PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST. Varná deska Návod k instalaci a použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST. Varná deska Návod k instalaci a použití"

Transkript

1 PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití

2 PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company SpA. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company SpA ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o even-tuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu. Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku. Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník. Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení. 2

3 Návod k obsluze VARNÁ DESKA CZ PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Obsah Instalace, 4-8 Umístění Elektrické připojení Plynové připojení Datový štítek Hořák a specifikace trysek Předpis pro instalaci, seřízení a montážní práce, 9 Popis spotřebiče, 11 Celkový náhled Uvedení spotřebiče do chodu a použití, 12 Praktické rady pro používání hořáků Praktické rady pro používání elektrické plotny Bezpečnostní opatření a rady, 13 Všeobecné bezpečnostní pokyny Vyřazení spotřebiče z provozu Údržba a čištění, 14 Vypnutí spotřebiče Čištění spotřebiče Údržba plynového ventilu Řešení problémů, 15 3

4 Instalace! Před uvedením spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte tento návod. Jsou v něm uvedeny pokyny pro bezpečnou instalaci, používání a údržbu spotřebiče.! Uschovejte tento návod pro další použití. V případě prodeje spotřebiče jej předejte novému majiteli. Umístění Sousední místnost. Odvětrávaná místnost. Zvětšený větrací otvor mezi oknem a podlahou. Systém může dodávat vzduch pro spalování také nepřímo, například ze sousedního pokoje vybaveného vzduchovou cirkulací, jak je popsáno výše. Touto místností nesmí být obývací pokoje, ložnice nebo takové místnosti, kde by mohl vzniknout požár.! Uchovejte obalové materiály mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení. (viz Bezpečnostní opatření a rady).! Spotřebič musí být nainstalován kvalifikovanou osobou podle daných předpisů. Nesprávná instalace může způsobit újmu lidem, zvířatům nebo škody na majetku.! Spotřebič může být nainstalován a používán pouze ve stále větrané místnosti. Musí být dodrženy následující požadavky: Místnost musí být vybavena vzduchovou ventilací, která odvede všechny škodlivé zplodiny. Ventilace se může skládat z digestoře a elektrického větráku který se automaticky sepne pokaždé, když je přístroj v provozu. Komínem nebo kouřovodem. (zvláštním pro kuchyňské zařízení) Přímo do venkovního prostoru. V místnosti musí být také umožněna řádná cirkulace vzduchu, který je nutný pro správné hoření. Proudění vzduchu nesmí být menší než 2 m3/h na kw instalovaného výkonu. Propan-butan klesá k zemi, protože je těžší než vzduch.místnosti s plynovými nádržemii musí být vybaveny ventilačními otvory, umožňujícími odvětrání plynu v případě jeho úniku. Zároveň, propan-butanové nádrže, částečně nebo úplně plné, nesmí být umístěny nebo skladovány na místech nebo v místnostech, které jsou níž než přízemní část budovy (sklepy apod.) Zároveň se ujistěte, zda plynové nádrže používané v místnosti nemohou být ve styku s vnějšími zdroji tepla (trouby, ohniště, kamna atp.), které by mohly ohřát plynovou nádrž nad 50 C. Vestavění spotřebiče Plynové a kombinované varné desky jsou vyrobeny se stupněm X ochrany proti přehřátí. Následující skutečnosti musí být dodrženy, během montáže varné desky. Kuchyňský nábytek přiléhající k přístroji a vyšší než horní část varné desky musí být umístěn nejméně 600 milimetrů od hrany varné desky. Digestoř musí být nainstalována v souladu s odpovídajícím návodem a v minimální vzdálenosti 650 mm od varné desky. Kuchyňský nábytek umísťovaný na stěnu vedle digestoře musí být vzdálen od varné desky nejméně 420 mm (viz obrázek). Příklady ventilačních otvorů pro přívod vzduchu. A Systém větrání může brát vzduch přímo zvenčí, pomocí trubky s vnitřní plochou řezu nejméně 100 cm2; venkovní otvor nesmí být možno jakýmkoliv způsobem zablokovat. 700mm min. 600mm min. 540mm min. Je-li varná deska umístěna mezi dvěma kuchyňskými skříněmi pověšenými na zdi, jejich spodní hrana může být vzdálena od varné desky nejméně 700 mm (viz obrázek). Místo pro instalaci by mělo mít rozměry jak je uvedeno na následujícím obrázku. 4

5 Dodávané úchytky Vám umožňují připevnit varnou desku do nábytku s tloušťkou od 20 do 40 mm. Abyste zajistili správné a bezpečné upevnění, doporučujeme použít všechny úchytky. 555 mm 560 mm. 45 mm. 55 mm 475 mm Jestliže je varná deska namontována nad kamna bez nucené ventilace vzduchu, musí být zajištěno odpovídající větrání uvnitř kuchyňského nábytku, například větracími otvory umožňujícími cirkulaci (viz plánek). Diagram připevnění úchytek Elektrické připojení způsob upevnění pro tloušťku H=20 mm způsob upevnění pro tloušťku H=30 mm Přední strana Trouby vybavené trojpólovým napájecím kabelem jsou vyrobeny pro napájení střídavým proudem, jehož napětí a frekvence jsou uvedeny na datovém štítku umístěném na spotřebiči (ten je umístěn na spodní straně spotřebiče). Uzemnění v kabelu má zelenožlutou barvu. Je-li zařízení umístěno nad zabudovanou elektrickou troubu, přívod proudu do varné desky a do trouby nesmí být z jednoho zdroje (zásuvky) kvůli bezpečnosti a možnosti jednoduchého odpojení trouby. Připojení napájecího kabelu k elektrické síti způsob upevnění pro tloušťku H=40 mm!používejte dodávané úchytky. Není-li varná deska namontována nad zabudovanou troubu, musí být jako izolace použita dřevěná deska. Musí být umístěna nejméně 20 mm pod spodní částí varné desky. Větrání Zadní strana Pro zajištění správného odvětrávání, zadní stěna kuchyňského nábytku musí být odstraněna. Je vhodné umístit troubu tak, aby stála na dvou hranolech dřeva, nebo na desce s minimálními rozměry 45 x 560 mm (viz obrázek). Normovanou zástrčku kabelu zapojte do zásuvky s odpovídajícím zatížením, uvedeném na datovém štítku. Spotřebič musí být připojen přímo k elektrickému rozvodu za použití vícepólového jističe s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm v rozpojeném stavu. Tento jistič musí být připojen mezi spotřebič a elektrický rozvod a musí také vyhovovat příslušnému zatížení a platným bezpečnostním předpisům (uzemnění nesmí být jističem přerušeno). Napájecí kabel nesmí přijít do styku s povrchy o teplotě vyšší než 50 C.! Osoba provádějící instalaci se musí ujistit, že elektrické propojení bylo provedeno správně a v souladu s bezpečnostními předpisy. Před připojením k elektrickému rozvodu se ještě ujistěte zda: 5

6 Popis zařízení Je spotřebič uzemněn a zástrčka odpovídá předpisům. Zásuvka snese maximální zatížení spotřebiče, které je uvedeno na datovém štítku (viz níže). Napětí musí být v rozmezí hodnot, které jsou uvedeny na datovém štítku. Zásuvka je kompatibilní se zástrčkou spotřebiče. Jestliže je zásuvka se zástrčkou nekompatibilní, požádejte autorizovaného technika, aby ji vyměnil. Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo vícenásobné zásuvky.! Po nainstalování spotřebiče musí být napájecí kabel a elektrická zásuvka snadno přístupné.! Kabel nesmí být ohýbán nebo stlačován.! Kabel musí být pravidelně kontrolován a měněn pouze autorizovanými techniky (viz Podpora).! Výrobce se zříká jakékoli zodpovědnosti v případě nedodržování těchto bezpečnostních opatření. Zapojení plynu Spotřebič musí být připojen k hlavnímu uzávěru plynu nebo k plynové bombě v souladu s bezpečnostními předpisy. Před samotným zapojením se ujistěte, že vařič je nastaven na plyn, který chcete použít. Není-li to tak, přeskočte na kapitolu Přizpůsobení pro různé typy plynů. Používáte-li stlačený plyn v bombě, nainstalujte tlakový ventil v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.! Ujistěte se, že tlak dodávaného plynu je shodný s hodnotami v Tabulce 1 ( Hořák a specifikace trysek ). To zajistí bezpečnost používání a dlouhou životnost Vašeho přístroje a umožní efektivní využití spotřebované energie. Připojení pomocí neohebné trubky (měděné nebo železné)! Připojení přístroje ke zdroji plynu nesmí být žádným způsobem namáháno. Přístroj je vybaven nastavitelnou trubkou ve tvaru L, připevněnou k přívodnímu vedení a je vybaven těsněním proti úniku plynu. Těsnění musí být vždy vyměněno, dojde-li k otáčení přívodní trubky (těsnění je dodáváno s přístrojem). Přívodní trubka plynu je opatřena plynovým samčím závitem. Připojení ohebné bezespárové ocelové trubky k závitu Přívodní trubka plynu je opatřena plynovým samčím závitem. Trubky tohoto typu musí být připojeny tak, aby nikdy nebyly delší jak 2000 mm (plně natažené). Jakmile je trubka připojena, ujistěte se, že se nikde nedotýká žádných pohyblivých součástí a není stlačená.! Vždy použijte trubky a těsnění, které jsou v souladu s bezpečnostními předpisy. Zkouška těsnosti spojení! Po dokončení zapojení přístroje, zkontrolujte těsnost spojení kvůli možnému úniku plynu pomocí mýdlové vody. Nikdy nepoužívejte oheň. Přizpůsobení pro různé typy plynů Chcete-li přizpůsobit varnou desku pro odlišný typ plynu než který je nastaven (vyznačeno na datovém štítku desky nebo na obalu), můžete vyměnit hořáky následujícím způsobem: 1. Sejměte mřížku varné desky vyjměte hořák z jeho lůžka. 2. Odšroubujte trysky pomocí 7 mm dutého klíče, vyměňte trysky za odpovídající nový typ (viz tabulka 1 Hořák a specifikace trysek ) 3. Obráceným postupem uveďte přístroj do použitelného stavu. 4. Jakmile je výměna hotová, vyměňte starou nálepku určující požívaný typ plynu novou podle použitého plynu. Nálepku získáte v kterémkoliv Zákaznickém centru. Nastavení hořáku na primární plamen: Hořák nepotřebuje seřízení. Nastavení hořáku nejnižší plamen: 1. Nastavte knoflík na pozici nejnižšího plamenu. 2. Sundejte knoflík a seřiďte nastavovací kolík, pomocí jeho ostnu tak, aby byl plamen malý ale stálý. 6

7 ! Je-li přístroj připojen k nádobě se stlačeným plynem, nastavovací kolík musí být upevněn co nejvíc.! Jakmile je výměna hotová, vyměňte starou nálepku určující požívaný typ plynu novou podle použitého plynu. Nálepku získáte v kterémkoliv Zákaznickém centru.! Kolísá-li tlak plynu nebo jestli se liší od doporučeného tlaku, musíte umístit na přívodní plynové potrubí vhodný tlakový regulátor (v souladu s bezpečnostními předpisy). 3. Jakmile je plamen na požadovaném nejnižším nastavení a hořák hoří, rychle změňte pozici knoflíku z minima na maximum a zpět několikrát za sebou tak, abyste se ujistili, že plamen nezhasne. 4. Některé přístroje mají bezpečnostní zařízení (termočlánek). Jakmile přístroj nepracuje správně, je-li plamen stažen na minimum, můžete zvětšit jeho velikost pomocí nastavovacího kolíku. 5. Jakmile je nastavení provedeno, utěsněte přechody pomocí těsnící pasty nebo podobné látky. DATOVÝ ŠTÍTEK Elektrické připojení napětí: V ~ 50/60Hz nebo V ~ 50/60Hz (viz datový štítek) maximální příkon 1500W Tento spotřebič vyhovuje následujícím směrnicím Evropského Hospodářského společenství: - 72/23/EEC z 19/02/1973 (Nízké napětí) a následným úpravám; - 89/336/EEC z 03/05/1989 (Elektromagnetická kompatibilita) a následným úpravám; - 93/68/EEC z 22/07/1993 a následným úpravám. - 90/336/EEC z 29/06/1990 (Plyn) a následným úpravám 7

8 Hořák a specifikace trysek Tabulka 1 Hořák Zmenšený rychlý (RR) Polo - rychlý (S) Pomocný (A) Trojitý (TC) Ultra - rychlý (UR) Tlak Průměr (mm) Výhřevnost * v kw. Nomin. 2,60 1,90 1,00 3,60 3,40 Běžně(mbar) Minimum (mbar) Maximum (mbar) Ridot. 0,70 0,40 0,40 1,30 0,70 Přechod 1/100 (mm) Stlačený plyn (kapalný) Zemní plyn Tryska 1/100 (mm) Spotřeba* g/h *** ** Tryska 1/100 (mm) Spotřeba* l/h Kategorie spotřebiče: II2H3 B/P * 15 C a 1013 mbar suchý zemní plyn ** Propan P.C.S. = MJ/Kg *** Butan P.C.S. = MJ/Kg Zemní plyn P.C.S. = MJ/m 3 S RR S RR S RR S R A S A S A UR S A TC S PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST 8

9 Předpis pro instalaci, seřízení a montážní práce Ke každému sporáku nebo varnému panelu přikládáme tento předpis, určený především pracovníkům opravárenských organizací. Doporučujeme Vám, abyste ve vlastním zájmu celý předpis pečlivě prostudovali. Posouzení shody bylo provedeno dle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 a příslušných nařízení vlády. Sporáky a varné panely byly přezkoušeny podle norem: ČSN EN Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost ČSN EN Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla ČSN EN Prostředí pro elektrická zařízení ČSN EN Bezpečnost el. spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Všeobecné požadavky ČSN EN Zvláštní požadavky pro sporáky, vařiče, trouby apod. spotřebiče pro domácnost - Technické požadavky, bezpečnost a metody zkoušení. ČSN Požárně technické vlastnosti hmot - Stupeň hořlavosti stavebních hmot 8 a 9 zákona č.634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů Díl 8. zákona 7/2005 kterým se mění zákon 185 / 2001 o odpadech 16 a 17 vyhlášky č. 338/97 Sb. Instalace sporáků a varných panelů musí být provedena dle norem: ČSN Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů ČSN-EN 1775 Zásobování plynem, plynovody v budovách ČSN Předpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách Důležité upozornění Při jakékoliv manipulaci se sporákem nebo varným panelem mimo běžné použití je nutno uzavřít kohout v přívodu plynu před spotřebičem a vytáhnout přívodní flexošňůru ze zásuvky. V případě pevného připojrní vypněte hlavní vypínač nebo jistič. 9

10 UMÍSTĚNÍ SPORÁKU NEBO VARNÉHO PANELU Sporák nebo varný panel může být používán v souladu s ČSN v obyčejném prostředí v místnosti s minimálním prostorem 20 m 3. V menším prostoru (min. 15 m 3 ) nutno zajistit odvětrávací zařízení. Sporák nebo varný panel lze z hlediska tepelné odolnosti postavit na jakoukoli podlahu (podložku). - Spotřebič provedení A, tj. spotřebič, který není určen ke spojení s kouřovodem, nebo jiným zařízením pro odvádění spalin mimo prostor, v němž je umístěn, musí být instalován v prostorech s dostatečným větráním, které je provedeno dle ČSN :1986 a ČSN :1986, tak, aby se v těchto prostorech zabránilo hromadění škodlivých látek v nepřípustné koncentraci (zabezpečení požadavku hygienického předpisu na prac. prostředí 39/78 směrnice 46). Pro bezpečné vzdálenosti stěn a nábytku od sporáku nebo varného panelu platí ČSN Při přistavění sporáku nebo varného panelu ke stěnám o stupni hořlavosti B nesnadno hořlavé, C1 těžce hořlavé, C2 středně hořlavé, C3 lehce hořlavé nutno dodržet bezpečnou vzdálenost od spotřebiče dle tabulky 1. V rozmezí od úrovně vařidlové desky do výše 500 mm nad vařidlovou deskou. Pod úrovní vařidlové desky nutno dodržet bezpečnou vzdálenost dle tabulky K nehořlavým stěnám stupeň hořlavosti A lze sporák nebo varný panel přistavit bez mezery. 3. Na tepelné zařízení a do vzdálenosti menší, než je jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot (nejmenší vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot je 10 mm). 4. Spotřebič je nutno odstavit z provozu v případech, kdy dochází ke změně prostředí, tedy při práci s lepidly, laky a dalšími těkavými materiály, které mohou tuto změnu vyvolat. 10

11 Popis přístroje Celkový pohled PLYNOVÉ HOŘÁKY ELEKTRICKÁ PLOTNA * Podpůrná deska pro NÁDOBÍ Světelný indikátor* ELEKTRICKÉ PLOTNY Ovládací knoflíky pro PLYNOVÉ HOŘÁKY a elektrickou plotnu* BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ* Zapalování pro PLYNOVÉ HOŘÁKY* ELEKTRICKÁ PLOTNA: může mít odlišné parametry a fungovat na různých stupních výkonu. Stupně mohou být normál nebo rapid (tnovější výrobky se mohou lišit od ostatních červeným bodem v centru plotny.). SVĚTELNÝ INDIKÁTOR ELEKTRICKÉ PLOTNY se zapne kdykoliv je ovládací knoflík vychýlen z pozice vypnuto (Off). Zapalování* pro PLYNOVÉ HOŘÁKY umožňuje zapálit vybraný hořák automaticky. BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ* zastaví přívod plynu k plameni, je-li náhodně uhašen. PLYNOVÉ HOŘÁKY mají různou velikost a výkon. Použijte hořák nejvíce odpovídající velikosti použité kuchyňské nádoby. Ovládací knoflíky pro PLYNOVÉ HOŘÁKY a ELEKTRICKOU PLOTNU* regulují výkon nebo velikost plamenu. *Pouze u některých modelů. 11

12 Uvedení spotřebiče do chodu a použití! Umístění plynového hořáku a elektrické plotny* je vyznačeno u každého ovládacího knoflíku. Plynové hořáky Každý hořák může být nastaven do následujících pozic pomocí odpovídajících ovládacích knoflíků: Vypnuto (Off) Maximium Minimum Pro zapálení plamene u vybraného hořáku přibližte zapálenou sirku nebo zapalovač k hořáku a současně stiskněte a otočte odpovídajícím knoflíkem proti směru hodinových ručiček na pozici maximum. Má-li hořák bezpečnostní pojistku, musí být knoflík stlačen po dobu 6 sekund, aby zařízení umožnilo udržet plamen. Při použití modelů s tlačítkem zapalovače, zapálíte vybraný hořák předchozím stisknutím tlačítka zapalování (označeného symbolem ) a současně co nejrychleji stiskněte a otočte odpovídajícím knoflíkem proti směru hodinových ručiček na pozici maximum.! Zhasne-li náhodou plamen, vypněte ovládací knoflík a s dalším zapálením počkejte 1 minutu. Hořák vypnete otáčením ovládacího knoflíku po směru hodinových ručiček (dokud nedosáhnete pozice ) Elektrická plotna* Odpovídající ovládací knoflík může být nastaven po nebo proti směru hodinových ručiček do 6 různých pozic: Praktické rady pro používání hořáků Pro zajištění správného používání hořáků: Používejte nádobí odpovídající velikosti hořáků (viz tabulka) tak, aby plameny nepřesahovaly spodní okraje nádoby. Vždy používejte nádobí s plochým dnem a pokličkou. Jakmile obsah nádoby dosáhne bodu varu, stáhněte plamen do pozice minimum. Hořák Zmenšený - rychlý (RR) Polo - rychlý (S) Pomocný (A) Trojitý (TC) Ultra - rychlý (UR) Průměr nádoby (cm) Praktické rady pro používání elektrických ploten Tepelným ztrátám a poškození ploten zabráníte používáním nádobí s plochým dnem, jejichž průměr není menší než průměr plotny. Pozice 0 1 Normálníl nebo rychlá plotna vypnuto příprava ryb nebo zeleniny Pozice Normální nebo rychlá plotna 2 vaření brambor (v páře) polévek, hrášku, fazolí 0 vypnuto 3 dlouhé vaření velkého množství jídla 1 slabý výkon 4 pečení (běžné) 2-5 střední výkon 5 pečení (silnější) 6 vysoký výkon 6 zhnědnutí a uvedení do varu v krátké době. Je-li ovládací knoflík v jiné pozici než vypnuto - off, rozsvítí se indikátor zapnutí on! Před prvním použitím ploten, rozpalte je na maximum po dobu 4 minut bez toho, abyste na ně umístili nádoby. Během zahřívání jejich ochranný nátěr zatvrdne a tím dosáhnete plné ochrany povrchu. * Pouze vybrané modely. 12

13 Bezpečnostní opatření a rady! Tento spotřebič byl navržen a vyroben v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Následující varování jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a je třeba je pečlivě přečíst. Všeobecné bezpečnostní předpisy: Toto je zabudovaný spotřebič třídy 3 Plynové spotřebiče vyžadují odpovídající proudění vzduchu pro zabezpečení bezpečného použití. Když zabudováváte varnou desku, dodržujte pokyny v části Umístění spotřebiče. Tyto pokyny jsou platné pro země, jejichž symboly se objevují v návodu a na sériovém čísle štítku. Spotřebič byl navržen pro domácí používání a není určený pro obchodní a průmyslové účely. Nezavírejte skleněný poklop (jestliže je součástí), dokud jsou hořáky nebo plotny horké. Nenechávejte elektrické plotny zapnuté bez toho, aby na nich stála nádoba. Nepoužívejte vrtkavé nebo deformované nádobí. Vyřazení z provozu Zbavujete-li se obalového materiálu, dodržujte místní normy za účelem recyklace. Zbavujete-li se starého spotřebiče, kontaktujte místní úřady a použijte oficiální místa pro odkládání odpadu ve Vašem okolí. Spotřebič znehodnoťte tak, že odříznete napájecí kabel. Tento spotřebič nesmí být instalován ve venkovním prostředí ani v zastřešených prostorech. Je velmi nebezpečné vystavit spotřebič dešti a bouřkám. Při přemísťování spotřebiče používejte vždy držadla k tomu určená, umístěná po stranách trouby. Nedotýkejte se spotřebiče, jste-li bosí, nebo máte-li mokré nebo vlhké chodidla či ruce. Spotřebič smí k pečení používat pouze dospělí a musí dodržovat instrukce v tomto návodu. Zajistěte, aby napájecí kabel nebo jiné elektrické části nepřišli do styku s horkými částmi trouby. Otvory pro ventilaci a rozptylování tepla nesmí být nikdy zakryty. Pokud se spotřebič nepoužívá, vždy se ujistěte, že jsou otočné knoflíky v poloze / o Prevence Chcete-li odpojit spotřebič z elektrické sítě, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky; nikdy netahejte za kabel. Nikdy nezačínejte s jakýmkoliv čištěním nebo údržbou, není-li zástrčka spotřebiče vypojena ze zásuvky. V případě poruchy se v žádném případě nesnažte spotřebič opravit sami. Opravy prováděné nezkušenou osobou mohou způsobit zranění nebo spotřebič ještě více poškodit. Kontaktuje servisní středisko (viz Podpora). Vždy se přesvědčte, že úchyty nádob jsou umístěny do středu desky, abyste předešli náhodným popáleninám. 13

14 Údržba a čištění Vypnutí spotřebiče Před jakoukoli údržbou odpojte spotřebič z elektrické sítě. Čištění spotřebiče! Nepoužívejte brusné nebo korozivní čistící prostředky jako jsou odstraňovače skvrn, protikorozní přípravky, práškové čistící prostředky nebo houby na mytí s drsným povrchem: mohou nenapravitelně poškodit povrch Údržba plynových kohoutů Časem může dojít k jejich zaseknutí nebo mohou být málo pohyblivé. Jestliže se to stane, musíte kohouty vyměnit.! Tato výměna musí být provedena kvalifikovaným technikem autorizovaným výrobcem.! Nikdy na přístroj nepoužívejte parní nebo tlakové čističe. Nejlépe přístroj vyčistíte pomocí vlhké houby a vysušíte pomocí savé kuchyňské utěrky. Vyjímatelné části hořáků můžete často mýt teplou vodou mýdlem a odstraňovat tak připečenou hmotu. Desky vybavené samočinným zapalováním: vnitřní část zařízení elektrického zapalovače by měla být často čištěna a otvory pro přívod plynu kontrolovány kvůli překážkám. Elektrické plotny by měly být čištěny vlhkou tkaninou a jemně potřeny olejem, dokud jsou ještě teplé. Nerezová ocel může být silně znečištěna stopami po vylitých tekutinách, které dlouho zůstaly na jejím povrchu nebo agresivními čistícími prostředky obsahujícími fosfor. Po čištění proto setřete a vysušte všechnu zbývající vodu. 14

15 Řešení problémů Může nastat situace, kdy přístroj nepracuje správně anebo vůbec. Předtím, než kvůli pomoci zavoláte servisní středisko, přesvědčte se, zda si nemůžete poradit sami. Nejprve se ujistěte, že není přerušen přívod plynu nebo elektřiny do přístroje a současně zda hlavní přívod plynu je otevřený. Není vidět plamen hořáku anebo plamen se neobjevuje okolo hořáku. Zkontrolujte, zda: nejsou ucpané trysky hořáku. jsou všechny pohyblivé součásti hořáku správně nasazené. není kolem spotřebiče průvan. Plamen zhasne u modelu s bezpečnostní pojistkou. Zkontrolujte, jestli: jste úplně zamáčkli ovládací knoflík. jste drželi ovládací knoflík dostatečně dlouhou dobu pro aktivaci bezpečnostní pojistky. zda plynové trysky nejsou blokovány v místě, kde se nachází bezpečnostní pojistka. Plamen zhasne jestliže je stažen na minimum. Zkontrolujte, jestli: nejsou ucpané trysky hořáku. není kolem spotřebiče průvan. minimální výkon byl správně nastaven podle návodu. Nádobí není stabilní. Zkontrolujte, jestli: spodní strana nádobí je perfektně rovná. nádobí je správně umístěni na střed hořáku. držáky nádobí jsou správně umístěny. Jestliže přístroj stále nefunguje správně a problémy trvají, zavolejte nejbližší servisní středisko zákazníků. Prosíme, připravte si následující údaje: model spotřebiče (Mod.) sériové číslo (S/N) Tyto informace naleznete na datovém štítku umístěném na spotřebiči a/nebo na obalu.! Nikdy nevyužívejte neautorizované opraváře a nikdy nepřistupujte na výměnu součástek za neoriginální díly. 15

16 Seznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách: Servisní modrá linka: Indesit Company Česká s.r.o. U nákladového nádraží 2, Praha 3, Česká republika Indesit Company SpA Via Aristide Merloni, Fabriano tel. (0732) Italy 09/ GB 16

PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH

PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme

Více

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

TD 640 IX/HA TD 631 S IX/HA TD 640 S IX/HA TD 641 S IX/HA TD 750 S IX/HA TD 751 S GH/HA TQ 640 S GH/HA TQ 751 S GH/HA TZ 640 S /HA TZ 751 S /HA

TD 640 IX/HA TD 631 S IX/HA TD 640 S IX/HA TD 641 S IX/HA TD 750 S IX/HA TD 751 S GH/HA TQ 640 S GH/HA TQ 751 S GH/HA TZ 640 S /HA TZ 751 S /HA TD 640 IX/HA TD 631 IX/HA TD 640 IX/HA TD 641 IX/HA TD 750 IX/HA TD 751 GH/HA TQ 640 GH/HA TQ 751 GH/HA TZ 640 /HA TZ 751 /HA Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze TD 640 IX/HA TD 631 IX/HA

Více

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

TZ 751 S K/HA TQ 640K GH/HA TQ 640K X/HA TQ 751K X/HA TQ 751K GH/HA

TZ 751 S K/HA TQ 640K GH/HA TQ 640K X/HA TQ 751K X/HA TQ 751K GH/HA Návod k obsluze TD 640 IX/HA TD 631 S IX/HA TD 640 S IX/HA TD 640 S GH/HA TD 641 S IX/HA TD 750 S IX/HA TD 751 S GH/HA TQ 640 S GH/HA TQ 751 S GH/HA TZ 640 S /HA TZ 751 S /HA TQ 751 S IX/HA TQ 640 S IX/HA

Více

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY V e s t a v n é s p o t ř e b i č e P l y n o v á v a r n á d e s k a P G 6 4 0,, P G 6 4 4,, P M 74 1 S V,, P G 7 5 0,, P G 2 D 6 4 0 I n s t a l a c e,, p o u ž i t í,, ú d r ž b a Vážený zákazníku,

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par

HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company,

Více

PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB

PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB Varná deska Návod k instalaci a použití PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI

Více

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Návod k obsluze zařízení Vážený uživateli, děkujeme za výběr našeho výrobku. Jsme si jisti, že tato sklokeramická varná deska bude zcela

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Odsavač par. Návod k použití HI 161

Odsavač par. Návod k použití HI 161 Odsavač par Návod k použití HI 161 HI 161 Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Odsavač par DTS 2920 X DTS 2921 X DTS 5920 X DTS 6930 X. Návod k obsluze. Blomberg

Odsavač par DTS 2920 X DTS 2921 X DTS 5920 X DTS 6930 X. Návod k obsluze. Blomberg Odsavač par DTS 2920 X DTS 2921 X DTS 5920 X DTS 6930 X Návod k obsluze Blomberg 1 2 - Vyjměte filtry z odsávače par a omyjte je roztokem vody a neutrálního kapalného čistícího prostředku. Ponechte je

Více

Návod k obsluze VARNÁ DESKA PI 604 PIM 604

Návod k obsluze VARNÁ DESKA PI 604 PIM 604 Návod k obsluze PI 604 PIM 604 VARNÁ DESKA Obsah Instalace Ustavení Elektrické připojení Popis spotřebiče Celkový pohled Bezpečnostní opatření a doporučení Obecná bezpečnost Likvidace Praktické rady pro

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

TGL 640 TGL 641 TGL 750 TGL 751

TGL 640 TGL 641 TGL 750 TGL 751 TGL 640 TGL 641 TGL 750 TGL 751 Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze TGL 640 TGL 641 TGL 750 TGL 751 Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA. Odsavač par. Návod k instalaci a použití

HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA. Odsavač par. Návod k instalaci a použití HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA Odsavač par Návod k instalaci a použití HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N. Návod na montáž a používání OD 3

ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N. Návod na montáž a používání OD 3 ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N CZ Návod na montáž a používání OD 3 Odsávání Filtrace Uhlíkový filtr SERVIS Údržba Před započetím jakékoliv údržby odpojte odsavač od elektrické sítě. Uhlíkový

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Návod na ovládání chladničky

Návod na ovládání chladničky Návod na ovládání chladničky CAS-60 Absorpční chladnička CAS-60 Rejstřík Bezpečnostní pokyny 3 Ovládací panel 3 Druhy provozu 3 Upozornění 4 Instalace 4 Napájení 12V 4 Provoz na plyn 5 Výroba ledu 5 Údržba

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obsah C 35S P6 (X) R /HA S. Popis zařízení, 3 Celkový pohled Ovládací panel Displej

NÁVOD K OBSLUZE. Obsah C 35S P6 (X) R /HA S. Popis zařízení, 3 Celkový pohled Ovládací panel Displej NÁVOD K OBSLUZE Obsah CZ C 35S P6 (X) R /HA S Popis zařízení, 3 Celkový pohled Ovládací panel Displej Instalace, 5 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Spuštění a použití, 7 Nastavení hodin Nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY. XF Elektrické manuální trouby

NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY. XF Elektrické manuální trouby NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY XF Elektrické manuální trouby OBSAH: I. Pokyny pro instalaci str. 03 1. TYPOVÝ ŠTÍTEK str. 03 2. CERTIFIKACE str. 03 3. INSTALACE str. 03 - PRVNÍ OPERACE 4. INSTALACE str. 04 4.1

Více

Návod k obsluze VARNÁ DESKA. Obsah. Instalace

Návod k obsluze VARNÁ DESKA. Obsah. Instalace Návod k obsluze VARNÁ DESKA Obsah Instalace Ustavení Elektrické připojení Připojení plynu Štítek s údaji Specifikace hořáků a trysek Popis spotřebiče Celkový přehled PI 631 PI 631 A PI 631 AS PI 631 IB

Více

VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ

VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Výrobce doporučuje řádné užívání svítidel! Proto se vždy řiďte tímto návodem, abyste zajistili správný

Více

PH 741 RQO GH PH 750 RT GH PH 760 RF PH 760 RF GH PZ 760 RF

PH 741 RQO GH PH 750 RT GH PH 760 RF PH 760 RF GH PZ 760 RF PH 741 RQO GH PH 750 RT GH PH 760 RF PH 760 RF GH PZ 760 RF Plynový sporák Návod k instalaci a obsluze PH 741 RQO GH PH 750 RT GH PH 760 RF PH 760 RF GH PZ 760 RF Plynový sporák Návod k instalaci a obsluze

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ OPÉKACÍ DESKA Model: FTE9-05L, FTE9-05R FTE/C9-05L, FTE/C9-05R FTE9-10L, FTE9-10R, FTE9-10L+R FTE/C9-10L, FTE/C9-10R, FTE/C9-10L+R FTE7-05L, FTE7-05R

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

P 04 Vestavná varná deska

P 04 Vestavná varná deska P 04 Vestavná varná deska Návod k instalaci a použití P 04 CZ Vestavná varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

H 161. Odsavač par. Návod k instalaci a použití

H 161. Odsavač par. Návod k instalaci a použití H 161 Odsavač par Návod k instalaci a použití H 161 Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company Sp. Při vybírání přístroje

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Kontaktní grily KG-01, KG-02

Kontaktní grily KG-01, KG-02 Kontaktní grily KG-01, KG-02 Výrobky moderního designu a kvalitní nerezové oceli. Výrobky jsou vybaveny elektrickými prvky od nejznámějších výrobců, energeticky úsporné a bezpečné. Teplota plotny pánve

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40 Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40 Jak funguje indukce? Indukční vysokofrekvenční cívka (20-35KHz) umístěná pod keramickou deskou ohřívá nádobu

Více

FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1

FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 Elektrická trouba Technická příručka (Instalace) CZ FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 Elektrická trouba Technická příručka (Instalace)

Více

Návod k použití. odsavač par CTB 6407

Návod k použití. odsavač par CTB 6407 Návod k použití odsavač par CTB 6407 2 Obsah Rady a pokyny 4 Parametry 5 Montáž 6 Obsluha 8 Údržba 9 Ochrana zdraví a životního prostředí Symbol na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že materiál

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Čistič vzduchu BAP 412

Čistič vzduchu BAP 412 ázdno Čistič vzduchu BAP 412 Návod k použití ČISTIČ VZDUCHU BAP 412 Přečtěte si tento Návod k použití! Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při správném používání a vhodné péči Vám tento čistič Bionaire

Více

Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T

Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod Spotřebič splňuje normy CE a RoHS Dovozce: PRIVEST s. r. o. e-mail: sales@privest.cz Důležité

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!!

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! KRANZLE SPOL. S R. O. hlavní dovozce strojů Kranzle a Columbus pro Českou republiku komplexní nabídka čisticí a úklidové

Více

Multifunkční elektrická pánev

Multifunkční elektrická pánev Multifunkční elektrická pánev DPP-3840 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

TOPNÝ PANEL MICA R-060

TOPNÝ PANEL MICA R-060 Návod k použití TOPNÝ PANEL MICA R-060 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný zásobník na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, spa. Při vybírání přístroje

Více

VÝSUVNÝ ODSAVAČ PAR R-3005

VÝSUVNÝ ODSAVAČ PAR R-3005 Návod k použití VÝSUVNÝ ODSAVAČ PAR R-3005 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920 Návod k použití KÁVOVAR R-920 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

GAMAT Návod k obsluze

GAMAT Návod k obsluze GAMAT Návod k obsluze Konvekční kamna RGA 35/373 RGA 50/471 RGA 50/473 CZ NO 18/06 OBSLUHA Topidlo je vybaveno plynoventilovou kombinací italské firmy SIT s indikací nebo bez indikace.hoření 1. Zapnutí

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Vestavný vařič. Obsah DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA ELEKTRO-PLYN

Vestavný vařič. Obsah DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA ELEKTRO-PLYN Vestavný vařič ELEKTRO-PLYN Obsah Návod k použití Instalace, 10 Používání, 10 Údržba, 10 DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA Pokyny pro instalaci Instalace, 12 Připojení

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ

MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH 1. Popis... 4 2. Bezpečnostní opatření... 4 3. Popis funkce výrobku... 5 4. Technické údaje... 6 5. Poruchy funkce: Příčiny a jejich odstranění... 7 6. Údržba...

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Návod k použití a záruční list

Návod k použití a záruční list Návod k použití a záruční list Termosporák 198T PRO VAŠE BEZPEČÍ: Kamna musí být instalována odborníkem-topenářem. Místo, kde budou kamna umístěna musí být vzdáleno od hořlavých materiálů. Podlaha musí

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Návod na instalaci a použití Pizza pece Modelová řada:fgm Typy:

Návod na instalaci a použití Pizza pece Modelová řada:fgm Typy: Návod na instalaci a použití Pizza pece Modelová řada:fgm Typy: 18.6.20041ze7 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S NORMAMI Výrobce prohlašuje,.e přístroje jsou v souladu se zákonem č.22/1997sb.a příslušnými nařízeními

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 14 PŘED POUŽITÍM

Více

PO 740 ES. Varná deska s plynovými hořáky

PO 740 ES. Varná deska s plynovými hořáky PO 740 ES Varná deska s plynovými hořáky PO 740 ES Varná deska s plynovými hořáky Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ FRITÉZA Model: FE9-05 FE9-05 S FE9-10 FE9-05/12 FE9-10/12 FE7-05 FE7-10 FE7-05/8 FE7-10/8 FE9-05 M: Ovladač termostatu L1: Zelená kontrolka L2:

Více

Návod k obsluze VARNÁ DESKA. Obsah Instalace PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PIM 740 AS PIM 750 AS PIM 750 AST.

Návod k obsluze VARNÁ DESKA. Obsah Instalace PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PIM 740 AS PIM 750 AS PIM 750 AST. Návod k obsluze VARNÁ DESKA Obsah Instalace Ustavení Elektrické připojení Připojení plynu Štítek s údaji Specifikace hořáků a trysek PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PIM 740 AS PIM 750 AS PIM 750

Více

Model: AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T

Model: AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T Model: AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T Instrukce pro uživatele Obsah AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T Instalace Obecně Bezpečnostní opatření Instrukce pro instalaci Připojení k elektrické síti Instalace

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA OBSAH POPIS ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ 2 OVLÁDACÍ PANEL 2 PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ 3 PROVOZ Chlazení 3 Vysoušení 4 NASTAVENÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU 4 NÁDOBA PRO KONDENZÁT

Více