Domov pro seniory (Evangelický domov )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory (Evangelický domov )"

Transkript

1 Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých zařízeních sociální, zdravotní a pastorační péči lidem, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení, nemoci, osamocení či ohrožení dostali do nepříznivé sociální situace. kontakt: adresa: Diakonie ČCE středisko v Libici nad Cidlinou Husova 2, Libice nad Cidlinou telefon : e mail : internet: Bližší informace o poskytování služby získáte u sociální pracovnice střediska. čekací doba: V rozmezí 6 měsíců 2 roky; upozornění žadatelé z Libice nad Cidlinou a přilehlých obcí mají při hodnocení žádostí přednost. cílová skupina: Senioři od 60 let věku cíl služby: Cílem je umožnit seniorům pobývat v důstojném prostředí domova, nabídnout jim celodenní péči a využití volného času, při podporování k co nejvyšší míře zachování soběstačnosti a individuality a při zachování práva na riziko, pokud tím uživatel nenaruší klidné soužití a bezpečí ostatních obyvatel domova. kapacita zařízení: 29 lůžek na jedno, dvou a třílůžkových pokojích + jeden pokoj je čtyřlůžkový

2

3 rozsah poskytování sociální služby: ubytování stravování úkony péče V platbě za ubytování jsou zahrnuty náklady na: topení užívání teplé a studené vody spotřebu elektrické energie údržbu a úklid praní a žehlení drobné opravy osobního prádla V platbě za úkony péče jsou zahrnuty náklady na: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím aktivizační činnosti aktivity ve volném čase pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí např. pomoc při jednání na úřadě cena: Uživatelé si v domově hradí ubytování a stravu (z důchodu) a úkony péče (z příspěvku na péči). Příspěvek na péči je stanoven zákonem a pokud je uživatel v pobytové službě (v domově), pak tento příspěvek musí dle zákona ze 100 % dát poskytovateli služby. Ceny - za ubytování, stravu a případně fakultativní služby - se odvíjí od aktuálního ceníku, který je stanoven vyhláškou podrobnosti získáte u sociální pracovnice střediska nebo na naleznete na webových stránkách organizace:

4 Momentky z aktivizace v domově pro seniory

5 popis realizace poskytování sociální služby: Žadatelé jsou o možnostech služby informováni prostřednictvím letáků, internetových stránek organizace, v ordinacích odborných lékařů a také v rámci poradenské činnosti kontaktního místa České alzheimerovské společnosti. Do zařízení je přijat žadatel z cílové skupiny, pokud řádně vyplní žádost a pokud je volná kapacita. Při přijetí je podepsána Smlouva o poskytnutí služby sociální péče. S touto smlouvou je uživatel popř. pečující (rodinný příslušník, zákonný zástupce) seznámen předem, má možnost si ji prostudovat. Smlouva je podepisována mezi poskytovatelem a uživatelem popř. zákonným zástupcem. Služby jsou poskytovány na dobu neurčitou. Po přijetí do zařízení je služba poskytována v souladu s posláním organizace, domovním řádem a s přihlédnutím k individuálním plánům uživatele. Pokud žadatel není přijat, ale splňuje podmínky přijetí, zůstává jeho žádost v evidenci a je průběžně informován o dalších možnostech příjmu do zařízení (cca 2x do roka aktualizace telefonickým kontaktem). materiální a technické zabezpečení: Služby jsou poskytovány v zrekonstruované budově bývalé školy. Uživatelé jsou ubytováni v 1-4 lůžkových pokojích. V budově je k dispozici výtah, koupelna s hydraulickým zvedákem. Pokoje jsou vybaveny bezbariérovou sprchou a WC (pouze dva pokoje mají sociální zařízení společné).uživatelé mají k dispozici: jídelnu, kulturní místnost, ergoterapeutickou místnost s kuchyňskou linkou, terasu, kapli a relaxační místnost. V budově je: zázemí pro personál (šatny zaměstnanců, denní místnost personálu v přímé péči), prádelna ( vybavená automatickými pračkami, sušičkou, mandlem, žehličkou), kuchyň se základním vybavením pro společné stravování, sklad čistého prádla, sklad špinavého prádla, příruční sklad zdravotnického materiálu, příruční sklad zdravotnických pomůcek. Správa a údržba objektu je zajištěna zaměstnancem Střediska. V rámci poskytování služby je využíván vozový park možnost výletů, dovoz k lékaři apod.. základní pravidla v zařízení: zákaz chovu zvířat (po dohodě povoleny pouze akvarijní rybičky, drobné ptactvo) zákaz kouření (možnost pouze na terase domova) možnost využití volnočasových aktivit (výlety, kulturní akce, trénink paměti, ruční práce, četba, TV, DVD, video, počítač) návštěvy jsou povoleny (po dohodě předem) kdykoliv, s ohledem na denní režim domova a s respektem soukromí dalších uživatelů možnost využití duchovní podpory v domově pracuje pastorační pracovnice a je zde k dispozici KAPLE poskytování dalších fakultativních služeb: pedikérka, kadeřník, TV + rozhlas + doprava na úřad popř. k lékaři (za poplatky) nástup do zařízení možný pouze se souhlasem žadatele (smlouva se sepisuje přímo s žadatelem nebo se zákonným zástupcem)

6 centrální koupelna v domově kaple ergomístnost kuchyň

7 základní práva uživatelů v zařízení: právo svobodného rozhodování ve všech oblastech, včetně svobodného přihlášení se k náboženské skupině, politickému hnutí, rase a národu právo na riziko - tzn. nést důsledky svého jednání a rozhodnutí v případech, že si uživatel sám vybral takové řešení a to za předpokladu, že byl s důsledky předem seznámen právo volného pohybu (po předchozím ohlášení ošetřujícímu personálu) právo na stížnost, včetně stížností podaných ke státním orgánům zabývajících se touto činností právo na soukromý život, pokud není v rozporu s obecně platnou morálkou právo na partnerské soužití, pokud není v rozporu s obecně platnou morálkou právo na ukončení sociální služby bez uvedení důvodu právo na ochranu majetku každý uživatel má možnost dát cenné věci do úschovy organizace právo na ochranu osobních údajů dle aktuální platné legislativy ČR každý uživatel má právo navštěvovat bohoslužebná shromáždění své církve a stýkat se se souvěrci a duchovním své církve každý uživatel má právo stýkat se se svou rodinou a přáteli základní principy Střediska: respekt osobnosti partnerský přístup ohleduplný přístup k umírajícím informované rozhodnutí svoboda pohybu mlčenlivost další poskytované služby Střediskem: Domov se zvláštním režimem v Pátku u Poděbrad kontakt: , adresa: Pátek 178, Poděbrady cílová skupina: senioři nad 65 let věku, osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence od 50 let věku Domov se zvláštním režimem v Opolanech kontakt: , adresa: Opolany 84, Libice nad Cidlinou cílová skupina: senioři nad 65 let věku, osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence od 50 let věku Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti poradenská služba - po telefonu nebo možnost osobní schůzky

8 Evangelický domov pro seniory v Libici n/c (domov funguje již více jak 15 let od roku 1996) budova domova jednolůžkový pokoj terasa