Úvodní informace o společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní informace o společnosti"

Transkript

1

2 Úvodní informace o společnosti Identifikační údaje RRAÚK Obchodní jméno : Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Právní forma : Akciová společnost Sídlo : Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ Expozitura Ústí n. L. : Špitálské náměstí 1050/3, Ústí nad Labem, PSČ Expozitura Most : Budovatelů 2830, Most, PSČ Spojení : Tel.: Fax: Internetové stránky : Datum a místo registrace : v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n/ L odd. B, vložka 557 Identifikační čísla : IČ , DIČ CZ Základní kapitál : ,- Kč Vlastní kapitál : tis. Kč Bankovní spojení : ČSOB, a.s., pobočka Most, č. účtu: / 0300 Certifikát jakosti : Podle ČSN EN ISO 9001: 2009 (od ). Vznik a charakteristika společnosti Činnost společnosti je od jejího vzniku v roce 1994 zaměřena na podporu a koordinaci hospodářského a sociálního rozvoje na území, které se v roce 2001 stalo Ústeckým krajem. Vznik rozvojové agentury byl vyvolán potřebou koordinovat rozvojové činnosti v jednotlivých okresech severozápadních Čech po zániku krajského zřízení. K vybudování Regionální rozvojové agentury, a.s. (od roku 2001 Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.) formou akciové společnosti se rozhodly obce, podniky a odborové organizace z centra severočeské uhelné pánve. Model a pracovní náplň byla převzata z agentur, které dlouhodobě a úspěšně působily v zemích Evropské unie. Vlastníky společnosti jsou instituce, které mají zákonnou odpovědnost k hospodářskému a společenskému rozvoji (Ústecký kraj, obce) a organizace, které chtěly svojí činností k němu přispět (hospodářské a agrární komory, odborové svazy). Rámcové cíle a poslání se od založení společnosti nezměnily: Poskytování komplexních služeb pro podporu a koordinaci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území v souladu s rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje. Mobilizace všech hlavních aktérů kraje a sdružování jejich lidských, materiálních a finančních zdrojů ke společnému rozvoji Ústeckého kraje. Optimální využití silných stránek a příležitostí kraje a poskytování podpory při jejich komerčním zužitkování.

3 Hlavní činnosti spočívaly v poskytování služeb dotačního poradenství, poskytování informačních a vzdělávacích služeb, vypracovávání rozvojových dokumentů, zabezpečování rozvojových programů, poradenství v oblasti rozvoje podnikání. Pro poskytování těchto služeb má společnost živnostenské listy na: dat, služby databank a správu sítí; Inženýrskou činnost v investiční výstavbě; Projektovou činnost ve výstavbě; Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; Realitní činnost; Zprostředkování služeb; Zprostředkování obchodu; Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Při realizaci svých činností spolupracovala společnost s veřejnou správou na všech úrovních, hospodářskými a neziskovými organizacemi, institucemi Evropské komise a s dalšími zahraničními organizacemi. RRA ÚK je: členem Evropské asociace rozvojových agentur - EURADA, se sídlem v Bruselu, členem České asociace rozvojových agentur (ČARA), se sídlem v Brně, hostitelskou organizací informačního a poradenského střediska Enterprise Europe Network, které patří do sítě informačních center Evropské komise se sídlem v Bruselu, členem Okresní hospodářské komory v Mostě a v Chebu, správcem Regionálního informačního centra Ústeckého kraje, krajským zástupcem Asociace inovačního podnikání ČR, Pro snadnější přístup zákazníků ke službám společnosti na území Ústeckého kraje je provozována expozitura v Mostě. Mezi stěžejní činnosti agentury patří projektová příprava a projektové řízení, stejně odborné služby související se strategickým rozvoje obcí, města a regionů. Jako doklad o rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb předkládáme přehled referenčních zakázek z následujících oblastí působnosti naší agentury: - projektová příprava (jedná se o přehled projektů připravovaných RRA ÚK, kterým byla v letech 2008 až 2014 poskytnuta dotace z evropských fondů). - dotační management (jedná se o zajištění řízení a nezbytných administrativních procesů souvisejících s realizací projektů podpořených z evropských fondů a to po celou dobu realizace projektu) - strategické plánování (jedná se o tvorbu strategických rozvojových dokumentů a koncepcí územních samospráv nebo místních akčních skupin, na základě kterých plánují svůj další rozvoj)

4 PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA Referenční zakázky

5 Příprava žádostí o dotace - reference z let V průběhu více jak 20-ti letého působení pomohla Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. svým klientům k získání dotací na projekty přesahující částku 5,5 mld. Kč (4,188 mld. Kč za období let ). RRA ÚK jako doklad o kvalitě poskytovaných služeb dokládá seznam projektů realizovaných RRA ÚK, kterým byla letech 2008 až 2015 poskytnuta dotace. Zároveň uvádíme přehled kontaktních osob, u kterých je možné ověřit pravdivost reference a zkušenosti se spoluprací s RRA ÚK. Přehled podpořených projektů připravovaných RRA ÚK od roku 2008 v členění dle dotačních zdrojů: Operační program životní prostředí Stavební úpravy MDDM Sluníčko v Aši (Zateplení objektu) Aš 6 mil. Kč Petr Svárovský Stavební úpravy MŠ Moravská, Aš (Zateplení objektu) Stavební úpravy MŠ Neumannova, Aš (Zateplení objektu) Stavební úpravy MŠ Mokřiny (Zateplení objektu) Aš 6 mil. Kč Petr Svárovský Aš 6 mil. Kč Petr Svárovský Aš 3 mil. Kč Petr Svárovský Zateplení 1. ZŠ v Litoměřicích Litoměřice 24 mil. Kč Ing. Veronika Šturalová Zateplení a výměna oken, ZŠ Aleská, Bílina Zateplení a výměna oken objektu ZŠ Za Chlumem v Bílině Zateplení a výměna oken objektu MŠ Žižkovo údolí v Bílině Zateplení ZUŠ Masarykova 717, Ostrov Bílina 23 mil. Kč Ing. Jaroslav Bureš Vedoucí odboru investic Bílina 20 mil. Kč Ing. Jaroslav Bureš Vedoucí odboru investic Bílina 4 mil. Kč Ing. Jaroslav Bureš Vedoucí odboru investic Ostrov 3,6 mil. Kč Ing. Romana Stolínová Odbor rozvoje města Regionální systém pro využití bioodpadu Kadaň Technické služby města Kadaň 4 mil. Kč Jan Sojka Ředitel

6 Systém pro separaci a svoz odpadu Kadaň rozšíření počtu sběrných míst Zametač pro firmu FLUORIT TEPLICE s.r.o. Technické služby města Kadaň Fluorit Teplice s.r.o. 4,9 mil. Kč Jan Sojka Ředitel ,5 mil. Kč Ing. Vít Kučera Ředitel Operační program podnikání a inovace - EKOENERGIE Rekonstrukce MVE Sokolov Ehring-Wasner- MVE,s.r.o. 8 mil. Kč Robert Wagner jednatel Operační program rybářství Modernizace vybavení ČRS SÚS Ústí nad Labem Obnova vozového parku ČRS SÚS Ústí nad Labem Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, 1,5 mil. Kč Jan Šmíd mil. Kč Jan Šmíd Finanční mechanismus EHP/Norsko Revitalizace Biskupského gymnázia v Krupce - Bohosudově Biskupství Litoměřické 20 mil. Kč Petr Mikula Sekretář generálního vikáře Cíl 3 (ČR Sasko a ČR Bavorsko) Revitalizace Mikulášského vrchu v Aši Obnova přeshraničního silničního spojení v úseku Clausnitz/hraniční Aš 31 mil. Kč Petr Svárovský Správa a údržba silnic Ústeckého kraje 20 mil. Kč Ing. Petr Macholda Ředitel SUS ÚK

7 přechod/český Jiřetín Regionální operační program Severozápad (oblast podpory 1.1) Zámek Děčín kulturně společenské centrum Budova magistrátu B2 centrální archív a správní agendy Modernizace sportovišť ZŠ v Děčíně Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad Děčín 160 mil. Kč Zdena Václavková Děčín 48 mil. Kč Zdena Václavková Děčín 27 mil. Kč Zdena Václavková Děčín 65 mil. Kč Zdena Václavková Děčín 141 mil. Kč Zdena Václavková Regionální operační program Severozápad (oblast podpory 1.2) Stavební úpravy bývalé střední školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. Krajské muzeum Karlovarského kraje 32 mil. Kč PhDr. Eva Dittertova Ředitelka KMKK Informační a vzdělávací centrum Městská knihovna Louny Multifunkční, informační, vzdělávací a společenské centrum - Městská knihovna v Aši Revitalizace Masarykova náměstí Zóna aktivního odpočinku v lokalitě Olejomlýnského parku v Jirkově Louny 55 mil. Kč Bc. Ivana Hádková Vedoucí odboru investic MěÚ Aš 23 mil. Kč Petr Svárovský Aš 30 mil. Kč Petr Svárovský Jirkov 30 mil. Kč Ivana Kařízková Krupka č.p.32 - rekonstrukce pro Krupka 57 mil. Kč Dagmar Kaulová

8 MÚ Aktivní život pro Aš - sportoviště Hlávkova ulice Záchrana objektu bývalých papíren a vybudování depozitářů muzea v jejich části Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích Obnova parku Herty Lindnerové Krupka Hasičská zbrojnice - centrum prevence, ochrany, komunitního a volnočasového života v Dubí Revitalizace Goethova náměstí v Aši Aktivní život pro Aš - sportoviště Okružní ulice - 1. etapa Rekonstrukce Zelené haly v Bílině Revitalizace sportovní haly Rudolfova huť Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa Rekonstrukce dopravního terminálu v Žatci Černá hala komunitní centrum pro sport a volný čas v Bílině Investiční technik Aš 12 mil. Kč Mgr. Luboš Pastor Žatec 50 mil. Kč Ing. Martina Hauftová Litoměřice mil. Kč Ing. Dana Svobodová Krupka 19 mil. Kč Dagmar Kaulová Investiční technik Dubí 35 mil. Kč Bc. Ladislava Hamrová Aš 28 mil. Kč Mgr. Luboš Pastor Aš 21 mil. Kč Mgr. Luboš Pastor Bílina 33 mil. Kč Bc. Monika Pánovová Dubí 11 mil. Kč Bc. Ladislava Hamrová Litoměřice mil. Kč Ing. Dana Svobodová Žatec 49 mil. Kč Ing. Martina Hauftová První Bílina sportovní ,8 mil. Kč Ing. Stanislav Karl, MBA Předseda spolku

9 Regionální operační program Severozápad (oblast podpory 1.3) Evropská obchodní akademie Děčín - Rekonstrukce budovy Gymnázium Rumburk, REKO hlavní budovy Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora Komunitní centrum Litvínov - Janov Ústecký kraj 48 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 57 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 50 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 130 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Oblastní charita Most 32 mil. Kč Bc. Karolína Wankovská Projektový manažer DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice) Ústecký kraj 19 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky KZ, a.s. MNUL., o.z. (dětský urgentní příjem a stacionář) Pořízení lineárního urychlovače a genetického analyzátoru pro KZ, a.s. Dodání jednotného systému telefonie pro KZ, a.s. Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a. s. Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a. s. Inovace a obnova zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a.s. Krajská zdravotní a.s. Krajská zdravotní a.s. Krajská zdravotní a.s. Krajská zdravotní a.s. Krajská zdravotní a.s. Krajská zdravotní a.s. 24 mil. Kč Ing. Iva Urbanová vedoucí oddělení koordinace projektů ,5 mil. Kč Ing. Iva Urbanová vedoucí oddělení koordinace projektů ,2 mil. Kč Ing. Iva Urbanová vedoucí oddělení koordinace projektů ,5 mil. Kč Ing. Iva Urbanová vedoucí oddělení koordinace projektů ,5 mil. Kč Ing. Iva Urbanová vedoucí oddělení koordinace projektů ,2 mil. Kč Ing. Iva Urbanová vedoucí oddělení koordinace projektů

10 Regionální operační program Severozápad (oblast podpory 2.1) Společně pro rozvoj Bystřan Obec Bystřany 2 mil. Kč Ing. Martin Baier Ekonom ObÚ Aktivizace potenciálu obce Staňkovice Obec Staňkovice 1,5 mil Kč Jan Bartoň Starosta obce Regionální operační program Severozápad (oblast podpory 2.2) Dětský domov, Vysoká Pec, REKO hlavní budovy a příjezdové cesty Ústav sociální péče Háj u Duchcova, REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična) Revitalizace objektu MěÚ Třebenice Přestavba objektu č.p.17 na volnočasové a spolkové centrum města Hrob Ústecký kraj 25 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 25 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Třebenice 40 mil. Kč Ing. Eva Hajná Místostarostka města Hrob 7,7 mil. Kč Karel Hirsch Starosta Regionální operační program Severozápad (oblast podpory 3.1) Rekonstrukce silnice 1/13 Bílina - Kozly Rekonstrukce silnice 1/7 Údlice Kadaň - Klášterec Rekonstrukce silnice v úseku 1/13 Jirkov Otvice - Havraň Rekonstrukce silnice v úseku 1/13 Pernštejn - Vejprty Ústecký kraj 111 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 267 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 143 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 155 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman

11 Rekonstrukce v úseku 1/13 Klášterec Rusová Rekonstrukce v úseku 1/13 Duchcov Teplice - Kostomlaty Rekonstrukce úseku I/7 - Louny - Ročov - hranice kraje, silnice II/229 REKO úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240 REKO komunikace II/246 Budyně n. O. - Koštice + most Břežany REKO silnice II/265 Varnsdorf Krásná Lípa Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov Ústecký kraj 150 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 200 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 295 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 130 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 205 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 118 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 77 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 111 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Regionální operační program Severozápad (oblast podpory 3.2) Pořízení moderního odbavovacího a informačního systému do vozidel MHD i linkové dopravy Nákup drážních vozidel pro provoz na regionální železniční trati Karlovy Vary Mariánské lázně Dopravní podnik města Chomutova a Jirkova GW Train Regio a.s. 30 mil. Kč Ing. Pavel Puchotl Projektový manažer DPCHJ, a.s mil. Kč Ing. Pavel Faugner Projektový manažer GWT Regio, a.s Regionální operační program Severozápad (oblast podpory 4.1) Svatostánek českého vinařství Litoměřice 160 mil. Kč Ing. Dana Svobodová Projektový manažer

12 Chrám chmele a piva Žatec 245 mil. Kč Ing. Marina Hauftová Revitalizace vrchu Háj Aš 130 mil. Kč Petr Svárovský Revitalizace zámku Nový hrad v Jimlíně Rekonstrukce parků centrální části města Mariánské Lázně část II.A Ústecký kraj 55 mil. Kč Ing. Jiří Hubka Vedoucí odboru evropských projektů KÚ Cheb 23 mil. Kč RNDr. Lenka Pocová Vedoucí odboru životního prostředí Zakázka byla realizována jako subdodávka pro OHK Cheb Dům porcelánu s modrou krví Dubí 16 mil. Kč Bc. Ladislava Hamrová Zkvalitnění turistické infrastruktury ve městě Libochovice Libochovice Regionální operační program Severozápad (oblast podpory 4.2) mil. Kč Ing. Jana Holá Starostka Hotel Výpřež Hudy sport Jindřich Hudeček 24 mil. Kč Ing. Martin Komrska Projektový manažer spol. Hudy sport Ubytovací zařízení Chudoslavice PF Taxes, s.r.o. 12 mil. Kč Ing. Jaroslav Postl Jednatel Hotel v Údolí Zlatého potoka Sylva Kotíková 10 mil. Kč Sylva Kotíková Rozšíření kapacity a nabídky služeb hotelu Romance Puškin Karlovy Vary Ubytovna Špalíček - zvýšení ubytovací kapacity v regionu (studie proveditelnosti) Jednatel FIBRO, s.r.o. 24 mil. Kč Luboš Snejdar, MMB STRATA CONSULTING s.r.o. Provozní ředitel ,3 mil. Kč Mgr. Stanislav Kříž Ředitel OHK Cheb

13 Regionální operační program Severozápad (oblast podpory 4.3) Po stopách praotce Čecha Ústecký kraj 2 mil. Kč Ing. Jiří Válka Odbor RR KÚ ÚK Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje Ústecký kraj 10 mil. Kč Ing. Jiří Válka Odbor RR KÚ ÚK Propagace města Děčína Děčín 2 mil. Kč Zdena Václavková Komplexní systém marketingových aktivit obce Bystřany pro posílení cestovního ruchu a informovanosti Dubí město lázeňství a porcelánu centrum východního Krušnohoří Zubrnice poznejte život našich předků Obec Bystřany 1 mil. Kč Ing. Martin Baier Ekonom ObÚ Dubí 8 mil. Kč Bc. Ladislava Hamrová Obec Zubrnice 3,6 mil. Kč Tomáš Pernekr Starosta obce Integrovaný operační program Územně analytické podklady Ústeckého kraje Celkem 23 žádosti pro obce ze správního ORP Louny na vybavení Czech POINTů Územně plánovací dokumentace města Louny Ústecký kraj 1 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Obce ORP Louny cca 1 mil. Kč Ing. Renáta Čapková Tajemnice MěÚ Louny Louny 2,5 mil. Kč Ing. Renáta Čapková Tajemnice MěÚ Louny Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora 192,6 mil. Kč P., Mgr. Jan Sokulski, CSsR Administrátor farnosti Celkem podpořené projekty od roku mld. Kč

14 Dotační management Referenční zakázky

15 Dotační management - Reference V průběhu více jak 20-ti letého působení pomohla Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. svým klientům k získání dotací na projekty přesahující částku 6 mld. Kč. Součástí nabídky služeb RRA je také zajištění komplexního řízení a administrativy v průběhu realizace podpořených projektů. RRA ÚK jako doklad o kvalitě poskytovaných služeb dokládá seznam projektů, v rámci kterých RRA ÚK vykonává nebo vykonávala služby dotačního managementu (administrativa a řízení v průběhu realizace projektu) v letech 2008 až Referenční projekty jsou řazeny dle dotačních programů, ze kterých jsou financovány. Zároveň uvádíme přehled kontaktních osob, u kterých je možné ověřit pravdivost reference a zkušenosti se spoluprací s RRA ÚK. Operační program životní prostředí Stavební úpravy MDDM Sluníčko v Aši (Zateplení objektu) Aš 6 mil. Kč Petr Svárovský Stavební úpravy MŠ Moravská, Aš (Zateplení objektu) Stavební úpravy MŠ Neumannova, Aš (Zateplení objektu) Stavební úpravy MŠ Mokřiny (Zateplení objektu) Aš 6 mil. Kč Petr Svárovský Aš 6 mil. Kč Petr Svárovský Aš 3 mil. Kč Petr Svárovský Zateplení 1. ZŠ v Litoměřicích Litoměřice 24 mil. Kč Ing. Veronika Šturalová Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji Sklad separovaného nebezpečného odpadu v Psychiatrické léčebně Petrohrad Ústecký kraj 16 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 1 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Finanční mechanismus EHP/Norsko Revitalizace Biskupského gymnázia v Krupce - Bohosudově Biskupství Litoměřické 20 mil. Kč Petr Mikula Sekretář generálního vikáře

16 Cíl 3 (ČR Sasko a ČR Bavorsko) Revitalizace Mikulášského vrchu v Aši Aš 31 mil. Kč Petr Svárovský Obnova přeshraničního silničního spojení v úseku Clausnitz/hraniční přechod/český Jiřetín Správa a údržba silnic Ústeckého kraje 20 mil. Kč Ing. Petr Macholda Ředitel SUS ÚK Regionální operační program Severozápad (oblast podpory 1.1) Zámek Děčín kulturní a společenské centrum Děčín 160 mil. Kč Zdena Václavková Regionální operační program Severozápad (oblast podpory 1.2) Informační a vzdělávací centrum Městská knihovna Louny Multifunkční, informační, vzdělávací a společenské centrum - Městská knihovna v Aši Revitalizace Masarykova náměstí Krupka č.p.32 - rekonstrukce pro MÚ Záchrana objektu bývalých papíren a vybudování depozitářů muzea v jejich části Louny 40 mil. Kč Bc. Ivana Hádková Vedoucí odboru investic MěÚ Aš 23 mil. Kč Petr Svárovský Aš 30 mil. Kč Petr Svárovský Krupka 57 mil. Kč Dagmar Kaulová Investiční technik Žatec 50 mil. Kč Ing. Martina Hauftová Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích Litoměřice 20 mil. Kč Ing. Dana Svobodová Obnova parku Herty Lindnerové Krupka Krupka 19 mil. Kč Dagmar Kaulová Investiční technik

17 Hasičská zbrojnice - centrum prevence, ochrany, komunitního a volnočasového života v Dubí Rekonstrukce Zelené haly v Bílině Revitalizace sportovní haly Rudolfova huť Dubí 35 mil. Kč Bc. Ladislava Hamrová Bílina 33 mil. Kč Bc. Monika Pánovová Dubí 11 mil. Kč Bc. Ladislava Hamrová Regionální operační program Severozápad (oblast podpory 1.3) Evropská obchodní akademie Děčín Rekonstrukce budovy Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora Ústecký kraj 48 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 102 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Komunitní centrum Litvínov - Janov Oblastní charita Most 32 mil. Kč Bc. Karolína Wankovská Projektový manažer DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice) Ústecký kraj 19 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Regionální operační program Severozápad (oblast podpory 2.2) Revitalizace objektu MěÚ Třebenice Přestavba objektu č.p.17 na volnočasové a spolkové centrum města Hrob Třebenice 40 mil. Kč Ing. Eva Hajná Místostarostka města Hrob 7,7 mil. Kč Karel Hirsch Starosta Regionální operační program Severozápad (oblast podpory 3.1) Rekonstrukce silnice v úseku 1/13 Pernštejn Vejprty Ústecký kraj 155 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman

18 REKO úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240 REKO komunikace II/246 Budyně n. O. - Koštice + most Břežany REKO silnice II/265 Varnsdorf Krásná Lípa Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov Ústecký kraj 130 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 205 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 118 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 77 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Ústecký kraj 111 mil. Kč Ing. Pavel Hajšman Regionální operační program Severozápad (oblast podpory 4.1) Svatostánek českého vinařství Litoměřice 160 mil. Kč Ing. Dana Svobodová Projektový manažer Chrám chmele a piva v Žatci Žatec 245 mil. Kč Ing. Marina Hauftová Revitalizace vrchu Háj Aš 130 mil. Kč Petr Svárovský Revitalizace zámku Nový hrad v Jimlíně Ústecký kraj 55 mil. Kč Ing. Jiří Hubka Vedoucí odboru evropských projektů KÚ Dům porcelánu s modrou krví Dubí 16 mil. Kč Bc. Ladislava Hamrová Zkvalitnění turistické infrastruktury ve městě Libochovice Libochovice mil. Kč Ing. Jana Holá Starostka

19 Regionální operační program Severozápad (oblast podpory 4.2) Hotel Výpřež Hudy sport Jindřich Hudeček 24 mil. Kč Ing. Martin Komrska Projektový manažer spol. Hudy sport Rozšíření kapacity a nabídky služeb hotelu Romance Puškin Karlovy Vary Vybudování areálu hospůdka u Fořta s nabídkou ubytovacích a stravovacích služeb FIBRO, s.r.o. 24 mil. Kč Luboš Snejdar, MMB Provozní ředitel J plus S s. r.o. 24 mil. Kč Jaroslav Suchánek jr. Jednatel Regionální operační program Severozápad (oblast podpory 4.3) Po stopách praotce Čecha Ústecký kraj 2 mil. Kč Ing. Jiří Válka Odbor RR KÚ ÚK Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje Ústecký kraj 10 mil. Kč Ing. Jiří Válka Odbor RR KÚ ÚK Propagace města Děčína Děčín 2 mil. Kč Zdena Václavková Dubí město lázeňství a porcelánu centrum východního Krušnohoří Dubí 8 mil. Kč Bc. Ladislava Hamrová Integrovaný operační program Celkem 23 žádosti pro obce ze správního ORP Louny na vybavení Czech POINTů Obce ORP Louny cca 1 mil. Kč Ing. Renáta Čapková Tajemnice MěÚ Louny Egoncentrum Louny Louny 3 mil. Kč Ing. Renáta Čapková Tajemnice MěÚ Louny Celkem administrované projekty od roku ,4 mld. Kč

20 Strategické plánování Referenční zakázky

21 Tvorba strategických rozvojových dokumentů Příprava strategických rozvojových dokumentů pro územní samosprávy a svazky obcí patří ke stěžejním činnostem Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. Během své více než 20-ti leté existence prováděla tuto činnost v následujících obcích a mikroregionech: MAS Západní Krušnohoří Svazek obcí regionu KH Osek Mikroregion Milada Rumburk Vejprty Duchcov Dubí Bystřany MAS České středohoří Klášterec n.o. Postoloprty Jirkov Staňkovice Most Bílina Litoměřice Štětí Žatec Odolena Voda Přehled vybraných rozvojových dokumentů, které RRA ÚK zpracovala v minulých letech včetně kontaktu na ověření referencí, je uveden v následující tabulce: Název objednatele Název zakázky Popis předmětu plnění Období realizace Kontakt pro ověření referencí Litoměřice Strategický plán rozvoje města Litoměřice komplexního dokumentu města (realizováno v rámci projektu Europodnikatelka 21. Století) Ing. Veronika Šturalová projektová manažerka města Litoměřice Strategický plán MAS České strategického plánu 2007 Věra Petrů ředitelka MAS

22 Název objednatele Název zakázky Popis předmětu plnění Období realizace Kontakt pro ověření referencí středohoří LEADER MAS Západní Krušnohoří Strategický plán MAS Západní Krušnohoří strategického plánu LEADER 2007 Hana Dufková předsedkyně MAS Bílina Strategický plán rozvoj města Bílina komplexního dokumentu města Ladislava Hamrová projektová manažerka města Ostrov Strategie rozvoje Mikroregionu Krušné hory západ Dopracování a aktualizace dokumentu Mikroregionu 2006 Ing. A. Fürbachová vedou odboru RÚP Jirkov Strategický plán rozvoje města Jirkova komplexního dokumentu města 2006 Ing. Viera Avakjanová tajemnice MěÚ Vejprty Strategický plán rozvoje města Vejprty komplexního dokumentu města (realizováno v rámci projektu Europodnikatelka 21. Století) Ing. Jaroslava Kadlecová tajemnice MěÚ Postoloprty Strategický plán rozvoje města Postoloprty komplexního dokumentu města Miroslav Hylák starosta města Obec Bystřany Komunitní plán sociálních služeb a rozvoje občanské společnosti obce Staňkovice komunitního plánu rozvoje sociálních služeb 2007 Ing. Martin Baier, projektový manažer obce Osek Komunitní plán sociálních služeb a rozvoje občanské společnosti města Osek komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Iveta Soukupová projektová manažerka města Osek Střednědobý Iveta Soukupová

23 Název objednatele Název zakázky Popis předmětu plnění Období realizace Kontakt pro ověření referencí program rozvoje města Osek komplexního dokumentu města projektová manažerka města Krupka Střednědobý program rozvoje města Krupka komplexního dokumentu města Ing. Milan Puchar starosta města Štětí Strategický plán rozvoje města Štětí komplexního dokumentu města 2007 Ing. Zdena Rulíšová starostka města Odolena Voda Strategický plán rozvoje města Odolena Voda komplexního dokumentu města Eva Odehnalová starostka města Žatec Strategický plán rozvoje města Žatec aktualizace dokumentu města Ing. Martina Hauftová Kancelář úřadu Správa dotací Svazek obcí Podbořansk o Strategie rozvoje obcí Podbořanska komplexního dokumentu Mikroregionu 2008 Miroslav Brda Předseda SOP Dubí Strategický plán rozvoje města Dubí komplexního dokumentu města včetně nastavení procesu strategického plánování v obci 2009 Bc. Ladislava Hamrová tel: , Dubí Strategie rozvoje cestovního ruchu ve městě Dubí dokumentu města pro oblast cestovního ruchu 2010 Bc. Ladislava Hamrová tel: , MAS Naděje pro Mostecko, o.s. Strategický plán MAS Naděje pro Mostecko strategického plánu LEADER 2011 Bc. Bořek Valvoda předseda správní rady tel.:

24 Název objednatele Název zakázky Popis předmětu plnění Období realizace Kontakt pro ověření referencí Ústecký kraj marketingové a rozvojové studie turistického regionu Poohří střednědobého strategického plánu marketingových aktivit turistického regionu Dolní Poohří 2011 Ing. Jiří Válka Vedoucí oddělení cestovního ruchu KÚ ÚK Tel.: MAS Cínovecko, o.p.s. Integrovaná strategie území MAS Cínovecko Aktualizace Integrované strategie území Místní akční skupinu Cínovecko dle příslušných metodik PRV a Spolku pro obnovu venkova 2012 Bc. Ladislava Hamrová Ředitel MAS tel: , Ústecký kraj Příprava pilotních aktivit Regionální inovační strategie Ústeckého kraje strategického dokumentu, který rozpracovává vybraná prioritní opatření RIS ÚK do podoby konkrétních projektových záměrů 2011 Ing. Josef Svoboda Vedoucí oddělení regionálního rozvoje Tel.: MAS České středohoří Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS České středohoří Metodické vedení při tvorbě analytické a návrhové části strategie dle příslušných manuálů MMR a NSMAS 2014 Ing. Veronika Šturalová Projektová manažerka MAS tel.: m Žatec Management plán UNESCO 2. fáze druhé fáze (návrhové části) management plánu UNSCO 2014 Ing. Martina Hauftová Kancelář úřadu Správa dotací

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 10 Oddělení neinvestičních

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2009 (1.6. 2009-31.5. 2010)

Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2009 (1.6. 2009-31.5. 2010) Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2009 (1.6. 2009-31.5. 2010) Obsah: 1. Profil společnosti str. 2 2. Správní a organizační struktura společnosti

Více

Obsah. HSRM v akci 30 HSRM v médiích 32 Naši členové 33

Obsah. HSRM v akci 30 HSRM v médiích 32 Naši členové 33 1 Obsah Úvodní slovo předsedů HSRM 1 Kdo jsme Hospodářská a sociální rada Mostecka cíle, priority, úspěchy 3 Orgány HSRM 5 Odborné komise HSRM 7 Jak šel čas 1999 2008 9 Fondy HSRM aneb Pomáháme Mostecku

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové www.cep-rra.cz Výroční

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti.

Více

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz rozvoje města GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Tato dokumentace je součástí projektu

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 -1 Obsah Seznam použitých zkratek... 6 Seznam map... 7 Seznam tabulek... 7 Seznam grafů... 9 1. Úvod

Více

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 1 ÚVODNÍ INFORMACE Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 2020 byla zpracována v průběhu roku 2013-2014 a zohledňuje

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP 2 Obsah 1 INFORMACE O MAS... 3 MAS CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP... 3 ÚZEMÍ MAS... 4 ČLENSTVÍ V MAS... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí

Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí ANALÝZA MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK MIKROREGIONU BYSTŘIČKA... 2 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA... 3 4. OBCE MIKROREGIONU...

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 MĚSTO ČESKÝ BROD Výroční zpráva za rok 2013 náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334 Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz Obsah 1. Úvod...3 1.1 Základní údaje o městě...3

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny. MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020

Integrovaná strategie území místní akční skupiny. MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 Integrovaná strategie území místní akční skupiny MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 1 Obsah 1. Seznam použitých zkratek... 4 2. Seznam tabulek... 4 3. Seznam grafů... 4 4. ÚVOD... 5 4.1 Identifikace

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí ANALÝZA MIIKROREGIIONU STŘEDNÍÍ HANÁ A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. MIKROREGION STŘEDNÍ HANÁ... 4 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA... 5 4. OBCE MIKROREGIONU...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více