Uživatelská příručka modulu rozhraní vozidla (VIM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka modulu rozhraní vozidla (VIM)"

Transkript

1 Uživatelská příručka modulu rozhraní vozidla (VIM) SPOLEČNOST DENSO

2 Předmluva Předmluva Před použitím si přečtěte tuto příručku. Pro bezpečné a správné používání tohoto nástroje si pečlivě přečtěte tento dokument. - i-

3 Určeno pro bezpečné používání Určeno pro bezpečné používání Tento dokument používá symboly pro výstrahy, upozornění a zákazy. Tyto symboly a jejich významy jsou následující. Před přečtením zbylé části tohoto dokumentu se ujistěte, že plně rozumíte významu těchto symbolů. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ ZAKÁZÁNO Tento symbol označuje položku jejíž chybná manipulace může vést ke kritické nehodě, při níž může dojít k úmrtí nebo vážnému zranění. Označuje položku, u které může nesprávná manipulace vést ke zranění nebo poškození majetku. Za určitých podmínek mohou vzniknout vážné následky. Označuje zakázané způsoby manipulace. VAROVÁNÍ Nepracujte, nepřipojujte kabely nástroje apod. za chodu vozidla. Tato činnost by mohla vést k nehodě. Vždy dodržujte následující pravidla. Nedodržení těchto pravidel může vést ke vzniku tepla, požáru, výbuchu nebo zásahu elektrickým proudem. Toto zařízení nepoužívejte s jiným než originálním adaptérem na střídavé napětí určeném pro tento nástroj. Tento nástroj nerozebírejte nebo nepřizpůsobujte. Tento nástroj nepřipojujte k žádnému zařízení s napětím přesahujícím jmenovité hodnoty tohoto nástroje. - ii-

4 Určeno pro bezpečné používání UPOZORNĚNÍ Nepracujte v místech, kde by mohlo zařízení přijít do styku s vodou. Tento nástroj nepouštějte ani jej nevystavujte silným nárazům. Nezvedejte ani netahejte modul VIM za kabely k němu připojené. Při posunu nebo instalaci posuňte modul VIM rukama. Konektor připojený k modulu VIM nijak nezatěžujte. Nedodržení může vést k nehodě. Před použitím modulu VIM zkontrolujte přilepení cizích materiálů nebo pevnost kolíků všech konektorů. Před prováděním prací zablokujte kola vozidla klíny. Nedodržení může vést k nehodě. Při práci v prostorech s nedostatečnou viditelností, například pod vozidlem, vždy vytáhněte klíč ze zapalování a ujistěte se, že se vozidlo nemůže pohybovat. Nedodržení může vést k nehodě. Při práci v blízkosti motorového prostoru dávejte pozor na motor a další součásti mající vysokou teplotu. Součásti mající vysokou teplotu mohou způsobit popáleniny. Ochranné známky Microsoft a Windows CE jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corp. of the United States ve Spojených státech amerických a dalších zemích. CompactFlash je registrovaná ochranná známka společnosti SanDisk Corp. ve Spojených státech amerických a je licencována u CFA (asociace CompactFlash ). - iii-

5 Obsah Obsah 1 Před použitím Konfigurace produktu Součásti Volby Napájecí zdroj AC / DC Názvy dílů Připojení Připojování k vozidlu Připojování k počítači Používání volitelných součástí Připojení k adaptéru AC/DC Připojení ke spouštěči Zasouvání karty CF Základní činnosti Spuštění Ukazatel Ukončení Chybové informace Informační chybový displej Rozpoznání chyby pomocí ukazatele Obsluha Upozornění k použití Požadavky na likvidaci Specifikace produktu Specifikace modulu VIM iv

6 1 Před použitím 1 Před použitím 1.1 Konfigurace produktu Zkontrolujte, zda máte před použitím nástroje k dispozici všechny následující standardní součásti. Součásti Č. Název dílu Obrázek Č. dílu Počet 1 Modul rozhraní vozidla (VIM) Datový kabel (DLC3) Kabel USB Uživatelská příručka - 1 Volby Název dílu Obrázek Č. dílu Počet Stejnosměrný napájecí kabel do zásuvky zapalovače Spouštěč

7 1 Před použitím Napájecí zdroj AC / DC Název dílu Obrázek DENSO Č. dílu Jmenovité napětí Země Počet V Hongkong Malajsie Anglie Singapur V Jižní Afrika V Argentina V Izrael 1 Napájecí zdroj AC / DC V V Austrálie Nový Zéland USA Kanada V Čína V Taiwan V Korea V Jiné země nebo Rusko 1 POZNÁMKA Některé ze zástrček mají stejný tvar, ale liší se podle předpisů dané země. Při nákupu napájecího zdroje AC/DC uveďte zemi koncového uživatele ve výše uvedeném seznamu a pečlivě vyberte příslušné číslo produktu. Pokud ve výše uvedeném seznamu název země nenaleznete, zkontrolujte tvar zástrčky a jmenovité napětí a pak vyberte odpovídající položku

8 1 Před použitím 1.2 Názvy dílů Názvy součástí modulu VIM jsou následující. Ukazatel [PC] <Celkové rozměry> Ukazatel [Vehicle] Ukazatel [Power] <Horní strana> Konektor spouštěče Konektor datového kabelu Napájecí konektor (stejnosměrný vstup) <Levá strana> Spínač režimu Konektor USB kabelu (pro připojení počítače) <Pravá strana> Pozice pro kartu CF Vysouvací tlačítko karty CF Napájecí konektor, Konektor spouštěče a Pozice pro kartu CF jsou dodávány s pryžovými čepičkami. Na těchto obrázcích je pryžová čepička vynechána

9 1 Před použitím 1.3 Připojení Připojování k vozidlu Pro připojení modulu VIM k vozidlu použijte datový kabel. V opravárenské příručce vozidla zkontrolujte polohu datového konektoru ve vozidle (DLC3). Připojeno k datovému konektoru ve vozidle (DLC3) Strana s kolíkem Strana s dutinkou Strana s dutinkou Utáhněte pomocí šroubu UPOZORNĚNÍ Při připojování datového kabelu k modulu VIM a datovému konektoru ve vozidle (DLC3) je jemně vložte přímo do konektoru. Připojování kabelu na šikmo může poškodit kolíky konektoru. Při připojování datového kabelu k VIM se ujistěte, že se konektor nachází ve směru doprava. (Při připojování k modulu VIM se ujistěte, že strana konektoru datového kabelu s dutinkou je spojena se stranou s kolíkem modulu VIM.) Pokud jej zapojíte chybně nebo jej vložíte šikmo, hrozí poškození svorek konektoru a způsobení nefunkčnosti vozidla nebo modulu VIM. Po připojení datového kabelu k vozidlu se konektorů nedotýkejte jak ve vozidle, tak i na straně modulu VIM, dokud není práce dokončena. Konektor připojený k modulu VIM nijak nezatěžujte. Nedodržení může vést k nehodě. Před použitím modulu VIM zkontrolujte přilepení cizích materiálů nebo pevnost kolíků všech konektorů. POZNÁMKA Je-li zahájena komunikace s vozidlem, rozsvítí se ukazatel [VEHICLE] na modulu VIM modře

10 1 Před použitím Připojování k počítači Pomocí kabelu USB připojte modul VIM k počítači. UPOZORNĚNÍ Software ovladače USB je nutné nainstalovat do počítače před připojením kabelu USB k počítači. Při připojování kabelu USB k modulu VIM a počítači opatrně zasuňte kabel rovně do konektoru. Připojování kabelu na šikmo může poškodit kolíky konektoru. Konektor připojený k modulu VIM nijak nezatěžujte. Nedodržení může vést k nehodě. Před připojením zkontrolujte, zda ke konektorům USB nejsou přilepeny nečistoty. Kabel USB Dotáhněte šroub připojeného kabelu USB a zabraňte neočekávanému vypadnutí konektoru. POZNÁMKA Je-li zahájena komunikace s počítačem, rozsvítí se ukazatel [PC] na modulu VIM zeleně

11 1 Před použitím 1.4 Používání volitelných součástí Připojení k adaptéru AC/DC Máte-li obavu, že se autobaterie vozidla vybije během aktualizace provozního programu VIM, použijte adaptér AC/DC. 1. Sejměte pryžovou čepičku Napájecího konektoru. 2. Připojte stejnosměrnou zástrčku adaptéru AC/DC ke konektoru adaptéru AC/DC modulu VIM. 3. Zapojte napájecí zástrčku adaptéru AC/DC do elektrické zásuvky. UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte jej s jiným adaptérem než adaptérem AC/DC dodávaným jako součást modulu VIM. Při používání jiného adaptéru AC/DC, než je ten dodávaný s modulem VIM může dojít k přehřátí a poškození přístroje. Po použití nenechávejte adaptér AC/DC zapojený v domácí zásuvce. Mezi zásuvkou a zástrčkou se může nahromadit prach a způsobit zkrat a požár. Konektor připojený k modulu VIM nijak nezatěžujte. Nedodržení může vést k nehodě

12 1 Před použitím Připojení ke spouštěči Spouštěč umožňuje zastavit nahrávání údajů vozidla bez ovládání počítače. 1. Sejměte pryžovou čepičku Konektoru spouštěče. 2. Připojte konektor spouštěče ke konektoru spouštěče modulu VIM. Spouštěč Datový kabel UPOZORNĚNÍ Při připojování spouštěče k modulu VIM ho opatrně zasuňte přímo do konektoru. Připojování sondy na šikmo může poškodit kolíky konektoru. Konektor připojený k modulu VIM nijak nezatěžujte. Nedodržení může vést k nehodě

13 1 Před použitím Zasouvání karty CF modul VIM dokáže používat karty CF (CompactFlashTM). UPOZORNĚNÍ Používejte doporučené karty CF (DENSO, výrobní číslo ). * Uvedené číslo představuje výrobní číslo společnosti DENSO Je-li použita jiná karta CF, nelze zaručit správný provoz přístroje. Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k vniknutí cizích materiálů do štěrbiny karty CF nebo přilepení nečistot ke konektoru (otvor pro kolík) karty CF. Nedodržení může vést k nehodě. Metody zasouvání/vyjímání karet CF jsou následující. Zasouvání karty CF Sejměte pryžovou čepičku Pozice karty CF. Opatrně vložte kartu CF s větší vrubem (drážkou) proti levé straně. Po úplném vložení karty CF a správném nastavení dojde k vysunutí vysouvacího tlačítka karty CF. Pevně nasaďte pryžovou čepičku Pozice karty CF. Vyjímání karty CF Stiskněte vysouvací tlačítko karty CF. Karta CF se mírně vysune, takže ji lze opatrně vytáhnout z pozice. Pevně nasaďte pryžovou čepičku Pozice karty CF. Vysouvací tlačítko karty CF Na pravé straně je menší drážka Na levé straně je větší drážka UPOZORNĚNÍ Do pozice na kartu nevkládejte žádné předměty kromě karty CF. Nevytahujte kartu CF, je-li používána. Pozice na kartu CF je vybavena pryžovou čepičkou. Na tomto obrázku je pryžová čepička vynechána

14 2 Základní činnosti 2 Základní činnosti 2.1 Spuštění 1. Spojte modul VIM a boční datové konektory vozidla (DLC3) datovým kabelem. Náhled: Strana 4 Připojování k vozidlu (kapitola 1, Před použitím/připojení 1-3) 2. Spojte modul VIM a počítač pomocí kabelu USB. Náhled: Strana 5 Připojování k počítači (kapitola 1, Před použitím/připojení 1-3) 3. Zapněte spínač zapalování vozidla. POZNÁMKA Komunikaci s počítačem vozidla (ECU) není možná, pokud se spínač zapalování nachází v poloze OFF nebo ACC. Je-li modul VIM zapnutý, vždy přepínejte spínač zapalování do polohy ON nebo spusťte motor. Je-li modul VIM připojený k datovému konektoru vozidla (DLC3) pomocí datového kabelu a napájen pomocí adaptéru AC/DC nebo stejnosměrným napájecím kabelem ze zásuvky zapalovače, lze modul VIM ovládat i s vypnutým spínačem napájení. Je-li napájení zapnuté, rozsvítí se ukazatel [POWER] na přístroji VIM zeleně. Dojde-li k zahájení komunikace s počítačem, rozsvítí se ukazatel [PC] na přístroji VIM zeleně. Pro standardní použití nastavte spínač režimu do polohy NORMAL Spínač režimu POZNÁMKA funkce záznamu jízdy, přesuňte spínač režimů do polohy DRIVE REC

15 2 Základní činnosti 2.2 Ukazatel Tři použité ukazatele jsou vysvětleny níže. Ukazatel [Power]: Rozsvítí se zeleně při spuštění. Rozsvítí se zeleně během provozu v režimu NORMAL. Rozsvítí se červeně během provozu v režimu DRIVE RECORDER. Ukazatel [Vehicle]: Rozsvítí se a bliká modře nebo červeně. Bliká modře během komunikace s vozidlem. Rozsvícení ukazatelů v případě chyby je popsáno v části Kapitola 3, Chybové informace. Ukazatel [PC]: Rozsvítí se a bliká zeleně nebo červeně. Bliká zeleně během komunikace s počítačem. Stav rozsvícení ukazatelů v případě chyby je popsán v části Kapitola 3, Chybové informace. POZNÁMKA Ukazatele [Vehicle] a [PC] někdy blikají jednou za sekundu nebo jednou za 0,5 sekundy

16 2 Základní činnosti 2.3 Ukončení 1. Dokončete komunikaci s počítačem vozidla (ECU) pomocí aplikačního softwaru počítače. 2. Přepněte spínač zapalování vozidla do polohy OFF. 3. Proveďte na počítači operaci Bezpečně vyjmout zařízení USB. Pak vytáhněte kabel USB z počítače. 4. Odpojte datový kabel od bočního datového konektoru vozidla (DLC3). 5. Pevně nasaďte pryžové čepičky zařízení Napájecí konektor, Konektor spouštěče a Pozice pro kartu CF a zabraňte vniku nečistot. UPOZORNĚNÍ Při odpojování datového kabelu od bočního datového konektoru vozidla (DLC3) jej opatrně vytáhněte přímo z konektoru. Zatažení za kabel na šikmo může poškodit kolíky konektoru. Při vytahování kabelu jej držte za konektor, nikdy jej nedržte za samotný kabel. Zatažení za kabel může přerušit vodiče v kabelu

17 3 Informace o chybách 3 Chybové informace 3.1 Informační chybový displej Obrazovka aplikace GTS při chybě je zobrazena níže. 1) Kritická chyba z důvodu selhání softwaru nebo hardwaru V následujícím chybovém zobrazení je uvedena kritická chyba z důvodu selhání aplikace GTS nebo GTS VIM a příslušenství nebo počítače. Nelze pokračovat v činnosti. Odešlete chybové hlášení a kontaktujte určené servisní centrum. 2) Chyba odstranitelná restartem aplikace GTS Následující zobrazení chyby uvádí chybu, kterou lze odstranit restartem aplikace GTS. Po odeslání chybové informace vypněte a restartujte aplikaci GTS

18 3 Informace o chybách 3) Chyba funkce, kterou lze spustit opakováním pokusu V následujícím chybovém zobrazení je uvedena chyba, jejíž požadovaná funkce může uspět opakování funkce. Po odeslání chybové informace zkuste funkci znovu. Pokud dojde ke stejné chybě i po dalším pokusu, aplikaci GTS vypněte a restartujte. 4) Chyba ohlašující problém v části funkce V následujícím chybovém zobrazení naleznete chybu uvádějící, že z jednotky ECU byla vrácena záporná odezva a došlo k problému v části spouštění funkce. Ačkoliv došlo k problému lze pokračovat v činnosti. Po odeslání chybové informace zkuste funkci znovu. Pokud dojde ke stejné chybě i po dalším pokusu, aplikaci GTS vypněte a restartujte

19 3 Informace o chybách 5) Chyba, kdy jednotka ECU zakázala spuštění funkce V následujícím chybovém zobrazení naleznete chybu, kdy jednotka ECU neodeslala žádnou odezvu. Potvrďte stav vozidla a zkuste to znovu. 6) Chyba z důvodu komunikačních problému V následujícím chybovém zobrazení naleznete chybu, která byla způsobena komunikačním problémem, ačkoliv není problém s kabelovým připojením. Po odeslání chybové informace vypněte a restartujte aplikaci GTS

20 3 Informace o chybách 3.2 Rozpoznání chyby pomocí ukazatele Přístroj GTS VIM obsahuje tři ukazatele zobrazené níže. Ukazatele zobrazují následující stav v případě selhání. Ukazatel [PC] Ukazatel [Vehicle] Ukazatel [Power] 7) Chyba spuštění operačního systému Blikají oba ukazatele [Vehicle] a [PC]. Vypněte napájení, pak jej znovu zapněte a restartujte aplikaci GTS. 8) Chyba aplikace Ukazatel [PC] bliká. (Ukazatel [Vehicle] nesvítí.) Po vypnutí znovu zapněte napájení a restartujte aplikaci GTS. 9) Chyba zahájení komunikace s ECU Ukazatel [Vehicle] bliká. (Ukazatel [PC] nesvítí.) Vypněte spínač zapalování vozidla a zkuste to znovu. 10) Chyba během komunikace s jednotkou ECU Souvisle svítí oba ukazatele [Vehicle] a [PC]. Vypněte spínač zapalování vozidla a zkuste to znovu

21 4 Manipulace 4 Obsluha 4.1 Upozornění k použití Při manipulaci s modulem VIM a jeho příslušenstvím dbejte na následující body. Nenechávejte modul VIM nebo jeho příslušenství vystavené přímému slunečnímu světlo po dlouhou dobu. Používejte a uložte jej na místě s nízkou vlhkostí. Nevystavujte jej dešti, vodě nebo oleji. Nepoužívejte jej ve velmi prašných prostředích. Nezvedejte nebo netahejte modul VIM za kabely k němu připojené. Při posunu nebo instalaci posuňte modul VIM rukama. Konektor připojený k modulu VIM nijak nezatěžujte. Nedodržení může vést k nehodě. Po připojení datového kabelu k vozidlu se konektorů nedotýkejte jak ve vozidle, tak i na straně modulu VIM, dokud není práce dokončena. Před použitím modulu VIM zkontrolujte přilepení cizích materiálů nebo pevnost kolíků všech konektorů. Při čištění modulu VIM nebo příslušenství nikdy nepoužívejte ředidlo na barvy nebo jiné rozpouštědlo nebo produkt na bázi oleje. Mohlo by dojít k deformaci, odbarvení a jiným podobným problémům a také ztrátě funkce. Jemně jej otřete pomocí suché látky navlhčené zředěným neutrálním čisticím prostředkem. 4.2 Požadavky na likvidaci Likvidaci tohoto produktu je nutné provést v souladu se všemi platnými zákony pro likvidaci elektrického a elektronického vybavení v příslušných zemích a oblastech. (např. směrnice WEEE v EU) Při likvidaci zařízení kontaktujte oprávněného prodejce nebo našeho agenta prodeje

22 5 Specifikace produktu 5 Specifikace produktu 5.1 Specifikace modulu VIM Rozměry Hmotnost Položka Napětí napájecího zdroje Technické údaje 101 mm (Š) x 140 mm (V) x 31 mm (H) 500 g DC 8 32 V Paměť 32 MB SDRAM, 16 MB Flash ROM (pro operační systém), 128 MB Flash ROM (pro software a uživatele) Operační systém Windows CE 3.0 Hostitelské rozhraní USB 2.0 Pomocné protokoly Baterie CAN, ISO9141-2, KWP2000 (ISO14230), J1850 VPW, J1850 PWM Není součástí balení. Ukazatel Tři LED diody. LED diody zobrazují stav modulu VIM a/nebo chybové kódy. Provozní teplota 0 50 C

23 Informace o předpisech pro uživatele MODEL: DN-VIM FCC Toto zařízení odpovídá části 15 předpisů FCC. Činnost zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení a (2) toto zařízení musí být schopno přijmout jakékoliv rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností zodpovědnou za shodu s předpisy, zruší oprávnění uživatele k obsluze vybavení. 2. ICES-001 Toto digitální zařízení třídy A splňuje kanadskou normu ICES-001. Cet appareil numerique de la class A est comforme a la norme NMB-001 du Canada /108/EC Použité harmonizační standardy: EN (tento produkt patří do skupiny 1 a třídy A ) EN Výrobce Název: Adresa: DENSO CORPORATION Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, Japonsko Dovozce Název: Adresa: DENSO EUROPE B.V.N Hogeweyselaan 165, 1382 JL Weesp, Nizozemí Upozornění Baterii měňte pouze za stejný nebo odpovídající typ doporučený výrobcem. Likvidaci použitých baterií je nutné provést podle pokynů výrobce.

24 Modul rozhraní vozidla (VIM) Uživatelská příručka 1. vydání, červenec vydání, listopad vydání, září 2010

Sada mobilního eliminátoru baterie. Průvodce instalací

Sada mobilního eliminátoru baterie. Průvodce instalací Řada ZQ500 Sada mobilního eliminátoru baterie Průvodce instalací 2014, ZIH Corp. P1071365-121 srpen 2014 Obsah Zvláštní poznámky...3 Obecné výstrahy a upozornění...3 Bezpečná instalace do vozidla...3 Sada

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

K-300. CDMA 1x EVDO 450MHz USB Modem. Uživatelská příručka (Ver 1.0) Obsah

K-300. CDMA 1x EVDO 450MHz USB Modem. Uživatelská příručka (Ver 1.0) Obsah K-300 CDMA 1x EVDO 450MHz USB Modem Uživatelská příručka (Ver 1.0) Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní informace... 2 1. Obsah balení.....4 2. Popis modemu... 4 3. Instalace modemu... 6 4. Spuštění aplikace...

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport.

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. - Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k obsluze, abyste výrobek správně používali. - Tento návod k obsluze uchovejte na bezpečném

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Děkujeme Vám za zakoupení akumulátorového blesku Fomei Digitalis Pro S400 DC. Před použitím blesku si pečlivě přečtěte návod k použití. Akumulátorový blesk

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Tento stručný návod k obsluze obsahuje důležité kroky, které jsou nezbytné k montáži a uvedení solárního střídače do provozu. Kromě toho je zde uveden

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tato karta PCI umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 cs Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Bezpečnostní poznámky 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Rozšíření jednotek DiBos 5 4.1 Příprava

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více