důvod proč zateplit panelový dům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "důvod proč zateplit panelový dům"

Transkript

1 Víc než důvod proč zateplit panelový dům

2 Snížení nákladů na vytápění Dobrým zateplením trvale snížíte spotřebu energií na vytápění a tím pádem i platby za ně, které neustále rostou. Tento fakt prostě nevymluvíte, ať to vezmete, z které chcete stránky. Stále nevěříte? Tak se zeptejte někoho, kdo již zateplil. Zeptejte se ho konkrétně na jeho účty za topení před zateplením a po zateplení. V létě i v zimě stále příjemná teplota Díky dobrému zateplení v zimě neuniká z domu teplo a v létě se dům zase naopak nepřehřívá a nepotřebuje chlazení či klimatizaci ani v parném létě. Dobrým zateplením si navíc zkrátíte i topnou sezónu. Odstranění kondenzace vodní páry na stěnách Zateplením domu zůstávají vnitřní stěny stále teplé a nesráží se na nich vodní pára (nedochází ke střetu teplého vzduchu v místnosti se studenou stěnou). Tím se výrazně sníží riziko vzniku plísní na stěnách. 7 důvodů proč zateplit panelový (bytový) dům Menší zdroj tepla Díky dobrému zateplení můžete méně topit. A když budete méně topit, sníží se vám i nároky na zdroj vytápění. A zase ušetříte, tentokrát jednorázově a většinou nikoliv málo zdroj tepla s menším výkonem představuje i nižší pořizovací cenu. Návratná investice Pokud topíte zemním plynem, je návratnost investice do dobrého zateplení asi 10 let. V případě topení elektrickou energií je návratnost ještě kratší. a protože ceny energií stále rostou, návratnost investice se stále zkracuje. Zhodnocení ceny nemovitosti Zateplené budovy mají mnohem větší hodnotu při pronájmu či prodeji. Navíc se prodlouží životnost konstrukce zateplení brání jejímu promrzání, snižují se pohyby v konstrukci, které vznikají rozdílem teplot. Ochrana životního prostředí A konečně dobrým zateplením pomůžeme i životnímu prostředí. Konkrétně? 1 metr krychlový pěnového polystyrenu ušetří až 50 kilogramů emisí CO 2 za rok. Energie potřebná na výrobu izolací a s ní spojené emise CO 2 se zateplením vrátí během několika týdnů. Zateplovací systémy s pěnovým polystyrénem jsou navíc plně recyklovatelné.

3 Speciální řešení pro revitalizaci bytových a panelových domů Panelové domy se v České republice stavěly podle typové projektové dokumentace od 60. let do počátku 90. let. V současné době tyto domy vykazují velké množství závad, včetně neuspokojivých parametrů z hlediska nízkoenergetického provozu, kvality a estetiky bydlení. V posledních letech proto dochází k nebývalému (a nutnému) nárůstu oprav a modernizace panelových a bytových domů. Materiály pro interiér ZATEPLENÍ fasády i soklu Materiály pro ošetření a opravy betonu FASÁDA a široké možnosti jejího provedení A ZATEPLENÍ ZÁKLAD REVITALIZACE D ŘEŠENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DETAILŮ U ZATEPLENÍ B REVITALIZACE BALKÓNŮ A LODŽIÍ E ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ C ZATEPLENÍ STROPŮ NEBYTOVÝCH PROSTOR F DOKOTVENÍ NESTABILNÍHO ZATEPLENÍ

4 A ZATEPLENÍ ZÁKLAD REVITALIZACE Snížení tepelných ztrát patří mezi nejhmatatelnější přínosy oprav panelových domů. Obecně se tepelné ztráty u nezatepleného zdiva pohybují okolo %. Vnější zateplení domu přitom nejen snižuje náklady na vytápění, ale přináší i řadu dalších výhod. PŘÍKLAD REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU Naše společnost se významnou mírou podílela na revitalizaci obecních panelových domů sídliště Brno Líšeň, která svým rozsahem představovala mimořádnou akci; jednalo se o největší investiční projekt tohoto druhu v Brně. Jeho hodnota přesáhla 270 mil. Kč. Tato akce spočívala v revitalizaci 64 panelových obecních domů s 1723 byty konkrétně v zateplení těchto domů kontaktním zateplovacím systémem, výměně oken, výměně balkónového zábradlí, odvodnění balkonů, lodžií, provedení úpravy vchodových vstupů a barevného řešení omítek domů. Objekt Modelový dům Brno Líšeň (Česká republika), 32 bytových jednotek, 8 podlaží, obytná plocha m 2 Úspora tepelné energie 61,5% 0,65 GJ Provedené práce Zateplení vnějších stěn Zateplení střechy Výměna oken Výměna rozvodů studené a teplé užitkové vody Sanace balkonů Výměna vstupních dveří 0,25 GJ Před Po Spotřeba tepelné energie v GJ/m 2 obytné plochy/rok Snímek termovize před zateplením a po zateplení obvodového pláště

5 B REVITALIZACE BALKÓNŮ A LODŽIÍ Rozsah poškození balkonových konstrukcí bývá značný zejména u starších budov. Může mít negativní vliv na statiku a funkčnost objektu. Při sanaci balkonů je nejdůležitější zabránit dalšímu zatékání vody do konstrukce. Musí se vyspravit a doplnit poškozené či chybějící části betonu, provést vyspádování, hydroizolaci, položit novou dlažbu a opravit zábradlí. Oprava balkónů je často zároveň vítanou příležitostí nejen k položení nové podlahové krytiny, ale i k celkovému vylepšení vzhledu domu. C ZATEPLENÍ STROPŮ NEBYTOVÝCH PROSTOR Vyvinuli jsme speciální zateplovací systém určený přímo na zateplení stropů nebytových prostor. Tento systém představuje elegantní a certifikované řešení, které minimalizuje nároky na montáž a splňuje všechny požární požadavky. Zkosené hrany izolačních desek z kamenné vlny vytvářejí líbivý členitý povrch, následná povrchová úprava již není nutná. Společnost STOMIX nabízí ucelený systém výrobků umožňující provést všechny potřebné opravy a zrekonstruovat balkon do požadované podoby. D ŘEŠENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DETAILŮ U ZATEPLENÍ Splnění požadavků požárních norem při aplikacích vyvinout nový způsob řešení, který nevyžaduje použití zateplení představuje často použití izolantu z minerální vlny ve specifikovaných oblastech. Jelikož se ale většina zateplení provádí s izolantem z polystyrenu, je nutno pak řešit v těchto specifikovaných místech styk dvou různých izolantů (např. každý dům nad 12 m výšky by měl být v ploše fasády (dle normy) opatřen meziokenními protipožárními pásy z minerální vlny). meziokenních požárních pásů z minerální vlny v ploše fasády. Řešení odpovídá požadavkům ČSN a má požárně klasifikační osvědčení. Pro zabezpečení požadavků požární ochrany budov nabízíme jak řešení zakládání zateplovacího systému, tak i řešení ostění a nadpraží zateplovacího systému. VÉ Ř R NÍ M K LA FIK AČ N Í M O S V NÍ M OŽÁ SI NÍ ŠE PKO SP Hledaly se proto další možnosti, jak zabezpečit nové požadavky požární ochrany budov. Naší společnosti se podařilo E ČE NO ĚD

6 E ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ certifikované řešení bez nutnosti demontáže původního zateplení CERTIFIED DOKOTVENÍ & ZDVOJENÍ Řada panelových a bytových domů již zateplena je, některé z nich však bohužel nejsou zatepleny dostatečně a neodpovídají úrovni nynějších předpisů v oblasti energeticky přijatelného bydlení. Výjimkou není ani původní zateplení objektů s tloušťkou izolantu mm, které dnes v souvislosti s výrazným nárůstem cen energií mají ekonomicky náročný provoz. Proto v současnosti stále častěji vyvstává otázka, jak nedostatečně zateplené domy řešit, jak u již zateplených domů navýšit tloušťku izolantu na potřebnou úroveň. Do nedávné doby bylo nutné celý původní zateplovací systém odstranit a místo něj aplikovat systém nový. Rozpočet na tyto opravy tak zahrnoval nejen částku na pořízení nového zateplení, ale i nemalé náklady spojené s demontáží původního zateplení. Naše společnost vyvinula nové, elegantní a ekonomicky výhodné řešení v podobě nového zateplovacího systému STX.THERM SANA, který je založen na moderním způsobu injektovaného kotvení. Jedná se o certifikované řešení bez nutnosti demontáže původního zateplení. Víte, že Certifikační orgány v ČR i SR ověřily vhodnost použití a doporučují systém STX.THERM SANA jako vhodnou technologii na sanaci a zdvojování nestabilních ETICS? Princip technologie spočívá v jednoduché aplikaci, při níž dochází k propěnění kotvy Spiral Anksys expanzní výplňovou hmotou Spiral Anksys Foam? Systém STX.THERM SANA se může aplikovat i na zateplení jiných výrobců? Tímto systémem lze sanovat jakékoli kontaktní zateplovací systémy s izolantem EPS (bez ohledu na způsob kotvení systémů)? Že zdvojení zateplení můžete aplikovat i na stávající zateplovací systém, který vykazuje poruchy stability? (čili zároveň systém zateplení stabilizujete i zdvojíte) Odolnost vůči dynamickému zatížení větrem je u systému STX.THERM SANA až 3 vyšší, než požaduje česká norma při nejnepříznivějších výpočtových podmínkách? Univerzální kotvy jsou dimenzované a odolné i na smykové zatížení? Jedno kotevní místo dokáže přenést zatížení až 50 kg. Speciální kotva Spiral Anksys je nedílnou součástí systému STX.THERM SANA Zdvojení zateplení se souběžnou stabilizací původního zateplení

7 F DOKOTVENÍ NESTABILNÍHO ZATEPLENÍ certifikované řešení bez nutnosti demontáže původního zateplení I když se dnes projevuje výrazné zlepšení v dodržování postupů pro správnou aplikaci vnějších kontaktních zateplova cích systémů, je nutné říci, že část realizovaných zateplení nyní vykazuje výrazné poruchy stability a hrozí riziko jejich zřícení. K tomu dochází zejména v důsled ku špatné přípravy podkladu nebo v důsledku nesprávné aplikace zateplovacího systému. Důsledek neřešení ztráty stability zateplovacího systému Sanace nestabilního zateplení V praxi to znamená, že není nutné demontovat uvolněný zateplovací systém, čímž se dosáhne výrazných úspor za práce spojené s demontáží a uložením vzniklého odpadu. Do nedávné doby neexistovalo ověřené a certifikované řešení, které by zajistilo dokotvení nestabilního zateplení. Standardní mechanické kotvení pomocí talířových hmoždinek není v takovém případě možné použít a bylo by potřeba celý systém odstranit. Nyní však lze pro stabilizaci zateplovacího systému použít moderní způsob injektovaného kotvení Spiral Anksys, který je založen na použití speciálních kotev a jejich propěnění expanzní výplňovou hmotou. Certifikační orgány v ČR i SR ověřily vhodnost použití tohoto univerzálního kotvícího systému a ve stavebně technickém osvědčení ho doporučují jako vhodnou technologii na sanaci nestabilních zateplení. Schéma sanace nestabilního zateplení pomoci moderního způsobu injektovaného kotvení

8 Naše služby pro Vás Svým zákazníkům a partnerům poskytujeme nejen kvalitní a certifikované zateplovací systémy, ale i celý balík nadstandardních služeb. Jejich prostřednictvím jsme Vám schopni nabídnout komplexní řešení na míru a provést Vás od fáze příprav, přes samotnou realizaci a řešení technických detailů až po předání díla a záruční a pozáruční servis. Odborné poradenství navržení vhodných produktů, skladby zateplení a optimálního řešení na konkrétní objekty Grafický návrh zpracování barevného řešení fasády Vašeho domu na základě stávající fotografie Analýza stavu objektu pomocí termokamery lokalizace hlavních úniků tepla z domů a bytů převážně v zimní sezóně, kdy je rozdíl mezi interiérem a exteriérem minimálně 15 C Tepelně technické posouzení provedení posouzení navrhované skladby zateplení Možnost provedení diagnostiky upevnění staršího zateplení v případě podezření na nestabilní (uvolněné) systémy s hrozbou zřícení Zkouška výtažné síly hmoždinek otestujeme odolnost hmoždinek proti vytržení z podkladu Servisní pomoc při zateplení a aplikaci produktů společnosti STOMIX / návštěva Možnost zapůjčení stříkacího zařízení včetně kompresoru možnost vytváření nových vzhledů povrchů v exteriéru a interiéru (za 1 den) Zkoušky pevnostních charakteristik podkladu otestujeme soudržnost podkladu a přídržnost lepicí hmoty Technická pomoc a zapůjčení montážních prvků pro dokotvení uvolněného zateplení při použití prvního certifikovaného systému v ČR a SR

9 Financování revitalizace domu Kolik spoří revitalizace? Až 60% cen vynaložených za energie záleží na rozsahu revitalizace. A jsou to navíc úspory, které pocítíte okamžitě a ještě Vám pomáhají splácet případný úvěr či hypotéku. Před revitalizací je placená velká část peněz za teplo a malá část na fond oprav. V okamžiku, kdy se rozhodnete pro revitalizaci, sníží se výrazně náklady na teplo a tato úspora se přesune na hrazení komplexní revitalizace. Kč Případná měsíční splátka úvěru Měsíční úspora za energie Pro zjištění aktuálních možností získání dotací na zateplení nás neváhejte kontaktovat. Skutečná výše měsíční splátky Při komplexní revitalizaci získáte: Výhodnější podmínky úvěru, platíte v celkové částce méně než při postupné rekonstrukci Spořit začínáte ihned po dokončení revitalizace Růst cen energií zkracuje dobu návratnosti finančních prostředků vložených do revitalizace Revitalizace a zateplování domů jsou podporovány různými dotacemi a úlevami ze strany státu i Evropské unie. Mezi ně patří například Program Panel Podmínky pro získání takové dotace však nejsou vždy jednoduché. Jak z hlediska správného provedení zateplení, tak především z administrativního hlediska. Proto pro Vás zajišťujeme nejen samotné zateplovací práce, ale navrhneme i možnosti financování včetně všech administrativních úkonů spojených se získáním dotace. A proč zrovna STOMIX? Protože jsme více než 20 let na trhu. Protože nabízíme k našim výrobkům servisního technika zdarma. Protože neustále prodlužujeme životnost svých výrobků. Protože máme vlastní vývoj a výrobu v České republice a spolupracujeme s dalšími vývojovými centry v ČR i zahraničí. Protože upřednostňujeme přímý prodej jako osvědčený způsob prodeje a servisního dohledu zakázek. Protože jsme od roku 1993 zateplili více než panelových a bytových domů, rodinných domů a 600 objektů občanské vybavenosti, jako jsou například školy, radnice, atd. A protože i přes dosažené úspěchy nespíme na vavřínech a své výrobky i systémy neustále inovujeme.

10 Důraz na kvalitu samotné aplikace zateplení Kvalitu a životnost dobrého zateplení významně ovlivňuje správná montáž celého systému. Proto klademe velký důraz na naprostou profesionalitu a spolehlivost stavebních firem a řemeslníků, s nimiž spolupracujeme. Stavebním a realizačním firmám pravidelně poskytujeme bezplatná školení na práci s našimi materiály a systémy, informujeme je o našich novinkách i o změnách ve stavební legislativě. Proškoleným firmám vystavujeme licenci na provádění zateplovacích prací. Budete-li mít zájem o doporučení stavebních firem ve Vašem regionu, neváhejte nás kontaktovat. Žádejte kvalitní zateplovací systém a jeho správnou a odbornou montáž. Žádejte kvalitu hned tedy už v okamžiku, kdy zateplujete a nespoléhejte na slibované záruky a možností reklamací v dalších letech. Zateplení pro Vás představuje významnou investici a máte na ni zpravidla jen jeden pokus - my Vám to pomůžeme zvládnout.

11 Děkujeme Vám za ocenění Jak jsme již zmínili na předchozích stranách, kvalitu a dlouhodobou životnost zateplení ovlivňuje jak kvalita zateplovacího systému, tak i jeho správná a odborná montáž. Proto svou pozornost a služby obracíme i na realizační a stavební firmy, které zateplovací systémy aplikují a s kterými se snažíme úzce spolupracovat a poskytovat jim potřebný servis. Velice si vážíme jejich dobře odvedené práce při realizaci zateplení, stejně tak i ocenění, kterých se nám od nich dostalo. Společnost STOMIX, jako dodavatel Kontaktního zateplovacího systému, plnila své závazky odpovědně, na vysoké odborné úrovni a v plném rozsahu dle uzavřené smlouvy o dílo. Po celou dobu trvaní stavby společnost operativně reagovala na změny vyvolané specifičnosti a náročnosti cele akce a měl zasadni podil na ukončeni stavby v požadované úrovni a kvalitě. Se servisními službami a dohledem nad správnou aplikací materialů společnosti STOMIX jsme byli spokojeni a rádi ji doporučíme i dalšim investorům. Ladislav Řepka Předseda vyboru SVJ Okružni 407, Vsetín Naše realizační firma vysoce hodnotí kvalitu dodávaných komponentů, cenovou dostupnost i schopnost Vaší společnosti operativně zajistit dodávku materiálu. V neposlední řadě je nutné vyzvednout obětavost a erudici Vašeho technického poradce, který vždy ochotně pomohl s řešením technických problémů, a to bez ohledu na čas. Ing. Josef Tošovský Místopředseda představenstva FATO Invest a.s. Celý systém byl dodán v požadované kvalitě a jeho montáž splnila naše očekávání. Za společenství vlastníků jednotek předseda sdružení S prováděnými pracemi jsme byli spokojeni, jakož i se vstřícností při výběru vhodného materiálu. Veškeré práce byly provedeny v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě. Za společenství vlastníků bytových jednotek Josef Halama předseda Osobní přístup pracovníků společnosti STOMIX je vůči naší společnosti příkladný ve všech směrech. Důležitým atributem při naší spolupráci je pomoc při řešení netypických konstrukcí či detailů z hlediska technického či technologického. Jiří Bojčuk Předseda představenstva, generální ředitel AGS BOHEMIASTAV

12 STOMIX centra na Moravě BRNO Regionální distribuční centrum Kaštanová Brno Tel.: OLOMOUC Regionální distribuční centrum Technologická Olomouc Tel.: STOMIX centra v Čechách PRAHA Regionální distribuční centrum IMPERA PARK HOVORČOVICE Hlavní Hovorčovice Tel.: ČESKÉ BUDĚJOVICE Regionální distribuční centrum Nemanická České Budějovice Tel.: STOMIX, spol. s r. o Skorošice 197, Tel.: , INFOLINKA PORADENSTVÍ TÝM ODBORNÍKŮ ŘEŠENÍ NA MÍRU VÍCE NEŽ 20 LET NA TRHU Platnost letáku od: Platnost akce uvedené v letáku je časově omezena, pro více informací kontaktujte doporučenou realizační firmu nebo přímo příslušné distribuční centrum STOMIX.