VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, Praha 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, Praha 4

2 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, Praha 4, za školní rok 2009/2010 V souladu s 10 odstavec 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládáme zpracovanou výroční zprávu. I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k (viz. příloha č. 1) Vyšší odborná škola herecká s. r. o., Hadovitá 1023/7, Praha 4, ze dne , čj.: / , zápis do rejstříku škol a školských zařízení ze dne Nové rozhodnutí o udělení akreditace ze dne pod čj.: / s platností od RED IZO: IČO: telefon: IZO: fax: webové stránky: Zřizovatel PhDr. Věra Kmochová, Na Jezerce 41/1637, Praha 4 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon Ředitel: PhDr. Věra Kmochová telefon: Statutární zástupce ředitele: PhDr. Iva Macková telefon: Webové stránky školy (současná adresa) 2

3 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) Vyšší odborná škola herecká s. r. o. Cílová kapacita 108 studentů 5. Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) VOŠH N/005 Dramatické umění a moderování 78 dobíhající VOŠH N/006 Loutkářské umění 54 dobíhající VOŠH N/01 Herectví a moderování 108 VOŠH N/03 Herectví s loutkou Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2008/2009: a. nové obory / programy N/ N/03 Herectví a moderování Herectví s loutkou b. dobíhající obory / programy N/005 Dramatické umění a moderování N/006 Loutkářské umění Reakreditace vzdělávacího programu Prvním, zásadním cílem VOŠH byla reakreditace stávajících vzdělávacích programů Dramatické umění a moderování a Loutkářské umění na MŠMT. V únoru 2010 byl úspěšně akreditován program Herectví a moderování, v září 2010 poté program Herectví s loutkou. Do nového vzdělávacího programu, který je platný pro studenty prvního ročníku ve školním roce 2010/2011, byly začleněny nové předměty, jako je jevištní řeč, základy pedagogiky, základy produkce a teorie divadla. Zavedení nového předmětu jevištní řeč předcházelo neustálé volání studentů a pedagogů po zvýšení hodinové dotace v oblasti hlasové výchovy. V tomto případě se jedná o kolektivní výuku, v rámci které by se studenti od druhého ročníku, tedy od doby, kdy začínají zkoušet první absolventské inscenace, měli učit partnerské souhře. Pedagogové hlasové výchovy tak budou mít více času pracovat se skupinou na textech, které jsou připravovány pro Pidivadlo. Předmět základy pedagogiky v kombinaci s povinně volitelným předmětem tvořivá dramatika by měl pomoci absolventům k lepšímu uplatnění na trhu práce. Podobně základy produkce reagují na skutečnost, že mnoho absolventů VOŠH si po ukončení studia zakládá vlastní agentury, občanská sdružení nebo v podobných inscenacích začínají pracovat. I jim by měl předmět přinést lepší orientaci v produkční práci. Teorie divadla nahrazuje výuku estetiky v druhém ročníku. Ač se jedná o teoretický předmět, který nepatří na prakticky založené škole mezi nejoblíbenější, jeho náplň 3

4 bude zaměřena převážně na hereckou problematiku. Znalost hereckých směrů a technik i po teoretické stránce tak bude doplňovat hereckou výuku. 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Hadovitá 1023/7, Praha 7 (MČ Praha 4) Letohradská 77, Praha 7 (MČ Praha 7) b) jiná Pod Terebkou 15/1139, Praha 4 (MČ Praha 4) Nahrávací studio Tónika, Branická 15/111, Praha 4 Sokolovna Žižkov II, Na Balkáně, Praha 3 (TJ Sokol) Studio ČRo, Vinohradská 12, Praha 2 (Český Rozhlas) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby VOŠH je škola se speciálním zaměřením na výuku herectví a loutkoherectví. Od této skutečnosti se odvíjí materiálně technické vybavení školy, které klade velké nároky na individuální výuku a praxi studentů, a tím i na prostory pro výuku. Výuka herectví je zakončena opakovaným zveřejňováním před divákem, což předpokládá divadelní scénu s pravidelným divadelním provozem. Od září roku 2000 VOŠH získala do pronájmu malou divadelní kukátkovou scénu v Letohradské 44 v Praze 7. V srpnu 2009 jsme podepsali novou nájemní smlouvu na další 3 roky s výrazným navýšením nájemného a novou povinností platit služby. (Do srpna 2009 jsme výměnou za neplacení služeb z vlastního rozpočtu uváděli víkendové pohádky, které školu ročně stály a dodnes stojí téměř půl milionu Kč). Pidivadlo je určeno jak dětskému, tak dospělému divákovi. Sál má kapacitu 78 míst. Budoucí herci zde mají kromě jeviště a hlediště k dispozici malou hereckou šatnu, fundus dekorací, divadelních kostýmů a rekvizit. Pidivadlo je tak simulovaným divadelním provozem, s jakým absolventi přijdou do styku ve své budoucí praxi. Stejně jako v profesionálním divadle se o chod divadla stará produkční pracovník, který zároveň odpovídá za plán představení, technické zabezpečení a pravidelný provoz divadla a jeho bezpečnost. Takový provoz představuje proces nastudování inscenací i jejich reprízování, což předpokládá úzké sepětí se školou. Vychází z potřeb vzdělávacího programu, který naplňuje ve smyslu jevištní praxe - zejména v závěrečné fázi studia. Pravidelná výuka probíhala ve školním roce 2009/2010 především v budovách školy v sídle školy Hadovitá 1023/7 na Praze 4. Probíhá též v Letohradské 44, Praha 7 v Pidivadle. Budovy školy ve školním roce 2009/2010 (v dlouhodobém pronájmu): 1. Hadovitá 1023/7, Praha 4 - VOŠH - (pavilon č.1, 2 a technický pavilon bývalé mateřské školy - pronájem celého objektu od listopadu 2006), 2 velké sály k výuce pohybových disciplín, 2 malé sály k výuce herecké výchovy, 3 učebny k výuce hlasové výchovy, IT učebna s možností přednáškové činnosti, ekologická loutkářská dílna, technické zázemí pedagogů, šatny a zázemí studentů, studovna, kabinet pohybové výchovy a skladovací prostory (divadelní fundus a sklad pomůcek a nářadí kabinetu pohybové výchovy), kancelář, knihovna, 4

5 archiv, sociální zařízení v dostatečné kapacitě dle posouzení MUDr. Uriové (hygienička hl. m. Prahy pro školská zařízení). Součástí areálu je zahrada o rozloze 4000 m 2, která slouží občas k výuce. 2. Letohradská 44, Praha 7 - Pidivadlo - stálá scéna VOŠ herecké s.r.o. - divadelní sál se zázemím (foyer, šatny, kancelář a skladovací prostory pro divadelní fundus). V srpnu 2010 byl malý sál v pavilonu č. 2 přepracován na audiovizuální učebnu (divadelní ateliér). Technické zhodnocení hereckého ateliéru Z důvodu velké vytíženosti Pidivadla - stálé scény VOŠH, také na přání pedagogů, studentů a vedení VOŠH vznikl v měsících červenec a srpen 2010 v prostorách školy v Hadovité ulici Herecký ateliér (audiovizuální učebna). Místnost o velikosti 60 m 2, kde byl herecký ateliér vytvořen, bylo nutno vzhledem k nepříliš dobré akustice alespoň částečně odhlučnit. Zvuková izolace byla vytvořena pomocí sametu rozvěšeného po obvodu ateliéru. Samet plní současně funkci zatemnění. Na podlahu byl položen zátěžový koberec, strop byl obložen polystyrénovými deskami. Po těchto úpravách se akustické vlastnosti prostoru výrazně zlepšily, ateliér tak může nabídnout širokou škálu možností využití. Ateliér je vybaven dvěma bočními světly, dvěma kontra světly, stropním reflektorem a třemi mobilními světly na stativech. Pro potřeby zkoušení bez osvětlovače byla nad jevištěm instalována pracovní světla, pro případ konání představení dále světlo zajišťující stmívaný sál. Světla jsou ovládána kompaktní mobilní stmívací jednotkou s jednoduchým paměťovým pultem. Zařízení je schopno ovládat 12 okruhů do maximální zátěže 6 A. Zvuková technika je ovládána analogovým mixážním pultem. Pult je schopný pracovat se zdroji signálu s mikrofonní, linkovou i nástrojovou úrovní. V ateliéru jsou instalovány dva mikrofony, a to stabilně na jevišti, a jeden mikrofon tzv. handka (ruční mikrofon). Dalším zařízením umístěným ve zvukovo-osvětlovací kabině je CD přehrávač. Ten je schopný spolu se zvukovým pultem zajišťovat scénickou hudbu, nebo případně playback při pořádání koncertů. Celkově je tedy po technické stránce herecký ateliér schopný zajistit zázemí pro divadelní zkoušení, konání koncertů, klauzurních představení a pořizování audiovizuálních záznamů. Krátkodobé pronájmy pro výuku specifických předmětů: Sál na výuku akrobacie v TJ Sokol Žižkov II, studio pro práci s mikrofonem v ČRo a studio Tónika (tím,vošh nepřímo podporuje nevidomé). Všechny dlouhodobě pronajímané učebny v sídle školy byly upraveny pro potřeby, které vyžaduje charakter výuky (odhlučnění, úprava podlahových krytin atd.) a vybaveny potřebnou technikou a zařízením (hudební nástroje, sportovní náčiní, videotechnika, audiotechnika). Renovace a doplňování technického vybavení učeben probíhá průběžně a v součinnosti s potřebami výuky. Tyto výdaje však evidentně zvyšují kvalitu výuky 5

6 jednotlivých předmětů, prestiž a image školy. Zejména stálá scéna VOŠH - Pidivadlo, Letohradská 44 Praha 7 velmi příznivě ovlivnila praktickou část výuky a prezentovala školu na veřejnosti. Ve školním roce 2009/2010 se zde vystřídalo 9896 diváků na celkem 230 představeních. Z toho bylo 6 pohádek a 11 inscenací pro dospělé. Tělocvična, hřiště VOŠH má k dispozici v sídle školy 2 velké sály používané pro pohybovou výchovu studentů (od listopadu 2006). Pro hodiny akrobacie pronajímá tělocvičnu TJ Sokol Žižkov II., Na Balkáně 21, Praha 3. Využívá též zahrady, která plně vyhovuje účelům výuky, zejména při přípravě sekvencí pouličního divadla a při výuce žonglování a chůze na chůdách, což se plně osvědčilo v září 2009 při přípravě pouličního divadla Otvírá se Vltavská. 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Podle školského zákona ve školním roce 2009/2010 byli nově zvoleni členové Školské rady z řad studentů (byly vypsány volby nových zástupců). Školská rada je nejen poradním orgánem při řešení pedagogických a kázeňských problémů, ale je zároveň dozorčím orgánem, který přichází s návrhy k řešení a předcházení problémům, které se pravidelně opakují nebo které vyplývají z nových nařízení a vyhlášek spojených s řízením školy. Pravidelně hodnotí pedagogickou i uměleckou činnost školy, zejména podává náměty k evaluaci VOŠH a s tím spojené nové akreditaci, kterou vedení školy vypracovalo. Školská rada se podílela i na přípravě výroční zprávy. Školská rada projednala obsah Výroční zprávy o činnosti a Výroční zprávy o hospodaření a vydala souhlasné vyjádření s jejich zněním. Školská rada byla nově doplněna dne Členové rady Za zřizovatele: Za pedagogy: Za studenty: Bc. Iva Vomelová Ing. Lenka Kopecká Karel Pokorný Galla Macků Miroslav Dvořák Lukáš Křišťan Michaela Jadrná Patrik Šimůnek Pedagogičtí pracovníci a další vzdělávání Všichni pedagogové mají aprobaci k výuce na umělecké škole pokud nemají pedagogické, magisterské či vyšší odborné vzdělání v odpovídajícím oboru, splňují podmínku dlouhodobé umělecké praxe v oboru. Podmínkou aprobovanosti výuky je i dopis ředitelky VOŠH o uznání kvalifikace z hlediska dlouholeté umělecké praxe pedagoga. Další vzdělávání pedagogů VOŠH souvisí s odborným zaměřením předmětů, které vyučují. Většina vyučujících jsou 6

7 externí pracovníci, odborníci ve svém oboru - herci, loutkoherci, dramaturgové, režiséři, scénografové, řezbáři, novináři, moderátoři aj. Mnozí pedagogové působí i na vysokých školách. Kromě dosaženého vzdělání je pro naši školu samozřejmým kritériem i praxe dosažená jednotlivými pedagogy ve vyučovaném oboru. Z tohoto hlediska jsou pedagogové na naší škole vybíráni velice pečlivě. Vzdělání i zkušenosti si jednotliví vyučující intenzivně doplňují také v mimoškolní práci většina z nich spolupracuje se školou externě, takže neztrácejí kontakt s praxí a ve svých oborech (moderování, herectví, loutkoherectví, režie, choreografie, scénografie, vodění loutek, řezbářství atd.) patří k předním specialistům. V rámci zkvalitnění dobrého klimatu školy se konal v květnu 2010 seminář k certifikátu ISO 9001:2001. Pro pedagogy i studenty umělecké školy je klima klíčové pro jejich spolupráci. Proto škola iniciovala v této oblasti velké množství dotazníků, které jasně ukázaly, že ve škole nedochází k žádným projevům šikany, ani významným neshodám mezi studenty vzájemně, ani mezi studenty a pedagogy. Řešil se rovněž etický kodex pedagoga a studenta VOŠH. Nově byl etický kodex studenta a pedagoga VOŠH schválen studentskou radou. Vyhodnocením klimatu hereckých skupin se zjišťovala: dominantnost skupiny její spokojenost zapojení studentů ve skupině bezpečí přátelství spolupráce důvěra tolerance Výsledkem hodnocení bylo: zhodnocení vztahu student - pedagog. zhodnocení vztahů ve skupině náměty na zlepšení a doporučení školitele pro řešení problémů preventivní opatření Díky výsledkům dotazníků je možné zlepšit kreativitu přístupu v hodnocení studenta a jeho možností samostatně rozhodovat (v rámci analýzy a sebeanalýzy vytvořené odborníky pro VOŠH dle požadavků Školské rady.) Požadavek zavedení standardů ISO se naplňuje postupným zdokonalováním karet procesů. Jedná se o velmi náročný proces vyžadující podrobnou analýzu předmětů společně s pedagogy. 7

8 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) VOŠH , , ,4 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola VOŠH počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 0 0 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře - kurzy 2 ISO 9001 : QES doplňkové pedagogické studium - školský management - rozšiřování aprobace 1 Ortoepie 1 FF UK jiné (uvést jaké) 1 Filmový seminář 10 FF UK d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) celkem (fyzické osoby) rodilý mluvčí

9 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 16 10,07 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 2 ISO 9001 : QES kurzy jiné (uvést jaké) 1 Komunikace ve skupině 3 ISO III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů VOŠH Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 2 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 - sami ukončili vzdělávání: 3 - vyloučeni ze školy: 2 - nepostoupili do vyššího ročníku: 1 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 2 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) VOŠH nemá vzdělávání při zaměstnání 9

10 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele VOŠH 9 5 b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele VOŠH - - VOŠH nemá vzdělávání při zaměstnání 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola VOŠH počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

11 škola denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání z celkového počtu žáků/studentů: škola VOŠH 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním 26 neprospělo 2 opakovalo ročník 0 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 94 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 35 z toho neomluvených Výsledky absolutorií pro školní rok 2009/2010 absolutoria počet studentů, kteří konali zkoušku 19 - z toho konali zkoušku opakovaně 0 - počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 - prospěl s vyznamenáním 4 - počet studentů, kteří byli hodnoceni : prospěl 7 - neprospěl 8-11

12 přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 (denní vzdělávání) skupina oborů vzdělání kód, název 6. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2010/2011 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ počet přihlášek celkem 53 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem 43 z toho v 1. kole 15 z toho ve 2. kole 25 z toho v dalších kolech 3 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 10 počet volných míst po přijímacím řízení obor: Herectví a moderování 0 obor: Herectví s loutkou 7 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2010/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Zařazena 1 Slovenka. Se studentkou slovenské národnosti nastal problém v oblasti ortoepie (pravidla správné české výslovnosti). Vedení školy rozhodlo prodloužit studentce zkouškové období a pedagog ortoepie navrhl tříměsíční odročení testu z příslušného předmětu. Studentka český jazyk velmi dobře zvládá, jak potvrzují pedagogové hlasové výchovy a hlavního oboru herectví. 8. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Předpokladem přijetí na VOŠH je talentová zkouška. Se studenty se pracuje převážně individuálně na základě jejich specifických talentových předpokladů. Zabezpečujeme i jejich uplatnění v praxi. U výrazných talentů umožňuje škola individuální studium v případě konkrétních pracovních nabídek z divadel, televize, filmu, dabingu atp. Škola tím sleduje jejich následné uplatnění v praxi. 12

13 9. Vzdělávací programy VOŠ Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. Reakreditované vzdělávací programy VOŠH: Nové cíle vzdělávacích programů Herectví a moderování / Herectví s loutkou Ve školním roce 2009/2010 proběhla reakreditace vzdělávacích programů. Oba programy byly předány na MŠMT ČR koncem listopadu 2009 (odbor 23). V nové podobě vzdělávacích programů jsou zohledněny výsledky a cíle z projektu JPD3 loutkářské umění, podporovaného ze zdrojů EFS, který realizovala VOŠH spolu s partnerskou organizací NaThalia o.p.s. od do , a rovněž vznikající karty procesů a další dokumenty v procesu získávání certifikátu kvality ISO 9001:2001. Pro zvýšení kvality vzdělávání navázala VOŠH v listopadu 2008 spolupráci s poradenskou firmou, která pomáhá škole k získání certifikátu ISO 9001:2001 Pro potřeby certifikátu škola vypracovala materiál (karty procesů), který mapuje pedagogické procesy ve výuce praktických i teoretických předmětů na VOŠH. Karty procesů se dělí na proces 1.1 prověřování talentu (dovedností), 1.2 práce s talentem (dovednostmi), 1.3 proces zveřejnění. Na vytváření karet procesů pro jednotlivé předměty spolupracují odborní pedagogové pod vedením garanta předmětu, kterým je ve většině případů vedoucí předmětového kabinetu. Garant předmětu dohlíží na sestavení přesných hodnotových kritérií pro posouzení míry talentu nebo dovedností, které jsou základem pro klasifikaci studenta. Karty procesů přesně stanovují cíle výuky v rámci daného procesu a předmětu, stanovují vstupní předpoklady do procesu a formulují výstupy z procesu včetně výstupních odborných kompetencí studenta. Další částí karet procesů je vymezení a popis obsahu činností v rámci daného procesu a předmětu a jejich návaznost na mezipředmětové vztahy a jiné pedagogické procesy, včetně vedení dokumentace. Základem karet procesů je stanovení metrik pedagogických procesů včetně jejich popisu, cílových hodnot, měřítek hodnocení a četnosti zjišťování a ověřování metrik. Karty procesů tvoří pevný základ pro zavedení kreditního a modulového systému na VOŠH. Jasně stanovená kritéria pro hodnocení, popis metrik a pedagogických procesů, včetně konkrétního obsahu výuky, popisu činností, cílových hodnot a výstupních kompetencí splňují požadavky modulového systému a slouží průhlednosti výuky v rámci propustnosti vzdělávání ve spolupráci s českými nebo zahraničními univerzitami nebo jinými vzdělávacími institucemi. Stanovení standardů hodnocení studentů je nutné jako základní prvek pro vyjádření náročnosti předmětu, která vede k určení maximální zátěže na studenta, nezbytné k dosažení očekávaných výstupů z procesu a cílových hodnot výuky. Na základě stanovených kritérií, požadavků pro klasifikaci a cílových hodnot vzdělávacího procesu bude možné vyjádřit základní jednotku Evropského kreditního systému (ECTS kredit), kterou tvoří míra náročnosti předmětu a studijní zátěž na průměrného studenta. 13

14 Zdůvodnění potřeby reakreditace programu Herectví a moderování: Vedení VOŠH si kladlo za cíl zajistit absolventům reakreditovaného oboru Herectví a moderování znalost v oblasti produkce a moderování. Zejména jde o zdokonalení mluvních vzorů v masmédiích, kulturních zařízeních a divadlech. V souvislosti s tím jsme rozšířili hlasovou výchovu na HLV I., II., III. a obohatili jsme vzdělávací program o jevištní řeč, která se uplatňuje zejména při přípravě absolventských inscenací a později při praktickém využití v profesi. Podařilo se nám sjednotit moderování s autorským seminářem a stylistikou, rétorikou a vlastním moderováním, pro které VOŠH vydala skripta. Moderování je zaměřeno na verbální složku sdělení, získání profesionálních mluvních návyků a na otázky jazykové kultury, jejímž nutným předpokladem je teoretické a praktické osvojení slohově diferencovaných výslovnostních, lexikálních a mluvnických norem současné mluvené češtiny. Důležitou součástí je schopnost analýzy moderování, na jejímž základě lze v seminářích rozebírat jednotlivé postupy a přístupy a tyto aplikovat do vlastní moderátorské praxe. Nový vzdělávací program je obohacený o základy produkce, v němž studenti získají základní teoretické i praktické znalosti z oboru kulturní produkce, a budou tak schopni zajistit propagaci vlastnímu představení, zažádat o grant, zdůvodnit jeho finanční náklady a jejich správné vyúčtování. Dokáží smluvně zajistit představení a zorganizovat divadelní projekt včetně základů režie a dramaturgie. Absolvent by měl být schopen založit i vlastní divadelní soubor a zajistit ho po stránce produkční. Další cíle vzdělávacího programu Herectví s loutkou Zavedením povinně volitelného předmětu Tvořivá dramatika chceme studenty motivovat k dalšímu vzdělávání. Získají od nás plnohodnotné znalosti a dovednosti vhodné pro metodika dramatické výchovy, vedoucího volnočasových dramatických kroužků atp. Předmět je koncipován jako povinný v 1. ročníku s možností absolvování následného dvouletého nepovinného kurzu. Pro absolventy se otvírá možnost pracovat v oblasti metodiky dramatické výchovy. Věříme, že herectví s loutkou obohacuje českou kulturu i z hlediska lepšího uplatnění na trhu práce. Učební plány dobíhajících vzdělávacích programů a reakreditované plány nových vzdělávacích programů (viz příloha č. 2) 14

15 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Prezentace VOŠH na veřejnosti Pidivadlo - stálá scéna Vyšší odborné školy herecké VOŠH prezentuje výsledky své práce již desátým rokem na své vlastní stálé divadelní scéně Pidivadlo (Letohradská 44, Praha 7). Zkušenosti nás utvrzují v tom, že stálá divadelní scéna je pro školu našeho typu nezbytností. Existencí stálé scény se významně rozšířila možnost prezentace a nabídky talentů divadelním i filmovým režisérům, ředitelům a uměleckým šéfům profesionálních scén. Na konec školního roku připravuje škola tzv. derniérový týden, který je určen nejen pro pedagogy a spolužáky v rámci výukového procesu, ale i pro ředitele divadel a agentur (v rámci lepšího uplatnění na trhu práce). Přínos vlastního hracího prostoru pro koncentraci pedagogické práce je důležitým aspektem existence Pidivadla. Výsledky práce pedagogů herectví a režie jsou tak k dispozici k posouzení pedagogům ostatních předmětů (tzv. technických a pomocných disciplín) na jednom místě. Možnost posouzení a srovnávání mají i studenti jakožto diváci, kteří hodnotí práci svých vrstevníků a učí se z jejich úspěchů i nedostatků. Jsou to především studenti prvního a druhého ročníku, pro které je zveřejnění výsledků starších kolegů nenahraditelnou formou současné divadelní praxe. Výsledky praktické i teoretické výuky se v jednotlivých divadelních produkcích na stálé scéně propojují a jsou názorným završením studijního procesu. Zveřejnění jako závěrečná fáze edukace budoucích herců a loutkoherců přináší studentům VOŠH možnost bohaté zkušenosti v simulovaném divadelním prostředí, které je ve skutečnosti opravdovým repertoárovým divadlem. Studenti získají nejen zkušenost hrát před různorodým publikem (od dětského diváka až k diváku dospělému), ale navíc zažijí běžný divadelní provoz se všemi jeho složitostmi. Významná je i možnost reprízovat nazkoušené inscenace až po dobu dvou let, kdy mohou svůj výkon korigovat, prohlubovat a rozvíjet a poznatky z této umělecké činnosti zpracovat v absolventské - diplomní práci. Ve snaze sladit chod divadla s chodem školy, přesně určit a domluvit podmínky inscenování a alespoň v rámci omezených možností připravit plán jednotlivých divadelních sezon, využívá VOŠH ve školním roce systému Evidenčních listů inscenace, ve kterých je zaznamenána věcná stránka připravované inscenace, pedagogický záměr a zároveň i rozpočet nákladů na vytvoření inscenace. Dramaturgie jednotlivých titulů je v kompetenci pedagogů hlavních oborů obou vzdělávacích programů. Divadelní sezona 2009/2010 v Pidivadle Ve školním roce 2009/2010 bylo pro uvádění v Pidivadle nastudováno 9 inscenací. Na repertoáru Pidivadla se udrželo 8 inscenací z předešlé sezony. V průběhu sezony uvedla školní scéna 17 titulů určených dospělému divákovi i dětem. Těší nás, že i nadále pokračovala spolupráce s výraznými režijními osobnostmi. Na produkci Pidivadla se ve školním roce 2009/2010 podílelo 11 režisérů, z nichž někteří patří ve svém oboru k umělecké špičce (Antonín Klepáč, Jiří Fréhár, Miroslav Pokorný, Jan Kačer, Tereza Ludvíková, Marta 15

16 Hrachovinová, Rita Jasinská, Radim Vizváry, Jakub Korčák, Marka Míková, Jan Lepšík, Viktorie Čermáková, Karel Kříž a další). Další dramaturgickou linií produkce naší školní scény byla tradičně představení pro děti předškolního a školního věku a rodinná představení o víkendech. V projektu, na základě kterého škola znovu obhájila existenci stálé scény Pidivadla, jsme se zavázali k pravidelné produkci inscenací pro děti, přestože jsme ve školním roce 2009/2010 omezili dopolední představení pro školní mládež na minimum v zájmu pravidelné výuky. V rámci této linie bylo v sezoně 2009/2010 reprizováno 6 pohádek pro děti (hrány byly především o víkendech ve volném čase studentů). Mezi mimořádná představení pro děti tak patřila loutková představení v režii Marky Míkové O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, Popelka, Hraní o Červené Karkulce Antonína Klepáče, Pohádky naší babičky pro samé chytré hlavičky Marty Hrachovinové či Kocourek Modroočko Terezy Ludvíkové. Dětská představení patří tradičně k nejnavštěvovanějším, studenti mají možnost adaptovat se i na dětské publikum a zároveň se vyrovnat se skutečností, že na takových představeních je hlediště zcela zaplněné. Vysoká je poptávka po našich dětských představeních na různých festivalech a přehlídkách. Tyto nabídky musíme vzhledem k plynulosti chodu Pidivadla a především vzhledem k pravidelnosti výuky a jejím nárokům odmítat. Pro budoucí působení VOŠH v Pidivadle je rozhodující i fakt, že jsme ve školním roce 2005/2006 otevřeli nový obor Loutkářské umění. Tím se otevřel prostor pro zcela unikátní studium, jehož absolventi by měli být vybaveni pro praxi velkou samostatností a soběstačností. Nově otevřený obor byl inspirován potřebou zkvalitnění přístupu k dětskému divákovi, hledáním nových cest pomocí znaku v divadle v době, která není příliš příznivá živé komunikaci dětského diváka s hercem. Ve školním roce 2009/2010 byly nastudovány v rámci jevištní praxe studentů tyto inscenace: Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu - MichaelFrayn/Jaroslav Kořán - premiéra Poslední večeře - Pavel Trtílek - premiéra Piknik aneb Jako by den nechtěl odejít - William Inge/J. Z. Novák - premiéra Matka - Jan Antonín Pitínský - premiéra Tři sestry aneb Proč je to tak, proč? - A. P. Čechov/Leoš Suchařípa - premiéra Makové koláčky - Barbora Vaculová - premiéra Hra snů - August Strindberg/Zbyněk Černík - premiéra Kabaret láska tato inscenace byla nastudována v průběhu dubna, května, června (premiéra v září 2010) Citybanka - Samuel Neduha - premiéra Kocourek Modroočko - Josef Kolář - premiéra Poslední inscenace byli nastudovány ve volném čase studentů, nikoliv jako absolventské inscenace. Celkově bylo v sezoně 2009/2010 na stálé scéně Vyšší odborné školy herecké uvedeno 17 samostatných titulů, odehrálo se 230 představení plně pokrytých produkcí školy, které zhlédlo 9896 diváků. 16

17 Problémy s nedostatkem prostor pro divadelní zázemí stále trvají, přestože škola získala malý sklad na divadelní fundus přímo v Pidivadle a pronajímá také prostory pro ukládání kulis a kostýmů v Praze 4. Tyto prostory jsou však nedostačující. Personálně zajišťuje škola permanentní provoz divadla (včetně víkendů a večerní produkce). Financování divadelní produkce bylo pokryto z rozpočtu VOŠH. Celkové výdaje na vznik inscenací a jejich provoz činily v roce 2009/2010 částku Kč. Městská část Prahy 7 na provoz Pidivadla nepřispívá. O prodloužení nájmu Pidivadla musela VOŠH na konci školního roku 2008/2009 znovu bojovat. VOŠH získala prostory Pidivadla jen na další 3 sezony. Pidivadlo si za deset let svého trvání skutečně získalo svého diváka, návštěvnost některých představení pro dospělé však po 7-10 reprízách klesá obvykle pod finančně únosnou mez, zvláště při poměrně nízkém vstupném, které se snažíme zachovat. Představení pro děti jsou naopak vždy vyprodána. Ačkoli sladění pravidelné výuky s provozem školního divadla není a nemůže být jednoduché a souvisí s ním mnoho komplikací, v konečném důsledku přineslo, a doufejme, že i nadále bude přinášet, výrazné zkvalitnění výuky. Text je rozšířen o přílohu č.3, která přesně kopíruje režijně, dramaturgicky i časově inscenační praxi v Pidivadle. Prezentace Pidivadla na webu Další snahou o zlepšování je plán inovovat webové stránky Pidivadla. Stránky nabízejí rozšířenou možnost studentů prezentovat se na stránkách domovského divadla, na kterých mohou uveřejnit své fotografie, dovednosti a zkušenosti i z mimoškolních aktivit. V rámci propagace absolventských inscenací Pidivadlo kontaktovalo mnohé studentské a kulturní servery, na kterých uveřejňuje svůj program. Na druhé straně se VOŠH snaží podporovat studenty v tvorbě vlastních propagačních materiálů, k jejichž materiální výrobě se snaží poskytnout pomoc. Reflexe v tisku Na představení Pidivadla vycházejí pravidelně kritiky a články v odborném i denním tisku, které rovněž školu prezentují na veřejnosti. VOŠH získává přehled o těchto článcích prostřednictvím rešerší Divadelního ústavu (viz příloha č. 4 a 5). Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi Humanitární akce pro nemocné děti a seniory se staly už v minulosti tradiční mimoškolní činností studentů VOŠH. V rámci mimoškolních aktivit i charitativní činnosti uspořádala VOŠH opět představení a mikulášskou nadílku pro děti s dědičně-metabolickými poruchami, oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež v Pidivadle. Konaly se opět charitativní pěvecké koncerty našich studentů v Domově Sue Ryder pod vedením pedagožek zpěvu Gally Macků, Ivanky Štréblové. Spolupráce s Domovem Sue Ryder v Praze 4, kulturní vystoupení, která VOŠH pro domov připravuje - vánoční koncerty, poetická pásma, koncerty populární písňové tvorby - mají dlouholetou tradici. 17

18 Mimoškolní činnost studentů VOŠH je tradičně motivována sociálním cítěním některých pedagogů. Tento aspekt se projevuje po celou dobu existence VOŠH a škola se snaží, aby byl součástí pedagogicko-výchovného procesu. Studenti jsou svými pedagogy vedeni k vědomí, že etika je součástí herecké práce. 2. Výchovné a kariérní poradenství Na škole působí výchovný poradce v oblasti kariérního poradenství. Spolupráce s PPP dle potřeby. V seminárních hodinách dosud probíhalo kariérní poradenství v předmětu psychologie. 3. Prevence sociálně patologických jevů Vzhledem k profesi jednatele MUDr. Vladimíra Kmocha se specializací na drogové závislosti pořádá vedení školy pravidelně 1x do roka přednášku a seminář k této tématice. V souvislosti s tím pořádá MUDr. Vladimír Kmoch také přednášku na téma škodlivosti kouření. (Tato problematika je sledována také v souvislosti s ISO 9001:2001.) 4. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologickou a enviromentální výchovu pěstujeme v součinnosti s výchovou k udržitelnému rozvoji (viz.bod 6). Na škole funguje ekologická dílna, kde studenti loutkářského umění vytvářejí ekologické loutky a pracují s ekologickým odpadovým materiálem. 5. Multikulturní výchova Do učebního plánu v roce 2009/2010 byly zařazeny předměty Aikido, Orientální loutkové divadlo, Dějiny divadla, Estetika, Lidové tance, v jejichž rámci se studenti setkávají s více či méně vzdálenými kulturami. 6. Výchova k udržitelnému rozvoji Zásadní význam hraje výběr dramaturgických titulů Pidivadla, kde se snažíme nacházet tituly, které otevírají témata související s přírodou, využitím přírodních materiálů a trvale udržitelným rozvojem. V tomto školním roce šlo o pohádku Tři nezbedné pohádky, Popelka, Kocourek Modroočko nebo inscenaci Bondycomics (Téma civilizace, která člověka ničí a vede k odosobnění mezilidských vztahů). Aktuální témata lidské etiky (která je podstatou udržitelného rozvoje) se objevují ve všech současných titulech. Na jaře 2009 jsme na základě dotazníků pro připravovaný projekt OPPA zjišťovali zájem studentů o enviromentální témata ve výuce. Velký zájem byl mimo jiné o lidové taneční divadlo, které využívá témata soužití člověka s přírodou a využívá rovněž přírodní materiály. Významná je i etnická hodnota zachovávání tradic a návratu ke kořenům českého národa. Škola disponuje zahradou o rozloze 4000 m 2 a v srpnu 2010 zda začala příprava Pouličního divadla, jehož realizace byla o 14 dní později v Praze 7 na Letné. V průběhu roku se správa 18

19 VOŠH stará o zahradu (vysázení nových stromů a keřů, květin). Škola se i nadále snaží působit na studenty výchovně instalací košů na tříděný odpad v prostorách školy. Škola v roce 2009/2010 dokončila práci na zpracování etického kodexu studenta a pedagoga VOŠH. Tento kodex je součástí podkladů pro ISO 9001: Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Pedagogové herectví často pořádají workshopy v najatých prostorách mimo Prahu. Jedná se o akce, které jsou vedením školy podporovány a doporučeny. Tato činnost je žádoucí z hlediska rozvoje kreativity a tvořivého myšlení studentů v přírodním prostředí. K významným poznávacím zájezdům, které se váží na předmět Současná divadelní praxe, patří každoroční účast na festivalu Setkání/Stretnutie ve Zlíně. 8. Mimoškolní aktivity Teoreticky zaměřené kurzy ve volnočasových aktivitách studentů VOŠH Z teoretičtěji zaměřených kurzů proběhl kurz základů produkce v kultuře, a to hned dvěma workshopy. Doc. PhDr. Jan Dvořák z DAMU uvedl studenty do problematiky produkce jako takové a věnoval studentům vlastní knihu slovníček základních pojmů v produkci. Druhý workshop s tématikou projektů a grantů vedl jeho žák, zkušený mladý produkční Jiří Sulženko. V mimoškolních aktivitách byla též zahájena výuka anglické konverzace pro 8 studentů. Výuka pokračovala jevištní logopedií, kde zkušený odborník Jaroslav Šimek pracoval na odstraňování řečových vad s programem PRAAT. Významný byl i úvodní seminář o filmovém herectví, kterého se zúčastnili téměř všichni studenti a několik pedagogů. Na straně přednášejících byli dva odborníci z katedry filmových studií FF UK, doc. PhDr. Stanislava Přádná, která přednesla příspěvek k neherectví ve filmech české Nové vlny a doc. PhDr. Ivan Klimeš, který přednesl vstupní úvahu o tom, co je to filmové herectví a jaká jsou jeho specifika. Právě na tuto otázku budeme hledat odpověď v následujících letech. Na závěr semináře promluvil Mgr. Václav Janeček, Ph.D., a to na téma interakce herce a filmového obrazu v Laterně Magice, a připomněl i historii Laterny Magiky a jejích hlavních tvůrců. Přednášku doplnil krátký, ale zajímavý dokument o Laterně Magice s ukázkami z jejích začátků. Pokud se ohlédneme zpět, můžeme říci, že studenti ve volnočasových aktivitách získali vše, co jim v běžné nabídce nemůže dát náš vzdělávací program, ani žádná jiná škola. Prakticky zaměřené kurzy ve volnočasových aktivitách studentů VOŠH V rámci filmového herectví se konal ve volném čase studentů první otevřený workshop zaměřený na animaci živého herce. Tento workshop vedl animátor většiny filmů Jana Švankmajera Bedřich Glaser spolu s kameramanem Jaroslavem Bouše. V dubnu 2009 dále proběhl workshop s režisérkou Jitkou Němcovou. 19

20 Vzhledem k velkému zájmu našich studentů jsme zařadili v roce 2009/2010 opět hodiny dabingu ve volném čase studentů. Také pohybové herectví se naplnilo ve dvou kurzech v rámci volnočasových aktivit. V rámci kurzu pantomimy a commedie dell arte, který vedl Radim Vizváry, proběhl i jeden otevřený workshop dramaturgie prostoru. V něm se studenti prostřednictvím bývalého dramaturga Laterny Magiky Václava Janečka seznámili s principem Laterny magiky, tedy interakce herce a obrazu, ale mohli si i v praktických cvičeních tuto interakci vyzkoušet. V kurzu lidového tanečního divadla se pak konaly první workshopy s krátkou videoprojekcí ukázek a stručným představením žánru. Velký zájem byl i o kurz šansonu pod vedením Marty Balejové, který absolvovalo 11 studentů, kteří se představili 29. a 30. května koncertem v Pidivadle. Pěvecké volnočasové aktivity doplnil kurz alikvotního zpěvu. Studenti se mohli ve volnočasových aktivitách seznámit se třemi hlavními okruhy rozšířené nabídky VOŠH filmového herectví, pohybového herectví a herectví s výrazným zastoupením hudby. 9. Soutěže 6. ročník Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů - České kolo 48. Poděbradské dny poezie 2010 Studentky 2. ročníku oboru Dramatické umění a moderování Anna Kukuczková (spolu s pianistou Bohumírem Stehlíkem z HAMU) a Karolína Hlaváčková (spolu s pianistkou Ivou Čabalovou z HAMU) získaly 3. cenu v Českém kole Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů (říjen 2009). Jde o nejnáročnější soutěž pro mladé umělce do 35 let na poli uměleckého přednesu. Soutěž je významná i tím, že je mezioborová; je tříkolová, předpokládá náročnou přípravu repertoáru: 1. kolo povinný Zdeněk Fibich (Štědrý den nebo Vodník), 2. kolo melodram do roku 2000, 3. kolo melodram po roce 2000 včetně nové tvorby. Melodramu se na VOŠH věnuje pedagožka Marta Hrachovinová v rámci hodin uměleckého přednesu. Příprava na soutěž však předpokládá mnoho hodin práce mimo výuku. VOŠH chápe význam této soutěže pro výraznou kultivaci hlasového projevu studentů, budoucích herců, i pro obohacení jejich možností uměleckého uplatnění. Proto spolupracuje se Společností Zdeňka Fibicha, hlavním pořadatelem této soutěže, např. zajišťuje konání uměleckých dílen melodramu pro zájemce a talentované studenty. Interpretace melodramu vyžaduje nejen herecký, přednašečský talent, ale také výrazné hudební cítění a hudební vzdělání. Po dobu trvání soutěže se již 16x probojovali studenti VOŠH do finále této soutěže, z toho 11x se stali jejími laureáty. Tradičně se také účastnili studenti VOŠH Poděbradských dnů poezie, které se konaly v dubnu 2010 již po čtyřicáté osmé. Studenti 2. ročníku oboru Dramatické umění a moderování na festivalu dvakrát uvedli inscenaci Pohádky naší babičky pro samé chytré hlavičky v režii Marty Hrachovinové. Dětská představení studentů VOŠH jsou v rámci festivalu velmi žádaná, pro jejich kvalitu si festival bez představení z dílny Pidivadla v Poděbradech ani nedovedou představit. Představení na jevišti divadla poděbradského zámku vždy pro více než 200 diváků jsou pro studenty významnou zkušeností s akustikou velkého 20

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2008/2009 V souladu

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014.

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014. Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha 1, Panská 3 Poslední rozhodnutí o

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní Jasmínová 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 info@vossp.cz, www.vossp.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 Školní rok 2012/2013 Obsah 1. Obsah... 2 2. Výroční zpráva o činnosti... 3 3. Poskytování informací... 53 4. Textové a

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více