PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST. Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST. Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji Financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Od došlo ke změně v poskytování dotací ze státního rozpočtu na sociální služby s místní a regionální působností: kompetence v rozhodování o výši finanční podpory jednotlivým sociálním službám a administrace dotačního řízení přešly na úroveň krajů. Vzhledem k přechodu agendy financování sociálních služeb od roku 2015 z MPSV ČR na kraje, budou na rok 2016 vytvořeny Středočeským krajem (dále jen SK) následující dokumenty: 1) Metodika Středočeského kraje pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb (dále jen Metodika SK) Metodika SK obsahuje zaměření a účel poskytovaných dotací, určení podmínek pro poskytování dotací, vymezuje uznatelné a neuznatelné náklady, které je možné z dotace hradit, dále poskytuje informace k žádosti o dotaci, informace k posouzení a hodnocení žádostí o dotaci. Dále jsou zde informace ke kontrole čerpání dotací, finančnímu vypořádání a vydání právního aktu. Metodika je návazným dokumentem na Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze (dále jen Metodika MPSV ČR). 2) Vyhlášení dotačního řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2016 (dále jen Vyhlášení) V dokumentu bude uveden účel dotace, výše a termíny splátek, jaké služby budou v rámci dotačního řízení podpořeny, způsob poskytnutí dotace a žádost o dotaci, termín pro podání žádostí o dotaci, sazby úhrady, podíl spolufinancování a ostatní důležité údaje pro hodnocení žádostí o dotaci. Vyhlášení bude zveřejněno na webových stránkách SK. Vyhlášení je návazným dokumentem na Metodiku MPSV ČR, vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR a Metodiku SK. 3) Pravidla poskytování dotací z rozpočtu SK na sociální služby na rok 2016 (dále jen Pravidla) V dokumentu budou mimo jiné uvedeny základní principy a priority dotačního řízení, mechanismus výpočtu optimálního návrhu dotace, způsob rozdělení a čerpání dotace, stanovení redukčních mechanismů a reálného návrhu dotace. Pravidla budou zveřejněna na webových stránkách SK. Tato Pravidla jsou rovněž návazným dokumentem na Metodiku SK, Metodiku MPSV ČR a Vyhlášení. 1

2 Vývoj financování sociálních služeb v SK v roce 2012 až 2015 ROK 2012 V roce 2012 byly sociální služby financovány především ze státní dotace ve výši tis. Kč a ve výši tis. Kč z individuálního projektu SK s názvem Základní síť sociálních služeb v SK. V níže uvedené tabulce je znázorněno i procentuální rozdělení finančních prostředků na jednotlivé skupiny služeb. v tis. Kč Skupina služeb Státní dotace IP Celkem % podílu dotace na skupině služby SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE ,77 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE ,16 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ,07 CELKEM ,00 Zdroj: statistika SK V tabulce č. 2A je dále uvedeno, kolik byly předpokládané náklady poskytovatelů sociálních služeb na konkrétní službu, náklady na jednotlivé skupiny služeb a náklady za poskytovatele sociálních služeb za organizace celkem. Jedná se o poskytovatele sociálních služeb, kteří podávali žádost o státní dotaci do programu podpory A na rok Dalším zdrojem financování sociálních služeb v roce 2012 byl Středočeský humanitární fond ve výši tis.,- Kč. Jedná se o dotační titul v rámci SK, který je vyhlašován na základě výsledku hospodaření SK a v případě disponibilních finančních prostředků. Tento dotační titul je nenárokový ze strany poskytovatelů sociálních služeb. 2

3 ROK 2013 V roce 2013 byly sociální služby financovány především ze státní dotace ve výši tis. Kč a ve výši tis. Kč z individuálního projektu SK s názvem Základní síť sociálních služeb v SK. V níže uvedené tabulce je znázorněno i procentuální rozdělení finančních prostředků na jednotlivé skupiny služeb. v tis. Kč Skupina služeb Státní dotace IP Celkem % podílu dotace na skupině služby SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE ,37 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE ,52 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ,11 CELKEM ,00 Zdroj: statistika SK V tabulce č. 2A je dále uvedeno, kolik činily náklady poskytovatelů sociálních služeb na konkrétní službu, náklady na jednotlivé skupiny služeb a náklady za poskytovatele sociálních služeb za organizace celkem ve Středočeském kraji. V tabulce č. 2E jsou dále uvedeny skutečně vynaložená náklady a získané výnosy poskytovatelů sociálních služeb na konkrétní služby, náklady a výnosy na jednotlivé skupiny služeb a náklady a výnosy za poskytovatele sociálních služeb za organizace celkem ve Středočeském kraji. Data jsou zjištěna na základě analýzy nákladů a výnosů ze sběru dat, který proběhl na začátku roku V 2013 byla ukončena realizace individuálního projektu Základní síť sociálních služeb v SK. ROK 2014 V roce 2014 byly sociální služby financovány především ze státní dotace v 1. kole dotačního řízení ve výši tis. Kč a z dofinancování ze státní dotace ve výši tis. Kč. V níže uvedené tabulce je znázorněno i procentuální rozdělení finančních prostředků na jednotlivé skupiny služeb. 3

4 v tis. Kč Skupiny služeb Státní dotace IP Celkem % podílu dotace na skupině služby SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE ,51 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE ,96 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ,53 CELKEM ,00 Zdroj: statistika SK V tomto roce byl realizován individuální projekt Základní síť sociálních služeb v SK II. (dále jen IP ZS II.). Objem finančních prostředků na celý projekt je ve výši tis. Kč z toho celkový objem na financování sociálních služeb ve výši tis. Kč. Doba realizace projektu je od Dále je přílohou finanční části SPRSS SK tabulka č. 2B ve které je uvedeno, kolik činily náklady poskytovatelů sociálních služeb na konkrétní službu, náklady na jednotlivé skupiny služeb a náklady za poskytovatele sociálních služeb za organizace celkem ve Středočeském kraji. Dále je v tabulce uveden Maximální návrh dotace, tedy návrh podpory poskytovatelů sociálních služeb, kteří žádali o státní dotaci na rok 2014, který je ve výši tis. Kč. Dalším údajem je Optimální návrh dotace. Jedná se o maximální (požadovaný) návrh dotace od poskytovatelů sociálních služeb, žádajících o státní dotaci na rok 2014 ponížený na základě hodnocení žádostí o neuznatelné a nadhodnocené položky v rozpočtu služby. Celková výše návrhu je tis. Kč, Reálný návrh dotace byl ve výši tis. Kč a byl ve výši 75,11 % Optimálního návrhu dotace. V tabulce č. 2C jsou dále uvedeny jednotlivé zdroje financování (tj. dotace od MPSV, příspěvek od úřadu práce, dotace od obcí, příspěvek od zřizovatele obec/kraj, úhrady od uživatelů služby, fondy zdravotních pojišťoven, resorty státní správy, dotace od krajů, strukturální fondy a jiné zdroje) poskytovatelů sociálních služeb na konkrétní služby, na jednotlivé skupiny služeb a za poskytovatele sociálních služeb za organizace celkem ve Středočeském kraji. Údaje vychází se žádostí na dotaci pro rok

5 V tabulce č. 2E jsou dále uvedeny skutečně vynaložená náklady a získané výnosy (vyjma dotací od MPSV, úhrad od uživatelů a fondů zdravotních pojišťoven) poskytovatelů sociálních služeb na konkrétní služby, náklady a výnosy na jednotlivé skupiny služeb a náklady a výnosy za poskytovatele sociálních služeb za organizace celkem ve Středočeském kraji. Data jsou zjištěna na základě analýzy nákladů a výnosů ze sběru dat, který proběhl na začátku roku Dalším zdrojem financování sociálních služeb v roce 2014 byl Středočeský humanitární fond ve výši ,- Kč. ROK 2015 Od 1.1. tohoto roku přešlo financování sociálních služeb a s ním spojená administrace dotačního řízení na SK. Na základě Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2015 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen Vyhlášení MPSV) musel SK podat žádost o dotaci na rok 2015 v termínu do na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na rok 2015 žádal SK o dotaci na poskytování sociálních služeb ve výši 1,2 mld. Kč. Tato částka byla stanovena s ohledem na zveřejněnou Metodiku MPSV ČR a s ohledem na žádosti o dotaci poskytovatelů sociálních služeb na rok Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla SK přidělena na rok 2015 dotace ve výši tis. Kč, z toho je minimálně tis. Kč určeno dle usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 619 O posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015 výhradně na platy, mzdy a jejich navýšensociální služby jsou v tomto roce financovány následovně: v tis. Kč Skupiny služeb Státní dotace (stav k ) IP Celkem % podílu dotace na skupině služby SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE ,16 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE ,40 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ,43 CELKEM ,00 Zdroj: statistika SK V tomto roce je realizován individuální projekt Základní síť sociálních služeb v SK III. (dále jen IP ZS III.). Objem finančních prostředků na celý projekt je ve výši tis. Kč z toho celkový objem určený na financování sociálních služeb ve výši tis. Kč (skutečné 5

6 náklady na sociální služby jsou na základě realizovaných výběrových řízení ve výši tis. Kč). Doba realizace projektu je od Dále je přílohou finanční části SPRSS SK tabulka č. 2B ve které jsou uvedeny předpokládané náklady poskytovatelů sociálních služeb na konkrétní službu, náklady na jednotlivé skupiny služeb a náklady za poskytovatele sociálních služeb za organizace celkem ve Středočeském kraji. V tabulce č. 2D jsou dále uvedeny jednotlivé zdroje financování (tj. dotace od MPSV, příspěvek od úřadu práce, dotace od obcí, příspěvek od zřizovatele obec/kraj, úhrady od uživatelů služby, fondy zdravotních pojišťoven, resorty státní správy, dotace od krajů, strukturální fondy a jiné zdroje) poskytovatelů sociálních služeb na konkrétní služby, na jednotlivé skupiny služeb a za poskytovatele sociálních služeb za organizace celkem ve Středočeském kraji. Údaje vychází se žádostí na dotaci pro rok V tabulce č. 2E jsou dále uvedeny předpokládané náklady a předpokládané výnosy (vyjma dotací od MPSV, úhrad od uživatelů a fondů zdravotních pojišťoven) poskytovatelů sociálních služeb na konkrétní služby, náklady a výnosy na jednotlivé skupiny služeb a náklady a výnosy za poskytovatele sociálních služeb za organizace celkem ve Středočeském kraji. Data jsou zjištěna na základě analýzy nákladů a výnosy ze sběru dat, který proběhl na začátku roku Na rok 2015 bylo v termínu podáno 694 žádostí o dotaci od poskytovatelů sociálních služeb v celkové výši tis. Kč. Z tohoto počtu bylo vyřazeno 29 žádostí, které nebyly v souladu se SPRSS SK na rok Hodnoceno bylo 665 žádostí ve výši tis. Kč Maximálního návrhu dotace. Optimální návrh dotace (jedná se o Maximální/požadovaný návrh dotace od poskytovatelů sociálních služeb, žádajících o státní dotaci na rok 2015 ponížený na základě hodnocení žádostí o neuznatelné a nadhodnocené položky vrozpočtu služby) je v rámci 1. kola dotačního řízení ve výši tis. Kč. Reálný návrh dotace je v rámci 1. kola dotačního řízení ve výši tis. Kč a ve výši 85,37 % Optimálního návrhu dotace. ROK 2016 Dne nabyl účinnosti zákon č. 24/2015. Dotaci lze v souvislosti s touto změnou poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 6

7 V tomto roce bude SK pověřovat poskytovatele sociálních služeb v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen SOHZ). Jedná se o sociální služby, které jsou v souladu se SPRSS SK na rok 2016 s přílohou č. 4 SPRSS Síť sociálních služeb ve Středočeském kraji pro rok V rámci pověření bude jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb na jednotlivé služby stanovena tzv. vyrovnávací platba. Vyrovnávací platba je stanovena jako rozdíl mezi obvyklými náklady služby a obvyklými výnosy služby. Výše vyrovnávací platby tak stanoví nejvyšší možnou výši dotací v Kč ze všech veřejných zdrojů (státní dotace, příspěvek od kraje, příspěvek od obce, fondy krajů, fondy obcí, strukturální fondy atp.). Při poskytnutí dotací z veřejných zdrojů nad rámec stanovené maximální výše vyrovnávací platby jde o tzv. nadměrnou vyrovnávací platbu, kterou je příjemce dotace povinen vrátit zpět poskytovateli dotace. Poskytovatel sociálních služeb předloží do stanoveného data vyúčtování výše vyrovnávací platby. Vzorec pro výpočet vyrovnávací platy je následující: VP = (J * Z) + pz Vypočtená hodnota bude dále zaokrouhlena na stovky dolů. VP maximální vyrovnávací platba, přičemž pokud o součet všech finančních prostředků získaných z veřejných zdrojů <= VP nejedná se o nepovolenou veřejnou podporu o součet všech finančních prostředků získaných z veřejných zdrojů > VP, jedná se o nepovolenou veřejnou podporu nadměrnou vyrovnávací platbu J jednotka pro výpočet Z hodnota stanovená pro jednotlivé sociální služby vycházející z údajů získaných prostřednictvím nástrojů pro plánování a financování sociálních služeb na území kraje (aplikace OKsystem MPSV ČR, sběr dat od poskytovatelů sociálních služeb, vlastní zřizovatelská činnost apod.). Jedná se o hodnotu přepočtenou na jednotku, při jejímž překročení nelze danou sociální službu považovat, a to i při zachování vysokého standardu kvality poskytování a souladu se současnými trendy v sociálních službách, za hospodařící efektivním způsobem. Tato hodnota (v Kč) bude uvedena v rámci pověření jednotlivých služeb. pz navýšení o hodnotu přiměřeného zisku, hodnota je ve výši 1,42 Druh služby Jednotka pro výpočet (J) 37 Odborné sociální poradenství Úvazky pracovníků v přímé péči 39 Osobní asistence Úvazky pracovníků v přímé péči 7

8 40 Pečovatelská služba Úvazky pracovníků v přímé péči 41 Tísňová péče Úvazky pracovníků v přímé péči 42 Průvodcovské a předčitatelské služby Úvazky pracovníků v přímé péči 43 Podpora samostatného bydlení Úvazky pracovníků v přímé péči 44 Odlehčovací služby Úvazky pracovníků v přímé péči 45 Centra denních služeb Úvazky pracovníků v přímé péči 46 Denní stacionáře Úvazky pracovníků v přímé péči 47 Týdenní stacionáře Počet registrovaných lůžek pro SK 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Počet registrovaných lůžek pro SK 49 Domovy pro seniory Počet registrovaných lůžek pro SK 50 Domovy se zvláštním režimem Počet registrovaných lůžek pro SK 51 Chráněné bydlení Počet registrovaných lůžek pro SK 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Tento druh služby není v rámci dotačního řízení podporován 54 Raná péče Úvazky pracovníků v přímé péči 55 Telefonická krizová pomoc Úvazky pracovníků v přímé péči 56 Tlumočnické služby Úvazky pracovníků v přímé péči 57 Azylové domy Úvazky pracovníků v přímé péči 58 Domy na půl cesty Úvazky pracovníků v přímé péči 59 Kontaktní centra Úvazky pracovníků v přímé péči 60 Krizová pomoc Úvazky pracovníků v přímé péči 60a Intervenční centra Úvazky pracovníků v přímé péči 61 Nízkoprahová denní centra Úvazky pracovníků v přímé péči 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Úvazky pracovníků v přímé péči 63 Noclehárny Úvazky pracovníků v přímé péči 64 Služby následné péče Úvazky pracovníků v přímé péči Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Úvazky pracovníků v přímé péči Úvazky pracovníků v přímé péči 67 Sociálně terapeutické dílny Úvazky pracovníků v přímé péči 68 Terapeutické komunity Úvazky pracovníků v přímé péči 69 Terénní programy Úvazky pracovníků v přímé péči 70 Sociální rehabilitace Úvazky pracovníků v přímé péči 8

9 Celkový objem finančních prostředků určených na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2016 je dán objemem prostředků, který bude na tyto účely pro příslušný rok vyčleněn ve státním rozpočtu v kapitole MPSV ČR a na základě rozhodnutí přidělen SK. V roce 2016 je v rámci Optimálního návrhu dotace počítáno s podporou služeb, které budou zařazeny do sítě sociálních služeb pro rok 2016 a jsou uvedeny v příloze č. 4 SPRSS Síť sociálních služeb ve Středočeském kraji pro rok Jedná se o služby se symbolem +/+ a +/(+)). Předpokládaný Optimální návrh dotace na rok 2016 je ve výši mil. Kč (bez započítání inflace a případné změny daňových zákonů). Tato částka vychází z předpokladu SK na rok 2016 zejména ze žádostí o státní dotaci na rok 2015 a ze sítě sociálních služeb, která je uvedena v příloze č. 4 SPRSS Síť sociálních služeb ve Středočeském kraji pro rok symbol +/+ a +/(+). V případě, že finanční prostředky přidělené SK nebudou dosahovat požadované výše Optimálního návrhu dotace na rok 2016 (ve výši mil. Kč), bude Reálný návrh dotace na rok 2016 stanoven na základě: Metodiky MPSV ČR na rok 2016, Metodiky SK na rok 2016, Vyhlášení na rok 2016 (včetně Pravidel na rok 2016), SPRSS na období ROK 2017 a 2018 Optimální návrh dotace na poskytování sociálních služeb na roky 2017 a 2018 bude ve výši roku 2016 s tím, že bude mírně navýšen v závislosti na odůvodněném zvýšení nákladů sociálních služeb (např. zvýšení DPH nebo započítám inflace). Redukce Optimálního návrhu dotace na Reálný návrh dotace bude pro každý konkrétní rok upřesněna při vyhlášení dotačního řízení na poskytování sociálních služeb. Analýza financování sociálních služeb SK (tabulka č. 2A až 2E) vychází z údajů uvedených v žádosti o státní dotaci v programu podpory A pro poskytovatele sociálních služeb na roky 2012, 2013, 2014, 2015, dále z hromadného sběru dat, který SK provedl v roce 2015 a ze statistiky SK na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu SK. 9

10 SEZNAM PŘÍLOH: o Tabulka č. 2A Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji financování v letech 2012 a 2013 o Tabulka č. 2B Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji financování v letech 2014 a 2015 o Tabulka č. 2C Zdroje financování sociálních služeb ve Středočeském kraji v roce 2014 o Tabulka č. 2D Zdroje financování sociálních služeb ve Středočeském kraji v roce a 2015 o Tabulka č. 2E Náklady a zdroje financování sociálních služeb

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2017 DOTAČNÍ TITUL PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 I. Cíl : Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Dotační řízení MPSV 2014

Dotační řízení MPSV 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE Dotační řízení MPSV 2014 Kritéria hodnocení po stanovení směrného čísla Sociální služby Obsah 1 Sociální PORADENSTVÍ...4 1.1 Odborné sociální poradenství ( 37)...4 2 Služby

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 1 Obsah Část I 3 Základní principy a priority... 3 Část II..3 Mechanismus výpočtu Optimálního návrhu dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Více

Výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011

Výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 Příloha č. 4 Metodiky Výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 Účelem výpočtu a vypořádání vyrovnávací platby je zabezpečení

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Příloha č. 1 k Metodice Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Obsah 1 Principy a priority... 4 2 Obecná pravidla pro výpočet

Více

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2018

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2018 Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2018 1 Obsah Část I... 3 Základní principy a priority... 3 Část II... 3 Mechanismus výpočtu Optimálního návrhu dotace na jednotlivé druhy sociálních

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Vyhlášení dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017

Vyhlášení dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 1 Vyhlášení dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 1 V případě změny jakéhokoliv internetového odkazu uvedeného v tomto dokumentu včetně jeho příloh dojde k aktualizaci odkazu v rámci dokumentů

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Finanční podpora poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu

Více

Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Filozofie konstrukce výpočtové části Pravidel pro rok 2018 Východiska

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Finanční podpora poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu

Více

Počet klientů bez závislosti. Počet klientů - stupeň osobní asistence

Počet klientů bez závislosti. Počet klientů - stupeň osobní asistence Název služby Počet klientů Počet klientů bez závislosti Počet klientů - stupeň 1 Počet klientů - stupeň 2 Počet klientů - stupeň 3 Počet klientů - stupeň 4 37 sociální poradenství 6 225 39 osobní asistence

Více

Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ PROJEKTU SOUHRNNÁ ANALÝZA VÝSTUPŮ Olomouc 24. 11. 2009 Rostislav Honus Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 1 Rok 2007 údaje o 222 službách (-83) Rok 2008 údaje o 259 službách

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji OBECNÁ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji OBECNÁ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji OBECNÁ ČÁST Věcně příslušný odbor: Kontakt: Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Jeremenkova 40 b,

Více

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny financování Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zápis z jednání NVěc Pro Datum, čas Přítomni Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP 24/8/10

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji OBECNÁ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji OBECNÁ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji OBECNÁ ČÁST Věcně příslušný odbor: Kontakt: Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Jeremenkova 40 b,

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Finanční podpora poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu

Více

Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji

Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji Mgr. Rostislav Honus listopad 2009 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. www.rr-strednimorava.cz 1 jsou partnery

Více

Vyhlášení mimořádného termínu dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2019

Vyhlášení mimořádného termínu dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2019 Vyhlášení mimořádného termínu dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2019 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 2 Dokumenty související s dotačním řízením... 2 2. Účel dotace... 3 3. Podpora sociálních služeb

Více

Výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011

Výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 Příloha č. 5 Metodiky Výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 Účelem výpočtu a vypořádání vyrovnávací platby je zabezpečení

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji OBECNÁ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji OBECNÁ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji OBECNÁ ČÁST Věcně příslušný odbor: Kontakt: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Jeremenkova 40 b, 779 11 OLOMOUC

Více

Financování sociálních služeb coby služeb obecného hospodářského zájmu VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Financování sociálních služeb coby služeb obecného hospodářského zájmu VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Financování sociálních služeb coby služeb obecného hospodářského zájmu VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Obsah I.Obecná ustanovení o financování sociálních služeb coby služeb obecného hospodářského zájmu... 2 II.

Více

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb 028_P01a_Analyza_dat_socialnich_sluzeb Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 2020: Analýza dat sociálních služeb Obsah 1 Přehled poskytovatelů sociálních

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období

MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období 2014 2020 vyhlašuje III. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách 1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb a zařízení v LK Kompletní přehled všech

Více

vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání

Více

Výzva MAS ORLICKO - IROP- IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb

Výzva MAS ORLICKO - IROP- IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb MAS ORLICKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I.

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I. MAS Mohelnicko, z.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Mohelnicko na období 2014-2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014:

Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014: Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014: Jako základ byly výše dotace MPSV 2013 první kolo. Oproti roku 2013 ale přibyly některé služby (cca asi 10 mil Kč dotace navíc). Návrh reálné výše dotace

Více

vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Litomyšlsko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC NA PODPORU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC NA PODPORU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC NA PODPORU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tato Pravidla stanoví postup

Více

Pravidla poskytování dotace v rámci projektu Podpora. Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II. na období

Pravidla poskytování dotace v rámci projektu Podpora. Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II. na období Příloha č. 1 dokumentu Vyhlášení Pravidla poskytování dotace v rámci projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II na období 2018-2019 Verze č. 1 Zveřejněno: 9/2017 Podpora

Více

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Lužnice, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Lužnice na období 2014 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

MAS Horní Pomoraví jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví. MAS Horní Pomoraví lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví. MAS Horní Pomoraví lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví lidé, příroda a tradice Vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení ZÁSADY MĚSTA CHOTĚBOŘ PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU POSKYTOVATELŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z ROZPOČTU MĚSTA CHOTĚBOŘ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací

Více

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI) Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 17. 9. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 9. 2015, č. usnesení 0787/R19/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 17. 9. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 9. 2015, č. usnesení 0787/R19/15 Program a Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje mimořádný termín dotačního řízení na podporu sociálních služeb

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje. změnu v 82. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje. změnu v 82. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změnu v 82. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji OBECNÁ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji OBECNÁ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji OBECNÁ ČÁST Věcně příslušný odbor: Kontakt: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Jeremenkova 40 b, 779 11 OLOMOUC

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO

Více

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015 Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpory poskytování sociálních

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015 Metodika pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského

Více

Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Příloha č. 1 materiálu Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb OBSAH Článek 1. Úvod... 4 Článek 2.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 82. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 82. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 82. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH

Více

MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období

MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

oznamuje změnu v 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

oznamuje změnu v 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Partnerství venkova, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014 2020 oznamuje změnu v 4. výzvě k předkládání žádostí

Více

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2015 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Program podpory A

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2015 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Program podpory A Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2015 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Program podpory A (Podpora poskytování sociálních služeb pro poskytovatele, kteří mají místní či regionální

Více

Metodika pro poskytovatele sociálních služeb Liberecký kraj

Metodika pro poskytovatele sociálních služeb Liberecký kraj Metodika pro poskytovatele sociálních služeb Liberecký kraj (Realizace dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb, kteří žádají o finanční podporu kraj, který financuje pověřované služby z prostředků

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Strakonicko, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje STRAKONICKO - místo pro život" na období 2014 2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. 29/2015

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. 29/2015 Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. 29/2015 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpory poskytování sociálních

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji OBECNÁ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji OBECNÁ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji OBECNÁ ČÁST Věcně příslušný odbor: Kontakt: Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Jeremenkova 40 b,

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2016 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

193/06_16_072/CLLD_17_03_011"

193/06_16_072/CLLD_17_03_011 MAS Krkonoše jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Krkonoše na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Setkání s poskytovateli sociálních služeb Krajský úřad

Setkání s poskytovateli sociálních služeb Krajský úřad Setkání s poskytovateli sociálních služeb Krajský úřad 1. 10. 2015 Program Dotační řízení 2015 Grantové řízení 2015 Dotační řízení 2016 Podávání žádostí o dotace na rok 2016 Kritéria pro výpočet dotace

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Metodika pro poskytovatele Liberecký kraj

Metodika pro poskytovatele Liberecký kraj Metodika_pro_poskytovatele_2016 Metodika pro poskytovatele Liberecký kraj (Realizace dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb, kteří žádají o finanční podporu kraj, který financuje pověřované

Více

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského

Více

Metodika pro poskytovatele Liberecký kraj. (Realizace dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015)

Metodika pro poskytovatele Liberecký kraj. (Realizace dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015) Metodika pro poskytovatele Liberecký kraj (Realizace dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015) Příručka pro žadatele Liberecký kraj poskytovatel 1. část 1 Příručka pro žadatele

Více

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Boleslavsko, z.ú. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Boleslavsko na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace

Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace Ústecký kraj Příloha č. 2 Krajský úřad odbor sociálních věcí Metodika pro poskytování dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 malý dotační program

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2017 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 2016

Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 2016 Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 06. Počet realizovaných inspekcí V roce 06 bylo celkem realizováno 7 inspekcí. V I. pololetí roku 06 bylo vykonáno 89 inspekcí poskytování sociálních

Více

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A P R E Z I D E N T A S O C I A C E P O S K Y T O V A T E L Ů S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B Č R P R E Z I D E N

Více

MAS Česká Kanada IROP Sociální služby I

MAS Česká Kanada IROP Sociální služby I MAS Česká Kanada o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Česká Kanada na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace

Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace Ústecký kraj Krajský úřad odbor sociálních věcí Metodika pro poskytování dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 malý dotační program (dále jen

Více

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze pro rok 2020

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze pro rok 2020 Příloha č. 1 k Příkazu ministra č. XX/2019 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze pro rok 2020 Část I. Úvodní ustanovení

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60 Aktualizace ke dni leden 2019 Příloha dokumentu - Systém podpory sociálních služeb pro občany města Hradec Králové schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec králové č. 1528/2017 dne 31. 1. 2017 Sumarizace

Více

v roce 2012 Mgr. Taťána Nersesjan členka RZK pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin

v roce 2012 Mgr. Taťána Nersesjan členka RZK pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin Financování sociáln lních služeb v roce 2012 Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19.04.2012 Mgr. Taťána Nersesjan

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2019 ze dne 11. 9. 2018 č. 09/18 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování

Více

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 a 2016

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 a 2016 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 a 2016 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji Zlín, 1. 6. 2016 Financování sociálních služeb v roce 2015 Přehled finančních podpor v roce 2015

Více

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování Příloha č. 1 - Příjemci dotací Dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s. na období 2014-2020

Více