ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Pozvánka do Společenského centra. Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Pozvánka do Společenského centra. Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE Pozvánka do Společenského centra 5. 2., hod., Čaj o půl páté taneční podvečer s kapelou L. Kozderky. Účinkují Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová , hod., Bystrcký country bál country kapela ZIMOUR a taneční skupina La Quadrilla , hod., Swingový podvečer hraje orchestr MR SWING ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 24/2014 LEDEN-ÚNOR ČÍSLO , hod., Zdraví 1. Přednáška cyklu Mějte úspěch Anna Čechurová , hod., Miroslav Donutil Ptejte se mě, na co chcete 2. 3., hod., Velký karneval s divadlem Koráb zábavný program pro děti v maskách, soutěže, hry, diskotéka 5. 3., hod., Čaj o půl páté taneční podvečer , hod., E. Assous: Příbuzné si nevybíráme Divadelní komedie agentury Harlekýn Praha. Hrají: S. Skopal, V. Vydra, J. Boušková, M. Zahálka, E. Janoušková a další Výstava: TAPISÉRIE ART PROTIS a obrázky Jany Zlámalové a Evy Krejčové Výstava je přístupná od pondělí do čtvrtka hod., při akcích ve Společenském centru nebo na základě telefonické dohody (tel , ). Vstup volný. Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra na ul. Odbojářské č. 2 (po čt hod., ostatní dny hodinu před začátkem jednotlivých pořadů, tel.: ). Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1400 ks * foto: archiv, Ing. Eva Blahoňovská, Václav Kříž, Soňa Štětinová * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E Na podzim roku 2013 proběhla v jižní části Žebětína výsadba stromů a keřů na pozemcích města Brna. Asi třicet metrů široký pás výsadeb spojuje Přírodní rezervaci Bosonožský hájek s rozsáhlými Podkomorskými lesy, při hranici s chatovou oblastí v Popůvkách. Patnáctimetrový pás v délce 250 m byl vysazen od lesa směrem k nové polní cestě v oblasti Za Kněžským hájkem. Mladé stromky a keře budou chráněny oplocením po dobu 5 7 let. Hlavními vysazovanými dřevinami jsou dub zimní, habr obecný, buk lesní, lípa srdčitá, javor babyka, javor mléč. Z keřů je to líska obecná, růže šípková, trnka obecná, vrba jíva. Celkem bylo vysazeno téměř sazenic na ploše dvou hektarů. Na osluněná místa budou navezeny hromádky lomového kamene, které budou sloužit jako úkryt pro ještěrky. Na vybraná místa budou umístěny tabule s informacemi o výsadbách. Cena celého projektu výsadeb byla vysoutěžena za 1,5 mil. korun. Vše je plně hrazeno z evropských fondů z Operačního programu Životní prostředí v oblasti podpory Obnova krajinných struktur. Stromy a keře mají v člověkem silně využívané krajině důležitý význam. Poskytují úkryt a potravu volně žijící zvěři např. zajícům, bažantům a ptactvu. Zadržují velké množství deš ové vody, která by jinak po zoraném poli rychle odtekla. Významné jsou i kvetoucí rostliny a keře pro včely a hmyz. Při jarních procházkách krajinou můžeme ocenit také estetickou hodnotu světle zeleného listí stromů a kvetoucích keřů. Dokončení na str. 4

2 [ OBSAH ] [ SLOVO STAROSTY ] 1, 4 Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně 2 Počet obyvatel 3 Slovo starosty 4, 5 Ze života v obci 6 Na slovíčko s 7 Střípky z plesů 8 Krteček v únoru 8 Cvoček v novém roce 8 Divadelní pohádka Popelka 9 Šestý masopustní průvod 9 Pozvánka na setkání se včelaři v Žebětíně 9 Mateřské centrum Kroužky 9 Příprava na Václavské hody 10 Z jednání zastupitelstva 10 Změny v brněnské dopravě v roce Z jednání zastupitelstva 12 Fejeton: Vánoční inventura ŽIVOTNÍ STYL 13 Začít můžeš kdykoliv, i v padesáti! 14 Nabídka centra pro rodinu a sociální péči na únor Koutek úsměvů 15 Legato v Brně-Kohoutovicích 15 Teplý začátek roku v ZOO Brno 16 Pozvánka do Společenského centra Počet obyvatel trvale žijících v Žebětíně činil k 1. lednu 2014 celkem 3890 osob. Oficiální stránky Žebětína: Milí přátelé, ještě jednou bych rád Všem popřál na začátku roku hodně zdraví, štěstí a co nejúspěšnější rok V tomto ne moc zimním počasí, které nás v první polovině měsíce ledna provází, bych Vás rád poinformoval, co naši městskou část čeká v následujícím období. V jarních měsících dojde ještě k drobným opravám a vysprávkám na nových komunikacích, které se nestihly před svátky dodělat s ohledem na klimatické podmínky. Dokončí se terénní úpravy, dosejí trávníky a dojde také k úklidu na pozemku na konci ulice Hostislavovy, kde měly firmy zařízení staveniště, a také na poli na ulici Ostrovačické a Kloboučku. Na žádost obyvatel horní části ulice Drdy dojde k návratu jednosměrné ulice do původního stavu a zároveň se pokusíme vyřešit i provoz kolem školy a školky, ve spolupráci s odborem dopravy, policií ČR a obyvateli na ulici Otevřená. Na konci loňského roku byl dokončen realizační projekt víceúčelového hřiště u základní školy a mne v současné době čeká přesvědčit vedení města, aby neotálelo s výběrovým řízením dodavatele stavby, když je vše nachystáno avoperačním programu peníze na náš projekt zbývají, což se do loňského podzimu ještě přesně nevědělo. Začátkem ledna jsme také odevzdali žádost a projekt na vybudování zahrady v mateřské škole v přírodním stylu z operačního programu životního prostředí. Pokud uspějeme, mohla by se tato rekonstrukce celé zahrady v hodnotě okolo Kč s novými herními prvky pro děti stihnout v době letních prázdnin. Taktéž by o prázdninách mělo dojít k opravě elektroinstalace, vody a odpadů v kuchyni mateřské školy, protože ta jediná neprošla rekonstrukcí v minulých letech při postupných opravách této budovy. I na tuto opravu budeme žádat finanční pomoc z magistrátu města Brna. Pokud se nám včas vrátí peníze z projektů, na které čerpáme peníze z EU (projekty s dotací se musí vždy předfinancovat), máme v plánu zrekonstruovat taktéž hřiště za úřadem, v jehož spodní části vybudujeme halu na stroje a zařízení pro naši pracovní četu. Důvodem je získání zametacího stroje a nedostatek místa v hasičské zbrojnici. Přes zimu nemohou být stroje zaparkované venku, aby se mohly nastartovat pro potřeby zimní údržby obce. V loňském roce jsem opět inicioval za pomoci odboru dopravy studii na okružní křižovatku na staré dálnici, proběhla jednání na městě i na krajském úřadě a byl přislíben projekt pro územní rozhodnutí. Silnice spadá pod kraj a tam se budeme snažit získat i potřebné finanční prostředky. Doufám, že se mi po více než 8 letech, kdy stále nebezpečnost této křižovatky připomínám, podaří její úpravu na krajském úřadu prosadit. V letošním roce by také mělo dojít k rekonstrukci výtokového objektu na našem rybníku. Již pět let se město Brno snaží převést plochu rybníka i hráz na ministerstvo životního prostředí, potažmo Agenturu ochrany přírody, která má o rybník zájem, ale na poslední chvíli ministerstvo od smlouvy odstoupilo. Alespoň pozemkový fond, kterému patří hráz rybníka, nechal vypracovat projekt a po migraci obojživelníků by se hráz měla opravit. I když jsme donutili agenturu rybník do vánoc napustit, bohužel nám zatím nezamrznul pro radost našich dětí. Toto jsou nejdůležitější plány naší městské části pro letošní rok a já věřím, že se nám je opět podaří splnit tak jako v minulých letech. Krásné pokud možno zimní dny alespoň na horách během jarních prázdnin Vám přeje Váš starosta Vít Beran 2 S T R A N A S T R A N A 3

3 [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně Vánoční koncert 230 diváků zaplnilo sál Katolického domu v Žebětíně v neděli 5. ledna Pěvecký sbor Gaudeamus a dětský sbor Čerešničky spolu s cimbálovou muzikou Kapric v nádherném podání přednesly vánoční koledy v několika jazycích. Velký potlesk a obdiv sklidil i tříletý sólista ve slováckém kroji. Václav Kříž Silvestr Náměstí v Žebětíně zaplnilo více než tisíc lidí, kteří se přišli rozloučit s rokem 2013 a přivítat nový rok Slavnostní přípitek pronesl a státní hymnu spolu s občany zazpíval Jožka Šmukař, který po nádherném ohňostroji svými pisničkami a humorem zpestřil poslední hodiny roku Václav Kříž Trampobraní se v sále Katolického domu konalo 6. žebětínské trampobraní za účasti kapel Bounty z Brna, Chrpy z Chrudimi, Pekaringo z Bratislavy a pořádající kapely Kati. Vzácným hostem tohoto setkání byl Miki Ryvola. Všichni účastníci si přišli na své ve čtyřhodinovém bloku trampských písní. Václav Kříž Dokončení ze str. 1 Výsadby zeleně v Žebětíně jsou součástí provázaného systému přírodních ploch, který město Brno postupně realizuje. Podobné výsadby můžete vidět také v Medlánkách, v Komíně a na jihu Brna například v Heršpicích a v Brněnských Ivanovicích. Další výsadby se začnou na jaře letošního roku v Chrlicích a Přízřenicích. Cílem je vytvářet z přírodních ploch spojitou sí, která umožní přežití rostlin a živočichů a jejich bezpečný pohyb i v krajině přerušené silnicemi, obdělávanou půdou a zástavbou. Taková sí se odborně nazývá systém ekologické stability. Jeho vytváření a ochrana je také podpořena v zákoně o ochraně přírody a krajiny již od roku Podrobné informace můžete najít na webových stránkách Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna (www.brno.cz/uses). V pondělí 6. ledna 2014 proběhl na naší škole Novoroční turnaj ve florbale. Soutěžily mezi sebou vybrané týmy jednotlivých tříd za vydatného fandění svých spolužáků. Nakonec všichni obdrželi diplomy a sladkou odměnu. Výsledek Tříkrálové sbírky V sobotu proběhla v Žebětíně tradiční Tříkrálová sbírka. Letos jsme byli posíleni děvčaty ze skautského 26. oddílu a i díky nim chodilo po Žebětíně v osmi skupinkách 36 králů a královen. Krom konce ulice Ostrovačická se nám letos povedlo poprvé obejít všechny domácnosti a nakonec bylo vybráno rekordních Kč Během ledna navštívili žáci naší školy BIOSKOP vědecké výukové centrum MU, kde se na chvíli proměnili ve vědce a vyzkoušeli si na vlastní kůži práci v laboratoři. Bílé pláště všem velmi slušely a žáci byli z vědeckého bádání velmi nadšení. (o 12 tisíc více než loni). Chtěli bychom Vám všem poděkovat za milá přivítání, když jsme u Vašeho domu zazvonili, a samozřejmě i za Váš finanční dar, který půjde na dobrou věc. Pokud Vás zajímá, na co přesně vybrané peníze půjdou, podívejte se na (záložka využití). skauti ze 72. oddílu 4 S T R A N A S T R A N A 5

4 [ PŘEDSTAVUJEME... ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Na slovíčko s paní Hedvikou Novotnou Po vaší pozitivní reakci na rozhovor s ing. arch. Příkazskou v našem občasníku jsme vás požádali o setkání, abychom se dozvěděli něco o Vás a Vaší profesi interiérové designérky. Tím začneme. Pocházím z Bystřice nad Pernštejnem, kde jsem vystudovala gymnázium. V dětství jsem navštěvovala tehdejší Lidovou školu umění (výtvarný obor a hra na klavír), ráda se věnuji umění, chodím na výstavy. Zajímám se o reklamu, marketing, public relations a samozřejmě mou velkou láskou je design. V Brně žiji 12 let. Do Žebětína jsem se přistěhovala v roce 2007 a hned jsem si ho zamilovala. Je to lokalita s krásnou přírodou a dobrou dostupností do centra města. Než jste se zcela osamostatnila o tom si popovídáme vzápětí získala jste praxi ve více firmách. Můžete se o některých z nich zmínit? V roce 1992 jsem začala pracovat jako asistentka výtvarnice v Kulturním domě v Bystřici, bylo to mé úplně první zaměstnání. K interiérovému designu a návrhům nábytku mi hodně dopomohla praxe v německé firmě Hettich (výroba nábytkového kování) a v nadnárodní firmě REHAU (výroba stavebních prvků). Na volné noze jsem pět let, vlastním malou PR agenturu a interiérové studio NOVOdesign a spolupracuji se sítí externistů. Než povyprávíte o současném působení víc, ještě dotaz. Jak jste se vzdělávala v oboru a odkud jste čerpala zkušenosti? O design, kulturu a pěkné věci se zajímám odjakživa. Znalosti jsem čerpala z odborné literatury, ale především z praxe. Účastnila jsem se několika zahraničních stáží a školení souvisejících s navrhováním nábytku (Hettich Německo, Holandsko) a s technickým zařízením budov (REHAU Rakousko, Německo). Absolvovala jsem také Akademii bydlení pod vedením Mgr. Iva Prokela a Tomáše Havránka, známých interiérových designérů pořadu ČT 1 Bydlení je hra. S panem Prokelem v současné době úzce spolupracuji. A te, prosím, zasvě te čtenáře blíže do náplně, poslání a činnosti studia NOVOdesign. Ráda pomáhám lidem bydlet lépe, protože věřím, že to ovlivní kvalitu jejich soukromého života. Nabízím jak dílčí řešení soukromých i komerčních interiérů, tak i realizaci celé zakázky na klíč přes osvědčené partnerské firmy. Preferuji jednoduchý a funkční styl, snažím se klientovi vždy pozorně naslouchat, včlenit do interiéru jeho charakter, životní způsob či příběh. Mám ráda nadčasová řešení, proto vždy usiluji o vytvoření čistého, harmonického a pohodového prostředí, ve kterém se bude člověk cítit jako doma. Vím, že píšete články o designu a bydlení do různých časopisů, ale nedá mi to, abych neocitoval vaše slova, zaslaná našemu občasníku. Jsou, myslím, opravdu výstižná a k zamyšlení: Ráda se vyjadřuji k aktuálním tématům, která souvisejí nejen s interiérovým designem a kulturou bydlení, ale všeobecně se současným životním stylem. V dnešní uspěchané době je kladen velmi malý důraz na kulturu našeho života. Jen málo lidí si uvědomuje, že kvalita bydlení a prostředí, ve kterém se člověk pohybuje, úzce souvisí s naší duševní pohodou i se zdravím. Nicméně někdo může namítnout, že vkusný, kvalitní design je finančně nedostupný. Ze zkušenosti vím, že i s omezeným rozpočtem může vzniknout zajímavý a osobitý interiér, který bude mít svou duši, a bude přitom v souladu s životním stylem a s potřebami konkrétní osoby či rodiny. Ten, kdo využije služeb interiérového designéra, si může v konečné fázi ušetřit spoustu peněz a nepříjemností, se kterými by se mohl v budoucnu potýkat, pokud by prostor nebyl navržen dostatečně funkčně. Designér šetří investorovi peníze i díky Střípky z plesů nabídce alternativního řešení a znalosti trhu. Žít v dokonale sladěném interiéru, který odráží osobnost majitele, se přece vyplatí. Děkuji vám za nesmírně zajímavý rozhovor. Věřím, že v budoucnu najdeme příležitost otisknout váš obšírnější názor na kulturu života a bydlení. Přeji vám za redakci v letošním roce hodně zdraví, pohody a skvělých nápadů! F. Zacharník 6 S T R A N A S T R A N A 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Krteček v únoru Únor bílý, pole sílí Krtečkův maškarní karneval Klub odpadá jarní prázdniny Moje tělo a zdraví Kdy: každé úterý dopoledne od 9 do 11 hod. Kde: tělocvična Katolického domu, Křivánkovo nám. 35, Žebětín S sebou: sportovní oblečení, přezůvky a dobrou náladu Kontakt: A. Lindušková, tel.: M. Pilná, tel.: Součástí každého setkání je cvičení s dětmi za doprovodu básniček a písniček, krátká pohádka a výtvarné tvoření. Nechybí ani svačinka pro děti a káva či čaj pro maminky. Klub maminek je určen pro rodiče (prarodiče) s dětmi ve věku 1 6 let. Cvoček v novém roce V únoru začíná nové pololetí, je možnost dohlásit se ještě do některých kroužků, pro velký zájem pravděpodobně přibyde ještě jedna hodina výtvarného kroužku. Na našich stránkách je již rovněž vypsaná nabídka příměstských i pobytových táborů na rok Během víkendu si můžete v ulicích i v přilehlých lesích zahrát další pátrací hru tentokrát nás čekají Šmoulové (protože modrá je vidět i ve sněhu a bílá v blátě). Pravidla budou vyvěšena na stránkách, na klubovně na Křivánkově náměstí 15 i ve vývěskách v pátek Výsledky můžete odevzdat v klubovně nebo poslat em nejpozději do jarních prázdnin hezké vycházky si užijí všichni, pro nejlepší pátrače bude navíc připravena odměna. V měsíci březnu nás čeká nejen pobyt na horách, ale i dvě velké tradiční akce Rytířské odpoledne a Otvírání studánek. Více informací na Divadelní pohádka Popelka Divadelní společenství Křemílek vás srdečně zve na představení pohádky Popelka. Všichni známe pohádku Tři oříšky pro Popelku. V neděli 16. března 2014 v 16 hodin v sále Katolického domu však proběhne repríza pohádky, kdy postavy mluví jen ve verších a z Popelky se nakonec vyklube Anička. Přij te podpořit 30 herců a nemalou skupinku zpěváků a hudebníků z Bosonoh a okolí. Václav Kříž ŽIVOTNÍ STYL Šestý masopustní průvod se bude konat v sobotu 1. března. Sraz masek je ve 13 hodin na Křivánkově náměstí. Schůzky budou v přísálí každé pondělí od 10. února od 19 hodin. Přij te se pobavit a odreagovat od všedních starostí. Václav Kříž Pozvánka na setkání se včelaři v Žebětíně Sejdeme se při tradičním Povídání o včelách, včelaření a včelařských produktech v zasedací místnosti úřadu v prvním poschodí Katolického domu, Křivánkovo nám. 35, dne 12. února 2014 od 17 hodin. Vstup volný. Další setkání připravujeme na 12. března Antonín Pavlíček Mateřské centrum Kroužky Kroužky, sportovní mateřské centrum, Říčanská 29, pro Vás a Vaše děti ve druhém pololetí otevírá následující zájmové aktivity: Miniškolka 8 16 hodin od 2 let Atletika se zvířátky (úterý, čtvrtek) Cvičení pro rodiče s dětmi 0 3 roky (úterý, středa) Ekovýtvarka pro děti od 6 let recyklujeme (pondělí) Cvičení pro těhotné (středa) Yamaha hudební škola 0 3 roky (úterý) Bodyforming pro dospělé (pondělí, čtvrtek) Více informací a přihlášky najdete na: Příprava na Václavské hody Začíná se s přípravami na Václavské hody, které se letos budou konat 27. září. Je potřeba objednat kroje i pro děti a zaplatit zálohu. Zálohy se budou vybírat na schůzkách 17. a 24. února od 19 hodin v přísálí. Zároveň by bylo dobré, kdyby si účastníci sami vypěstovali rozmarýny. Už i pro ten pocit, že to co zdobí naši hru, jsme si vypěstovali sami. Těším se a jsem rád, že se v Žebětíně obnovila tato velice pěkná tradice. Václav Kříž 8 S T R A N A S T R A N A 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ INFORMACE ÚŘADU ] Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém 36. zasedání, konaném dne Změny v brněnské dopravě v roce 2014 Trolejbusová linka 25 bude v provozu denně až do 23 hodin. Současně budou ve večerní době upraveny intervaly linky 26 a bude garantována přestupní návaznost mezi linkami 25, 26, 50 v zastávce Čtvrtě. Pro zlepšení dopravní obsluhy sídliště Kamechy v Bystrci se prodlužuje trasa autobusové linky 54 ze zastávky Přístaviště až do terminálu Zoologická zahrada (sjednocení přestupního místa z tramvají). Současně se rozšiřuje také její provozní doba na celodenní a celotýdenní. Doplňková autobusová linka 68 bude provozována v úseku Pisárky Myslivna a nahradí závleky vybraných spojů linky 52 přes zastávku Myslivna. Autobusová linka 80 zajistí spojení Masarykovy čtvrti a Žabovřesk na Schválilo směnu části obecních pozemků p. č. 684/1 a p. č. 1603/4 za pozemek p. č. 587/7 a části pozemků p. č. 624/1,a p. č. 624/2, vše k. ú. Žebětín, výši neinvestiční dotace dle Přílohy č. 1 smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace po formálních úpravách (SK a Stopa), níže uvedené smlouvy o nájmu nebytových prostor: - Junák-svaz skautů a skautek ČR, 13. středisko Hiawatha, Brno - Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Řehoře Mendla - Turistické sdružení STOPA, o. s., Brno, odpisový plán ZŠ Brno-Otevřená 20a na rok 2014, účtování MŠ Žabka a ZŠ Brno-Otevřená 20a v plném rozsahu od 1. ledna 2014 za předpokladu účinnosti konsolidační vyhlášky k tomuto datu, Rozpočtové opatření č. 15/2013 a č. 16/2013, Rozpočet MČ Brno-Žebětín na rok 2014 včetně rozpočtu sociálního fondu, plnění rozpočtu MČ Brno-Žebětín a zřízených příspěvkových organizací MŠ Žabka a ZŠ Brno, Otevřená 20a, za III. čtvrtletí roku 2013, Souhlasilo s půlročním a ročním projednáváním výsledků plnění rozpočtu MČ Brno- Žebětín a zřízených příspěvkových organizací MŠ Žabka a ZŠ Brno, Otevřená 20a v ZMČ, Vzalo na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru, Zprávu o činnosti místostarostů. trase Náměstí Míru Kounicovy koleje Tábor Klusáčkova. U vybraných zastávek s nižší četností využívání dojde k rozšíření režimu na znamení, a to bu celodenně, nebo v noční době od 20 do 5 hodin. Důvodem opatření je eliminace zbytečných zastavení, společně s případným zkrácením doby jízdy a zvýšením komfortu cestování. Nové typy sedadel v autobusech DPMB testuje v několika nových vozidlech sedadla bez textilií. Zkoušíme dva nové typy: dřevěné la kové sedačky (sedák i opěradlo jsou vyrobeny z dřevěných lakovaných latí) a celoplastové sedačky (celý sedák i opěradlo jsou z jednoho kusu plastového výlisku, který v zimě nestudí). Více ke změnám na Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém 37. zasedání, konaném dne Schválilo: Rozpočtové opatření č. 17/2013, Vzalo na vědomí Změnu rozpočtové skladby, kterou se mění položka 4121 v příjmové části rozpočtu na rok 2014 na pol Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém 38. zasedání, konaném dne Schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Křivánkovo nám. 11 v Brně-Žebětíně pro spolek Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Řehoře Mendla, prominutí nájemného z nebytových prostor v Katolickém domě za účelem pořádání plesu Hnutí víry a světla, podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH v Žebětíně, návrh změn a doplňků Pravidel pronájmů bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajiš ování bytové náhrady, žádost o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, úpravu dopravního značení v části ulice Otevřená (zjednosměrnění od ul. Hostislavova po spojnici s ulicí Drdy), předložení námitek k Aktualizaci Územního plánu města Brna 2014, tvorbu a čerpání Fondu rozvoje a rezerv na rok 2014, pojmenování nových ulic v MČ Žebětín, a to v lokalitě Kamechy ulice Sedlička, v lokalitě Klobouček ulice Nad Cihelnou a Remízky, podání Žádosti o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města pro MŠ Žabka na opravy školní kuchyně ve výši 500 tis. Kč, Rozpočtové opatření č. 1/2014, Dodatek č smlouvy P/007/200 k veřejnému osvětlení, Udělilo souhlas s uzavřením partnerské smlouvy pro ZŠ Brno-Otevřená 20a v rámci projektu Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách, Doporučilo ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2012, a) ke schválení vzájemnou výpůjčku k části pozemku p. č. 2927/23 a části pozemku p. č. 2927/22, k. ú. Žebětín, b) ke schválení pronájem části pozemku p. č. 2927/23 o výměře 81 m 2 se současným zřízením závazkového předkupního práva, Ponechalo stávající výši odměn neuvolněných funkcionářů, Uložilo starostovi projednat požadovanou změnu s dotčenými orgány, Vzalo na vědomí úpravu odměn uvolněných funkcionářů, informace o průběhu exekučních řízení na stavby na pozemcích parc. č. 2308/1, 2, 3, 4, 6 v k. ú. Žebětín, Odložilo projednání prodeje pozemku p. č. 2560/2, k. ú. Žebětín. 10 S T R A N A S T R A N A 11

7 [ FEJETON ] [ INFORMACE ] Vánoční inventura Je už samozřejmě dávno po Vánocích, ozdoby už zase budou rok odpočívat v krabicích, stromek skončil v kontejneru, eventuálně ten, co byl v květináči, bude zasazen a dál bude růst. Což je dobře. Je i po silvestrovských oslavách, novoročních předsevzetích, zase už běží a fofrem! další rok. Ale protože nás vánoční atmosféra začala masírovat v supermarketech a jinde už málem v září, tak si říkám, že inventura Vánoc může nastat klidně až te. Nemohu paušalizovat, musím vycházet z vlastních poznatků, ale doufám, že vaše vánočně-inventurní postřehy, zkušenosti, se nebudou od mých zase moc lišit. Září, říjen a ještě asi půl listopadu nás nechaly v klidu, ale pak už to pomalu začínalo. Nejdříve má žena sdělila dcerám: Holky, letos opravdu, ale opravdu (jako bych málem slyšel předešlého prezidenta) omezíme dárky! Každému dospělému jeden malý, hezký, nic víc! Vnučkám víc dárečků, dobrá, ale ne, aby je rozbalovaly hodinu jako v minulých letech! Domluvíme se, co by kdo potřeboval, a nakoupí se včas, ne na poslední chvíli! Další vánoční předsevzetí vidíte, že nemusí být jen ta novoroční znělo: Už se nebude dělat dvacet druhů cukroví! Slibuji. Pak to zbývá až do Velikonoc. Tři, čtyři druhy, víc ne! Třetí rozhodnutí: S uklízením se to nebude přehánět. Je zima, okna necháme, až bude tepleji. Další: Koupí se jeden kapr a tentokrát bys ho už opravdu měl kuchat a porcovat ty! Tedy jako já. Stromek stačí malý, vnučky budou mít doma jistě větší. A ozdobí se vkusně, ne abys tam dával ty staré ozdoby z dob tvého dětství! zněl další verdikt. Takže, jak to dopadlo. Vezmu po pořádku. Dárky se kupovaly, ne žádné drahé, to je v dnešní době jasné, ale tušil jsem, že jich bude víc, než jeden pro jednoho. Já se na tom nepodílel, dárky kupovat neumím. (Je toho mnohem víc, co opravdu, ale opravdu jako bych slyšel tu bývalou hlavu státu neumím. Ale konzultoval jsem to s kamarády u piva a většina nakupování také neholduje.) Takže dokonce žádám vždy ženu, aby si koupila něco pro sebe, co bych jí mohl dát od sebe pro ni. Tak hluboko jsem klesl. A že ještě dva dny před Štědrým dnem vyrážela na nákup, nebylo nic nového. Jak to bylo s úklidem? Rozhodlo se jako vždy, že alespoň záclony se vyperou. Když už jsou ovšem dole, měla by se vzít alespoň skla. Ale v tom případě je už škoda nepřejet i rámy! Toho jsem se ujal, takové jednoduché práce zvládám a mám navíc pocit, že se trochu předvánočně podílím. Stromeček jsme koupili, a to opravdu ne velký. Stál pouhých 399 Kč, ještěže ne čtyři stovky! Byl hezký, jen kmínek dole měl trochu zahnutý. Není problém, chlapci vám to přiříznou, řekla paní u kasy. Přiřízli motorovou pilou za čtyři vteřiny a za dalších 30 Kč, pak navlékly přístrojem do sí oviny dalších 30 Kč. A už byl náš. Kapra, tedy dva kapry jsme koupili. Jelikož je kuchyňský kout pro mě nepřátelským, podminovaným územím, tak to dopadlo jako obvykle. Žena kuchala, porcovala, já mohl nanejvýš něco přinést, podržet, odnést. Mé vánoční předsevzetí, že se letos koukám, ale příště už... vzbudilo jen smutně pohrdavý smích. Cukroví se peklo daleko víc než tři, čtyři druhy, ale to mě nepřekvapilo ani omylem. Předpokládám, že u vás to bylo, jak říkáme my Češi, nemlich to samé. Stromeček jsme zdobili s vnučkou a propašoval jsem tam i pár ozdob z dětství. Po večeři (kostička se nikomu nezapíchla) se šlo na dárky. Bylo jich samozřejmě vícero, oběma vnučkám-roznašečkám a rozbalovačkám to zase tu hodinku zabralo. Všechno přípravy i samotný večer štědrosti proběhlo podle letitého scénáře. Což je dobře, ne? A doufejme, že za rok to bude zase tak. I když hlava rodiny (už jistě víte, že to nejsem já!) s podzimem oznámí: Letos opravdu, ale opravdu... f.z. Začít můžeš kdykoliv, i v padesáti! Vážené dámy, ocitly jste se bez práce a nevíte co dál? Nebojte se začít znovu! Jestli je vám padesát let či více a hledáte si nové zaměstnání, určitě znáte pocit naprosté beznaděje, že vás kvůli věku nikde nechtějí. I když dobře víte, že splňujete požadavky z inzerátu, váš životopis často končí v koši. Pokud vás některá firma pozve na pohovor, často vám dávají najevo, že se do jejich mladého kolektivu prostě nehodíte. Přitom cítíte, že máte spoustu zkušeností, chcete být užitečná a na odchod do předčasného důchodu nemáte ani pomyšlení. Co s tím? Pro ženy z Brna a okolí se v současné době nabízí unikátní možnost. Přidejte se k nám a zúčastněte se programu v rámci projektu Začít můžeš kdykoliv akce 50+, který je financován z Evropského sociálního fondu a který realizuje vzdělávací společnost Santia. Jeho cílem je pomoci ženám v tomto věku postavit se na vlastní nohy a najít nové pracovní uplatnění. Společnost Santia vám nabídne tým specialistů, kteří vám poskytnou školení ušité na míru, dodají vám sebevědomí a naučí vás vše, co potřebujete k nalezení nového uplatnění a už z hlediska administrativního a právního, tak z hlediska rozvoje vaší osobnosti. V rámci projektu si můžete bezplatně vyzkoušet, jak se rozjíždí podnikání a zdarma využívat také sdílené kanceláře. Pokud nechcete podnikat, pomůžeme vám lépe se zorientovat v sobě samých a objevit nové pracovní možnosti. Neváhejte tedy a využijte jedinečné příležitosti, která se vám nabízí. Začněte svou situaci beze strachu a bez ohledu na svůj věk měnit. Postavit se na vlastní nohy přece stojí za to! 10 důvodů, proč by měl zaměstnavatel zaměstnat ženu nad 50 let - má spoustu zkušeností - je rozvážná, není zbrklá - nemusí se starat o malé děti - ví, co chce - je spolehlivá, solidní - co neumí na počítači, to ji doučí vnoučata - je to loajální zaměstnankyně, vděčná za příležitost - bude se věnovat práci a ne lovu ženicha - jen tak ji něco nepřekvapí/nevyvede z míry - zná lidi/je dobrá psycholožka, ví, jak k lidem přistupovat 10 důvodů proč by žena nad padesát měla začít podnikat - už nikdy jí nebude rozkazovat fracek ve věku jejího syna - bude soběstačná - může si organizovat svůj čas podle sebe - vyžaduje to aktivitu a přemýšlení, čímž se mládne - pozná spoustu nových lidí - stojí to určitě za pokus, lepší než být na podpoře a dostávat pořád odmítavé dopisy - možná se zajistí na stáří - bude mít čím se zabavit, když už děti vylétly z hnízda - je to příležitost moderně se obléknout a zajít si ke kadeřnici - je to nový začátek, který má jen ve svých rukou Mgr. Ivana Matoušková tel.: S T R A N A S T R A N A 13

8 [ INFORMACE ] [ POZVÁNKA ] Nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na únor 2014 Projekt Trojlístek pohovory se zájemci o zapojení do projektu bu pro roli náhradní babičky, nebo rodiny, která náhradní babičku hledá, probíhají každé úterý po objednání na adrese nebo na tel.: I v novém roce pokračujeme s programem Senior Klub, zaměřeným na podporu a pomoc seniorům, kteří dlouhodobě pečují o osobu blízkou či jimž někdo blízký zemřel. Dále těm, kteří vnímají pocit osamocení a hledají prostor pro porozumění, možnost sdílení a bezpečné místo, kde by mohli řešit to, co je trápí. Nabízíme možnost příjemně strávit čas ve společnosti vrstevníků, kteří mají zájem být spolu, mít příležitost společně něco zažít, spřátelit se, dozvědět se něco nového, posedět a dát si kávu nebo čaj. Scházíme se každé úterý od 9 do hod. a čtvrtek od 9 do hod. Více informací na tel.: Kurz digitální fotografie posláním kurzu je především zprostředkovat zájemcům o digitální fotografii ucelený instruktážní program zaměřený na uživatelské znalosti v oblasti digitálního fotografování. V kurzu jsou vítáni zejména ti, kdo se s digitální fotografií právě te chtějí seznámit, naučit se správně zacházet se svým digitálním fotoaparátem a upravovat fotky na počítači. Celý kurz je Koutek úsměvů: Přísloví, která vás osloví Kdo chce daleko doskočit, musí se nejdříve pořádně rozběhnout. (dánské) Laskavý pohled přehlíží rozbitá okna, protože za nimi vidí květiny. (holandské) rozčleněn do 8 lekcí po 2 hodinách. Místo konání: PC učebna v přízemí bezbariérový přístup Kdy: , vždy středa hod. Více informací na tel.: Akce Family Pointu 5. 2., Jak dobře vypadat na mateřské dovolené i při návratu do práce. Rady vizážistky a barevné typoložky. Více informací na Cvičení pro hyperaktivní a neklidné děti TOBOGÁN Cvičení pro hyperaktivní a neklidné děti (ve věku 5 8 let) v doprovodu rodičů probíhá každé úterý v době hod. v Centru pro rodinu a sociální péči na Josefské 1. Můžete se těšit na společné cvičení, pohybové hry, malování, povídání a mnoho dalšího. Pravidelné cvičení zlepšuje koordinaci pohybů, hrubou i jemnou motoriku, soustředění a stabilitu. Více informací a přihlašování: tel.: Jeden zatluče hřebík, druhý si na něj pověsí klobouk. (německé) Vínko hřeje, vínko pálí, však i moudré hlavy šálí. (slovenské) Legato v Brně-Kohoutovicích nabízí pro každého něco 7. 2., 19 hod., Legato nová Manéž FOUTAISE/Compagnie des Pieds Perchés Foutaise je jedinečné představení závěsné akrobacie na vertikálním laně, které spojuje akrobatickou zdatnost s divadelními prvky a citem pro komiku. Dvě švýcarské performerky z lan a provazů doslova splétají hravý a originální příběh, který v sobě nese univerzální výpově pro široké publikum. Vstupné 100 Kč/50 Kč (děti do 15 let) , hod., Legato nová Manéž KURZ VZDUŠNÉ AKROBACIE na šálách a vertikálním laně pro mírně pokročilé Intenzivní kurz pro dospělé pod vedením Stéphanie a Morgane ze souboru des Pieds Perchés, které jsou vynikajícími akrobatkami, umělkyněmi, ale i zkušenými lektorkami vzdušné akrobacie , hod., kluziště na Moravském náměstí Teplý začátek roku v Zoo Brno Teplé počasí prvních lednových dnů přineslo příjemné chvíle pro zvířata i pro návštěvníky brněnské zoologické zahrady. Zvířata byla k vidění ve výbězích a byla aktivní. Jen medvědi kamčatští (Jelizar, Kamčatka, Kuba a Toby) se rozhodli odebrat k zimnímu odpočinku do zázemí a odpočívat. Nejnovějšími přírůstky v Zoo Brno jsou od 20. prosince tři lachtani medvědí (samec Sema a dvě samice Vafla a Čeburaška). Jestli jim zůstanou tato jména i v Brně, zatím není rozhodnuto. Velmi dobře se v novém domově aklimatizovali, jsou aktivní a již dnes jsou miláčky návštěvníků. Spolu s nimi obdrželi chovatelé také přesný rozpis jejich jídelníčku, dostávají kromě ryb i mořské plody (olihně a sépie), které jsou pro ně obrovskou pochoutkou. V zázemí výběhu mají k dispozici bazének se slanou vodou. ŽONGLOVÁNÍ NA LEDĚ Tradiční zimní taškařice Cirkusu Le- Grando na kluzké ploše. Těšit se můžete na spoustu soutěží pro malé i velké, žongléry i nežongléry. Přij te si zabruslit, zažonglovat a nebo se jen podívat, jak těžké (či lehké?) je spojení těchto disciplín. Vstup je zdarma. DESÁTÝ ROČNÍK CESTOVATELSKÝCH BESED vždy v 19 hod., Legato místnost č , Samoa Samo-Polynésie (J. Rudý) , JAR JAR, Namibie, Botswana (A. Odehnal) , Maroko Marockou pouští a Atlasem (J. Foff) , Sýrie Sýrie před válkou (M. Saláková) Středisko volného času Lužánky, pracoviště Legato, Stamicova 7, Brno Konrad Heczko, tel.: legato.luzanky.cz První mládě roku 2014 První mládě roku 2014 v Zoo Brno se narodilo v úterý 14. ledna v noci. Je to kiang východní a během dne ho mohou návštěvníci zahlédnout s matkou ve výběhu. V Brně se chovají kiangové od roku 2000, kdy byl do zahrady přivezen jeden chovný pár z Berlína. O dva roky později k nim přibyla samice z Rigy a první mládě se narodilo v roce Letošní přírůstek je čtvrtým v pořadí. Kiang východní (Equus kiang holdereri) je větším druhem asijského osla a společně se zebrou Grévyho největším divokým zástupcem čeledi koňovitých. Obývá horské stepi Tibetské náhorní plošiny, Nepálu a severní Indie v nadmořské výšce až 5000 m. Březost trvá měsíců a mlá ata jsou odstavena v roce věku, kdy pohlavně dospívají. 14 S T R A N A S T R A N A 15