Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007"

Transkript

1 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty /

2 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období Vznikl spojením programů Socrates a Leonardo da Vinci 4 odvětvové programy COMENIUS Předškolní a školní vzdělávání ERASMUS Vysokoškolsk kolské vzdělávání LEONARDO Odborné vzdělávání a příprava GRUNDTVIG Vzdělávání dospělých a celoživotní učení Zapojeno je 31 zemí (27 členských států EU, 3 státy ESVO/EHP, kandidátská země EU Turecko) Možnost výjezdu do Švýcarska (za zvláštních podmínek) 2

3 ERASMUS Program pro spolupráci vysokoškolských institucí bilaterální smlouvy Nově zahrnuje také odborné vzdělávání praxe v podnicích, spolupráce vysokých škol a podniků Určený pro vysokoškolské instituce: Veřejné vysoké školy (univerzitní i neuniverzitní) Státní vysoké školy Soukromé vysoké školy Vybrané VOŠ Možnosti pro studenty: STUDIJNÍ POBYT PRACOVNÍ STÁŽ NEW! INTENZIVNÍ JAZYKOVÉ KURZY 3

4 ERASMUS STUDIJNÍ POBYT

5 ERASMUS STUDIJNÍ POBYT Studium na zahraniční vysokoškolské instituci Podmínka mobility: bilaterální smlouva mezi vysokoškolskými institucemi, které vlastní Erasmus University Charter (EUC) Podmínky pro studenty: bakalářský, magisterský či doktorský studijní program, nebo studium na VOŠ forma studia prezenční, kombinovaná i distanční zapsaný minimálně do druhého ročníku studia občan státu zapojeného do programu LLP, nebo mít trvalý pobyt ve státě zapojeném do LLP, či status uprchlíka 5

6 ERASMUS STUDIJNÍ POBYT Studium na zahraniční vysokoškolské instituci Podmínky studia v zahraničí: řádné studium na přijímající zahraniční instituci student nesmí před výjezdem do zahraničí studium na vysílající instituci ukončit nebo přerušit student neplatí školné ani jiné poplatky za výuku splní-li student studijní povinnosti, pak mu musí být studium v zahraničí uznáno domácí institucí Délka: minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců 6

7 ERASMUS STUDIJNÍ POBYT Studium na zahraniční vysokoškolské instituci Student již absolvoval studijní stáž a chtěl by jet studovat podruhé: definitivní rozhodnutí EK až koncem března možnost přihlásit se do výběrového řízení na studium do zahraničí Student již byl na praktické stáži v programu Leonardo a chtěl by jet studovat (poprvé): definitivní rozhodnutí EK až koncem března možnost přihlásit se do výběrového řízení na studium do zahraničí 7

8 ERASMUS STUDIJNÍ POBYT Studium na zahraniční vysokoškolské instituci Stipendium: obdrží od své domácí vysokoškolské instituce paušální částka na měsíc pobytu v zahraničí paušální částka stanovená na národní úrovni, stejná pro studenty všech vysokoškolských institucí slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů (finanční spoluúčast studenta) Výše paušální částky na měsíc vybrané země: vyšší než v dřívějším programu Socrates/Erasmus levné země (BG, RO, PL, HU, SK) od 200 do 340 EUR prům. drahé země (BE, DE, ES, NL, FR ) od 360 do 430 EUR drahé země (IE, DK, IS, NO, UK) od 450 do 520 EUR 8

9 ERASMUS STUDIJNÍ POBYT Studium na zahraniční vysokoškolské instituci Dokumenty nutné před výjezdem do zahraničí: studijní smlouva (Learning agreement) uzavřená mezi studentem, vysílající a přijímající zahraniční institucí, obsahem studijní program finanční smlouva uzavřená mezi studentem a vysílající institucí, obsahem finanční podmínky (na základě kterých student obdrží stipendium), práva a povinnosti studenta Dokumenty nutné po příjezdu ze zahraničí: potvrzení o délce pobytu (Confirmation of study period) potvrzení o vykonaných zkouškách (Transcript of records) závěrečná zpráva (shrnutí studijního pobytu v zahraničí) 9

10 ERASMUS STUDIJNÍ POBYT Počet vysílaných a přijímaných studentů v období SM outgoing SM incoming / / / / / / / /06 10

11 ERASMUS STUDIJNÍ POBYT Cílové země vyslaných studentů v % Belgie 3,7 Velká Británie 10,1 Dánsko 2,8 Švédsko 4,1 Finsko 6,1 Španělsko 7,9 Francie 13,3 Řecko 2,0 Rakousko 6,2 Itálie 4,4 Portugalsko 4,5 Nizozemí 5,4 Německo 25,3 11

12 ERASMUS PRACOVNÍ STÁŽ

13 ERASMUS PRACOVNÍ STÁŽ Stáž v zahraničním podniku nutné je uznání stáže vysílající školou, ideálně je stáž součástí studijního programu podnik = podnik, firma, školící středisko, výzkumné středisko, jiná organizace (fakultní nemocnice apod.) Podmínky pro studenty bakalářský, magisterský či doktorský studijní program, nebo studium na VOŠ forma studia prezenční, kombinovaná i distanční jakýkoliv ročník studia občan státu zapojeného do programu LLP, nebo mít trvalý pobyt ve státě zapojeném do LLP, či status uprchlíka Délka minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců 13

14 ERASMUS PRACOVNÍ STÁŽ Stáž v zahraničním podniku Stipendium obdrží od své domácí školy paušální částka na měsíc pobytu v zahraničí (vyšší než pro studium), stanovená na národní úrovni, stejná pro studenty všech škol slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů (finanční spoluúčast studenta) Výše paušální částky na měsíc vybrané země: levné země (BG, RO, PL, HU, SK) od 320 do 530 EUR prům. drahé země (BE, DE, ES, NL, FR) od 570 do 680 EUR drahé země (IE, DK, IS, NO, UK) od 700 do 820 EUR 14

15 ERASMUS PRACOVNÍ STÁŽ Stáž v zahraničním podniku Podmínka stáže práce v podniku podle dohodnutého pracovního plánu podnik může, ale nemusí studentovi vyplácet mzdu Dokumenty nutné před výjezdem do zahraničí smlouva (Placement contract) uzavřená mezi studentem, vysílající školou a přijímajícím podnikem (na jejím základě student obdrží stipendium), přílohou je pracovní plán stáže (Training agreement) 15

16 INTENZIVNÍ JAZYKOVÉ KURZY (EILC)

17 ERASMUS EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus intenzivní kurzy méně používaných jazyků zemí zapojených do LLP (kromě angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny) konají se ve 22 zemích (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Turecko) Součástí kurzů: výuka jazyka v malých skupinách (pro začátečníky a mírně pokročilí) přednášky o historii a kultuře dané země, kulturní akce a poznávací výlety 17

18 ERASMUS EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus Podmínky pro studenty: účastnit se může každý student, který bude vybrán na studium či pracovní stáž v zemi zapojené do LLP v rámci programu Erasmus studijní obor studenta na domácí VŠ/VOŠ nesmí být jazyk země, která organizuje EILC Délka kurzů: maximálně 6 týdnů Kurzy se konají: dvakrát za akademický rok, vždy před začátkem semestru letní kurzy (červenec až září), zimní kurzy (leden až únor) 18

19 ERASMUS EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus Stipendium obdrží od své domácí vysokoškolské instituce na základě finanční smlouvy uzavřené mezi studentem a vysílající institucí slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů Výše paušální částky na měsíc: výše se rovná výši stanovené pro studijní stáž výše se rovná výši stanovené pro pracovní stáž Studenti neplatí kurzovné! (hradí si pouze dopravu, ubytování a stravování) 19

20 ERASMUS EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus Postup přihlášení na EILC kurz: 1. výběr kurzu na webových stránkách EK /index_en.html (březen) 2. vyplnění přihlášky na EILC kurz v AJ (webová stránka NAEP, domácí školy) 3. zaslání přihlášky elektronicky koordinátorovi programu Erasmus na své škole (termín si stanoví škola, nejpozději však pro letní kurzy a pro zimní kurzy), koordinátor přihlášky přeposílá organizátorovi kurzu 20

21 ERASMUS EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus Postup přihlášení na EILC kurz: 4. vyrozumění o přijetí/nepřijetí na kurz dostane student nebo koordinátor Erasmus (do pro letní kurzy a do pro zimní kurzy) 5. podpis finanční dohody mezi studentem a vysílající institucí na základě které student obdrží stipendium na EILC kurz 21

22 ERASMUS EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus Počet studentů na EILC kurzech / / / / / /

23 ERASMUS EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus Počet studentů na EILC kurzu v 2006/07 dle cílové země BE BG DK FI GR IT LT NL NO PL PT RO SE SI TR Celkem

24 JAK SE PŘIHLÁSIT?

25 Jak se přihlásit? Seznam volných míst v zahraničí (bilaterálních smluv) katedra/fakulta rektorát oddělení pro zahraniční styky (webové stránky) Konkurz koná se na podzim (výjimečně), častěji na jaře BŘEZEN (!) kritéria výběru: prospěch, jazyková znalost, motivace 18 VVŠ: do zahraničí odjíždí 75 % zájemců, některá místa zůstávají nevyužita Speciální přípravné jazykové kurzy (ČVUT, ČZU, UHK, VŠCHT, ZČU) Informace Webové stránky odd. pro zahraniční styky rektorátu postup, formuláře, zkušenosti studentů v závěrečných zprávách Info schůzky, veletrhy studia v zahraničí, proseminář pro zahraniční styky 25

26 Jak se přihlásit? Postup: úspěch v konkurzu vyplnit přihlášku a studijní smlouvu podpis domácí škola - odeslat do zahraničí akceptační dopis od zahraniční školy finanční smlouva s domácí školou Doporučení - studium: výběru školy a předmětů věnovat velkou pozornost zahraniční vysokoškolská instituce nemá povinnost zajistit ubytování předměty v zahraničí (konzultovat jejich výběr) zapsat do studijní smlouvy potvrzení o vykonaných zkouškách uznání předmětů domácí školou problémy s uznáváním? kontaktovat NAEP 26

27 Jak se přihlásit Doporučení - stáž: novinka pro rok 2007/08 nemusí být dostatek nabídek stáž zajišťuje škola nebo zprostředkovatelská organizace (poradenská centra, soukromé firmy) možnost vlastní iniciativy studenta při vyhledávání stáže nutnost schválení školou rektorát odd. pro zahraniční styky (zajišťuje stipendia pro stáže Erasmus) 27

28 KONTAKTY Zahraniční oddělen lení školy Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) - nové (http://www.socrates.cz/erasmus/) - staré program Erasmus: Petra Šlechtová Jana Faulhamerová Andrea Klapuchová 28

29 Další možnosti studijní a pracovní stáže

30 Další možnosti studijní a pracovní stáže Program COMENIUS Asistenský pobyt Comenius Pracovní stáž asistence při výuce na zahraniční škole Oprávněnými žadateli o grant jsou: budoucí učitelé (studenti, absolventi pedagogických oborů) studenti ukončený minimálně druhý ročník studia absolventi, ukončené studium maximálně do 1 roku, nesmí být zaměstnán jako učitel Délka mobility: minimálně 3 měsíce a maximálně 10 měsíců Přihláška a žádost o grant: zasílá student či absolvent Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy (NAEP) termín je

31 Další možnosti studijní a pracovní stáže Program COMENIUS Asistenský pobyt Comenius Pracovní stáž asistence při výuce na zahraniční škole Grant: paušální částka na měsíc pobytu výše stipendia na měsíc Ø 600 EUR + cestovní náklady (doprava, pojištění, vízum) proplaceny ve formě reálných nákladů Mzda : přijímající škola nevyplácí mzdu Pro více informací kontaktujte: Mgr. Jan Trnka ová adresa: 31

32 Další možnosti studijní a pracovní stáže Program LEONARDO Pracovní stáž v podnicích nebo vzdělávacích institucích 1. Pro osoby v počátečním odborném vzdělávání studenti vyšších odborných škol ŽÁDOST podává Vyšší odborná škola NAEP - studenti se musejí informovat na své vyšší odborné škole Délka mobility: minimálně 2 týdny a maximálně 39 týdnů Grant: paušální částka na měsíc pobytu Mzda: zaměstnavatel může, ale nemusí vyplácet mzdu 32

33 Další možnosti studijní a pracovní stáže Program LEONARDO Pracovní stáž v podnicích nebo vzdělávacích institucích 2. Pro osoby na trhu práce absolventi vysokoškolských institucí ŽÁDOST podává vysokoškolská instituce či úřad práce NAEP absolventi se musejí informovat na vysokoškolské instituci či na úřadu práce Podmínka pro absolventy: ukončené studium maximálně do 2 let Délka mobility: minimálně 2 týdny a maximálně 26 týdnů 33

34 Další možnosti studijní a pracovní stáže Program LEONARDO Pracovní stáž v podnicích nebo vzdělávacích institucích 2. Pro osoby na trhu práce absolventi vysokoškolských institucí Grant: paušální částka na měsíc pobytu Mzda: zaměstnavatel může, ale nemusí vyplácet mzdu Pro více informací kontaktujte: 34

35 Další možnosti studijní a pracovní stáže FM EHP/Norska (Norské fondy) Studijní, pracovní stáž na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku Podmínka pro studenty: musí mít českou státní příslušnost/povolení k trvalému pobytu v ČR, nebo osoba bez státní příslušnosti, případně mít přiznán status uprchlíka musí být řádně zapsán ke studiu na vyšší odborné škole nebo do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu vysoké školy řádně ukončený minimálně první ročník studia nesmí ukončit studium na vysílající škole před ukončením studijního pobytu v zahraničí Délka mobility: minimálně jeden týden a maximálně 12 měsíců 35

36 Další možnosti studijní a pracovní stáže FM EHP/Norska (Norské fondy) Studijní, pracovní stáž na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku Grant: paušální částka 780 EUR/měsíc + cestovní náklady proplaceny ve formě reálných nákladů + nezbytné výdaje (pojištění, studijní materiály) Přihláška a žádost o grant: zasílá student NAEP termín pro zimní semestr 2007 je termín pro letní semestr 2008 je

37 Další možnosti studijní a pracovní stáže FM EHP/Norska (Norské fondy) Studijní, pracovní stáž na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku Pro více informací kontaktujte: Ing. Jitka Šťastná ová adresa: 37

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII. Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu

ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII. Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu OBSAH Základní informace 3 Kritéria, která musí splňovat uchazeč o studium 3 Časový harmonogram

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni.

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni. Před a během Erasmus pobytu budu na české straně jednat se zahraničním oddělením FSV (OZS) a s Evropskou kanceláří RUK (EK RUK). Respektuji pokyny obou těchto institucí. V zahraničí se řídím instrukcemi

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

Web https://www.vutbr.cz/index.php?page=vvz_detail&parent=14&perid=47341&lang=0

Web https://www.vutbr.cz/index.php?page=vvz_detail&parent=14&perid=47341&lang=0 Student Petr Kucka Země výjezdu Německo Fakulta Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Web https://www.vutbr.cz/index.php?page=vvz_detail&parent=14&perid=47341&lang=0 Základní informace Přijímající

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10 Vážení čtenáři, každá zahraniční zkušenost, ať už v podobě brigády, stáže nebo přímo zaměstnání, je dobrou životní zkušeností, která zvýší Vaše šance při uplatnění na trhu práce nebo při Vašem dalším studiu.

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy!

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! leden 2011 Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! Evropský program Grundtvig, zaměřený na vzdělávání dospělých, nabízí nepřebernou

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nastoupit? Kdy můžete nastoupit? Sociální Evropa Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Kdy můžete nastoupit? Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost,

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise. (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458)

Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise. (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458) Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458) 1. ÚČEL PROGRAMU 1.1. Obecně 1.1.1. Cíle Tato pravidla upravují systém oficiálních stáží

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více