ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Pozvánka do Společenského centra. Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Pozvánka do Společenského centra. Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE Pozvánka do Společenského centra 5. 2., hod., Čaj o půl páté taneční podvečer s kapelou L. Kozderky. Účinkují Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová , hod., Bystrcký country bál country kapela ZIMOUR a taneční skupina La Quadrilla , hod., Swingový podvečer hraje orchestr MR SWING ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 24/2014 LEDEN-ÚNOR ČÍSLO , hod., Zdraví 1. Přednáška cyklu Mějte úspěch Anna Čechurová , hod., Miroslav Donutil Ptejte se mě, na co chcete 2. 3., hod., Velký karneval s divadlem Koráb zábavný program pro děti v maskách, soutěže, hry, diskotéka 5. 3., hod., Čaj o půl páté taneční podvečer , hod., E. Assous: Příbuzné si nevybíráme Divadelní komedie agentury Harlekýn Praha. Hrají: S. Skopal, V. Vydra, J. Boušková, M. Zahálka, E. Janoušková a další Výstava: TAPISÉRIE ART PROTIS a obrázky Jany Zlámalové a Evy Krejčové Výstava je přístupná od pondělí do čtvrtka hod., při akcích ve Společenském centru nebo na základě telefonické dohody (tel , ). Vstup volný. Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra na ul. Odbojářské č. 2 (po čt hod., ostatní dny hodinu před začátkem jednotlivých pořadů, tel.: ). Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1400 ks * foto: archiv, Ing. Eva Blahoňovská, Václav Kříž, Soňa Štětinová * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E Na podzim roku 2013 proběhla v jižní části Žebětína výsadba stromů a keřů na pozemcích města Brna. Asi třicet metrů široký pás výsadeb spojuje Přírodní rezervaci Bosonožský hájek s rozsáhlými Podkomorskými lesy, při hranici s chatovou oblastí v Popůvkách. Patnáctimetrový pás v délce 250 m byl vysazen od lesa směrem k nové polní cestě v oblasti Za Kněžským hájkem. Mladé stromky a keře budou chráněny oplocením po dobu 5 7 let. Hlavními vysazovanými dřevinami jsou dub zimní, habr obecný, buk lesní, lípa srdčitá, javor babyka, javor mléč. Z keřů je to líska obecná, růže šípková, trnka obecná, vrba jíva. Celkem bylo vysazeno téměř sazenic na ploše dvou hektarů. Na osluněná místa budou navezeny hromádky lomového kamene, které budou sloužit jako úkryt pro ještěrky. Na vybraná místa budou umístěny tabule s informacemi o výsadbách. Cena celého projektu výsadeb byla vysoutěžena za 1,5 mil. korun. Vše je plně hrazeno z evropských fondů z Operačního programu Životní prostředí v oblasti podpory Obnova krajinných struktur. Stromy a keře mají v člověkem silně využívané krajině důležitý význam. Poskytují úkryt a potravu volně žijící zvěři např. zajícům, bažantům a ptactvu. Zadržují velké množství deš ové vody, která by jinak po zoraném poli rychle odtekla. Významné jsou i kvetoucí rostliny a keře pro včely a hmyz. Při jarních procházkách krajinou můžeme ocenit také estetickou hodnotu světle zeleného listí stromů a kvetoucích keřů. Dokončení na str. 4

2 [ OBSAH ] [ SLOVO STAROSTY ] 1, 4 Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně 2 Počet obyvatel 3 Slovo starosty 4, 5 Ze života v obci 6 Na slovíčko s 7 Střípky z plesů 8 Krteček v únoru 8 Cvoček v novém roce 8 Divadelní pohádka Popelka 9 Šestý masopustní průvod 9 Pozvánka na setkání se včelaři v Žebětíně 9 Mateřské centrum Kroužky 9 Příprava na Václavské hody 10 Z jednání zastupitelstva 10 Změny v brněnské dopravě v roce Z jednání zastupitelstva 12 Fejeton: Vánoční inventura ŽIVOTNÍ STYL 13 Začít můžeš kdykoliv, i v padesáti! 14 Nabídka centra pro rodinu a sociální péči na únor Koutek úsměvů 15 Legato v Brně-Kohoutovicích 15 Teplý začátek roku v ZOO Brno 16 Pozvánka do Společenského centra Počet obyvatel trvale žijících v Žebětíně činil k 1. lednu 2014 celkem 3890 osob. Oficiální stránky Žebětína: Milí přátelé, ještě jednou bych rád Všem popřál na začátku roku hodně zdraví, štěstí a co nejúspěšnější rok V tomto ne moc zimním počasí, které nás v první polovině měsíce ledna provází, bych Vás rád poinformoval, co naši městskou část čeká v následujícím období. V jarních měsících dojde ještě k drobným opravám a vysprávkám na nových komunikacích, které se nestihly před svátky dodělat s ohledem na klimatické podmínky. Dokončí se terénní úpravy, dosejí trávníky a dojde také k úklidu na pozemku na konci ulice Hostislavovy, kde měly firmy zařízení staveniště, a také na poli na ulici Ostrovačické a Kloboučku. Na žádost obyvatel horní části ulice Drdy dojde k návratu jednosměrné ulice do původního stavu a zároveň se pokusíme vyřešit i provoz kolem školy a školky, ve spolupráci s odborem dopravy, policií ČR a obyvateli na ulici Otevřená. Na konci loňského roku byl dokončen realizační projekt víceúčelového hřiště u základní školy a mne v současné době čeká přesvědčit vedení města, aby neotálelo s výběrovým řízením dodavatele stavby, když je vše nachystáno avoperačním programu peníze na náš projekt zbývají, což se do loňského podzimu ještě přesně nevědělo. Začátkem ledna jsme také odevzdali žádost a projekt na vybudování zahrady v mateřské škole v přírodním stylu z operačního programu životního prostředí. Pokud uspějeme, mohla by se tato rekonstrukce celé zahrady v hodnotě okolo Kč s novými herními prvky pro děti stihnout v době letních prázdnin. Taktéž by o prázdninách mělo dojít k opravě elektroinstalace, vody a odpadů v kuchyni mateřské školy, protože ta jediná neprošla rekonstrukcí v minulých letech při postupných opravách této budovy. I na tuto opravu budeme žádat finanční pomoc z magistrátu města Brna. Pokud se nám včas vrátí peníze z projektů, na které čerpáme peníze z EU (projekty s dotací se musí vždy předfinancovat), máme v plánu zrekonstruovat taktéž hřiště za úřadem, v jehož spodní části vybudujeme halu na stroje a zařízení pro naši pracovní četu. Důvodem je získání zametacího stroje a nedostatek místa v hasičské zbrojnici. Přes zimu nemohou být stroje zaparkované venku, aby se mohly nastartovat pro potřeby zimní údržby obce. V loňském roce jsem opět inicioval za pomoci odboru dopravy studii na okružní křižovatku na staré dálnici, proběhla jednání na městě i na krajském úřadě a byl přislíben projekt pro územní rozhodnutí. Silnice spadá pod kraj a tam se budeme snažit získat i potřebné finanční prostředky. Doufám, že se mi po více než 8 letech, kdy stále nebezpečnost této křižovatky připomínám, podaří její úpravu na krajském úřadu prosadit. V letošním roce by také mělo dojít k rekonstrukci výtokového objektu na našem rybníku. Již pět let se město Brno snaží převést plochu rybníka i hráz na ministerstvo životního prostředí, potažmo Agenturu ochrany přírody, která má o rybník zájem, ale na poslední chvíli ministerstvo od smlouvy odstoupilo. Alespoň pozemkový fond, kterému patří hráz rybníka, nechal vypracovat projekt a po migraci obojživelníků by se hráz měla opravit. I když jsme donutili agenturu rybník do vánoc napustit, bohužel nám zatím nezamrznul pro radost našich dětí. Toto jsou nejdůležitější plány naší městské části pro letošní rok a já věřím, že se nám je opět podaří splnit tak jako v minulých letech. Krásné pokud možno zimní dny alespoň na horách během jarních prázdnin Vám přeje Váš starosta Vít Beran 2 S T R A N A S T R A N A 3

3 [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně Vánoční koncert 230 diváků zaplnilo sál Katolického domu v Žebětíně v neděli 5. ledna Pěvecký sbor Gaudeamus a dětský sbor Čerešničky spolu s cimbálovou muzikou Kapric v nádherném podání přednesly vánoční koledy v několika jazycích. Velký potlesk a obdiv sklidil i tříletý sólista ve slováckém kroji. Václav Kříž Silvestr Náměstí v Žebětíně zaplnilo více než tisíc lidí, kteří se přišli rozloučit s rokem 2013 a přivítat nový rok Slavnostní přípitek pronesl a státní hymnu spolu s občany zazpíval Jožka Šmukař, který po nádherném ohňostroji svými pisničkami a humorem zpestřil poslední hodiny roku Václav Kříž Trampobraní se v sále Katolického domu konalo 6. žebětínské trampobraní za účasti kapel Bounty z Brna, Chrpy z Chrudimi, Pekaringo z Bratislavy a pořádající kapely Kati. Vzácným hostem tohoto setkání byl Miki Ryvola. Všichni účastníci si přišli na své ve čtyřhodinovém bloku trampských písní. Václav Kříž Dokončení ze str. 1 Výsadby zeleně v Žebětíně jsou součástí provázaného systému přírodních ploch, který město Brno postupně realizuje. Podobné výsadby můžete vidět také v Medlánkách, v Komíně a na jihu Brna například v Heršpicích a v Brněnských Ivanovicích. Další výsadby se začnou na jaře letošního roku v Chrlicích a Přízřenicích. Cílem je vytvářet z přírodních ploch spojitou sí, která umožní přežití rostlin a živočichů a jejich bezpečný pohyb i v krajině přerušené silnicemi, obdělávanou půdou a zástavbou. Taková sí se odborně nazývá systém ekologické stability. Jeho vytváření a ochrana je také podpořena v zákoně o ochraně přírody a krajiny již od roku Podrobné informace můžete najít na webových stránkách Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna (www.brno.cz/uses). V pondělí 6. ledna 2014 proběhl na naší škole Novoroční turnaj ve florbale. Soutěžily mezi sebou vybrané týmy jednotlivých tříd za vydatného fandění svých spolužáků. Nakonec všichni obdrželi diplomy a sladkou odměnu. Výsledek Tříkrálové sbírky V sobotu proběhla v Žebětíně tradiční Tříkrálová sbírka. Letos jsme byli posíleni děvčaty ze skautského 26. oddílu a i díky nim chodilo po Žebětíně v osmi skupinkách 36 králů a královen. Krom konce ulice Ostrovačická se nám letos povedlo poprvé obejít všechny domácnosti a nakonec bylo vybráno rekordních Kč Během ledna navštívili žáci naší školy BIOSKOP vědecké výukové centrum MU, kde se na chvíli proměnili ve vědce a vyzkoušeli si na vlastní kůži práci v laboratoři. Bílé pláště všem velmi slušely a žáci byli z vědeckého bádání velmi nadšení. (o 12 tisíc více než loni). Chtěli bychom Vám všem poděkovat za milá přivítání, když jsme u Vašeho domu zazvonili, a samozřejmě i za Váš finanční dar, který půjde na dobrou věc. Pokud Vás zajímá, na co přesně vybrané peníze půjdou, podívejte se na (záložka využití). skauti ze 72. oddílu 4 S T R A N A S T R A N A 5

4 [ PŘEDSTAVUJEME... ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Na slovíčko s paní Hedvikou Novotnou Po vaší pozitivní reakci na rozhovor s ing. arch. Příkazskou v našem občasníku jsme vás požádali o setkání, abychom se dozvěděli něco o Vás a Vaší profesi interiérové designérky. Tím začneme. Pocházím z Bystřice nad Pernštejnem, kde jsem vystudovala gymnázium. V dětství jsem navštěvovala tehdejší Lidovou školu umění (výtvarný obor a hra na klavír), ráda se věnuji umění, chodím na výstavy. Zajímám se o reklamu, marketing, public relations a samozřejmě mou velkou láskou je design. V Brně žiji 12 let. Do Žebětína jsem se přistěhovala v roce 2007 a hned jsem si ho zamilovala. Je to lokalita s krásnou přírodou a dobrou dostupností do centra města. Než jste se zcela osamostatnila o tom si popovídáme vzápětí získala jste praxi ve více firmách. Můžete se o některých z nich zmínit? V roce 1992 jsem začala pracovat jako asistentka výtvarnice v Kulturním domě v Bystřici, bylo to mé úplně první zaměstnání. K interiérovému designu a návrhům nábytku mi hodně dopomohla praxe v německé firmě Hettich (výroba nábytkového kování) a v nadnárodní firmě REHAU (výroba stavebních prvků). Na volné noze jsem pět let, vlastním malou PR agenturu a interiérové studio NOVOdesign a spolupracuji se sítí externistů. Než povyprávíte o současném působení víc, ještě dotaz. Jak jste se vzdělávala v oboru a odkud jste čerpala zkušenosti? O design, kulturu a pěkné věci se zajímám odjakživa. Znalosti jsem čerpala z odborné literatury, ale především z praxe. Účastnila jsem se několika zahraničních stáží a školení souvisejících s navrhováním nábytku (Hettich Německo, Holandsko) a s technickým zařízením budov (REHAU Rakousko, Německo). Absolvovala jsem také Akademii bydlení pod vedením Mgr. Iva Prokela a Tomáše Havránka, známých interiérových designérů pořadu ČT 1 Bydlení je hra. S panem Prokelem v současné době úzce spolupracuji. A te, prosím, zasvě te čtenáře blíže do náplně, poslání a činnosti studia NOVOdesign. Ráda pomáhám lidem bydlet lépe, protože věřím, že to ovlivní kvalitu jejich soukromého života. Nabízím jak dílčí řešení soukromých i komerčních interiérů, tak i realizaci celé zakázky na klíč přes osvědčené partnerské firmy. Preferuji jednoduchý a funkční styl, snažím se klientovi vždy pozorně naslouchat, včlenit do interiéru jeho charakter, životní způsob či příběh. Mám ráda nadčasová řešení, proto vždy usiluji o vytvoření čistého, harmonického a pohodového prostředí, ve kterém se bude člověk cítit jako doma. Vím, že píšete články o designu a bydlení do různých časopisů, ale nedá mi to, abych neocitoval vaše slova, zaslaná našemu občasníku. Jsou, myslím, opravdu výstižná a k zamyšlení: Ráda se vyjadřuji k aktuálním tématům, která souvisejí nejen s interiérovým designem a kulturou bydlení, ale všeobecně se současným životním stylem. V dnešní uspěchané době je kladen velmi malý důraz na kulturu našeho života. Jen málo lidí si uvědomuje, že kvalita bydlení a prostředí, ve kterém se člověk pohybuje, úzce souvisí s naší duševní pohodou i se zdravím. Nicméně někdo může namítnout, že vkusný, kvalitní design je finančně nedostupný. Ze zkušenosti vím, že i s omezeným rozpočtem může vzniknout zajímavý a osobitý interiér, který bude mít svou duši, a bude přitom v souladu s životním stylem a s potřebami konkrétní osoby či rodiny. Ten, kdo využije služeb interiérového designéra, si může v konečné fázi ušetřit spoustu peněz a nepříjemností, se kterými by se mohl v budoucnu potýkat, pokud by prostor nebyl navržen dostatečně funkčně. Designér šetří investorovi peníze i díky Střípky z plesů nabídce alternativního řešení a znalosti trhu. Žít v dokonale sladěném interiéru, který odráží osobnost majitele, se přece vyplatí. Děkuji vám za nesmírně zajímavý rozhovor. Věřím, že v budoucnu najdeme příležitost otisknout váš obšírnější názor na kulturu života a bydlení. Přeji vám za redakci v letošním roce hodně zdraví, pohody a skvělých nápadů! F. Zacharník 6 S T R A N A S T R A N A 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Krteček v únoru Únor bílý, pole sílí Krtečkův maškarní karneval Klub odpadá jarní prázdniny Moje tělo a zdraví Kdy: každé úterý dopoledne od 9 do 11 hod. Kde: tělocvična Katolického domu, Křivánkovo nám. 35, Žebětín S sebou: sportovní oblečení, přezůvky a dobrou náladu Kontakt: A. Lindušková, tel.: M. Pilná, tel.: Součástí každého setkání je cvičení s dětmi za doprovodu básniček a písniček, krátká pohádka a výtvarné tvoření. Nechybí ani svačinka pro děti a káva či čaj pro maminky. Klub maminek je určen pro rodiče (prarodiče) s dětmi ve věku 1 6 let. Cvoček v novém roce V únoru začíná nové pololetí, je možnost dohlásit se ještě do některých kroužků, pro velký zájem pravděpodobně přibyde ještě jedna hodina výtvarného kroužku. Na našich stránkách je již rovněž vypsaná nabídka příměstských i pobytových táborů na rok Během víkendu si můžete v ulicích i v přilehlých lesích zahrát další pátrací hru tentokrát nás čekají Šmoulové (protože modrá je vidět i ve sněhu a bílá v blátě). Pravidla budou vyvěšena na stránkách, na klubovně na Křivánkově náměstí 15 i ve vývěskách v pátek Výsledky můžete odevzdat v klubovně nebo poslat em nejpozději do jarních prázdnin hezké vycházky si užijí všichni, pro nejlepší pátrače bude navíc připravena odměna. V měsíci březnu nás čeká nejen pobyt na horách, ale i dvě velké tradiční akce Rytířské odpoledne a Otvírání studánek. Více informací na Divadelní pohádka Popelka Divadelní společenství Křemílek vás srdečně zve na představení pohádky Popelka. Všichni známe pohádku Tři oříšky pro Popelku. V neděli 16. března 2014 v 16 hodin v sále Katolického domu však proběhne repríza pohádky, kdy postavy mluví jen ve verších a z Popelky se nakonec vyklube Anička. Přij te podpořit 30 herců a nemalou skupinku zpěváků a hudebníků z Bosonoh a okolí. Václav Kříž ŽIVOTNÍ STYL Šestý masopustní průvod se bude konat v sobotu 1. března. Sraz masek je ve 13 hodin na Křivánkově náměstí. Schůzky budou v přísálí každé pondělí od 10. února od 19 hodin. Přij te se pobavit a odreagovat od všedních starostí. Václav Kříž Pozvánka na setkání se včelaři v Žebětíně Sejdeme se při tradičním Povídání o včelách, včelaření a včelařských produktech v zasedací místnosti úřadu v prvním poschodí Katolického domu, Křivánkovo nám. 35, dne 12. února 2014 od 17 hodin. Vstup volný. Další setkání připravujeme na 12. března Antonín Pavlíček Mateřské centrum Kroužky Kroužky, sportovní mateřské centrum, Říčanská 29, pro Vás a Vaše děti ve druhém pololetí otevírá následující zájmové aktivity: Miniškolka 8 16 hodin od 2 let Atletika se zvířátky (úterý, čtvrtek) Cvičení pro rodiče s dětmi 0 3 roky (úterý, středa) Ekovýtvarka pro děti od 6 let recyklujeme (pondělí) Cvičení pro těhotné (středa) Yamaha hudební škola 0 3 roky (úterý) Bodyforming pro dospělé (pondělí, čtvrtek) Více informací a přihlášky najdete na: Příprava na Václavské hody Začíná se s přípravami na Václavské hody, které se letos budou konat 27. září. Je potřeba objednat kroje i pro děti a zaplatit zálohu. Zálohy se budou vybírat na schůzkách 17. a 24. února od 19 hodin v přísálí. Zároveň by bylo dobré, kdyby si účastníci sami vypěstovali rozmarýny. Už i pro ten pocit, že to co zdobí naši hru, jsme si vypěstovali sami. Těším se a jsem rád, že se v Žebětíně obnovila tato velice pěkná tradice. Václav Kříž 8 S T R A N A S T R A N A 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ INFORMACE ÚŘADU ] Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém 36. zasedání, konaném dne Změny v brněnské dopravě v roce 2014 Trolejbusová linka 25 bude v provozu denně až do 23 hodin. Současně budou ve večerní době upraveny intervaly linky 26 a bude garantována přestupní návaznost mezi linkami 25, 26, 50 v zastávce Čtvrtě. Pro zlepšení dopravní obsluhy sídliště Kamechy v Bystrci se prodlužuje trasa autobusové linky 54 ze zastávky Přístaviště až do terminálu Zoologická zahrada (sjednocení přestupního místa z tramvají). Současně se rozšiřuje také její provozní doba na celodenní a celotýdenní. Doplňková autobusová linka 68 bude provozována v úseku Pisárky Myslivna a nahradí závleky vybraných spojů linky 52 přes zastávku Myslivna. Autobusová linka 80 zajistí spojení Masarykovy čtvrti a Žabovřesk na Schválilo směnu části obecních pozemků p. č. 684/1 a p. č. 1603/4 za pozemek p. č. 587/7 a části pozemků p. č. 624/1,a p. č. 624/2, vše k. ú. Žebětín, výši neinvestiční dotace dle Přílohy č. 1 smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace po formálních úpravách (SK a Stopa), níže uvedené smlouvy o nájmu nebytových prostor: - Junák-svaz skautů a skautek ČR, 13. středisko Hiawatha, Brno - Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Řehoře Mendla - Turistické sdružení STOPA, o. s., Brno, odpisový plán ZŠ Brno-Otevřená 20a na rok 2014, účtování MŠ Žabka a ZŠ Brno-Otevřená 20a v plném rozsahu od 1. ledna 2014 za předpokladu účinnosti konsolidační vyhlášky k tomuto datu, Rozpočtové opatření č. 15/2013 a č. 16/2013, Rozpočet MČ Brno-Žebětín na rok 2014 včetně rozpočtu sociálního fondu, plnění rozpočtu MČ Brno-Žebětín a zřízených příspěvkových organizací MŠ Žabka a ZŠ Brno, Otevřená 20a, za III. čtvrtletí roku 2013, Souhlasilo s půlročním a ročním projednáváním výsledků plnění rozpočtu MČ Brno- Žebětín a zřízených příspěvkových organizací MŠ Žabka a ZŠ Brno, Otevřená 20a v ZMČ, Vzalo na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru, Zprávu o činnosti místostarostů. trase Náměstí Míru Kounicovy koleje Tábor Klusáčkova. U vybraných zastávek s nižší četností využívání dojde k rozšíření režimu na znamení, a to bu celodenně, nebo v noční době od 20 do 5 hodin. Důvodem opatření je eliminace zbytečných zastavení, společně s případným zkrácením doby jízdy a zvýšením komfortu cestování. Nové typy sedadel v autobusech DPMB testuje v několika nových vozidlech sedadla bez textilií. Zkoušíme dva nové typy: dřevěné la kové sedačky (sedák i opěradlo jsou vyrobeny z dřevěných lakovaných latí) a celoplastové sedačky (celý sedák i opěradlo jsou z jednoho kusu plastového výlisku, který v zimě nestudí). Více ke změnám na Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém 37. zasedání, konaném dne Schválilo: Rozpočtové opatření č. 17/2013, Vzalo na vědomí Změnu rozpočtové skladby, kterou se mění položka 4121 v příjmové části rozpočtu na rok 2014 na pol Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém 38. zasedání, konaném dne Schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Křivánkovo nám. 11 v Brně-Žebětíně pro spolek Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Řehoře Mendla, prominutí nájemného z nebytových prostor v Katolickém domě za účelem pořádání plesu Hnutí víry a světla, podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH v Žebětíně, návrh změn a doplňků Pravidel pronájmů bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajiš ování bytové náhrady, žádost o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, úpravu dopravního značení v části ulice Otevřená (zjednosměrnění od ul. Hostislavova po spojnici s ulicí Drdy), předložení námitek k Aktualizaci Územního plánu města Brna 2014, tvorbu a čerpání Fondu rozvoje a rezerv na rok 2014, pojmenování nových ulic v MČ Žebětín, a to v lokalitě Kamechy ulice Sedlička, v lokalitě Klobouček ulice Nad Cihelnou a Remízky, podání Žádosti o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města pro MŠ Žabka na opravy školní kuchyně ve výši 500 tis. Kč, Rozpočtové opatření č. 1/2014, Dodatek č smlouvy P/007/200 k veřejnému osvětlení, Udělilo souhlas s uzavřením partnerské smlouvy pro ZŠ Brno-Otevřená 20a v rámci projektu Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách, Doporučilo ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2012, a) ke schválení vzájemnou výpůjčku k části pozemku p. č. 2927/23 a části pozemku p. č. 2927/22, k. ú. Žebětín, b) ke schválení pronájem části pozemku p. č. 2927/23 o výměře 81 m 2 se současným zřízením závazkového předkupního práva, Ponechalo stávající výši odměn neuvolněných funkcionářů, Uložilo starostovi projednat požadovanou změnu s dotčenými orgány, Vzalo na vědomí úpravu odměn uvolněných funkcionářů, informace o průběhu exekučních řízení na stavby na pozemcích parc. č. 2308/1, 2, 3, 4, 6 v k. ú. Žebětín, Odložilo projednání prodeje pozemku p. č. 2560/2, k. ú. Žebětín. 10 S T R A N A S T R A N A 11

7 [ FEJETON ] [ INFORMACE ] Vánoční inventura Je už samozřejmě dávno po Vánocích, ozdoby už zase budou rok odpočívat v krabicích, stromek skončil v kontejneru, eventuálně ten, co byl v květináči, bude zasazen a dál bude růst. Což je dobře. Je i po silvestrovských oslavách, novoročních předsevzetích, zase už běží a fofrem! další rok. Ale protože nás vánoční atmosféra začala masírovat v supermarketech a jinde už málem v září, tak si říkám, že inventura Vánoc může nastat klidně až te. Nemohu paušalizovat, musím vycházet z vlastních poznatků, ale doufám, že vaše vánočně-inventurní postřehy, zkušenosti, se nebudou od mých zase moc lišit. Září, říjen a ještě asi půl listopadu nás nechaly v klidu, ale pak už to pomalu začínalo. Nejdříve má žena sdělila dcerám: Holky, letos opravdu, ale opravdu (jako bych málem slyšel předešlého prezidenta) omezíme dárky! Každému dospělému jeden malý, hezký, nic víc! Vnučkám víc dárečků, dobrá, ale ne, aby je rozbalovaly hodinu jako v minulých letech! Domluvíme se, co by kdo potřeboval, a nakoupí se včas, ne na poslední chvíli! Další vánoční předsevzetí vidíte, že nemusí být jen ta novoroční znělo: Už se nebude dělat dvacet druhů cukroví! Slibuji. Pak to zbývá až do Velikonoc. Tři, čtyři druhy, víc ne! Třetí rozhodnutí: S uklízením se to nebude přehánět. Je zima, okna necháme, až bude tepleji. Další: Koupí se jeden kapr a tentokrát bys ho už opravdu měl kuchat a porcovat ty! Tedy jako já. Stromek stačí malý, vnučky budou mít doma jistě větší. A ozdobí se vkusně, ne abys tam dával ty staré ozdoby z dob tvého dětství! zněl další verdikt. Takže, jak to dopadlo. Vezmu po pořádku. Dárky se kupovaly, ne žádné drahé, to je v dnešní době jasné, ale tušil jsem, že jich bude víc, než jeden pro jednoho. Já se na tom nepodílel, dárky kupovat neumím. (Je toho mnohem víc, co opravdu, ale opravdu jako bych slyšel tu bývalou hlavu státu neumím. Ale konzultoval jsem to s kamarády u piva a většina nakupování také neholduje.) Takže dokonce žádám vždy ženu, aby si koupila něco pro sebe, co bych jí mohl dát od sebe pro ni. Tak hluboko jsem klesl. A že ještě dva dny před Štědrým dnem vyrážela na nákup, nebylo nic nového. Jak to bylo s úklidem? Rozhodlo se jako vždy, že alespoň záclony se vyperou. Když už jsou ovšem dole, měla by se vzít alespoň skla. Ale v tom případě je už škoda nepřejet i rámy! Toho jsem se ujal, takové jednoduché práce zvládám a mám navíc pocit, že se trochu předvánočně podílím. Stromeček jsme koupili, a to opravdu ne velký. Stál pouhých 399 Kč, ještěže ne čtyři stovky! Byl hezký, jen kmínek dole měl trochu zahnutý. Není problém, chlapci vám to přiříznou, řekla paní u kasy. Přiřízli motorovou pilou za čtyři vteřiny a za dalších 30 Kč, pak navlékly přístrojem do sí oviny dalších 30 Kč. A už byl náš. Kapra, tedy dva kapry jsme koupili. Jelikož je kuchyňský kout pro mě nepřátelským, podminovaným územím, tak to dopadlo jako obvykle. Žena kuchala, porcovala, já mohl nanejvýš něco přinést, podržet, odnést. Mé vánoční předsevzetí, že se letos koukám, ale příště už... vzbudilo jen smutně pohrdavý smích. Cukroví se peklo daleko víc než tři, čtyři druhy, ale to mě nepřekvapilo ani omylem. Předpokládám, že u vás to bylo, jak říkáme my Češi, nemlich to samé. Stromeček jsme zdobili s vnučkou a propašoval jsem tam i pár ozdob z dětství. Po večeři (kostička se nikomu nezapíchla) se šlo na dárky. Bylo jich samozřejmě vícero, oběma vnučkám-roznašečkám a rozbalovačkám to zase tu hodinku zabralo. Všechno přípravy i samotný večer štědrosti proběhlo podle letitého scénáře. Což je dobře, ne? A doufejme, že za rok to bude zase tak. I když hlava rodiny (už jistě víte, že to nejsem já!) s podzimem oznámí: Letos opravdu, ale opravdu... f.z. Začít můžeš kdykoliv, i v padesáti! Vážené dámy, ocitly jste se bez práce a nevíte co dál? Nebojte se začít znovu! Jestli je vám padesát let či více a hledáte si nové zaměstnání, určitě znáte pocit naprosté beznaděje, že vás kvůli věku nikde nechtějí. I když dobře víte, že splňujete požadavky z inzerátu, váš životopis často končí v koši. Pokud vás některá firma pozve na pohovor, často vám dávají najevo, že se do jejich mladého kolektivu prostě nehodíte. Přitom cítíte, že máte spoustu zkušeností, chcete být užitečná a na odchod do předčasného důchodu nemáte ani pomyšlení. Co s tím? Pro ženy z Brna a okolí se v současné době nabízí unikátní možnost. Přidejte se k nám a zúčastněte se programu v rámci projektu Začít můžeš kdykoliv akce 50+, který je financován z Evropského sociálního fondu a který realizuje vzdělávací společnost Santia. Jeho cílem je pomoci ženám v tomto věku postavit se na vlastní nohy a najít nové pracovní uplatnění. Společnost Santia vám nabídne tým specialistů, kteří vám poskytnou školení ušité na míru, dodají vám sebevědomí a naučí vás vše, co potřebujete k nalezení nového uplatnění a už z hlediska administrativního a právního, tak z hlediska rozvoje vaší osobnosti. V rámci projektu si můžete bezplatně vyzkoušet, jak se rozjíždí podnikání a zdarma využívat také sdílené kanceláře. Pokud nechcete podnikat, pomůžeme vám lépe se zorientovat v sobě samých a objevit nové pracovní možnosti. Neváhejte tedy a využijte jedinečné příležitosti, která se vám nabízí. Začněte svou situaci beze strachu a bez ohledu na svůj věk měnit. Postavit se na vlastní nohy přece stojí za to! 10 důvodů, proč by měl zaměstnavatel zaměstnat ženu nad 50 let - má spoustu zkušeností - je rozvážná, není zbrklá - nemusí se starat o malé děti - ví, co chce - je spolehlivá, solidní - co neumí na počítači, to ji doučí vnoučata - je to loajální zaměstnankyně, vděčná za příležitost - bude se věnovat práci a ne lovu ženicha - jen tak ji něco nepřekvapí/nevyvede z míry - zná lidi/je dobrá psycholožka, ví, jak k lidem přistupovat 10 důvodů proč by žena nad padesát měla začít podnikat - už nikdy jí nebude rozkazovat fracek ve věku jejího syna - bude soběstačná - může si organizovat svůj čas podle sebe - vyžaduje to aktivitu a přemýšlení, čímž se mládne - pozná spoustu nových lidí - stojí to určitě za pokus, lepší než být na podpoře a dostávat pořád odmítavé dopisy - možná se zajistí na stáří - bude mít čím se zabavit, když už děti vylétly z hnízda - je to příležitost moderně se obléknout a zajít si ke kadeřnici - je to nový začátek, který má jen ve svých rukou Mgr. Ivana Matoušková tel.: S T R A N A S T R A N A 13

8 [ INFORMACE ] [ POZVÁNKA ] Nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na únor 2014 Projekt Trojlístek pohovory se zájemci o zapojení do projektu bu pro roli náhradní babičky, nebo rodiny, která náhradní babičku hledá, probíhají každé úterý po objednání na adrese nebo na tel.: I v novém roce pokračujeme s programem Senior Klub, zaměřeným na podporu a pomoc seniorům, kteří dlouhodobě pečují o osobu blízkou či jimž někdo blízký zemřel. Dále těm, kteří vnímají pocit osamocení a hledají prostor pro porozumění, možnost sdílení a bezpečné místo, kde by mohli řešit to, co je trápí. Nabízíme možnost příjemně strávit čas ve společnosti vrstevníků, kteří mají zájem být spolu, mít příležitost společně něco zažít, spřátelit se, dozvědět se něco nového, posedět a dát si kávu nebo čaj. Scházíme se každé úterý od 9 do hod. a čtvrtek od 9 do hod. Více informací na tel.: Kurz digitální fotografie posláním kurzu je především zprostředkovat zájemcům o digitální fotografii ucelený instruktážní program zaměřený na uživatelské znalosti v oblasti digitálního fotografování. V kurzu jsou vítáni zejména ti, kdo se s digitální fotografií právě te chtějí seznámit, naučit se správně zacházet se svým digitálním fotoaparátem a upravovat fotky na počítači. Celý kurz je Koutek úsměvů: Přísloví, která vás osloví Kdo chce daleko doskočit, musí se nejdříve pořádně rozběhnout. (dánské) Laskavý pohled přehlíží rozbitá okna, protože za nimi vidí květiny. (holandské) rozčleněn do 8 lekcí po 2 hodinách. Místo konání: PC učebna v přízemí bezbariérový přístup Kdy: , vždy středa hod. Více informací na tel.: Akce Family Pointu 5. 2., Jak dobře vypadat na mateřské dovolené i při návratu do práce. Rady vizážistky a barevné typoložky. Více informací na Cvičení pro hyperaktivní a neklidné děti TOBOGÁN Cvičení pro hyperaktivní a neklidné děti (ve věku 5 8 let) v doprovodu rodičů probíhá každé úterý v době hod. v Centru pro rodinu a sociální péči na Josefské 1. Můžete se těšit na společné cvičení, pohybové hry, malování, povídání a mnoho dalšího. Pravidelné cvičení zlepšuje koordinaci pohybů, hrubou i jemnou motoriku, soustředění a stabilitu. Více informací a přihlašování: tel.: Jeden zatluče hřebík, druhý si na něj pověsí klobouk. (německé) Vínko hřeje, vínko pálí, však i moudré hlavy šálí. (slovenské) Legato v Brně-Kohoutovicích nabízí pro každého něco 7. 2., 19 hod., Legato nová Manéž FOUTAISE/Compagnie des Pieds Perchés Foutaise je jedinečné představení závěsné akrobacie na vertikálním laně, které spojuje akrobatickou zdatnost s divadelními prvky a citem pro komiku. Dvě švýcarské performerky z lan a provazů doslova splétají hravý a originální příběh, který v sobě nese univerzální výpově pro široké publikum. Vstupné 100 Kč/50 Kč (děti do 15 let) , hod., Legato nová Manéž KURZ VZDUŠNÉ AKROBACIE na šálách a vertikálním laně pro mírně pokročilé Intenzivní kurz pro dospělé pod vedením Stéphanie a Morgane ze souboru des Pieds Perchés, které jsou vynikajícími akrobatkami, umělkyněmi, ale i zkušenými lektorkami vzdušné akrobacie , hod., kluziště na Moravském náměstí Teplý začátek roku v Zoo Brno Teplé počasí prvních lednových dnů přineslo příjemné chvíle pro zvířata i pro návštěvníky brněnské zoologické zahrady. Zvířata byla k vidění ve výbězích a byla aktivní. Jen medvědi kamčatští (Jelizar, Kamčatka, Kuba a Toby) se rozhodli odebrat k zimnímu odpočinku do zázemí a odpočívat. Nejnovějšími přírůstky v Zoo Brno jsou od 20. prosince tři lachtani medvědí (samec Sema a dvě samice Vafla a Čeburaška). Jestli jim zůstanou tato jména i v Brně, zatím není rozhodnuto. Velmi dobře se v novém domově aklimatizovali, jsou aktivní a již dnes jsou miláčky návštěvníků. Spolu s nimi obdrželi chovatelé také přesný rozpis jejich jídelníčku, dostávají kromě ryb i mořské plody (olihně a sépie), které jsou pro ně obrovskou pochoutkou. V zázemí výběhu mají k dispozici bazének se slanou vodou. ŽONGLOVÁNÍ NA LEDĚ Tradiční zimní taškařice Cirkusu Le- Grando na kluzké ploše. Těšit se můžete na spoustu soutěží pro malé i velké, žongléry i nežongléry. Přij te si zabruslit, zažonglovat a nebo se jen podívat, jak těžké (či lehké?) je spojení těchto disciplín. Vstup je zdarma. DESÁTÝ ROČNÍK CESTOVATELSKÝCH BESED vždy v 19 hod., Legato místnost č , Samoa Samo-Polynésie (J. Rudý) , JAR JAR, Namibie, Botswana (A. Odehnal) , Maroko Marockou pouští a Atlasem (J. Foff) , Sýrie Sýrie před válkou (M. Saláková) Středisko volného času Lužánky, pracoviště Legato, Stamicova 7, Brno Konrad Heczko, tel.: legato.luzanky.cz První mládě roku 2014 První mládě roku 2014 v Zoo Brno se narodilo v úterý 14. ledna v noci. Je to kiang východní a během dne ho mohou návštěvníci zahlédnout s matkou ve výběhu. V Brně se chovají kiangové od roku 2000, kdy byl do zahrady přivezen jeden chovný pár z Berlína. O dva roky později k nim přibyla samice z Rigy a první mládě se narodilo v roce Letošní přírůstek je čtvrtým v pořadí. Kiang východní (Equus kiang holdereri) je větším druhem asijského osla a společně se zebrou Grévyho největším divokým zástupcem čeledi koňovitých. Obývá horské stepi Tibetské náhorní plošiny, Nepálu a severní Indie v nadmořské výšce až 5000 m. Březost trvá měsíců a mlá ata jsou odstavena v roce věku, kdy pohlavně dospívají. 14 S T R A N A S T R A N A 15

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 11 zastupitelů dle prezenční listiny p. Ing. Zdeněk Jiroušek, p. Jiří

Více

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3 Zápis z 14. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 23. ledna 2008 Zahájení jednání: 18:00 h Ukončení jednání: 19:30 h Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Jiří Roháč, Doc.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

3/33 Žádost p. Evy Ónodi Otoupalíkové o prominutí poplatku z pronájmu nebytových prostor v KD

3/33 Žádost p. Evy Ónodi Otoupalíkové o prominutí poplatku z pronájmu nebytových prostor v KD Zápis z 33. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. října 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Ing. Plešinger, Ing. Jiroušek, Sýkora Jiří

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů (Ing. Jiroušek přišel při projednávání bodu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zápis z 26. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne

Zápis z 26. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne Statutární město Brno Městská část Brno-Žebětín Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín Zápis z 26. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 19. 12. 2016 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu:

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Strana 1 / 1 Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Dva roky a osm měsíců starý samec Dred dorazil včera do Zoo Brno z polské Lodže. Nahradí tak šestnáctiletého samce Rómea, který byl v Brně v deponaci

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

První adventní neděli do zoo jen za 20 korun

První adventní neděli do zoo jen za 20 korun Strana 1 / 1 První adventní neděli do zoo jen za 20 korun První adventní neděli 1. prosince je již potřetí připraveno Rozsvícení vánočního stromu. Návštěvníky čeká Vánoční vesnička, svátečně laděný program

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Program na únor 2017

Program na únor 2017 Program na únor 2017 Pravidelný týdenní program naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/ Pravidelný týdenní program Pondělí 8.00 13.00 hod. 9.30 10.30 hod. od 10.30 hod. Středa 8.00 13.00

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Zápis č. 04/Z6 z 4. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. ledna 2011

Zápis č. 04/Z6 z 4. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. ledna 2011 Zápis č. 04/Z6 z 4. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. ledna 2011 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 11 zastupitelů (dle prezenční listiny) Ing. David Plešinger a Ing. Zdeněk

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-34-2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 9.4.2013 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.00 hod. Přítomni: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav Peštál,

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Zápis č. 03/Z6 z 3. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 20. prosince 2010

Zápis č. 03/Z6 z 3. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 20. prosince 2010 Zápis č. 03/Z6 z 3. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 20. prosince 2010 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů (dle prezenční listiny) Ing. David Plešinger a Jiří

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PROVOZ IDS JMK

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PROVOZ IDS JMK INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PROVOZ IDS JMK V období od 23. 12. 2004 do 1. 1. 2005 dochází z důvodu vánočních a novoročních svátků k určitým změnám v dopravě. Podrobnosti

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem.

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. VINUTÉ PERLY, čtvrtek 5. 11. 2015 pro dospělé i šikovné starší děti Výroba krásných skleněných vinutých perel na plynovém kahanu. Individuální přístup, max.

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis z 20. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 20. srpna 2008

Zápis z 20. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 20. srpna 2008 Zápis z 20. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 20. srpna 2008 Zahájení jednání: 18:00 h Ukončení jednání: 19:30 h Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Václav Kříž, Doc.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více