VÝROČNÍ ZPRÁVA KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 2006 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol 3. Školská rada 4. Přehled oborů vzdělávání 5. Učební plán 6. Pracovníci školy 7. Přijímací řízení 8. Údaje o vzdělávání žáků 9. Výsledky maturitních zkoušek 10. Umístění absolventů školy po ukončení studia 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 12. Činnost školy a prezentace školy na veřejnosti 13. Základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2005 Vypracoval: Mgr. Karel Rymeš, zástupce ředitele školy Dne:

2 1. Základní údaje a charakteristika školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Katolické gymnázium Třebíč Právní forma: školská právnická osoba Zápis do rejstříku školských právnických osob ke dni: Sídlo: Otmarova 30/22, Třebíč IČ: IZO: Zřizovatel: Biskupství brněnské Adresa zřizovatele: Petrov 269/8, Brno Telefon/fax školy: , (ředitel) Web: Ředitel školy: Mgr. Pavel Krška Zástupkyně ředitele: Mgr. Marie Velebová Zástupce ředitele: Mgr. Karel Rymeš

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Katolické gymnázium Třebíč zahájilo výuku 1. září 1993 a navázalo tak na tradici církevního gymnázia Řádu Bratří menších kapucínů, které působilo ve městě v letech (s přestávkou během druhé světové války). Již několik let je počet tříd ustálen na 12, z toho připadá na osmiletý studijní obor 8 tříd a na čtyřletý studijní obor 4 třídy. S tímto stavem se počítá i do budoucnosti. Ve školním roce činil skutečný celkový počet studentů 355 (z toho osmileté studium 233 a čtyřleté studium 122 žáků). Pro výuku bylo k dispozici 19 zařízených učeben, z toho 7 odborných (učebna chemie, biologie, fyziky, IVT, zeměpisu, hudebna, laboratoř chemie). Ředitelem školy byl Mgr. Pavel Krška, který měl dva zástupce. Počet pedagogických pracovníků byl 35 učitelů (28,4 přepočtených na plně zaměstnané). Škola sídlí v rekonstruovaném areálu bývalého kapucínského kláštera Třebíč, Otmarova 22, který je v majetku brněnského biskupství, zřizovatele Katolického gymnázia. Učební plán a osnovy jsou zaměřeny na výuku cizích jazyků: angličtiny a němčiny. K nadstandardnímu programu, který škola studentům nabízí, patří každoroční konání jazykových kurzů během školního roku i bohatá nabídka společných mimoškolních a prázdninových akcí. Kromě živých jazyků je povinná výuka latiny. I když je gymnázium humanitně zaměřeno, na vysoké úrovni je i výuka přírodovědných předmětů, což dokazují úspěšná přijetí našich studentů na vysoké školy technického směru. Ve škole vyučujeme v plném rozsahu všechny předměty podle generalizovaného učebního plánu MŠMT včetně informační a výpočetní techniky. Jako katolicky orientovaná škola máme povinnou výuku náboženství, ale katolické vyznání není v žádném případě podmínkou přijetí ke studiu. Máme řadu studentů jiných vyznání i studentů bez náboženského vyznání. Velký důraz klademe na rodinné a přátelské vztahy ve škole, jak mezi studenty, tak mezi vyučujícími a studenty. Prvotním úkolem školy je poskytovat kvalitní vzdělání na vysoké úrovni, ale také usilujeme stejnou měrou o výchovu harmonické osobnosti v duchu křesťanské morálky. Vedeme své studenty k vzájemné lásce, úctě, toleranci, obětavosti, upřímnosti a odpovědnosti za sebe i druhé.

4

5

6 3. Školská rada V listopadu 2005 byla ustavena školská rada. Jména kandidátů byla zveřejněna na webových stránkách školy a ve škole 15 dnů před volbami. Volby členů školské rady z řad rodičů a zletilých studentů se konaly ve čtvrtek , volby zástupců pedagogických pracovníků proběhly Za členy školské rady byli v obou případech zvoleni první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů: za rodiče a zletilé žáky Zdeněk Ferda a Stanislav Kovář a za učitele Drahomír Havlíček a Hana Kopecká. Volby proběhly podle volebního řádu. Školská rada zahájila svou činnost tím, že schválila svoje stanovy. ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY: Zdeněk Ferda Stanislav Kovář Mgr. Drahomír Havlíček Mgr. Hana Kopecká Mgr. Ervín Jansa (za zřizovatele Biskupství brněnské) Ing. Petr Zelenka (za zřizovatele Biskupství brněnské)

7 4. Přehled oborů vzdělávání: Název oboru Kód KKOV Délka studia Počet tříd Gymnázium živé jazyky K/408 čtyři roky Gymnázium živé jazyky K/808 osm roků Počet studentů

8 5. UČEBNÍ PLÁN Týdenní hodinová dotace vyučovaných předmětů Osmiletý studijní obor I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. celkem celkem leté 4leté Čtyřletý studijní obor Český jazyk a literatura Cizí jazyk I (AJ nebo NJ) Cizí jazyk II (NJ nebo AJ) Latina Náboženská výchova Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie/geologie Informatika a výp. technika Estetická výchova (VV nebo HV) Tělesná výchova Odborný seminář 1 (volitelný) Odborný seminář 2 (volitelný) Odborný seminář 3 (volitelný) Celkem Učební plán je v souladu s učebním plánem pro gymnázia s osmiletým studijním cyklem, který schválilo MŠMT č.j /94-22 a který lze použít i pro čtyřletý studijní obor. Nadstandardní je rozšířená výuka cizích jazyků, což odpovídá studijnímu oboru gymnáziumživé jazyky, a v souladu s typem školy je povinná výuka náboženství a latiny. UČEBNÍ OSNOVY Výuka ve všech předmětech je realizována podle obecně platných učebních osnov pro gymnázia schválených MŠMT č.j / Učební osnovy předmětu náboženská výchova byly schváleny doložkou MŠMT č.j. SM 2021/ ze dne

9 6. Pracovníci školy: PEDAGOGOVÉ: Kvalifikace Délka praxe Mgr. Martina Brestovská AJ, NV 0 Zbyněk Caha NJ, Z 0 Mgr. Eva Divišová ČJ, TV 35 Mgr. Karel Dobrovolný IVT, TV 2 Ing. Bc. Václav Dosbaba NV, VV 36 Mgr. Jan Dresler F 36 Ing. Miriam Dufková Ch, B 12 Mgr. Drahomír Havlíček ČJL, D 7 Petr Honč L 0 Mgr. David Hort NJ, TV 7 Mgr. Jitka Chvátalová M, TV 33 Mgr. Michaela Juránková B, Z 3 Mgr. Pavel Kneslík M, F 9 Mgr. Renata Kohoutková RJ, Z 17 Mgr. Eliška Kojzarová AJ, D 0 Mgr. Hana Kopecká M, Z 7 Mgr. Pavel Krška ČJL, AJ 22 Mgr. Jiřina Marková AJ, M 3 Mgr. Anna Martišová ČJ, HV 15 Mgr. Petra Matějková AJ, FJ 0 Mgr. Jana Mayerová L, D 3 Mgr. Daniela Mácová NJ 2 Jitka Nováčková Ch, B 30 Mgr. Jiří Novotný M, F 40 Mgr. Vít Oplatek OV, pedagog vol. času 4 Mgr. Martina Pleskačová HV 19 Mgr. Martina Robotková L, D 2 Mgr. Karel Rymeš NJ, L 15 Mgr. Lucie Sichertová B, TV 4 Mgr. Lenka Sochorová NJ, D 6

10 Veronika Sýkorová AJ 4 Magdalena Šelová AJ 0 Dr. Paula Torresan AJ 0 Ing. Milada Vedralová B, VV 32 Mgr. Marie Velebová B, ZSV 34 Mgr. Roman Věžník ČJL, ZSV 1 Mgr. Helena Věžníková ČJL, NJ 3 Mgr. Marta Zimová NJ, ZSV 7 OSTATNÍ PRACOVNÍCI: Josef Hekrle správce budov 22 Zdeňka Homolová uklizečka 14 Anna Hošková administrativní pracovnice 6 Jarmila Kružíková účetní 35 Jana Křížová vedoucí prodejny Agnes 12 Věra Preisnerová uklízečka 24 Marie Trojanová uklizečka 21

11 7. Přijímací řízení Ve školním roce 2006/2007 byla otevřena 1 třída prvního ročníku osmiletého gymnázia a 1 třída prvního ročníku čtyřletého gymnázia. Bylo přijato 28 žáků (z toho 1 přijatá uchazečka oznámila, že nenastoupí) do osmiletého a 30 žáků do čtyřletého oboru vzdělávání. 1. Všeobecná ustanovení Žáci byli přijímáni podle svých schopností a vědomostí na základě výsledků přijímacích zkoušek, hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a výstupního hodnocení ze základního vzdělávání. Přijímací zkoušky do osmiletého i čtyřletého gymnázia se konaly v pondělí 24. dubna Průběh přijímacích zkoušek Přijímací zkoušky se skládaly ze 2 částí: Do osmiletého gymnázia: 1. diktát a písemný test znalostí českého jazyka (60 minut) 2. písemný test z matematiky (60 minut) Do čtyřletého gymnázia: 1. diktát a písemný test znalostí českého jazyka (60 minut) 2. písemný test z matematiky (60 minut) 3. Výsledky přijímacího řízení Výsledné hodnocení jednotlivých uchazečů bylo získáno součtem dosažených bodů za: 1) diktát a test z českého jazyka maximálně 50 bodů 2) test z matematiky maximálně 40 bodů 3) hodnocení na posledním vysvědčení z předchozího vzdělávání průměrný prospěch ze všech předmětů 1,0 3 body průměrný prospěch ze všech předmětů do 1,5 2 body průměrný prospěch ze všech předmětů do 2,0 1 bod průměrný prospěch z cizích jazyků 1,0 1 bod 4) umístění do 3. místa okresního kola v soutěžích a olympiádách 3 body 5) výstupní hodnocení ze základního vzděláván í maximálně 3 body. Podmínkou přijetí bylo úspěšné složení zkoušky z obou písemných zkoušek (matematika i český jazyk). 4. Oznámení výsledků přijímacího řízení Oznámení o přijetí či nepřijetí uchazeče bylo odesláno do 3 dnů po vykonání přijímací zkoušky. Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny ještě v den konání přijímacích zkoušek v 17 hod. na vchodových dveřích do budovy gymnázia a na webových stránkách školy. Zároveň bylo oznámeno, že druhé kolo přijímacích zkoušek se konat nebude. 5. Odvolání Podle 14 novel. vyhl. č. 30/91 Sb. je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné odvolání ke zřizovateli, Biskupství brněnskému, prostřednictvím ředitele školy do 8 dnů od doručení rozhodnutí. Na základě dohody se zřizovatelem školy, Biskupstvím brněnským, je na Katolickém gymnáziu jmenována komise pro posouzení oprávněnosti odvolání.

12

13

14 9. Výsledky maturitních zkoušek 2006 Celkový počet maturantů: 50 Prospěli s vyznamenáním: 18 Prospěli: 32 Neprospěli: 0 Celkový průměrný prospěch: 1,92 Maturitní předmět Maturující studenti Průměrný prospěch Český jazyk 50 2,22 Anglický jazyk 31 1,94 Německý jazyk 22 2,09 Latina 6 1,50 Základy společenských věd 21 1,90 Dějepis 19 1,47 Zeměpis 12 2,00 Matematika 12 1,83 Fyzika 4 1,75 Chemie 7 1,43 Biologie 12 1,50 Náboženská výchova 4 2,25

15 10. Umístění absolventů školy po ukončení studia Počet studentů v přijímacím řízení VŠ VOŠ JŠ Práce a studium v zahraničí Ostatní % A Počet studentů v přijímacím řízení VŠ VOŠ JŠ Práce a studium v zahraničí Ostatní % VIII % ÚSPĚŠNOST V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA VŠ PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK: 88% PŘÍKLADY VYSOKÝCH ŠKOL, NA KTERÉ BYLI NAŠI STUDENTI PŘIJATI V ROCE 2006 UNIVERZITA KARLOVA PRAHA - filozofická fakulta - psychologie - historie - egyptologie - archeologie - fakulta sociálních věd - 1. a 3. lékařská fakulta - přírodovědecká fakulta - biochemie, chemie - ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO - lékařská fakulta - filozofická fakulta - historie - archeologie - německý jazyk a literatura - hudební věda a archivnictví - psychologie - přírodovědecká fakulta - geografie - management cestovního ruchu ČVUT PRAHA - stavební - architektura VUT BRNO - informatika - chemická fakulta VŠE PRAHA JAMU BRNO UP OLOMOUC - právnická fakulta

16 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogický sbor se ve školním roce 2005/6 začal připravovat na tvorbu školního vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání, tj. nižší stupeň gymnázia, který bude vypracován do konce následujícího školního roku, aby mohl být uveden do praxe v 1. ročníku osmiletého studijního oboru (primě) 2007/8. Koordinátorka ŠVP Jana Mayerová získala po absolvování šestidenního školení ( a ) certifikát k výkonu své funkce. Zástupce ředitele Karel Rymeš se zúčastnil semináře o prvních zkušenostech z tvorby ŠVP na některých církevních školách, který se konal na olomouckém biskupství Koordinátorka Jana Mayerová uspořádala a vedla v červnu 2006 workshop (4 hodiny) k úvodu do tvorby ŠVP pro všechny pedagogy. Hana Kopecká (zeměpis) Miriam Dufková (Biologie) a Helena Věžníková (český jazyk a literatura, německý jazyk) absolvovali seminář k tvorbě ŠVP pro své předměty. Pro rozšíření jazykových znalostí učitelů byl pořádán kurz angličtiny a němčiny, který byl hrazen z grantu Jazykový most. OSTATNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO PEDAGOGY V PŘEHLEDU: Karel Rymeš Archivní a spisová služba ve školství Miriam Dufková Karel Dobrovolný Školení k výkonu funkce školního maturitního komisaře Kurz první pomoci Českého červeného kříže Lenka Sochorová březen 2005 Jak vyučovat o holocaustu Jana Mayerová Letní škola klasických studií Jiřina Marková Veronika Sýkorová Combining traditional and modern teaching methods (Brno) Jiřina Marková David Evans: Teaching Teenagers (a seminar for teachers) Brno Helena Věžníková září Fußball im Deutschunterricht říjen listopad červen červen červenec srpen Die Schweiz Brána jazyků (metodický seminář, 30 hodin) Direkt Prázdninová akademie Wirtschaftsdeutsch

17 12. Činnost školy a prezentace školy na veřejnosti DŮLEŽITÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/ Zahajovací pobytové kurzy pro třídní kolektivy prvních ročníků Den církevních škol Září Literárně-historické exkurze do Prahy (3 dny, pro poslední ročníky v rámci přípravy na maturitu z humanitních předmětů) Okresní přebor v přespolním běhu (organizuje KG) Prezentace architektonické studie pro další rozvoj školního areálu za účasti pedagogů, žáků, rodičů žáků a přátel školy Ekofórum pro 3.A a VII Účast na veletrhu vzdělávání DIDACTA Třebíč Volby do školské rady Den otevřených dveří s možností prohlídky celé školy a návštěvy vyučovacích hodin Vánoční studentská akademie Leden, únor Týdenní lyžařské výcvikové kurzy (pro sekundu, sextu a 2.A) Duben květen Týdenní intenzivní kurzy cizích jazyků Květen červen Workshop Dlouhodobý strategický plán školy Koncelebrovaná mše svatá a slavnostní předání maturitních vysvědčení v bazilice sv. Prokopa brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrle Exkurze a výlety Branný den NABÍDKA KROUŽKŮ A JAZYKOVÝCH KURZŮ ve školním roce 2005/2006 Italština pro začátečníky Kurz francouzštiny Debatní kroužek Chemický kroužek Biologický kroužek Sportovní hry Zdravotní tělesná výchova Lehká atletika

18 ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ V SOUTĚŽÍCH Dobromila Večeřová I. místo v krajském kole Olympiáda z německého jazyka Barbora Zelená I. místo v okresním kole Olympiáda z českého jazyka Barbora Kratochvílová I. místo v okresním kole Recitační soutěž Veronika Martinovská I. místo v okresním kole Olympiáda z německého jazyka Vojtěch Tretera I. místo v okresním kole Matematická olympiáda Hana Mašková II. místo v okresním kole Olympiáda z fyziky Denisa Čermáková účast v celostátním kole Středoškolská odborná činnost Klára Havránková účast v celostátním kole Recitační soutěž AKTIVITY VE VOLNÉM ČASE Studentský klub při Katolickém gymnáziu Halahoj nabízí bohatý program pro volný čas mladých lidí z Třebíče a okolí. Dne 16. prosince 2002 byl registrován na Ministerstvu vnitra a stal se občanským sdružením. Zázemím klubu se stal malý dřevěný domeček v areálu školy za tělocvičnou, který si sami studenti upravili do dnešní stávající podoby. Cílem je nabídnout především dětem a mladým lidem zajímavý program nejrůznějších aktivit, rozšiřující jejich všestranné vědomosti a dovednosti a pomoci jim vyrůst v samostatné a zodpovědné jedince. Přehled akci Studentského klubu Halahoj studentská čajovna s pátečním programem (koncerty, besedy, přednášky ) herna stolních a deskových her i se stolními fotbálky (více než 130 druhů her) cestovatelské besedy s promítáním víkendové pobyty v přírodě na turistických základnách letní tábory pro mladší i starší děti a mládež (Jurenkova osada, Dalešická přehrada) lanové aktivity (nízké a vysoké lanové lávky, sítě, slaňování, lanovky ) vodácké aktivity (jízda na kánoích, raftech, půjčovna vodáckého vybavení ) duchovní a křesťanské programy (mše svaté, přednášky ) školící akce (zážitková pedagogika, komunikace, psychologie týmových rolí, školení pro hlavní vedoucí letních táborů, první pomoc ) výtvarné, taneční a divadelní programy sportovní aktivity (24hodinový fotbalový zápas )

19 13. Základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2005 PŘÍJMY : v tisících Kč 1) celkové příjmy ) příjmy z hospodářské činnosti 918 3) dotace ) ostatní příjmy 1326 VÝDAJE : 1) investiční výdaje celkem 0 2) neinvestiční výdaje celkem z toho: náklady na platy pracovníků školy ostatní osobní náklady zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění provozní náklady 4449 ZÍSKANÉ GRANTY Poskytovatel Kraj Vysočina Kraj Vysočina Kraj Vysočina Město Třebíč Město Třebíč Kraj Vysočina Kraj Vysočina Název Studentský klub Halahoj Mobilní lanové centrum Halahojova olympiáda Řekni to písní a obrazem Studentský klub mladých Tábořiště Odol Cizí jazyky brána k novému poznání: Jazykový most

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 2005 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 2005 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 2005 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Činnost školy 3. Učební plán 4. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol 5. Pracovníci školy 6. Přijímací řízení 7. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

školní rok 2007/2008

školní rok 2007/2008 , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Církevní gymnázium sv. Voršily Sídlo: Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora tel./fax +420 327 512 361 e-mail: skola@cgym-kh.cz www.cgym-kh.cz Právní forma: školská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Strana (celkem 24) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2013/2014 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Vedení školy, předsedové předmětových komisí a třídní učitelé 7 Absolventi 2006 8 Vzdělávací programy školy 9 Údaje o pracovnících školy 14

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Brno, Křenová 36 říjen 2014 Gymnázium, Brno, Křenová 36 602 00 Brno tel: 543 321 352, 543 211 598 fax: 543 321 352 e-mail: skola@gymkren.cz

Více

Vypracoval: Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy

Vypracoval: Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání studentů,

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2007/2008 07/08 Slavnostní přijetí žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konalo 23. září

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2005 / 2006 Slovo ředitele Vážené dámy a pánové, před několika dny mě ve škole navštívil náš absolvent a letošní maturant Rudolf Píša. Ve výroční zprávě o něm můžete v různých

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více