Firma Valdman s.r.o. si stanovila následující cíle pro rok 2015:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firma Valdman s.r.o. si stanovila následující cíle pro rok 2015:"

Transkript

1 Cíle firmy Firma Valdman s.r.o. si stanovila následující cíle pro rok 2015: 1. Údrţba a rozvoj systému řízení jakosti podle normy ISO 9001:2008,14001:2004. T: 03/2015 a všichni 2. Zvýšení konkurenceschopnosti, provádění akcí s vyšší přidanou hodnotou, nové technologie T: 12/ Udrţení spotřeby PHM T: 12/2015 Cíl.hodnota: pod 0,1/1000 Kč obratu 4. Sniţování dopadů na ŢP- sníţení mnoţství nebezp.odpadů 5.BOZP udrţení, zvýšení T: 12/2015 Cíl.hodnota: pod 1kg/1000 Kč obratu T: 12/2015 Z: Všichni Cíl.hodnota: 0 závaţných úrazů R.Němec, jednatel společnosti

2 Cíle firmy Firma Valdman s.r.o. si stanovila následující cíle pro rok 2014: 1. Údrţba a rozvoj systému řízení jakosti podle normy ISO 9001:2008,14001:2004. T: 03/2014 a všichni 2. Zvýšení konkurenceschopnosti, provádění akcí s vyšší přidanou hodnotou, nové technologie T: 12/ Sniţování dopadů na ŢP- sníţení mnoţství nebezp.odpadů T: 12/2014 Cíl.hodnota: pod 1kg/1000 Kč obratu 4.BOZP posílení, zvýšení T: 12/2014 Z: Všichni Cíl.hodnota: 0 závaţných úrazů

3 Cíle firmy Firma Valdman s.r.o. si stanovila následující cíle pro rok 2013: 1. Údrţba a rozvoj systému řízení jakosti podle normy ISO 9001:2008,14001:2004. T: 03/2013 a všichni 2. Získávání a rozvíjení kontaktů při získávání nových v oblasti investičních celků zejména v energetice T: 12/ Udrţení spotřeby PHM T: 12/2013 Cíl.hodnota: pod 0,1/1000 Kč obratu 4.BOZP posílení, zvýšení T: 12/2013 Z: Všichni Cíl.hodnota: 0 závaţných úrazů

4 Cíle firmy Firma Valdman s.r.o. si stanovila následující cíle pro rok 2012: 1. Údrţba a rozvoj systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001,14001:2005. T: 03/2012 a všichni 2. Získávání a rozvíjení kontaktů při získávání nových v oblasti investičních celků zejména v energetice T: 12/ Udrţení spotřeby PHM T: 12/2012 Cíl.hodnota: pod 0,1/1000 Kč obratu 4.Zlepšení plánování a hospodaření s materiálem T: 12/2012 Cíl.hodnota: 300 kg

5 Cíle firmy Firma Valdman s.r.o. si stanovila následující cíle pro rok 2011: 1. Údrţba a rozvoj systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001,14001:2005. T: 03/2011 a všichni 2. Získávání a rozvíjení kontaktů při získávání nových v oblasti investičních celků zejména v energetice T: 12/ Udrţení spotřeby PHM T: 12/2011 Cíl.hodnota: pod 0,1/1000 Kč obratu 4.Zlepšení opatření BOZP T: 12/2011 Cíl.hodnota: 0 případů

6 Cíle firmy Firma Valdman s.r.o. si stanovila následující cíle pro rok 2010: 1. Údrţba a rozvoj systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001,14001:2005. T: 03/2010 a všichni 2. Získávání a rozvíjení kontaktů při získávání nových v oblasti investičních celků zejména v energetice T: 12/ Udrţení spotřeby PHM T: 12/2010 Cíl.hodnota: pod 0,1/1000 Kč obratu 4.Zlepšení opatření BOZP T: 12/2010 Cíl.hodnota: 0 případů

7 Cíle firmy Firma Valdman s.r.o. si stanovila následující cíle pro rok 2009: 1. Údrţba a rozvoj systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001,14001:2005. T: 03/2009 a všichni 2. Získávání a rozvíjení kontaktů při získávání nových v oblasti investičních celků zejména v energetice T: 12/ Zlepšit shodu s enviromentální politiku v souladu 14001:2005 T: 12/2009 Cíl.hodnota: audit bez nesouladu 4. Optimalizace spotřeby PHM T: 12/2009 Cíl.hodnota: 0,4/1000 Kč obratu

8 Cíle firmy Firma Valdman s.r.o. si stanovila následující cíle pro rok 2008: 1. Údrţba a rozvoj systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001,14001:2005. T: 03/2008 a všichni 2. Získávání a rozvíjení kontaktů při získávání nových v oblasti investičních celků zejména v energetice T: 12/ Zlepšit shodu s enviromentální politikou v souladu 14001:2005 T: 12/2008 Cíl.hodnota: audit bez nesouladu 4. Udrţet vysokou úroveň jakosti a přístupu k ţivotnímu prostředí T: 06/2008 a všichni Cílová hodnota: sníţení spotřeby el. energie 3. ledna 2008

9 Rostislav Němec, Petr Janík Jednatelé firmy Cíle firmy Firma Valdman s.r.o. si stanovila následující cíle pro rok 2007: 1. Zlepšit pouţívání systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001,14001:2005. T: 04/2007 a všichni 2. Získání a rozvinutí kontaktů při získávání nových v oblasti investičních celků zejména v energetice T: 12/ Udrţet pozornost na enviromentální politiku v souladu 14001: zvýšit podíl pouţívání vysokosušinových barev - zdokonalit třídění odpadu T: 12/ ledna 2007 Rostislav Němec, Petr Janík Jednatelé firmy

10 Cíle firmy Firma Valdman s.r.o. si stanovila následující cíle pro rok 2006: 1. Zavést ve firmě systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001,14001:2005 a získat certifikát. T: 03/2006 a všichni 2. Upevnit pozice firmy u hlavních zákazníků.: ČEZ, Škoda Praha atd. - získání stěţejních - zvýšit podíl v údrţbě JE alespoň na 70 % v oblasti technologie 20 % v oblasti stavební - získání nových v oblasti investičních celků zejména v energetice T: 12/ Zaměřit pozornost na enviromentální politiku v souladu 14001: sníţit spotřeby pohonných hmot - zvýšit podíl pouţívání vodouředitelných a vysokosušinových barev - sníţit produkci odpadu - uvést do souladu s enviromentální politikou skladování materiálu a zboţí T: 12/ ledna 2006 Rostislav Němec, Petr Janík Jednatelé firmy

11

12

13

14

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŢ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Projekt OP LZZ CZ.1.04/1.1.02/23.00197. Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011

Projekt OP LZZ CZ.1.04/1.1.02/23.00197. Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011 Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011 Grantové projekty EU Strukturální fondy Evropský sociální fond Projekty OP LZZ Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti

Více

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Ing. Jakub Pechlát prosinec 2011 Účast praţských subjektů

Více

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování Předpis nekonkretizuje cíle udržitelného rozvoje v územním plánování. Toto je věcí pořizovatele, který vychází z konkrétních podmínek místa a času zejména

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 Auditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Praha, 3. března 2015 PROGRAM Hlavní

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Mgr. David Rucki a

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Technologická agentura České republiky a její programy

Technologická agentura České republiky a její programy Technologická agentura České republiky a její programy VZNIK A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TA ČR Ustavení Technologické agentury ČR (dále jen TA ČR ) bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému

Více