ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:"

Transkript

1 INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/ Gymnázium Vodňany Gymnázium Vodňany - Modernizace a zkvalitňování výuky českého jazyka a literatury II. 98, , ,00 CZ.1.07/1.1.10/ Hamerský potok o.s. Vycházky do přírody - Příprava a realizace praktického environmentálního vzdělávání pro školy na Jindřichohradecku CZ.1.07/1.1.10/ Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senováţné náměstí 12 Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy , ,10

2 CZ.1.07/1.1.10/ Národní 1018 Začlenění průřezových témat do výuky , ,19 CZ.1.07/1.1.10/ Střední škola obchodu, sluţeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Ţáci vyvíjí nové způsoby komunikace se čtenáři 96, , ,00 CZ.1.07/1.1.10/ Základní škola Kovářov,okres Písek INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVANA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 95, CZ.1.07/1.1.10/ Česko-anglické gymnázium s.r.o. Rozvoj klíčových kompetencí a rozšíření mezipředmětových vazeb ve výuce ČAG , ,14 CZ.1.07/1.1.10/ Církevní základní škola ORBIS-PICTUS, spol. s r.o. Inovace školního vzdělávacího programu - VÝCHOVA K PROSOCIÁLNOSTI CZ.1.07/1.1.10/ Vodňanská 287 TEAM-K (tvořivost,empatie,aktivita,myšlenka - kompetence) 87, , , ,70 CZ.1.07/1.1.10/ Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Luţnicí Škola pro ţivot 87, , , CZ.1.07/1.1.10/ Gymnázium olympijských nadějí, Č. Budějovice, Kubatova 1 Rozšíření jazykových a ICT kompetencí ţáků gymnázia s vyuţitím e-learningu , ,30 CZ.1.07/1.1.10/ Mateřská škola a Základní škola, Tábor, třída Čs. armády 925 Zavedení interaktivních postupů do vzdělávacího procesu na Mateřské škole a Základní škole, Tábor, třída Čs. armády , , ,00

3 CZ.1.07/1.1.10/ Město Husinec HUSINEC: KOMUNITNÍ ŠKOLA - SYMBOL ŢIVÉ OBCE, fáze I. 85, , , ,60 CZ.1.07/1.1.10/ KONZERVATOŘ Zavedení nových výukových metod ICT v hudebně-teoretických a společenskovědních předmětech na Konzervatoři České Budějovice 84, , ,74 CZ.1.07/1.1.10/ Základní škola Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Strunkovice nad Blanicí , ,00 CZ.1.07/1.1.10/ Vyšší odborná škola,střední škola, Centrumodborné přípravy,sez.ústí,budějovická 421 Reálné prostředí ve výuce pomocí fiktivnífirmy , ,12 CZ.1.07/1.1.10/ Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec , ,11 CZ.1.07/1.1.10/ GYMNÁZIUM J.V.JIRSÍKA SYSTÉMOVÁ IMPLEMENTACE IT DO PŘÍMÉ VÝUKY , ,90 CZ.1.07/1.1.10/ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Youth Club - rozvoj spolupráce středních a vysokých škol při vzdělávání mládeţe , ,00 CZ.1.07/1.1.10/ Zlatá stezka 240 PŘÍRODA JE ŢIVOT , , ,00 CZ.1.07/1.1.10/ Centrum uznáváníceloţivotního učení Jihočeského kraje, o.p.s. Inovace vzdělávání rozšířením kompetencí učitelů , ,56 CZ.1.07/1.1.10/ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 Zpřístupnění ICT ţákům mimo vyučování 82, , ,83

4 CZ.1.07/1.1.10/ Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Studijní a informační centrum SŠTO Dačice 82, CZ.1.07/1.1.10/ Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480 Zkvalitňování marketingu, výuky cizích jazyků a spolupráce se zaměstnavateli pro zvýšení kvality vzdělávání na Střední rybářské škole Vodňany , ,00 CZ.1.07/1.1.10/ GYMNÁZIUM Matematický seminář pro ţáky základních škol , ,96 CZ.1.07/1.1.10/ Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Modernizace výuky na SPŠ a VOŠ Písek s podporou polytechnického vzdělávání mládeţe. 78, , ,16 CZ.1.07/1.1.10/ OBCHODNÍ AKADEMIE Tvorba výukových materiálů pro ţáky podle ŠVP CZ.1.07/1.1.10/ Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200 Zkvalitnění výuky v environmentální oblasti , ,84 CZ.1.07/1.1.10/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 Inovace a vytvoření odborných učebních textů pro rozvoj klíčových kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy 77, CZ.1.07/1.1.10/ Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 Náskok díky kvalitě - rozvoj technických oborů na jihočeských průmyslových školách 77, , ,10 CZ.1.07/1.1.10/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,třeboň, Vrchlického 567 Implementace ŠVP pro 1.ročníky SOŠ a SOU Třeboň 77, , ,00

5 CZ.1.07/1.1.10/ Občanské sdruţení "CHANCE IN NATURE-LOCAL ACTION GROUP" Šance pro venkovské školy - znalosti, schopnosti, dovednosti 77, , ,00 CZ.1.07/1.1.10/ Základní škola Kaplice, Školní 226 Tvorba výukových xhtml materiálů pro podporu výuky a domácí přípravy ţáků , ,00 CZ.1.07/1.1.10/ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MALÁ STRANA Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání , , ,75 CZ.1.07/1.1.10/ Vyšší odborná škola astřední průmyslová škola,volyně, Resslova 440 Vytvoření a realizace výukového programu DEN S OBNOVITELNÝMI ZDROJI NA SPŠ VOLYNĚ na téma udrţitelného rozvoje pro ţáky tříd ZŠ , ,00