VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, Praha 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, Praha 4

2 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, Praha 4, za školní rok 2009/2010 V souladu s 10 odstavec 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládáme zpracovanou výroční zprávu. I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k (viz. příloha č. 1) Vyšší odborná škola herecká s. r. o., Hadovitá 1023/7, Praha 4, ze dne , čj.: / , zápis do rejstříku škol a školských zařízení ze dne Nové rozhodnutí o udělení akreditace ze dne pod čj.: / s platností od RED IZO: IČO: telefon: IZO: fax: webové stránky: Zřizovatel PhDr. Věra Kmochová, Na Jezerce 41/1637, Praha 4 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon Ředitel: PhDr. Věra Kmochová telefon: Statutární zástupce ředitele: PhDr. Iva Macková telefon: Webové stránky školy (současná adresa) 2

3 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) Vyšší odborná škola herecká s. r. o. Cílová kapacita 108 studentů 5. Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) VOŠH N/005 Dramatické umění a moderování 78 dobíhající VOŠH N/006 Loutkářské umění 54 dobíhající VOŠH N/01 Herectví a moderování 108 VOŠH N/03 Herectví s loutkou Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2008/2009: a. nové obory / programy N/ N/03 Herectví a moderování Herectví s loutkou b. dobíhající obory / programy N/005 Dramatické umění a moderování N/006 Loutkářské umění Reakreditace vzdělávacího programu Prvním, zásadním cílem VOŠH byla reakreditace stávajících vzdělávacích programů Dramatické umění a moderování a Loutkářské umění na MŠMT. V únoru 2010 byl úspěšně akreditován program Herectví a moderování, v září 2010 poté program Herectví s loutkou. Do nového vzdělávacího programu, který je platný pro studenty prvního ročníku ve školním roce 2010/2011, byly začleněny nové předměty, jako je jevištní řeč, základy pedagogiky, základy produkce a teorie divadla. Zavedení nového předmětu jevištní řeč předcházelo neustálé volání studentů a pedagogů po zvýšení hodinové dotace v oblasti hlasové výchovy. V tomto případě se jedná o kolektivní výuku, v rámci které by se studenti od druhého ročníku, tedy od doby, kdy začínají zkoušet první absolventské inscenace, měli učit partnerské souhře. Pedagogové hlasové výchovy tak budou mít více času pracovat se skupinou na textech, které jsou připravovány pro Pidivadlo. Předmět základy pedagogiky v kombinaci s povinně volitelným předmětem tvořivá dramatika by měl pomoci absolventům k lepšímu uplatnění na trhu práce. Podobně základy produkce reagují na skutečnost, že mnoho absolventů VOŠH si po ukončení studia zakládá vlastní agentury, občanská sdružení nebo v podobných inscenacích začínají pracovat. I jim by měl předmět přinést lepší orientaci v produkční práci. Teorie divadla nahrazuje výuku estetiky v druhém ročníku. Ač se jedná o teoretický předmět, který nepatří na prakticky založené škole mezi nejoblíbenější, jeho náplň 3

4 bude zaměřena převážně na hereckou problematiku. Znalost hereckých směrů a technik i po teoretické stránce tak bude doplňovat hereckou výuku. 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Hadovitá 1023/7, Praha 7 (MČ Praha 4) Letohradská 77, Praha 7 (MČ Praha 7) b) jiná Pod Terebkou 15/1139, Praha 4 (MČ Praha 4) Nahrávací studio Tónika, Branická 15/111, Praha 4 Sokolovna Žižkov II, Na Balkáně, Praha 3 (TJ Sokol) Studio ČRo, Vinohradská 12, Praha 2 (Český Rozhlas) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby VOŠH je škola se speciálním zaměřením na výuku herectví a loutkoherectví. Od této skutečnosti se odvíjí materiálně technické vybavení školy, které klade velké nároky na individuální výuku a praxi studentů, a tím i na prostory pro výuku. Výuka herectví je zakončena opakovaným zveřejňováním před divákem, což předpokládá divadelní scénu s pravidelným divadelním provozem. Od září roku 2000 VOŠH získala do pronájmu malou divadelní kukátkovou scénu v Letohradské 44 v Praze 7. V srpnu 2009 jsme podepsali novou nájemní smlouvu na další 3 roky s výrazným navýšením nájemného a novou povinností platit služby. (Do srpna 2009 jsme výměnou za neplacení služeb z vlastního rozpočtu uváděli víkendové pohádky, které školu ročně stály a dodnes stojí téměř půl milionu Kč). Pidivadlo je určeno jak dětskému, tak dospělému divákovi. Sál má kapacitu 78 míst. Budoucí herci zde mají kromě jeviště a hlediště k dispozici malou hereckou šatnu, fundus dekorací, divadelních kostýmů a rekvizit. Pidivadlo je tak simulovaným divadelním provozem, s jakým absolventi přijdou do styku ve své budoucí praxi. Stejně jako v profesionálním divadle se o chod divadla stará produkční pracovník, který zároveň odpovídá za plán představení, technické zabezpečení a pravidelný provoz divadla a jeho bezpečnost. Takový provoz představuje proces nastudování inscenací i jejich reprízování, což předpokládá úzké sepětí se školou. Vychází z potřeb vzdělávacího programu, který naplňuje ve smyslu jevištní praxe - zejména v závěrečné fázi studia. Pravidelná výuka probíhala ve školním roce 2009/2010 především v budovách školy v sídle školy Hadovitá 1023/7 na Praze 4. Probíhá též v Letohradské 44, Praha 7 v Pidivadle. Budovy školy ve školním roce 2009/2010 (v dlouhodobém pronájmu): 1. Hadovitá 1023/7, Praha 4 - VOŠH - (pavilon č.1, 2 a technický pavilon bývalé mateřské školy - pronájem celého objektu od listopadu 2006), 2 velké sály k výuce pohybových disciplín, 2 malé sály k výuce herecké výchovy, 3 učebny k výuce hlasové výchovy, IT učebna s možností přednáškové činnosti, ekologická loutkářská dílna, technické zázemí pedagogů, šatny a zázemí studentů, studovna, kabinet pohybové výchovy a skladovací prostory (divadelní fundus a sklad pomůcek a nářadí kabinetu pohybové výchovy), kancelář, knihovna, 4

5 archiv, sociální zařízení v dostatečné kapacitě dle posouzení MUDr. Uriové (hygienička hl. m. Prahy pro školská zařízení). Součástí areálu je zahrada o rozloze 4000 m 2, která slouží občas k výuce. 2. Letohradská 44, Praha 7 - Pidivadlo - stálá scéna VOŠ herecké s.r.o. - divadelní sál se zázemím (foyer, šatny, kancelář a skladovací prostory pro divadelní fundus). V srpnu 2010 byl malý sál v pavilonu č. 2 přepracován na audiovizuální učebnu (divadelní ateliér). Technické zhodnocení hereckého ateliéru Z důvodu velké vytíženosti Pidivadla - stálé scény VOŠH, také na přání pedagogů, studentů a vedení VOŠH vznikl v měsících červenec a srpen 2010 v prostorách školy v Hadovité ulici Herecký ateliér (audiovizuální učebna). Místnost o velikosti 60 m 2, kde byl herecký ateliér vytvořen, bylo nutno vzhledem k nepříliš dobré akustice alespoň částečně odhlučnit. Zvuková izolace byla vytvořena pomocí sametu rozvěšeného po obvodu ateliéru. Samet plní současně funkci zatemnění. Na podlahu byl položen zátěžový koberec, strop byl obložen polystyrénovými deskami. Po těchto úpravách se akustické vlastnosti prostoru výrazně zlepšily, ateliér tak může nabídnout širokou škálu možností využití. Ateliér je vybaven dvěma bočními světly, dvěma kontra světly, stropním reflektorem a třemi mobilními světly na stativech. Pro potřeby zkoušení bez osvětlovače byla nad jevištěm instalována pracovní světla, pro případ konání představení dále světlo zajišťující stmívaný sál. Světla jsou ovládána kompaktní mobilní stmívací jednotkou s jednoduchým paměťovým pultem. Zařízení je schopno ovládat 12 okruhů do maximální zátěže 6 A. Zvuková technika je ovládána analogovým mixážním pultem. Pult je schopný pracovat se zdroji signálu s mikrofonní, linkovou i nástrojovou úrovní. V ateliéru jsou instalovány dva mikrofony, a to stabilně na jevišti, a jeden mikrofon tzv. handka (ruční mikrofon). Dalším zařízením umístěným ve zvukovo-osvětlovací kabině je CD přehrávač. Ten je schopný spolu se zvukovým pultem zajišťovat scénickou hudbu, nebo případně playback při pořádání koncertů. Celkově je tedy po technické stránce herecký ateliér schopný zajistit zázemí pro divadelní zkoušení, konání koncertů, klauzurních představení a pořizování audiovizuálních záznamů. Krátkodobé pronájmy pro výuku specifických předmětů: Sál na výuku akrobacie v TJ Sokol Žižkov II, studio pro práci s mikrofonem v ČRo a studio Tónika (tím,vošh nepřímo podporuje nevidomé). Všechny dlouhodobě pronajímané učebny v sídle školy byly upraveny pro potřeby, které vyžaduje charakter výuky (odhlučnění, úprava podlahových krytin atd.) a vybaveny potřebnou technikou a zařízením (hudební nástroje, sportovní náčiní, videotechnika, audiotechnika). Renovace a doplňování technického vybavení učeben probíhá průběžně a v součinnosti s potřebami výuky. Tyto výdaje však evidentně zvyšují kvalitu výuky 5

6 jednotlivých předmětů, prestiž a image školy. Zejména stálá scéna VOŠH - Pidivadlo, Letohradská 44 Praha 7 velmi příznivě ovlivnila praktickou část výuky a prezentovala školu na veřejnosti. Ve školním roce 2009/2010 se zde vystřídalo 9896 diváků na celkem 230 představeních. Z toho bylo 6 pohádek a 11 inscenací pro dospělé. Tělocvična, hřiště VOŠH má k dispozici v sídle školy 2 velké sály používané pro pohybovou výchovu studentů (od listopadu 2006). Pro hodiny akrobacie pronajímá tělocvičnu TJ Sokol Žižkov II., Na Balkáně 21, Praha 3. Využívá též zahrady, která plně vyhovuje účelům výuky, zejména při přípravě sekvencí pouličního divadla a při výuce žonglování a chůze na chůdách, což se plně osvědčilo v září 2009 při přípravě pouličního divadla Otvírá se Vltavská. 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Podle školského zákona ve školním roce 2009/2010 byli nově zvoleni členové Školské rady z řad studentů (byly vypsány volby nových zástupců). Školská rada je nejen poradním orgánem při řešení pedagogických a kázeňských problémů, ale je zároveň dozorčím orgánem, který přichází s návrhy k řešení a předcházení problémům, které se pravidelně opakují nebo které vyplývají z nových nařízení a vyhlášek spojených s řízením školy. Pravidelně hodnotí pedagogickou i uměleckou činnost školy, zejména podává náměty k evaluaci VOŠH a s tím spojené nové akreditaci, kterou vedení školy vypracovalo. Školská rada se podílela i na přípravě výroční zprávy. Školská rada projednala obsah Výroční zprávy o činnosti a Výroční zprávy o hospodaření a vydala souhlasné vyjádření s jejich zněním. Školská rada byla nově doplněna dne Členové rady Za zřizovatele: Za pedagogy: Za studenty: Bc. Iva Vomelová Ing. Lenka Kopecká Karel Pokorný Galla Macků Miroslav Dvořák Lukáš Křišťan Michaela Jadrná Patrik Šimůnek Pedagogičtí pracovníci a další vzdělávání Všichni pedagogové mají aprobaci k výuce na umělecké škole pokud nemají pedagogické, magisterské či vyšší odborné vzdělání v odpovídajícím oboru, splňují podmínku dlouhodobé umělecké praxe v oboru. Podmínkou aprobovanosti výuky je i dopis ředitelky VOŠH o uznání kvalifikace z hlediska dlouholeté umělecké praxe pedagoga. Další vzdělávání pedagogů VOŠH souvisí s odborným zaměřením předmětů, které vyučují. Většina vyučujících jsou 6

7 externí pracovníci, odborníci ve svém oboru - herci, loutkoherci, dramaturgové, režiséři, scénografové, řezbáři, novináři, moderátoři aj. Mnozí pedagogové působí i na vysokých školách. Kromě dosaženého vzdělání je pro naši školu samozřejmým kritériem i praxe dosažená jednotlivými pedagogy ve vyučovaném oboru. Z tohoto hlediska jsou pedagogové na naší škole vybíráni velice pečlivě. Vzdělání i zkušenosti si jednotliví vyučující intenzivně doplňují také v mimoškolní práci většina z nich spolupracuje se školou externě, takže neztrácejí kontakt s praxí a ve svých oborech (moderování, herectví, loutkoherectví, režie, choreografie, scénografie, vodění loutek, řezbářství atd.) patří k předním specialistům. V rámci zkvalitnění dobrého klimatu školy se konal v květnu 2010 seminář k certifikátu ISO 9001:2001. Pro pedagogy i studenty umělecké školy je klima klíčové pro jejich spolupráci. Proto škola iniciovala v této oblasti velké množství dotazníků, které jasně ukázaly, že ve škole nedochází k žádným projevům šikany, ani významným neshodám mezi studenty vzájemně, ani mezi studenty a pedagogy. Řešil se rovněž etický kodex pedagoga a studenta VOŠH. Nově byl etický kodex studenta a pedagoga VOŠH schválen studentskou radou. Vyhodnocením klimatu hereckých skupin se zjišťovala: dominantnost skupiny její spokojenost zapojení studentů ve skupině bezpečí přátelství spolupráce důvěra tolerance Výsledkem hodnocení bylo: zhodnocení vztahu student - pedagog. zhodnocení vztahů ve skupině náměty na zlepšení a doporučení školitele pro řešení problémů preventivní opatření Díky výsledkům dotazníků je možné zlepšit kreativitu přístupu v hodnocení studenta a jeho možností samostatně rozhodovat (v rámci analýzy a sebeanalýzy vytvořené odborníky pro VOŠH dle požadavků Školské rady.) Požadavek zavedení standardů ISO se naplňuje postupným zdokonalováním karet procesů. Jedná se o velmi náročný proces vyžadující podrobnou analýzu předmětů společně s pedagogy. 7

8 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) VOŠH , , ,4 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola VOŠH počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 0 0 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře - kurzy 2 ISO 9001 : QES doplňkové pedagogické studium - školský management - rozšiřování aprobace 1 Ortoepie 1 FF UK jiné (uvést jaké) 1 Filmový seminář 10 FF UK d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) celkem (fyzické osoby) rodilý mluvčí

9 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 16 10,07 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 2 ISO 9001 : QES kurzy jiné (uvést jaké) 1 Komunikace ve skupině 3 ISO III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů VOŠH Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 2 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 - sami ukončili vzdělávání: 3 - vyloučeni ze školy: 2 - nepostoupili do vyššího ročníku: 1 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 2 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) VOŠH nemá vzdělávání při zaměstnání 9

10 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele VOŠH 9 5 b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele VOŠH - - VOŠH nemá vzdělávání při zaměstnání 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola VOŠH počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

11 škola denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání z celkového počtu žáků/studentů: škola VOŠH 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním 26 neprospělo 2 opakovalo ročník 0 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 94 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 35 z toho neomluvených Výsledky absolutorií pro školní rok 2009/2010 absolutoria počet studentů, kteří konali zkoušku 19 - z toho konali zkoušku opakovaně 0 - počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 - prospěl s vyznamenáním 4 - počet studentů, kteří byli hodnoceni : prospěl 7 - neprospěl 8-11

12 přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 (denní vzdělávání) skupina oborů vzdělání kód, název 6. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2010/2011 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ počet přihlášek celkem 53 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem 43 z toho v 1. kole 15 z toho ve 2. kole 25 z toho v dalších kolech 3 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 10 počet volných míst po přijímacím řízení obor: Herectví a moderování 0 obor: Herectví s loutkou 7 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2010/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Zařazena 1 Slovenka. Se studentkou slovenské národnosti nastal problém v oblasti ortoepie (pravidla správné české výslovnosti). Vedení školy rozhodlo prodloužit studentce zkouškové období a pedagog ortoepie navrhl tříměsíční odročení testu z příslušného předmětu. Studentka český jazyk velmi dobře zvládá, jak potvrzují pedagogové hlasové výchovy a hlavního oboru herectví. 8. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Předpokladem přijetí na VOŠH je talentová zkouška. Se studenty se pracuje převážně individuálně na základě jejich specifických talentových předpokladů. Zabezpečujeme i jejich uplatnění v praxi. U výrazných talentů umožňuje škola individuální studium v případě konkrétních pracovních nabídek z divadel, televize, filmu, dabingu atp. Škola tím sleduje jejich následné uplatnění v praxi. 12

13 9. Vzdělávací programy VOŠ Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. Reakreditované vzdělávací programy VOŠH: Nové cíle vzdělávacích programů Herectví a moderování / Herectví s loutkou Ve školním roce 2009/2010 proběhla reakreditace vzdělávacích programů. Oba programy byly předány na MŠMT ČR koncem listopadu 2009 (odbor 23). V nové podobě vzdělávacích programů jsou zohledněny výsledky a cíle z projektu JPD3 loutkářské umění, podporovaného ze zdrojů EFS, který realizovala VOŠH spolu s partnerskou organizací NaThalia o.p.s. od do , a rovněž vznikající karty procesů a další dokumenty v procesu získávání certifikátu kvality ISO 9001:2001. Pro zvýšení kvality vzdělávání navázala VOŠH v listopadu 2008 spolupráci s poradenskou firmou, která pomáhá škole k získání certifikátu ISO 9001:2001 Pro potřeby certifikátu škola vypracovala materiál (karty procesů), který mapuje pedagogické procesy ve výuce praktických i teoretických předmětů na VOŠH. Karty procesů se dělí na proces 1.1 prověřování talentu (dovedností), 1.2 práce s talentem (dovednostmi), 1.3 proces zveřejnění. Na vytváření karet procesů pro jednotlivé předměty spolupracují odborní pedagogové pod vedením garanta předmětu, kterým je ve většině případů vedoucí předmětového kabinetu. Garant předmětu dohlíží na sestavení přesných hodnotových kritérií pro posouzení míry talentu nebo dovedností, které jsou základem pro klasifikaci studenta. Karty procesů přesně stanovují cíle výuky v rámci daného procesu a předmětu, stanovují vstupní předpoklady do procesu a formulují výstupy z procesu včetně výstupních odborných kompetencí studenta. Další částí karet procesů je vymezení a popis obsahu činností v rámci daného procesu a předmětu a jejich návaznost na mezipředmětové vztahy a jiné pedagogické procesy, včetně vedení dokumentace. Základem karet procesů je stanovení metrik pedagogických procesů včetně jejich popisu, cílových hodnot, měřítek hodnocení a četnosti zjišťování a ověřování metrik. Karty procesů tvoří pevný základ pro zavedení kreditního a modulového systému na VOŠH. Jasně stanovená kritéria pro hodnocení, popis metrik a pedagogických procesů, včetně konkrétního obsahu výuky, popisu činností, cílových hodnot a výstupních kompetencí splňují požadavky modulového systému a slouží průhlednosti výuky v rámci propustnosti vzdělávání ve spolupráci s českými nebo zahraničními univerzitami nebo jinými vzdělávacími institucemi. Stanovení standardů hodnocení studentů je nutné jako základní prvek pro vyjádření náročnosti předmětu, která vede k určení maximální zátěže na studenta, nezbytné k dosažení očekávaných výstupů z procesu a cílových hodnot výuky. Na základě stanovených kritérií, požadavků pro klasifikaci a cílových hodnot vzdělávacího procesu bude možné vyjádřit základní jednotku Evropského kreditního systému (ECTS kredit), kterou tvoří míra náročnosti předmětu a studijní zátěž na průměrného studenta. 13

14 Zdůvodnění potřeby reakreditace programu Herectví a moderování: Vedení VOŠH si kladlo za cíl zajistit absolventům reakreditovaného oboru Herectví a moderování znalost v oblasti produkce a moderování. Zejména jde o zdokonalení mluvních vzorů v masmédiích, kulturních zařízeních a divadlech. V souvislosti s tím jsme rozšířili hlasovou výchovu na HLV I., II., III. a obohatili jsme vzdělávací program o jevištní řeč, která se uplatňuje zejména při přípravě absolventských inscenací a později při praktickém využití v profesi. Podařilo se nám sjednotit moderování s autorským seminářem a stylistikou, rétorikou a vlastním moderováním, pro které VOŠH vydala skripta. Moderování je zaměřeno na verbální složku sdělení, získání profesionálních mluvních návyků a na otázky jazykové kultury, jejímž nutným předpokladem je teoretické a praktické osvojení slohově diferencovaných výslovnostních, lexikálních a mluvnických norem současné mluvené češtiny. Důležitou součástí je schopnost analýzy moderování, na jejímž základě lze v seminářích rozebírat jednotlivé postupy a přístupy a tyto aplikovat do vlastní moderátorské praxe. Nový vzdělávací program je obohacený o základy produkce, v němž studenti získají základní teoretické i praktické znalosti z oboru kulturní produkce, a budou tak schopni zajistit propagaci vlastnímu představení, zažádat o grant, zdůvodnit jeho finanční náklady a jejich správné vyúčtování. Dokáží smluvně zajistit představení a zorganizovat divadelní projekt včetně základů režie a dramaturgie. Absolvent by měl být schopen založit i vlastní divadelní soubor a zajistit ho po stránce produkční. Další cíle vzdělávacího programu Herectví s loutkou Zavedením povinně volitelného předmětu Tvořivá dramatika chceme studenty motivovat k dalšímu vzdělávání. Získají od nás plnohodnotné znalosti a dovednosti vhodné pro metodika dramatické výchovy, vedoucího volnočasových dramatických kroužků atp. Předmět je koncipován jako povinný v 1. ročníku s možností absolvování následného dvouletého nepovinného kurzu. Pro absolventy se otvírá možnost pracovat v oblasti metodiky dramatické výchovy. Věříme, že herectví s loutkou obohacuje českou kulturu i z hlediska lepšího uplatnění na trhu práce. Učební plány dobíhajících vzdělávacích programů a reakreditované plány nových vzdělávacích programů (viz příloha č. 2) 14

15 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Prezentace VOŠH na veřejnosti Pidivadlo - stálá scéna Vyšší odborné školy herecké VOŠH prezentuje výsledky své práce již desátým rokem na své vlastní stálé divadelní scéně Pidivadlo (Letohradská 44, Praha 7). Zkušenosti nás utvrzují v tom, že stálá divadelní scéna je pro školu našeho typu nezbytností. Existencí stálé scény se významně rozšířila možnost prezentace a nabídky talentů divadelním i filmovým režisérům, ředitelům a uměleckým šéfům profesionálních scén. Na konec školního roku připravuje škola tzv. derniérový týden, který je určen nejen pro pedagogy a spolužáky v rámci výukového procesu, ale i pro ředitele divadel a agentur (v rámci lepšího uplatnění na trhu práce). Přínos vlastního hracího prostoru pro koncentraci pedagogické práce je důležitým aspektem existence Pidivadla. Výsledky práce pedagogů herectví a režie jsou tak k dispozici k posouzení pedagogům ostatních předmětů (tzv. technických a pomocných disciplín) na jednom místě. Možnost posouzení a srovnávání mají i studenti jakožto diváci, kteří hodnotí práci svých vrstevníků a učí se z jejich úspěchů i nedostatků. Jsou to především studenti prvního a druhého ročníku, pro které je zveřejnění výsledků starších kolegů nenahraditelnou formou současné divadelní praxe. Výsledky praktické i teoretické výuky se v jednotlivých divadelních produkcích na stálé scéně propojují a jsou názorným završením studijního procesu. Zveřejnění jako závěrečná fáze edukace budoucích herců a loutkoherců přináší studentům VOŠH možnost bohaté zkušenosti v simulovaném divadelním prostředí, které je ve skutečnosti opravdovým repertoárovým divadlem. Studenti získají nejen zkušenost hrát před různorodým publikem (od dětského diváka až k diváku dospělému), ale navíc zažijí běžný divadelní provoz se všemi jeho složitostmi. Významná je i možnost reprízovat nazkoušené inscenace až po dobu dvou let, kdy mohou svůj výkon korigovat, prohlubovat a rozvíjet a poznatky z této umělecké činnosti zpracovat v absolventské - diplomní práci. Ve snaze sladit chod divadla s chodem školy, přesně určit a domluvit podmínky inscenování a alespoň v rámci omezených možností připravit plán jednotlivých divadelních sezon, využívá VOŠH ve školním roce systému Evidenčních listů inscenace, ve kterých je zaznamenána věcná stránka připravované inscenace, pedagogický záměr a zároveň i rozpočet nákladů na vytvoření inscenace. Dramaturgie jednotlivých titulů je v kompetenci pedagogů hlavních oborů obou vzdělávacích programů. Divadelní sezona 2009/2010 v Pidivadle Ve školním roce 2009/2010 bylo pro uvádění v Pidivadle nastudováno 9 inscenací. Na repertoáru Pidivadla se udrželo 8 inscenací z předešlé sezony. V průběhu sezony uvedla školní scéna 17 titulů určených dospělému divákovi i dětem. Těší nás, že i nadále pokračovala spolupráce s výraznými režijními osobnostmi. Na produkci Pidivadla se ve školním roce 2009/2010 podílelo 11 režisérů, z nichž někteří patří ve svém oboru k umělecké špičce (Antonín Klepáč, Jiří Fréhár, Miroslav Pokorný, Jan Kačer, Tereza Ludvíková, Marta 15

16 Hrachovinová, Rita Jasinská, Radim Vizváry, Jakub Korčák, Marka Míková, Jan Lepšík, Viktorie Čermáková, Karel Kříž a další). Další dramaturgickou linií produkce naší školní scény byla tradičně představení pro děti předškolního a školního věku a rodinná představení o víkendech. V projektu, na základě kterého škola znovu obhájila existenci stálé scény Pidivadla, jsme se zavázali k pravidelné produkci inscenací pro děti, přestože jsme ve školním roce 2009/2010 omezili dopolední představení pro školní mládež na minimum v zájmu pravidelné výuky. V rámci této linie bylo v sezoně 2009/2010 reprizováno 6 pohádek pro děti (hrány byly především o víkendech ve volném čase studentů). Mezi mimořádná představení pro děti tak patřila loutková představení v režii Marky Míkové O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, Popelka, Hraní o Červené Karkulce Antonína Klepáče, Pohádky naší babičky pro samé chytré hlavičky Marty Hrachovinové či Kocourek Modroočko Terezy Ludvíkové. Dětská představení patří tradičně k nejnavštěvovanějším, studenti mají možnost adaptovat se i na dětské publikum a zároveň se vyrovnat se skutečností, že na takových představeních je hlediště zcela zaplněné. Vysoká je poptávka po našich dětských představeních na různých festivalech a přehlídkách. Tyto nabídky musíme vzhledem k plynulosti chodu Pidivadla a především vzhledem k pravidelnosti výuky a jejím nárokům odmítat. Pro budoucí působení VOŠH v Pidivadle je rozhodující i fakt, že jsme ve školním roce 2005/2006 otevřeli nový obor Loutkářské umění. Tím se otevřel prostor pro zcela unikátní studium, jehož absolventi by měli být vybaveni pro praxi velkou samostatností a soběstačností. Nově otevřený obor byl inspirován potřebou zkvalitnění přístupu k dětskému divákovi, hledáním nových cest pomocí znaku v divadle v době, která není příliš příznivá živé komunikaci dětského diváka s hercem. Ve školním roce 2009/2010 byly nastudovány v rámci jevištní praxe studentů tyto inscenace: Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu - MichaelFrayn/Jaroslav Kořán - premiéra Poslední večeře - Pavel Trtílek - premiéra Piknik aneb Jako by den nechtěl odejít - William Inge/J. Z. Novák - premiéra Matka - Jan Antonín Pitínský - premiéra Tři sestry aneb Proč je to tak, proč? - A. P. Čechov/Leoš Suchařípa - premiéra Makové koláčky - Barbora Vaculová - premiéra Hra snů - August Strindberg/Zbyněk Černík - premiéra Kabaret láska tato inscenace byla nastudována v průběhu dubna, května, června (premiéra v září 2010) Citybanka - Samuel Neduha - premiéra Kocourek Modroočko - Josef Kolář - premiéra Poslední inscenace byli nastudovány ve volném čase studentů, nikoliv jako absolventské inscenace. Celkově bylo v sezoně 2009/2010 na stálé scéně Vyšší odborné školy herecké uvedeno 17 samostatných titulů, odehrálo se 230 představení plně pokrytých produkcí školy, které zhlédlo 9896 diváků. 16

17 Problémy s nedostatkem prostor pro divadelní zázemí stále trvají, přestože škola získala malý sklad na divadelní fundus přímo v Pidivadle a pronajímá také prostory pro ukládání kulis a kostýmů v Praze 4. Tyto prostory jsou však nedostačující. Personálně zajišťuje škola permanentní provoz divadla (včetně víkendů a večerní produkce). Financování divadelní produkce bylo pokryto z rozpočtu VOŠH. Celkové výdaje na vznik inscenací a jejich provoz činily v roce 2009/2010 částku Kč. Městská část Prahy 7 na provoz Pidivadla nepřispívá. O prodloužení nájmu Pidivadla musela VOŠH na konci školního roku 2008/2009 znovu bojovat. VOŠH získala prostory Pidivadla jen na další 3 sezony. Pidivadlo si za deset let svého trvání skutečně získalo svého diváka, návštěvnost některých představení pro dospělé však po 7-10 reprízách klesá obvykle pod finančně únosnou mez, zvláště při poměrně nízkém vstupném, které se snažíme zachovat. Představení pro děti jsou naopak vždy vyprodána. Ačkoli sladění pravidelné výuky s provozem školního divadla není a nemůže být jednoduché a souvisí s ním mnoho komplikací, v konečném důsledku přineslo, a doufejme, že i nadále bude přinášet, výrazné zkvalitnění výuky. Text je rozšířen o přílohu č.3, která přesně kopíruje režijně, dramaturgicky i časově inscenační praxi v Pidivadle. Prezentace Pidivadla na webu Další snahou o zlepšování je plán inovovat webové stránky Pidivadla. Stránky nabízejí rozšířenou možnost studentů prezentovat se na stránkách domovského divadla, na kterých mohou uveřejnit své fotografie, dovednosti a zkušenosti i z mimoškolních aktivit. V rámci propagace absolventských inscenací Pidivadlo kontaktovalo mnohé studentské a kulturní servery, na kterých uveřejňuje svůj program. Na druhé straně se VOŠH snaží podporovat studenty v tvorbě vlastních propagačních materiálů, k jejichž materiální výrobě se snaží poskytnout pomoc. Reflexe v tisku Na představení Pidivadla vycházejí pravidelně kritiky a články v odborném i denním tisku, které rovněž školu prezentují na veřejnosti. VOŠH získává přehled o těchto článcích prostřednictvím rešerší Divadelního ústavu (viz příloha č. 4 a 5). Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi Humanitární akce pro nemocné děti a seniory se staly už v minulosti tradiční mimoškolní činností studentů VOŠH. V rámci mimoškolních aktivit i charitativní činnosti uspořádala VOŠH opět představení a mikulášskou nadílku pro děti s dědičně-metabolickými poruchami, oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež v Pidivadle. Konaly se opět charitativní pěvecké koncerty našich studentů v Domově Sue Ryder pod vedením pedagožek zpěvu Gally Macků, Ivanky Štréblové. Spolupráce s Domovem Sue Ryder v Praze 4, kulturní vystoupení, která VOŠH pro domov připravuje - vánoční koncerty, poetická pásma, koncerty populární písňové tvorby - mají dlouholetou tradici. 17

18 Mimoškolní činnost studentů VOŠH je tradičně motivována sociálním cítěním některých pedagogů. Tento aspekt se projevuje po celou dobu existence VOŠH a škola se snaží, aby byl součástí pedagogicko-výchovného procesu. Studenti jsou svými pedagogy vedeni k vědomí, že etika je součástí herecké práce. 2. Výchovné a kariérní poradenství Na škole působí výchovný poradce v oblasti kariérního poradenství. Spolupráce s PPP dle potřeby. V seminárních hodinách dosud probíhalo kariérní poradenství v předmětu psychologie. 3. Prevence sociálně patologických jevů Vzhledem k profesi jednatele MUDr. Vladimíra Kmocha se specializací na drogové závislosti pořádá vedení školy pravidelně 1x do roka přednášku a seminář k této tématice. V souvislosti s tím pořádá MUDr. Vladimír Kmoch také přednášku na téma škodlivosti kouření. (Tato problematika je sledována také v souvislosti s ISO 9001:2001.) 4. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologickou a enviromentální výchovu pěstujeme v součinnosti s výchovou k udržitelnému rozvoji (viz.bod 6). Na škole funguje ekologická dílna, kde studenti loutkářského umění vytvářejí ekologické loutky a pracují s ekologickým odpadovým materiálem. 5. Multikulturní výchova Do učebního plánu v roce 2009/2010 byly zařazeny předměty Aikido, Orientální loutkové divadlo, Dějiny divadla, Estetika, Lidové tance, v jejichž rámci se studenti setkávají s více či méně vzdálenými kulturami. 6. Výchova k udržitelnému rozvoji Zásadní význam hraje výběr dramaturgických titulů Pidivadla, kde se snažíme nacházet tituly, které otevírají témata související s přírodou, využitím přírodních materiálů a trvale udržitelným rozvojem. V tomto školním roce šlo o pohádku Tři nezbedné pohádky, Popelka, Kocourek Modroočko nebo inscenaci Bondycomics (Téma civilizace, která člověka ničí a vede k odosobnění mezilidských vztahů). Aktuální témata lidské etiky (která je podstatou udržitelného rozvoje) se objevují ve všech současných titulech. Na jaře 2009 jsme na základě dotazníků pro připravovaný projekt OPPA zjišťovali zájem studentů o enviromentální témata ve výuce. Velký zájem byl mimo jiné o lidové taneční divadlo, které využívá témata soužití člověka s přírodou a využívá rovněž přírodní materiály. Významná je i etnická hodnota zachovávání tradic a návratu ke kořenům českého národa. Škola disponuje zahradou o rozloze 4000 m 2 a v srpnu 2010 zda začala příprava Pouličního divadla, jehož realizace byla o 14 dní později v Praze 7 na Letné. V průběhu roku se správa 18

19 VOŠH stará o zahradu (vysázení nových stromů a keřů, květin). Škola se i nadále snaží působit na studenty výchovně instalací košů na tříděný odpad v prostorách školy. Škola v roce 2009/2010 dokončila práci na zpracování etického kodexu studenta a pedagoga VOŠH. Tento kodex je součástí podkladů pro ISO 9001: Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Pedagogové herectví často pořádají workshopy v najatých prostorách mimo Prahu. Jedná se o akce, které jsou vedením školy podporovány a doporučeny. Tato činnost je žádoucí z hlediska rozvoje kreativity a tvořivého myšlení studentů v přírodním prostředí. K významným poznávacím zájezdům, které se váží na předmět Současná divadelní praxe, patří každoroční účast na festivalu Setkání/Stretnutie ve Zlíně. 8. Mimoškolní aktivity Teoreticky zaměřené kurzy ve volnočasových aktivitách studentů VOŠH Z teoretičtěji zaměřených kurzů proběhl kurz základů produkce v kultuře, a to hned dvěma workshopy. Doc. PhDr. Jan Dvořák z DAMU uvedl studenty do problematiky produkce jako takové a věnoval studentům vlastní knihu slovníček základních pojmů v produkci. Druhý workshop s tématikou projektů a grantů vedl jeho žák, zkušený mladý produkční Jiří Sulženko. V mimoškolních aktivitách byla též zahájena výuka anglické konverzace pro 8 studentů. Výuka pokračovala jevištní logopedií, kde zkušený odborník Jaroslav Šimek pracoval na odstraňování řečových vad s programem PRAAT. Významný byl i úvodní seminář o filmovém herectví, kterého se zúčastnili téměř všichni studenti a několik pedagogů. Na straně přednášejících byli dva odborníci z katedry filmových studií FF UK, doc. PhDr. Stanislava Přádná, která přednesla příspěvek k neherectví ve filmech české Nové vlny a doc. PhDr. Ivan Klimeš, který přednesl vstupní úvahu o tom, co je to filmové herectví a jaká jsou jeho specifika. Právě na tuto otázku budeme hledat odpověď v následujících letech. Na závěr semináře promluvil Mgr. Václav Janeček, Ph.D., a to na téma interakce herce a filmového obrazu v Laterně Magice, a připomněl i historii Laterny Magiky a jejích hlavních tvůrců. Přednášku doplnil krátký, ale zajímavý dokument o Laterně Magice s ukázkami z jejích začátků. Pokud se ohlédneme zpět, můžeme říci, že studenti ve volnočasových aktivitách získali vše, co jim v běžné nabídce nemůže dát náš vzdělávací program, ani žádná jiná škola. Prakticky zaměřené kurzy ve volnočasových aktivitách studentů VOŠH V rámci filmového herectví se konal ve volném čase studentů první otevřený workshop zaměřený na animaci živého herce. Tento workshop vedl animátor většiny filmů Jana Švankmajera Bedřich Glaser spolu s kameramanem Jaroslavem Bouše. V dubnu 2009 dále proběhl workshop s režisérkou Jitkou Němcovou. 19

20 Vzhledem k velkému zájmu našich studentů jsme zařadili v roce 2009/2010 opět hodiny dabingu ve volném čase studentů. Také pohybové herectví se naplnilo ve dvou kurzech v rámci volnočasových aktivit. V rámci kurzu pantomimy a commedie dell arte, který vedl Radim Vizváry, proběhl i jeden otevřený workshop dramaturgie prostoru. V něm se studenti prostřednictvím bývalého dramaturga Laterny Magiky Václava Janečka seznámili s principem Laterny magiky, tedy interakce herce a obrazu, ale mohli si i v praktických cvičeních tuto interakci vyzkoušet. V kurzu lidového tanečního divadla se pak konaly první workshopy s krátkou videoprojekcí ukázek a stručným představením žánru. Velký zájem byl i o kurz šansonu pod vedením Marty Balejové, který absolvovalo 11 studentů, kteří se představili 29. a 30. května koncertem v Pidivadle. Pěvecké volnočasové aktivity doplnil kurz alikvotního zpěvu. Studenti se mohli ve volnočasových aktivitách seznámit se třemi hlavními okruhy rozšířené nabídky VOŠH filmového herectví, pohybového herectví a herectví s výrazným zastoupením hudby. 9. Soutěže 6. ročník Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů - České kolo 48. Poděbradské dny poezie 2010 Studentky 2. ročníku oboru Dramatické umění a moderování Anna Kukuczková (spolu s pianistou Bohumírem Stehlíkem z HAMU) a Karolína Hlaváčková (spolu s pianistkou Ivou Čabalovou z HAMU) získaly 3. cenu v Českém kole Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů (říjen 2009). Jde o nejnáročnější soutěž pro mladé umělce do 35 let na poli uměleckého přednesu. Soutěž je významná i tím, že je mezioborová; je tříkolová, předpokládá náročnou přípravu repertoáru: 1. kolo povinný Zdeněk Fibich (Štědrý den nebo Vodník), 2. kolo melodram do roku 2000, 3. kolo melodram po roce 2000 včetně nové tvorby. Melodramu se na VOŠH věnuje pedagožka Marta Hrachovinová v rámci hodin uměleckého přednesu. Příprava na soutěž však předpokládá mnoho hodin práce mimo výuku. VOŠH chápe význam této soutěže pro výraznou kultivaci hlasového projevu studentů, budoucích herců, i pro obohacení jejich možností uměleckého uplatnění. Proto spolupracuje se Společností Zdeňka Fibicha, hlavním pořadatelem této soutěže, např. zajišťuje konání uměleckých dílen melodramu pro zájemce a talentované studenty. Interpretace melodramu vyžaduje nejen herecký, přednašečský talent, ale také výrazné hudební cítění a hudební vzdělání. Po dobu trvání soutěže se již 16x probojovali studenti VOŠH do finále této soutěže, z toho 11x se stali jejími laureáty. Tradičně se také účastnili studenti VOŠH Poděbradských dnů poezie, které se konaly v dubnu 2010 již po čtyřicáté osmé. Studenti 2. ročníku oboru Dramatické umění a moderování na festivalu dvakrát uvedli inscenaci Pohádky naší babičky pro samé chytré hlavičky v režii Marty Hrachovinové. Dětská představení studentů VOŠH jsou v rámci festivalu velmi žádaná, pro jejich kvalitu si festival bez představení z dílny Pidivadla v Poděbradech ani nedovedou představit. Představení na jevišti divadla poděbradského zámku vždy pro více než 200 diváků jsou pro studenty významnou zkušeností s akustikou velkého 20

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2008/2009 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké, s. r. o., Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 za školní rok 2011/2012 V souladu

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké, s. r. o., Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 za školní rok 2013/2014 V souladu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8 1. Taneční centrum Praha konzervatoř, obecně prospěšná společnost identifikátor právnické osoby: 600 005 780 IČ: 25 106 121 2. Ředitel a statutární zástupce: PhDr. Vlasta Schneiderová, Mgr. Pavla Königsmarková,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0065/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno. Identifikátor: 600 020 461

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno. Identifikátor: 600 020 461 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno Identifikátor: 600 020 461 Termín konání inspekce:

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98 Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Identifikátor školy: 600 074 561 Termín

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1 Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Identifikátor školy: 600 037 193 Termín

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola ČSTV s.r.o. Zátopkova 100/2 160 17 Praha 6. Identifikátor školy: 650 070 101

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola ČSTV s.r.o. Zátopkova 100/2 160 17 Praha 6. Identifikátor školy: 650 070 101 ) Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola ČSTV s.r.o. Zátopkova 100/2 160 17 Praha 6 Identifikátor školy: 650 070 101 Termín konání inspekce: 3. až 5. října 2006

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více