Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014"

Transkript

1 Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce , Prezentace muzea: I, Výstavní projekty: A, Muzeum Mladoboleslavska hrad: Stálé expozice: Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století bude otevřena po celý rok. Neplánují se v ní žádné výrazné změny. Venkov v proměnách času: rovněž celoročně otevřeno. V expozici k životu na venkově a menších městech v 19. a v 1. polovině 20. století se nepřipravují větší zásahy do její podoby Muzejní herna Muzeion : rovněž celoročně přístupná. Její stálý fundus zůstane beze změny. Dlouhodobé výstavy: Zbraně: výstava vojenských zbraní z období od konce 18. do počátku 20. století ze sbírek muzea bude celoročně zpřístupněná v nezměněné podobě. Krátkodobé výstavy: Výstavní sál: Od turnýry k secesi ( ): výstava o módě a životním stylu posledních dvou desetiletí 19. století a počátku 20. století. Převážná část exponátů pochází ze sbírek Muzea Mladoboleslavska, pouze několik jednotlivin bylo zapůjčeno z Podještědského muzea v Českém Dubu, z Muzea města Mnichova Hradiště a ze soukromých sbírek. Trojrozměrné předměty jsou doplněny řadou dobových fotografií, ukázek z módních časopisů a vysvětlujícími texty. Fenomén rozhlas ( ): výstava připomínající loňské 90. výročí zahájení vysílaní Československého rozhlasu představí výběr nejzajímavějších historických radiopřijímačů a další rozhlasové techniky ze sbírek Národního technického muzea v Praze. Bude doplněna dobovými fotografiemi, prospekty a reklamami. Antický Řím ( ): výstava o životě v největší metropoli starověkého světa. Exponáty, především archeologické nálezy, budou zapůjčeny z Moravského zemského muzea v Brně, z Regionálního muzea v Mikulově a z Galerie antického umění v Hostinném. Protože

2 cílem výstavy bude kromě zábavy i poučení, bude opatřena řadou vysvětlujících textů, kreseb a další dokumentace. Jan Krouský ( ): výstava k 200. výročí narození předního představitele rolnictva na Mladoboleslavsku a významného činitele českého národního obrození. Pomocí originálních obrazových i písemných dokumentů a předmětů bude představen život a dílo člověka, který mj. výrazně přispěl k vydání sebraných spisů K. H. Máchy a podporoval i další umělce. Většinu exponátů poskytnou potomci J. Krouského, část bude zapůjčena ze Státního okresního archivu Mladá Boleslav. Vánoční výstava ( leden 2015): téma a obsah tradiční vánoční výstavy budou upřesněny v průběhu roku. Galerie na arkádě: Zapomenutá Ptácká ulice ( ): výstava fotografií z muzejních sbírek připomene především zaniklé továrny a domy, lemující v minulých dobách jednu z významných mladoboleslavských komunikací. Daily inspirations ( ): výstava fotografií současné mladé autorky Kateřiny Bibrlíkové Mladoboleslavské válečné album ( ): ke 100. výročí vzniku 1. světové války budou poprvé vystaveny snímky ze skutečného válečného alba Milána Ponce, které připomenou život v zázemí v letech Daniela Messieurerová - obrazy ( ): výstava představí průřez dílem současné výtvarnice. Barokní brány na Mladoboleslavsku ( ): výstava fotografií, kreseb a dokumentů ilustrujících jeden z významných stavebních prvků a jeho uplatnění v regionu. připraveno pracovníky Národního památkového ústavu. Hudební salonek: Čas postní a velikonoční ( ): výstava zvykoslovných předmětů souvisejících s oslavou největšího církevního svátku. Orchideje ( ): výstava fotografií přibližujících čarovný svět exotických i domácích květin z této rozsáhlé rostlinné čeledi.

3 Doprovodné programy: Muzejní herna Muzeion: Mariiny vánoce (do konce ledna 2014): tvůrčí dílny pro děti s výukou techniky podmalby na skle. Čas postní a velikonoční ( ): výstava a dílny s výrobou zvykoslovných předmětů. Na rozhlasových vlnách (květen 2014): vzdělávací program s interaktivními prvky pro školy Létem světem s muzeem (červenec - září 2014): prázdninový program pro děti sestavený z her celého světa Antika (září 2014): vzdělávací program pro školy s hravou výukou poznatků o nejvýznamnějších fenoménech starověku Pletení z orobince (prosinec 2014): řemeslný program pro školy s výukou téměř zapomenuté techniky, typické pro Bakov nad Jizerou a jeho blízké okolí Po celý rok budou probíhat stálé programy pro školy: Malý muzejník - muzeum a hrad skrz naskrz Muzejní přijímačky - praktická zkouška muzejních profesí Další akce: Mladoboleslavská muzejní noc ( ): téma a program na hradním nádvoří a hradní baště budou upřesněny; vstup za symbolické vstupné do výstavních prostor muzea Staročeský jarmark ( ): prodej zboží tradiční lidové výroby a vystoupení tanečních, pěveckých a divadelních souborů na hradním nádvoří; pohádkový jarmark na hradní baště; volný vstup do výstavních prostor muzea Den Středočeského kraje ( ): vstup za symbolické vstupné do výstavních prostor muzea; doprovodný program bude upřesněn Putování do Betléma ( ): průvod v čele se třemi mudrci z Východu a velbloudem z Českobratrského náměstí na hradní nádvoří; projevení úcty Svaté Rodině v hradním sklepení; vystoupení dětského pěveckého souboru; stylové vánoční občerstvení; volný vstup do výstavních prostor muzea

4 B, Muzeum Benátky nad Jizerou: Výstavní sezona trvá od 1.5. do Stálé expozice: Historie muzea Osobnosti Benátecka Přírodní prostředí regionu Páni z Dražic Tycho Brahe a Benátky Jan z Werthu - generál třicetileté války Pamětní síň rodiny Bendů Pamětní síň Bedřicha Smetany Kromě drobných oprav a úprav se ve stálých expozicích nepřipravují žádné výraznější zásahy. Dlouhodobé výstavy: Historie zámku v Benátkách nad Jizerou: bude zpřístupněna ve stávajícím rozsahu Merkur: dlouhodobá výstava o stavebnici, která ovlivnila dětství několika generací, vystřídá demontovanou dlouhodobou výstavu Hrajeme si na Kelty. Prostřednictví obrazových a písemných dokumentů, ale především ukázek jednotlivých vývojových řad stavebnice a nejrůznějších artefaktů, které lze ze stavebnice vytvořit. Veškeré exponáty pocházejí ze soukromé sbírky Františka Mládka. Krátkodobé výstavy: Historické hudební nástroje ( ): výběr dechových, strunných i bicích hudebních nástrojů ze soukromé sbírky Zdeněk Burian - obrazy ( ) :výstava kopií obrazů známého českého malíře a ilustrátora s motivy z období pravěku a ilustrací k dobrodružným příběhům. Pocházejí ze soukromé sbírky Psací stroje ( ): výstava historických psacích strojů různých systémů a typů ze sbírky Mechanické hračky ( ): výstava dřevěných hraček z dílny současného uměleckého řemeslníka

5 Další akce: Muzejní noc ( ): vstup za symbolické vstupné do výstavních prostor muzea; vyhlídka z věže zámeckého kostela; další program bude upřesněn Koncerty kruhu přátel hudby: termíny a program budou upřesněny C. Muzeum v Bělé pod Bezdězem: Stálá expozice: Historie Podbezdězí: stálá expozice k dějinám regionu pocházející z roku 1959 bude demontována a nahrazena dlouhodobými výstavami (viz níže), které budou postupně přeměněny v budoucí stálé expozice. Dlouhodobé výstavy: 1. světová válka na Bělsku (otevřena od ): Výstava připomínající 100. výročí vypuknutí 1. světové války, která klade důraz zejména na události v regionu a válečný život v zázemí. Výstava je plánována na 3 5 let. V průběhu jejího trvání bude tematicky doplňována o jednotlivé kapitoly spojené s tímto válečným konfliktem (nap. otázka zdravotnictví, zásobování, kulturního života, umění atd) Uber plyn! (otevřena od ): výstava aut a autíček ze soukromé sbírky zaměřená zejména na produkci značky Matchbox. Výstava bude doplněna o interaktivní prvky a kapitoly tematicky spojené s motorismem. Ve výstavních prostorách bude veřejnosti představena na 3 výstavní sezóny. Krátkodobé výstavy: Poklady Mladoboleslavska (otevřena od do ): výstava o významných archeologických nálezech mincovních depotů, zbraní, šperků a nástrojů z ušlechtilých kovů z regionu Mladoboleslavska. Vychází ze stejnojmenné výstavy, která byla realizována v roce 2013 na pracovišti v Mladé Boleslavi. "Chvála tomu domu..." - Lidová architektura Bělska (otevřena od ): Výstava dokumentující lidovou architekturu v regionu především na základě srovnání dobových a současných fotografií a dalších dokladů a dokumentů.

6 Rekapitulace, výstava plastik Libora Šťastného ( ): výstava plastik současného výtvarníka a restaurátora Mariánská úcta v Podbezdězí ( ) výstava dokumentující tradici náboženské úcty k Panně Marii v regionu připravená ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Bělé pod Bezdězem. Výstava je plánována ve 3 výstavních prostorách, z nichž 2 se nacházejí mimo vlastní prostory muzea. Celý projekt je rozdělen do těchto 3 částí: Mariánská úcta v Podbezdězí: Poutě a poutnictví: sakristie kaple sv. Josefa, otevřeno na noci kostelů Mariánská úcta v Podbezdězí: klášter v Bělé p. B. Otevřeno a přístupné každé pondělí v červenci a srpnu nebo po předchozí dohodě Mariánská úcta v Podbezdězí: Muzeum v Bělé p. B. otevřeno srpen září 2014 Další akce: Přednáškový cyklus (1 x měsíčně): Pravidelný cyklus přednášek o vybraných kulturně historických tématech. Muzejní kavárna: (5 x ročně): Pravidelné setkání se zajímavými osobnostmi nad vybranými tématy z kultury, umění, historie, sběratelství... Fotokoutek (4x ročně): Pravidelná setkání zejména nad dobovými fotografiemi z muzejních sbírek Muzejní noc ( ): Již třetí ročník Muzejní noci s bohatým kulturním programem zpřístupní návštěvníkům aktuální výstavy a stálé expozice muzea v nevšední dobu. Jednou v roce... ( ) předvánoční setkání spolupracovníků a přátel muzea spojené s rekapitulací uplynulého roku. Otevřené kostely: Program připravený ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Bělé p. B. zpřístupňující sakrální památky v Bělé p. B. V rámci programu se uskuteční zejména pravidelné mše svaté v zámecké kapli sv. Josefa a mše svaté v klášterním kostele sv. Václava. V průběhu léta se uskuteční také komentované prohlídky hlavních sakrálních památek v Bělé pod Bezdězem , Ediční a publikační činnost: Boleslavica VI (2014): další vydání pravidelného sborníku s články zaměřenými na dějiny, památky a osobnosti regionu.

7 Odborní pracovníci muzea budou publikovat články k činnosti muzea a k jeho sbírkovému fundu stejně jako k tématům z oblasti historie, etnologie, archeologie a památkové péče v regionálních i celostátních periodikách. Zejména tiskové zprávy, ale i další informace a především propagační materiály budou rovněž poskytovány dalším médiím - rozhlasovým a televizním stanicím a webovým portálům. Dojde ke zkvalitnění webových stránek všech tří pracovišť a rovněž k jejich obsahovému a zejména grafickému sjednocení, s použitím nového loga a se zahrnutím nových poboček Muzea Mladoboleslavska , Stavební a jiné úpravy: A, Muzeum Mladoboleslavska, pracoviště v Mladé Boleslavi: nepočítá se s výraznými úpravami. Dle stavu finančních prostředků může dojít k rozšíření elektrické požární i zabezpečovací signalizace a kamerového systému. B, Muzeum Benátky nad Jizerou: viz kapitola Prezentace muzea. C, Muzeum v Bělé pod Bezdězem: Bude realizována základní úprava nově zpřístupněných výstavních prostor (vyhotovení vestavěných vitrín, estetické zhodnocení prostor ). Bude pokračováno v doplňování základního výstavního mobiliáře pro potřeby postupné tvorby nové stálé expozice (např. plné zfunkčnění stávajících trvalých vitrín v expozici, postupné doplňování osvětlení prostor, modernizace výstavního mobiliáře) Z finančních prostředků Města Bělé p. B. jako majitele objektu, ve kterém muzeum sídlí, bude pokračováno ve stavebních rekonstrukcích muzeem pronajatých prostor. (úprava prostor kanceláří, konzervace malovaných stropů, úprava oken atd.) D, Letecké muzeum: pokud bude přidělena dotace z programu ROP Střední Čechy na vybavení interiérů muzea, počítá se s jeho realizací od června 2014 a ukončením na konci roku V případě, že budou k dispozici další finanční prostředky, bude následovat instalace stálé expozice s tím, že na jaře 2015 by mohlo být muzeum zpřístupněno veřejnosti. E, Fara v Dolní Krupé: podle vývoje počasí bude zahájena oprava šindelové střechy a krovu (parně od března 2014) s tím, že s jejím ukončením se počítá v červnu V případě dostatku finančních prostředků bude rekonstrukce pokračovat ve vnitřních prostorách budovy a zároveň se bude připravovat libreto budoucí stálé expozice

8 4, Sbírky: I, Evidence, inventarizace: Veškeré přírůstky do sbírek budou v souladu s platnými obecnými i vnitřními předpisy nadále zapisovány ručně do I. stupně evidence - přírůstkových knih a poté katalogizovány ve II. stupni evidence - počítačovém systému Bach. Na základě platných předpisů a příkazu ředitele bude provedena inventarizace stanovené části sbírek na pracovištích v Mladé Boleslavi, Benátkách nad Jizerou a v Bělé pod Bezdězem. Na všech pracovištích bude vypracován plán inventarizace sbírek do roku 2022, kdy uplyne termín pro ukončení inventarizace veškerého sbírkového fondu. II, Péče o sbírky: Vzhledem ke stávající finanční, personální i prostorové situaci se v roce 2014 nedá počítat s výrazným vylepšením podmínek v depozitářích či dokonce s rozšířením úložné plochy. Bude záležet pouze na kurátorech sbírek a správcích depozitářů, aby v rámci stávajících možností pečovali o sbírky co nejlépe. Ze stejných důvodů nebude v roce 2014 uskutečněn žádný rozsáhlejší restaurátorský zásah do sbírkových fondů, předpokládáme pouze drobné restaurátorské a konzervátorské práce zejména v rámci podsbírky militarií na pracovišti v Mladé Boleslavi.

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o.

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405 PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. na rok 2015 PŘEDMLUVA Plán činnosti Muzea a galerie v Prostějově,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Kladno, březen 2014 Obsah 1. Základní údaje s. 1 2. Hospodaření SVMK s. 1 3. Správa a ochrana sbírek s. 2 4. Vlastní badatelská činnost

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Regionální muzeum v Kolíně příspěvková organizace Středočeského kraje Zpráva o činnosti za rok 2010 zprávu zpracoval: Bc. Zdeněk Mazač náměstek ředitele zprávu schválil: Mgr. Vladimír Rišlink ředitel RMK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 EXPOZICE A POBOČKY 3 HODNOCENÍ ROKU 2010 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 3 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE

Více

PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020 Autoři: - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje - ředitelé příspěvkových

Více

Střednědobá koncepce činnosti a rozvoje Husitského muzea v Táboře v letech 2010 2016

Střednědobá koncepce činnosti a rozvoje Husitského muzea v Táboře v letech 2010 2016 Střednědobá koncepce činnosti a rozvoje Husitského muzea v Táboře v letech 2010 2016 aktualizace k 30. 6. 2013 1. Výchozí stav Husitské muzeum v Táboře je středně velkou institucí, která je zřízena za

Více

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2011

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2011 Výroční zpráva Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2011 Ve Dvoře Králové nad Labem 27. 3. 2012 Vyhotovil: Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka muzea Obsah: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.5.

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011 1. Úvod Činnost Východočeského muzea (VČM) byla v roce 2011 nejpodstatnějším způsobem dotčena těmito událostmi a skutečnostmi: 1. Na původní

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2012

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2012 Výroční zpráva Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2012 Ve Dvoře Králové nad Labem 25. 3. 2013 Vyhotovil: Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka muzea Obsah: I. Základní údaje II. Odborná činnost

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2010 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2014

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2014 Výroční zpráva Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2014 Ve Dvoře Králové nad Labem 25. 3. 2015 Vyhotovil: Bc. Dana Humlová, zástupkyně ředitelky Obsah: I. Základní údaje II. Odborná činnost

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz www.husitskemuzeum.cz Výroční zpráva za rok

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně

Více

Výroční zpráva rok 2004

Výroční zpráva rok 2004 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Výroční zpráva rok 2004 Motto: aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu

Více

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2009

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2009 Výroční zpráva Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2009 Ve Dvoře Králové nad Labem 30. 3. 2010 Vyhotovil: Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka muzea Obsah: I. Základní údaje II. Odborná činnost

Více

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Zpracoval: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 29. listopadu 2012 Č.j.: NTM 2318/12-GŘ 1 OBSAH: OBSAH 2 MOTTO.. 4 I. Údaje o zpracovateli....

Více