Uživatelská příručka modulu rozhraní vozidla (VIM)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka modulu rozhraní vozidla (VIM)"

Transkript

1 Uživatelská příručka modulu rozhraní vozidla (VIM) SPOLEČNOST DENSO

2 Předmluva Předmluva Před použitím si přečtěte tuto příručku. Pro bezpečné a správné používání tohoto nástroje si pečlivě přečtěte tento dokument. - i-

3 Určeno pro bezpečné používání Určeno pro bezpečné používání Tento dokument používá symboly pro výstrahy, upozornění a zákazy. Tyto symboly a jejich významy jsou následující. Před přečtením zbylé části tohoto dokumentu se ujistěte, že plně rozumíte významu těchto symbolů. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ ZAKÁZÁNO Tento symbol označuje položku jejíž chybná manipulace může vést ke kritické nehodě, při níž může dojít k úmrtí nebo vážnému zranění. Označuje položku, u které může nesprávná manipulace vést ke zranění nebo poškození majetku. Za určitých podmínek mohou vzniknout vážné následky. Označuje zakázané způsoby manipulace. VAROVÁNÍ Nepracujte, nepřipojujte kabely nástroje apod. za chodu vozidla. Tato činnost by mohla vést k nehodě. Vždy dodržujte následující pravidla. Nedodržení těchto pravidel může vést ke vzniku tepla, požáru, výbuchu nebo zásahu elektrickým proudem. Toto zařízení nepoužívejte s jiným než originálním adaptérem na střídavé napětí určeném pro tento nástroj. Tento nástroj nerozebírejte nebo nepřizpůsobujte. Tento nástroj nepřipojujte k žádnému zařízení s napětím přesahujícím jmenovité hodnoty tohoto nástroje. - ii-

4 Určeno pro bezpečné používání UPOZORNĚNÍ Nepracujte v místech, kde by mohlo zařízení přijít do styku s vodou. Tento nástroj nepouštějte ani jej nevystavujte silným nárazům. Nezvedejte ani netahejte modul VIM za kabely k němu připojené. Při posunu nebo instalaci posuňte modul VIM rukama. Konektor připojený k modulu VIM nijak nezatěžujte. Nedodržení může vést k nehodě. Před použitím modulu VIM zkontrolujte přilepení cizích materiálů nebo pevnost kolíků všech konektorů. Před prováděním prací zablokujte kola vozidla klíny. Nedodržení může vést k nehodě. Při práci v prostorech s nedostatečnou viditelností, například pod vozidlem, vždy vytáhněte klíč ze zapalování a ujistěte se, že se vozidlo nemůže pohybovat. Nedodržení může vést k nehodě. Při práci v blízkosti motorového prostoru dávejte pozor na motor a další součásti mající vysokou teplotu. Součásti mající vysokou teplotu mohou způsobit popáleniny. Ochranné známky Microsoft a Windows CE jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corp. of the United States ve Spojených státech amerických a dalších zemích. CompactFlash je registrovaná ochranná známka společnosti SanDisk Corp. ve Spojených státech amerických a je licencována u CFA (asociace CompactFlash ). - iii-

5 Obsah Obsah 1 Před použitím Konfigurace produktu Součásti Volby Napájecí zdroj AC / DC Názvy dílů Připojení Připojování k vozidlu Připojování k počítači Používání volitelných součástí Připojení k adaptéru AC/DC Připojení ke spouštěči Zasouvání karty CF Základní činnosti Spuštění Ukazatel Ukončení Chybové informace Informační chybový displej Rozpoznání chyby pomocí ukazatele Obsluha Upozornění k použití Požadavky na likvidaci Specifikace produktu Specifikace modulu VIM iv

6 1 Před použitím 1 Před použitím 1.1 Konfigurace produktu Zkontrolujte, zda máte před použitím nástroje k dispozici všechny následující standardní součásti. Součásti Č. Název dílu Obrázek Č. dílu Počet 1 Modul rozhraní vozidla (VIM) Datový kabel (DLC3) Kabel USB Uživatelská příručka - 1 Volby Název dílu Obrázek Č. dílu Počet Stejnosměrný napájecí kabel do zásuvky zapalovače Spouštěč

7 1 Před použitím Napájecí zdroj AC / DC Název dílu Obrázek DENSO Č. dílu Jmenovité napětí Země Počet V Hongkong Malajsie Anglie Singapur V Jižní Afrika V Argentina V Izrael 1 Napájecí zdroj AC / DC V V Austrálie Nový Zéland USA Kanada V Čína V Taiwan V Korea V Jiné země nebo Rusko 1 POZNÁMKA Některé ze zástrček mají stejný tvar, ale liší se podle předpisů dané země. Při nákupu napájecího zdroje AC/DC uveďte zemi koncového uživatele ve výše uvedeném seznamu a pečlivě vyberte příslušné číslo produktu. Pokud ve výše uvedeném seznamu název země nenaleznete, zkontrolujte tvar zástrčky a jmenovité napětí a pak vyberte odpovídající položku

8 1 Před použitím 1.2 Názvy dílů Názvy součástí modulu VIM jsou následující. Ukazatel [PC] <Celkové rozměry> Ukazatel [Vehicle] Ukazatel [Power] <Horní strana> Konektor spouštěče Konektor datového kabelu Napájecí konektor (stejnosměrný vstup) <Levá strana> Spínač režimu Konektor USB kabelu (pro připojení počítače) <Pravá strana> Pozice pro kartu CF Vysouvací tlačítko karty CF Napájecí konektor, Konektor spouštěče a Pozice pro kartu CF jsou dodávány s pryžovými čepičkami. Na těchto obrázcích je pryžová čepička vynechána

9 1 Před použitím 1.3 Připojení Připojování k vozidlu Pro připojení modulu VIM k vozidlu použijte datový kabel. V opravárenské příručce vozidla zkontrolujte polohu datového konektoru ve vozidle (DLC3). Připojeno k datovému konektoru ve vozidle (DLC3) Strana s kolíkem Strana s dutinkou Strana s dutinkou Utáhněte pomocí šroubu UPOZORNĚNÍ Při připojování datového kabelu k modulu VIM a datovému konektoru ve vozidle (DLC3) je jemně vložte přímo do konektoru. Připojování kabelu na šikmo může poškodit kolíky konektoru. Při připojování datového kabelu k VIM se ujistěte, že se konektor nachází ve směru doprava. (Při připojování k modulu VIM se ujistěte, že strana konektoru datového kabelu s dutinkou je spojena se stranou s kolíkem modulu VIM.) Pokud jej zapojíte chybně nebo jej vložíte šikmo, hrozí poškození svorek konektoru a způsobení nefunkčnosti vozidla nebo modulu VIM. Po připojení datového kabelu k vozidlu se konektorů nedotýkejte jak ve vozidle, tak i na straně modulu VIM, dokud není práce dokončena. Konektor připojený k modulu VIM nijak nezatěžujte. Nedodržení může vést k nehodě. Před použitím modulu VIM zkontrolujte přilepení cizích materiálů nebo pevnost kolíků všech konektorů. POZNÁMKA Je-li zahájena komunikace s vozidlem, rozsvítí se ukazatel [VEHICLE] na modulu VIM modře

10 1 Před použitím Připojování k počítači Pomocí kabelu USB připojte modul VIM k počítači. UPOZORNĚNÍ Software ovladače USB je nutné nainstalovat do počítače před připojením kabelu USB k počítači. Při připojování kabelu USB k modulu VIM a počítači opatrně zasuňte kabel rovně do konektoru. Připojování kabelu na šikmo může poškodit kolíky konektoru. Konektor připojený k modulu VIM nijak nezatěžujte. Nedodržení může vést k nehodě. Před připojením zkontrolujte, zda ke konektorům USB nejsou přilepeny nečistoty. Kabel USB Dotáhněte šroub připojeného kabelu USB a zabraňte neočekávanému vypadnutí konektoru. POZNÁMKA Je-li zahájena komunikace s počítačem, rozsvítí se ukazatel [PC] na modulu VIM zeleně

11 1 Před použitím 1.4 Používání volitelných součástí Připojení k adaptéru AC/DC Máte-li obavu, že se autobaterie vozidla vybije během aktualizace provozního programu VIM, použijte adaptér AC/DC. 1. Sejměte pryžovou čepičku Napájecího konektoru. 2. Připojte stejnosměrnou zástrčku adaptéru AC/DC ke konektoru adaptéru AC/DC modulu VIM. 3. Zapojte napájecí zástrčku adaptéru AC/DC do elektrické zásuvky. UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte jej s jiným adaptérem než adaptérem AC/DC dodávaným jako součást modulu VIM. Při používání jiného adaptéru AC/DC, než je ten dodávaný s modulem VIM může dojít k přehřátí a poškození přístroje. Po použití nenechávejte adaptér AC/DC zapojený v domácí zásuvce. Mezi zásuvkou a zástrčkou se může nahromadit prach a způsobit zkrat a požár. Konektor připojený k modulu VIM nijak nezatěžujte. Nedodržení může vést k nehodě

12 1 Před použitím Připojení ke spouštěči Spouštěč umožňuje zastavit nahrávání údajů vozidla bez ovládání počítače. 1. Sejměte pryžovou čepičku Konektoru spouštěče. 2. Připojte konektor spouštěče ke konektoru spouštěče modulu VIM. Spouštěč Datový kabel UPOZORNĚNÍ Při připojování spouštěče k modulu VIM ho opatrně zasuňte přímo do konektoru. Připojování sondy na šikmo může poškodit kolíky konektoru. Konektor připojený k modulu VIM nijak nezatěžujte. Nedodržení může vést k nehodě

13 1 Před použitím Zasouvání karty CF modul VIM dokáže používat karty CF (CompactFlashTM). UPOZORNĚNÍ Používejte doporučené karty CF (DENSO, výrobní číslo ). * Uvedené číslo představuje výrobní číslo společnosti DENSO Je-li použita jiná karta CF, nelze zaručit správný provoz přístroje. Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k vniknutí cizích materiálů do štěrbiny karty CF nebo přilepení nečistot ke konektoru (otvor pro kolík) karty CF. Nedodržení může vést k nehodě. Metody zasouvání/vyjímání karet CF jsou následující. Zasouvání karty CF Sejměte pryžovou čepičku Pozice karty CF. Opatrně vložte kartu CF s větší vrubem (drážkou) proti levé straně. Po úplném vložení karty CF a správném nastavení dojde k vysunutí vysouvacího tlačítka karty CF. Pevně nasaďte pryžovou čepičku Pozice karty CF. Vyjímání karty CF Stiskněte vysouvací tlačítko karty CF. Karta CF se mírně vysune, takže ji lze opatrně vytáhnout z pozice. Pevně nasaďte pryžovou čepičku Pozice karty CF. Vysouvací tlačítko karty CF Na pravé straně je menší drážka Na levé straně je větší drážka UPOZORNĚNÍ Do pozice na kartu nevkládejte žádné předměty kromě karty CF. Nevytahujte kartu CF, je-li používána. Pozice na kartu CF je vybavena pryžovou čepičkou. Na tomto obrázku je pryžová čepička vynechána

14 2 Základní činnosti 2 Základní činnosti 2.1 Spuštění 1. Spojte modul VIM a boční datové konektory vozidla (DLC3) datovým kabelem. Náhled: Strana 4 Připojování k vozidlu (kapitola 1, Před použitím/připojení 1-3) 2. Spojte modul VIM a počítač pomocí kabelu USB. Náhled: Strana 5 Připojování k počítači (kapitola 1, Před použitím/připojení 1-3) 3. Zapněte spínač zapalování vozidla. POZNÁMKA Komunikaci s počítačem vozidla (ECU) není možná, pokud se spínač zapalování nachází v poloze OFF nebo ACC. Je-li modul VIM zapnutý, vždy přepínejte spínač zapalování do polohy ON nebo spusťte motor. Je-li modul VIM připojený k datovému konektoru vozidla (DLC3) pomocí datového kabelu a napájen pomocí adaptéru AC/DC nebo stejnosměrným napájecím kabelem ze zásuvky zapalovače, lze modul VIM ovládat i s vypnutým spínačem napájení. Je-li napájení zapnuté, rozsvítí se ukazatel [POWER] na přístroji VIM zeleně. Dojde-li k zahájení komunikace s počítačem, rozsvítí se ukazatel [PC] na přístroji VIM zeleně. Pro standardní použití nastavte spínač režimu do polohy NORMAL Spínač režimu POZNÁMKA funkce záznamu jízdy, přesuňte spínač režimů do polohy DRIVE REC

15 2 Základní činnosti 2.2 Ukazatel Tři použité ukazatele jsou vysvětleny níže. Ukazatel [Power]: Rozsvítí se zeleně při spuštění. Rozsvítí se zeleně během provozu v režimu NORMAL. Rozsvítí se červeně během provozu v režimu DRIVE RECORDER. Ukazatel [Vehicle]: Rozsvítí se a bliká modře nebo červeně. Bliká modře během komunikace s vozidlem. Rozsvícení ukazatelů v případě chyby je popsáno v části Kapitola 3, Chybové informace. Ukazatel [PC]: Rozsvítí se a bliká zeleně nebo červeně. Bliká zeleně během komunikace s počítačem. Stav rozsvícení ukazatelů v případě chyby je popsán v části Kapitola 3, Chybové informace. POZNÁMKA Ukazatele [Vehicle] a [PC] někdy blikají jednou za sekundu nebo jednou za 0,5 sekundy

16 2 Základní činnosti 2.3 Ukončení 1. Dokončete komunikaci s počítačem vozidla (ECU) pomocí aplikačního softwaru počítače. 2. Přepněte spínač zapalování vozidla do polohy OFF. 3. Proveďte na počítači operaci Bezpečně vyjmout zařízení USB. Pak vytáhněte kabel USB z počítače. 4. Odpojte datový kabel od bočního datového konektoru vozidla (DLC3). 5. Pevně nasaďte pryžové čepičky zařízení Napájecí konektor, Konektor spouštěče a Pozice pro kartu CF a zabraňte vniku nečistot. UPOZORNĚNÍ Při odpojování datového kabelu od bočního datového konektoru vozidla (DLC3) jej opatrně vytáhněte přímo z konektoru. Zatažení za kabel na šikmo může poškodit kolíky konektoru. Při vytahování kabelu jej držte za konektor, nikdy jej nedržte za samotný kabel. Zatažení za kabel může přerušit vodiče v kabelu

17 3 Informace o chybách 3 Chybové informace 3.1 Informační chybový displej Obrazovka aplikace GTS při chybě je zobrazena níže. 1) Kritická chyba z důvodu selhání softwaru nebo hardwaru V následujícím chybovém zobrazení je uvedena kritická chyba z důvodu selhání aplikace GTS nebo GTS VIM a příslušenství nebo počítače. Nelze pokračovat v činnosti. Odešlete chybové hlášení a kontaktujte určené servisní centrum. 2) Chyba odstranitelná restartem aplikace GTS Následující zobrazení chyby uvádí chybu, kterou lze odstranit restartem aplikace GTS. Po odeslání chybové informace vypněte a restartujte aplikaci GTS

18 3 Informace o chybách 3) Chyba funkce, kterou lze spustit opakováním pokusu V následujícím chybovém zobrazení je uvedena chyba, jejíž požadovaná funkce může uspět opakování funkce. Po odeslání chybové informace zkuste funkci znovu. Pokud dojde ke stejné chybě i po dalším pokusu, aplikaci GTS vypněte a restartujte. 4) Chyba ohlašující problém v části funkce V následujícím chybovém zobrazení naleznete chybu uvádějící, že z jednotky ECU byla vrácena záporná odezva a došlo k problému v části spouštění funkce. Ačkoliv došlo k problému lze pokračovat v činnosti. Po odeslání chybové informace zkuste funkci znovu. Pokud dojde ke stejné chybě i po dalším pokusu, aplikaci GTS vypněte a restartujte

19 3 Informace o chybách 5) Chyba, kdy jednotka ECU zakázala spuštění funkce V následujícím chybovém zobrazení naleznete chybu, kdy jednotka ECU neodeslala žádnou odezvu. Potvrďte stav vozidla a zkuste to znovu. 6) Chyba z důvodu komunikačních problému V následujícím chybovém zobrazení naleznete chybu, která byla způsobena komunikačním problémem, ačkoliv není problém s kabelovým připojením. Po odeslání chybové informace vypněte a restartujte aplikaci GTS

20 3 Informace o chybách 3.2 Rozpoznání chyby pomocí ukazatele Přístroj GTS VIM obsahuje tři ukazatele zobrazené níže. Ukazatele zobrazují následující stav v případě selhání. Ukazatel [PC] Ukazatel [Vehicle] Ukazatel [Power] 7) Chyba spuštění operačního systému Blikají oba ukazatele [Vehicle] a [PC]. Vypněte napájení, pak jej znovu zapněte a restartujte aplikaci GTS. 8) Chyba aplikace Ukazatel [PC] bliká. (Ukazatel [Vehicle] nesvítí.) Po vypnutí znovu zapněte napájení a restartujte aplikaci GTS. 9) Chyba zahájení komunikace s ECU Ukazatel [Vehicle] bliká. (Ukazatel [PC] nesvítí.) Vypněte spínač zapalování vozidla a zkuste to znovu. 10) Chyba během komunikace s jednotkou ECU Souvisle svítí oba ukazatele [Vehicle] a [PC]. Vypněte spínač zapalování vozidla a zkuste to znovu

21 4 Manipulace 4 Obsluha 4.1 Upozornění k použití Při manipulaci s modulem VIM a jeho příslušenstvím dbejte na následující body. Nenechávejte modul VIM nebo jeho příslušenství vystavené přímému slunečnímu světlo po dlouhou dobu. Používejte a uložte jej na místě s nízkou vlhkostí. Nevystavujte jej dešti, vodě nebo oleji. Nepoužívejte jej ve velmi prašných prostředích. Nezvedejte nebo netahejte modul VIM za kabely k němu připojené. Při posunu nebo instalaci posuňte modul VIM rukama. Konektor připojený k modulu VIM nijak nezatěžujte. Nedodržení může vést k nehodě. Po připojení datového kabelu k vozidlu se konektorů nedotýkejte jak ve vozidle, tak i na straně modulu VIM, dokud není práce dokončena. Před použitím modulu VIM zkontrolujte přilepení cizích materiálů nebo pevnost kolíků všech konektorů. Při čištění modulu VIM nebo příslušenství nikdy nepoužívejte ředidlo na barvy nebo jiné rozpouštědlo nebo produkt na bázi oleje. Mohlo by dojít k deformaci, odbarvení a jiným podobným problémům a také ztrátě funkce. Jemně jej otřete pomocí suché látky navlhčené zředěným neutrálním čisticím prostředkem. 4.2 Požadavky na likvidaci Likvidaci tohoto produktu je nutné provést v souladu se všemi platnými zákony pro likvidaci elektrického a elektronického vybavení v příslušných zemích a oblastech. (např. směrnice WEEE v EU) Při likvidaci zařízení kontaktujte oprávněného prodejce nebo našeho agenta prodeje

22 5 Specifikace produktu 5 Specifikace produktu 5.1 Specifikace modulu VIM Rozměry Hmotnost Položka Napětí napájecího zdroje Technické údaje 101 mm (Š) x 140 mm (V) x 31 mm (H) 500 g DC 8 32 V Paměť 32 MB SDRAM, 16 MB Flash ROM (pro operační systém), 128 MB Flash ROM (pro software a uživatele) Operační systém Windows CE 3.0 Hostitelské rozhraní USB 2.0 Pomocné protokoly Baterie CAN, ISO9141-2, KWP2000 (ISO14230), J1850 VPW, J1850 PWM Není součástí balení. Ukazatel Tři LED diody. LED diody zobrazují stav modulu VIM a/nebo chybové kódy. Provozní teplota 0 50 C

23 Informace o předpisech pro uživatele MODEL: DN-VIM FCC Toto zařízení odpovídá části 15 předpisů FCC. Činnost zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení a (2) toto zařízení musí být schopno přijmout jakékoliv rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností zodpovědnou za shodu s předpisy, zruší oprávnění uživatele k obsluze vybavení. 2. ICES-001 Toto digitální zařízení třídy A splňuje kanadskou normu ICES-001. Cet appareil numerique de la class A est comforme a la norme NMB-001 du Canada /108/EC Použité harmonizační standardy: EN (tento produkt patří do skupiny 1 a třídy A ) EN Výrobce Název: Adresa: DENSO CORPORATION Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, Japonsko Dovozce Název: Adresa: DENSO EUROPE B.V.N Hogeweyselaan 165, 1382 JL Weesp, Nizozemí Upozornění Baterii měňte pouze za stejný nebo odpovídající typ doporučený výrobcem. Likvidaci použitých baterií je nutné provést podle pokynů výrobce.

24 Modul rozhraní vozidla (VIM) Uživatelská příručka 1. vydání, červenec vydání, listopad vydání, září 2010

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery DVR přijímač s LCD pro skryté kamery Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dva nahrávací módy (nahrávání nepřetržité, detekcí pohybu) 3 LCD displej pro pohodlné ovládání Dobrý poměr výkon x cena www.spionazni-technika.cz

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

II. Přehled výrobku 1. Rozhraní a vzhled. 1. Ethernet 2. USB Host 3. USB rozhraní 4. Slot na SD kartu 5. Směr vložení SD karty

II. Přehled výrobku 1. Rozhraní a vzhled. 1. Ethernet 2. USB Host 3. USB rozhraní 4. Slot na SD kartu 5. Směr vložení SD karty GK-7000 Manuál Bezpečnostní instrukce: Pečlivě udržujte váš systém, abyste tak zajistili jeho delší životnost a snižili riziko poškození. - Nenechte přístroj pracovat ve vlhkém nebo extrémně teplém prostředí.

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí

Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí Copyright 2011. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Projektor Acer C120 Series uživatelská příručka Původní vydání: 9/2011 Vyhrazujeme si právo změn informací v této publikaci bez povinnosti tyto

Více

Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V

Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V 35906 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

AMP-25 AMP-25-EUR. Návod k použití. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec

AMP-25 AMP-25-EUR. Návod k použití. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec AMP-25 AMP-25-EUR Mini-Clamp TRMS AC / ZERO 2 Sec Návod k použití AMP-25 AMP-25 AMP-25-EUR Miniaturní klešťový multimetr Návod k použití Čeština 1/2015, 6004363 B 2015 Amprobe Test Tools. Všechna práva

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Automatická nabíječka olověných akumulátorů

Automatická nabíječka olověných akumulátorů Automatická nabíječka olověných akumulátorů Návod k obsluze Tuto příručku si před použitím zařízení důkladně přečtěte v zájmu vlastní bezpečnosti Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Dodržujte základní

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA B-SPEECH HEADSET SORA GRATULUJEME Gratulujeme Vám k výběru B- SPEECH SORA headsetu. Tento vám umožňuje bezdrátově komunikovat přes váš mobilní telefon a obsahuje vestavěný mikrofon

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke.

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke. www.jinke.cz Jinke UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. Elektronická kniha Verze 1.0 Obsah Obsah Bezpečnostní upozornění... 1 Popis

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem 4-546-411-12(1) (CZ) CZ Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem Návod k obsluze E-mount ILCE-QX1 2 Použití poutka na zápěstí (součást dodávky) Omezení hmotnosti: 850 g Návod k obsluze CZ Z následující

Více

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Návod k použití Hlavní rysy: - Plně funkční digitální proporční rádiové ovládání - Přesné ovládání rychlosti

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Inspekční USB videosystém

Inspekční USB videosystém Inspekční USB videosystém Model: KC-361A Návod k obsluze KC361A Inspekční USB videosystém Model KC-361A Přehled Inspekční USB videosystém KC-361A je určen jako uživatelsky jednoduchý a ekonomický způsob

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo normalizovanými dokumenty: HD400, EN50144, EN55014, EN61000 Podle Směrnice

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

Elektromotor s kontrolkou LED

Elektromotor s kontrolkou LED NÁVOD K POUŽITÍ Elektromotor s kontrolkou LED VYROBENO V JAPONSKU Tento návod k použití si před použitím produktu pečlivě prostudujte a uložte jej pro případné použití v budoucnu. Bezpečnostní opatření

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

TM-L90. Příručka operátora

TM-L90. Příručka operátora TM-L90 Příručka operátora 401352101 Části tiskárny 3 síťový vypínač 2 kryt řezací jednotky 4 1 páčka pro otevření krytu kryt cívky papíru 5 ovládací panel Tabulky spínačů DIP Sériové rozhraní Spínač Funkce

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Bezdrátová parkovací kamera s monitorem - APR035

Bezdrátová parkovací kamera s monitorem - APR035 Bezdrátová parkovací kamera s monitorem - APR035 Model: APR035 Výrobní číslo: 16228/20119 Monitor: 8,9cm = 3,5 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před montáží Pokud sami nevíte, jak tento systém namontovat

Více

Nabíjecí stanice DUALSHOCK 3 Návod k použití

Nabíjecí stanice DUALSHOCK 3 Návod k použití CZ Nabíjecí stanice DUALSHOCK 3 Návod k použití CECH-ZDC1E Upozornění Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřeby. Přečtěte si také pokyny k systému

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

Folder P700. Folder P700

Folder P700. Folder P700 Folder P700 Folder P700 OBSAH Strana 82 Legenda/Bezpečnostní pokyny 83 Popis skládačky P700/Technické údaje 84 Vybalení/Umístění/Připojení/Složení 85 Pokyny 86 STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE 88 Režimy skládání

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN MODE SWING

Více

Návod k použití FMT100

Návod k použití FMT100 Návod k použití FMT100 FMT100 je bezdrátový MP3-přehrávač pro audio systémy. Obsah balení: FMT100, dálkový ovládač, audio kabel, pojistka 2.0A, návod Hlavní vlastnosti FMT100 Podpora SDkaret, USB Flash

Více

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA GPS Navigace JETT 3501 Návod k použití PŘEDMLUVA Jsme rádi, že využíváte náš navigační přístroj JETT 3501, který mimo hlavní funkce navigace, nabízí také přehrávání audio souborů a videa, prohlížení fotek

Více

Hlavní funkce. Obsah balení. Vážený zákazníku,

Hlavní funkce. Obsah balení. Vážený zákazníku, Vážený zákazníku, Gratulujeme k zakoupení Rollei produkt vysoké kvality. Získali jste moderní Multi Skener s výbornými technickými vlastnostmi a příslušných doplňků, což je zvláště snadno ovladatelný.

Více

Inspekční bezdrátový videosystém KC362 KC362

Inspekční bezdrátový videosystém KC362 KC362 Inspekční bezdrátový videosystém KC362 KC362 Popis Kontrolní USB videokamera KC-362 pro rádiový přenos je navržena jako uživatelsky jednoduchý a ekonomický způsob pro řešení skrytých závad a zvýšení produktivity.

Více

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DC-AC Power Inverter Základní vlastnosti: Zabudované pojistky 1,5 krát vyšší jmenovitý výkon po dobu 10 sec, 2 x vyšší po dobu 2 sec 120% - 150% jmenovitého výkonu po

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení: # # # - Intimidator Spot LED 150# - napájecí kabel # # # - 2 ks držáků## # # - záruční list # # # - 2 ks šroubů## # # - uživatelský

Více

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Technický popis NG_UpdSD-TB-cs-32 Verze 3.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

How it works. HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD NA POUŽÍVANIE NÁVOD K OBSLUZE VERZE 5.1

How it works. HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD NA POUŽÍVANIE NÁVOD K OBSLUZE VERZE 5.1 How it works. HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD NA POUŽÍVANIE NÁVOD K OBSLUZE VERZE 5.1 Obsah 1 Všeobecné 4 1.1 Použití příručky 4 1.2 Servis a technická podpora 4 2 Bezpečnost 5 2.1 Baterie EnergyPak 5 2.2 Nabíječka

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1.

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1. Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před použitím přístroje tento manuál.

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Power Star - 2 Bateriový generátor

Power Star - 2 Bateriový generátor Power Star - 2 Bateriový generátor 1. Před použitím Děkujeme Vám, že jste si zakoupili český výrobek Fomei Power Star-2. Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte všechny

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ Česky NÁVOD K POUŽITÍ EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. ÚVOD : VÝROBĚ TOHOTO

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu.

1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu. 1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu. 1.1 Důležité upozornění (1) Tento výrobek není hračka, jedná se o elektronické

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. FLASH-BOOST FB 1224 Stanice pro nezávislý START - baterie na 12 a 24 voltů

NÁVOD K POUŽITÍ. FLASH-BOOST FB 1224 Stanice pro nezávislý START - baterie na 12 a 24 voltů NÁVOD K POUŽITÍ FLASH-BOOST FB 1224 Stanice pro nezávislý START - baterie na 12 a 24 voltů Děkujeme Vám za Vaši důvěru v kvalitu našich výrobků. Pro dosažení nejlepšího využití Vámi zakoupeného výrobku

Více

Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi

Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi ii OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Upozornění... vii Upozornění pro umisťování... vii Upozornění pro používání... viii Čištění a údržba...ix Poznámky

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Režimy reflektometru Mini-OTDR

Režimy reflektometru Mini-OTDR Režimy reflektometru Mini-OTDR Režim OTDR: vytvoření, zobrazení a analýza zápisů. Vyhledávač poškození vlákna: zjednodušené nastavení zápisu umožňující rychle vyhledat poškození vlákna. Režim zdroje: pro

Více

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200 Návod k použití Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za nákup zboží značky. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. Úvod Bezdrátová

Více

Objednání služeb pro notebooky HP Business

Objednání služeb pro notebooky HP Business Začínáme Další informace o produktech a službách společnosti HP naleznete na stránkách společnosti HP http://www.hp.com. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Průvodce rychlou instalací DA-10294 Děkujeme vám za zakoupení DIGITUS DA-10294. Toto zařízení bylo speciálně vyvinuto pro přehrávání hudby přes Bluetooth z vašeho

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač b Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač Číslo dokumentu: 250893-221 Listopad 2001 Tato příručka vám usnadní počáteční instalaci hardwaru a softwaru osobního počítače

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

PŘEHLED 73520-010811 V3

PŘEHLED 73520-010811 V3 CZ PŘEHLED OBECNÝ POPIS 2 PŘIPOJENÍ A FUNGOVÁNÍ. 2 NABÍJENÍ WUoU. 3 NABÍJENÍ WUIo.. 3 NUCENÉ NABÍJENÍ - FUNKCE.. 3 SOS FUNKCE OBNOVENÍ... 4 OCHRANA.. 4 ODCHYLKY, PŘÍČINY, OPRAVNÉ PROSTŘEDKY... 4-5 VAROVÁNÍ...

Více

CDR. cs Původní návod k používání Crash Data Retrieval Tool

CDR. cs Původní návod k používání Crash Data Retrieval Tool CDR cs Původní návod k používání Crash Data Retrieval Tool cs 2 CDR Použitá symbolika Obsah Čeština 1. Použitá symbolika 2 1.1 V dokumentaci 2 1.1.1 Výstražné pokyny struktura a význam xxx 2 1.1.2 Symboly

Více

Compact mini. Uživatelská příručka. OPN: UDC-02032 Version 1.3 2009 Optelec, Nizozemsko Všechna práva vyhrazena

Compact mini. Uživatelská příručka. OPN: UDC-02032 Version 1.3 2009 Optelec, Nizozemsko Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka OPN: UDC-02032 Version 1.3 2009 Optelec, Nizozemsko Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht The Netherlands Tel.: +31 (0)88 678 34 44 E-mail: info@optelec.nl

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Masážní křeslo SL-B06 a SL-B06-1 Návod k použití

Masážní křeslo SL-B06 a SL-B06-1 Návod k použití Návod k použití Návod uschovejte. Důležitá bezpečnostní upozornění Nepoužívejte přístroj pokud nemáte vyhovující zdroj napětí. Zabraňte styku ovladače s vodou, může dojít k nesprávné funkčnosti. Do žádného

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Ibiza, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti

Více

Smart-UPS RT Externí bateriová sada Montáž typu věž / police 6U

Smart-UPS RT Externí bateriová sada Montáž typu věž / police 6U Smart-UPS RT Externí bateriová sada Montáž typu věž / police 6U SURT192RMXLBP2 SURT192RMXLBP2J Česky 990-2485B 02/2009 Úvod O tomto zdroji UPS Externí bateriová sada American Power Conversion (APC ) SURT192RMXLBP2

Více

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy.

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy. NÁVOD K POUŽITÍ 1. UPOZORNĚNÍ 1.1 Informace Před používáním si přečtěte následující informace. 1.2 Bezpečnostní informace 1. Během řízení vždy sledujte silniční provoz. 2. Během jízdy neměňte nastavení

Více

Stereo Turntable System

Stereo Turntable System Stereo Turntable System Stereofonní gramofon Návod k obsluze Gramofon stereofoniczny Instrukcja obsługi Stereofonický gramofón Návod k obsluhe Sztereó lemezjátszó Kezelési útmutató CZ PL SK HU PS-J20 2000

Více

Studentský set EXCLUSIVE

Studentský set EXCLUSIVE Studentský set EXCLUSIVE Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Set umožňuje oboustrannou komunikaci Dokonalé maskování Umožňuje přenos zvuku a obrazu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Specifikace produktu

Více