Přehled vzdělávacích materiálů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled vzdělávacích materiálů"

Transkript

1 Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými materiály a pomůckami ke kvalitnější výuce, CZ.1.07/1.4.00/ V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a jeho svět vlastivědná část H. Poláková, I. Neradová, L. Chybová VY_52_INOVACE_CS Materiály obsahují prezentace, hry, pracovní listy, aktivity ve Smart Boardu. Týkají se historie, ČR, Evropy. Jsou určené pro celý první stupeň. Pořadí 01 Číslo materiálu VY_52_INOVACE_CS.01 Název vzdělávacího materiálu ČR - historie Popis materiálu 1. Úvodní list název práce 2. Pravěk Vypracovala

2 3. Středověk 4. Velkomoravská říše 5. Velkomoravská říše 6. Přemyslovci 7. Přemyslovci 8. České království 9. Karel IV. 10. Jan Hus 11. Jan Ţiţka 12. Habsburkové 13. Jan Amos Komenský 14. Baroko 15. Marie Terezie a Josef II. 16. Anotace 17. Webové odkazy na pouţité obrázky 02 VY_52_INOVACE_CS.02 ČR historie II. 1. Úvod 2. Národní obrození 3. Revoluční rok Národní obrození 5. Průmyslová revoluce 6. Rakousko-uhersko 7. První světová válka 8. Československá republika 9. Ţivot mezi válkami 10. Protektorát Čech a Moravy 11. Druhá světová válka 12. Druhá světová válka 13. Období vlády jedné strany 14. Obnovení demokracie v Československu

3 15. Anotace 16. Webové odkazy na pouţité obrázky 17. Webové odkazy na pouţité obrázky 18. Webové odkazy na pouţité obrázky 03 VY_52_INOVACE_CS.03 ČR - obyvatelstvo 2. OBRÁZEK: hustota zalidnění 3. OBRÁZEK: křivka zalidnění 4. OBRÁZEK: obyvatelstvo 5. OBRÁZEK: náboţenství 6. OBRÁZEK: velká města 7. OBRÁZEK: anotace 8. OBRÁZEK: odkazy na obrázky 04 VY_52_INOVACE_CS.04 ČR - povrch 2. OBRÁZEK: mapa povrchu 3. OBRÁZEK: mapa ČR 4. OBRÁZEK: Novohradské hory 5. OBRÁZEK: Šumava 6. OBRÁZEK: Český les 7. OBRÁZEK: Krušné hory 8. OBRÁZEK: Luţické hory 9. OBRÁZEK: Jizerské hory 10. OBRÁZEK: Krkonoše 11. OBRÁZEK: Orlické hory 12. OBRÁZEK: Jeseníky 13. OBRÁZEK: Moravskoslezské Beskydy 14. OBRÁZEK: Bílé Karpaty

4 15. OBRÁZEK: České Středohoří 16. OBRÁZEK: Brdy 17. OBRÁZEK: Středočeská pahorkatina 18. OBRÁZEK: Českomoravská vrchovina 19. OBRÁZEK: doplňování 20. OBRÁZEK: odkazy na obrázky 21. OBRÁZEK: anotace 05 VY_52_INOVACE_CS.05 ČR - vodstvo 1. OBRÁZEK : název práce 2. OBRÁZEK: vodstvo 3. OBRÁZEK: slepá mapa - vodstvo 4. OBRÁZEK: pramen Labe 5. OBRÁZEK: pramen Vltavy 6. OBRÁZEK: pramen Moravy 7. OBRÁZEK: pramen Odry 8. OBRÁZEK: řeky 9. OBRÁZEK: cesta řeky 10. OBRÁZEK: rybníky 11. OBRÁZEK: jezera 12. OBRÁZEK: přehrady 13. OBRÁZEK: anotace 06 VY_52_INOVACE_CS.06 Moje rodina 2. OBRÁZEK: kdo patří k sobě 3. OBRÁZEK: kdo patří k sobě - vyplněné 4. OBRÁZEK: příbuzní 5. OBRÁZEK: příbuzní - vypracované 6. OBRÁZEK: otázky 7. OBRÁZEK: otázky - vypracované

5 8. OBRÁZEK: test 9. OBRÁZEK: test - vypracované 10. OBRÁZEK: anotace 07 VY_52_INOVACE_CS.07 ČR - kraje 1. OBRÁZEK : název práce 2. OBRÁZEK: rozdělení ČR do krajů 3. OBRÁZEK: kraj Vysočina 4. OBRÁZEK: Středočeský kraj 5. OBRÁZEK: Praha 6. OBRÁZEK: Plzeňský kraj 7. OBRÁZEK: Jihočeský kraj 8. OBRÁZEK: Karlovarský kraj 9. OBRÁZEK: Ústecký kraj 10. OBRÁZEK: Liberecký kraj 11. OBRÁZEK: Kralovehradecký kraj 12. OBRÁZEK: Pardubický kraj 13. OBRÁZEK: Jihomoravský kraj 14. OBRÁZEK: Zlínský kraj 15. OBRÁZEK: Olomoucký kraj 16. OBRÁZEK: Moravskoslezský kraj 17. OBRÁZEK: anotace 08 VY_52_INOVACE_CS.08 Německo 2. OBRÁZEK: povrch 3. OBRÁZEK: vlajka a znak 4. OBRÁZEK: hlavní město 5. OBRÁZEK: hory 6. OBRÁZEK: kultura 7. OBRÁZEK: kříţovka 8. OBRÁZEK: vyluštění kříţovky 9. OBRÁZEK: testové otázky 10. OBRÁZEK: odpovědi na testové

6 otázky 11. OBRÁZEK: anotace 09 VY_52_INOVACE_CS.09 Slovensko 2. OBRÁZEK: povrch 3. OBRÁZEK: vlajka a znak 4. OBRÁZEK: hlavní město 5. OBRÁZEK: hory 6. OBRÁZEK: kultura 7. OBRÁZEK: kříţovka 8. OBRÁZEK: vyluštění kříţovky 9. OBRÁZEK: testové otázky 10. OBRÁZEK: odpovědi na testové otázky 11. OBRÁZEK: anotace 10 VY_52_INOVACE_CS.10 Rakousko 2. OBRÁZEK: povrch 3. OBRÁZEK: vlajka a znak 4. OBRÁZEK: hlavní město 5. OBRÁZEK: důleţité informace 6. OBRÁZEK: hory 7. OBRÁZEK: kultura 8. OBRÁZEK: kříţovka 9. OBRÁZEK: vyluštění kříţovky 10. OBRÁZEK: testové otázky 11. OBRÁZEK: odpovědi na testové otázky 12. OBRÁZEK: anotace 11 VY_52_INOVACE_CS.11 Polsko 2. OBRÁZEK: povrch

7 3. OBRÁZEK: vlajka a znak 4. OBRÁZEK: hlavní město 5. OBRÁZEK: důleţité informace 6. OBRÁZEK: kultura 7. OBRÁZEK: kříţovka 8. OBRÁZEK: vyluštění kříţovky 9. OBRÁZEK: testové otázky 10. OBRÁZEK: odpovědi na testové otázky 11. OBRÁZEK: anotace 12 VY_52_INOVACE_CS.12 Evropa 2. OBRÁZEK: Velká Británie 3. OBRÁZEK: Francie 4. OBRÁZEK: Jiţní Evropa - Itálie 5. OBRÁZEK: Řecko 6. OBRÁZEK: Španělsko 7. OBRÁZEK: přímořská letoviska 8. OBRÁZEK: Severní Evropa - Norsko 9. OBRÁZEK: Švédsko 10. OBRÁZEK: Finsko 11. OBRÁZEK: Island 12. OBRÁZEK: kříţovka 13. OBRÁZEK: vyluštění kříţovky 14. OBRÁZEK: testové otázky 15. OBRÁZEK: odpovědi na testové otázky 16. OBRÁZEK: anotace 13 VY_52_INOVACE_CS.13 Čím jezdíme učiva o dopravních prostředcích.

8 14 VY_52_INOVACE_CS.14 Domov učiva o domově, rozdílech mezi vesnicí a městem VY_52_INOVACE_CS.15 VY_52_INOVACE_CS.16 Dopravní značky - domino Dopravní značky Hra je určena k procvičování dopravních značek. Dá se hrát ve dvojicích nebo skupinkách, Jednotlivé karty rozstříháme (vţdy obrázek a text), děti otočí karty obrázky dolů, jednu nechají otočenou textem a obrázkem nahoru. Postupně otáčejí, pokud se k textu hodí obrázek, pokládají za první kartu, pokud se otočená karta nehodí, nechávají si ji. učiva o dopravních značkách, děti popisují svoji cestu do školy. 17 VY_52_INOVACE_CS.17 Kalendář pexeso Hra je určena pro procvičování znalosti jednotlivých měsíců, lze ji hrát jako pexeso, řadit jednotlivé měsíce, jak jdou za sebou, vytvářet skupiny podle ročních období atd. 18 VY_52_INOVACE_CS.18 Kalendář učiva o ročních obdobích, měsících. 19 VY_52_INOVACE_CS.19 Minulost a přítomnost učiva o minulosti a přítomnosti, o rozdílech mezi nimi. 20 VY_52_INOVACE_CS.20 Povolání učiva o povoláních.

9 21 VY_52_INOVACE_CS.21 Předměty Tematický list: V pracovním listě děti vytvářejí třídní pravidla, opakují názvy jednotlivých předmětů ve škole. 22 VY_52_INOVACE_CS.22 Jsem školák Pracovní list je vytvořen pro první dny ve škole o škole, osobní, odpovídají na otázky, můţeme vyuţít i během školního roku jako opakování VY_52_INOVACE_CS.23 VY_52_INOVACE_CS.24 Sobotkovi Hodiny Děti si přečtou článek o rodině a následně hledají v textu odpovědi na otázky. V pracovním listě procvičují ţáci časové údaje, které spojují s jednotlivými částmi dne. 25 VY_52_INOVACE_CS.25 Česká republika Materiál je určen k rychlému opakování znalostí o ČR a hlavním městě Praha. 26 VY_52_INOVACE_CS.26 Az kvíz Materiál je určen k opakování učiva formou hry AZ kvíz. Ţáci jsou rozděleni do dvou skupin, střídavě si vybírají otázky, pokud správně odpoví, je jejich políčko v pyramidě, pokud ne, má šansi prohráč. Jejich úkolem je spojit všechny tři strany v pyramidě. 27 VY_52_INOVACE_CS.27 Minulost Materiál slouţí k prezentaci učiva o minulosti, představuje významné

10 památky v okolí školy. 28 VY_52_INOVACE_CS.28 Místo, kde ţijeme Ţáci si zábavnou formou opakují dané učivo. Hrají ji jako pexeso nebo mohou kartičky různě přiřazovat. 29 VY_52_INOVACE_CS.29 Opakování Pracovní list je vytvořen k opakování učiva světové strany, sousedé ČR, orientace v místě, významné osobnosti 30 VY_52_INOVACE_CS.30 Orientace v nejbliţším okolí Materiál je vytvořen k představení učiva o orientaci v nejbliţším okolí. Ţáci se dozvědí, jak se orientovat, podle čeho, co nám v orientaci pomůţe. 31 VY_52_INOVACE_CS.31 Pověsti a dějiny Materiál je určen k prezentaci učiva o pověstech, o významných osobnostech, státních svátcích, proč je slavíme. 32 VY_52_INOVACE_CS.32 Poznávání minulosti Materiál je vytvořen k opakování látky o minulosti, děti mohou pracovat samostatně nebo ve skupinách. 33 VY_52_INOVACE_CS.33 Sousedé ČR Jednotlivé kartičky nastříháme, pro větší ţivotnost zalaminujeme nebo podlepíme. Kartičky lze vyuţít jako hru Kvarteto děti rozdělíme do skupin po čtyřech, v kaţdé skupině max. 5 dětí. Děti se snaţí otázkami co nejdříve dát dohromady všechny údaje k dané zemi rychlá kontrola barva puntíků.

11 Další vyuţití řazení obrázků z kartiček vyberte všechna hlavní města, kartičky s názvy zemí přiřaďte k státům na slepé mapě, jakou vlajku si myslím, zvedněte kartičku atd 34 VY_52_INOVACE_CS.34 Minulost - přiřazování V pracovním listě ţáci přiřazují známé osobnosti s pojmem, který je pro ně charakteristický VY_52_INOVACE_CS.35 VY_52_INOVACE_CS.36 Světadíly Světové strany Kartičky rozstříháme. Děti nejprve pracují s mapou světa, porovnávají světadíly s atlasem, přiřazují názvy světadílů, následuje diskuse o tom, co je pro které světadíly typické. K mapě světa přiřazují názvy světadílů, co je pro ně typické Hrají tripexeso Vymýšlejí, co dalšího o jednotlivých světadílech ví pouţití dětských encyklopedií a atlasů Materiál je vytvořen k procvičování znalosti světových stran. Děti si kartičky vystřihnou a přikládají je ke směrové růţici. Pokud to uţ ovládají, kartičky si mohou nalepit.

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Evropa Úvod, regionální geografie I. Předmět: Vytvořil: Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Světadíl Evropa

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 1 Člověk a jeho svět Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: 29.5.2012 4.A

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT

HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT B3 HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT Mgr. Ivana Hrubá Eliášová 14. 04. 2015-1 - OBSAH ÚVOD.............................................. 3 Editování aplikací a vytváření

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Multimediální výukový program k výuce regionální geografie Austrálie a Nového Zélandu pro 2. stupeň ZŠ

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU Průvodce pro cizince ze zemí mimo členské státy EU Česká republika krok za krokem Informace Rady Příklady Upozornění Zkratky Odkazy orientace komunikace nákupy práce bydlení kultura

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Rámcový vzdělávací program

Rámcový vzdělávací program Vzdělávací cíle obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě britských osnov British National Curriculum, dokumentů Cambridge ICT Starters a Cambridge English as an Additional Language. Rámcový

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Jakub RÁM. Prvky sakralizace, resp. sekularizace společnosti a území ČR

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Jakub RÁM. Prvky sakralizace, resp. sekularizace společnosti a území ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Jakub RÁM Prvky sakralizace, resp. sekularizace společnosti a území ČR po roce 1989 Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr.

Více

Michaela Buchtová a kol. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ

Michaela Buchtová a kol. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ Michaela Buchtová a kol. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ 1 2 3 Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ Michaela Buchtová [et al.] -- 1. vyd. -- Praha: Generation

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE Factual population of city of Olomouc Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Diplomová práce 2010 Konzalová Rita Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více