Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití HP SERVER TC2110 Návod k obsluze HP SERVER TC2110 Uživatelská příručka HP SERVER TC2110 Příručka pro uživatele HP SERVER TC2110 Návod na použití HP SERVER TC2110 Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

2 Abstrakt manuálu: Vsechna práva jsou vyhrazena. Zádná cást tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována ani pekládána do jiného jazyka bez pedchozího písemného souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard. Intel je registrovaná obchodní znacka spolecnosti Intel Corporation. Microsoft a MS-DOS jsou ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation registrované ve Spojených státech. je ochranná známka spolecnosti Adaptec, Incorporated. NVidia je ochranná známka spolecnosti NVIDIA Corporation registrovaná ve Spojených státech a nkterých dalsích zemích. Turbolinux je ochranná známka spolecnosti Turbolinux, Inc. Vsechny ostatní ochranné známky jsou majetkem píslusných vlastník. Hewlett-Packard Company Network Server Division Technical Communications/MS 45SLE Tantau Avenue Cupertino, California USA Copyright 2002, Hewlett-Packard Company. ii Obsah 1 Dlezité body instalace serveru HP Server tc2110 pro zkusené uzivatele. 1 Oddíl 1: Úvod.1 Oddíl 2: Dlezité body instalace Píprava serveru HP Server tc2110 na instalaci síového operacního systému. 3 Oddíl 1: Nastavení hardwaru

3 ..3 Píprava pevných disk Oddíl 2: Aktualizace systému BIOS serveru....3 Oddíl 3: Spustní obsluzného programu HP Diagtools.. 4 Oddíl 4: Pouzití disku CD-ROM Startup.4 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server... 5 Píprava na instalaci.5 Hlavní kroky pracovního postupu...

4 ..5 Oddíl 1: Vytvoení disket s ovladaci Oddíl 2: Vytvoení instalacních disket systému Microsoft Windows NT..6 Oddíl 3: Instalace operacního systému Windows NT....6 FÁZE 1: Instalace ovladac....7 FÁZE 2: Píprava pevného disku FÁZE 3: Nastavení konfigurace systému....9 FÁZE 4: Konfigurace sít...

5 .9 FÁZE 5: Dokoncení instalace FÁZE 6: Instalace aktualizace Service Pack FÁZE 7: Instalace grafického ovladace HP Oddíl 4: Inicializace pevného disku Oddíl 5: Kontrola stavu hardwarových zaízení.. 13 Oddíl 6: Pipojení klientských pocítac k síti a test síového spojení...14 Oddíl 7: Instalace pídavného píslusenství HP..15 esení problém...

6 15 Tip c. 1: esení problém s konfigurací adaptéru hostitelské sbrnice SCSI Tip c. 2: Upozornní systému Windows NT na pevné disky s více nez 1024 cylindry iii Obsah Tip c. 3: Soubory aktualizace Service Pack byly bez upozornní pepsány Tip c. 4: Pouzití protokolu událostí NT Event Log pi diagnostice problém se síovými adaptéry...17 Tip c. 5: Zavedení systému z jiného pevného disku SCSI. 18 Tip c. 6: Restartování instalace systému Windows NT...

7 ..18 Informace online a zdroje softwaru Instalace systému Microsoft Windows 2000 Server a Small Business Server Píprava na instalaci Hlavní kroky pracovního postupu Oddíl 1: Vytvoení disket s ovladaci Oddíl 2: Instalace operacního systému Windows Oddíl 3: Dokoncení instalace...

8 .22 FÁZE 1: Instalace aktualizace Service Pack FÁZE 2: Instalace ovladace cipové sady...23 FÁZE 3: Instalace grafického ovladace HP FÁZE 4: Instalace ovladace HP LAN...24 FÁZE 5: Instalace Konzoly pro zotavení systému Windows Oddíl 4: Konfigurace systému FÁZE 1: Kontrola stavu hardwarových zaízení...

9 ...25 FÁZE 2: Inicializace pevného disku. 26 FÁZE 3: Instalace sluzby Terminal Server Services 27 Oddíl 5: Konfigurace sít..29 FÁZE 1: Konfigurace adresy IP serveru FÁZE 2: Pipojení klientských pocítac k síti a test síového spojení FÁZE 3: Nastavení adice domény..31 Oddíl 6: Instalace pídavného píslusenství HP esení problém.

10 ...33 Tip c. 1: Inovace ze systému Windows NT 4. 0 na Windows Tip c. 2: Instalace systému Windows 2000 se zablokuje zhruba ti minuty poté, co se zacne zavádt systém z disku CD-ROM...33 Tip c. 3: Konfigurace paralelního portu (LPT) pro práci v rezimu ECP..34 Tip c. 4: Podpisy ovladac Windows Tip c. 5: Moznosti obnovení systému Windows Tip c. 6: Restartování instalace systému Windows Informace online a zdroje softwaru iv Obsah 5 Instalace systém Novell NetWare 5.1 a Novell Small Business Suite Píprava na instalaci.

11 ...39 Hlavní kroky pracovního postupu Oddíl 1: Spustní obsluzného programu HP Diagtools (volitelné) Oddíl 2: Vytvoení disket s ovladaci Oddíl 3: Instalace systému NetWare 5.1 nebo Novell Small Business Suite FÁZE 1 Zahájení instalace..41 FÁZE 2 Instalace ovladac spolecnosti HP FÁZE 3: Konfigurace sít...

12 ...44 FÁZE 4 Instalace sady pro podporu Support Pack Oddíl 5: Instalace pídavného píslusenství HP.. 46 esení problém...46 Tip c. 1. Restartování instalace systému NetWare Informace online a zdroje softwaru Instalace systém Novell NetWare 6.0 a Novell Small Business Suite Píprava na instalaci

13 ...47 Hlavní kroky pracovního postupu Oddíl 1: Spustní obsluzného programu HP Diagtools (volitelné) Oddíl 2: Vytvoení disket s ovladaci Oddíl 3: Instalace systému NetWare 6.0 nebo SBS FÁZE 1 Zahájení instalace.. 48 FÁZE 2 Instalace ovladac spolecn1 a Novell Small Ovladace HP Dlezité body Ovladace HP Grafický ovladac Ovladac adaptéru sít LAN Intel Ovladac SCSI * zádné Ovladac adaptéru sít LAN Intel Ovladac SCSI * 1 Kapitola 1 Dlezité body instalace serveru HP Server tc2110 pro zkusené uzivatele Business Suite 5.1 Vytvote disketu s opravným souborem pro systém NetWare (viz kapitola 5 oddíl 2). Dlezité body Pro zahájení instalace systému Novell SBS pouzijte píslusnou disketu (viz kapitola 5 oddíl 3 fáze 1). Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

14 Nainstalujte opravný soubor pro systém NetWare (viz kapitola 5 oddíl 3 fáze 1). Nainstalujte aktualizaci NW 5. 1 Support Pack 3 nebo vyssí (viz kapitola 5 oddíl 4). Novell NetWare 6.0 a Novell Small Business Suite 6.0 Ovladace HP Dlezité body Ovladace HP Ovladac SCSI * Pro zahájení instalace systému Novell SBS pouzijte píslusnou disketu (viz kapitola 6 oddíl 3 fáze 1). zádné zádné zádné zádné Red Hat Linux 7. 1 Dlezité body Ovladacepná na serverech s operacním systémem NetWare, protoze neobsahují webový prohlízec. 4 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server Píprava na instalaci Doporucení k píprav serveru najdete v kapitole 1 Píprava serveru HP Server tc2110 na instalaci síového operacního systému. Dále budete potebovat následující polozky: disk CD-ROM Startup pro HP Server tc2110, disk CD-ROM s operacním systémem Microsoft Windows NT4 a nejnovjsí aktualizaci NT Service Pack (c. 6a nebo vyssí), sedm prázdných, naformátovaných 3,5" disket, dva ci více síových klient pro testování (voliteln). Chcete-li se vyhnout problémm, pouzívejte pouze hardware, který je uveden na seznamu hardwaru kompatibilního s operacním systémem Windows NT (Hardware Compatibility List). Aktuální seznam kompatibilního hardwaru je k dispozici na webových stránkách spolecnosti Microsoft na adrese Hlavní kroky pracovního postupu 1. Vytvoení disket s ovladaci z disku CD-ROM HP Startup 2. Vytvoení instalacních disket systému Microsoft Windows NT 3. Instalace operacního systému Windows NT 4. Inicializace pevných disk 5. Kontrola stavu hardwarových zaízení pomocí obsluzného programu Windows NT Diagnostic Tool 6. Pipojení klientských pocítac k síti a test síového spojení 7. Instalace pídavného píslusenství HP 5 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server Oddíl 1: Vytvoení disket s ovladaci 1. Opatete si ti prázdné, naformátované 3,5" diskety. 2. Vlozte disk CD-ROM HP Startup do pocítace se systémem Windows a podle pokyn na obrazovce vytvote následující diskety: o o ovladac rozhraní SCSI serveru HP Server tc2110 pro Windows NT (disketa HP NT SCSI), ovladac adaptéru sít LAN serveru HP Server tc2110 pro Windows NT (disketa HP NT LAN 1 a 2). POZNÁMKA Pokud v pocítaci se systémem Windows nedojde automaticky ke spustní nabídky disku CD-ROM Startup, spuste ji otevením souboru Startup.htm, který se nachází v koenové slozce disku. Oddíl 2: Vytvoení instalacních disket systému Microsoft Windows NT K instalaci systému Microsoft Windows NT 4.0 na server budete potebovat ti instalacní diskety. Vytvote je podle následujícího postupu: 1. Opatete si ti prázdné, naformátované 3,5" diskety. 2. Vlozte disk CD-ROM Microsoft Windows NT 4.0 do stolního pocítace. 3. V píkazovém ádku prostedí DOS zadejte: C:\D:\i386\winnt32 /ox (kde D je písmeno jednotky CD-ROM) 4. Podle pokyn na obrazovce vkládejte do pocítace diskety. Oddíl 3: Instalace operacního systému Windows NT Instalace systému Windows NT má nkolik fází: Fáze 1: Instalace ovladac Fáze 2: Píprava pevného disku Fáze 3: Nastavení konfigurace systému Fáze 4: Konfigurace sít 6 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server Fáze 5: Dokoncení instalace Fáze 6: Instalace aktualizace Service Pack Fáze 7: Instalace grafického ovladace HP POZNÁMKA Nepokousejte se instalovat systém Windows NT 4.0 zavedením systému z disku CD-ROM Windows NT. Tato metoda instalace na vtsin server nefunguje správn. O vlození disku CD-ROM Windows NT budete pozádáni pozdji v prbhu instalace. FÁZE 1: Instalace ovladac 1. Vlozte disketu Windows NT Setup/Boot 1 a zavete systém. 2. Az budete vyzváni, vymte disketu a stisknte klávesu ENTER. 3. Jakmile se zobrazí nabídka Windows NT Server Setup, pokracujte stisknutím klávesy ENTER. 4. Stisknutím klávesy ENTER spuste automatické zjistní zaízení pro ukládání dat. Bude zjistna jednotka CD-ROM IDE a navrzen odpovídající ovladac. 5. Pokud máte model SCSI: a. Stisknte klávesu S, abyste mohli specifikovat dalsí adaptéry SCSI. Instalacní program systému Windows NT zobrazí seznam mozností, který lze procházet. b. Stisknutím klávesy ENTER vyberte výchozí moznost Other (Requires Disk provided by a hardware manufacturer) (Jiný (Vyzaduje disketu od výrobce hardwaru)). c. Jakmile se zobrazí výzva k vlození diskety Manufacturer-supplied hardware support disk (Výrobcem dodaná disketa pro podporu hardwaru), vlozte do disketové jednotky disketu s ovladaci rozhraní SCSI serveru HP Server tc2110 pro Windows NT (disketa HP NT SCSI) a stisknte klávesu ENTER. d. Stisknutím klávesy ENTER vyberte ovladac adice Adaptec Ultra160 Family PCI SCSI controller. 6. Podle ukazatele stavu v horní cásti obrazovky zkontrolujte správné rozpoznání adic PCI SCSI (pokud je soucástí vaseho modelu) a CD-ROM IDE. Pokud nebudou tyto dva ovladace nainstalovány správn, nepodaí se vám instalaci úspsn dokoncit. 7. Jestlize potebujete nainstalovat jest dalsí ovladace zaízení pro ukládání dat, mzete to provést v tuto chvíli stisknutím klávesy S. 8. Po dokoncení instalace pokracujte stisknutím klávesy ENTER. 7 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server FÁZE 2: Píprava pevného disku 1. Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

15 Jestlize vás instalacní program upozorní na to, ze pevný disk obsahuje víc nez 1024 cylindry, pokracujte stisknutím klávesy ENTER. Vás systém HP dokáze s takovými disky pracovat bez problém. 2. Az budete vyzváni, zda chcete pokracovat v instalaci, stisknte klávesu C. POZNÁMKA Pokud jste zmnili konfiguraci serveru HP tak, aby pouzíval pevný disk, na kterém uz jsou ulozena njaká data, zobrazí instalacní program Windows NT odlisnou nabídku. 3. Az budete pozádáni, vlozte disk CD-ROM Windows NT a stisknte klávesu ENTER. POZNÁMKA Na rozpoznání nov vlozeného disku CD-ROM potebuje jednotka CD-ROM nkolik sekund. Pokud jste poprvé stiskli klávesu ENTER pílis rychle, budete ji mozná muset stisknout jest jednou. 4. Pectte si licencní smlouvu (na dalsí stránky se dostanete klávesou PAGE DOWN) a na znamení souhlasu stisknte klávesu F8. Tím budete pokracovat v instalaci. 5. Instalacní program Windows NT Server Setup zobrazí hardwarové a softwarové soucásti systému, které byly rozpoznány. Pokud tato konfigurace odpovídá vasemu pocítaci, stisknte klávesu ENTER. 6. Pak instalacní program zobrazí seznam pevných disk na serveru a navrhované diskové oddíly na kazdé diskové jednotce. Výchozí oddíl pro instalaci systému Windows NT na první jednotce pevného disku (disk 0) je zvýraznn. Stisknutím klávesy C vytvoíte oddíl v cásti nerozdlené na oddíly. 7. Zadejte vhodnou velikost diskového oddílu pro instalaci síového operacního systému. Spolecnost HP doporucuje MB. Velikost oddílu potvrte stisknutím klávesy ENTER. 8. Stisknutím klávesy ENTER nainstalujte systém Windows NT na New (Unformatted) (Nový (Neformátovaný)) oddíl. 9. Vyberte formát souborového systému: Pro oddíl síového operacního systému mzete pouzít FAT (souborový systém typu DOS) nebo NTFS (souborový systém typu Windows). Spolecnost HP doporucuje pouzít systém NTFS. Formátování oddílu zahájíte stisknutím klávesy ENTER (tato operace potrvá njakou dobu, zálezí na velikosti oddílu). 8 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server 10. Zadejte slozku pro systém Windows NT (výchozí slozka je \WINNT) a stisknte klávesu ENTER. 11. Po dalsím stisknutí klávesy ENTER instalacní program zkontroluje pevné disky. 12. Jakmile budete pozádáni o vlození diskety, vlozte do disketové jednotky disketu s ovladaci rozhraní SCSI serveru HP Server tc2110 pro Windows NT (disketa HP NT SCSI) a stisknte klávesu ENTER. 13. Pedtím, nez potvrdíte restartování pocítace dalsím stisknutím klávesy ENTER, vyjmte tuto disketu i disk CD-ROM Windows NT z jednotek. FÁZE 3: Nastavení konfigurace systému 1. Az budete pozádáni, vlozte disk CD-ROM Windows NT Server a stisknte klávesu ENTER. POZNÁMKA Na rozpoznání nov vlozeného disku CD-ROM potebuje jednotka CD-ROM nkolik sekund. Jestlize se objeví okno Files Needed (Soubory nenalezeny), stisknte jest jednou klávesu ENTER. 2. Klepnutím na tlacítko Next (Dalsí) v instalacním programu Windows NT Server Setup shromázdte informace o pocítaci. 3. Nastavení instalace mzete dále provádt v grafickém prostedí. POZNÁMKA Pokud nastavíte server jako Backup domain controller (Zálozní adic domény), bude mozné jej pozdji povýsit na Primary domain controller (Primární adic domény) a naopak. Naproti tomu Stand Alone Server (Samostatný server) nelze povýsit na Primary Domain Controller (Primární adic domény), ani snízit jeho úrove na Backup Domain Controller (Zálozní adic domény). 4. Disketa pro nouzové zotavení systému: Spolecnost HP doporucuje, abyste tuto disketu vytvoili, nebo se na ní ulozí konfigurace systému Windows NT Server. Pipravte si prázdnou naformátovanou disketu a klepnte na tlacítko Next. v tuto chvíli nemusíte prázdnou disketu vkládat do pocítace, protoze ji instalacní program Windows NT Setup vytvoí az na konci celé konfigurace. FÁZE 4: Konfigurace sít 1. Klepnutím na tlacítko Next v instalacním programu Windows NT Setup zahájíte instalaci síových sluzeb systému Windows NT. 9 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server 2. V následujícím okn také klepnte na tlacítko Next. Tím potvrdíte pouzití síového adaptéru nainstalovaného na serveru HP Server tc Klepnutím na tlacítko Next potvrte instalaci sluzby Microsoft Internet Information Server. 4. Jakmile se objeví obrazovka Network Adapters (Síové adaptéry), NEZADÁVEJTE moznost Start Search (Zahájit vyhledávání). Místo toho klepnte na tlacítko Select from list... (Vybrat ze seznamu...) a nainstalujte ovladac HP LAN: a. Jakmile se objeví seznam ovladac síových adaptér, klepnte na tlacítko Have Disk (Z diskety) a vyberte urcitý ovladac HP. b. Vlozte disketu s ovladacem adaptéru sít LAN serveru HP Server tc2110 pro systém Windows NT (disketa HP NT LAN 1) a stisknte klávesu ENTER. c. Stisknutím klávesy ENTER potvrte výbr ovladace adaptéru Intel PRO Adapter a pak optovným stisknutím klávesy ENTER potvrte výbr síového adaptéru. d. Po zobrazení výzvy vlozte do jednotky druhou disketu (disketa HP NT LAN 2). 5. Podle pokyn na obrazovce dokoncete výbr síových protokol a síových sluzeb. informace o síových nastaveních najdete v píruckách k operacnímu systému Microsoft Windows NT Server. Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

16 6. Jakmile vás o to instalacní program Windows NT Server Setup pozádá, spuste klepnutím na tlacítko Next instalaci výse vybraných soucástí. POZNÁMKA Pokud zvolíte urcení adresy IP a peskocíte instalaci soucásti DHCP, oteve instalacní program systému Windows NT Server okno TCP/IP Properties (Vlastnosti protokolu TCP/IP), kde byste mli zadat adresu IP. Adresu IP mzete nakonfigurovat i po dokoncení instalace systému Windows NT. v nabídce Start pejdte na píkaz Settings (Nastavení), klepnte na polozku Control Panel (Ovládací panely), na ikonu Network (Sí) a na kart Protocols (Protokoly) klepnte na moznost TCP/IP Protocol Properties (Vlastnosti protokolu TCP/IP). 7. Chcete-li zachovat výchozí sluzby, klepnte v okn Network Bindings (Síové vazby) na tlacítko Next. 10 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server 8. Klepnutím na tlacítko Next otevete okno Network (Sí). 9. Klepnutím na tlacítko Next potvrte doménu, ve které bude server pracovat. FÁZE 5: Dokoncení instalace 1. Poslední krok instalace provedete po klepnutí na tlacítko Finish (Dokoncit). 2. Instalacní program systému Windows NT Server 4.0 bude pokracovat instalací sluzby Microsoft Internet Information Server 2.0: a. Stisknutím klávesy ENTER potvrte zachování výchozích nastavení a dalsím stisknutím klávesy ENTER potvrte vytvoení odpovídající instalacní slozky. b. Stisknutím klávesy ENTER potvrte zachování výchozích slozek pro publikování a dalsím stisknutím klávesy ENTER potvrte jejich vytvoení. c. Pectte si informace související se zalozením internetové domény a klepnte na tlacítko OK. d. Vyberte vhodné ovladace rozhraní ODBC (vyberte alespo výchozí ovladace serveru SQL) a klepnte na tlacítko OK. 3. Nastavte hodnoty v polích Time zone (Casová zóna), Date (Datum) a Time (Cas) a klepnte na tlacítko Close (Zavít). 4. Instalacní program vám ohlásí instalaci standardního grafického ovladace VGA. v tuto chvíli se nepokousejte instalovat grafický ovladac HP s vysokým rozlisením, protoze by jej pepsala instalace aktualizace Service Pack. Na vhodný okamzik pro jeho instalaci vás upozorníme pozdji. Zavete toto okno klepnutím na tlacítko OK a dalsím klepnutím na tlacítko OK zavete okno Display Properties (Vlastnosti zobrazení). 5. Az budete vyzváni, vlozte do disketové jednotky prázdnou naformátovanou disketu, ze které vytvoíte Disketu pro nouzové zotavení systému, a klepnte na tlacítko OK. 6. Na dalsí výzvu vyjmte Disketu pro nouzové zotavení systému a disk CD-ROM Windows NT Server z jednotek a stisknutím klávesy ENTER restartujte systém. 7. Po provedení samocinných test (POST) se objeví pihlasovací obrazovka systému Windows NT. v tuto chvíli je dokoncena základní instalace systému Windows NT. POZNÁMKA Pokud jste zvolili souborový systém NTFS a systém musí pevést zavádcí diskový oddíl ze systému FAT na NTFS, mze instalace systému Windows NT v tomto bod chvíli trvat. 11 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server FÁZE 6: Instalace aktualizace Service Pack 1. Kopie aktualizací Windows NT 4.0 Service Pack si mzete obstarat takto: o Jestlize uz je vás server HP pipojen k Internetu, mzete stáhnout nejnovjsí aktualizace Service Pack z webových stránek spolecnosti Microsoft com/ntserver/nts/downloads/recommended. Pokud máte pístup k pocítaci s internetovým pipojením a jednotkou CD-RW, mzete stáhnout nejnovjsí aktualizace Service Pack z webových stránek spolecnosti Microsoft na adrese a vypálit aktualizaci Service Pack na disk CD-ROM. Aktualizace Service Pack pak mzete nainstalovat z jednotky CD-ROM serveru HP. Mzete kontaktovat technickou podporu spolecnosti Microsoft na telefonním císle (02) , kde si lze objednat disk CD-ROM s aktualizacemi Service Pack. o o 2. Ped instalací aktualizace Service Pack se pihlaste k serveru HP jako správce a pak spuste aktualizaci Service Pack. 3. Vyberte moznost Accept the License Agreement (Souhlasím s licencní smlouvou) a klepnte na tlacítko Install (Instalovat). 4. Az k tomu budete vyzváni, restartujte klepnutím na tlacítko Restart systém (nezapomete pedtím z jednotek vyjmout disketu a disk CD-ROM). POZNÁMKA Pokud se bhem instalace aktualizace Service Pack zobrazí dotaz, zda mají být pepsány soubory ovladac, klepnte na tlacítko No (Ne). Zachováte tak ovladace HP, které jste pedtím nainstalovali. FÁZE 7: Instalace grafického ovladace HP Instalacní program systému Microsoft Windows nainstaloval standardní grafický ovladac VGA. Pokud chcete pouzívat grafický ovladac s vysokým rozlisením, drzte se následujícího postupu: 1. Zkontrolujte, zda je nainstalována aktualizace Microsoft Windows NT Service Pack (verze 6a nebo vyssí). To je NEZBYTNÉ. 2. Pihlaste se k serveru HP jako správce a vlozte disk CD-ROM HP Startup do jednotky CD-ROM. Disk se automaticky spustí a na obrazovce se objeví nabídka. POZNÁMKA Pítomnost disku CD-ROM Startup by ml server HP automaticky rozpoznat a spustit nabídku Startup. Pokud ji vsak nespustí automaticky, spuste ji otevením souboru Startup.htm, který se nachází v koenové slozce disku Startup. 12 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server 3. Na stránce Drivers summary table/accessing hp drivers (Tabulka se souhrnnými informacemi o ovladacích/pístup k ovladacm HP) vyberte grafický ovladac pro Windows NT Dojde ke spustní instalacního programu grafického ovladace HP. Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

17 Klepnutím na tlacítko Next spuste instalaci. 5. Vyberte moznost NVIDIA Vanta. 6. Az k tomu budete na konci instalace vyzváni, restartujte systém klepnutím na tlacítko Finish. 7. Po pihlásení vám operacní systém oznámí, ze se pouzívá výchozí rozlisení obrazovky. Klepnte na tlacítko OK. Nyní mzete nakonfigurovat vlastní nastavení a otestovat je. Oddíl 4: Inicializace pevného disku Správa diskových jednotek a oddíl se provádí takto: 1. Ukoncete program Disk Administrator. 5. Nové diskové oddíly naformátujete tak, ze otevete okno My Computer (Tento pocítac), pravým tlacítkem mysi klepnete na nový oddíl a klepnete na píkaz Format (Naformátovat). Oddíl 5: Kontrola stavu hardwarových zaízení V tomto oddíle je popsán jednoduchý zpsob kontroly instalace systému Windows NT. Na disku CD-ROM Windows NT Resource Guide (k dispozici od spolecnosti Microsoft) najdete obsluzné programy na generování cinností zatzujících systém. v následujícím postupu se pouzívají standardní nástroje, které jsou soucástí instalace operacního systému Windows NT Server. 1. Pomocí protokolu chyb v Prohlízeci událostí (Start Programs Administrative Tools Event Viewer (Start Programy Nástroje pro správu Prohlízec událostí)) zkontrolujte, zda nebyly zaznamenány chyby. Pokud na njaké chyby narazíte, 13 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server vyhledejte nápovdu v cásti této pírucky zabývající se esením problém a v referencní pírucce Windows NT Reference Manual. POZNÁMKA Windows NT Event Viewer mohl zaznamenat chyby síového spojení, pokud server HP nebyl ped vasím pihlásením pipojen. Pokud nedokázete problém vyesit, obrate se na servisního zástupce spolecnosti HP nebo zkuste vyhledat dalsí informace o esení problém na webových stránkách spolecnosti HP. 2. Spuste program Windows NT Diagnostic Tool (Nástroj pro diagnostiku systému Windows NT) (Start Programs Administrative Tools Windows NT Diagnostic (Start Programy Nástroje pro správu Diagnostika systému Windows NT)), který shromázdí informace o systému BIOS, o vyuzití systémových prostedk, o fyzické pamti a o grafickém adaptéru. 3. Zkontrolujte, ze jsou vsechny adaptéry správn nainstalovány: a. Otevete okno Control Panel (Start Settings Control Panel (Start Nastavení Ovládací panely)). b. Zkontrolujte stav síového adaptéru. Diagnostiku mzete provést tak, ze klepnete na kartu Diagnostics (Diagnostika) a klepnete na tlacítko Run Tests (Spustit testy). Po dokoncení zavete okno (pokud jste spustili diagnostické testy, systém Windows vám doporucí restartovat systém). c. Stav adaptéru SCSI zkontrolujete poklepáním na ikonu SCSI Adapters (Adaptéry SCSI) v okn Control Panel a klepnutím na polozku Properties (Vlastnosti) u kazdého zaízení. Oddíl 6: Pipojení klientských pocítac k síti a test síového spojení 1. Vytvoení sdílených slozek: Vytvote na pevném disku slozku a nastavte její sdílení (klepnte na slozku pravým tlacítkem a zvolte píkaz Sharing (Sdílení)). 2. Pomocí obsluzného programu systému Windows NT vytvote uzivatele: Start Programs Administrative Tools User Manager DOMAIN (Start Programy Nástroje pro správu Správce uzivatel doména) Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server 4. Otevete na serveru HP okno píkazového ádku (Start Program Command Prompt (Start Programy Píkazový ádek)) a zkontrolujte konfiguraci protokolu TCP/IP, kterou jste nastavili bhem instalace systému Windows NT. Zadejte píkaz: ipconfig /all 5. Správnou komunikaci serveru s klienty ovíte takto: a. V jednom klientském pocítaci otevete píkazový ádek a zadejte: ping názevserveru Kde názevserveru je název serveru, který jste zadali bhem instalace Windows NT. Od nového serveru byste mli dostat ctyi odpovdi. Oddíl 7: Instalace pídavného píslusenství HP Disk CD-ROM HP Startup obsahuje ovladace pro následující píslusenství: adaptér HP-Intel 10/100 LAN. adaptér HP NetRAID-1M, jednotka HP Surestore DAT24i. Pi instalaci postupujte podle pírucky dodávané k instalovanému píslusenství. esení problém Tento oddíl vám pomze s esením nejbznjsích problém pi instalaci. 15 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server Tip c. 1: esení problém s konfigurací adaptéru hostitelské sbrnice SCSI Správce zavádní systému Windows NT je vybaven logikou obnovení, která vám umozní vrátit se k poslední známé funkcní konfiguraci. Pokud se vám po zmn konfigurace adaptéru hostitelské sbrnice SCSI nedaí znovu zavést systém Windows NT, postupujte následovn: 1. Vrate hardware pocítace do stavu, v nmz byl naposledy funkcní. 2. Znovu zavete systém pocítace. Jakmile se na obrazovce objeví zpráva: Press spacebar NOW to invoke the Last Known Good menu. (Stisknutím mezerníku vyvoláte nabídku poslední známé funkcní konfigurace.) stisknte MEZERNÍK. Podle pokyn na obrazovce pokracujte se zavádním systému. POZNÁMKA Pokud nestihnete zareagovat ve chvíli, kdy je zobrazena zpráva Press spacebar NOW to invoke the Last Known Good screen, nepihlasujte se, protoze tím byste vymazali konfiguraci, o kterou vám jde. Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

18 3. Jakmile pocítac znovu funguje, pecliv zkontrolujte vsechny zmny hardwarové a softwarové konfigurace, které chcete provést. Zamte se pedevsím na konflikty se soucástmi existující konfigurace systému, které se nemní. Pokud nejste schopni urcit pícinu chyby, obrate se na výrobce hostitelského adaptéru nebo na technickou podporu spolecnosti HP. Tip c. 2: Upozornní systému Windows NT na pevné disky s více nez 1024 cylindry Pokud je zavádcí jednotka nová nebo cerstv inicializovaná, mze vás systém Windows NT bhem prvního zavádní systému z tohoto disku upozornit na to, ze disková jednotka má víc nez 1024 cylindry. Systém Windows NT se mze pi zavádní zablokovat hned po zobrazení pruhu SCSI BIOS nebo Disk Array BIOS. Jedná se o chybu systému Windows NT, podrobnosti najdete v clánku c. Q programu Microsoft TechNet. V nkterých pípadech instalacní program systému Windows NT chybn rozpozná geometrii pevného disku a v dsledku toho omezí velikost základního diskového oddílu na 1024 MB nebo se bhem restartování zablokuje. Tento problém opravíte podle následujícího návodu: 16 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server V instalacním programu systému Windows NT: 1. Nastavte velikost primárního oddílu na 1024 MB. 2. Naformátujte primární oddíl na souborový systém FAT. 3. Ukoncete instalacní program stisknutím klávesy F3. 4. Znovu spuste instalacní program. 5. Na obrazovce nastavení diskových oddíl vymazte primární oddíl o velikosti 1024 MB. 6. Nastavte velikost primárního diskového oddílu na jakoukoli pozadovanou velikost v rámci kapacity pevného disku. 7. Pokracujte v instalacním programu systému Windows NT. Tip c. 3: Soubory aktualizace Service Pack byly bez upozornní pepsány Pi provádní nkterých zmn systémové konfigurace mzete být pozádáni o vlození pvodních disket s ovladaci pro systém Windows NT. Pitom mohou být nkteré systémové soubory pepsány jejich starsími verzemi. Doporucujeme, abyste po provedení jakýchkoli zmn znovu nainstalovali aktualizaci Service Pack. Tip c. 4: Pouzití protokolu událostí NT Event Log pi diagnostice problém se síovými adaptéry Pokud se ovladac síového adaptéru nespustí nebo nefunguje správn, zkontrolujte, zda protokol událostí neobsahuje zprávy týkající se diagnostiky ovladac. 1. Ve správci program (Program Manager) spuste aplet Event Viewer (Prohlízec událostí) ve skupin Administrative Tools (Nástroje pro správu). 2. Ve sloupci Event Log Source (Zdroj protokolu událostí) vyhledejte vsechny polozky s názvem Hptx. 3. Poklepáním na polozku zobrazíte dialogové okno Event Detail (Podrobnosti o události). v horní polovin okna je krátký vseobecný popis zaznamenané chyby. Ve spodní polovin okna je výpis dat chyby v sestnáctkovém formátu a ve formátu ASCII. 4. Zbzn si projdte data chyby ve formátu ASCII, zda neobsahují njaké citelné etzce. 5. Jestlize narazíte na citelný etzec, bude obsahovat podrobnjsí popis problému. 17 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server 6. Jestlize na zádný citelný etzec nenarazíte, znamená to obvykle, ze k chyb ovladace doslo v pocátecní fázi zavádní. Vtsinou se to stává kvli konfliktu systémových prostedk (napíklad kvli konfliktu v pístupu k portu V/V). POZNÁMKA Zkontrolujte, ze je síový adaptér pipojen k funkcnímu rozbocovaci a ze jeho indikátor svítí. Jinak se síový ovladac nemusí nainstalovat. Tip c. 5: Zavedení systému z jiného pevného disku SCSI Pokud chcete zavést systém Windows NT z jiného pevného disku SCSI, vyvolejte stisknutím kláves CTRL+A bhem spoustní systému nabídku obsluzného programu SCSI-Select. V nabídce Boot Device Ordering (Poadí zavádcích zaízení) nakonfigurujte parametr SCSI Hard Drive Priority (Priorita pevného disku SCSI). Tip c. 6: Restartování instalace systému Windows NT Pokud chcete spustit instalaci systému Windows NT znovu od zacátku, vymazte pomocí obsluzného programu jako fdisk z pevného disku veskerá data a diskové oddíly. Pak pokracujte v procesu instalace. Informace online a zdroje softwaru Webový server spolecnosti HP: Webový server spolecnosti Microsoft: Sluzby podpory k produktm spolecnosti Microsoft: Informacní linka pro rozsíené automatizované databázové systémy v systému Windows NT (Windows NT Automated Database Advanced Systems) na císle +1 (800) Instalace systému Microsoft Windows 2000 Server a Small Business Server 2000 Píprava na instalaci POZNÁMKA Za úcelem snadnjsího ctení budeme v této kapitole oznacovat operacní systémy Windows 2000 Server a Small Business Server 2000 jako Windows Doporucení k píprav serveru najdete v kapitole 1 Píprava serveru HP Server tc2110 na instalaci síového operacního systému. Dále budete potebovat následující polozky: disk CD-ROM Startup pro HP Server tc2110, disk CD-ROM s operacním systémem Microsoft Windows 2000 a nejnovjsí aktualizaci Microsoft Windows 2000 Service Pack (verzi 2 nebo vyssí), sest prázdných, naformátovaných 3,5" disket, dva ci více síových klient pro testování (voliteln). Hlavní kroky pracovního postupu 1. Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

19 Instalace operacního systému Windows 2000 Server 2. Dokoncení instalace (aktualizace Service Pack, ovladace cipové sady, ovladace HP, Konzola pro zotavení) 3. Konfigurace systému 4. Konfigurace sít 5. Instalace pídavného píslusenství HP Oddíl 1: Vytvoení disket s ovladaci 1. Opatete si jednu prázdnou, naformátovanou 3,5" disketu. 19 Kapitola 4 Instalace systému Microsoft Windows 2000 Server a Small Business Server Vlozte disk CD-ROM HP Startup do pocítace se systémem Windows a podle pokyn na obrazovce vytvote disketu s ovladacem SCSI pro Windows 2000 (disketa HP W2K SCSI). POZNÁMKA Pokud v pocítaci se systémem Windows nedojde automaticky ke spustní nabídky disku CD-ROM Startup, spuste ji otevením souboru Startup. htm, který se nachází v koenové slozce disku. Oddíl 2: Instalace operacního systému Windows 2000 POZNÁMKA Pestoze mzete operacní systém Windows 2000 instalovat z instalacních disket i pímo z disku CD-ROM Windows 2000, doporucujeme pouzít druhou metodu, protoze je rychlejsí. 1. Zavete systém serveru z disku CD-ROM Windows Na obrazovce se objeví zpráva, ze instalacní program zjisuje konfiguraci hardwaru (Setup is inspecting your hardware configuration.). Pak se objeví obrazovka instalacního programu. 3. Ve spodní cásti obrazovky se krátce objeví zpráva Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID controller (Po stisknutí klávesy F6 mzete nainstalovat adice SCSI nebo RAID jiného výrobce). Pokud máte model SCSI: a. b. c. d. Stisknte klávesu S, abyste mohli specifikovat dalsí adaptéry SCSI. Po zobrazení výzvy vlozte do jednotky disketu HP W2K SCSI, kterou jste vytvoili z disku CD-ROM tc2110 Startup. Pokracujte stisknutím klávesy ENTER. Vyberte moznost Adaptec Ultra 160 Family PCI SCSI Controller Win 2000 a stisknte klávesu ENTER. Na stisknutí klávesy F6 vám instalacní program systému Windows 2000 bohuzel poskytne jen velmi krátkou chvíli. Pokud to nestihnete, mli byste systém restartovat a znovu pokracovat od výse uvedeného kroku 1. POZNÁMKA 20 Kapitola 4 Instalace systému Microsoft Windows 2000 Server a Small Business Server Jakmile se zobrazí obrazovka Instalace systému Windows 2000 Server Vítá vás instalacní program, pokracujte stisknutím klávesy ENTER. 5. Na obrazovce,,instalacní program zjistil, ze spoustcí pevný disk pocítace je nový..." pokracujte stisknutím klávesy C. 6. Souhlas s licencní smlouvou potvrte stisknutím klávesy F8. 7. Na obrazovce s diskovými oddíly vyberte cílovou jednotku pevného disku. Pokud chcete pro instalaci systému Windows 2000 vyuzít celý pevný disk, stisknte klávesu ENTER. Jinak vytvote oddíl stisknutím klávesy C. V tomto píkladu vytvoíme oddíl o velikosti 2 GB. Nicmén systém Windows 2000 nemá omezení velikosti diskového oddílu na maximum 2 GB jako Windows NT 4.0. a. Stisknutím klávesy C vytvote diskový oddíl. b. V ádku Create partition size (Vytvoit velikost oddílu) zadejte 2048 a stisknte klávesu ENTER. c. Spolecnost HP doporucuje, abyste vytvoili vsechny diskové oddíly na kazdém pevném disku, který je nainstalován v systému. Vyberte diskový prostor nerozdlený na oddíly a stisknutím klávesy C vytvote dalsí oddíly. 8. Vyberte cílovou jednotku pro instalaci systému Windows Stisknte klávesu ENTER. 9. Vyberte moznost Format the partition using the NTFS file system (Zformátovat oddíl systémem soubor NTFS) a stisknte klávesu ENTER. 10. Instalacní program naformátuje pevný disk a zkopíruje na nj potebné soubory. 11. Dojde k restartování pocítace a k zobrazení grafického prostedí Windows Ped novým zavedením nezapomete z disketové jednotky vyjmout disketu s ovladacem. 12. V prvním dialogovém okn Prvodce instalací pokracujte klepnutím na tlacítko Next. 13. Objeví se okno Instalace zaízení s grafickým indikátorem prbhu instalace. Tento proces mze trvat 10 az 15 minut. 14. Nastavení instalace mzete dále provádt v grafickém prostedí. POZNÁMKA Pravdpodobn bude teba pizpsobit nastavení sít konkrétnímu síovému prostedí. Podrobnjsí informace o nastavení sít najdete v píruckách k operacnímu systému Microsoft Windows Kapitola 4 Instalace systému Microsoft Windows 2000 Server a Small Business Server Objeví se obrazovka Installing Components (Instalace soucástí) s grafickým indikátorem prbhu instalace. Dokoncení této cásti instalace trvá zhruba 20 minut. 16. Potom prvodce automaticky spustí cást Performing Final Tasks (Dokoncení instalace). i tento krok mze trvat déle a v nkterých chvílích se mze zdát, ze se grafický indikátor prbhu instalace nepohybuje. POZNÁMKA V nkterých chvílích, kdy je zobrazena zpráva Saves Settings (Ulození nastavení), mze pocítac vypadat necinn. Neztrácejte trplivost. 17. Jakmile se objeví okno Completing the Windows 2000 Setup Wizard (Dokoncení Prvodce instalací systému Windows 2000), vyjmte disk CD-ROM z diskové jednotky a klepnte na tlacítko Finish (Dokoncit). Pocítac se automaticky restartuje a zavede systém z pevného disku. 18. Podle pokyn na obrazovce se pihlaste (stisknte klávesy CTRL+ALT+DEL). Zadejte heslo správce, které jste definovali bhem instalace. 19. Pokud jste instalovali systém Windows 2000 Server, spustí se nyní program Windows 2000 Configure Your Server (Konfigurace serveru Windows 2000). Toto okno prozatím zavete. k vlastnímu nastavení serveru se vrátíme az po dokoncení celé instalace. 20. Pokud jste instalovali systém Microsoft Small Business Server 2000, zavete klepnutím na tlacítko Storno okno Setup needs the location of the Small Business Server 2000 Setup files. Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

20 .. (Instalacní program potebuje instalacní soubory systému Small Business Server ). POZNÁMKA Prvodce konfigurací serveru Windows 2000 mzete kdykoli spustit klepnutím na tlacítko Start, na píkaz Programy a na polozky Nástroje pro správu a Konfigurace serveru. Oddíl 3: Dokoncení instalace FÁZE 1: Instalace aktualizace Service Pack 1. Kopie aktualizací Windows 2000 Service Pack mzete získat takto: o Jestlize uz je vás server HP pipojen k Internetu, mzete stáhnout nejnovjsí aktualizace Service Pack z webových stránek spolecnosti Microsoft na adrese 22 Kapitola 4 Instalace systému Microsoft Windows 2000 Server a Small Business Server 2000 o Pokud máte pístup k pocítaci s internetovým pipojením a jednotkou CD-RW, mzete stáhnout nejnovjsí aktualizace Service Pack z webových stránek spolecnosti Microsoft na adrese a vypálit je na disk CD-ROM. Aktualizace Service Pack pak mzete nainstalovat z jednotky CD-ROM serveru HP. Mzete kontaktovat technickou podporu spolecnosti Microsoft na telefonním císle (02) , kde si lze objednat disk CD-ROM s aktualizacemi Service Pack. o 2. Ped instalací aktualizace Service Pack se pihlaste k serveru HP jako správce a pak spuste aktualizaci Service Pack. 3. Budete-li o to pozádáni, pijmte stisknutím tlacítka OK certifikát vystavitele Microsoft 2000 Publisher. 4. Vyberte moznost Accept the License Agreement (Souhlasím s licencní smlouvou) a klepnte na tlacítko Install (Instalovat). 5. Az k tomu budete vyzváni, restartujte klepnutím na tlacítko Restart systém (nezapomete pedtím z jednotek vyjmout disketu a disk CD-ROM). FÁZE 2: Instalace ovladace cipové sady 1. Do jednotky CD-ROM vlozte disk HP tc2110 Startup. Disk se automaticky spustí a na obrazovce se objeví nabídka. POZNÁMKA Pítomnost disku CD-ROM Startup by ml server HP automaticky rozpoznat a spustit nabídku Startup. Pokud ji vsak nespustí automaticky, spuste ji otevením souboru Startup.htm, který se nachází v koenové slozce disku Startup. 2. Na stránce Drivers summary table / accessing hp driver (Tabulka se souhrnnými informacemi o ovladacích/pístup k ovladacm HP) vyberte ovladac cipové sady pro Windows Postupujte podle pokyn prvodce instalací, dokud nebude instalace dokoncena. FÁZE 3: Instalace grafického ovladace HP Instalacní program systému Microsoft Windows nainstaloval standardní grafický ovladac VGA. Pokud chcete pouzívat grafický ovladac s vysokým rozlisením, postupujte následovn: 1. Zkontrolujte, zda je nainstalována aktualizace Microsoft Windows 2000 Service Pack (verze 2 nebo vyssí). To je NEZBYTNÉ. 23 Kapitola 4 Instalace systému Microsoft Windows 2000 Server a Small Business Server Pihlaste se k serveru HP Server tc2110 jako Administrator (Správce) a vlozte disk CD-ROM HP Startup do jednotky CD-ROM. Disk se automaticky spustí a na obrazovce se objeví nabídka. POZNÁMKA Pítomnost disku CD-ROM Startup by ml server HP automaticky rozpoznat a spustit nabídku Startup. Pokud ji vsak nespustí automaticky, spuste ji otevením souboru Startup.htm, který se nachází v koenové slozce disku Startup. 3. Na stránce Drivers summary table/accessing hp drivers (Tabulka se souhrnnými informacemi o ovladacích/pístup k ovladacm HP) vyberte grafický ovladac pro Windows Dojde ke spustní instalacního programu grafického ovladace HP. Klepnutím na tlacítko Next spuste instalaci. 5. Az k tomu budete na konci instalace vyzváni, restartujte systém klepnutím na tlacítko Finish. (Nezapomete pedtím z jednotek vyjmout disketu a disk CD-ROM). 6. Po pihlásení vám operacní systém oznámí, ze se pouzívá výchozí rozlisení obrazovky. Klepnte na tlacítko OK. Nyní mzete nakonfigurovat vlastní nastavení a otestovat je. FÁZE 4: Instalace ovladace HP LAN Instalace systému Windows 2000 nedokáze rozpoznat integrovaný adaptér sít LAN. Podle následujícího postupu budete moci nainstalovat ovladac z disku CD-ROM HP Startup: 1. Vlozte disk CD-ROM HP Startup do serveru. Pokud je povoleno automatické spoustní disk CD-ROM, zobrazí se nabídka. Tuto nabídku mzete zavít. 2. V nabídce Start pejdte na píkaz Settings (Nastavení), klepnte na polozku Control Panel (Ovládací panely) a poklepejte na panel System (Systém). Pejdte na kartu Hardware a klepnte na tlacítko Device Manager (Správce zaízení). 3. Rozbalte stromovou strukturu polozky se zlutým vykicníkem Other Devices (Dalsí zaízení) a poklepáním na ikonu píslusného adice sít Ethernet zobrazte jeho nabídku. 4. V dialogovém okn Ethernet Controller Properties (Vlastnosti adice sít Ethernet) klepnte na kartu Driver (Ovladac) a na tlacítko Update Driver (Aktualizovat ovladac). Oteve se okno prvodce Update Device Driver Wizard (Prvodce aktualizací ovladace zaízení). Klepnte na tlacítko Next. 24 Kapitola 4 Instalace systému Microsoft Windows 2000 Server a Small Business Server Na dotaz What do you want the wizard to do? (Jakou akci má prvodce provést?) zvolte moznost Search for a suitable driver for my device (Vyhledat vhodný ovladac tohoto zaízení) a klepnte na tlacítko Next (Dalsí). 6. Zruste zaskrtnutí polícka Floppy disk drive (Disketová jednotka), ponechte zaskrtnutou pouze moznost CD-ROM a klepnte na tlacítko Next. 7. Pockejte, az systém vyhledá odpovídající ovladac, a pak klepnte na tlacítko Next (Dalsí). 8. Po dokoncení zavádní ovladace klepnte na tlacítko Finish (Dokoncit). 9. Zavete vsechna otevená okna a restartujte pocítac. (Pokud je ve vasem systému jen jedna karta síového rozhraní, není poteba pocítac restartovat. Restartování vsak doporucujeme provést. Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882457

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882457 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2100 v uživatelské

Více

Aktualizace produktu: Instalace síťového operačního systému (NOS) do serveru HP Server tc2100

Aktualizace produktu: Instalace síťového operačního systému (NOS) do serveru HP Server tc2100 Aktualizace produktu: Instalace síťového operačního systému (NOS) do serveru HP Server tc2100 Opravy Příručky pro instalaci síťového operačního systému Strana 2 Použití disku CD-ROM Startup Tabulka nazvaná

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Příručka pro instalaci síťového operačního systému na HP Server tc2100

Příručka pro instalaci síťového operačního systému na HP Server tc2100 Příručka pro instalaci síťového operačního systému na HP Server tc2100 Pro operační systémy: Microsoft Windows NT 4.0 Server Microsoft Windows 2000 Server a Microsoft Small Business Server 2000 Novell

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 INSTALACE PCTV USB2 Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV USB2 po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV USB2 a ovladače,

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Kontrola sítě Zkontrolujte síťová nastavení počítače a poté vyberte, jaký krok se má provést jako další. Postupujte podle pokynů pro prostředí, v němž

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD

CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD INFORMACE O INSTALACI LOKÁLNÍHO SERVERU FIREBIRD INFORMACE O INSTALACI

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Správa a tisk Uživatelská příručka

Správa a tisk Uživatelská příručka Správa a tisk Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Intel a Centrino jsou registrované ochranné

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Tento návod popisuje možnost provozovat Docházku 3000 pod zdarma dostupným operačním

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Instalace RouterOS pomocí programu NetInstall

Instalace RouterOS pomocí programu NetInstall Instalace RouterOS pomocí programu NetInstall Dokument revidován: 1.3 (Pondělí 19. července 12:58:25 GMT 2004) Vztahuje se na: MikroTik RouterOS V2.9 NetInstall Popis NetInstall je program, který vám umožní

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. Než začnete DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN směrovač a tiskový

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ESET MOBILE ANTIVIRUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ESET MOBILE ANTIVIRUS

Více

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Na kartě Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card naleznete následující připojení:

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Na kartě Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card naleznete následující připojení: PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M Stručný průvodce instalací TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M 1 Tento Stručný průvodce instalací vás provede procesem instalace hardwaru a softwaru na Windows 2000 a

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Tento dokument byl kompletně napsán, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu dosystem - EduBase naleznete na www.dosli.cz. VARIACE

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows 2000 a XP. PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows 2000 a XP. PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta Úvod Nevystavujte PU007V2 vysokým teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte PU007V2

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží Instalace Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. 1 Typická sí Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. Pístupový bod TL-WA7510N se

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

WELL ASU ADSL USB modem. Uživatelská příručka

WELL ASU ADSL USB modem. Uživatelská příručka WELL ASU-8000 ADSL USB modem Uživatelská příručka OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1 SPECIFIKACE MODEMU... 2 1.2 OBSAH BALENÍ... 2 2. INSTALACE:... 3 2.1 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ... 3 2.2 ZAPOJENÍ

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více