Místní Agenda 21 - cesta ke kvalitní obci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní Agenda 21 - cesta ke kvalitní obci"

Transkript

1 Místní Agenda 21 - cesta ke kvalitní obci Celostátní setkání místních Agend 21 Ústí nad Labem, 9. července 2007 NSZM ČR

2 Zdravá města, obce, regiony členů (města, kraje, mikroregiony, obce) 24% obyvatel ČR

3 OSN-WHO: Mezinárodní akreditace NSZM NSZM ČR

4 NSZM ČR 2007 NSZM ČR

5 NSZM ČR

6 - Agenda 21 - Zdraví 21 Mezinárodn rodní souvislosti - Aalborská charta a závazkyz - Strategie udržiteln itelného rozvoje EU a ČR NSZM ČR 6

7 Mezinárodn rodní standardy Good Governance (OSN) Miléniové cíle, Agenda 21, Zdraví 21 PRAKTICKÝ EFEKT New Public Management (EU, OECD) Lisabonská strategie EU Metody kvality veřejné správy (EU, ČR) Strategie UR ČR, resortní politiky - Místní Agenda 21 (OSN, EU, ČR) Aalborg, Strategie UR ČR, resortní politiky Q ZDRAVÍ KVALITA ŽIVOTA UDRŽITELNÝ ROZVOJ - Projekt Zdravé město (OSN, EU, ČR) Zdraví 21 (i pro ČR), resortní politiky > místní systém řízení a komunikace - expertní + komunitní plánování - indikátory, modelování - informační systémy > místní akce NSZM ČR 2007 NSZM ČR 7

8 Metody zvyšov ování kvality veř.spr.správy Základ pro Zdravé město, obec, region Metoda kvality veř. správy: Místní Agenda 21 Common Action Framework CAF Benchmarking BM MA21 Balanced Scorecard BSC ISO EMAS NSZM ČR 2007

9 Místní Agenda 21 Projekt Zdravé město WHO [ OSN, 1992 / 1988 ] Zdravé město, obec, region 1. podpora kvality života a zdraví uplatňování udržitelného rozvoje 2. strategické řízení (strategie) 3. zapojování veřejnosti (komunikace) + otevřené sdílení zkušeností DĚLAT SPRÁVNÉ VĚCI - SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

10 Aktuálně: 58 municipalit 40 členů NSZM 10 pokročilých kategorie B: 2 - Vsetín, Chrudim Databáze MA21 kategorie C: 8 - Hodonín, Kopřivnice, Kuřim, Litoměřice, Orlová, Prostějov, Strašín, Ústí n.l. kategorie D: - Praha-Libuš, Moravská Třebová, Strakonice, Velké Meziříčí, Hlučín 10

11 Kontaktní body MA21 23 členů NSZM - města, kraje, mikroregiony, obce

12 Projekty pro zdroje EU využit ití komponent UR a zdraví KVALITA VEŘEJNÉ SPRÁVY KVALITNÍ PROJEKTY [ ] Metody kvality > zdraví, udržitelný rozvoj, kvalita života Dotace a granty EU, ČR, jiné NSZM ČR 2007 NSZM ČR 12

13 Q Program Brána kvality ( ) NSZM ČR 13

14 Program Česká Brána 21 / New Gate 21 titul Světový projekt EXPO 2000 NSZM ČR

15 III I II Hybatelé změn klíčové cílové skupiny komunity procesy instituce, politika Postoje, myšlení Politické rámce rozvoje dlouhodobě, opakovatelně, synergicky Q Prostředí praktických změn - možnost pro hybatele zapojit se a získat zkušenost Q NSZM ČR společnost generace

16 III. Místní akce ke zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě života Q GENERACE II. REALIZAČNÍ MATICE Tématické a průřezové inovační programy I. Kvalita veřejné správy systém realizace Projektu zdravé město WHO a místní Agendy 21 NSZM ČR

17 REALIZAČNÍ MATICE Tématické a průřezové inovační programy Q inovační programy inovační programy Doprava 2007 Energetika 2008 USV 2009 Veřejné zdraví.. Informační společnost NSZM ČR

18 Společná témata cesta k místnm stním m akcím - Udržiteln itelná a bezpečná doprava (2007) - Udržiteln itelná energetika zdroje a úspory (2008) NSZM ČR 18

19 Společné téma 2007

20 Příklad postupu NSZM Společné téma 2007 zapojení MÍSTNÍ AKCE pro kvalitu života, zdraví a k uplatňování UR (aktivity přinášející pozitivní změnu) PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE (inovativní a ověřená kvalitní řešení v oblasti dopravy v Databázi příkladů dobré praxe) SYSTÉMOVÁ A TECHNICKÁ ŘEŠENÍ (cyklostezky, zklidňování dopravy, alt. zdroje, bezbariérovost, integr. dopravní systémy, ap.) PROGRAMY (Na kolo jen s přilbou, Bezpečná cesta do školy, car sharing, systémy dopravní bezpečnosti, ap.) KAMPANĚ (Evropský týden mobility, Den bez aut, Pásovec, Evropská charta bezpečnosti silničního provozu, ap.) NSZM ČR

21 Informační a znalostní společnost - Informační služby NSZM - Informační systém DataPlán - program SmartCITY NSZM ČR 21

22 NSZM ČR 2006

23 23

24 DataPlán n NSZM Celostátn tní info-syst systém m veřejn ejné správy Zdraví 21 NEHAP SUR ČR HEALTH 21 ČSÚ ÚZIS resorty RVUR WHO CZ WHO EURO úroveň krajů DataPlán - strategie - zdrav. plány - rozpočty - aktivity - projekty - indikátory úroveň měst NSZM NSZM ČR 2007

25 Program SmartCITY - Vaše e město m přehlednp ehledně - 25

26 K O N T A K T Petr Švec Kancelář NSZM ČR E: M: W: Děkuji Vám za pozornost. NSZM ČR