Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska"

Transkript

1 Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) Svárov Vsetín Zhotovitel: Destinační management Moravsko Slezský, o. p. s. Michálkovická 1810 / Ostrava Slezská Ostrava Ostrava, říjen 2005 Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 1

2 Obsah: 1. Úvod Propagační strategie turistické destinace Valašsko Definování cíle propagační strategie Valašska Výběr příjemců propagačních sdělení - cílové skupiny/trhy Vypracování rozpočtu propagačního mixu Vypracování optimálního propagačního mixu Zpětná vazba Tiskové propagační materiály a prezentace v tiskových médiích Image tiskové propagační materiály Informační tiskové propagační materiály Obecné rady a doporučení (FAQ) Vybrané formy tiskových propagačních materiálů Audiovizuální propagace Obecné rady a doporučení (FAQ) Webová prezentace destinace / e-marketing Obecné rady a doporučení (FAQ) Výstavy a veletrhy a workshopy Obecné rady a doporučení (FAQ) Famtripy, presstripy Obecné rady a doporučení (FAQ) Turistické informační centrum (TIC) Definice turistického informačního centra (TIC) Funkce informačního centra Pozice TIC v cestovním ruchu Právní forma TIC Technické prostředky a vybavení Náplň činnosti TIC Komplexní databanka cestovního ruchu dané oblasti Práce s informacemi Provozní doba TIC Navigace k turistickému informačnímu centru a jeho značení Označení TIC Personál Financování provozu TIC Živnostenské listy Rozpočet TIC Produktové balíčky Metodika tvorby produktových balíčků Základní kroky při vytváření produktových balíčků Charakteristika cílové skupiny klientů Určení ročního období a délky trvání Obsah turistického balíčku Další náležitosti Implementace produktového balíčku a jeho aplikace do praxe Cena Forma prezentace a prodeje produktového balíčku Zpětná vazba Typy produktových balíčků Výhody produktových balíčků Pilotní produktové balíčky Valašska Jak chutná Valašsko (Ochutnejte Valašsko) Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 2

3 Pohodový víkend na valašském venkově Valašskem křížem krážem na kolech (Tour de Valašsko) Valašsko dětem Zasněženým Valašskem na lyžích Lyžování netradičně Pravá valašská zabíjačka Velikonoce po Valašsku Pohádkové (sportovně laděné) Hornolidečsko Za skláři do Karolínky Další témata: Při zpracování tohoto dokumentu Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska, bylo využito následujících materiálů: ABECEDA turistického informačního centra zpracovaného a vydaného Asociací turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR) v říjnu A.T.I.C. Marketing destinace cestovního ruchu, Alžbeta Királ ová, Ekopress Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 3

4 1. Úvod V kontextu se základním cílem projektu, jímž je zpracování standardů propagace cestovního ruchu Valašska, jsou v rámci strategické části řešeny návrhová opatření pro celkem 3 nosné oblasti, přičemž jednotlivá návrhová opatření vycházejí ze zpracované analytické části při respektování požadavků stanovených zadavatelem. Jelikož jakýkoliv proces standardizace ve všech oborech lidské činnosti je skoro vždy spojen s potlačením kreativní složky, což je jistě v propagaci cestovního ruchu jev nežádoucí, zaměřuje se tato strategie především na standardizaci postupů při přípravě a následné realizaci propagačního mixu destinace jakožto součásti jejího marketingového mixu. Snahou tak je standardizovat spíše proces propagace, ve smyslu specifických doporučení směřovaných jednotlivým obcím, mikroregionům resp. Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (v textu dále souhrnně nazývaných sdružení), než standardizovat konkrétních výstupy propagace. Strategie tak formou metodického návodu upozorňuje na to, co je třeba před i v průběhu realizace jednotlivých nástrojů propagačního mixu destinace zvážit, na koho resp. na které cílové skupiny a trhy účelově zaměřit propagační mix a s tím související výběr jednotlivých nástrojů a forem propagačního mixu. Tímto způsobem zpracovaná metodika propagačních standardů nabízí sdružení možný návod pro zajištění fungující destinační politiky turistického subregionu Valašsko. Standardizace samotných propagačních výstupů turistické destinace Valašsko, by měla být ovlivňována především grafickým manuálem přijatým sdružením obcí Mikroregionu Vsetínska, jehož vybrané prvky-standardy, jsou zohledněny i v předkládané strategii. V oblasti standardizace propagačních výstupů mohou vstoupit na scénu i jiné standardy, jako např. grafické manuály, uplatňované u projektů realizovaných s finanční podporou čerpanou ze strukturálních fondů EU resp. z grantových schémat krajů. Hlavními řešenými oblastmi strategické části jsou: Standardy v publikační činnosti respektující především: o cílové skupiny návštěvníků a turistů (současných i potenciálních) o požadavky jednotlivých kategorií obcí a mikroregionů o jednotlivé identifikované formy cestovního ruchu o místní podmínky subregionu Valašsko a jeho potenciál cestovního ruchu, přičemž požadované definice druhů a množství propagačních tiskovin, včetně vymezení jejich základního obsahu pro jednotlivé kategorie obcí a mikroregionů subregionu Valašsko, vychází z v analýze identifikovaných cílových skupin turistů a návštěvníků resp. cílových trhů a dále z identifikovaných forem cestovního ruchu v subregionu Valašsko s aspektem na jednotící prvky identifikovaných forem cestovního ruchu, tak aby navržené formy propagace dosahovaly maximální účelnosti a efektivnosti společně vynaložených finančních prostředků. Doporučené standardy metod a forem propagace pro oblast tj. o veletrhů a výstav CR o famtripů, presstripů, workshopů o tiskových prezentací o mediálních prezentací (TV, rozhlas, CD a DVD) o webových prezentací s nabídkou CR o IC, přičemž požadované definice metod a forem propagace, jako jsou prezentace na výstavách a veletrzích cestovního ruchu (počet a struktura veletrhů), informační centra (základní standardy činnosti), prezentace v celostátních i zahraničních tiskovinách prezentujících možnosti domácího cestovního ruchu (doporučené a ověřené tituly) vhodné pro jednotlivé kategorie obcí a mikroregionů subregionu Valašsko, byly navrženy s ohledem na cílové skupiny turistů a návštěvníků resp. identifikované cílové (zdrojové) trhy. Veškeré doporučené metody a formy propagace uvedené ve strategii vycházejí ze současných trendů rozvoje CR a propagace potenciálu destinací CR. Jedná se tedy jak o postupy, používané k účelné propagaci regionů na Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 4

5 domácích a zahraničních trzích, i o metodická doporučení agentury CzechTourism v oblasti propagačních aktivit. 5 pilotních produktových balíčků respektující místní podmínky nabídky služeb v CR, kdy předkládaná strategie obsahuje návrhy celkem 5-ti pilotních produktových balíčků, včetně metodiky tvorby balíčků a doporučených postupů aplikace pro regionální subjekty podnikající v oblasti služeb cestovního ruchu. Podobně jako u navrhovaných metod a forem propagace však budou i pilotní produktové balíčky nuceny respektovat aktuální podmínky nabídky služeb cestovního ruchu subregionu Valašsko. V případě aplikace navržených produktových balíčků jednotlivými regionálními podnikatelskými subjekty do praxe, budou tyto produktové balíčky zařazeny do sytému destinačního managementu s odpovídající marketingovou podporou zajišťovanou společností Destinačního managementu Moravsko- Slezského o.p.s. Každá z řešených oblastí strategické části je prioritně řešena z několika základních úhlů pohledu: z pohledu cílových skupin návštěvníků o jednotlivé kategorie obcí a mikroregionů subregionu Valašsko o domácí i zahraniční partneři obcí, mikroregionů o domácí a zahraniční touroperátoři o cestovní kanceláře a agentury o turistická informační centra o individuální turisté s cílem přiblížit komplexní nabídku turistických možností a produktů pro stávající a potenciální návštěvníky. o podnikatelské subjekty v cestovním ruchu hoteliéři, provozovatelé turistických atraktivit ad. z pohledu požadavků a očekávání cílových trhů identifikovaných v rámci analytické části, z pohledu resp. v kontextu s individuálními potřebami a potenciálem cestovního ruchu jednotlivých obcí a mikroregionů při společně vyvíjené propagační politice v rámci managementu destinace Valašsko. a v neposlední řadě i z pohledu současných i vývojových trendů CR v Evropě a ve světě 2. Propagační strategie turistické destinace Valašsko Každá destinace cestovního ruchu vystupuje na trhu pod určitou značkou, s určitou filosofií a konkrétní nabídkou turistických produktů a produktových balíčků, které by měly odpovídat jak charakteru destinace, tak její dlouhodobě budované image. Aby se konkrétní nabídka produktů, produktových balíčků a služeb turistické destinace dostala k jednotlivým cílovým skupinám potenciálních turistů a návštěvníků, musí destinace/sdružení dlouhodobě vyvíjet soubor propagačních činností a aktivit nazývaných souhrnně komunikační (propagační) mix, jenž tvoří hlavní část propagační strategie každé turistické destinace. Stávající potenciál cestovního ruchu a turisty a návštěvníky vnímané marketingové rysy turistické destinace Valašsko jsou především turistika, poznávání, kultura, folklor, malebná příroda, zábava, sport, sjezdové a běžecké lyžování a koupání. Z toho vyplývající dominantní produktové řady, na něž by měl být zaměřen i propagační mix Valašska, jsou pěší turistika, poznávací cestovní ruch, folklor, zimní sporty, venkovská a agroturistika, cykloturistika. Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 5

6 Tvorba propagační strategie turistické destinace Definování cíle propagační strategie Valašska Výběr příjemců propagačních sdělení - cílové skupiny/trhy Vypracování rozpočtu propagační kampaně Zpětná vazba Vypracování optimálního propagačního mixu Tiskové propagační materiály a prezentace v tiskových médiích Audiovizuální propagace Webová prezentace destinace Výstavy Veletrhy Workshopy Famtripy Presstripy Turistická Informační Centra (TIC) Public Relations (PR) Vyhodnocení a kontrola Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 6

7 2.1 Definování cíle propagační strategie Valašska Při tvorbě propagační strategie destinace je třeba brát v úvahu především charakter příjemců tj. cílových skupin, na které bude propagační kampaň zaměřena. S tímto aspektem je třeba definovat i cíle, jenž chce destinace resp. sdružení aktivizací propagačního mixu dosáhnout. Cíle je nutné definovat i s ohledem na průběžné vyhodnocování a kontrolu plnění přijaté propagační strategie. Sdružení, potažmo i jednotlivé obce musí vědět, za jakým účelem vytváří propagační mix, co od jeho aktivizace očekávají, co musí udělat a jaké komponenty využít, aby bylo dosaženo cíle. Takovýmto cílem může být například atrahování (přitažení) potenciálních návštěvníků do destinace, vytvoření, posílení, resp. změna image destinace, poskytnutí informace o destinaci apod. Definování cílů propagačního mixu Valašska Oslovení a atrahování potenciálních domácích a zahraničních návštěvníků k návštěvě, pobytu (dovolené) na Valašsku Využití sounáležitosti s již existující a vnímanou značkou turistického regionu Severní Morava a Slezsko a turistické oblasti Beskydy a Valašsko a vytvoření předpokladů pro pozitivní vnímání nové marketingové značky Valašsko potažmo související nabídky turistických a produktových balíčků nově generovaných a propagovaných pod touto značkou viz. grafický manuál loga Valašska. Posílení image Valašska, jakožto turistické destinace jenž svým návštěvníkům a turistům nabízí nezaměnitelnou nabídku: o o o o Folklóru, zvyků, tradic a původních řemesel venkovského regionu Radegastovy Beskydy Valašské království Valašské muzeum v přírodě Architektury a historie Pustevny Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Valašské gastronomie slivovice frgály pivo Radegast valašské speciality Sportu a aktivní dovolené Pěší turistika v Beskydách Cykloturistika v Beskydách Hipoturistika a jezdectví Vodní turismus Golf Beskydské golfové trio (Čeladná, Rožnov, Třinec Těšínské Slezsko) Golf pro začátečníky - golfové hřiště hotelu Horal Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 7

8 Zimní sporty Horní Bečva Javorníky Kohútka Pustevny Velké Karlovice Razula, Machůzky, Podťaté Vranča Nový Hrozenkov Vsacký cáb Vsetín 2.2 Výběr příjemců propagačních sdělení - cílové skupiny/trhy Cílové skupiny dle statutu: o rodiny s dětmi, o senioři, o školní skupiny, Cílové skupiny dle motivace o zájemci o poznávání o golfová klientela, o firemní akce, o aktivní a rekreační sportovci, pěší turisté cykloturisté, lyžaři Cílové skupiny dle zemí: o ČR - tuzemská klientela o Polsko o Rusko o Pobaltské země o Holandsko o Německo o Slovensko o Maďarsko V kontextu výše definovaných cílů propagačního mixu Valašska je možné navrhnout nosné slogany které budou využitelné při oslovování vybraných cílových skupin. Níže uvedené návrhy sloganů vzešly z jednání pracovních skupin turistické oblasti Beskydy a Valašsko fungující v rámci systému destinačního managementu turistického regionu Severní Morava a Slezsko: U nás bez hamburgerů (pro DCR) Malebná příroda Beskyd a místní folklór resp. Malebná příroda Beskyd a folklór Valašska Beskydy ráj aktivního odpočinku apod. 2.3 Vypracování rozpočtu propagačního mixu Vypracování rozpočtu na aktivizaci propagačního mixu je z hlediska úspěšnosti propagační strategie jeden ze základních kroků. Sdružení může k vypracování rozpočtu přistupovat různě. Jednou z možností je tvorba rozpočtu na základě očekávaných výsledků, přičemž nevýhodou této metody je, že nebere v úvahu vliv propagačního mixu na zvyšování návštěvnosti. Nejvýhodnější metoda, kterou může sdružení při vypracování rozpočtu využít, je metoda, která vychází z cílů destinace. Po definování cílů a určení rozpočtu na propagaci může sdružení vytvořit optimální propagační mix. Efektivnost propagační strategie destinace je možné vyhodnotit jen v případě, že byly cíle propagace jasně definovány, je možné porovnat očekávané výsledky (např. nárůst počtu turistů z daného Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 8

9 cílového trhu na než byla propagace zaměřena) s dosaženými a je možné využít výsledky výzkumu efektivnosti při budoucích strategických rozhodnutích. V zájmu dosažení efektivnosti a reálnosti propagační strategie destinace je třeba propagaci systematicky koordinovat. Pouze plánovaný a koordinovaný postup při výběru jednotlivých druhů a forem propagačních nástrojů přinese očekávaný užitek bez zbytečně vynaložených finančních prostředků. Je třeba vybírat i vhodná témata pro jednotlivé použité propagační nástroje, tak aby byla věrohodná, jasná a v souladu s propagovaným charakterem a strategií Valašska. V opačném případě hrozí, že nespokojenost návštěvníků, jejichž představa o možnostech CR v dané destinaci a očekávání spojená s jejich pobytem či návštěvou byla v rozporu s propagovanou nabídkou, přinese destinaci více ztrát než zisku a poškodí i její image na trhu cestovního ruchu. 2.4 Vypracování optimálního propagačního mixu Nositelem komunikačního sdělení v rámci realizované propagační kampaně destinace je komunikační médium. Klíčovým úkolem tak je vybrat správné médium, pomocí kterého bude možné dosáhnout maximálního efektu. Před tím než však sdružení začne vybírat nejvhodnější médium pro jeho propagační sdělení, měl by si odpovědět především následující otázky:? k čemu má dané propagační sdělení (tiskovina, DVD, katalog, leták, prezentace ne veletrhu apod.) sloužit, tj. jaký má splnit účel, a co očekáváme, že se následně bude dít: - má propagační sdělení teprve potenciální turisty a návštěvníky destinace přilákat, navnadit, motivovat k návštěvě? - nebo je určené pro turisty a návštěvníky jenž se pro pobyt v destinaci již rozhodli a má je tedy pouze informovat o konkrétních možnostech v destinaci? - na základě propagačního sdělení si má turista dále zjišťovat detailnější informace o destinaci, nebo si již objednat konkrétní služby, turistický produktový balíček u CK apod.? - má se jednat o plošné sdělení ( u nás je krásně ) nebo sdělení cílené pro konkrétní segment turistů - rodiny s dětmi ( ideální nabídka pro rodiny s dětmi ), senioři ( bezpečné a vhodné pro seniory ), školní výlety ( ideální pro organizované skupiny dětí ) apod. - má zvýšit počet přijíždějících turistů do destinace nebo je pouze informovat o nových možnostech? - apod..? komu je propagační sdělení určené Prioritně by se mělo vždy jednat o cílové trhy resp. cílové skupiny turistů a návštěvníků identifikovaných v analýze. Z odpovědi na tuto otázku vyplynou i požadavky na jednotlivé jazykové mutace. - má propagační sdělení oslovit domácí a/nebo zahraniční turisty a návštěvníky? - má sdělení oslovit vybrané skupiny jako rodiny s dětmi, organizované skupiny, mladé páry či seniory apod.? - je sdělení a charakter nabízených služeb/aktivit/atraktivit určen pro domácí cílové skupiny v regionu a jeho nejbližším okolí nebo naopak je snahou oslovit turisty ve vzdálenějších oblastech ČR? - je propagační sdělení určené pro prezentaci a jednání na veletrzích a workshopech? - apod.? jak bude probíhat distribuce propagačního sdělení - jakým způsobem (distribuční kanály) se propagační sdělení dostane k jednotlivým cílovým skupinám? poštou, prostřednictvím IC, em, prostřednictvím veletrhů a výstav CR, CK apod. Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 9

10 - uživatel tj. turista a návštěvník se k propagačnímu sdělení dostane až v místě spotřeby tj. až po příjezdu do samotné destinace? v tomto okamžiku již plní především informační charakter, - nebo se má jednat naopak o široce dostupné propagační sdělení kdekoliv v ČR - na letištích, nádražích ČD, IC, případně v zahraničí zahraniční zastoupení ČR, ambasády, kulturní centra?- má tedy teprve motivovat k návštěvě destinace, - má být propagační sdělení volně dostupné tj. bezplatné nebo bude prodáváno za úplatu? - má být pro distribuci určena strategie intenzivní distribuce (typické pro levné informační materiály, které by turistům a návštěvníkům měly být dostupné obrazně na každém kroku), nebo naopak by mělo jít o selektivní (výběrovou) distribuci nebo dokonce o výhradní distribuci přes jedno místo (bod) v regionu a půjde tedy spíše o materiál dražší, schopný plnit i funkci jakéhosi suvenýru a často materiál placený, - jaká bude časová využitelnost propagačního sdělení např. image prospekt je víceletý tj. nemění se zde tak často přenášené informace, nebo naopak např. materiál s nabídkou služeb skiareálů a skibusů pro danou zimní sezónu (SkiInfo Beskydy) má použitelnost pouhé 3-4 měsíce v dané sezóně. Kombinace resp. vyhodnocení všech aspektů předchozích otázek tak může sdružení výrazně napomoci při zvolení vhodné formy propagačního nástroje, definování rozsahu / frekvence uveřejňování propagačního sdělení, u tiskových propagačních materiálů množství a určení cílových skupin resp. cílových trhů, kterým má být propagační sdělení určeno. Následující kapitola detailněji rozebírá charakteristiku a použití jednotlivých nástrojů a forem propagačního mixu destinace: Tiskové propagační materiály a prezentace v tiskových médiích Audiovizuální propagace Webová prezentace destinace Výstavy, veletrhy a workshopy Famtripy a presstripy Turistická Informační Centra (TIC) Public Relations (PR) Každý z uvedených propagačních nástrojů je rozebrán z několika úhlů pohledů, jsou specifikovány slabé a silné stránky, základní pravidla a charakter použití. 2.5 Zpětná vazba Z pohledu efektivního zajištění dlouhodobě fungujícího propagačního mixu destinace, je třeba, aby sdružení mělo k dispozici zpětnou vazbu. Jinými slovy, aby fungoval proces průběžného vyhodnocování použití jednotlivých nástrojů propagačního mixu destinace a především potom vyhodnocení jejich bezprostředního dopadu např. v podobě zvýšeného počtu příjezdů turistů a návštěvníků do destinace, zvýšeného zájmu o informace na TIC apod. Samotné vyhodnocování je třeba realizovat v kontextu s původním zaměřením propagačního sdělení na jednotlivé cílové skupiny. Na základě takto fungující zpětné vazby, je sdružení následně schopné průběžně optimalizovat jak použití jednotlivých propagačních nástrojů, tak i průběh celé propagační kampaně. 2.6 Tiskové propagační materiály a prezentace v tiskových médiích Každý tiskový materiál má svůj základní charakter resp. poslání v kontextu s účelem za nímž je realizován, rozdělitelných do dvou základních skupin: Image tiskové propagační materiály Informační tiskové propagační materiály Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 10

11 Image tiskové propagační materiály Materiál s charakterem image materiálu ve své základní podstatě motivuje potenciální, doposud nerozhodnuté turisty k pobytu v propagované destinaci. Materiál tak slouží k prvotnímu oslovení a přesvědčení potenciálních turistů/návštěvníků ke zvolení pobytu v konkrétní turistické destinaci, bez hlubšího záměru poskytnout detailnější informace o jednotlivých službách CR v dané destinaci. Materiál s charakterem image materiálu by zároveň měl v potenciálním turistovi/ návštěvníkovi vzbudit zájem pro získání dalších detailnějších informací (tiskoviny, www, mapy ad.) o dané destinaci, místní nabídce služeb, možností turistického vyžití apod. Image materiál založený především na špičkové kvalitě fotografií, kvalitním grafickém pojetí i celkovém technickém pokud možno nápaditém, kreativním (odlišení od jiných destinací) zpracování. Do kategorie image materiálů můžeme částečně zahrnout i materiály typu pohlednice, skládačky a leporela s tím, že jejich hlavním účelem není turistu bezprostředně motivovat k výběru pobytu v dané destinaci (mohou však motivovat k návštěvě místních pamětihodností, atraktivit apod.), ale mají spíše charakter suvenýru či pěkné vzpomínky na destinaci (viz. níže). Image publikace obce, města Specifickou podobu image materiálů tvoří účelově vydávané publikace obce, města, sdružení v souvislosti s výročím obce či města. Image materiál mající podobu a charakter almanachu má význam resp. přínos především pro místní obyvatele, případně pro původní obyvatele, jenž navštívili obec, město v souvislosti s jeho výročím, případně pro úzkou skupinu sběratelů a/nebo odborníků (na přírodu, folklór, historii atd.). Z pohledu využití v oblasti podpory příjezdového CR do destinace má tento druh propagačního materiálu zcela minimální dopad. Suvenýr (leporela, pohlednice, plakáty, samolepky apod.) Pohlednice, leporela, plakáty, samolepky atd. představují tiskové propagační materiály jejichž účel nespočívá v motivaci či informování turisty o možnostech pobytu v destinaci, ale hlavním posláním propagačních materiálů tohoto typu je zprostředkovat turistovi pozitivní vzpomínku, památku na návštěvu v destinaci-suvenýr nebo pozdravit své příbuzné a známé zasláním pohlednice z pobytu v destinaci Informační tiskové propagační materiály Materiály informačně-propagačního charakteru prezentují již zcela konkrétní, adresně zaměřenou nabídku služeb CR (ubytovací, stravovací služby), turistických atraktivit (muzea, ZOO, skanzeny, aquaparky apod.), regionálních specifik (místní gastronomické speciality, kroje, apod.) v souladu s cílovými skupinami na něž je materiál zaměřen. Prioritně tak turistu jenž se pro svůj pobyt v dané destinaci rozhodl, např. na základě image a propagačních materiálů, informují o jednotlivých možnostech pobytu a nabídce služeb CR v destinaci. Přesto, že tyto materiály propagují již konkrétní nabídku atraktivit, služeb a zážitků jenž mohou turisté při pobytu v destinaci zažít, nepodávají turistovi detailní informace. Např. cykloturisté se tak z cykloturisticky zaměřeného propagačního dozví o jednotlivých atraktivitách na schématicky zakreslené cyklotrase v materiálu, nicméně pro samotný cyklotrekový výlet je nutné si zakoupit cykloturistickou mapu v detailnějším měřítku (1:50 000), v jednotlivých atraktivitách potom leporela,informační skládačky apod. Informace jsou tak ve srovnání s image materiály již daleko více konkrétnější s převažující mírou textové informace nad grafikou. Hlavním účelem je turistu především informovat o konkrétních možnostech a nabídce služeb v destinaci. Informačně vzdělávací Specifickou skupinu propagačních materiálů tvoří materiály informačně vzdělávacího charakteru, jejichž hlavní přínos je turisty nejenom informovat, ale populární formou vzdělávat. Materiály tohoto typu tak nachází široké uplatnění především pro organizované skupiny-školní výlety. Často se jedná o materiály vydávané účelově, mající vazbu na dané naučné téma např. materiál vydaný k naučné stezce, materiál k životě šlechtického rodu Habsburků apod. Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 11

12 Přesné určení cílových skupin příjemců a velikost cílových trhů na něž má být propagační kampaň destinace resp. jednotlivé vydávané tiskové propagační materiály zaměřeny, ovlivňuje celou řadu významných faktorů, které musí Sdružení před samotnou realizací propagační kampaně bedlivě zvážit. Přesné určení cílových skupin příjemců a velikost cílových trhů tak ovlivňuje především: formu propagačního materiálu tj. prospekt, skládačka, katalog, leták, inzerát apod. technické provedení/ kvalita vydávaného propagačního materiálu od použití kvalitních, vysoce gramážových papírů s povrchovou úpravou až po papíry z nízkou gramáží a bez povrchových úprav (viz. nabídkové letáky obchodních řetězců). minimální náklad výtisků propagačních materiálů potřebu realizace materiálu v jednotlivých jazykových mutacích způsoby distribuce Obecné rady a doporučení (FAQ) Jednotlivé jazykové mutace vyznačit na titulní straně vlaječkami jednotlivých národností / států, čímž je zajištěna prvotní orientace klienta. Na všech propagačních materiálech podle zamýšleného pokrytí a cílových skupin vždy uvádět logo destinace Valašska (viz. grafický manuál loga Valašska), pokud se jedná o materiály určené pro místní klientelu a návštěvníky z blízkého okolí, logo turistického regionu Severní Morava a Slezsko pokud se jedná o materiály určené plošně pro celý český trh a dále logo Czech Republic, zejména u materiálu určených pro zahraniční klientelu, Používat vždy kvalitní barevné / černobílé fotografie. S ohledem na charakter a účel propagačního materiálu volit vhodné kompozice fotografií, pokud možno vždy zachycují požadovanou atmosféru a postavené na lidech (cestovní ruchu je pro lidi!). Fotografie dynamické, vyjadřující radost, pohodu z pobytu v dané destinace resp. image tak, jak se daná destinace profiluje vůči identifikovaným cílovým skupinám turistů a návštěvníků a využívat tedy hlavních produktů (symbolů) dané destinace (např. slivovice Silné přivítání na Valašsku, fotografie spokojeného, usměvavého klienta jak od místních, v krojích oblečených hostitelů dostává na uvítanou štamprli slivovice). Dodržovat obecná pravidla/doporučení platná pro jednotlivé druhy/formy tiskových propagačních materiálů (využívat k tomu konzultací se specializovanými pracovišti jak na reklamní problematiku reklamní agentury, tak na problematiku cestovního ruchu, např. DMMS, o.p.s., Valašské království s.r.o. atd.). Pokud možno vždy zajistit participaci na bázi partnerství více regionálních subjektů při přípravě i samotné realizaci tiskového propagačního materiálu za širší zájmové území dané destinace. Vždy je nutno zvažovat finanční náročnost materiálu a jeho pozitivní dopad, tj. příjezd návštěvníka/ turisty do regionu. Je tedy návštěvník / turista s pomocí témat(u) / produktu(ů) CR, obsažených v daném materiálu schopen a ochoten strávit v regionu několik hodin, jeden den, dva nebo více dnů a tím zde utratit za doprovodné služby odpovídající finanční částky. Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 12

13 Při realizaci propagačních materiálů a dle jejich charakteru se snažit o využití vhodných finančních nástrojů, jako např. spolufinancování více partnery, spolufinancování z finančních prostředků EU a dalších dotačních titulů atd. Zvolit nejvhodnější formu propagačního materiálu zda se má jednat o: obecný image materiál, který bude distribuován zdarma s prioritním účelem nalákat potenciálního domácího / zahraničního turistu k příjezdu do destinace materiál informačního charakteru, který bude distribuován zdarma, prostřednictvím? s prioritním účelem informovat turistu jenž již přijel do destinace o možnostech strávení pobytu v destinaci, mapa se zákresy jednotlivých atraktivit apod. prodejní materiál typu cyklomapa Shocart v M1: , pohlednice, leporelo apod. Klíčovým momentem je zajištění distribuce již realizovaného propagačního materiálu vzhledem k identifikovaným cílovým skupinám uživatelů. Častým problémem však bývá, že materiály jenž jsou prioritně určeny k nalákání turistů do destinace zůstávají pouze v dané destinaci tj. není zajištěna jejich správná distribuce na požadované cílové trhy. Je třeba dbát na aktuálnost u již realizovaných propagačních materiálů tj. není možné distribuovat materiály u nichž je valná část informací neaktuální. Důležitá je taktéž tzv. morální životnost propagačního materiálu související se světovými/evropskými trendy a požadavky na informace v oblasti CR resp. požadavky na formu a grafické zpracování propagačních materiálů Vybrané formy tiskových propagačních materiálů Leták Obvykle jsou využívány na podporu speciálních akcí. Mají za úkol vzbudit pozornost, vyvolat zájem, připomenout nebo upozornit na akci tam, kde krátkost času neumožňuje využít jiné prostředky. Text i grafická úprava letáku je co nejjednodušší, titulek výrazný, protože jestli nezaujme příjemce na první pohled, obvykle končí v koši. Důležitou součástí letáku jsou kontaktní údaje na destinaci resp. subjekt jenž leták vydává. Leták může být vydáván a distribuován samostatně, nebo může být vkládán do denního tisku, nejčastěji buď jako součást regionální přílohy některého z celorepublikově vydávaných deníků (MF Dnes, Právo, Lidové noviny apod.) nebo jako součást regionálních deníků. Prospekt Podává vyčerpávající informace o destinaci a vede k rozhodnutí. Text prospektu je věcný, informativní, pravdivý, aktuální. Na kvalitu zpracování a design prospektu destinace je třeba klást velký důraz. Prospekt musí být zpracován v jednotlivých jazykových mutacích v kontextu s identifikovanými cílovými trhy resp. cílovými skupinami návštěvníků a turistů. Standardní obsah prospektu : Logo destinace Fotografie charakteristické pro destinaci Mapu destinace s popisem a příjezdovými trasami do ČR a do destinace Základní charakteristiku a fakta o destinaci Popis poskytovaných služeb Seznam atrakcí a zajímavostí Informace o dopravní dostupnosti destinace Informace o dopravě v destinaci Důležitá telefonní a faxová čísla, ové adresy Odkaz na webovou stránku Další důležité údaje. Katalog destinace Podává stručné informace o nabídce destinace tak, aby se potenciální návštěvník mohl lehce orientovat a měl usnadněný výběr. Textová část katalogu obsahuje základní informace a popis destinace, grafická část fotografie. Vzhledem k charakteru produktu je kladen vysoký důraz na Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 13

14 kvalitu fotografií, a to jak na kvalitu technickou (min. 300 DPI), tak na kvalitu obsahovou (motivační fotografie, zaměřené na požadavky vybraných cílových skupin). Jazykové mutace se opět řídí pravidlem identifikovaných cílových trhů resp. cílových skupin návštěvníků a turistů. Součástí katalogů může být i objednávkový formulář, odkaz na webové stránky destinace, telefonický, faxový a ový kontakt, adresa. Katalogy jsou obvykle distribuovány prostřednictvím direct mailu stávajícím resp. potenciálním návštěvníkům, resp. tzv. ovlivňovatelům trhu (cestovní kanceláře, personální útvary velkých podniků, zahraniční zastoupení ČR/CzT atd.), kdy nezbytnou součástí je osobní dopis, kdy se příjemce direct mailu oslovuje jménem (Vážený pane Nováku ). Cílem katalogů distribuovaných prostřednictvím direct mailu je jednotlivě oslovit co největší počet pokud možno co nejpřesněji definovaných členů vybrané cílové skupiny. Dalším neméně významným distribučním kanálem katalogů jsou výstavy a veletrhy CR, jichž se destinace resp. sdružení účastní a kdy si potenciální zájemce o destinaci má možnost vzít katalog na prezentačním stánku dané destinace navíc je zde možnost osobního kontaktu a diskuse s představitelem/zástupcem destinace. Kalendář (nástěnný, stolní, plošný plánovací, diář apod.) Vzhledem k faktu, že ho majitel bude používat po celý rok, měl by mít atraktivní námět. Použity mohou být barevné či černobílé fotografie, text by se měl omezit na název slogan destinace. Nesmí chybět logo. Principielně jde tedy rovněž o image materiál s pouze základními informacemi (např. www stránky). Inzerát Inzerát má obvykle čtyři části, a to Titulek (headline) vyjadřuje hlavní příslib (např. slunce, sportovní nebo kulturní vyžití, ale i přijatelnou cenu apod.), a proto by neměl obsahovat zápor, aby si návštěvník, turista destinaci nespojoval s něčím negativním. V titulku je obvykle uveden název značky (např. název destinace-valašsko), měl by budit zvědavost, být jasný a lehce srozumitelný. Text (copy) obsahuje fakta, neměl by obsahovat fráze, je věcný a psaný řečí cílového segmentu. Závěr (claim) je poslední informací, kterou si příjemce komunikačního sdělení přečtě. Obvykle mu zůstane nejdéle v paměti, a proto zpravidla obsahuje určitou výzvu, apel. Často je v závěru inzerátu uváděn slogan destinace. Vizuál obrázek opticky vyjadřuje stejný příslib jako titulek nebo sním alespoň koresponduje. Použití fotografie je vždy lepší než použití ilustrace, a při výběru mezi barevným a černobílým provedením je preferována barevná verze. V cestovním ruchu bývá často součástí inzerátu kupón. Kupón umožňuje přímý kontakt s návštěvníkem destinace a pomáhá tak zpětně získat nejen informace o příjemci tj. o přijíždějícím turistovi/ návštěvníkovi destinace, ale i jeho názory a postřehy. Může obsahovat anketní otázku, objednávkový formulář, poukázku na dárek, poukázku na cenovou slevu, gratis službu, případně může jít o soutěžní kupón. Inzerát rozčleněný na několik na sebe navazujících částí tvoří inzertní seriál. Při inzertním seriálu je třeba dbát na to, aby příjemce komunikačního sdělení pochopil návaznost jednotlivých inzerátů. Měly by být uveřejňovány v jednom médiu měly by mít stejnou velikost a design. Úspěšnost inzerátu ovlivňuje především výběr média, způsob propojení s jinými reklamními prostředky destinace, frekvence opakování, celkový design, srozumitelnost komunikačního sdělení apod. Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 14

15 Zasílání pravidelných zpráv médiím, tiskové zprávy Zasílání zpráv médiím probíhá především podle plánu akcí např. zahájení provozu skibusů nebo cyklobusů v začínající zimní /letní sezóně, vydání nových propagačních materiálů, organizování různých aktivit apod. Pravidelným zasíláním zpráv, komunikací s jednotlivými médií, s ČTK apod., dochází tímto k dlouhodobému vytváření vazeb a komunikačních kanálů mezi médii resp. jednotlivými novináři, publicisty píšících o destinaci a sdružením koordinující CR v destinaci. Při přípravě zprávy pro tisk (tiskové zprávy) je třeba klást důraz především na první odstavec, který by měl dát odpověď na otázky: Co? Kde? Proč? Kdo? Kdy? Tisková zpráva musí obsahovat kontakt na oznamovatele jména, telefonní čísla, . V záhlaví by měl být krátký a výstižný název. Jasný a jednoznačný slovosled, text bez nadsázek, max. 1 strana A4 Tisková zpráva může být pro podtržení textu doplněna fotografií (-fiemi) s popisem, v dostatečně vysoké kvalitě a měla by vždy zachycovat lidi při akci a vyznít spontánně. Většina propagačních nástrojů může mít i virtuální tj. elektronickou podobou ať již ve formě webových prezentací, DVD nosičů, MMS tapet na mobilní telefony, informačních kiosků apod. Noviny vydávané sdružením cestovního ruchu jsou obvykle nevýdělečná periodika vydávaná za účelem vytvoření nebo udržení kontaktů s místními obyvateli, návštěvníky a veřejností. Noviny pro vnitřní použití se vydávají v zájmu zabezpečení komunikace se zaměstnanci a obyvateli destinace. Obvykle mají novinový formát, aby byly podobné novinám, na které jsou čtenáři zvyklí. Zpravidla je lehké je reprodukovat a také relativně málo nákladné. Při rozhodování, zda noviny vydávat, musí sdružení přijmout rozhodnutí ohledně distribuce, ceny či případných reklam zařízení cestovního ruchu apod. Hlavním cílem novin pro vnější použití magazínu destinace je vytvořit kontakt se skupinami nebo jednotlivci mimo destinaci za účelem zlepšení pověsti, podněcování různých typů spolupráce a zvýšení zisku. Jejich styl musí být jiný než styl novin pro vnitřní použití tj. musí být použit kvalitní tisk a papír, barevné fotografie. Obvykle mají formu magazínu a jejich distribuce probíhá poštou zdarma. 2.7 Audiovizuální propagace Audiovizuální propagace patří mezi nejúčinnější formy komunikace. Jedná se především o televizi, uzavřené televizní okruhy místní kabelové televize, kino a rozhlas. Specifickou formou audiovizuální propagace jsou potom propagační prezentace na CD, DVD případně dnes již však zastaralých VHS mediích Obecné rady a doporučení (FAQ) Při výběru a následném schvalování námětu, scénáře a následně hotového spotu se sdružení musí zaměřit na to: zda je ze spotu vidět a slyšet strategie destinace zda spot ukazuje charakter destinace a její atmosféru zda spot ukazuje nejhezčí části a detaily destinace Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 15

16 zda je spot jasný a lehce srozumitelný aby délka trvání byla cca 30 sekund aby byl vizuální vjem prioritní a nepřevažovala slova Zvuková propagace realizovaná především prostřednictvím rozhlasu postrádá vizuální stránku, a proto by měl být velký důraz kladen na jasnost a srozumitelnost textu. Výhodou rozhlasového spotu je jeho flexibilita a relativně nízké náklady například oproti televizi. Nevýhodou je, že může zprostředkovat pouze audio sdělení. 2.8 Webová prezentace destinace / e-marketing Internet patří k nejrychleji se rozvíjejícím komunikačním nástrojům dneška a přináší zásadní změny do klasické komunikace mezi destinací, jejími návštěvníky, obchodními partnery, veřejností apod. Webové prezentace prostřednictvím jednotlivých internetových stránek (www) umožňuje zveřejnit na internetu informace o destinaci, dává možnost objednat pobyty nebo služby a prostřednictvím elektronické pošty ( u) umožňuje rychlou a efektivní zpětnou vazbu a výměnu informaci mezi destinací a trhem. Webové prezentace tvoří nedílnou součást marketingu destinace. Na internetu se prezentují destinace, informační kanceláře CR, samostatné hotely, hotelové řetězce působící v destinaci apod. Potenciální návštěvník může navštívit vybranou webovou stránku, vyplnit formulář a získat informace, případně si rezervovat pobyt v příslušné destinaci. Prezentace na internetu přináší výhody pro obě strany tj. subjekty nabízející své služby CR na jedné straně a potenciální, poptávající klient na straně druhé, je však důležité, aby potenciální návštěvník dostal informace okamžitě a v požadované jazykové mutaci. Výhody prezentace na internetu: dostupnost 365 dnů v roce nízké náklady (především ve srovnání s tiskovými propagačními materiály) možnost barevné prezentace s využitím 3D technologií možnost přenosu audio a video záznamu interaktivnost prostředí možnost segmentace návštěvníků uživatelské profily možnost sledování a vyhodnocování návštěvnosti webových stránek (využitelnost i při přípravě tiskových propagačních materiálů) možnost získání zpětné vazby od návštěvníků webových stránek možnost obsáhnout jinak nedosažitelné trhy Sdružení může možnosti, které internet nabízí, využít ve všech oblastech marketingu, především potom: Poskytování informací Podporu prodeje Zasílání direct mailů Komunikaci s návštěvníky Public relations Publicitu Komunikaci s dodavateli resp.s regionálními partnery Pro interní účely (výzkum návštěvnosti, cílových skupin; školení zaměstnanců; organizaci diskusních fór s odborníky; komunikaci se zaměstnanci apod.) Webové stránky destinace musí být atraktivní, aktuální a musí mít zajímavý obsah, aby přilákaly návštěvníky. Využívání možností počítačové grafiky, 3D zobrazovacích počítačových technologií, přenosu zvuku i obrazu umožňuje destinaci začlenit do své webové prezentace videosekvence. Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 16

17 Při tvorbě webových stránek destinace by si sdružení mělo zodpovědět následují otázky:? - Za jakým účelem chce sdružení destinaci prezentovat na internetu? - Budou stránky destinace vypadat jako elektronická brožura, nebo budou sloužit ke komunikaci se stávajícími i potenciálními návštěvníky, regionálními partnery ad.? - Bude sdružení prostřednictvím webových stránek poskytovat informace o destinaci, prodávat nebo umožňovat rezervaci? - Chce sdružení získat nové trhy a zvýšit prodej? - Proč by měl chtít někdo navštívit webové stránky právě této destinace? - Co zajímavého o destinaci je možné na webových stránkách prezentovat? - Jak návštěvník stránky nalezne? - Proč se bude chtít návštěvník na webové stránky destinace znovu vrátit? motivační faktory? - Proč by měl chtít na stránkách destinace inzerovat subjekt své služby? Tvorba webových stránek se musí stát integrální součástí marketingového plánu destinace a ve většině případů by měla být ponechána odborníkům na design a programovou strukturu stránek. Obsah webových stránek je velmi důležitý a jeho obnovování je značně náročné i proto, že uživatelé internetu nemají rádi statické stránky. Na druhou stranu obsah webových stránek úzce souvisí resp. je často limitován technickými možnostmi internetového připojení uživatele. Je vhodné tedy odlišit image část stránek (fotografie, spoty atd.) a informační část (např. kalendář akcí). Webová stránka určená veřejnosti tj. všem potenciálním turistům a návštěvníkům destinace by měla obsahovat: Základní informace o destinaci, kontaktní adresu informační kanceláře cestovního ruchu, telefonní a faxová čísla, interaktivní ovou adresu Informace o ubytovacích, hostinských a doplňkových službách s fotografiemi či videosekvencemi Noviny nebo magazín destinace v digitální podobě Aktuální informace i plánovaných akcích Přehled článků o destinaci v tisku Informace o oceněních, kterých se destinaci a firmám resp. regionálním partnerům spojených s cestovním ruchem a jejich zaměstnanců v destinaci dostalo Soutěžní otázky Zajímavé příběhy z dění v destinaci Aktuální ceník různých služeb Objednávkový formulář na ubytovací služby Reklamní bannery regionálních partnerů Obecné rady a doporučení (FAQ) Dle současných trendů v oblasti webových stránek jsou doporučovány tzv. uživatelské profily, kdy se uživatel webových stránek rychle a snadno dostává k relevantním informacím dle zvoleného uživatelského profilu. Zásadní chybou, je když sdružení webové stránky destinace pravidelně neaktualizuje, což ve svém důsledku může vést až k postupnému vytváření negativního obrazu, image o dané destinaci. Webové stránky destinace musí být vybaveny plnohodnotnými jazykovými mutacemi a dále jsou doporučovány interaktivní (on-line) prolinky na nejvýznamnější turistické atraktivity a subjekty cestovního ruchu včetně přímého prolinku na TIC a prolinku na internetové stránky jakožto oficiálního boardu turistického regionu Severní Morava a Slezsko. Je vhodné, když jsou na internetových stránkách destinace vedle základních informací o možnostech a nabídce jednotlivých služeb CR v destinaci, prezentovány taktéž konkrétní turistické produkty a produktové balíčky CR, případně je uveden interaktivní on-line odkaz na kde je v rámci turistické oblasti Beskydy a Valašsko prezentována komplexní nabídka produktů a produktových balíčků za tuto oblast. Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 17

18 2.9 Výstavy a veletrhy a workshopy Obecným předmětem veletrhů a výstav je široká škála událostí připravených tak,aby se na nich sešli ti, kteří si přejí diskutovat a věcech společného zájmu a budovat tak vzájemně dobré vztahy. Před samotnou účastí na veletrhu či výstavě si sdružení cestovního ruchu resp. všechny subjekty, jenž se chtějí na výstavě/veletrhu prezentovat musí zjistit jejich skutečný obsah (některé výstavy/veletrhy CR jsou zaměřeny pouze pro touroperátory např. MADI, sekce Go v rámci veletrhu Regiontour a Go v Brně je výhradně zaměřena na touroperátory a CA, naopak sekce Regionotur je zaměřena na prezentaci domácích regionů a turistických oblastí,podobně i menší regionální výstavy jsou často zaměřeny výhradně na koncové spotřebitele např. výstava Dovolená a Regin v Ostravě, regionální výstavy CR v Olomouci či Hradci Králové. Významné je také zjištění proporciálního složení návštěvníků tj. jejich segmentace. Jelikož finanční prostředky na zajištění výstavní / veletržní expozice představují vždy nemalé finanční prostředky mělo by si sdružení odpovědět především následující otázky:? - potřebuje se destinace prezentovat na domácím/zahraničním veletrhu / výstavě? - v případě, že ano tak na kterých? (viz. přehled) - které cílové destinace a cílové skupiny/segmenty předpokládá sdružení v rámci účasti na veletrhu oslovit? - čím se na výstavě/veletrhu bude destinace prezentovat? - má sdružení dostatečné zásoby propagačních/prezentačních materiálů v potřebných jazykových mutacích? - má dostatečné množství a kvalifikovaného personálu pro zajištění výstavní expozice? - má sdružení za destinaci zpracovány a v praxi ověřené konkrétní turistické produkty a produktové balíčky, jenž bude chtít prezentovat na veletrhu? - v případě konkrétního zájmu klienta o produktový balíček, bude sdružení schopno na místě zprostředkovat (prostřednictvím místní CK) prodej? - bude sdružení na veletrhu prezentovat nabídku destinace samostatně, nebo se bude aktivně podílet/účastnit s regionálními partnery, nebo jen využije např. prospektový servis partnerů (CzT, DMMS atd.)? - bude sdružení využívat společné expozice zlínského případně moravskoslezského kraje, případně expozice na zahraničních výstavách a veletrzích podporovaných agenturu CzechTourism? Domácí veletrhy CR RegionTour 2006, leden 2006 Euroregiontour Jablonec n. Nisou, březen 2006 Infotour a cykloturistika Hradec Králové, cca 20. března 2006 Mobil Salon České Budějovice, dubna 2006 MADI, listopadu 2005 Dovolená a region Ostrava, dubna 2006 Zahraniční veletrhy s podporou CzT hrazená výstavní plocha Vakantiebeurs Utrecht, leden 2006 CBR Mnichov, února 2006 ITB Berlín, března MITT Moskva, března 2006 TT Varšava 2006, září 2006 Otdych Moskva, září 2006 WTM Londýn, listopadu 2005, 2006 TUC Lipsko, listopadu 2005, 2006 Glob Katovice, duben 2006 Slovakiatour Bratislava, leden 2006 Vybrané zahraniční veletrhy podporované CzT a s účastí DMMS o.p.s. Vakantiebeurs Utrecht, leden 2006 MITT Moskva, března 2006 WTM Londýn, listopadu 2005, 2006 Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 18

19 Obecné rady a doporučení (FAQ) Jestliže se tedy sdružení rozhodne k účasti na veletrhu/ výstavě/ workshopu, je při plánování je tak třeba mít na zřeteli: Cíle veletrhu/ výstavy/ workshopu Program veletrhu/ výstavy/ workshopu Plán výstaviště Časový harmonogram včetně časového horizontu dalších, domácích / zahraničních výstav a veletrhů Postavení stánku Kalkulaci nákladů Reklamní kampaň veletrhu/ výstavy/ workshopu Práce se sdělovacími prostředky Komunikaci se zainteresovanými regionálním partnery Logistiku Průběh veletrhu/ výstavy/ workshopu Personál na stánku,expozici Kontrolu úspěšnosti bezprostřední hodnocení návštěvníky veletrhu Práce po ukončení veletrhu likvidace, demontáž expozice Vyhodnocení účasti- zpětná vazba Oslovení potenciálních návštěvníků, kteří se na expozici zastavili, kontaktování a rozvoj spolupráce s nově kontrahovanými partnery Sdružení by mělo konzultovat návrh výstavní/veletržní expozice s architektem tak, aby byl v souladu s design-manuálem a aby koncepce účasti na výstavě/veletrhu včetně realizace expozice byla v souladu se strategií public relations a posilovala pozitivní image destinace. V případě účasti na mezinárodním veletrhu/výstavě/workshopu je třeba zabezpečit dostatek materiálů v cizích jazykových mutacích. Účastí na výstavě/veletrhu sdružení sleduje posílení kladných vztahů destinace s veřejností, budování dobrého jména, pověsti public relations. Veletrh/výstava poskytuje příležitosti setkávat se stávajícími návštěvníky a kontaktovat nové, přijímat objednávky, prezentovat nové produkty CR a produktové balíčky, produktové řady, sledovat rozšíření trhu, zlepšit pozice na trhu apod. Dalším cíle může být dosažení nového cílového trhu, zvýšení stupně známosti /popularity destinace na trhu, sledování aktivit konkurence, získání všeobecných informací o trhu, prosazení nových marketingových strategií, prosazení nového obrazu destinace-nové asociační produkty, péče o kontakty apod. Sdružení by mělo svou účast na výstavě/veletrhu/workshopu oznámit médiím a to buď zasláním ziskové zprávy, nebo svoláním tiskové konference ať již v destinaci před samotnou konferencí či v místě samotné výstavy/veletrhu většinou v tiskové místnosti - press room výstaviště Famtripy, presstripy Stále významnějším marketingovým nástrojem se v poslední době stávají tzv. famtripy a presstripy, kdy sdružení pozve v případě famtripů cestovní kanceláře a touroperátory, v případě presstripů potom novináře na návštěvu destinace, připraví jim prohlídku a upozorní je zajímavosti destinace. Famtripy a stejně tak i presstripy jsou považovány za jeden z nejefektivnějších způsobů jak destinaci představit CK, touroperátorům/ novinářům. Článek o destinaci napsaný profesionálním novinářem po absolvovaném presstripu, publikovaný v renomovaném médiu přináší destinaci daleko větší efekt, než tištěná reklama. Podobně pro cestovní kancelář, touroperátora jenž má možnost otestovat na místě kvalitu jednotlivých poskytovaných služeb, případně kvalitu nabízených produktových balíčku Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 19

20 v destinaci má femtrip nezaměnitelný přínos. Navíc famtrip poskytuje možnost přímé, vzájemné komunikace mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty tj. CK, touroperátory na jedné straně a místními podnikatelskými na straně druhé. Cílem famtripu i presstripu je poskytnout zúčastěným CK, touroperátorům/ novinářům bezprostřední zkušenost z pobytu, umožnit jim vytvořit si určité mínění o destinaci a eventuálně oslovit nabídkou destinace vybraný segment. Podobně jako u zasílání pravidelných tiskových zpráv jednotlivým médiím, plní i presstripy významnou úlohu při vytváření dobrého pracovního vztahu s novináři. Společnost Destinační management Moravsko-Slezský o.p.s. úspěšně realizovala v uplynulých dvou letech ve spolupráci s vládní agenturou Czech Tourism několik famtripů a presstripů v rámci celého turistického regionu Severní Morava a Slezsko. V rámci famtripů a presstripů jenž byly realizovány na území turistické oblasti Beskydy a Valašsko se zapojilo významné množství regionálních podnikatelských subjektů Obecné rady a doporučení (FAQ) Využít průběžných nabídek DMMS o.p.s. / CzT pro zapojení se do organizačního zajištění famtripů a presstripů. Nabídka femtripu resp. to co chce famtrip/presstrip účastníkům v průběhu pobytu představit musí být konkrétní, ideální je prezentovat resp. prakticky si vyzkoušet přímo jednotlivé produktové balíčky. Program famtripů a presstripů musí být vždy připraven do nejmenších detailů, včetně časového harmonogramu, programové náplně famtripu/presstripu. Účastníkům famtripů/presstripů je vhodné před příjezdem resp. bezprostředně po příjezdu do destinace poskytnout podkladové informační, propagační materiály včetně programu famtripu. Zapojení a místních podnikatelských subjektů do famtripů a presstripů je klíčové, včetně jejich finanční participace např. ve formě bezplatného poskytnutí ubytování a stravy pro účastníky famtripu /presstripu tj.zástupce CK/novináře. Pro zvýšení efektu se doporučuje zpracovat po proběhlém famtripu/presstripu tiskovou zprávu, včetně uvedení výstupů a poznatků z famtripu/presstripu na webové stránky Turistické informační centrum (TIC) Pro definování standardů služeb poskytovaných v turistické destinaci jednotlivými Turistickými Informačními Centry (TIC), bylo využito materiálu s názvem ABECEDA turistického informačního centra zpracovaného a vydaného Asociací turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR) v říjnu A.T.I.C. ČR je cechovní organizací Informačních center (kanceláří), která zajišťují činnost v cestovním ruchu a tím pomáhají rozvoji cestovního ruchu v ČR. TIC sdružená v asociaci zaručují ve vztahu k turistům a návštěvníkům určitý standard a kvalitu poskytovaných služeb, využívají systému jednotného značení se standardizovanými rozměry jednotlivých označovacích prvků. TIC sdružená v A.T.I.C. navíc v rámci svého členství využívají servis služeb poskytovaný asociací Definice turistického informačního centra (TIC) Turistické informační centrum či středisko (dále jen TIC) je účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení (město, region, turistická oblast) komplexní informace o všech službách souvisejících s cestovním ruchem Funkce informačního centra V rámci svého poslání plní následující funkce: 1. TIC shromažďuje informace a vytváří komplexní databanku cestovního ruchu dané oblasti (dále jen databanka). Databanka obsahuje turistické, kulturní a všeobecné informace, tj.informace o oblasti svého působení, jejích atraktivitách, ubytovacích a stravovacích možnostech, dopravě, obchodní síti, kulturních, sportovních programech a dalších akcích Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 20

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

FAQ. Jsou podporovány projekty, jejichž příjmy nestačí ani k plnému pokrytí provozních nákladů?

FAQ. Jsou podporovány projekty, jejichž příjmy nestačí ani k plnému pokrytí provozních nákladů? FAQ k 25. kontinuální výzvě Integrovaného operačního programu v Prioritní ose 4a Národní podpora cestovní ruchu, cíl Konvergence a Prioritní ose 4b Národní podpora cestovního ruchu, cíl Regionální konkurenceschopnost

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

v Moravskoslezském kraji

v Moravskoslezském kraji Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji RNDr. Tomáš Ehler oddělení cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj krajský úřad Ostrava 15.4. 2009 Obsah prezentace Rozvojové priority MS kraje v oblasti

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), prioritní osy 13. 3 Cestovní ruch, oblasti

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

Aktivity INFOCENTRA 2014

Aktivity INFOCENTRA 2014 Aktivity INFOCENTRA 2014 Statistika návštěvnosti města Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary 2013 2014 2014/2013 Hosté Přenocování Hosté Přenocování Hosté Přenocování

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 Listopad 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Realizované aktivity 2013. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary

Realizované aktivity 2013. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary Realizované aktivity 2013 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary Jaký byl rok 2013 pro INFOCENTRUM? INFOCENTRUM v číslech 2013 Počet pracovišť: 2 + 1 (12/2013) Počet zaměstnanců: 12 ( -15%) Návštěvnost poboček:

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN Ing. Jaroslav Martinek Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 1. ZAJIŠTĚNÍ FINACOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 1.3. Podpora výstavby

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. AKTIVITY V ROCE 2011 ROZPOČET Celkem na rok 2011: 1.500.000,-Kč vč. DPH z rozpočtu města na podporu rozvoje cestovního ruchu GRANTY: celkem dotace: 140.000,- Kč, celkem vlastní podíl: 115.659,- Kč grant

Více

rýmařovsko kouzlo přírody a historie

rýmařovsko kouzlo přírody a historie rýmařovsko kouzlo přírody a historie prezentace komplexní marketingové studie Tato studie je financována Evropskou unií a Moravskoslezským krajem v rámci opatření Společného regionálního operačního programu

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS REGIONÁLNÍ MARKETINGOVÝ PLÁN

Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS REGIONÁLNÍ MARKETINGOVÝ PLÁN REGIONÁLNÍ MARKETINGOVÝ PLÁN Únor 2007 1. Segmentace trhu Turistické destinace se často dopouštějí chyby v tom, že se snaží nabízet tzv. všechno všem. Je velmi obtížné a navíc riskantní přijmout takovou

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM KRKONOŠE REGIONCARD ojedinělý projekt zaměřený na marketing celého regionu včetně polské strany cílem je přilákat nové klienty a navýšit počet dní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

Úvod. Informační centrum v Klatovech

Úvod. Informační centrum v Klatovech Úvod Informační centrum Klatovy, které již působí třetím rokem, prožilo rok, který byl pracovně velmi náročný. Díky odvedené práci a účastí se na akcích, se úroveň organizace posunula opět o krok dopředu.

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012

Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012 Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012 23.11.2011 prezentace záměru tvorby strategie cestovního ruchu pro město Kašperské Hory radě města 6.12.2011 rozhovor s paní starostkou

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

Aktivity krajské destinační společnosti

Aktivity krajské destinační společnosti Aktivity krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Obchodní společnost zřízená Moravskoslezským krajem Zpracoval(a): David Karčmář Datum: Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 14.5.2015

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Ceník služeb Český Krumlov Tourism (platný: 01.01.2015-31.12.2015)

Ceník služeb Český Krumlov Tourism (platný: 01.01.2015-31.12.2015) Ceník služeb Český Krumlov Tourism (platný: 01.01.2015-31.12.2015) A. Partnerské prezentační balíčky Partnerský balíček BASIC 2015 Zahrnuje: INTERNETOVOU PREZENTACI: všechny základní funkce katalogu bez

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas Mediaplán 2013 NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz média pro volný čas camping, cars & caravans 2014 Nejlepší český časopis o kempinku a karavaninku Specifikace Základní informace: Ročník: 10. Periodicita:

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

10 argumentů pro noviny

10 argumentů pro noviny 10 argumentů pro noviny Frankfurt am Main - leden 2011 Noviny přinášejí důvěryhodné informace, vysokou čtenost a vysoké kvality reklamního zásahu. Tím se noviny stávají ideálním reklamním nosičem. - 1

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více