Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ PROJEKTU SOUHRNNÁ ANALÝZA VÝSTUPŮ Olomouc Rostislav Honus Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 1 Rok 2007 údaje o 222 službách (-83) Rok 2008 údaje o 259 službách (-44 / -14,5 %) Sociální poradenství (-27,9 %) Služby sociální péče (-12,4 %) Služby sociální prevence (-12,2 %) V části služeb k dispozici kompletní data. Výsledek = dobrý základ pro další budování systému. Údaje o službách, klientech, zaměstnancích jako základ pro ovlivňování a plánování sociálních služeb. Zpracováno 31 samostatných podrobných analýz za každou službu. 2 Počet celkem Úplnost 2007 Úplnost 2008 Rok 2007; Rok 2008; Počet Počet poskyt. poskyt. celkem celkem CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM

2 sociálně terapeutické dílny Přehled za poskytovatele s vyplněnými daty v roce 2008 intervenční centra sociální rehabilitace terénní programy sociální poradenství 1 SAS pro rodiny s dětmi noclehárny SAS pro seniory a osoby se ZP 7% osobní asistence 4% nízkoprah.zařízení pro děti a mládež 5% nízkoprahová denní centra krizová pomoc kontaktní centra azylové domy domy na půl cesty tlumočnické služby telefonická krizová pomoc raná soc.služby péče poskytované ve chráněné zdravot. ZÚP bydlení pečovatelská služba 1 tísňová péče podpora samostatného bydlení odlehčovací služby denní stacionáře 7% centra denních služeb domovy pro osoby se ZP týdenní stacionáře 4% domovy pro seniory 1 4 domovy se zvláštním režimem Členění dle zřizovatele, rok 2008 Kraj Obce Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM Poskytovatelé celkem dle zřizovatele; rok 2008; pouze vyplněná data 2 Kraj 2 Obce Obč. sdr. 14% Evid. p.o. o.p.s. Ostatní 3 6

3 Poskytovatelé -služby sociální péče dle zřizovatele; rok 2008; pouze vyplněná data 4% % 38% Kraj Obce Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní 7 Členění dle kapacit, rok 2008 Celkem Kraj Obce Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM Poskytovatelé celkem dle kapacit služeb; rok 2008; pouze vyplněná data 8% 5 8% 27% Kraj Obce Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní 9

4 Poskytovatelé -sociální poradenství dle kapacit; rok 2008; pouze vyplněná data 9% 6 2 Celkový př Kraj Obce Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní Poskytovatelé -služby sociální prevence dle kapacit; rok 2008; pouze vyplněná data 1 1 Kraj Obce Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní 1 68% klienti, úkony, úvazky Průměrná závislost klientů byla vypočítána jako vážený průměr mezi stupni 1 až 4. Rok 2008 Počet klientů Počet klientů - Počet klientů bez závislosti stupeň 1 Počet klientů - stupeň 2 Počet klientů - stupeň 3 Počet klientů - stupeň 4 % klientů bez závislosti Průměrná závislost klientů CELKEM ,74 2, Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM ,74 2, Služby sociální prevence CELKEM Počet zakázek, případů, rodin Počet úkonů, konzultací, tel. kontaktů, výjezdů, návštěv apod. 12

5 Počty klientů za celé období roku služby sociální péče osobní soc.služby poskytované chráněné bydlení asistence ve zdravot. ZÚP 5% domovy se zvláštním režimem domovy pro seniory 2 pečovatelská služba 49% domovy pro osoby se ZP 1 denní týdenní stacionáře stacionáře 7% centra denních služeb odlehčovací tísňová péče služby podpora samostatného bydlení 13 Celkový intervenční centra přehled Počty klientů za celé období roku služby sociální prevence sociální rehabilitace raná péče sociálně terapeutické dílny terénní programy 14% telefonická krizová pomoc 8% tlumočnické služby azylové domy domy na půl cesty * SAS pro seniory a osoby se ZP 24% kontaktní centra 8% krizová pomoc nízkoprahová denní centra SAS pro rodiny s dětmi 1 nízkoprah.zařízení pro děti a mládež 1 noclehárny 4% Počty klientů dle stupňů závislosti - služby sociální péče; rok Počet klientů bez závislosti Počet klientů -stupeň 1 Počet klientů -stupeň 2 Počet klientů -stupeň 3 Počet klientů -stupeň 4 soc.služby poskytované ve zdravot. ZÚP chráněné bydlení domovy se zvláštním režimem domovy pro seniory domovy pro osoby se ZP týdenní stacionáře denní stacionáře centra denních služeb odlehčovací služby podpora samostatného bydlení průvodcovské a předčitatelské služby tísňová péče pečovatelská služba osobní asistence

6 70 Procento klientů bez závislosti a průměrná závislost (vážený průměr mezi stupni 1 až 4) - služby sociální péče; rok ,02 3,08 2,85 3,03 2,65 2,25 3 2,16 2 2,28 2,36 1,98 1,64 1, % klientů bez závislosti Průměrná závislost klientů osobní asistence 5 2,65 pečovatelská služba 62 1,64 tísňová péče průvodcovské a předčitatelské služby podpora samostatného bydlení 0 2,25 odlehčovací služby 11 3,02 centra denních služeb 22 1,98 denní stacionáře 3 2,16 týdenní stacionáře 1 3,08 domovy pro osoby se ZP 2 2,28 domovy pro seniory 19 2,36 domovy se zvláštním režimem 7 2,85 chráněné bydlení 44 1,37 soc.služby poskytované ve zdravot. ZÚP 13 3,03 16 Sociální služby v Olomouckém kraji (bez 44 služeb) 3 681,77 úvazků celkem 2 452,66 úvazků pracovníků přímé péče z toho 3 269,73 úvazků ve službách sociální péče Rok 2008 Další Průměrný Administr odborní Pracovníci přepočtený ativní a Pracovníci Zdravotničtí Pedagogičtí pracovníci, Ostatní sociální počet THP přímé pracovníci pracovníci kteří přímo obslužný péče zaměstnanců pracovníci péče celkem celkem poskytují personál celkem včetně DPČ celkem sociální služby CELKEM 3 681,77 379, , ,99 665,57 99,01 14,09 849,12 Sociální poradenství CELKEM 75,59 15,82 56,35 54,57 0,20 0,00 1,58 3,42 Služby sociální péče CELKEM 3 269,73 292, , ,60 664,57 93,02 4,04 818,77 Služby sociální prevence CELKEM 336,46 70,86 238,09 222,82 0,80 5,99 8,48 26, ,00 Počty zaměstnanců (pracovních úvazků); rok , , , , , ,00 500,00 0,00 Průměrný Další odborní Administrativní a přepočtený počet Pracovníci přímé Pracovníci sociální Zdravotničtí Pedagogičtí pracovníci, kteří Ostatní obslužný THP pracovníci zaměstnanců včetně péče péče celkem pracovníci celkem pracovníci celkem přímo poskytují personál celkem DPČ sociální služby CELKEM 3681,77 379, , ,99 665,57 99,01 14,09 849,12 Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM

7 Struktura zaměstnanců (pracovních úvazků) - sociální poradenství Ostatní obslužný personál 4% Celkový př Administrativní a THP pracovníci celkem 2 Pracovníci přímé péče 75% Struktura zaměstnanců (pracovních úvazků) - sociální poradenství Pedagogičtí pracovníci celkem Další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby Zdravotničtí pracovníci celkem Struktura zaměstnanců (pracovních úvazků) - služby sociální péče Pedagogičtí pracovníci celkem Další odborní pracovníci, kteří přímo 4% poskytují sociální služby Zdravotničtí pracovníci celkem 3 Pracovníci sociální péče celkem 65% Pracovníci sociální péče celkem 97% Provozní náklady sociálních služeb v Olomouckém kraji (bez započtení 44 služeb) představují více než 1,5 miliardy korun v roce Rok 2008 Předepsané Provozní náklady celkem Výnosy celkem úhrady uživatelů služby Provozní dotace a celkem Investiční dotace celkem CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM

8 Rok 2008 Obce I. typu celkem - příspěvky, dotace, Obce II. typu celkem - příspěvky, dotace, Obce III. typu celkem - příspěvky, dotace, CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM Rok 2008 Obce celkem - příspěvky, dotace, Kraj celkem - příspěvky, dotace, Státní rozpočet celkem - příspěvky, dotace, z toho MPSV EU a ostatní celkem - příspěvky, dotace, CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM Struktura výše provozních nákladů dle typů služeb; rok 2008 Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM 9% 89% 24

9 soc.služby poskytované ve zdravot. ZÚP chráněné bydlení podpora samostatného bydlení domovy se zvláštním režimem 7% Struktura dle výše provozních nákladů - služby sociální péče; rok 2008 odlehčovací služby centra denních služeb denní stacionáře 4% týdenní stacionáře domovy pro seniory 5 domovy pro osoby se ZP 3 25 sociálně terapeutické dílny terénní programy 7% Struktura dle výše provozních nákladů -služby sociální prevence; rok 2008 intervenční centra raná péče sociální rehabilitace telefonická krizová pomoc tlumočnické služby SAS pro rodiny s dětmi 5% noclehárny 4% SAS pro seniory a osoby se ZP 1 nízkoprah.zařízení pro děti a mládež 1 azylové domy 3 nízkoprahová denní centra domy na půl cesty kontaktní centra 7% krizová pomoc Náklady, výnosy, úhrady, dotace za jednotlivé typy služeb; rok CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM Provozní náklady celkem Výnosy celkem Předepsané úhrady Provozní dotace a uživatelů služby celkem 27

10 Příjmy od zdravotních pojišťoven (602) Struktura financování - celkem; rok 2008 Tržby z prodeje služeb ostatní (602) EU a ostatní celkem - Státní rozpočet celkem -příspěvky, dotace, 39% Předepsané úhrady uživatelů služby 4 Kraj celkem - Obce celkem - 4% 28 Dotace za jednotlivé typy služeb; rok 2008 CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM EU a ostatní celkem -příspěvky, dotace, Státní rozpočet celkem -příspěvky, dotace, Kraj celkem - Obce celkem - 29 Předepsané úhrady Struktura financování - sociální poradenství; rok 2008 Tržby z prodeje služeb Příjmy od zdravotních ostatní (602) uživatelů služby pojišťoven (602) Obce celkem - EU a ostatní celkem - 5% Kraj celkem - 8% Státní rozpočet celkem -příspěvky, dotace, 85% Dotace - sociální poradenství; rok 2008 Sociální poradenství CELKEM Obce celkem - Kraj celkem - Státní rozpočet celkem -příspěvky, dotace, EU a ostatní celkem -příspěvky, dotace, 30

11 Příjmy od zdravotních pojišťoven (602) Struktura financování - služby sociální péče; rok 2008 Tržby z prodeje služeb ostatní (602) EU a ostatní celkem - Státní rozpočet celkem -příspěvky, dotace, 3 Předepsané úhrady uživatelů služby 47% Kraj celkem - Obce celkem - Dotace - služby sociální příspěvky, péče; dotace, rok 2008 Služby sociální péče CELKEM Obce celkem - Kraj celkem - Státní rozpočet celkem - příspěvky, dotace, EU a ostatní celkem -příspěvky, dotace, 31 příspěvky, dotacemi a - obce; rok 2008 CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM Obce I. typu celkem -příspěvky, Obce II. typu celkem - příspěvky, dotace, dotace, Obce III. typu celkem -příspěvky, Obce celkem - 32 dotace, Struktura financování obcemi - celkem; rok 2008 Obce I. typu celkem - 19% Obce III. typu celkem - 7 Obce II. typu celkem

12 Struktura financování obcemi - sociální poradenství; rok 2008 Obce I. typu celkem - 2 Obce II. typu celkem - Obce III. typu celkem - 7 Struktura financování obcemi - služby sociální péče; rok 2008 Struktura financování obcemi -služby sociální prevence; rok 2008 Obce I. typu celkem - 2 Obce I. typu celkem - Obce II. typu celkem - Obce III. typu celkem - 65% Obce II. typu celkem - 1 Obce III. typu celkem - 97% 34 % podíl úhrad uživatelů a dotace MPSV na provozních nákladech celkem; rok 2008 % podíl úhrad uživatelů na provozních nákladech celkem % podíl dotace z MPSV na provozních nákladech celkem

13 Hodnoty mediánů vybraných ukazatelů Slouží pro rychlou orientaci Dále nutno pracovat s 31 podrobnými analýzami V některých případech je medián vypočten pouze z omezeného počtu hodnot V případě jediného poskytovatele odpovídá hodnota mediánu údaji poskytovatele. Proč pracovat s mediánem? Medián eliminuje na rozdíl od AVG vliv extrémních a chybných hodnot. 37 Hodnoty mediánů vybraných ukazatelů Počet klientů na pracovníka přímé péče Provozní náklady a výnosy na klienta Provozní náklady, výnosy na jeden úkon, kontakt, konzultaci apod. Úhrady uživatelů v přepočtu na klienta Osobní náklady na zaměstnance 38 Hodnoty mediánů vybraných ukazatelů Počet klientů celkem na pracovníka přímé péče včetně DPČ; mediány rok 2008 Počet klientů celkem na pracovníka přímé péče včetně DPČ 823,13 494,11 240,48 8,36 22,12 90,00 3,20 10,29 5,02 4,57 1,43 2,21 2,79 2,03 11,59 4,78 11,60 87,55 63,32 68,00 4,05 1,41 17,44 4,25 81,25 46,30 6,00 76,50 12,50 31,54 39

14 Hodnoty mediánů vybraných ukazatelů Počet úkonů, konzultací, tel. kontaktů, výjezdů, návštěv apod. na pracovníka přímé péče včetně DPČ ; mediány rok 2008 Počet úkonů, konzultací, tel. kontaktů, výjezdů, návštěv apod. na pracovníka přímé péče včetně DPČ 3 780, , , , ,46 537,50 502,33 823,13 977,50 901,95 666,67 508,85 163,33 134,40 278,08 40 Hodnoty mediánů vybraných ukazatelů Provozní náklady celkem v Kč na jednoho uživatele služby; mediány rok 2008 Provozní náklady celkem v Kč na jednoho uživatele služby , , , , , , , , , , , ,71 822, , , , , , , , , , , ,67 674, , , , , ,62 41 Hodnoty mediánů vybraných ukazatelů Předepsané úhrady uživatelů služby na jednoho klienta; mediány rok 2008 Předepsané úhrady uživatelů služby na jednoho klienta , , , , , , ,66 0,00 214, , , , , , , , ,09 159,50 0, ,81 0,00 0,00 0,00 85,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42

15 Hodnoty mediánů vybraných ukazatelů Osobní náklady bez OON na DPP v Kč na jednoho zaměstnance (průměrný přepočtený počet včetně DPČ); mediány rok 2008 Osobní náklady bez OON na DPP v Kč na jednoho zaměstnance (průměrný přepočtený počet včetně DPČ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 43 Děkuji Vám za pozornost. 44