Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití HP SERVER TC2110 Návod k obsluze HP SERVER TC2110 Uživatelská příručka HP SERVER TC2110 Příručka pro uživatele HP SERVER TC2110 Návod na použití HP SERVER TC2110 Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

2 Abstrakt manuálu: Vsechna práva jsou vyhrazena. Zádná cást tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována ani pekládána do jiného jazyka bez pedchozího písemného souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard. Intel je registrovaná obchodní znacka spolecnosti Intel Corporation. Microsoft a MS-DOS jsou ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation registrované ve Spojených státech. je ochranná známka spolecnosti Adaptec, Incorporated. NVidia je ochranná známka spolecnosti NVIDIA Corporation registrovaná ve Spojených státech a nkterých dalsích zemích. Turbolinux je ochranná známka spolecnosti Turbolinux, Inc. Vsechny ostatní ochranné známky jsou majetkem píslusných vlastník. Hewlett-Packard Company Network Server Division Technical Communications/MS 45SLE Tantau Avenue Cupertino, California USA Copyright 2002, Hewlett-Packard Company. ii Obsah 1 Dlezité body instalace serveru HP Server tc2110 pro zkusené uzivatele. 1 Oddíl 1: Úvod.1 Oddíl 2: Dlezité body instalace Píprava serveru HP Server tc2110 na instalaci síového operacního systému. 3 Oddíl 1: Nastavení hardwaru

3 ..3 Píprava pevných disk Oddíl 2: Aktualizace systému BIOS serveru....3 Oddíl 3: Spustní obsluzného programu HP Diagtools.. 4 Oddíl 4: Pouzití disku CD-ROM Startup.4 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server... 5 Píprava na instalaci.5 Hlavní kroky pracovního postupu...

4 ..5 Oddíl 1: Vytvoení disket s ovladaci Oddíl 2: Vytvoení instalacních disket systému Microsoft Windows NT..6 Oddíl 3: Instalace operacního systému Windows NT....6 FÁZE 1: Instalace ovladac....7 FÁZE 2: Píprava pevného disku FÁZE 3: Nastavení konfigurace systému....9 FÁZE 4: Konfigurace sít...

5 .9 FÁZE 5: Dokoncení instalace FÁZE 6: Instalace aktualizace Service Pack FÁZE 7: Instalace grafického ovladace HP Oddíl 4: Inicializace pevného disku Oddíl 5: Kontrola stavu hardwarových zaízení.. 13 Oddíl 6: Pipojení klientských pocítac k síti a test síového spojení...14 Oddíl 7: Instalace pídavného píslusenství HP..15 esení problém...

6 15 Tip c. 1: esení problém s konfigurací adaptéru hostitelské sbrnice SCSI Tip c. 2: Upozornní systému Windows NT na pevné disky s více nez 1024 cylindry iii Obsah Tip c. 3: Soubory aktualizace Service Pack byly bez upozornní pepsány Tip c. 4: Pouzití protokolu událostí NT Event Log pi diagnostice problém se síovými adaptéry...17 Tip c. 5: Zavedení systému z jiného pevného disku SCSI. 18 Tip c. 6: Restartování instalace systému Windows NT...

7 ..18 Informace online a zdroje softwaru Instalace systému Microsoft Windows 2000 Server a Small Business Server Píprava na instalaci Hlavní kroky pracovního postupu Oddíl 1: Vytvoení disket s ovladaci Oddíl 2: Instalace operacního systému Windows Oddíl 3: Dokoncení instalace...

8 .22 FÁZE 1: Instalace aktualizace Service Pack FÁZE 2: Instalace ovladace cipové sady...23 FÁZE 3: Instalace grafického ovladace HP FÁZE 4: Instalace ovladace HP LAN...24 FÁZE 5: Instalace Konzoly pro zotavení systému Windows Oddíl 4: Konfigurace systému FÁZE 1: Kontrola stavu hardwarových zaízení...

9 ...25 FÁZE 2: Inicializace pevného disku. 26 FÁZE 3: Instalace sluzby Terminal Server Services 27 Oddíl 5: Konfigurace sít..29 FÁZE 1: Konfigurace adresy IP serveru FÁZE 2: Pipojení klientských pocítac k síti a test síového spojení FÁZE 3: Nastavení adice domény..31 Oddíl 6: Instalace pídavného píslusenství HP esení problém.

10 ...33 Tip c. 1: Inovace ze systému Windows NT 4. 0 na Windows Tip c. 2: Instalace systému Windows 2000 se zablokuje zhruba ti minuty poté, co se zacne zavádt systém z disku CD-ROM...33 Tip c. 3: Konfigurace paralelního portu (LPT) pro práci v rezimu ECP..34 Tip c. 4: Podpisy ovladac Windows Tip c. 5: Moznosti obnovení systému Windows Tip c. 6: Restartování instalace systému Windows Informace online a zdroje softwaru iv Obsah 5 Instalace systém Novell NetWare 5.1 a Novell Small Business Suite Píprava na instalaci.

11 ...39 Hlavní kroky pracovního postupu Oddíl 1: Spustní obsluzného programu HP Diagtools (volitelné) Oddíl 2: Vytvoení disket s ovladaci Oddíl 3: Instalace systému NetWare 5.1 nebo Novell Small Business Suite FÁZE 1 Zahájení instalace..41 FÁZE 2 Instalace ovladac spolecnosti HP FÁZE 3: Konfigurace sít...

12 ...44 FÁZE 4 Instalace sady pro podporu Support Pack Oddíl 5: Instalace pídavného píslusenství HP.. 46 esení problém...46 Tip c. 1. Restartování instalace systému NetWare Informace online a zdroje softwaru Instalace systém Novell NetWare 6.0 a Novell Small Business Suite Píprava na instalaci

13 ...47 Hlavní kroky pracovního postupu Oddíl 1: Spustní obsluzného programu HP Diagtools (volitelné) Oddíl 2: Vytvoení disket s ovladaci Oddíl 3: Instalace systému NetWare 6.0 nebo SBS FÁZE 1 Zahájení instalace.. 48 FÁZE 2 Instalace ovladac spolecn1 a Novell Small Ovladace HP Dlezité body Ovladace HP Grafický ovladac Ovladac adaptéru sít LAN Intel Ovladac SCSI * zádné Ovladac adaptéru sít LAN Intel Ovladac SCSI * 1 Kapitola 1 Dlezité body instalace serveru HP Server tc2110 pro zkusené uzivatele Business Suite 5.1 Vytvote disketu s opravným souborem pro systém NetWare (viz kapitola 5 oddíl 2). Dlezité body Pro zahájení instalace systému Novell SBS pouzijte píslusnou disketu (viz kapitola 5 oddíl 3 fáze 1). Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

14 Nainstalujte opravný soubor pro systém NetWare (viz kapitola 5 oddíl 3 fáze 1). Nainstalujte aktualizaci NW 5. 1 Support Pack 3 nebo vyssí (viz kapitola 5 oddíl 4). Novell NetWare 6.0 a Novell Small Business Suite 6.0 Ovladace HP Dlezité body Ovladace HP Ovladac SCSI * Pro zahájení instalace systému Novell SBS pouzijte píslusnou disketu (viz kapitola 6 oddíl 3 fáze 1). zádné zádné zádné zádné Red Hat Linux 7. 1 Dlezité body Ovladacepná na serverech s operacním systémem NetWare, protoze neobsahují webový prohlízec. 4 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server Píprava na instalaci Doporucení k píprav serveru najdete v kapitole 1 Píprava serveru HP Server tc2110 na instalaci síového operacního systému. Dále budete potebovat následující polozky: disk CD-ROM Startup pro HP Server tc2110, disk CD-ROM s operacním systémem Microsoft Windows NT4 a nejnovjsí aktualizaci NT Service Pack (c. 6a nebo vyssí), sedm prázdných, naformátovaných 3,5" disket, dva ci více síových klient pro testování (voliteln). Chcete-li se vyhnout problémm, pouzívejte pouze hardware, který je uveden na seznamu hardwaru kompatibilního s operacním systémem Windows NT (Hardware Compatibility List). Aktuální seznam kompatibilního hardwaru je k dispozici na webových stránkách spolecnosti Microsoft na adrese Hlavní kroky pracovního postupu 1. Vytvoení disket s ovladaci z disku CD-ROM HP Startup 2. Vytvoení instalacních disket systému Microsoft Windows NT 3. Instalace operacního systému Windows NT 4. Inicializace pevných disk 5. Kontrola stavu hardwarových zaízení pomocí obsluzného programu Windows NT Diagnostic Tool 6. Pipojení klientských pocítac k síti a test síového spojení 7. Instalace pídavného píslusenství HP 5 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server Oddíl 1: Vytvoení disket s ovladaci 1. Opatete si ti prázdné, naformátované 3,5" diskety. 2. Vlozte disk CD-ROM HP Startup do pocítace se systémem Windows a podle pokyn na obrazovce vytvote následující diskety: o o ovladac rozhraní SCSI serveru HP Server tc2110 pro Windows NT (disketa HP NT SCSI), ovladac adaptéru sít LAN serveru HP Server tc2110 pro Windows NT (disketa HP NT LAN 1 a 2). POZNÁMKA Pokud v pocítaci se systémem Windows nedojde automaticky ke spustní nabídky disku CD-ROM Startup, spuste ji otevením souboru Startup.htm, který se nachází v koenové slozce disku. Oddíl 2: Vytvoení instalacních disket systému Microsoft Windows NT K instalaci systému Microsoft Windows NT 4.0 na server budete potebovat ti instalacní diskety. Vytvote je podle následujícího postupu: 1. Opatete si ti prázdné, naformátované 3,5" diskety. 2. Vlozte disk CD-ROM Microsoft Windows NT 4.0 do stolního pocítace. 3. V píkazovém ádku prostedí DOS zadejte: C:\D:\i386\winnt32 /ox (kde D je písmeno jednotky CD-ROM) 4. Podle pokyn na obrazovce vkládejte do pocítace diskety. Oddíl 3: Instalace operacního systému Windows NT Instalace systému Windows NT má nkolik fází: Fáze 1: Instalace ovladac Fáze 2: Píprava pevného disku Fáze 3: Nastavení konfigurace systému Fáze 4: Konfigurace sít 6 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server Fáze 5: Dokoncení instalace Fáze 6: Instalace aktualizace Service Pack Fáze 7: Instalace grafického ovladace HP POZNÁMKA Nepokousejte se instalovat systém Windows NT 4.0 zavedením systému z disku CD-ROM Windows NT. Tato metoda instalace na vtsin server nefunguje správn. O vlození disku CD-ROM Windows NT budete pozádáni pozdji v prbhu instalace. FÁZE 1: Instalace ovladac 1. Vlozte disketu Windows NT Setup/Boot 1 a zavete systém. 2. Az budete vyzváni, vymte disketu a stisknte klávesu ENTER. 3. Jakmile se zobrazí nabídka Windows NT Server Setup, pokracujte stisknutím klávesy ENTER. 4. Stisknutím klávesy ENTER spuste automatické zjistní zaízení pro ukládání dat. Bude zjistna jednotka CD-ROM IDE a navrzen odpovídající ovladac. 5. Pokud máte model SCSI: a. Stisknte klávesu S, abyste mohli specifikovat dalsí adaptéry SCSI. Instalacní program systému Windows NT zobrazí seznam mozností, který lze procházet. b. Stisknutím klávesy ENTER vyberte výchozí moznost Other (Requires Disk provided by a hardware manufacturer) (Jiný (Vyzaduje disketu od výrobce hardwaru)). c. Jakmile se zobrazí výzva k vlození diskety Manufacturer-supplied hardware support disk (Výrobcem dodaná disketa pro podporu hardwaru), vlozte do disketové jednotky disketu s ovladaci rozhraní SCSI serveru HP Server tc2110 pro Windows NT (disketa HP NT SCSI) a stisknte klávesu ENTER. d. Stisknutím klávesy ENTER vyberte ovladac adice Adaptec Ultra160 Family PCI SCSI controller. 6. Podle ukazatele stavu v horní cásti obrazovky zkontrolujte správné rozpoznání adic PCI SCSI (pokud je soucástí vaseho modelu) a CD-ROM IDE. Pokud nebudou tyto dva ovladace nainstalovány správn, nepodaí se vám instalaci úspsn dokoncit. 7. Jestlize potebujete nainstalovat jest dalsí ovladace zaízení pro ukládání dat, mzete to provést v tuto chvíli stisknutím klávesy S. 8. Po dokoncení instalace pokracujte stisknutím klávesy ENTER. 7 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server FÁZE 2: Píprava pevného disku 1. Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

15 Jestlize vás instalacní program upozorní na to, ze pevný disk obsahuje víc nez 1024 cylindry, pokracujte stisknutím klávesy ENTER. Vás systém HP dokáze s takovými disky pracovat bez problém. 2. Az budete vyzváni, zda chcete pokracovat v instalaci, stisknte klávesu C. POZNÁMKA Pokud jste zmnili konfiguraci serveru HP tak, aby pouzíval pevný disk, na kterém uz jsou ulozena njaká data, zobrazí instalacní program Windows NT odlisnou nabídku. 3. Az budete pozádáni, vlozte disk CD-ROM Windows NT a stisknte klávesu ENTER. POZNÁMKA Na rozpoznání nov vlozeného disku CD-ROM potebuje jednotka CD-ROM nkolik sekund. Pokud jste poprvé stiskli klávesu ENTER pílis rychle, budete ji mozná muset stisknout jest jednou. 4. Pectte si licencní smlouvu (na dalsí stránky se dostanete klávesou PAGE DOWN) a na znamení souhlasu stisknte klávesu F8. Tím budete pokracovat v instalaci. 5. Instalacní program Windows NT Server Setup zobrazí hardwarové a softwarové soucásti systému, které byly rozpoznány. Pokud tato konfigurace odpovídá vasemu pocítaci, stisknte klávesu ENTER. 6. Pak instalacní program zobrazí seznam pevných disk na serveru a navrhované diskové oddíly na kazdé diskové jednotce. Výchozí oddíl pro instalaci systému Windows NT na první jednotce pevného disku (disk 0) je zvýraznn. Stisknutím klávesy C vytvoíte oddíl v cásti nerozdlené na oddíly. 7. Zadejte vhodnou velikost diskového oddílu pro instalaci síového operacního systému. Spolecnost HP doporucuje MB. Velikost oddílu potvrte stisknutím klávesy ENTER. 8. Stisknutím klávesy ENTER nainstalujte systém Windows NT na New (Unformatted) (Nový (Neformátovaný)) oddíl. 9. Vyberte formát souborového systému: Pro oddíl síového operacního systému mzete pouzít FAT (souborový systém typu DOS) nebo NTFS (souborový systém typu Windows). Spolecnost HP doporucuje pouzít systém NTFS. Formátování oddílu zahájíte stisknutím klávesy ENTER (tato operace potrvá njakou dobu, zálezí na velikosti oddílu). 8 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server 10. Zadejte slozku pro systém Windows NT (výchozí slozka je \WINNT) a stisknte klávesu ENTER. 11. Po dalsím stisknutí klávesy ENTER instalacní program zkontroluje pevné disky. 12. Jakmile budete pozádáni o vlození diskety, vlozte do disketové jednotky disketu s ovladaci rozhraní SCSI serveru HP Server tc2110 pro Windows NT (disketa HP NT SCSI) a stisknte klávesu ENTER. 13. Pedtím, nez potvrdíte restartování pocítace dalsím stisknutím klávesy ENTER, vyjmte tuto disketu i disk CD-ROM Windows NT z jednotek. FÁZE 3: Nastavení konfigurace systému 1. Az budete pozádáni, vlozte disk CD-ROM Windows NT Server a stisknte klávesu ENTER. POZNÁMKA Na rozpoznání nov vlozeného disku CD-ROM potebuje jednotka CD-ROM nkolik sekund. Jestlize se objeví okno Files Needed (Soubory nenalezeny), stisknte jest jednou klávesu ENTER. 2. Klepnutím na tlacítko Next (Dalsí) v instalacním programu Windows NT Server Setup shromázdte informace o pocítaci. 3. Nastavení instalace mzete dále provádt v grafickém prostedí. POZNÁMKA Pokud nastavíte server jako Backup domain controller (Zálozní adic domény), bude mozné jej pozdji povýsit na Primary domain controller (Primární adic domény) a naopak. Naproti tomu Stand Alone Server (Samostatný server) nelze povýsit na Primary Domain Controller (Primární adic domény), ani snízit jeho úrove na Backup Domain Controller (Zálozní adic domény). 4. Disketa pro nouzové zotavení systému: Spolecnost HP doporucuje, abyste tuto disketu vytvoili, nebo se na ní ulozí konfigurace systému Windows NT Server. Pipravte si prázdnou naformátovanou disketu a klepnte na tlacítko Next. v tuto chvíli nemusíte prázdnou disketu vkládat do pocítace, protoze ji instalacní program Windows NT Setup vytvoí az na konci celé konfigurace. FÁZE 4: Konfigurace sít 1. Klepnutím na tlacítko Next v instalacním programu Windows NT Setup zahájíte instalaci síových sluzeb systému Windows NT. 9 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server 2. V následujícím okn také klepnte na tlacítko Next. Tím potvrdíte pouzití síového adaptéru nainstalovaného na serveru HP Server tc Klepnutím na tlacítko Next potvrte instalaci sluzby Microsoft Internet Information Server. 4. Jakmile se objeví obrazovka Network Adapters (Síové adaptéry), NEZADÁVEJTE moznost Start Search (Zahájit vyhledávání). Místo toho klepnte na tlacítko Select from list... (Vybrat ze seznamu...) a nainstalujte ovladac HP LAN: a. Jakmile se objeví seznam ovladac síových adaptér, klepnte na tlacítko Have Disk (Z diskety) a vyberte urcitý ovladac HP. b. Vlozte disketu s ovladacem adaptéru sít LAN serveru HP Server tc2110 pro systém Windows NT (disketa HP NT LAN 1) a stisknte klávesu ENTER. c. Stisknutím klávesy ENTER potvrte výbr ovladace adaptéru Intel PRO Adapter a pak optovným stisknutím klávesy ENTER potvrte výbr síového adaptéru. d. Po zobrazení výzvy vlozte do jednotky druhou disketu (disketa HP NT LAN 2). 5. Podle pokyn na obrazovce dokoncete výbr síových protokol a síových sluzeb. informace o síových nastaveních najdete v píruckách k operacnímu systému Microsoft Windows NT Server. Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

16 6. Jakmile vás o to instalacní program Windows NT Server Setup pozádá, spuste klepnutím na tlacítko Next instalaci výse vybraných soucástí. POZNÁMKA Pokud zvolíte urcení adresy IP a peskocíte instalaci soucásti DHCP, oteve instalacní program systému Windows NT Server okno TCP/IP Properties (Vlastnosti protokolu TCP/IP), kde byste mli zadat adresu IP. Adresu IP mzete nakonfigurovat i po dokoncení instalace systému Windows NT. v nabídce Start pejdte na píkaz Settings (Nastavení), klepnte na polozku Control Panel (Ovládací panely), na ikonu Network (Sí) a na kart Protocols (Protokoly) klepnte na moznost TCP/IP Protocol Properties (Vlastnosti protokolu TCP/IP). 7. Chcete-li zachovat výchozí sluzby, klepnte v okn Network Bindings (Síové vazby) na tlacítko Next. 10 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server 8. Klepnutím na tlacítko Next otevete okno Network (Sí). 9. Klepnutím na tlacítko Next potvrte doménu, ve které bude server pracovat. FÁZE 5: Dokoncení instalace 1. Poslední krok instalace provedete po klepnutí na tlacítko Finish (Dokoncit). 2. Instalacní program systému Windows NT Server 4.0 bude pokracovat instalací sluzby Microsoft Internet Information Server 2.0: a. Stisknutím klávesy ENTER potvrte zachování výchozích nastavení a dalsím stisknutím klávesy ENTER potvrte vytvoení odpovídající instalacní slozky. b. Stisknutím klávesy ENTER potvrte zachování výchozích slozek pro publikování a dalsím stisknutím klávesy ENTER potvrte jejich vytvoení. c. Pectte si informace související se zalozením internetové domény a klepnte na tlacítko OK. d. Vyberte vhodné ovladace rozhraní ODBC (vyberte alespo výchozí ovladace serveru SQL) a klepnte na tlacítko OK. 3. Nastavte hodnoty v polích Time zone (Casová zóna), Date (Datum) a Time (Cas) a klepnte na tlacítko Close (Zavít). 4. Instalacní program vám ohlásí instalaci standardního grafického ovladace VGA. v tuto chvíli se nepokousejte instalovat grafický ovladac HP s vysokým rozlisením, protoze by jej pepsala instalace aktualizace Service Pack. Na vhodný okamzik pro jeho instalaci vás upozorníme pozdji. Zavete toto okno klepnutím na tlacítko OK a dalsím klepnutím na tlacítko OK zavete okno Display Properties (Vlastnosti zobrazení). 5. Az budete vyzváni, vlozte do disketové jednotky prázdnou naformátovanou disketu, ze které vytvoíte Disketu pro nouzové zotavení systému, a klepnte na tlacítko OK. 6. Na dalsí výzvu vyjmte Disketu pro nouzové zotavení systému a disk CD-ROM Windows NT Server z jednotek a stisknutím klávesy ENTER restartujte systém. 7. Po provedení samocinných test (POST) se objeví pihlasovací obrazovka systému Windows NT. v tuto chvíli je dokoncena základní instalace systému Windows NT. POZNÁMKA Pokud jste zvolili souborový systém NTFS a systém musí pevést zavádcí diskový oddíl ze systému FAT na NTFS, mze instalace systému Windows NT v tomto bod chvíli trvat. 11 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server FÁZE 6: Instalace aktualizace Service Pack 1. Kopie aktualizací Windows NT 4.0 Service Pack si mzete obstarat takto: o Jestlize uz je vás server HP pipojen k Internetu, mzete stáhnout nejnovjsí aktualizace Service Pack z webových stránek spolecnosti Microsoft com/ntserver/nts/downloads/recommended. Pokud máte pístup k pocítaci s internetovým pipojením a jednotkou CD-RW, mzete stáhnout nejnovjsí aktualizace Service Pack z webových stránek spolecnosti Microsoft na adrese a vypálit aktualizaci Service Pack na disk CD-ROM. Aktualizace Service Pack pak mzete nainstalovat z jednotky CD-ROM serveru HP. Mzete kontaktovat technickou podporu spolecnosti Microsoft na telefonním císle (02) , kde si lze objednat disk CD-ROM s aktualizacemi Service Pack. o o 2. Ped instalací aktualizace Service Pack se pihlaste k serveru HP jako správce a pak spuste aktualizaci Service Pack. 3. Vyberte moznost Accept the License Agreement (Souhlasím s licencní smlouvou) a klepnte na tlacítko Install (Instalovat). 4. Az k tomu budete vyzváni, restartujte klepnutím na tlacítko Restart systém (nezapomete pedtím z jednotek vyjmout disketu a disk CD-ROM). POZNÁMKA Pokud se bhem instalace aktualizace Service Pack zobrazí dotaz, zda mají být pepsány soubory ovladac, klepnte na tlacítko No (Ne). Zachováte tak ovladace HP, které jste pedtím nainstalovali. FÁZE 7: Instalace grafického ovladace HP Instalacní program systému Microsoft Windows nainstaloval standardní grafický ovladac VGA. Pokud chcete pouzívat grafický ovladac s vysokým rozlisením, drzte se následujícího postupu: 1. Zkontrolujte, zda je nainstalována aktualizace Microsoft Windows NT Service Pack (verze 6a nebo vyssí). To je NEZBYTNÉ. 2. Pihlaste se k serveru HP jako správce a vlozte disk CD-ROM HP Startup do jednotky CD-ROM. Disk se automaticky spustí a na obrazovce se objeví nabídka. POZNÁMKA Pítomnost disku CD-ROM Startup by ml server HP automaticky rozpoznat a spustit nabídku Startup. Pokud ji vsak nespustí automaticky, spuste ji otevením souboru Startup.htm, který se nachází v koenové slozce disku Startup. 12 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server 3. Na stránce Drivers summary table/accessing hp drivers (Tabulka se souhrnnými informacemi o ovladacích/pístup k ovladacm HP) vyberte grafický ovladac pro Windows NT Dojde ke spustní instalacního programu grafického ovladace HP. Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

17 Klepnutím na tlacítko Next spuste instalaci. 5. Vyberte moznost NVIDIA Vanta. 6. Az k tomu budete na konci instalace vyzváni, restartujte systém klepnutím na tlacítko Finish. 7. Po pihlásení vám operacní systém oznámí, ze se pouzívá výchozí rozlisení obrazovky. Klepnte na tlacítko OK. Nyní mzete nakonfigurovat vlastní nastavení a otestovat je. Oddíl 4: Inicializace pevného disku Správa diskových jednotek a oddíl se provádí takto: 1. Ukoncete program Disk Administrator. 5. Nové diskové oddíly naformátujete tak, ze otevete okno My Computer (Tento pocítac), pravým tlacítkem mysi klepnete na nový oddíl a klepnete na píkaz Format (Naformátovat). Oddíl 5: Kontrola stavu hardwarových zaízení V tomto oddíle je popsán jednoduchý zpsob kontroly instalace systému Windows NT. Na disku CD-ROM Windows NT Resource Guide (k dispozici od spolecnosti Microsoft) najdete obsluzné programy na generování cinností zatzujících systém. v následujícím postupu se pouzívají standardní nástroje, které jsou soucástí instalace operacního systému Windows NT Server. 1. Pomocí protokolu chyb v Prohlízeci událostí (Start Programs Administrative Tools Event Viewer (Start Programy Nástroje pro správu Prohlízec událostí)) zkontrolujte, zda nebyly zaznamenány chyby. Pokud na njaké chyby narazíte, 13 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server vyhledejte nápovdu v cásti této pírucky zabývající se esením problém a v referencní pírucce Windows NT Reference Manual. POZNÁMKA Windows NT Event Viewer mohl zaznamenat chyby síového spojení, pokud server HP nebyl ped vasím pihlásením pipojen. Pokud nedokázete problém vyesit, obrate se na servisního zástupce spolecnosti HP nebo zkuste vyhledat dalsí informace o esení problém na webových stránkách spolecnosti HP. 2. Spuste program Windows NT Diagnostic Tool (Nástroj pro diagnostiku systému Windows NT) (Start Programs Administrative Tools Windows NT Diagnostic (Start Programy Nástroje pro správu Diagnostika systému Windows NT)), který shromázdí informace o systému BIOS, o vyuzití systémových prostedk, o fyzické pamti a o grafickém adaptéru. 3. Zkontrolujte, ze jsou vsechny adaptéry správn nainstalovány: a. Otevete okno Control Panel (Start Settings Control Panel (Start Nastavení Ovládací panely)). b. Zkontrolujte stav síového adaptéru. Diagnostiku mzete provést tak, ze klepnete na kartu Diagnostics (Diagnostika) a klepnete na tlacítko Run Tests (Spustit testy). Po dokoncení zavete okno (pokud jste spustili diagnostické testy, systém Windows vám doporucí restartovat systém). c. Stav adaptéru SCSI zkontrolujete poklepáním na ikonu SCSI Adapters (Adaptéry SCSI) v okn Control Panel a klepnutím na polozku Properties (Vlastnosti) u kazdého zaízení. Oddíl 6: Pipojení klientských pocítac k síti a test síového spojení 1. Vytvoení sdílených slozek: Vytvote na pevném disku slozku a nastavte její sdílení (klepnte na slozku pravým tlacítkem a zvolte píkaz Sharing (Sdílení)). 2. Pomocí obsluzného programu systému Windows NT vytvote uzivatele: Start Programs Administrative Tools User Manager DOMAIN (Start Programy Nástroje pro správu Správce uzivatel doména) Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server 4. Otevete na serveru HP okno píkazového ádku (Start Program Command Prompt (Start Programy Píkazový ádek)) a zkontrolujte konfiguraci protokolu TCP/IP, kterou jste nastavili bhem instalace systému Windows NT. Zadejte píkaz: ipconfig /all 5. Správnou komunikaci serveru s klienty ovíte takto: a. V jednom klientském pocítaci otevete píkazový ádek a zadejte: ping názevserveru Kde názevserveru je název serveru, který jste zadali bhem instalace Windows NT. Od nového serveru byste mli dostat ctyi odpovdi. Oddíl 7: Instalace pídavného píslusenství HP Disk CD-ROM HP Startup obsahuje ovladace pro následující píslusenství: adaptér HP-Intel 10/100 LAN. adaptér HP NetRAID-1M, jednotka HP Surestore DAT24i. Pi instalaci postupujte podle pírucky dodávané k instalovanému píslusenství. esení problém Tento oddíl vám pomze s esením nejbznjsích problém pi instalaci. 15 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server Tip c. 1: esení problém s konfigurací adaptéru hostitelské sbrnice SCSI Správce zavádní systému Windows NT je vybaven logikou obnovení, která vám umozní vrátit se k poslední známé funkcní konfiguraci. Pokud se vám po zmn konfigurace adaptéru hostitelské sbrnice SCSI nedaí znovu zavést systém Windows NT, postupujte následovn: 1. Vrate hardware pocítace do stavu, v nmz byl naposledy funkcní. 2. Znovu zavete systém pocítace. Jakmile se na obrazovce objeví zpráva: Press spacebar NOW to invoke the Last Known Good menu. (Stisknutím mezerníku vyvoláte nabídku poslední známé funkcní konfigurace.) stisknte MEZERNÍK. Podle pokyn na obrazovce pokracujte se zavádním systému. POZNÁMKA Pokud nestihnete zareagovat ve chvíli, kdy je zobrazena zpráva Press spacebar NOW to invoke the Last Known Good screen, nepihlasujte se, protoze tím byste vymazali konfiguraci, o kterou vám jde. Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

18 3. Jakmile pocítac znovu funguje, pecliv zkontrolujte vsechny zmny hardwarové a softwarové konfigurace, které chcete provést. Zamte se pedevsím na konflikty se soucástmi existující konfigurace systému, které se nemní. Pokud nejste schopni urcit pícinu chyby, obrate se na výrobce hostitelského adaptéru nebo na technickou podporu spolecnosti HP. Tip c. 2: Upozornní systému Windows NT na pevné disky s více nez 1024 cylindry Pokud je zavádcí jednotka nová nebo cerstv inicializovaná, mze vás systém Windows NT bhem prvního zavádní systému z tohoto disku upozornit na to, ze disková jednotka má víc nez 1024 cylindry. Systém Windows NT se mze pi zavádní zablokovat hned po zobrazení pruhu SCSI BIOS nebo Disk Array BIOS. Jedná se o chybu systému Windows NT, podrobnosti najdete v clánku c. Q programu Microsoft TechNet. V nkterých pípadech instalacní program systému Windows NT chybn rozpozná geometrii pevného disku a v dsledku toho omezí velikost základního diskového oddílu na 1024 MB nebo se bhem restartování zablokuje. Tento problém opravíte podle následujícího návodu: 16 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server V instalacním programu systému Windows NT: 1. Nastavte velikost primárního oddílu na 1024 MB. 2. Naformátujte primární oddíl na souborový systém FAT. 3. Ukoncete instalacní program stisknutím klávesy F3. 4. Znovu spuste instalacní program. 5. Na obrazovce nastavení diskových oddíl vymazte primární oddíl o velikosti 1024 MB. 6. Nastavte velikost primárního diskového oddílu na jakoukoli pozadovanou velikost v rámci kapacity pevného disku. 7. Pokracujte v instalacním programu systému Windows NT. Tip c. 3: Soubory aktualizace Service Pack byly bez upozornní pepsány Pi provádní nkterých zmn systémové konfigurace mzete být pozádáni o vlození pvodních disket s ovladaci pro systém Windows NT. Pitom mohou být nkteré systémové soubory pepsány jejich starsími verzemi. Doporucujeme, abyste po provedení jakýchkoli zmn znovu nainstalovali aktualizaci Service Pack. Tip c. 4: Pouzití protokolu událostí NT Event Log pi diagnostice problém se síovými adaptéry Pokud se ovladac síového adaptéru nespustí nebo nefunguje správn, zkontrolujte, zda protokol událostí neobsahuje zprávy týkající se diagnostiky ovladac. 1. Ve správci program (Program Manager) spuste aplet Event Viewer (Prohlízec událostí) ve skupin Administrative Tools (Nástroje pro správu). 2. Ve sloupci Event Log Source (Zdroj protokolu událostí) vyhledejte vsechny polozky s názvem Hptx. 3. Poklepáním na polozku zobrazíte dialogové okno Event Detail (Podrobnosti o události). v horní polovin okna je krátký vseobecný popis zaznamenané chyby. Ve spodní polovin okna je výpis dat chyby v sestnáctkovém formátu a ve formátu ASCII. 4. Zbzn si projdte data chyby ve formátu ASCII, zda neobsahují njaké citelné etzce. 5. Jestlize narazíte na citelný etzec, bude obsahovat podrobnjsí popis problému. 17 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server 6. Jestlize na zádný citelný etzec nenarazíte, znamená to obvykle, ze k chyb ovladace doslo v pocátecní fázi zavádní. Vtsinou se to stává kvli konfliktu systémových prostedk (napíklad kvli konfliktu v pístupu k portu V/V). POZNÁMKA Zkontrolujte, ze je síový adaptér pipojen k funkcnímu rozbocovaci a ze jeho indikátor svítí. Jinak se síový ovladac nemusí nainstalovat. Tip c. 5: Zavedení systému z jiného pevného disku SCSI Pokud chcete zavést systém Windows NT z jiného pevného disku SCSI, vyvolejte stisknutím kláves CTRL+A bhem spoustní systému nabídku obsluzného programu SCSI-Select. V nabídce Boot Device Ordering (Poadí zavádcích zaízení) nakonfigurujte parametr SCSI Hard Drive Priority (Priorita pevného disku SCSI). Tip c. 6: Restartování instalace systému Windows NT Pokud chcete spustit instalaci systému Windows NT znovu od zacátku, vymazte pomocí obsluzného programu jako fdisk z pevného disku veskerá data a diskové oddíly. Pak pokracujte v procesu instalace. Informace online a zdroje softwaru Webový server spolecnosti HP: Webový server spolecnosti Microsoft: Sluzby podpory k produktm spolecnosti Microsoft: Informacní linka pro rozsíené automatizované databázové systémy v systému Windows NT (Windows NT Automated Database Advanced Systems) na císle +1 (800) Instalace systému Microsoft Windows 2000 Server a Small Business Server 2000 Píprava na instalaci POZNÁMKA Za úcelem snadnjsího ctení budeme v této kapitole oznacovat operacní systémy Windows 2000 Server a Small Business Server 2000 jako Windows Doporucení k píprav serveru najdete v kapitole 1 Píprava serveru HP Server tc2110 na instalaci síového operacního systému. Dále budete potebovat následující polozky: disk CD-ROM Startup pro HP Server tc2110, disk CD-ROM s operacním systémem Microsoft Windows 2000 a nejnovjsí aktualizaci Microsoft Windows 2000 Service Pack (verzi 2 nebo vyssí), sest prázdných, naformátovaných 3,5" disket, dva ci více síových klient pro testování (voliteln). Hlavní kroky pracovního postupu 1. Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110