F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ"

Transkript

1 zak. č.47/4/2012 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ Název stavby: Dům č.p. 72 ulice Jiřího Trnky Výměna oken, zateplení fasády Místo stavby: ulice Jiřího Trnky č.p Frýdek - Místek Investor: Zhotovitel projektových prací: Statutární město Frýdek Místek Radniční Frýdek Místek IČ: DIČ: CZ ASA Expert a.s. Konečného 1919/ Ostrava Slezská Ostrava IČ: Ing. Pavel Petruška autorizovaný inženýr Ing. Lukáš Slepčan vedoucí projektu Bc. Vendula Žwaková vypracoval

2 Technická zpráva ke statickému výpočtu 1. Statické zabezpečení zateplení 3 2. Statické zabezpečení zateplení podhledu vnější části 2.NP 3 3. Statické zabezpečení zateplení podhledu nad 1.NP a 2.NP 4 4. Statické zabezpečení zateplení podhledu podklad dřevěné podbití 4 5. Použitá literatura a software 4 Statický výpočet 1. Posouzení kotvení tepelné izolace z minerální vlny 5 2. Posouzení kotvení tepelné izolace z XPS Posouzení kotvení zateplení podhledu vnější části 2.NP Posouzení kotvení zateplení podhledu nad částí 1.NP a 2.NP Posouzení kotvení zateplení podhledu podklad dřevěné podbití 17 Dokumentace ke stavebnímu řízení 2

3 Technická zpráva ke statickému výpočtu 1. Statické zabezpečení zateplení Tepelná izolace z minerální vlny Všechny druhy zateplení budou ke konstrukci přilepeny bodově lepícím tmelem a kotveny plastovými hmoždinkami s ocelovým šroubem (10ks/m 2, 6 v ploše, 4 ve spárách) dle specifických pokynů výrobce či dodavatele KZS. Ve výpočtu je navrženo pro tloušťku zateplení 120mm přikotvení hmoždinkami např. EJOT ejotherm STR U 195 s malou zátkou (povrchová montáž). Pro zateplení vnitřní boční stěny lodžií tl. 30 mm se použije stejný typ hmoždinek typ např. ejotherm STR U 115 v počtu 10ks/m 2. Pro zateplení meziokenních panelů a nadpraží tl.190mm je nutné použít hmoždinky délky 255 mm a pro tl. 160mm hmoždinky délky 235mm. Tepelná izolace z XPS Zateplení z XPS bude použito na balkónech a v lodžiích do výše 300 mm. Všechny druhy zateplení budou ke konstrukci přilepeny bodově lepícím tmelem a kotveny plastovými hmoždinkami s ocelovým šroubem (8ks/m 2, 4 v ploše, 4 ve spárách) dle specifických pokynů výrobce či dodavatele KZS. Ve výpočtu je navrženo pro tloušťku zateplení 120mm přikotvení hmoždinkami např. EJOT ejotherm STR U 195 s malou zátkou (povrchová montáž). Minimální počet a délka hmoždinek je ověřena statickým výpočtem dle ČSN EN zatížení větrem. Alternativně je možno použít jiný systém se stejnou únosností schválený pro materiál kategorie použití D (zdivo nebo dílce z lehkého betonu z pórovitého kameniva). Při provádění je nutno dodržet technologická pravidla výrobce. Pro ověření únosnosti kotev je nutné provést výtažné zkoušky přímo na stavbě! 2. Statické zabezpečení podhledu vnější části 2.NP Stropní konstrukce vnější části 2.NP v malých lodžiích bude ze spodní strany zateplena minerální vatou s kolmými vlákny tl. 140mm. Tato izolace bude plnoplošně přilepena k podkladu a kotvena pomocí talířových hmoždinek EJOT v kombinaci s izolačními talířky. Ve výpočtu je navrženo přikotvení hmoždinkami EJOT NT U 215, 4 ks/m 2 v kombinaci s izolačními talířky. Minimální počet a délka hmoždinek je ověřen statickým výpočtem dle ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Podmínkou únosnosti je dodržení kotevní délky 25mm. V případě nesoudržné a odlupující se omítky je nutné tuto omítku odstranit až na nosný podklad. Alternativně je možno použít jiný systém se stejnou únosností. Při provádění je nutno dodržet technologická pravidla výrobce. Pro ověření únosnosti kotev je nutné provést výtažné zkoušky přímo na stavbě!!! Dokumentace ke stavebnímu řízení 3

4 3. Statické zabezpečení podhledu nad 1.NP a 2.NP Stropní konstrukce nad částí 1.NP a 2.NP bude ze spodní strany zateplena minerální vatou s kolmými vlákny tl. 40mm. Tato izolace bude plnoplošně přilepena k podkladu a kotvena pomocí talířových hmoždinek EJOT v kombinaci s izolačními talířky. Ve výpočtu je navrženo přikotvení hmoždinkami EJOT NT U 115, 4 ks/m 2 v kombinaci s izolačními talířky. Minimální počet a délka hmoždinek je ověřen statickým výpočtem dle ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Podmínkou únosnosti je dodržení kotevní délky 25mm. V případě nesoudržné a odlupující se omítky je nutné tuto omítku odstranit až na nosný podklad. Alternativně je možno použít jiný systém se stejnou únosností. Při provádění je nutno dodržet technologická pravidla výrobce. Pro ověření únosnosti kotev je nutné provést výtažné zkoušky přímo na stavbě!!! 4. Statické zabezpečení podhledu podklad dřevěné podbití Stropní konstrukce bude ze spodní strany zateplena minerální vatou s kolmými vlákny tl.80mm. Tato izolace bude kotvena pomocí talířových hmoždinek EJOT v kombinaci s izolačními talířky. Ve výpočtu je navrženo přikotvení hmoždinkami EJOT ejotherm STR H 120 v kombinaci s talířky v počtu 4ks/m 2. Minimální počet a délka hmoždinek je ověřen statickým výpočtem dle ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Podmínkou únosnosti je dodržení kotevní délky v nosném materiálu min 30-40mm. Alternativně je možno použít jiný systém se stejnou únosností. Při provádění je nutno dodržet technologická pravidla výrobce. Pro ověření únosnosti kotev je nutné provést výtažné zkoušky přímo na stavbě! 5. Použitá literatura a software ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-1:Obecná zatížení Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-4:Obecná zatížení Zatížení větrem ČSN Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem V Ostravě dne: Bc. Vendula Žwaková Ing. Pavel Petruška, autorizovaný inženýr Dokumentace ke stavebnímu řízení 4

5 Statický výpočet 1.Posouzení kotvení tepelné izolace z minerální vlny Rozměry budovy Vlastnosti kotev Šířka b = 19,80 m Délka d = 22,50 m Výška h = 35,790 m Navrženy plastové kotvy EJOT - ejotherm STR U 195 Garantované zatížení jedné kotvy N Rk,1 = 0,90 kn ( struskopemzo-beton - kategorie použití D) Navržená délka kotvy L = 195 mm Výpočet zatížení Výpočet účinků větru Budova se nachází ve větrné oblasti s charakteristickou střední rychlostí větru : v b,0 = 25,0 m/s Základní rychlost větru v b = c dir *c season *v b,0 = 25,0 m/s kde c dir = 1,0 c season = 1,0 Základní tlak větru q b = 0,5*ρ*v 2 b = 390,625 Pa Místní vlivy Charakteristická střední rychlost větru ve výšce z nad terénem v m (z) = c r (z)*c 0 (z)*v b = 25,75 m/s kde c 0 (z) = 1,0 (součinitel ortografie) c r (z) = kr*ln(z/z 0 ) = 1,030 (součinitel drsnosti) kde k r = 0,19*(z 0 /z 0,II ) 0,07 = 0,215 (součinitel terénu) Kategorie terénu III : z 0 = 0,3 m z min = 5 m z 0,II = 0,05 m Maximální charakteristický tlak q p (z) q p (z) = [1+7I v (z)]*0,5*ρ*v 2 m = 1,021 knm -2 kde I v (z) = k I / [c 0 (z)*ln(z/z 0 )] = 0,209 (intenzita turbulence) k I = 1,0 (součinitel turbulence) r = 1,25 kgm -3 (měrná hmotnost vzduchu) Refereční výška z e z e = max (h, z min ) = 35,79 m Příčný vítr Dokumentace ke stavebnímu řízení 5

6 e = min(b;2h) = 22,5 m e/5 = 4,5 m e > d => oblasti A,B A c pe = -1,400 c + pi = 0,2 h/d = 1,808 B c pe = -1,100 c - pi = -0,3 c D pe = 1,000 E c pe = -0,540 Výsledné hodnoty zatížení větrem v daných oblastech w = q p(z) * (c pe -c pi ) w A = -1,633 knm -2 w B = -1,327 knm -2 w D = 0,817 knm -2 w E = -0,756 knm -2 w A = -1,123 knm -2 w B = -0,817 knm -2 w D = 1,327 knm -2 w E = -0,245 knm -2 vítr D E b= 22,50 m d= 19,80 m A B h = 35,790 m 4,5 15,30 m 19,80 m Dokumentace ke stavebnímu řízení 6

7 Podélný vítr e = min(b;2h) = 19,8 m e/5 = 3,96 m e < d => oblasti A,B,C A c pe = -1,400 c + pi = 0,2 h/d = 1,591 B c pe = -1,100 - c pi = -0,3 C c pe = -0,500 D c pe = 1,000 E c pe = -0,530 Výsledné hodnoty zatížení větrem v daných oblastech w = q p(z) * (c pe -c pi ) w A = -1,633 knm -2 w B = -1,327 knm -2 w C = -0,715 knm -2 w D = 0,817 knm -2 w E = -0,745 knm -2 w A = -1,123 knm -2 w B = -0,817 knm -2 w C = -0,204 knm -2 w D = 1,327 knm -2 w E = -0,234 knm -2 b= 19,80 m E d= 22,50 A B C h = 35,790 e= 19,80 2,7 D 3,960 15,840 vítr Dokumentace ke stavebnímu řízení 7

8 Posudek kotvení Maximální hodnota zatížení na celé budově - maximální sání Oblast A w k,a = -2,450 knm -2 Navrženo kotvení hmoždinkami EJOT - ejotherm STR U 195, 10ks/m 2 (6 v ploše, 4 ve spárách) R d = (R panel * n panel + R joint * n joint ) * k k / g Mb R d = N Rk * (n panel + n joint ) vzorec (2) vzorec (3) R panel = 0,565 kn hodnota z certifikátu firmy EJOT R joint = 0,407 kn hodnota z certifikátu firmy EJOT k k = 0,8 n panel = 6 počet kotev v ploše n joint = 4 počet kotev ve sparách g Mb = 1,5 pro minerální vlnu g Mc = 2,4 pro zdivo z lehkého betonu z pórovitého kameniva N Rk = 0,9 kn pro zdivo z lehkého betonu z pórovitého kameniva R d = 2,676 kn/m 2 vzorec (2) R d = 3,750 kn/m 2 vzorec (3) platí nižší z hodnot (2), (3) - porovnání hodnot je bráno v absolutních hodnotách R d = 2,676 kn/m 2 > 2,450 kn/m 2. vyhovuje Dokumentace ke stavebnímu řízení 8

9 Podle doporučení ETICS je min. počet kotevních prvků 6ks/m -2. Pro ověření statické únosnosti kotev je nutné před započetím veškerých prací provést výtažné zkoušky!!!! Délka hmoždinek - dle doporučení výrobce h nom = 25 h D = 120 a =a 1 +a 2 30 Minimální délka L a,min = h D + h nom + a 1 + a 2 = 175 mm kde tloušťka izolace h D = 120 mm hloubka kotvení h nom = 25 mm (dle výrobce) tloušťka nenosné vrstvy a 1 = 20 mm tloušťka vrstvy lepícího tmelu a 2 = 10 mm La,min < La 175 mm < 195 mm.. vyhovuje, Navržené hmoždinky EJOT, délky 195mm, 10ks/m 2 (ejotherm STR U 195) vyhoví pro dané zatížení pro tloušťku zateplení 120mm. Pro zateplení vnitřní boční stěny lodžií tl.30 mm se použije stejný typ hmoždinek délky 115 mm. Pro zateplení meziokenních panelů a nadpraží tl. 190 mm je nutné použít hmoždinky délky 255 mm a pro zateplení tl.160mm hmoždinky délky 235mm. Dokumentace ke stavebnímu řízení 9

10 2.Posouzení kotvení tepelné izolace z XPS Rozměry budovy Vlastnosti kotev Šířka b = 19,80 m Délka d = 22,50 m Výška h = 35,790 m Navrženy plastové kotvy EJOT - ejotherm STR U 195 Garantované zatížení jedné kotvy N Rk,1 = 0,90 kn ( struskopemzo-beton - kategorie použití D) Navržená délka kotvy L = 195 mm Výpočet zatížení Výpočet účinků větru Budova se nachází ve větrné oblasti s charakteristickou střední rychlostí větru : v b,0 = 25,0 m/s Základní rychlost větru v b = c dir *c season *v b,0 = 25,0 m/s kde c dir = 1,0 c season = 1,0 Základní tlak větru q b = 0,5*ρ*v 2 b = 390,625 Pa Místní vlivy Charakteristická střední rychlost větru ve výšce z nad terénem v m (z) = c r (z)*c 0 (z)*v b = 25,75 m/s kde c 0 (z) = 1,0 (součinitel ortografie) c r (z) = kr*ln(z/z 0 ) = 1,030 (součinitel drsnosti) kde k r = 0,19*(z 0 /z 0,II ) 0,07 = 0,215 (součinitel terénu) Kategorie terénu III : z 0 = 0,3 m z min = 5 m z 0,II = 0,05 m Maximální charakteristický tlak q p (z) q p (z) = [1+7I v (z)]*0,5*ρ*v 2 m = 1,021 knm -2 kde I v (z) = k I / [c 0 (z)*ln(z/z 0 )] = 0,209 (intenzita turbulence) k I = 1,0 (součinitel turbulence) r = 1,25 kgm -3 (měrná hmotnost vzduchu) Refereční výška z e z e = max (h, z min ) = 35,79 m Dokumentace ke stavebnímu řízení 10

11 Příčný vítr e = min(b;2h) = 22,5 m e/5 = 4,5 m e > d => oblasti A,B A c pe = -1,400 c + pi = 0,2 h/d = 1,808 B c pe = -1,100 c - pi = -0,3 c D pe = 1,000 E c pe = -0,540 Výsledné hodnoty zatížení větrem v daných oblastech w = q p(z) * (c pe -c pi ) w A = -1,633 knm -2 w B = -1,327 knm -2 w D = 0,817 knm -2 w E = -0,756 knm -2 w A = -1,123 knm -2 w B = -0,817 knm -2 w D = 1,327 knm -2 w E = -0,245 knm -2 vítr D E b= 22,50 m d= 19,80 m A B h = 35,790 m 4,5 15,30 m 19,80 m Dokumentace ke stavebnímu řízení 11

12 Podélný vítr e = min(b;2h) = 19,8 m e/5 = 3,96 m e < d => oblasti A,B,C A c pe = -1,400 c + pi = 0,2 h/d = 1,591 B c pe = -1,100 - c pi = -0,3 C c pe = -0,500 D c pe = 1,000 E c pe = -0,530 Výsledné hodnoty zatížení větrem v daných oblastech w = q p(z) * (c pe -c pi ) w A = -1,633 knm -2 w B = -1,327 knm -2 w C = -0,715 knm -2 w D = 0,817 knm -2 w E = -0,745 knm -2 w A = -1,123 knm -2 w B = -0,817 knm -2 w C = -0,204 knm -2 w D = 1,327 knm -2 w E = -0,234 knm -2 b= 19,80 m E d= 22,50 A B C h = 35,790 e= 19,80 2,7 D 3,960 15,840 vítr Dokumentace ke stavebnímu řízení 12

13 Posudek kotvení Maximální hodnota zatížení na celé budově - maximální sání Oblast A w k,a = -2,450 knm -2 Navrženo kotvení hmoždinkami EJOT - ejotherm STR U 195, 8ks/m 2 (4 v ploše, 4 ve spárách) R d = (R panel * n panel + R joint * n joint ) * k k / g Mb R d = N Rk * (n panel + n joint ) vzorec (2) vzorec (3) R panel = 0,565 kn hodnota z certifikátu firmy EJOT R joint = 0,407 kn hodnota z certifikátu firmy EJOT k k = 0,8 n panel = 4 počet kotev v ploše n joint = 4 počet kotev ve sparách g Mb = 1,2 pro pěnový polystyren g Mc = 2,4 pro zdivo z lehkého betonu z pórovitého kameniva N Rk = 0,9 kn pro zdivo z lehkého betonu z pórovitého kameniva R d = 2,592 kn/m 2 vzorec (2) R d = 3,000 kn/m 2 vzorec (3) platí nižší z hodnot (2), (3) - porovnání hodnot je bráno v absolutních hodnotách R d = 2,592 kn/m 2 > 2,450 kn/m 2. vyhovuje Dokumentace ke stavebnímu řízení 13

14 Podle doporučení ETICS je min. počet kotevních prvků 6ks/m -2. Pro ověření statické únosnosti kotev je nutné před započetím veškerých prací provést výtažné zkoušky!!!! Délka hmoždinek - dle doporučení výrobce h nom = 25 h D = 120 a =a 1 +a 2 30 Minimální délka L a,min = h D + h nom + a 1 + a 2 = 175 mm kde tloušťka izolace h D = 120 mm hloubka kotvení h nom = 25 mm (dle výrobce) tloušťka nenosné vrstvy a 1 = 20 mm tloušťka vrstvy lepícího tmelu a 2 = 10 mm La,min < La 175 mm < 195 mm.. vyhovuje, Navržené hmoždinky EJOT, délky 195mm, 8ks/m2(ejotherm STR U 195) vyhoví pro dané zatížení pro tloušťku zateplení 120mm z XPS, které bude použito na balkónech a v lodžiích do výše 300 mm. 3. Posouzení kotvení zateplení podhledu vnější časti 2.NP Podhled vnější části 2.NP v malých lodžiích bude ze spodní strany zateplen minerální vatou s kolmými vlákny tl. 140mm. Tato izolace bude plnoplošně přilepena k podkladu a kotvena pomocí talířových hmoždinek EJOT v kombinaci s izolačními talířky. Vlastnosti kotev Navrženy plastové kotvy EJOT - ejotherm NT U 215, 4ks/m 2 Garantované zatížení jedné kotvy N Rk,1 = 1,2 kn (železobeton) Navržená délka kotvy L = 215 mm Výpočet zatížení Izolace tl. 140mm 0,490 Omítka + lepidlo (cca odhad) 0,463 Dokumentace ke stavebnímu řízení 14

15 g d = 0,953 knm -2 Posudek kotvení Únosnost na 1m 2 N Rk = 4* N Rk,1 /3,0 = 1,6 kn R d = 1,600 kn/m 2 > 0,953 kn/m 2. vyhovuje Délka hmoždinek - dle doporučení výrobce h nom = 25 h D = 140 a =a 1 +a 2 30 Minimální délka L a,min = h D + h nom + a 1 + a 2 = 195 mm kde tloušťka izolace h D = 140 mm hloubka kotvení h nom = 25 mm (dle výrobce) tloušťka nenosné vrstvy a 1 = 20 mm tloušťka vrstvy lepícího tmelu a 2 = 10 mm La,min < La 195 mm < 215 mm. vyhovuje, Navržené hmoždinky EJOT, délky 215mm, 4ks/m 2 (ejotherm NT U 215) vyhoví pro dané zatížení pro tloušťku zateplení 140mm v kombinaci s izolačními talířky. Podmínkou únosnosti je dodržení kotevní délky v nosném materiálu min. 25mm. 4. Posouzení kotvení zateplení podhledu nad částí 1.NP a 2.NP Podhled nad částí 1.NP a 2.NP bude ze spodní strany zateplen minerální vatou s kolmými vlákny tl.40mm. Tato izolace bude plnoplošně přilepena k podkladu a kotvena pomocí talířových hmoždinek EJOT v kombinaci s izolačními talířky. Vlastnosti kotev Navrženy plastové kotvy EJOT - ejotherm NT U 115, 4ks/m 2 Garantované zatížení jedné kotvy N Rk,1 = 1,2 kn (železobeton) Navržená délka kotvy L = 115 mm Dokumentace ke stavebnímu řízení 15

16 Výpočet zatížení Izolace tl. 40mm 0,140 Omítka + lepidlo (cca odhad) 0,463 g d = 0,603 knm -2 Posudek kotvení Únosnost na 1m 2 N Rk = 4* N Rk,1 /3,0 = 1,6 kn R d = 1,600 kn/m 2 > 0,603 kn/m 2. vyhovuje Délka hmoždinek - dle doporučení výrobce h nom = 25 h D = 40 a =a 1 +a 2 30 Minimální délka L a,min = h D + h nom + a 1 + a 2 = 95 mm kde tloušťka izolace h D = 40 mm hloubka kotvení h nom = 25 mm (dle výrobce) tloušťka nenosné vrstvy a 1 = 20 mm tloušťka vrstvy lepícího tmelu a 2 = 10 mm La,min < La 95 mm < 115 mm. vyhovuje, Navržené hmoždinky EJOT, délky 115mm, 4ks/m 2 (ejotherm NT U 115) vyhoví pro dané zatížení pro tloušťku zateplení 40mm v kombinaci s izolačními talířky. Podmínkou únosnosti je dodržení kotevní délky v nosném materiálu min. 25mm. Dokumentace ke stavebnímu řízení 16

17 5. Posouzení kotvení zateplení podhledu - podklad dřevěné podbití Stropní konstrukce bude ze spodní strany zateplena minerální vatou s kolmýmo vlákny tl. 80mm. Tato izolace bude plnoplošně přilepena k podkladu a kotvena pomocí talířových hmoždinek EJOT v kombinaci s izolačními talířky. 2.1 Vlastnosti kotev Navrženy plastové kotvy EJOT - ejotherm STR H 120, 4ks/m 2 Garantované zatížení jedné kotvy N Rk,1 = 0,5 kn (pro dřevo) Navržená délka kotvy L = 120 mm 2.2 Výpočet zatížení Izolace tl. 80mm 0,4 Omítka + lepidlo (cca odhad) 0,463 g d = 0,863 knm Posudek kotvení Únosnost na 1m 2 N Rk = 4* N Rk,1 = 2 kn R d = 2,000 kn/m 2 > 0,863 kn/m 2. vyhovuje, Navržené hmoždinky EJOT, délky 120mm, 4ks/m 2 (ejotherm STR H 120) vyhoví pro dané zatížení pro tloušťku zateplení 80mm v kombinaci s izolačními talířky. Podmínkou únosnosti je dodržení kotevní délky v nosném materiálu min mm. V Ostravě dne: Bc. Vendula Žwaková Ing. Pavel Petruška, autorizovaný inženýr Dokumentace ke stavebnímu řízení 17

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 75/05/2014 DPU REVIT s.r.o. D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory Městského úřadu ve Ždánicích Místo stavby: Městečko 787 696 32, Ždánice Investor: Město Ždánice Městečko

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO Zak.č. 95/07/2017 D.1.2 Stavebně konstrukční řešení Název stavby: Oprava střechy SPŠE Havířov Místo stavby: Makarenkova 1/513 736 01 Havířov - Město Investor: Stupeň

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 129/09/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory objektu Mateřské školy na ul. Nádražní 306 ve Zlatých Horách Místo stavby:

Více

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů. PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny... 3 Úvod...

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

Statické posouzení SP_SANA_SA_D_02_2016 příloha projektové dokumentace pro řešení nosné způsobilosti injektovaného kotvení

Statické posouzení SP_SANA_SA_D_02_2016 příloha projektové dokumentace pro řešení nosné způsobilosti injektovaného kotvení Vydáno: 29.2. 2016 Strana 1 Statické posouzení SP_SANA_SA_D_02_2016 příloha projektové dokumentace pro řešení nosné způsobilosti injektovaného kotvení Identifikační kód posouzení: Název zateplovacího systému:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr ejotherm talířové hmoždinky ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr Při upevňování ETICS jsou izolační desky na fasádu nalepeny a následně mechanicky upevněny. Vlastní hmotnost je přenášena příčnými silami

Více

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006 PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV PŘÍPRAVNÉ VÝPOČTY Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 (730035) ZATÍŽENÍ STÁLÉ Střešní konstrukce Jednoplášťová plochá střecha (bez vl. tíhy nosné konstrukce)

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace AKCE: PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP+DPS D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace Č.ZAKÁZKY:

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Investor : Cemex Cement, k.s. Tovární 296 538 04 Prachovice Místo stavby : k.ú. Prachovice Stavba : : Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 005/2014 VII název výrobku:dektherm ELASTIK E mineral jedinečný identifikační kód:

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Princip, pravidla a posouzení kotvení (stabilizace) prvního montovaného stěnového panelu k spodní stavbě

Princip, pravidla a posouzení kotvení (stabilizace) prvního montovaného stěnového panelu k spodní stavbě MONTÁŽ RD HAAS FERTIGBAU Princip, pravidla a posouzení kotvení (stabilizace) prvního montovaného stěnového panelu k spodní stavbě Počet stran: 9 www.haas-fertigbau.cz Vypracoval: Ing. Ondřej Jirka tel:

Více

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Obchodní název výrobku: Druh výrobku: Použití: Kotva Spiral Anksys Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Kotva Spiral Anksys, typ Spiral Anksys SA15+, je

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola B Podklady pro navrhování zateplovacích systémů Baumit Květen 2019 www.baumit.cz B. PODKLADY PRO NAVRHOVÁNÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ BAUMIT B.1 Projektová

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4 Evropské technické posouzení ETA-11/0192 z 5. ledna 2018 Obecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Východní č.p. 2612-2615, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Východní č.p. 2612-2615, Česká Lípa PDF Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Východní č.p. 2612-2615, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.3. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ F.3.1. Technická zpráva

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 Zamýšlené použití Výrobce Výrobny Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 název výrobku: Baumit Mineral A jedinečný identifikační kód: ETA-15/0289 Baumit Mineral A Vnější tepelná izolace stěn z

Více

PROFESIONÁLNÍ VOLBA UPEVŇOVACÍ TECHNIKA PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY

PROFESIONÁLNÍ VOLBA UPEVŇOVACÍ TECHNIKA PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRODUKTOVÝ KATALOG PROFESIONÁLNÍ VOLBA UPEVŇOVACÍ TECHNIKA PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY PTH-S PTH-SX PTH-EX PTH-KZ PTH-X TIT ETA ETA ETA ETA ETA IZOLAČNÍ MATERIÁL Pevný izolační materiál - EPS Pružný izolační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIII název výrobku: weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIII název výrobku: weber therm clima E jedinečný identifikační

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ A4 1) TECHNICKÁ ZPRÁVA 5 2) STATICKÝ VÝPOČET 6 3) ZÁVĚR 2 TP STATICKÉ TABULKY

STATICKÉ POSOUZENÍ A4 1) TECHNICKÁ ZPRÁVA 5 2) STATICKÝ VÝPOČET 6 3) ZÁVĚR 2 TP STATICKÉ TABULKY STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH: A4 1) TECHNICKÁ ZPÁVA 5 2) STATICKÝ VÝPOČET 6 3) ZÁVĚ 2 LITEATUA: ČSN EN-1-3 1991 (ČSN 73 0035) - ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTUKCÍ ČSN EN 1993 (ČSN 73 1401) - NAVHOVÁNÍ OCELOVÝCH

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

F POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

F POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dr. Martínka 32 Registrační číslo ČKAIT: 1102848 700 30 Ostrava www.vaculikova.cz IČ: 63051940 Tel.: 603 420 581 DIČ: CZ7554175244 E-mail: mirkavaculikova@email.cz PROJEKTOVAL: ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ,

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIV název : weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Evropské technické posouzení ETA 18/ /02/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Evropské technické posouzení ETA 18/ /02/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1101 07/02/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070160 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0160 název výrobku: MAMUTTHERM M jedinečný identifikační kód: 070160 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ:

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ: 1 / 14 1020 TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/3 400 01 Ústí nad Labem IČ: 27304434 12 Termo+Styrol Eko ETICS-T+S-EKO číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.3. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ F.3.1. Technická zpráva Stupeň:

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIV název : weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 109/2013-VIV název : weber therm clima E mineral jedinečný identifikační

Více

Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20

Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20 Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20 STATICKÉ PARAMETRY - 1.ČÁST Schéma Nosné izolační ložisko NIL Y-G 20 EX (krytí 20+30) pro balkóny ze systému NEICO výšky 200 mm 2ФR10+2ФR10 balkón 200 mm strop 80 mm

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení Stránka 1/4 Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení Objednatel: Název firmy: Radek Voce IČ: 88608026 Adresa: Vladimirská 2529, Česká Lípa, 470 06 Osoba: Radek Voce

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 Číslo výrobku: 0111 Prohlášeni o vlastnostech č: 0111 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

Ing. Jan Rýpal Nádražní Moravský Písek IČO: Moravský Písek, STATICKÝ VÝPOČET

Ing. Jan Rýpal Nádražní Moravský Písek IČO: Moravský Písek, STATICKÝ VÝPOČET Ing. Jan Rýpal Nádražní 335 696 85 Moravský Písek IČO: 62819348 Moravský Písek, 20. 1. 2015 STATICKÝ VÝPOČET Stavba: REKONSTRUKCE BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SYROVÍN Investor: Obec Syrovín, Syrovín 70, 69684

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic M Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

Popis. Technická data. : 35/55 mm 1) Maximální kotevní hloubka h max. Výhody. max. tloušťka izolace h D (mm) max. tloušťka izolace (mm)

Popis. Technická data. : 35/55 mm 1) Maximální kotevní hloubka h max. Výhody. max. tloušťka izolace h D (mm) max. tloušťka izolace (mm) BRAVOLL PTH-SX ETA Šroubová plastová talířová kotva s plastovým šroubem k mechanickému upevnění běžně používaných tepelně-izolačních desek v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) pro povrchovou i

Více

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva 1020 STOMIX, spol. s r.o. 790 65 Skorošice 197, Česká republika 05 STX.THERM ALFA 01-001 číslo Prohlášení o vlastnostech: 01-001-06 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba systému:

Více

Evropské technické posouzení ETA 18/ /01/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Evropské technické posouzení ETA 18/ /01/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1102 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Prohlášení o vlastnostech č

Prohlášení o vlastnostech č Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 106/2013-VIV název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIV název : weber therm clima E jedinečný identifikační kód:

Více

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby OBSAH 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby místo stavby: RD č.p. 411 na parc. 1279, Praha 22 - Uhříněves investor: Letá Alexandra a Eugen Letý, U kombinátu

Více

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: )

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: ) 1020 MAMUTTHERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; 614 00 Brno (IČ: 26885263) 14 MAMUTTHERM Pv číslo Prohlášení o vlastnostech: 2014101014/0278 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování Prohlášení o vlastnostech č. 2014091813/0396 název výrobku: MAMUTTHERM Mu jedinečný identifikační kód: 130396 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM s.r.o.,

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 107/2013-VIV název : weber therm elastik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTEEM

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku SPIT PTH-KZ 60/8

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku SPIT PTH-KZ 60/8 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1103 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Orientační parametry IDK-T: EJOT Kvalita spojuje. Příklad objednávky IDK-T 8/60 x 75. pro kotvení v: betonu plné cihle. cena Kč/100 bez DPH

Orientační parametry IDK-T: EJOT Kvalita spojuje. Příklad objednávky IDK-T 8/60 x 75. pro kotvení v: betonu plné cihle. cena Kč/100 bez DPH IDK-T kotvení v betonu a plném stavebním materiálu kotevní část 35 mm průměr dříku 8 mm průměr talířku 60 mm polyetylenové pouzdro polyamidový trn vyztužený skelnými vlákny Příklad objednávky IDK-T 8/60

Více

Zateplení severního štítu budovy C v areálu sídla ÚP Brno

Zateplení severního štítu budovy C v areálu sídla ÚP Brno ING. JITKA NERUDOVÁ IČ: 47955660 Projektová činnost ve výstavbě Dykova 16, Brno Židenice, 636 00 Požární bezpečnost staveb Kancelář: 612 00 Brno Královo Pole, Křižíkova 70, VÚCHZ, budova laboratoří, 1.

Více

Popis. Technická data. : 25/65 1) mm Minimální hloubka vrtání h 1. Hodnoty za lomítkem platí pro pórobeton. Výhody. max. tloušťka izolace (mm)

Popis. Technická data. : 25/65 1) mm Minimální hloubka vrtání h 1. Hodnoty za lomítkem platí pro pórobeton. Výhody. max. tloušťka izolace (mm) BRAVOLL PTH-S ETA 08/0267 Šroubová talířová kotva s ocelovým šroubem k mechanickému upevnění běžně používaných tepelně-izolačních desek v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) pro povrchovou i zápustnou

Více

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn Zdivo zadní stěny suterénu je namáháno bočním zatížením od zeminy (lichoběžníkovým). Obecně platí, že je výhodné, aby bočně namáhaná

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko: STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 Číslo výrobku: 0112 Prohlášeni o vlastnostech č: 0112 (v příloze) Vnější tepelná izolace

Více

SPIRAL ANKSYS. Technický list. kotva SA TL_SA_TR100_CZ. spiralanksys.com. Technický list TL_SA_TR100_CZ. s expanzními hmotami SAF1 a SAF3

SPIRAL ANKSYS. Technický list. kotva SA TL_SA_TR100_CZ. spiralanksys.com. Technický list TL_SA_TR100_CZ. s expanzními hmotami SAF1 a SAF3 Technický list TL_SA_TR100_CZ SPIRAL ANKSYS injektované kotvení izolačních desek s TR min. 100 kpa kotva SA s expanzními hmotami SAF1 a SAF3 Injektované kotvení nových ETICS Technický list Injektované

Více

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004:

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 02 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM MW jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM MW Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu nebo

Více

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: )

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: ) 1020 MAMUTTHERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; 614 00 Brno (IČ: 26885263) 14 MAMUTTHERM Pv 140278 číslo Prohlášení o vlastnostech: 2017051914/0278 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

Předběžný Statický výpočet

Předběžný Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 10 1020-CPD-020-025265 Den Braven THERM MINERAL, ETA-10/0329 podle ETAG 004:2000 Číslo Prohlášení o vlastnostech

Více

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 30 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 30 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12, HST-M/ 379, 1 27 12, Nášlapná vrstva* Knauf F164 2x12,mm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení zakládací lišty Podlahová lišta*

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 15 ETA 15/0170 ETAG 004 Cemixtherm DIFU MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální vlna

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO alfa MOETICSEPS01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOEPS130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

ETA 18/ /01/2019. Evropské technické posouzení. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA Obchodní název stavebního výrobku

ETA 18/ /01/2019. Evropské technické posouzení. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA Obchodní název stavebního výrobku Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1095 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA ProCes alfa, s.r.o. Seifertova 5/9 418 01 Bílina tel./fax 417 823 046, e-mail jindrich.brunclik@seznam.cz DIČ : CZ 254 25 005 IČO : 254 25 005 bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 78-7240580237/0100

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Cemixtherm COMFORT MW

Cemixtherm COMFORT MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 08 ETA 08/0104 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 14 VISCO beta MOETICSMV21082014 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

MECHANICKÉ UPEVNĚNÍ ETICS. Ing. Jan Dvořák tel.: 603 228 424, e-mail: jdvorak@ejot.cz

MECHANICKÉ UPEVNĚNÍ ETICS. Ing. Jan Dvořák tel.: 603 228 424, e-mail: jdvorak@ejot.cz MECHANICKÉ UPEVNĚNÍ ETICS Ing. Jan Dvořák tel.: 603 228 424, e-mail: jdvorak@ejot.cz FUNKCE MECHANICKÉHO UPEVNĚNÍ V ETICS Základní skladba vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) podle

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12, HST-M/ 379, 1 27 12, Nášlapná vrstva* Knauf F164 2x12,mm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení zakládací lišty Podlahová lišta*

Více

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E www.rockwool.cz Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více