GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel školy: tel. č. kancelář školy:

2 Základní údaje o škole: Identifikátor právnické osoby: Název školy: Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Adresa: Součkova 500, Bučovice IZO: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Právní forma: kraj, IČO: Adresa: Žerotínovo náměstí 3/ Brno Zřizovací listina: Nová zřizovací listina příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, č. j.: 98/91, 16. června 2005 Studijní obory (Výpis ze sítě škol č. j / , MŠMT): Kapacita: Gymnázium 420 žáků Obchodní akademie 300 žáků Výpis z rejstříku škol a školských zařízení: Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: M/02 Obchodní akademie denní forma vzdělávání délka studia 4 r., 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru: K/41 Gymnázium denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru: K/81 Gymnázium denní forma vzdělávání délka studia: 8 r. 0 měs. Nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 240 Datum zápisu do rejstříku: ŠVP pro nižší stupeň gymnázia platný od a ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia platný od a od ŠVP Obchodní akademie platný od Statutární zástupci: ředitel školy: Mgr. Jiří Vlček, tel.: bydliště: Tvarožná 55 statutární zástupce ředitele: Mgr. Martin Pokorný tel.: bydliště: Bučovice, Součkova 480 zástupce ředitele: Ing. Jaroslav Mlejnek tel.: bydliště: Bučovice, Slovenská

3 vedoucí odloučeného pracoviště (Komenského nám. 211): Mgr. Jiří Horák tel.: bydliště: Bučovice, Ždánská

4 a) Gymnázium Charakteristika školy Gymnázium je všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola, která připravuje studenty především pro studium na vysokých školách. Po absolvování gymnázia jsou také schopni vykonávat povolání vyžadující po krátkém odborném zaškolení široké všeobecné vzdělání. Nacházejí proto uplatnění ve státní správě, kultuře a v dalších oblastech. Gymnázium v Bučovicích je škola s více než stoletou tradicí. Ve školním roce 2012/2013 zde studovalo 325 žáků ve 12 třídách, studium je čtyřleté (101 studentů v 4 třídách) a osmileté (224 studentů v 8 třídách). Podmínky pro výuku Škola se v roce 1992 vrátila do své původní budovy na Součkově ulici. Získala tím v porovnání s předchozími lety dvojnásobný prostor a tím i podmínky pro všestranné zajištění výuky v souladu se současnými požadavky. Jak vnitřní prostor, tak i okolí budovy se postupně modernizují. Učebny kmenové 12 tříd odborné učebny fyzika biologie chemie informatika výuka jazyků základy administrativy výtvarná výchova laboratoře - fyzika - biologie - chemie žákovská knihovna aula slavnostní síň ke shromažďování studentů, rodičů, veřejnosti Výuka tělesné výchovy K dispozici je tělocvična v budově školy, v areálu školy je hřiště s umělým povrchem (házená, odbíjená, atletika, tenis) a posilovna. Stravování Všichni žáci mají možnost se stravovat v jídelně Obchodní akademie v Bučovicích. V budově gymnázia je umístěn nápojový automat na teplé a chlazené nápoje, automat na cukrovinky, žákům je k dispozici bufet. Vyučovací doba Vyučování probíhá v prvních čtyřech letech osmiletého studia výhradně v době mezi 8.05 h a h. Ve vyšších ročnících, zejména při dělení tříd na skupiny probíhá výuka v omezené míře od 7.15 h, výjimečně i po 15. hodině (zejména nepovinná výuka - 4 -

5 informatiky). Začátek vyučování je vázán na příjezdy vlaků a autobusů, neboť školu navštěvují studenti i ze vzdálenějších obcí. Obsah učiva Přesný přehled vyučovacích předmětů a rozsah výuky je uveden ve zvláštní příloze viz Učební plán gymnázia. Ve srovnání s minulými lety je pro studenty značnou výhodou podstatně větší volitelnost vyučovacích předmětů. Při postupu do vyšších ročníků má student neustále širší možnost výběru předmětů podle vlastního zájmu. Všichni žáci studují v prvních letech jeden cizí jazyk (anglický nebo německý) v rozsahu 4 až 5 hodin týdně. Ve vyšších ročnících se učí povinně dva cizí jazyky (výběr z angličtiny, francouzštiny a němčiny) a alespoň z jednoho z těchto jazyků skládají maturitní zkoušku. Kromě toho je možno studovat třetí z uvedených jazyků a ruštinu nebo latinu jako volitelný nebo nepovinný předmět. Všichni absolventi odcházejí ze školy se základní znalostí práce na osobních počítačích, ve čtyřletém studiu procházejí minimálně jednoletou, v osmiletém studiu minimálně tříletou přípravou, která může být v případě zájmu rozšiřována systémem volitelných předmětů; jsou tak schopni ihned po nástupu do zaměstnání splnit jeden ze základních požadavků každého zaměstnavatele. Všem zájemcům je umožněna dvouletá výuka psaní na stroji a základů administrativních prací. Podmínkou úspěšného zvládnutí studia je určité nadání. Vzhledem k charakteru školy je nezbytný dobrý prospěch na ZŠ, podpořený odpovídajícím zájmem o studium. Perspektiva absolventů Hlavním posláním gymnázia zůstává přes všechny probíhající změny příprava ke studiu na vysokých školách. Počet zájemců o studium na VŠ se u absolventů školy v posledních letech přibližuje 100 %, jejich úspěšnost pravidelně převyšuje 90 %. Během posledních let se výrazně rozšířila nabídka pro absolventy, pro něž je bakalářské studium na VŠ (3 roky), popřípadě studium na vyšších odborných školách (3 4 roky). Současné změny na trhu práce i v celé společnosti zvýrazňují jako hlavní výhodu gymnaziálního studia univerzálnost, která mu byla dříve vyčítána. Absolventi gymnázia odcházejí ze školy jako kultivovaní lidé připravení uplatnit se podle svých schopností a zájmů, ale zároveň i schopni reagovat na změněné podmínky v nabídce pracovních příležitostí

6 Schválená vzdělávací koncepce Gymnázium Bučovice je krajskou školou. Ve výuce používá učební plány a učební osnovy dle ŠVP ročník osmiletého studia, tj. nižší stupeň gymnázia naší školy se učí dle ŠVP pro nižší stupeň gymnázia ročník osmiletého studia a čtyřleté studium se učí dle ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia naší školy Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola poskytující úplné střední vzdělání ukončené maturitou. Profil absolventa vychází z toho, že základní funkcí je příprava žáků ke studiu na vysoké škole, popřípadě pro výkon povolání vyžadujících po krátkém odborném zaškolení široké všeobecné vzdělání. 1. čtyřleté studium 1. a 2. ročník čtyřletého studia ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia s platností od oboru K/41 3. a 4. ročník čtyřletého studia ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia s platností od oboru K/41 2. osmileté studium 5. a 6. ročník osmiletého studia ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia s platností od oboru K/81 7. a 8. ročník osmiletého studia ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia s platností od oboru K/81 Vzdělávací program vytvořen pro nižší stupeň víceletých gymnázií osmiletého studia podle RVP-ZV a pro vyšší stupeň podle RVP - G. Učební osnovy jsou nedílnou součástí úplného znění ŠVP dostupného na ředitelství školy

7 Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem Úprava Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem s platností od je koncipován pro čtyřleté gymnaziální studium určené absolventům 9. ročníku základní školy. Od , t. j. pro 1. až 4. ročník již vstoupil v platnost dokument připravený v souladu se schválenými cíli Koncepce rezortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia K/41. Od vstoupila v platnost upravená verze ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia. Součástí učebního plánu jsou závazné poznámky a také rámcové podmínky a požadavky pro jednotlivá zaměření studijního oboru Gymnázium - všeobecné, které se v současné době v některých gymnáziích realizují

8 Tabulace učebního plánu pro první až čtvrtý ročník čtyřletého a pátý až osmý ročník osmiletého studia - 8 -

9 Poznámky k učebnímu plánu Obsah a výstupy všech vyučovacích předmětů v učebním plánu vycházejí ze vzdělávacích oblastí a oborů RVP G, v případě osmiletého studia navazuje vyšší stupeň gymnázia na školní vzdělávací program pro nižší stupeň gymnázia vytvořený podle RVP ZV. Minimální časové dotace vyučovacích předmětů mohou být navýšeny využitím disponibilních hodin, což je v tabulaci učebního plánu uvedeno pomocí znaménka +. Barevně jsou z tohoto dále vyděleny hodiny posilující předmět v důsledku integrace témat z jiné vzdělávací oblasti. Využití disponibilní časové dotace je plně v kompetenci a odpovědnosti ředitele školy, přičemž pro vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání je celkem k dispozici 26 vyučovacích hodin. Disponibilní hodiny jsou využity: K realizaci volitelných vzdělávacích obsahů. K posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad rámec vymezené minimální časové dotace dotvářející celkovou orientaci školy. K realizaci vyučovacích předmětů integrujících průřezová témata. Vyučovací předměty 1. Český jazyk je vyučován v rámci dvou vyučovacích předmětů Český jazyk a komunikace a Česká a světová literatura. Dotace těchto dvou předmětů je založena na přidělené minimální dotaci hodin posílené 5 disponibilními hodinami. 2. Hlavní (první) cizí jazyk má navýšenou minimální časovou dotaci využitím dvou disponibilních hodin. Výuka hlavního cizího jazyka je dále doplněna zařazením povinně volitelného předmětu konverzace z hlavního jazyka ve třetím a čtvrtém ročníku. Druhý cizí jazyk je vytvořen z přidělené časové dotace hodin rovnoměrně po celou dobu studia. V nabídce je jazyk anglický, německý, francouzský a ruský. Zavádí se podle zájmu žáků a podmínek školy. Třída je dělena na skupiny ve všech vyučovacích hodinách. Výběr jazyků je limitován skutečným počtem zájemců pro vytvoření skupin. Pro výuku cizího jazyka je k dispozici i jazyková učebna vybavená moderní technikou podporující studium. Dle aktuální potřeby a možnosti využití mohou být některé hodiny realizovány v učebnách výpočetní techniky. Na základě zkušenosti s počtem uchazečů, kteří na základní škole studovali jako první cizí jazyk němčinu, předpokládáme, že počet přijatých ve většině ročníků neumožní otevřít pokračovací skupinu pro výuku německého jazyka. V prvním ročníku pak bude vyučována jako pokračovací jazyk pouze angličtina. Žákům, kteří s anglickým jazykem začínají, je věnována individuální péče a dle dosavadních zkušeností se se zvýšeným úsilím a počtem hodin přípravy během několika měsíců bez problémů dostanou na dostatečnou úroveň pro další studium. 3. Vyučovací předmět matematika plně využívá dotace přidělené vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, která je doplněna o tři hodiny disponibilní. Některé hodiny mohou být děleny na skupiny a využívány pro cvičení z matematiky. Do výuky mohou být zařazovány hodiny s využitím specializované učebny výpočetní techniky. 4. Vyučovací předměty Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis naplňují vzdělávací oblast Člověk a příroda. Základní časová dotace je rozšířena o 6 disponibilních hodin, jejichž prostřednictvím jsou u vyučovacích předmětů fyzika, chemie a biologie realizována laboratorní cvičení. Časová dotace v biologii je dále navýšena o jednu hodinu integrací vzdělávacího obsahu Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

10 Pro výuku přírodovědných předmětů jsou k dispozici specializované učebny vybavené moderní technikou. Laboratorní práce jsou pak realizovány v příslušných laboratořích. Do přidělené minimální časové dotace hodin přísluší i náplň vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Realizována je vyučovacími předměty Dějepis a Základy společenských věd. Vyučovací předmět Základy společenských věd je posílen o jednu hodinu z disponibilní dotace, která umožní integrování témat ze samostatné vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. 5. Vzdělávací oblast Umění a kultura je naplněna vyučovacími předměty Výtvarná výchova a Hudební výchova, které jsou plně sestaveny využitím přidělené základní časové dotace. Třída může být dělena na skupiny. Vyučovací předměty lze organizovat formou dvouhodinových bloků. Student si pro výuku volí jeden ze dvou nabízených vyučovacích předmětů pro oba roky studia této vzdělávací oblasti. Pro výuku jsou využívány specializované učebny. 6. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je tvořena vyučovacím předmětem Tělesná výchova. Vyučovací předmět je plně rovnoměrně realizován z přidělené základní časové dotace hodin. K výuce je využíván vlastní sportovní areál školy. Pro realizaci Výchovy ke zdraví je jedna hodina z disponibilní dotace přiřazena k vyučovacímu předmětu Biologie, v jehož rámci je výuka naplněna. Jako součást výuky vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je organizován týdenní lyžařský kurz, zpravidla v prvním ročníku studia a týdenní sportovní kurz, zpravidla ve třetím ročníku studia. Taktéž může být do výuky (podle aktuálních možností) zařazen plavecký výcvik. 7. Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie je naplněna jediným vyučovacím předmětem Informatika a výpočetní technika. Vyučovací předmět využívá základní časové dotace hodin. Výuka probíhá převážně ve specializované učebně výpočetní techniky. Rozšiřující nabídka vyučovacího předmětu je nabízena v nepovinných předmětech. Třída je dělena na skupiny podle charakteru obsahu vyučování. Vyučovací předmět lze organizovat formou dvouhodinových bloků. 8. Volitelné předměty jsou zařazovány dle zájmu žáků a podle pedagogických záměrů a podmínek gymnázia. Nabídka volitelných předmětů je plně v kompetenci a odpovědnosti ředitele školy. Zpravidla volitelné předměty navazují na některý povinný předmět (nebo skupinu předmětů), kde prohlubují a funkčně rozvíjejí jeho vzdělávací obsah. 3. ročník Každý student navštěvuje konverzaci z 1. cizího jazyka. Dále si volí z nabízených seminářů dva vyučovací předměty. Všechny předměty mají dotaci dvě hodiny za týden, tj. každý student navštěvuje 6 hodin týdně povinně volitelných vyučovacích předmětů. 4. ročník Každý student navštěvuje konverzaci z 1. cizího jazyka. Dále si volí z nabízených seminářů čtyři vyučovací předměty. Všechny předměty mají dotaci dvě hodiny za týden, tj. každý student navštěvuje 10 hodin týdně povinně volitelných vyučovacích předmětů. Hlavní nabídkou volitelných vyučovacích předmětů jsou tzv. Vybrané kapitoly a běžná nabídka seminářů. Vybrané kapitoly jsou určeny především pro maturanty z těchto oborů a další zájemce směřující na příslušné obory vyššího vzdělání. Obsahem je rozšiřující učivo, nicméně volba seminářů určitého oboru nijak nepodmiňuje účast ve stejném oboru Vybraných kapitol. Nabídka volitelných předmětů je podmíněna zájmem studentů a možnostmi školy. Výuka je realizována převážně ve specializovaných učebnách podle charakteru výuky. 9. Nepovinné předměty jsou zařazovány nad rámec povinné týdenní časové dotace ročníku. Výběr nepovinných předmětů, jejich obsah, časová dotace a organizace výuky je v kompetenci a plné odpovědnosti ředitele gymnázia. Aktualizovaný seznam nabídky nepovinných předmětů pro školní rok je k dispozici na ředitelství školy. 10

11 Učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem Úprava Učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem s platností od je koncipován tak, že navazuje na 5. ročník základní školy. Od vstoupil v platnost v souladu se schválenými cíli Koncepce rezortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zpracovaný ŠVP Gymnázia Bučovice K/81, pro 1. až 4. ročník studia ŠVP pro nižší stupeň gymnázia a pro 5. až 8. ročník ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia. Od vstoupila v platnost upravená verze ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia. Učební plán stanovuje minimální hodinovou dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů, kterou nelze snižovat. Součástí učebního plánu jsou závazné poznámky. 11

12 Tabulace učebního plánu pro první až čtvrtý ročník osmiletého studia Učební plán nižší gymnázium osmiletého cyklu Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty Ročník I. II. III. IV. Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace 1. cizí jazyk cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika Člověk a společnost Dějepis Život kolem nás Fyzika Člověk a příroda Chemie Biologie Člověk a svět práce Člověk a zdraví Zeměpis Digitální technologie Tělesná výchova Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Volitelné předměty Nepovinné předměty budou nabízeny dle zájmu žáků

13 Poznámky k učebnímu plánu o o o o Obsah a výstupy všech vyučovacích předmětů v učebním plánu vycházejí ze vzdělávacích oblastí a oborů RVP ZV. Minimální časové dotace vyučovacích předmětů mohou být navýšeny využitím disponibilních hodin, což je v tabulaci učebního plánu uvedeno pomocí znaménka +. Barevně jsou z tohoto dále vyděleny hodiny posilující předmět v důsledku integrace témat z jiné vzdělávací oblasti. Využití disponibilní časové dotace je plně v kompetenci a odpovědnosti ředitele školy, přičemž pro nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání je celkem k dispozici 18 vyučovacích hodin. Disponibilní hodiny jsou využity: K realizaci volitelných vzdělávacích obsahů (od sekundy). K realizaci vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk (od tercie). K posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad rámec vymezené minimální časové dotace dotvářející celkovou orientaci školy. K realizaci vyučovacích předmětů integrujících průřezová témata. Vyučovací předměty 1. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura využívá rovnoměrně rozložené časové dotace. 2. Hlavní (první) cizí jazyk má navýšenu minimální časovou dotaci využitím disponibilních hodin. Druhý cizí jazyk je zaveden v tercii a je plně dotován využitím disponibilních hodin. V nabídce je jazyk anglický, německý, francouzský a ruský. Zavádí se podle zájmu žáků a podmínek školy. Třída je dělena na skupiny ve všech vyučovacích hodinách. Výběr jazyků je limitován skutečným počtem zájemců pro vytvoření skupin. 3. Na základě zkušenosti s počtem uchazečů, kteří na základní škole studovali jako první cizí jazyk němčinu, předpokládáme, že počet přijatých pravděpodobně neumožní otevřít pokračovací skupinu pro výuku německého jazyka. V prvním ročníku pak bude vyučována jako pokračovací jazyk pouze angličtina. Žákům, kteří s anglickým jazykem začínají, je věnována individuální péče a dle dosavadních zkušeností se během několika měsíců bez problémů dostanou na úroveň ostatních žáků. 4. V tercii a kvartě jsou hodiny hlavního jazyka doplněny anglickou konverzací, která je v nabídce volitelných předmětů těchto ročníků. 5. Vyučovací předmět matematika plně využívá dotace přidělené vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Cvičení z matematiky může být v nabídce volitelných vyučovacích předmětů. Při cvičení může být třída dělena na skupiny. 6. Informační a výpočetní technika má navýšenu minimální dotaci z disponibilních hodin. Oblast je dále rozvíjena vyučovacím předmětem Digitální technologie vytvořeným ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce tématu Využití digitálních technologií. Rozšiřující nabídka vyučovacího předmětu se také může objevit ve volitelných předmětech. Třída je dělena na skupiny podle charakteru obsahu vyučování. 7. Vzdělávací oblast Člověk a společnost je realizována vyučovacími předměty Dějepis a Život kolem nás. Dějepis je plně utvořen z dotace oblasti, Život kolem nás má dotaci navýšenu 13

14 z dotace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, neboť je do něj integrováno téma Svět práce (tercie a kvarta). 8. Vyučovací předměty Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis naplňují vzdělávací oblast Člověk a příroda. Vyučovací předmět Zeměpis je posílen třemi hodinami z disponibilní časové dotace. Vyučovací předměty Fyzika (kvarta) a Chemie (tercie) mají navýšenu dotaci o jednu hodinu z oblasti Člověk a svět práce, neboť realizují její téma Práce s laboratorní technikou. Vyučovací předmět Biologie (tercie) je navýšen jednou hodinou z dotace vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Důvodem je realizace tématu Výchova ke zdraví. 9. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je tvořeno vyučovacím předmětem Tělesná výchova. Vyučovací předmět je plně realizován z přidělené základní časové dotace hodin. Téma Zdravotní tělesná výchova je integrováno. V rámci výuky vzdělávací oblasti je organizován týdenní lyžařský kurz, zpravidla v sekundě. 10. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizována prostřednictvím vyučovacích předmětů Život kolem nás (téma Svět práce zařazené v tercii a kvartě), vyučovacích předmětů Fyzika a Chemie, které integrují téma Práce s laboratorní technikou, a dále zařazením vyučovacího předmětu Digitální technologie, který plní vzdělávací obsah tematického okruhu Využití digitálních technologií (Člověk a svět práce v RVP ZV). V rámci předmětu jsou také zahrnuty části průřezového tématu Mediální výchova. 11. Vzdělávací oblast Umění a kultura je naplněna vyučovacími předměty Výtvarná výchova a Hudební výchova, které jsou plně sestaveny využitím přidělené základní časové dotace. Třída může být dělena na skupiny. Vyučovací předměty lze organizovat v tercii a kvartě formou 1 x 2 hodiny za 14 dnů. 12. Volitelné předměty jsou zařazovány dle zájmu žáků a podle pedagogických záměrů a podmínek gymnázia. Nabídka volitelných předmětů je plně v kompetenci a odpovědnosti ředitele školy. Zpravidla volitelné předměty navazují na některý povinný předmět (nebo skupinu předmětů), kde prohlubují a funkčně rozvíjejí jeho vzdělávací obsah. 13. Nepovinné předměty jsou zařazovány nad rámec povinné týdenní časové dotace ročníku. Výběr nepovinných předmětů, jejich obsah, časová dotace a organizace výuky je v kompetenci a plné odpovědnosti ředitele gymnázia. Aktualizovaný seznam nabídky nepovinných předmětů je součástí přílohy ŠVP. 14

15 Gymnázium Bučovice Učební plán 2012/2013 I. II. III. IV. žáci celkem hoši dívky třídní prof. Vi Mf Ur Ga zástupce Povinné předměty: 157 Č 4.. Lu. 4.. Ur. 4.. Ur. 4.. Hd. 16 A 5 5. Hl Sw 4 4. Hl Poá 3 3. Poá Be 3 3. Sw Hl Fr Mo. 3.. Ne. 6 N Hr. 3.. Hr Žkn 1.. St. 1.. Lo. 1.. St. 1.. Lo. 4 D 2.. Kt. 2.. Kt. 2.. Kt. 3.. Kt. 9 Z 2.. Kš. 2.. Sv. 2.. Kš. 2.. Kš. 8 M 4.. Kš. 4.. Kš. 4.. Kš Ga Ga 17 F 2.. Ga. 2.. Ga. 2.. Ga. 2.. Ga. 8 Ch Zl Zl 2.. Mf. 6 Bi 2.. Vi. 2.. Mf. 2.. Vi. 1.. Zl. 7 Ivt 1 1. So So 1 1. So So Dt So So 2 2. Sv Po 6 Hv 1.. Hd. 1.. Hd. 1.. Hd. 1.. Hd. 4 Vv 2.. Hl. 2.. Lu. 1.. Lu. 1.. Lu. 6 Tv d/h 3 3. Vi Sv 3 3. Lo Pe 2 2. Vi Pe 2 2. Vi Pe Volitelné předměty: 8 Hd Za So So Ak Hl Ku 1.. Ku. 3 Vd Lu. 1.. Hl. 2 Fc Chc Bic Zl. 1 Nepovinné předměty: 0 Sh Za

16 Předeps.hod Disponibilní h Lyžařský kurs 8 - letý cyklus ŠVP pro nižší stupeň gymnázia s platností od Gymnázium Bučovice Učební plán 2012/2013 V. VI. VII. VIII. žáci celkem hoši dívky třídní prof. Ne Dv Hd Lo zástupce Povinné předměty: 164 Č Čk 1.. Lu. 1.. Lu. 1.. Hd. 2.. Ur. 5 Čl 2.. Ne. 3.. Ne. 3.. Hd. 4.. Kt. 12 A 4 4. Ka Ku 4 4. Ku Ka 3 3. Ku Be 3 3. Poá Ka Fr 3.. Ne. 3.. Ne. 3.. Mo. 3.. Ne. 12 N 3.. Hr. 3.. Pe. 3.. Pe. 3.. Ur Zsv 2.. St. 2.. Lo. 2.. St. 2.. Lo. 8 D 2.. Ru. 2.. Ru. 2.. Kt. 2.. St. 8 Z 2.. Ru. 2.. Sv M 4.. Dv. 3.. Dv. 4.. Ma. 2.. Dv. 13 F 3 1. Ga Ga 2.. Ma Ga Ga Ch 2.. Zl Mf Mf 3 1. Mf Mf Bi 3 1. Vi Vi 3 1. Zl Zl 2.. Vi Ivt 2 2. Sv So 2 2. Po Sv Hv (pov.vol.) 2.. spoj. 2.. spoj Vv (pov.vol.) 2.. Hl. 2.. Lu Tv d/h 2 2. Lo spoj 2 2. Lo Pe 2 2. Lo spoj 2 2. Lo Pe Volitelné předměty: 42 Vkf spoj. 2 Vkc spoj. 2 Vkb spoj. 2 Vkz spoj. 2 Ds spoj. 2.. spoj. 4 16

17 Ms spoj. 2.. spoj. 4 Svs St. 2.. Lo. 4 Ak Ka Ku 2 2. Poá Ka 8 Nk Zs spoj. 2 Fs spoj. 2 Chs spoj. 2.. spoj. 4 Bis spoj. 2.. spoj. 4 Sit spoj. 2 Nepovinné předměty: 12 Za Rj spoj. 2.. spoj L spoj. 2.. spoj Dg spoj. 2.. spoj Ivt Ak Nk Sh Vv Lyžařský kurs 8 - letý cyklus ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia s platností od (VII., VIII.) a verze 2 od (V., VI.) Sportovní kurz Gymnázium Bučovice Učební plán 2012/ A 2.A 3.A 4.A žáci celkem hoši dívky třídní prof. St Zl Lu Sv zástupce Povinné předměty: 159 Č Čk 1.. Ur. 1.. Hd. 1.. Lu. 2.. Hd. 5 Čl 2.. Ur. 3.. Kt. 3.. Lu. 4.. Hd. 12 A 4 4. Sw Poá 4 4. Be Sw 3 3. Poá Sw 3 3. Hl Ka Fr Ne. 3.. Mo. 3.. Ne. 9 N 3.. Ur. 3.. Hr Hr Pe 3 3. Ur Hr 18 R 3.. St Zsv 2.. St. 2.. St. 2.. St. 2.. Lo. 8 D 2.. Ru. 2.. Ru. 2.. Kt. 2.. St. 8 Z 2.. Ru. 2.. Zl M 4.. Kš. 3.. Dv. 4.. Dv. 2.. Po. 13 F 3.. Ga. 2.. Vč Ma Ma

18 Ch 2.. Zl. 3.. Mf Mf Mf Bi 3.. Vi. 3.. Zl. 2.. Zl Ivt 2.. Po. 2.. Po Hv (pov.vol.) 2.. Hd. 2.. Hd Vv (pov.vol.) 2.. Lu. 2.. Lu Tv d/h 2 2. Lo Kř 2 2. Sv Pe 2 2. Vi Kř 2 2. Sv Sv Volitelné předměty: 42 Vkf Ma. 2 Vkc Mf. 2 Vkb Zl. 2 Vkz Ru. 2 Ds Ru. 2.. St. 4 Ms Dv. 2.. Po. 4 Svs St. 2.. Lo. 4 Ak Sw Ka 2 2. Poá Ka 8 Nk Zs Sv. 2 Fs Ma. 2 Chs Mf. 2.. Mf. 4 Bis Vi. 2.. Zl. 4 Sit Nepovinné předměty: 16 Za 2.. So Rj Sv. 2.. Sv L Hr. 2.. Hr Dg Dv. 2.. Dv Ivt Ak Nk Hr. 2 Sh Vv Lyžařský kurs Sportovní kurz 4 - letý cyklus ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia s platností od (3.A a 4.A) a verze 2 od (1.A a 2.A) 18

19 Personální zabezpečení provozu Přehled pracovníků zaměstnaných na Gymnáziu Bučovice ve školním roce 2012/2013: Pedagogičtí pracovníci: v pracovním poměru: 25,943 na dohody: 0 ve smlouvě o dílo: 0 jiné formy: 0 Z 28 pedagogických pracovníků bylo plně kvalifikováno 100 %, aprobovaně bylo vyučováno 97,1 % vyučovacích hodin. Ostatní pracovníci: v pracovním poměru: 6,687 na dohody: 0 ve smlouvě o dílo: 0 jiné formy: 0 19

20 Seznam zaměstnanců Pedagogičtí pracovníci: 1 Mgr. Beinhauerová Eva Č - A 2 Mgr. Dvořáková Kateřina M - Dg 3 RNDr. Gálová Ivana F - M 4 Mgr. Handrlová Bronislava Č - Hv 5 Mgr. Hlaváčková Marie Č - Vv 6 PhDr. Hrozová Marie La - N - R 7 Mgr. Kantorová Hana A 8 PhDr. Kostrbová Emilie Č - D 9 Mgr. Kršková Marie M - Z D 10 Mgr. Kuchtová Marta A - N D 11 PaedDr. Lokajová Zdenka Tv - Z - Ov 12 Mgr. Lučná Marta Č - Vv 13 RNDr. Machálek Miloslav F - M 14 Mgr. Milfortová Jana Bi - Ch 15 Mgr. Moučková Ludmila Č Fr D 16 Mgr. Mrázková Hana Fy - Ivt MD 17 PhDr. Nedělová Růžena Č - Fr 18 Mgr. Petržela Petr N - Tv 19 Mgr. Pokorná Jana Č - A 20 Mgr. Pokorný Martin M - Ivt zástupce ředitele 21 Mgr. Růžička Jan D- Z 22 Ing. Souček Jan Ivt 23 Mgr. Stavělík Jan Tv - R - Z 24 Mgr. Stonawská Světlana D Zsv - A 25 Mgr. Stránská Soňa D - R - Ov 26 Mgr. Ševčíková Jiřina Bi - Z MD 27 Mgr. Štefková Martina Bi - Ch MD 28 Mgr. Urbánková Marta Č - N 29 Mgr. Vintrová Irena Bi - Tv 30 Mgr. Vlček Jiří M - F ředitel 31 Mgr. Zelinka Jan Bi - Z Správní zaměstnanci: 32 Berčáková Zdeňka uklízečka úv. 0, Blatná Dagmar uklízečka úv. 0, Gregorová Bronislava uklízečka úv. 0, Haluzová Marie THP 36 Paulová Jitka uklízečka úv. 0, Rakovský František školník 20

21 38 Ing. Souček Jan THP úv. 0, Srnová Marta THP MD = mateřská dovolená D = důchodce 21

22 Materiální zabezpečení výuky Škola má k dispozici třípodlažní budovu, která byla postavena v době založení školy - do provozu byla uvedena v r Gymnázium se vrátilo do své původní historické budovy v r Škola využívá pro výuku následující prostory: Počet učeben celkem: 24 z toho odborných: 10 Počet laboratoří: 3 Počet tělocvičen: 1 + školní hřiště + posilovna Stravovací zařízení: Škola nemá vlastní zařízení. Žáci se stravují v jídelně Obchodní akademie, navíc mají v dopoledních hodinách k dispozici bufet v suterénu školy, na chodbě v přízemí jsou nápojové automaty a automat na cukrovinky. Škola má veškeré základní vybavení potřebné k zajištění výuky - dlouhodobě doplňované sbírky všech předmětů, audiovizuální techniku, 2 učebny IVT vybavené PC, odborné učebny, včetně laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a ateliéru pro výtvarnou výchovu. 22

23 Protokol o přijímacím řízení - školní rok 2012/2013 Čtyřleté studium 1. termín: počet přihlášených: 39 zkoušky konalo: 39 přijato: 30 odvolání podalo: 7 2. termín: počet přihlášených: 10 zkoušky konalo: 9 přijato: 9 odvolání podalo: 0 Osmileté studium 1. termín: počet přihlášených: 37 zkoušky konalo: 37 přijato: 30 odvolání podalo: 6 Všichni přihlášení žáci museli absolvovat písemnou přijímací zkoušku formou testů firmy Scio. Uchazeči psali test obecných studijních předpokladů. K nastoupilo z přijatých zájemců o studium 30 žáků do primy a 21 žáků do 1. A. 23

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Součkova 500, 685 01 BUČOVICE Výroční zpráva školní rok 2014/2015 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, www.gjszlin.cz, e-mail: gym@gjszlin.cz Kritérium přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333/II 377 15 Jindřichův Hradec telefon, fax : 384 361 253, e-mail : info@gvn.cz, internet : www.gvn.cz Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od 1.9.2015 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více