ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Pozvánka do Společenského centra. Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Pozvánka do Společenského centra. Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE Pozvánka do Společenského centra 5. 2., hod., Čaj o půl páté taneční podvečer s kapelou L. Kozderky. Účinkují Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová , hod., Bystrcký country bál country kapela ZIMOUR a taneční skupina La Quadrilla , hod., Swingový podvečer hraje orchestr MR SWING ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 24/2014 LEDEN-ÚNOR ČÍSLO , hod., Zdraví 1. Přednáška cyklu Mějte úspěch Anna Čechurová , hod., Miroslav Donutil Ptejte se mě, na co chcete 2. 3., hod., Velký karneval s divadlem Koráb zábavný program pro děti v maskách, soutěže, hry, diskotéka 5. 3., hod., Čaj o půl páté taneční podvečer , hod., E. Assous: Příbuzné si nevybíráme Divadelní komedie agentury Harlekýn Praha. Hrají: S. Skopal, V. Vydra, J. Boušková, M. Zahálka, E. Janoušková a další Výstava: TAPISÉRIE ART PROTIS a obrázky Jany Zlámalové a Evy Krejčové Výstava je přístupná od pondělí do čtvrtka hod., při akcích ve Společenském centru nebo na základě telefonické dohody (tel , ). Vstup volný. Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra na ul. Odbojářské č. 2 (po čt hod., ostatní dny hodinu před začátkem jednotlivých pořadů, tel.: ). Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1400 ks * foto: archiv, Ing. Eva Blahoňovská, Václav Kříž, Soňa Štětinová * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E Na podzim roku 2013 proběhla v jižní části Žebětína výsadba stromů a keřů na pozemcích města Brna. Asi třicet metrů široký pás výsadeb spojuje Přírodní rezervaci Bosonožský hájek s rozsáhlými Podkomorskými lesy, při hranici s chatovou oblastí v Popůvkách. Patnáctimetrový pás v délce 250 m byl vysazen od lesa směrem k nové polní cestě v oblasti Za Kněžským hájkem. Mladé stromky a keře budou chráněny oplocením po dobu 5 7 let. Hlavními vysazovanými dřevinami jsou dub zimní, habr obecný, buk lesní, lípa srdčitá, javor babyka, javor mléč. Z keřů je to líska obecná, růže šípková, trnka obecná, vrba jíva. Celkem bylo vysazeno téměř sazenic na ploše dvou hektarů. Na osluněná místa budou navezeny hromádky lomového kamene, které budou sloužit jako úkryt pro ještěrky. Na vybraná místa budou umístěny tabule s informacemi o výsadbách. Cena celého projektu výsadeb byla vysoutěžena za 1,5 mil. korun. Vše je plně hrazeno z evropských fondů z Operačního programu Životní prostředí v oblasti podpory Obnova krajinných struktur. Stromy a keře mají v člověkem silně využívané krajině důležitý význam. Poskytují úkryt a potravu volně žijící zvěři např. zajícům, bažantům a ptactvu. Zadržují velké množství deš ové vody, která by jinak po zoraném poli rychle odtekla. Významné jsou i kvetoucí rostliny a keře pro včely a hmyz. Při jarních procházkách krajinou můžeme ocenit také estetickou hodnotu světle zeleného listí stromů a kvetoucích keřů. Dokončení na str. 4

2 [ OBSAH ] [ SLOVO STAROSTY ] 1, 4 Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně 2 Počet obyvatel 3 Slovo starosty 4, 5 Ze života v obci 6 Na slovíčko s 7 Střípky z plesů 8 Krteček v únoru 8 Cvoček v novém roce 8 Divadelní pohádka Popelka 9 Šestý masopustní průvod 9 Pozvánka na setkání se včelaři v Žebětíně 9 Mateřské centrum Kroužky 9 Příprava na Václavské hody 10 Z jednání zastupitelstva 10 Změny v brněnské dopravě v roce Z jednání zastupitelstva 12 Fejeton: Vánoční inventura ŽIVOTNÍ STYL 13 Začít můžeš kdykoliv, i v padesáti! 14 Nabídka centra pro rodinu a sociální péči na únor Koutek úsměvů 15 Legato v Brně-Kohoutovicích 15 Teplý začátek roku v ZOO Brno 16 Pozvánka do Společenského centra Počet obyvatel trvale žijících v Žebětíně činil k 1. lednu 2014 celkem 3890 osob. Oficiální stránky Žebětína: Milí přátelé, ještě jednou bych rád Všem popřál na začátku roku hodně zdraví, štěstí a co nejúspěšnější rok V tomto ne moc zimním počasí, které nás v první polovině měsíce ledna provází, bych Vás rád poinformoval, co naši městskou část čeká v následujícím období. V jarních měsících dojde ještě k drobným opravám a vysprávkám na nových komunikacích, které se nestihly před svátky dodělat s ohledem na klimatické podmínky. Dokončí se terénní úpravy, dosejí trávníky a dojde také k úklidu na pozemku na konci ulice Hostislavovy, kde měly firmy zařízení staveniště, a také na poli na ulici Ostrovačické a Kloboučku. Na žádost obyvatel horní části ulice Drdy dojde k návratu jednosměrné ulice do původního stavu a zároveň se pokusíme vyřešit i provoz kolem školy a školky, ve spolupráci s odborem dopravy, policií ČR a obyvateli na ulici Otevřená. Na konci loňského roku byl dokončen realizační projekt víceúčelového hřiště u základní školy a mne v současné době čeká přesvědčit vedení města, aby neotálelo s výběrovým řízením dodavatele stavby, když je vše nachystáno avoperačním programu peníze na náš projekt zbývají, což se do loňského podzimu ještě přesně nevědělo. Začátkem ledna jsme také odevzdali žádost a projekt na vybudování zahrady v mateřské škole v přírodním stylu z operačního programu životního prostředí. Pokud uspějeme, mohla by se tato rekonstrukce celé zahrady v hodnotě okolo Kč s novými herními prvky pro děti stihnout v době letních prázdnin. Taktéž by o prázdninách mělo dojít k opravě elektroinstalace, vody a odpadů v kuchyni mateřské školy, protože ta jediná neprošla rekonstrukcí v minulých letech při postupných opravách této budovy. I na tuto opravu budeme žádat finanční pomoc z magistrátu města Brna. Pokud se nám včas vrátí peníze z projektů, na které čerpáme peníze z EU (projekty s dotací se musí vždy předfinancovat), máme v plánu zrekonstruovat taktéž hřiště za úřadem, v jehož spodní části vybudujeme halu na stroje a zařízení pro naši pracovní četu. Důvodem je získání zametacího stroje a nedostatek místa v hasičské zbrojnici. Přes zimu nemohou být stroje zaparkované venku, aby se mohly nastartovat pro potřeby zimní údržby obce. V loňském roce jsem opět inicioval za pomoci odboru dopravy studii na okružní křižovatku na staré dálnici, proběhla jednání na městě i na krajském úřadě a byl přislíben projekt pro územní rozhodnutí. Silnice spadá pod kraj a tam se budeme snažit získat i potřebné finanční prostředky. Doufám, že se mi po více než 8 letech, kdy stále nebezpečnost této křižovatky připomínám, podaří její úpravu na krajském úřadu prosadit. V letošním roce by také mělo dojít k rekonstrukci výtokového objektu na našem rybníku. Již pět let se město Brno snaží převést plochu rybníka i hráz na ministerstvo životního prostředí, potažmo Agenturu ochrany přírody, která má o rybník zájem, ale na poslední chvíli ministerstvo od smlouvy odstoupilo. Alespoň pozemkový fond, kterému patří hráz rybníka, nechal vypracovat projekt a po migraci obojživelníků by se hráz měla opravit. I když jsme donutili agenturu rybník do vánoc napustit, bohužel nám zatím nezamrznul pro radost našich dětí. Toto jsou nejdůležitější plány naší městské části pro letošní rok a já věřím, že se nám je opět podaří splnit tak jako v minulých letech. Krásné pokud možno zimní dny alespoň na horách během jarních prázdnin Vám přeje Váš starosta Vít Beran 2 S T R A N A S T R A N A 3

3 [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně Vánoční koncert 230 diváků zaplnilo sál Katolického domu v Žebětíně v neděli 5. ledna Pěvecký sbor Gaudeamus a dětský sbor Čerešničky spolu s cimbálovou muzikou Kapric v nádherném podání přednesly vánoční koledy v několika jazycích. Velký potlesk a obdiv sklidil i tříletý sólista ve slováckém kroji. Václav Kříž Silvestr Náměstí v Žebětíně zaplnilo více než tisíc lidí, kteří se přišli rozloučit s rokem 2013 a přivítat nový rok Slavnostní přípitek pronesl a státní hymnu spolu s občany zazpíval Jožka Šmukař, který po nádherném ohňostroji svými pisničkami a humorem zpestřil poslední hodiny roku Václav Kříž Trampobraní se v sále Katolického domu konalo 6. žebětínské trampobraní za účasti kapel Bounty z Brna, Chrpy z Chrudimi, Pekaringo z Bratislavy a pořádající kapely Kati. Vzácným hostem tohoto setkání byl Miki Ryvola. Všichni účastníci si přišli na své ve čtyřhodinovém bloku trampských písní. Václav Kříž Dokončení ze str. 1 Výsadby zeleně v Žebětíně jsou součástí provázaného systému přírodních ploch, který město Brno postupně realizuje. Podobné výsadby můžete vidět také v Medlánkách, v Komíně a na jihu Brna například v Heršpicích a v Brněnských Ivanovicích. Další výsadby se začnou na jaře letošního roku v Chrlicích a Přízřenicích. Cílem je vytvářet z přírodních ploch spojitou sí, která umožní přežití rostlin a živočichů a jejich bezpečný pohyb i v krajině přerušené silnicemi, obdělávanou půdou a zástavbou. Taková sí se odborně nazývá systém ekologické stability. Jeho vytváření a ochrana je také podpořena v zákoně o ochraně přírody a krajiny již od roku Podrobné informace můžete najít na webových stránkách Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna (www.brno.cz/uses). V pondělí 6. ledna 2014 proběhl na naší škole Novoroční turnaj ve florbale. Soutěžily mezi sebou vybrané týmy jednotlivých tříd za vydatného fandění svých spolužáků. Nakonec všichni obdrželi diplomy a sladkou odměnu. Výsledek Tříkrálové sbírky V sobotu proběhla v Žebětíně tradiční Tříkrálová sbírka. Letos jsme byli posíleni děvčaty ze skautského 26. oddílu a i díky nim chodilo po Žebětíně v osmi skupinkách 36 králů a královen. Krom konce ulice Ostrovačická se nám letos povedlo poprvé obejít všechny domácnosti a nakonec bylo vybráno rekordních Kč Během ledna navštívili žáci naší školy BIOSKOP vědecké výukové centrum MU, kde se na chvíli proměnili ve vědce a vyzkoušeli si na vlastní kůži práci v laboratoři. Bílé pláště všem velmi slušely a žáci byli z vědeckého bádání velmi nadšení. (o 12 tisíc více než loni). Chtěli bychom Vám všem poděkovat za milá přivítání, když jsme u Vašeho domu zazvonili, a samozřejmě i za Váš finanční dar, který půjde na dobrou věc. Pokud Vás zajímá, na co přesně vybrané peníze půjdou, podívejte se na (záložka využití). skauti ze 72. oddílu 4 S T R A N A S T R A N A 5

4 [ PŘEDSTAVUJEME... ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Na slovíčko s paní Hedvikou Novotnou Po vaší pozitivní reakci na rozhovor s ing. arch. Příkazskou v našem občasníku jsme vás požádali o setkání, abychom se dozvěděli něco o Vás a Vaší profesi interiérové designérky. Tím začneme. Pocházím z Bystřice nad Pernštejnem, kde jsem vystudovala gymnázium. V dětství jsem navštěvovala tehdejší Lidovou školu umění (výtvarný obor a hra na klavír), ráda se věnuji umění, chodím na výstavy. Zajímám se o reklamu, marketing, public relations a samozřejmě mou velkou láskou je design. V Brně žiji 12 let. Do Žebětína jsem se přistěhovala v roce 2007 a hned jsem si ho zamilovala. Je to lokalita s krásnou přírodou a dobrou dostupností do centra města. Než jste se zcela osamostatnila o tom si popovídáme vzápětí získala jste praxi ve více firmách. Můžete se o některých z nich zmínit? V roce 1992 jsem začala pracovat jako asistentka výtvarnice v Kulturním domě v Bystřici, bylo to mé úplně první zaměstnání. K interiérovému designu a návrhům nábytku mi hodně dopomohla praxe v německé firmě Hettich (výroba nábytkového kování) a v nadnárodní firmě REHAU (výroba stavebních prvků). Na volné noze jsem pět let, vlastním malou PR agenturu a interiérové studio NOVOdesign a spolupracuji se sítí externistů. Než povyprávíte o současném působení víc, ještě dotaz. Jak jste se vzdělávala v oboru a odkud jste čerpala zkušenosti? O design, kulturu a pěkné věci se zajímám odjakživa. Znalosti jsem čerpala z odborné literatury, ale především z praxe. Účastnila jsem se několika zahraničních stáží a školení souvisejících s navrhováním nábytku (Hettich Německo, Holandsko) a s technickým zařízením budov (REHAU Rakousko, Německo). Absolvovala jsem také Akademii bydlení pod vedením Mgr. Iva Prokela a Tomáše Havránka, známých interiérových designérů pořadu ČT 1 Bydlení je hra. S panem Prokelem v současné době úzce spolupracuji. A te, prosím, zasvě te čtenáře blíže do náplně, poslání a činnosti studia NOVOdesign. Ráda pomáhám lidem bydlet lépe, protože věřím, že to ovlivní kvalitu jejich soukromého života. Nabízím jak dílčí řešení soukromých i komerčních interiérů, tak i realizaci celé zakázky na klíč přes osvědčené partnerské firmy. Preferuji jednoduchý a funkční styl, snažím se klientovi vždy pozorně naslouchat, včlenit do interiéru jeho charakter, životní způsob či příběh. Mám ráda nadčasová řešení, proto vždy usiluji o vytvoření čistého, harmonického a pohodového prostředí, ve kterém se bude člověk cítit jako doma. Vím, že píšete články o designu a bydlení do různých časopisů, ale nedá mi to, abych neocitoval vaše slova, zaslaná našemu občasníku. Jsou, myslím, opravdu výstižná a k zamyšlení: Ráda se vyjadřuji k aktuálním tématům, která souvisejí nejen s interiérovým designem a kulturou bydlení, ale všeobecně se současným životním stylem. V dnešní uspěchané době je kladen velmi malý důraz na kulturu našeho života. Jen málo lidí si uvědomuje, že kvalita bydlení a prostředí, ve kterém se člověk pohybuje, úzce souvisí s naší duševní pohodou i se zdravím. Nicméně někdo může namítnout, že vkusný, kvalitní design je finančně nedostupný. Ze zkušenosti vím, že i s omezeným rozpočtem může vzniknout zajímavý a osobitý interiér, který bude mít svou duši, a bude přitom v souladu s životním stylem a s potřebami konkrétní osoby či rodiny. Ten, kdo využije služeb interiérového designéra, si může v konečné fázi ušetřit spoustu peněz a nepříjemností, se kterými by se mohl v budoucnu potýkat, pokud by prostor nebyl navržen dostatečně funkčně. Designér šetří investorovi peníze i díky Střípky z plesů nabídce alternativního řešení a znalosti trhu. Žít v dokonale sladěném interiéru, který odráží osobnost majitele, se přece vyplatí. Děkuji vám za nesmírně zajímavý rozhovor. Věřím, že v budoucnu najdeme příležitost otisknout váš obšírnější názor na kulturu života a bydlení. Přeji vám za redakci v letošním roce hodně zdraví, pohody a skvělých nápadů! F. Zacharník 6 S T R A N A S T R A N A 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Krteček v únoru Únor bílý, pole sílí Krtečkův maškarní karneval Klub odpadá jarní prázdniny Moje tělo a zdraví Kdy: každé úterý dopoledne od 9 do 11 hod. Kde: tělocvična Katolického domu, Křivánkovo nám. 35, Žebětín S sebou: sportovní oblečení, přezůvky a dobrou náladu Kontakt: A. Lindušková, tel.: M. Pilná, tel.: Součástí každého setkání je cvičení s dětmi za doprovodu básniček a písniček, krátká pohádka a výtvarné tvoření. Nechybí ani svačinka pro děti a káva či čaj pro maminky. Klub maminek je určen pro rodiče (prarodiče) s dětmi ve věku 1 6 let. Cvoček v novém roce V únoru začíná nové pololetí, je možnost dohlásit se ještě do některých kroužků, pro velký zájem pravděpodobně přibyde ještě jedna hodina výtvarného kroužku. Na našich stránkách je již rovněž vypsaná nabídka příměstských i pobytových táborů na rok Během víkendu si můžete v ulicích i v přilehlých lesích zahrát další pátrací hru tentokrát nás čekají Šmoulové (protože modrá je vidět i ve sněhu a bílá v blátě). Pravidla budou vyvěšena na stránkách, na klubovně na Křivánkově náměstí 15 i ve vývěskách v pátek Výsledky můžete odevzdat v klubovně nebo poslat em nejpozději do jarních prázdnin hezké vycházky si užijí všichni, pro nejlepší pátrače bude navíc připravena odměna. V měsíci březnu nás čeká nejen pobyt na horách, ale i dvě velké tradiční akce Rytířské odpoledne a Otvírání studánek. Více informací na Divadelní pohádka Popelka Divadelní společenství Křemílek vás srdečně zve na představení pohádky Popelka. Všichni známe pohádku Tři oříšky pro Popelku. V neděli 16. března 2014 v 16 hodin v sále Katolického domu však proběhne repríza pohádky, kdy postavy mluví jen ve verších a z Popelky se nakonec vyklube Anička. Přij te podpořit 30 herců a nemalou skupinku zpěváků a hudebníků z Bosonoh a okolí. Václav Kříž ŽIVOTNÍ STYL Šestý masopustní průvod se bude konat v sobotu 1. března. Sraz masek je ve 13 hodin na Křivánkově náměstí. Schůzky budou v přísálí každé pondělí od 10. února od 19 hodin. Přij te se pobavit a odreagovat od všedních starostí. Václav Kříž Pozvánka na setkání se včelaři v Žebětíně Sejdeme se při tradičním Povídání o včelách, včelaření a včelařských produktech v zasedací místnosti úřadu v prvním poschodí Katolického domu, Křivánkovo nám. 35, dne 12. února 2014 od 17 hodin. Vstup volný. Další setkání připravujeme na 12. března Antonín Pavlíček Mateřské centrum Kroužky Kroužky, sportovní mateřské centrum, Říčanská 29, pro Vás a Vaše děti ve druhém pololetí otevírá následující zájmové aktivity: Miniškolka 8 16 hodin od 2 let Atletika se zvířátky (úterý, čtvrtek) Cvičení pro rodiče s dětmi 0 3 roky (úterý, středa) Ekovýtvarka pro děti od 6 let recyklujeme (pondělí) Cvičení pro těhotné (středa) Yamaha hudební škola 0 3 roky (úterý) Bodyforming pro dospělé (pondělí, čtvrtek) Více informací a přihlášky najdete na: Příprava na Václavské hody Začíná se s přípravami na Václavské hody, které se letos budou konat 27. září. Je potřeba objednat kroje i pro děti a zaplatit zálohu. Zálohy se budou vybírat na schůzkách 17. a 24. února od 19 hodin v přísálí. Zároveň by bylo dobré, kdyby si účastníci sami vypěstovali rozmarýny. Už i pro ten pocit, že to co zdobí naši hru, jsme si vypěstovali sami. Těším se a jsem rád, že se v Žebětíně obnovila tato velice pěkná tradice. Václav Kříž 8 S T R A N A S T R A N A 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ INFORMACE ÚŘADU ] Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém 36. zasedání, konaném dne Změny v brněnské dopravě v roce 2014 Trolejbusová linka 25 bude v provozu denně až do 23 hodin. Současně budou ve večerní době upraveny intervaly linky 26 a bude garantována přestupní návaznost mezi linkami 25, 26, 50 v zastávce Čtvrtě. Pro zlepšení dopravní obsluhy sídliště Kamechy v Bystrci se prodlužuje trasa autobusové linky 54 ze zastávky Přístaviště až do terminálu Zoologická zahrada (sjednocení přestupního místa z tramvají). Současně se rozšiřuje také její provozní doba na celodenní a celotýdenní. Doplňková autobusová linka 68 bude provozována v úseku Pisárky Myslivna a nahradí závleky vybraných spojů linky 52 přes zastávku Myslivna. Autobusová linka 80 zajistí spojení Masarykovy čtvrti a Žabovřesk na Schválilo směnu části obecních pozemků p. č. 684/1 a p. č. 1603/4 za pozemek p. č. 587/7 a části pozemků p. č. 624/1,a p. č. 624/2, vše k. ú. Žebětín, výši neinvestiční dotace dle Přílohy č. 1 smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace po formálních úpravách (SK a Stopa), níže uvedené smlouvy o nájmu nebytových prostor: - Junák-svaz skautů a skautek ČR, 13. středisko Hiawatha, Brno - Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Řehoře Mendla - Turistické sdružení STOPA, o. s., Brno, odpisový plán ZŠ Brno-Otevřená 20a na rok 2014, účtování MŠ Žabka a ZŠ Brno-Otevřená 20a v plném rozsahu od 1. ledna 2014 za předpokladu účinnosti konsolidační vyhlášky k tomuto datu, Rozpočtové opatření č. 15/2013 a č. 16/2013, Rozpočet MČ Brno-Žebětín na rok 2014 včetně rozpočtu sociálního fondu, plnění rozpočtu MČ Brno-Žebětín a zřízených příspěvkových organizací MŠ Žabka a ZŠ Brno, Otevřená 20a, za III. čtvrtletí roku 2013, Souhlasilo s půlročním a ročním projednáváním výsledků plnění rozpočtu MČ Brno- Žebětín a zřízených příspěvkových organizací MŠ Žabka a ZŠ Brno, Otevřená 20a v ZMČ, Vzalo na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru, Zprávu o činnosti místostarostů. trase Náměstí Míru Kounicovy koleje Tábor Klusáčkova. U vybraných zastávek s nižší četností využívání dojde k rozšíření režimu na znamení, a to bu celodenně, nebo v noční době od 20 do 5 hodin. Důvodem opatření je eliminace zbytečných zastavení, společně s případným zkrácením doby jízdy a zvýšením komfortu cestování. Nové typy sedadel v autobusech DPMB testuje v několika nových vozidlech sedadla bez textilií. Zkoušíme dva nové typy: dřevěné la kové sedačky (sedák i opěradlo jsou vyrobeny z dřevěných lakovaných latí) a celoplastové sedačky (celý sedák i opěradlo jsou z jednoho kusu plastového výlisku, který v zimě nestudí). Více ke změnám na Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém 37. zasedání, konaném dne Schválilo: Rozpočtové opatření č. 17/2013, Vzalo na vědomí Změnu rozpočtové skladby, kterou se mění položka 4121 v příjmové části rozpočtu na rok 2014 na pol Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém 38. zasedání, konaném dne Schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Křivánkovo nám. 11 v Brně-Žebětíně pro spolek Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Řehoře Mendla, prominutí nájemného z nebytových prostor v Katolickém domě za účelem pořádání plesu Hnutí víry a světla, podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH v Žebětíně, návrh změn a doplňků Pravidel pronájmů bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajiš ování bytové náhrady, žádost o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, úpravu dopravního značení v části ulice Otevřená (zjednosměrnění od ul. Hostislavova po spojnici s ulicí Drdy), předložení námitek k Aktualizaci Územního plánu města Brna 2014, tvorbu a čerpání Fondu rozvoje a rezerv na rok 2014, pojmenování nových ulic v MČ Žebětín, a to v lokalitě Kamechy ulice Sedlička, v lokalitě Klobouček ulice Nad Cihelnou a Remízky, podání Žádosti o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města pro MŠ Žabka na opravy školní kuchyně ve výši 500 tis. Kč, Rozpočtové opatření č. 1/2014, Dodatek č smlouvy P/007/200 k veřejnému osvětlení, Udělilo souhlas s uzavřením partnerské smlouvy pro ZŠ Brno-Otevřená 20a v rámci projektu Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách, Doporučilo ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2012, a) ke schválení vzájemnou výpůjčku k části pozemku p. č. 2927/23 a části pozemku p. č. 2927/22, k. ú. Žebětín, b) ke schválení pronájem části pozemku p. č. 2927/23 o výměře 81 m 2 se současným zřízením závazkového předkupního práva, Ponechalo stávající výši odměn neuvolněných funkcionářů, Uložilo starostovi projednat požadovanou změnu s dotčenými orgány, Vzalo na vědomí úpravu odměn uvolněných funkcionářů, informace o průběhu exekučních řízení na stavby na pozemcích parc. č. 2308/1, 2, 3, 4, 6 v k. ú. Žebětín, Odložilo projednání prodeje pozemku p. č. 2560/2, k. ú. Žebětín. 10 S T R A N A S T R A N A 11

7 [ FEJETON ] [ INFORMACE ] Vánoční inventura Je už samozřejmě dávno po Vánocích, ozdoby už zase budou rok odpočívat v krabicích, stromek skončil v kontejneru, eventuálně ten, co byl v květináči, bude zasazen a dál bude růst. Což je dobře. Je i po silvestrovských oslavách, novoročních předsevzetích, zase už běží a fofrem! další rok. Ale protože nás vánoční atmosféra začala masírovat v supermarketech a jinde už málem v září, tak si říkám, že inventura Vánoc může nastat klidně až te. Nemohu paušalizovat, musím vycházet z vlastních poznatků, ale doufám, že vaše vánočně-inventurní postřehy, zkušenosti, se nebudou od mých zase moc lišit. Září, říjen a ještě asi půl listopadu nás nechaly v klidu, ale pak už to pomalu začínalo. Nejdříve má žena sdělila dcerám: Holky, letos opravdu, ale opravdu (jako bych málem slyšel předešlého prezidenta) omezíme dárky! Každému dospělému jeden malý, hezký, nic víc! Vnučkám víc dárečků, dobrá, ale ne, aby je rozbalovaly hodinu jako v minulých letech! Domluvíme se, co by kdo potřeboval, a nakoupí se včas, ne na poslední chvíli! Další vánoční předsevzetí vidíte, že nemusí být jen ta novoroční znělo: Už se nebude dělat dvacet druhů cukroví! Slibuji. Pak to zbývá až do Velikonoc. Tři, čtyři druhy, víc ne! Třetí rozhodnutí: S uklízením se to nebude přehánět. Je zima, okna necháme, až bude tepleji. Další: Koupí se jeden kapr a tentokrát bys ho už opravdu měl kuchat a porcovat ty! Tedy jako já. Stromek stačí malý, vnučky budou mít doma jistě větší. A ozdobí se vkusně, ne abys tam dával ty staré ozdoby z dob tvého dětství! zněl další verdikt. Takže, jak to dopadlo. Vezmu po pořádku. Dárky se kupovaly, ne žádné drahé, to je v dnešní době jasné, ale tušil jsem, že jich bude víc, než jeden pro jednoho. Já se na tom nepodílel, dárky kupovat neumím. (Je toho mnohem víc, co opravdu, ale opravdu jako bych slyšel tu bývalou hlavu státu neumím. Ale konzultoval jsem to s kamarády u piva a většina nakupování také neholduje.) Takže dokonce žádám vždy ženu, aby si koupila něco pro sebe, co bych jí mohl dát od sebe pro ni. Tak hluboko jsem klesl. A že ještě dva dny před Štědrým dnem vyrážela na nákup, nebylo nic nového. Jak to bylo s úklidem? Rozhodlo se jako vždy, že alespoň záclony se vyperou. Když už jsou ovšem dole, měla by se vzít alespoň skla. Ale v tom případě je už škoda nepřejet i rámy! Toho jsem se ujal, takové jednoduché práce zvládám a mám navíc pocit, že se trochu předvánočně podílím. Stromeček jsme koupili, a to opravdu ne velký. Stál pouhých 399 Kč, ještěže ne čtyři stovky! Byl hezký, jen kmínek dole měl trochu zahnutý. Není problém, chlapci vám to přiříznou, řekla paní u kasy. Přiřízli motorovou pilou za čtyři vteřiny a za dalších 30 Kč, pak navlékly přístrojem do sí oviny dalších 30 Kč. A už byl náš. Kapra, tedy dva kapry jsme koupili. Jelikož je kuchyňský kout pro mě nepřátelským, podminovaným územím, tak to dopadlo jako obvykle. Žena kuchala, porcovala, já mohl nanejvýš něco přinést, podržet, odnést. Mé vánoční předsevzetí, že se letos koukám, ale příště už... vzbudilo jen smutně pohrdavý smích. Cukroví se peklo daleko víc než tři, čtyři druhy, ale to mě nepřekvapilo ani omylem. Předpokládám, že u vás to bylo, jak říkáme my Češi, nemlich to samé. Stromeček jsme zdobili s vnučkou a propašoval jsem tam i pár ozdob z dětství. Po večeři (kostička se nikomu nezapíchla) se šlo na dárky. Bylo jich samozřejmě vícero, oběma vnučkám-roznašečkám a rozbalovačkám to zase tu hodinku zabralo. Všechno přípravy i samotný večer štědrosti proběhlo podle letitého scénáře. Což je dobře, ne? A doufejme, že za rok to bude zase tak. I když hlava rodiny (už jistě víte, že to nejsem já!) s podzimem oznámí: Letos opravdu, ale opravdu... f.z. Začít můžeš kdykoliv, i v padesáti! Vážené dámy, ocitly jste se bez práce a nevíte co dál? Nebojte se začít znovu! Jestli je vám padesát let či více a hledáte si nové zaměstnání, určitě znáte pocit naprosté beznaděje, že vás kvůli věku nikde nechtějí. I když dobře víte, že splňujete požadavky z inzerátu, váš životopis často končí v koši. Pokud vás některá firma pozve na pohovor, často vám dávají najevo, že se do jejich mladého kolektivu prostě nehodíte. Přitom cítíte, že máte spoustu zkušeností, chcete být užitečná a na odchod do předčasného důchodu nemáte ani pomyšlení. Co s tím? Pro ženy z Brna a okolí se v současné době nabízí unikátní možnost. Přidejte se k nám a zúčastněte se programu v rámci projektu Začít můžeš kdykoliv akce 50+, který je financován z Evropského sociálního fondu a který realizuje vzdělávací společnost Santia. Jeho cílem je pomoci ženám v tomto věku postavit se na vlastní nohy a najít nové pracovní uplatnění. Společnost Santia vám nabídne tým specialistů, kteří vám poskytnou školení ušité na míru, dodají vám sebevědomí a naučí vás vše, co potřebujete k nalezení nového uplatnění a už z hlediska administrativního a právního, tak z hlediska rozvoje vaší osobnosti. V rámci projektu si můžete bezplatně vyzkoušet, jak se rozjíždí podnikání a zdarma využívat také sdílené kanceláře. Pokud nechcete podnikat, pomůžeme vám lépe se zorientovat v sobě samých a objevit nové pracovní možnosti. Neváhejte tedy a využijte jedinečné příležitosti, která se vám nabízí. Začněte svou situaci beze strachu a bez ohledu na svůj věk měnit. Postavit se na vlastní nohy přece stojí za to! 10 důvodů, proč by měl zaměstnavatel zaměstnat ženu nad 50 let - má spoustu zkušeností - je rozvážná, není zbrklá - nemusí se starat o malé děti - ví, co chce - je spolehlivá, solidní - co neumí na počítači, to ji doučí vnoučata - je to loajální zaměstnankyně, vděčná za příležitost - bude se věnovat práci a ne lovu ženicha - jen tak ji něco nepřekvapí/nevyvede z míry - zná lidi/je dobrá psycholožka, ví, jak k lidem přistupovat 10 důvodů proč by žena nad padesát měla začít podnikat - už nikdy jí nebude rozkazovat fracek ve věku jejího syna - bude soběstačná - může si organizovat svůj čas podle sebe - vyžaduje to aktivitu a přemýšlení, čímž se mládne - pozná spoustu nových lidí - stojí to určitě za pokus, lepší než být na podpoře a dostávat pořád odmítavé dopisy - možná se zajistí na stáří - bude mít čím se zabavit, když už děti vylétly z hnízda - je to příležitost moderně se obléknout a zajít si ke kadeřnici - je to nový začátek, který má jen ve svých rukou Mgr. Ivana Matoušková tel.: S T R A N A S T R A N A 13

8 [ INFORMACE ] [ POZVÁNKA ] Nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na únor 2014 Projekt Trojlístek pohovory se zájemci o zapojení do projektu bu pro roli náhradní babičky, nebo rodiny, která náhradní babičku hledá, probíhají každé úterý po objednání na adrese nebo na tel.: I v novém roce pokračujeme s programem Senior Klub, zaměřeným na podporu a pomoc seniorům, kteří dlouhodobě pečují o osobu blízkou či jimž někdo blízký zemřel. Dále těm, kteří vnímají pocit osamocení a hledají prostor pro porozumění, možnost sdílení a bezpečné místo, kde by mohli řešit to, co je trápí. Nabízíme možnost příjemně strávit čas ve společnosti vrstevníků, kteří mají zájem být spolu, mít příležitost společně něco zažít, spřátelit se, dozvědět se něco nového, posedět a dát si kávu nebo čaj. Scházíme se každé úterý od 9 do hod. a čtvrtek od 9 do hod. Více informací na tel.: Kurz digitální fotografie posláním kurzu je především zprostředkovat zájemcům o digitální fotografii ucelený instruktážní program zaměřený na uživatelské znalosti v oblasti digitálního fotografování. V kurzu jsou vítáni zejména ti, kdo se s digitální fotografií právě te chtějí seznámit, naučit se správně zacházet se svým digitálním fotoaparátem a upravovat fotky na počítači. Celý kurz je Koutek úsměvů: Přísloví, která vás osloví Kdo chce daleko doskočit, musí se nejdříve pořádně rozběhnout. (dánské) Laskavý pohled přehlíží rozbitá okna, protože za nimi vidí květiny. (holandské) rozčleněn do 8 lekcí po 2 hodinách. Místo konání: PC učebna v přízemí bezbariérový přístup Kdy: , vždy středa hod. Více informací na tel.: Akce Family Pointu 5. 2., Jak dobře vypadat na mateřské dovolené i při návratu do práce. Rady vizážistky a barevné typoložky. Více informací na Cvičení pro hyperaktivní a neklidné děti TOBOGÁN Cvičení pro hyperaktivní a neklidné děti (ve věku 5 8 let) v doprovodu rodičů probíhá každé úterý v době hod. v Centru pro rodinu a sociální péči na Josefské 1. Můžete se těšit na společné cvičení, pohybové hry, malování, povídání a mnoho dalšího. Pravidelné cvičení zlepšuje koordinaci pohybů, hrubou i jemnou motoriku, soustředění a stabilitu. Více informací a přihlašování: tel.: Jeden zatluče hřebík, druhý si na něj pověsí klobouk. (německé) Vínko hřeje, vínko pálí, však i moudré hlavy šálí. (slovenské) Legato v Brně-Kohoutovicích nabízí pro každého něco 7. 2., 19 hod., Legato nová Manéž FOUTAISE/Compagnie des Pieds Perchés Foutaise je jedinečné představení závěsné akrobacie na vertikálním laně, které spojuje akrobatickou zdatnost s divadelními prvky a citem pro komiku. Dvě švýcarské performerky z lan a provazů doslova splétají hravý a originální příběh, který v sobě nese univerzální výpově pro široké publikum. Vstupné 100 Kč/50 Kč (děti do 15 let) , hod., Legato nová Manéž KURZ VZDUŠNÉ AKROBACIE na šálách a vertikálním laně pro mírně pokročilé Intenzivní kurz pro dospělé pod vedením Stéphanie a Morgane ze souboru des Pieds Perchés, které jsou vynikajícími akrobatkami, umělkyněmi, ale i zkušenými lektorkami vzdušné akrobacie , hod., kluziště na Moravském náměstí Teplý začátek roku v Zoo Brno Teplé počasí prvních lednových dnů přineslo příjemné chvíle pro zvířata i pro návštěvníky brněnské zoologické zahrady. Zvířata byla k vidění ve výbězích a byla aktivní. Jen medvědi kamčatští (Jelizar, Kamčatka, Kuba a Toby) se rozhodli odebrat k zimnímu odpočinku do zázemí a odpočívat. Nejnovějšími přírůstky v Zoo Brno jsou od 20. prosince tři lachtani medvědí (samec Sema a dvě samice Vafla a Čeburaška). Jestli jim zůstanou tato jména i v Brně, zatím není rozhodnuto. Velmi dobře se v novém domově aklimatizovali, jsou aktivní a již dnes jsou miláčky návštěvníků. Spolu s nimi obdrželi chovatelé také přesný rozpis jejich jídelníčku, dostávají kromě ryb i mořské plody (olihně a sépie), které jsou pro ně obrovskou pochoutkou. V zázemí výběhu mají k dispozici bazének se slanou vodou. ŽONGLOVÁNÍ NA LEDĚ Tradiční zimní taškařice Cirkusu Le- Grando na kluzké ploše. Těšit se můžete na spoustu soutěží pro malé i velké, žongléry i nežongléry. Přij te si zabruslit, zažonglovat a nebo se jen podívat, jak těžké (či lehké?) je spojení těchto disciplín. Vstup je zdarma. DESÁTÝ ROČNÍK CESTOVATELSKÝCH BESED vždy v 19 hod., Legato místnost č , Samoa Samo-Polynésie (J. Rudý) , JAR JAR, Namibie, Botswana (A. Odehnal) , Maroko Marockou pouští a Atlasem (J. Foff) , Sýrie Sýrie před válkou (M. Saláková) Středisko volného času Lužánky, pracoviště Legato, Stamicova 7, Brno Konrad Heczko, tel.: legato.luzanky.cz První mládě roku 2014 První mládě roku 2014 v Zoo Brno se narodilo v úterý 14. ledna v noci. Je to kiang východní a během dne ho mohou návštěvníci zahlédnout s matkou ve výběhu. V Brně se chovají kiangové od roku 2000, kdy byl do zahrady přivezen jeden chovný pár z Berlína. O dva roky později k nim přibyla samice z Rigy a první mládě se narodilo v roce Letošní přírůstek je čtvrtým v pořadí. Kiang východní (Equus kiang holdereri) je větším druhem asijského osla a společně se zebrou Grévyho největším divokým zástupcem čeledi koňovitých. Obývá horské stepi Tibetské náhorní plošiny, Nepálu a severní Indie v nadmořské výšce až 5000 m. Březost trvá měsíců a mlá ata jsou odstavena v roce věku, kdy pohlavně dospívají. 14 S T R A N A S T R A N A 15

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 11 zastupitelů dle prezenční listiny p. Ing. Zdeněk Jiroušek, p. Jiří

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

3/33 Žádost p. Evy Ónodi Otoupalíkové o prominutí poplatku z pronájmu nebytových prostor v KD

3/33 Žádost p. Evy Ónodi Otoupalíkové o prominutí poplatku z pronájmu nebytových prostor v KD Zápis z 33. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. října 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Ing. Plešinger, Ing. Jiroušek, Sýkora Jiří

Více

Zápis z 37. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. dubna 2010

Zápis z 37. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. dubna 2010 Zápis z 37. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. dubna 2010 Zahájení jednání: Ukončení jednání: Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 18.00 h 20.10 h dle prezenční listiny Ing.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Moje inspirace E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Vážení a milí Děkuji Vám za stažení mého e-booku s názvem Moje inspirace. Co zde najdete? Prozradím Vám něco ze stránek, kam si chodím pro nápady, inspiraci

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Strana 1 / 1 Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Dva roky a osm měsíců starý samec Dred dorazil včera do Zoo Brno z polské Lodže. Nahradí tak šestnáctiletého samce Rómea, který byl v Brně v deponaci

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY RODINNÉ PORTRÉTY MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY photography OD FOCENÍ PO TISK / TIPY CO S SEBOU VZÍT KDE SE NEJLÉPE FOTÍ? / RODINNÉ FOTO / CENY A INFORMACE MILOŠ VATRT / fotograf VÍTEJTE Ahoj, jmenuji se Miloš.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více