Přehled vzdělávacích materiálů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled vzdělávacích materiálů"

Transkript

1 Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými materiály a pomůckami ke kvalitnější výuce, CZ.1.07/1.4.00/ IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti ţáků základních škol Matematika II.,, I. Neradová, H. Poláková, L. Chybová VY_42_INOVACE_MA Pro ţáky jsou vytvořeny pracovní listy, prezentace a také aktivity pro interaktivní tabuli, které se týkají tematického okruhu číslo a proměnná. Materiály jsou určené pro 1. i 2. stupeň ZŠ. Pořadí 01 Číslo materiálu VY_42_INOVACE_MA.01 Název vzdělávacího materiálu Úprava zlomků na základní tvar Ţáci upravují zlomky a desetinná čísla (krátí, rozšiřují, převádí na desetinná čísla Vypracovala

2 nebo zlomky). Poté do tabulky na společný řádek vypisují ty, které mají stejnou hodnotu. 02 VY_42_INOVACE_MA.02 Sčítání celých čísel Ţáci doplňují text, dopočítávají určené hodnoty. Procvičují porovnávání a sčítání celých čísel. 03 VY_42_INOVACE_MA.03 Druhá mocnina dvojčlenu- procvičení Ţáci si procvičují učivo druhé mocniny dvojčlenu, doplňují text. Text je moţno pouţít také jako písemnou práci nebo domácí úkol. 04 VY_42_INOVACE_MA.04 Druhá mocnina dvojčlenu Prezentace je pouţita při výkladu a k procvičení látky - Druhá mocnina dvojčlenu 05 VY_42_INOVACE_MA.05 Násobení a dělení celých čísel Ţáci procvičují absolutní hodnotu čísel, dopočítávají příklady zaměřené na sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel. 06 VY_42_INOVACE_MA.06 Výraz s proměnnounásobení Prezentace je pouţita při výkladu a k procvičení látky- Násobení výrazů s proměnnou. 07 VY_42_INOVACE_MA.07 Lineární rovnice s jednou neznámou Prezentace je pouţita při výkladu lineárních rovnic. Na příkladech jsou vysvětleny základní ekvivalentní úpravy

3 08 VY_42_INOVACE_MA.08 Slovní úlohy řešené pomocí rovnic Ţáci si procvičí zápis slovní úlohy, sestavení rovnice, zkontrolují slovní úlohu zkouškou a vyřeší slovní úlohu pomocí rovnice. Prezentace je vhodná na úvod slovních úloh řešených rovnicemi. 09 VY_42_INOVACE_MA.09 Lineární rovniceprocvičení Ţáci doplňují výpočty jednotlivých rovnic, předtištěný text jim pomáhá v řešení. Za závěr kaţdé rovnice spočítají zkoušku. 10 VY_42_INOVACE_MA.10 Celá čísla Pracovní list porovnávání celých čísel, sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel. 11 VY_42_INOVACE_MA.11 Dělitelnost Pracovní list procvičení dělitelnosti 2, 3, 4, 5 a 9, ţáci určují prvočísla, nejmenší společný násobek a největší společný dělitel. Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel vyuţívají při řešení slovních úloh. 12 VY_42_INOVACE_MA.12 Desetinná čísla 1 Pracovní list porovnávání desetinných čísel, sčítání a odčítání desetinných čísel. 13 VY_42_INOVACE_MA.13 Desetinná čísla 2 Pracovní list násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000, násobení a dělení desetinných čísel čísly celými a

4 desetinnými. 14 VY_42_INOVACE_MA.14 Zlomky a operace s nimi Pracovní list úprava zlomků na základní tvar, porovnávání zlomků, určování celku z jeho části, základní operace se zlomky, tj. sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků. 15 VY_42_INOVACE_MA.15 Měřítko plánu a mapy Pracovní list ţáci řeší 3 typy úloh, kdy se určuje vzdálenost na mapě, vypočítává skutečná vzdálenost a sestavuje měřítko mapy. Vyuţívají internetové zdroje a ke zjišťování potřebných údajů. 16 VY_42_INOVACE_MA.16 Poměr, trojčlenka Pracovní list přímá a nepřímá úměrnost (úprava tvrzení), vyuţití trojčlenky při řešení slovních úloh, úměra, úprava úměry, výpočet neznámé, tajenka. 17 VY_42_INOVACE_MA.17 Opakování přirozených čísel Pracovní list zápis čísel dle předlohy, zaokrouhlování čísel, číselné řady, porovnávání, sčítání a odčítání přirozených čísel, magický čtverec. 18 VY_42_INOVACE_MA.18 Převody jednotek Pracovní list ţáci procvičují převody jednotek délky, obsahu, objemu a hmotnosti. 19 VY_42_INOVACE_MA.19 Číselná řada do 5 1. OBRÁZEK : název práce 2. OBRÁZEK: urči správný počet I. Neradová

5 3. OBRÁZEK: urči správný počet 4. OBRÁZEK:urči správný počet - vypracované 5. OBRÁZEK: číslo 4 6. OBRÁZEK: urči správný počet 7. OBRÁZEK:urči správný počet - vypracované 8. OBRÁZEK: číslo 5 9. OBRÁZEK: přečti čísla 10. OBRÁZEK: spoj čísla s tečkou 11. OBRÁZEK: spoj čísla s tečkou - vypracované 12. OBRÁZEK: porovnej 12. OBRÁZEK: porovnej - vypracované 14. OBRÁZEK: anotace 1. OBRÁZEK : název práce 2. OBRÁZEK: sčítání v oboru do VY_42_INOVACE_MA.20 Sčítání a odčítání do OBRÁZEK: sčítání v oboru do 10 - vypracované 4. OBRÁZEK: odčítání v oboru do 10 I. Neradová 5. OBRÁZEK: odčítání v oboru do 10 - vypracované 6. OBRÁZEK: vypočítej 7. OBRÁZEK: vypočítej - vypracované

6 8. OBRÁZEK: pexeso - sčítání 9. OBRÁZEK: pexeso - odčítání 10. OBRÁZEK: anotace 1. OBRÁZEK : název práce 2. OBRÁZEK: číselná řada 3. OBRÁZEK: číselná řada - vypracované 4. OBRÁZEK: porovnání 5. OBRÁZEK: porovnání - vypracované 6. OBRÁZEK: pořadí 21 VY_42_INOVACE_MA.21 Číselná řada do OBRÁZEK: sčítání I. Neradová 8. OBRÁZEK: sčítání - vypracované 9. OBRÁZEK: odčítání 10. OBRÁZEK: odčítání - vypracované 11. OBRÁZEK: pexeso 12. OBRÁZEK: anotace 22 VY_42_INOVACE_MA.22 Číselná řada do OBRÁZEK : název práce 2. OBRÁZEK: čti I. Neradová

7 3. OBRÁZEK: dopočítej 4. OBRÁZEK: dopočítej - vypracované 5. OBRÁZEK: doplň 6. OBRÁZEK: doplň - vypracované 7. OBRÁZEK: seřaď 8. OBRÁZEK: seřaď - vypracované 9. OBRÁZEK: porovnej 10. OBRÁZEK: porovnej - vypracované 11. OBRÁZEK: označ 12. OBRÁZEK: označ - vypracované 13. OBRÁZEK: anotace 1. OBRÁZEK : název práce 2. OBRÁZEK: počítej sčítání 3. OBRÁZEK: počítej - výsledky 23 VY_42_INOVACE_MA.23 Sčítání a odčítání do OBRÁZEK: počítej a ukazuj číselná osa 5. OBRÁZEK: počítej a ukazuj číselná osa - výsledky I. Neradová 6. OBRÁZEK: doplňování 7. OBRÁZEK: doplňování - výsledky

8 8. OBRÁZEK : písemné sčítání 9. OBRÁZEK: písemné sčítání výsledky 10. OBRÁZEK: počítej, odčítání 11. OBRÁZEK: počítej - výsledky 12. OBRÁZEK: počítej a ukazuj číselná osa 13. OBRÁZEK: počítej a ukazuj číselná osa - výsledky 14. OBRÁZEK: doplňování 15. OBRÁZEK: doplňování - výsledky 16. OBRÁZEK: písemné odčítání 17. OBRÁZEK: písemné odčítání výsledky 18. OBRÁZEK: anotace 24 VY_42_INOVACE_MA.24 Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku 1. OBRÁZEK : název práce 2. OBRÁZEK: počítej sčítání 3. OBRÁZEK: počítej - výsledky 4. OBRÁZEK: počítej a ukazuj číselná osa 5. OBRÁZEK: počítej a ukazuj číselná osa - výsledky 6. OBRÁZEK: doplňování 7. OBRÁZEK: doplňování - výsledky 8. OBRÁZEK: písemné sčítání 9. OBRÁZEK: písemné sčítání výsledky I. Neradová

9 10. OBRÁZEK: počítej, odčítání 11. OBRÁZEK: počítej - výsledky 12. OBRÁZEK: počítej a ukazuj číselná osa 13. OBRÁZEK: počítej a ukazuj číselná osa - výsledky 14. OBRÁZEK: doplňování 15. OBRÁZEK: doplňování - výsledky 16. OBRÁZEK: písemné odčítání 17. OBRÁZEK: písemné odčítání - výsledky 18. OBRÁZEK: anotace 25 VY_42_INOVACE_MA.25 Porovnávání čísel V pracovním listě porovnávají děti čísla do dvaceti. H. Poláková 26 VY_42_INOVACE_MA.26 Balonky Pracovní list je vytvořen pro procvičování sčítání a odčítání v oboru do 20. H. Poláková 27 VY_42_INOVACE_MA.27 Jablka Pracovní list je vytvořen pro procvičování sčítání a odčítání v oboru do 20. H. Poláková 28 VY_42_INOVACE_MA.28 Kytičky Pracovní list je vytvořen pro procvičování sčítání a odčítání v oboru do 20. H. Poláková

10 29 VY_42_INOVACE_MA.29 Barevný terč Pracovní list je vytvořen pro procvičování sčítání a odčítání v oboru do 20. H. Poláková 30 VY_42_INOVACE_MA.30 Zlomky Pracovní list je určen pro procvičování zlomků H. Poláková 31 VY_42_INOVACE_MA.31 Týt, týt Hra je určena pro procvičování sčítání přes desítku v oboru do 100. Ţáci si vyberou nebo vylosují jedno autíčko. Jednotlivé příklady rozstříháme a otočíme prázdnou stranou nahoru. Děti si příklady losují a sčítají. Pokud se výsledek příkladu shoduje s číslem na kartičce s autíčkem, příklad je jeho. Vyhrává ten, kdo má všech šest příkladů. L. Chybová 32 VY_42_INOVACE_MA.32 Násobení dvěma Hra je určena pro procvičování násobení daného čísla. Děti si vylosují kartičku, jeden začíná a říká já mám.(vysloví číslo na kartičce nahoře) a zeptá se kdo má a řekne daný příklad, který má na kartičce. Ostatní kontrolují, jestli náhodou nemají výsledek. Dotyčný, kdo správný výsledek má, jde za prvním hráčem a říká on. L. Chybová

11 33 VY_42_INOVACE_MA.33 Násobení třemi Hra je určena pro procvičování násobení daného čísla. Děti si vylosují kartičku, jeden začíná a říká já mám.(vysloví číslo na kartičce nahoře) a zeptá se kdo má a řekne daný příklad, který má na kartičce. Ostatní kontrolují, jestli náhodou nemají výsledek. Dotyčný, kdo správný výsledek má, jde za prvním hráčem a říká on. L. Chybová 34 VY_42_INOVACE_MA.34 Násobení čtyřmi Hra je určena pro procvičování násobení daného čísla. Děti si vylosují kartičku, jeden začíná a říká já mám.(vysloví číslo na kartičce nahoře) a zeptá se kdo má a řekne daný příklad, který má na kartičce. Ostatní kontrolují, jestli náhodou nemají výsledek. Dotyčný, kdo správný výsledek má, jde za prvním hráčem a říká on. L. Chybová 35 VY_42_INOVACE_MA.35 Násobení pěti Hra je určena pro procvičování násobení daného čísla. Děti si vylosují kartičku, jeden začíná a říká já mám.(vysloví číslo na kartičce nahoře) a zeptá se kdo má a řekne daný příklad, který má na kartičce. Ostatní kontrolují, jestli náhodou nemají výsledek. Dotyčný, kdo správný výsledek má, jde za L. Chybová

12 prvním hráčem a říká on. 36 VY_42_INOVACE_MA.36 Násobení mix já mám Hra je určena pro procvičování násobení daného čísla. Děti si vylosují kartičku, jeden začíná a říká já mám.(vysloví číslo na kartičce nahoře) a zeptá se kdo má a řekne daný příklad, který má na kartičce. Ostatní kontrolují, jestli náhodou nemají výsledek. Dotyčný, kdo správný výsledek má, jde za prvním hráčem a říká on. L. Chybová

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu:

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu: Blok předmětů: Název předmětu: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika.

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. 1. stupeň A) Charakteristika výuky Matematické

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Matematika pro matematické skupiny

Matematika pro matematické skupiny Matematika pro matematické skupiny Vyučovací předmět navazuje na matematické poznatky, které děti získaly v 1. 5. ročníku. Časová dotace předmětu je v 6. ročníku 6 hodin, v 7. ročníku 4 hodiny, v 8. ročníku

Více