Školní vzdělávací program LMŠ Permoník. 1. Permoník Podzimníček volá podzim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program LMŠ Permoník. 1. Permoník Podzimníček volá podzim"

Transkript

1 Školní vzdělávací program LMŠ Permoník 1. Permoník Podzimníček volá podzim Září Máš co jíst permoníku? Děti se učí uvědomovat si skutečnou hodnotu jídla ne v penězích, ale ve vykonané práci. Společné pochopení souvislosti mezi přírodou, potravou, jídlem a naším tělem. Děti si tak přirozeně osvojují vnitřní pozitivní vztah k tomu, co jedí a upevňují si šetrné a uctivé nakládání s jídlem. Součástí měsíce září jsou písně a verše inspirované tématem sklizně ovoce a zeleniny, sběrem lesních plodů. Další témata tohoto měsíce jsou zejména zpracování obilí na mouku, pečení chleba, pohyb ve volné přírodě a překonávání překážek, vaření polévky z plodů Země, návštěva včelaře, zemědělce, chovatele zvířat, návštěva moštárny Zakončení měsíce Září Michaelská slavnost vytváření podmínek k posilování odvahy, překonávání překážek a nepohodlí, posilování vůle, rozlišování dobra a zla. Říjen Kde bydlíš permoníku? Děti se učí porozumět tomu, proč ze stromů opadává listí. Životní síla stromů stéká dolů ke kořenům a permoníci ji ukládají do země. V zimě, budou stromy odpočívat a na jaře životní síla zase poteče nahoru k větvím, aby mohly vyrůst nové listy. Děti se snaží chápat podzimní zklidnění přírody před nadcházejícím zimním odpočinkem. Děti společně staví lesním skřítkům domečky mezi kořeny stromů, aby jim pomohly navracet životní sílu zemi. Součástí tohoto tématu jsou písně a verše na motivy podzimu a skřítků, pracovní a výtvarné aktivity s listím, dřevem, kůrou, mechem, vysazování stromků, návštěva truhláře, vařečkáře Zakončení měsíce Října Stromová slavnost ukončení vegetačního cyklu, nálada zklidnění a harmonie s přírodou. Listopad Světlo pro permoníky Děti si uvědomují, že se blíží zima. Od včeliček můžeme k přečkání zimy získat včelí vosk a med (abychom měli světlo a energii). Děti se učí vnímat dobro a zlo, učí se cítit radost z dobrého skutku. Při výrobě svíčky ze včelího vosku děti pociťují jeho teplo a měkkost, cítí jeho vůni. Součástí tématu jsou písně a verše s motivem světla a lucerniček. Mezi další činnosti motivované měsícem listopadem patří výroba martinských lucerniček, návštěva včelaře Vyvrcholením tématu je Martinská slavnost probouzení obrazu naděje, vnitřního tepla a světla. Posilování vnitřních kvalit naslouchání druhým, soucítění, tolerance, pomoc a dělení se s potřebnými. Činnosti v průběhu celého podzimu - Poznáváme se navzájem a objevujeme naše okolí - Budování společných pravidel - Pravidla komunikace mezi dětmi, téma přátelství, emoce radost, vztek, smutek, strach - Život člověka jako součást přírody a jejích cyklů - Rozvoj smyslů pomoc dítěti zabydlet se ve svém těle - Tématika zdravé výživy a její prospěch pro lidský organismus - Pozorování proměn v přírodě - Výtvarné a pracovní aktivity z podzimních přírodnin (listy, šišky, kůra) - Péče o okolí LMŠ hrabání listí, sběr podzimního ovoce a zeleniny a jejich zpracování - Pokusy a experimenty - Podzimní opékání brambor a jablek (společné posezení u ohně) 1

2 - Třídění odpadu rozlišování barev, kam co vyhazujeme, učit se minimalizovat spotřebu odpadů - Vytváření školní skládky experimenty a pokusy co příroda udělá s různými věcmi - Pozorování a vnímání podzimní přírody kolem sebe všemi smysly - Pozorování působení větru, krajina ve větru, poletování listů, určování směru větru (větrníky, pouštění draka. Užitečnost a možné nebezpečí větru - Energie a její obnovitelné zdroje síla větru a význam získané energie pro člověka - Význam vody pro život na Zemi, pozorování deště, rozdíl mezi kapkou a proudem, pokusy s vodou - Pozorování barev v přírodě - V podzimní přírodě za každého počasí (vítr, mlha, déšť) - Den se krátí, pozorování měnící se přírody - Podzimní barevné změny listy na stromech, tráva, plody - Sklizeň ovoce, zeleniny, umět rozlišit, ukládání na zimu, sušení - Sběr a poznávání hub - Hry se spadaným listím tvary listů, herbář - Plody podzimu hry (korálky z jeřabin, šípků, žaludů atd.) - Sběr kaštanů, žaludů a uchovávání pro hry a zimní krmení zvěře - Sběr potravy pro ptáky na zimu (semínka) - Význam lesa pro člověka, zkoumání lesa, způsoby zpracování dřeva, využití dřeva kolem nás - Stěhování ptactva, pozorování vlaštovek aj. - Zimní spáči ježek, křeček (příprava na zimu) - Pozorování hmyzu - Příprava budek pro ptáčky - Péče o malá domácí zvířata, které jsou součástí LMŠ (slepice, králíci) jejich přínos 2. Zimní permoníku, zima už je tu! Prosinec Permoníci se připravují na narození Ježíška Děti se učí prožívat adventní náladu a učí se trpělivě čekat. Společně s pedagogy děti postupně budují jesličky a pečou cukroví. Děti ví, že O prvních vánocích se narodil Ježíšek a dnes, každý rok slavíme jeho narozeniny. Adventní doba je provázena básněmi a písněmi s adventním obsahem a také vánočními koledami. Mezi další činnosti tohoto měsíce patří úklid, společné nastolení pořádku a řádu, výroba drobných dárků a vánočních ozdob. Naslouchání pohádek a příběhů, návštěva knihovny. Vyvrcholením je Adventní spirála provázená náladou očekávání a tajemství, pociťujeme vnitřní ztišení. Leden Permoníci putují spolu s pastýři ovcí do Betléma Děti vědí, že vlnu nám dávají ovečky. Společné prožívání radosti z tvoření uprostřed kruhu blízkých lidí. Děti se dozvídají o chovu ovcí a zpracování vlny (stříhání, praní, barvení, česání, filcování, předení, háčkování, pletení). Básně a písně motivované cestou do Betléma, zimou a ovečkami. Návštěva ovčí farmy, pozorování zpracovávání vlny. Tradiční řemesla háčkování, pletení spolupráce s místními seniory. Vrcholem je slavnost tří Králů doznívání zážitků z Vánoc, oslava nového roku, jako symbolu optimismu a nových zážitků, putování se třemi králi do Betléma. Únor Permoníci slaví Masopust Děti se seznamují s lidovými tradicemi v období Masopustu a společně prožívají radost a veselí. Masopustní oslavy udávají konec radovánkám a veselí a předznamenávají nástup postního období 2

3 období příprav na Velikonoce. Výroba ručního papíru, masopustních masek a chrastidel. Tradiční smažení koblihů. Děti se učí, že papír je vyroben ze dřeva (stromu) a také, že ze starého papíru lze vyrobit nový. Děti se učí šetřit s papírem. Téma provází písně a verše k masopustnímu období, masopustní říkadla. Vyvrcholením je masopustní veselí společně prožíváme radost z pohybu, vtipu a humoru. Zažívání masopustních zvyků a tradic. Činnosti v průběhu celé zimy - Pozorování proměn v přírodě - Oblékání v zimě - Když nás bací bacily - Vánoční strom pro zvířátka a ptáky - Prožívání pohádek návštěva knihovny - Třídění odpadu - Pomoc při odklízení sněhu - Využití přírodnin k výrobě vánočních ozdob a dekorací - Společné pečení vánočních perníků - Zimní sportování - Sníh, led pozorování sněhových vloček, rampouchů, ledových květů na oknech, tání sněhu, hry a pokusy se sněhem, odkud se sníh bere a jak vzniká - Využití sněhu ke stavění iglú život Eskymáků - Pozorování a určování stop ve sněhu - Pozorování barevnosti krajiny v zimě - Polomy, vánice, laviny, silný mráz, povodně, jako negativní vlivy na přírodu - Špatné rozptylové podmínky, smog a saze z komínů a jejich vliv - Působení chemických posypů a solení silnic - Pozorování odpočívajících stromů a keřů, rozdíly mezi jehličnatým a listnatým stromem v zimě - Péče o pokojové rostliny v zázemí LMŠ - Barborky, jmelí, vánoční stromeček vysvětlení tradic - Naslouchání zvuků zimní přírody - Pozorování ptáků u krmítka a jejich poznávání, potřeba pravidelného krmení - Pozorování a potřeba péče o malá domácí zvířata v zimě - Vyprávění o zimním spánku různých živočichů - Pozorování stop zvířat ve sněhu určování zvířat - Návštěva u krmelce, kaštany a žaludy pro lesní zvířata význam jejich krmení - Poslouchání zpěvu různých ptáků 3. Jarní permoník ťuká přírodě do oken Březen Permoník zahradníkem Děti se učí vnímat rostliny jako živé, jako součást života, učí se chápat, co všechno rostliny ke svému růstu potřebují (teplo, světlo, vzduch, půdu, vodu). Seznamují se s jarními pracemi na zahradě (setí, sázení, pletí). Děti pozorují procesy klíčení ze semínka, růstu rostliny, prožívají radost z květů, z růstu rostlin. Děti se učí chápat jarní procesy jako probouzení přírody k novému životu. Součástí tématu jsou jarní písně a verše, práce na zahradě, návštěva pěstitelů a zahradníků 3

4 Vyvrcholení toho měsíce je vynášení Moreny loučení se se zimou, prožívání probouzející se přírody ze zimního spánku. Příchod nových tvořivých sil. Duben Kolik barev znáš, permoníku? Děti poznávají základní barvy (červená, modrá, žlutá) a učí se je kombinovat a vytvářet různé odstíny experimenty s barvami. Děti se seznamují s možnostmi získávat barvy z přírodních zdrojů. Vyjadřování emocí pomocí barev (při kresbě, malbě). Využití barev při velikonočním tvoření barvení vajíček. Děti se seznamují s velikonočními zvyky a lidovými tradicemi barvení vajíček, pletení pomlázek, otloukání píšťalek, cvrnkání kuliček. Součástí tématu jsou jarní a velikonoční písně a verše. Vyvrcholením je oslava Velikonočních svátků, jako oslava zrození, počátku nového života a naděje, která je vyjadřována lidovými zvyky a tradicemi. Květen Permoník otevírá studánku Děti se učí chápat vodu jako životodárnou tekutinu, která je nezbytnou součástí všeho živého. Děti se učí vážit si vody. Pochopení smyslu, proč by měla být voda čistá (aby byli všichni zdraví lidé, zvířata i rostliny) společné čištění studánky, potůčku. Pozorování přírody v blízkosti vodních ploch (rostliny, zvířata). Součástí tématu jsou písně a verše o vodě, studánkách, vílách, hry s vodou. Vyvrcholením je slavnost otevírání studánek uctění životodárné síly, vnitřní očista. Činnosti v průběhu celého jara - Pozorování a vnímání proměn v přírodě všemi smysly - Uvědomění si důležitosti vody, slunce, vzduchu a půdy pro přírodu - Školní skládka vykopávání předmětů, které jsme na podzim zahrabali do země, zkoumání co se s nimi stalo, proč se tak stalo, vysvětlování si co se rozloží, za jakou dobu a co se nerozloží - Péče o zahradu - Seznamování se s různými přírodními ekosystémy a pozorování života v nich - Velikonoční tradice pletení pomlázky, její význam, povídání si o vrbě - Filipojakubská noc pálení čarodějnic prožívání ohně a jeho ochranné a očistné síly - Zpracování bioodpadu kompostování, navracení látek do přírodního koloběhu - Problematika černých skládek - Základní znalosti o Zemi, Slunci a dalších planetách - Seznamování se se čtyřmi živly (země, oheň, voda, vzduch) a jejich prožívání. Využívání zkušeností z procítění živlů při dramatizaci a výtvarném tvoření. - Tání sněhu a ledu - Den se prodlužuje a počasí se otepluje - Rizikové počasí jarní povodně - Pozorování a pojmenovávání prvních jarních květin (zahrada, louka, les) - Rozdíly květin na louce a v lese, všímání si barev, vzácné květiny - Pozorování a pojmenovávání stromů a keřů rašení pupenů (zlatý déšť, šeřík, kočičky)- porovnávání rozdílů a určování druhů - Pozorování klíčení a růstu rostlin ze semínka - Sadba jarních květin - Pozorování chráněných rostlin nesmí se trhat - Péče člověka o les lesník seznámení se s vlastnostmi našich stromů a jejich možným využitím, negativa působící na les přemnožení zvěře, lýkožrouta - Zahrada nejen pro pěstování plodin, ale i jako přírodní hřiště - vrbová chýše, hmatový chodník, padlé kmeny stromů - Přílet ptáků z teplých krajin, naslouchání jejich zpěvu, pozorování hnízdění 4

5 - Pozorování hmyzu včela, motýl, žížala, mravenec, brouci význam malých tvorů pro les, škůdci - Pozorování probouzení zimních spáčů ještěrka, had, ježek - Pozorování zvířat a jejich mláďat housátka, koťátka, jehňátka atd. - Pozorování a péče o malá domácí zvířata a jejich mláďata v rámci LMŠ kuřátka, králíčci - Seznamování se s lesními ptáky a živočichy, stopování zvířat, chráněné druhy zvířat - Zkoumání života hmyzu na louce - Život ve včelím úlu význam pro člověka i rostliny - Která zvířata nám na zahrádce pomáhají a která nám škodí - Život v půdě pozorování lupou, mikroskopem 4. Putování s letním permoníkem Červen Permoník využívá sílu bylinek Dětí se učí poznávat a pojmenovávat různé bylinky (máta, meduňka, jahodník, maliník, jitrocel). Využívání smyslu čichu v porovnávání a určování. Děti se učí chápat význam bylin pro lidský organismus. Sběr a sušení bylinek na čaj. Společně prožíváme sílu léta, světlo, teplo. Téma provází písně a verše s letní tématikou, o slunci, bylinkách, pletení věnečků. Návštěva zahradnictví, bylinkářky. Vyvrcholením je Svatojánská slavnost oslava letního slunovratu, vaření čaje ze svatojánských bylin, prožívání letního uvolnění, vnímání krásy přírody, její barevnost a rozmanitost. Červenec + Srpen Permoník jede na výlet Dva prázdninové měsíce jsou ve znamení venkovních radovánek, výletů, letních sportů, výměnných pobytů s jinými LMŠ, pořádání táborů. Vyvrcholením je společná srpnová brigáda, kdy společně s rodiči zajišťujeme nezbytné úpravy a opravy v rámci zázemí naší LMŠ. Příprava dřeva na zimní období. Brigáda je zakončena prázdninovým ohněm, zpívání s kytarou, opékání masa a společné spaní pod širákem. Činnosti v průběhu celého léta - Poznávání letní přírody všemi smysly - Výlety ZOO, řeka plavba lodí, jízda vlakem, autobusem - Souvislost dopravy a environmentální výchovy hledání alternativních způsobů dopravy - Předškoláci loučení s mateřskou školou - Energie a její obnovitelné zdroje naučit se chápat význam energie pro člověka i nutnost šetrného zacházení s ní - Zažíváme nejdelší dny v roce, slunce vychází brzy a zapadá pozdě - Pozorování letního počasí velmi teplé počasí, rizika bouřky, vydatné deště záplavy - Znečištění vodních ploch mytí aut, vypouštění splašků, odhazování odpadků poblíž rybníků a řek - Letní deště duha odpařování vody - Pozorování letních mraků - Vysychání půdy díky nedostatku vláhy - potřeba zavlažování v období sucha - Pokusy a experimenty slunce, stín - Ochrana proti slunečnímu záření, regulace tepla - Hry s vodou a u vody - Rizika prázdninových turistů v přírodě (hluk v lese, ničení stromů a rostlin atd.) - Pozorování změn na ovocných stromech - Poznávání různých bylin a jejich možná rizika jedovaté 5

6 - Péče o zahradu, zahradní rostliny a květiny zavlažování - Pozorování louky a lučních květin, význam sušení sena - Výroba herbářů z lučních květin - Změny na poli, zrání obilí - Sběr lesních plodů (borůvky, maliny, jahody, ostružiny) a jejich využití - Sběr hub a jejich rozeznávání jedlé, nejedlé, jedovaté - Naslouchání zpěvu ptáků v lese datel, doktor lesa - Rozpoznávání zvuků různých zvířat - domácí, lesní, polní, hmyz - Pozorování lesních zvířat a drobných živočichů v jejich přirozeném prostředí - Obtížný hmyz rizika komáři, klíšťata, ovádi, vosy - Pozorování života u rybníka žáby, vážky, ryby - Pozorování života na louce barevní motýli - Poznávání a chápání různých potravních řetězců Hodnocení - evaluace lesní mateřské školy Permoník Všechny činnosti a aktivity jsou vedeny tak, aby nebylo za potřebí, provádět srovnávání výkonů dětí. Děti jsou vedeny k průběžnému sebehodnocení co se mi povedlo co se nám společně podařilo. Základem pro diagnostiku každého dítěte je soustavná snaha pedagogů pozorovat projevy a aktuální stav dítěte. Pedagogové si vedou záznamy (portfolia dětí), kde jsou záznamy o rozvoji dětí, jejich výtvarné práce, individuální práce, poznámky. Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu probíhá průběžně, v rámci realizace tematického bloku co se daří, nedaří, k čemu je třeba se ještě vrátit, na co můžeme navázat, co je potřeba doplnit, zlepšit, v čem je dobré pokračovat. Dále hodnocení po ukončení tematického bloku co se děti naučily, s jakou hodnotou se setkaly, jak byly vedeny k samostatnosti, co se podařilo, co ne a proč. Sebehodnocení pedagogů Pedagogové a asistenti sebekriticky posuzují vlastní práci a schopnost pracovat na základě RVP PV a pedagogické koncepce LMŠ Permoník. Pedagogové a asistenti společně posuzují a hodnotí vhodnost různých metod a forem výchovně vzdělávacích činností. Pedagogové a asistenti se dále vzdělávají a zvyšují si svou odbornou způsobilost účastí na seminářích a samostudiem, a to zejména v oblastech pedagogiky, psychologie a environmentální výchovy. Pedagogové a asistenti se pravidelně setkávají na pedagogických radách, kde dochází k hodnocení uplynulého období a plánování budoucích činností. Součástí hodnocení kvality výchovně vzdělávací práce LMŠ Permoník je i pravidelná supervize pod vedením nestranného, zasvěceného supervizora. 6

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 2.1. Historie školy 4 2.2. Areál školy...4 3. Podmínky vzdělávání.6

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zahrádkové poznávání Dvouleté programové zaměření školy v systému Ekoškolky VODA a PROSTŘEDÍ Platnost:

Více

Enviromentální výchova v MŠ Radost

Enviromentální výchova v MŠ Radost Enviromentální výchova v MŠ Radost Našim hlavním úkolem v rámci environmentální výchovy je přispět k tomu, aby děti předškolního věku pochopily, že prostředím je všechno kolem nás - lidé, společnost i

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 4/2015

vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 4/2015 Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 4/2015 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Mgr. Vendula Macháčková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí. Ruku v ruce s přírodou

Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí. Ruku v ruce s přírodou Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí Název projektu: Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Zpracovatel: Blažeja Rusková 1. Východiska a zdůvodnění projektu Žadatel: Místo realizace:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016) Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendlovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 1/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012 Mateřská škola a školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Školní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA PLZEŇ - BOŽKOV Božkovské náměstí 576/2A, 326 00 Plzeň IČ: 71 341 234 skolka bozkov@seznam.cz www.skolka bozkov.cz tel. 724 544 061 Školka je zapsaná v rejstříku školských právnických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program CO VIDÍ SLUNÍČKO

Školní vzdělávací program CO VIDÍ SLUNÍČKO Školní vzdělávací program CO VIDÍ SLUNÍČKO 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA VALENTÝNKA HŘEBEČ, okres KLADNO Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CO VIDÍ SLUNÍČKO Školní rok 2013/2014-2015/2016 Zpracovaly:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Rosteme spolu školní rok 2013/2014 2015/2016 I. část - veřejná Vize školy: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN Školní vzdělávací program Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost Program zpracovala ředitelka

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 5. DÍTĚ A svět Utrhl jsem květinu a ona zvadla, chytil jsem motýla a on zemřel, pochopil jsem, že přírody se mohu dotknout pouze srdcem. John Winston Lennon

Více