Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití HP SERVER TC2110 Návod k obsluze HP SERVER TC2110 Uživatelská příručka HP SERVER TC2110 Příručka pro uživatele HP SERVER TC2110 Návod na použití HP SERVER TC2110 Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

2 Abstrakt manuálu: Vsechna práva jsou vyhrazena. Zádná cást tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována ani pekládána do jiného jazyka bez pedchozího písemného souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard. Intel je registrovaná obchodní znacka spolecnosti Intel Corporation. Microsoft a MS-DOS jsou ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation registrované ve Spojených státech. je ochranná známka spolecnosti Adaptec, Incorporated. NVidia je ochranná známka spolecnosti NVIDIA Corporation registrovaná ve Spojených státech a nkterých dalsích zemích. Turbolinux je ochranná známka spolecnosti Turbolinux, Inc. Vsechny ostatní ochranné známky jsou majetkem píslusných vlastník. Hewlett-Packard Company Network Server Division Technical Communications/MS 45SLE Tantau Avenue Cupertino, California USA Copyright 2002, Hewlett-Packard Company. ii Obsah 1 Dlezité body instalace serveru HP Server tc2110 pro zkusené uzivatele. 1 Oddíl 1: Úvod.1 Oddíl 2: Dlezité body instalace Píprava serveru HP Server tc2110 na instalaci síového operacního systému. 3 Oddíl 1: Nastavení hardwaru

3 ..3 Píprava pevných disk Oddíl 2: Aktualizace systému BIOS serveru....3 Oddíl 3: Spustní obsluzného programu HP Diagtools.. 4 Oddíl 4: Pouzití disku CD-ROM Startup.4 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server... 5 Píprava na instalaci.5 Hlavní kroky pracovního postupu...

4 ..5 Oddíl 1: Vytvoení disket s ovladaci Oddíl 2: Vytvoení instalacních disket systému Microsoft Windows NT..6 Oddíl 3: Instalace operacního systému Windows NT....6 FÁZE 1: Instalace ovladac....7 FÁZE 2: Píprava pevného disku FÁZE 3: Nastavení konfigurace systému....9 FÁZE 4: Konfigurace sít...

5 .9 FÁZE 5: Dokoncení instalace FÁZE 6: Instalace aktualizace Service Pack FÁZE 7: Instalace grafického ovladace HP Oddíl 4: Inicializace pevného disku Oddíl 5: Kontrola stavu hardwarových zaízení.. 13 Oddíl 6: Pipojení klientských pocítac k síti a test síového spojení...14 Oddíl 7: Instalace pídavného píslusenství HP..15 esení problém...

6 15 Tip c. 1: esení problém s konfigurací adaptéru hostitelské sbrnice SCSI Tip c. 2: Upozornní systému Windows NT na pevné disky s více nez 1024 cylindry iii Obsah Tip c. 3: Soubory aktualizace Service Pack byly bez upozornní pepsány Tip c. 4: Pouzití protokolu událostí NT Event Log pi diagnostice problém se síovými adaptéry...17 Tip c. 5: Zavedení systému z jiného pevného disku SCSI. 18 Tip c. 6: Restartování instalace systému Windows NT...

7 ..18 Informace online a zdroje softwaru Instalace systému Microsoft Windows 2000 Server a Small Business Server Píprava na instalaci Hlavní kroky pracovního postupu Oddíl 1: Vytvoení disket s ovladaci Oddíl 2: Instalace operacního systému Windows Oddíl 3: Dokoncení instalace...

8 .22 FÁZE 1: Instalace aktualizace Service Pack FÁZE 2: Instalace ovladace cipové sady...23 FÁZE 3: Instalace grafického ovladace HP FÁZE 4: Instalace ovladace HP LAN...24 FÁZE 5: Instalace Konzoly pro zotavení systému Windows Oddíl 4: Konfigurace systému FÁZE 1: Kontrola stavu hardwarových zaízení...

9 ...25 FÁZE 2: Inicializace pevného disku. 26 FÁZE 3: Instalace sluzby Terminal Server Services 27 Oddíl 5: Konfigurace sít..29 FÁZE 1: Konfigurace adresy IP serveru FÁZE 2: Pipojení klientských pocítac k síti a test síového spojení FÁZE 3: Nastavení adice domény..31 Oddíl 6: Instalace pídavného píslusenství HP esení problém.

10 ...33 Tip c. 1: Inovace ze systému Windows NT 4. 0 na Windows Tip c. 2: Instalace systému Windows 2000 se zablokuje zhruba ti minuty poté, co se zacne zavádt systém z disku CD-ROM...33 Tip c. 3: Konfigurace paralelního portu (LPT) pro práci v rezimu ECP..34 Tip c. 4: Podpisy ovladac Windows Tip c. 5: Moznosti obnovení systému Windows Tip c. 6: Restartování instalace systému Windows Informace online a zdroje softwaru iv Obsah 5 Instalace systém Novell NetWare 5.1 a Novell Small Business Suite Píprava na instalaci.

11 ...39 Hlavní kroky pracovního postupu Oddíl 1: Spustní obsluzného programu HP Diagtools (volitelné) Oddíl 2: Vytvoení disket s ovladaci Oddíl 3: Instalace systému NetWare 5.1 nebo Novell Small Business Suite FÁZE 1 Zahájení instalace..41 FÁZE 2 Instalace ovladac spolecnosti HP FÁZE 3: Konfigurace sít...

12 ...44 FÁZE 4 Instalace sady pro podporu Support Pack Oddíl 5: Instalace pídavného píslusenství HP.. 46 esení problém...46 Tip c. 1. Restartování instalace systému NetWare Informace online a zdroje softwaru Instalace systém Novell NetWare 6.0 a Novell Small Business Suite Píprava na instalaci

13 ...47 Hlavní kroky pracovního postupu Oddíl 1: Spustní obsluzného programu HP Diagtools (volitelné) Oddíl 2: Vytvoení disket s ovladaci Oddíl 3: Instalace systému NetWare 6.0 nebo SBS FÁZE 1 Zahájení instalace.. 48 FÁZE 2 Instalace ovladac spolecn1 a Novell Small Ovladace HP Dlezité body Ovladace HP Grafický ovladac Ovladac adaptéru sít LAN Intel Ovladac SCSI * zádné Ovladac adaptéru sít LAN Intel Ovladac SCSI * 1 Kapitola 1 Dlezité body instalace serveru HP Server tc2110 pro zkusené uzivatele Business Suite 5.1 Vytvote disketu s opravným souborem pro systém NetWare (viz kapitola 5 oddíl 2). Dlezité body Pro zahájení instalace systému Novell SBS pouzijte píslusnou disketu (viz kapitola 5 oddíl 3 fáze 1). Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

14 Nainstalujte opravný soubor pro systém NetWare (viz kapitola 5 oddíl 3 fáze 1). Nainstalujte aktualizaci NW 5. 1 Support Pack 3 nebo vyssí (viz kapitola 5 oddíl 4). Novell NetWare 6.0 a Novell Small Business Suite 6.0 Ovladace HP Dlezité body Ovladace HP Ovladac SCSI * Pro zahájení instalace systému Novell SBS pouzijte píslusnou disketu (viz kapitola 6 oddíl 3 fáze 1). zádné zádné zádné zádné Red Hat Linux 7. 1 Dlezité body Ovladacepná na serverech s operacním systémem NetWare, protoze neobsahují webový prohlízec. 4 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server Píprava na instalaci Doporucení k píprav serveru najdete v kapitole 1 Píprava serveru HP Server tc2110 na instalaci síového operacního systému. Dále budete potebovat následující polozky: disk CD-ROM Startup pro HP Server tc2110, disk CD-ROM s operacním systémem Microsoft Windows NT4 a nejnovjsí aktualizaci NT Service Pack (c. 6a nebo vyssí), sedm prázdných, naformátovaných 3,5" disket, dva ci více síových klient pro testování (voliteln). Chcete-li se vyhnout problémm, pouzívejte pouze hardware, který je uveden na seznamu hardwaru kompatibilního s operacním systémem Windows NT (Hardware Compatibility List). Aktuální seznam kompatibilního hardwaru je k dispozici na webových stránkách spolecnosti Microsoft na adrese Hlavní kroky pracovního postupu 1. Vytvoení disket s ovladaci z disku CD-ROM HP Startup 2. Vytvoení instalacních disket systému Microsoft Windows NT 3. Instalace operacního systému Windows NT 4. Inicializace pevných disk 5. Kontrola stavu hardwarových zaízení pomocí obsluzného programu Windows NT Diagnostic Tool 6. Pipojení klientských pocítac k síti a test síového spojení 7. Instalace pídavného píslusenství HP 5 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server Oddíl 1: Vytvoení disket s ovladaci 1. Opatete si ti prázdné, naformátované 3,5" diskety. 2. Vlozte disk CD-ROM HP Startup do pocítace se systémem Windows a podle pokyn na obrazovce vytvote následující diskety: o o ovladac rozhraní SCSI serveru HP Server tc2110 pro Windows NT (disketa HP NT SCSI), ovladac adaptéru sít LAN serveru HP Server tc2110 pro Windows NT (disketa HP NT LAN 1 a 2). POZNÁMKA Pokud v pocítaci se systémem Windows nedojde automaticky ke spustní nabídky disku CD-ROM Startup, spuste ji otevením souboru Startup.htm, který se nachází v koenové slozce disku. Oddíl 2: Vytvoení instalacních disket systému Microsoft Windows NT K instalaci systému Microsoft Windows NT 4.0 na server budete potebovat ti instalacní diskety. Vytvote je podle následujícího postupu: 1. Opatete si ti prázdné, naformátované 3,5" diskety. 2. Vlozte disk CD-ROM Microsoft Windows NT 4.0 do stolního pocítace. 3. V píkazovém ádku prostedí DOS zadejte: C:\D:\i386\winnt32 /ox (kde D je písmeno jednotky CD-ROM) 4. Podle pokyn na obrazovce vkládejte do pocítace diskety. Oddíl 3: Instalace operacního systému Windows NT Instalace systému Windows NT má nkolik fází: Fáze 1: Instalace ovladac Fáze 2: Píprava pevného disku Fáze 3: Nastavení konfigurace systému Fáze 4: Konfigurace sít 6 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server Fáze 5: Dokoncení instalace Fáze 6: Instalace aktualizace Service Pack Fáze 7: Instalace grafického ovladace HP POZNÁMKA Nepokousejte se instalovat systém Windows NT 4.0 zavedením systému z disku CD-ROM Windows NT. Tato metoda instalace na vtsin server nefunguje správn. O vlození disku CD-ROM Windows NT budete pozádáni pozdji v prbhu instalace. FÁZE 1: Instalace ovladac 1. Vlozte disketu Windows NT Setup/Boot 1 a zavete systém. 2. Az budete vyzváni, vymte disketu a stisknte klávesu ENTER. 3. Jakmile se zobrazí nabídka Windows NT Server Setup, pokracujte stisknutím klávesy ENTER. 4. Stisknutím klávesy ENTER spuste automatické zjistní zaízení pro ukládání dat. Bude zjistna jednotka CD-ROM IDE a navrzen odpovídající ovladac. 5. Pokud máte model SCSI: a. Stisknte klávesu S, abyste mohli specifikovat dalsí adaptéry SCSI. Instalacní program systému Windows NT zobrazí seznam mozností, který lze procházet. b. Stisknutím klávesy ENTER vyberte výchozí moznost Other (Requires Disk provided by a hardware manufacturer) (Jiný (Vyzaduje disketu od výrobce hardwaru)). c. Jakmile se zobrazí výzva k vlození diskety Manufacturer-supplied hardware support disk (Výrobcem dodaná disketa pro podporu hardwaru), vlozte do disketové jednotky disketu s ovladaci rozhraní SCSI serveru HP Server tc2110 pro Windows NT (disketa HP NT SCSI) a stisknte klávesu ENTER. d. Stisknutím klávesy ENTER vyberte ovladac adice Adaptec Ultra160 Family PCI SCSI controller. 6. Podle ukazatele stavu v horní cásti obrazovky zkontrolujte správné rozpoznání adic PCI SCSI (pokud je soucástí vaseho modelu) a CD-ROM IDE. Pokud nebudou tyto dva ovladace nainstalovány správn, nepodaí se vám instalaci úspsn dokoncit. 7. Jestlize potebujete nainstalovat jest dalsí ovladace zaízení pro ukládání dat, mzete to provést v tuto chvíli stisknutím klávesy S. 8. Po dokoncení instalace pokracujte stisknutím klávesy ENTER. 7 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server FÁZE 2: Píprava pevného disku 1. Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

15 Jestlize vás instalacní program upozorní na to, ze pevný disk obsahuje víc nez 1024 cylindry, pokracujte stisknutím klávesy ENTER. Vás systém HP dokáze s takovými disky pracovat bez problém. 2. Az budete vyzváni, zda chcete pokracovat v instalaci, stisknte klávesu C. POZNÁMKA Pokud jste zmnili konfiguraci serveru HP tak, aby pouzíval pevný disk, na kterém uz jsou ulozena njaká data, zobrazí instalacní program Windows NT odlisnou nabídku. 3. Az budete pozádáni, vlozte disk CD-ROM Windows NT a stisknte klávesu ENTER. POZNÁMKA Na rozpoznání nov vlozeného disku CD-ROM potebuje jednotka CD-ROM nkolik sekund. Pokud jste poprvé stiskli klávesu ENTER pílis rychle, budete ji mozná muset stisknout jest jednou. 4. Pectte si licencní smlouvu (na dalsí stránky se dostanete klávesou PAGE DOWN) a na znamení souhlasu stisknte klávesu F8. Tím budete pokracovat v instalaci. 5. Instalacní program Windows NT Server Setup zobrazí hardwarové a softwarové soucásti systému, které byly rozpoznány. Pokud tato konfigurace odpovídá vasemu pocítaci, stisknte klávesu ENTER. 6. Pak instalacní program zobrazí seznam pevných disk na serveru a navrhované diskové oddíly na kazdé diskové jednotce. Výchozí oddíl pro instalaci systému Windows NT na první jednotce pevného disku (disk 0) je zvýraznn. Stisknutím klávesy C vytvoíte oddíl v cásti nerozdlené na oddíly. 7. Zadejte vhodnou velikost diskového oddílu pro instalaci síového operacního systému. Spolecnost HP doporucuje MB. Velikost oddílu potvrte stisknutím klávesy ENTER. 8. Stisknutím klávesy ENTER nainstalujte systém Windows NT na New (Unformatted) (Nový (Neformátovaný)) oddíl. 9. Vyberte formát souborového systému: Pro oddíl síového operacního systému mzete pouzít FAT (souborový systém typu DOS) nebo NTFS (souborový systém typu Windows). Spolecnost HP doporucuje pouzít systém NTFS. Formátování oddílu zahájíte stisknutím klávesy ENTER (tato operace potrvá njakou dobu, zálezí na velikosti oddílu). 8 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server 10. Zadejte slozku pro systém Windows NT (výchozí slozka je \WINNT) a stisknte klávesu ENTER. 11. Po dalsím stisknutí klávesy ENTER instalacní program zkontroluje pevné disky. 12. Jakmile budete pozádáni o vlození diskety, vlozte do disketové jednotky disketu s ovladaci rozhraní SCSI serveru HP Server tc2110 pro Windows NT (disketa HP NT SCSI) a stisknte klávesu ENTER. 13. Pedtím, nez potvrdíte restartování pocítace dalsím stisknutím klávesy ENTER, vyjmte tuto disketu i disk CD-ROM Windows NT z jednotek. FÁZE 3: Nastavení konfigurace systému 1. Az budete pozádáni, vlozte disk CD-ROM Windows NT Server a stisknte klávesu ENTER. POZNÁMKA Na rozpoznání nov vlozeného disku CD-ROM potebuje jednotka CD-ROM nkolik sekund. Jestlize se objeví okno Files Needed (Soubory nenalezeny), stisknte jest jednou klávesu ENTER. 2. Klepnutím na tlacítko Next (Dalsí) v instalacním programu Windows NT Server Setup shromázdte informace o pocítaci. 3. Nastavení instalace mzete dále provádt v grafickém prostedí. POZNÁMKA Pokud nastavíte server jako Backup domain controller (Zálozní adic domény), bude mozné jej pozdji povýsit na Primary domain controller (Primární adic domény) a naopak. Naproti tomu Stand Alone Server (Samostatný server) nelze povýsit na Primary Domain Controller (Primární adic domény), ani snízit jeho úrove na Backup Domain Controller (Zálozní adic domény). 4. Disketa pro nouzové zotavení systému: Spolecnost HP doporucuje, abyste tuto disketu vytvoili, nebo se na ní ulozí konfigurace systému Windows NT Server. Pipravte si prázdnou naformátovanou disketu a klepnte na tlacítko Next. v tuto chvíli nemusíte prázdnou disketu vkládat do pocítace, protoze ji instalacní program Windows NT Setup vytvoí az na konci celé konfigurace. FÁZE 4: Konfigurace sít 1. Klepnutím na tlacítko Next v instalacním programu Windows NT Setup zahájíte instalaci síových sluzeb systému Windows NT. 9 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server 2. V následujícím okn také klepnte na tlacítko Next. Tím potvrdíte pouzití síového adaptéru nainstalovaného na serveru HP Server tc Klepnutím na tlacítko Next potvrte instalaci sluzby Microsoft Internet Information Server. 4. Jakmile se objeví obrazovka Network Adapters (Síové adaptéry), NEZADÁVEJTE moznost Start Search (Zahájit vyhledávání). Místo toho klepnte na tlacítko Select from list... (Vybrat ze seznamu...) a nainstalujte ovladac HP LAN: a. Jakmile se objeví seznam ovladac síových adaptér, klepnte na tlacítko Have Disk (Z diskety) a vyberte urcitý ovladac HP. b. Vlozte disketu s ovladacem adaptéru sít LAN serveru HP Server tc2110 pro systém Windows NT (disketa HP NT LAN 1) a stisknte klávesu ENTER. c. Stisknutím klávesy ENTER potvrte výbr ovladace adaptéru Intel PRO Adapter a pak optovným stisknutím klávesy ENTER potvrte výbr síového adaptéru. d. Po zobrazení výzvy vlozte do jednotky druhou disketu (disketa HP NT LAN 2). 5. Podle pokyn na obrazovce dokoncete výbr síových protokol a síových sluzeb. informace o síových nastaveních najdete v píruckách k operacnímu systému Microsoft Windows NT Server. Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

16 6. Jakmile vás o to instalacní program Windows NT Server Setup pozádá, spuste klepnutím na tlacítko Next instalaci výse vybraných soucástí. POZNÁMKA Pokud zvolíte urcení adresy IP a peskocíte instalaci soucásti DHCP, oteve instalacní program systému Windows NT Server okno TCP/IP Properties (Vlastnosti protokolu TCP/IP), kde byste mli zadat adresu IP. Adresu IP mzete nakonfigurovat i po dokoncení instalace systému Windows NT. v nabídce Start pejdte na píkaz Settings (Nastavení), klepnte na polozku Control Panel (Ovládací panely), na ikonu Network (Sí) a na kart Protocols (Protokoly) klepnte na moznost TCP/IP Protocol Properties (Vlastnosti protokolu TCP/IP). 7. Chcete-li zachovat výchozí sluzby, klepnte v okn Network Bindings (Síové vazby) na tlacítko Next. 10 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server 8. Klepnutím na tlacítko Next otevete okno Network (Sí). 9. Klepnutím na tlacítko Next potvrte doménu, ve které bude server pracovat. FÁZE 5: Dokoncení instalace 1. Poslední krok instalace provedete po klepnutí na tlacítko Finish (Dokoncit). 2. Instalacní program systému Windows NT Server 4.0 bude pokracovat instalací sluzby Microsoft Internet Information Server 2.0: a. Stisknutím klávesy ENTER potvrte zachování výchozích nastavení a dalsím stisknutím klávesy ENTER potvrte vytvoení odpovídající instalacní slozky. b. Stisknutím klávesy ENTER potvrte zachování výchozích slozek pro publikování a dalsím stisknutím klávesy ENTER potvrte jejich vytvoení. c. Pectte si informace související se zalozením internetové domény a klepnte na tlacítko OK. d. Vyberte vhodné ovladace rozhraní ODBC (vyberte alespo výchozí ovladace serveru SQL) a klepnte na tlacítko OK. 3. Nastavte hodnoty v polích Time zone (Casová zóna), Date (Datum) a Time (Cas) a klepnte na tlacítko Close (Zavít). 4. Instalacní program vám ohlásí instalaci standardního grafického ovladace VGA. v tuto chvíli se nepokousejte instalovat grafický ovladac HP s vysokým rozlisením, protoze by jej pepsala instalace aktualizace Service Pack. Na vhodný okamzik pro jeho instalaci vás upozorníme pozdji. Zavete toto okno klepnutím na tlacítko OK a dalsím klepnutím na tlacítko OK zavete okno Display Properties (Vlastnosti zobrazení). 5. Az budete vyzváni, vlozte do disketové jednotky prázdnou naformátovanou disketu, ze které vytvoíte Disketu pro nouzové zotavení systému, a klepnte na tlacítko OK. 6. Na dalsí výzvu vyjmte Disketu pro nouzové zotavení systému a disk CD-ROM Windows NT Server z jednotek a stisknutím klávesy ENTER restartujte systém. 7. Po provedení samocinných test (POST) se objeví pihlasovací obrazovka systému Windows NT. v tuto chvíli je dokoncena základní instalace systému Windows NT. POZNÁMKA Pokud jste zvolili souborový systém NTFS a systém musí pevést zavádcí diskový oddíl ze systému FAT na NTFS, mze instalace systému Windows NT v tomto bod chvíli trvat. 11 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server FÁZE 6: Instalace aktualizace Service Pack 1. Kopie aktualizací Windows NT 4.0 Service Pack si mzete obstarat takto: o Jestlize uz je vás server HP pipojen k Internetu, mzete stáhnout nejnovjsí aktualizace Service Pack z webových stránek spolecnosti Microsoft com/ntserver/nts/downloads/recommended. Pokud máte pístup k pocítaci s internetovým pipojením a jednotkou CD-RW, mzete stáhnout nejnovjsí aktualizace Service Pack z webových stránek spolecnosti Microsoft na adrese a vypálit aktualizaci Service Pack na disk CD-ROM. Aktualizace Service Pack pak mzete nainstalovat z jednotky CD-ROM serveru HP. Mzete kontaktovat technickou podporu spolecnosti Microsoft na telefonním císle (02) , kde si lze objednat disk CD-ROM s aktualizacemi Service Pack. o o 2. Ped instalací aktualizace Service Pack se pihlaste k serveru HP jako správce a pak spuste aktualizaci Service Pack. 3. Vyberte moznost Accept the License Agreement (Souhlasím s licencní smlouvou) a klepnte na tlacítko Install (Instalovat). 4. Az k tomu budete vyzváni, restartujte klepnutím na tlacítko Restart systém (nezapomete pedtím z jednotek vyjmout disketu a disk CD-ROM). POZNÁMKA Pokud se bhem instalace aktualizace Service Pack zobrazí dotaz, zda mají být pepsány soubory ovladac, klepnte na tlacítko No (Ne). Zachováte tak ovladace HP, které jste pedtím nainstalovali. FÁZE 7: Instalace grafického ovladace HP Instalacní program systému Microsoft Windows nainstaloval standardní grafický ovladac VGA. Pokud chcete pouzívat grafický ovladac s vysokým rozlisením, drzte se následujícího postupu: 1. Zkontrolujte, zda je nainstalována aktualizace Microsoft Windows NT Service Pack (verze 6a nebo vyssí). To je NEZBYTNÉ. 2. Pihlaste se k serveru HP jako správce a vlozte disk CD-ROM HP Startup do jednotky CD-ROM. Disk se automaticky spustí a na obrazovce se objeví nabídka. POZNÁMKA Pítomnost disku CD-ROM Startup by ml server HP automaticky rozpoznat a spustit nabídku Startup. Pokud ji vsak nespustí automaticky, spuste ji otevením souboru Startup.htm, který se nachází v koenové slozce disku Startup. 12 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server 3. Na stránce Drivers summary table/accessing hp drivers (Tabulka se souhrnnými informacemi o ovladacích/pístup k ovladacm HP) vyberte grafický ovladac pro Windows NT Dojde ke spustní instalacního programu grafického ovladace HP. Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

17 Klepnutím na tlacítko Next spuste instalaci. 5. Vyberte moznost NVIDIA Vanta. 6. Az k tomu budete na konci instalace vyzváni, restartujte systém klepnutím na tlacítko Finish. 7. Po pihlásení vám operacní systém oznámí, ze se pouzívá výchozí rozlisení obrazovky. Klepnte na tlacítko OK. Nyní mzete nakonfigurovat vlastní nastavení a otestovat je. Oddíl 4: Inicializace pevného disku Správa diskových jednotek a oddíl se provádí takto: 1. Ukoncete program Disk Administrator. 5. Nové diskové oddíly naformátujete tak, ze otevete okno My Computer (Tento pocítac), pravým tlacítkem mysi klepnete na nový oddíl a klepnete na píkaz Format (Naformátovat). Oddíl 5: Kontrola stavu hardwarových zaízení V tomto oddíle je popsán jednoduchý zpsob kontroly instalace systému Windows NT. Na disku CD-ROM Windows NT Resource Guide (k dispozici od spolecnosti Microsoft) najdete obsluzné programy na generování cinností zatzujících systém. v následujícím postupu se pouzívají standardní nástroje, které jsou soucástí instalace operacního systému Windows NT Server. 1. Pomocí protokolu chyb v Prohlízeci událostí (Start Programs Administrative Tools Event Viewer (Start Programy Nástroje pro správu Prohlízec událostí)) zkontrolujte, zda nebyly zaznamenány chyby. Pokud na njaké chyby narazíte, 13 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server vyhledejte nápovdu v cásti této pírucky zabývající se esením problém a v referencní pírucce Windows NT Reference Manual. POZNÁMKA Windows NT Event Viewer mohl zaznamenat chyby síového spojení, pokud server HP nebyl ped vasím pihlásením pipojen. Pokud nedokázete problém vyesit, obrate se na servisního zástupce spolecnosti HP nebo zkuste vyhledat dalsí informace o esení problém na webových stránkách spolecnosti HP. 2. Spuste program Windows NT Diagnostic Tool (Nástroj pro diagnostiku systému Windows NT) (Start Programs Administrative Tools Windows NT Diagnostic (Start Programy Nástroje pro správu Diagnostika systému Windows NT)), který shromázdí informace o systému BIOS, o vyuzití systémových prostedk, o fyzické pamti a o grafickém adaptéru. 3. Zkontrolujte, ze jsou vsechny adaptéry správn nainstalovány: a. Otevete okno Control Panel (Start Settings Control Panel (Start Nastavení Ovládací panely)). b. Zkontrolujte stav síového adaptéru. Diagnostiku mzete provést tak, ze klepnete na kartu Diagnostics (Diagnostika) a klepnete na tlacítko Run Tests (Spustit testy). Po dokoncení zavete okno (pokud jste spustili diagnostické testy, systém Windows vám doporucí restartovat systém). c. Stav adaptéru SCSI zkontrolujete poklepáním na ikonu SCSI Adapters (Adaptéry SCSI) v okn Control Panel a klepnutím na polozku Properties (Vlastnosti) u kazdého zaízení. Oddíl 6: Pipojení klientských pocítac k síti a test síového spojení 1. Vytvoení sdílených slozek: Vytvote na pevném disku slozku a nastavte její sdílení (klepnte na slozku pravým tlacítkem a zvolte píkaz Sharing (Sdílení)). 2. Pomocí obsluzného programu systému Windows NT vytvote uzivatele: Start Programs Administrative Tools User Manager DOMAIN (Start Programy Nástroje pro správu Správce uzivatel doména) Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server 4. Otevete na serveru HP okno píkazového ádku (Start Program Command Prompt (Start Programy Píkazový ádek)) a zkontrolujte konfiguraci protokolu TCP/IP, kterou jste nastavili bhem instalace systému Windows NT. Zadejte píkaz: ipconfig /all 5. Správnou komunikaci serveru s klienty ovíte takto: a. V jednom klientském pocítaci otevete píkazový ádek a zadejte: ping názevserveru Kde názevserveru je název serveru, který jste zadali bhem instalace Windows NT. Od nového serveru byste mli dostat ctyi odpovdi. Oddíl 7: Instalace pídavného píslusenství HP Disk CD-ROM HP Startup obsahuje ovladace pro následující píslusenství: adaptér HP-Intel 10/100 LAN. adaptér HP NetRAID-1M, jednotka HP Surestore DAT24i. Pi instalaci postupujte podle pírucky dodávané k instalovanému píslusenství. esení problém Tento oddíl vám pomze s esením nejbznjsích problém pi instalaci. 15 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server Tip c. 1: esení problém s konfigurací adaptéru hostitelské sbrnice SCSI Správce zavádní systému Windows NT je vybaven logikou obnovení, která vám umozní vrátit se k poslední známé funkcní konfiguraci. Pokud se vám po zmn konfigurace adaptéru hostitelské sbrnice SCSI nedaí znovu zavést systém Windows NT, postupujte následovn: 1. Vrate hardware pocítace do stavu, v nmz byl naposledy funkcní. 2. Znovu zavete systém pocítace. Jakmile se na obrazovce objeví zpráva: Press spacebar NOW to invoke the Last Known Good menu. (Stisknutím mezerníku vyvoláte nabídku poslední známé funkcní konfigurace.) stisknte MEZERNÍK. Podle pokyn na obrazovce pokracujte se zavádním systému. POZNÁMKA Pokud nestihnete zareagovat ve chvíli, kdy je zobrazena zpráva Press spacebar NOW to invoke the Last Known Good screen, nepihlasujte se, protoze tím byste vymazali konfiguraci, o kterou vám jde. Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

18 3. Jakmile pocítac znovu funguje, pecliv zkontrolujte vsechny zmny hardwarové a softwarové konfigurace, které chcete provést. Zamte se pedevsím na konflikty se soucástmi existující konfigurace systému, které se nemní. Pokud nejste schopni urcit pícinu chyby, obrate se na výrobce hostitelského adaptéru nebo na technickou podporu spolecnosti HP. Tip c. 2: Upozornní systému Windows NT na pevné disky s více nez 1024 cylindry Pokud je zavádcí jednotka nová nebo cerstv inicializovaná, mze vás systém Windows NT bhem prvního zavádní systému z tohoto disku upozornit na to, ze disková jednotka má víc nez 1024 cylindry. Systém Windows NT se mze pi zavádní zablokovat hned po zobrazení pruhu SCSI BIOS nebo Disk Array BIOS. Jedná se o chybu systému Windows NT, podrobnosti najdete v clánku c. Q programu Microsoft TechNet. V nkterých pípadech instalacní program systému Windows NT chybn rozpozná geometrii pevného disku a v dsledku toho omezí velikost základního diskového oddílu na 1024 MB nebo se bhem restartování zablokuje. Tento problém opravíte podle následujícího návodu: 16 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server V instalacním programu systému Windows NT: 1. Nastavte velikost primárního oddílu na 1024 MB. 2. Naformátujte primární oddíl na souborový systém FAT. 3. Ukoncete instalacní program stisknutím klávesy F3. 4. Znovu spuste instalacní program. 5. Na obrazovce nastavení diskových oddíl vymazte primární oddíl o velikosti 1024 MB. 6. Nastavte velikost primárního diskového oddílu na jakoukoli pozadovanou velikost v rámci kapacity pevného disku. 7. Pokracujte v instalacním programu systému Windows NT. Tip c. 3: Soubory aktualizace Service Pack byly bez upozornní pepsány Pi provádní nkterých zmn systémové konfigurace mzete být pozádáni o vlození pvodních disket s ovladaci pro systém Windows NT. Pitom mohou být nkteré systémové soubory pepsány jejich starsími verzemi. Doporucujeme, abyste po provedení jakýchkoli zmn znovu nainstalovali aktualizaci Service Pack. Tip c. 4: Pouzití protokolu událostí NT Event Log pi diagnostice problém se síovými adaptéry Pokud se ovladac síového adaptéru nespustí nebo nefunguje správn, zkontrolujte, zda protokol událostí neobsahuje zprávy týkající se diagnostiky ovladac. 1. Ve správci program (Program Manager) spuste aplet Event Viewer (Prohlízec událostí) ve skupin Administrative Tools (Nástroje pro správu). 2. Ve sloupci Event Log Source (Zdroj protokolu událostí) vyhledejte vsechny polozky s názvem Hptx. 3. Poklepáním na polozku zobrazíte dialogové okno Event Detail (Podrobnosti o události). v horní polovin okna je krátký vseobecný popis zaznamenané chyby. Ve spodní polovin okna je výpis dat chyby v sestnáctkovém formátu a ve formátu ASCII. 4. Zbzn si projdte data chyby ve formátu ASCII, zda neobsahují njaké citelné etzce. 5. Jestlize narazíte na citelný etzec, bude obsahovat podrobnjsí popis problému. 17 Kapitola 3 Instalace operacního systému Microsoft Windows NT 4.0 Server 6. Jestlize na zádný citelný etzec nenarazíte, znamená to obvykle, ze k chyb ovladace doslo v pocátecní fázi zavádní. Vtsinou se to stává kvli konfliktu systémových prostedk (napíklad kvli konfliktu v pístupu k portu V/V). POZNÁMKA Zkontrolujte, ze je síový adaptér pipojen k funkcnímu rozbocovaci a ze jeho indikátor svítí. Jinak se síový ovladac nemusí nainstalovat. Tip c. 5: Zavedení systému z jiného pevného disku SCSI Pokud chcete zavést systém Windows NT z jiného pevného disku SCSI, vyvolejte stisknutím kláves CTRL+A bhem spoustní systému nabídku obsluzného programu SCSI-Select. V nabídce Boot Device Ordering (Poadí zavádcích zaízení) nakonfigurujte parametr SCSI Hard Drive Priority (Priorita pevného disku SCSI). Tip c. 6: Restartování instalace systému Windows NT Pokud chcete spustit instalaci systému Windows NT znovu od zacátku, vymazte pomocí obsluzného programu jako fdisk z pevného disku veskerá data a diskové oddíly. Pak pokracujte v procesu instalace. Informace online a zdroje softwaru Webový server spolecnosti HP: Webový server spolecnosti Microsoft: Sluzby podpory k produktm spolecnosti Microsoft: Informacní linka pro rozsíené automatizované databázové systémy v systému Windows NT (Windows NT Automated Database Advanced Systems) na císle +1 (800) Instalace systému Microsoft Windows 2000 Server a Small Business Server 2000 Píprava na instalaci POZNÁMKA Za úcelem snadnjsího ctení budeme v této kapitole oznacovat operacní systémy Windows 2000 Server a Small Business Server 2000 jako Windows Doporucení k píprav serveru najdete v kapitole 1 Píprava serveru HP Server tc2110 na instalaci síového operacního systému. Dále budete potebovat následující polozky: disk CD-ROM Startup pro HP Server tc2110, disk CD-ROM s operacním systémem Microsoft Windows 2000 a nejnovjsí aktualizaci Microsoft Windows 2000 Service Pack (verzi 2 nebo vyssí), sest prázdných, naformátovaných 3,5" disket, dva ci více síových klient pro testování (voliteln). Hlavní kroky pracovního postupu 1. Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

19 Instalace operacního systému Windows 2000 Server 2. Dokoncení instalace (aktualizace Service Pack, ovladace cipové sady, ovladace HP, Konzola pro zotavení) 3. Konfigurace systému 4. Konfigurace sít 5. Instalace pídavného píslusenství HP Oddíl 1: Vytvoení disket s ovladaci 1. Opatete si jednu prázdnou, naformátovanou 3,5" disketu. 19 Kapitola 4 Instalace systému Microsoft Windows 2000 Server a Small Business Server Vlozte disk CD-ROM HP Startup do pocítace se systémem Windows a podle pokyn na obrazovce vytvote disketu s ovladacem SCSI pro Windows 2000 (disketa HP W2K SCSI). POZNÁMKA Pokud v pocítaci se systémem Windows nedojde automaticky ke spustní nabídky disku CD-ROM Startup, spuste ji otevením souboru Startup. htm, který se nachází v koenové slozce disku. Oddíl 2: Instalace operacního systému Windows 2000 POZNÁMKA Pestoze mzete operacní systém Windows 2000 instalovat z instalacních disket i pímo z disku CD-ROM Windows 2000, doporucujeme pouzít druhou metodu, protoze je rychlejsí. 1. Zavete systém serveru z disku CD-ROM Windows Na obrazovce se objeví zpráva, ze instalacní program zjisuje konfiguraci hardwaru (Setup is inspecting your hardware configuration.). Pak se objeví obrazovka instalacního programu. 3. Ve spodní cásti obrazovky se krátce objeví zpráva Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID controller (Po stisknutí klávesy F6 mzete nainstalovat adice SCSI nebo RAID jiného výrobce). Pokud máte model SCSI: a. b. c. d. Stisknte klávesu S, abyste mohli specifikovat dalsí adaptéry SCSI. Po zobrazení výzvy vlozte do jednotky disketu HP W2K SCSI, kterou jste vytvoili z disku CD-ROM tc2110 Startup. Pokracujte stisknutím klávesy ENTER. Vyberte moznost Adaptec Ultra 160 Family PCI SCSI Controller Win 2000 a stisknte klávesu ENTER. Na stisknutí klávesy F6 vám instalacní program systému Windows 2000 bohuzel poskytne jen velmi krátkou chvíli. Pokud to nestihnete, mli byste systém restartovat a znovu pokracovat od výse uvedeného kroku 1. POZNÁMKA 20 Kapitola 4 Instalace systému Microsoft Windows 2000 Server a Small Business Server Jakmile se zobrazí obrazovka Instalace systému Windows 2000 Server Vítá vás instalacní program, pokracujte stisknutím klávesy ENTER. 5. Na obrazovce,,instalacní program zjistil, ze spoustcí pevný disk pocítace je nový..." pokracujte stisknutím klávesy C. 6. Souhlas s licencní smlouvou potvrte stisknutím klávesy F8. 7. Na obrazovce s diskovými oddíly vyberte cílovou jednotku pevného disku. Pokud chcete pro instalaci systému Windows 2000 vyuzít celý pevný disk, stisknte klávesu ENTER. Jinak vytvote oddíl stisknutím klávesy C. V tomto píkladu vytvoíme oddíl o velikosti 2 GB. Nicmén systém Windows 2000 nemá omezení velikosti diskového oddílu na maximum 2 GB jako Windows NT 4.0. a. Stisknutím klávesy C vytvote diskový oddíl. b. V ádku Create partition size (Vytvoit velikost oddílu) zadejte 2048 a stisknte klávesu ENTER. c. Spolecnost HP doporucuje, abyste vytvoili vsechny diskové oddíly na kazdém pevném disku, který je nainstalován v systému. Vyberte diskový prostor nerozdlený na oddíly a stisknutím klávesy C vytvote dalsí oddíly. 8. Vyberte cílovou jednotku pro instalaci systému Windows Stisknte klávesu ENTER. 9. Vyberte moznost Format the partition using the NTFS file system (Zformátovat oddíl systémem soubor NTFS) a stisknte klávesu ENTER. 10. Instalacní program naformátuje pevný disk a zkopíruje na nj potebné soubory. 11. Dojde k restartování pocítace a k zobrazení grafického prostedí Windows Ped novým zavedením nezapomete z disketové jednotky vyjmout disketu s ovladacem. 12. V prvním dialogovém okn Prvodce instalací pokracujte klepnutím na tlacítko Next. 13. Objeví se okno Instalace zaízení s grafickým indikátorem prbhu instalace. Tento proces mze trvat 10 az 15 minut. 14. Nastavení instalace mzete dále provádt v grafickém prostedí. POZNÁMKA Pravdpodobn bude teba pizpsobit nastavení sít konkrétnímu síovému prostedí. Podrobnjsí informace o nastavení sít najdete v píruckách k operacnímu systému Microsoft Windows Kapitola 4 Instalace systému Microsoft Windows 2000 Server a Small Business Server Objeví se obrazovka Installing Components (Instalace soucástí) s grafickým indikátorem prbhu instalace. Dokoncení této cásti instalace trvá zhruba 20 minut. 16. Potom prvodce automaticky spustí cást Performing Final Tasks (Dokoncení instalace). i tento krok mze trvat déle a v nkterých chvílích se mze zdát, ze se grafický indikátor prbhu instalace nepohybuje. POZNÁMKA V nkterých chvílích, kdy je zobrazena zpráva Saves Settings (Ulození nastavení), mze pocítac vypadat necinn. Neztrácejte trplivost. 17. Jakmile se objeví okno Completing the Windows 2000 Setup Wizard (Dokoncení Prvodce instalací systému Windows 2000), vyjmte disk CD-ROM z diskové jednotky a klepnte na tlacítko Finish (Dokoncit). Pocítac se automaticky restartuje a zavede systém z pevného disku. 18. Podle pokyn na obrazovce se pihlaste (stisknte klávesy CTRL+ALT+DEL). Zadejte heslo správce, které jste definovali bhem instalace. 19. Pokud jste instalovali systém Windows 2000 Server, spustí se nyní program Windows 2000 Configure Your Server (Konfigurace serveru Windows 2000). Toto okno prozatím zavete. k vlastnímu nastavení serveru se vrátíme az po dokoncení celé instalace. 20. Pokud jste instalovali systém Microsoft Small Business Server 2000, zavete klepnutím na tlacítko Storno okno Setup needs the location of the Small Business Server 2000 Setup files. Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

20 .. (Instalacní program potebuje instalacní soubory systému Small Business Server ). POZNÁMKA Prvodce konfigurací serveru Windows 2000 mzete kdykoli spustit klepnutím na tlacítko Start, na píkaz Programy a na polozky Nástroje pro správu a Konfigurace serveru. Oddíl 3: Dokoncení instalace FÁZE 1: Instalace aktualizace Service Pack 1. Kopie aktualizací Windows 2000 Service Pack mzete získat takto: o Jestlize uz je vás server HP pipojen k Internetu, mzete stáhnout nejnovjsí aktualizace Service Pack z webových stránek spolecnosti Microsoft na adrese 22 Kapitola 4 Instalace systému Microsoft Windows 2000 Server a Small Business Server 2000 o Pokud máte pístup k pocítaci s internetovým pipojením a jednotkou CD-RW, mzete stáhnout nejnovjsí aktualizace Service Pack z webových stránek spolecnosti Microsoft na adrese a vypálit je na disk CD-ROM. Aktualizace Service Pack pak mzete nainstalovat z jednotky CD-ROM serveru HP. Mzete kontaktovat technickou podporu spolecnosti Microsoft na telefonním císle (02) , kde si lze objednat disk CD-ROM s aktualizacemi Service Pack. o 2. Ped instalací aktualizace Service Pack se pihlaste k serveru HP jako správce a pak spuste aktualizaci Service Pack. 3. Budete-li o to pozádáni, pijmte stisknutím tlacítka OK certifikát vystavitele Microsoft 2000 Publisher. 4. Vyberte moznost Accept the License Agreement (Souhlasím s licencní smlouvou) a klepnte na tlacítko Install (Instalovat). 5. Az k tomu budete vyzváni, restartujte klepnutím na tlacítko Restart systém (nezapomete pedtím z jednotek vyjmout disketu a disk CD-ROM). FÁZE 2: Instalace ovladace cipové sady 1. Do jednotky CD-ROM vlozte disk HP tc2110 Startup. Disk se automaticky spustí a na obrazovce se objeví nabídka. POZNÁMKA Pítomnost disku CD-ROM Startup by ml server HP automaticky rozpoznat a spustit nabídku Startup. Pokud ji vsak nespustí automaticky, spuste ji otevením souboru Startup.htm, který se nachází v koenové slozce disku Startup. 2. Na stránce Drivers summary table / accessing hp driver (Tabulka se souhrnnými informacemi o ovladacích/pístup k ovladacm HP) vyberte ovladac cipové sady pro Windows Postupujte podle pokyn prvodce instalací, dokud nebude instalace dokoncena. FÁZE 3: Instalace grafického ovladace HP Instalacní program systému Microsoft Windows nainstaloval standardní grafický ovladac VGA. Pokud chcete pouzívat grafický ovladac s vysokým rozlisením, postupujte následovn: 1. Zkontrolujte, zda je nainstalována aktualizace Microsoft Windows 2000 Service Pack (verze 2 nebo vyssí). To je NEZBYTNÉ. 23 Kapitola 4 Instalace systému Microsoft Windows 2000 Server a Small Business Server Pihlaste se k serveru HP Server tc2110 jako Administrator (Správce) a vlozte disk CD-ROM HP Startup do jednotky CD-ROM. Disk se automaticky spustí a na obrazovce se objeví nabídka. POZNÁMKA Pítomnost disku CD-ROM Startup by ml server HP automaticky rozpoznat a spustit nabídku Startup. Pokud ji vsak nespustí automaticky, spuste ji otevením souboru Startup.htm, který se nachází v koenové slozce disku Startup. 3. Na stránce Drivers summary table/accessing hp drivers (Tabulka se souhrnnými informacemi o ovladacích/pístup k ovladacm HP) vyberte grafický ovladac pro Windows Dojde ke spustní instalacního programu grafického ovladace HP. Klepnutím na tlacítko Next spuste instalaci. 5. Az k tomu budete na konci instalace vyzváni, restartujte systém klepnutím na tlacítko Finish. (Nezapomete pedtím z jednotek vyjmout disketu a disk CD-ROM). 6. Po pihlásení vám operacní systém oznámí, ze se pouzívá výchozí rozlisení obrazovky. Klepnte na tlacítko OK. Nyní mzete nakonfigurovat vlastní nastavení a otestovat je. FÁZE 4: Instalace ovladace HP LAN Instalace systému Windows 2000 nedokáze rozpoznat integrovaný adaptér sít LAN. Podle následujícího postupu budete moci nainstalovat ovladac z disku CD-ROM HP Startup: 1. Vlozte disk CD-ROM HP Startup do serveru. Pokud je povoleno automatické spoustní disk CD-ROM, zobrazí se nabídka. Tuto nabídku mzete zavít. 2. V nabídce Start pejdte na píkaz Settings (Nastavení), klepnte na polozku Control Panel (Ovládací panely) a poklepejte na panel System (Systém). Pejdte na kartu Hardware a klepnte na tlacítko Device Manager (Správce zaízení). 3. Rozbalte stromovou strukturu polozky se zlutým vykicníkem Other Devices (Dalsí zaízení) a poklepáním na ikonu píslusného adice sít Ethernet zobrazte jeho nabídku. 4. V dialogovém okn Ethernet Controller Properties (Vlastnosti adice sít Ethernet) klepnte na kartu Driver (Ovladac) a na tlacítko Update Driver (Aktualizovat ovladac). Oteve se okno prvodce Update Device Driver Wizard (Prvodce aktualizací ovladace zaízení). Klepnte na tlacítko Next. 24 Kapitola 4 Instalace systému Microsoft Windows 2000 Server a Small Business Server Na dotaz What do you want the wizard to do? (Jakou akci má prvodce provést?) zvolte moznost Search for a suitable driver for my device (Vyhledat vhodný ovladac tohoto zaízení) a klepnte na tlacítko Next (Dalsí). 6. Zruste zaskrtnutí polícka Floppy disk drive (Disketová jednotka), ponechte zaskrtnutou pouze moznost CD-ROM a klepnte na tlacítko Next. 7. Pockejte, az systém vyhledá odpovídající ovladac, a pak klepnte na tlacítko Next (Dalsí). 8. Po dokoncení zavádní ovladace klepnte na tlacítko Finish (Dokoncit). 9. Zavete vsechna otevená okna a restartujte pocítac. (Pokud je ve vasem systému jen jedna karta síového rozhraní, není poteba pocítac restartovat. Restartování vsak doporucujeme provést. Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882457

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882457 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2100 v uživatelské

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 Úvodní instalační příručka SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA 16. bř ezen 2007 www.novell.com Vítá vás systém SUSE Linux Enterprise Desktop

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU A NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU A NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU A NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce a principy...1 Porovnání

Více

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru 1 Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru Obsah Možnost A.

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Verze 1.11 Copyright 2006, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto manuálu je chráněn autorským

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

IR-IS instalační příručka

IR-IS instalační příručka IR-IS instalační příručka Instalace systému IRIS není komplikovaná, vyžaduje však provedení několika kroků v přesném pořadí. Instalují se dvě hlavní součásti databázový server (úložiště dat) a klientská

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Boot Camp Instalační a konfigurační příručka

Boot Camp Instalační a konfigurační příručka Boot Camp Instalační a konfigurační příručka Obsah 3 Úvod 4 Přehled instalace 4 1. krok: Vyhledání aktualizací 4 2. krok: Příprava Macu pro Windows 4 3. krok: Instalace Windows na Mac 4 4. krok: Instalace

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC.

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC. Instalace hardwaru Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WN350G. 1. Vypněte váš počítač a vypojte napájecí kabel ze zásuvky. 2. Otevřete krabici počítače a na základní desce vyhledejte

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

zvolte volbu: I accept the terms in the licence agreement klikněte na tlačítko Next >

zvolte volbu: I accept the terms in the licence agreement klikněte na tlačítko Next > Popis postupu instalace ovladačů hardwarových klíčů Sentinel (Sentinel hardware keys drivers) PRO UŽIVATELE ROZPOČTOVÉHO SW PRO STAVEBNICTVÍ STAVEX Plzeň 24. únor 2010 Obsah: 1. Instalace ovladačů HW klíčů

Více

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah Pokyny k instalaci Runtime V5.5.0 Pokyny použijte pro správnou instalaci aplikace Runtime 5.5.0 do nástroje DAVIE XDc II. 1. Obsah 1. Obsah... 0 2. Důležité!!!... 1 3. Terminologie... 2 4. Požadované příslušenství...

Více

INSTALACE ČTEČKY ČIPOVÝCH KARET GEMALTO IDBRIDGE CT30 A K30

INSTALACE ČTEČKY ČIPOVÝCH KARET GEMALTO IDBRIDGE CT30 A K30 INSTALACE ČTEČKY ČIPOVÝCH KARET GEMALTO IDBRIDGE CT30 A K30 Pro správnou funkčnost ProID+ je třeba mít k počítači připojenou čtečku čipových karet a ve čtečce vloženou kartu. S ProID+ jsou běžně dodávané

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

a instalace programu COMSOL Multiphysics

a instalace programu COMSOL Multiphysics a instalace programu COMSOL Multiphysics Síťová licence (FNL) Stažení instalace Po úspěšném vytvoření Access Accountu (Uživatelského účtu), návod naleznete na odkazu níže: www.humusoft.cz/link/comsol-access

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu který je součástí uživatelského návodu

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

NSA-2401. Příručka k rychlé instalaci. Síťový ukládací systém

NSA-2401. Příručka k rychlé instalaci. Síťový ukládací systém NSA-2401 Síťový ukládací systém Výchozí přihlašovací údaje LAN1 IP Adresa: http://192.168.1.3 LAN2 IP Adresa: http://192.168.100.3 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Průvodce instalací aplikace MIPS

Průvodce instalací aplikace MIPS Průvodce instalací aplikace MIPS Stažení souboru s aplikací MIPS Z internetových stránek Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (http://www.vubp.cz) je ke stažení aplikace v komprimované podobě s

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Windows XP embedded

Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Windows XP embedded Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Úvod Softwarová výbava řídícího systému MEFI zahrnuje operační systém (), vlastní software pro řízení (WinCNC a PLC) a další (drivery některých zařízení,

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více