PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST"

Transkript

1 PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití

2 PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company, SpA ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu. Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku. Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník. Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení. Pro zajištění trvalé účinnosti a bezpečnosti tohoto zařízení doporučujeme: obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem. je nutné používat pouze originální náhradní díly. 2

3 Návod k obsluze VARNÁ DESKA Česky PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Obsah Instalace, 4-8 Umístění Elektrické připojení Připojení k přívodu plynu Typový štítek Technické údaje hořáků a trysek Předpis pro instalaci, seřízení a montážní práce, 9 Popis spotřebiče, 11 Celkový pohled Uvedení spotřebiče do chodu a používání, 12 Praktické rady pro používání plynových hořáků Praktické rady pro používání elektrických plotýnek Bezpečnostní opatření a rady, 13 Všeobecné bezpečnostní pokyny Likvidace a nakládání se starými elektrickými spotřebiči Údržba a čištění, 14 Vypnutí spotřebiče Čištění spotřebiče Údržba plynových kohoutků Řešení problémů, 15 3

4 Instalace! Před uvedením spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte tento návod. Jsou v něm uvedeny pokyny pro bezpečnou instalaci, používání a údržbu spotřebiče.! Uschovejte tento návod pro další použití. V případě prodeje spotřebiče jej předejte novému majiteli. Umístění Sousední místnost. Odvětrávaná místnost. Zvětšený větrací otvor mezi oknem a podlahou. Systém může dodávat vzduch pro spalování také nepřímo, například ze sousedního pokoje vybaveného vzduchovou cirkulací, jak je popsáno výše. Touto místností nesmí být obývací pokoje, ložnice nebo takové místnosti, kde by mohl vzniknout požár.! Uchovejte obalové materiály mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení (viz Bezpečnostní opatření a rady).! Spotřebič musí být nainstalován kvalifikovanou osobou podle uvedených pokynů a v souladu s platnými předpisy a normami. Nesprávná instalace může způsobit újmu na zdraví lidem, zvířatům nebo škody na majetku.! Spotřebič může být nainstalován a používán pouze ve stále větrané místnosti v souladu s platnými předpisy a normami. Musí být dodrženy následující požadavky: Místnost musí být vybavena vzduchovou ventilací, která odvede všechny škodlivé zplodiny. Ventilace se může skládat z digestoře a elektrického větráku, který se automaticky sepne pokaždé, když je přístroj v provozu. Komínem nebo kouřovodem. (zvláštním pro kuchyňské zařízení) Přímo do venkovního prostoru. V místnosti musí být také umožněna řádná cirkulace vzduchu, který je nutný pro správné hoření. Proudění vzduchu nesmí být menší než 2 m3/h na 1 kw instalovaného výkonu. Příklady ventilačních otvorů pro přívod vzduchu. A Systém větrání může brát vzduch přímo zvenčí, pomocí trubky s vnitřní plochou řezu nejméně 100 cm2; venkovní otvor nesmí být možno jakýmkoliv způsobem zablokovat. Propan-butan klesá k zemi, protože je těžší než vzduch.místnosti s plynovými nádržemi musí být vybaveny ventilačními otvory, umožňujícími odvětrání plynu v případě jeho úniku. Zároveň nesmí být propanbutanové nádrže, částečně nebo úplně plné, umístěny nebo skladovány na místech nebo v místnostech, které jsou níže než přízemní část budovy (sklepy apod.) Zároveň se ujistěte, zda plynové nádrže používané v místnosti nemohou být ve styku s vnějšími zdroji tepla (trouby, krby, kamna atp.), které by mohly ohřát plynovou nádrž nad 50 C. Vestavění spotřebiče Plynové a kombinované varné desky jsou vyrobeny se stupněm X ochrany proti přehřátí. Následující skutečnosti musí být dodrženy během montáže varné desky. Kuchyňský nábytek přiléhající k přístroji a vyšší než horní část varné desky musí být umístěn nejméně 600 milimetrů od hrany varné desky. Digestoř musí být nainstalována v souladu s odpovídajícím návodem a v minimální vzdálenosti 650 mm od varné desky. Kuchyňský nábytek umísťovaný na stěnu vedle digestoře musí být vzdálen od varné desky nejméně 420 mm (viz obrázek). 700mm min. 600mm min. 540mm min. Je-li varná deska umístěna mezi dvěma kuchyňskými skříněmi pověšenými na zdi, musí být jejich spodní hrana vzdálena od varné desky nejméně 700 mm (viz obrázek). Místo pro instalaci musí mít rozměry, jak je uvedeno na následujícím obrázku. 4

5 Dodávané úchytky vám umožňují připevnit varnou desku do nábytku s tloušťkou od 20 do 40 mm. Abyste zajistili správné a bezpečné upevnění, doporučujeme použít všechny úchytky. 560 mm. 45 mm. 555 mm 55 mm 475 mm Jestliže je varná deska namontována nad troubou bez nucené ventilace vzduchu, musí být zajištěno odpovídající větrání uvnitř skříňky, například větracími otvory umožňujícími cirkulaci (viz plánek). Ukázka upevnění zařízení úchytkami Elektrické připojení způsob upevnění pro tloušťku H=20 mm způsob upevnění pro tloušťku H=30 mm Přední strana Trouby vybavené trojpólovým napájecím kabelem jsou vyrobeny pro napájení střídavým proudem, jehož napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na spotřebiči (ten je umístěn na spodní straně spotřebiče). Uzemňovací ochranný vodič je žluto-zelený. Je-li zařízení umístěno nad vestavěnou elektrickou troubu, přívod proudu do varné desky a do trouby nesmí být z jednoho zdroje (zásuvky) kvůli bezpečnosti a možnosti jednoduchého odpojení trouby. Připojení napájecího kabelu k elektrické síti způsob upevnění pro tloušťku H=40 mm! Používejte pouze přiložené úchytky. Není-li varná deska namontována nad zabudovanou troubu, musí být jako izolace použita dřevěná deska. Musí být umístěna nejméně 20 mm pod spodní částí varné desky. Ventilace Zadní strana Pro zajištění správného odvětrávání je třeba odstranit zadní stěnu skříňky, ve které je zařízení vestavěno. Je vhodné umístit troubu tak, aby stála na dvou dřevěných lištách, nebo na rovném povrchu s otvorem o rozměru nejméně 45 x 560 mm (viz obrázek). Normovanou zástrčku kabelu zapojte do zásuvky s odpovídajícím zatížením, uvedeném na typovém štítku. V případě připojení spotřebiče přímo k elektrickému rozvodu )bez zástrčky) je třeba použít na přívodu vícepólový jistič s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm v rozpojeném stavu. Tento jistič musí být připojen mezi spotřebič a elektrický rozvod a musí také vyhovovat příslušnému zatížení a platným bezpečnostním předpisům (uzemnění nesmí být jističem přerušeno). Napájecí kabel nesmí přijít do styku s povrchy o teplotě vyšší než 50 C.! Osoba provádějící instalaci se musí ujistit, že elektrické připojení bylo provedeno správně a v souladu s bezpečnostními předpisy. 5

6 Před připojením k elektrickému rozvodu se ještě ujistěte zda: Je spotřebič uzemněn a zástrčka odpovídá předpisům. Zásuvka snese maximální zatížení spotřebiče, které je uvedeno na typovém štítku (viz níže). Napětí musí být v rozmezí hodnot, které jsou uvedeny na typovém štítku. Zásuvka je kompatibilní se zástrčkou spotřebiče. Jestliže je zásuvka se zástrčkou nekompatibilní, požádejte autorizovaného technika, aby ji vyměnil. Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo vícenásobné zásuvky.! Po nainstalování spotřebiče musí být napájecí kabel a elektrická zásuvka snadno přístupné.! Kabel nesmí být ohýbán nebo stlačován.! Kabel musí být pravidelně kontrolován a měněn pouze autorizovanými techniky servisu.! Výrobce se zříká jakékoli zodpovědnosti v případě nedodržování těchto bezpečnostních opatření. Připojení k přívodu plynu Spotřebič musí být připojen k hlavnímu uzávěru plynu nebo k plynové bombě v souladu s bezpečnostními předpisy. Před samotným zapojením se ujistěte, zda je zařízení nastaveno na plyn, který chcete použít. Není-li to tak, přeskočte na kapitolu Přizpůsobení pro různé typy plynů. Používáte-li stlačený plyn v bombě, nainstalujte regulátor tlaku, odpovídající platným bezpečnostním předpisům.! Ujistěte se, že tlak dodávaného plynu je shodný s hodnotami v Tabulce 1 ( Technické údaje hořáků a trysek ). To zajistí bezpečnost používání a dlouhou životnost zařízení a umožní efektivní využití spotřebované energie. Připojení pomocí neohebné trubky (měděné nebo ocelové)! Připojení přístroje ke zdroji plynu nesmí být žádným způsobem namáháno a nevznikalo mechanické pnutí. Přístroj je vybaven otočným kolenem ve tvaru L. Součástí příslušenství je i těsnění, aby po připojení k zařízení nedocházelo k úniku plynu. Těsnění musí být vždy vyměněno, dojde-li k otočení kolena přívodní trubky (těsnění je dodáváno s přístrojem). Přívodní trubka plynu se dá připojit k cylindrické plynové přípojce s 1/2" plynovým závitem. Závitové připojení ohebnou bezešvou nerezovou trubkou Přívodní trubku plynu je možné připojit k cylindrické plynové přípojce s 1/2" plynovým závitem. Při připojení dbejte na to, aby délka připojených trubek nikdy nebyla delší jak 2000 mm (plně natažené). Jakmile je trubka připojena, ujistěte se, že se nikde nedotýká žádných pohyblivých součástí a není stlačená.! Vždy použijte trubky a těsnění, které jsou v souladu s bezpečnostními předpisy a normami. Zkouška těsnosti spojů! Po dokončení zapojení přístroje zkontrolujte těsnost spojení kvůli možnému úniku plynu pomocí mýdlové vody. Nikdy nepoužívejte oheň. Přizpůsobení pro různé typy plynů Chcete-li přizpůsobit varnou desku pro jiný typ plynu, než který je nastaven z výroby (vyznačeno na typovém štítku desky nebo na obalu), můžete vyměnit hořáky následujícím způsobem: 1. Sejměte krycí mřížku varné desky a vytáhněte hořáky. 2. Odšroubujte trysky pomocí 7 mm dutého klíče, vyměňte trysky za odpovídající nový typ (viz tabulka 1 Technické údaje hořáků a trysek ) 3. Hořáky znovu nasaďte opačným postupem. 4. Jakmile je výměna hotová, vyměňte starou nálepku uvádějící původní typ plynu za novou, podle použitého plynu. Nálepku získáte v kterémkoliv našem servisním středisku. Nastavení primárního přívodu vzduchu hořáku: Hořák nepotřebuje seřízení. Nastavení hořáku na minimum: 1. Nastavte ovládací knoflík hořáku na minimum. 2. Sundejte knoflík z osičky a seřiďte nastavovacím šroubem vedle osičky nebo přímo v osičce plamen tak, aby byl malý ale rovnoměrný. 6

7 ! Je-li přístroj připojen k nádobě se stlačeným plynem, je třeba regulační šroubek zašroubovat až na doraz.! Jakmile je výměna hotová, vyměňte starou nálepku uvádějící původní typ plynu za novou, podle použitého plynu. Nálepku získáte v kterémkoliv našem servisním středisku.! Kolísá-li tlak plynu nebo tlak plynu není takový, jako doporučuje výrobce, musíte umístit na přívodní plynové potrubí vhodný tlakový regulátor (v souladu s bezpečnostními předpisy). 3. Potom několikrát rychle otočte ovládacím knoflíkem hořáku z minima na maximum a zpět na minimum několikrát za sebou (při hořícím plameni hořáku), abyste se ujistili, že plamen nezhasne. 4. Některé přístroje mají bezpečnostní zařízení (termočlánek). Jakmile zařízení nepracuje při slabém plameni správně, nastavte regulačním šroubkem větší plamen. 5. Jakmile je nastavení provedeno, zaplombujte nastavení. Použijte plombovací vosk nebo podobný materiál. TYPOVÝ ŠTÍTEK Elektrické připojení napětí: V ~ 50/60Hz nebo V ~ 50/60Hz (viz typový štítek) maximální příkon 1500 W Tento spotřebič vyhovuje následujícím směrnicím Evropského společenství: - 72/23/EEC z 19/02/1973 (Nízké napětí) a následným úpravám; - 89/336/EEC z 03/05/1989 (Elektromagnetická kompatibilita) a následným úpravám; - 93/68/EEC z 22/07/1993 a následným úpravám. - 90/336/EEC z 29/06/1990 (Plyn) a následným úpravám 7

8 Technické údaje hořáků a trysek Tabulka 1 Stlačený plyn (kapalný) Zemní plyn Hořák Zmenšený rychlý (RR) Průměr (mm) 100 Tepelný výkon* (kw) (p.c.s.) Jmenovitý 2,60 Snížený 0,70 Pomocná tryska 1/100 (mm) 41 Tryska 1/100 (mm) 80 *** 189 Průtok* g/h ** 186 Tryska 1/100 (mm) 110 Průtok* l/h 248 Středně rychlý (S) Pomocný (A) Trojitý hořák (TC) Ultra - rychlý (UR) Vstupní tlak ,90 1,00 3,60 3,40 Jmenovitý (mbar) Minimum (mbar) Maximum (mbar) 0,40 0,40 1,30 0, Kategorie spotřebiče: II2H3 B/P * 15 C a 1013 mbar suchý zemní plyn ** Propan, výhřevnost P.C.S. = MJ/Kg *** Butan, výhřevnost P.C.S. = MJ/Kg Zemní plyn, výhřevnost P.C.S. = MJ/m 3 S RR S RR S RR S R A S A S A UR S A TC S PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST 8

9 Předpis pro instalaci, seřízení a montážní práce Ke každému sporáku nebo varnému panelu přikládáme tento předpis, určený především pracovníkům opravárenských organizací. Doporučujeme Vám, abyste ve vlastním zájmu celý předpis pečlivě prostudovali. Posouzení shody bylo provedeno dle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 a příslušných nařízení vlády. Sporáky a varné panely byly přezkoušeny podle norem: ČSN EN Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost ČSN EN Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla ČSN EN Prostředí pro elektrická zařízení ČSN EN Bezpečnost el. spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Všeobecné požadavky ČSN EN Zvláštní požadavky pro sporáky, vařiče, trouby apod. spotřebiče pro domácnost - Technické požadavky, bezpečnost a metody zkoušení. ČSN Požárně technické vlastnosti hmot - Stupeň hořlavosti stavebních hmot 8 a 9 zákona č.634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů Díl 8. zákona 7/2005 kterým se mění zákon 185 / 2001 o odpadech 16 a 17 vyhlášky č. 338/97 Sb. Instalace sporáků a varných panelů musí být provedena dle norem: ČSN Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů ČSN-EN 1775 Zásobování plynem, plynovody v budovách ČSN Předpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách Důležité upozornění Při jakékoliv manipulaci se sporákem nebo varným panelem mimo běžné použití je nutno uzavřít kohout v přívodu plynu před spotřebičem a vytáhnout přívodní flexošňůru ze zásuvky. V případě pevného připojrní vypněte hlavní vypínač nebo jistič. 9

10 UMÍSTĚNÍ SPORÁKU NEBO VARNÉHO PANELU Sporák nebo varný panel může být používán v souladu s ČSN v obyčejném prostředí v místnosti s minimálním prostorem 20 m 3. V menším prostoru (min. 15 m 3 ) nutno zajistit odvětrávací zařízení. Sporák nebo varný panel lze z hlediska tepelné odolnosti postavit na jakoukoli podlahu (podložku). - Spotřebič provedení A, tj. spotřebič, který není určen ke spojení s kouřovodem, nebo jiným zařízením pro odvádění spalin mimo prostor, v němž je umístěn, musí být instalován v prostorech s dostatečným větráním, které je provedeno dle ČSN :1986 a ČSN :1986, tak, aby se v těchto prostorech zabránilo hromadění škodlivých látek v nepřípustné koncentraci (zabezpečení požadavku hygienického předpisu na prac. prostředí 39/78 směrnice 46). Pro bezpečné vzdálenosti stěn a nábytku od sporáku nebo varného panelu platí ČSN Při přistavění sporáku nebo varného panelu ke stěnám o stupni hořlavosti B nesnadno hořlavé, C1 těžce hořlavé, C2 středně hořlavé, C3 lehce hořlavé nutno dodržet bezpečnou vzdálenost od spotřebiče dle tabulky 1. V rozmezí od úrovně vařidlové desky do výše 500 mm nad vařidlovou deskou. Pod úrovní vařidlové desky nutno dodržet bezpečnou vzdálenost dle tabulky K nehořlavým stěnám stupeň hořlavosti A lze sporák nebo varný panel přistavit bez mezery. 3. Na tepelné zařízení a do vzdálenosti menší, než je jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot (nejmenší vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot je 10 mm). 4. Spotřebič je nutno odstavit z provozu v případech, kdy dochází ke změně prostředí, tedy při práci s lepidly, laky a dalšími těkavými materiály, které mohou tuto změnu vyvolat. 10

11 Popis spotřebiče Celkový pohled PLYNOVÉ HOŘÁKY ELEKTRICKÁ PLOTNA * Podpůrný rošt pro VARNÉ NÁDOBY Světelný indikátor ELEKTRICKÉ PLOTÝNKY* Ovládací knoflíky pro PLYNOVÉ HOŘÁKY a ELEKTRICKOU PLOTÝNKU* BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ* Zapalovač PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ* ELEKTRICKÁ PLOTÝNKA: může mít odlišné parametry a fungovat na různých stupních výkonu. Podle rychlosti ohřevu rozlišujeme plotýnky na normální nebo zrychlené (rapid) (zrychlené plotýnky mají ve středu malý červený kruh.). SVĚTELNÝ INDIKÁTOR ELEKTRICKÉ PLOTÝNKY se zapne, kdykoliv je ovládací knoflík otočen mimo pozici vypnuto (Off). Ovládací knoflíky pro PLYNOVÉ HOŘÁKY a ELEKTRICKOU PLOTÝNKU* regulují výkon nebo velikost plamene. Zapalovač PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ* umožňuje zapálit vybraný hořák automaticky. BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ* zastaví přívod plynu k plameni, jestliže náhodně zhasne. PLYNOVÉ HOŘÁKY mají různou velikost a výkon. Pro vaření použijte hořák nejvíce odpovídající velikosti použité kuchyňské nádoby. *Pouze u některých modelů. 11

12 Uvedení spotřebiče do chodu a používání! Umístění plynového hořáku a elektrické plotýnky* je vyznačeno u každého ovládacího knoflíku. Plynové hořáky Každý hořák může být nastaven do následujících pozic pomocí odpovídajících ovládacích knoflíků: Vypnuto (Off) Maximium Minimum Pro zapálení plamene u vybraného hořáku přibližte zapálenou sirku nebo zapalovač k hořáku a současně stiskněte a otočte odpovídající knoflík proti směru hodinových ručiček na pozici maximum. Má-li hořák bezpečnostní pojistku, musí být knoflík stlačen po dobu 6 sekund, aby se automatické zařízení dostatečně zahřálo a umožnilo udržet plamen. U modelů vybavených tlačítkem zapalovače zapálíte vybraný hořák stisknutím tlačítka zapalování (označeného symbolem ) a současně rychle stiskněte co nejvíce a otočte odpovídajícím knoflíkem proti směru hodinových ručiček na pozici maximum.! Zhasne-li náhodou plamen, vypněte ovládací knoflík a s dalším zapálením počkejte cca 1 minutu. Hořák vypnete otáčením ovládacího knoflíku ve směru hodinových ručiček (dokud nedosáhnete pozice ) Elektrická plotýnka* Praktické rady pro používání plynových hořáků Aby byl zajištěn úsporný provoz hořáků, doporučujeme následující: Používejte nádobí odpovídající velikosti hořáků (viz tabulka) tak, aby plameny nepřesahovaly spodní okraje nádoby. Vždy používejte nádobí s plochým dnem a používejte pokličky. Jakmile obsah nádoby dosáhne bodu varu, stáhněte plamen do pozice minimum. Hořák Redukovaný (RR) Středně rychlý (S) Pomocný (A) Trojitý prstenec hořáku (TC) Ultra rychlý (UR) Průměr nádoby (cm) Praktické rady pro používání elektrických plotýnek Tepelným ztrátám a poškození elektrických plotýnek zabráníte používáním nádobí s plochým dnem, jehož průměr není menší než průměr plotýnky. Odpovídajícím ovládacím knoflíkem můžete otáčet po nebo proti směru hodinových ručiček do 6 různých pozic: Pozice Normální nebo zrychlená plotýnka vypnuto slabý výkon střední výkon vysoký výkon Pozice Normálníl nebo rychlá plotýnka vypnuto příprava ryb nebo zeleniny vaření brambor (v páře) polévek, hrášku, fazolí dlouhé vaření velkého množství jídla pečení (běžné) pečení (silnější) Je-li ovládací knoflík v jiné pozici než "vypnuto", rozsvítí se indikátor zapnutí. 6 zhnědnutí a uvedení do varu v krátké době.! Před prvním použitím elektrických plotýnek je rozpalte na maximum po dobu 4 minut, aniž byste na ně umístili nádoby. Během zahřívání jejich ochranný nátěr zatvrdne, a tím získá povrch plotýnek maximální odolnost. * Pouze vybrané modely. 12

13 Bezpečnostní opatření a rady! Tento spotřebič byl navržen a vyroben v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Následující varování jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a je třeba je pečlivě přečíst. Všeobecné bezpečnostní pokyny: Toto je vestavný spotřebič 3. třídy Plynové spotřebiče vyžadují odpovídající proudění vzduchu pro zabezpečení bezpečného použití. Když vestavujete varnou desku, dodržujte pokyny v části Umístění spotřebiče. Tyto pokyny jsou platné pro země, jejichž symboly se objevují v návodu a na štítku se sériovým číslem zařízení. Spotřebič byl navržen pro domácí používání a není určený pro obchodní a průmyslové účely. Tento spotřebič nesmí být instalován ve venkovním prostředí ani v zastřešených prostorech. Je velmi nebezpečné vystavit spotřebič dešti a bouřkám. Při přemísťování spotřebiče používejte vždy držadla k tomu určená, umístěná po stranách. Nedotýkejte se spotřebiče, jste-li bosí, nebo máte-li mokrá nebo vlhká chodidla či ruce. Spotřebič smí k vaření jídel používat pouze dospělí a musí dodržovat instrukce v tomto návodu. Zajistěte, aby napájecí kabel nebo jiné elektrické části nepřišli do styku s horkými částmi zařízení. Otvory pro ventilaci a rozptylování tepla nesmí být nikdy zakryty. Pokud se spotřebič nepoužívá, vždy se ujistěte, že jsou otočné knoflíky v poloze l / o Chcete-li odpojit spotřebič z elektrické sítě, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky; nikdy netahejte za kabel. Nikdy nezačínejte s jakýmkoliv čištěním nebo údržbou, není-li zástrčka spotřebiče vytažena ze zásuvky. V případě poruchy se v žádném případě nesnažte spotřebič opravit sami. Opravy prováděné nezkušenou osobou mohou způsobit zranění nebo spotřebič ještě více poškodit. Kontaktuje servisní středisko (viz Podpora). Vždy se přesvědčte, že držadla a úchyty nádob jsou otočené do středu desky, abyste předešli náhodným popáleninám. Nezavírejte skleněný poklop (pokud je jím zařízení vybaveno), dokud jsou hořáky nebo plotýnky horké. Nenechávejte elektrické plotýnky zapnuté bez toho, aby na nich stála nádoba. Nepoužívejte nestabilní nebo deformované nádobí. Recyklace Obaly: Respektujte místní předpisy pro zacházení s použitými obalovými materiály, patří do tříděného odpadu a následně jsou recyklovány. Likvidace a nakládání se starými elektrickými spotřebiči Direktiva EU 2002/96/EC o zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) definuje postupy zpětného odběru a následného zpracování (recyklace) všech použitých elektrozařízení, kterých se spotřebitelé rozhodli zbavit a zakazuje, aby staré domácí spotřebiče byly likvidovány v netříděném komunálním odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně s požadavkem na jejich nejoptimálnější využití a recyklaci a zamezení vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "přeškrtnuté popelnice", uvedený na výrobcích, říká spotřebiteli, že tento použitý výrobek po skončení životnosti NESMÍ být odložen do směsného komunálního odpadu. Informace o zpětném odběru a následné likvidaci použitých elektrozařízení vám poskytnou všichni prodejci elektrospotřebičů a vaše obecní úřady. Informace naleznete také na internetových stránkách výrobců elektrospotřebičů, obecních úřadů a samozřejmě Ministerstva životního prostředí.!!! Dodržením doporučení a informací o zacházení se starými výrobky aktivně podpoříte ochranu zdraví a životního prostředí, odevzdáním starých výrobků na místech zpětného odběru vyloučíte možnost poškození zdraví a životního prostředí nebezpečnými látkami obsaženými v některých výrobcích!!! 13

14 Údržba a čištění Vypnutí spotřebiče Před jakoukoli údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě. Čištění spotřebiče! Nepoužívejte brusné nebo korozivní čistící prostředky, jako jsou odstraňovače skvrn, protikorozní přípravky, práškové čistící prostředky nebo mycí houby s drsným povrchem: mohou nenapravitelně poškodit povrch! Nikdy na čištění přístroje nepoužívejte parní nebo tlakové čističe. Nejlépe přístroj vyčistíte pomocí vlhké houby a vysušíte pomocí savé kuchyňské utěrky. Vyjímatelné části hořáků můžete často mýt teplou vodou mýdlem a odstraňovat tak připečenou hmotu. Desky vybavené automatickým zapalováním: vnitřní část zařízení elektrického zapalovače by měla být často čištěna a často je třeba kontrolovat průchodnost otvorů pro plyn na hořácích. Elektrické plotýnky by měly být čištěny vlhkým hadrem a dokud jsou ještě teplé, potřete je jemně trochou oleje. Tvrdá voda ponechaná na povrchu delší dobu nebo agresivní čistící prostředky obsahující fosfor mohou na dílech z nerezové oceli zanechat skvrny. Po čištění zařízení opláchněte a osušte zbývající kapky vody. Údržba plynových kohoutků Po delším čase může dojít k zadírání kohoutků nebo se mohou těžko otáčet. V takovém případě je třeba je nechat vyměnit.! Tato výměna musí být provedena kvalifikovaným technikem autorizovaným výrobcem. 14

15 Řešení problémů Může se stát, že zařízení nepracuje správně anebo přestane pracovat. Předtím, než se obrátíte na servisní středisko, přesvědčte se, zda problém nemůžete vyřešit sami. Nejprve zkontrolujte, že není přerušen přívod plynu nebo elektřiny do přístroje a zda je otevřený hlavní přívod plynu. Hořák se nezapálí nebo plamen není okolo hořáku rovnoměrný. Zkontrolujte, zda: nejsou na hořáku ucpané otvory pro plyn. jsou všechny pohyblivé součásti hořáku správně nasazené. není kolem spotřebiče průvan. U modelů s bezpečnostní pojistkou plamen zhasíná. Zkontrolujte, zda: jste úplně zamáčkli ovládací knoflík. jste drželi ovládací knoflík dostatečně dlouhou dobu pro aktivaci bezpečnostní pojistky. zda otvory pro plyn na hořáku nejsou blokovány v místě, kde se nachází bezpečnostní pojistka. Plamen zhasne, jestliže je stažen na minimum. Zkontrolujte, zda: nejsou ucpané otvory pro plyn na hořáku. není kolem spotřebiče průvan. minimální výkon byl správně nastaven podle návodu. Nádoby nejsou stabilní. Zkontrolujte, zda: je spodní strana nádobí perfektně rovná. nádobí je správně umístěni na střed hořáku. podpěrné rošty nádobí jsou správně umístěny. Jestliže přístroj stále nefunguje správně a problémy trvají, zavolejte nejbližší servisní středisko. Prosíme, připravte si následující údaje: model spotřebiče (Mod.) sériové číslo (S/N) Tyto informace naleznete na typovém štítku umístěném na spotřebiči a/nebo na obalu.! Nikdy nevyužívejte služeb neautorizovaných servisních techniků a trvejte na použití originálních náhradních dílů. 15

16 Servisní modrá linka: Indesit Company Česká s.r.o. Lihovarská 1060/ Praha 9, Česká republika Indesit Company, SpA Via Aristide Merloni, Fabriano tel. (0732) Italy 02/ SK 16

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB

PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB Varná deska Návod k instalaci a použití PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI

Více

PO 740 ES. Varná deska s plynovými hořáky

PO 740 ES. Varná deska s plynovými hořáky PO 740 ES Varná deska s plynovými hořáky PO 740 ES Varná deska s plynovými hořáky Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska PL40ASX Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska 1 OBSAH Vybalení... 2 Doporučení... 3 Instalace... 4 Nastavení minimálního plamene hořáku varné desky... 9 Použití spotřebiče... 10 NĚKOLIK TIPŮ......

Více

Rady a doporučení INSTALACE POUŽITÍ ÚDRŽBA

Rady a doporučení INSTALACE      POUŽITÍ      ÚDRŽBA Rady a doporučení INSTALACE S ohledem na nutnost dodržení bezpečnostních předpisů a zásad pro odvádění vzduchu z místnosti doporučujeme svěřit instalaci odborné firmě. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti

Více

BDR 190 AAI Vestavná chladnička

BDR 190 AAI Vestavná chladnička BDR 190 AAI Vestavná chladnička Návod k instalaci a obsluze BDR 190 AAI Vestavná šuplíková chladnička pod pracovní desku Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VARNÉ PLYNOVÉ DESKY SAMOSTATNÉ KH 95 XL, KH 70 X, 64 GX NO 18/08 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Toto je nový, pečlivě zkonstruovaný výrobek,

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PLYNOVÉ VARNÉ DESKY AS9.1AL -B72BL-B77BL LIB30069

NÁVOD NA POUŽITÍ PLYNOVÉ VARNÉ DESKY AS9.1AL -B72BL-B77BL LIB30069 NÁVOD NA POUŽITÍ PLYNOVÉ VARNÉ DESKY AS9.1AL -B72BL-B77BL LIB30069 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na typovém štítku a datum prodeje, který najdete na Vašem

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011 Návod k použití Venkovní plynový gril BBQ0 POUŽÍVJT POUZ HI HIOVÉ SPOJKY ONÉ VÝROBM Pokud je nutná výměna, kontaktujte odborný servis plynových výrobků. Použití nevhodných dílů může způsobit vážné nebezpečí!

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU

NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU MOD. G4-G6-G9 ED 05/98 PŘED INSTALACÍ A UVEDENÍM PECE DO PROVOZU JE NUTNÉ, ABY SI PRACOVNÍK OBSLUHUJÍCÍ PEC PŘEČETL CELOU TUTO PŘÍRUČKU A POROZUMĚL JEJÍMU OBSAHU ZAKOUPENÝ MODEL MOD.: G4 O G6 O G9 O Výrobní

Více

PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY

PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

DOPORUČENÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI (mm)

DOPORUČENÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI (mm) CZ AKT 352 STRUČNÝ NÁVOD CZ SK 1 3 1. Odstranitelné mřížky 2. Středně rychlý hořák DOPORUČENÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI (mm) 3. Rychlý hořák 4. Ovladač středně rychlého hořáku 5. Ovladač rychlého hořáku SYMBOLY

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. BT09.4SS a BT09.5SS

NÁVOD K POUŽITÍ. BT09.4SS a BT09.5SS NÁVOD K POUŽITÍ BT09.4SS a BT09.5SS OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte

Více

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ CZ Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz SMAŽENÍ

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Pokyny pro používání, instalaci a připojení

Pokyny pro používání, instalaci a připojení CZ Pokyny pro používání, instalaci a připojení Kombinovaná a plynová varná deska Kombinovaná a plynová varná deska Vážený zákazníku! Kombinovaná a plynová varná deska je určena pro používání v domácnostech.

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 160215 7085466-01 IC..S... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV 1 NÁVOD K OBSLUZE Zásobníky na talíře a misky Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV Obsah: str. 1. Užití 2. Popis 3. Instalace a uvedení do provozu 4. Ovládání 5. Údržba a

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody 6 720 606 892 CZ (03.11) AL Návod k instalaci a obsluze Plynový závěsný průtokový ohřívač vody WR11..P... WR14..P... s piezoelektrickým zapalováním a dvojitým zabezpečením: kontrolou spalin* a omezením

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK PLYNOVÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY ALFA PLYNOVÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY ALFA POPIS Stali jste se majiteli průtokového

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více