ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ"

Transkript

1 ČESKÁ PEDAGOGICKÁ SPOLEČNOST UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ 10. a 11. února 2010 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Žižkovo nám. 5, Olomouc

2 08:30-09:30 Prezence PROGRAM JEDNÁNÍ V PLÉNU V AULE 09: Zahájení konference Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. proděkanka PdF UP PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. předseda ČPdS Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. ředitelka ÚPSS PdF UP JEDNÁNÍ V PLÉNU 10:00-10:30 Přenos hodnot mezi generacemi na základě sociologických výzkumů v ČR Ing. Libor Prudký, Ph.D., CESES FSV UK v Praze 10:30-11:00 Etická výchova a česká škola v roce 2010 PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., PdF UHK v Hradci Králové 11:00-11:15 Diskuse 11:15-11:30 PŘESTÁVKA 11:30-12:00 Škola bez ducha je škola bezduchá Doc. PhDr. Michal Kaplánek, Th.D., TF JČU v Českých Budějovicích 12:00-12:35 Etické aspekty vědecké práce Doc. PhDr. Vladimír Spousta, CSc., PdF MU v Brně Diskuse 12:45-14:00 POLEDNÍ PŘESTÁVKA 14:00-14:30 O významu přesvědčování ve školní praxi Doc. PaedDr. Josef Horák, CSc., FPHaP TU v Liberci 14:30-15:00 Etický rozměr občanské a politické kultury osobnosti Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., FSS MU v Brně 15:00-15:30 Mobbing v základních školách jako etický problém PhDr. Tomáš Čech, Ph.D., PdF MU v Brně 15:00-15:45 Diskuse 16:15-17:30 JEDNÁNÍ V SEKCÍCH 2

3 SEKCE 1: Sociální hodnoty a normy ve výchově Moderátoři: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. STŘE DA Učebna P7 přízemí vpravo 16:15-16:30 Formování charakteru: zapomenuté téma Komenského didaktiky Mgr. Jan Hábl, Ph.D. 16:30-16:45 Hodnoty a vzdělání PhDr. Ivo Syřiště, Dr. 16:45-17:00 Sociálne hodnoty v edukačnom procese PaedDr. Mária Zahatňanská, Ph.D., PaedDr. Zuzana Birknerová, Ph.D. 17:00-17:15 Sociálne predsudky v relácii k etice Doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. 17:15-17:30 Taneční soubor jako zdroj rozvoje morálních hodnot Mgr. Helena Pilušová SEKCE 2: Morálka v životě školy Moderátorky: doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D., PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D. STŘE DA Učebna P5 přízemí vpravo 16:15-16:30 Kde hledají žáci ZŠ pomoc v tíživé situaci? PaedDr. Bronislava Štěpánková, Ph.D. 16:30-16:45 Žiak ako obeť šikanovania v školskom prostredí Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD., PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. 16:45-17:00 Dopady skrytej agresie na žiaka s odlišnosť ami v priestore školy PaedDr. Barbora Kováčová, Ph.D. 17:00-17:15 Etika a profesijná etika ako predmet v školách Mgr. Jana Dzuriaková, PhD. 17:15-17:30 Multikulturní výchova jako součást vzdělávacího systému a její hodnotové zaměření na školách Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Mgr. Olga Kusá SEKCE 3: Etika v akademickém prostředí Moderátorky: doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D., doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr. STŘE DA Učebna P4 přízemí vlevo 16:15-16:30 Ethos univerzity a etická dilemata vysokých škol Th.Lic. Cezary A. Mizia, Dr. 16:30-16:45 K etickým aspektom učiteľ skej profesie Prof. Dr. Dušan Polonský, CSc. 16:45-17:00 Pedagog obyčejný člověk s neobyčejnou mocí PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D., PhDr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 17:00-17:15 Chceme-li vychovávat osobnosti, musíme jimi sami být Mgr. Helena Řeháčková 17:15-17:30 Ekologická etika v pregraduální přípravě učitelů Doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. 3

4 SEKCE 1: Sociální hodnoty a normy ve výchově Moderátoři: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. ČTVRTEK Učebna P7 přízemí vpravo 09:00-09:15 Sociálny a kultúrny kapitál ako sociálne hodnoty a normy i ako ciele vo výchove Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc. 09:15-09:30 Etika a prosociálnost Mgr. Martin Brestovanský, PhD. 09:30-09:45 Morální zrání a sociální patologie PaedDr. Jan Toman 09:45-10:00 Lidská důstojnost jako výchozí etický princip ve výchově i v současné postmoderní společnosti PhDr. Mgr. Marta Hošť álková, Th.D. 10:00-10:15 Sociální aspekty křesť anské etiky Mgr. Stanislav Trojan 10:15-10:30 Úlohy etiky športu vo výchove športujúcej mládeže Prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. 10:30-10:45 PŘESTÁVKA 10:45-11:00 Probace a její aktuální a etické problémy z pohledu speciální a sociální pedagogiky PaedDr. Michal Slavík 11:00-11:15 Krávu zpívat nenaučíš aneb etické aspekty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 11:15-11:30 Etická dilemata při práci s klientem jako součást pomáhajících profesí PhDr. Helena Skarupská, Ph.D. 11:30-11:45 Etická dilemata při práci s klientem ve Výchovném ústavu Brandýs nad Orlicí z pohledu pracovníků ústavu Mgr. Soňa Křížová 11:45-12:00 Etika v environmentální výchově a vzdělávání Ing. Ivo Machar, Ph.D. 12:00-12:15 Diskuse a zakončení práce v sekci 4

5 SEKCE 2: Morálka v životě školy Moderátorky: doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D., PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D. ČTVRTEK Učebna P5 přízemí vpravo 09:00-09:15 Supervize jako prostor pro řešení morálních dilemat a podpora etického přístupu ve školách Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., PhDr. Ivana Marášková 09:15-09:30 Řešení konfliktů ve školním prostředí PhDr. Lenka Holá, Ph.D. 09:30-09:45 Učiteľ ská etika v systéme kvality výučby RNDr. Michal Blaško, PhD. 09:45-10:00 Etické aspekty v přístupech učitelů k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami PaedDr. Jan Šť áva, CSc. 10:00-10:15 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků očima učitelů Mgr. Kateřina Švestková 10:15-10:30 Státní maturity jako problém Mgr. Kateřina Dejmalová 10:30-10:45 PŘESTÁVKA 10:45-11:00 Psychogenní patogenie ve škole aneb jak lze poškodit žáka Doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D., Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D. 11:00-11:15 Sociální aspekty edukační práce učitele s dnešními žáky PhDr. Ivana Knausová, Ph.D. 11:15-11:30 Etické konsekvence environmentální výchovy: máme právo měnit postoje a chování dětí? Jan Činčera, Ph.D. 11:30-11:45 Didaktika českého jazyka a pedagogická etika v kontextu dnešní základní školy Mgr. Milan Polák, Ph.D. 11:45-12:00 Zásahy učitele do výtvarné práce dítěte - etický problém? PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D. 12:00-12:15 Etické aspekty integrace multikulturní výchovy do ŠVP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. 12:15-12:30 Diskuse a zakončení práce v sekci 5

6 SEKCE 3: Etika v akademickém prostředí Moderátorky: doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D., doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr. ČTVRTEK Učebna P4 přízemí vlevo 09:00-09:15 Etická výchova (pre študentov) v akademickom prostredí Mgr. Vladimír Fedorko 09:15-09:30 Otázky etiky v obsahu a v realizaci vzdělávání doktorského stupně v pedagogice PhDr. Jiřina Novotná 09:30-09:45 Etika výzkumu ve speciální pedagogice PhDr. Karel Pančocha, Ph.D 09:45-10:00 Etika ve výchově a vzdělávání vojenských profesionálů PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D. 10:00-10:15 Etické souvislosti moderní edukace dospělých Mgr. Janusz Mika, Ph.D. 10:15-10:30 Etické a morálne problémy pregraduálnej prípravy na povolanie PaedDr. Mária Zahatňanská, PhD. Poster Inovace předmětu tělesné kultury metodami zážitkové pedagogiky Mgr. Karel Štefl, Mgr. Anna Novosadová 10:45-11:00 Diskuse a zakončení práce v sekci 6

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Email: Linda Švrčinová PhDr. linda.svrcinova@upol.cz Vzdělání:

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM X. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE OSOB SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI a V. MEZINÁRODNÍ DRAMATERAPEUTICKÉ KONFERENCE

Více

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 ZPRÁVY ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 Dana Linhartová, Lenka Danielová Ve dnech 18. a 19. září 2012 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 4.

Více

Klima současné české školy

Klima současné české školy Miroslav Chráska, Dana Tomanová, Drahomíra Holoušová (ed.) Klima současné české školy Sborník příspěvků z 11. konference ČPdS 14. 15. ledna 2003 Olomouc c Česká pedagogická společnost, Brno 2003 c Konvoj,

Více

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013 Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR Aktualizace 2013 Tato aktualizovaná verze vychází jako upravený původní materiál. Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Přítomni: Mgr. Alžběta Cetkovská, MUDr. Milena Černá,, Mgr. Petr Hanuš, Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. et Bc.

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, Mgr. Petr Beck, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Mgr. Iva Kabeláčová,

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA., PhDr. Marie Hermanová, Jana Janíková, Mgr.

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Vědecký výbor konference

Vědecký výbor konference ZA FINANČNÍ PODPORY Vědecký výbor konference JUDr. Miroslav Antl (předseda Ústavně právního výboru Senátu České republiky, senátor Parlamentu České republiky; Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Podklady připravili: pracovníci KPPP a ZDVPP Zlín Kompletace, zpracování a úpravy: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, ředitel organizace Zlín

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Psychologie sportu v univerzitních a trenérských studiích

Psychologie sportu v univerzitních a trenérských studiích Psychologie sportu v univerzitních a trenérských studiích Hana Válková Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt Sdělení nastiňuje vývoj psychologie sportu v univerzitních studiích

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více