ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st. 2869, st. 2870, st s příslušenstvím, LV 8174 katastrální území Trutnov, obec Trutnov, okres Trutnov a ocenění jednotlivých práv a závad spojených s oceňovanými nemovitými věcmi Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor Hradecká Praha 3 Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitostí pro exekuční řízení č.j. 132 EX 37491/09-22 Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 340/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Zdeněk Vašíček Teplická Hranice telefon: Znalecký posudek obsahuje 22 stran textu včetně titulního listu a 7 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Hranicích

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st. 2869, st. 2870, st s příslušenstvím, LV 8174 katastrální území Trutnov, obec Trutnov, okres Trutnov a ocenění jednotlivých práv a závad spojených s oceňovanými nemovitými věcmi 2. Základní informace Název předmětu ocenění: Byt číslo 917/5 Adresa předmětu ocenění: Prokopa Holého Trutnov Kraj: Královéhradecký Okres: Trutnov Obec: Trutnov Katastrální území: Trutnov Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = 570,00 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti paní Jadwigy Indrové, tel Podklady pro vypracování znaleckého posudku - výpis z KN ze dne , LV číslo 8174, k.ú. Trutnov - informace z nahlížení do katastru nemovitostí - informace a údaje sdělené objednatelem - informace a údaje sdělené účastníkem prohlídky - skutečnosti a výměry zjištěné na místě podklady z prohlášení vlastníka, které předložil účastník prohlídky 5. Vlastnické a evidenční údaje Indra Miroslav, Prokopa Holého 442, Horní Předměstí, Trutnov 1/10 Indrová Jadwiga, Prokopa Holého 442, Horní Předměstí, Trutnov 9/10 Omezení vlastnického práva: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Nařízení exekuce - Indra Miroslav Zahájení exekuce - Indra Miroslav Zástavní právo exekutorské Zástavní právo soudcovské Jiná omezení na nemovitostech nebyla zjištěna. 6. Dokumentace a skutečnost Od nemovitých věcíí nebyla předložena dokumentace, proběhla prohlídka a zaměření na místě - 2 -

3 samém. 7. Celkový popis nemovitosti Oceňované nemovité věci se nachází v zástavbě domů v ulici Prokopa Holého. Jedná se o bytový dům, který tvoří pět vchodů č.p. 439, 440, 441, 442, 443 s byty na rovinatém pozemku. Dům má jedno podzemní, sedm nadzemních podlaží. Objekt byl postaven asi v roce 1970 a je napojen na vodovod, elektřinu, plyn a kanalizaci. Vytápění je dálkové. Dům byl v roce 2005 opraven - nová fasáda se zateplením, nová plastová okna, v roce 2007 byl instalován nový výtah. Příjezd je po zpevněné asfaltové komunikaci. Při prohlídce nebyly nemovité věci v plném rozsahu přístupné. 8. Obsah znaleckého posudku 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Bytová jednotka - 3 -

4 B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb. a č. 303/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Bytová jednotka Oceňovaná bytová jednotka velikosti 3+1 se nachází v 7. NP bytového domu. Vybavení bytu je podstandardní. Součástí jednotky je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí, rozvody vody, kanalizace, topení, apod., kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů). elektroinstalace, Součástí jednotky je podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech budovy. Společnými částmi budovy jsou základy včetně izolací, svislé a vodorovné nosné a nenosné konstrukce, střecha včetně střešní krytiny a klempířských prvků, vchod, schodiště, chodby, společné prostory, okna a dveře přímo přístupné ze společných částí domu a ústících do společných částí domu (mimo dveří do jednotek), bleskosvod, rozvody kanalizace, elektřiny, tepla, společné televizní antény, domovní instalace, rozvody telekomunikací, vodoinstalační rozvody po hlavní uzávěr jednotky. S jednotkou je spojeno vlastnické právo v rozsahu spoluvlastnického podílu k pozemkům. Na objektu je prováděna údržba. Bytová jednotka je podstandardně vybavená, v podstatě v původním stavu. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu. Ocenění pro stanovení podílu jednotky na pozemcích Pozemky Pozemky jsou zastavěny bytovým domem. Příjezd je po zpevněné komunikaci. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% IV 0,00 včetně; ostatní orientace 2. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00-4 -

5 3. Ochranná pásma - Mimo ochranná pásma I 0,00 4. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 5. Geometrický tvar pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - Pozemky jsou rovinaté. II 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 + P i = 1,000 6 i = 1 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než II -0,03 nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož IV 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) 3. Změny v okolí - Bez vlivu III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 5 * (1 + P i) = 0,970 4 i = 1 Index polohy pozemku Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,03 celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - I 0,00 Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,00 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je I 0,00 dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, VI 0,00 dobré parkovací možnosti 7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy do 500 m IV -0,02 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti I 0,00 komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i) = 1,009 Celkový index I = I T * I O * I P = 0,970 * 1,000 * 1,009 = 0, i = 2-5 -

6 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,- 0, ,03 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a st ,00 558, ,14 nádvoří 4 odst. 1 zastavěná plocha a st ,00 558, ,76 nádvoří 4 odst. 1 zastavěná plocha a st ,00 558, ,14 nádvoří 4 odst. 1 zastavěná plocha a st ,00 558, ,20 nádvoří 4 odst. 1 zastavěná plocha a st ,00 558, ,48 nádvoří Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,72 Pozemky - zjištěná cena = ,72 Kč Rekapitulace cen pro stanovení podílu jednotky na pozemcích Pozemky = ,72Kč ,72 Kč Celková cena nemovitého majetku pro stanovení podílu = ,72 Kč Vlastní ocenění jednotky Zatřídění pro potřeby ocenění Typ objektu: Bytový prostor 38 porovnávací metoda Poloha objektu: Trutnov Stáří stavby: 44 let Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 27): ,- Kč/m 2 Podlahové plochy bytu koeficient dle typu podlahové plochy kuchyň: 12,349 * 1,00 = 12,35 m 2 pokoj: 16,284 * 1,00 = 16,28 m 2 pokoj: 17,871 * 1,00 = 17,87 m 2 komora: 1,623 * 1,00 = 1,62 m 2 koupelna: 2,592 * 1,00 = 2,59 m 2 záchod: 0,979 * 1,00 = 0,98 m 2 chodba: 5,926 * 1,00 = 5,93 m 2 lodžie: 2,700 * 1,00 = 2,70 m 2-6 -

7 sklep: 2,440 * 0,10 = 0,24 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: 60,56 m 2 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení Název znaku č. V i 1. Typ stavby - Budova - panelová, zateplená III 0,00 2. Společné části domu - Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, II 0,00 sklad 3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umístění bytu v domě - Ostatní podlaží nevyjmenované II 0,00 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové III 0,03 strany - s výhledem 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství částečné nebo úplné II -0,10 mimo byt nebo umakartové bytové jádro 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní III 0,00 vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) 8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etážové III 0,00 9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Byt se zanedbanou údržbou III 0,85 (předpoklad provedení menších stavebních úprav) Koeficient pro stáří 44 let: s = 1-0,005 * 44 = 0,780 9 Index vybavení I V = (1 + V i) * V 10 * 0,780 = 0,617 i = 1 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než II -0,03 nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož IV 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) 3. Změny v okolí - Bez vlivu III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 5 * (1 + P i) = 0,970 4 i = 1 Index polohy pozemku Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,03 celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - I 0,00-7 -

8 Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,00 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je I 0,00 dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, VI 0,00 dobré parkovací možnosti 7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy do 500 m IV -0,02 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti I 0,00 komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i) = 1, i = 2 Ocenění Základní cena upravená ZCU = ZC * I V = ,- Kč/m 2 * 0,617 = 9 116,17 Kč/m 2 CB P = PP * ZCU * I T * I P = 60,56 m 2 * 9 116,17 Kč/m 2 * 0,970 * 1,009= ,61 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,61 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na příslušenství a pozemku Zjištěná cena pozemku: ,72 Kč Spoluvlastnický podíl: / Hodnota spoluvlastnického podílu: ,72 Kč * / = 654,20 Kč Spoluvlastnický podíl na příslušenství a pozemku + 654,20 Kč Bytová jednotka - zjištěná cena = ,81 Kč - 8 -

9 C. REKAPITULACE Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Bytová jednotka ,80 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,80 Kč Celkem ,80 Kč Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení, celkem ,80 Kč Rekapitulace výsledných cen 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Bytová jednotka ,80 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,80 Kč Celkem ,80 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,80 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 50: ,- Kč slovy: Pětsetčtyřicettisícdevětsetdevadesát Kč STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITÝCH VĚCÍ Podle ust. 2 zákona č. 151/1997 Sb. O oceňování majetku se majetek oceňuje obvyklou cenou. Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo - 9 -

10 službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. Ke stanovení obvyklé ceny se používají tyto metody: 1. Nákladová - stanovení výše nákladů na pořízení nemovitých věcí v současných cenách a cena nemovitých věcí po odpočtu opotřebení s přihlédnutím ke skutečnému stavu nemovitých věcí 2. Porovnávací - porovnání oceňovaných nemovitých věcí s prodávanými nebo prodanými nemovitými věcmi 3. Výnosová - se používá u nemovitých věcí s možným příjmem z pronájmu těchto nemovitých věcí Pro stanovení obvyklé ceny je možno použít kombinaci metod: nákladové, porovnávací a výnosové. Metoda nákladová - uvedena na předcházejících stránkách ocenění Atraktivnost daného místa, lokality s přihlédnutím ke kupní síle obyvatelstva, zaměstnanosti v daném regionu, konkrétní umístění, především velikost a rozsah vztažené k okolí, přístupnost apod. je vyjádřena cenou zjištěnou dle platného cenového předpisu, přičemž již z ceny dle cenového předpisu zohledňuje prodejnost oproti nákladovým cenám koeficient prodejnosti a dle provedené analýzy v daném konkrétním místě, současného stavu na trhu s nemovitými věcmi, je možno konstatovat, že cena obecná by u předmětných nemovitých věcí byla upravena koeficientem vlivu. Metoda porovnávací Pro zjištění ceny byla použita metoda porovnávací, která vychází z porovnání předmětu ocenění s obdobnými předměty a cenami sjednanými při jejich prodeji. Na základě realizovaných prodejů v dané lokalitě, dále v souvislosti s porovnáním s údaji z internetu, s konzultací s realitními kancelářemi v regionu, odborným posouzením, je možno stanovit obvyklou cenu. Hodnotícími kritérii jsou především velikost obce, správní členění, analýza poptávky po koupi obdobných nemovitých věcí, struktura zaměstnanosti, životní prostředí, ekologické zátěž, poloha objektu vzhledem k využitelnosti a situování ve vztahu k umístění od centra, dopravní podmínky, konfigurace terénu, převládající zástavba, parkovací možnosti v okolí, struktura obyvatelstva, vztahy vyplývající z územního plánu, inženýrské sítě, typ stavby, počet podlaží, součásti a příslušenství nemovitosti, možnosti dalšího rozšíření, technická hodnota stavby, údržba stavby, vztahy k pozemku, výměra pozemků a odborný pohled znalce. Srovnání je provedeno na základě vlastního průzkumu situace na trhu s nemovitými věcmi, konzultacemi s realitními kancelářemi, nahlížením na servery Prodej, byt 3+1, 56 m2 Celková cena: Kč za nemovitost včetně provize, bez poplatků, včetně DPH Adresa: Slovenská, Trutnov - Horní Staré Město

11 Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Panelová Stav objektu: Velmi dobrý Vlastnictví: Osobní Podlaží umístění: 6. podlaží Plocha užitná: 56 m2 Plocha podlahová: 56 m2 Sklep: Ano Voda: Dálkový vodovod Topení: Ústřední dálkové Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Internet, Kabelová televize Elektřina: 230V Doprava: Vlak, Silnice, MHD, Autobus Komunikace: Asfaltová Výtah: Ano Popis: Prodej bytu 3+1 v Trutnově HSM. Menší byt 3+1 bez balkonu o podlahové ploše cca 56m2 v osobním vlastnictví v 6.NP se nachází na konci sídliště Zelená louka v Trutnově Horním Starém Městě v ulici Slovenská. Panelový bytový dům je po kompletní revitalizaci: zateplení, fasáda, plastová okna, výtah, atd. Byt je udržovaný ve velmi dobrém stavu, v letech 2012/13 proběhly následující úpravy: nové vestavěné skříně, vinylová podlaha v chodbě, dlažba v koupelně, plovoucí podlaha v ložnici, nová vana a umyvadlo v koupelně, bytové jádro obloženo PVC, nové vstupní dveře do bytu, nová kuchyňská linka, atd. Dispozice: vstupní chodba, koupelna s vanou a umyvadlem, samostatné WC, kuchyně s vybavenou kuchyňskou linkou, 2 x menší obytná místnost, 1 x obytná místnost, sklepní kóje, možnost využívání balkonu v mezipatře. Cena je bez poplatku kanceláře. Přípojky: voda a kanalizace obecní, teplá voda a teplo dálkovým rozvodem, el.en. 230V. Poplatky celkem cca 5.500,-Kč vč. el. en. 2. Prodej, byt 3+1, 73 m2 Celková cena: Kč za nemovitost včetně provize Adresa: Za Komínem, Trutnov - Horní Staré Město Datum aktualizace: ID zakázky:

12 Budova: Panelová Stav objektu: Dobrý Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: Sídliště Typ domu: Přízemní Podlaží počet: 8 včetně 1 podzemního Podlaží umístění: 6. podlaží Plocha užitná: 73 m2 Plocha podlahová: 70 m2 Balkón: Ano Sklep: 3 m2 Parkovací stání: 2x Rok rekonstrukce: 2010 Zařízeno: Částečně Popis: Prodej bytu 3+1 s balkonem o CP 73 m2 na sídlišti Zelená louka. Byt se nachází v 6. NP panelového domu s výtahem, je v původním zachovalém stavu, nová plastová okna, nová kuchyňská linka, stoupačky. Klidné místo k bydlení s veškerou občanskou vybaveností v místě - škola, školka, supermarket, obchodní centrum, MHD, pošta, restaurace, dětské hřiště. Kousek do přírody. Doporučujeme prohlídku. 3. Prodej, byt 3+1, 80 m2 Celková cena: Kč za nemovitost včetně provize Adresa: Úpská, Trutnov - Horní Staré Město Datum aktualizace: ID zakázky: 540 Budova: Panelová Stav objektu: Velmi dobrý Vlastnictví: Osobní Podlaží počet: 8 Podlaží umístění: 6. podlaží Plocha užitná: 80 m2-12 -

13 Plocha podlahová: 80 m2 Lodžie: 3 m2 Sklep: Ano Zařízeno: Ne Výtah: Ano Popis: Nabízíme k prodeji panelový byt 3+1 v 5. patře s lodžií. Obytná plocha bytu je 80 m2.pokoje jsou orientované na SV a JZ. Byt se nachází v severní části města, na Horním Starém Městě. Vyhodnocení porovnávací metody: Požadované ceny v inzerátech byly upraveny směrem dolů o cca 10%. Na základě výše uvedených porovnání a zhodnocení užitné hodnoty nemovitých věcí a na základě zvážení všech okolností, zohlednění současné situace, velikosti obce, dosažitelnosti regionálního centra, míry nezaměstnanosti, zájmu investorů o tuto oblast a v současném stavu na trhu s nemovitostmi navrhuji cenu oceňovaných nemovitých věcí ve výši cca tisíc Kč. Metoda výnosová - nebyla použita. Ocenění jednotlivých práv a závad spojených s oceňovanými nemovité věci: Ocenění nemovitých věcí se provede ve smyslu 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Podle stejného ustanovení zákona o oceňování majetku se stanoví samostatně i cena práv spojených s nemovitými věcmi a závady váznoucí na nemovitých věcech. 1. Práva: Omezení vlastnického práva: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Nařízení exekuce - Indra Miroslav Zahájení exekuce - Indra Miroslav Zástavní právo exekutorské Zástavní právo soudcovské Jiná omezení na nemovitých věcech nebyla zjištěna. 2. Závady: Závady nebyly zjištěny. Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: S přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu stavebně technickému stavu a způsobu využití, jakož i ke všem faktorům ovlivňujících obvyklou cenu, jsem názoru, že oceňované nemovité věci jsou obchodovatelné

14 Na základě cen zjištěných jednotlivými metodami a na základě výše uvedených skutečností, odhaduji obvyklou cenu nemovitých věcí ,- Kč z toho podíl id. 1/10 slovy: Osmdesátdvatisíc Kč ,- Kč Tato hodnota je navržena na úrovni doby hodnocení a ocenění a to k datu ocenění uvedeného na titulní straně, na základě předložených dokladů a cenové úrovně na trhu s nemovitými věcmi k uvedenému datu ocenění. Nutno brát v úvahu, že dané nemovité věci mají tuto hodnotu v daném místě, v daném čase a za současného stavu. V Hranicích Zdeněk Vašíček Teplická Hranice telefon: D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , č.j. Spr. 2925/98 v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 84/14 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 84/

15 E. SEZNAM PŘÍLOH počet stran A4 v příloze: Výpis z katastru nemovitostí 5 Snímek katastrální mapy 1 Fotodokumentace nemovitosti

16 - 16 -

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -

21 - 21 -

22 - 22 -