C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E"

Transkript

1 C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E ZPRÁVA INFOCENTRA MĚSTA TÁBOR ZA ROK 2007

2 Obsah: 1. Úvod Provoz infocentra a jeho pobočky v ČD centru a expozice Táborský poklad OTEVÍRACÍ DOBA POSKYTOVANÉ SLUŽBY ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST ČINNOST KOMISE CESTOVNÍHO RUCHU RADY MĚSTA Prezentace města a regionu jako významné turistické destinace PROPAGAČNÍ A PREZENTAČNÍ MATERIÁLY WEBOVÁ PREZENTACE PREZENTACE NA VELETRZÍCH CESTOVNÍHO RUCHU A VÝSTAVÁCH MÉDIA, INZERCE, PR Granty GRANTOVÝ PROGRAM NADACE JIHOČESKÉ CYKLOSTEZKY GRANTOVÝ SYSTÉM KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOČESKÉHO KRAJE Kooperace SPOLUPRÁCE S JIHOČESKOU CENTRÁLOU CESTOVNÍHO RUCHU SPOLUPRÁCE S ORGÁNY A ORGANIZACEMI CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚROVNI ČR SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI MĚSTY Zajištění příprav významných kulturních akcí TÁBORSKÁ SETKÁNÍ OSTATNÍ Správa a aktualizace turistického orientačního systému ve městě a vítacích tabulích Statistika NÁVŠTĚVNOST INFOCENTRA MĚSTA TÁBOR ZA ROK NÁVŠTĚVNOST EXPOZICE TÁBORSKÝ POKLAD ZA ROK NÁVŠTĚVNOST POBOČKY INFOCENTRA V ČD - CENTRU Získaná ocenění NÁŠ KRAJ NEJATRAKTIVNĚJŠÍ MÍSTO ČESKÉ REPUBLIKY ENTENTE FLORALE EUROPE SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ POHLEDNICI JIHOČESKÉHO KRAJE...23

3 1. Úvod Region Táborsko se stává významnou turistickou a rekreační oblastí. Všeobecným cílem je dosažení trvalého a vyváženého rozvoje regionu, neustálé zlepšování celkového obrazu regionu, jako významné turistické destinace přitažlivé pro domácí i zahraniční turisty, zkvalitnění nabídky služeb a marketingu v cestovním ruchu a v neposlední řadě je hlavním cílem zvýšení přílivu návštěvníků do regionu. Cílem v oblasti cestovního ruchu je zvýšit prestiž Tábora jako regionálního centra cestovního ruchu, které nabízí širokou škálu služeb produktů a atraktivit pro turisty a dále vytvoření partnerství mezi městem, podnikatelským i neziskovým sektorem, které umožní kvalitativní i kvantitativní rozvoj nabídky cestovního ruchu. Ubytovatelé, stravovatelé, dopravci, průvodci, incomingové agentury, provozovatelé muzeí a galerií aj. představují pro management cestovního ruchu v Táboře nejbližší partnery v samotném centru destinace. Nezanedbatelnou roli hraje i celoroční spolupráce s odbornými profesními sdruženími, jako například CzechTourism, Jihočeská centrála cestovního ruchu, nadace Jihočeské cyklostezky, A.T.I.C.- Asociace turistických informačních center, Hospodářská komora, aj.. Záměrem je nejen přilákat turisty do města a regionu, ale díky kvalitnímu servisu a nabídce informací prodloužit jejich pobyt a motivovat je k další návštěvě. S cílem napomoci rozvoji cestovního ruchu nedlouho po otevření hranic, kdy se mnohonásobně zvýšila návštěvnost města, bylo r v budově Divadla Oskara Nedbala otevřeno sezónní informační centrum. Stálé informační středisko bylo zřízeno r Městem Tábor jako součást odboru školství, kultury a tělovýchovy (nyní odbor kultury a cestovního ruchu). Od svého založení dodnes sídlí v budově pozdně gotické radnice na Žižkově náměstí. Organizační struktura město Tábor Odbor kultury a cestovního ruchu Ing. Lenka Horejsková vedoucí odboru úsek kultury úsek cestovního ruchu Ing. Zdeňka Mikanová vedoucí Expozice Táborský poklad pobočka ČD centrum Infocentrum Město Tábor Danuše Hroncová průvodce výstavou Ing. Lazárková Dagmar průvodce výstavou odborný interní / externí spolupracovník Jana Farová odborný pracovník infocentra Dis. Ondřej Flemr odborný pracovník infocentra Ing. Michaela Kalousková odborný pracovník infocentra - 1 -

4 2. Provoz infocentra a jeho pobočky v ČD centru a expozice Táborský poklad Tým úseku cestovního ruchu tvoří 6 stálých pracovníků, 4 stálí zaměstnanci na Infocentru Město Tábor a 2 stálí zaměstnanci v expozici Táborský poklad. V letní sezóně 2007 byl tým infocentra a jeho pobočky na ČD centru posílen o 12 sezónních pracovníků. V průběhu roku došlo k personálním obměnám v infocentru z důvodu odchodu stávajícího pracovníka Ing. Lucie Vančurové (mateřská dovolená) Otevírací doba Infocentrum Město Tábor je po dobu hlavní letní sezóny (květen září) otevřeno denně od pondělí do pátku od hodin a o víkendu od hodin. Mimo sezónu (říjen duben) je infocentrum návštěvníkům k dispozici ve všední dny od hodin. Pobočka infocentra na ČD centru je otevřena od června do září denně s výjimkou víkendů od hodin s polední pauzou od hodin. Expozice Táborský poklad je návštěvníkům přístupna v hlavní letní sezóně (květen září) denně od hodin s polední pauzou od hodin. V období říjen duben mohou turisté expozici navštívit od pondělí do soboty od a hodin Poskytované služby Poskytování informací Infocentrum i jeho pobočka na nádraží ČD nabízí kvalitní servis pro návštěvníky i obyvatele města. Mezi základní služby lze zařadit poskytování informačních materiálů; poskytování informací o městě a regionu; o ubytování a stravování; o kulturních, společenských a sportovních akcích; o jízdních řádech; o otevírací době památek. S tím souvisí tvorba a průběžná aktualizace veškerých informačních databází Zprostředkování ubytování Důležitou službou využívanou v Infocentru je zprostředkování ubytování. Turisté si mohou jednak z infocentra odnést katalog ubytování, který je pracovníky odd. CR zpracováván a vydáván jednou za rok až dva na zákl. aktuálních informací. Tento katalog zahrnuje veškerý přehled ubytování v celém regionu (viz. vydávané prop. materiály) vč. kontaktů, informací o cenách a mapek. Dále je možné vybrat si přímo v kanceláři infocentra z manipulačního katalogu ubytování, rozšířeném o podrobnější informace a fotografie, zařízení odpovídající požadavkům zákazníka a následně provést rezervaci. Za tuto službu je zákazníkovi účtována provize ve výši 10% z ceny ubytování. Ubytovací zařízení jsou zařazována do manipulačního katalogu ubytování na základě smluv o zprostředkování ubytování. Každoročně je uzavíráno cca 25 smluv s ubytovateli a katalog je současně aktualizován. V r bylo zprostředkováno ubytování pro téměř 100 osob v průměrné délce pobytu 1,8 dní Průvodcovská služba Infocentrum Město Tábor poskytuje zájemcům (převážně cestovním kancelářím) průvodcovskou službu historickou částí města. Prohlídku zajišťují externí pracovníci, s tím souvisí potřebná administrativa. V roce 2007 se uskutečnilo 23 prohlídek, 11 z nich bylo v německém jazyce, 11 v jazyce českém a jedna proběhla v českém i anglickém jazyce zároveň. Informace k prohlídkové trase, době jejího trvání a cenám za tuto službu viz příloha

5 Audioguidy Od r jsou návštěvníkům města k dispozici zvukoví průvodci městem audioguide, spoty jsou vždy v pěti jazykových verzích, v r byl tento přístroj zapůjčen celkem 108x, nejvíce českým turistům 49x, v holandštině si přístroj zapůjčilo 20 lidí, v angličtině 19, němčině 16 a ve francouzštině 4. Přístroj byl půjčován zdarma za vratnou kauci Kč 500, Prodej map, průvodců, suvenýrů aj. Důležitou součástí činnosti infocentra je prodej turistických map, průvodců, pohlednic, knih a turistických suvenýrů. S tím souvisí evidence skladových zásob, jejichž fyzická inventura probíhá 4 x ročně. V současné době je evidováno 347 skladových položek, v celkové hodnotě ,- Kč. Zboží infocentra je k zakoupení také v jeho pobočce v ČD centru, v expozici Táborský poklad, v prodejním stánku v době táborského vánočního trhu, Husitských dnů a Táborských setkání. V r byla na základě komisionářské smlouvy zajištěna distribuce knihy O víle vodánce do poboček knihkupectví Orion a infocentrum také zajistilo autogramiádu knihy Tábor krok za krokem starými pohlednicemi Předprodej Infocentrum Města v rámci poskytovaných služeb turistům i místním obyvatelům provádí také předprodej vstupenek na kulturní akce konané ve městě a v dalších místech České republiky. Smlouvy o předprodeji vstupenek jsou uzavřené s celkem 16-ti agenturami, v r proběhl předprodej na 23 koncertů. Akce s nejrozsáhlejšími předprodeji co do počtu prodaných vstupenek a výší utržených částek jsou Táborská setkání (9 946 ks za ,- Kč) a Slavnosti piva (1 701 ks za ,- Kč) Úschovna kol V roce 2007 využilo služby úschovny kol v infocentru 14 lidí, kteří si zde uschovali 24 jízdních kol. Z celkového počtu osob, kteří tuto služby využili, bylo 86 % občanů České republiky a 15 % občanů cizí státní příslušnosti Galerie Infocentrum Město Tábor v roce 2007 zajišťovalo provoz Galerie Tábor, kde se uskutečnilo mnoho výstav nejen táborských výtvarníků Administrativní činnost Efektivní práce týmu, rychlá a přesná komunikace, profesionalizace veškerých činností, zejména přístupu ke klientovi jsou prioritou interního managementu Infocenta Města Tábor. V roce 2007 bylo zorganizováno 24 pracovních schůzek porad. Za účelem zvýšení kvalifikace, vzdělání se pracovníci infocentra účastní jazykových kurzů, kurzů asertivity, kurzů výpočetní techniky, školení o výběrových řízení, aj. Vedoucí infocentra od roku 2006 absolvuje kurz asociace A.T.I.C. ČR Informační centrum provoz a služby v kontextu EU. Infocentrum Město Tábor v rámci své administrativní činnosti běžně vyřizuje listovní korespondenci, elektronickou korespondenci, telefonáty. Dále zajišťuje poptávková šetření, výběrová řízení, kalkulace, objednávky, faktury, aj. Pro sekretariát města Tábor zajišťuje infocentrum překlady zahraniční korespondence, korespondence s partnerskými městy, aj. S touto činností souvisí důkladná evidence a archivace. Infocentrum Město Tábor do konce roku 2007 bylo provozovatelem Galerie Tábor, s čímž souvisí další administrativní činnost, evidence, archivace. V r byla za podpory - 3 -

6 Evropské unie a Jihočeského kraje otevřena expozice Táborský poklad, kde je umístěn nejvýznamnější mincovní nález z jagellonského období na našem území a další související exponáty. Infocentrum Město Tábor zajišťuje provozní záležitosti expozice personální zajištění, servisy a revizní prohlídky bezpečnostních zařízení, tisk propagačních materiálů expozice, prezentace expozice v tisku, na veletrzích V době letní turistické sezóny je infocentrum otevřeno denně a jeho návštěvnost znatelně stoupá (viz. údaje o návštěvnosti v kapitole 8.1). Kromě toho je v provozu pobočka v ČD centru na vlakovém nádraží. Je tedy nutné využít sezónních pracovníků studentů, kteří jsou zaměstnáni převážně na zákl. sepsání dohody o provedení práce, tedy na omezenou dobu. V r napomáhalo zajistit plynulý chod infocentra 12 studentů. S tím souvisí evidence jednotlivých uchazečů, přijímací řízení, administrativní náležitosti k sepsání dohod o PP a rozpis služeb. Kromě toho je tímto způsobem ve spolupráci s KČT zajištěn provoz rozhledny Hýlačka Činnost komise cestovního ruchu Rady Města Infocentrum Město Tábor zasílá pozvánky na jednání členům komise, pořizuje zápisy z jednání, připravuje podklady pro jednání komise CR. V r proběhlo 8 jednání, hlavním tématem byla příprava na přidělování aktivních grantů v oblasti cestovního ruchu na r

7 3. Prezentace města a regionu jako významné turistické destinace 3.1. Propagační a prezentační materiály Tištěné propagační materiály V roce 2007 vydalo Infocentrum Město Tábor tištěné propagační a prezentační materiály, které do značné míry přispívají k propagaci města a regionu. Hlavní informační materiály jsou vydávány v jednotném corporate designu. V rámci vydávání propagačních materiálů probíhal v roce 2007 i dotisk, s čímž je spojená převážně důsledná aktualizace veškerých údajů obsažených v těchto materiálech, následný překlad do jazykových mutací (angličtina, němčina, holandština, francouzština) a konečná korektura a příprava k tisku. Prodejní materiál Brožura Tábor dotisk CJ 2000 ks, NJ 1000 ks Pohlednice Tábor Měšťanské domy na Žižkově náměstí foto Zdeněk Prchlík ml. Tábor Pohled z věže děkanského kostela na věž radnice a řeku Lužnici foto Roman Růžička Kniha Vítejte na Táborsku foto Zdeňek Prchlík ml. Tábor Jan Žižka z Trocnova foto Zdeněk Prchlík ml. čtvercový Tábor Entente Florale Europe nositel stříbrného ocenění foto Zdeněk Prchlík ml., Roman Růžička čtvercový Tábor Mozaika foto Zdeněk Prchlík ml., Roman Růžička čtvercový Tábor Letecký snímek foto Zdeněk Prchlík ml. Nově vydané pohlednice - 5 -

8 Bezplatný materiál Propagační materiály infocentra vydané v jednotném corporate designu Aktivní dovolená na Táborsku Táborsko tipy na výlety dotisk CJ 4000 ks, AJ 1000 ks, FJ 1000 ks Audioguide zvukový průvodce městem Tábor CJ, HOL, AJ, NJ, FJ po 3000 ks Naučné stezky na Táborsku dotisk CJ 2000 ks Architektura Tábora v 18. až 20. století dotisk CJ 2000 ks, HOL 1000 ks Po stopách osobností Táborska dotisk CJ 3000 ks, HOL 1000 ks Husitství dotisk CJ 3000 ks, NJ 2000 ks, AJ 2000 ks, FJ 2000 ks Tábor historické město s husitskou minulostí Prohlídkový okruh Tábor dotisk CJ 8000 ks, NJ 2000 ks, AJ 2000 ks Kempy na Táborsku dotisk 3000 ks Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí 08 CJ 4500 ks, AJ, NJ po 1500 ks - 6 -

9 Propagační materiály pro významné akce města (leták, plakát, pozvánka aj.) Husitské dny v Táboře 07 CJ 2000 ks Táborská setkání 07 CJ, NJ, AJ 9000 ks Táborská setkání 08 CJ, NJ, AJ 9000 ks Otevírání turistické sezóny v rámci Jihočeského vítání léta Propagační materiál v jiném designu Cyklobrožura Táborskem na kole 10 tipů na cyklovýlety - CJ 3000 ks, NJ, AJ 1500 ks Entente Florale Europe Evropská kvetoucí sídla 1000 ks Geologická expozice Pod Klokoty ve spolupráci s Odborem životního prostředí Brožura CJ 5000 ks Ostatní tištěný propagační materiál trhací mapy Tábor ks a Táborsko ks záložka kapesní kalendář na rok

10 Fotobanka a multimediální propagační materiál Ve spolupráci s partnery Infocentrum Město Tábor vytvářelo dokumentaci jednotlivých akcí, rozšíření fotobanky image záběrů města a regionu, prezentační CD /DVD. Fotobanka Infocentrum Město Tábor průběžně doplňuje do své fotobanky nové snímky města Tábor, regionu a kulturních akcí. Tato fotobanka slouží při přípravě a tvorbě tištěných propagačních materiálů, plakátů, pozvánek, novoročních přání, reklamních stojek, panelů a stojanů, při doplňování akcí na webových stránkách města, aj. Tento elektronický archiv o velikosti 16 GB obsahuje souborů a 316 podsouborů s fotografiemi, kromě tohoto archivu evidujeme i databázi fotografií na diapozitivech, která čítá 423 kusů. Multimédia Infocentrum Město Tábor bylo spoluautorem 30 minutového prezentačního DVD a videokazety Táborská setkání 2007,na kterých spolupracovalo s Videostudiem Milan Ševčík. Dále se infocentrum podílelo na vytvoření 10 minutového DVD Tábor Entente Florale Europe. Tato DVD soutěžila na festivalu Tourfilm Tour Region Film 2007 v Karlových Varech. Prezentační CD Entente Florale Europe 2007 Prezentační CD Táborská setkání Reprezentativní dárkové předměty Při příležitosti účasti města Tábor v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe zajišťovalo Infocentrum Město Tábor přípravu a tvorbu reklamních propagačních deštníků pro členy hodnotící komise. Dále návrh a nákup ručně zdobených kravat od Marie Šechtlové. Od Theodora Buzu infocentrum zajišťovalo nákup originálních obrazů. Při příležitosti 16. ročníku festivalu Táborská setkání a pro prezentaci města na veletrzích cestovního ruchu a jako milý reprezentativní dárkový předmět nejen pro partnerská města a významné partnery a hosty zajistilo Infocentrum Město Tábor návrh a nákup čokolád a čokoládových bonbonů s reklamním logem města a husitského kalichu a ručně zdobených kravat. Reprezentativní dárkový předmět - deštník Reprezentativní dárkový předmět čokoládový bonbon - 8 -

11 3.2. Webová prezentace Administrace webu a editace obsahu webu Infocentrum Město Tábor denně zavádí údaje na web a podílí se na aktualizaci stávajících informací. Web je dynamický a neustále se mění jeho struktura menu. Informace jsou totožné pro všechny tři jazykové mutace česky, anglicky a německy. Statistika návštěvnosti v příloze 2. Občan - Kultura Edice nových a aktualizace stávajících informací na redakční systém Město Tábor pořádá Ostatní kulturní akce statické stránky Pravidelné kulturní akce Táborská setkání Kulturní kalendář Kontakt na odbor kultury aplikace Kulturní programy Kulturní zařízení Spolky a soubory Agentury a pořadatelé Turista - Kultura Edice nových a aktualizace stávajících informací na redakční systém Aktuální kulturní akce statické stránky Pravidelné kulturní akce Táborská setkání Kulturní kalendář Kontakt na odbor kultury aplikace Kulturní programy Kulturní zařízení Spolky a soubory Agentury a pořadatelé Turista Základní informace Edice nových a aktualizace stávajících informací na Nepřehlédněte Poloha Podnebí Geografické informace Kudy do Tábora Plán města Místní doprava Parkování Čísla tísňového volání Důležité telefonní kontakty Znak a prapor města Turista Historie a památky Edice nových a aktualizace stávajících informací na Tábor - husitské město Historie Tábora Architektonické památky Přírodní zajímavosti Tipy na výlety Táborské osobnosti Prohlídkový okruh Po stopách husitů Slovníček pojmů - 9 -

12 Turista Aktivní dovolená Edice nových a aktualizace stávajících informací na Tábor - místo Vaší dovolené Táborskem pěšky Táborskem na kole Táborskem po vodě Sport a rekreace Koupání Rybaření Turista Ubytování Edice nových a aktualizace stávajících informací na Hotely Penziony Motely Priváty Kempy Rekreační zařízení Ubytovny Oficiální informační systém města Tábor Turista - Stravování Edice nových a aktualizace stávajících informací na Restaurace Čajovny Pizzerie Bary Jídelny Cukrárny Kavárny Pivnice Vinárny Turista - Infocentrum Edice nových a aktualizace stávajících informací na infocentrum/ Kontakt Otevírací doba Kde nás najdete Naše služby Průvodcovská služba Turistické produkty Předprodej vstupenek Zajímavé odkazy Infocentra v regionu Turista - Sport Edice nových a aktualizace stávajících informací na Pravidelné akce města Půjčovny sportovních potřeb Sportovní zařízení Bezbariérová zařízení

13 Prezentace na webových portálech cestovního ruchu Infocentrum Město Tábor využívá nabídek serverů turistického ruchu a prezentuje město i region. Následně mapujeme i průměrnou denní návštěvnost těchto serverů. Servery turistického ruchu Výletník.cz CzeCot.com Kudyznudy.cz JizniCechy.cz Aticcr.cz Turistik.cz Průvodce.com Vítejte.cz Travelguide.cz 133premier.cz Prezentace ano ano ano ano ano ano ne ne ne ano Dále infocentrum provádí průzkum úspěšnosti při zadání dotazu Infocentrum Město Tábor do internetových vyhledávačů Google a Seznam. Na internetovém vyhledávači Google bylo vyhledáno na zmiňovaný dotaz nalezeno odkazů. Na internetovém vyhledávači Seznam 3024 odkazů. Webový portál 133 Premier.cz Webový portál aticcr.cz

14 3.3. Prezentace na veletrzích cestovního ruchu a výstavách V lednu se tradičně otevřely brány veletrhu Regiontour v Brně, kterého se Tábor zúčastnil ve spolupráci s Jihočeským krajem v rámci nové expozice jižních Čech. Tábor na svém informačním pultu nabízel opět několik novinek.v únoru 2007 Infocentrum Město Tábor propagovalo město na veletrhu Holiday World v Praze. V listopadu 2007 pak již tradičně na veletrhu MADI Travel Market v Praze, na kterém infocentrum představilo zejména novou cyklobrožuru Táborskem na kole 10 tipů na cyklovýlety, o kterou byl mezi návštěvníky veletrhu velký zájem. Dále byla vysoká poptávka po možnostech aktivního trávení dovolené, možnosti ubytování v regionu, návštěvu historických a kulturních památek či přírodních zajímavostí. Měsíc konání veletrhu leden únor listopad Název veletrhu Go a Regiontour Brno Holiday World Praha MADI Praha Prezentace na veletrhu Holiday World v Praze a Go v Brně

15 Veletrhy prostřednictvím centrály Jihočeský kraj každoročně navštíví nejvíce zahraničních turistů z Německa a zemí Beneluxu, dále z Rakouska, z Francie, ze Švýcarska, z Ruska, ze Španělska, a dalších zemí. Vzhledem k této skutečnosti jsou prezentace na významných zahraničních veletrzích cestovního ruchu důležitou součástí propagace Tábora, resp. jižních Čech. Po rozšíření Evropské unie stále trvá zájem o nové členské země i z hlediska turismu. Pro rok 2007 proto schválila rada Jihočeského kraje účast na následujících veletrzích a prezentacích cestovního ruchu: VACANTIE UTRECHT ( leden) Jedná se o největší a nejprestižnější akci cestovního ruchu v Holandsku. Bývá zaměřena především na šetrnější formy turistiky a je realizována v 8 halách. Holanďané patří spolu s Lucemburskem a Belgií mezi nejčastější zahraniční návštěvníky Jihočeského kraje (2. místo); ukazuje se, že Holanďané navštěvují nejen Lipensko, ale i další oblasti jako Táborsko a Slavonicko. Je potřeba prohlubovat široké možnosti spolu se zajímavou novou nabídkou v oblasti CR a posílit tak zájem o náš kraj. CMT STUTTGART ( leden) Jihozápad Německa je oblastí, odkud k nám přijíždí stále více německých turistů. Veletrh patří mezi nejvýznamnější akce cestovního ruchu v Německu, spolu s Mnichovem pokrývá celý jih Německa, charakterizuje jej vysoká návštěvnost a je vhodný pro regionální prezentaci. Odborní návštěvníci i individuální turisté žádají jak všeobecné, tak i detailní informace o turistické nabídce celých jižních Čech - zájem o regiony a především o lázeňství. FITUR MADRID ( ) Španělsko je zemí s velkým počtem potenciálních návštěvníků Jihočeského kraje. Rovněž je tato země, díky své vzdálenosti, zdrojem klientely s delší dobou pobytu. Veletrh charakterizuje záběr na celý španělsky mluvící svět s vysokou návštěvností. Odborní i individuální návštěvníci veletrhu preferují městskou turistiku, architektonické památky a kulturu. Pro zvýšení přílivu turistů do Jihočeského kraje je nutné opakovat tento veletrh i v letech následujících. BIT MILÁNO ( ) Itálie není příliš vzdálená země a turisté většinou považují Jihočeský kraj za tranzitní ve směru na Prahu a dále. Veletrh BIT Milán má přesto pozoruhodnou návštěvnost turistů v roce První 2 dny veletrhu jsou určeny pro odborníky, zbylé 3 pro veřejnost. Návštěvníci veletrhu preferují nabídku týkající se především architektonických památek, městské turistiky a kulturních akcí. REISEN HAMBURK ( únor) Jihočeský kraj se Šumavou se veletrhu zúčastní již podruhé a podpoří tak expanzi nabídky Jihočeského kraje na sever Německa. V listopadu 2005 byl uskutečněn veletrh v Brémách. Návštěvníci žádají konkrétní a detailní informace o turistické nabídce jednotlivých míst regionu. CBR MNICHOV ( únor) Jihočeský kraj se tohoto významného veletrhu účastní již od roku Spolu se Stuttgartem pokrývá celý jih Německa. Charakteristická je zde vysoká poptávka po informacích o českém příhraničí; návštěvníci veletrhu mají o naší republice většinou velmi dobré znalosti a žádají konkrétní a detailní informace o turistické nabídce jednotlivých míst regionu (nejčastěji

16 Šumava a lázeňství) vhodná příležitost k cílené propagaci Jihočeského kraje jako celku i jednotlivých míst, turistické nabídky či subjektů. ITB BERLÍN ( březen) Největší a nejvýznamnější veletrh cestovního ruchu v Evropě a v Německu je realizován ve 14ti halách. Jihočeský kraj se veletrhu účastní od roku Pro veletrh je charakteristická vysoká návštěvnost; poptávka odborné i laické veřejnosti jak po všeobecných, tak po detailních informacích o turistické nabídce. První dva dny jsou určené pro odbornou veřejnost a zbývající pro širokou veřejnost. Návštěvnost v roce 2006 byla MITT MOSKVA ( březen) Jihočeský kraj se veletrhu zúčastní již po čtvrté; v uplynulých letech uskutečnil také samostatné prezentace (Moskva, Petrohrad, Jekatěrinburk). Ruští turisté mají k Čechům a České republice velmi pozitivní vztah; návštěvy ČR i Jihočeského kraje bývají realizovány prostřednictvím cestovních kanceláří jako turistické zájezdy. Na veletrhu tradičně převažují odborní návštěvníci, preferují nabídku týkající se turistických produktů, architektonických památek a lázeňských pobytů. V současné době dochází k nárůstu ruských turistů i v Táboře, resp. v Jihočeském kraji. OTDYCH MOSKVA (listopad) Jihočeský kraj se veletrhu zúčastní poprvé. Podzimní Otdych doplnil již výše zmíněnou prezentaci v Ruské federaci. WTM, Londýn (listopad) Jedná se o druhý největší veletrh v Evropě hned po Berlínu a je to zároveň jeden z nejprestižnějších veletrhů cestovního ruchu, je určen výhradně pro odborné návštěvníky. Odborní návštěvníci veletrhu (z celého světa - návštěvnost cca ) žádají spíše detailní a konkrétní informace o turistické nabídce, o městské turistice, hradech a zámcích a lázeňských pobytech. TUC LIPSKO (listopad) Veletrh cestovního ruchu, oblíbený zejména zástupci českého lázeňství, je ideální příležitostí zejména pro regionální prezentace; s ohledem na dobré povědomí obyvatel této části Německa o ČR i Jihočeském kraji lze poskytovat detailnější informace. Veletrh je dobrou příležitostí k posílení zájmu turistů o Jihočeský kraj, poptávka návštěvníků: lázně, regiony, camping, aktivní dovolená - cyklo, vodní sport

17 3.4. Média, inzerce, PR Infocentrum Město Tábor zajišťuje realizaci inzercí, neplacených i placených prezentací, jak v českém tak i v cizích jazycích, v odborných magazínech i časopisech pro širokou veřejnost formou článků či image prezentací. Spolupracuje při vytváření image prezentací, dodává data, fotografie, provádí korektury a autorizace textů zpracovaných redakcí. Přehled realizovaných prezentací v roce 2007: Poznávejme kraje České republiky cykloturistický mapový plán kraje jihočeského knížka O víle Vodánce Prager Zeitung noviny týdeník ze střední Evropy Česká kultura kulturní měsíčník České republiky Eurobeds 2008 Obrazový atlas turistických výletů a zajímavostí v ČR Cestujeme po kraji jihočeském publikace C.O.T. Business časopis pro profesionály v cestovním ruchu Mediatel Zlaté stránky Tim Turistický informační magazín Regionální jízdní řády 2008 Táborský deník Travel in the Czech Republic poznejte Českou Republiku - časopis Atlas turistických známkových míst 2007 Plan Studio mapa turistických regionů jižní Čechy Dovolená pro Vás časopis týdeník Regionova reklamní panel ve vlaku ČD Unios Jižní Čechy hrady a zámky, historická města, kultura a příroda - brožura Tip kalendář akcí jižní Čechy Mediální prezentace v brožuře Jižní Čechy - vydavatelství Unios Jižní Čechy

18 4. Granty 4.1. Grantový program Nadace Jihočeské cyklostezky Projekt Cyklistický výlet na hrad Dobronice u Bechyně Infocentrum Město Tábor respektive město Tábor bylo příjemcem grantu ve výši 6000 Kč na projekt Cyklistický výlet na hrad Dobronice u Bechyně za historii a šermem, realizovaný v roce V rámci projektu zajistilo infocentrum vydání tiskové zprávy, vydání plakátu ve formátu A4, distribuci na všechna informační centra na území Jihočeského kraje, vydání pozvánek, distribuci členům Zastupitelstva Jihočeského kraje, umístění reklamních bannerů s logotypem Nadace Jihočeské cyklostezky a Jaderné elektrárny Temelín, aj Grantový systém Krajského úřadu Jihočeského kraje Projekt Táborskem na kole 10 tipů na cyklovýlety Infocentrum Město Tábor respektive město Tábor bylo příjemcem grantu z grantového programu Produkty a služby v cestovním ruchu na realizace projektu Táborskem na kole 10 tipů na cyklovýlety ve výši Kč. Projekt byl zaměřen na podporu cestovního ruchu a cykloturistiky v táborském regionu s přesahem do okolních. Výstupem byl tištěný průvodce vydaný ve třech jazykových verzích s 10 doporučenými cyklistickými výlety Projekt Propagační materiály pro uživatele zvukových průvodců audioguide Infocentrum Město Tábor resp. město Tábor bylo v roce 2007 příjemcem grantu z grantového programu Podpora incomingových cestovních kanceláří a informačních center na realizaci projektu Propagační materiály audio guide (zkrácený název) ve výši Kč. Hlavním důvodem projektu byla potřeba podpořit novou službu infocentra, tj. bezplatné půjčování 10 přístrojů zvukových průvodců. Výstupem byl tištěný propagační materiál vydaný v pěti jazykových verzích s mapkou centra včetně vyznačeného prohlídkového okruhu, návod na použití přístroje, aj

19 5. Kooperace 5.1. Spolupráce s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu Infocentrum Město Tábor spolupracuje s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu na rozvoji cestovního ruchu v Jihočeském kraji. Centrála finančně podporuje infocentrum z prostředků poskytovaných Jadernou Elektrárnou Temelín. Infocentrum a centrála spolupracují při tvorbě propagačních materiálů (např. Tip na léto 2006, Tip na zimu 2006, aj.), na projektu Jihočeské vítání léta. Infocentrum se pravidelně účastní setkání jihočeských infocenter. Spolupráce zahrnuje též kooperaci při prezentaci jednotného regionu Jižní Čechy na veletrzích, výstavách cestovního ruchu, aj Spolupráce s orgány a organizacemi cestovního ruchu na úrovni ČR Infocentrum Město Tábor spolupracuje např. s CzechTourism, Asociací turistických informačních center A.T.I.C. ČR, aj. Tato spolupráce zahrnuje společnou prezentaci na veletrzích, výstavách, workshopech cestovního ruchu pod hlavičkou České republiky. Ing. Lenka Horejsková vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu je členkou rady A.T.I.C. jako radní za Jihočeský kraj Spolupráce s partnerskými městy Infocentrum Město Tábor spolupracuje s partnerskými městy Tábora na vystoupeních kulturních souborů, výstav umělců, pořádání Dnů francouzské kulturyv Táboře aj., s čímž je spojena cizojazyčná komunikace, zajištění ubytování a stravování hostů, oficiálních delegací, zajištění propagačních a prezentačních materiálu pro hosty Konstanz Dole Orinda (Německo) (Francie) (California U.S.A.) Wels Škofja Loka (Rakousko) (Slovinsko) Kromě uvedených partnerských měst udržuje město Tábor kontakty s dalšími zahraničními městy. Spolupráce s nimi se odehrává v rovině návštěv oficiálních představitelů měst a kulturních souborů na městských slavnostech a festivalech a vydávání společných informačních a propagačních materiálů. Tato města jsou členy Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí. Jsou to německá města: Bernau, Neunburg vorm Wald, Schmalkalden, Naumburg, Furth im Wald, Bärnau. Město Tábor udržuje kontakty prozatím na úrovni oficiálních návštěv představitelů měst s těmito dalšími městy v zahraničí: Sighisoara (Rumunsko) a Alytus (Litva),Sint-Niklaas (Belgie), Formigine (Itálie). Konstanz Dole Orinda Wels Škofja Loka

20 6. Zajištění příprav významných kulturních akcí 6.1. Táborská setkání Infocentrum Město Tábor zajišťuje v rámci organizace a celého průběhu festivalu následující: předprodej vstupenek v Infocentru a jeho pobočce v ČD-centru. V r činila předprodej ks za ,- Kč. evidence a výdej propustek pro personál zařízení (pošta, hus. Muzeum, atd.) a restaurací, které fungují v místě konání festivalu webové stránky města: doplnění důležitých informací pro návštěvníky festivalu i místní obyvatele (předprodej a slosování vstupenek, doprava, parkování, půjčování kostýmů, provoz zdravotnických zařízení, provoz veřejných WC atd.) zajištění ubytování účinkujících a oficiálních hostů festivalu. V r bylo prostřednictvím infocentra ubytováno 417 osob a zajištěn výdej jídel ve školní stravovně během festivalu. překlady korespondence se zahraničními účastníky festivalu zajištění průvodců pro zahraniční soubory a jejich proškolení zajištění tlumočníků pro oficiální hosty města zabezpečení prodeje propagačních předmětů ve stánku infocentra provoz organizačního štábu festivalu v kanceláři matriky rozšířený provoz infocentra 6.2. Ostatní Švejkovy víkendy Akce pořádaná ve spolupráci s Pohádkovým království, o. s., příprava programu v Táboře, Infocentrum Město Tábor spolupracuje se subjekty, které se do projektu zapojili (muzeum, restaurace, ), připravuje Švejkovy víkendové karty Greenways Každoročně zavítá v rámci Týdne cykloturistiky česko-rakouský peleton cyklistů také do Tábora v rámci jízdy po trase Greenways z Prahy do Vídně, Infocentrum Město Tábor zajišťuje uvítání cyklistů vedením města, občerstvení, symbolický doprovod na části trasy Otevírání turistické sezóny Cyklistický výlet na hrad Dobronice u Bechyně byl podpořen z grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky. Infocentrum Město Tábor zajišťovalo přípravu trasy, zpracování žádosti o grant, zpracování pozvánky na akci, zajištění razítkovacích míst na trase Entente Florale Město Tábor spolu s vesnicí Zálší (nositel Zelené stuhy ČR 2006) reprezentovalo Českou republiku v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe 2007 Evropská kvetoucí sídla. V rámci této soutěže Infocentrum Město Tábor připravilo nové propagační materiály, tématicky zaměřené na tuto soutěž. Šlo především o brožuru s popisem jednotlivých zastavení prohlídkové trasy a filmový dokument o Táboře. Zároveň se infocentrum podílelo na realizaci soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu domu a o nejhezčí předzahrádku. Město Tábor získalo v soutěži stříbrné ocenění v anglickém Harrogate Husitské dny Infocentrum Město Tábor v rámci akce Husitské dny zajišťuje prodejní stánek na Housově mlýně a přípravu cen