Nová část IV. patra, vysunutá mimo obrys budovy je dílem firmy STAMONT - Pozemní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová část IV. patra, vysunutá mimo obrys budovy je dílem firmy STAMONT - Pozemní"

Transkript

1 Zpravodaj č. 2/215, časopis zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. Zpravodaj 2 Správní budova v novém kabátě. Po bezmála padesáti letech provozu (od roku 1967) se dočkala správní budova společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. nové fasády. Ta je spojena se zateplením obvodového pláště, výměnou oken, zateplením a izolací střechy. Zateplení správní budovy probíhalo v období od září 214 do května 215 a je spolufinancováno z dotačního programu EKO-ENERGIE, výzva III., z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Práce prováděla firma Beskydská stavební, a.s., vítěz výběrového řízení z osmi odborných firem, dle návrhu Ing. arch. Petra Lazara. Nová část IV. patra, vysunutá mimo obrys budovy je dílem firmy STAMONT - Pozemní stavitelství s.r.o., také podle návrhu Ing. arch. Petra Lazara. Tato nová část je pro budoucnost připravována jako sídlo vedení společnosti. Ihned po zateplení a výměně oken se jednoznačně zvýšil komfort ve správní budově a to nejen pro práci v kancelářských prostorách, ale také v šatnách. Minulostí jsou centimetrové netěsnosti oken a neustálý průvan. Navíc nová okna s 25% zabarvením v zimě udržují v zimě teplo v budově a v letních měsících omezují prostup tepla do budovy. pokračování textu na straně 2.

2 správní budova pokračování textu z titulní strany Správní budova v novém kabátě. Jak jsme hospodařili v roce 214 Finanční plán na rok 214 jsme připravovali koncem roku 213, kdy situace na trhu a zvláště v těžkém průmyslu nebyla vůbec průhledná a jednoduchá, což musíme bohužel konstatovat i dnes. Plán jsme se snažili stanovit náročně, ale zároveň také realisticky. Jsem rád, že dnes mohu konstatovat, že se nám ho podařilo v roce 214 splnit, co jsme všichni určitě postřehli ve výplatě za měsíc květen 215, kdy byly doplacené odměny za hospodářský výsledek do 1 %. Hospodaření můžeme hodnotit jak z pohledu plánu, tak z pohledu splnění cílů, které jsme si stanovili do roku 214. Pozitivní je pohled na plnění plánu vyrobených a prodaných tun. Za celou společnost i za jednotlivé divize jsme plán mírně překročili, jak ukazují grafy. ekonomické ukazatele z minulých let a zároveň plnění plánovaných hodnot, jak na Slévárně válců, tak i na Útvaru Obrobna, kde se podařilo dosáhnut vyššího plánovaného zisku. I když situace na trhu není stále taková, jak bychom si představovali, věřím, že i v roce 215 se nám podaří plán splnit a dosáhnout plánovaného zisku. Miroslav Herda Ředitel Útvaru Finance a účetnictví 12 Divize Slévárna válců Pohled do nedávné historie původní vzhled správní budovy Rekonstruovaná správní budova, nenásilně spojující moderní a tradiční vzhled, je nejen výraznou a nepřehlédnutelnou vizitkou společnosti, ale přispívá také k ochraně životního prostředí. Vždyť zateplením snížíme vypouštění látek do ovzduší o 8,5 t tuhých látek, o 457 kg SO 2, o 375 kg NO x, o 2 kg SO a o 15 t CO 2. To, co se nám ale nepodařilo, je hlavní cíl na Divizi Slévárna odlitků - zlepšení kvality našich odlitků a plnění termínů našim odběratelům. Všichni víme, že pokud se nám nepodaří zlepšit kvalitu a plnění termínů, bude obtížné plnit stanovené ekonomické ukazatele. Důkazem je neplnění ukazatelů - přidaná hodnota a výkony v roce 214 proti stanovenému plánu. Kladně můžeme na Divizi Slévárna odlitků hodnotit z pohledu plánu hospodaření na Útvarech Modelárna a Odstředivé lití barevných kovů, které plán splnily. Na Divizi Slévárna válců je vidět, že se nám podařilo pokračovat v plnění stanovených ukazatelů Vyrobené Prodané Plán Skutečnost Architektonický návrh finální podoby, včetně parkovacích míst a zeleně Jiří Moravčík Hlavní energetik Divize Slévárna odlitků tun 12 1 Vítkovické slévárny, spol. s r.o Rekonstrukce výměna oken a zateplení budovy Vyrobené Prodané Plán Skutečnost Vyrobené Prodané Plán Skutečnost obchod PŘED PO Naše válce součástí unikátní technologie výroby ocelových trubek. S firmou ESW Röhrenwerke GmbH, jež má sídlo v německém Eschweileru, rozvíjíme obchodní kontakty od roku 26. Společnost vyrábí ocelové roury a trubky, a to s pomocí technologie, jež je ve světě jedinečná a unikátní a to doslova; žádná jiná firma tuto technologii nepoužívá. Dovolte, abych stručně vysvětlil její princip: Způsob válcování za tepla nazvaný a patentovaný jako PSW slouží k výrobě bezešvých trub a je světově nejmladší technologií mezi různými způsoby výroby trub; např. válcování na poutních stolicích mannesmannovského typu má více než 11 let, výroba trub kontilitím má okolo 6ti let. Technologie PSW byla vyvinuta v roce 1982, tzn. před 33ti lety německou firmou SMS Schloemann-Siemag AG, a to za úzké spolupráce našeho výše zmíněného zákazníka, jež ji zavedl ihned a úspěšně, do výroby. Jako nástroje, jež slouží k přetvoření dutého vývalku v trubku, jsou použity tří speciální kuželovité válce, jež jsou k sobě usazeny pod úhlem 12 a dále trnová tyč, která zajišťuje vnitřní otvor trubky. Zatímco se každý válec otáčí kolem své vlastní osy, obíhá celá sada, tzn. všechny tři válce, podobně jako planety, ještě válcovaný, na příslušnou teplotu nahřátý materiál, a formují jej. Tento dutý vývalek je ihned vyválcován na trubku o finálních rozměrech a to v kvalitě, jež je porovnatelná s kvalitou kovaných rour. Technologie PSW je ekologicky jednou z nejšetrnějších technologií na tváření oceli; trubky jsou válcovány bez meziohřevu, tzn. na jeden zátah na konečný rozměr, s optimální energetickou bilancí. Dalším kladem je vysoká flexibilita výroby a široký rozsah jak rozměrů válcovaných trub, tak i zpracovávaných jakostí oceli. Výše zmíněné válce na Divizi Slévárna odlitků odléváme, a po náročném tepelném zpracování a hotovním opracování dodáváme již 11 let k plné spokojenosti odběratele. Je pro mě, a mého kolegu technologa vždy radost slyšet při osobním jednání u této firmy z úst vrcholových manažerů chválu na termínovou přesnost dodávek, kvalitu našich válců a rovněž dobrou komunikaci mezi oběma společnostmi. V neposlední řadě nás pak těší jejich záměr zůstat i nadále věrnými odběrateli výrobků/válců/ společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 2 3 Lumír Vicherek Produktový manažer

3 Nový vyvažovací stroj Ve společnosti INPROMA, spol. s.r.o. provádíme dynamické vyvážení rotačních dílů již více než 15 let. Tato operace se provádí na dílcích pro textilní průmysl hnací kladky spřádací jednotky, které v provozu mají 2 ot/min, tudíž musí být velmi přesně vyváženy. Doposud vyvažujeme na již zastaralých strojích SCHENK, které ze strany výrobce již nelze servisovat a udržujeme je v provozu jen díky použití náhradních dílů z již vyřazeného stroje. Přistoupili jsme proto k obnově strojního vybavení. Ve výběrovém řízení zvítězila nabídka od firmy CEMB s vyvažovacím strojem ZB5/TC/GV s vyhodnocovací jednotkou B9 a to hned z několika důvodů. Stroj je schopen nahradit stávající zařízení jen s malými změnami v technologii výroby a s vyšší produktivitou. Dále díky svému velkému váhovému rozsahu vyvažovaného dílce umožní vyvažovat i dílce do 1 kg, tudíž jsme schopni pokrýt i připravovanou výrobu litinových napínacích kladek a snížit tím náklady na jejich výrobu. Rozhodujícím faktorem byla i nižší pořizovací cena. Nyní trochu blíže k technickým datům zařízení: Zakoupený vyvažovací stroj je siloměrného typu. Tato vlastnost umožňuje stroj snadno kalibrovat a dosáhnout nejlepší možnou přesnost měření. Kalibrace stroje je jednoduše provedena zadáním geometrických rozměrů rotoru do měřícího systému. Po této kalibraci stroj automaticky indikuje po jediném měřícím běhu a nezávisle na vyvažovacích otáčkách hodnotu nevývahy v gramech nebo uncích a úhlovou polohu nevývahy ve stupních v obou vyvažovacích rovinách. Tyto stroje využívají piezoelektrických snímačů sil, což přináší významné přednosti ve srovnání s elektrodynamickým systémem snímání (polotuhým nebo dynamometrickým), používaným u jiných výrobců. Díky mechanické tuhosti těchto nových snímačů je zaručen širší rozsah použití, když není pro měření nutná relativní elasticita nosných suportů. U elektrodynamického systému snímání bylo nezbytné přijmout kompromis mezi tuhostí nosných suportů (nutná, aby se skupina rotor suporty udržela daleko od kritických otáček a umožnila se rozměrová kalibrace) a nutností v každém případě zaznamenat pohyb nosných suportů elektrodynamickým snímačem. Naproti tomu není při nasazení piezo-snímačů již nutno mít relativně elastický prvek. Z toho vyplývá, že stroj s vysokou únosností může vyvažovat i velmi lehké rotory při zaručení stejné přesnosti měření jako na malých strojích a umožňuje širší rozsah použití než polotuhý stroj se stejnými rozměry. Mezní hodnoty rotoru Max. hmotnost rotoru pro symetrické rotory Max. hmotnost příležitostně vyvažovaného symetrického rotoru kg 7,5 kg 1 Max. průměr rotoru nad ložem stroje mm 26 Max. odstup středů rolen mm 35 Max. průměr opásání mm 1 Citlivost g.mm,8 Nejmenší dosažitelná přesnost vyvažování g.mm,5 Rostislav Minář Manažer Útvaru Servis Ekonomické ukazatele společnosti za období leden květen 215 V meziročním srovnání došlo v průběhu období k výraznému poklesu dodávek především pro textilní strojírenství a rovněž u dílů pro automobilový průmysl. Vzhledem k nepříznivému vývoji tržeb nebylo v oblasti přidané hodnoty dosaženo úrovně minulého roku Hubert Svoboda Ekonomický ředitel INPROMA, spol. s r.o. Odpracované hodiny dělníků výrobních (tis. hod) Zvyšujeme kvalitu a produktivitu výroby Meziroční vývoj tržeb z výroby zboží Větrací prvky RENSON Ostatní strojírenské díly a sestavy Díly pro elektrotechnický průmysl Komponenty pro hydraulické rozvody Díly pro automobilový průmysl Díly pro textilní strojírenství Druhý díl třídílného seriálu z historie závodu Jak běžel čas Od chemie ke strojírenství. Rok 1969 se stal obdobím úplného zvratu v průmyslové činnosti v Křinci. Zařízení chemické výroby bylo postupně rušeno, zčásti odvezeno do jiných provozů Spolany, zbytek likvidován sešrotováním. Odchází i někteří zaměstnanci, především chemičtí odborníci. V závěrečném období vyráběla Spolana se 12 až 15 zaměstnanci 3 až 4 vagóny zemědělských přípravků denně. Uvedená čísla dostatečně reprezentují rozvoj závodu od r. 1946, kdy zde zahajovala chemickou výrobu společnost Selecta. Počátkem r byla již všechna jednání uzavřena. Z několika uchazečů o výrobní prostory a pracovní síly v křineckém závodě, byla dána přednost národnímu podniku Naveta, technické textilní potřeby, Jablonec nad Nisou. Tento podnik vyráběl náhradní díly k textilním strojům a byl zařazen pod generální ředitelství Elitex Liberec, sdružujícího výrobce textilních strojů. Začala se psát nová historie závodu. Organizováním přestavby křineckého závodu byli pověřeni zaměstnanci n.p. Spolana, vedoucí cechu Miroslav Klubal a hlavní mechanik cechu Miroslav Kohout. V březnu téhož roku byla přestěhována a zahájena výroba prvního strojírenského dílu a to opracování cívek zn. Skasil a následně cívek zn. Dimitrov. Zároveň došlo k dohodě mezi n.p. Naveta a n.p. Kovostav Ústí nad Orlicí o převodu nové výrobní linky na opracování těles spřádních míst k dopřádacím strojům BD 2 M69, jejichž původním výrobcem byl ústecký podnik. Ke zkouškám nové výrobní linky došlo v závěru roku 1969 a v průběhu prvního pololetí roku 197 pak k náběhu plynulého provozu. Od 1. ledna roku 197 se stává Naveta, závod 5 Křinec součástí rozsáhlé rodiny výrobců textilních strojů v ČSSR. V roce 197 nebyl závod ještě dobudován a technické zázemí nestačilo pokrýt potřeby výroby. Za uvedených podmínek se v prvním roce vyrobilo jen kusů těles. Bez další technické podpory Kovostavu se výroba neobešla, a tak bylo v závěru roku konstatováno, že převážný počet z tehdejších 2 zaměstnanců křineckého závodu zaměstnává především výroba náročného dílu do dopřádacích strojů a ne opracování cívek. Došlo tedy k organizační změně a závod byl převeden pod n.p. Kovostav Ústí nad Orlicí. Výroba obou typů cívek byla vrácena do Navety a křinecký závod rozjel naplno výrobní linku pro tělesa spřádních míst. Výrobní takt se změnil z hodnoty 2,3 normominut na kus v roce 197 na,7 normominut na kus v r To už zaměstnanci zvládli i modernější typy tělesa typu R a Stapl 6. Růst produktivity práce byl vysoký a nesnížil je ani současný nárůst zaměstnanců na 3 osob. Výrobní linka byla postupně doplňována moderními jednoúčelovými stroji z TOS Kuřim a zajišťováním odpovídající organizace práce. Těleso spřádního místa je hlavní funkční díl dopřádacích strojů, ve své době typu BD 2. V době rozjezdu křinecké linky byl tento stroj světovou špičkou a většina z nich se výhodně vyvážela do zahraničí. Není nadsázkou tvrdit, že tělesa z Křince slouží ve strojích BD po celém světě, neboť už koncem r byl v závodě opracován první milión těchto dílů. V dalším období rostla produkce závodu především zlepšováním technického zázemí výrobní linky. Stav zaměstnanců se ustálil na 316 a přesto počet vyrobených spřádních míst ročně neustále stoupal a dosáhl postupně až 35 ks a takt výrobní linky klesl na,65 normominut na kus. Převážná většina produkce se vyvážela prostřednictvím vývozní organizace Investa. V letech 1976 a 1977 byla postupně testována výroba dalších typů tělesa správního místa s označením RC, po jejichž výrobu byla zakoupena poloautomatická transferlinka a umístěna do závodu Kovostav Ústí nad Orlicí. Pro závod Křinec to znamenalo zavést další výrobu celého sortimentu kladek pro dopřádací stroje BD2 v počtu až 21 kusů ročně a doplnit tím své kapacity. To však netrvalo dlouho a v první polovině 8. let mizí postupně z výroby stará tělesa s označením R a hlavní výrobní program přebírají tělesa typu CEI. A CE II. s čištěním vláken při předení a to v počtu až 325 ks za rok. Již v roce 1987 bylo v závodě opracováno více jak 5 kusů těles spřádních míst od počátku zahájení jejich výroby. Rovněž organizačně dochází ke změnám a n.p. Kovostav mění od název na Elitex Ústí nad Orlicí, Křinec se stává závodem 3 a vše je podřízeno koncernovému podniku s generálním ředitelstvím v Liberci. Od roku 1983 závod Křinec spolu se závodem 4 Žamberk zahajuje výrobu i dílů pro vývojově další z dopřádacích strojů BDA 1N. Výroba je postupně umísťována do nově vybudované haly R12. Výrobní sortiment se stále rozšiřuje a stabilizuje, závod se stává jediným výrobcem všech těles typu CEI., CEII., CU12, sestavy zvedání ramen, sestavy rozvádění příze, stolečku a vložky čištění a vložek vrchlíku pro stroje BD a BDA. Pro zvýšení produkce se z kapacitních důvodů zavádí i domácí práce. Ustálený stav zaměstnanců se stále pohybuje kolem 315 osob. Je zpracována koncepce rozvoje závodu na další roky. Je zaváděna první CNC technika pro obrábění, je stanoven program vzdělávání zaměstnanců pro zvládnutí nových technologií. Cílem je vybudovat závod s větší univerzálností technologického vybavení proti stávajícím jednoúčelovým strojům, zajistit potřebné CNC měřicí zařízení, zvýšit efektivitu výroby, snížit režii a ekologickou zátěž, zavést certifikovaný systém řízení kvality. O tom, jak do těchto plánů vstoupila privatizace v roce 1992 a jak byly cíle doposud realizovány, napíšeme v příští třetí části o historii závodu. Jan Kohout Výrobně technický ředitel Použitý materiál: Brožura Elitex Křinec, vydaná v září 199 ke 125. výročí trvání závodu, autoři Neil Leopold a Kohout Jan 4 5

4 dračí lodě Hlavním potenciálem tohoto 3D systému je jeho mobilnost, akce schopnost, rychlost sběru kvalitních dat a uživatelská přívětivost. Při průběhu digitalizace objektů či prostoru vše držíte ve svých rukou a stáváte se součástí 3D skenování. Společnost FARO řadu let vyvíjela technologii rychlého a přesného sběru dat, který se nyní promítá do tohoto ručního skeneru. 6 Mobilní skener FARO Freestyle3D urychluje měření. Mobilní 3D skener FARO FreeStyle 3D Mobilní prostorové laserové skenování dostává rokem 215 nový rozměr a to díky revolučnímu, unikátnímu, zcela novému, ručnímu, laserovému skeneru americké značky FARO. Tento systém ruší veškeré zažité konvence a posouvá sběr 3D dat, prostorové skenování, do nové roviny. Skener nejen proto nese význačný a zvučný název FARO Freestyle3D. Bezkonkurenční dosah tohoto ručního skeneru, který je od,5 do 3m, poskytuje velký prostor pro úplnou digitalizaci. Proč se omezovat na desítky či stovky stacionárních stanovišť při skenování a i tak nemít úplná data, ruční samopoziční skener FARO Freestyle Vám umožní skenovat z neomezeného počtu pozic rychle, kvalitně a získat tak ucelená, úplná 3D data. V kombinaci se skenery FARO Focus3D X Série se jedná o úplné a kompletní řešení pro skenování od deseticentimetrových předmětů přes skenování automobilů po skenování turbín, velkých odlitků a domů. Skener FARO Freestyle3D je určen pro široké uplatnění a aplikace. Může to být namátkou skenování technologických celků, odlitků, svařenců, navařovaných dílců, digitalizace v kulturním dědictví, forenzní aplikace, automobilový průmysl, dokumentace nárazových zkoušek (Crash testů), dopravních nehod, digitalizaci interiérů, ve stavebnictví a v neposlední řadě v archeologii. Snímání je plně bezkontaktní. Není nutné používat ani nalepovat žádné značky, které jsou v kontaktu s digitalizovaným objektem či jsou rozmístěny v prostoru. Skener snímá až 88 bodů za vteřinu, které jsou plně barevné, tedy mají R; G; B informaci. Zorné pole skeneru se definuje vzdáleností skeneru od snímaného objektu a pohybuje se od 45 x 53 mm na vzdálenosti Blahopřejeme, děkujeme za vykonanou práci a přejeme hodně zdraví Pracovní výročí 1 let ve společnosti oslavili V měsící dubnu Kučerová Jaroslava, výrobní operátor ruční V měsíci květnu Beneš Václav, výrobní operátor CNC 15 let ve společnosti oslavili V měsíci dubnu Vojtková Anna, výrobní operátor CNC Životní výročí 6 let věku oslavili V měsíci dubnu Hnátová Miluše, vedoucí ekonom Životní výročí 5 let věku oslavili V měsíci květnu Mrázková Libuše, výrobní operátor ruční Bartáková Hana personalista,5 m až po 2 6 x 2 9 mm na vzdálenosti 3 metrů. Při 3D skenování je používán laserový paprsek o bezpečné vlnové délce, je využíván laser třídy 1. Veškerá komunikace, přenos dat a jejich vizualizace probíhá přes USB rozhraní. K systému se standardně v sestavě dodává dotykový tablet, který slouží k nastavení parametrů skeneru a současně se na něm vizualizují snímaná data v reálném čase. Kompletní projekt je ukládán na MicroSDXC kartu. Sestava FARO Scanneru Freestyle3D v sobě neobsahuje žádné mechanické pevné disky, a tak není možné přijít o důležitá data. Celý systém je velmi kompaktní a nepotřebuje externí napájení 22 V při sběru dat. Skener je napájen přes USB 3. přímo z tabletu či pracovního notebooku. Ke skeneru je dodáván software FARO SCENE CAPTURE vyvinutý přímo pro 3D skenery FreeStyle3D. Je určený pro rychlou a efektivní práci s 3D daty, jejich vizualizaci, měření ve 2D a 3D, obarvování mračen bodů a export do téměř všech CAD systémů. Jeho architektura je stejná jako prověřený software FARO SCENE a intuitivně lze propojovat skeny z pozemního stacionárního skenování známého pod produkty FARO FOCUS3D X série a ručního skeneru Faro Freestyle3D. Vratislav Antoš Vedoucí Útvaru řízení jakosti Blahopřejeme Sakana na XI. Dragonfestu 215 v Nymburce získala nové přátele. Vítkovické slévárny, spol. s r.o. poprvé na startu Dračích lodí. I letos vyrazila posádka Sakany na tradiční Dragonfest v Nymburce. Po absolvování čtyř tréninků měla posádka vyšší ambice proti roku předcházejícímu. Cítili jsme, že to jede. Tentokrát se fesťák jel v sobotu , opět v krásném amfiteátru v přístavu pod hradbami ze 13. století v Nymburce, na trati super sprint 15 metrů. Sakana a noví přátelé z Ostravy Počasí přálo, slunce pražilo, pořadatelé připravili bohaté občerstvení a cisternu piva z místního postřižinského pivovaru. V nymburském pivovaru vyrůstal všem známý Bohumil Hrabal a tak se není čemu divit, že se čepovala Pepinova 1, Postřižinské 11, a Bogan 13, z toho se ale někomu již v poledne přinejmenším točila hlava. Chyběla jen paní sládková, Magda Vašáryová. Dračí lodě se objevily před více než 2 lety v Číně. Odtud jejich typické dračí hlavy na špici lodě, dračí ocas na zádi a jejich celkové zbarvení. Jejich novodobá zmínka se datuje k roku 1976, kdy se uskutečnil první festival dračích lodí v Hong-Kongu. Odtud se sport bleskově rozšířil do celého světa, a dnes se této disciplíně aktivně věnuje přes 5 miliónů sportovců z více než 5 zemí světa. Tento sport je jedním z nejtýmovějších sportů na světě, jestliže zvážíme, že na lodi se nachází 22 aktivních členů posádky (1 pádlujících vlevo, 1 pádlujících vpravo, bubeník a kormidelník), na rozdíl třeba od fotbalu, kde je jich o polovinu méně. Sakana tradičně v dobré náladě Dračího klání se zúčastnilo celkem 34 posádek ve třech kategoriích. Čistě mužské Open, Mix s minimálním počtem 6 žen a čistě ženské Women. Pozvání využily i dvě lodě společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o., loď BO!!! a loď Chachaři!!! složené se zaměstnanců a obchodních partnerů společnosti Vítkovické slévárny, které po jedné hodině tréninku získávali nové zkušenosti rovnou při závodě a Sakana získala nové přátele. Závody dračích lodí jsou tradičním sportem v jihovýchodní Asii. Posádku tvoří 2 pádlujících, bubeník a kormidelník. Lodě jsou vyráběny v současné době z kevlaru, proti dřívějším, tradičním dřevěným. I tak váží 25 kg a současná cena lodě se pohybuje okolo 25 tis. Kč. Přesto se podařilo při závodě jednu loď zlomit. Nejdůležitějším momentem závodu ve sprintu je start, protože během pár vteřin musí posádka uvést do pohybu loď o celkové hmotnosti přes dvě tuny. Již stabilní MIX posádka Sakany, japonsky ryba, v tradičně žlutých dresech, znovu vedená inpromáckou kapitánkou Symbolické propojení firem Vítkovické slévárny v modrém týmy BO!!! a CHACHAŘI!!! Na startu 3.rozjížďky BO!!! + Sakana + CHACHAŘI!!! Ivetou, po absolvování 3 kol rozjížděk se ve finále na lodi Markýz, s nadšením probojovala na 5. místo a podruhé v historii 11. ročníků dosáhla na takto výborné umístění v konkurenci 25 lodí. Celodenní dračí klání bylo zakončeno noční párty se skupinou Kabát Revival. Pro obě ostravské posádky BO!!! i CHACHAŘI!!! byla účast na závodech zcela novou zkušeností. O to větší nadšení, zapálení a radost vládla mezi týmy, které si celou výpravu za úžasné atmosféry náležitě užily a už nyní plánují trénink na další rok, aby mohly inpromácké Sakaně statečně konkurovat. Gratulujeme a děkujeme posádce, sponzorům a příznivcům a těšíme se na následující dvanáctý ročník. Jan Kohout INPROMA, spol. s r.o. Kateřina Bráblíková Vítkovické slévárny, spol. s r.o. jednou větou VIP karty ke vstupu do Dolní oblasti Vítkovic Vítkovické slévárny, spol. s r.o. jako partner Dolní oblasti Vítkovic disponují dvěma VIP kartami ke vstupu do expozic, které provozuje DOV (U6, Nový svět techniky, Landek Park, Vysoká pec BoltTower). Tyto karty jsou k zapůjčení všem zaměstnancům. V případě zájmu, je třeba se předem nahlásit a zarezervovat si termín. Hlaste se, prosím, na Útvaru Lidské zdroje a Komunikace u Kateřiny Bráblíkové (tel nebo Fotbalový turnaj Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a INPROMA, spol. s r.o. děvčata FC Vítkovice. V říjnu proběhne fotbalový turnaj mezi týmy Vítkovické slévárny, spol. s r.o., IC TRADU, INPROMY, spol. s r.o. za účasti děvčat z klubu Dívčí kopaná Vítkovice, který naše firma sponzoruje. Zájemci se mohou již nyní hlásit na Útvaru Lidské zdroje a Komunikace, bližší informace k turnaji Vám průběžně poskytneme prostřednictvím intranetu, nástěnek a porad vedoucích. Fotbalu zdar! Těšíme se na všechny hráče, fandy, roztleskávačky a příznivce sportu! 7

5 Výzkum a vývoj Účast společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. na mezinárodní konferenci o válcích ROLL 5 v Birminghamu Po osmileté odmlce se konala v dubnu tohoto roku dlouho očekáváná odborná konference ROLL 5. Jak název napovídá, jednalo se o pátý ročník monotématické mezinárodní konference. Naši firmu reprezentoval Ing. Tomáš Válek, Ph.D., metalurg na Divizi Slévárna válců. Konference ROLL je pořádána s nepravidelným intervalem konání. O termínu rozhoduje organizační gremium, na základě aktuálního stavu vývoje nových materiálů a technologii výroby a trendů užívání válců. Např. v roce 27 (Roll 4) bylo téma číslo jedna prezentace velice progresívního materiálu HSS (High Speed Steel). Také letos bylo hlavní téma nový materiál resp. popis stavů vývoje tohoto nového revolučního materiálu pracovní vrstvy ostředivě litého válce. Je nabíledni, že také Vítkovické slévárny, spol. s r.o. provádějí výzkum a vývoj materiálu nové generace a to za podpory TA ČR v rámci projektu, péče o zákazníka TA41223 Výzkum a vývoj výroby odstředivě litých válců s pracovní vrstvou určených pro poslední stolice hotovního pořadí teplé válcovací tratě. Této konference se zůčastnilo přes 8 zástupců z odborné a výzkumné branže. Konferenci pořádá organizace The Institute of Materials, Minerals and Mining. Prezentované příspěvky byly na vysoké technické úrovni a prezentovány s pečlivou přípravou shrnul průběh a organizaci konference Tomáš Válek a prozdradil nám i pár zajímavých detailů o pořádajícím městě Birmingham: Hostitelské město Birmingham, je svým významem všeobecně považováno za druhé hlavní město Velké Británie. Město získalo vážnost jako hnací síla průmyslové revoluce ve Velké Británii. Tento fakt se odrazil v pojmenování města jako továrny světa nebo města tisíce řemesel (zdroj wikipedie). Příznivci tvrdé muziky s brilatními kytarovými grify a výbornými mnohooktávovými zpěvy mají Birmingham za kolébku heavy metalu. K nejznámějším novorozencům jistě patří Judas Priest a Black Sabbath. Děkujeme Tomášovi Válkovi za reprezentování naší společnosti a sdílení zkušeností a poznatků v oblasti nových materiálů, trendů a technologií při výrobě válců s odborníky z praxe. Redakce Získali jsme zpět důvěru našeho VIP zákazníka. Dne navštívil naši společnost zástupce jednoho z našich nejvýznamnějších odběratelů - firmy SPX. Pan Xia Yun působící v centrále firmy v USA ve státě Severní Karolína na pozici ředitele kvality, byl vyslán na žádost oddělení Nákupu, aby posoudil vhodnost a způsobilost Divize Slévárna odlitků dodávat výrobky pro jednu z největších světových průmyslových firem působících v současné době ve 35 státech světa, kde zaměstnává celkem 14 zaměstnanců. S firmou SPX jsme začali spolupracovat před čtyřmi lety, kdy však začátek spolupráce byl z naší strany doslova katastrofální. První referenční dodávku odlitků jsme expedovali téměř s půlročním zpožděním, což mělo zásadní vliv na budoucí spolupráci. I přesto, že tento zákazník je schopen nám zajistit velké objemy finančně zajímavých odlitků, o tyto jsme vlivem velmi špatného začátku spolupráce přišli. Tento nepříznivý stav se podařilo alespoň částečně narovnat až teprve v nedávné době, a to jednak změnami a přijatými opatřeními prezentovanými našemu odběrateli, ale také několika úspěšnými dodávkami odlitků. Ani toto momentální zlepšení však firmu SPX nepřesvědčilo o tom, že Vítkovické slévárny, spol. s r.o. jsou vhodným obchodním partnerem, a proto oddělení Nákupu sídlící v Anglii požádalo centrálu firmy o vyslání ředitele kvality do naší společnosti, aby prověřil změny prezentované zástupcům SPX a především připravenost firmy začít dodávat odlitky v termínu a v požadované kvalitě. Pan Xia Yun, který v minulosti působil ve firmě SPX na pozici metalurga, konstruktéra a šéf technologa strávil na DSO bezmála celý den, kdy se postupně seznámil s technickým vybavením divize, technologickými postupy a personálním obsazením. Součástí návštěvy byla také prohlídka Útvaru Čistírna a odlitků pro firmu SPX. Závěr návštěvy pak byl věnován diskuzi nad několika doporučeními a návrhy na možná zlepšení. Pan Xia Yun zároveň nabídnul naší divizi pomoc v podobě možnosti kdykoli jej kontaktovat za účelem konzultace případného problému při plnění zakázky. Už v závěru návštěvy v okamžiku nabídky konzultace bylo z amerického zástupce cítit, že po svém návratu do USA firmu Vítkovické slévárny, spol. s r.o. jako dodavatele jednoznačně doporučí, což se potvrdilo poté, co jsme následně obdrželi hodnotící dopis, ve kterém pan Xia Yun naši firmu jako vhodného dodavatele odlitků pro firmu SPX opravdu potvrdil. Je však nutno také zmínit, že k návštěvě amerického zástupce nemuselo vůbec dojít, kdybychom byli schopni již od počátku spolupráce plnit požadavky našeho zákazníka. Nyní si přejme a snažme se o to, abychom o extrémně pracně získanou důvěru opět jedinou chybou nepřišli. Firma SPX je totiž firmou, která nám může pomoci ukončit dlouholetý pohyb v záporných číslech našeho hospodaření. Jan Mokrý Manažer Divize Slévárna odlitků technologie Nový CNC horizontální vyvrtávací stroj na Obrobně Dne byl předán do trvalého provozu na Útvaru Obrobna CNC horizontální vyvrtávací stroj TOS VARNSDORF a.s. typ WRD 15 Q. Tento stroj je určen pro přesné a vysoce produktivní souřadnicové vrtání, vyvrtávání, frézování zejména obrobků velkých rozměrů a hmotností nebo prostorově členitých obrobků z litiny, ocelolitiny a oceli. Je charakterizován moderní technickou úrovní konstrukce a vysokou úrovní výkonnostních parametrů, řízený CNC řídicím systémem HEIDENHAIN itnc 53. Plně tedy vyhovoval požadavkům společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. pro dotační projekt OPPI na dodávku CNC horizontálního vyvrtávacího stroje pro obrábění kalibračních válců. Výběrové řízení k tomuto projektu bylo vyhlášeno zveřejněním v Obchodním věstníku dne se soutěžní lhůtou, která končila Vítězem výběrového řízení se stala společnost TOS VARNSDORF, a.s., která stroj dodala. Před transportem stroje na Útvar Obrobna válců proběhla předpřejímka v montážní hale TOS VARNSDORF, a.s. za účasti zástupců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a společnosti TOS VARNSDORF, a.s. v únoru 215, kdy byly prověřeny základní parametry a kompletnost stroje podle zadávací dokumentace a byla provedena kontrola geometrické přesnosti stroje. Výstavbu základů prováděla společnost STAMONT-PO- ZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Stavba byla logisticky velmi náročná, protože celá výstavba probíhala v zimních měsících r. 214/215 a hlavně za plného provozu Útvaru Obrobna. Proto patří velký dík všem zaměstnancům Útvaru Obrobna, kteří se významnou měrou podíleli na realizaci stavby základů. Po předání technologické připravenosti stavby proběhla samotná montáž stroje, která probíhala až do předání stroje tj.do Montáž prováděli technici společnosti TOS VARNSDORF, a.s., která byla vzhledem k parametrům stroje (osa X=9 mm a osa Y=4 mm) velmi náročná, hlavně při manipulaci. Montáž probíhala 2 měsíce do , kdy byl stroj připraven pro frézování zkušebního kusu kalibračního válce na ověření strojních časů. Součástí předání stroje bylo ověření strojních časů na opracování (frézování) jetelové spojky na čepu kalibračního válce pro společnost Vítkovice Steel, a.s. Čas na opracování byl součástí cenové nabídky společnosti TOS VARNSDORF, a.s. Tento čas byl při zkušebním frézování na 1 % dodržen. Touto operací byla montáž stroje na Útvaru Obrobna Nový CNC stroj ukončena a byl podepsán předávací protokol za přítomnosti zástupců společnosti obou stran ke dni Tomáš Dolba Vedoucí TPV Divize Slévárna válců Montáž základů BOZP Dobrá zpráva pracovní úrazovost klesá! Ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se v průběhu roku 215 (leden červen) stalo celkem úrazu s pracovní neschopností delší jak 3 dny, 6 úrazů bez pracovní neschopnosti ošetřené u lékaře a 5 úrazů ošetřených na pracovišti. Ve srovnání s minulým rokem ve stejném období jsme se výrazně zlepšili (v roce PÚ). Nejčastější příčina letošních pracovních úrazů je pád na rovině, takže dávejte pozor, kam směřují Vaše kroky. Jelikož se blíží čas dovolených, odpočinku a klidu, nezapomeňte, že i v době volna je důležité myslet na bezpečnost svou, svých blízkých a zejména dětí. Úraz je nepříjemným zásahem do života. Rada na závěr snažte se dodržovat bezpečnostní předpisy i v průběhu dovolené a eliminujte své aktivity jen podle svých sil. Krásnou dovolenou a hlavně bez úrazu!!! Václav Martinů Bezpečnostní technik Blahopřejeme Pracovní výročí 1 let ve společnosti oslavili: v měsíci dubnu paní Mynářová Dana, Manažerka Útvaru Finance a účetnictví v měsíci květnu pan Žůrek Robert, Slévárenský dělník, Divize Slévárna odlitků 15 let ve společnosti oslavili: pan Mikula Milan, Modelář, Divize Slévárna odlitků pan Tkačík Lukáš, Technický referent KŘJ 35 let ve společnosti oslavili: pan Sztwiertnia Václav, Mistr, Divize Slévárna válců pan Šimíček Jiří, Provozní zámečník, Divize Slévárna válců 4 let ve společnosti oslavili: pan Bartusek Jan, Manažer Útvaru KŘJ 45 let ve společnosti oslavili: pan Matěj Jiří, Provozní zámečník, Útvar Servis pan Frkal Robert, Provozní zámečník, Útvar Servis Montáž na Útvaru Obrobna Nahoře bourací práce, dole výstavba základů Foto stroje při předpřejímce 8 9

6 Komunikace naši lidé Používáte elektronické zkratky? ROFL, LOL, IMHO, ASAP, JJ, MMNT Každý, kdo někdy alespoň nahlédl do elektronické konverzace, jistě zaznamenal výskyt různých pro něj nesrozumitelných zkratek. Nejedná se však pouze o jazyk dnešních teenagerů, ale o účelné zrychlení písemné komunikace. Většina z nás píše na klávesnici pomaleji, než mluví. A právě proto nás může on-line povídání poněkud zdržovat. Vzhledem k tomu, že se v komunikaci vyskytuje mnoho slov, sousloví a vět, které se často opakují, začaly se vytvářet zkratky tzv. akronymy. Díky nim je časové omezení v on-line komunikaci alespoň částečně kompenzováno. Kdy je užití zkratky přínosem? Lze říci, že akronym můžeme vytvořit z téměř každého sousloví a věty. Ne vždy je to však prospěšné. Stále platí, že komunikace má být o používání slov, nikoli pouze o zkratkách a písmenkách Nejčastěji akronymy zastupují dvou až čtyřslovná spojení slov. Více písmen již omezuje zapamatovatelnost zkratky. České zkratky jsou tvořeny sporadicky, v popředí se umístila angličtina. Jednak proto, že anglické akronymy lze použít i v mezinárodní komunikaci, a také proto, že české zkratky mnohdy působily směšně. Například pro často kladené otázky vznikl akronym ČKO V praxi se uchytil anglický ekvivalent FAQ (Frequently Asked Questions). Z českých zkratek používáme nejčastěji tyto - JJ (jo jo), NN (ne ne), MMNT (moment), O5 (opět), z5 (zpět), NZ (není zač), PP (papa). Použití akronymu je nutné přizpůsobit osobě, se kterou komunikujeme. Pokud by si dotyčný musel význam každé zkratky hledat na Internetu, pravděpodobně by lidské zdroje Často používané klávesové zkratky Akronym Anglický význam Český překlad 4U For You pro tebe 2L8 Too Late pozdě, příliš pozdě AFAIK As Far As I Know pokud vím, pokud se nepletu AKA Also Known As také známý jako AFK Away From Keyboard nejsem tady ASAP As Soon As Possible jakmile to bude možné, co nejdříve AYOR At Your Own Risk na vlastní riziko BB Bye Bye čau čau BBL/S Be Back Later/Soon vrátím se později / brzy BRB Be Right Back budu hned zpátky / buď hned zpět BTW By The Way mimochodem DND Do Not Disturb nerušit, nerušte EOD End of the day konec dne FAQ Frequently Asked často kladené dotazy Questions FE For Example například FYI For Your Information pro tvou informaci GR8 Great paráda, super, dobrý GL Good Luck hodně zdaru HF Have Fun bav se, přeji příjemnou zábavu předčasně konverzaci ukončil. V případě, že nějaké zkratce nerozumíme, je vhodné se o jejím významu ujistit a předejít případné trapné situaci. Mějme na paměti, že v pracovní komunikaci je vhodné užití akronymů omezit. Níže uvádíme přehled nejpoužívanějších akronymů, se kterými si v běžné elektronické komunikaci vystačíme. HND (have a nice day / mějte hezký den). Janina Szturcová Asistentka jednatele HTH Hope This Helps doufám, že to pomůže IC I See aha, rozumím IDK I Don t Know nevím, neznám IDGI I Don t Get It nechápu to, nerozumím LOL Laughing Out Loud směji se, až se za břicho popadám L4 Looking For hledám L8R Later později NC No Comment bez komentáře NP No Problem žádný problém NRN No Reply Necessary odpověď není nutná PLS Please prosím Q/A Questions and Answers otázky a odpovědi ROFL Rolling On Floor Laughing válím se smíchy po zemi SRY Sorry promiň, omlouvám se TIA Thanks in advance předem děkuji TGIF Thanks God, It s díky Bohu, že je pátek Friday THX Thanks děkuji W8 Wait počkej WAYTA What are you talking about? O čem to mluvíš? Projekt vzdělávání úspěšně ukončen Společnost si velmi dobře uvědomuje důležitou roli řízení lidských zdrojů a svou produkci zajišťuje především kvalifikovanými zaměstnanci. K rozvoji systému řízení lidských zdrojů společnost využívá účelně také prostředky získané z různých dotací. Projekt Komplexní systém řízení lidských zdrojů a vzdělávání ve Vítkovických slévárnách, spol. s r.o registrační číslo CZ.1.4/1.1.2/ , jehož realizaci zahájila v červnu roku 213 a ukončila v květnu letošního roku, je dalším z příkladů, jak lze úspěšně a cíleně rozvíjet lidský potenciál a přitom využít nabízené podpory státu a peněž Evropské unie. V rámci projektu bylo uskutečněno několik desítek kurzů zaměřených nejen na udržení a obnovení kvalifikace, ale také na její prohloubení. V projektu bylo podpořeno 271 zaměstnanců, přičemž většina z nich měla možnost absolvovat i více kurzů. Celkový počet účastníků kurzů tak dosáhl počtu 722. Smyslem projektu nebylo jen prosté absolvování vzdělávacích akcí zaměstnanci, ale rovněž rozvoj a zdokonalení procesů, jako je např. hodnocení, odměňování, vzdělávání a jejich vzájemné propojení apod. Ve firmě byl ustaven a vyškolen tým 1 interních lektorů předávajících efektivně získané poznatky ostatním kolegům a kolegyním, vyškolen a ustaven tým Rovných příležitostí žen a mužů. Na základě vytvořeného plánu rovných příležitostí žen a mužů byla přijata a realizována řada zcela konkrétních opatření v této oblasti. Podpořena byla také skupina 2 zaměstnanců starších 5 let a celkově posílila společenská odpovědnost firmy. Ukončením projektu však péče o všestranný rozvoj zaměstnanců zdaleka nekončí. Útvar Lidské zdroje a Komunikace již dnes pracuje na přípravě dalších vzdělávacích akcí pro naše zaměstnance v souladu s přijatým plánem vzdělávání na rok 215, včetně individuálních rozvojových plánů pro vybrané zaměstnance. Miroslav Matula Manažer Útvaru Lidské zdroje Projekt je spolufinancován ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Protančete se životem Příběhy, koníčky a aktivity našich zaměstnanců jsou vskutku zajímavé, originální, neobvyklé, vyjímečné a mnohdy poučné a zábavné. V řadách našich zaměstnanců máme kolegy, kteří sbírají hmyz, pivní tácky, fotografují, skládají modely aut, provozují extrémní sporty, píšou básně a někteří tančí Paní Ing. Olga Šnajdrová, technoložka na Divizi Slévárna odlitků nám přiblížila, jak může ovlivnit tanec partnerské souznění. Nechte se unést taneční atmosférou. Tančím velmi ráda, ale mnohem víc než samostatný tanec mě vždy lákal a bavil tanec v páru. Již jako náctiletá jsem každoročně tančila v souboru na Českou besedu, ale v mládí šlo spíše o pití, než tanec. Šlo jen o to udržet se na nohou do konce tance na podiu. V tanečních se tančilo jinak. Tam o tanec už trošku šlo. A také o společenskou výchovičku. Jak člověk zraje, všímá si, že tato společná aktivita může mít i pozitivní vliv na společný manželský život a že je možné se vytančit i z manželských krizí, když jsou chvíle, že se láska pomalu mění v lhostejnost. Jen je třeba se potkat ve správný čas s učiteli. Jako v životě. Byla jsem velmi ráda, že manžel svolil k navštěvování kurzu společenského tance, který jsme si navzájem nadělili pod strmeček. Co také stále vymýšlet, že? První absolvované hodiny (i několik let po sobě), kdy se cítíte jako absolutní dřeva pominou a začnete si společného tance užívat. Ač se zdá, že předešlá věta hovoří o cvičení kroků a kreací, tak je to zdání. Je to o nás, protože zdrojem své vlastní spokojenosti jsme vždy jen my sami a nikdo jiný to nemůže zařídit proti naší vůli a zároveň ani překazit, pokud to my sami nebudeme chtít. Pokud si myslíme, že zdrojem naší spokojenosti jsou druzí lidé a my zase jejich, pak nebudeme spokojeni nikdy (citace z knihy J. Gray Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, 1994) Žijeme v polaritním světě. Nikdo se nediví tomu, že máme kladný a záporný elektrický náboj, severní a jižní magnetický pól, den a noc, jin a jang, ano a ne. Když nás ale někdo o něco požádá, často odpovíme ano, přestože bychom raději řekli ne. Proč si lidé myslí, že ano je lepší než ne? A jak je to s otázkou, které pohlaví je lepší? Asi cítíte absolutní nesmyslnost této otázky. Možná jsme se dostali k jádru problému. Pokud netoužíme za každou cenu prosazovat svou pravdu, pokud umíme nejen poslouchat, ale doopravdy naslouchat tomu, co nám partner sděluje, pokud sami máme jasno, co v životě chceme a jsme sami spokojeni s tím, kdo jsme, pak taky respektujeme svého životního partnera a místo věčných hádek a soubojů můžeme spolupracovat. No a ideální místo pro trénink této spolupráce je taneční parket. On je na prvním místě, protože na tanečním parketu je pánem muž. On je ten kdo vede, on rozhoduje, co se bude tančit, on určuje která figura bude následovat. On musí vědět, co chce tančit a pak musí vyslat takový signál, aby ona přesně věděla, co má tančit. A když to ona pokazí, tak za to může on, protože ji špatně navedl. Tak co pánové, vezmete na sebe tak velkou zodpovědnost? A co ona? Ona je panenka. Loutka, která přesně poslouchá signály a okamžitě na ně reaguje. Nemá žádný vlastní názor a jen vnímá a nechává se vést. V dnešní době rovnoprávných žen nemít vlastní názor a jen poslouchat? To snad není možné, obzvlášť tehdy, když partner vede špatně nebo nevede vůbec. Od spousty žen jsem už slyšela, že jejich muž při tanci nevede. Na první pohled je to jednoduché. Aby tanec v páru fungoval, tak muž vede a žena se nechá vést a výsledkem této nádherné spolupráce je jejich společný tanec, souhra obou těl. Sportujeme na ledě Změřili jsme síly, dobrý odhad i cit při netradiční sportovní disciplíně ve firemním curlingovém turnaji. Zaměstnanci společností Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a IC TRADE, spol. s r.o. využili 11. května 215 jedinečnou příležitost zahrát si týmový sport, ve kterém se hráči snaží dopravit po ledu své kameny co nejpřesněji do vyznačeného prostoru. Curling proti sobě hrají dvě čtyřčlenná družstva, jejichž snahou je umístit a udržet co nejvyšší počet kamenů svého družstva co nejblíže ke středu cílových kruhů a současně v tomtéž zabránit soupeřící straně (vhodným umístěním svých odhozených kamenů nebo metením). Jediná hala v ČR umožňující celoročně hrát curling je v Brně. Po dobu dvou měsíců (duben-květen) tuto možnost nabízel i zimní stadion Sareza v Ostravě-Porubě. Za Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a IC TRADE hrálo celkem 8 týmů - DSO, DSV, OBROBNA, MODELÁRNA, IC TRADE, Lidské zdroje, OBCHOD, KŘJ+SERVIS. Ukázalo se, že nejenom dobře mířený odhozený kámen, síla, energie a razance, ale také ženský cit a jemný dotek mohou být velmi nápomocny k výbornému výkonu. O tom jsme se letos přesvědčili na vlastní kůži, neboť vítězem se stalo družstvo Lidské zdroje, které zastupovaly dvě ženy a dva muži, které si něžné pohlaví vypůjčilo z jiných útvarů. Na druhém místě se umístil tým Divize Slévárna odlitků a třetí místo obsadilo družstvo Obrobny. Gratulujeme a těšíme se na další ledové soupeře v příštím roce. Kateřina Bráblíková Specialista Útvaru Komunikace A pak ještě něco. Možná jste někdy viděli třeba i profesionální taneční pár, který perfektně uměl kroky a složité figury, ale jejich tanci něco chybělo. I když tančili spolu, nebylo to ono, protože ve skutečnosti tančil každý sám. Tanec v páru je neustálá komunikace, souhra těl, řeč očí, souznění s hudbou, která vás inspiruje. Na některou hudbu vám to tančí úplně samo a na jinou vám to vůbec nejde. Tady už zasahujeme do oboru muzikoterapie. Každý pár má jistě svůj nejoblíbenější tanec a myslím si, že to hodně souvisí s celkovým temperamentem tanečníků. Někdo preferuje standart, někdo tance latinské. Nedílnou součástí některých tanců je vášeň a vzájemné svádění. Ale je vůbec možné svádět někoho, s kým máte děti a žijete s ním víc než 25 let? Ano. A tady se milé tanečnice otvírá prostor pro vaši aktivitu (citace z práce L. Magerové, 214: Terapeutické možnosti společenského tance). Zvu Vás! Protančete se životem! Užijte si krásu spolupráce. Na se dozvíte o místech, kde tyto lidi potkáte. Přijďte se podívat. Olga Šnajdrová Technolog sportujeme 1 11

7 A NA ZÁVĚR Děti zaměstnanců jsme letos přivítali v sobotu 6. června 215 na Dětském dni v Dolní oblasti Vítkovic v prostorách naproti multifunkční auly GONG. V minulých letech dítka dostala od zaměstnavatele dárek ke Dni dětí ve formě vstupu do ostravské zoologické zahrady, a protože Dětský den v Dolní oblasti Vítkovic změna je život, letošní dětský den měl více nádech techniky. Pozvali jsme Vítkovický hasičský záchranný sbor, děti měly možnost nahlédnout do hasičského vozidla, nasadit si opravdovou přilbu a být chvíli hasičem. Mohly se blýsknout svou manuální zručností při sestavování originálního puzzle ve tvaru a barvách loga společnosti a při odlévání a malování loga ze sádry. Spousta dětí donesla obrázek do soutěže a ti z vás, kteří se Dětského dne nezúčastnili, si mohou přiblížit atmosféru v naší jídelně, kde jsou obrázky vystaveny. Děti si odnesly pár dárečků a navštívily Malý svět techniky U6, před kterým se celý dětský den odehrál a kam měli v tento den vstup zdarma. Sluníčko začalo pražit na náš stánek přesně ve 13. hod, kdy už poslední unavené děti vycházely z muzea plné dojmů, zážitků a nových poznatků. Věříme, že se Vám v DOV líbilo a těšíme se na naše ratolesti zase v zimě s Mikulášem. Redakce Pětatřicetkrát kolem Zeměkoule. Do práce na kole slaví rekord. Gratulujeme našemu zaměstnanci Aleši Pinkavovi z Útvaru Obrobna, který se umístil v kategorii Výkonnost ve městě Ostrava na 2. místě s celkově najetými kilometry. Bezmála milión a půl kilometrů má v nohách 7 28 účastníků letošní soutěže Do práce na kole, což by suma sumárum stačilo na objetí Zeměkoule celkem pětatřicetkrát. Účastníci mohou být na sebe pyšní, květnovou jízdou na kole totiž pomohli ušetřit zhruba 212 tun oxidu uhličitého, 1 tunu oxidu uhelnatého a mnoho jiných škodlivých látek způsobených automobilovou dopravou. V květnu se ale především soutěžilo. Každé město má svého nejvýkonnějšího jezdce či tým, zná i vítěze v pravidelnosti a mnozí přispěli svým námětem do cykloopatření. A kdo že vyhrál právě v našem městě se dozvíte na webových stránkách Za Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se soutěže zúčastnily týmy z Obrobny a IC TRADE - Zuzana Gajdušková, Marek Moravec, Aleš Pinkava, Tomáš Lach, Jiří Seles, Radim Jakel, Dušan Kminiak a Iveta Jíchová, všem patří naše uznání, přejeme jim spoustu dalších našlapaných kilometrů na kole. Aleš Pinkava UMĚNÍ Léto v INDUSTRIAL Gallery Léto bude v galerii pestré, přijměte prosím pozvání na připravované akce. Galerie dává šanci vycházejícím talentům a podporuje je na začátku jejich kariéry. Mezi takové patří i tři níže jmenovaní umělci, na jejichž výstavy Vás srdečně zveme. Vizuální potravu v podobě nejnovějších děl prezentuje Jan Vytiska (*1985). Jeho přístup k tvorbě může připomínat prvky koláže jen obrazně. Využívá nástroje vizuální kultury, hlavě tedy internet se mu stal inspirativní složkou. Hledá v něm bizarní příběhy a postavy. Scény si skicuje v počítači pomocí fotoshopu, staví je do nových souvislostí a poté maluje. Vytiska prezentuje své apokalyptické vize, nebo stylově přetváří motivy z Valašska. Jeho technika malby může evokovat naivní malbu, což je záměrem. Lukáč Kovačik je student OSU v Ostravě, jeho bakalářská práce byla vybrána u obhajob.. Výstavu zahájí kurátor Tomáš Knoflíček, který výběr inicioval. Diváci budou mít možnost vidět animace, video mapping, ale také malby. Výstava byla zahájena 3. června v 18. hod a potrvá do Dita Kaplanová, absolventka Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě bude prezentovat její jemné skici a malby. Kaplanová hledá inspiraci ve své paměti a fascinuje ji hra zkreslených vzpomínek, jakoby snů. Eliminuje barvu, používá převážně bílou a černou. Výstava bude zahájena a potrvá do Složení Redakční rady: Kateřina Bráblíková, Jan Kohout, Jan Mokrý, Jan Lukáš, Jindřiška Ondroušková, Tomáš Folta, Tomáš Dolba, Lenka Solnická, Miroslav Herda, Janina Szturcová, Miroslav Matula, Radim Kelner, Václav Martinů, Tomáš Válek Vydavatel: Vítkovické slévárny, spol. s r.o., Halasova 294/1, 76 2 Ostrava-Vítkovice, Grafická úprava, DTP a tisk: Agentura API s.r.o. Náklad 5 ks, neprodejné.

Spolupráce s firmou Caterpillar

Spolupráce s firmou Caterpillar Zpravodaj č. 1/2015, časopis zaměstnanců společnosti V ítkovické slévárny, spol. s r.o. Zpravodaj 1 Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dostává se Vám do rukou první číslo firemního čtvrtletníku v tomto

Více

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers Zpravodaj 3 Zpravodaj č. 3/214, časopis zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 25 let výroby odstředivě litých válců Str. 2 Zasaď si svůj strom Pokračujeme v konceptu Zelené slévárny,

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Ruští zákazníci chtějí naše odlitky

Ruští zákazníci chtějí naše odlitky Zpravodaj 3 Zpravodaj č. 3/213, časopis zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. Nový soustruh GEORG na Obrobně str. 5 Str. 4 Projekt KVALITA pokračuje Hlavním posláním projektu, do něhož

Více

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery duben / 2012 www.kovosvit.cz představujeme střípky ze světa pozvánka Plechárna Čína Den otevřených dveří strana 4 strana

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA Soutěž ve spolupráci se značkou Volkswagen Chcete vyhrát HORSKÉ KOLO? Co pro to musíte udělat? Více na str. 67 WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2014 30 Kč 1,40 EUR 3D tiskárna už dokáže

Více

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 novinky ze světa obráběcích strojů DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery www.kovosvit.cz MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009 Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4 Balíková služba v ČR 5 Kombinace kamionu a železnice 6 7 Nové webové stránky 10

Více

10 Běžec s olympijskou pochodní

10 Běžec s olympijskou pochodní 1 společnost 1 celosvětové společenství 1 časopis/arcelormittal Ostrava/Srpen 2012, ročník III., číslo 7 10 Běžec s olympijskou pochodní Daniel Suchanek byl jedním z 8000 běžců, kteří nesli olympijskou

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více

S novými hodnotami do nového roku

S novými hodnotami do nového roku e š a n číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y Un i p e t r o l ročník 8 aktualita leden 2014 úvodník S novými hodnotami do nového roku Těším se na projekty letošního

Více

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI.

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. Akademik VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. 2012 3 Z obsahu Úspěšní absolventi... 16-19 Ivo Vondrák: Networking mezi univerzitou a aplikační sférou je klíčový... 10 Studenti

Více

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček 3-4 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009 Ohlédnutí V minulém úvodníku jsem psal o dvou akcích, při kterých svojí účastí

Více

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 Strojírenský speciál MSV 2014 MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 56. mezinárodní strojírenský veletrh 9. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů MSV 2014 IMT 2014 MSV 2014

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO

AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO EDITORIAL OBSAH Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se konec roku 2013, tak co o něm říci? Nejdůležitějším úkolem tohoto roku bylo přestavit laborační linku a přitom neohrozit dodávky našim zákazníkům.

Více

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkanem Fakulty strojní str. 5 O výzkumu a Výzkumném energetickém centru str. 7-9 Prevence především str. 10 Akademická

Více

Připravujeme celozávodní zarážku

Připravujeme celozávodní zarážku N O V I N Y Z A M Ě S T N A N C Ů s p o l e č n o s t í A, Č ČÍ SÍ SL O L O I V I / dl ue db e n 2 0 15 VÝSTAVBA ENERGETIKY - BŘEZEN 2015 I lyžaři mají svůj Mount Everest pozvánka na den dětí strana 3

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů. Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol

Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů. Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol OBSAH 1 SLOVÁCKÉ STROJÍRNY 3 2 BORSODCHEM MCHZ, s. r. o. 6 3 BAYER s. r. o.

Více

1993 2013 20 let. Propelety s.r.o. další pilíř AXIOM TECH. Informační zpravodaj AXIOM TECH

1993 2013 20 let. Propelety s.r.o. další pilíř AXIOM TECH. Informační zpravodaj AXIOM TECH Informační zpravodaj AXIOM TECH 1993 2013 20 let AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb 20 LET AXIOM TECH Společnost AXIOM TECH zahájila svoji činnost v roce 1993 distribucí a

Více

Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 1 2013. Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne

Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 1 2013. Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne Open Mine č. 1 2013 Magazín společnosti New World Resources interview Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne technologie Doly na Karvinsku propojilo pod zemí unikátní důlní dílo téma Moravskoslezský

Více

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet Václav Veverka: Stát šetří, a pak zbytečně utrácí str. 18 číslo 6 l 16. 6. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Služby málem za hubičku Drobné

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více