Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz."

Transkript

1 Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/ Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby železniční dopravy Téma Ročník Autor Služby železniční dopravy druhý Datum výroby Anotace Mgr. Zuzana Pauserová DUM slouží k výuce žáků 2. ročníku v oblasti Technika cestovního ruchu. Výklad formou prezentace pracující s pojmy historie železniční dopravy a charakteristika osobní železniční dopravy, železniční trať, koridor, dynamický závěsný prostředek, vozový park, trakční závěsný prostředek, prostředky oznamovací a zabezpečovací techniky, jízdní řád, dopravní ceniny, tarify, slevy. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z

2 Historie železniční dopravy

3 Historie železniční dopravy v ČR do druhé světové války 1827 a 1830: dvě koněspřežné železnice na českém území (České Budějovice-Linec; Praha-Lány) 1839: zprovozněna první parostrojní železnice 1841: počátek budování železnice státem do 70. let 19. století: vybudována síť hlavních tratí

4 od roku 1880: výstavba lokálních drah (majetkem několika velkých soukromých společností, současně postupné zestátňování soukromých železničních společností, které vlastnily hlavní tratě) 1903: první neměstská elektrická dráha po první světové válce: vznik státní společnosti Československé dráhy

5 Rekonstruovaný vůz linecko-budějovické dráhy

6 Parní lokomotiva v Lužné u Rakovníka

7 Lokomotiva Škoda řady 380

8 Historie železniční dopravy v ČR po druhé světové válce po druhé světové válce: plné zestátnění železnic 1993: ČSD i dopravní síť rozděleny na českou a slovenskou část (českým nástupcem: státní podnik České dráhy, později změněný na státní akciovou společnost) 1994: zákon o dráhách (oddělení provozovatele dráhy od provozovatele drážní dopravy, tedy vytvoření základní podmínky pro vznik konkurenčního prostředí, postupná změna pravidel pro zajišťování a dotování osobní dopravy)

9 1996: vyčlenění regionálních drah z celostátní dráhy, postupné pronikání nestátní konkurence do nákladní i do osobní dopravy 2003: správa státních drah převedena na nově zřízenou státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (od 2008 provozování státních drah) 2007: ze státního dopravce České dráhy vyčleněna dceřiná společnost ČD Cargo pro provozování nákladní dopravy

10 Charakteristika osobní železniční dopravy přeprava po železnici osobními vagony výhody: hromadnost, plynulost, bezpečnost, malá závislost na přírodních jevech, fungování ve dne i v noci a ve všech ročních obdobích nevýhody: nedostupnost některých oblastí a středisek (např. horských)

11 Materiálně - technické podmínky železniční dopravy

12 Materiálně-technické podmínky železniční tratě dynamické závěsné prostředky trakční dopravní prostředky prostředky oznamovací a zabezpečovací techniky

13 Železniční tratě síť dopravních cest větší část železničních tratí u nás: ve vlastnictví státu část regionálních drah: ve vlastnictví jiných vlastníků Správa železniční dopravní cesty (SŽDC ) vykonává funkci vlastníka dráhy pro stát a zároveň funkci provozovatele dráhy metro Praha: status speciální železniční dráhy tramvajové, lanové, důlní a průmyslové dráhy se za železniční dráhy nepovažují

14 struktura tratí podle počtu kolejí: jednokolejná dvoukolejná vícekolejná

15 Dnešní síť veřejných železnic v ČR

16 Železniční koridor označení pro hlavní, moderní železniční trať určen pro dálkovou a tranzitní osobní i nákladní dopravu

17 Parametry železničního koridoru v ČR elektrifikovaná dvoukolejná trať možnost použití dálkového řízení dopravy díky modernímu elektronickému traťovému zabezpečovacímu zařízení s automatickým blokem traťová rychlost 160 km/h stanice s mimoúrovňovými přechody minimální počet úrovňových křížení se silnicemi (přejezdů) dosažení těchto parametrů vyžaduje mnoho úprav: pozvolnější oblouky, nové tunely apod.

18 První železniční koridor: Děčín st. hr. - Praha-Holešovice - Pardubice - Brno - Břeclav st. hr.

19 Druhý železniční koridor: Petrovice u Karviné st. hr. - Ostrava Přerov - Břeclav st. hr.

20 Třetí železniční koridor: Mosty u Jablunkova st.hr. - Ostrava - Přerov - Praha - Plzeň - Cheb st.hr.

21 Čtvrtý železniční koridor: Děčín st. hr. - Praha České Budějovice Horní Dvořiště

22 Dynamické závěsné prostředky železniční osobní vozy probíhá modernizace většího počtu rychlíkových a nákupy starších zahraničních rychlíkových vozů typy osobních železničních vozů: a) vozy z vagónky v Bautzenu: zastaralá konstrukce, není možné je efektivně modernizovat

23 b) vozy pro osobní vlaky a rychlíky z Vagónky Studénka z přelomu 80. a 90. let: modernější, mohou dosahovat rychlosti 160 km/h, interiér je třeba obnovit c) konec 90. let a začátek 21. století: firma Siemens: několik desítek nových vozů pro vlaky vyšší kvality s podvozky pro 200 km/h včetně ubytovacích a jídelních vozů

24 Vozový park vozy 1. třídy A vozy 2. třídy B kombinované vozy 1. a 2. třídy AB lůžkové vozy WL lehátkové vozy BC, BCM rozdíl mezi lehátkovým a lůžkovým vozem: lehátkový vůz: lehátko + přikrývka, v lehátkovém oddíle se nerozlišuje oddíl pro muže a pro ženy, není určen pro 1. třídu

25 lůžkový vůz: větší komfort, lůžko s přikrývkou a polštářem, v první třídě i malá koupelnička, lůžkové oddíly jsou rozděleny zvlášť pro muže a ženy, muži a ženy mohou cestovat společně pouze v případě, že je zakoupen celý oddíl, žádný lůžkový vůz není pouze pro 1. nebo 2. třídu, ale vozy jsou půlené, tzn. že normální lůžkový vůz má označení WLAB, existují ještě vozy nadstandardní a od i luxusní jídelní vozy WR, WRM, SR bufetové vozy BRMC

26 Trakční dopravní prostředky lokomotivy v průměru vysoké stáří mezi 25 a 30 lety způsobené minimálními nákupy nových vozidel od 90. let nejrozšířenější: dieselelektrické lokomotivy, elektrické lokomotivy a motorové vozy obnova parku hnacích vozidel: spočívá v modernizaci, přestavbě i nových nákupech zakoupeny sedmivozové expresní elektrické jednotky s naklápěcí technikou Pendolino

27 v současnosti: dodávky 83 nových patrových elektrických jednotek pro osobní vlaky v okolí Prahy a Ostravy ve zkušebním provozu s cestujícími nové rychlíkové lokomotivy nákup nízkopodlažních elektrických i motorových jednotek a motorových vozů

28 Prostředky oznamovací a zabezpečovací techniky technické prostředky a vazby mezi nimi přispívají k bezpečnosti železničního provozu kontrolují, případně nahrazují činnost dopravních zaměstnanců při řízení železniční dopravy

29 Sortiment poskytovaných služeb v železniční dopravě; dopravní ceniny, tarify, slevy

30 Služby v železniční dopravě z hlediska cestovního ruchu pravidelná přeprava: pevný časový interval hustá síť zastávek velký pohyb cestujících zařazena do integrovaných dopravních systémů (PID: např.: Praha metro, tramvaje, železnice, městské a příměstské autobusy, lanovka, přívozy) cena závisí na druhu vlaku: osobní, rychlík, spěšný, Expres, Euro Night, soupravy Inter City, Euro City

31 zvláštní (mimořádné) vlaky: vyhlídkové nebo historické jízdy (např.: Posázavský Pacifik) na objednávku: přeprava větších skupin osob při různých akcích (náboženská turistika, koncerty, sportovní utkání, ) rekreační vlaky: respektují požadavky CR směřovány do oblastí CR v sezóně, o víkendu autovlak: přeprava aut, motorek, obytných přívěsů a jejich posádek lehátkovým nebo lůžkovým vlakem vlakový hotel: lůžkové a jídelní vozy stanoveny trasy atraktivními místy CR

32 Další služby ve vnitrostátní a mezinárodní železniční přepravě informace o dopravních spojích prodej dopravních cenin úschova a přeprava zavazadel ubytovací služby v lůžkových a lehátkových vozech stravovací služby v restauračních a bufetových vozech

33 Méně tradiční služby půjčování aut a jízdních kol směnárenské služby úhrada za dopravní ceniny úvěrovými kartami služby nosičů zavazadel možnost použití zavazadlových vozíků dovoz a odvoz zavazadel z nádraží domů a naopak

34 Jízdní řád vydaný knižně, k dispozici na internetu (IDOS), vyvěšený na jednotlivých stanicích časový a místopisný plán spojů uvedeny vzdálenosti v km sloužící pro výpočet jízdného vysvětleny značky přepravní a tarifní ustanovení ceník mapa železniční sítě

35 Dopravní ceniny pro účastníky CR jízdenky, místenky, lůžkové lístky, lehátkové lístky cestující je povinen mít dopravní ceninu před nástupem do vlaku dopravní ceniny pro účastníky vnitrostátní přepravy: automatizovaný rezervační systém ARES: rezervace a prodej: jízdenky a místenky pro 1. a 2. třídu, lůžkové a lehátkové lístky dopravní ceniny pro účastníky mezinárodní přepravy: vydávané podle CIV (Mezinárodní dohoda o přepravě cestujících a zavazadel po železnici) skupinové jízdenky, mezinárodní přepravní rejstříky pro přepravu skupin účastníků CR, lůžkové a lehátkové lístky,

36 Tarify určují výši jízdného vnitrostátní železniční doprava: tarif Českých drah mezinárodní železniční doprava: tarif TCV (Společný mezinárodní tarif pro přepravu cestujících a zavazadel)

37 Slevy jízdného přesně stanovené podmínky slevy pro jednotlivce i skupiny slevy pro mládež (do 26 let), důchodce, zdravotně postižené osoby mezinárodní přeprava na základě poukazů INTER RAIL, EUROTRAIN

38 Zdroje: ORIEŠKA, J. Technika služeb cestovního ruchu. 1. vyd. Praha : Idea servis, ORIEŠKA, J. Služby v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha : Idea servis, Stanislav Jelen. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:austrian_horse_railway1.jpg> Dezidor. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:parn%c3%ad_lokomotiva_v_lu%c5%ben%c 3%A9_u_Rakovn%C3%ADka.jpg> Mgr. Jaroslav Charvát. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Map of Czech raiways.gif: Czech railway company: České dráhy, a. s., Ing. Pavel Krýže, Ph. D., Ing. Tomáš Pošta. derivative work: Kubiik (talk). [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:map_of_czech_railways.svg> Honza Groh. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

39 Honza Groh. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: age=1 Honza Groh. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:treti_zeleznicni_koridor.svg> Honza Groh. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:ctvrty_zeleznicni_koridor.svg>

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU sylabus učební text Ing. Hana Štěpánková 2010 1 Doporučená studijní literatura : Drobná, Morávková : Cestovní ruch. Fortuna 2004 Orieška J. : Technika služeb cestovního

Více

> Základní hospodářské ukazatele

> Základní hospodářské ukazatele Výroční zpráva 0 4 České dráhy, a.s. > Základní hospodářské ukazatele Ukazatel 2004 2003 1. 1. 2003*) Index 04/03 Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč) Aktiva celkem 47 301 45 291 41 396 1,04 Dlouhodobý majetek

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra geografie. Radek POLEDNÍČEK. System of railways in Prostějov district. Bakalářská práce.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra geografie. Radek POLEDNÍČEK. System of railways in Prostějov district. Bakalářská práce. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Radek POLEDNÍČEK SYSTÉM ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ V OKRESE PROSTĚJOV System of railways in Prostějov district Bakalářská práce v oboru

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993 2011

Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993 2011 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav českého jazyka Český jazyk a literatura Bc. Michaela Ficnarová Vlastní jména vlakových spojů (porejonyma) na území ČR v letech 1993 2011 Magisterská diplomová

Více

Služby cestovního ruchu

Služby cestovního ruchu Služby cestovního ruchu RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, Csc. Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 Služby cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské náměstí

Více

Služby cestovního ruchu Obsah:

Služby cestovního ruchu Obsah: Služby cestovního ruchu Obsah: 1 Služby v cestovním ruchu... 2 2 Dopravní služby... 2 2.1 Silniční doprava... 2 2.1.1 Charakteristika silniční dopravy... 2 2.1.2 Členění silniční dopravy... 3 2.1.3 Materiálně

Více

Výsledky odborné studie. Systémy veřejné. v krajích. republiky

Výsledky odborné studie. Systémy veřejné. v krajích. republiky Výsledky odborné studie Systémy veřejné dopravy v krajích České republiky Obsah Úvodní slovo... 4 Metodika... 5 Souhrnné informace... 6 Hlavní město Praha... 14 Jihočeský kraj... 17 Jihomoravský kraj...

Více

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR.

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR. Kontrolní otázky Nejdůležitějším právním předpisem pro železniční dopravu je A. zákon o drahách. B. vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah. C. zákon o působnosti drážního správního úřadu na drahách

Více

Dálkové ovládání pomáhá i šetří

Dálkové ovládání pomáhá i šetří T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 2 R o č n í k X V I I 2 5. B Ř E Z N A 2 0 1 0 C e n a 5 K č Nezapomeňte na změnu času v noci ze soboty 27. na neděli 28. března. Výhodná

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVII V Praze dne 11. prosince 2009 částka 13 Cena 100 Kč Výměr MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI 2

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXX V Praze dne 28. listopadu 2012 částka 13 Cena 115 Kč Výměr MF č. 01/2013 ze dne 28. listopadu 2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami CENOVÝ

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku platný od 3. 2. 2015 Dodatek č. 1 platný od 7. 4. 2015 Dodatek č. 2 platný od 1. 7. 2015 Úplné znění 1/67 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní

Více

2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy

2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy 2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy Výroční zpráva Skupiny ČD za rok 2014 2 Představení, úloha a vize Kdo jsme Jsme skupinou společností provozující osobní i nákladní železniční dopravu. Zajišťujeme

Více

Motoráček pro 21. století

Motoráček pro 21. století T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 2 R o č n í k X V I I I 2 4. b ř e z n a 2 0 1 1 C e n a 5 K č Navštivte Tržnici Zahrady Čech 6. 10. dubna v Litoměřicích. Vytrvalá a

Více

Nasloucháme cestujícím

Nasloucháme cestujícím T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 3 5 R o č n í k X V I I 9. Z Á Ř Í 2 0 1 0 C e n a 5 K č Na Den železnice vstup do Království železnic zdarma se služební In-kartou. Budeme

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205 2.12 2.12 DOPRAVA ÚVOD výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013)

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) České Budějovice, říjen 2013 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2,

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

DOPRAVNÍ STAVBY I (Pozemní komunikace) Doc.Ing. Marián Krajčovič, CSc. a kolektiv

DOPRAVNÍ STAVBY I (Pozemní komunikace) Doc.Ing. Marián Krajčovič, CSc. a kolektiv DOPRAVNÍ STAVBY I (Pozemní komunikace) Doc.Ing. Marián Krajčovič, CSc. a kolektiv 1 ÚVOD Pod pojmem > zahrnujeme veškeré stavby související s dopravou a zařízení pro dopravu. Zahrnujeme

Více

Jak ušetřit za elektřinu

Jak ušetřit za elektřinu T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 0 R o č n í k X V I I 1 1. b ř e z n a 2 0 1 0 C e n a 5 K č Elektronickou verzi Železničáře čtěte také na intranetu Českých drah. Oslavy

Více

číslo 1 / ročník I. aktuální ke dni 12.8.2007 Vydává Občanské sdružení Želpage, o.s. (foto na titulní straně: EightyFour, řada 151, Lipník nad Bečvou)

číslo 1 / ročník I. aktuální ke dni 12.8.2007 Vydává Občanské sdružení Želpage, o.s. (foto na titulní straně: EightyFour, řada 151, Lipník nad Bečvou) ŽelPage BULLETIN číslo 1 / ročník I. aktuální ke dni 12.8.2007 Vydává Občanské sdružení Želpage, o.s. (foto na titulní straně: EightyFour, řada 151, Lipník nad Bečvou) www.zelpage.cz AKTUALITY Kapsch rozšíří

Více

Umělci na Moravě: Zakrynycny a Lorencová. Revoluce v MHD. Brno čeká největší nákup CNG autobusů v Česku

Umělci na Moravě: Zakrynycny a Lorencová. Revoluce v MHD. Brno čeká největší nákup CNG autobusů v Česku TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU ČERVENEC SRPEN 2014 www.moravskehospodarstvi.cz 7 ČD Cargo: Ze ztráty do stamilionového zisku www.facebook.com/moravskehospodarstvi 10 11 Umělci na Moravě: Zakrynycny

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: N6208 Obchodní podnikání Marketing management Diplomové práce na téma:

Více

BROŽURY NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE. Doprava pro lidi. Program NAL v oblasti dopravy

BROŽURY NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE. Doprava pro lidi. Program NAL v oblasti dopravy BROŽURY NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE Doprava pro lidi Program NAL v oblasti dopravy Nová antikapitalistická levice vnímá současnou situaci na poli dopravy v ČR jako poměrně tristní. České vlády nejsou

Více