Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava"

Transkript

1 Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Spisová značka: Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr 974, den zápisu 23. února 2005 Statutární orgán: Ing. Antonín Janýška ředitel Telefon: web: Číslo účtu: /0100 Rozhodnutí o registraci: č.j.: MSK 77872/2013 ze dne Předmět činnosti: poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. v sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s registrací, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících Druh služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Identifikátor služby: Vedoucí služby: Lucie Vyležíková, tel Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava

2 Obsah 1. Popis zařízení Charakteristika poskytované služby Uživatelé služby Personál Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce Sociální podmínky uživatelů Stavebně - technický stav objektu Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2014 a vize do dalších let Ekonomické údaje Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 2

3 Hlavní účel zřízení organizace je kodifikován ve Zřizovací listině: Hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s registrací, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením ul. Čajkovského podle 48. byla registrována a provoz služby byl zahájen Účelem služby je poskytnout pobytové a sociální služby pro osoby s mentálním a vícenásobným postižením, které dovršily 18 let věku. Služba je poskytována ve 3 samostatných domácnostech v činžovním domě, v běžné občanské zástavbě. Součásti domu je přilehlá zahrada. Kapacita služby je 15 uživatelů. Služba je koedukovaná. Uživatelé se přestěhovali do zrekonstruovaného objektu bývalé Mateřské školy v rámci procesu transformace Mariana, p.o. z budovy DOZP Rooseveltova 47, Opava. 1. Popis zařízení Dům se nachází v klidné části Opavy v blízkosti centra, která je dostupná MHD. Dům je rozdělen na 3 bytové jednotky. V jedné domácnosti bydlí muži, zbylé dva byty obývají ženy. V přízemí bydlí 6 uživatelek, v prvním patře 5 uživatelek a v podkrovním bytě žijí 4 uživatelé. V bytech jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, obývací pokoj s kuchyní, koupelna a sociální zařízení. Každá domácnost je vybavená moderními elektrospotřebiči (myčka nádobí, pračka, sušička prádla, apod.), které zvyšují komfort poskytované sociální služby a usnadňují činnosti, spojené s chodem domácností. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 3

4 V suterénu se nachází zázemí pracovníků (šatna, kuchyň, sociální zařízení), technické zázemí (kotelna, strojovna, sklad, místnost s výlevkou), bezbariérové sociální zařízení pro uživatele, společenská místnost, která je využívána pro Denní programy a společné akce uživatelů. Přístup do objektu je bezbariérový, v domě je osobní výtah, který je přístupný ze všech pater a má bezbariérový ze zahrady. Součásti objektu je zahrada s posezením. 2. Charakteristika poskytované služby Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením Čajkovského 8, Opava je novou službou. Bydlení v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích zajišťuje uživatelům dostatek soukromí. Individuální potřeby uživatelů jsou uspokojovány formou podpory a pomoci v oblastech zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnosti. S podporou pracovníků se někteří uživatelé dle svých možností a schopností podílejí na chodu domácnosti. Zapojují se, byť jen dílčím podílem, do běžných domácích prací. Upevňují si naučené dovednosti a návyky nebo si osvojují nové, do té míry, do které jim to jejich schopnosti a zdravotní stav dovolí. Každý uživatel je podporován při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání svých osobních záležitostí. Uživatelé se mohou rozhodovat, vyjádřit své potřeby a názory. Personálně je služba zajištěna 24 hodin denně. Strava je dovážena ze stravovacího úseku Chráněného bydlení Jakartovice Deštné 68. Praní ložního prádla zabezpečuje prádelna v hlavní budově na ul. Rooseveltova 47. Osobní prádlo uživatelů perou pracovnice služby v jednotlivých bytech samy. Vzhledem k tomu, že dostupnost hlavní budovy Mariana je optimální, většina uživatelů stále využívají aktivizační dílny a zapojují se do společenských aktivit v hlavní budově. Čtyři uživatelé využívají sociálně terapeutickou dílnu v občanském sdružení Fokus Opava. Postupně se také začlenili do místní komunity a jsou podporováni ve využívání veřejně dostupných služeb. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 4

5 3. Uživatelé služby 3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2014 Ke dni využívalo sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením 15 uživatelů. 3.2 celkový počet uživatelů k a jejich rozdělení (viz tabulka): ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K , POČTY DLE: POČTY UŽIVATELŮ Z TOHO NOVĚ PŘIJATÝCH ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI POHLAVÍ rozpětí VĚK průměr , STUPEŇ ZÁVISLOSTI TYP POSTIŽENÍ osoby s mentálním postižením osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby bez závislosti I lehká závislost II středně těžká závislost 2-2 III těžká závislost 4-4 IV úplná závislost lehké střední 2-2 těžké hluboké osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby bez omezení pohybu s částečným omezením MOBILITA s úplným omezením pohybu 3.3 obložnost v uplynulém roce je 94,7 %. 3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni Není žádný evidovaný zájemce o službu. 3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu Z důvodu probíhající transformace Mariana, p.o., je na základě pokynu zřizovatele -Krajský úřad, Moravskoslezský kraj pozastaven příjem uživatelů. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 5

6 4. Personál počet pracovníků celkem počet pracovníků přímá péče přepočtený pracovníci sociální vzdělání pedagogičtí zdravotničtí THP ostatní stav (PS) v sociálních pracovníci % pracovníci pracovníci ke dni službách PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 0,45 3,44 0,30 2,30 0,15 1,15 vyšší odborné úplné střední 6,85 52,41 5,39 41,24 0,48 3,67 0,40 3,06 0,58 4,44 vyučen 5,65 43, ,26 0,05 0,38 0,60 4,59 základní 0,12 0,92 0,12 0,91 celkem 13, ,39 79,50 0,48 3,67 0,30 2,30 0,60 4,59 1,30 9,94 Pozn.: PS, přepočtený stav pracovníků ke dni Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2014 V rámci projektu Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II, jsme absolvovali listopadu 2014 podpůrný audit kvality sociálních služeb, jehož výsledek byl zaslán zřizovateli. Auditorský tým dal pracovníkům služby zpětnou vazbu na způsob poskytování podpory uživatelům. Tyto poznatky využíváme při poskytovaní pomoci a podpory uživatelům, směrem ke zkvalitnění poskytované sociální služby. Kvalitu poskytované služby podporujeme vzděláváním pracovníků, které je zaměřené na práci s uživateli. V uplynulém roce se pracovníci zúčastnili těchto vzdělávacích kurzů: Uplatňování alternativní komunikace v praxi, Psychika nemocného uživatele jak jí rozumět a reagovat na ní přímé péči, Zvládání agrese u seniorů a uživatelů se zdravotním postižením, Individuální plánování služby s nekomunikujícími uživateli Spokojenost uživatelů, rodinných příslušníků a dalších osob působících v zařízení s poskytovanou sociální službou je zjišťována v průběhu celého roku několika způsoby. Formou zpětné vazby z dotazníků zaslaných opatrovníkům, dotazníků spokojenosti uživatelů, při revizi naplňování osobních cílů a potřeb uživatelů, neformálním rozhovorem s uživatelem, pozorováním a sledováním uživatele, vyhodnocením stížností, podnětů a připomínek. Významné události v roce Jednodenní výlet Jiříkov u Rýmařova - 15 uživatelů Arboretum Nový Dvůr u Opavy výstava Kouzlo živých motýlů - 6 uživatelů Zahradní slavnost Marianum, o.p. 9 uživatelů Rekreace v Bělé pod Pradědem Letní setkání s opatrovníky Společenská akce Dolní Benešov 6 uživatelů Vánoční setkání uživatelů sociální služby Marianum, p.o. 3 uživatelé Vánoční setkání s opatrovníky Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 6

7 6. Sociální podmínky uživatelů 6.1. Byt č.1 je obývací pokoj s kuchyní, bezbariérová koupelna (6 uživatelů/koupelna) včetně bezbariérového sociálního zařízení, samostatné sociální zařízení (3uživatelé/WC), 2 dvoulůžkové pokoje a 2 jednolůžkové pokoje. V bytě č.2 je obývací pokoj s kuchyní, 2 koupelny (2,5 uživ./koupena) včetně 2 sociálních zařízení - jedno je bezbariérové (2,5 uživ/wc), 1 dvoulůžkový pokoj a 3 jednolůžkové pokoje. Byt č.3 je kuchyň, obývací pokoj, 2 koupelny (2 uživ/koupelna) včetně 2 sociálních zařízení - jedno je bezbariérové (2 uživ,/wc), 1 dvoulůžkový pokoj a 2 jednolůžkové pokoje Pro trávení volného času mají uživatelé v bytech k dispozici obývací pokoj s televizí, 1 uživatelka má vlastní televizi a DVD přehrávač v pokoji. Většina uživatelů má v pokoji vlastní rádio. Uživatelé DOZP Čajkovského 8 Opava mohou využívat všechny nabízené aktivizace v hlavní budově, např. výtvarná dílna, keramická dílna a tkalcovská dílna rozvíjející jejich kreativitu a jejich jemnou motoriku, různé druhy terapií (muzikoterapie, teatroterapie) podle svého svobodného rozhodnutí. Dále mohou uživatelé využívat canisterapii, která probíhá v naší službě Samozřejmostí je využívání místních zdrojů veřejných služeb v Opavě kadeřník, pedikúra, obchodní síť. Uživatelé, kteří s ohledem na svůj zdravotní stav nemohou docházet za službami do města, využívají veřejně dostupné služby v rámci naší služby - kadeřnice, pedikérka dochází za uživateli do jejich bytů. Dále také využívají službu sociální rehabilitace, kterou nabízí občanského sdružení Fokus Opava. Služba je poskytovaná ambulantně a uživatelé zde dochází v odpoledních hodinách. Kulturní a společenské akce si uživatelé vybírají za pomoci pracovníků dle svých individuálních zájmů. 7. Stavebně - technický stav objektu v nichž jsou klientům poskytovány služby: základní charakteristika dle škály: 1) velmi dobrý, 2) vyhovující + drobné opravy, 3) nevyhovující + rozsáhlé úpravy, 4) havarijní Souhrnně jsou hodnoceny parametry: 7.1 stav obslužného provozu kuchyně prádelna vytápění stav stavby statika vnější plášť střecha technický stav elektroinstalace rozvody tepla rozvody vody odpady bariérovost objektu - zcela bezbariérový, částečně bariérový, zcela bariérový Objekt DOZP na Čajkovského ulici je zcela bezbariérový. Tři obytné bezbariérové jednotky poskytují bydlení 15 klientům - I. NP 6 klientů, II. NP 5 klientů, III. NP 4 klienti. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 7

8 Vstup do bytů je z centrálního schodiště. V suterénu se nachází denní místnost se sociálním zařízením a šatnou pro personál, sklad, úklidová komora. Zachována zůstala místnost kotelny, dále herna, klubovna a sociální zařízení pro osoby s omezenou možností pohybu. Suterén propojen s přilehlým pozemkem zahradou, kde byl vybudován zahradní altán. Ve svislé ose bezbariérovost zajišťuje osobní výtah IOHAV 630/ 0,50 o nosnosti 630 kg. Nástup na úrovni terén = 2,50 metru, tj úroveň zahrady, s výstupem ve všech podlažích na centrální schodiště. Dům rekonstruován ve 2. pololetí roku 2012, kolaudace 11. ledna V každé bytové jednotce kuchyň - linka osazena kuchyňskými spotřebiči. Praní prádla zajištěno na každém patře pračkou + sušičkou umístěnou v koupelně. Statika velmi dobrá. Vnější plášť - fasáda velmi dobrá dostatečná izolace. Střecha velmi dobrá, nová krytina hliníková, tmavošedé barvy. Rozvody elektroinstalace, vody a odpady jsou po celkové rekonstrukci stav velmi dobrý. Odpady napojeny na městskou kanalizaci. Spotřeby energií zajištěny centrálními měřiči elektro, plyn, voda. Byty vybaveny samostatným měřením elektřiny, studené a teplé vody. Ohřev TUV a vytápění budovy zajištěn plynovým kotlem BAXI Luna Duo-TecMP1,5 o výkonu 45 KW v samostatné kotelně situované v suterénu domu. 8. Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2014 Zajištění rekreace a výletu pro 14 uživatelů Rekreace v Bělé pod Pradědem se zúčastnilo června 14 uživatelů. Nabídka lokality a místa ubytování zohledňovala snížené pohybové možnosti uživatelů, a zároveň naplňovala požadavek pobytu v přírodě. Uživatelé podnikali krátké výlety do okolí, relaxovali v přírodě. 21. května 2014 se uskutečnil výlet do Jiříkova u Rýmařova, kde uživatelé navštívili zahradní řezbářskou Pradědovu galerii U Halouzků s vyřezávanými plastikami osob a zvířat. 8 uživatelů bude navštěvovat Denní programy v DOZP Čajkovského 8, Opava Vybudování denních programů vzešlo z potřeb uživatelů a nedostupnosti obdobné služby v Opavě. Denní programy využívají 3x týdně (pondělí, středa, pátek) zejména uživatelé služby, kteří mají sníženou schopnost pohybu. Kapacita Denních programů je 8 uživatelů, ale zájem o činnosti v denních programech projevilo 13 uživatelů. Pro denní programy je využívána místnost v přízemí budovy i byty, pokoje uživatelů. Pracovníci se u uživatelů zaměřují na rozvoj a podporu činností spojených se sebeobsluhou, zvyšování schopností uživatelů v běžných denních činnostech a při zajišťování svých základních potřeb. Mimo činností, které podporují uživatele ve snižování závislosti na poskytované službě, nabízejí denní programy uživatelům výtvarnou a rukodělnou aktivizační činnost, která posuje jemnou motoriku uživatelů. 6 uživatelů bude využívat možnost canisterapie v naší službě Službu navštěvuje canisterapeutka 1x za 14 dnů. Se svými dvěma psy se věnuje skupinové terapii ve dvou bytech. Canisterapie se účastní 11 uživatelů služby. Jednotlivá setkání trvají 30 minut. Uživatelé si s terapeutkou povídají o psech, prohlíží si knížky se psí tématikou. Canisterapie pomáhá uživatelům seznámit se psem a odbourat prvotní strach ze zvířete. Uživatelé se učí dát psovi napít, krmí ho piškoty. Péči o srst, hlazením a hrou se psem rozvíjejí svou motorickou činnost. Někteří uživatelé se učí vodit psa na vodítku. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 8

9 Ve spolupráci se sociálním pracovníkem a opatrovníky vyřizování občanských průkazů u 5 uživatelů Ve spolupráci s opatrovníky se nám podařilo poskytnout 5 uživatelům potřebnou podporu, při vyřízení občanských průkazů. Zajištění stávajícího počtu uživatelů (8 uživatelů), kteří budou i nadále navštěvovat terapie v DOZP Rooseveltova 47 a sociálně terapeutickou dílnu Fokus 8 uživatelů využívá dle svého zájmu aktivizační dílny v DOZP Rooseveltova. Velké oblibě se těší návštěva keramické, výtvarné díly, uživatelé, kteří mají rádi hudbu, navštěvují muzikoterapii. 4 uživatelé navštěvují divadelním kroužek. Sociálně terapeutickou dílnu organizace Fokus, a.s. navštěvují 4 uživatelé 1x za 14 dnů. Věnují se zde činnostem, které rozvíjí jejich manuální zručnost - jemnou motoriku. 9. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2014 a vize do dalších let 5 uživatelů podpoříme v rozvoji schopnosti v oblasti péče o sebe Podílení se na oblékání, podílení se na ranní hygieně, zavírání dveří a dodržování soukromí, rozsvěcování a zhasínání světla, příprava nádobí na stůl, snižování podpory při hygienických návycích ve spojení s vykonáváním fyziologické potřeby. 1 uživateli poskytneme podporu při rozvoji jeho schopnosti v oblasti péče o byt a domácnost Utírání nádobí, skládání prádla. 1 uživateli poskytneme podporu při získávání kompetencí v oblasti volného pobytu v blízkém okolí bytu Orientace v místě bydliště, bezpečnost silničního provoz. 2 uživatele podpoříme při získávání dovedností v oblasti financí Poznávání mincí a využití této dovednosti při placení v obchodě. 3 uživatelům nabídneme podporu při rozvíjet jejich schopnosti bezpečného používán elektrospotřebičů a komunikačních prostředků Obsluha varné konvice a mobilního telefonu. pro 1 uživatele zajistíme nového zubního lékaře VIZE: Podpora uživatelů při snižování jejich závislosti na poskytované službě. Podpora uživatelů s ohledem na jejich věk a zdravotní stav (uživatelé blížící se seniorskému věku a uživatelé se vysokou mírou podpory) při co nejdelším uchování naučených dovednosti a schopnosti. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 9

10 10. Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení je zpracováno v příloze - Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014, dle prováděcího předpisu Plánování a zpráva o činnosti příspěvkové organizace. Výsledek hospodaření k (tis. Kč) náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Hlavní činnost 4 749, ,28 431,71 Doplňková činnost Celkem 4 749, ,28 431,71 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) Výsledek hospodaření za rok 2014 převod do rezervního fondu z toho převod do fondu odměn 431, Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k (tis. Kč) Druh sociálních služeb náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) DOZP Rooseveltova 47, Opava , , ,91 CHB Švestková 32, Opava 1 293, ,96-185,55 DOZP Švestková 50 a 52, Opava 3 971, ,16-691,39 CHB Pekliska 53, Velké Hoštice 3 241, ,46-270,57 DOZP Čajkovského 8, Opava 4 749, ,28 431,71 PSB Lepařova 12, Opava 1 242,36 768,86-473,50 CHB Dostojevského 15, Opava 1 897, ,04-675,30 CHB Deštné 68, Jakartovice , , ,48 CDS, Rooseveltova 47, Opava 1 044,67 929,84-114,83 Celkem , ,69 0 * dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci,p.o., rovněž dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 10

11 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) Druh sociálních služeb (dle registrace) Dotace MPSV * na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) DOZP Rooseveltova 47, Opava ,40 CHB Švestková 32, Opava 190,00 DOZP Švestková 50 a 52, Opava 874,00 CHB Pekliska 53, Velké Hoštice 866,67 DOZP Čajkovského 8, Opava 1 885,00 PSB Lepařova 12, Opava 0 CHB Dostojevského 15, Opava 190,00 CHB Deštné 68, Jakartovice 1 531,40 Centrum denních služeb, Rooseveltova 47, Opava 665,00 Celkem ,47 * Program podpory A podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) Název fondu stav (v tis. Kč) k k Investiční fond 405,64 594,13 FKSP 1,97 3,76 Rezervní fond - - Fond odměn - - Významné dary, sponzorství (tis. Kč) finanční věcný finanční věcný Druh/účel celkem rezervní fond investiční fond xxx Celkem Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 11

12 Investiční akce v r (tis. Kč) Zdroj (poskytovatel) Účel akce Výše (tis. Kč) xxx - - Celkem 0 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) Název akce zdroje (tis. Kč) celkem vlastní MSK ISPROFIN dary xxx jiné (jaké) Celkem * jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2014 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2014 (tis. Kč) celková zdroje (tis. Kč) Druh/účel hodnota zřizovatel vlastní dary jiné xxx Celkem * jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než Kč Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) Pojistná událost celková výše škody výše náhrady od pojišťovny xxx - - Celkem Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 12

13 Zahraniční služební cesty Místo účel cesty od - do počet zaměstnanců xxx Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2014* (Kč) Závazný ukazatel na rok 2014 (uveďte účel) Účelová investiční dotace do investičního fondu projekt DOZP Karviná ,00 Výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 0 Příspěvek na provoz ÚZ , záloha projekt ,60 Příspěvek na provoz ÚZ , záloha projekt ,40 25% podíl mimotarifních složek platu jen DOZP Čajkovského 23,21 % * Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2014 Čerpání účelových dotací v r (tis. Kč) Poskytovatel účelové dotace Účetní znak Poskytnutá dotace Použito Vratka dotace Zdůvodnění vratky xxx Celkem Průměrné % nemocnosti za rok % Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti Pohledávky Závazky 0,00 Kč 0,00 Kč Kontroly opatření (vlastní, jinými subjekty) V září 2014 byla provedena veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolované období byl rok 2013 a rok Předmětem kontroly bylo hospodaření s majetkem organizace. Závěrečná zpráva byla vyhotovena , zjištěné nedostatky neměly negativní dopad na hospodaření a chod organizace. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 13

14 Interní kontroly na základě vnitřního kontrolního systému kontroly se týkaly účetních operací, kontroly okamžitého stavu pokladny, práce se skladovým hospodářstvím apod. - nedostatky zjištěny nebyly. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, V organizaci Marianum, p.o. je zaměstnáváno 143,58 přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru a podle 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti a máme povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v minimální výši 4% povinného podílu na celkovém počtu zaměstnanců. V roce 2014 byl povinný podíl vyčíslen na 5,74 osob a v organizaci jsme zaměstnali zdravotně postižené v počtu 5,53 osob. Zbývající limit plnění povinného podílu jsme splnili odběrem výrobků z chráněných dílen, které zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Marianum, p.o. zveřejňuje potřební informace o poskytovaných sociálních službách, na svých webových stránkách Zde jsou také zpřístupněny závěrečné zprávy o činnosti za jednotlivé sociální služby, včetně celkové zprávy za celou organizaci. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti Pracovníci služby DOZP Čajkovského, budou se Zprávou o činnosti za rok 2014 seznámeni do na pravidelné poradě pracovního týmů. Vedoucí služby bude mít výtisk Zprávy o činnosti, který bude k dispozici pracovníkům k nahlédnutí. Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 bude pracovníků, k dispozici u ředitele organizace Ing. Antonína Janýšky, vedoucí ekonomicko-provozního úseku Bc. Kateřina Heiblové a vedoucí úseku sociální práce Mgr. Magdalény Fešarové. Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci jméno: Lucie Vyležíková textová část Kateřina Heiblová ekonomická část datum: telefon: Příloha Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 14