Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s.

2 Výroční zpráva 2011

3 Obsah Mise Úvodní slovo Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci Externí spolupracovníci Programové oblasti a projekty Otevřené společnosti Společnost bez diskriminace ProEquality Fungující veřejná správa Otevřete.cz Policie jako služba občanům ProPolice Kultura jako základní pilíř společnosti ProCulture Hotel Prokopka Dárci Finanční přehledy Výroční zpráva 2011

4 Mise Otevřená společnost, obecně prospěšná společnost, přispívá ke konsolidaci demokracie v České republice rozvojem principů a prosazováním politik založených na kultuře práva a právního státu, demokratické formě správy státu a ochraně lidských práv. Otevřená společnost, o.p.s. realizuje programy a projekty v oblastech, které souvisí s budováním rozvinuté občanské společnosti. Prosazuje principy demokracie a právního státu, zavádí nové přístupy a pracuje jako programová laboratoř. Poskytuje prostor novým iniciativám, které kombinují příklady dobré praxe s prosazováním systémových změn a zároveň slouží jako zdroj informací, analýz a know-how. Výroční zpráva

5 Úvodní slovo Otevřená společnost, o.p.s. v roce 2011 Na první pohled by se mohlo zdát, že Otevřená společnost, o.p.s. v roce 2011 neiniciovala žádné nové programy a jednotlivá centra pokračovala v plnění svých programových strategií. Přesto se v rámci jednotlivých center uskutečnila celá řada zajímavých iniciativ, které si zaslouží pozornost. Za všechny bych ráda zmínila konferenci na téma ČR a fenomén prostituce, kterou připravilo Centrum ProEquality. Konference představila vývoj právní úpravy prostituce v Čechách, přinesla srovnání odlišných pohledů právních úprav prostituce v Nizozemí a Švédsku a poskytla prostor k odborné diskuzi přítomných komunálních politiků s experty a odbornou veřejností. Konference přispěla ke zvýšení povědomí odborné veřejnosti a politické reprezentace v ČR o fenoménu prostituce, možnostech právní úpravy a jejím vlivu na práva osob zabývajících se prostitucí. Centru ProPolice se ve spolupráci s Ligou lidských práv podařilo prosadit zásadní změny do Zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů. Díky těmto změnám je nově zřízený úřad povinen kromě vyšetřování a odhalování trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů také sledovat a vyhodnocovat informace o jejich protiprávní činnosti, navrhovat opatření pro předcházení této protiprávní činnosti a vydávat metodická doporučení bezpečnostním sborům. Program Otevřete.cz provozuje v rámci svých aktivit, zaměřených na posilování schopnosti občanů účinně uplatňovat své právo na informace, již téměř 10 let právní poradnu. V roce 2011 se na poradnu obrátilo více než 350 tazatelů. Jeden z případů, který poradna řešila, se týkal zveřejnění výše odměny úředníka Magistrátu města Zlín. Soud vynesl v této kauze průlomový rozsudek, kterým potvrdil právo veřejnosti tuto informaci znát. Rok 2011 byl posledním rokem, ve kterém při Otevřené společnosti, o.p.s. fungovalo jedno z prvních jejích center, a to Centrum ProCulture. Nově založené občanské sdružení ProCulture převzalo dosavadní know-how, kontakty a stávající aktivity a bude tak pokračovat ve snaze o prosazení změn v praxi kulturní politiky, managementu kultury a managementu umění, s poukazem na posilování vnímání pozitivní role umění a kultury ve společnosti. Otevřená společnost, o.p.s. se od dubna 2011 ujala správy budovy, která je v nadačním jmění její zakladatelky Nadace OSF Praha. Správa budovy by měla přinést Otevřené společnosti finanční zdroje, které přispějí k nezávislosti této neziskové organizace k prosazování jejích cílů. Jménem správní rady bych ráda poděkovala všem zaměstnancům a externím spolupracovníkům za jejich práci a úsilí, kterým přispěli ke zdárné realizaci projektů Otevřené společnosti. Zdenka Almerová, předsedkyně správní rady 5 Výroční zpráva 2011

6 Správní rada Zdenka Almerová, předsedkyně Robert Basch, člen Marta Pišoft Kozáková, členka Dozorčí rada Vlasta Hirtová, předsedkyně Ivana Stočesová, členka Ladislava Šonová, členka Zaměstnanci Lenka Bedrnová, hotel Prokopka (od dubna 2011) Lucie Benešová, hotel Prokopka (od dubna 2011) Daniela Jasovská, centrum Pro Police (do dubna 2011) Marie Jerošová, hotel Prokopka (od dubna 2011) Zuzana Jiránková, ředitelka (od 21. června 2011) Zuzana Hlucháňová, centrum ProEquality (od května 2011) Veronika Holečková, hotel Prokopka (od dubna 2011) Alena Králíková, centrum ProEquality (do března 2011) Petra Kubálková, centrum ProEquality (do ledna 2011) Jana Mravcová, manažerka programů Otevřete.cz a Sociální ekonomika Jiří Müller, hotel Prokopka (od dubna 2011) Míla O Sullivan, koordinátorka Centra ProEquality Pavla Pocnerová, asistentka Ondřej Skalník, koordinátor centra ProPolice Marta Smolíková, ředitelka, manažerka Centra Pro- Culture,(do února 2011) Petr Svatoš, IT manažer Michal Tošovský, manažer centra ProPolice Zuzana Vránová, účetní Lenka Zemanová, koordinátorka Centra ProCulture a rozvoje organizace Externí spolupracovníci Centrum ProEquality Kateřina Vyžvaldová, Blanka Hančilová, Barbara Havelková, Tereza Čáslavská Wennerholm, Tereza Hendlová, Dita Jahodová, Petra Kubálková, Jaroslava Mildorfová, Kristýna Limanová, Zlata Žahourková, Tomáš Dopita, Markéta Lajdová, Tereza Mitošinková, Klára Čmolíková Cozlová, Alžběta Čechráková, Ondřej Horký program Otevřete.cz Oldřich Kužílek, Šimon Hradílek, Tomáš Holenda, Adriana Krnáčová, Martin Fendrych, Břetislav Rychlík, Dana Bérová, Jaroslav Winter, František Korbel, Hana Marvanová, Petr Kolman, Emília Sičáková-Beblavá Výroční zpráva

7 Společnost bez diskriminace Centrum ProEquality je nezávislé a nepolitické myšlenkové centrum spojující výzkum a aktivismus zaměřený na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a posilování ekonomického, sociálního a politického postavení žen v české společnosti, i na mezinárodní úrovni. Hlavním cílem centra je identifikovat a analyzovat genderové nerovnosti a přispívat k jejich odbourávání mj. prostřednictvím formování a rozvoje veřejné politiky podporující rovné příležitosti žen a mužů a otevíráním odborné, veřejné i politické diskuze o genderové tématice a uplatňování žen a mužů ve společnosti. Školení týmu genderových auditorek a auditorů. Podpořeno: Program OPLZZ Projekty realizované v roce 2011 Genderové audity a plány rovnosti Cílem projektu je prohloubit povědomí zaměstnavatelů v regionech o stavu rovných příležitostí žen a mužů v jejich podnicích a vytvořit ve spolupráci s nimi nástroje k jejich posilování prostřednictvím podpory politik slaďování rodinného a soukromého života. Trvání projektu: 1. února července 2012 Posilování kapacit rozvojových NNO v začleňování genderu Cílem projektu bylo posílit odbornost a kapacity rozvojových NNO v oblasti začleňování genderu do rozvojových projektů v zohledňování tématu a přispět tak k větší efektivnosti české zahraniční rozvojové spolupráce a větším dopadům na snižování chudoby. Trvání projektu: 1. ledna prosince 2011 Podpořeno: Ministerstvo zahraničních věcí Zvyšování povědomí o právech osob zabývajících se prostitucí Cílem projektu bylo prohloubit a problematizovat veřejnou diskuzi o regulaci prostituce v ČR a obohatit ji o perspektivu lidských práv a genderové rovnosti. Projekt je realizován pod odborným vedením Dr. Blanky Hančilové a JUDr. Barbary Havelkové. Trvání projektu: 8. srpna září 2011 Podpořeno: Friedrich-Ebert-Stiftung e.v., zastoupení v České republice Setkání auditorských týmů se zastupujícími z firem. 7 Výroční zpráva 2011

8 Podpora think tanku Projekt podporující analytickou činnost zaměřenou na veřejné politiky a posilování veřejné diskuze v oblasti genderové problematiky. Jedno ze stěžejních témat, které projekt řeší, je penzijní reforma z hlediska dopadu na ženy a muže. Trvání projektu: 27. července 2010 až dosud Debatní setkání v rámci projektu Podpora Think tanku. Úspěchy Konference ČR a fenomén prostituce Jednou z klíčových aktivit projektu Zvyšování povědomí o právech osob zabývajících se prostitucí byla konference ČR a fenomén prostituce, která poskytla přehled o vývoji právní úpravy prostituce v ČR, o současných trendech právní úpravy v Evropě a srovnání právních úprav prostituce v Nizozemí a Švédsku. Na konferenci byly dále představeny výsledky původního výzkumu mediálního diskurzu o prostituci a závěry původního výzkumu názorů veřejných činitelů. V roce 2012 bude v nakladatelství SLON publikována kniha obsahující odborné texty, které byly na konferenci představeny. Závěry a prezentace z konference jsou ke stažení zde: Prezentace expertek projektu: cz/articles.html?articleid=416 Závěry a doporučení expertek k návrhu zákona o regulaci prostituce podávaného Magistrátem hlavního města Prahy: data/008/ pdf Publikace Gender in Development Matters: Resource book and training kit for development practitioners Tento výukový materiál vznikl v rámci projektu Posilování kapacit rozvojových NNO v začleňování genderu za spolupráce s pracovní skupinou Gender Českého fóra pro rozvojovou spolupráci. Publikace je určena rozvojovým NNO, jejich partnerským organizacím nebo i státním institucím. Manuál čerpá z osvědčených zahraničních zdrojů a zároveň je propojen s českým kontextem prostřednictvím případových studií rozvojových projektů českých NNO. Debatní setkání v rámci projektu Podpora Think tanku. Podpořeno: Nadace Open Society Fund Praha Manuál v angličtině je ke stažení zde: Série diskuzí k aktuálním tématům rovných příležitostí žen a mužů Centrum ProEquality uskutečnilo v rámci projektu na rozvoj think tanku několik veřejných debat vycházejíce z publikace Ženy a česká společnost: Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) vydané v předešlém roce za přispění řady autorů a autorek z neziskové i akademické sféry. Jedna z debat byla soustředěna na téma ženy a média a kladla si otázku Jsou ženy Výroční zpráva

9 v médiích přehlížené, pro média neviditelné nebo na mediální přítomnost neaspirují? Další diskuze řešila téma Jak efektivně k rovným příležitostem přistupuje státní správa? Centrum ProEquality se dále podílelo na debatě Ženy a leadership v globalizujícím se světě, kterou u příležitosti Mezinárodního dne žen pořádala Nadace Open Society Fund Praha a velvyslanectví USA v Praze. Série debat bude pokračovat v roce 2012 s tématem penzijní reformy z genderového hlediska. Analýza Romské ženy a možnosti podnikání: Případ Roudnice nad Labem Na začátku roku 2011 vydalo Centrum ProEquality analýzu Romské ženy a možnosti podnikání: Případ Roudnice nad Labem, která zkoumá, jaké jsou možnosti a překážky vstupu romských žen na trh práce a jakou roli by romské ženy mohly hrát při integraci sociálně znevýhodněných rodin. Autorky analýzy Kateřina Vyžvaldová a Petra Kubálková se zaměřily na oblast Roudnice nad Labem, kde proběhlo 24 hloubkových rozhovorů s romskými ženami žijícími v tzv. sociálně vyloučeném prostředí. Autorky představují některé z možností, které by napomohly větší zaměstnanosti romských žen především podpora uplatnění žen na trhu práce prostřednictvím job klubů, poradenství, rekvalifikačních kurzů, možnost samostatného podnikání žen na živnostenský list či založení sociální firmy odpovídajícím subjektem, která by ženy zaměstnala. Analýza je ke stažení zde: res/data/008/ pdf Webové stránky Facebook Zapojení do poradních orgánů vlády Rada vlády pro nestátní neziskové organizace Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života u Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů u Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Členství v platformách zastupování Otevřené společnosti, o.p.s. v platformě českých ženských organizací Česká ženská lobby zastupování Otevřené společnosti, o.p.s. v platformě organizací zabývajících se rozvojem lidských práv ve světě DEMAS zastupování Otevřené společnosti, o.p.s. v platformě rozvojových organizací FORS Seminář ČR a UN Women Centrum ProEquality ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze uspořádalo u příležitosti prvních sto dní nové agentury OSN UN Women odborný seminář ČR a UN Women. Seminář si kladl za cíl objasnit vznik a poslání nové agentury UN Women a nastínit možné způsoby angažovanosti ČR od využití normativních nástrojů OSN jako je Pekingská akční platforma nebo Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) až po finanční podporu nové entitě prostřednictvím multilaterální rozvojové spolupráce ČR. 9 Výroční zpráva 2011

10 Fungující veřejná správa Cílem programu Otevřete je podporovat občany ve schopnosti účinně uplatňovat své právo na informace a podporovat jejich aktivní zapojování do rozhodovacích procesů veřejné správy. Ve spolupráci s povinnými subjekty si klademe za cíl, zvyšovat úroveň a kvalitu poskytovaných informací a prosazovat právní úpravy podporující otevřenost veřejné správy. Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím poradenství, hodnocením informační úrovně úřadů, strategickou litigací a dalších aktivit projektu, které jsou realizovány celoročně již od roku INFOLIGA Infoliga hodnotí informační úroveň webů úřadů a zároveň generuje statistické údaje o jednotlivých typech informací. Měření se provádí z hlediska otevřenosti procesu rozhodování, protikorupčních nástrojů, informací o osobní odpovědnosti představitelů (například záznamy jednání, záznamy hlasování, přehledy veřejných zakázek). V roce 2011 byla zahájena její restrukturalizace a nová verze bude spuštěna v první polovině roku 2012 Projekt podporuje/podpořila Nadace Open Society Fund Praha Projekty realizované v roce 2011 Poradna Otevřete.cz Hlavní aktivitou projektu je oblast poradenství, která probíhá prostřednictvím webové poradny a individuálních konzultací. Poradna je využívána nejen občany, ale i zástupci/kyněmi úřadů nebo novináři/kami. Projekt podporuje/podpořila Nadace Open Society Fund Praha SOUTĚŽ x OTEVŘENO 2011 Soutěž Otevřeno x Zavřeno hodnotí kvalitu poskytovaných informací občanům ze státní správy. V roce 2011 proběhl již 9. ročník a vítězové informační činy byly vyhlášeny v kategorii Otevřeno, Zavřeno a Cena veřejnosti. Hlavní cenou jsou smaltované cedule s názvem úřadu, které jsou na slavnostním vyhlášení u příležitosti Mezinárodního dne informací předány zástupcům/kyním úřadů. Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra České republiky DESATERO OTEVŘENÉ OBCE V rámci vzdělávacích aktivit byl vytvořen materiál pro obce a města, který byl elektronicky rozeslán úřadům a který se věnoval problematice v oblasti otevřenosti úřadu. Projekt podporuje/podpořila Nadace Open Society Fund Praha Projekt podporuje/podpořila Nadace Open Society Fund Praha Projekt podpořil/podporuje Výroční zpráva

11 Úspěchy Poradna projektu Otevřete.cz Prostřednictvím webové poradny bylo v období 1 12/2011 vloženo a zodpovězeno 169 dotazů. ( a poradna pro zastupitele/ky a novináře/ky ve stejném období vyřídila 205 dotazů. Mezi zajímavé případy, které zaznamenala i média, byl případ pana Maděry, který se domáhal informace o výši odměny úředníka Magistrátu města Zlín. Tento případ stál i za průlomovým rozsudkem NSS č. j. 5 As 57/ ze dne 27. května 2011, o právu veřejnosti znát tuto informaci. Dalším případem z poradny, který byl medializován, byl případ Magistrátu hl. m. Prahy v kauze vydávání registračních značek aut. Žadatel požádal o vydání podkladů k postupu při jejich udělování. Magistrát tyto informace nevydal, a proto případ končil podáním návrhu na výkon rozhodnutí. O. Kužílek z Otevřete.cz a J. Baxa z Nejvyššího správního soudu.. O. Kužílek z Otevřete.cz a T. Langášek z Ústavního soudu ČR. 3. cenu získalo město Kuřim Za nadstandardní úroveň poskytování informací. Kuřim prolamuje mnohá zdánlivá tabu (např. podklad pro jednání zastupitelstva města poskytuje předem na webu, podporuje konkurující sdělovací prostředky mimo radnici). (68 bodů) Autor grafu: Oldřich Kužílek Soutěž Otevřeno x Zavřeno 2011 V devátém ročníku bylo přijato 127 nominací, které hodnotila odborná porota i veřejnost. Hlavní cenu v kategorii OTEVŘENO 2011 získal Nejvyšší správní soud za rozsudek č. j. 5 As 57/ ze dne 27. května 2011, podle kterého mají úřady povinnost poskytnout informace o platech a odměnách ve veřejné správě. NSS tímto rozsudkem přiblížil Českou republiku k obvyklé praxi poskytování těchto informací v demokratických státech. (89 bodů) 2. cenu získal Ústavní soud ČR Automatizovaný informační systém Nalus má rozhraní, ze kterého lze získávat data jednoduše statisticky zpracovatelná v el. podobě, jako databázový soubor. (73 bodů) D. Sukalovský, starosta města Kuřim s kolegy. 1. cenu ve speciální oblasti Veřejné zakázky a dotace získal Kraj Vysočina za E-dotace kraje Vysočina zveřejnění všech krajských dotací. Internetový rejstřík krajských příspěvkových organizací (81 bodů) Hlavní cenu v kategorii ZAVŘENO 2011 v oblasti účast veřejnosti na rozhodování získala obec Šestajovice za Vyloučení opozičních zastupitelů z tzv. neveřejných 11 Výroční zpráva 2011

12 V kategorii ZAVŘENO (365 hlasů) zvítězila Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, která zneužívá svůj web a Facebook k jednostrannému informování. L. Joukl, kraj Vysočina. pracovních porad zastupitelstva, aby nevynášeli informace veřejnosti (75 bodů) V oblasti přístup k informacím byly uděleny dvě první ceny. Vítězem v kategorii ZAVŘENO 2011 v oblasti přístup k informacím získalo Městské státní zastupitelství Praha za to, že odmítalo zveřejňovat poskytnuté informace. Absurdita, kdy orgán, vymáhající jménem státu uplatňování zákonů, je sám nedodržoval. (54 bodů) Druhým vítězem v kategorii ZAVŘENO 2011 v oblasti přístup k informacím : Městský soud Praha za to, že odmítá zveřejňovat poskytnuté informace ustanovení zákona jednoduše ignoruje. Soud ani po zjištění, že porušuje zákony, nezjednal nápravu (trvá dosud). Pohrdání právem, jehož prosazováním je pověřen. (54 bodů) 1. cenu v kategorii ZAVŘENO 2011 v oblasti svoboda projevu, šíření informací pro MČ Praha 11. Rada MČ Praha 11 rozhodla, že znepřístupní staré přenosy ze zastupitelstva a nové nebude pořizovat. Učinila tak po konání mimořádných bouřlivých zastupitelstev k prošetření činnosti ABL. Výrazně tak snížila transparentnost. (63 bodů). Poprvé v historii soutěže si převzal osobně cenu zástupce radnice. OTEVŘENO x ZAVŘENO 2011 CENA VEŘEJNOSTI Letos počtvrté udělila ceny také veřejnost hlasováním na internetu. Hlasování o stejných nominacích, jako byly předloženy odborné porotě, se zúčastnilo 4630 hlasujících. V kategorii OTEVŘENO (538 hlasů) zvítězil Ing. Jiří Kotek, odvolaný radní Karlových Varů nominovaný za prosazení změn na radnici (zlepšení jednacího řádu zastupitelstva města vystoupení veřejnosti, zavedení diskuze v periodiku, zlepšení zadávání veřejných zakázek (od 50 tis. Kč do zákonného rámce). Desatero otevřené obce Mezi témata, která byla zpracovaná pro úřady (zaměstnance i zastupitele) z pohledu poskytování informací, patřila například problematika veřejných zakázek, vyhotovení zápisů zastupitelstva nebo zveřejňování zvukových a obrazových záznamů. Deset témat je umístěno v knihovně webových stránek Otevřete.cz otevrete.cz/knihovna/desatero-otevrene-obce/ Zlatý Erb 2011 Mezi další aktivity programu patří spolupráce s organizací Zlatý Erb, která pořádá stejnojmennou soutěž. Tato soutěž podporuje modernizaci veřejné správy, zejména na lokální úrovni a Otevřená společnost, o.p.s. je odborným garantem sekce povinně zveřejňovaných informací. V roce 2011 tak opět hodnotila finalisty krajských kol. V kategorii obce byla nejlépe hodnocena obec Blešno, Libochovany a Okříšky jejichž kvalita poskytovaných informací je na velmi vysoké úrovni. V kategorii města to pak bylo město Holice, které však mělo horší bodové skóre než výše uváděné obce. Více na Všechny výše uváděné informace jsou k dispozici na webových stránkách projektu a Návštěvnost stránek za rok 2011 se pohybuje na úrovni unikátních návštěv. Členství v poradních orgánech vlády: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace Poradní sbor pro boj proti korupci vicepremiérky Karolíny Peake Spolupráce s dalšími institucemi: Ministerstvo vnitra ČR, Kancelář veřejného ochránce práv, FOAInet, Oživení, o.s., Ekologický právní servis, o.p.s., Transparency International Česká republika, o.s., IURe, Respekt institut, Fond Otakara Motejla, Smaltovna Gaen Výroční zpráva

13 Policie jako služba občanům Cílem ProPolice je přispívat k tomu, aby Policie ČR nebyla převážně represivní složkou, odtrženou od očekávání veřejnosti. Usilujeme o to, aby policisté uměli a mohli používat své dovednosti a oprávnění k cílené a co nejúčinnější prevenci kriminality. Chceme, aby se na místní úrovni policisté aktivně podíleli na vytváření prostředí, které není příznivé pro protiprávní jednání. Výchozím bodem pro toto pojetí policejní činnosti je filozofie community policing, jež staví na schopnosti policie hledat viditelná, srozumitelná a trvalá řešení bezpečnostních problémů na místní úrovni ve spolupráci s přirozenými partnery, mezi něž patří občané a jejich iniciativy, nevládní neziskové organizace, obce, instituce veřejné správy, média a podnikatelské subjekty. Prosazení této filozofie provází celá řada organizačních změn v policii, na jejichž prosazování se snažíme působit způsobu distribuce odpovědnosti a rozhodovacích pravomocí jednotlivých policistů, hodnocení činnosti policistů, změn obsahu a systému vzdělávání a jeho provázání s kariérním řádem, změn v přístupu k sbírání informací o trestné činnosti i o vnitřním fungování policie a ve způsobu práce s nimi. Promotion of Crime Prevention Through Community Policing in Talsu Police Department (partner) Víceletý projekt, jehož nositelem je Lotyšská státní policie a ProPolice v něm figuruje pouze jako partner. Cílem projektu je prosazení filozofie community policing a důrazu na prevenci kriminality v činnosti lotyšské policie. Trvání projektu: 9/2009 4/2012 Podpořeno: Evropská komise, program Prevention of and Fight against Crime Increasing Police Accountability through Smart Display of Crime Data Jednoroční projekt, zahájený v prosinci 2011, zaměřený na refining publikovaných dat o trestné činnosti tak, aby data byla využitelná širokou škálou osob a institucí občany, nevládními organizacemi, médii a samosprávou. Trvání projektu: 12/ /2012 Podpořeno: Open Society Institute Think Tank Fund Projekty realizované v roce 2011 Advocacy for consolidation of community policing within structure of Czech police Víceletý projekt, zaměřený na formulování obsahu policejní činnosti a struktury vzdělávání policistů z pohledu community policing. Trvání projektu: 1/2009 7/2012 Podpořeno: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Podpora rozvoje policejní práce prostřednictvím policejního programu Otevřené společnosti, o.p.s. Víceletý projekt, určený ke kofinancování ostatních projektových aktivit Centra ProPolice. Trvání projektu: 6/2008 7/2012 Podpořeno: Nadace Open Society Fund Praha 13 Výroční zpráva 2011

14 Úspěchy Prosazení změn do zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů Od ledna letošního roku funguje nový úřad pro veřejnou kontrolu činnosti policie, celníků a vězeňské služby Generální inspekce bezpečnostních sborů. Díky iniciativě ProPolice (společně s Ligou lidských práv) se podařilo do zákona prosadit nové úkoly tohoto úřadu. Kromě vyšetřování a odhalování trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů je nově GIBS povinna také sledovat a vyhodnocovat informace o jejich protiprávní činnosti, navrhovat opatření pro předcházení této protiprávní činnosti a vydávat metodická doporučení bezpečnostním sborům. Elearningový kurz Community policing a prevence kriminality na místní úrovni Ostrou zkouškou prošel dvanáctitýdenní elearningový kurz pro policisty na téma Community policing a prevence kriminality na místní úrovni. Ve spolupráci s Vyšší policejní školou MV v Brně byl kurz pilotně začleněn do vzdělávacího programu Bezpečnostně právní činnost a představen zástupcům Odboru prevence kriminality MV ČR. V prvním pilotním běhu se kurzu zúčastnilo 17 policistů a policistek z celé ČR, včetně pedagogů VPŠ MV v Brně. Analýza vzorců trestné činnosti jako základní nástroj kontroly kriminality Analýzu vzorců trestné činnosti popisuje manuál Analýza kriminality v 60 krocích, který jsme vydali v roce V ní popsané principy preventivní činnosti inspirovaly některé zásadní vládní dokumenty, které vznikly v uplynulém roce např. Strategii prevence kriminality na léta 2012 až 2015 či Analýzu reformy policie. Publikace Analýza kriminality v 60 krocích je postupně distribuována těm, kdo o ni projeví zájem (neadresnou, plošnou distribuci jsme zavrhli jako neefektivní šíření v ní obsaženého know-how). Do dnešního dne bylo rozdáno cca 300 kusů publikace individuálním odběratelům převážně z řad policistů Policie ČR a obecních policií. Dvě stovky kopií distribuoval Odbor prevence kriminality MVČR do sítě svých koordinátorů prevence kriminality na městských úřadech. Podklady mapové analýzy vloupání do vozidel v Třinci. Řešení místních problémů bezpečnosti v Praze a Třinci V průběhu roku jsme se domluvili na spolupráci s místními odděleními PČR Praha-Holešovice a Praha-Košíře a s obvodním oddělením PČR Třinec. Cílem spolupráce je testovat výše zmíněné analytické přístupy v praxi. Prvním výstupem v této oblasti je situace poskytovatele sociálních služeb pro osoby bez domova na území pražských Holešovic. Eskalující konflikt mezi uživateli služeb a místními obyvateli se podařilo díky vstupní analýze a následné postupné práci policisty s územní odpovědností, zástupců poskytovatele sociálních služeb, městské části, majitelů bytů v okolí a dalších partnerů vyřešit a dohodnout pro všechny strany přijatelná pravidla poskytování služeb pro osoby bez domova. Odvrácen tak byl i tlak místní veřejnosti na jeho zrušení a přesunutí do jiné městské části. Od vstupní prezentace kurzu k předávání osvědčení o absolvování. Akreditovaný kurz MVČR pro styčné důstojníky policie pro práci s menšinami Pro Odbor bezpečnostní politiky MVČR jsme připravili přednášku do akreditovaného kurzu pro styčné Výroční zpráva

15 důstojníky policie pro práci s menšinami na téma etnické profilování a princip etnické neutrality. Prvním během kurzu prošlo cca 150 policistů PČR z různých míst ČR a různých profesních zařazení. Spolupráce s dalšími institucemi: Ministerstvo vnitra ČR (Odbor prevence kriminality, odbor bezpečnostní politiky), Vyšší policejní škola MV v Brně, Policie ČR (MOP Praha-Holešovice, MOP Praha- -Košíře a OOP Třinec), Liga lidských práv, Vlasts Policija (Státní policie Lotyšsko), CEPOL (Evropská policejní akademie) 15 Výroční zpráva 2011

16 Kultura jako základní pilíř společnosti Základním posláním centra ProCulture je prosazovat myšlenku, že pro rozvoj otevřené společnosti je nezbytná zdravě fungující kultura. Cílem centra je prosazovat změny v praxi kulturní politiky, managementu kultury a managementu umění s poukazem na posilování vnímání pozitivní role umění a kultury ve společnosti. V roce 2011 prošlo centrum ProCulture celkovou transformací, v červnu 2011 padlo rozhodnutí o oddělení programu ProCulture od Otevřené společnosti, o.p.s., v srpnu 2011 bylo založeno ProCulture občanské sdružení, které k 1. lednu 2012 převzalo veškerou činnost a aktivity stávajícího centra ProCulture, přičemž Otevřená společnost již nadále nebude v této oblasti působit. ProCulture občanské sdružení procházelo oddělením od Otevřené společnosti v režimu spin off, což znamená, že přebralo dosavadní know-how, kontakty, projekty a má kontinuitu obsahovou i personální s původním centrem ProCulture při Otevřené společnosti, o.p.s. Projekty realizované v roce 2011 Transformace ProCulture Cílem projektu podpořeného Nadací Open Society Fund Praha bylo ukončit činnost centra ProCulture v rámci Otevřené společnosti, o.p.s. a založit občanské sdružení ProCulture, převést do něj stávající aktivity, připravit nové projekty, realizovat fundraisingovou kampaň, a pokračovat jako samostatný právní subjekt (červen 2011 březen 2012). Trvání projektu: červen 2011 březen 2012 Podpořeno: Nadace Open Society Fund Praha ProCulture Watch Cílem projektu je sledování a komentování provádění kulturní politiky, dobré i špatné praxe v ČR, podpora Nadace OSF Praha (červen 2011 červen 2012). V rámci projektu ProCulture využívalo především výsledků vlastní výzkumné práce a věnovalo se následujícím tématům: Státní fond kultury ČR fond založený v roce 1992 byl následně vytunelován, v posledních letech nefungoval, neboť neměl Radu, která by peníze rozdělovala. MK za ministra Jehličky prosadilo až do třetího čtení PSP zákon na zrušení tohoto fondu, který nikdy nebyl financován ze státního rozpočtu jako je tomu u řady jiných státních fondů. ProCulture dlouhodobě apelovalo na MK ve spolupráci s dalšími organizacemi, aby Fond byl oddlužen a zprovozněn. V červnu 2011 byla ředitelka ProCulture navržena Hereckou asociací na členství v Radě, v prosinci byla zvolena Poslaneckou sněmovnou parlamentu. První jednání Rady proběhlo v lednu 2012, přičemž v tomto roce by Fond měl opět začít rozdělovat peníze, které nově budou i z části výnosů reklamy na ČT. Návrh zákona o kinematografii ProCulture dlouhodobě spolupracuje s MK na formulaci jednak Koncepce podpory kinematografie, která již byla přijata vládou a dále na novém zákonu o podpoře audiovize. ProCulture vstupovalo do připomínek a průběžně konzultovalo dílčí témata. Jde o výsledek dlouholetého úsilí filmařské obce dosáhnout změn v přístupu státu k této oblasti. Návrh zákona o kinematografii byl Ministerstvem kultury předán vládě, čeká se na jeho projednání. Konkurenceschopnost ČR a role české diplomacie v září 2011 dostalo ProCulture příležitost vést panel v rámci školení velvyslanců na MZV na téma Konkurenceschopnost ČR a role české diplomacie. Jednalo se po letech o zcela první akci, která se na tak vysoké úrovni zabývala kulturou. Kreativní odvětví a evropské fondy ProCulture s Divadelním ústavem Institutem umění upořádalo v prosinci 2011 na Nové scéně Národního divadla diskuzní seminář Kreativní odvětví a evropské fondy možnosti podpory kulturních a kreativních průmyslů z evropských fondů v ČR. Seminář byl zaměřen na možnosti čerpání evropských fondů po roce Akce se zúčastnilo na 280 lidí, poprvé zde vystoupili také zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Czech Investu a dalších klíčových institucí. Trvání projektu: červenec 2011 červen 2012 Podpořeno: Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva

Výroční zpráva. Otevřené společnosti

Výroční zpráva. Otevřené společnosti Výroční zpráva Otevřené společnosti 2010 Obsah Mise 3 Úvodní slovo 4 Správní rada 5 Dozorčí rada 5 Zaměstnanci 5 Externí spolupracovníci 5 Programové oblasti a projekty Otevřené společnosti 6 Společnost

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí A.K.N. občanské sdružení A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí v Česk é republice I n f o r m a c e o činnosti u příležitosti p r v n í h o v ý r očí vzniku organizace září 2006 září 2007 Poslání

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 11. 2013 Předkládá: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. děkan PEF ČZU v Praze

Více

Seznam zkratek. Role jednotlivých orgánů. NKM (MF) je zodpovědné za implementaci EHP a Norských fondů v ČR.

Seznam zkratek. Role jednotlivých orgánů. NKM (MF) je zodpovědné za implementaci EHP a Norských fondů v ČR. EHP a Norské fondy v České republice Prostřednictvím EHP a Norských fondů přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 BRNO KULTURNÍ Iniciativa Brno kulturní vznikla na podzim roku 2011. Iniciativa sdružuje jednotlivce z neziskových kulturních, uměleckých a vzdělávacích organizací v Brně.

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Change it! v kostce. Datum vzniku: 13. února 2014

Change it! v kostce. Datum vzniku: 13. února 2014 Výroční zpráva 2014 Change it! v kostce Členové Spolupracujeme Aktivity v roce 2014 Nenech sebou zametat! Batohy po Praze Účastnili jsme se Mezinárodní projekty Národní projekty Fotogalerie Finanční zpráva

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Výzvy pro kariérové poradenství. Alice Müllerová, Kateřina Hašková Praha, 20. 11. 2014

Výzvy pro kariérové poradenství. Alice Müllerová, Kateřina Hašková Praha, 20. 11. 2014 Výzvy pro kariérové poradenství Alice Müllerová, Kateřina Hašková Praha, 20. 11. 2014 program Evropské komise; založeno 1992 34 zemí. Euroguidance Cíle: podpora celoevropské dimenze v poradenství; poskytování

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOLONTÉ CZECH ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOLONTÉ CZECH ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOLONTÉ CZECH ZA ROK 2014 Dne: 10. 3. 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD - VOLONTÉ CZECH... 2 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VOLONTÉ CZECH / HISTORIE... 2 NAŠE CÍLE / POSLÁNÍ... 2 FINANCOVÁNÍ A KONTROLA

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti. v roce 2013

Výroční zpráva o činnosti. v roce 2013 Výroční zpráva o činnosti Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí v roce 2013 vznik Vládního výboru: 27. dubna 2011 způsob: na základě usnesení vlády ze dne 27. dubna 2011 č. 315 poslední aktualizace

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

Zápis z 3. jednání Poradního sboru. konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis z 3. jednání Poradního sboru. konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis z 3. jednání Poradního sboru předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni Mgr. Karolína Peake - místopředsedkyně vlády ČR, Ing. Robert Vacek

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2004 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň....................................................

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení Zpráva o činnosti Asociace 2008 2010 Úkoly APIC na rok 2008 2010 dané valnou hromadou APIC konanou dne 22. 10. 2008 1. SW pro IC V průběhu

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno; IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450; tel.: +420 542 221 501; fax: +420

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 PRAHA 2004 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekt UNDP IV. Školicí akce v r. 2003 V. Další podpora rozvojové

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Datum konání: 29.10.2007 Místo konání: konferenční místnost v 10. patře MěÚ v Kopřivnici Přítomni: 16 členů

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.3 Název opatření Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména kvality komunitních

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Nadace Vodafone aneb kdo jsme? založena v roce 2006 4 grantové programy Vpoho, Vpohybu, Rok jinak a Technologie

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 PRAHA 2003 OBSAH: I. Základní údaje II. III. Slovo úvodem Projekt UNDP IV. Školicí akce v r. 2002 V. Další podpora rozvojové

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více