Jednořadá válečková ložiska s plným počtem valivých těles... 559 Dvouřadá válečková ložiska s plným počtem valivých těles... 577 503 Válečková ložiska

Více

ZKL- ZRL Praha, a.s. VÝROBCE MALÝCH KULIČKOVÝCH LOŽISEK

ZKL- ZRL Praha, a.s. VÝROBCE MALÝCH KULIČKOVÝCH LOŽISEK ZKL- ZRL Praha, a.s. VÝROBCE MALÝCH KULIČKOVÝCH LOŽISEK KATALOG LOŽISEK Obsah Úvod... 3 Technická část... 4 Kuličková ložiska jednořadá... 4 Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí... 4 Speciální kuličková

Více

Axiální soudečková ložiska

Axiální soudečková ložiska Axiální soudečková ložiska Konstrukce 878 Ložiska třídy SKF Explorer 878 Základní údaje 879 Rozměry 879 Tolerance 879 Nesouosost 879 Vliv provozních teplot na materiál ložiska 879 Minimální zatížení 880

Více

Standardní ložiska... 696 Nezakrytá ložiska... 696 Ložiska s těsněním... 698 Ložiska pro vibrační stroje a zařízení... 700

Standardní ložiska... 696 Nezakrytá ložiska... 696 Ložiska s těsněním... 698 Ložiska pro vibrační stroje a zařízení... 700 Soudečková ložiska Standardní ložiska... 696 Nezakrytá ložiska... 696 Ložiska s těsněním... 698 Ložiska pro vibrační stroje a zařízení... 700 Ložiska třídy SKF Explorer... 701 Speciální ložiska... 701

Více

Označování ložisek je tvořeno z číslicových a písmenných znaků, které určují typ, velikost a provedení ložiska, jak vyplývá ze schématu.

Označování ložisek je tvořeno z číslicových a písmenných znaků, které určují typ, velikost a provedení ložiska, jak vyplývá ze schématu. 2.2 Označování Označování ložisek je tvořeno z číslicových a písmenných znaků, které určují typ, velikost a provedení ložiska, jak vyplývá ze schématu. V základním provedení se ložiska značí základním

Více

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204 Použití ložisek Uspořádání ložisek... 160 Uspořádání s axiálně vodícím a axiálně volným ložiskem... 160 Souměrné uspořádání ložisek... 162 Plovoucí uspořádání ložisek... 162 Radiální zajištění ložisek...

Více

Nová nápravová ložiska ZKL. Ing. Vladimír Zikmund, ředitel ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, 628 00 Brno

Nová nápravová ložiska ZKL. Ing. Vladimír Zikmund, ředitel ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, 628 00 Brno Nová nápravová ložiska ZKL Ing. Vladimír Zikmund, ředitel ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, 628 00 Brno Abstrakt Příspěvek pojednává o nových železničních ložiskách ZKL pro uložení náprav především

Více

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem... 409 Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem... 433 Čtyřbodová ložiska... 451 Dvouřadé vačkové kladky... 463

Více

Pro zjednodušení textu se neuvádí úplný ekvivalent překladu uvedených názvů.

Pro zjednodušení textu se neuvádí úplný ekvivalent překladu uvedených názvů. ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.822.6/.8 Září 1993 Valivá ložiska DYNAMICKÁ ÚNOSNOST A TRVANLIVOST ČSN ISO 281 02 4607 Rolling bearings. Dynamic load ratings and rating life Roulements. Charges dynamiques

Více

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE INTELLIGENCE IN MOTION KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE 3 WWW.HIWIN.CZ KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE Kuličková pouzdra všeobecné informace Rozměry kuličkových pouzder Montáž kuličkových pouzder Vodící

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 KOLÍKY

Více

Lineární vedení LinTrek

Lineární vedení LinTrek Lineární vedení Lineární vedení LinTrek Obsah Popis 93 Příklady montáže 94 Vodící rolny 95 Čepy rolen 96 Vodící kolejnice 97 Montážní rozměry 98 Montáž a provoz 100 Výpočty 101 92 Lineární vedení LinTrek

Více

Nápravová ložiska. - legislativa - technické požadavky - konstrukce - trendy. Vladimír Zikmund, ZKL - Výzkum a vývoj, a. s.

Nápravová ložiska. - legislativa - technické požadavky - konstrukce - trendy. Vladimír Zikmund, ZKL - Výzkum a vývoj, a. s. Nápravová ložiska - legislativa - technické požadavky - konstrukce - trendy Vladimír Zikmund, ZKL - Výzkum a vývoj, a. s. Legislativa EN 12080:2007 (ČSN EN 12080, 2008_10) Železniční ložiska Nápravová

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, RED_IZO: 600020355 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Vzděláváním za

Více

Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70.

Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70. Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70. 2031.70. Příklad montáže: *202.19. Vodící sloupky *2022.19. *2021.46. * 202.19. *2022.25. *2021.43.

Více

České dráhy, a.s. ČD V 98/66. Předpis. pro demontáž, kontrolu a montáž valivých ložisek. Úroveň přístupu B3, B4

České dráhy, a.s. ČD V 98/66. Předpis. pro demontáž, kontrolu a montáž valivých ložisek. Úroveň přístupu B3, B4 České dráhy, a.s. ČD V 98/66 Předpis pro demontáž, kontrolu a montáž valivých ložisek Úroveň přístupu B3, B4 České dráhy, a.s. ČD V 98/66 Předpis pro demontáž, kontrolu a montáž valivých ložisek Schváleno

Více

Určení velikosti ložiska

Určení velikosti ložiska Určení velikosti ložiska Systémový přístup k uložení a spolehlivost ložiska... 50 Únosnosti a trvanlivost... 51 Dynamické zatížení ložiska a jeho trvanlivost... 51 Statické zatížení ložiska... 51 Volba

Více

HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA. www.ibb.cz

HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA. www.ibb.cz HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA www.ibb.cz PRŮMYSLOVÁ A AUTOMOBILOVÁ LOŽISKA, LOŽISKOVÉ JEDNOTKY HLAVNÍ KATALOG IB KIB- VK5 / 2005 Platnost katalogu od 8.3.2005 A. ÚVOD: Představení výrobce a výrobků....

Více

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na:

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: STROJNÍ SOUČÁSTI Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: části spojovací (šrouby, klíny, pera, kolíky); části pružicí (pružiny, torzní tyče); části točivého a posuvného pohybu a jejich

Více

Lineární vedení Linrol

Lineární vedení Linrol Linrol Obsah Technický popis 105 Vodící kolejnice 90

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

NÁPRAVOVÁ LOŽISKA ZKL S KLECÍ Z POLYAMIDU

NÁPRAVOVÁ LOŽISKA ZKL S KLECÍ Z POLYAMIDU NÁPRAVOVÁ LOŽISKA ZKL S KLECÍ Z POLYAMIDU Vladimír ZIKMUND Ing. Vladimír ZIKMUND, ředitel, ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, 628 00 Brno Abstrakt Příspěvek pojednává o nových železničních ložiskách

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

Návrh a kontrola valivých ložisek

Návrh a kontrola valivých ložisek Návrh a kontrola valivých ložisek 11. cvičení Michal Vaverka, Ústav konstruování FSI VUT Typy valivých ložisek Podle typu valivých tělísek: Podle počtu řad: Podle směru Kuličková Kuličková s kosoúhlým

Více

SKF ložiska Y pro zemědělské stroje. Úplná nabídka ložisek ke zvýšení výkonu a snížení nákladů na správu a vlastnictví

SKF ložiska Y pro zemědělské stroje. Úplná nabídka ložisek ke zvýšení výkonu a snížení nákladů na správu a vlastnictví SKF ložiska Y pro zemědělské stroje Úplná nabídka ložisek ke zvýšení výkonu a snížení nákladů na správu a vlastnictví Pěstování příležitostí v zemědělství Rozšířená nabídka SKF ložisek Y Přesvědčte se,

Více

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

ZKL Výzkum a vývoj a.s :

ZKL Výzkum a vývoj a.s : ZKL Výzkum a vývoj a.s : Zásady zkoušení valivých ložisek Zkoušení trvanlivosti, popis zkušebních strojů a přípravků Zkoušení mezní frekvence otáčení Ověřování statické únosnosti a speciální zkoušky Zkoušky

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Odhad třecího momentu... 88. Přesnější výpočet třecího momentu... 88

Odhad třecího momentu... 88. Přesnější výpočet třecího momentu... 88 Tření Odhad třecího momentu... 88 Přesnější výpočet třecího momentu... 88 Nový model SKF pro výpočet třecího momentu... 89 Moment valivého tření... 90 Moment smykového tření... 90 Třecí moment těsnění...

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

Stojatá ložisková tělesa SNL řady 2, 3, 5 a 6... 1033. Další ložisková tělesa... 1058. Velká stojatá ložisková tělesa SNL... 1058

Stojatá ložisková tělesa SNL řady 2, 3, 5 a 6... 1033. Další ložisková tělesa... 1058. Velká stojatá ložisková tělesa SNL... 1058 Ložisková tělesa Stojatá ložisková tělesa SNL řady 2, 3, 5 a 6... 1033 Další ložisková tělesa... 1058 Velká stojatá ložisková tělesa SNL... 1058 Stojatá ložisková tělesa SONL... 1059 Stojatá ložisková

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 30

Více

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje Strana Informace o produktu.2 Hřídelové klouby a kloubové hřídele Hřídelové klouby.6 Kloubové hřídele.12 Prachovky. Drážkové hřídele a náboje.18 stroj.elementy@haberkorn.cz www.haberkorn.cz.1 Informace

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky) Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST RPP ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 0 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 58 66, fax: 58 66 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY . Rudolf Kfíž STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY Hrídele, ozubenéprevody, retezové. a remenové prevody MONTANEX 1997 TROJNICKÉ TABULKY 3. OBSAH Úvod 8 HRíDELE 9 Klasifikace hi'ídelu 10 Rozdelení hi'ídelu podie

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 8

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 8 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti Přednáška 8 Valivá ložiska http://www.ntnamerica.com/ Since there is no model in nature for guiding wheels

Více

Ložiska SKF Energy Efficient

Ložiska SKF Energy Efficient Ložiska SKF Energy Efficient Nižší tření, nižší spotřeba energie SKF Energy Efficient The Power of Knowledge Engineering Spoři Jednou za čas se objeví novinka, která nabízí ohromné možnosti, pokud se prosadí

Více

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu Popis Kluzné prvky nenáročné na údržbu se používají převážně ve výrobě nástrojů a ve strojírenství pro lineární rotační kluzné pohyby.

Více

Jednořadá kuželíková ložiska... 605 Párovaná jednořadá kuželíková ložiska... 671

Jednořadá kuželíková ložiska... 605 Párovaná jednořadá kuželíková ložiska... 671 Kuželíková ložiska Jednořadá kuželíková ložiska... 605 Párovaná jednořadá kuželíková ložiska... 671 601 Kuželíková ložiska SKF vyrábí kuželíková ložiska ve velkém počtu provedení a velikostí, které nacházejí

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady QHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady QHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady QHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady QHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. MTJZ Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Součásti točivého a přímočarého pohybu Kluzná ložiska

Více

Poruchy ložisek. Vady způsobené únavou materiálu ve valivém styku: -Povrchová styková únava -Podpovrchová styková únava

Poruchy ložisek. Vady způsobené únavou materiálu ve valivém styku: -Povrchová styková únava -Podpovrchová styková únava Poruchy ložisek Vady nových ložisek před uvedením do provozu: -Výrobní (rozměrové nepřesnosti, brusné trhliny, tepelné zpracování) -Materiálové (čistota materiálu, rozložení karbidických fází, chemické

Více

Lineární vedení Typ MG

Lineární vedení Typ MG 1.2 Miniaturní lineární vedení 1.2.1 Vlastnosti typu MGN 1. Malé, lehké, vhodné pro malé stroje 2. Kolejnice a vozíky z nerezavějící oceli 3. Gotický profil oběžné dráhy umožňuje zatížení ve všech směrech

Více

VY_32_INOVACE_C 07 17

VY_32_INOVACE_C 07 17 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Speciální výrobky. Hybridní ložiska... 895. Ložiska INSOCOAT... 911. Ložiska a ložiskové jednotky pro vysoké teploty... 921. Ložiska NoWear...

Speciální výrobky. Hybridní ložiska... 895. Ložiska INSOCOAT... 911. Ložiska a ložiskové jednotky pro vysoké teploty... 921. Ložiska NoWear... Speciální výrobky Hybridní ložiska... 895 Ložiska INSOCOAT... 911 Ložiska a ložiskové jednotky pro vysoké teploty... 921 Ložiska NoWear... 943 Ložiska a ložiskové jednotky s tuhým olejem Solid Oil... 949

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 31

Více

RSH 2-06 R S H 2 0 6 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2040 12/11 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min

RSH 2-06 R S H 2 0 6 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2040 12/11 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2040 12/11 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min připojovací rozměry dle ISO 4401, DIN 24 340, CETOP 3, 5; ČSN 11 9111 typizovaná řada propojení malý příkon montáž v

Více

Axiální válečková ložiska

Axiální válečková ložiska Axiální válečková ložiska Konstrukce... 864 Díly... 865 Obousměrná axiální ložiska... 866 Základní údaje... 867 Rozměry... 867 Tolerance... 867 Nesouosost... 868 Klece... 868 Minimální zatížení... 868

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

Ložiska kluzná. Kluzná ložiska

Ložiska kluzná. Kluzná ložiska Ložiska kluzná Ložiska jsou strojní součásti, které umožňují hřídelům a čepům točivý pohyb kolem vlastní osy a přenášejí z nich zatížení na jiné části stroje. Podle toho jaký druh tření vzniká mezi stykovými

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Globoidní otočné stoly

Globoidní otočné stoly Globoidní otočné stoly 43 Globoidní otočné stoly Globoidní otočné stoly Naše nejmenší Kompaktní otočné stoly projektované pro maximální zatížení 50 až 2000 kg při extrémně krátkém pracovním taktu a vysoké

Více

Zvyšte produktivitu své farmy pomocí jednotek SKF Agri Hub. Bez domazávání, ekologicky, úsporně

Zvyšte produktivitu své farmy pomocí jednotek SKF Agri Hub. Bez domazávání, ekologicky, úsporně Zvyšte produktivitu své farmy pomocí jednotek SKF Agri Hub Bez domazávání, ekologicky, úsporně Nové řešení pro výrobce zemědělských strojů SKF představuje novinku pro výrobce zemědělské techniky: snadno

Více

www.kovaz.cz Ohýbačky a řezačky trubek Přípravek na řezání trubek AV 6/42 Montážní nástroje Katalog 4100-5/CZ

www.kovaz.cz Ohýbačky a řezačky trubek Přípravek na řezání trubek AV 6/42 Montážní nástroje Katalog 4100-5/CZ Ohýbačky a řezačky trubek Přípravek na řezání trubek AV 6/42 Umožňuje rychlé, čisté a pravoúhlé oddělování trubek. Přesného řezu se dosáhne vedením pilového listu. Doporučujeme dvoustranné pilové listy.

Více

NÁBOJE. - Průmyslová ložiska s keramickými kuličkami - dosahují minimálního valivého odporu.

NÁBOJE. - Průmyslová ložiska s keramickými kuličkami - dosahují minimálního valivého odporu. NÁBOJE remerx Materiál Pro výrobu komponentů nábojů se používá slitina hliníku AW 7075. Tento materiál se vyznačuje špičkovými mechanickými vlastnostmi a tím vyhovuje vysokým nárokům na pevnost a odolnost

Více

RPS SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.02

RPS SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.02 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA RPS SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.02 Použití Rotační

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 PŘÍPUSTNÝ

Více

Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04

Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04 Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04 RD 82 202/2002-12 1 Lineární technika firmy Bosch Rexroth kuličková kolejnicová vedení válečková kolejnicová vedení

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

Univerzální řešení Polymerová kuličková ložiska SKF. Korozní a chemická odolnost Nízká hmotnost a tichý chod Nepotřebují mazivo

Univerzální řešení Polymerová kuličková ložiska SKF. Korozní a chemická odolnost Nízká hmotnost a tichý chod Nepotřebují mazivo Univerzální řešení Polymerová kuličková ložiska SKF Korozní a chemická odolnost Nízká hmotnost a tichý chod Nepotřebují mazivo Polymerová kuličková ložiska SKF pro zvláštní provozní podmínky Polymerová

Více

Přímočinné regulátory tlaku Přepouštěcí ventil Typ M 44-7 Obr. 1 Typ M 44-7 Přepouštěcí ventil, připojení G1, Kvs = 3.6 1. Konstrukce a funkční princip Tlakový regulační ventil, typ M 44-7, se skládá z

Více

Demontáž a montáž opravné sady kompaktních ložisek

Demontáž a montáž opravné sady kompaktních ložisek 3. Vhodným nástrojem demontovat pojistný kroužek ložisek (např. šroubovákem). 1. Náboj kola demontovat podle údajů výrobce vozidla. 2. Těhlici / čep kola kompletně vyčistit a do montáže náboje kola zakrýt

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) podle ČSN, TP a PN VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 04/2010 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

RSE 4-06 R S E 4 0 6 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2020 12/11 D n. 80 dm 3 /min. 35 MPa Q max. 06 p max

RSE 4-06 R S E 4 0 6 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2020 12/11 D n. 80 dm 3 /min. 35 MPa Q max. 06 p max PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2020 12/11 D n 06 p max 35 MPa Q max 80 dm 3 /min Hydraulické přímočaré šou pát kové rozváděče RSE 4-06 s elektromagnetickým ovládáním se používají v hydraulických obvodech

Více

Ložiska ve strojích. Ložiska jsou. Ložiska kluzná se dělí na. Ložiska valivá. Ložiska kluzná

Ložiska ve strojích. Ložiska jsou. Ložiska kluzná se dělí na. Ložiska valivá. Ložiska kluzná Ložiska ve strojích Hřídele se otáčejí v ložiskách, která přenášejí silové účinky do rámu stroje. Mezi pohybujícími se plochami je pro bezškodný provoz nutná mezivrstva mazacího prostředku mazací film

Více

Oběhová teplovodní čerpadla NTV. Konstrukce Čerpadla NTV jsou monobloková, bezucpávková, s elektromo torem chlazeným čerpanou kapalinou.

Oběhová teplovodní čerpadla NTV. Konstrukce Čerpadla NTV jsou monobloková, bezucpávková, s elektromo torem chlazeným čerpanou kapalinou. Použití Čerpadla NTV jsou určena k nucenému oběhu vody v nízkotla kých teplovodních soustavách ústředního vytápění. Konstruk ce této řady umožňuje dvoustupňovou regulaci výkonu. Dopravovaná kapalina l

Více

Elektromobil s bateriemi Li-pol

Elektromobil s bateriemi Li-pol Technická fakulta ČZU Praha Autor: Pavel Florián Semestr: letní 2008 Elektromobil s bateriemi Li-pol Popis - a) napájecí část (jednotka) - b) konstrukce elektromobilu - c) pohonná jednotka a) Tento elektromobil

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

C Transportní a upínací přípravky

C Transportní a upínací přípravky A Vodicí sloupkové stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací přípravky D Vodicí prvky E Přesné díly F Pružiny Šroubové, talířové, plynové a polyuretanové, pružinové a distanční jednotky

Více

FBW2560R/3590XR/50110XR

FBW2560R/3590XR/50110XR NOVÉ Řada Slide Pack (ploché vedení) z nerezové oceli FBW2560R/3590XR/50110XR CATALO No.338CZ Slide Pack (ploché vedení) Řada z nerezové oceli FBW Montážní deska (SUS304) Kuličky (SUS440C) Vedení kuliček

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

S LV D SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA 426 2.98 17.01

S LV D SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA 426 2.98 17.01 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA S LV D SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 17.01

Více

PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE

PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE RSE 4-06 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min KT 2020 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické přímočaré šoupátkové rozváděče RSE 4-06 s elektromagnetickým ovládáním se používají

Více

TC BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 81.03

TC BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 81.03 SIGMA PUMPY HRANICE ČERPADLOVÉ TURBÍNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz TC BQO 426 2.98 81.03 Použití Čerpadlové

Více

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU Přehledový katalog www.ulmer.cz Prezentace Firma Ulmer s.r.o. spolupracuje s renomovanou italskou firmou ComInTec S.r.l., která již 40 let vyrábí pod obchodní značkou OMC komponenty

Více