SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne

2 2

3 3

4 OBSAH IDENTIFIKACE ORGANIZACE 6 POSLÁNÍ ORGANIZACE 7 PŘEHLED POČTU PRACOVNÍKŮ NA JEDNOTLIVÝCH ODLOUČENÝCH PRACOVIŠTÍCH 8 PŘEHLED PRACOVIŠŤ A PRACOVNÍCH POZIC V ORGANIZACI 9 OSLAVY 10. VÝROČÍ VZNIKU NAŠÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 10 OSLAVA PENZIONU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 10 OSLAVA DOMU HUMANITY 10 SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 10 OSLAVA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 11 PLES SENIORŮ 11 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 13 POSLÁNÍ 13 CÍLOVÁ SKUPINA 13 MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ 14 NABÍDKA SLUŽEB 14 ÚHRADY ZA SLUŽBY 14 PŘÍJMY Z POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 15 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY 16 CO SE V ROCE 2013 PODAŘILO 16 CÍLE NA ROK AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PŘEHLED 18 DOMOV PRO SENIORY LADA 19 POSLÁNÍ 19 CÍLOVÁ SKUPINA 19 MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 20 POSKYTOVANÉ SLUŽBY 20 CÍL NA ROK DŮM HUMANITY 22 POSLÁNÍ 24 CÍLOVÁ SKUPINA 24 MÍSTO A ČAS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 25 POSKYTOVANÉ SLUŽBY 25 PROBLÉMY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 29 PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 29 SPOLUPRÁCE 31 PUBLICITA SLUŽEB DOMU HUMANITY 31 CO SE NEPODAŘILO 32 CO SE PODAŘILO 32 CÍLE NA ROK PŘÍBĚHY KLIENTŮ 35 ZÁVĚREM 37 DŮM RYCHLÉ POMOCI 38 4

5 SLUŽBA AZYLOVÉ DOMY 38 POSLÁNÍ 38 CÍLOVÁ SKUPINA 38 MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 39 POSKYTOVANÉ SLUŽBY 39 PŘEHLED VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍ ČÁSTI PRO RODIČE S DĚTMI V DRP 42 SLUŽBA PRO OSOBY V KRIZI 42 POSKYTOVANÉ SLUŽBY 43 VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V UBYTOVNĚ DRP 44 CO SE NEPODAŘILO 44 CO SE PODAŘILO 45 PŘÍBĚH KLIENTKY 47 CÍLE NA ROK KLUB DŮCHODCŮ 49 KOMUNITNÍ CENTRUM 51 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 52 URČENÍ 52 DISPOZICE 52 PŘÍJMY 52 STATISTIKA OBYVATEL 53 SLUŽBY V OBJEKTU 53 AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY 55 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 55 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ 56 PENZION S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 57 URČENÍ 57 DISPOZICE 57 STATISTIKA OBYVATEL 58 PŘÍJMY 58 SLUŽBY V OBJEKTU 59 AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY 60 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 61 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ 63 PŘÍLOHA Č. 1 FINANČNÍ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 64 PODKLADY PRO TUTO VÝROČNÍ ZPRÁVU PŘIPRAVILY 65 5

6 IDENTIFIKACE ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ 2213, ČESKÁ LÍPA IČ: Číslo účtu: /0300 Zápis: OR u KS Ústí nad Labem oddíl Pr, vložka číslo 513 Ředitelka organizace: Mgr. Eva Stehlíková Telefonní spojení: , Web: Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace vznikla schválením Zřizovací listiny Zastupitelstvem města ke dni Hlavním předmětem činnosti příspěvkové organizace je zejména poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - 40 pečovatelská služba, 57 azylové domy a 49 - domovy pro seniory (se započetím poskytování služby od ), dále pak také provozování dalších služeb v budovách, které jí byly svěřeny do správy a to jsou: Penzion s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Dům humanity a Denní stacionář, Dubická 931, Česká Lípa Dům rychlé pomoci, Svatopluka Čecha 2852, Česká Lípa Klub důchodců, Školní 2213, Česká Lípa dále PPS dále DPS dále DH dále DRP dále KD 6

7 Komunitní centrum, Školní 2213, Česká Lípa Domov pro seniory LADA dále KC dále DS Všechna výše uvedená zařízení jsou odloučenými pracovišti příspěvkové organizace. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele a prostředky získanými vlastní činností, dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob a dotacemi z MPSV. Příspěvkové organizaci je svěřen do správy nemovitý a movitý majetek, který zůstává majetkem zřizovatele. POSLÁNÍ ORGANIZACE ORGANIZACE ZAJIŠŤUJE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AZYLOVÉ DOMY A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 7

8 PŘEHLED POČTU PRACOVNÍKŮ NA JEDNOTLIVÝCH ODLOUČENÝCH PRACOVIŠTÍCH V roce 2013 nedošlo k zásadním změnám v personálním zajištění chodu celé organizace. Organizační schéma zahrnuje celkem 7 úseků. Úsek ředitelství, který zajišťuje řídící a administrativní servis pro řízení celé organizace, dále také zajišťuje komunitní plánování na území města. Úsek aktivizační služby zajišťuje volnočasové aktivity pro obyvatele domů s byty zvláštního určení. Úsek technický zajišťuje správu budov domů s byty zvláštního určení, zejména pak údržbu, opravy, údržby zahrad, praní prádla pro potřeby uživatelů pečovatelské služby, včetně udržování jídlonosičů apod. Úsek pečovatelské služby zajišťuje poskytování služeb dle zákona o sociálních službách. Úsek azylové domy zajišťuje služby dle zákona o sociálních službách. Úsek klubu důchodců zajišťuje aktivizační služby pro seniory území města. Úsek komunitního centra zajišťuje svou činností služby pro občanská sdružení působící na území města, která mají pronajaty nebytové prostory pro své činnosti. K datu měla organizace celkem vytvořeno 43 pracovních míst. V návaznosti na novou službu Domov pro seniory bylo v polovině prosince přijato celkem 8 pracovníků. K datu má organizace celkem 51 pracovníků. 8

9 PŘEHLED PRACOVIŠŤ A PRACOVNÍCH POZIC V ORGANIZACI 9

10 OSLAVY 10. VÝROČÍ VZNIKU NAŠÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Naše organizace byla zřízena městem Česká Lípa v roce Rozhodli jsme se proto celý rok věnovat propagaci naší organizace a služeb, které poskytuje občanům. Spolu s našimi klienty a spolupracovníky jsme prožili rok ve znamení nejen neustálé práce na zkvalitňování a rozšiřování služeb, ale také oslav a příjemně prožitých společných chvil. V rámci oslav se konaly akce na všech odloučených pracovištích, Sportovní hry seniorů a vše bylo slavnostně zakončeno Plesem seniorů v kulturním domě Crystal. OSLAVA PENZIONU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Oslava s živou hudbou a Kolem štěstí se konala v březnu v jídelně Penzionu pod názvem Neseďte doma sami a přijďte se k nám pobavit a zatančit - k tanci a poslechu zahrál pan Měkota a vystoupily děti z MŠ Dolní Libchava. OSLAVA DOMU HUMANITY Zahradní slavnost pro klienty a veřejnost s hudbou, vystoupeními a soutěžemi, zejména pro děti, se konala v květnu na zahradě Domu humanity. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ Sociální služby města České Lípy každoročně pořádají sportovní hry pro seniory. Třinácté sportovní hry se konaly 28. června v areálu ředitelství příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy v rámci Městských slavností a 10. výročí založení SSMCL. Umístění družstev: 1. Penzion s pečovatelskou službou, Sociální služby města České Lípy, p. o. 2. Klub důchodců, Sociální služby města České Lípy, p. o. 3. Sociální služby města Nový Bor, p. o 4. Dům s pečovatelskou službou, Sociální služby města České Lípy, p. o. 5. Sociální služby města Mimoň, p. o 6. DD a DPS ZÁKUPY 7. Domov důchodců Sloup v Čechách, p. o 10

11 Soutěž Ruské kuželky : Nejlepší žena: Provazníková Marie Klub důchodců Česká Lípa Nejlepší muž: Železný Václav Domov důchodců Sloup v Čechách, p. o. Českolipští senioři na sportovních hrách OSLAVA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Zahradní slavnost GRILPÁRTY, k 10. výročí založení SSMCL se konala v září odpoledne s tancem a zpěvem i pro pozvané hosty z DD Sloup v Čechách, DPS Nový Bor, DPS Zákupy, hrál pan Měkota. PLES SENIORŮ Důstojným a slavnostním zakončením roku oslav 10. výročí naší organizace byl Ples seniorů, který si všichni senioři, hosté i zaměstnanci organizace užili v prosinci. Konal se v kulturním domě Crystal a díky sponzorům zde měli senioři nejen pití a občerstvení zdarma, ale mohli si i odnést spoustu úžasných cen a také zážitků. K tanci i poslechu hrála živá hudba DUO ADAMIS a všichni se napříč generacemi společně dobře bavili. 11

12 12

13 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA POSLÁNÍ Naším posláním je podat pomocnou ruku seniorům, kterým již nestačí síly na zvládání péče o sebe a svou domácnost. Odborně školený personál poskytuje své služby v domácím prostředí klientů nebo v našem bezbariérovém Středisku osobní hygieny. Poskytování služeb je profesionální, důstojné a vychází z potřeb každého klienta. Vzájemnou spoluprací usilujeme o to, aby naši klienti mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. CÍLOVÁ SKUPINA Senioři žijící na území města Česká Lípa a ve spádových obcích. Pečovatelskou službu v roce 2013 využilo celkem 402 klientů, přičemž věkový průměr klientů byl 80 let. Pečovatelskou službu v roce 2013 ukončilo celkem 80 klientů. Důvody ukončení znázorňuje níže uvedený graf. Zdroj: PS James Edition, Petr Zajíc software 13

14 MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ Pečovatelská služba se poskytuje na území města Česká Lípa a spádových obcí (Častolovice, Dobranov, Dolní Libchava, Dubice, Heřmaničky, Lada, Manušice, Okřešice, Písečná, Robeč, Stará Lípa, Vítkov, Vlčí Důl, Žizníkov). Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hodin, s výjimkou státních svátků. Na zařízeních s pečovatelskou službou až do 18:00 hodin (Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa a Penzion s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa). Ve dnech víkendu zajišťuje pečovatelská služba v době od 10:00 do 13:00 hodin dovoz obědů. NABÍDKA SLUŽEB Rozsah základních činností stanovuje 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Maximální výši úhrady stanovuje 6 prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách č. 505/2006 Sb., v platném znění. Na základě této vyhlášky schválila Rada města Česká Lípa Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby, který je k dispozici na ÚHRADY ZA SLUŽBY Výpočet úhrady probíhá podle platného ceníku a skutečně stráveného času potřebného k zajištění úkonu. Ke sledování jsou používány čtečky, které měří čas po minutách. Bez úhrady je služba poskytována těm, kteří splňují podmínky 75 odst. 2 zákona o sociálních službách, tj. účastníkům odboje; osobám, které jsou účastny rehabilitace; osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací a pozůstalým manželům/manželkám po těchto osobách starším 70 let. V roce 2013 byla pečovatelská služba poskytnuta bezplatně 6 uživatelům. Nad rámec základních činností stanovených zákonem, pečovatelská služba již od roku 2010 poskytuje také nadstandartní, tzv. fakultativní činnosti. V případě jejich využívání si je hradí i ti klienti, kteří mají nárok na bezplatné využívání základních činností. 14

15 PŘÍJMY Z POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Celkové příjmy pečovatelské služby se dělí na úhrady za poskytnutou péči základních činností stanovených zákonem a na úhrady za poskytnutou péči fakultativních činností, které organizace nabízí svým klientům jako nadstandartní úkony. Rozložení těchto příjmů dokládá níže uvedený graf, ze kterého je zcela jasné, že pečovatelská služba ve své činnosti poskytuje převážně základní úkony dle zákona o sociálních službách. Zdroj: PS James Edition, Petr Zajíc software Celkem bylo za rok 2013 za úkony pečovatelské služby vybráno Kč. Podle příjmů lze rozdělit i poptávku po úkonech pečovatelské služby. Nejžádanější službou byla i v roce 2013 dovážka oběda. Tuto službu zajišťujeme ve spolupráci se soukromým dodavatelem, od kterého je jídlo odebíráno a našim uživatelům rozváženo. Ve spolupráci s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa zajišťuje pečovatelská služba víkendový dovoz, včetně diet. Níže uvedený graf předkládá přehled 10 nejvyužívanějších úkonů pečovatelské služby. I zde je patrné, že při poskytování pečovatelské služby jsou poskytovány zejména základní činnosti ze zákona. V přehledu se jako fakultativní úkon objevuje pedikúra a dohled. 15

16 Zdroj: PS James Edition, Petr Zajíc software PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY 1 vedoucí 3 sociální pracovnice 15 pracovnic v sociálních službách CO SE V ROCE 2013 PODAŘILO Posílení statusu terénní služby po zkušebním provozu byla pečovatelská služba oficiálně rozšířena o víkendový dovoz obědů. Posílení povědomí veřejnosti o pečovatelské službě pečovatelská služba v průběhu roku 2013 aktualizovala znění informačních letáků, které byly strategicky distribuovány na dostupná místa. V roce 2013 pracovníci pečovatelské služby dokončili nápravná opatření uložená inspekcí kvality v roce Systém standardů kvality sociálních služeb pečovatelská 16

17 služba nepodceňuje, metodická činnost je kontinuální součástí její činnosti. Systém pravidel a postupů je zdokonalován podle poznatků z každodenní praxe. CÍLE NA ROK 2014 Pokračovat v metodické činnosti pečovatelské služby koncepce služby, pravidla, aktualizace, prezentace služby apod. Příprava pracovníků pečovatelské služby na následnou kontrolu inspekce kvality sociálních služeb. Úspěšně obstát v následné kontrole inspekce kvality. Zajistit pro své klienty vzdělávací přednášky prevence v oblasti bezpečnosti a zdraví. 17

18 Aktivizační služby přehled Souhrn - přehled celkem aktivity za rok 2013 PPS DPS CVIČENÍ DÍLNY PAMĚŤ CVIČENÍ DÍLNY PAMĚŤ leden leden únor únor březen březen duben duben květen květen červen červen červenec červenec srpen srpen září září říjen říjen listopad listopad prosinec prosinec celkem celkem Přehled čtenářů a výpůjček v knihovně za rok 2013 DPS PPS čtenáři knihy čtenáři knihy leden nebyla knihovna únor březen duben květen červen červenec srpen nebyla knihovna září říjen listopad nebyla knihovna prosinec celkem Počet klientů, kteří využili služby fyzioterapeuta za rok 2013 leden 44 únor 31 březen 45 duben 39 květen 23 červen 36 červenec 51 srpen 25 září 46 říjen 53 listopad 45 prosinec 36 celkem

19 DOMOV PRO SENIORY LADA V roce 2013 začalo město Česká Lípa ve spolupráci se svou příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy připravovat zahájení provozu nové sociální služby, která doposud na území města chyběla Domov pro seniory. S platností od bude zahájen provoz domova s celkovou kapacitou 20 lůžek. Tato služba je poskytována podle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a podle 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění. Prostory pro novou službu vznikly v přízemí Domu s pečovatelskou službou, na adrese Ústecká 2855, kde byly původní bytové jednotky stavebně upraveny na plně bezbariérové včetně sociálního zařízení. Současně bylo vytvořeno potřebné zázemí pro personál. Dne 18. prosince byl slavnostně otevřen nový Domov pro seniory LADA. Poskytování služeb bude zahájeno POSLÁNÍ Posláním Domova pro seniory LADA je poskytovat pobytovou sociální službu včetně ošetřovatelské péče seniorům, kteří jsou z důvodu ztráty soběstačnosti závislí na pomoci druhé osoby a nemají nikoho, kdo by jim potřebnou péči poskytl doma. Senioři mohou v příjemném a bezpečném prostředí o sobě sami rozhodovat a aktivně prožívat své stáří. CÍLOVÁ SKUPINA Senioři ve věku 65 let a starší (jsou to osoby se sníženou soběstačností, které potřebují celodenní péči druhé osoby a tato potřebná péče jim nemůže být poskytnuta v jejich domácnosti ani zajištěna jejich rodinnými příslušníky). 19

20 MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Služba je poskytována v přízemí objektu na adrese Ústecká Jedná se o celoroční pobytovou formu služby. Maximální kapacita je 20 klientů (pozn. kapacita je dána počtem lůžek) Pracovní doba je nepřetržitá POSKYTOVANÉ SLUŽBY poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Úhrady za poskytování služby ubytování 200 Kč / den celodenní strava 160 Kč / den (z toho oběd 75 Kč) 20

21 Cíle poskytované služby Cílem služby je umožnit seniorům udržet si s pomocí služby soběstačnost v maximální možné míře. Cílem je poskytovat službu individuálně každému klientovi na základě dojednaného plánu při respektování práva na přiměřené riziko. Cílem je realizovat službu tak, aby si klient mohl o svých záležitostech rozhodovat sám, podle svých schopností a podle možností poskytovatele. CÍL NA ROK 2014 Zajistit kvalitní provoz nové pobytové sociální služby tak, aby ji její noví klienti považovali za příjemné místo k životu. 21

22 DŮM HUMANITY Dubická 931, Česká Lípa Dům humanity pomáhá lidem bez domova již od roku 1993 a jako městské zařízení působil až do roku 2003, kdy bylo toto zařízení převedeno pod správu nově zřízené příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy jako jedno z jejích pěti odloučených pracovišť. Koncem roku 2006, v návaznosti na platnost nového zákona č. 108/2006 Sb., zařízení podalo žádost o registraci poskytovatele sociálních služeb a s platností od úspěšně registrovalo tři služby: Azylové domy, Noclehárna a Nízkoprahové denní centrum. Poslední dvě byly zrušeny v roce Účelem DH je poskytnout sociální službu Azylové domy osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemohou bydlet ve svém dřívějším bydlišti, u příbuzných, ani v některém z obvyklých ubytovacích zařízení. Osobami v nepříznivé sociální situaci se rozumí zejména osoby, které se ocitly v těžce řešitelné osobní situaci nebo osoby, kterým skončil pobyt v dětském domově, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, protialkoholních a jiných léčeben, matky s dětmi bez přístřeší apod. Uživatel služeb Domu humanity se sociálně potřebným stává především po rozvodu či rozchodu s životním partnerem, odchodem ze své orientační rodiny, po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody či v době dlouho trvající nezaměstnanosti. Část uživatelů tvoří sociálně nepřizpůsobiví jedinci. V poslední době, ale převládají lidé nemocní, senioři, kteří nikoho nemají nebo je rodina vyhodila z jejich domu potom, co jí ho darovali a také studenti, kteří již nechtějí bydlet se svými rodiči a naše pomoc jim umožní dostudovat. Služby se poskytují osobám starším 18 let. Dům humanity je rozdělen na oddělení mužů a žen. DH v České Lípě poskytuje ubytování osobám se státní příslušností ČR a s trvalým bydlištěm ve městě Česká Lípa či regionu Českolipska. V závislosti na obsazení lůžkové 22

23 kapacity může vedoucí DH povolit ubytování osobám, které mají poslední trvalé bydliště i mimo region Českolipska (regionem Českolipska se rozumí bývalý okres Česká Lípa). Převážná část uživatelů je tvořena lidmi zlomenými a částečně rezignujícími na svou sociální situaci a občanské postavení. Většina našich klientů jsou lidé, kteří nemají nikoho jiného, kdo by jim mohl pomoci a včasné poskytnutí naší služby je pro ně velmi důležité. Všichni nepracující uživatelé naší služby mají s naší pomocí zajištěny sociální dávky nebo dávky hmotné nouze, dávky mimořádné okamžité pomoci, invalidní nebo starobní důchody. Důchody však mají v takové výši, že nejsou schopni si zaplatit normální bydlení se službami a energií tak, aby jim zůstalo i na potraviny. Žádný náš klient, pokud nepočítáme sankčně ukončené smlouvy a klienty nevyužívající službu, od nás neodchází na ulici. 23

24 POSLÁNÍ Naším posláním je poskytovat lidem, kteří nejsou schopni sami řešit svou nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, dočasné ubytování, pomoc a podporu ve snaze aktivně řešit jejich problémy tak, aby byli schopni se samostatně znovu začlenit do běžného života ve společnosti. CÍLOVÁ SKUPINA Osoby bez přístřeší Jsou to lidé, kteří nemají vlastní domov nebo si jej nenajímají nebo nežijí u svých osob blízkých nebo tento domov nemohou nebo z vážných důvodů nechtějí užívat. Službu poskytujeme občanům České republiky převážně s trvalým bydlištěm na území České Lípy a bývalého regionu Českolipska. Pokud je volná kapacita, můžeme poskytnout službu i obyvatelům z jiných regionů. Věková kategorie: Dospělí (muži i ženy od 18 let) Důvody, které podle jejich vyjádření přivedly uživatele do Domu humanity 48% 14% 7% 9% 6% 13% 2% 1% ztráta bydlení léčebna, nemocnice z ulice VT neshody jiné AD + DPS domácí násilí Zdroj: vlastní 24

25 MÍSTO A ČAS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služby jsou poskytovány 24 hodin denně v budově Domu humanity v Dubické ulici č. 931 v České Lípě. POSKYTOVANÉ SLUŽBY Sociální služba azylového domu je poskytována v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v aktuálním platném znění. Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy klienti mají k dispozici vybavené kuchyně, kde si mohou připravovat stravu poskytnutí ubytování ubytování se poskytuje ve čtyřlůžkových až osmilůžkových pokojích, každý klient má možnost používat uzamykatelnou skříňku na své osobní věci, klientům jsou k dispozici sprchy, toalety, pračka, v případě potřeby klient může dostat hygienické prostředky, ručník a čisté oblečení dle aktuálních možností poskytovatele pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí plánování průběhu služby s nově příchozími klienty, zjišťování jejich potřeb, sociální poradenství - pomoc klientovi zorientovat se ve svém problému, pomoc s hledáním zaměstnání, sepsání životopisu, vyřizováním sociálních dávek, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (rodina, přátelé, instituce, apod.), doprovod atd. Uživatel po celou dobu svého pobytu nesmí porušovat Řád DH. V případě, že přestane využívat služeb déle jak dva dny bez ohlášení, je mu smlouva o poskytování služby vypovězena. Pobyt v souladu se zákonem o sociálních službách zpravidla nepřesáhne jeden rok. Cena poskytované služby na den činí 50 Kč za osobu. 25

26 Azylový dům statistika Skladba klientů podle pohlaví 74% 26% muži ženy Zdroj: vlastní Skladba klientů podle věku let let let Zdroj: vlastní Celkem bylo poskytnuto noclehů mužům ženám 26

27 Noclehy v DH dle kategorií muži ženy děti Zdroj: vlastní Noclehy v DH Zdroj: vlastní Z grafů je patrné, že se počet poskytnutých noclehů celkově snížil. Samozřejmě snižujeme obsazenost Domu humanity poskytováním další služby osobám v krizi v zařízení DRP a v posledním roce ještě navíc i ve výcvikovém bytě. Poptávka po službě je ale snížena díky 27

28 rozmachu soukromých ubytoven a platbám za bydlení, které jim poskytuje Úřad práce, aniž by klienti museli něco dělat pro získání této dávky. Do služby v DRP se umísťují klienti, kteří by se jinak vzhledem ke svému nízkému důchodu nebo zdravotnímu stavu opakovaně vraceli do služby Azylové domy. Tím se uvolní prostor pro poskytování služby dalším klientům, pro které, by jinak již nebylo místo. Azylový dům prostory Denního centra Služby Denního centra, které je součástí služby a je umístěno v přízemí Domu humanity, jsou poskytovány bezplatně. Denní centrum využívají především uživatelé přespávající na Domě humanity, dále pak je volně přístupné pro zájemce o poskytované služby. Každý klient má možnost strávit den v relativně příjemném prostředí s možností sledování televize a využití malé kuchyňky k ohřevu jednoduchých pokrmů či nápojů z vlastních surovin. Každý klient může využít sociální zařízení a provést osobní hygienu. V případě potřeby si může klient vyžádat pohovor s pracovníkem sociální péče nebo sociální pracovnicí. Situaci každého klienta řešíme individuálně, takže jsme schopni pomoci i lidem, kteří nemají opravdu vůbec nic. Průměrná denní návštěvnost byla 15 uživatelů. Většina klientů se také zúčastnila pracovních aktivit v rámci organizace. Výdej ošacení, nábytku a dalších potřeb pro domácnost Výdej ošacení a nábytku je realizován především díky velké podpoře široké veřejnosti z celého regionu Českolipska. Lidé do Domu humanity po celý týden dovážejí oblečení, které se třídí a přebytky ošacení jsou odváženy Diakonií Broumov. Nábytek a domácí potřeby se vydávají uživatelům, kteří odcházejí do následného ubytování a nemají ani základní vybavení, jako pomoc v začátcích. Výdej ošacení je realizován na základě uvážení pracovníka DH dle stavu oblečení klienta. Velkým problémem je to, že někteří obyvatelé bohužel vozí do DH oblečení desítky let staré, roztrhané a tak špinavé, že je naprosto nepoužitelné a jeho likvidace je velmi složitá a nákladná. Pořád ale převládají dárci, kteří dávají věci použitelné a kterým velice děkujeme a vážíme si jejich podpory. 28

29 PROBLÉMY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Problémem je nespolupráce některých klientů. V poslední době se vyskytují klienti, u kterých se časem ukáže, že si služby sjednali jen proto, aby získali dávky, na které nemají nárok, když žijí s jinými společně posuzovanými osobami. Službu potom velmi brzy nevyužívají a svou situaci aktivně neřeší. Smlouva o poskytnutí služby je jim samozřejmě vypovězena. To již klient, ale odboru sociálních věcí neoznámí. Díky dobré spolupráci s odborem sociálních věcí se daří tyto podvodníky zachytit a dále neoprávněně dávky nečerpají. Tito klienti komplikují naplňování cílů služby, bohužel není možné jejich úmysly odhalit předem. Dalším problémem je bohužel i to, že od té doby, co převzal agendu sociálních dávek Úřad práce, mají všichni klienti stále asi o 1400 Kč měsíčně více než v minulých letech a ještě navíc placeno ubytování, takže nemají žádnou motivaci ke změně. Pokud půjdou pracovat a budou si muset hradit vše sami, rozhodně jim nezbude pro jejich potřebu tolik, co teď dostávají od státu. Pokud my někoho obtěžujeme tím, že chceme, aby řešil svou situaci pomocí hledání práce a návratem k běžnému životu, tak mu Úřad práce zaplatí klidně i jiné dražší bydlení. Předtím, se vždy s pracovnicemi Sociálního odboru situace klientů řešila individuálně, podle projevené aktivity a momentálních potíží klienta. Tato situace dle našeho názoru vytváří veliké množství osob závislých na sociálních dávkách. To, ale bohužel my, nemůžeme ovlivnit. PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Práce s uživateli služeb je především individuální a soustředí se na základní potřeby vycházející především z vlastní zakázky klienta. Jedná se především o pohovory při řešení zajišťování sociálních dávek a osobních dokladů. Dále se snažíme jim zadáváním různých prací vrátit pracovní návyky, aby se mohli zapojit zpět do normálního života. Pomoc při hledání zaměstnání a ubytování. Uživatelé se osvědčili také při práci na údržbě a opravách ostatních zařízení sociálních služeb. Za to jsou odměňováni potravinami, hygienickými potřebami apod. Uživatel je na Domě humanity zdarma ošacen. Výdej ošacení je realizován především díky velké podpoře široké veřejnosti z celého regionu Českolipska. Všichni pracovníci sociální péče mají odbornou kvalifikaci pro svou práci. Své kompetence nadále 29

30 zvyšují pravidelnou účastí v různých odborných seminářích. Ve své práci využíváme socioterapeutické metody, které napomáhají tomu, aby služba byla více efektivní a účinněji pomáhala řešit problémy uživatelů. V následujícím grafu je znázorněno, jak od nás klienti odešli. Považujeme za úspěch, že 58% klientů odešlo do vlastního bydlení a na ubytovnu. Předpokládáme, že je jich víc, ale u klientů, kteří bez oznámení přestali využívat službu, nevíme, kam odešli. Také je z grafu jasně patrné, že neposíláme své klienty do jiných azylových domů. Do jiných azylových domů odešly pouze ženy, u kterých se podařilo získat děti zpět do péče, a tak musely do azylového domu pro matky s dětmi. 29% 29% 26% 3% 8% 5% vlastní bydlení ubytovna nevyužívání služby jiný AD nemocnice, léčebna nevíme Zdroj: vlastní 30

31 SPOLUPRÁCE Další organizace a instituce, se kterými spolupracujeme při řešení situace našich uživatelů, jsou Úřad práce, Město Česká Lípa, Městská policie, Policie ČR, K-centrum a psychiatrická ambulance. Město Česká Lípa nám prostřednictvím odboru majetku pomáhá zajišťovat pro některé uživatele následné bydlení. Městská policie s námi řeší občasné problémy mezi uživateli. Policie ČR s námi spolupracuje při napadení uživatelů apod., ale také rozdává naše informační letáky bezdomovcům na ulici. Spolupracujeme především s organizacemi, které pomáhají při zabezpečování potřeb jednotlivých klientů. Převážně se jedná o Městské úřady v České Lípě a bývalém regionu Českolipska, Diakonie Broumov, Vězeňská služba a další. Dům humanity v uplynulém roce podpořily především Jizerské pekárny s.r.o., které darují bezdomovcům každý den tři bochníky chleba. Patří jim velký dík, protože jako jediní podporují naše služby již 20 let. V posledním roce nás také několikrát týdně obdarovává stravou vegetariánská Jídelna Šambhala a klientům opravdu chutná. Hlavně v zimě je pro ně teplá polévka velkou pomocí. Nemalé podpory se nám dostává i od občanů, kteří darují potraviny, oblečení, nábytek, potřeby pro domácnost a další věci, které využíváme pro podporu našich klientů a hlavně pro usnadnění přechodu k běžnému způsobu života těm klientům, kteří se snaží svou situaci řešit, našli si práci, vlastní bydlení apod. PUBLICITA SLUŽEB DOMU HUMANITY Webová stránka Sociálních služeb Informační letáky služby Azylové domy Informační letáky příspěvkové organizace Články v tisku a internetovém zpravodajství 31

32 Informace na vstupu do zařízení Propagace služby na slavnostech v rámci oslav výročí služby a organizace CO SE NEPODAŘILO Vzhledem k požáru denního stacionáře a omezeným finančním možnostem se stále nedaří rekonstruovat prostory Domu humanity tak, aby poskytovaly pohodlné a důstojné zázemí poskytované služby, jak pro uživatele, tak i zaměstnance. Nepodařilo se ani opravit domek v zahradě, ale podařilo se zbourat a odstranit ohořelou budovu stacionáře a využít její zbytky ke zkrášlení zahrady. CO SE PODAŘILO Několikrát jsme naložili plné nákladní auto humanitární pomoci pro Diakonii Broumov. Věci, které nosí občané do Domu humanity, odváží Diakonie již mnoho let. Klienti také ve spolupráci se zaměstnanci upravili zahradu a zkrášlili ji pískovcovými štuky z vyhořelého stacionáře. V květnu jsme uspořádali v rámci oslav 10 let Sociálních služeb a 20 let Domu humanity slavnost na zahradě Domu humanity, která měla velkou účast veřejnosti a mnoho kladných ohlasů. 32

33 V týdnu Sociálních služeb jsme uspořádali Den otevřených dveří. V listopadu a v prosinci jsme uspořádali pro klienty tradiční karetní turnaj o ceny. Zúčastnilo se ho 14 hráčů. Ostatní jako v předchozích ročnících fandili, vařili čaj a guláš, rozdávali rady hráčům atd. Klienti se také zapojili do výtvarných a vědomostních hodinek, které se pořádaly v průběhu roku. Vždy jsou mezi nimi i bezdomovci, kteří jsou na ulici. Mají tak možnost se zapojit s našimi klienty do aktivit a mohou se rozhodnout, zda chtějí využít naše služby. Před vánocemi se jako každý rok společně peklo cukroví a klienti vzpomínali na vánoce ve svých rodinách. Potom jsme 33

34 uspořádali slavnostní vánoční oběd pro klienty s řízky, salátem, cukrovím atd., aby i klienti mohli pocítit vánoční atmosféru a užít si tak lépe sváteční dny. V rámci pracovní aktivity naši klienti udržují Dům humanity a jeho okolí, starají se o zahradu, pěstují si zeleninu, květiny, sklízejí ovoce. Na podzim hrabou listí a v zimě odklízejí sníh. Pomáhají také v Azylovém domě pro matky s dětmi, Penzionu s pečovatelskou službou a v Domě s pečovatelskou službou i v Klubu důchodců. Přikládají ruce k dílu také při různých akcích města. Zlepšuje se tím povědomí občanů o našich klientech a zároveň jsou klienti často součástí běžné společnosti a pomáhá to jejich sebevědomí. Jsou schopni komunikovat s ostatními a jsou pyšní na to, co dělají. Ti, co se snaží a jsou schopni bydlet sami a potřebují jen občasnou podporu, než se osamostatní úplně, mohou využít Výcvikový byt, který je v městské zástavbě. Mohou tam odcházet klienti z Domu humanity nebo z Domu rychlé pomoci. Zde se učí pod dohledem sociální pracovnice žít naprosto běžným způsobem života tak, aby po odchodu z tohoto návazného ubytování, byli plně schopni se sami o sebe postarat. Tuto službu využilo již 17 klientů. CÍLE NA ROK 2014 V roce 2014 nadále zlepšovat kvalitu poskytované služby, protože situace našich uživatelů je stále horší. Přicházejí lidé zadlužení, psychicky a fyzicky nemocní, ale i jen zničení způsobem života. Doufáme, že projekt města dostane na MPSV zelenou a podaří se zajistit výstavbu nových prostor na místě vyhořelého stacionáře, abychom mohli služby dospělým poskytovat tam a do stávajících prostor přestěhovat klienty z nevyhovujících prostor Domu rychlé pomoci. Pokud se nepodaří to, doufáme, že se nám pro tyto účely podaří opravit alespoň domek v zahradě, který město zakoupilo. Dle finančních možností bychom nadále rádi upravovali prostory služby a sociální pracovnice tak, aby jednání s uživateli probíhalo v důstojných prostorách, příjemných pro pracovníky i uživatele. Chtěli bychom pokračovat ve zkvalitňování práce s klienty a především ve zvyšování kvalifikace zaměstnanců Domu humanity. Všichni pracovníci si zvyšují kvalifikaci v souladu s platnými předpisy. 34

35 Nadále chceme pokračovat ve spolupráci s ostatními zařízeními Sociálních služeb v takovém rozsahu, aby klienti mohli získávat nebo upevňovat své pracovní návyky a byli potom schopni zapojit se do normálního pracovního procesu a návazně na to, se osamostatnit i v bydlení a vést život jako každý jiný občan. PŘÍBĚHY KLIENTŮ Věra Paní Věra byla nucena opustit své bydlení z důvodu neshod s majitelkou bytu. Byt již měla kompletně zařízený nejen pro sebe, ale i pro svoji dceru. Dceru měla umístěnou v dětském centru od té doby, co se paní Věra začala léčit z drogové závislosti. Hlavním osobním cílem klientky bylo získat dceru zpět do své péče. Byla v pravidelném kontaktu s dětským centrem, dceru pravidelně navštěvovala a spolupracovala s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Majitelka bytu paní Věru vystěhovala ze dne na den. Na doporučení sociální pracovnice vyhledala paní Věra službu Azylové domy v České Lípě. Paní Věra přišla ve velmi špatném psychickém stavu. Vše již měla vyjednané, aby mohla získat dceru zpět do své péče. S pomocí sociální pracovnice byla převedena veškerá administrativa do České Lípy (evidence na Úřadu práce, dávky hmotné nouze). Bylo nutné zkontaktovat pracovnici orgánu sociálněprávní ochrany dětí a dětské centrum ohledně změny situace, neboť klientka neměla pro svou dceru vhodné bydlení. Vzhledem k tomu, že klientka neměla našetřené žádné finanční prostředky na kauci jiného bydlení, byly osloveny jiné azylové domy s cílovou skupinou pro matky s dětmi z důvodu bydlení nejen pro paní Věru, ale i pro její dceru. Paní Věra se odstěhovala na jiný azylový dům, kam si mohla z počátku brát dceru na návštěvu a posléze si ji vzít k sobě nastálo. Aleš Pan Aleš se přišel ubytovat na Dům humanity na vlastní žádost. Před příchodem mu byla ukončena brigáda s ubytováním ze strany zaměstnavatele a pan Aleš neměl možnost jiného bydlení. Prvotním osobním cílem byla evidence na Úřadu práce a vyřízení si dávek hmotné nouze. Osobním cílem bylo nalezení zaměstnání a nalezení bydlení. Nejvíce by mu vyhovovaly pracovní pozice: zámečník, manipulační dělník, dělník ve skladu a řidič vysokozdvižného vozíku. Tyto pracovní pozice již vykonával. Jelikož se mu nedařilo nalézt zaměstnání, 35

36 informoval se na možnost rekvalifikačních kurzů, neboť se zvýšením si rekvalifikace doufal, že lépe získá zaměstnání. Od Úřadu práce mu byly nabídnuty dvě rekvalifikace Základy osobního počítače a Obsluha vysokozdvižného vozíku. Klient obě rekvalifikace ukončil úspěšně s certifikací. I, přestože si zvýšil kvalifikaci, nepodařilo se nalézt stálé zaměstnání. Osobní cíl nalezení bydlení byl zcela naplněn, klient si našel ubytovnu v České Lípě a krátce na to nastoupil na další rekvalifikační kurz, kde se zdokonalil v práci s počítačem. Eva Paní Eva se přišla ubytovat na Dům humanity na vlastní žádost z důvodu neprodloužení smlouvy dosavadního bydlení. Klientka pobírá plný invalidní důchod. Jako z mála klientů udržovala vztah se svojí dcerou. Hlavním osobním cílem bylo vyřešení dluhů a nalezení jiného bydlení. Byla zkontaktována dluhová poradna, kam klientka pravidelně docházela po dobu pobytu v azylovém zařízení. Bylo jí doporučeno vyhlášení osobního bankrotu z důvodu nemožnosti splácení všech dluhů najednou, kdy by klientka měla vyšší výdaje než příjem. Menší dluhy se podařilo částečně splatit za dobu pobytu. Společně se sociální pracovnicí byl vytvořen seznam pohledávek podklad pro vyhlášení osobního bankrotu. Vzhledem k finanční situaci klientky nebylo možné jiné bydlení, než bydlení na ubytovně Domu rychlé pomoci, neboť na podnájem bytu klientka svým finančním příjmem nedosahovala. Osobní cíl nalezení jiného bydlení se zcela naplnil, klientka i zde nadále řešila svoji dluhovou problematiku. Marta Paní Marta přišla o své bydlení z finančních důvodů. Je příjemcem invalidního důchodu a z důvodu neustálého zdražování podnájmu již nebyla schopna ze svého příjmu vyžít. Jejím osobním cílem bylo, kromě nalezení bydlení mimo azylové zařízení, našetření si financí na kauci bytu a nalezení si brigády pro zlepšení finančního měsíčního příjmu. Paní Martě se nedařilo po dobu pobytu v Domě humanity nalézt žádnou brigádu, aktivně se zapojovala do prací na zahradě azylového domu. S pomocí pracovníků Domu humanity se podařilo paní Martě ušetřit na kauci, bylo nutné vytvoření finančního rozpočtu tak, aby klientka vyžila ze svého příjmu, zaplatila si služby a ještě si našetřila. Po uplynutí tří měsíců se klientka stěhovala do jiného města k soukromému podnikateli, kde také získala práci na částečný úvazek. 36

37 ZÁVĚREM Tak, jako naši klienti se v nepříznivé situaci může ocitnout kdokoliv, kdo si dnes myslí, že jemu by se to nikdy nestalo. Město Česká Lípa je obcí, která v rámci svých Sociálních služeb provozuje azylový dům a o bezdomovce se stará. Samozřejmě nelze pomoci všem. Většinou je to hlavně na nich samotných, jestli nabízenou pomoc využijí a vrátí se tak zpátky do běžného života společnosti. Bohužel je mezi nimi mnoho hodných a slušných lidí, kteří jsou díky těm viditelnějším bezdomovcům spoluobčany odsouzeni k životu na okraji společnosti. Je totiž nikdo nevidí, protože nikoho neobtěžují a pokoušejí se jen svou chudobu tiše přežít. Jsou mezi nimi lidé nešťastní, kteří pomoc potřebují a také si ji velmi váží, ale i takoví, kteří si neváží ničeho a čekají jen na to, kdo se o ně postará. Samozřejmě není možné pomoci každému. Pokud člověk sám nechce, nepomůže mu nikdo. Nelze být na cestě, na kterou se nevydáte. 1 1 ÚLEHLA, 2007, s

38 DŮM RYCHLÉ POMOCI Česká Lípa Dům rychlé pomoci je odloučeným pracovištěm Sociálních služeb města České Lípy, příspěvkové organizace. Je určen pro oběti domácího násilí a rodiče s dětmi, kteří se dostali do tíživé společenské nebo sociální situace, kterou nejsou schopni sami řešit. Dále se zde poskytuje služba osobám v krizi na doporučení sociálního odboru, sociálních sester nemocnice v České Lípě nebo osobám, které prošly službou Azylové domy. Přesto, ze zdravotních nebo jiných důvodů nejsou schopni obstát v běžném životě a bez poskytnutí této služby, by jim hrozilo sociální vyloučení a ohrožení zdraví pobytem na ulici. Zbývající část Domu rychlé pomoci slouží jako ubytovna a kompletní provoz Domu rychlé pomoci zajišťují sociální pracovnice s domovníkem. Služba Azylové domy POSLÁNÍ Naším posláním je poskytovat lidem, kteří nejsou schopni sami řešit svou nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, dočasné ubytování, pomoc a podporu ve snaze aktivně řešit jejich problémy tak, aby byli schopni se samostatně znovu začlenit do běžného života ve společnosti. CÍLOVÁ SKUPINA Osoby bez přístřeší Jsou to lidé, kteří nemají vlastní domov nebo si jej nenajímají nebo nežijí u svých osob blízkých nebo tento domov nemohou nebo z vážných důvodů nechtějí užívat. Službu poskytujeme občanům České republiky převážně s trvalým bydlištěm na území České Lípy a 38

39 bývalého regionu Českolipska. Pokud je volná kapacita, můžeme poskytnout službu i obyvatelům z jiných regionů. Služba je poskytována osamělým rodičům nebo zákonným zástupcům s dětmi v nepříznivé sociální situaci s maximálně dvěma dětmi. MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Služba se poskytuje v budově Domu rychlé pomoci v ulici Svatopluka Čecha. Ubytovací prostory jsou uživatelům k dispozici 24 hodin denně. Sociální pracovnice je uživatelům k dispozici v pracovních dnech od 6:30 do 15:00 hod. Pokud se vyskytne akutní problém a není přítomna sociální pracovnice, mohou se uživatelé obrátit na pracovníky Domu humanity, kde je 24 hodinová stálá služba. POSKYTOVANÉ SLUŽBY Sociální služba azylového domu je poskytována v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v aktuálním platném znění. Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy klienti mají k dispozici vybavené kuchyňky, kde si mohou připravovat stravu poskytnutí ubytování ubytování se poskytuje ve čtyřech třílůžkových pokojích, vždy dva pokoje mají společnou kuchyňku a sociální zařízení, pokoje jsou uzamykatelné pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí plánování průběhu služby s nově příchozími klienty, zjišťování jejich potřeb, sociální poradenství - pomoc klientovi zorientovat se ve svém problému, pomoc s hledáním zaměstnání, vyřizováním sociálních dávek, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (rodina, přátelé, instituce, apod.), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, doprovod 39

40 Uživatel služeb DRP může využít bezpečného ubytování na dobu tří měsíců, maximálně 1 roku využít individuálního plánování a konzultací se sociální pracovnicí k řešení své situace možnost, kdykoliv se obrátit o pomoc nebo radu na zaměstnance DH - 24 hodin využít metodické vedení při zajištění občanského průkazu, podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek využít poradenství a pomoc při získávání zaměstnání a bydlení využít možnost poskytnutí ošacení, hraček, vybavení domácnosti využít možnost navštěvování stacionáře DH a komunikace s klienty i zaměstnanci Ceník služeb Dospělá osoba za den Dítě za den 70 Kč 40 Kč Služba Azylové Domy Sociální část pro rodiče s dětmi tvoří na DRP 4 max. třílůžkové pokoje, vždy dva z nich mají společnou kuchyňku a sociální zařízení. V roce 2013 využívalo službu Azylové domy v DRP celkem 10 klientek a 12 dětí. Jedna klientka využívala službu opakovaně, z důvodu domácího násilí. Věkový průměr klientek vzrostl o 4 roky na 41,9 let a věkový průměr dětí také vzrostl z 6,9 let na 10,5 let věku dítěte. 40

41 do 1 roku 1-7 let 7 10 let let let let let Zdroj: vlastní V tomto roce využívaly službu klientky výrazně starší než v letech minulých. Pouze jedné klientce bylo do 26 let, dvě klientky byly starší 50 let. Tyto starší matky mají více dětí, které jsou již dospělé a do tíživé sociální situace spojené se ztrátou bydlení se dostaly s benjamínkem. Jak ony často říkají, pořídily si dítě na stará kolena a zůstaly s ním samy. Tuto nepříznivou situaci nesou velmi špatně, byly zvyklé mít svůj domov, kde se staraly o děti, vedly domácnost a ještě zvládaly chodit na plný úvazek do zaměstnání. Dnes jsou nezaměstnané a z důvodu věku se jim práce shání velmi špatně. O bydlení přišly po rozvodu či rozchodu s partnerem. Jejich dospělé děti mají již své rodiny a s bydlením pomoci nemohou. Občas se snaží pomoci nákupem školních pomůcek pro nejmladšího sourozence nebo dobitím kreditu. Uplatnění na trhu práce se podařilo najít klientkám mladším. Díky práci na jednu směnu se klientkám dařilo sladit zaměstnání s péčí o děti. Děti chodí do školky nebo školy a v odpoledních hodinách využívají družinu. Díky našetření peněz na kauci si klientky dokázaly zajistit stabilní bydlení v bytě. Jedné klientce byl v roce 2013 přidělen obecní byt v České Lípě, kde má smlouvu na dobu určitou 6 měsíců s možností dalšího prodloužení, bude-li řádně hrazeno nájemné. 41

42 PŘEHLED VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍ ČÁSTI PRO RODIČE S DĚTMI V DRP dospělí děti Zdroj: vlastní Služba pro osoby v krizi Dům rychlé pomoci poskytuje kromě služby Azylové domy dle Zřizovací listiny také službu v rámci krizové pomoci osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Tato služba je poskytována osobám na doporučení sociálního odboru, sociálních sester nemocnice v České Lípě nebo osobám, které prošly službou Azylové domy. Přesto, ze zdravotních nebo jiných důvodů nejsou schopni obstát v běžném životě a bez poskytnutí této služby, by jim hrozilo sociální vyloučení a ohrožení zdraví pobytem na ulici. Služba může býti poskytnuta také osobám, jejichž krize byla zapříčiněna náhlou živelnou událostí (např. povodní, požárem apod.). Bydlení v DRP pomáhá klientům s intenzivním rozvojem dovedností, které se vztahují k bydlení, zjišťuje míru podpory a rizika spojená se samostatným bydlením. CÍL Umožnit klientovi přizpůsobit si svůj denní program podle svých představ, zvyklostí a vyzkoušet si činnosti související se samostatným bydlením s minimální podporou. Zjistit stav dovedností a rozvíjet je. Určit míru potřebné podpory nutnou v samostatném bydlení. 42

43 PODMÍNKY smlouva o poskytování služby se sjednává na dobu tří měsíců s možností prodloužení u ubytovaných osob se předpokládá motivace k řešení své nepříznivé sociální a bytové situace, schopnost hospodařit s vlastním rozpočtem a dodržování podmínek vyplývajících ze smlouvy, v případě zájmu mohou klienti využívat poradenství a pomoc při hledání zaměstnání a vhodného bydlení podmínkou pro zařazení do služby je pravidelný měsíční příjem a aktivní spolupráce na řešení klientovy situace KAPACITA Poskytovaná služba je určena pro občany starší 18 let, jejichž zdravotní stav umožňuje plnou sebeobsluhu a mobilitu. Pobyt je určen pro muže, ženy převážně ve dvoulůžkových pokojích. Pro poskytování této služby se dle poptávky vyčleňují pokoje, ve kterých se jinak provozuje ubytovna, maximálně však pro 15 klientů z důvodu kapacity sociální pracovnice. Služba je realizována na odloučeném pracovišti Dům rychlé pomoci, v ulici Svatopluka Čecha, Česká Lípa. POSKYTOVANÉ SLUŽBY Těmto klientům je kromě ubytovacích služeb, které obsahují ubytování, hygienické zařízení a zajištění možnosti přípravy stravy, poskytována i podpora a poradenství ve formě konzultací se sociální pracovnicí, pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služby jsou dojednány ve Smlouvě o poskytnutí služby a poskytují se nepřetržitě, vyjma pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, kterou poskytuje sociální pracovnice v pracovních dnech od 6:30 do 15:00 hodin. Platba za službu Platba za tyto služby je 112 Kč za osobu a den. Vypovězení služby Klient je povinen dodržovat Řád Domu rychlé pomoci. Neplacení služby a nedodržování Řádu je důvodem k vypovězení Smlouvy o poskytnutí služby. 43

44 VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2013 Následnou službu využilo 11 klientů, z toho 7 žen a 4 muži. Díky této službě se podařilo 4 ženám nalézt stabilní bydlení a dnes již žijí běžným způsobem života. Sociální pracovnice podporuje i tyto klienty v začlenění do běžné společnosti. Služby poskytované v ubytovně DRP Služby jsou poskytovány ubytovací, úklidové a výměna ložního prádla. Každý z klientů může využít sociální zařízení a provést osobní hygienu. Veškeré vybavení včetně vařičů a lednic poskytují klientům Sociální služby města České Lípy. Klienti mohou používat i své vybavení v souladu s Řádem zařízení, elektrospotřebiče nesmí být starší než jeden rok nebo mít platnou revizi. Klienti využívají společnou kuchyň, kde mají k dispozici elektrické sporáky. Ubytovnu využilo 43 klientů. I těmto klientům jsou k dispozici zaměstnanci DRP. Řeší spolu problémy týkající se ubytování a mohou žádat i poradenskou pomoc. Domovník operativně opravuje závady a poruchy, dále pracuje na vylepšení prostředí budovy DRP. Přehled využívání ubytovny DRP. Klienti ubytovny DRP a sociální služby pro osoby v krizi počet klientů ubytovny služba pro osoby v krizi Zdroj: vlastní CO SE NEPODAŘILO Stále se nedaří rekonstruovat prostory Domu rychlé pomoci včetně rekonstrukce elektrických rozvodů, topení a zateplení tak, aby poskytovaly pohodlné a důstojné zázemí 44

45 poskytované služby. Nepodařilo se postavit místo vyhořelého stacionáře nový azylový dům a přestěhovat služby Domu rychlé pomoci do prostor Domu humanity, tak aby byly v jednom areálu. CO SE PODAŘILO Výborně funguje společná kuchyň, kterou jsme vybudovali již minulý rok. Ve společné kuchyni je příjemná atmosféra, klienti se zde setkávají a tráví společně volný čas. Společně vaří a pečou, vyměňují si recepty, hrají karetní hry. V kuchyni je i knihovna, kde si klienti mohou půjčit knihy. Společná kuchyň se proměnila v kulturní místnost, když děti z Křesťanského společenství přišli ve vánočním čase zahrát divadlo, jehož součástí byl i krásný zpěv a tanec. Všichni jsme nadšeně tleskali a po představení jsme ochutnávali vánoční cukroví, které napekli klienti Domu rychlé pomoci. Nadále se daří spolupracovat s Dluhovou poradnou. Klientky se díky využívání služby Azylové domy v DRP naučí, kam mají s dluhovými problémy chodit, jak postupovat. Stávají se tak nezávislé na službě Azylové domy. a mezilidské vztahy v České Lípě. Stejně dobrá spolupráce je s Poradnou pro rodinu Daří se rozšiřovat šatník v budově DRP. Klientky se aktivně účastní třídění a rovnání darovaných věcí. Klientky si upevňují pracovní návyky, učí se zodpovědnosti a mají radost z dobře vykonané práce. Klientky si mohou vybrat ze široké nabídky ošacení pro ně i jejich děti. Podařilo se zrealizovat záhon před budovou DRP. Klienti pomáhali s rytím, sázením květin a s každodenní péčí o květiny. Posilovalo se tak jejich sebevědomí, že z prázdného místa se i díky nim vytvořil milý kus přírody, se kterým se mohou každodenně těšit pohledem. Pletení velikonočních pomlázek je již tradiční akcí, kterou pořádáme. Z nařezaných prutů vrby se klienti i děti učí plést pomlázky. Děti klientek DRP mohou jít koledovat tak, jako 45

46 chodí děti v běžné společnosti a radovat se z vykoledovaných sladkostí. Sladká odměna čekala na děti klientek DRP také na Dni dětí. Uspořádali jsme soutěže, při nichž děti plnily úkoly, užívaly si legrace a učily se spolupracovat. Klienti DRP měli možnost naučit se vytvořit dušičkové věnce z přírodnin. Tuto dovednost zdokonalili při vytváření věnců adventních. Každá z klientek se zapojila jinak. Některé chodily stříhat větve a sbírat šišky, jiné vázaly věnce, další klientku bavilo věnce zdobit. Všechny klientky se naučily, že i když mají jen malé finanční prostředky, přesto si mohou krásnou vánoční výzdobu vytvořit s minimem nákladů. Tradičně Dům rychlé pomoci navštívil čert s Mikulášskou nadílkou. Děti dostaly velké balíky sladkostí, soutěžily, vymýšlely básničky se zadanými slovy a adventní kalendář si každé dítě muselo najít v herně samo. Mikulášská besídka se moc vydařila, pro některé děti to byla jejich první nadílka od Čerta a Mikuláše. Dále se dařilo rozšířit výběr hraček v herně pro děti do jednoho roku, které nám v herně scházely. Děti v nepříznivé sociální situaci si v herně malují, stavějí, modelují a mají možnost si bezstarostně hrát. Některé děti, když na Dům rychlé pomoci přišly, si hrát ani neuměly. Děti se bez herny nudily a neměly si s čím hrát. Dětem se díky zážitkům v herně usnadňuje začlenění do předškolní výchovy i povinné školní docházky. Děti školou povinné si v herně mohou napsat úkoly a věnovat se přípravě na vyučování. Starší děti vyhledávají zábavu formou hraní deskových a naučných her. Některé děti se v herně poprvé setkaly s knížkou. Výběr knih pro děti se nám povedlo rozšířit o širokou škálu knih. Od knih pro batolata až po knihy pro pubescenty. Klientky si oblíbily možnost půjčování knih z tzv. červené knihovny, informace o péči o děti, zdravé výživě, výchovných problémech čerpají z odborných knih a časopisů. Sociální pracovnice motivuje maminky, aby nabízely dětem více podnětů a aktivně se zapojily do hraní, čtení, malování atd. Děti se učí nejlépe napodobováním. Děti stávajících klientek si hernu oblíbily a stala se součástí jejich každodenního života, na kterou se těší. Rozšířila se jejich slovní zásoba, rozvíjejí si hrubou i jemnou motoriku. Děti vyráběly pro maminky vánoční hvězdy z papíru. Také klientky, i když neměly finanční prostředky, si vyrobily v herně dárky pro své blízké. Lepily ubrouskovou metodou obrázky na kameny, dlaždičky a květináče. Všechny děti klientek měla pod vánočním stromkem dárky a nemusely se ptát, proč jim Ježíšek nic nepřinesl. I pro všechny maminky se podařilo zajistit nějaký dárek. Ježíšek naděloval hračky, kosmetiku, oblečení, boty, knížky. Klientky byly dojaté a děti byly z dárků nadšené. 46

47 PŘÍBĚH KLIENTKY Paní Lucii je 31 let, vyučila se švadlenou a několik let v tomto oboru pracovala. Po ukončení rodičovské dovolené se do podniku již nemohla vrátit. Po příchodu do azylové služby byla více než 1 rok bez stálého pracovního poměru, nyní je klientkou hmotné nouze. Ve své péči má pětiletou Amálku. Do nepříznivé situace spojené se ztrátou bydlení, se dostala z důvodu rozchodu s přítelem. Bydlela v jeho bytě. Pro nedostatek finančních prostředků si paní Lucie nemohla dovolit komerční bydlení. Pomoc jí nabídla kamarádka, ale jen na pár dní. S rodinou se paní Lucie nestýká. Rodina Lucii nutila, aby se s přítelem rozešla, ale po té, co se k němu několikrát vrátila, přerušila všechny kontakty. S bývalým přítelem měla Lucie neshody opakovaně. Hrál automaty a nutil Lucii, aby mu dávala všechny peníze. Přítel donutil Lucii, aby si vzala na své jméno několik půjček, které nezvládala splácet. Lucie s Amálkou neměly z tohoto důvodu někdy ani na jídlo. Stále sliboval, že už se to nestane, ale slovo nedodržel. Hrozilo, že Amálka bude umístěná do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Když si paní Lucie přišla požádat o službu Azylové domy v Domě rychlé pomoci, byla ona i její dcera fyzicky i psychicky vyčerpaná. Díky pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, které klientka využívala v Domě rychlé pomoci, se podařilo zajistit potřebnou pomoc. Lucie měla vytvořené dostatečné podmínky, aby mohla o Amálku řádně pečovat, měly pravidelně teplé jídlo, mohly dodržovat hygienické návyky a mít pravidelný pitný režim. Oběma se dostalo i psychologické pomoci. Amálka si spokojeně chodila hrát do herny a později i do školky mezi své vrstevníky. Jen s jídlem měla problémy, když Lucie nakoupila více jogurtů, Amálka je snědla všechny najednou. Bála se toho, že později už nebudou. Díky správně nasměrované podpoře a pomoci dokázala paní Lucie opět oslovit i svoji rodinu a požádat o pomoc. Když rodina viděla, jakou obrovskou práci na sobě paní Lucie za pobyt v Domě rychlé pomoci udělala, rozhodla se jí dát ještě jednu šanci. Dnes paní Lucie s Amálkou bydlí, společně se sestrou Lucie a její rodinou, v rodinném domě. Amálka chodí do školky a Lucie si našla práci. S hlídáním dětí si sestry navzájem pomáhají. Lucie pracuje na tom, aby mohla požádat o oddlužení. Pokud se to povede, bude moci za 5 let klidně spát a nebude se muset bát, když přijde poštovní doručovatel s obálkou na její jméno. 47

48 CÍLE NA ROK 2014 V roce 2014 bude nadále zabezpečen základní chod služby Azylové domy i ubytovny DRP v původním rozsahu. Nepodařilo se postavit místo vyhořelého stacionáře nový azylový dům a přestěhovat služby Domu rychlé pomoci do prostor Domu humanity, tak aby byly v jednom areálu. Přesto doufáme, že se tento cíl podaří zrealizovat v roce Rádi bychom vymalovali a více vyzdobili prostory, které využívají klienti sociální části k ubytování. Dle finančních prostředků plánujeme výměnu kuchyňské linky v sociální části, aby si klientky mohly připravovat jídlo v důstojných podmínkách. Chceme pokračovat ve zkvalitňování práce s klienty a prohlubování dobré praxe. Sociální pracovnice si zvyšuje kvalifikaci v souladu s platnými předpisy. Zpříjemníme okolí před budovou DRP revitalizací záhonu. Objekt DRP se nachází ve vyloučené lokalitě a okolí objektu není nijak přitažlivé. Klienti si díky práci na záhonu udržují pracovní návyky, cítí se zodpovědně a spolupracují. I díky záhonu s květinami mají naši klienti možnost vidět na vlastní oči, že záleží na nás, v jakém prostředí budeme žít a jaké okolí si vybudujeme. Jistě se dostaví i neúspěchy, někdo nám květiny uláme nebo přejede autem, ale vždy je možnost, jak záhon udržet a nevzdat se. I to naše klienty motivuje k tomu, aby se ani oni nevzdali. Pořádání akcí pro děti klientek DRP, aby i tyto děti měly zážitky, které jsou pro děti žijící v běžné společnosti normální. Velikonoční koledy a pomlázky, zdobení vajec, mikulášská besídka, Vánoce s kouzlem splněných přání. Klientky DRP budeme motivovat, aby využily možnosti, jak zajistit, aby i jejich děti jely na prázdniny na letní tábor a měly v září do slohové práce co psát, na téma: Můj nejlepší zážitek z prázdnin. 48

49 KLUB DŮCHODCŮ Školní 2213, Česká Lípa Pro koho je KD určen Pro obyvatele města České Lípy a jejích spádových obcí, kteří jsou v seniorském věku. Průměrný věk členů Klubu důchodců v roce 2013 byl 79 let. Kapacita KD Pravidelné schůzky v roce 2013 byly každé pondělí a čtvrtek od 12:30 hodin do 15:30 hodin vyjma letních prázdnin a státních svátků. Prostory v našem Komunitním centru jsou dostačující, jsou tu dvě klubovny, samostatné WC + imobilní WC, kuchyňka, dámská a pánská šatna. Kapacita KD je cca 50 míst, členů je sice více, ale nikdy se nesejdou všichni členové, naplněnost se odvíjí od připraveného programu. Náplň a činnost KD Zajišťuje společenské, kulturní a jiné zájmové činnosti. Pořádá přednášky různého charakteru, kulturní akce, taneční zábavy, turnaje a výlety po území ČR. Činnost koordinuje výbor složený s členů KD a ředitelka příspěvkové organizace Sociálních služeb města České Lípy. V areálu je k dispozici zahrada, kde je petangové hřiště, ruské kuželky, ohniště. Také tu letos přibil čtvrtý cvičící prvek, všechny prvky byly ve spolupráci Sociálních služeb města ČL a firmy Colmex zbudovány ke zlepšení pohybu našich seniorů a k jejich lepší fyzické kondici. Akce v roce 2013 Leden Únor uvítací schůzka s paní ředitelkou Mgr. Stehlíkovou přednáška požární ochrany - českolipští hasiči přednáška Ing. Bindra - naše lesy I. díl 49

50 Březen maškarní ples MDŽ a Josefovská zábava promítání o Sýrii Duben narozeniny členů Klubu důchodců přednáška MUDr. Nešněrová - VZP Květen opékání buřtíků na terase májová veselice v doprovodu paní Sadílkové z Městské policie návštěva filmu "ŠMEJDI" návštěva za Město ČL paní starostka Mgr. Moudrá Červen Září Říjen přednáška MUDr. Daďová z Prahy návštěva matičky Prahy: divadlo Karlín - operetka Mam'zelle Nitouche narozeniny členů Klubu důchodců narozeniny členů Klubu důchodců výlet na zámek Ploskovice a procházka po Litoměřicích přednáška Ing. Bindra - naše lesy II. díly Václavská zábava a promítání cestopisu o Portugalsku Listopad přednáška Mgr. Smejkal Mikulášská zábava Prosinec narozeniny členů Klubu důchodců rozloučení se s KD pro tento rok 50

51 KOMUNITNÍ CENTRUM Školní 2213, Česká Lípa Pro koho je centrum určeno Pro neziskové organizace, spolky a sdružení, pracující jak s dětmi, mládeží tak i dospělými na území města Česká Lípa a také se zdravotně postiženými. Kapacita Komunitního centra V prostorách Komunitního centra je připraveno pro aktivity neziskového sektoru celkem pět kluboven, včetně zázemí kuchyňky, sociálního zařízení, včetně imobilního WC. Přehled dlouhodobých nájemců Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s. Klub Pathfinder, o. s. Rytmus Liberec, o. p. s. Přehled krátkodobých nájemců Sdružení zdravotně postižených v ČR, o. s. - Okresní výbor Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. Základní organizace Č. Lípa Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. místní organizace Okresní výbor Českého svazu včelařů v České Lípě Chod Komunitního centra zajišťují pracovníci ředitelství příspěvkové organizace. 51

52 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Ústecká 2855, Česká Lípa Vlastníkem Domu s pečovatelskou službou je Město Česká Lípa. Správu a provoz zajišťují Sociální služby města České Lípy, p. o., Školní 2213, Česká Lípa. URČENÍ Byty v Domě s pečovatelskou službou jsou určeny pro občany, kteří splňují podmínky dle pravidel pro přijímání žadatelů, schválených Radou města. Pravidla i žádosti jsou k dispozici v Domě s pečovatelskou službou nebo na DISPOZICE Dům s pečovatelskou službou může poskytnout ubytování v celkem 109 ti samostatných jednopokojových bytových jednotkách s následujícím rozložením: byty o velikosti byty o velikosti bezbariérové 1 Součástí každého bytu je předsíň s vestavěnou skříní, kuchyňská linka, sprchový kout s umyvadlem a toaleta. Ubytování zahrnuje vodné a stočné, teplo a TUV, používání výtahů, používání společné televizní antény, osvětlení a úklid společných prostor. Součástí služeb není zálohová platba za elektřinu. PŘÍJMY Za ubytování vybráno: Za pokoj pro hosty vybráno: Kč Kč 52

53 STATISTIKA OBYVATEL Celkový počet obyvatel k činí 96 obyvatel. Z toho 86 žen a 9 mužů. Průměrný věk obyvatel je 80 let. umístěno žadatelů 7 uvolněno bytů 17 SLUŽBY V OBJEKTU Pokoj pro hosty Pokoj pro hosty slouží k přespání vzdálenějších příbuzných obyvatel. Ubytování je zajištěno ve dvou jednopokojových bytových jednotkách o velikosti 1 + 0, jejíž součástí je i sociální zařízení. Úhrada za pobyt byla stanovena usnesením Rady města Česká Lípa ve výši 90 Kč /osoba/noc. Klubovna Obyvatelům domu je také k dispozici klubovna s kapacitou cca 30 míst. Klubovna je vybavena sofa nábytkem, rohovou sedací soupravou a stolem. Pořádají se zde různá setkání obyvatel Domu s pečovatelskou službou, přednášky a prezentace. Kavárna Každou středu je zde otevřena kavárna, kterou provozuje o. s. EURECA. Obyvatelé si mohou posedět nejen u kávy a čaje, ale také si dát malou sladkost v podobě dortu a strávit tak příjemné odpoledne ve společnosti svých milých přátel. Stravování Obědy jsou přepravovány ve speciálních nerezových jídlonosičích v termoobalech z kuchyně na Penzionu s pečovatelskou službou. Provoz kuchyně je zajištěn soukromou osobou, která má prostory v pronájmu. V této kuchyni jsou obědy připravovány v pracovní dny. 53

54 O víkendech je možnost odebírat též dovážené obědy a to z kuchyně Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. Kantýna Provoz je zajištěn soukromou osobou, která má prostory v pronájmu. Je zde nabízeno pečivo, zákusky, lahůdky a uzeniny. Provozní doba kantýny je Po-Pá od 7:30 do 10:30 hod., So 8:00 do 9:30 hodin. Ordinace praktického lékaře V prostorách Domu s pečovatelskou službou má zřízenou soukromou ordinaci MUDr. Jogendra Joghee, který ordinuje od pondělí do pátku. Tuto ordinaci navštěvují nejen obyvatelé Domu s pečovatelskou službou, ale i veřejnost. MUDr. Jogendra Joghee je doporučujícím lékařem, který se vyjadřuje ke zdravotnímu stavu žadatele o umístění do Domu s pečovatelskou službou. Zubní ordinace Svou soukromou praxi v prostorách domu nabízí MUDr. Zdeňka Lysická. Její ordinace je určena jak pro obyvatele, tak pro širokou veřejnost. Kadeřnictví Prostory kadeřnictví jsou pronajaty soukromou osobou. Kadeřnice sem dochází každé pondělí a středu, v pátek dle dohody. Služby zde využívá i veřejnost. Vrátnice Tuto činnost zde vykonává vrátná, která ovládá elektronickou vjezdovou bránu do areálu zařízení. Vjezd je umožněn v době od 6:30 do 15:00 hodin. Parkování je v areálu zařízení zakázáno. Složky Rychlého záchranného systému mají vjezd do areálu a vstup do budovy umožněn 24 hodin denně. 54

55 AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Tyto služby jsou poskytovány nejen obyvatelům Domu s pečovatelskou službou a uživatelům terénní pečovatelské služby. Tuto činnost zde vykonává zdravotnický odborník fyzioterapeutka, která je schopna pečovat o zdraví, konkrétně o stav pohybového aparátu. Fyzioterapeutka zodpovídá za provoz pravidelných činností Kondiční cvičení 1x týdně Cvičení při hudbě vsedě 1x týdně Trénink paměti 1x týdně Dílna tvořivosti - individuálně Knihovna 1x týdně V rámci aktivizačních služeb probíhají i další nepravidelné činnosti Uvolňovací masáže Rehabilitace KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Realizované akce v měsíci březnu Velikonoční posezení - k tanci a poslechu hrál pan Měkota Realizované akce v měsíci září Zahradní slavnost GRILPÁRTY, k 10. výročí založení SSMCL Realizované akce v měsíci říjnu Den otevřených dveří Projekt Senioři mezi námi ve spolupráci s nadačním fondem PHOENIX křížovkářská soutěž o ceny Realizované akce v měsíci listopadu Projekt Senioři mezi námi - soutěž o nejlepšího luštitele osmisměrky 55

56 Realizované akce v měsíci prosinci Předvánoční posezení - k tanci a poslechu hrál pan Měkota PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ 1 domovník údržbář, řidič 1 pradlena 1 vrátná 1 referentka majetkové správy 56

57 PENZION S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Na Blatech 3211, Česká Lípa Zřizovatelem Penzionu s pečovatelskou službou je město Česká Lípa. Správu a provoz zajišťují Sociální služby města České Lípy, p. o., Školní 2213, Česká Lípa. URČENÍ Byty v Penzionu s pečovatelskou službou jsou určeny pro občany, kteří splňují podmínky dle pravidel pro přijímání žadatelů, schválených Radou města. Pravidla i žádosti jsou k dispozici v Penzionu s pečovatelskou službou nebo na DISPOZICE Penzion s pečovatelskou službou může poskytnout ubytování v celkem 60 samostatných jednopokojových a dvoupokojových bytových jednotkách s následujícím rozložením: byty o velikosti byty o velikosti bezbariérové 3 byty o velikosti byty o velikosti bezbariérové 2 byty o velikosti lodžie 7 Dispozice bezb bezb lodžie Zdroj: vlastní 57

58 Součástí každého bytu je předsíň s vestavěnou skříní, kuchyňská linka, sprchový kout s umyvadlem, toaleta a domácí telefon. Je možnost zapůjčení elektrického dvou ploténkového vařiče. Ubytování zahrnuje vodné a stočné, teplo a TUV, používání výtahů, používání společné televizní antény, osvětlení a úklid společných prostor. Součástí služeb není zálohová platba za elektřinu. STATISTIKA OBYVATEL Celkový počet obyvatel k činí 75 obyvatel. Z toho 53 žen a 22 mužů. Průměrný věk obyvatel je 80. umístěno žadatelů 7 odchod obyvatel do Domova pro seniory 5 úmrtí 4 Zastoupení podle pohlaví - stav k celkem ženy muži Zdroj: vlastní PŘÍJMY Za ubytování vybráno: Za pokoj pro hosty vybráno: Kč Kč 58

59 SLUŽBY V OBJEKTU Pokoj pro hosty Pokoj pro hosty slouží k přespání vzdálenějších příbuzných obyvatel. Ubytování je zajištěno v jednopokojové bytové jednotce o velikosti 1 + 0, jejíž součástí je i sociální zařízení. Úhrada za pobyt byla stanovena usnesením Rady města Česká Lípa ve výši 90 Kč/osoba/noc. Návštěvy mohou též využívat vybavenou společenskou místnost - salonek. Salónek Obyvatelům penzionu je také k dispozici salónek s vlastní kuchyní a kapacitou cca 20 míst. Salónek je vybaven pohodlným sofa nábytkem a televizorem. Každé úterý je zde otevřena všemi oblíbená čajovna, kterou provozuje o. s. EURECA. Obyvatelé si mohou posedět nejen u kávy, čaje a cappuccina, ale také si dát malé občerstvení. Salónek lze i využít pro pořádání soukromých akcí jako jsou oslavy narozenin, svátků, srazů, smutečních hostin atd. Kuchyň Provoz kuchyně je zajištěn soukromou osobou, která má prostory v pronájmu. V kuchyni jsou vařeny v pracovní dny obědy nejen pro obyvatele Penzionu s pečovatelskou službou, ale i pro Dům s pečovatelskou službou a uživatele terénní pečovatelské služby, kterým je strava rozvážena. Obědy jsou přepravovány ve speciálních nerezových jídlonosičích v termoobalech. Obyvatelé Penzionu s pečovatelskou službou mají možnost stravovat se v jídelně, případně si oběd odnést do bytu ve vlastním jídlonosiči. Kantýna Provoz kantýny byl ukončen v dubnu Ordinace praktického lékaře V prostorách Penzionu s pečovatelskou službou má zřízenou soukromou praxi MUDr. Truhlář Jiří, který sem dochází každé úterý a pátek. Tuto ordinaci navštěvují pouze obyvatelé 59

60 penzionu. MUDr. Truhlář je doporučujícím lékařem, který se vyjadřuje ke zdravotnímu stavu žadatele o umístění do Penzionu s pečovatelskou službou. Kadeřnictví Prostory kadeřnictví jsou pronajaty soukromou osobou. Kadeřnice sem dochází každé úterý a čtvrtek, v pátek dle dohody. Její služby zde využívá i veřejnost. Kosmetika a masáže Do pronajatých prostor dochází masérka a kosmetička na základě objednání klientů. Její služby využívají obyvatelé Penzionu s pečovatelskou službou i veřejnost. Vrátnice Tuto činnost zde vykonávají obyvatelé v rámci dobrovolnictví. Vrátný ovládá elektronickou vjezdovou bránu do areálu zařízení. Vjezd je umožněn v době od 6:30 do 15:00 hodin. Parkování je v areálu zařízení zakázáno, výjimkou je parkování na dobu nezbytně nutnou. Složky Rychlého záchranného systému mají vjezd do areálu a vstup do budovy umožněn 24 hodin denně. Obyvatelé PPS mohou využít pro svá osobní vozidla odstavnou plochu uvnitř areálu. AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Tyto služby jsou poskytovány nejen obyvatelům Penzionu s pečovatelskou službou, ale i v Domě s pečovatelskou službou a uživatelům terénní pečovatelské služby. Tuto činnost zde vykonává zdravotnický odborník fyzioterapeutka, která je schopna pečovat o vaše zdraví, konkrétně o stav vašeho pohybového aparátu. Fyzioterapeutka zodpovídá za provoz pravidelných činností Posilovací cvičení 1x týdně Tančení při hudbě v sedě 1x týdně Trénink paměti 1x za 14 dnů Dílna tvořivosti - individuálně Knihovna 1x měsíčně 60

61 V rámci aktivizačních služeb probíhají i další nepravidelné činnosti Uvolňovací masáže Motomed Biolampa KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Realizované akce v měsíci lednu Setkání obyvatel Prodej textilu a drogerie Realizované akce v měsíci únoru Prodej textilu a drogerie Realizované akce v měsíci březnu Oslava v jídelně penzionu - k 10. výročí založení SSMCL Relaxace pro obyvatele PPS vyzkoušení masážního křesla Prodej textilu a drogerie Realizované akce v měsíci květnu Uklízíme zahradu jarní výpomoc na zahradě Zahradní GRILPÁRTY k tanci a poslechu zahrál pan Měkota Soutěž v Městských novinách k příležitosti 10. výročí vzniku p. o. Beseda k příležitosti dne matek , s poslancem PČR panem Cyrilem Zapletalem, se senátorem PČR panem Karlem Kapounem a s europoslancem panem Robertem Duškem Realizované akce v měsíci červnu Účast na Filipovských olympijských hrách Setkání obyvatel Exkurze žáků Vyšší odborné školy a Střední školy Varnsdorf Soutěž Šikulka pojďte s námi soutěžit 61

62 Společná soutěžní akce příspěvkových organizací města Česká Lípa, pro děti I. stupně ZŠ, pod záštitou starostky města Mgr. Hany Moudré. Děti v naší organizaci v rámci soutěže malovaly od do obrázky na téma Babička a dědeček - Soutěže na PPS se zúčastnila ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Realizované akce v měsíci červenci Pohárové odpoledne Prodej textilu, drogerie, medu a borůvek Realizované akce v měsíci srpnu Zahradní GRILPÁRTY k tanci a poslechu zahrál pan Měkota Dotazník Hodnocení kvality pečovatelské služby Realizované akce v měsíci září Den otevřených dveří Václavská zábava - k tanci a poslechu zahrál pan Měkota Realizované akce v měsíci říjnu Týden sociálních služeb ČR den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb na PPS Volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky volební místnost v salonku na PPS Realizované akce v měsíci listopadu Projekt Senioři mezi námi ve spolupráci s nadačním fondem PHOENIX křížovkářská soutěž o ceny Setkání obyvatel Prodej textilu a drogerie Realizované akce v měsíci prosinci Zdobení společných prostor vánoční výzdoba 62

63 Vánoční posezení - vystoupení dětí z MŠ Dolní Libchava. K tanci a poslechu zahrál pan Měkota Účast na předvánoční výstavě prací zdravotně postižených a seniorů, konané v prostorách Komunitního centra, Školní 2213, Česká Lípa PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ 1 domovník údržbář, řidič 1 pradlena 1 obsluha mycího stroje 1 referentka majetkové správy 63

64 Příloha č. 1 Finanční přehled hospodaření Přehled výnosů a nákladů za rok 2013 výnosy hlavní činnosti náklady hlavní činnosti plánované ,00 Kč plánované ,00 Kč výnosy vedlejší činnosti náklady vedlejší činnosti plánované ,00 Kč plánované ,00 Kč výnosy hlavní činnosti náklady hlavní činnosi skutečné ,73 Kč skutečné ,73 Kč výnosy vedlejší činnosti náklady vedlejší činnosti skutečné ,50 Kč skutečné ,04 Kč příspěvek od zřizovatele ,00 Kč ,77 Kč účet název účtu Kč celkem čerpáno 501 spotřeba materiálu hlavní činnost ,02 Kč vedlejší činnost ,08 Kč 502 spotřeba energie hlavní činnost ,33 Kč vedlejší činnost ,00 Kč 511 opravy a udržování hlavní činnost ,83 Kč vedlejší činnost ,32 Kč 512 cestovné hlavní činnost ,00 Kč 513 pohoštění, dary hlavní činnost 3 137,00 Kč 518 ostatní služby hlavní činnost ,33 Kč vedlejší činnost ,20 Kč 521 mzdy hlavní činnost ,00 Kč vedlejší činnost ,00 Kč 524 zákonné pojištění hlavní činnost ,00 Kč vedlejší činnost ,00 Kč 527 zákonné sociální hlavní činnost ,50 Kč náklady vedlejší činnost 2 370,00 Kč 525 ostatní sociální pojištění hlavní činnost ,00 Kč (kooperativa) vedlejší činnost 688,00 Kč 538 ostatní daně a poplatky hlavní činnost 2 500,00 Kč 542 jiné sankce 0,00 Kč 549 ostatní náklady ,71 Kč 551 odpisy hlavní činnost ,00 Kč 558 DrDHM,DrDNM hlavní činnost ,01 Kč vedlejší činnost ,44 Kč 556 tvorba opr.položek hlavní činnost 3 088,00 Kč 557 náklady z vyřazených pohledávek hlavní činnost 7 086,00 Kč ,77 Kč celkové výnosy hlavní činnost ,73 Kč celkové náklady hlavní činnost ,73 Kč zlepšený výsledek hospodaření hlavní činnosti 0,00 Kč celkové výnosy vedlejší činnost ,50 Kč celkové náklady vedlejší činnost ,04 Kč zlepšený výsledek hospodaření vedlejší činnosti ,46 Kč 64

65 PODKLADY PRO TUTO VÝROČNÍ ZPRÁVU PŘIPRAVILY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LADISLAVA LAHNEROVÁ BC. MARIE SCHOLZOVÁ SLUŽBY AZYLOVÉ DOMY DOMOV PRO SENIORY LADA A SLUŽBY PRO OSOBY V KRIZI MGR. HELENA HOLANOVÁ BC. JANA SKÁLOVÁ, DIS. MGR. MARIE HAMPLOVÁ PROVOZNÍ A EKONOMICKÉ PODKLADY MGR. EVA STEHLÍKOVÁ MARIE KOSŤUNOVÁ MARIE OPLOVÁ LENKA VÁVROVÁ KAMILA PRÁZOVÁ 65

Služba Azylové domy... 33

Služba Azylové domy... 33 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 28.01.2012 2 3 OBSAH IDENTIFIKACE ORGANIZACE... 6 Poslání

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Město Česká Lípa Nám. T.G.Masaryka 1, Česká Lípa

Město Česká Lípa Nám. T.G.Masaryka 1, Česká Lípa Město Česká Lípa Nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Čj. MUCL/55811/2015 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace Zastupitelstvo města

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku.

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. Poskytovatel: CEDR komunitní centrum, občanské sdružení, Křižíkova 918/32,

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

1. Dům na půl cesty. Popis sociální služby. Personální zajištění sociální služby. Finanční rozvaha 1.Zajištění sociální služby

1. Dům na půl cesty. Popis sociální služby. Personální zajištění sociální služby. Finanční rozvaha 1.Zajištění sociální služby 1. Dům na půl cesty Popis sociální služby Základním principem Domu na půl cesty je : - ubytování v prostředí podobném bydlení v domácnosti - zajištění úklidu,praní a žehlení,výměna ložního prádla - pomoc

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Farní charita Beroun Azylové domy

Farní charita Beroun Azylové domy Popis realizace poskytované sociální služby (plán rozvoje služby) V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Domov pro seniory - Domov Duha

Domov pro seniory - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být

Více

Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod

Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod Popis realizace služby Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod Místo poskytování služby: Domov Vrchlického Vrchlického 178, 330 26 Tlučná Domov U vlečky U Vlečky 625, 330 26 Tlučná

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Číslo služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v České republice, IČ 40613311, Petržilkova

Více

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Popis realizace poskytované sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Tento dokument je soubor informací o této sociální službě. Další informace je možno poskytnout a dotazy zodpovědět telefonicky,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí: Podpora samostatného bydlení je terénní služba pro lidi se zdravotním postižením, která je zaměřena na získávání, trénink a rozvoj osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl žít a fungovat

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Město Jindřichův Hradec. Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna

Město Jindřichův Hradec. Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna Město Jindřichův Hradec Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna organizační složka města, adresa: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec IČ: 00246875, DIČ:CZ00246875 -------------------------------------------------

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Azylový dům NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: BETHEL Třinec, azylový dům, Frýdecká 191, Třinec BETHEL Třinec, azylový dům, Oáza Nebory, Nebory 2, Třinec BETHEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Sociální služby města České Lípy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Bc. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 15.02.2007 Obsah: 1. Identifikace organizace str. 3 2. Přehled

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více