Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )"

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c M a l í č P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 305 Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO s.v.č. 10 Daň z příjmů FO s.v.č Daň z příjmů FO z k.v. 35 Daň z příjmů FO z k.v Daň z příjmů PO 280 Daň z příjmů PO 1211 Daň z přidané hodnoty 661 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 5 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 1 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií 5 SFÚ - odvod z loterií 1361 Správní poplatky 1,6 Správní poplatky - TP, ostatní 1511 Daň z nemovitostí 81 Daň z nemovitostí 2420 Splátky půjček od obec.prosp.spol. 44 Splátka půjčky Porta Bohemica o.s Splátky půjček od veř.subjektů 45 Splátka půjčky Mikroregion Porta Bohemica 4112 NI př.transf. ze SR 54,4 Příspěvek na výkon státní správy 4116 Ostatní NI př.transf. ze SR 110 Dotace z ÚP na VPP 12/ /2015 (2 zaměstnanci) Paragraf: Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 12 Pronájem prodejny Paragraf: Vnitřní obchod Příjmy z prodeje pozemků 2 Prodej pozemků Paragraf: Komunální služby, území rozvoj 2 Strana: 1

2 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 38 Prodej lístků na odvoz odpadu Paragraf: Sběr a odvoz kom.odpadů Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 20 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: Využívání a znešk.kom.odpadů Příjmy z prodeje zboží 1 Prodej pohlednic, samolepek Paragraf: Činnost místní správy Příjmy z úroků 1 Příjmy z úroků na běžném účtu Paragraf: Příjmy a výdaje z fin.operací 1 Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : V Ý D A J E : Studená voda 2 Spotřeba vody prodejna Elektrická energie 5 Spotřeba el.energie prodejna Paragraf: Vnitřní obchod Ostatní osobní výdaje 5 DPP - zimní údržba komunikací Nákup materiálu j.n. 5 Materiál - údržba silnic (posypový materiál ) Pohonné hmoty a maziva 2 PHM - zimní údržba silnic Nákup ostatních služeb 6 Zimní údržba komunikací (dodavatelsky) Opravy a udržování 20 Drobné opravy komunikací Paragraf: Silnice Nákup materiálu j.n. 10 Materiál na opravu chodníků Paragraf: Ost.záležitosti poz.komunikací Knihy, učební pomůcky a tisk 1 Knihy do knihovny Paragraf: Činnosti knihovnické 1

3 Strana: Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - obecní oslava PHM 1 PHM - centrála obecní oslava Nákup ostatních služeb 22 Program - obecní oslava Pohoštění 2 Občerstvení - obecní oslava Paragraf: Ost.záležitosti kultury Nákup ostatních služeb 2 Rozhlasové poplatky Paragraf: Rozhlas a televize Nákup materiálu j.n. 10 Materiál na drobné opravy - KD Budovy, haly, stavby 30 PD - rekonstrukce KD Paragraf: Žáležitosti kultury Nákup materiálu j.n. 3 Materiál - kulturní akce Nákup ostatních služeb 15 Služby - kulturní akce (vstupné, vystoupení ) Věcné dary 2 Věcné dary - živ.jubileum Paragraf: Zálež.kultury,církví a sd.prostř Nákup ostatních služeb 10 Služby - dětské akce (vstupné, doprava ) Věcné dary 3 Věcné dary pro děti Paragraf: Využití volného času dětí Elektrická energie 25 Spotřeba el.energie VO Opravy a udržování 5 Oprava VO Budovy, haly, stavby 40 Rozšíření veřejného osvětlení Paragraf: Veřejné osvětlení Budovy, haly, stavby 30 PD - rekonstrukce budovy čp.9 Paragraf: Kom.služby a územní rozvoj Nákup ostatních služeb 2 Odvoz nebezpečného odpadu Paragraf: Sběr a svoz nebezp.odpadů Nákup ostatních služeb 50 Nákup lístků na odvoz odpadu, velkoobjemový kontejner

4 Ost.nein.transfery 2 Příspěvek SONO Paragraf: Sběr a odvoz komun.odpadů Nákup ostatních služeb 30 Tříděný odpad Paragraf: Využití kom.odpadu Platy zaměstnanců v PP 103 Platy VPP Ostatní osobní výdaje 20 Dohody o provedení práce - údržba veřejné zeleně Sociální pojištění za zaměst. 26 Sociální pojištění za zaměstnance - VPP Zdravotní pojištění za zaměst. 10 Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Ochranné pomůcky 1 Ochranné prac. pomůcky - VPP Výdaje na prádlo, oděv a obuv 1 Ochranná pracovní obuv, oděv - VPP Nákup materiálu j.n. 20 Materiál - veřejná zeleň Pohonné hmoty a maziva 15 PHM - křovinořez, traktůrek Služby peněžních ústavů 18 Pojištění traktůrek Nákup ostatních služeb 10 Služby - údržba veřejné zeleně Opravy a údržba 10 Drobné opravy - křovinořez, traktůrek Náhrady mezd v době nemoci 3 DPN - náhrada za 14 dní - VPP Budovy, haly, stavby 20 Oplocení, herní prvky, posezení Paragraf: Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Nespecifikované rezervy 1 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: Krizové situace Odměny členů zastupitelstva 441 Odměny zastupitelstvo Pov.poj.na soc.zabezpečení 91 Sociální pojitění - starosta Pov.poj.na veř.zdrav.pojištění 40 Zdravotní pojištění - starosta Služby školení a vzdělávání 10 Účastnické poplatky - starosta Cestovné 5 Cestovné - starosta Paragraf: Zastupitelstva obcí 587 Strana: 4

5 Strana: Ostatní osobní výdaje 30 DPP - zednické práce (oprava budovy OÚ) Výdaje na knihy, uč.pomůcky a tisk 1 Odborné publikace, zákony Drobný dlouh.hmot.majetek 20 Pořízení DDHM Nákup materiálu j.n. 165 Drobný materiál - OÚ, 130 tis. Kč materiál na výměnu topení Studená voda 1 Spotřeba vody Elektrická energie 75 Spotřeba el.energie - OÚ Služby pošt 1 Poštovné Služby telekom. a radiokom. 30 Telefon Konzultační, poradenské a právní sl. 5 Právní služby Nákup ostatních služeb 140 Ostatní služby Výdaje na opravy a údržbu 20 Drobné opravy Výdaje na pohoštění 1 Občerstvení Platby daní a poplatků 1 Správní poplatky Paragraf: Činnost místní správy Služby peněžních ústavů 8 Bankovní poplatky Paragraf: Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací Služby peněžních ústavů 21 Pojištění majetku obce Paragraf: Pojištění funkčně nespecif Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům 6 Příspěvek Euroregion Labe, Mikroregion Porta Bohemica Paragraf: Ostatní činnost j.n. 6 V Ý D A J E C E L K E M : 1 712

6 F I N A N C O V Á N Í : Strana: Změna stavu krátk.prostředků na účt. 0 Použití finančních prostředků z BÚ F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : 0 Vyvěšeno na kamenné úřední desce dne:. Sejmuto z kamenné úřední desky dne:... Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:. Sejmuto z elektronické úřední desky dne:... Návrh rozpočtu na rok 2015 byl schválen usnesením zastupitelstva č. dne.. jako vyrovnaný.

7

8

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

PŘÍJMY. C E L K E M P Ř Í J M Y xxxx xxxx 3 495 000. Obec Černouček - schválený rozpočet na rok 2015. Stránka 1

PŘÍJMY. C E L K E M P Ř Í J M Y xxxx xxxx 3 495 000. Obec Černouček - schválený rozpočet na rok 2015. Stránka 1 PŘÍJMY poznámka NÁZEV POLOŽKY odd. pol částka (Kč) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část xxxx 1111 500 000 PBÚ 2612 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 1,5% motivace

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Závěrečný účet pro rok 2005

Závěrečný účet pro rok 2005 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2005 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 281 557,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 388. 704,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více