Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie"

Transkript

1 ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Sýrie a Izrael Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování

2 Sýrie 2400 př.n.l. starověké město EBLA Od roku 2000 př. n. l. zde vládla Akkadská říše. Po té se zde vystřídali Egypťané, Asyřané, Babylóňané a Chetité. Nakonec oblast ovládli Peršané. Perská vojska byla vyhnána ze Sýrie Alexandrem Velikým. (export řecké kultury), Seleukovská říše. V roce 64 př. n. l. se stává území Sýrie součástí Římského impéria jako provincie. Syria byla jednou z nejlidnatějších a nejbohatších římských provincií, jež vznikla po dobytí této země Pompeiem a následném svržení seleukovské vlády v roce 64 př. n. l. Římská resp. byzantská správa zde přetrvala dalších sedm staletí, 613 Peršané, Sýrie během islámské expanze opanována Araby. Po 1. sv.válce francouzské území, r.1941 obsazena Británií

3 Sýrie, 185tis.km², 23 mil. obyvatel, Arabové (sunnité), Kurdové, Židé, křesťané nezávislost od r.1946, řada vojenských převratů, autoritativní vláda strana Baas (Hafíz Asad , Bašár Asad) Zemědělství a průmysl: olivy, pistácie, bavlna, ropa 30%,fosfáty, sůl, mramor,

4 Syrie Pobřeží cca 200km, Hermon- Džabal aš-šajch 2814m, vyprahlá pouštní plošina, půlená řekou Eufrat

5 Galilejské jezero

6 Damašek

7 Damašek

8 Homs

9 Město Aleppo s Velkou Omayyadskou mešitou v popředí. Velká Omayyadská mešita nalézající se v Aleppu, druhém nejvýznamnějším městě v Sýrii, byla postavena po vzoru Velké Omayyadské mešity v Damašku. Jejíž vznik se odhaduje na rok 715, pouze deset let po dostavbě Velké mešity v Damašku. V jižní galerii se nachází největší historické poklady této mešity - svatyně představeného otce Zacharia, modlitební hala s kopulí a dřevěná vyřezávaná modlitebna. Na pravoúhlém nádvoří, které je vydlážděno černobílou mozaikou, se nalézají dvě rituální kašny

10 Aleppo

11 Geodetická dokumentace

12 11.

13 Palmyra

14 Palmyra antické město, 1980 UNESCO

15 Další foto - Aleppo

16 Izrael Hl.město: Jeruzalém podle Židů, Tel Aviv-Jaffa, rozloha 20tis.km2, 8 mil obyv., národnostní složení: 76% Židé, 19% Arabové, 5% menšiny, náboženství: judaismus, křesťanství, islám Stát založen po 2.sv.válce, OSN schválila rozdělení pův. Britského mandátu Palestina na dvě části židovský a arabský. Liga arabských států odmítla, ale byl vyhlášen Izrael. David Ben Gurion (první izraelský premiér) čte 14. května 1948 veřejně deklaraci nezávislosti Státu Izrael. Toto prohlášení se uskutečnilo pod velkým portrétem Theodora Herzla, zakladatele moderního politického sionismu, ve staré budově Telavivského muzea umění v Rothschildově ulici.

17 Války hned druhý den po vyhlášení nezávislosti napadlo 5 arabských států (Jordánsko, Egypt, Irák, Libanon, Sýrie + Jemen a Saudská Arábie omezeně) Izrael; po roce bojů příměří (Zelená linie) - odchod cca 800tis. Arabů, imigrace Židů (2 mil.) Jordánsko: anexe Judeje a Samaří Geografická oblast Samaří zhruba odpovídá území starověkého Izraelského království s hlavním městem v Šomronu (Sebastia), zatímco Judea odpovídá Judskému království s hlavním městem v Jeruzalémě. Po přibližně osmdesáti letech sjednoceného Izraelského království pod vládou krále Davida a Šalamouna se království rozpadlo na dvě nezávislá království, mezi nimiž následně probíhaly i boje. Egypt: anexe Gazy

18 1956 Suezská krize, spojenectví s Fr a GB útok na Egypt, dobyt Sinajský pol., navrácen po tlaku USA a SSSR výměnou za přístup k Rudému moři V roce 1967 Egypt, Sýrie a Jordánsko vyslaly vojska k hranicím Izraele a Egypt vyzval k odchodu mírové jednotky OSN; zablokování přístupu k Rudému moři. Izrael zaútočil blesková Šestidenní válka přinesla Izraeli rozhodující vítězství a zisk území Západního břehu, Pásma Gazy, Sinajského poloostrova, Golanských výšin a Východního Jeruzaléma Jomkipurská válka (Egypt a Sýrie napdly Izrael v den svátku Jom kipur) Vítězství Izraele za cenu ztrát a poničené ekonomiky, po prvotním šoku a drtivé převaze arabských států úvaha o nasazení jaderných zbraní; zásah OSN, ale zejména pohotovost SSSR a USA, které se do konfliktu vložily

19 1978 obsazení jižního Libanonu, 1981 zničen irácký reaktor v Osiraku, 1982 zásah Izraele do občanské války v Libanonu po útocích OOP na severní Izrael, stažení vojsk 1986, nárazníková zóna do r Intifáda 1987 povstání palestinců v Gaze 1991 Izrael napaden Irákem raketami (válka v Zálivu) 2007 zničen syrský reaktor intifáda neustálé boje (teroristické org.:hizballáh-z Iránu, Hamas-palestinská, neteroristická:fatah Jásir Arafat, vyhlášení Palestiny, exilový president, zemřel 2004)

20 Dějiny První osídlení v 11.stol.př,n.l. Země izraelská posvátná od časů jeho patriarchů: Abraháma, Izáka a Jákoba. Tradičně se toto období klade do 2. tisíciletí př. n. l. Podle Tóry přislíbil Bůh Židům Zemi izraelskou jako jejich domovinu. V mezidobí od židovských království až po islámskou expanzi na toto území v 7. století n. l. byla Země izraelská pod asyrskou, babylonskou, perskou, řeckou, římskou, sásánovskou a byzantskou nadvládou. časté masakrování židovské populace (římané, byzantinci, ) - povstání Bar Kochby ( n. l.) neúspěšné, Římané - v roce 614 dobyli Betlém Peršané - krátce poté, co byl v roce 637 Jeruzalém dobyt muslimskými vojsky -v roce 1099 dobyla Betlém křižácká vojska, roku 1100 zde byl Balduin I. korunován prvním králem Jeruzalémského království. - muslimové, pod vedením Saladina v roce 1187; křesťanští duchovní byli donuceni odejít (přičemž v roce 1192 byl některým z nich umožněn návrat). Betlém se nakrátko vrátil pod křesťanskou vládu v období od roku 1517 do konce 1. světové války vládli Osmané, s přestávkou v letech , kdy zde panoval egyptský vojevůdce Muhammad Alí. -po první světové válce byl Betlém začleněn do Britského mandátu Palestina. římský císař Hadrianus (76-138) přejmenoval Judsko po úhlavním židovském nepříteli Pelištějcích reakce na protiřímské povstání. V latině se Pelištejci nazývali Philistäa (latinská výslovnost Palestinae), původ jména Palestina.

21 Nejnižší bod:mrtvé moře, 1050km2, -408m n.m. Max. hora Hermon na Golanských výšinách m n. m., jinak hora Meron 1208 m n. m. Hermon, Antilibanon

22 Tel Aviv

23 Jerusalém

24 Zeď nářků

25 Betlehem, Betlém Davidovo město; místo narození Ježíše za vlády Herodesa

26 Kamenitá poušť v pozadí Jericho nejstarší město světa

27 Pohled na Haifu z Bahajistických zahrad

28 Cesareia bývalé římské město a přístav

29 Sderot každý dům má kryt; střely z Gazy

30 Safed (Cfat) Golany; město kabaly a židovské mystiky; jeden z největších žid.hřbitovů

31 Sderot pohled na Gazu, za silnicí je neutrální zóna

32 Solární elektrárna v Sinajské poušti; kibuc Jahel

33 Judská poušť

34 Judská poušť

35 Pevnost Masada v Judské poušti, v pozadí Mrtvé moře

36 Starověká pevnost Masada

37 Mrtvé moře, naproti jordánský břeh

38 Golany

39 Golany, hranice se Sýrií

40 Golany hranice s Libanonem

41 Vojenská základna u hranic se Sýrií

42 Demilitarizační pásmo na syrské hranici

43 Genezarteské jezero- hebrejsky Kinneret- znamená housle podle tvaru (Galilejské jezero, sladkovodní, 1/3 vody v Izraeli, -212m)

44 Kineretské - Genezaretské jezero; zde chodil Ježíš po vodě

Islámská revoluce v Íránu

Islámská revoluce v Íránu Islámská revoluce v Íránu Muhammad Rezá Šáh Pahlaví Árjamehr (1919 1980) v letech 1941-79 v Íránu vládl šáh Muhamad Rézá Páhlaví snažil se o liberální reformy, ovšem hospodářská situace země byla špatná,

Více

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Role USA Dlouhodobě považovány za spojence Izraele Silná židovská lobby v USA, vliv na zahraniční politiku USA Politická, ekonomická,

Více

Izrael země mešit, synagog a křížů. (27.10. - 3.11.1985)

Izrael země mešit, synagog a křížů. (27.10. - 3.11.1985) Izrael země mešit, synagog a křížů. (27.10. - 3.11.1985) Pár slov úvodem: Jelikož jsme tuto cestu nepodnikli s českou cestovní kanceláří a neměli ani české cestovní příručky, tak se mnohá označení míst,

Více

Osmnáct století Izraele

Osmnáct století Izraele Osmnáct století Izraele MICHAEL KRUPP Od zániku Chrámu do poc átku sionismu Osmnáct století Izraele Od zániku Chrámu do počátků sionismu MICHAEL KRUPP Nakladatelství P3K Společnost křesťanů a Židů Praha

Více

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Korejská válka: - trvání: 1950-1953 počátky konfliktu korejský poloostrov byl od r. 1910 japonskou kolonií po 2. světové válce rozdělen na 2 okupační zóny

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

IZRAEL TO NEJLEPŠÍ ZE SVATÉ ZEMĚ

IZRAEL TO NEJLEPŠÍ ZE SVATÉ ZEMĚ IZRAEL TO NEJLEPŠÍ ZE SVATÉ ZEMĚ Izrael to jsou nádherné přírodní scenérie, romantické osady i životem kypící sídliště moderních měst, ale také úžasná směsice starověkých židovských, křesťanských a muslimských

Více

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 5 Asie

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 5 Asie 5 ASIE Asie, největší z pěti kontinentů, se rozprostírá na ploše 44,6 milionů km 2, zabírá tedy téměř třetinu veškeré pevniny. Evropu, která je s ní spojená, lze z hlediska velikosti považovat jen za jakýsi

Více

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500 Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Vypracovala: Petra Lenkvíková Vedoucí učitelka závěrečné práce: Mgr. Jakub Landa

Více

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Brožura Socialistické Solidarity Palestina Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Obsah Úvod 4 Část I.: Nová Intifáda: Izrael, imperialismus a palestinský odpor

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

Období starověku obecně Rozpětí starověku 4000 375 476-529 Přehled staroorientálních států

Období starověku obecně Rozpětí starověku 4000 375 476-529 Přehled staroorientálních států Období starověku obecně život ve městech má vliv na společnou dělbu práce a vznik společenských rozdílů založeno na chrámovém (později palácovém) hospodářství, kdy kněz má na starosti svou obec, je představitel

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX STR. ŠÉFREDAKTOR ROBERT SCHUSTER ÚVODNÍKY, KOMENTÁŘE ZDENĚK ZBOŘIL ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA MILENA STREJČKOVÁ SEKRETÁŘKA REDAKCE IRENA KREJČOVÁ GRAFICKÝ

Více

Mrtvé moře Příčiny, důsledky a řešení problému vysychání

Mrtvé moře Příčiny, důsledky a řešení problému vysychání Mrtvé moře Příčiny, důsledky a řešení problému vysychání 1 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Stručné informace o Mrtvém moři 4 Vznik Mrtvého moře 4 Člověk a Mrtvé moře 5 Současnost Mrtvého moře 7 Záchrana Mrtvého moře

Více

Emíre Khidayer MLADÁ FRONTA

Emíre Khidayer MLADÁ FRONTA Emíre Khidayer MLADÁ FRONTA Emíre Khidayer, 2011 Illustration Emíre Khidayer, 2011 Photography Emíre Khidayer, Edgar Jarúnek, 2011 Translation Olga Marčeková, 2011 Věnuji dvěma mámám. Mojí a Ildikó. I

Více

Agada Amida Archa úmluvy Aškenáz Baal Tšuva Berešit Bima Cicit Exilarcha Gematria

Agada Amida Archa úmluvy Aškenáz Baal Tšuva Berešit Bima Cicit Exilarcha Gematria Agada (též hagada) nehalachické vyprávění, obsažené v Talmudu a midraši. Agadické spisy biblické příběhy, legendy, komentáře, životopisy, etika nemají právní charakter. Amida je základní hebrejská modlitba,

Více

NOVÍ RABÍNI NEJEN PRO EVROPU

NOVÍ RABÍNI NEJEN PRO EVROPU Ročník 6 Tišri 5767 Říjen 2006 1 Z obsahu Noví rabíni nejen pro Evropu.......4 Kde se vzali Židé v Ugandě?.......8 Rozhněvaný islám...............10 NOVÍ RABÍNI NEJEN PRO EVROPU Krátce Dalším důkazem nového

Více

mapky234_layout 1 18.3.2015 3:42 Page 46 STŘET NÁBOŽENSTVÍ

mapky234_layout 1 18.3.2015 3:42 Page 46 STŘET NÁBOŽENSTVÍ STŘET NÁBOŽENSTVÍ Jean-Paul Roux STŘET NÁBOŽENSTVÍ Dlouhá válka mezi islámem a křesťanstvím (7. až 21. století) Rybka Publishers Copyright Librairie Arthème Fayard, 2007 Translation Vladimír Čadský, 2015

Více

Kam směřuje egyptská společnost? (vnitropolitický vývoj situace)

Kam směřuje egyptská společnost? (vnitropolitický vývoj situace) STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Kam směřuje egyptská společnost? (vnitropolitický vývoj situace) What is the direction of Egyptian society? (internal political development) Interní konzultant: RNDr. Danuše

Více

Tištěnou knihu můžete zakoupit na www.ivysehrad.cz E-kniha v grafické podobě dle tištěného vydání je k dispozici ve formátu pdf

Tištěnou knihu můžete zakoupit na www.ivysehrad.cz E-kniha v grafické podobě dle tištěného vydání je k dispozici ve formátu pdf Mé ženě Haně s poděkováním za 60 let šťastného společného života Tato kniha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR Na přebalu a na titulním listě: Nejstarší dochované vyobrazení Cyrila a Metoděje ve

Více

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Jack Bernstein Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Incognita Rád bych poděkoval Len Martinovi, který zpracoval moje poznámky a ústní vyprávění do formy této knížky. Bez jeho zasvěceného

Více

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu Bc. Adam Hrdý Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu se zabývá historií antisemitismu, jeho vyvrcholením

Více

IZRAEL Boží Země, Boži Lid

IZRAEL Boží Země, Boži Lid IZRAEL Boží Země, Boži Lid Izrael Boží Země, Boži Lid Vysoko na úbočí kopce stál stařec - Mojžíš. Izraelité pod kopcem stáli tiše a s napětím čekali, až znovu promluví. Byl to jeho lid, jeho ovce, které

Více

MUSLIMSKÁ KULTURA. Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012. Obrazová dokumentace,základní pojmy, jiný svět v souvislostech s Evropou

MUSLIMSKÁ KULTURA. Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012. Obrazová dokumentace,základní pojmy, jiný svět v souvislostech s Evropou MUSLIMSKÁ KULTURA Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012 VY_32_INOVACE_DVK21/04 Obrazová dokumentace,základní pojmy, jiný svět v souvislostech s Evropou Islám je nejrozšířenější a také nejmladší z velkých

Více

Izrael 2010. déšť. Přitom jsem pochopila, proč tato země není suchá neprší tu často, ale kdyţ uţ, tak to stojí zato. 7. 10.

Izrael 2010. déšť. Přitom jsem pochopila, proč tato země není suchá neprší tu často, ale kdyţ uţ, tak to stojí zato. 7. 10. Izrael 2010 7. 10. 2010 - čtvrtek Soused Toník mi slíbil, ţe nám bude vybírat schránku, ale celý den není k mání. Uţ jsem trochu nervózní, ale nakonec se mi podaří chytit sousedku Lídu, ta si vezme klíče

Více

Manfred Adler. Synové temnoty

Manfred Adler. Synové temnoty Manfred Adler Synové temnoty II Z pocitu sounáležitosti s bližními věnováno obětem sionismu Z německého originálu Manfred Adler, Die Söhne der Finsternis, 4. Auflage, Miriam-Verlag, Jestetten 1992, přeložil

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

THE COSMOGONIC WATER MYTH OF GENEZIS AND ITS

THE COSMOGONIC WATER MYTH OF GENEZIS AND ITS Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: Katedra filosofie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní program: (kombinace) Český jazyk

Více

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník: 9. B. Války 21. století. Školní rok: 2011/2012

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník: 9. B. Války 21. století. Školní rok: 2011/2012 Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500 Ročník: 9. B Války 21. století Školní rok: 2011/2012 Vypracovala: Karolína Havránková Vedoucí učitel závěrečné práce: Mgr. Martin Střelec

Více