Prostředky osobního zabezpečení Personal Protective Equipment

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prostředky osobního zabezpečení Personal Protective Equipment"

Transkript

1 Prostředky osobního zabezpečení Personal Protective Equipment 1

2 2

3 LANEX a.s. je největším výrobcem splétaných a stáčených lan v České republice a patří mezi významné evropské výrobce. Se sortimentem pletených dynamických a statických lan, určených pro horolezectví a práce ve výškách a nad volnou hloubkou, úzce souvisí také sortiment prostředků osobního zajištění pro práce ve výškách. Již v devadesátých letech uvedl LANEX na trh první řadu vlastních postrojů a bezpečnostních záchytných a polohovacích lan. Vstup do EU byl pro LANEX a.s. stimulem přijít s inovovanou nabídkou prostředků osobního zajištění. Cílem bylo, aby se tyto pracovní pomůcky staly co nejdostupnějšími všem, kdo je ke své práci pořebují. Jedná se nejen o ucelený sortiment zachycovacích postrojů, bezpečnostních zachycovacích lan a zachycovačů pádů, bezpečnostních polohovacích lan, karabin a doplňků, ale i o řadu školicich programů, realizovaných ve spolupráci s externími partnery. Samozřejmostí je rovněž poradenská činnost, záruční a pozáruční servis včetně provádění periodických prohlídek. Obchodní a technické oddělení je připraveno Vám odborně poradit a zodpovědně řešit všechny Vaše dotazy a požadavky. Jsou Vám garantovány výhody spolupráce s významným výrobcem a ekonomicky stabilní společností, která si klade za cíl kvalitou, pružností a vysokou užitnou hodnotou svých výrobků a služeb uspokojit všechny požadavky zákazníka. Joining the European Union was for LANEX a.s. a stimulus to come with an innovated offer of personal protective equipment. The objective is to make these work aids available as much as possible to all those who need them for their work. LANEX s product range dynamic and static ropes developed for mountainclimbing, work at height and over open spaces is closely connected with fall-arrest and lifeline systems. LANEX introduced the first range of own fallarrest body harnesses, safety ropes and lanyards on the market as early as the 1990s. Presently, due to the EU eastward expansion, many companies as well as sole owners in the new EU member states reconsider their safety procedures. And right at this important time, LANEX comes with its innovative range of fall-arrest and lifeline systems with the aim of accessing these products to a wide variety of possible users. LANEX offers not only the integral range of fall-arrest body harnesses, lanyards, fall-arrest systems with rope grabs, self-retracting lifelines, carabiners and accessories, but also a variety of training programmes carried out in cooperation with LANEX s partners. Consultation, technical and advisory services during and after a guarentee period including periodical inspections come as a matter of course. Business and technical departments are always ready to give you expert advice and to answer all your questions and requests this is the advantage of cooperating with LANEX, the important and economicallystable manufacturer of fall-arrest and lifeline systems, which wants to satisfy the requirements of its customers through quality, flexibility and high use value of its products and services. 3

4 Výstup na konstrukci Ascent of a structure Při pracích v průmyslu, stavebnictví a zejména v energetice. Výstup s tlumičem pádu se dvěma lany a karabinami postupným přepínáním karabin na kostrukci nebo výstup a sestup pomocí jistícího lana. For works in industry, civil engineering and especially power engineering. Ascent with a fall absorber with two ropes and karabiners by successively attaching the karabiners to the structure, or ascent and descent by means of a securing rope. 1 LX 4 2 BZL 11 3 Back up 4 Prot 3/11 5 vak / bag 6 karabina / snap hook 7 přilba / helmet

5 Rovná střecha Flat roof Při čištění a údržbě střech, příp. při výstavbě střech nových. Jištění proti pádu přes hranu střechy buď pomocí samonavíjecího systému a tlumiče pádu pro ploché střechy, nebo lano s brzdou, jež neumožňují přiblížení se až k hraně pádu. For cleaning and maintenance of existing roofs and for construction of new roofs. Protection against fall over the roof edge either by a retractable system and fall absorber for flat roofs or rope with brake which does not allow the user to come close to the edge. 1 Basic 2 lanostop 3 CR AZ lanyard 6 AZ přilba / helmet 8 vak / bag

6 Šikmá střecha Inclined roof Při práci na šikmé střeše hrozí nebezpečí sklouznutí nebo pádu. Jištění je provedeno dvoulanovou technikou zvyšující bezpečnost a komfort při práci. There is a danger of slip or fall when working on an inclined roof. The protection is realized by double-rope technique which increases work safety and comfort PROFI 2 Lanostop 3 BZL11 4 Back up 5 Duck 6 ocelové lanko / steel rope 7 karabina / snap hook 8 přilba / helmet 9 vak / bag

7 Horizontální jištění Horizontal protection Umožňuje bezpečnou práci při potřebě vodorovného pohybu na pracovišti. Jištění je provedeno pomocí lana nebo popruhu s napínáním (dopínáním) pro práce které vyžadují čast přemisťování kotvícího systému. For safe work with the need of horizontal movement in the workplace. Protection is realized by ropes or a webbing with tensioning (retensioning) for works that require frequent displacement of the anchor system. 1 LX 2 2 AE HSL tlumič / shock absorber 5 přilba / helmet 6 karabina / snap hook 7 vak / bag 8 WR

8 Stísněné prostory Confident space Při práci v úzkém prostoru jako jsou např. kanalizace nebo potrubí. Spouštění a vytahování pomocí trojnožky a navijáku při současném jištění druhým lanem či samonavíjecím systémem. For work in a narrow spaces as, for instance, sewerage or piping system. Lifting and lowering by means of a tripod and a winch with simultaneous protection by a second rope or a retractable system. 1 LX 1 2 TM 9 3 RUP AT lanostop 6 CR přilba / helmet 8 vak / bag 9 karabina / snap hook

9 Práce ve visu Work in hanging position Výjimečně při činnostech, které není možné z časových či ekonomických důvodů provádět jinak. Výstup a sestup dvoulanovou technikou s jedním pracovním a druhým jistícím lanem. For activities that cannot be performed otherwise for time or economic reasons. Ascent and descent realized by double-rope technique with one work rope and one securing rope. 1 PROFI 2 static 3 lory 4 duck 5 back up 6 blokant / rope clamp 7 přilba / helmet 8 vak / bag 9 karabina / snap hook

10 Jištění na pracovišti Protection in the workplace Při práci na jednom místě zajištění pomocí lana s brzdou, tlumičem pádu či samonavíjecím systémem. Při současném polohování pomocí polohovacího prostředku. For work in a single place of work with protection by means of a rope with brake, a fall absorber or a retractable system. For simultaneous positioning by means of a positioning device. 1 LX tlumič pádu ABM L shock absorber ABM L 3 rolex 4 prot 3/11 5 lanostop 6 přilba / helmet 7 vak / bag 8 karabina / snap hook

11 Zachycovací postroje Safety harnesses BASIC Jedná se o základní typ postroje určený pro standardní práce ve stavebnictví pokrývači, klempíři, aj. Zachycovací postroj BASIC má zadní a přední kotvící prvek nastavitelné ramenní a stehenní popruhy prodloužený popruh k zadnímu záchytnému prvku velikost M-XL (1000 g), XXL (1050 g) EN 361 CE. EN 361 This is a basic type of a harness required for standard works in the building industry roofers, tinsmiths etc. Safety harness BASIC rear and front attachment points adjustable shoulder and thigh straps prolonged webbing to rear attachment point size M-XL (1000 g), XXL (1050 g) EN 361 CE. XPSHBASICMXL XPSHBASICXXL LX1 EN 361 Součástí postroje jsou dvě oka umístěná na prsních popruzích, určena hlavně pro vytahování a spouštěni osob do šachet, cisteren, sil, aj. Zachycovací postroj LX 1 má zadní kotvici prvek pár hrudních připojovacích prvků určených pro zavěšení s AT 300 nastavitelné ramenní a stehenní popruhy velikost M-XL (1150 g), XXL (1200 g) EN 361 CE. A part of the standard harness are two loops attached to chest straps for pulling out and lowering persons into shafts, tanks, silos etc. Safety harness LX 1 back attachment point pair of chest connecting loops for use with AT 300 adjustable shoulder and thigh straps size M-XL (1150 g), XXL (1200 g) EN 361 CE. XPSHLX1MXL XPSHLX1XXL 11

12 Zachycovací postroje Safety harnesses LX2 Jedná se o univerzální typ postroje s širokou škálou použití. Zachycovací postroj LX 2 má zadní a přední kotvici prvek polohovací pás s bočními oky nastavitelné ramenní a stehenní popruhy prodloužený popruh k zadnímu záchytnému prvku velikost M-XL (1460 g), XXL (1600 g) EN 361, EN 358 CE. EN 361 EN 358 This is a universal type of a harness with a wide range of applications. Safety harness LX 2 rear and front attachment points position belt with side rings adjustable shoulder and thigh straps prolonged webbing to rear attachment point size M-XL (1460 g), XXL (1600 g) EN 361, EN 358 CE. XPSHLX2MXL XPSHLX2XXL LX3 Vzhledem k širokému bedernímu pásu a elastickým popruhům lze doporučit pro dlouhodobější práci na konstrukcích, stožárech, aj. Zachycovací postroj LX 3 má zadní a přední kotvící prvek široký polohovací pás s bočními oky polstrované stehenní popruhy elastické ramenní popruhy nastavitelné ramenní a stehenní popruhy velikost M-XL (1800 g), XXL (1960 g) EN 361, EN 358 CE. EN 361 EN 358 With regards to a wide waist belt and elastic straps, this can be recommended for longer-periods of working on constructions, pylons etc. Safety harness LX 3 rear and front attachment points wide position belt with side rings ergonomic thigh padded straps elastic shoulder straps adjustable shoulder and thigh straps size M-XL (1800 g), XXL (1960 g) EN 361, EN 358 CE. XPSHLX3MXL XPSHLXXXL 12

13 Zachycovací postroje Safety harnesses LX4 Jedná se o nový typ postroje s rychloupínacími sponami, elastickými popruhy a širokým bederním pasem, což ocení všichni uživatele vyžadující komfort a velmi snadnou manipulaci. Postroj lze použit při práci v oblasti energetiky, stavebnictví, aj. Zachycovací postroj LX 4 má automatické rychloupínací spony zadní a přední kotvici prvek široký polohovací pas s bočními oky elastické ramenní popruhy nastavitelné ramenní a stehenní popruhy velikost M-XL (1800 g), XXL (1960 g) EN 361, EN 358 CE. EN 361 EN 358 This is a new type of harness with automatic buckles, elastic straps and wide waist belt, which will in particular be appreciated by all those users requiring comfort and very easy manipulation. This harness can be also used for working in the areas of power engineering, the building industry etc. Safety harness LX 4 automatic buckles rear and front attachment points wide positioning belt with side rings elastic shoulder straps adjustable shoulder and thigh straps size M-XL (1800 g), XXL (1960 g) EN 361, EN 358 CE. XPSHLX4MXL XPSHLX4XXL LX5 EN 361 EN 358 Celotělový postroj s hliníkovými rychlosponami pro snadné užití postroje. Polstrování nohaviček, polohovacího pásu i ramenních popruhů zaručující vysoký komfort. Přední a zadní kotevní prvek, polohovací pás, nový systém uživatelského značení. Velikost M XL (1 650 g), XXL (1 750 g) - EN 361, EN 358. Full body harness with aluminium quick-acting buckles for easy use. Cushioning of thigh straps, positioning belt and shoulder straps guarantees high comfort. Front and rear attachment elements, positioning belt, new system of marking. Sizes M-XL (1650 g), XXL (1750 g ) EN 361, EN 358. XPSHLX5MXL XPSHLX5XXL 13

14 Zachycovací postroje Safety harnesses PROFI PROFI C Komfortní postroj s dobrou ergonomii. Užiti při práci na konstrukcích, stožárech a při evakuaci osob. Postroj lze také použit v oblasti speciálních složek armáda, police, hasiči apod. Zachycovací postroj PROFI má zadní a přední kotvici prvek prvek pro záchranu osob, evakuaci nebo slaněni polohovací pás s bočními oky nastavitelné ramenní, stehenní a zádové popruhy velikost M-XL (1660 g), XXL (1760 g) EN 361, EN 358, EN 813 CE. EN 361 EN 358 EN 813 Postroj je také k dostání ve variantě PROFI C, který se oproti PROFI liší rychlosponami, které umožnují snadnější oblečení postroje. A comfortable harness with good ergonomics. Utilization for works on constructions, pylons and evacuations of persons. This harness can also be used in the area of special forces - army, police, fi remen etc. Safety harness PROFI rear and front attachment points ring for rescue of persons, evacuating or rappelling positioning belt with side rings adjustable shoulder, thigh and back straps size M-XL (1660 g), XXL (1760 g) EN 361, EN 358, EN 813 CE. The harness is available also in PROFI C design which differs from the PROFI design in buckles that make putting on of the harness easier. XPSHPROFIMXL XPSHPROFIXXL XPSHPROFICMXL XPSHPROFICXXL 14

15 Pracovní polohovací pásy Work positioning belts PROFI SIT Sedák PROFI SIT prvek pro záchranu osob, evakuaci nebo slaněni polohovací pás s bočními oky velikost M-XL (1660 g), XXL (1760 g) EN 358, EN 813 CE. EN 358 EN 813 Sit harness PROFI S ring for rescue of persons, evacuating or rappelling position belt with side rings size M-XL (1660 g), XXL (1760 g) EN 358, EN 813 CE. XPSHSITMXL XPSHSITXXL PB 10 Pracovní polohovací pás PB 10 bederní výztuha s polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti velikost M-XL (460 g), XXL (480 g) EN 358 CE. EN 358 Work positioning belt PB 10 waist belt with positioning rings and adjustable buckle for size adjustment size M-XL (460 g), XXL (480 g) EN 358 CE. XPPB10MXL XPPB10XXL PB 20 EN 358 Pracovní polohovací pás PB 20 bederní výztuha s polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti poutka k připojeni brašny na nářadí velikost M-XL (460 g), XXL (480 g) EN 358 CE. Work positioning belt PB 20 waist belt with positioning rings and adjustable buckle for size adjustment loops for connecting a toolbox size M-XL (460 g), XXL (480 g) EN 358 CE. XPPB20MXL XPPB20XXL 15

16 Lanyard polohovací a spojovací prostředky Lanyard work positioning a connecting LANYARD 11 Spojovací prostředek LANYARD 11 lano k pracovnímu polohování PA lano splétané, ø 11 mm, šitá oka s očnicemi na obou koncích lana 1 m, 1,5 m, 2 m EN 354, EN 358 CE 1019 možnost volitelných karabin na koncích lana EN 358 EN 354 LANYARD 11 work positioning and connecting PA braided rope ø 11 mm, sewn eyes with eye socket and snap hooks on both rope ends 1 m, 1,5 m, 2 m EN 354, EN 358 CE ilustrační fotografie 1 m LSL110K10 1,5 m LSL110K15 2 m LSL110K20 PROT 11 Pracovní polohovací prostředek PROT 11 lano s nerezovým seřizovačem délky a ochranou lana PA lano splétané, ø 12 mm, šité oko s možností volitelné karabiny na konci lana, karabina AZ 011 na seřizovači 2 m, 3 m EN 358 CE. EN 358 Positioning lanyard PROT 11 rope with stainless length adjuster and rope protection PA braided rope, ø 12 mm, sewn eyes with optional snap hook on the rope end 2 m, 3 m EN 358 CE. PROT 11 2 m XPPDPROT1120 PROT 11/ AZ002 2 m XPPDPROT1120L2 PROT 11 3 m XPPDPROT1130 PROT 11/ AZ002 3 m XPPDPROT1130L2 ilustrační fotografie PROT 3 Pracovní polohovací prostředek PROT 3 lano se seřizovačem délky a ochranou lana PA lano splétané, ø 14 mm, šité oko s možností volitelné karabiny na konci lana, karabina AZ 011 standardně na seřizovači 2 m, 3 m, EN 358 CE. EN 358 Positioning lanyard PROT 3 rope with length adjuster and rope protection PA braided rope, ø 14 mm, sewn eyes with optional snap hook on the rope end 2 m, 3 m EN 358 CE. PROT 3 2 m XPPDPROT320 PROT 3/ AZ002 2 m XPPDPROT320L2 PROT 3 3 m XPPDPROT330 PROT 3/ AZ002 3 m XPPDPROT330L2 ilustrační fotografie 16

17 Lanyard polohovací a spojovací prostředky Lanyard work positioning a connecting LB 10 Spojovací prostředek LB 10 univerzální bezpečnostní lano se seřizovačem PA lano splétané, ø 12 mm, šité oko s očnicí na jednom konci lana možnost zašití volitelných karabin 1 m, 1,5 m, 2 m EN 354, EN 358 CE. EN 358 EN 354 Lanyard LB 10 universal safety rope with adjuster PA braided rope, ø 12 mm, sewn eye with eye socket on one rope end possible to add optional snap hooks 1,5 m, 2 m EN 354, EN 358 CE. LB 10 1 m XPSLB1010 LB 10/AZx 1 m XPSLB1010Lxx LB 10/AZx/AZx 1 m XPSLB1010LxxLxx LB 10 1,5 m XPSLB1015 LB 10/AZx 1,5 m XPSLB1015Lxx LB 10/AZx/AZx 1,5 m XPSLB1015LxxLxx LB 10 2 m XPSLB1020 LB 10/AZx 2 m XPSLB1020Lxx LB 10/AZx/AZx 2 m XPSLB1020LxxLxx LB 11 Spojovací prostředek LB 11 univerzální bezpečnostní lano PA lano splétané, ø 10,5 mm, šitá oka s očnicí na obou koncích lana možnost zašití volitelných karabin 1 m, 1,5 m, 2 m EN 354, EN 358 CE. EN 358 EN 354 Lanyard LB 11 universal safety rope PA braided rope, ø10,5 mm, sewn eyes with eye socket on both rope end possible to add optional snap hooks 1,5 m, 2 m EN 354, EN 358 CE. LB 11 1 m XPSLB1110 LB 11/AZx 1 m XPSLB1110Lxx LB 11/AZx/AZx 1 m XPSLB1110LxxLxx LB 11 1,5 m XPSLB1115 LB 11/AZx 1,5 m XPSLB1115Lxx LB 11/AZx/AZx 1,5 m XPSLB1115LxxLxx LB 11 2 m XPSLB1120 LB 11/AZx 2 m XPSLB1120Lxx LB 11/AZx/AZx 2 m XPSLB1120LxxLxx 17

18 Lanyard polohovací a spojovací prostředky Lanyard work positioning a connecting LB EL Spojovací prostředek LB EL elastický PA popruh délka systému 1 m, 1,5 m, 2 m možnost připojení volitelné karabiny EN 354 CE. EN 354 Connecting elastic lanyard PA webbing length of system max. 2 m possible to add optional snap hook EN 354 CE. LB EL LB EL/ AZx LB EL/ AZx/AZx XPSLBEL XPSLBELTxx XPSLBELTxxTxx Volitelné karabiny a karabinové háky Carabiners and Carabiner Hooks (of Optional Size) Všechny karabiny jsou vyrobeny v souladu s EN 362 All carabiners are manufactured in accordance with EN 362. EN 362 AZ 002 AZ 003 AZ 004 AZ 002A AZ 005 XPSHAZ002 XPSHAZ003 XPSHAZ004 XPSHAZ002A XPSHAZ005 AZ 022 AZ 023 AZ 024 AZ 025 XPSHAZ022 XPSHAZ023 XPSHZ024 XPSHAZ025 18

19 Horizontální jištění Horizontal lifeline HSR 100 Horizontální zajišťovací lano HSR 100 PA lano splétané ø 10,5 mm, šitá oka s očnicemi na obou koncích lana možnost zašití volitelných karabin 2,5 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m EN 795 tř. B CE. EN 795 Class B / Cl. B Horizontal rope HSR 100 PA braided rope ø 10,5 mm, sewn eyes with socked on both rope ends possible to add optional snap hooks 2,5 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m EN 795 class B CE. HSR 100 TT 2 x oko + 2 x očnice / 2 x 2 x eye + 2 x socket HSR 100TT HSR 100 2,5 m XPHTT 02.5 HSR 100/AZx 2,5 m XPHTT 02.5Lxx HSR 100/AZx/AZx 2,5 m XPHTT 02.5LxxLxx HSR m XPHTT 05.0 HSR 100/AZx 5 m XPHTT 05.0Lxx HSR 100/AZx/AZx 5 m XPHTT 05.0LxxLxx HSR m XPHTT10.0 HSR 100/AZx 10 m XPHTT10.0Lxx HSR 100/AZx/AZx 10 m XPHTT10.0LxxLxx HSR m XPHTT15.0 HSR 100/AZx 15 m XPHTT15.0Lxx HSR 100/AZx/AZx 15 m XPHTT15.0LxxLxx HSR m XPHTT20.0 HSR 100/AZx 20 m XPHTT20.0Lxx HSR 100/AZx/AZx 20 m XPHTT20.0LxxLxx HSR m XPHTT30.0 HSR 100/AZx 30 m XPHTT30.0Lxx HSR 100/AZx/AZx 30 m XPHTT30.0LxxLxx AE 310 AE 320 Dočasný horizontální popruhový systém. Možnost regulace délky a dopnutí systému pomocí ráčny. Současné jištění až tří osob 10 m, 20 m EN 795 B. EN 795B Temporary horizontal webbing lifeline. Possibility of length and tension adjustment by a ratchet. For protection of up to 3 persons at the same time 10 m, 20 m EN 795 B. AE m XPAHLAE310 AE m XPAHLAE320 HSL 300 Horizontální jistící systém možnost regulace délky použitím ocelového napínače lana PA stáčené lano ø 16 mm délky 10 m, 20 m určeno pro práce, které vyžadují časté přemisťování kotvícího systému EN 795 tř. B CE. EN 795 Class B / Cl. B Horizontal lifeline lenght possible to adjust by rope tensioner PA twisted rope ø 16 mm length 10 m, 20 m for temporary works EN 795 class B CE. 10 m XPAHLAE10 20 m XPAHLAE20 Směr napínání lana Rope Tightening Direction Napínání lana Rope Tightening Uvolnění lana Rope Slackening 2 kn 19

20 Tlumiče pádu Shock absorbers ABM EN 355 Tlumič pádu ABM PA popruh rozměr tlumiče 160 x 35 x 45 mm možnost připojení volitelné karabiny EN 355 CE. Shock absorber ABM PA webbing size 160 x 35 x 45 mm possible to add optional snap hook EN 355 CE. ABM ABM/AZx XPSA XPSATxx ABM L Tlumič pádu ABM L se spojovacím prostředkem LB 11 PA popruh a PA splétané lano ø 10,5 mm rozměr tlumiče 160 x 35 x 45 mm délka systému 1,8 m možnost připojení volitelné karabiny (Txx karabina na tlumiči, Lxx karabina na laně) EN 355 CE. EN 355 Shock absorber ABM-L with connection lanyard LB 11 PA webbing and PA braided rope ø 10,5 mm length of system 1,8 m possible to add optional snap hook EN 355 CE. ABM L ABM L/ AZx ABM L/ AZx/AZx XPSAL XPSALTxx XPSALTxxLxx ilustrační fotografie ABM RL Tlumič pádu ABM RL se spojovacím prostředkem LB 10 se seřizovačem délky PA popruh a PA splétané lano ø 12 mm rozměr tlumiče 160 x 35 x 45 mm délka systému 1,8 m možnost připojení volitelné karabiny (Txx karabina na tlumiči, Lxx karabina na laně)- EN 355 CE. EN 355 Shock absorber ABM-RL with connection lanyard LB 10 with length adjuster PA webbing and PA braided rope ø 12 mm length of system 1,8 m possible to add optional snap hook EN 355 CE. ABM RL ABM RL/ AZx ABM RL/ AZx/AZx XPSARL XPSARLTxx XPSARLTxxLxx ABM T Tlumič pádu ABM T s PA popruhem rozměr tlumiče 160 x 35 x 45 mm délka systému 1,8 m možnost připojení volitelné karabiny EN 355 CE. EN 355 Shock absorber ABM-T with PA webbing length of system 1,8 m possible to add optional snap hook EN 355 CE. ABM T ABM T/AZx ABM T/AZx/AZx XPSAT XPSATTxx XPSATTxxLxx 20

21 Tlumiče pádu Shock absorbers ABM 2T Tlumič pádu ABM 2T s dvěmi PA popruhy rozměr tlumiče 160 x 35 x 45 mm délka systému 1,8 m možnost připojení volitelné karabiny EN 355 CE. EN 355 Shock absorber ABM-2T with two PA webbing length of system 1,8 m possible to add optional snap hook EN 355 CE. ABM 2T ABM 2T/AZx ABM 2T/AZx/2AZx XPSA2T XPSA2TTxx XPSA2TTxx2Lxx ABM 2L EN 355 Tlumič pádu ABM 2L se dvěmi spojovacími prostředky LB 11 PA popruh a PA splétané lano ø 10,5 mm rozměr tlumiče 160 x 35 x 45 mm délka systému 1,8 m možnost připojení volitelné karabiny (Txx karabina na tlumiči, Lxx karabina na laně) EN 355 CE. Shock absorber ABM-L with two connection lanyards LB 11 PA webbing and PA braided rope ø 10,5 mm length of system 1,8 m possible to add optional snap hook EN 355 CE. ABM 2L ABM 2L/ AZx ABM 2L/ AZx/2AZx XPSA2L XPSA2LTxx XPSA2LTxx2Lxx ilustrační fotografie ABM 2RL Tlumič pádu ABM 2RL se dvěmi spojovacími prostředky LB 10 se seřizovačem délky PA popruh a PA splétané lano ø 12 mm rozměr tlumiče 160 x 35 x 45 mm délka systému 1,8 m možnost připojení volitelné karabiny EN 355 CE. EN 355 Shock absorber ABM-RL with two connection lanyards LB 10 with length adjuster PA webbing and PA braided rope ø 12 mm length of systém 1,8 m possible to add optional snap hook EN 355 CE. ABM 2RL ABM 2RL/ AZx ABM 2RL/ AZx/2AZx XPSA2RL XPSA2RLTxx XPSA2RLTxx2Lxx 21

22 Zajišťovací systémy Rope safety systems LANOSTOP Zajišťovací souprava LANOSTOP pohyblivý zachycovač pádu (brzda) na poddajném zajišťovacím vedení (lano) PA splétané lano, ø 12 mm na horním konci šité oko s očnicí, dolní konec šitý bez oka součástí nerezového zachycovače pádu je tlumič pádu s karabinou AZ002 brzdu nelze sejmout z lana délka 5 až 50 m po 5 m možnost volitelné karabiny na horním konci lana EN CE. Safety system LANOSTOP rope grab on the rope PA braided rope, ø 12 mm sewn eye with eye socket on the upper end, bottom end is sewn the stainless rope grab including the shock absorber with AZ002 snap hook rope grab can t be removed from rope length 5 50 metres possible optional snap hook on the upper rope end EN CE. EN LANOSTOP 5 5 m XPFAAC LANOSTOP 5 m/azx 5 m XPFAAC Lxx LANOSTOP 10 m 10 m XPFAAC LANOSTOP 10 m/azx 10 m XPFAAC Lxx LANOSTOP 15 m 15 m XPFAAC LANOSTOP 15 m/azx 15 m XPFAAC Lxx LANOSTOP 20 m 20 m XPFAAC LANOSTOP 20 m/azx 20 m XPFAAC Lxx LANOSTOP 25 m 25 m XPFAAC LANOSTOP 25 m/azx 25 m XPFAAC Lxx LANOSTOP 30 m 30 m XPFAAC LANOSTOP 30 m/azx 30 m XPFAAC Lxx LANOSTOP 35 m 35 m XPFAAC LANOSTOP 35 m/azx 35 m XPFAAC Lxx LANOSTOP 40 m 40 m XPFAAC LANOSTOP 40 m/azx 40 m XPFAAC Lxx LANOSTOP 45 m 45 m XPFAAC LANOSTOP 45 m/azx 45 m XPFAAC Lxx LANOSTOP 50 m 50 m XPFAAC LANOSTOP 50 m/azx 50 m XPFAAC Lxx ANACONDA EN PA splétané lano jako poddajné zajišťovací vedení pro pohyblivý zachycovač pádu (brzdu ANA- CONDA RG) ø 14 mm šitá oka s očnicí na obou koncích lana délka 10 až 50 m po 10 m možnost volitelných karabin na obou koncích EN CE. PA braided rope ø 14 mm for removable rope grab ANACONDA RG sewn eyes with eye socket on both rope ends length 10 to 50 m in 10 m intervals possibility of optional snap hooks on both ends EN CE. ANACONDA RG EN Pohyblivý zachycovač pádu (brzda) určený k poddajnému zajišťovacímu vedení (lano ANA- CONDA) součástí zachycovače pádu je tlumič pádu s karabinou AZ002 brzdu lze z lana odejmout EN CE. Rope grab for ANACONDA rope rope grab including the shock absorber with AZ002 snap hook brake can be removed from rope EN CE. XPAC 10 m XPFAAC m XPFAAC m XPFAAC m XPFAAC m XPFAAC105 22

23 Zajišťovací systémy Rope safety systems BZL 11 KM PA splétané lano jako poddajné zajišťovací vedení pro pohyblivý zachycovač pádu (brzdu) určený pro lana s průměrem ø 11 mm šité oko s očnicí a karabinou na horním konci délka 5 až 100 m EN CE Horní zakončení lana Detail of Upper Rope End Dolní zakončení lana Detail of lower Rope End 1019 EN PA braided rope static rope ø 11 mm for rope grab STOPFOR K sewn eye with eye socket and snap hook on the upper end length 5 to 100 m EN CE m LFASD m LFASD m LFASD m LFASD m LFASD m LFASD m LFASD m LFASD m LFASD 50 BACK UP Pohyblivý zachyčovač pádu určený pro lana průměru mm. Možnost použití pro pracovní polohování a jištění. Se zachycovačem je dodávána ocelová karabina 411 RF váha včetně karabiny 385 g EN EN 358 EN EN Guided type fall arrester for ropes mm in diameter. Possibility of use for work positioning and restraint. The fall arrester is delivered with a steel karabiner 411 RF total weight with karabiner 385 g EN EN 358 EN 567. X

24 Samonavíjecí systémy Retracting systems ROLEX Samonavíjecí zachycovací systém s PA popruhem délka 2,25 m bez volitelné karabiny součástí systému je tlumič pádu váha 1200 g EN 360 CE. EN 360 Retracting system with PA webbing length 2,25 m without optional snap hook systém includes shock absorber weight 1,2 kg EN 360 CE. XPRFAH 210 WR 100 EN 360 Popruh z kevlaru délka 6 m váha 1700 g včetně obou karabin dva otočné prvky signalizace zachycení pádu. Webbing made of Kevlar length 6 m weight 1700 g, incl. two karabiners two swivelling elements fall arrest signalling. 6 m XPRHWR10006 CR 200/300 Samonavíjecí zachycovací systém s ocelovým lankem k jištění při pracích vyžadujících široký rozsah pohybu, a to jak vertikálně při samostatném použití tak horizontálně v kombinaci s AZ 800. EN 360 Retractable type fall arrester with steel rope for protection at works that require a wide range of movement, both vertically when used separately and horizontally when used in combination with AZ m XPRHCR m XPRHCR m XPRHCR m XPRHCR m XPRHCR m XPRHCR AZ 800 Střešní spojovací prostředek s tlumičem pádu s ocelovým lankem kombinovatelný se samonavíjecím systémem CR 200/300 vhodný k jištění při horizontálním pohybu např. na plochých střechách. EN 360 Roof lanyard for use with retractable fall aresters CR 200/300 on the flat roofs. Roof lanyard AZ 800 consists of energy absorber fixed to steel lanyard. XPSAZ800 24

25 Evakuační zařízení Rescue equipment RDD 01 EN 341 Záchranné slaňovací zařízení k záchraně osob z výšky součástí systému je slaňovací brzda, statické lano ø 11 mm, popruhová smyčka, 3 ks karabin, nůž a transportní vak užití při evakuaci osoby, která není schopna vlastními silami bezpečně sestoupit z výšky, např. při zranění osoby nebo po zachycení pádu EN 341 CE. Rescue device for rescue of people from heights the system includes brake, static rope ø 11 mm, sling, 3 karabiner, knife and transport bag used in evacuation of persons unable to safely descend from height, e.g. in case of injury of that person or after fall EN 341 CE. 20 m XPEZRDD m XPEZRDD m XPEZRDD m XPEZRDD

26 Spojovací a kotvící prostředky Anchoring Popruhová smyčka / Slings PA popruhová smyčka šířka popruhu 19 mm min. pevnost 22 kn slouží k vytvoření kotvícího bodu EN 566 CE EN 566 PA slings width of slings 19 mm min. strenght 22 kn used for making anchoring point EN 566 CE cm E020WS cm E060WS cm E120WS cm E180WS01000 LANYARD AZ01 Kotvící ocelové lanko s oky pozinkované lanko ø 8 mm plastová ochrana lanka délka 1 m EN 354, EN 795 CE. EN 795 EN 354 Anchoring steel rope with eyes zinc-coated rope ø 8 mm plastic eye protection length 1 m EN 354, EN 795 CE. 1 m XPCLAZ 01 2 m XPCLAZ 02 ST 010 EN 795 Kotevní vozík použitelný pro jištěný pohyb na ocelových profilech mm materiál je galvanizovaná ocel nebo ocel s ochranným nátěrem váha g EN 795. Safety trolley for restrained movement on steel beams mm material is galvanized steel or steel with protective paint weight 5200 g EN 795. XPST010 BELKA Ocelové kotvící zařízení BELKA k užití do dveřních nebo okenních rámů dvě kotvící oka pracovní délka mm váha 6,9 kg rozměr 1415 x 150 x 100 mm EN 795 tř. B CE. Steel anchoring device BELKA used for door or window frames two anchoring eyes working length mm weight 6,9 kg dimensions 1415 x 150 x 100 mm EN 795 class B CE. EN 795 Class B / Cl. B XPAT060 AZ 200 AZ 200 Klešťová trubková kotva clasp tube anchor kotva z nerezové oceli délka (mm) stainless steel wire anchor length (mm) max. rozevření / max. opening: 81 mm EN mm EN mm EN 362 XPPAZ 01 XPPAZ 02 XPPAZ EN 362

27 Spojovací a kotvící prostředky Anchoring TRIPOD TM 9 Bezpečnostní hliníková trojnožka TM 9 nosnost 500 kg max. zatížení 22 kn řetěz nebo popruh k zajištění patek pracovní výška cm váha 13,6 kg s popruhem 16,6 kg s řetězem transportní velikost 173 x 39 x 39 cm EN 795 CE. XPSTM 01 Safety aluminium tripod TM 9 loading capacity 500 kg max. load 22 kn chain or webbing for securing the bases working height cm weight 13,6 kg with harness 16,6 kg with chain transport dimensions 173 x 39 x 39 cm EN 795 CE. AT 300 EN 795 PA dvoubodový popruh pro užití s postrojem LX 1- slouží k evakuaci pracovníka z hloubky při využití trojnožky TM 8 a navijáku RUP 502 EN 354, EN 358 CE. PA three-point strap for use with LX 1 harness used for evaucating persons from depths using TM 8 tripod and winch RUP 502 EN 354, EN 358 CE. XAT30001 RUP 502 Naviják k trojnožce TM 9 zdvihání a spouštění pomocí ocelového lanka automatická brzda délka lanka 20 m váha 13 kg pracovní zatížení 180 kg max. zatížení 1800 kg EN 1496 tř. B CE. EN 1496 Class B / Cl. B Winch for tripod TM 9 steel rope automated brake rope length 20 mm weight 13 kg work load 180 kg max. load 1800 kg EN 1496 class B CE. XPRLDRUP 01 RUP 503 Naviják k trojnožce TM 9 použitelný i samostatně. Zdvihání a spouštění pomocí ocelového lanka průměru 6,3 mm. Automatická brzda, maximální zatížení 1000 kg, síla na páce 10 kg délky 25 m (22,5 kg), 35 m (24 kg), 45 m (25,5 kg). 25 m XPRLDRUP m XPRLDRUP m XPRLDRUP m XPRLDRUP m XPRLDRUP m XPRLDRUP050 Winch for tripod TM 9 which may be used also separately. Lifting and lowering by a steel rope with a diameter of 6.3 mm. Automatic brake, maximum load 1000 kg, force at lever 10 kg lengths 25 m (22.5 kg), 35 m (24 kg), 45 m (25.5 kg). 27

28 Statická lana Static rope STATIC průměr lana (mm) / Rope diameter (mm) 9 9 typ A hmotnost (g/m) / Weight (g/m) počet pádů / Number of falls poměrná hmotnost opletu (%) / Relative mass of sheat (%) posuv opletu (mm) / Sheat slippage (mm) prodloužení ( kg) (%) / Elongation ( kg) (%) srážení (%) / Shrinkage (%) pevnost (kn) / Tenacity (kn) min. pevnost s uzly (kn) / Min. tenacity with knots (kn) použitý materiál / Used material PA PA PA PA PA PA PA typ / Typ B A A A A A A 0408 EN 1891 Výkonné lano s nízkou průtažností a vysokou statickou pevností určené zejména pro výškové práce a zajištění osob nad volným prostorem. Balení: Svazek: 30, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 200 m Plastová cívka: 100, 200 m Další vzory a barevné kombinace na vyžádání. This excellent rope with low elongation and high static strength is intended primarily for work at height and for securing people above vertical drops. Packing: Coils: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200 m Spools: 100, 200 m Other patterns and colour combinations on request. FORCE ARAMID Speciální lano využívající patentovanou technologii s ocelovým meziopletem. Lano pro použití v extrémně náročných podmínkách (např. záchranáři, požárníci, policisté a jiné speciální jednotky) z důvodu zvýšené odolnosti vůči přeříznutí. A special rope which makes use of a patented technology. A rope for use in extremely severe conditions (for instance rescuers, firemen, policemen and other special forces) due to its increased resistance to cutting. Unikátní lano s kevlarovým opletem a polyamidovým jádrem, které vyniká vysokou pevností a zvýšenou odolností proti oděru. Lano krátkodobě odolává otevřenému ohni a sálavému teplu o teplotě až 400 C! Tuto vlastnost nejvíce ocení především speciální zásahové jednotky policie a armád při rychloslaňování z vrtulníku, kdy běžná lana nejsou schopna vzniklé tepelné energii odolávat. A unique rope with aramid sheath and polyamide core, which features high firmness and increased resistance to cutting and abrasion. The rope is resistant to naked flame and radiant heat of up to 400 C for short periods of time! This characteristic will be appreciated in particular by special police and army emergency squads for quick release from a helicopter, when ordinary ropes are not able to tackle the heat energy. průměr lana (mm) / Rope diameter (mm) 10** 11*** 10* 11 hmotnost (g/m) / Weight (g/m) počet pádů / Number of falls 18 poměrná hmotnost opletu (%) / Relative mass of sheat (%) posuv opletu (mm) / Sheat slippage (mm) prodloužení ( kg) (%) / Elongation ( kg) (%) srážení (%) / Shrinkage (%) pevnost (kn) / Tenacity (kn) min. pevnost s uzly (kn) / Min. tenacity with knots (kn) použitý materiál / Used material PA/steel PA/steel aramid/pa aramid/pa NFPA edition no no yes no typ / Typ A A A * testováno podle normy EN 1891 typ A s vyjímkou materiálu a značení ** testováno podle normy EN 1891 typ B s vyjímkou materiálu, značení a pádu *** testováno podle normy EN 1891 typ A s vyjímkou materiálu, značení a pádu * tested according to EN 1891 type A excepted material and marking ** tested according to EN 1891 type B excepted material, marking and falls *** tested according to EN 1891 type A excepted material, marking and falls 28

29 Karabiny, kotvící prvky a kladky Snap hooks and carabiners AZ 002 EN 362 AZ 003 EN 362 AZ 004 EN 362 AZ 005 EN 362 Ocelová karabina s pojistkou 108 x 60 mm 170 g otevření 18 mm EN 362. Duralová karabina 135 x 80 mm 160 g otevření 20 mm šroubovací pojistka EN 362. Duralová karabina 140 x 90 mm 180 g otevření 22 mm twist lock pojistka EN 362. Ocelová karabina s otočným okem 190 x 60 mm 380 g otevření 18 mm EN 362. Steel snap hook with lock 108 x 60 mm 170 g opening 18 mm EN 362. Dural snap hook 135 x 80 mm 160 g opening 20 mm screw lock EN 362. Dural snap hook 140 x 90 mm 180 g opening 20 mm screw lock EN 362. Steel snap hook with rotating hanger 190 x 60 mm 380 g opening 18 mm EN 362. XPSHAZ002 XPSHAZ003 XPSHAZ004 XPSHAZ005 AZ 002A EN 362 AZ 011 EN 362 AZ 011T EN 362 AZ 022 EN 362 Hliníková karabina s pojistkou otevření - 24 mm váha 140 g EN 365. Aluminium karabiner with lock 24 mm weight 140 g EN 365. XPSHAXK10 Ocelová oválná karabina 108 x 60 mm 170 g otevření 18 mm šroubovací pojistka EN 362. Steel carabiner 108 x 60 mm 170 g opening 18 mm screw lock EN 362. Ocelová oválná karabina 108 x 60 mm 180 g otevření 18 mm twist lock pojistka EN 362. Steel carabiner 108 x 60 mm 180 g opening 18 mm twist lock EN 362. Ocelový karabinový hák s pojistkou 220 x 120 mm 500 g otevření 50 mm EN 362. Steel snap hook with lock 220 x 120 mm 500 g opening 50 mm EN 362. XPSHAZ011 XPSHAZ011T XPSHAZ022 AZ 023 EN 362 AZ 024 EN 362 AZ 025 EN 362 Duralový karabinový hák s pojistkou 240 x 130 mm 480 g otevření 60 mm EN 362. Duralový karabinový hák s pojistkou 360 x 190 mm 920 g otevření 100 mm EN 362. Ocelový karabinový hák s pojistkou 360 x 155 mm 800 g otevření 88 mm EN 362. Dural snap hook with lock 240 x 130 mm 480 g opening 60 mm EN 362. Dural snap hook with lock 360 x 190 mm 920 g opening 100 mm EN 362. Steel snap hook with lock 360 x 155 mm 800 g opening 88 mm EN 362. XPSHAZ023 XPSHAZ024 XPSHAZ025 29

30 KONG Karabiny, kotvící prvky a kladky KONG Snap hooks and carabiners Q Links EN C1 EN C1 EN 362 Ocelová spojka ø 10 mm pevnost 60 kn otevření 12 mm EN 362. Steel maillons ø10 mm strenght 30 kn opening 12 mm EN 362. X60010D1KK Karabina se šroubovací pojistkou pevnost 42 kn, 15 kn, 11 kn 170 g otevření 20 mm EN 362, EN Carabine with screw lock strenght 42 kn, 15 kn, 11 kn 170 g opening 20 mm EN 362, EN Karabina se šroubovací pojistkou pevnost 50 kn, 13 kn, 20 kn 245 g otevření 26 mm EN 362, EN Carabine with screw lock strenght 50 kn, 13 kn, 20 kn 235 g opening 27 mm EN 362, EN X465C1 X411C1 411.RF EN 362 EN A1 737.A1 EN 362 Karabina s automatickou pojistkou Twist Lock pevnost 30 kn, 13 kn 255 g otevření 27 mm EN 362, EN Karabina se šroubovací pojistkou pevnost 30 kn, 10 kn, 10 kn 70 g otevření 19 mm EN 362, EN Karabina se šroubovací pojistkou pevnost 27 kn, 9 kn 100 g otevření 22 mm EN 362, EN Carabine with automatic Twist Lock strenght 50 kn, 13 kn 240 g opening 26 mm EN 362, EN Carabine with screw lock strenght 30 kn, 10 kn, 10 kn 70 g opening 19 mm EN 362, EN Carabine with screw lock strenght 27 kn, 9 kn 73 g opening 23 mm EN 362, EN X411RF X A1 X A1 LORY EN 341 EN EN 358 EN15151 DUCK EN INDY EN 341/A Nové multifunkční bezpečnostní zařízení umožňuje použití ve většině situací při práci ve výškách jistící, slaňovací, polohovací zařízení zachycovač pádu. Použití s lany průměru mm EN 341 EN EN 358 EN15151 váha 360 g. Blokant/polohovač od firmy Kong koncipován pro lana ø 8 13 mm první a jediné zařízení, které funguje také pro ploché a duté smyčky od 10 do 15 mm vzhledem k malému rozměru lze blokant ovládat jednou rukou EN 567 váha 70 g. Slaňovací brzda pro lana ø 10,5 11 mm bezpečné ovládání slanění probíhá při optimálním nastavení rukojeti (brzda je blokována při šokovém zmáčknutí nebo puštění rukojeti) jednoduché vložení lana 385 g EN 341 A. A new multi-functional safety device which can be used in the majority of situations when working at height belay, descender, positioning device fall arrester to be used with ropes mm in diameter. EN 341 EN EN 358 EN weight 360 g. Rope clamp/positioner made by Kong for ropes ø 8 13 mm in diameter the first and only device which may be used for flat and hollow slings form 10 to 15 mm due to its small size, the rope clamp can be handled with on hand EN 567 weight 70 g. Descender INDY for ropes ø 10,5 11 mm safe control descent during optimum handle setting (descender is blocked in case of shock pushing or releasing the handle anti-panic system) easy rope insertion 385 g EN 341 A. 30 XLORY01 X888 X80101R3

31 KONG Karabiny, kotvící prvky a kladky KONG Snap hooks and carabiners 820 Extra Roll EN Pamir Fast EN Twin Roll EN Jednoduchá kladka otočná bočnice 2x kuličkové ložisko pro lana do ø 16 mm slitina hliníku pevnost 2 x 15 kn = 30 kn 330 g EN Dvojitá kladka pevné bočnice 2x kuličkové ložisko pro lana do ø 13 mm slitina hliníku pevnost 30 kn 330 g EN Dvojitá kladka otočné bočnice 2x kuličkové ložisko pro lana do ø 16 mm slitina hliníku pevnost 2 x 15 kn = 30 kn 330 g EN Single pulley slewing side plate 2x ball bearings for ropes up to ø 16 mm aluminium alloy strenght 2 x 15 kn = 30 kn 330 g EN Double pulley fixed side plate 2x ball bearings for ropes up to ø 13 mm aluminium alloy strenght 30 kn 330 g EN Double pulley slewing side plate 2x ball bearings for ropes up to ø 16 mm aluminium alloy strenght 2 x 15 kn = 30 kn 330 g EN X820 X82600B4 X82701RP 897 Wide Eye EN 795B EN A1 EN 362 Kotvící plaketa nerezová ocel EN 795 B. Anchoring plate stainless steel EN 795 B. X ø 10 mm X ø 12 mm Kotvící sada Wide Eye x 90 mm 95 g 12 x 100 mm 120 g nerezová ocel EN 959. Anchoring set Eye x 90 mm 95 g 12 x 100 mm 120 g stainless steel EN 959. X x 90 mm X x 100 mm H.M.S. karabina se šroubovací pojistkou pevnost 22 kn, 10 kn, 7 kn 86 g otevření 23 mm EN 362, EN Carabine with screw lock H.M.S. strenght 22 kn, 8 kn, 6 kn 86 g opening 25 mm EN 362, EN X A1 AT 150 EN 795 BLOKANT EN567 Kotevní bod dle EN 795, vhodný k montáži na ocelové i betonové konstrukce rozměry 135 x 60 x 60 mm váha 0,3 kg materiál hliník. Anchor point according to EN 795, suitable for attachment to steel as well as concrete structures dimensions 135 x 60 x 60 mm weight 0.3 kg made of aluminium. Blokant pro výstup na laně průměr lana 8 13 mm váha 225 g EN 567. Rope clamp for rope ascent rope diameters 8 13 mm weight 225 g EN 567. XPAT D pravý / right 896S levý / left 896C pár / couple 31

32 Příslušenství Accessories Slaňovací rukavice ALEX kůže / kevlar. Rappel gloves ALEX leather/kevlar. X95201 MOUSE Ochranná přilba MOUSE užití pro výškové práce maximální ochrana EN 397 (elektrická izolace, stranová deformace a použití za nízkých teplot) bílá, červená, žlutá a černá barva M (52 59 cm), XL (58 63 cm); 360 g -380g EN 397. EN 397 Safety helmet MOUSE for work at heights maximum protection EN 397 (electric insulation, side deformation and use at low temperatures) white and red colour M (52 59 cm), XL (58 63 cm), 360 g EN 397. X A CONCEPT EN 397 Ochranná přilba určená pro výškové práce regulace pomocí šroubu 4-bodový podbradní pásek elektrická izolace (440 Vac) testována na deformaci stran váha 420 g EN 397 CE Protective helmet for works at heights setting screw adjustment 4-point chin strap electric insulation (400 VAC) tested side deformations weight 420 g EN 397 CE XPSBCONCEPT 32

33 Příslušenství Accessories BAG TRANSPORT Vysoce kvalitní batoh pro ochranu a přenos prostředků osobního zabezpečení polstrované ramenní popruhy objem 40 l. High quality bag for protection and transfer of PPE padded shoulder straps volume 40 l. XMBAGST BAG SMART Batoh pro ochranu a přenos prostředků osobního zabezpečení ramenní popruhy objem 38 l. Bag for protection and transfer of PPE padded shoulder straps volume 38 l. XMBAGSS VAK 60 Vak na lano výška pytle 60 cm nepromokavý materiál. Rope bag bag height 60 cm impermeable material. XVAK-060 VAK 40 Vak na lano výška pytle 40 cm nepromokavý materiál. Rope bag bag height 40 cm impermeable material. Univerzální vak Universal bag Univerzální vak pro přenášení materiálu odolný a nepromokavý materiál dva ramenní popruhy rozměr 30 x 30 x 60 cm. Universal bag for material transport resistant and impermeable material two shoulder straps dimensions 30 x 30 x 60 cm. XAX011 XVAK

34 Vysvětlivky piktogramů Explanation of pictograms - Jištění proti pádu - Výstup a sestup - Zadní připojovací prvek - Zachycovací postroj - Zachycovač pádu - Zajišťovací lano - Fall-Arrest System - Ascend and Descend - Connecting Back Ring - Fall-Arrest Body Harness - Fall Arrest System with Rope Grab - Safety Rope - Jištění proti pádu z úrovně pracoviště - Zádový záchytný prvek - Zachycovací postroj - Tlumič pádu nebo zatahovací zachycovač pádu - Fall Arrest System at Workplace Level - Connecting Back Ring - Fall-Arrest Body Harness - Shock Absorbing Lanyard or Self-Retracting Lifeline - Jištění proti pádu - Výstup a sestup - Pracovní polohování - Zadní a boční připojovací prvky - Zachycovací postroj - Zachycovač pádu - Zajišťovací lano - Pracovní polohovací prostředek - Fall-Arrest System - Ascend and Descend - Positioning - Connecting Back and Side Rings - Fall-Arrest Body Harness - Fall Arrest System with Rope Grab - Safety Rope - Lanyard - Jištění proti pádu - Výstup a sestup - Přední připojovací prvek - Zachycovací postroj - Zachycovač pádu - Zajišťovací lano - Fall-Arrest System - Ascend and Descend - Connecting Front Ring - Fall-Arrest Body Harness - Fall Arrest System with Rope Grab - Safety Rope - Vytahování a spouštění do otvorů zásobníků a jam - Přední a hrudní závěsné prvky - Zachycovací postroj LX 1, závěsný systém, trojnožka s vyprošťovacím navijákem s aretací - Ascend from and Descend into Bunkers and Pits - Suspending Front and Chest Rings - Fall-Arrest Body Harnesses of LX 1 Type, Suspension System, Tripod with Rescue Capstan with Arrestment - Jištění proti pádu nad úrovni pracoviště - Šikmá plocha - přední záchytný prvek - Vodorovná plocha - zádový záchytný prvek - Zachycovací postroj - Zajišťovací lano - Zachycovač pádu - Fall-Arrest System Above Workplace Level - Oblique Surface Connecting Front Ring - Horizontal Surface Connecting Back Ring - Fall-Arrest Body Harnesses - Safety Rope - Fall Arrest System with Rope Grab - Jištění proti pádu nad úrovní pracoviště - Šikmá plocha přední záchytný prvek - Vodorovná plocha zádový záchytný prvek - Zachycovací postroj - Zatahovací zachycovač pádu - Fall Arrest System Above Workplace Level - Oblique Surface Connecting Front Ring - Horizontal Surface Connecting Back Ring - Fall-Arrest Body Harnesses - Self-Retracting Lifelines - Jištění proti pádu nad úrovní pracoviště - Zachycovací postroj - Zadní připojovací prvek - Tlumič pádu nebo zachycovač pádu - Zajišťovací lano - Nastavitelné horizontální jisticí lano - Fall Arrest System Above Workplace Level - Fall-Arrest Body Harness - Connecting Back Ring - Shock Absorbing Lanyard or Rope Grab - Safety Rope - Adjustable Horizontal Locking Rope 34

35 Vysvětlivky piktogramů Explanation of pictograms Vysvětlivky symbolů - Pevnost zavřené karabiny v podélné ose v kn - Pevnost zavřené karabiny v příčné ose v kn - Pevnost otevřené karabiny v podélné ose v kn - Maximální rozevření karabiny (průměr lana) v mm - Rozměr karabiny v podélné ose v mm - Hmotnost v gramech Explanation of symbols - Load capacity of locked carabiner in longitudinal axis [kn] - Load capacity of locked carabiner in transversal axis [kn] - Load capacity of unlocked carabiner in longitudinal axis [kn] - Maximal opening of carabiner (rope diameter) [mm] - Carabiner dimension along longitudinal axis [mm] - Weight [g] Tabulka velikostí / Size table velikost Size výška Height obvod hrudníku Chest Size obvod pasu Waist Size M-XL XXL

36 LANEX a. s., Hlučínská 1/96, Bolatice, Czech Republic TEL.: , FAX: , PRINTING ERRORS RESERVED. 36

www.lanex.cz Photo Lanex

www.lanex.cz Photo Lanex www.lanex.cz Photo Lanex 08_01_postroje_Lanex_k01.indd 373 22.7.2009 10:02:49 Statická lana vyráběná v akciové společnosti LANEX a.s. v Bolaticích jsou výrobky, které budou i v těch nejnáročnějších situacích

Více

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE Lanex FLXK01 LX 2 Jedná se o univerzální typ postroje s širokou škálou použití. Zachycovací postroj LX 2 má zadní a přední kotvící prvek polohovací pás s bočními oky nastavitelné ramenní a stehenní popruhy

Více

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE Lanex. Lanex SAFETY HARNESS

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE Lanex. Lanex SAFETY HARNESS 09_postroje_221-225.qxd 7/12/07 4:40 PM Str. 221 LX 2 *PSHLX2MXL Jedná se o univerzální typ postroje s širokou škálou použití. Zachycovací postroj LX 2 má zadní a přední kotvící prvek polohovací pás s

Více

Tabulka pro velikosti postrojů

Tabulka pro velikosti postrojů 250 252 254 256 BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE SAFETY HARNESSES TLUMIČE PÁDU ENERGY ABSORBERS LANA, UPÍNACÍ POMŮCKY ROPES, CONNECTORS DOPLŇKY ACCESSORIES PRÁCE VE VÝŠKÁCH Tabulka pro velikosti postrojů velikost

Více

Zachycovací postroj P 30

Zachycovací postroj P 30 Zachycovací postroj P 30 Jedná se o základní typ postroje určený pro standardní práce ve stavebnictví pokrývači, klempíři, aj. Se zadním a předním kotvícím prvkem, nastavitelné ramenní a stehenní popruhy,

Více

Ostatní / Accessories

Ostatní / Accessories _Ostatní 71060 I1045 tříokruhový komfortní bezpečnostní postroj, velikost L nastavitelná, váha 1138 g fullbody safety harness, 3 gear rings, size L adjustable, weight 1138 g 71070 I1046 pracovní polohovací

Více

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU PRONOVO, S.R.O. DRUŽSTEVNÍ 9A 370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE Tel/Fax: 387 204 390 Mobil: 602 451 365-6 mail: pronovo@ pronovo.cz PRONOVO, S.R.O. RATIBOŘSKÁ 177 747 05

Více

inovované spony SPEED umožňující plynulé a rychlé nastavení s maximálním komfortem

inovované spony SPEED umožňující plynulé a rychlé nastavení s maximálním komfortem Příloha č.2 k Č.J.: KRPP-151292-2/ČJ-2014-0300VZ-VZ 1. Plně nastavitelný celotělový postroj, který má odnímatelný prsní úvazek pro zachycení pádu s polstrovaným bederním pásem, nohavičkami a ramenními

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Vázací prostředky tříd 3,5,7 / Grade 30, 50, 70 articles

Vázací prostředky tříd 3,5,7 / Grade 30, 50, 70 articles Hák zkracovací s okem, nerez A4 / Eye grab hook, AISI316 Hák s okem DIN 689 / Hook with eye DIN 689 materiál / mat.: nerezavějící ocel A4 / stainless steel AISI 316 Kód řetěz ø E R nosnost kg/1ks Art.

Více

HEIGHTS VÝŠKY PRÁCE VE VÝŠKÁCH WORK AT HEIGHTS M XL 164 185 85 100 XXL 185 200 100 130

HEIGHTS VÝŠKY PRÁCE VE VÝŠKÁCH WORK AT HEIGHTS M XL 164 185 85 100 XXL 185 200 100 130 PRÁCE VE VÝŠKÁCH WORK AT HEIGHTS VÝŠKY HEIGHTS VÝŠKA cm HRUDNÍKU cm M XL 64 85 85 00 XXL 85 200 00 30 BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE 285 SAFETY HARNESSES 2 TLUMIČE PÁDŮ A ZACHYCOVAČE 288 3 LANA, UPÍNACÍ POMŮCKY

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 II PROFESSIONAL EQUIPMENT II 201 PROFESSIONAL EQUIPMENT Nová řada vysokoobrátkových

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU CARGO RESTRAIN SYSTEMS

ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU CARGO RESTRAIN SYSTEMS 6.1 CZ ZAJIŠTĚNÍ NÁKADU 6.1 Oka upevňovací 6.2 išty upevňovací 6.3 Systém zajištění nákladu 6.4 Přeprava invalidních vozíků 6.5 Tyče rozpěrné 6.6 Zábrany mezibočnicové 6.7 Popruhy upevňovací EN 6.1 ashing

Více

SUBSTRUCTURES underground structures

SUBSTRUCTURES underground structures SUBSTRUCTURES underground structures FUNCTION AND REQUIREMENTS Static function substructure transfers the load to the foundation soil: vertical loading from upper stucture horizontal reaction of upper

Více

Manipulační technika, kladkostroje / Hoisting devices

Manipulační technika, kladkostroje / Hoisting devices Ráčnový řetězový zvedák / Lever chain hoist specifikace: řetěz a háky z leg. oceli tř.7 / chain, hooks forged and tempered steel použití / appl.: do lehkých provozů, 360 o rotace / for light duty, 360

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

DATA SHEET. BC516 PNP Darlington transistor. technický list DISCRETE SEMICONDUCTORS Apr 23. Product specification Supersedes data of 1997 Apr 16

DATA SHEET. BC516 PNP Darlington transistor. technický list DISCRETE SEMICONDUCTORS Apr 23. Product specification Supersedes data of 1997 Apr 16 zákaznická linka: 840 50 60 70 DISCRETE SEMICONDUCTORS DATA SHEET book, halfpage M3D186 Supersedes data of 1997 Apr 16 1999 Apr 23 str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha

Více

Element h A N D B o o K

Element h A N D B o o K handbook Skříňový program Úvod Kancelářský systém je skladebný, modulový, skříňový systém, který je určen pro doplnění stolových sestav Horizont nebo pro vytváření modulových stěn. Tento systém pak vytváří

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Záchranné a hasičské systémy

Záchranné a hasičské systémy Záchranné a hasičské systémy Vše pro úspěšný zásah pod jednou střechou! katalog výstroje, výzbroje a zařízení nejen pro hasiče 07 Práce ve výškách a hloubkách 3 07 00 000 Protipádové bezpeč. postroje odpovídají

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

Řada MS Nářadí / MS Nářadí series

Řada MS Nářadí / MS Nářadí series Řada MS Nářadí / MS Nářadí series Charakteristika / Features Řada produktů MS Nářadí je profesionální ruční nýtovací nářadí určené pro instalici trhacích, maticových a šroubových nýtů, vyvinuté s ohledem

Více

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 ACCESSORIES A B C D E F Voděodolnost Husky Dostatečné vodní sloupce v hodnotě až 6000 mm/cm 2 tropiko a 10000 mm/cm 2 podlážka (dle typu stanu), PU zátěry a podlepené

Více

FS990. Samozavírací závěsy Hydraulic bottom hinges

FS990. Samozavírací závěsy Hydraulic bottom hinges 3 FS0 Samozavírací závěsy Hydraulic bottom hinges FS0 Samozavírací dolní závěs s aretací 0 Hydraulic bottom hinge, hold in 0 0 0 4 57 ± 3 8 7 48 28 0 ±4 24 ± 3 0 4 0 ɸ,5 48 Montážní podlahová základna

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

MC Tlumiče (řízení pohybu) MC Damper

MC Tlumiče (řízení pohybu) MC Damper MC Tlumiče (řízení pohybu) MC Damper Fitness a volný čas Leisure and Training equipment Strojírenství Machinery Automobilový průmysl Vehicle Industry MC Tlumiče (pro řízení pohybu) se používají jako bezpečnostní

Více

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA EN Standard dwelling and sanitary containers are used as temporary constructions. They can be also used for permanent constructions following some modification of containers. Variable options of insulation,

Více

Nová látka Explorer italského výrobce spojuje lehkost a odolnost, eleganci a praktičnost.

Nová látka Explorer italského výrobce spojuje lehkost a odolnost, eleganci a praktičnost. Nová látka Explorer italského výrobce spojuje lehkost a odolnost, eleganci a praktičnost. The new cloth Explorer of Italian manufacture combines the lightness to the resistan-ce, the elegance to the practicality.

Více

STORAGE, TRANSPORTATION, HANDLING MANUAL D0141.STHM.01

STORAGE, TRANSPORTATION, HANDLING MANUAL D0141.STHM.01 STORAGE, TRANSPORTATION, HANDLING MANUAL GENERÁTOROVÉ ROZVÁDĚCÍ SKŘÍNĚ VN - PRIMÁRNÍ ROZVOD, VNITŘNÍ / VENKOVNÍ PROVEDENÍ GENERATOR MV SWITCHGEAR PRIMARY DISTRIBUTION, INDOOR / OUTDOOR DESIGN ISO 9001:2009

Více

ZÁKLADNÍ KATEGORIE PRACOVNÍ OBUVI / BASIC CATEGORIES OF WORK AND SAFETY FOOTWEAR

ZÁKLADNÍ KATEGORIE PRACOVNÍ OBUVI / BASIC CATEGORIES OF WORK AND SAFETY FOOTWEAR WORKING SHOES OBUV - PIKTOGRAMY / WORKING SHOES - PICTOGRAMS absorbce energie v patě absorption of energy in heel protiskluzová podešev antislip sole odolnost proti vodě water resistant bezpečnostní tužinka

Více

CATALOGUE. RIVETEC s.r.o. Albrechtice nad Vltavou 16 CZ 398 16 info@rivetec.cz www.rivetec.eu

CATALOGUE. RIVETEC s.r.o. Albrechtice nad Vltavou 16 CZ 398 16 info@rivetec.cz www.rivetec.eu CATALOGUE RIVETEC s.r.o. Albrechtice nad Vltavou 16 CZ 398 16 info@rivetec.cz www.rivetec.eu Article Nr. / Obj. č.: 99-0034 HL 1 Hand riveting tool for setting rivet nuts from M4 to M6. Ruční kleště pro

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Office Praha Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180 00 Praha 8 T +420 272 937 350 F +420 272 937

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Vysokotlaká šoupátka High Pressure Gate Valves

Vysokotlaká šoupátka High Pressure Gate Valves ŠOUPÁTKO VYSOKOTLAKÉ TŘMENOVÉ PŘÍRUBOVÉ-PŘIVAŘOVACÍ Teplota max.-29 C/600 C TYP S42 PN250-420 DN50-300 Vysokotlaká šoupátka High Pressure Gate Valves DN 50 (2 ) DN 300 (12 ) PN 250 PN 420 Class Class Konstrukce

Více

B 3 B 3 meeting B 3L

B 3 B 3 meeting B 3L meeting L Model je komfortní model ergonomické kancelářské židle, kde na první místo řadíme jednoduché ovládání a nastavení všech komponentů. Pro výrobu jsou pečlivě vybírány dílce odpovídající veškerým

Více

PC/104, PC/104-Plus. 196 ept GmbH I Tel. +49 (0) / I Fax +49 (0) / I I

PC/104, PC/104-Plus. 196 ept GmbH I Tel. +49 (0) / I Fax +49 (0) / I  I E L E C T R O N I C C O N N E C T O R S 196 ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de Contents Introduction 198 Overview 199 The Standard 200

Více

Hematologie Klinická onkologie

Hematologie Klinická onkologie Hematologie Klinická onkologie VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY MEDIFORM, spol. s r.o. (dále jen dodavatel) 1/ Standardní dodací lhůty u zboží na skladě jsou do druhého dne, ostatní 4 6 týdnů. 2/ Náklady

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK. Mathematics. Teacher: Student:

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK.   Mathematics. Teacher: Student: WORKBOOK Subject: Teacher: Student: Mathematics.... School year:../ Conic section The conic sections are the nondegenerate curves generated by the intersections of a plane with one or two nappes of a cone.

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0,099 1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -20 C +80 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any

Více

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0-1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -18 C +70 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any Pfiipojovací závit Válcov - s tûsnícím

Více

Ocelová lana, příslušenství / Wire ropes, accessories

Ocelová lana, příslušenství / Wire ropes, accessories Lano ocelové ČSN 024311 (1x19) malá cívka / Wire rope 1x19 small reel Lano ocelové ČSN 024320 (6x7+FC) svazek / Wire rope 6x7+FC bundle Kód Ø mm mez pevnosti kn nosnost kg kg kg / svazek návin m povrch

Více

PÁSOVÉ PILY NA KOV - BAND SAWS MACHINE - ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ SCIES Á BANDE - BANDSAEGEMASCHINEN - PRZECINARKI TAŚMOWE NA KOV SCIES A RUBAN - SIERRAS DE

PÁSOVÉ PILY NA KOV - BAND SAWS MACHINE - ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ SCIES Á BANDE - BANDSAEGEMASCHINEN - PRZECINARKI TAŚMOWE NA KOV SCIES A RUBAN - SIERRAS DE PÁSOVÉ PILY NA KOV - BAND SAWS MACHINE - ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ SCIES Á BANDE - BANDSAEGEMASCHINEN - PRZECINARKI TAŚMOWE NA KOV SCIES A RUBAN - SIERRAS DE CINTA - SEGATRICI EXPORT TO THE WHOLE WORLD / EXPORT

Více

filtrační polomasky disposable respirators

filtrační polomasky disposable respirators filtrační polomasky disposable respirators 347-351 respirátory REFIL respirators REFIL 352 masky a polomasky 3M masks and halfmasks 3M 353-362 respirátory a masky JSP respirators and masks JSP 363-366

Více

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 SIMAF CZ s.r.o. V Aleji 113/20 Brno 620 00 Tel./fax: 547 211 044 SIMAF CZ s.r.o.; V Aleji 113/20; Brno 620 00; Tel./fax: 547 211 044 Přivařovací šrouby DIN

Více

Together H A N D B O O K

Together H A N D B O O K Together HANDBOOK Konferenční stůl Together Úvod TOGETHER je rámový konferenční stůl vhodný do jednacích a zasedacích místností. Jeho výhodou je dlouhá životnost a použité materiály nezatěžující životní

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

MAIN APPLICATIONS AIRCRAFT INDUSTRY POWER INDUSTRY TRANSPORTATION INDUSTRY MINING AND CHEMICAL INDUSTRY GENERAL INDUSTRY

MAIN APPLICATIONS AIRCRAFT INDUSTRY POWER INDUSTRY TRANSPORTATION INDUSTRY MINING AND CHEMICAL INDUSTRY GENERAL INDUSTRY MAIN APPLICATIONS AIRCRAFT INDUSTRY POWER INDUSTRY TRANSPORTATION INDUSTRY MINING AND CHEMICAL INDUSTRY GENERAL INDUSTRY 2 ISO 9001 BASIC TECHNICAL PARAMETERS 4 TABLE DIAMETER [MM] 800 1000 1250 1600 2000

Více

KOMBINACE KOMOD A / RANGE OF CABINETS A PORTE A1 150 x 45/99,5 cm výška s nízkou nohou 85,5 cm. PORTE A2 150 x 45/99,5 cm. PORTE A3 150 x 45/99,5 cm

KOMBINACE KOMOD A / RANGE OF CABINETS A PORTE A1 150 x 45/99,5 cm výška s nízkou nohou 85,5 cm. PORTE A2 150 x 45/99,5 cm. PORTE A3 150 x 45/99,5 cm 3 police malá shelf - small doplňující prvek korpusu Corpus accessory for C + F + H + R 46 x 40/2 cm zásuvka velká bílá White drawer - large doplňující prvek korpusu Corpus accessory for A + C + E + G

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 Obsah / Content 1. Úvod / Introduction...2 5 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 3. Vnitřní výsuvný box / Built in silent soft closing drawer system...8 9 4. Výsuvný box + RELING...

Více

Triolent N-NS Chisel Cultivators

Triolent N-NS Chisel Cultivators Triolent N-NS Chisel Cultivators THREE ROWS OF LARGE PLOUGHSHARES WORKING DEPTH 6-35CM STUBBLE PLOUGHING AFTER HARVEST, DEEP SOIL AERATING LOW TRACTION RESISTANCE Basic Technical Characteristics of the

Více

Specifikace předmětu plnění část 2 Vybavení pro záchranné práce ve výškách a na vodě

Specifikace předmětu plnění část 2 Vybavení pro záchranné práce ve výškách a na vodě Příloha č. 1 výzvy Specifikace předmětu plnění část 2 Vybavení pro záchranné práce ve výškách a na vodě 1. Slaňovací brzda typ I 2 ks Slaňovací zařízení jiného typu než u položek č. 2, 3, 4, 5 a 6, pro

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

výrobky Z plastů plastic products

výrobky Z plastů plastic products výrobky Z plastů plastic products 285 MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 443 285 Výrobky z plastů Plastic Products 444 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY MEDIN, a.s.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový Příloha č. k zadávací dokumentaci čj.: MV-570-/PO-PSM-0 Počet listů:3 TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový. Tyto technické podmínky vymezují požadavky na pořízení čtyř kontejnerů protipovodňových,

Více

Neizolovaná kabelová oka z Cu plechu. Non-insulated terminals ring type. info@elego.cz www.elego.cz

Neizolovaná kabelová oka z Cu plechu. Non-insulated terminals ring type. info@elego.cz www.elego.cz Neizolovaná kaelová oka z Cu plechu Non-insulated terminals ring type Lisovací kaelová oka stáčená z Cu plechu, dle DIN 46234 ring type, DIN 46234 or similar material: Cu-ETP, razed seam, e-plate Sn Průřez

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 Boční

Více

Instalační kabely s Cu jádrem

Instalační kabely s Cu jádrem Instalační kabely s Cu jádrem Installation cables with Cu conductor Standard: VDE 0276 T.603-3G-2 4 3 2 1 Konstrukce: Construction: 1 Měděné jádro Copper conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal 4 Plášť

Více

OCHRANA PROTI PÁDU A EVAKUACE. EX-WORK Jaroměř. Kód výrobku Produkt - popis produktu Velikost Uživatel

OCHRANA PROTI PÁDU A EVAKUACE. EX-WORK Jaroměř. Kód výrobku Produkt - popis produktu Velikost Uživatel SNAHA a.s. CZK Hradecká 597 Platný od 1.01.2014 551 01 Jaroměř, Česká republika Uvedené ceny jsou bez DPH Tel.: +420 491 840 157, fax: +420 491 840 153 E-mail: info@snaha.cz www.upone.cz EX-WORK Jaroměř

Více

Propaline. Propaline

Propaline. Propaline Propaline Propaline 78 OBSAH CONTENT Výrobky řady UNIVERSAL Products UNIVERSAL Výrobky řady LOMEN Products LOMEN Výrobky řady LOMAT Products LOMAT Výrobky řady EUROMAT Products EUROMAT Redukční ventily

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

www.alu-sv.com ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU CARGO RESTRAIN SYSTEMS 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

www.alu-sv.com ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU CARGO RESTRAIN SYSTEMS 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.1 CZ ZAJIŠTĚNÍ NÁKADU 6.1 Oka upevňovací 6.2 išty upevňovací 6.3 Systém zajištění nákladu 6.4 Přeprava invalidních vozíků 6.5 Tyče rozpěrné 6.6 Zábrany mezibočnicové 6.7 Popruhy upevňovací EN 6.1 ashing

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Řetězový pohon pro otevírání a zavírání ven výklopných oken, kyvných oken, světlíků a dovnitř sklopných oken ze dřeva, PVC a hliníku.

Řetězový pohon pro otevírání a zavírání ven výklopných oken, kyvných oken, světlíků a dovnitř sklopných oken ze dřeva, PVC a hliníku. LIWIN Řetězový pohon pro otevírání a zavírání ven výklopných, kyvných, světlíků a dovnitř sklopných ze dřeva, PVC a hliníku. Chain actuator for opening and closing top-hung outward, shed, skylight and

Více

PARACIELO LINEARE. Skleněná stříška Glass canopy

PARACIELO LINEARE. Skleněná stříška Glass canopy PARACIELO LINEARE Skleněná stříška Glass canopy 10 PARACIELO LINEARE PARACIELO LINEARE Nosný profil s příslušenstvím Profile with accessories Sklo VSG/TVG 88.2 nebo 88.4 Glass VSG/TVG 88.2 or 88.4 50 80

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Standard PN-KV-061-00 Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Standard PN-KV-061-00 Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction Instalační kabely Installation cables Standard PN-KV-061-00 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Měděná plná holá jádra Solid plain copper conductors 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal 4 Plášť PVC PVC insulation

Více

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

TRUCK TYRES PNEUMATIKY PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY

TRUCK TYRES PNEUMATIKY PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY TRUCK TYRES PNEUMATIKY PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY mitas-tyres.com Truck tyres / Pneumatiky pro nákladní automobily CT-01 Steering rib tread pattern suitable above all for Multicar vehicles. Vodící pásový

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton N A B Í D K A F I R E M N Í H O O B L E Č E N Í A 3 D P Ř E D M Ě T Ů, k o n c e p t, d e s i g n a l a y o u t ( c ) E L L I P S E, 2 0 1 2 Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 transparentní

Více

ZPĚTNÉ MOTÝLKOVÉ KLAPKY BUTTERFLY SWING CHECK VALVES TYP / TYPE C09.5

ZPĚTNÉ MOTÝLKOVÉ KLAPKY BUTTERFLY SWING CHECK VALVES TYP / TYPE C09.5 Použití Zpětné motýlkové klapky jsou samočinné rychlozávěrné průmyslové armatury zabraňující zpětnému proudění média v potrubí. Používají se tam, kde je nežádoucí zpětné proudění, nejčastěji jako ochrana

Více

VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY EXCHANGEABLE CONSTRUCTION

VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY EXCHANGEABLE CONSTRUCTION 9.1 CZ 9.1 Nosníky výměnné nástavby 9.2 Zámky výměnné nástavby 9.3 Protikusy zámků 9.4 Nohy podpěrné EN 9.1 Frames for exchangeable constructions 9.2 Locks for exchangeable constructions 9.3 Corner fitting

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Platform h a n d b o o k

Platform h a n d b o o k handbook Stolový systém Úvod Stolový systém je otevřená, flexibilní varianta pracoviště. Jedná se o několik pracovních míst v jedné sestavě, v závislosti na počtu jeho uživatelů. Je vhodný pro různé typy

Více

Náhrady kyčelního kloubu hip replacements

Náhrady kyčelního kloubu hip replacements Náhrady kyčelního kloubu hip replacements MEDIN, a.s. IMPLANTÁTY PRO ORTOPEDII IMPLANTS FOR ORTHOPAEDICS 23 Náhrady kyčelního kloubu Medin sférická Medin Spherical 25 27 Medin sférická cementovaná Medin

Více

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Globe valve V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Control valve V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2)

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD

PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD N I V O L A I R Výrobek odpovídá normám EN a je označen značkou CE PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD SPIRÁLA hmotnost 26 kg NIVOLAIR - projekční podklady NIVOLAIR - výměník Spirála: Cu-trubka (žebrovaná)

Více

ROLZ-2. Portable AV/Conference Center. Assembly Instructions

ROLZ-2. Portable AV/Conference Center. Assembly Instructions 1 ROLZ-2 Portable AV/Conference Center Assembly Instructions Rolz-2 Portable AV/Conference Center Part Drawing Description Qty Part Drawing Description Qty Hardware List A 1 ½ Flat Head Screw 2 EA P-1

Více

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka Topdvířka Katalog Hliníková dvířka www.topdvirka.cz HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FRAMES S 2 3 4 PROFILE: M005 5 6 AG0 Z3 PROFILE: M0003 AG S4 2 3 4 PROFILE: M0054 5 6 AG0 Z5 PROFILE: M000 AG0 HLINÍKOVÁ

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: MULTI-MONTI-plus (MMS-plus) 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws

skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws f NÁSTROJE A IMPLANTÁTY PRO TRAUMATOLOGII INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR TRAUMATOLOGY 211 F Skluzné kompresní šrouby Dynamic Hip and Condylar Screws

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více