Nová část IV. patra, vysunutá mimo obrys budovy je dílem firmy STAMONT - Pozemní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová část IV. patra, vysunutá mimo obrys budovy je dílem firmy STAMONT - Pozemní"

Transkript

1 Zpravodaj č. 2/215, časopis zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. Zpravodaj 2 Správní budova v novém kabátě. Po bezmála padesáti letech provozu (od roku 1967) se dočkala správní budova společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. nové fasády. Ta je spojena se zateplením obvodového pláště, výměnou oken, zateplením a izolací střechy. Zateplení správní budovy probíhalo v období od září 214 do května 215 a je spolufinancováno z dotačního programu EKO-ENERGIE, výzva III., z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Práce prováděla firma Beskydská stavební, a.s., vítěz výběrového řízení z osmi odborných firem, dle návrhu Ing. arch. Petra Lazara. Nová část IV. patra, vysunutá mimo obrys budovy je dílem firmy STAMONT - Pozemní stavitelství s.r.o., také podle návrhu Ing. arch. Petra Lazara. Tato nová část je pro budoucnost připravována jako sídlo vedení společnosti. Ihned po zateplení a výměně oken se jednoznačně zvýšil komfort ve správní budově a to nejen pro práci v kancelářských prostorách, ale také v šatnách. Minulostí jsou centimetrové netěsnosti oken a neustálý průvan. Navíc nová okna s 25% zabarvením v zimě udržují v zimě teplo v budově a v letních měsících omezují prostup tepla do budovy. pokračování textu na straně 2.

2 správní budova pokračování textu z titulní strany Správní budova v novém kabátě. Jak jsme hospodařili v roce 214 Finanční plán na rok 214 jsme připravovali koncem roku 213, kdy situace na trhu a zvláště v těžkém průmyslu nebyla vůbec průhledná a jednoduchá, což musíme bohužel konstatovat i dnes. Plán jsme se snažili stanovit náročně, ale zároveň také realisticky. Jsem rád, že dnes mohu konstatovat, že se nám ho podařilo v roce 214 splnit, co jsme všichni určitě postřehli ve výplatě za měsíc květen 215, kdy byly doplacené odměny za hospodářský výsledek do 1 %. Hospodaření můžeme hodnotit jak z pohledu plánu, tak z pohledu splnění cílů, které jsme si stanovili do roku 214. Pozitivní je pohled na plnění plánu vyrobených a prodaných tun. Za celou společnost i za jednotlivé divize jsme plán mírně překročili, jak ukazují grafy. ekonomické ukazatele z minulých let a zároveň plnění plánovaných hodnot, jak na Slévárně válců, tak i na Útvaru Obrobna, kde se podařilo dosáhnut vyššího plánovaného zisku. I když situace na trhu není stále taková, jak bychom si představovali, věřím, že i v roce 215 se nám podaří plán splnit a dosáhnout plánovaného zisku. Miroslav Herda Ředitel Útvaru Finance a účetnictví 12 Divize Slévárna válců Pohled do nedávné historie původní vzhled správní budovy Rekonstruovaná správní budova, nenásilně spojující moderní a tradiční vzhled, je nejen výraznou a nepřehlédnutelnou vizitkou společnosti, ale přispívá také k ochraně životního prostředí. Vždyť zateplením snížíme vypouštění látek do ovzduší o 8,5 t tuhých látek, o 457 kg SO 2, o 375 kg NO x, o 2 kg SO a o 15 t CO 2. To, co se nám ale nepodařilo, je hlavní cíl na Divizi Slévárna odlitků - zlepšení kvality našich odlitků a plnění termínů našim odběratelům. Všichni víme, že pokud se nám nepodaří zlepšit kvalitu a plnění termínů, bude obtížné plnit stanovené ekonomické ukazatele. Důkazem je neplnění ukazatelů - přidaná hodnota a výkony v roce 214 proti stanovenému plánu. Kladně můžeme na Divizi Slévárna odlitků hodnotit z pohledu plánu hospodaření na Útvarech Modelárna a Odstředivé lití barevných kovů, které plán splnily. Na Divizi Slévárna válců je vidět, že se nám podařilo pokračovat v plnění stanovených ukazatelů Vyrobené Prodané Plán Skutečnost Architektonický návrh finální podoby, včetně parkovacích míst a zeleně Jiří Moravčík Hlavní energetik Divize Slévárna odlitků tun 12 1 Vítkovické slévárny, spol. s r.o Rekonstrukce výměna oken a zateplení budovy Vyrobené Prodané Plán Skutečnost Vyrobené Prodané Plán Skutečnost obchod PŘED PO Naše válce součástí unikátní technologie výroby ocelových trubek. S firmou ESW Röhrenwerke GmbH, jež má sídlo v německém Eschweileru, rozvíjíme obchodní kontakty od roku 26. Společnost vyrábí ocelové roury a trubky, a to s pomocí technologie, jež je ve světě jedinečná a unikátní a to doslova; žádná jiná firma tuto technologii nepoužívá. Dovolte, abych stručně vysvětlil její princip: Způsob válcování za tepla nazvaný a patentovaný jako PSW slouží k výrobě bezešvých trub a je světově nejmladší technologií mezi různými způsoby výroby trub; např. válcování na poutních stolicích mannesmannovského typu má více než 11 let, výroba trub kontilitím má okolo 6ti let. Technologie PSW byla vyvinuta v roce 1982, tzn. před 33ti lety německou firmou SMS Schloemann-Siemag AG, a to za úzké spolupráce našeho výše zmíněného zákazníka, jež ji zavedl ihned a úspěšně, do výroby. Jako nástroje, jež slouží k přetvoření dutého vývalku v trubku, jsou použity tří speciální kuželovité válce, jež jsou k sobě usazeny pod úhlem 12 a dále trnová tyč, která zajišťuje vnitřní otvor trubky. Zatímco se každý válec otáčí kolem své vlastní osy, obíhá celá sada, tzn. všechny tři válce, podobně jako planety, ještě válcovaný, na příslušnou teplotu nahřátý materiál, a formují jej. Tento dutý vývalek je ihned vyválcován na trubku o finálních rozměrech a to v kvalitě, jež je porovnatelná s kvalitou kovaných rour. Technologie PSW je ekologicky jednou z nejšetrnějších technologií na tváření oceli; trubky jsou válcovány bez meziohřevu, tzn. na jeden zátah na konečný rozměr, s optimální energetickou bilancí. Dalším kladem je vysoká flexibilita výroby a široký rozsah jak rozměrů válcovaných trub, tak i zpracovávaných jakostí oceli. Výše zmíněné válce na Divizi Slévárna odlitků odléváme, a po náročném tepelném zpracování a hotovním opracování dodáváme již 11 let k plné spokojenosti odběratele. Je pro mě, a mého kolegu technologa vždy radost slyšet při osobním jednání u této firmy z úst vrcholových manažerů chválu na termínovou přesnost dodávek, kvalitu našich válců a rovněž dobrou komunikaci mezi oběma společnostmi. V neposlední řadě nás pak těší jejich záměr zůstat i nadále věrnými odběrateli výrobků/válců/ společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 2 3 Lumír Vicherek Produktový manažer

3 Nový vyvažovací stroj Ve společnosti INPROMA, spol. s.r.o. provádíme dynamické vyvážení rotačních dílů již více než 15 let. Tato operace se provádí na dílcích pro textilní průmysl hnací kladky spřádací jednotky, které v provozu mají 2 ot/min, tudíž musí být velmi přesně vyváženy. Doposud vyvažujeme na již zastaralých strojích SCHENK, které ze strany výrobce již nelze servisovat a udržujeme je v provozu jen díky použití náhradních dílů z již vyřazeného stroje. Přistoupili jsme proto k obnově strojního vybavení. Ve výběrovém řízení zvítězila nabídka od firmy CEMB s vyvažovacím strojem ZB5/TC/GV s vyhodnocovací jednotkou B9 a to hned z několika důvodů. Stroj je schopen nahradit stávající zařízení jen s malými změnami v technologii výroby a s vyšší produktivitou. Dále díky svému velkému váhovému rozsahu vyvažovaného dílce umožní vyvažovat i dílce do 1 kg, tudíž jsme schopni pokrýt i připravovanou výrobu litinových napínacích kladek a snížit tím náklady na jejich výrobu. Rozhodujícím faktorem byla i nižší pořizovací cena. Nyní trochu blíže k technickým datům zařízení: Zakoupený vyvažovací stroj je siloměrného typu. Tato vlastnost umožňuje stroj snadno kalibrovat a dosáhnout nejlepší možnou přesnost měření. Kalibrace stroje je jednoduše provedena zadáním geometrických rozměrů rotoru do měřícího systému. Po této kalibraci stroj automaticky indikuje po jediném měřícím běhu a nezávisle na vyvažovacích otáčkách hodnotu nevývahy v gramech nebo uncích a úhlovou polohu nevývahy ve stupních v obou vyvažovacích rovinách. Tyto stroje využívají piezoelektrických snímačů sil, což přináší významné přednosti ve srovnání s elektrodynamickým systémem snímání (polotuhým nebo dynamometrickým), používaným u jiných výrobců. Díky mechanické tuhosti těchto nových snímačů je zaručen širší rozsah použití, když není pro měření nutná relativní elasticita nosných suportů. U elektrodynamického systému snímání bylo nezbytné přijmout kompromis mezi tuhostí nosných suportů (nutná, aby se skupina rotor suporty udržela daleko od kritických otáček a umožnila se rozměrová kalibrace) a nutností v každém případě zaznamenat pohyb nosných suportů elektrodynamickým snímačem. Naproti tomu není při nasazení piezo-snímačů již nutno mít relativně elastický prvek. Z toho vyplývá, že stroj s vysokou únosností může vyvažovat i velmi lehké rotory při zaručení stejné přesnosti měření jako na malých strojích a umožňuje širší rozsah použití než polotuhý stroj se stejnými rozměry. Mezní hodnoty rotoru Max. hmotnost rotoru pro symetrické rotory Max. hmotnost příležitostně vyvažovaného symetrického rotoru kg 7,5 kg 1 Max. průměr rotoru nad ložem stroje mm 26 Max. odstup středů rolen mm 35 Max. průměr opásání mm 1 Citlivost g.mm,8 Nejmenší dosažitelná přesnost vyvažování g.mm,5 Rostislav Minář Manažer Útvaru Servis Ekonomické ukazatele společnosti za období leden květen 215 V meziročním srovnání došlo v průběhu období k výraznému poklesu dodávek především pro textilní strojírenství a rovněž u dílů pro automobilový průmysl. Vzhledem k nepříznivému vývoji tržeb nebylo v oblasti přidané hodnoty dosaženo úrovně minulého roku Hubert Svoboda Ekonomický ředitel INPROMA, spol. s r.o. Odpracované hodiny dělníků výrobních (tis. hod) Zvyšujeme kvalitu a produktivitu výroby Meziroční vývoj tržeb z výroby zboží Větrací prvky RENSON Ostatní strojírenské díly a sestavy Díly pro elektrotechnický průmysl Komponenty pro hydraulické rozvody Díly pro automobilový průmysl Díly pro textilní strojírenství Druhý díl třídílného seriálu z historie závodu Jak běžel čas Od chemie ke strojírenství. Rok 1969 se stal obdobím úplného zvratu v průmyslové činnosti v Křinci. Zařízení chemické výroby bylo postupně rušeno, zčásti odvezeno do jiných provozů Spolany, zbytek likvidován sešrotováním. Odchází i někteří zaměstnanci, především chemičtí odborníci. V závěrečném období vyráběla Spolana se 12 až 15 zaměstnanci 3 až 4 vagóny zemědělských přípravků denně. Uvedená čísla dostatečně reprezentují rozvoj závodu od r. 1946, kdy zde zahajovala chemickou výrobu společnost Selecta. Počátkem r byla již všechna jednání uzavřena. Z několika uchazečů o výrobní prostory a pracovní síly v křineckém závodě, byla dána přednost národnímu podniku Naveta, technické textilní potřeby, Jablonec nad Nisou. Tento podnik vyráběl náhradní díly k textilním strojům a byl zařazen pod generální ředitelství Elitex Liberec, sdružujícího výrobce textilních strojů. Začala se psát nová historie závodu. Organizováním přestavby křineckého závodu byli pověřeni zaměstnanci n.p. Spolana, vedoucí cechu Miroslav Klubal a hlavní mechanik cechu Miroslav Kohout. V březnu téhož roku byla přestěhována a zahájena výroba prvního strojírenského dílu a to opracování cívek zn. Skasil a následně cívek zn. Dimitrov. Zároveň došlo k dohodě mezi n.p. Naveta a n.p. Kovostav Ústí nad Orlicí o převodu nové výrobní linky na opracování těles spřádních míst k dopřádacím strojům BD 2 M69, jejichž původním výrobcem byl ústecký podnik. Ke zkouškám nové výrobní linky došlo v závěru roku 1969 a v průběhu prvního pololetí roku 197 pak k náběhu plynulého provozu. Od 1. ledna roku 197 se stává Naveta, závod 5 Křinec součástí rozsáhlé rodiny výrobců textilních strojů v ČSSR. V roce 197 nebyl závod ještě dobudován a technické zázemí nestačilo pokrýt potřeby výroby. Za uvedených podmínek se v prvním roce vyrobilo jen kusů těles. Bez další technické podpory Kovostavu se výroba neobešla, a tak bylo v závěru roku konstatováno, že převážný počet z tehdejších 2 zaměstnanců křineckého závodu zaměstnává především výroba náročného dílu do dopřádacích strojů a ne opracování cívek. Došlo tedy k organizační změně a závod byl převeden pod n.p. Kovostav Ústí nad Orlicí. Výroba obou typů cívek byla vrácena do Navety a křinecký závod rozjel naplno výrobní linku pro tělesa spřádních míst. Výrobní takt se změnil z hodnoty 2,3 normominut na kus v roce 197 na,7 normominut na kus v r To už zaměstnanci zvládli i modernější typy tělesa typu R a Stapl 6. Růst produktivity práce byl vysoký a nesnížil je ani současný nárůst zaměstnanců na 3 osob. Výrobní linka byla postupně doplňována moderními jednoúčelovými stroji z TOS Kuřim a zajišťováním odpovídající organizace práce. Těleso spřádního místa je hlavní funkční díl dopřádacích strojů, ve své době typu BD 2. V době rozjezdu křinecké linky byl tento stroj světovou špičkou a většina z nich se výhodně vyvážela do zahraničí. Není nadsázkou tvrdit, že tělesa z Křince slouží ve strojích BD po celém světě, neboť už koncem r byl v závodě opracován první milión těchto dílů. V dalším období rostla produkce závodu především zlepšováním technického zázemí výrobní linky. Stav zaměstnanců se ustálil na 316 a přesto počet vyrobených spřádních míst ročně neustále stoupal a dosáhl postupně až 35 ks a takt výrobní linky klesl na,65 normominut na kus. Převážná většina produkce se vyvážela prostřednictvím vývozní organizace Investa. V letech 1976 a 1977 byla postupně testována výroba dalších typů tělesa správního místa s označením RC, po jejichž výrobu byla zakoupena poloautomatická transferlinka a umístěna do závodu Kovostav Ústí nad Orlicí. Pro závod Křinec to znamenalo zavést další výrobu celého sortimentu kladek pro dopřádací stroje BD2 v počtu až 21 kusů ročně a doplnit tím své kapacity. To však netrvalo dlouho a v první polovině 8. let mizí postupně z výroby stará tělesa s označením R a hlavní výrobní program přebírají tělesa typu CEI. A CE II. s čištěním vláken při předení a to v počtu až 325 ks za rok. Již v roce 1987 bylo v závodě opracováno více jak 5 kusů těles spřádních míst od počátku zahájení jejich výroby. Rovněž organizačně dochází ke změnám a n.p. Kovostav mění od název na Elitex Ústí nad Orlicí, Křinec se stává závodem 3 a vše je podřízeno koncernovému podniku s generálním ředitelstvím v Liberci. Od roku 1983 závod Křinec spolu se závodem 4 Žamberk zahajuje výrobu i dílů pro vývojově další z dopřádacích strojů BDA 1N. Výroba je postupně umísťována do nově vybudované haly R12. Výrobní sortiment se stále rozšiřuje a stabilizuje, závod se stává jediným výrobcem všech těles typu CEI., CEII., CU12, sestavy zvedání ramen, sestavy rozvádění příze, stolečku a vložky čištění a vložek vrchlíku pro stroje BD a BDA. Pro zvýšení produkce se z kapacitních důvodů zavádí i domácí práce. Ustálený stav zaměstnanců se stále pohybuje kolem 315 osob. Je zpracována koncepce rozvoje závodu na další roky. Je zaváděna první CNC technika pro obrábění, je stanoven program vzdělávání zaměstnanců pro zvládnutí nových technologií. Cílem je vybudovat závod s větší univerzálností technologického vybavení proti stávajícím jednoúčelovým strojům, zajistit potřebné CNC měřicí zařízení, zvýšit efektivitu výroby, snížit režii a ekologickou zátěž, zavést certifikovaný systém řízení kvality. O tom, jak do těchto plánů vstoupila privatizace v roce 1992 a jak byly cíle doposud realizovány, napíšeme v příští třetí části o historii závodu. Jan Kohout Výrobně technický ředitel Použitý materiál: Brožura Elitex Křinec, vydaná v září 199 ke 125. výročí trvání závodu, autoři Neil Leopold a Kohout Jan 4 5

4 dračí lodě Hlavním potenciálem tohoto 3D systému je jeho mobilnost, akce schopnost, rychlost sběru kvalitních dat a uživatelská přívětivost. Při průběhu digitalizace objektů či prostoru vše držíte ve svých rukou a stáváte se součástí 3D skenování. Společnost FARO řadu let vyvíjela technologii rychlého a přesného sběru dat, který se nyní promítá do tohoto ručního skeneru. 6 Mobilní skener FARO Freestyle3D urychluje měření. Mobilní 3D skener FARO FreeStyle 3D Mobilní prostorové laserové skenování dostává rokem 215 nový rozměr a to díky revolučnímu, unikátnímu, zcela novému, ručnímu, laserovému skeneru americké značky FARO. Tento systém ruší veškeré zažité konvence a posouvá sběr 3D dat, prostorové skenování, do nové roviny. Skener nejen proto nese význačný a zvučný název FARO Freestyle3D. Bezkonkurenční dosah tohoto ručního skeneru, který je od,5 do 3m, poskytuje velký prostor pro úplnou digitalizaci. Proč se omezovat na desítky či stovky stacionárních stanovišť při skenování a i tak nemít úplná data, ruční samopoziční skener FARO Freestyle Vám umožní skenovat z neomezeného počtu pozic rychle, kvalitně a získat tak ucelená, úplná 3D data. V kombinaci se skenery FARO Focus3D X Série se jedná o úplné a kompletní řešení pro skenování od deseticentimetrových předmětů přes skenování automobilů po skenování turbín, velkých odlitků a domů. Skener FARO Freestyle3D je určen pro široké uplatnění a aplikace. Může to být namátkou skenování technologických celků, odlitků, svařenců, navařovaných dílců, digitalizace v kulturním dědictví, forenzní aplikace, automobilový průmysl, dokumentace nárazových zkoušek (Crash testů), dopravních nehod, digitalizaci interiérů, ve stavebnictví a v neposlední řadě v archeologii. Snímání je plně bezkontaktní. Není nutné používat ani nalepovat žádné značky, které jsou v kontaktu s digitalizovaným objektem či jsou rozmístěny v prostoru. Skener snímá až 88 bodů za vteřinu, které jsou plně barevné, tedy mají R; G; B informaci. Zorné pole skeneru se definuje vzdáleností skeneru od snímaného objektu a pohybuje se od 45 x 53 mm na vzdálenosti Blahopřejeme, děkujeme za vykonanou práci a přejeme hodně zdraví Pracovní výročí 1 let ve společnosti oslavili V měsící dubnu Kučerová Jaroslava, výrobní operátor ruční V měsíci květnu Beneš Václav, výrobní operátor CNC 15 let ve společnosti oslavili V měsíci dubnu Vojtková Anna, výrobní operátor CNC Životní výročí 6 let věku oslavili V měsíci dubnu Hnátová Miluše, vedoucí ekonom Životní výročí 5 let věku oslavili V měsíci květnu Mrázková Libuše, výrobní operátor ruční Bartáková Hana personalista,5 m až po 2 6 x 2 9 mm na vzdálenosti 3 metrů. Při 3D skenování je používán laserový paprsek o bezpečné vlnové délce, je využíván laser třídy 1. Veškerá komunikace, přenos dat a jejich vizualizace probíhá přes USB rozhraní. K systému se standardně v sestavě dodává dotykový tablet, který slouží k nastavení parametrů skeneru a současně se na něm vizualizují snímaná data v reálném čase. Kompletní projekt je ukládán na MicroSDXC kartu. Sestava FARO Scanneru Freestyle3D v sobě neobsahuje žádné mechanické pevné disky, a tak není možné přijít o důležitá data. Celý systém je velmi kompaktní a nepotřebuje externí napájení 22 V při sběru dat. Skener je napájen přes USB 3. přímo z tabletu či pracovního notebooku. Ke skeneru je dodáván software FARO SCENE CAPTURE vyvinutý přímo pro 3D skenery FreeStyle3D. Je určený pro rychlou a efektivní práci s 3D daty, jejich vizualizaci, měření ve 2D a 3D, obarvování mračen bodů a export do téměř všech CAD systémů. Jeho architektura je stejná jako prověřený software FARO SCENE a intuitivně lze propojovat skeny z pozemního stacionárního skenování známého pod produkty FARO FOCUS3D X série a ručního skeneru Faro Freestyle3D. Vratislav Antoš Vedoucí Útvaru řízení jakosti Blahopřejeme Sakana na XI. Dragonfestu 215 v Nymburce získala nové přátele. Vítkovické slévárny, spol. s r.o. poprvé na startu Dračích lodí. I letos vyrazila posádka Sakany na tradiční Dragonfest v Nymburce. Po absolvování čtyř tréninků měla posádka vyšší ambice proti roku předcházejícímu. Cítili jsme, že to jede. Tentokrát se fesťák jel v sobotu , opět v krásném amfiteátru v přístavu pod hradbami ze 13. století v Nymburce, na trati super sprint 15 metrů. Sakana a noví přátelé z Ostravy Počasí přálo, slunce pražilo, pořadatelé připravili bohaté občerstvení a cisternu piva z místního postřižinského pivovaru. V nymburském pivovaru vyrůstal všem známý Bohumil Hrabal a tak se není čemu divit, že se čepovala Pepinova 1, Postřižinské 11, a Bogan 13, z toho se ale někomu již v poledne přinejmenším točila hlava. Chyběla jen paní sládková, Magda Vašáryová. Dračí lodě se objevily před více než 2 lety v Číně. Odtud jejich typické dračí hlavy na špici lodě, dračí ocas na zádi a jejich celkové zbarvení. Jejich novodobá zmínka se datuje k roku 1976, kdy se uskutečnil první festival dračích lodí v Hong-Kongu. Odtud se sport bleskově rozšířil do celého světa, a dnes se této disciplíně aktivně věnuje přes 5 miliónů sportovců z více než 5 zemí světa. Tento sport je jedním z nejtýmovějších sportů na světě, jestliže zvážíme, že na lodi se nachází 22 aktivních členů posádky (1 pádlujících vlevo, 1 pádlujících vpravo, bubeník a kormidelník), na rozdíl třeba od fotbalu, kde je jich o polovinu méně. Sakana tradičně v dobré náladě Dračího klání se zúčastnilo celkem 34 posádek ve třech kategoriích. Čistě mužské Open, Mix s minimálním počtem 6 žen a čistě ženské Women. Pozvání využily i dvě lodě společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o., loď BO!!! a loď Chachaři!!! složené se zaměstnanců a obchodních partnerů společnosti Vítkovické slévárny, které po jedné hodině tréninku získávali nové zkušenosti rovnou při závodě a Sakana získala nové přátele. Závody dračích lodí jsou tradičním sportem v jihovýchodní Asii. Posádku tvoří 2 pádlujících, bubeník a kormidelník. Lodě jsou vyráběny v současné době z kevlaru, proti dřívějším, tradičním dřevěným. I tak váží 25 kg a současná cena lodě se pohybuje okolo 25 tis. Kč. Přesto se podařilo při závodě jednu loď zlomit. Nejdůležitějším momentem závodu ve sprintu je start, protože během pár vteřin musí posádka uvést do pohybu loď o celkové hmotnosti přes dvě tuny. Již stabilní MIX posádka Sakany, japonsky ryba, v tradičně žlutých dresech, znovu vedená inpromáckou kapitánkou Symbolické propojení firem Vítkovické slévárny v modrém týmy BO!!! a CHACHAŘI!!! Na startu 3.rozjížďky BO!!! + Sakana + CHACHAŘI!!! Ivetou, po absolvování 3 kol rozjížděk se ve finále na lodi Markýz, s nadšením probojovala na 5. místo a podruhé v historii 11. ročníků dosáhla na takto výborné umístění v konkurenci 25 lodí. Celodenní dračí klání bylo zakončeno noční párty se skupinou Kabát Revival. Pro obě ostravské posádky BO!!! i CHACHAŘI!!! byla účast na závodech zcela novou zkušeností. O to větší nadšení, zapálení a radost vládla mezi týmy, které si celou výpravu za úžasné atmosféry náležitě užily a už nyní plánují trénink na další rok, aby mohly inpromácké Sakaně statečně konkurovat. Gratulujeme a děkujeme posádce, sponzorům a příznivcům a těšíme se na následující dvanáctý ročník. Jan Kohout INPROMA, spol. s r.o. Kateřina Bráblíková Vítkovické slévárny, spol. s r.o. jednou větou VIP karty ke vstupu do Dolní oblasti Vítkovic Vítkovické slévárny, spol. s r.o. jako partner Dolní oblasti Vítkovic disponují dvěma VIP kartami ke vstupu do expozic, které provozuje DOV (U6, Nový svět techniky, Landek Park, Vysoká pec BoltTower). Tyto karty jsou k zapůjčení všem zaměstnancům. V případě zájmu, je třeba se předem nahlásit a zarezervovat si termín. Hlaste se, prosím, na Útvaru Lidské zdroje a Komunikace u Kateřiny Bráblíkové (tel nebo Fotbalový turnaj Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a INPROMA, spol. s r.o. děvčata FC Vítkovice. V říjnu proběhne fotbalový turnaj mezi týmy Vítkovické slévárny, spol. s r.o., IC TRADU, INPROMY, spol. s r.o. za účasti děvčat z klubu Dívčí kopaná Vítkovice, který naše firma sponzoruje. Zájemci se mohou již nyní hlásit na Útvaru Lidské zdroje a Komunikace, bližší informace k turnaji Vám průběžně poskytneme prostřednictvím intranetu, nástěnek a porad vedoucích. Fotbalu zdar! Těšíme se na všechny hráče, fandy, roztleskávačky a příznivce sportu! 7

5 Výzkum a vývoj Účast společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. na mezinárodní konferenci o válcích ROLL 5 v Birminghamu Po osmileté odmlce se konala v dubnu tohoto roku dlouho očekáváná odborná konference ROLL 5. Jak název napovídá, jednalo se o pátý ročník monotématické mezinárodní konference. Naši firmu reprezentoval Ing. Tomáš Válek, Ph.D., metalurg na Divizi Slévárna válců. Konference ROLL je pořádána s nepravidelným intervalem konání. O termínu rozhoduje organizační gremium, na základě aktuálního stavu vývoje nových materiálů a technologii výroby a trendů užívání válců. Např. v roce 27 (Roll 4) bylo téma číslo jedna prezentace velice progresívního materiálu HSS (High Speed Steel). Také letos bylo hlavní téma nový materiál resp. popis stavů vývoje tohoto nového revolučního materiálu pracovní vrstvy ostředivě litého válce. Je nabíledni, že také Vítkovické slévárny, spol. s r.o. provádějí výzkum a vývoj materiálu nové generace a to za podpory TA ČR v rámci projektu, péče o zákazníka TA41223 Výzkum a vývoj výroby odstředivě litých válců s pracovní vrstvou určených pro poslední stolice hotovního pořadí teplé válcovací tratě. Této konference se zůčastnilo přes 8 zástupců z odborné a výzkumné branže. Konferenci pořádá organizace The Institute of Materials, Minerals and Mining. Prezentované příspěvky byly na vysoké technické úrovni a prezentovány s pečlivou přípravou shrnul průběh a organizaci konference Tomáš Válek a prozdradil nám i pár zajímavých detailů o pořádajícím městě Birmingham: Hostitelské město Birmingham, je svým významem všeobecně považováno za druhé hlavní město Velké Británie. Město získalo vážnost jako hnací síla průmyslové revoluce ve Velké Británii. Tento fakt se odrazil v pojmenování města jako továrny světa nebo města tisíce řemesel (zdroj wikipedie). Příznivci tvrdé muziky s brilatními kytarovými grify a výbornými mnohooktávovými zpěvy mají Birmingham za kolébku heavy metalu. K nejznámějším novorozencům jistě patří Judas Priest a Black Sabbath. Děkujeme Tomášovi Válkovi za reprezentování naší společnosti a sdílení zkušeností a poznatků v oblasti nových materiálů, trendů a technologií při výrobě válců s odborníky z praxe. Redakce Získali jsme zpět důvěru našeho VIP zákazníka. Dne navštívil naši společnost zástupce jednoho z našich nejvýznamnějších odběratelů - firmy SPX. Pan Xia Yun působící v centrále firmy v USA ve státě Severní Karolína na pozici ředitele kvality, byl vyslán na žádost oddělení Nákupu, aby posoudil vhodnost a způsobilost Divize Slévárna odlitků dodávat výrobky pro jednu z největších světových průmyslových firem působících v současné době ve 35 státech světa, kde zaměstnává celkem 14 zaměstnanců. S firmou SPX jsme začali spolupracovat před čtyřmi lety, kdy však začátek spolupráce byl z naší strany doslova katastrofální. První referenční dodávku odlitků jsme expedovali téměř s půlročním zpožděním, což mělo zásadní vliv na budoucí spolupráci. I přesto, že tento zákazník je schopen nám zajistit velké objemy finančně zajímavých odlitků, o tyto jsme vlivem velmi špatného začátku spolupráce přišli. Tento nepříznivý stav se podařilo alespoň částečně narovnat až teprve v nedávné době, a to jednak změnami a přijatými opatřeními prezentovanými našemu odběrateli, ale také několika úspěšnými dodávkami odlitků. Ani toto momentální zlepšení však firmu SPX nepřesvědčilo o tom, že Vítkovické slévárny, spol. s r.o. jsou vhodným obchodním partnerem, a proto oddělení Nákupu sídlící v Anglii požádalo centrálu firmy o vyslání ředitele kvality do naší společnosti, aby prověřil změny prezentované zástupcům SPX a především připravenost firmy začít dodávat odlitky v termínu a v požadované kvalitě. Pan Xia Yun, který v minulosti působil ve firmě SPX na pozici metalurga, konstruktéra a šéf technologa strávil na DSO bezmála celý den, kdy se postupně seznámil s technickým vybavením divize, technologickými postupy a personálním obsazením. Součástí návštěvy byla také prohlídka Útvaru Čistírna a odlitků pro firmu SPX. Závěr návštěvy pak byl věnován diskuzi nad několika doporučeními a návrhy na možná zlepšení. Pan Xia Yun zároveň nabídnul naší divizi pomoc v podobě možnosti kdykoli jej kontaktovat za účelem konzultace případného problému při plnění zakázky. Už v závěru návštěvy v okamžiku nabídky konzultace bylo z amerického zástupce cítit, že po svém návratu do USA firmu Vítkovické slévárny, spol. s r.o. jako dodavatele jednoznačně doporučí, což se potvrdilo poté, co jsme následně obdrželi hodnotící dopis, ve kterém pan Xia Yun naši firmu jako vhodného dodavatele odlitků pro firmu SPX opravdu potvrdil. Je však nutno také zmínit, že k návštěvě amerického zástupce nemuselo vůbec dojít, kdybychom byli schopni již od počátku spolupráce plnit požadavky našeho zákazníka. Nyní si přejme a snažme se o to, abychom o extrémně pracně získanou důvěru opět jedinou chybou nepřišli. Firma SPX je totiž firmou, která nám může pomoci ukončit dlouholetý pohyb v záporných číslech našeho hospodaření. Jan Mokrý Manažer Divize Slévárna odlitků technologie Nový CNC horizontální vyvrtávací stroj na Obrobně Dne byl předán do trvalého provozu na Útvaru Obrobna CNC horizontální vyvrtávací stroj TOS VARNSDORF a.s. typ WRD 15 Q. Tento stroj je určen pro přesné a vysoce produktivní souřadnicové vrtání, vyvrtávání, frézování zejména obrobků velkých rozměrů a hmotností nebo prostorově členitých obrobků z litiny, ocelolitiny a oceli. Je charakterizován moderní technickou úrovní konstrukce a vysokou úrovní výkonnostních parametrů, řízený CNC řídicím systémem HEIDENHAIN itnc 53. Plně tedy vyhovoval požadavkům společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. pro dotační projekt OPPI na dodávku CNC horizontálního vyvrtávacího stroje pro obrábění kalibračních válců. Výběrové řízení k tomuto projektu bylo vyhlášeno zveřejněním v Obchodním věstníku dne se soutěžní lhůtou, která končila Vítězem výběrového řízení se stala společnost TOS VARNSDORF, a.s., která stroj dodala. Před transportem stroje na Útvar Obrobna válců proběhla předpřejímka v montážní hale TOS VARNSDORF, a.s. za účasti zástupců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a společnosti TOS VARNSDORF, a.s. v únoru 215, kdy byly prověřeny základní parametry a kompletnost stroje podle zadávací dokumentace a byla provedena kontrola geometrické přesnosti stroje. Výstavbu základů prováděla společnost STAMONT-PO- ZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Stavba byla logisticky velmi náročná, protože celá výstavba probíhala v zimních měsících r. 214/215 a hlavně za plného provozu Útvaru Obrobna. Proto patří velký dík všem zaměstnancům Útvaru Obrobna, kteří se významnou měrou podíleli na realizaci stavby základů. Po předání technologické připravenosti stavby proběhla samotná montáž stroje, která probíhala až do předání stroje tj.do Montáž prováděli technici společnosti TOS VARNSDORF, a.s., která byla vzhledem k parametrům stroje (osa X=9 mm a osa Y=4 mm) velmi náročná, hlavně při manipulaci. Montáž probíhala 2 měsíce do , kdy byl stroj připraven pro frézování zkušebního kusu kalibračního válce na ověření strojních časů. Součástí předání stroje bylo ověření strojních časů na opracování (frézování) jetelové spojky na čepu kalibračního válce pro společnost Vítkovice Steel, a.s. Čas na opracování byl součástí cenové nabídky společnosti TOS VARNSDORF, a.s. Tento čas byl při zkušebním frézování na 1 % dodržen. Touto operací byla montáž stroje na Útvaru Obrobna Nový CNC stroj ukončena a byl podepsán předávací protokol za přítomnosti zástupců společnosti obou stran ke dni Tomáš Dolba Vedoucí TPV Divize Slévárna válců Montáž základů BOZP Dobrá zpráva pracovní úrazovost klesá! Ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se v průběhu roku 215 (leden červen) stalo celkem úrazu s pracovní neschopností delší jak 3 dny, 6 úrazů bez pracovní neschopnosti ošetřené u lékaře a 5 úrazů ošetřených na pracovišti. Ve srovnání s minulým rokem ve stejném období jsme se výrazně zlepšili (v roce PÚ). Nejčastější příčina letošních pracovních úrazů je pád na rovině, takže dávejte pozor, kam směřují Vaše kroky. Jelikož se blíží čas dovolených, odpočinku a klidu, nezapomeňte, že i v době volna je důležité myslet na bezpečnost svou, svých blízkých a zejména dětí. Úraz je nepříjemným zásahem do života. Rada na závěr snažte se dodržovat bezpečnostní předpisy i v průběhu dovolené a eliminujte své aktivity jen podle svých sil. Krásnou dovolenou a hlavně bez úrazu!!! Václav Martinů Bezpečnostní technik Blahopřejeme Pracovní výročí 1 let ve společnosti oslavili: v měsíci dubnu paní Mynářová Dana, Manažerka Útvaru Finance a účetnictví v měsíci květnu pan Žůrek Robert, Slévárenský dělník, Divize Slévárna odlitků 15 let ve společnosti oslavili: pan Mikula Milan, Modelář, Divize Slévárna odlitků pan Tkačík Lukáš, Technický referent KŘJ 35 let ve společnosti oslavili: pan Sztwiertnia Václav, Mistr, Divize Slévárna válců pan Šimíček Jiří, Provozní zámečník, Divize Slévárna válců 4 let ve společnosti oslavili: pan Bartusek Jan, Manažer Útvaru KŘJ 45 let ve společnosti oslavili: pan Matěj Jiří, Provozní zámečník, Útvar Servis pan Frkal Robert, Provozní zámečník, Útvar Servis Montáž na Útvaru Obrobna Nahoře bourací práce, dole výstavba základů Foto stroje při předpřejímce 8 9

6 Komunikace naši lidé Používáte elektronické zkratky? ROFL, LOL, IMHO, ASAP, JJ, MMNT Každý, kdo někdy alespoň nahlédl do elektronické konverzace, jistě zaznamenal výskyt různých pro něj nesrozumitelných zkratek. Nejedná se však pouze o jazyk dnešních teenagerů, ale o účelné zrychlení písemné komunikace. Většina z nás píše na klávesnici pomaleji, než mluví. A právě proto nás může on-line povídání poněkud zdržovat. Vzhledem k tomu, že se v komunikaci vyskytuje mnoho slov, sousloví a vět, které se často opakují, začaly se vytvářet zkratky tzv. akronymy. Díky nim je časové omezení v on-line komunikaci alespoň částečně kompenzováno. Kdy je užití zkratky přínosem? Lze říci, že akronym můžeme vytvořit z téměř každého sousloví a věty. Ne vždy je to však prospěšné. Stále platí, že komunikace má být o používání slov, nikoli pouze o zkratkách a písmenkách Nejčastěji akronymy zastupují dvou až čtyřslovná spojení slov. Více písmen již omezuje zapamatovatelnost zkratky. České zkratky jsou tvořeny sporadicky, v popředí se umístila angličtina. Jednak proto, že anglické akronymy lze použít i v mezinárodní komunikaci, a také proto, že české zkratky mnohdy působily směšně. Například pro často kladené otázky vznikl akronym ČKO V praxi se uchytil anglický ekvivalent FAQ (Frequently Asked Questions). Z českých zkratek používáme nejčastěji tyto - JJ (jo jo), NN (ne ne), MMNT (moment), O5 (opět), z5 (zpět), NZ (není zač), PP (papa). Použití akronymu je nutné přizpůsobit osobě, se kterou komunikujeme. Pokud by si dotyčný musel význam každé zkratky hledat na Internetu, pravděpodobně by lidské zdroje Často používané klávesové zkratky Akronym Anglický význam Český překlad 4U For You pro tebe 2L8 Too Late pozdě, příliš pozdě AFAIK As Far As I Know pokud vím, pokud se nepletu AKA Also Known As také známý jako AFK Away From Keyboard nejsem tady ASAP As Soon As Possible jakmile to bude možné, co nejdříve AYOR At Your Own Risk na vlastní riziko BB Bye Bye čau čau BBL/S Be Back Later/Soon vrátím se později / brzy BRB Be Right Back budu hned zpátky / buď hned zpět BTW By The Way mimochodem DND Do Not Disturb nerušit, nerušte EOD End of the day konec dne FAQ Frequently Asked často kladené dotazy Questions FE For Example například FYI For Your Information pro tvou informaci GR8 Great paráda, super, dobrý GL Good Luck hodně zdaru HF Have Fun bav se, přeji příjemnou zábavu předčasně konverzaci ukončil. V případě, že nějaké zkratce nerozumíme, je vhodné se o jejím významu ujistit a předejít případné trapné situaci. Mějme na paměti, že v pracovní komunikaci je vhodné užití akronymů omezit. Níže uvádíme přehled nejpoužívanějších akronymů, se kterými si v běžné elektronické komunikaci vystačíme. HND (have a nice day / mějte hezký den). Janina Szturcová Asistentka jednatele HTH Hope This Helps doufám, že to pomůže IC I See aha, rozumím IDK I Don t Know nevím, neznám IDGI I Don t Get It nechápu to, nerozumím LOL Laughing Out Loud směji se, až se za břicho popadám L4 Looking For hledám L8R Later později NC No Comment bez komentáře NP No Problem žádný problém NRN No Reply Necessary odpověď není nutná PLS Please prosím Q/A Questions and Answers otázky a odpovědi ROFL Rolling On Floor Laughing válím se smíchy po zemi SRY Sorry promiň, omlouvám se TIA Thanks in advance předem děkuji TGIF Thanks God, It s díky Bohu, že je pátek Friday THX Thanks děkuji W8 Wait počkej WAYTA What are you talking about? O čem to mluvíš? Projekt vzdělávání úspěšně ukončen Společnost si velmi dobře uvědomuje důležitou roli řízení lidských zdrojů a svou produkci zajišťuje především kvalifikovanými zaměstnanci. K rozvoji systému řízení lidských zdrojů společnost využívá účelně také prostředky získané z různých dotací. Projekt Komplexní systém řízení lidských zdrojů a vzdělávání ve Vítkovických slévárnách, spol. s r.o registrační číslo CZ.1.4/1.1.2/ , jehož realizaci zahájila v červnu roku 213 a ukončila v květnu letošního roku, je dalším z příkladů, jak lze úspěšně a cíleně rozvíjet lidský potenciál a přitom využít nabízené podpory státu a peněž Evropské unie. V rámci projektu bylo uskutečněno několik desítek kurzů zaměřených nejen na udržení a obnovení kvalifikace, ale také na její prohloubení. V projektu bylo podpořeno 271 zaměstnanců, přičemž většina z nich měla možnost absolvovat i více kurzů. Celkový počet účastníků kurzů tak dosáhl počtu 722. Smyslem projektu nebylo jen prosté absolvování vzdělávacích akcí zaměstnanci, ale rovněž rozvoj a zdokonalení procesů, jako je např. hodnocení, odměňování, vzdělávání a jejich vzájemné propojení apod. Ve firmě byl ustaven a vyškolen tým 1 interních lektorů předávajících efektivně získané poznatky ostatním kolegům a kolegyním, vyškolen a ustaven tým Rovných příležitostí žen a mužů. Na základě vytvořeného plánu rovných příležitostí žen a mužů byla přijata a realizována řada zcela konkrétních opatření v této oblasti. Podpořena byla také skupina 2 zaměstnanců starších 5 let a celkově posílila společenská odpovědnost firmy. Ukončením projektu však péče o všestranný rozvoj zaměstnanců zdaleka nekončí. Útvar Lidské zdroje a Komunikace již dnes pracuje na přípravě dalších vzdělávacích akcí pro naše zaměstnance v souladu s přijatým plánem vzdělávání na rok 215, včetně individuálních rozvojových plánů pro vybrané zaměstnance. Miroslav Matula Manažer Útvaru Lidské zdroje Projekt je spolufinancován ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Protančete se životem Příběhy, koníčky a aktivity našich zaměstnanců jsou vskutku zajímavé, originální, neobvyklé, vyjímečné a mnohdy poučné a zábavné. V řadách našich zaměstnanců máme kolegy, kteří sbírají hmyz, pivní tácky, fotografují, skládají modely aut, provozují extrémní sporty, píšou básně a někteří tančí Paní Ing. Olga Šnajdrová, technoložka na Divizi Slévárna odlitků nám přiblížila, jak může ovlivnit tanec partnerské souznění. Nechte se unést taneční atmosférou. Tančím velmi ráda, ale mnohem víc než samostatný tanec mě vždy lákal a bavil tanec v páru. Již jako náctiletá jsem každoročně tančila v souboru na Českou besedu, ale v mládí šlo spíše o pití, než tanec. Šlo jen o to udržet se na nohou do konce tance na podiu. V tanečních se tančilo jinak. Tam o tanec už trošku šlo. A také o společenskou výchovičku. Jak člověk zraje, všímá si, že tato společná aktivita může mít i pozitivní vliv na společný manželský život a že je možné se vytančit i z manželských krizí, když jsou chvíle, že se láska pomalu mění v lhostejnost. Jen je třeba se potkat ve správný čas s učiteli. Jako v životě. Byla jsem velmi ráda, že manžel svolil k navštěvování kurzu společenského tance, který jsme si navzájem nadělili pod strmeček. Co také stále vymýšlet, že? První absolvované hodiny (i několik let po sobě), kdy se cítíte jako absolutní dřeva pominou a začnete si společného tance užívat. Ač se zdá, že předešlá věta hovoří o cvičení kroků a kreací, tak je to zdání. Je to o nás, protože zdrojem své vlastní spokojenosti jsme vždy jen my sami a nikdo jiný to nemůže zařídit proti naší vůli a zároveň ani překazit, pokud to my sami nebudeme chtít. Pokud si myslíme, že zdrojem naší spokojenosti jsou druzí lidé a my zase jejich, pak nebudeme spokojeni nikdy (citace z knihy J. Gray Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, 1994) Žijeme v polaritním světě. Nikdo se nediví tomu, že máme kladný a záporný elektrický náboj, severní a jižní magnetický pól, den a noc, jin a jang, ano a ne. Když nás ale někdo o něco požádá, často odpovíme ano, přestože bychom raději řekli ne. Proč si lidé myslí, že ano je lepší než ne? A jak je to s otázkou, které pohlaví je lepší? Asi cítíte absolutní nesmyslnost této otázky. Možná jsme se dostali k jádru problému. Pokud netoužíme za každou cenu prosazovat svou pravdu, pokud umíme nejen poslouchat, ale doopravdy naslouchat tomu, co nám partner sděluje, pokud sami máme jasno, co v životě chceme a jsme sami spokojeni s tím, kdo jsme, pak taky respektujeme svého životního partnera a místo věčných hádek a soubojů můžeme spolupracovat. No a ideální místo pro trénink této spolupráce je taneční parket. On je na prvním místě, protože na tanečním parketu je pánem muž. On je ten kdo vede, on rozhoduje, co se bude tančit, on určuje která figura bude následovat. On musí vědět, co chce tančit a pak musí vyslat takový signál, aby ona přesně věděla, co má tančit. A když to ona pokazí, tak za to může on, protože ji špatně navedl. Tak co pánové, vezmete na sebe tak velkou zodpovědnost? A co ona? Ona je panenka. Loutka, která přesně poslouchá signály a okamžitě na ně reaguje. Nemá žádný vlastní názor a jen vnímá a nechává se vést. V dnešní době rovnoprávných žen nemít vlastní názor a jen poslouchat? To snad není možné, obzvlášť tehdy, když partner vede špatně nebo nevede vůbec. Od spousty žen jsem už slyšela, že jejich muž při tanci nevede. Na první pohled je to jednoduché. Aby tanec v páru fungoval, tak muž vede a žena se nechá vést a výsledkem této nádherné spolupráce je jejich společný tanec, souhra obou těl. Sportujeme na ledě Změřili jsme síly, dobrý odhad i cit při netradiční sportovní disciplíně ve firemním curlingovém turnaji. Zaměstnanci společností Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a IC TRADE, spol. s r.o. využili 11. května 215 jedinečnou příležitost zahrát si týmový sport, ve kterém se hráči snaží dopravit po ledu své kameny co nejpřesněji do vyznačeného prostoru. Curling proti sobě hrají dvě čtyřčlenná družstva, jejichž snahou je umístit a udržet co nejvyšší počet kamenů svého družstva co nejblíže ke středu cílových kruhů a současně v tomtéž zabránit soupeřící straně (vhodným umístěním svých odhozených kamenů nebo metením). Jediná hala v ČR umožňující celoročně hrát curling je v Brně. Po dobu dvou měsíců (duben-květen) tuto možnost nabízel i zimní stadion Sareza v Ostravě-Porubě. Za Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a IC TRADE hrálo celkem 8 týmů - DSO, DSV, OBROBNA, MODELÁRNA, IC TRADE, Lidské zdroje, OBCHOD, KŘJ+SERVIS. Ukázalo se, že nejenom dobře mířený odhozený kámen, síla, energie a razance, ale také ženský cit a jemný dotek mohou být velmi nápomocny k výbornému výkonu. O tom jsme se letos přesvědčili na vlastní kůži, neboť vítězem se stalo družstvo Lidské zdroje, které zastupovaly dvě ženy a dva muži, které si něžné pohlaví vypůjčilo z jiných útvarů. Na druhém místě se umístil tým Divize Slévárna odlitků a třetí místo obsadilo družstvo Obrobny. Gratulujeme a těšíme se na další ledové soupeře v příštím roce. Kateřina Bráblíková Specialista Útvaru Komunikace A pak ještě něco. Možná jste někdy viděli třeba i profesionální taneční pár, který perfektně uměl kroky a složité figury, ale jejich tanci něco chybělo. I když tančili spolu, nebylo to ono, protože ve skutečnosti tančil každý sám. Tanec v páru je neustálá komunikace, souhra těl, řeč očí, souznění s hudbou, která vás inspiruje. Na některou hudbu vám to tančí úplně samo a na jinou vám to vůbec nejde. Tady už zasahujeme do oboru muzikoterapie. Každý pár má jistě svůj nejoblíbenější tanec a myslím si, že to hodně souvisí s celkovým temperamentem tanečníků. Někdo preferuje standart, někdo tance latinské. Nedílnou součástí některých tanců je vášeň a vzájemné svádění. Ale je vůbec možné svádět někoho, s kým máte děti a žijete s ním víc než 25 let? Ano. A tady se milé tanečnice otvírá prostor pro vaši aktivitu (citace z práce L. Magerové, 214: Terapeutické možnosti společenského tance). Zvu Vás! Protančete se životem! Užijte si krásu spolupráce. Na se dozvíte o místech, kde tyto lidi potkáte. Přijďte se podívat. Olga Šnajdrová Technolog sportujeme 1 11

7 A NA ZÁVĚR Děti zaměstnanců jsme letos přivítali v sobotu 6. června 215 na Dětském dni v Dolní oblasti Vítkovic v prostorách naproti multifunkční auly GONG. V minulých letech dítka dostala od zaměstnavatele dárek ke Dni dětí ve formě vstupu do ostravské zoologické zahrady, a protože Dětský den v Dolní oblasti Vítkovic změna je život, letošní dětský den měl více nádech techniky. Pozvali jsme Vítkovický hasičský záchranný sbor, děti měly možnost nahlédnout do hasičského vozidla, nasadit si opravdovou přilbu a být chvíli hasičem. Mohly se blýsknout svou manuální zručností při sestavování originálního puzzle ve tvaru a barvách loga společnosti a při odlévání a malování loga ze sádry. Spousta dětí donesla obrázek do soutěže a ti z vás, kteří se Dětského dne nezúčastnili, si mohou přiblížit atmosféru v naší jídelně, kde jsou obrázky vystaveny. Děti si odnesly pár dárečků a navštívily Malý svět techniky U6, před kterým se celý dětský den odehrál a kam měli v tento den vstup zdarma. Sluníčko začalo pražit na náš stánek přesně ve 13. hod, kdy už poslední unavené děti vycházely z muzea plné dojmů, zážitků a nových poznatků. Věříme, že se Vám v DOV líbilo a těšíme se na naše ratolesti zase v zimě s Mikulášem. Redakce Pětatřicetkrát kolem Zeměkoule. Do práce na kole slaví rekord. Gratulujeme našemu zaměstnanci Aleši Pinkavovi z Útvaru Obrobna, který se umístil v kategorii Výkonnost ve městě Ostrava na 2. místě s celkově najetými kilometry. Bezmála milión a půl kilometrů má v nohách 7 28 účastníků letošní soutěže Do práce na kole, což by suma sumárum stačilo na objetí Zeměkoule celkem pětatřicetkrát. Účastníci mohou být na sebe pyšní, květnovou jízdou na kole totiž pomohli ušetřit zhruba 212 tun oxidu uhličitého, 1 tunu oxidu uhelnatého a mnoho jiných škodlivých látek způsobených automobilovou dopravou. V květnu se ale především soutěžilo. Každé město má svého nejvýkonnějšího jezdce či tým, zná i vítěze v pravidelnosti a mnozí přispěli svým námětem do cykloopatření. A kdo že vyhrál právě v našem městě se dozvíte na webových stránkách Za Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se soutěže zúčastnily týmy z Obrobny a IC TRADE - Zuzana Gajdušková, Marek Moravec, Aleš Pinkava, Tomáš Lach, Jiří Seles, Radim Jakel, Dušan Kminiak a Iveta Jíchová, všem patří naše uznání, přejeme jim spoustu dalších našlapaných kilometrů na kole. Aleš Pinkava UMĚNÍ Léto v INDUSTRIAL Gallery Léto bude v galerii pestré, přijměte prosím pozvání na připravované akce. Galerie dává šanci vycházejícím talentům a podporuje je na začátku jejich kariéry. Mezi takové patří i tři níže jmenovaní umělci, na jejichž výstavy Vás srdečně zveme. Vizuální potravu v podobě nejnovějších děl prezentuje Jan Vytiska (*1985). Jeho přístup k tvorbě může připomínat prvky koláže jen obrazně. Využívá nástroje vizuální kultury, hlavě tedy internet se mu stal inspirativní složkou. Hledá v něm bizarní příběhy a postavy. Scény si skicuje v počítači pomocí fotoshopu, staví je do nových souvislostí a poté maluje. Vytiska prezentuje své apokalyptické vize, nebo stylově přetváří motivy z Valašska. Jeho technika malby může evokovat naivní malbu, což je záměrem. Lukáč Kovačik je student OSU v Ostravě, jeho bakalářská práce byla vybrána u obhajob.. Výstavu zahájí kurátor Tomáš Knoflíček, který výběr inicioval. Diváci budou mít možnost vidět animace, video mapping, ale také malby. Výstava byla zahájena 3. června v 18. hod a potrvá do Dita Kaplanová, absolventka Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě bude prezentovat její jemné skici a malby. Kaplanová hledá inspiraci ve své paměti a fascinuje ji hra zkreslených vzpomínek, jakoby snů. Eliminuje barvu, používá převážně bílou a černou. Výstava bude zahájena a potrvá do Složení Redakční rady: Kateřina Bráblíková, Jan Kohout, Jan Mokrý, Jan Lukáš, Jindřiška Ondroušková, Tomáš Folta, Tomáš Dolba, Lenka Solnická, Miroslav Herda, Janina Szturcová, Miroslav Matula, Radim Kelner, Václav Martinů, Tomáš Válek Vydavatel: Vítkovické slévárny, spol. s r.o., Halasova 294/1, 76 2 Ostrava-Vítkovice, Grafická úprava, DTP a tisk: Agentura API s.r.o. Náklad 5 ks, neprodejné.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Prodej strojů Výhodné ceny Záruční a pozáruční servis Technická podpora Financování

Prodej strojů Výhodné ceny Záruční a pozáruční servis Technická podpora Financování Prodej strojů z dovozu realizuje společnost, která má zkušenosti se zahraničním obchodem v Číně a na Taiwanu již od r. 2008. Na základě poptávek zákazníků byl postupně zahájen i dovoz obráběcích strojů.

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference března 2013

Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference března 2013 - Platí mluvené slovo - Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference 2013 20. března 2013 rovněž bych vás rád přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek 1 - Hlavní

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Dovolte, abychom Vám stručně představili naši společnost Gyrus, s.r.o.

Dovolte, abychom Vám stručně představili naši společnost Gyrus, s.r.o. nástrojárna, kovoobrábění Šumice 90, 687 31 IČO: 253 12 090 DIČ: CZ 253 12 090 Dovolte, abychom Vám stručně představili naši společnost Gyrus, s.r.o. Firma Gyrus, s.r.o. se zabývá konstrukcí a výrobou

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

S&T CZ Váš partner pro SAP

S&T CZ Váš partner pro SAP S&T CZ Váš partner pro SAP S&T FaST aplikace pro logistiku, výrobu, údržbu Užívejte si SAP HANA v S&T cloudu Komplexní implementace řešení SAP S&T FaST aplikace pro logistiku, výrobu, údržbu S&T CZ s.r.o.

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY. Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky

Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY. Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky SLÉVÁRNY A KOVÁRNA Naši slévárenskou a kovárenskou produkci zajišťují dvě slévárny a jedna kovárna

Více

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS. Praha Račice 24. 27.7.2014

11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS. Praha Račice 24. 27.7.2014 11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS Praha Račice 24. 27.7.2014 ÚVOD Vážené dámy, vážení pánové! Po úspěšném evropském šampionátu dračích lodí

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla Foto 1: Historické jádro areálu KUKLA po rekonstrukci Motivy k realizaci projektů STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. vznikla

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1 PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE 1 1 ÚVOD 2 PROBLEMATIKA 3 VZTAH MEZI NOVĚ UVAŽOVANOU VÝSTAVBOU A STÁVAJÍCÍMI OBJEKTY 4 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PASIVNÍHO DOMU 5 SPOLEČNÉ JMENOVATELE PRO

Více

Příloha Jihočeských týdeníků 9/2011 strana 13

Příloha Jihočeských týdeníků 9/2011 strana 13 Příloha Jihočeských týdeníků 9/2011 strana 13 Příloha Jihočeských týdeníků Kam po základce? 1/2015 strana 14 středa 7. ledna 2015 Technika se neustále inovuje a rozvíjí. O technické obory proto bude na

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 Úvodní slovo GŘ Projekt Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR, kterému pracovně říkáme MIKOP, se rozběhl v lednu 2013 a potrvá do června 2015. S rozpočtem

Více

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S.

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. Ing. Jan Klapsia Třinecké železárny, a.s., Třinec, Czech Republic Anotace Třinecké železárny mají dlouhou tradici ve

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Environment monitoring systems

Environment monitoring systems Environment monitoring systems Hlavní strategií společnosti ENVItech Bohemia s. r. o. je poskytnout zákazníkovi co nejkompletnější sortiment zboží a služeb v co nejvyšší kvalitě. Našimi zákazníky jsou

Více

ÚVOD DO NC TECHNIKY VELKOSÉRIOVÁ A HROMADNÁ VÝROBA MALOSÉRIOVÁ A KUSOVÁ VÝROBA

ÚVOD DO NC TECHNIKY VELKOSÉRIOVÁ A HROMADNÁ VÝROBA MALOSÉRIOVÁ A KUSOVÁ VÝROBA Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 ÚVOD DO NC TECHNIKY Dlouhodobým směrem rozvoje ve všech výrobních odvětvích, a tedy i ve strojírenství, je

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ

METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

HISTORIE.

HISTORIE. HISTORIE 1995 1998 1999 2002 2009 2015 Jsme dynamickou, rychle se vyvíjející společností prioritou je spokojený zákazník individuální a vysoce profesionální přístup 1995 Rodinná firma s 8 zaměstnanci v

Více

strany 09-94 SKLÍČIDLA A LíCNÍ DESKY strany 95-146 SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE strany 147-194 STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY strany 195-214

strany 09-94 SKLÍČIDLA A LíCNÍ DESKY strany 95-146 SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE strany 147-194 STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY strany 195-214 OBSAH SKLÍČIDLA A LíCNÍ DESKY strany 09-94 1 SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE strany 95-146 2 STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY strany 147-194 3 FRÉZAŘSKÉ PŘÍSTROJE strany 195-214 4 VDI - NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec. Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec. Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec sobota 4. července 2015 Ostrava-Pustkovec zařazena do EXTRALIGY

Více

. firma s více než sedmdesátiletoul tradicí.

. firma s více než sedmdesátiletoul tradicí. . firma s více než sedmdesátiletoul tradicí. KONSTRUKCE KONTROLA MODELÁRNA NÁSTROJÁRNA FIRMA Historie truhlářské firmy začíná v letech 2. světové války. Nejdříve bylo ve firmě zaměstnáno 3 až 8 pracovníku.

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first.

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first. ENGEL e-connect.24 rychle a bezpečně opět připraveno k provozu be the first. Perfektní on-line podpora přímo ve vašem systému: prostřednictvím služby ENGEL e-connect.24 získáte nepřetržitou kvalifikovanou

Více

Kvalita, která odolává času, a navíc skvěle vypadá

Kvalita, která odolává času, a navíc skvěle vypadá Kvalita, která odolává času, a navíc skvěle vypadá Střechy od společnosti Ruukki odpovídají finské kvalitě. Bez ohledu na to, zda se rozhodnete postavit nový dům nebo renovovat starý, naše široká nabídka

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo: Datum vzniku: Základní kapitál: IČO: Počet pracovníků: PROFIMONT, komanditní společnost Vážní 531 500 03 Hradec Králové 30. října 1990 Kč 31 046 tis.

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace Souhra Řešení problémů Test Your Team Komunikace 1 Tvořivost Kondice Výkonnost Váš tým ve formě Charakter programu: Jedná se o celodenní program vhodný pro firemní týmy. Zahrnuje pestrou řadu zajímavých

Více

JSP Měření a regulace

JSP Měření a regulace JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. Raisova 547 506 01 Jičín TEPLOTA TLAK KALIBRACE HLADINA PR TOK V RY ANALÝZA TEPLO ARMATURY EVODNÍKY ROJE ZDROJE KOMUNIKACE ODBORNÁ KONFERENCE 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Děkujeme

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

ÚAMK- Automotoklub neslyšících Valašské Meziříčí. P r o p o z i c e

ÚAMK- Automotoklub neslyšících Valašské Meziříčí. P r o p o z i c e ÚAMK- Automotoklub neslyšících Valašské Meziříčí P r o p o z i c e Automobilové orientační soutěže s mezinárodní účastí 12. Bezpečné cesty Jízda zručností o Valašský pohár Hluk 28. 9.2013 Vážení motoristé,

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Zkušenosti s duálním vzděláváním v Německu. Luboš Malý

Zkušenosti s duálním vzděláváním v Německu. Luboš Malý Zkušenosti s duálním vzděláváním v Německu Luboš Malý Obsah Úvod Zkušenosti s duálním vzděláváním v Německu Krátké představení společnosti Krátké představení autora Průběh duálního studia a jeho výhody

Více

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost Automatizace Přesná manipulace Robotické aplikace Laserová integrace Laserové mikro-obrábění O NÁS IMV Design je společnost specializující

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA PŘEDSTAVENÍ STROJE HCW 1000 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy

Více

KONSTRUKCE A MONTÁŽE STROJŮ PŘESNÁ STROJÍRENSKÁ VÝROBA OBRÁBĚNÍ NA CNC STROJÍCH

KONSTRUKCE A MONTÁŽE STROJŮ PŘESNÁ STROJÍRENSKÁ VÝROBA OBRÁBĚNÍ NA CNC STROJÍCH KONSTRUKCE A MONTÁŽE STROJŮ PŘESNÁ STROJÍRENSKÁ OBRÁBĚNÍ NA CNC STROJÍCH VÝROBA 2 Ekvita spol. s r.o, 3 O FIRMĚ Základní informace Jsme strojírenská firma sídlící v Trutnově specializující se na vysoce

Více

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Foto NOARK Electric USA Chicago NOARK Electric Europe Praha NOARK Electric Šanghaj Společnost NOARK Electric je světová firma s globálním působením zabývající

Více

Milé kolegyně, milí kolegové,

Milé kolegyně, milí kolegové, Zpravodaj 1/2015 Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych Vám představil Zpravodaj portálu esbírky. Ten budou v online podobě dostávat všichni partneři a přátelé této online aplikace. Každého čtvrt roku

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA Václav Sládeček, Pavel Hlisnikovský, Petr Bernat *, Ivo Schindler **, VŠB TU Ostrava FEI, Katedra výkonové elektroniky a elektrických

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé,

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 3 Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, rok 2008 by se dal nazvat rokem velkých změn, které se nějakým způsobem dotkly asi každého státu

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Aby se upichování a zapichování staly vašimi oblíbenými operacemi

Aby se upichování a zapichování staly vašimi oblíbenými operacemi Aby se upichování a zapichování staly vašimi oblíbenými operacemi A mohli jste si spokojeně užívat výhod optimalizované výroby s důmyslnými a úspornými řešeními Jakožto zvláštní kategorie soustružení s

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Hlavními předměty podnikání společnosti jsou výroba, instalace a opravy elektrických strojů a elektronických zařízení dle OKEČ 33200 a související vývoj a konstrukční práce. Výrobky

Více

SLOVO ÚVODEM. V ostatních příjmech jsou příjmy za prodej dresů a ty byly opět letos minimální.

SLOVO ÚVODEM. V ostatních příjmech jsou příjmy za prodej dresů a ty byly opět letos minimální. VÝROČNÍ ZPRÁVA FANKLUBU HC SLAVIA PRAHA Z. S. ZA SEZÓNU 2015/2016 SLOVO ÚVODEM Vážení sešívaní přátelé, letošní sezóna pro nás byla nová, jiná než-li ty předchozí. Po mnoha letech jsme se museli smířit

Více

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies Kdo jsme? Naše společnost byla založena 15. dubna 1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14824. Statutárním orgánem společnosti

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

GIGANTI.CZ Praha, Česká republika

GIGANTI.CZ Praha, Česká republika Vznik podnikatelského záměru Myšlenka podnikat v tomto oboru se zrodila společně s touhou Národního muzea získat vlastní model oživlého mamuta (Mammuthus primigenius). Skupina vedená paleomodelářem Radkem

Více