Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka"

Transkript

1 Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově

2 Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu s jedinečným studijním programem Logistika. VŠLG sídlí v Přerově a má další Edukační centra v Praze a Českých Budějovicích. Vizí Vysoké školy logistiky o.p.s. je stát se jednou z nejuznávanějších vzdělávacích institucí v oblasti logistiky s významnými rozvojovými vědeckými aktivitami v oblasti aplikovaného výzkumu.

3 Bakalářské studium - koncepce Dopravní logistika - DOL Společný bakalářský základ povinné předměty pro všechny obory, 3 až 6 semestr Logistika služeb - LOS Informační management - INM Logistika cestovního ruchu - LCR Povinné předměty oborové 2 1 Společný bakalářský základ povinné předměty pro všechny obory, 1 a 2 semestr

4 Počty studentů Bakalářské studium Navazující magisterské studium Celkem 795 studentů

5 Bc. Dopravní logistika Student získá: poznatky z oblastí, které úzce souvisí s dopravou odborný pohled na procesy dopravy, technické, technologické a logistické aspekty Absolvent může zastávat: řídící funkce v logistických organizacích, plánování, logistických center místa v organizacích státní správy, organizacích zabezpečujících projektování dopravních cest, funkčních složkách všech druhů dopravy

6 Bc. Logistika služeb Student získá: samostatné tvůrčí a řídící činnosti v soukromém sektoru i ve veřejné správě a samosprávě na všech úrovních osvojení základních znalostí a dovedností z finančního plánování, specifické ekonomie veřejného sektoru, znalostí problematiky evropského společenství, managementu měst a obcí, psychologie a sociologie Absolvent najde: uplatnění ve službách soukromého i veřejného charakteru, případně v regionálních agenturách a organizacích

7 Bc. Informační management Student získá: přípravu na odborníka pro oblast zpracování a řízení informačních toků v organizaci Absolvent najde: široké uplatnění na trhu práce, zejména: odborný pracovník a konzultant firmy zaměřené na tvorbu, nákup a prodej aplikací informačních systémů a dodávek aplikací na klíč ; pracovník útvarů pro automatizované zpracování dat v bankovních institucích, pojišťovnách, podnicích státní a regionální správy, průmyslových a ostatních podnicích a logistických centrech

8 Bc. Logistika cestovního ruchu Student se naučí: vytvářet produkty cestovního ruchu zajišťovat speciální požadavky zákazníků a vytváření nové nabídky cestovních kanceláří Absolvent najde: uplatnění v podnikatelských subjektech a institucích veřejné správy, v cestovních kancelářích

9 Navazující magisterský studijní obor Logistika Studenti se naučí: dodavatelsko odběratelské vztahy zásobovací procesy distribuční systémy výrobní procesy balicí a identifikační systémy zpětné procesy a technologii zpracování odpadů Absolvent bude umět: analyzovat existující logistické systémy z řídícího, informačního, ekonomického a manažerského hlediska a vyhledávat jejich případná slabá místa, syntetizovat nové podsystémy logistických systémů a tyto systémy řídit.

10 Doktorský studijní obor VŠLG je partnerem Dopravní fakulty ČVUT Praha v oboru: Dopravní logistika Cílem je vychovávat doktory pro výzkum a vývoj v oblasti logistiky. Předpokladem pro studium je schopnost tvůrčí práce zaměřené na úkoly, které přináší pro obor nové poznatky. Studovat je možné prezenčně s častým pobytem na fakultě v Praze (3 roky) nebo kombinovaně v Přerově (5 let).

11 Spolupráce s praxí Nabízíme spolupráci při řešení problematiky výrobní logistiky: Optimalizace materiálového toku v podniku. Návrh implementace prvků automatické identifikace v podniku. Řízení zpětných materiálových toků - reverzní logistika. při řešení problematiky distribuce a skladování: Návrh a optimalizace struktury distribučních systémů včetně návrhu nových distribučních strategií. Analýza struktury a stavu zásob včetně návrhu systému jejich řízení. Implementace metod sledování logistických nákladů na obsluhu zákazníka (metoda Activity Based Costing). při řešení problematiky dopravy: Optimalizace dopravních tras a přepravních kapacit. Řešení dopravních problémů města City Logistics. Analýzy dopadu dopravy na životní prostředí.

12 Mezinárodní spolupráce Spolupráce se zahraničními univerzitami Mezinárodní visegrádský fond Horizont 2020 Erasmus+

13 Erasmus Mezinárodní výměna studentů a zaměstnanců: Vyjíždějící: Studenti: stáže: 3 (Finsko, 2x Španělsko), studium: 5 (2xBelgie, Finsko, Portugalsko, Turecko) Pedagogové: 2x Polsko, 2x Velká Británie, 2x Slovensko Přijíždějící: Pedagogové: 5xPolsko, 2xSlovensko, 1xTurecko Vyjíždějící: Studenti: studium: 6 Polsko, Belgie, Finsko, 3x Portugalsko, stáže: 1 - Španělsko Pedagogové: 7 (4x Slovensko, Finsko, Belgie, Malta) Přijíždějící: Studenti: 2 Turecko,3 Polsko Pedagogové: 2 Lotyšsko

14 Fakulta roku - ČeSU

15 Poděkování Děkuji za pozornost